Page 1


2

Messesteder Trondheim stift og Oslo katolske bispedømme XR XD XK XL XJ XN VD XA UX VA UZ VB UR UV VH UE UK UB UN

Namsos Steinkjer Levanger Tautra Munkeby Stjørdal Trondheim Ørlandet Kristiansund Tingvoll Surnadal Sunndalsøra Molde Vestnes Åndalsnes Ålesund Sykkylven Ulsteinvik Volda

TZ TY TX TV TB SV UC UB TF SN TS TT TL SC RE RF RH RZ RA RB PX PN PC PE PK LS LY LH NP NN NL NV KT PA KE KH KD JR HZ HH JC HS HA HB HJ CV BC AK AD AA AR AX DA BL

Eid Florø Førde Loen (Stryn) Leirvik (Sogn) Vik Sogndal Øvre Årdal Voss Bergen Odda Sauda Stord Haugesund Stavanger Sandnes Jørpeland Egersund Flekkefjord Farsund Mandal Kristiansand Arendal Risør Kragerø Larvik Sandefjord Tønsberg Porsgrunn Dalen (Telemark) Drangedal Notodden Kongsberg Rjukan og Hovin Drammen Hønefoss Hallingdal Valdres Otta Alvdal Gjøvik Lillehammer Hamar Elverum Kongsvinger Jessheim Lillestrøm Askim Sarpsborg Halden Fredrikstad Moss Oslo Asker og Bærum


katolsk almanakk

2011


Denne almanakk tilhører:

Navn: ………………………………………………………………… Adresse: ……………………………………………………………… Menighet/by: ………………………………………………………… Telefon:…………………… E-post: …………………………………… Innehaveren av denne almanakk er katolikk. Ved alvorlige ulykker, vennligst kontakt en katolsk prest. Se telefonnumre i adressedelen bakerst i almanakken.

Katolsk almanakk 2011 © St. Olav forlag Akersveien 5, 0177 Oslo Redaksjonell tekst- og tallknusing: Mats Tande Grafisk utforming: Peter Bjerke


Om almanakken Katolsk almanakk utgis for første gang i 2010, og kombinerer flere publikasjoner fra Den katolske kirke i Norge. Kalenderseksjonen inneholder ukesoppslag og liturgiske tekster for hver dag i kirkeåret, gjeldende liturgiske farge, angivelse av tidebønnuker, helgenfester og andre høytider samt dager med kirkeplikt og offisielle flaggdager. Tidsperioden er kirkeåret, fra 1. søndag i advent 2010 til ut året 2011. Dager med kirkeplikt står i rød skrift. STORE BOKSTAVER angir søndager, fester eller høytider. Liturgiske farge er angitt med en farget firkant, dessuten markeres Høytid Ⓗ, Fest Ⓕ og minnedag (obligatorisk Ⓜ og valgfri Ⓥ). Lesninger er angitt med: ① 1. lesning evt. salmetekst Ⓢ, ② 2. lesning samt Ⓔ Evangelium. I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen enn i resten av landet. Adresseseksjonen er lagt opp som adresseboken «Den katolske kirke i Norge 20…». Oversikten er geografisk og går fra nordisk til nasjonalt nivå, til kirkedistrikter og menighetene under disse. Ordenssamfunn er i tillegg oppført på bispedømme-/stiftstnivå. En alfabetisk menighetsoversikt og innholdsfortegnelse finnes bakerst i boken. Adressedelen er oppdatert per 4. august 2010 og samkjørt mot opplysningene på www.katolsk.no. Nettsidene oppdateres fortløpende og tjener som primærkilde for kontaktinformasjon i Kirken i Norge. For at informasjonen skal være oppdatert ber vi om at om endringer sendes per e-post til it@katolsk.no, eller per brev til Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme Av plasshensyn brukes kun den norske felleskalenderen etter generelle retningslinjer fra Norsk katolsk bisperåd, og omfatter f.eks. ikke de forskjellige ordenenes særkalendere. Det henvises til www.katolsk.no/liturgi/ for komplette kalendere der disse elementene også er tatt med. Redaksjonen for denne kalenderen har måttet avslutte sitt arbeid tidlig på året og den foreliggende liturgiske kalenderen har av den grunn ikke rukket å bli offisielt godkjent av Norsk katolsk bisperåd.


Noen korte katolske bønner Angelus Herrens engel bragte Maria det glade budskap. Og hun unnfanget ved Den hellige Ånd. Hill deg, Maria... Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skje meg etter ditt ord. Hill deg, Maria... Og Ordet ble kjød. Og tok bolig blant oss. Hill deg, Maria... Be for oss, Guds hellige mor. At vi må bli verdige til Kristi løfter. La oss be: Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen. Regina cœli (bes i stedet for Angelus i påsketiden) Fryd deg, du himmeldronning, Halleluja! For han som du ble verdig til å bære, Halleluja! Han er oppstanden som han sa, Halleluja! Be for oss til Gud, Halleluja! Gled deg og juble, Jomfru Maria. Halleluja! For Herren er sannelig oppstanden. Halleluja! Kom, Hellige Ånd Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Bønn til verneengelen Du Herrens engel, vernet mitt, som Gud i miskunn meg har gitt. Nå og alltid bli hos meg, opplys, led og vern min vei. Amen.


Liturgisk kalender i elektronisk format De liturgiske kalenderne for Den katolske kirke i Norge kan lastes ned i elektronisk format via QR-koder (2-dimensjonale strekkoder, for smarttelefoner/iPhone og lignende). Det finnes tre forskjellige kalendere. Tilsammen utgjør de en komplett kalender. Inndelingen i tre er gjort for at man for eksempel skal kunne hente dagens tekstlesningsreferanse men ikke tidebønnangivelse. Velg mellom følgende varianter:

Lesninger Messer Tidebønner

Det liturgiske år 2011: Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I 9. mars Askeonsdag 17. april Palmesøndag 21. april Skjærtorsdag 22. april Langfredag 24. april Påskedag 2. juni Kristi Himmelfartsdag 12. juni Pinsedag 27. november Første søndag i advent


LITURGISK TABELL År

S*

H*

Aske­ onsdag

Påske

2010 2011 2012 2013 2014 2015

C A B C A B

II I II I II I

17. 02 09. 03 22. 02 13. 02 05. 03 18. 02

04. 04 24. 04 08. 04 31. 03 20. 04 05. 04

13. 05 02. 06 17. 05 09. 05 29. 05 14. 05

2016 2017 2018 2019 2020

C A B C A

II I II I II

10. 02 01. 03 14. 02 06. 03 26. 02

27. 03 16. 04 01. 04 21. 04 12. 04

05. 05 25. 05 10. 05 30. 05 21. 05

2021 2022 2023 2024 2025

B C A B C

I II I II I

17. 02 02. 03 22. 02 14. 02 05. 03

04. 04 17. 04 09. 04 31. 03 20. 04

13. 05 26. 05 18. 05 09. 05 29. 05

S* = Søndager

H* = Hverdager

Kristi himmelfart


Uker i det alminnelige kirkeår Før fastetiden Første søndag i Advent

Pinse

slutter tirsd. før askeonsdag

Etter påsketiden

begynner mand. etter uke pinsedag

uke

23. 05 12. 06 27. 05 19. 05 08. 06 24. 05

28. 11 27. 11 02. 12 01. 12 30. 11 29. 11

16. 02 08. 03 21. 02 12. 02 04. 03 17. 02

6 9 7 5 8 6

24. 05 13. 06 28. 05 20. 05 09. 06 25. 05

8 11 8 7 10 8

15. 05 04. 06 20. 05 09. 06 31. 05

27. 11 03. 12 02. 12 01. 12 29. 11

09. 02 28. 02 13. 02 05. 03 25. 02

5 8 6 8 7

16. 05 05. 06 21. 05 10. 06 01. 06

7 9 7 10 9

23. 05 05. 06 28. 05 19. 05 08. 06

28. 11 27. 11 03. 12 01. 12 30. 11

16. 02 01. 03 21. 02 13. 02 04. 03

6 8 7 6 8

24. 05 06. 06 29. 05 20. 05 09. 06

8 10 8 7 10


November 2010

22

Mandag

23 Tirsdag

24 Onsdag


Uke 47

25

Torsdag

26 Fredag

27

28

Lørdag

Søndag

Søndagtekster år A, hverdagslesninger år I 1. SØNDAG I ADVENT ① Jes 2,1-5 Ⓢ Sal 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9 ② Rom 13,11-14 Ⓔ Matt 24,37-44

■  

Tidebønner for uke 2


November 2010 ■

29

Uke 48

① Jes 2,1-5 Ⓔ Matt 8,5-11

Mandag

30

DEN HELLIGE ANDREAS Ⓕ ① Rom 10,9-18 Ⓔ Matt 4,18-22

Tirsdag

Beviset på kjærlighet ligger i gjerningene. Der hvor kjærligheten finnes, utretter den store ting. Men når den slutter å handle, opphører den å eksistere. – Den hellige pave Gregor den store (~540-604)


Desember 2010 Det er bedre å være Guds barn enn hele verdens konge. – Den hellige Aloisius Gonzaga (1568-1591)

Pavens bønneintensjoner for desember At våre erfaringer av lidelse må være en mulighet til å bedre forstå uroen og smerten hos mange som er alene, syke eller gamle, og bevege oss alle til å yte dem generøs hjelp. At alle jordens folk må åpne sine dører for Kristus og hans evangelium om fred, rettferd og forbrødring.

1

Onsdag

■  

① Jes 25,6-10a Ⓔ Matt 15,29-37


Uke 48

2

■  

① Jes 26,1-6 Ⓔ Matt 7,21.24-27

Torsdag

3

■  

Den hellige Frans Xavier Ⓜ ① Jes 29,17-24 Ⓔ Matt 9,27-31

Fredag

4

■   ■   ■  

Lørdag

(Den hellige Johannes av Damaskus) Ⓥ I Tromsø stift: (Den hellige Barbara) Ⓥ

① Jes 30,19-21.23-26 Ⓔ Matt 9,35-10,1.6-8

Tidebønner for uke 2

5

■  

Søndag

2. SØNDAG I ADVENT ① Jes 11,1-10 Ⓢ Sal 72(71),2.7-8.12-13.17 ② Rom 15,4-9 Ⓔ Matt 3,1-12


Desember 2010 ■   ■  

6

(Den hellige Nikolas av Myra) Ⓥ ① Jes 35,1-10 Ⓔ Luk 5,17-26

Mandag

7

■  

Den hellige Ambrosius Ⓜ ① Jes 40,1-11 Ⓔ Matt 18,12-14

Tirsdag

8

Onsdag

■  

JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE Ⓗ ① 1 Mos 3,9-15.20 ② Ef 1,3-6.11-12 Ⓔ Luk 1,26-38


Uke 49

9

■   ■  

(Den hellige Juan Diego Cuauhtlatoatzin) Ⓥ ① Jes 41,13-20 Ⓔ Matt 11,11-15

Torsdag

10

■  

① Jes 48,17-19 Ⓔ Matt 11,16-19

Fredag

11

■   ■  

Lørdag

(Den hellige Damasus I) Ⓥ

① Sir 48,1-4.9-11 Ⓔ Matt 17,10-13

Tidebønner for uke 3

12 ■  ■  

Søndag

3. SØNDAG I ADVENT ① Jes 35,1-6a.10 Ⓢ Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 ② Jak 5,7-10 Ⓔ Matt 11,2-11


Desember 2010 ■  

13

Den hellige Lucia Ⓜ ① 4 Mos 24,2-7.15-17a Ⓔ Matt 21,23-27

Mandag

14

■  

Den hellige Johannes av korset Ⓜ ① Sef 3,1-2.9-13 Ⓔ Matt 21,28-32

Tirsdag

15

Onsdag

■  

① Jes 45,6-8.18.21-25 Ⓔ Luk 7,19-23


Uke 50

16

■  

① Jes 54,1-10 Ⓔ Luk 7,24-30

Torsdag

17

■  

① 1 Mos 49,2.8-10 Ⓔ Matt 1,1-17

Fredag

18

■  

Lørdag

① Jer 23,5-8 Ⓔ Matt 1,18-24

Tidebønner for uke 4

19 ■  

Søndag

4. SØNDAG I ADVENT ① Jes 7,10-14 Ⓢ Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 ② Rom 1,1-7 Ⓔ Matt 1,18-24


Desember 2010 ■  

20

① Jes 7,10-14 Ⓔ Luk 1,26-38

Mandag

21

■   

[Den hellige Peter Canisius] Ⓥ

① Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18 Ⓔ Luk 1,39-45

Tirsdag

22 Onsdag

■  

① 1 Sam 1,24-28 Ⓔ Luk 1,46-56


Uke 51

23

[Den hellige Johannes av Kęty] Ⓜ

① Mal 3,1-4.23-24 Ⓔ Luk 1,57-66

Torsdag

■ ■

① 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 Ⓔ Luk 1,67-79 Julaftenvigilien: ① Jes 62,1-5 Ⓢ Sal 88,4-5.16-17.27+29 ② Apg 13,16-17.22-25 Ⓔ Matt 1,1-25

25 ■

Lørdag

KRISTI FØDSELSFEST Ⓗ 1. julemesse – Midnattsmessen: ① Jes 9,2-7 Ⓢ Sal 95,1-2a.2b-3.11-12.13 ② Tit 2,11-14 Ⓔ Luk 2,1-14 2. julemesse – Messen ved daggry: ① Jes 62,11-11 Ⓢ Sal 96,1+6.11-12 ② Tit 3,4-7 Ⓔ Luk 2,15-20 3. julemesse – Juledag: ① Jes 52,7-10 Ⓢ Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6 ② Hebr 1,1-6 Ⓔ Joh 1,1-18

24 Fredag

26 ■

Søndag

DEN HELLIGE FAMILIE Ⓕ ① Sir 3,2-6.12-14 Ⓢ Sal 127,1-2.3.4-5 ② Kol 3,12-21 Ⓔ Matt 2,13-15,19-23


Desember 2010 ■  

27

DEN HELLIGE EVANGELISTEN JOHANNES Ⓕ ① 1 Joh 1,1-4 Ⓔ Joh 20,2-8

Mandag

28

■  

DE USKYLDIGE BARN I BETLEHEM Ⓕ ① 1 Joh 1,5-2,2 Ⓔ Matt 2,13-18

Tirsdag

29 Onsdag

■  

[Den hellige Thomas Becket] Ⓥ ① 1 Joh 2,3-11 Ⓔ Luk 2,22-35


1 Adresser til katolsk virksomhet Adresseseksjonen tar sikte på å gi en oversikt over og aktuell kontaktinformasjon for katolsk virksomhet i Norge. Denne seksjonen erstatter bisperådets tidligere utgivelser «Den katolske kirke i Norge 20..» Oversikten er geo­grafisk og går fra nordisk til nasjonalt nivå, til kirkedistrikter og menighetene under disse. Lokale virksomheter som ordens­hus og skoler er derfor oppført under lokalmenigheten hvor de befinner seg geografisk. Ordenssamfunn er i tillegg oppført på bispedømme-/stiftsnivå. All informasjon i adressekalenderen, inklusive medlems­ tall, gjelder per 24. juni 2010. Sjekk www.katolsk.no for mer detaljerte opplysninger og eventuelle endringer. Meldinger om endringer bes sendt per e-post til it@katolsk.no eller per brev til Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme, Akersveien 5, 0177 Oslo. Informasjonstjenesten, Oslo katolske bispedømme


2 NORDISKE ADRESSER

Se også www.katolsk.no/utenriks/norden.htm

DET APOSTOLISKE NUNTIATUR

Svalnäsvägen 10, S-182 63 Djursholm; +46 8 446 5110; faks +46 8 622 5110; nunciature@telia.com

Nuntius: Erkebiskop Emil Paul Tscherrig Sekretær: Msgr. Rolandas Makrickas DEN NORDISKE BISPEKONFERANSE

Den nordiske Bispekonference, Sekretariat, Postboks 241, DK-1502 København. V.; +45 33 55 60 22; nbk@katolsk.dk; www.nordiskabiskopskonferensen.org

Formann: Biskop Anders Arborelius OCD av Stockholm Generalsekretær: Sr. Anna Mirijam Kaschner CPS BISPEDØMMER I DE NORDISKE LAND (Utenom Norge) HELSINKI: Rehbinderintie 21, SF-00150 Helsinki; +358 9 6877460; faks +358 9 63 9820; curia@catholic.fi; http://katolinen.net Biskop: Teemu Sippo SCJ

KØBENHAVN: Gl. Kongevej 15A, DK-1610 København. V; +45 33 55 60 80; faks +45 33 55 60 86; biskop@katolsk.dk; www.katolsk.dk Biskop: Czesław Kozon Biskop emeritus: Hans Ludvig Martensen SJ

REYKJAVÍK: Hávallagata 14, IS-101 Reykjavík; +354 552 5388; faks +354 562 3878; catholica@catholica.is; www.catholica.is

Biskop: Pétur (Pierre) Bürcher

STOCKHOLM: Box 4114, S-102 62 Stockholm; +46 84 62 66 00;

faks +46 87 02 05 55; biskop@katolskakyrkan.se; www.katolskakyrkan.se

Biskop: Anders Arborelius OCD


51 ALFABETISK MENIGHETSOVERSIKT Arendal (St. Franciskus Xaverius)……………………………… Asker og Bærum (Mariakirken)……………………………… Askim (Maria-kirken)………………………………………… Bergen (St. Paul)……………………………………………… Bodø (St. Eystein)……………………………………………… Drammen (St. Laurentius)…………………………………… Fredrikstad (St. Birgitta)……………………………………… Halden (St. Peter)……………………………………………… Hamar (St. Torfinn)…………………………………………… Hammerfest (St. Mikael)……………………………………… Harstad (St. Sunniva)………………………………………… Haugesund (St. Josef)………………………………………… Hønefoss (St. Teresia)………………………………………… Jessheim (St. Gudmund)……………………………………… Kongsvinger (St. Clara)………………………………………… Kristiansand (St. Ansgar)……………………………………… Kristiansund (St. Eystein)……………………………………… Larvik (St. Frans)……………………………………………… Levanger (St. Torfinn)………………………………………… Lillehammer (Mariakirken)…………………………………… Lillestrøm (St. Magnus)………………………………………… Molde (St. Sunniva)…………………………………………… Mosjøen (Den Hellige Ånds kirke)…………………………… Moss (St. Mikael)……………………………………………… Narvik (Kristus Konge)………………………………………… Oslo – St. Hallvard……………………………………………… Oslo – St. Olav………………………………………………… Porsgrunn (Vår Frue)………………………………………… Sandefjord (St. Johannes)……………………………………… Stavanger (St. Svithun)………………………………………… Storfjord (Den Hellige Familie)……………………………… Tromsø (Vår Frue)……………………………………………… Trondheim (St. Olav)………………………………………… Tønsberg (St. Olav)…………………………………………… Valdres (St. Thomas)…………………………………………… Ålesund (Vår Frue)……………………………………………

16 16 17 17 39 18 19 19 20 39 40 20 20 21 21 21 45 22 46 22 23 46 40 23 41 15 13 24 24 25 41 38 45 26 26 47


Notater


Notater


Innhold Nordiske adresser ……………………………………………

2

Landsomfattende foretak …………………………………… I. Råd og kommisjoner ……………………………………… II. Andre foretak ………………………………………………

3 3 3

Oslo katolske bispedømme (OKB) ………………………… I. Tribunalet ………………………………………………… II. Sentrale organer …………………………………………… III. Katekese, rådgivning, skole- og kursvirksomhet………… IV. Informasjon, publikasjon og media ……………………… V. Sjelesorgen for nasjonale grupper ………………………… VI. Andre kommisjoner, råd og utvalg ……………………… VII. St. Olav domkirke ……………………………………… VIII. St. Joseph kirke ………………………………………… IX. St. Eystein presteseminar ………………………………… Bispedømmets sogn og kapelldistrikt ……………………… Ordenssamfunn ……………………………………………… Geistlighet og legbrødre ……………………………………… Avdøde 2009-2010 ……………………………………………

5 6 7 7 8 9 11 12 12 12 13 27 31 36

Tromsø stift – Nord-Norge ………………………………… Tromsø stifts sogn …………………………………………… Ordenssamfunn ……………………………………………… Geistligheten …………………………………………………

37 38 42 43

Trondheim stift – Midt-Norge ……………………………… Trondheim stifts sogn ……………………………………… Ordenssamfunn ……………………………………………… Geistlighet og legbrødre ………………………………………

44 45 47 49

Norske prester og legbrødre utenfor Norge ……………… 50 Alfabetisk menighetsoversikt ……………………………… 51


Messesteder – Tromsø stift ZS ZP ZZ ZR ZU ZV ZY ZX ZT ZC ZE ZH YZ YN YU YP YE YA YB YC XV XY

Kirkenes – Bjørnevatn Vadsø Båtsfjord Austertana Honningsvåg Gjesvær Havøysund Hammerfest Alta Tromsø Bardufoss Myre Harstad Narvik Sortland Storfjord Bodø Mo i Rana Nesna Sandnessjøen Mosjøen Brønnøysund


Katolsk almanakk 2011  

Katolsk almanakk