Page 1

- the right connection

A/S


A/S

Det er nemt at levere det produkt vores kunder spørger på. Udfordringen er at levere det produkt vores kunder ikke spørger på It is easy to deliver the product our customers ask for. The challenge is to deliver the product that our customers do not ask for


The right connection

3

Velkommen til Stokvis Connection Stokvis Connection A/S er grundlagt i 1998. Den oprindelige forretnings-idé var lige til – at skabe en virksomhed bygget på god og kundevenlig service. Efter få år opstod behovet for mere plads. Både til personalet og i høj grad til at kunne vise de mange, interessante produkter og løsninger frem, som vi løbende udarbejdede for vores kunder. Derfor flyttede virksomheden i 2001 til de nuværende lokaler i Hedehusene vest for København.

Stokvis Connection A/S was founded in 1998. The original business idea was straight-forward – to create a company based on good and customer friendly service. After a few years there was a need for more space. Both for the staff and also to show of the many interesting products and solutions that we continuously made for our customers. So in 2001 the company moved to the current location in Hedehusene west of Copenhagen.

Siden da er det for alvor gået stærkt. Kundeporteføljen er vokset betragteligt og vi er blevet udfordret på vores service, viden og lysten til at skabe de mest attraktive løsninger for vores kunder. Og med stor succes.

Since then things have really started happening. The customer base has grown considerably and we have been challenged on our service, our knowledge and our desire to create the most attractive solutions for our customers. And with ensuing success.

I dag er Stokvis Connection en levende og innovativ virksomhed, som er med til at sætte dagsordenen i branchen. Der er sket meget siden vi åbnede i 1998, men servicen er stadig i højsædet.

Today Stokvis Connection is a living, innovative company which participates in setting the agenda in the business. A lot has happened since we started in 1998, but the service is still paramount.

Page Content

4

Promotion

6

I have a present for you

8

What you see is what you get

10

Magic of The Far East

Golf at any level

12

14

Printing - no problem

Your online supplier

16

18

Lindpro all the way

20

Our know how is yours

Costumer

Stokvis

Supplier

Martin Stokvis - Founder and CEO

Stokvis


A/S

Den bedste m책de at f책 en god ide p책 er ved at f책 en masse ideer. The best way to get a good idea is to get a lot of ideas.


Promotion

5

Promotion

Vi har stort kendskab til, hvilke muligheder der findes på markedet. Samtidig har vi altid fingeren på pulsen og kan servicere vores kunder med nyeste trends og viden. Vores mange års erfaring på området er med til at sikre, at du som kunde altid får den optimale sparring og service fra idé til levering.

Promotional articles are a unique way to open a dialogue with your customers. You can communicate messages and at the same time give your customers and contacts a usable thing. It may be in connection with campaigns, product launches or as a natural part of the continuous contact. We have a vast knowledge of the options that are available. At the same time we have our fingers on the pulse and can service our customers with the latest trends and knowledge. Our many years’ of experience in the area helps ensure that you as a customer always get the optimum sparring and service from idea to delivery.

A/ S

Promotionartikler er en enestående måde at komme i dialog med dine kunder. Du har muligheden for at kommunikere budskaber og samtidig forære dine kunder og kontakter en anvendelig ting. Det kan være i forbindelse med kampagner, produktlanceringer eller som en naturlig del af den løbende kontakt.


A/S

Du kan lige sĂĽ godt lĂŚre af andres fejl, for du kan alligevel ikke nĂĽ at lave dem alle sammen selv. You may as well learn from the mistakes of others because you will never have enough time to make them all yourself.


I have a present for you! Firmagaver En gave viser en relation mellem dig som giver og modtageren. Samtidig er gaven med til at tegne et billede af din virksomhed.

A gift shows a relation between you and the recipient. At the same time the gift helps create an image of your company.

For at opnå størst mulig effekt, er det vigtigt at målrette firmagaven til den eller de grupper af kunder, medarbejdere eller samarbejdspartnere du ønsker at forære en gave.

In order to achieve as big an effect as possible it is important to target the company gift to the one or the group of customers, employees or partners that you want to give the gift to.

Stokvis Connection rådgiver dig og giver dig sparring omkring mulighederne og hjælper dig med at finde den rette sammensætning af produkter uanset om det gælder glas, tekstiler, vin og chokolade eller noget helt femte. Samtidig har vores produktion i Østen åbnet for en lang række muligheder omkring firmagaver. Læs mere om produktionen i Østen på side 11.

Stokvis Connection advises you and gives you feedback concerning the possibilities and helps you find the right combination of products whether it be glass, textiles, wine and chocolate or something completely different. Meanwhile our production in the Far East has opened up a wide range of possibilities concerning company gifts. Read more about the production in the Far East on page 11.

Julegaver er en verden for sig. Også her vil du opleve, at du kan bruge vores ekspertise og at vi i fællesskab vil kunne sammensætte den mest optimale løsning for din virksomhed.

Christmas gifts are in a league of their own. Here you will also see that you can use our expertise, and together we can find the optimum solution for your company.

7


A/S

Hvis du gør det, du altid har gjort , får du de resultater du altid har fået. Hvis du vil have nye resultater skal du gøre noget nyt. If you do what you have always done you will continue to get the same results. If you want new results you have to do something new.


What you see is what you get Profilbeklædning Med vores tøjvalg sender vi signaler om, hvem vi er og hvilke værdier vi repræsenterer. Derfor er det også vigtig, at du har fokus på profilbeklædningen. Jo mere gennemtænkt og detaljeret jo tydeligere budskaber. Uanset om tøjet er arbejdsrelateret eller til brug i fritiden.

With our choice of clothing we send signals about who we are and what values we represent. That is why it is important that you also focus on the workwear. The more though out and detailed, the clearer the message. No matter if the clothes are work related or for use in your spare time.

Hos Stokvis Connection arbejder fagfolk og designere side om side for at sikre den optimale kombination af mode, design, funktionalitet og branding i beklædningen.

At Stokvis Connection specialists and designers work side by side to ensure the optimum combination of fashion, design, functionality and branding in the clothes.

Vores produktion i Østen har åbnet op for specialproduktioner i høj kvalitet til en lav pris. Læs mere om produktion i Østen på side 11.

Our production in the East has opened up for special productions with high quality at low costs. Read more about the production in the Far East on page 11.

Stokvis Connection hjælper med at styre gennem hele processen omkring profilbeklædning. Vi hjælper med alt fra at udvælge kvalitet og sikre de rette mål og størrelser til kreativt arbejde og bestillingssystemer.

Stokvis Connection helps guide you through the entire process concerning workwear. We help with everything from choosing the quality and ensuring the correct measurements and sizes to creative work and ordering systems.

9


Magic of The Far East Stokvis Connection - custom made Gennem mange år har vi opbygget et netværk af gode samarbejdspartnere og producenter i Østen.

For many years we have built up a network of good partners and manufacturers in the Far East.

Vi stiller store krav til vores samarbejdspartnere, som vi kvalitets checker ud fra vores Code Of Conduct - hvor vores etiske retningslinier er beskrevet. Det giver tryghed for at service og kvalitet er i orden og timelines overholdes. Samtidig er priserne meget konkurrencedygtige i forhold til det danske marked.

We put a lot of demands on our partners which we quality control based on our Code of Conduct – our ethical guidelines. That ensures that the service and quality are in order and that deadlines are met. At the same time the prices are very competitive compared to the Danish market.

Specielt profilbeklædning og promotionartikler kan med fordel produceres i Østen, men også golfartikler, elektronik og eksempelvis skindvarer er produkter som er relevante at producere i Østen.

Especially workwear and promotional articles can be manufactured in the Far East at an advantage, but also golf articles, electronics and for example skins and furs are products that are relevant to manufacture in the Far East.

Vores erfaring viser, at en normal leveringstid er ca. 3 måneder, men vores stærke netværk og gode samarbejdsaftaler gør, at vi ofte har mulighed for at nedjustere leveringstiden til gavn for vores kunder.

Our experience shows that a normal delivery time is about 3 months, but our strong network of good partner agreements means that we can often make the delivery shorter for the benefit of our customers.

11


A/S

Den bedste m책de at f책 succes p책 er ved at rette sig efter alle de r책d, vi giver til andre. The best way to get success is to follow all the advice that you give to others.


Golf at any level

13

Golf Golf bliver af mange betragtet som virksomhedens eksterne mødelokale. Mange virksomheder benytter sig af golfarrangementer som en kombination af kundepleje, netværk og markedsføring. Stokvis Connection har mange års erfaring omkring produktion af golfudstyr på alle niveauer. Og vi ved hvad der skal til både på og uden for banen for at give dig synlighed. Vi er totalleverandør af golfartikler med produkter som tees, pitchfork, handsker, håndklæder, paraplyer, briller, covers, skilte og meget mere. Alt sammen i førende mærker. Stokvis Connection har høstet stor erfaring som sponsor ved nogle af Danmarks største golfbegivenheder. Blandt andet Ecco Touren. Det har været medvirkende til at sikre os den berømte finger på pulsen og en styrket forståelse af, hvilke produkter der giver dig mest værdi for pengene.

By many people golf is seen as the company’s external meeting room. Many companies use golf events as a combination of customer care, networking and marketing. Stokvis Connection has many years’ of experience in the manufacture of golf equipment at all levels. And we know what it takes both on and off the course to give you visibility. We are a full-line supplier of golf articles like tees, pitchfork, gloves, towels, umbrellas, glasses, covers, signs and much, much more. All of it from leading brands. Stokvis Connection has got a lot of experience as a sponsor of some of Denmark’s largest golf events. Among others the Ecco Tour. It has been a contributing factor in giving us the all-important finger on the pulse and an increased understanding of which products give you most value for money.

STOKVIS G O L F


Med os som levera ndør er din profil sikret...

A/S

Sigt efter mĂĽnen, og rammer du ikke, er du sikker pĂĽ at lande blandt stjernerne. Aim for the moon, and if you miss, then you are sure to end up among the stars.


Print & production – no problem Grafiske løsninger af enhver art For at fuldende vores spændende totalløsninger, tilbyder vi koordinering af enhver form for trykopgaver. Det kan f.eks. være kataloger, flyers, foldere, posters, streamers, bannere, standard ”in house” tryksager som brevpapir og konvolutter. Materialer som karton, pap, plast, acryl, metal kan naturligvis også leveres i form af eksempelvis æsker, indpakning, poser, skilte, POS-materiale og ringbind/mapper. Vores velfungerende koordinering in house, kombineret med det bedste netværk af leverandører sikrer, at vi altid kan levere grafiske opgaver til konkurrence dygtige priser – leveret til aftalt tid.

To complete our exciting total solutions we offer coordination of all kinds of print assignments. It could be e.g. catalogues, flyers, leaflets, posters, streamers, banners, standard in-house printed matters like stationary and envelopes. Materials made from board, cardboard, plastic, acrylics, metal are naturally also available in the shape of e.g. boxes, wrapping, bags, signs, POS material and ring binders/folders. Our efficient coordination in-house combined with the best network of suppliers ensures that we can always deliver graphic assignments at competitive prices – delivered at the agreed-upon time.

15


Your online supplier

17

Online Stokvis Connection er first mover inden for udvikling af digitale handelsløsninger. Vi leverer e-shops der er skabt efter hver enkelt kundes behov. Det indbefatter blandt andet medarbejdershops med fordele for personalet, Loyalitetshops der belønner tilknyttede brugere og LogistikShops der administrerer vores kunders merchandise.

Stokvis Connection is a first mover in the development of digital trade solutions. We supply e-shops that are created according to the individual customer’s needs. Among others that includes employee shops with benefits for the staff, loyalty shops that reward connected users, and Logistics shops that administer our customers’ merchandise.

Stokvis Connection er unik på sit felt. Vi leverer alt fra mærkevarer til specialproducerede artikler. Dertil kommer, at vi både udvikler og ejer den software som administrerer det hele. Fra vores 1.800 m2 store LogistikCenter lagerfører og pakker vi alle forsendelser, der med avanceret track and trace funktion kan følges i hele verden.

Stokvis Connection is unique in its field. We deliver everything from brand articles to specially produced articles. Besides that we also develop and own the software that manages everything. From our 1,800 m2 Logistics Centre we stock and package all shipments that can be followed all over the world with an advanced track & trace functionality. Here we also focus on service, and so all our shops are

Også her har vi fokus på service og alle vores shops er således tilknyttet ServiceCenteret under Stokvis Connection. Her kan brugeren enten via LiveSupport eller CallCenter kontakte os. Under navnet StokvisShop.com supporterer vi over 1,5 millioner brugere globalt og er i dag blandt de førende udbydere af E-shops i Europa.

connected to the Service Centre under Stokvis Connection. Here the user can contact us either via Live Support or Call Centre. Under the name StokvisShop.com we support more than 1.5 million users on a global scale and today we are one of the leading suppliers of e-shops in Europe.

www.stokvisshop.com


Lindpro all the way Lindpro fra A-Z Når en opgave skal løses fra A-Z er kunsten at sætte sig i kundens sted, afkode behov og ønsker for til sidst at tilføre opgaven viden og kreativitet. Stokvis Connection har mange års erfaring i den diciplin, og det blev omsat til succes med virksomheden Lindpro. Udfordringen bestod i at levere promotionartikler med ny linie. Efter en indledende dialog hos Lindpro, leverede Stokvis Connection grafisk oplæg på de ønskede produkter. Det grafiske arbejde blev justeret og materialet blev løbende godkendt. Herefter blev produktionen sat i gang. Sikker projektledelse og tæt samarbejde med leverandøren, sikrede produkter til tiden og inden for budget. Resultatet blev leveret i emballage efter Lindpros ønske til lageret hos Stokvis Connection. Lindpro kan fremover styre lageret via online-værktøjer udviklet af Stokvis Connection. Alt originalmateriale opbevares hos Stokvis Connection, så genbestilling ikke er nogen udfordring.

?

When a task has to be solved from A-Z the art is to put yourself in the customer’s shoes, decode needs and requests and then add knowledge and creativity. Stokvis Connection has many years’ experience in that area and that was successfully put into practice with the company Lindpro. The challenge was to supply promotional articles with a new line. After the initial dialogue at Lindpro, Stokvis Connection delivered graphic proposals for the requested products. The graphic work was adjusted and the material was continuously approved. Then production started. Secure project management and close collaboration with the supplier ensured products on time and within budget. The result was delivered at the warehouse at Stokvis Connection in packaging requested by Lindpro. Lindpro can then control the stock with online tools developed by Stokvis Connection. All original material is stored at Stokvis Connection, so a reorder is no challenge.


! Forløbet med kundens øjne “Lindpro har et net af afdelinger rundt om i landet og udgangspunktet var at finde en leverandør, som kunne kombinere kvalitet, kreativitet og effektivitet med en brugervenlig webshop, sådan at Lindpros afdelinger fik en løsning, der var lige til at gå til. Det lykkedes med Stokvis Connection, hvor vi fik opfyldt alle vores ønsker og siden har nydt godt af det høje serviceniveau”

“Lindpro has a number of departments around the country, and the starting point was finding a supplier that could combine quality, creativity and efficiency with a user-friendly web shop, so that Lindpro’s departments would get a solution that was easy to use. We got that at Stokvis Connection where all our wishes were fulfilled and we have enjoyed the high level of service ever since.” Lisette Zangger Nilsson, marketingchef Lindpro


A/S

Visdom bestür i at vide, hvad man gør med det, man ved. Wisdom is; knowing what to do with the things you know..


Our know how is yours

21

Viden og kompetencer Hos Stokvis Connection har vi stærke kompetencer på alle poster. Det styrker vores forretning og samtidig er det din garanti for, at du får den bedste service, hver gang du handler med Stokvis Connection.

At Stokvis Connection we have strong competences on all fronts. It strengthens our business and at the same time it is your guarantee that you get the best service every time you do business with Stokvis Connection.

Innovation er et kernebegreb for vores måde at drive forretning på. Vi arbejder kontinuerligt på at kombinere vores kompetencer med det innovative og det har på mange områder givet os rollen som first mover i en udfordrende branche.

Innovation is a key term for our way of doing business. We continuously work to combine our competences with the innovative and in many areas that has given us the role as first mover in a challenging business. A/S

På samme måde har fairtrade og recycling stor betydning for valget af produkter, når vi vejleder vores kunder.

In the same way fair trade and recycling is very important for our choice of products when we advise our customers.


A/S

Hedelykken 2-4, DK - 2640 Hedehusene - tel. +45 4655 5600 - fax. +45 4655 5601 info@stokvis.as - www.stokvis.as Denmark

Stokvis Connection A/S  
Stokvis Connection A/S  

The right connection

Advertisement