Page 1

s p ti

e r pa

S

TRONDHEIM ØKONOMISKE HØGSKOLES STUDENTAVIS nr. 2 2010, årgang 27

n

e s n a r e f n o k r e Vint

t e r ø j g p p o Års

v e r b e s i e R


Er dere klare for siste innspurt? Nå går det mot slutten på enda ett semester, men for et semester det har vært! Jeg vil først og fremst rette en STOR takk til Solveig Sollid og Anette Solberg, for uten dem hadde vi nok ikke fått enstemmig vedtak om fremtidig lokalisering av TØH på Hesthagen. Dette er en sak som har tatt mye av tiden både til årets styre og ikke minst til Styret 2009, så vi er veldig fornøyde med resultatet. Siden sist har vi også deltatt på årets vinterkonferanse, og jeg vil rette en takk til Rolf Erling Angelsen og gjengen hans, for en flott gjennomført ViT-Ti.Semesterets høydepunkt var nok for mange den fantastisk flotte TØHrevyen Avatøhr. Jeg ble personlig rett og slett helt paff av innsatsen revygjengen hadde lagt ned. De gav oss en herlig opplevelse, så tusen takk alle sammen. 23. mars hadde vi historiens første TØH-Open. En åpen dag for potensielle nye bachelor- og masterstudenter. Det var ca 50 oppmøtte og de fikk omvisning på skolen av dyktige MAG-medlemmer og informasjon fra blant andre dekan Ove og vår alles kjære Arve Pettersen. MAG, med Hans Snåsøy i spissen har gjort en strålende innsats og jeg håper TØH-Open kan bli en god tradisjon i mange år fremover. Etter mye moro og en herlig påske (i alle fall her i Trøndelag), kommer den uunngåelige eksamensperioden - og hvis dere er som meg, kjenner dere allerede eksamensangsten komme krypende så smått. Vi i STØH ønsker å bidra til at eksamensperioden ikke bare blir et endeløst hull med kontantstrømmer og binomiske fordelinger. Vi stiller derfor opp tradisjon tro, med pølser til alle som sitter på skolen og leser den 1. mai. Planen er foreløpig at vi stiller med griller i bakgården, men man vet aldri med været i Trondheim, så følg med for mulig endring av dette. For noen av dere er dette deres siste år her på TØH, og til dere ønsker jeg å si lykke til videre, enten dere skal ut i jobb eller på videre studier. Tradisjonen tro skal vi også i år dele ut STØH’s ærespris. Denne prisen skal gå til en tredje- eller femteårsstudent som har gjort en ekstra innsats for STØH i løpet av sine år her på skolen. Nominasjon gjøres ved å sende en skriftlig begrunnelse på hvorfor akkurat denne personen fortjener årets pris til meg på adressen: idg87@hotmail.com. Ellers håper jeg alle får en flott sommerferie og at mange av dere stiller opp til høsten som fadder og er klare til å gi de nye studentene ved TØH verdens beste førsteinntrykk av den fantastiske skolen vår.

2

Plutselig var det vår! Isen har smeltet, fuglene synger, solen skinner og dagene blir stadig lenger. Våren er årstiden som gir følelsen av en bekymringsløs tilværelse, og ­forventningene bygger seg opp mot sommeren, mot ferie, sol, is, bading, ferie, grilling, jordbær, lange lyse netter.. og nevnte jeg ferie? Det eneste som gjenstår er å komme seg gjennom eksamenstiden, og jeg håper de fleste føler seg motivert for siste innspurt. Et og annet skippertak blir det vel for mange, men jeg ønsker alle lykke til! I denne utgaven håper jeg du finner litt av hvert som kan gi deg et avbrekk fra lesingen. TØHsa har blant annet møtt selveste Petter Stordalen, noe som resulterte i en av de lengste artiklene i TØHsa noen sinne (tør jeg påstå). Anbefaler likevel alle å lese denne, da den forteller historien om en utrolig karismatisk og engasjert mann som klarte det umulige, og jeg tror alle kan finne motivasjon av å lese denne! Du vil dessuten finne noen sider vi har kalt «TØHsa Næringsliv». Dette er noe som ble startet i 2008, og som vi nå prøver å videreføre. Bakerst i TØHsa har vi gjort noe helt nytt, nemlig Sistesiden! TØHlpert er flyttet hit, og har fått selskap av gåter og annen moro. Til slutt vil jeg takke for et innholdsrikt semester. Jeg ønsker alle en god sommer, og deretter en fantastisk fadderuke. God lesning! Mvh Sunniva T. Børrud Redaktør TØHsa


TAVLA:

Denne utgaven TØHSA «gra tulerer» TØ Hnna, som «velfo rtjent» ble k å ret til Årets utva lg. Å spille sja kk er visst ikke like hipt som å spille på se x.

rsdag k natt til ti ik g ik v ls a v Daniel K erlag i bittert ned t rs e tt y t på e k for dét. t Risk. Tak le il p s tt re b

eff 50.000 tr 1 a c å n kefast gir Ordet as le. på Goog

Varmtvann i kantina er fortsatt gratis når det

ikke er kø.

Bestikket er derimot ikke gratis, alt som blir borte må betales av skolen, som igjen må betales av dere .

04

Sammenslåing av studentforeninger

05

TØH Skolering

05

Rapport fra protesstog

06

Vinterkonferansen

08

Generalforsamling

09

Siviløkonomene

10

Elevprofilen

12

Stordalen i Storsalen

14

Økonomitips

15

TØH SK

16

Årsoppgjøret

18

Midtsiden

20

71˚ TØHf

22

Reisebrev fra Budapest

23

5 i vrimla

24

Lærerprofilen

26

Månedens vin

26

Livet utenfor TØHs vegger

27

PwCs spalte

28

TØHsa på cinematografen

30

Nytt fra utvalg

34

Sistesiden

36

Kalenderen

3

REDAKSJONEN Sunniva T. Børrud Jonathan H. Thorbjørnsen Robin T. Åsheim Marte Frengen Shafa Yarmoradi Sunniva Marøy Vegard Wahl Susanne Bondevik Maria Sundby Mia Kreso Erlend Estenstad Ingrid Andresen Lund Jan Åge Kiran Lene Iren Karlsen Mikkel Jensen Daniel Kvalsvik

Trykk SiT Uttrykk. 600 stk. April 2010 Trondheim Økonomiske Høgskole Studentavis, STØH. www.støh.no Forside Sunniva T. Børrud

Ansvarlig redaktør Sunniva T. Børrud NESTLEDER Jonathan Holt Thorbjørnsen ANNONSEANSVARLIG Robin T. Åsheim


Sammenslåing av StL og NSU

– Ny landsomfattende studentorganisasjon TEKST Vegard Wahl, Studentpolitisk Ansvarlig v/STØH

Den 22. til 25. april ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for en ny landsomfattende studentorganisasjon i Norge. Den nye organisasjonen, med arbeidsnavnet NSO, skal være effektiv fra og med 1. juli i år. For første gang vil nå alle organiserte studenter i Norge være samlet under en og samme organisasjon. For de som ikke kjenner så godt til StL og NSU fra før, følger det her en kort presentasjon av de to organisasjonene slik de så ut før sammenslåingen: Studentenes Landsforbund (StL) var i hovedsak organisasjonen for studenter ved høgskolene rundt om i Norge, inkludert Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Tilsammen representerte StL omlag 100 000 studenter, fordelt på 31 statlige og private utdanningsinstitusjoner. Den var den største av organisasjonene, og oppstod i 1996 etter en sammenslåing av flere mindre studentorganisasjoner i høgskolemiljøet. StL har vært partipolitisk uavhengig, og hadde representanter i en rekke komitéer og utvalg – blant annet i Kunnskapsdepartementet, Samordna Opptak og Lånekassen. Norsk Studentunion (NSU) var tilsvarende organisasjon for universitetene i Norge. Den representerte omlag 93 000 studenter, fordelt på 6 universitet og 6 vitenskapelige høgskoler. Organisasjonen var vesentlig eldre, da den ble stiftet helt tilbake i 1936. På samme måte som StL var også NSU partipolitisk uavhengig, og hadde representanter i en rekke av de samme komitéer og utvalg.

4

Begge organisasjonene hadde et fast styre (bestående av 5 personer) som ble valgt inn for ett år av gangen. Disse vervene var heltidssysler, men belønnet innehaveren med uvurderlige erfaringer i politisk organisasjonsarbeid. De har vært perfekte springbrett for ambisiøse politikere, og flere organisasjonspolitiske storheter har startet sin karriere her. (Eksempelvis har både Thorvald Stoltenberg og Gerd Liv Valla tidligere vært ledere av NSU.) Organsisasjonene har alltid jobbet for å sikre best mulig utdanningsmuligheter og -premisser for studenter som tar høyere utdanning i Norge. På hver sin side har de stått for flere konkrete forbedringer, og gjennom sine komité- og utvalgsarbeid har de påvirket beslutninger av nasjonal karakter. De er dyktige lobbyister på Stortinget, og har arrangert flere aksjoner for å skape oppmerksomhet omkring studentenes situasjon. For det utrente øyet kan det se ut som organisasjonene var like og gjorde akkurat det samme, og man kan stille spørsmål om hvorfor ikke sammenslåing er forsøkt tidligere. Men dét er det – både i 2002 og i 2007 – hvorpå forhandlingene om felles prinsipprogram strandet begge gangene. I forkant av dette møtet var man allikevel svært optimistisk, og både StL og NSU vil formelt sett oppløse sine organisasjoner før man stifter en ny norsk studentunion.

Stiftelsesmøtet Stiftelsesmøtets hovedhensikt er å bli enig om den grunnleggende politikken, velge arbeidsutvalg, bestemme navn, samt å velge en del andre viktige verv og komitéer (herunder blant annet 3 politiske- og 10 faglige komitéer). I forkant av møtet var det knyttet store forventinger og spenning til debatten omkring et felles prinsipprogram for den nye organisasjonen. Alle medlemsinstitusjoner i den nye studentorganisasjonen har i utgangspunktet sendt 1 delegat per 1000 studenter. HiST sender 8 delegater (totalt er det 209 delegater), og disse ble valgt på Studentparlamentsmøte 25. februar 2010. I tillegg møter en del faste verv og komitéer – blant annet landsstyrerepresentanter og arbeidsutvalg for begge organisasjonene, kontrollkomité/organisasjonskomité og felles forberedende komitéer. Så hva kan vi forvente blir bedre? Og vil man merke noen forskjell her på TØH? Selv om dette ikke har vært et daglig problem, har det skjedd at den politiske ledelsen spiller de to studentorganisasjonene opp mot hverandre – altså at man lar være å ta en beslutning og skylder på at studentene ikke er enige. StL og NSU har tidligere måttet samarbeide for å få sin vilje i sentrale saker gjennom å oppfattes som en forent masse av studenter. Med én organisasjon vil man i mindre grad ha dette problemet, og mer enhetlig politikk for studentene kan bety et sterkere talerør mot myndighetene. På den andre siden er det nå flere interessegrupper internt i organisasjonen som må kunne bli enige, men forhåpentligvis vil dette bidra til bedre debatter heller enn en splittet organisasjon. Et økt rekrutteringsgrunnlag for de sentrale vervene vil danne en forutsetning for at organisasjonen til en hver tid har den beste ledelsen, og de beste påvirkerne der det trengs. Her på TØH vil man nok ikke se noen radikale endringer som følge av sammenslåingen. Vår tidligere moderorganisasjon StL vil ta med seg store deler av sitt verdigrunnlag, og samtidig vil mange av de samme tillitsvalgte fortsette i tilsvarende verv i ny organisasjon. Når det er sagt - dette betyr på ingen måte at arbeidet organisasjonene har drevet så langt er overflødig. Innsatsen ligger på et overordnet plan, og det er vanskelig å se de kortsiktige effektene av det. Men det er svært viktig for at vi skal få beholde de privilegiene vi har som studenter i Norge idag. I et intervju med Under Dusken sier Studentparlamentsleder Eirik Uthus og Studenttingsleder Amund Aarvelta at en av de store kampsakene for den nye organisasjonen blant annet vil være 11 måneder med studiestøtte – og de tror en forening av organisasjonene vil være et steg i riktig retning for å vinne denne kampen. I begge leirer mener ledelse og aktive medlemmer av StL og NSU at sammenslåingen er et stort skritt mot en enklere politisk hverdag. Det forventes at organisasjonen blir tydeligere, og at den får større politisk gjennomslagskraft. For den som er interessert i å sette seg nærmere inn i saken finnes det store mengder bakgrunnsstoff og sentrale dokumenter på nettsiden www.stlognsu.no, samt info på begge studentorganisasjonens hjemmesider.


TØH SKOLERING? Tekst Sunniva Marøy FOTO Gullsmed Dahlsveen

«Enkel og vakker, feminin og maskulin». Slik introduseres sivilingeniør – eller NTH – ringen. Et symbol på fullført sivilingeniør – eller sivilarkitekt­ utdannelse ved NTNU. Ringen ble designet av Tormod Kristoffer Hustad og er nå over 80 år gammel. I følge Gullsmed Dahlsveen, som er en av to gullsmeder i Trondheim som selger ringen, er den mer populær enn noensinne. Årsakene oppgir de som flere: Enten kan det være av tradisjon og historikken til ringen eller den kan være en belønning for gjennomført skolegang. Olav Lindebrekke, revisor ved PriceWaterhouseCoopers (PWC) har selv anskaffet seg NTH – ringen etter endt fem år som student på NTNU. Han forteller at det var flere grunner til at han investerte i den. – Det er en tradisjon å skaffe seg ringen etter endt skolegang. Lindebrekke forteller videre at det absolutt har vært verdt det. – Jeg føler nok at man får en slags respekt av den, og samtidig blir man jo inkludert i et felleskap når man møter flere som bruker den. Det er flere som har lagt merke til og kommentert den.

I kjølvannet av TØH som en potensiell Handelshøgskole, har spørsmålet om hvor vidt ikke også TØH bør opparbeide et lignende symbol på linje med NTH – ringen. Leder for STØH, Ingrid Grøntvedt, forteller at hun har hørt snakk om dette tidligere. «Jeg og Odd Arntzen (styreleder for Den nordenfjeldske handelshøyskole red. anm.) har allerede snakket litt om dette, og det er absolutt noe vi kan ta tak i dersom interessen blant studentene er til stede». Det oppstår imidlertid flere spørsmål til hvordan noe slikt skulle bli gjennomført for TØHs studenter. Skal det være en ring eller noe annet? (Det er her verdt å nevne at det ikke bare er NTNU som har tradisjoner med såkalte eksamineringsringer). Hvem skal i så fall ha muligheten til å ­an­skaffe den? På NTNUs sivilingeniør- og sivilarkitekt­ utdanning søker studentene seg inn for master og 5 års studiegang. Hvordan skal TØH eventuelt skille (eller ikke skille?) mellom bachelorog masterstudenter? Også tidligere studenter har vist seg interessert. «Jeg hadde absolutt kjøpt den hvis det hadde vært mulig!» forteller nyutdannede Steinar Dyrnes Olsen. Han er nok ikke alene!

NTHs skolering

Protesttoget 10.03.10 TEKST Vegard Wahl, Studentpolitisk ansvarlig

Som nevnt i forrige TØHSA-utgave ble det den 10. mars avholdt en protestaksjon blant studenter over hele landet. Aksjonen hadde sitt utspring her i Trondheim, og hadde til hensikt å skape medieblest i forkant av 1. runde med revidering av statsbudsjettet. Vi var alle spente på hvor mange som valgte å ta turen ned til torget for å vise sin støtte til forslaget om 11 måneder studiestøtte. Under aksjonen ble det holdt apeller av initiativtakeren selv; Sindre Markussen, leder for Velferdstinget i Trondheim; Thea Indahl Mæhlum, samt ­representanter fra Høyre og AUF i Trondheim. Oppmøtet var etter værforholdene bra, men omlag 150 studenter var kanskje litt i underkant av hva man egentlig hadde håpet på. Mediedekning fikk vi, men når vi vet det finnes over 20 000 studenter i Trondheim kan det hende denne stemmen er litt for svak til å høres helt til Oslo. Kanskje er dette et signal om at den jevne student er relativt fornøyd med ordningen vi har idag? Alternativt kan dørstokkmila ta litt av skylden, og det hjelper ikke at en trøndersk vinter på hell disker opp med det beste den har av regn og vind for å kjøle ned stemningen. Resultatene lar vente på seg, men vi håper i alle fall at studentenes sak ikke blir glemt, og at man før eller siden innser verdien av å styrke vår ­økonomiske situasjon.

5


Innovasjon og miljø Tekst Mia Kreso FOTO Lene Iren Karlsen

Torsdag 4. mars var det atter en gang duket for en ny vinterkonferanse. Årets tema var miljø og innovasjon, og et økonomisk perspektiv på miljøet var en rød tråd gjennom hele konferansen. Dagen ble innledet med at årets leder for vinterkonferansen, Rolf T. Angelsen, og dekan Ove Gustaffson, ønsket deltagerne velkommen til den 26. vinterkonferansen. For tredje år på rad var det Sigrid Bonde Tusvik som var konferansier, og hun åpnet showet med å si hvor glad hun var for igjen å få være her på TØH, og få sin etterutdanning blant de smarteste folka hun vet av. Dagens første foredragsholder var Vigdis Harsvik, direktør for Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag, og hun skulle holde foredraget «Grønt næringsliv». Hovedtemaene i dette foredraget var at man har en moralsk forpliktelse til å satse grønt, jordens stadig økende befolkning og overforbruk, og hun fokuserte på globale utfordringer vi kommer til å møte i framtiden. Når det gjelder næringslivet og miljøet, snakket hun om to typer bedrifter som karakteriseres som grønt næringsliv. Dette er Cleantech-bedrifter som holder på med fornybar energirensing og bedrifter som har innarbeidet miljøhensyn i sin virksomhet og strategi.

6

Anders Lian, administrerende direktør i Sinvent, tok deretter over stafettpinnen med sitt foredrag, Kommersialisering av forskningsresultater – En ny bærekraftig kjede? Han snakket blant annet om at forskere gjør forsøk ut i fra markedet, selv om de ofte vet utfallet. Et av hovedpoengene hans er at man må tørre å ta risiko, noe vi er lite flinke til her i Norge. Han avsluttet det hele med å fortelle litt om verdikjeder og hvordan disse er og kan bli bedre.

Morten Stickler fra Statkraft var den som snakket mest om miljø, og la vekt på hvor viktig det er å ta miljøspørsmålet alvorlig. Han la vekt på at det er viktig å prøve og finne nye løsninger for å redusere miljøproblemene, og at man kan gjøre dette ved å tenke miljøvern, dyreliv og lignende. I tillegg sa han en del om Statkraft som bedrift og hvordan de jobber, og hva de bidrar med i dagens miljøspørsmål. Det er også viktig å vite at innenfor dette området er det mange fallgruver, men også en god del fordeler ved å satse miljøvennlig. Etter en god lunsj var det kystdirektør for Kystverket, Kirsti Slotsvik, sin tur til å holde foredraget «Kysten – mulighetenes land!». Hun la vekt på maritim infrastruktur og hvor viktig det er å ha en ren og funksjonell kystlinje, siden den er så viktig for eksporten vår av fisk. Samtidig er kysten viktig for all import og eksport som foregår med båt, og dette er det en god del av. 80 % av nordmenn bor mindre enn 10 km fra sjøen, og man må derfor bevare også de små kystsamfunnene og opprettholde levende lokalsamfunn. I tillegg fortalte hun litt om hva de i kystverket gjør til daglig. Før de siste 2 foredragsholderne fikk slippe til, var det duket for litt underholdning anført av Freddy Kjensmo. Han gav oss et antimotivatorforedrag, stemningen i salen ble god og lattermild, og innslaget var en fin oppladning til de siste foredragene. Dagens første svenskevits ble introdusert, og med tanke på at det var en svenske i salen, inkluderte alle de neste foredragsholderne også en svenskevits i sine foredrag. Den eneste svensken i salen ble fra nå av kun kjent som «Svensken». Dagens nest siste foredrag var det Konserndirektør ved avd. for informasjon og samfunnskontakt, Sparebank 1 SMN, Marvin Wiseth som stod for. Dette var for ordens skyld delt i to;


– i fremtiden vokser pengene på trær

Del 1: «Hva skal til for å lykkes?» Del 2: «Hvorfor har regionens viktigste bank et miljøengasjement» Marvin Wiseth snakket i første del av foredraget om at vi i Norge bør bli flinkere til å rose oss selv og hverandre, og ha tro på egne ferdigheter. Han mente også at vi er for redde for å ta inn folk med en ny bakgrunn, og at disse kan være en stor ressurs, ved at de kommer med nye innfall og ideer. Dessuten mente han at vi i Norge er for lite opptatt av å skape vinnerkultur, og at det ofte kan være kilden til å lykkes. I denne sammenhengen brukte han Trondheim som eksempel, der han dro frem at det i 1990 ikke var særlig «kult» å være trønder, men at han som ordfører og de rundt han jobbet aktivt for å endre dette. Dette hadde de lyktes med da Trondheim feiret sitt 1000 års-jubileum i 1997. Arrangementet ble vellykket og trøndere var. igjen stolte av sin identitet Dette mener han at alle kan få til ved bare å innrømme at vi er flinke og ha tro på oss selv. Den andre delen av foredraget handlet kort om energisparende bygninger, viktigheten av disse og hvordan Sparebanken 1 har satset langsiktig ved å bygge en helt ny bygning som er energisparende og miljøbevisst. Marvin Wiseth avsluttet det hele med å si at samfunnsansvar er noe man tar, og ikke noe man får.

Det var knyttet stor spenning til dagens siste foredragsholder, nemlig den 24 år gamle entreprenøren Therese Albrechton (bli en vinnare, se møjligheterna) som på tross av sin unge alder allerede har etablert 4 bedrifter og solgt en av dem. Therese begynte foredraget friskt, med å spøke med at hun het Therese og ikke svensken som hun hadde blitt omdøpt til i løpet av dagen. Det skulle vise seg at hele foredraget hennes ble ganske så frisk, og bestod av mye bevegelse fram og tilbake på scenen, reklamefilm om henne og til og med sang fra hovedpersonen. Hun holdt et underholdende, spennende og motiverende foredrag om hennes opp- og nedturer, og trakk spesielt fram hennes 3 V’er ( på svensk våga, vårda, vinn) som nøkkelen til suksess. Et spennende foredrag om hvordan man kan lykkes hvis man bare jobber hardt nok for det, holdt av en veltalende og interessant dame. Alt i alt kan man si at årets vinterkonferanse ble vellykket, og det var flere interessante foredrag og foredragsholdere som gjorde en utmerket jobb.

7


Generalforsamling 2010 utvalg, og godkjenning av årsberetning og regnskap fra STØH. Anette Solberg presenterte årsrapporten, mens Anders Gjermstad presenterte revisors beretning. Etter noe debatt ble det vedtatt to nye punkter til handlingsplanen for STØH 2010: • Nytt punkt 25. Planlegging rundt en eventuell flytteprosess av TØH og videre påvirkningsarbeid opp mot HiST i denne prosessen. • Nytt punkt 26. Opprette et samarbeid med hovedstyret hos Industriell Økonomi angående en eventuell samlokalisering. • Den nye handlingsplanen ble godkjent. De ulike utvalgene på skolen la så frem sine handlingsplaner og fremmet sine søknader om støtte fra STØH. Under er utvalgene presentert ved hvilken støtte de til slutt fikk:

Karen Veslemøy Hveem ble valgt til leder av Vinterkonferansen 2011.

8

Referent Vidar Lyngvær FOTO Robin Tveiten

Tirsdag den 23. februar var det klart for generalforsamling for medlemmene i STØH. Det foregikk i forelesningssalen DF01 fra klokken 12.00, og holdt på frem til omtrent 17.30. Generalforsamlingen ble ledet av ordstyrer Erik Uthus. Ettersom Rolf Erling Angelsen nå er ferdig som leder, ble det foretatt valg av ny leder for Vinterkonferansen 2011. Blant de 68 stemmene ble det et klart flertall i fordel Karen Hveem. Den andre kandidaten var Tina Kalve. Sakslista ble fulgt gjennom orientering av medlemskontigenten for STØH (lik kontingent som tidligere år: 240 kroner), vedtak om TØH SK som eget

TØH Event TØH SK Fagutvalget Forum MAG TØHsa TØH Invest TØHf TØH Master

63 500 35 000 8 000 5 000 32 000 55 000 47 800 36 000 20 000

Bendik Ramstad orienterte salen om budsjett og handlingsplan for NU. Han presiserte at NU kunne budsjettere med å gi kr 25 000 (minstesum) til STØH. Dette blir gjort ved årets slutt ettersom NU trenger likviditet til å opprettholde driften av utvalget. STØHs forslag til budsjett for 2010 ble, ved én endring, godkjent. Endringen var å øke utgiftsposten STØH-Sem til 64.000 kroner. Dette for å sikre at det ble funnet et lokale til å avholde seminaret. Etter denne endringen vil STØH gå med et underskudd på 8.200 kroner. Det ble vedtatt å opprette en komite som skal se på forbedringspotensiale til STØH som organisasjon, og legge fram dette ved neste generalforsamling. Denne komiteen ønsker innspill fra alle i STØH, det kan sendes på mail til innspill@sftoh.no


Tekst Ingrid Andresen Lund og Maria Sundby FOTO Ingrid Andresen Lund og Caroline Christiansen

De fleste har sikkert fått med seg at noen som kaller seg Siviløkonomene har dukket opp på TØH den siste tiden. Mange er godt kjent med denne organisasjonen allerede, men det er nok også en del av oss som ikke helt har fått med seg hva dette med Siviløkonomene dreier seg om. TØHsa har derfor prøvd å komme til bunns i dette, for å kunne gi deg litt objektiv informasjon om hva organisasjonen egentlig driver med. Kanskje er det ikke så dumt å bli medlem? Hvem, hva, hvor? Siviløkonomene er en interesseorganisasjon for fagfeltet økonomi og ledelse. De har siden oppstarten i 1938 jobbet for å utvikle et faglig nettverk og et godt kompetansenivå innen økonomisk utdanning i Norge. De har både jurister, økonomer og karriererådgivere som er til for å bistå deg hvis du skulle trenge hjelp på vei inn i jobb eller i løpet av din karriere. Foreningen er for alle i økonomisk utdanning som enten planlegger eller gjennomfører en master i økonomi og ledelse, samt de som er ferdig utdannet. Siviløkonomene har 17.000 medlemmer rundt om i Norge, og de har lokalavdelinger over hele landet, inkludert flere studentgrupper. På NHH, hvor over halvparten av studentene er medlem, har det lenge eksistert en egen gruppe, men først i 2009 ble det opprettet en egen studentgruppe her på TØH. Til nå er det litt over 90 av oss som har blitt medlemmer, og foreningen regner med at det i nær fremtid blir langt flere. Hva får du ut av et medlemskap? Siviløkonomene er den eneste organisasjonen i Norge som tar vare på siviløkonomene som gruppe. De sikrer utdanningen vår ved å kjempe vår sak der det trengs, og legge til rette for at vi skal få full uttelling for den utdannelsen vi har. De tilbyr derfor en mengde hjelp når du skal ut i jobb for første gang. Du kan sende inn CV-en din sammen med beskrivelse av stillingen du søker på, slik at deres karriererådgivere kan komme med tips til forbedringer. De lover å lese gjennom og vurdere din første arbeidskontrakt i løpet av 24 timer etter du sender den inn, og hvis du kommer i rettslig skvis, kan du få gratis juridisk hjelp. På nettsidene deres finner du lønnskalkulatorer og lønnsstatistikker, og foreningen virker også som en høringsinstans i en rekke saker innenfor fagfeltet vårt og den økonomiske utdanningen. Dessuten fungerer de som en fagforening når du har gått ut i jobb, slik at du kan få hjelp til alt du skulle trenge gjennom hele din karriere. Dette er bare noen av tjenestene de tilbyr, og alt dette kan være livreddende når man trenger det som mest. Det er vanskelig å finne slik hjelp andre steder, for ikke å snakke om at det for medlemmer er gratis. Andre medlemsfordeler I første omgang er de altså til for å ivareta våre interesser, og det er det du først og fremst kommer til å dra nytte av hvis du blir medlem. Men de kan også lokke med gode bank- og forsikringsavtaler med DnB NOR, gratis medlemskap i ANSA, gratis studiekompendier, og du får fagbladet Magma tilsendt ti ganger i året. Siviløkonomene er også en arena for å bygge nettverk, enten når du skal ut i arbeidsmarkedet for første gang, eller vurderer å bytte jobb. Ved å delta på de mange arrangementene som arrangeres rundt om i landet møter du på mennesker i samme bransje, og dette er en god mulighet til å skape relasjoner som du senere kan dra nytte av. Aktiviteter Over alt i Norge blir det arrangert aktiviteter for medlemmene. Også på TØH er de i gang med å arrangere både sosiale og fagnyttige møter, og tidligere i vår er det blitt holdt vinkurs på Tøhnna. Det har også vært holdt karriereseminar i samarbeid med Manpower, hvor det ble tatt opp temaer som CV, jobbintervju, trender i arbeidsmarkedet, kontrakter i arbeidsforhold og lønnsstatistikker. Til høsten skal det også arrangeres kræsjkurs i statistikk og finans for de som føler de trenger det. Alle har mulighet til å være med på arrangementene, men det er kun medlemmer som får rabattert eller gratis inngang.

Karrieresemniaret på TØH ble holdt av Thea Wessel Jørgensen, Anne Dordi Alseth fra Manpower, Christian Haugsnes og Morten Kolek.

Studentgruppa på TØH består av Lars Kverne, Sindre Skogvang, Anne Sætertrø, Vidar Wold, Hanne Cecilie Krogstad, Lena Mari Johnsen og Roy André Tilley (ikke til stede).

Kort fortalt Hva er en siviløkonom? Foreningen definerer siviløkonomens fagområde hovedsakelig som ledelse og styring på mikroplanet. Altså analyse, ledelse og styring av den enkelte bedrift eller enheter innenfor denne. Siviløkonom var frem til 2006 en fire-årig utdanning som kun ble gitt ved fire utdanningsinstitusjoner i Norge. I 1998 vedtok i Siviløkonomene å jobbe for en 5årig siviløkonomiutdanning. Dette ble vedtatt ved kvalitetsreformen i 2003, og siviløkonom ble en sidetittel til master i økonomi og ledelse. I korte trekk arbeider siviløkonomene for å: • Sikre at norsk økonomisk-administrativ utdanning skal holde god internasjonal standard. • Samle medlemmer rundt felles faglige, sosiale og økonomiske interesser. • Sikre gode lønns- og ansettelsesvilkår for medlemmene. • Fremme kjennskap til norsk høyere utdanning innen økonomi og administrasjon. • Sikre høyt faglig og etisk nivå blant medlemmene. • Øke kulturelt engasjement blant medlemmene. Medlemskap? For studenter koster medlemskap 250 kroner i året. Også de som fortsatt er bachelorstudenter kan melde seg inn! Innmelding kan gjøres på følgende måter: • Send sms med teksten: student <fornavn etternavn> til 2404 • Gå inn på www.sivilokonomene.no og meld deg inn der • Eventuelt send mail til morten@sivilokonomene.no Lurer du på noe mer om siviløkonomene? Gå inn på hjemmesiden deres, www.sivilokonomene.no, eller ta en prat med en av medlemmene i studentgruppa på TØH. OBS! Styret trenger nye medlemmer til høsten, så hvis du er interessert er det bare å ta kontakt.

9


profilen: Lange dager

Britt grøtheim

De kommer etter at ungdommen har dratt. Ingen skolesekk å se. I pausen utveksles det nok flere kakeoppskrifter enn historier fra siste tøhnnafest. Det er flest damer. Det oser livserfaring i vrimla. De er kveldsstudentene. TØH har i mange år hatt dette tilbudet, myntet på de som vil kombinere studier og jobb. Noen går der for å få et utdanningsgrunnlag, mens andre går for å krydre opp en tidligere utdanning. Man kan velge å ta enkeltfag, årsstudium, eller samle 120 studiepoeng som gir graden høgskolekandidat. Det er også mulig å gå over til heltidsstudiet underveis. Hvert fag man skulle ønske å ta koster 5000 kr per semester, i tillegg til semesteravgiften. Kjendisen Anne Kathrine Slungård er tidligere elev, og brukes like fullt i markedsføringen av kurset - så deltidsstudier på TØH kan åpne mange dører i arbeidslivet. Men hvem er egentlig disse kveldsstudentene? TØHsa tok en prat med en av dem. Britt Grøtheim tar kveldskurs i finansregnskap og mikroøkonomi. Hun bor på Melhus, to mil sør for Trondheim, med samboeren og en liten gutt på ett år. På Melhus bygger de også hus. Hun beskriver seg selv som rolig og jordnær . noe vi vil tro er en forut-

setning i en slik hektisk hverdag. Hun har en bachelor i næringsmiddelteknologi fra sine yngre dager, men tok så til vettet og ble en regnskapets kvinne. Med engasjement for økologisk landbruk passet det godt med jobb som regnskapsassistent i Enova, og gjennom kveldsstudier på TØH ønsker hun å bli autorisert innen faget. Britts studiehverdag er noe helt annet enn hva den er for normalstudenten. Med full jobb og en gutt som krever sitt blir det hektisk når det nærmer seg eksamen. Derfor er hun nødt til å ta seg litt fri fra jobb for å få balansen til å stemme. Hun ser altså ikke på seg selv som student på samme måte som mange av oss andre. Den tid er forbi. Ulike roller må fylles i løpet av dagen. Regnskapsarbeider, student og familiemor. Når vi spør henne hvem det er som går på kveldskurs, sier hun at det er alle mulige mennesker. Du finner elever fra forskjellige generasjoner, med ulik bakgrunn, og kanskje opptil flere hemmelige ingredienser til sjokoladekake. Hun trives godt i klassen sin, der hun blir kjent med folk i samme situasjon som henne. Tøhsa ønsker Britt og de andre deltidsstudentene lykke til i en hektisk eksamenstid.

LITT OM BRITT: Navn: Britt Grøtheim

Beste reiseopplevelse: Mallorca

Født: 13.08.82

Beste årstid: Høsten

Utdanning: Bachelor i Næringsmiddelteknologi

Oppvokst: Melhus

På fritiden: Venner, familie, trene og lese

Kan ikke leve uten: Sjokolade

Jobb: Regnskapsmedarbeider i Enova

Hvor ser du deg selv om 10 år: Aner ikke

Yndlingsrett: Kveite Favoritt-tvprogram: Paradise Hotel


11


TØHsaNæringsliv

Stordalen i Storsalen

Tekst Ingrid Bentsdatter Grønsleth og Jonathan H. Thorbjørnsen FOTO Jonathan H. Thorbjørnsen

– Ikke gi opp håpet! Det er en tilsynelatende vanlig onsdag i april for eksamensfokuserte studenter på TØH. For undertegnede hobbyjournalister flyr tankene derimot av gårde mot en annen bygning, litt lenger nede i byen. Petter Stordalen skal tale i Storsalen, og fire timer før dørene åpnes har det midt i lesingen kommet en heller uventet telefon; TØHsa får i løpet av pausen en egen seanse under fire øyne med Stordalen selv. Sjokket/Nervøsiteten til finansfolk rundt bankkollapsen i 2008 var neppe mer enn et forbigående sug i magen sammenlignet dette. I god Samfundet-ånd sitter studenter i alle farger og fasonger klare, og venter i spenning på at Norges gründerkonge, Petter Stordalen, skal entre scenen. Med ett er ordstyrer ferdig med sine saker, og «Eye of the Tiger» settes i gang over høytalerne. Stordalen hopper opp trappene til scenen, slenger fra seg manuset og tar imot hyllesten fra en tilnærmet fullsatt Storsal!

12

«Velkommen! Velkommen, alle gryende ingeniører, økonomer, entreprenører! Velkommen fremtidens ledere. Jeg er her i dag for å lære dere hvordan dere skal slåss!» For å komme seg opp og forbi, vinne og holde seg på toppen, må man slåss. Med scener fra Rocky i bakgrunnen og et allerede bergtatt publikum ser det ut til å bli en suksess av en kveld. «Man må ikke være fornøyd når ting er bra og man begynner å mettes, for de kan alltid bli bedre». Og noe av det viktigste for Stordalen er det å tørre å være annerledes. Publikum oppfordres til å bruke studietiden for det den er verdt, nyte alt det studentlivet har å by på og gi ALT! Ordene ville,våge og aldri gi opp er gjengangere hele foredraget igjennom. Stordalen er tilbake i byen der karrieren hans startet, gjennom stor suksess med City Syd. Foredraget er lagt opp som en boksekamp med 8 runder. Let’s get ready to rumble! Runde 1 – Jordbærgutten! Petter vokste opp som 3.generasjon i Stordalen Marked, men jobbet som ung som jordbærselger på torget i Porsgrunn. I konkurranse med eldre damer – viss jordbærbord var enorme – var han til tider misfornøyd med det han hadde å jobbe med på den lille standen sin. Dette resulterte i en peptalk fra pappa Stordalen som sønnen skulle bære med seg i all fremtid; her vokste jordbærfilosofien frem: «Selg de bæra du har, Petter, for det er de eneste bæra du kan selge. Det hjelper ikke å klage på alt du ikke har. Skal du få noe gjort, må du ta utgangspunkt i det du har selv!» Det å gjøre det beste ut av det lille du har, er det viktigste for å komme seg opp og frem. Med den tankegangen utkonkurrerte han de eldre veteranene, og den lille gutten med det beskjedne, runde bordet og en Solo-parasoll ble kåret til Norges beste jordbærselger – kun 12 år gammel. Runde 2 – Chance of a lifetime! Selv om mesteparten av barndommen og videre drømmer hadde vært bygd opp rundt farens butikk, ble det aldri til at Petter tok over virksomheten. Han flyttet til Oslo og tok ett år på Norsk Kjøpmannsinstitutt, der han i følge seg selv ble «en jævel på å grille kyllinger og partere griser», ett år på Varehandelens høyskole og ett år på Norges Markedsføringshøyskole. Under siste året på NMH leser han for første gang avisen Kapital, og kommer over en annonse der de søker ny senterleder for å bygge opp City Syd i Trondheim. Uten andre attester enn et håndskrevet ark fra faren og enda ikke fullført skolegang sender en 24 år gammel Petter inn en søknad. «Og hva skjer Marte?» – Stordalen prøver å engasjere folk han møtte utenfor Storsalen kort tid før møtet begynte. «Ehm.. Du fikk jobben?» kommer det stille fra bakerste rad. «NEI! Det skjedde INGENTING!» Så på en joggetur tittet Petter innom Per Kleiven, mannen som håndterte søknadene og skulle anbefale folk til jobben. Etter et timelangt face-to-face-møte med en litt oppgitt Kleiven, og tilbud om å betale flybilletten til Trondheim selv, fikk Stordalen sjansen, som en oddsbombeutfordrer til to høyt kvalifiserte 40-åringer fra Trøndelag.

«Det er viktigere å ha med hodet og hjertet enn HP’en når man er ute!» I Trondheim tusler en rastløs Stordalen rundt i sentrum og stopper opp ved en tilfeldig skoforretning. Der møter han på en eldre mann og slår av en prat mens han forteller hvor flott han syns denne skobutikken ser ut. Han forteller hvorfor han er der, og at han ønsker å se hvordan de andre kjøpmennene i byen gjør det før han drar på intervju. Det viser seg senere at denne mannen var Torbjørn Falkanger, en av de som skulle velge den nye senterlederen. Med litt ekstra flaks, og et knippe andre styremedlemmer som tenkte at en unggutt som Stordalen ville være enkel å føye, fikk han stillingen mot alle odds. Han var nå Norges yngste senterleder, kun 24 år gammel. «Det handlet bare om ÉN ting: Å tørre!» Han fikk fort beskjed om hva han nå måtte gjøre; skaffe seg et passende antrekk (suit up!) og et kontorlokale. Han fant sin plass rett ved senteret, i 10.etasje i Fokus Bank. Der ba han venner og familie om å ringe og spørre etter ham for å gjøre han bemerket blant sentralborddamene og dermed banken. City Syd ble som vi vet en stor suksess, og Stordalen ville nå videre. Runde 3 – Steen & Strøm Så kommer året 1992. Bank-Norge er i krise, og det nesten 200 år gamle kjøpesenteret Steen & Strøm blir erklært konkurs. Stordalens første tanke da han leste avisoverskriften: «YES!». Et oppkjøp ble sett på som fantasiene til en gal mann, men med hjelp fra dyktige folk rundt seg klarer han likevel å skrape sammen 26 millioner for å kunne legge inn et bud på konkursboet. Det hele skal gjenoppbygges og restruktureres på 9 måneder. Svenskene brukte 2 år på et lignende prosjekt, Stordalen vil ikke være dårligere. Ved hjelp av frieri til fagforening og en appell til resten av bostyret i kjent Stordalen-stil, vinner han budrunden. I sitt første møte med hans over 300 plutselige ansatte, blir han i et kort øyeblikk revet med, og planen om å bygge det opp på 9 måneder ble aldri et faktum. Tre forfjamsete sekunder er alt som skal til, og han hører seg selv si «Vi åpner på onsdag!». 9 måneder er redusert til 36 timer. Umulig sier de fleste, kanskje alle. Annerledes, sier Stordalen. Det gjelder å pushe på for å få ting gjort.


TØHsaNæringsliv Stordalen er engasjert når han er på scenen. Går frem og tilbake, bruker deler av gulvet i salen for å demonstrere ting. Plutselig stiller han seg i en trapp, og viser hvordan han løste «krisen» med rulletrappene som gikk varme og stoppet første åpningsdag, hvorpå enkelte ansatte kom til han i panikk. «Vi trenger da ikke stenge rulletrappene selv om de har stoppet! Hva er en stillestående rulletrapp? Jo, en TRAPP! Folk blir ikke stående og undre, de tar bena fatt og går selv!» Senteret kjørte videre i heseblesende tempo og forlengede åpningstider, rulletrappene ble fikset etter hvert.

og bemerker om og om igjen viktigheten av å se mulighetene istedenfor begrensningene og truslene. Martin Luther King Jr. sa jo ikke «I have a nightmare», men «I have a dream!». Og det å ta samfunnsansvar er ikke en utgift, men en investering for Choice og Stordalen. Det verste han kan tenke seg er å få spørsmålet «hvorfor gjorde du ikke noe?» av sine barnebarn uten å kunne svare for seg. Folks bevissthet rundt miljø, påvirkning på miljøet og egne valg rundt dette vil bare bli større og større, og vi som forbrukere har alle muligheter til å ta saken i egne hender.

Steen & Strøm ble kjøpt for 26 millioner og solgt for 400 millioner, men det var likevel ikke bare oppturer for unge Petter Stordalen. Når alt så ut til å være så bra det kunne bli, fikk han sitt første store slag i trynet. Med snutter av Sylvester Stallone deisende i boksegulvet på skjermen bak seg, forteller han hvordan han i 1996 blir kalt inn på teppet og plutselig sparket av Stein Erik Hagen. På dette tidspunktet i foredraget kaster Petter jakken på gulvet og fortsetter med stor innlevelse. Det manes opp om fightervilje, revansjelyst. Det handler om å tørre, å sikte mot himmelen og aldri la nedturer stoppe deg, men heller gi deg økt motivasjon for å nå nye høyder.

«Forbrukermakt kan endre det samfunnet jeg tror på!»

Runde 4 – Hotellbransjen «Energi, mot og begeistring!» Disse tre ordene var grunnmuren for den lille gjengen som fikk Steen & Strøm på bena igjen. Disse tok han med seg videre til det neste prosjektet. «Nå skal vi bygge Skandinavias største hotellselskap - vi starter med ett!» Dette forslaget skapte latter lenge, men gikk det ikke egentlig ganske bra? «Eye of the Tiger» kommer på igjen, og Stordalen forteller om hvordan de snart klarte å kjøpe et nytt hotell hver 14. dag og ansatte 50 nye hver 10. dag i det som resulterte i kjeden og hjertebarnet Choice! Og igjen viser han med fargerikt språk hvordan han virkelig bryr seg om de ansatte. Runde 5 – Söta bror Svenskene skjønte ingenting da Stordalen ønsket å kjøpe «luften over motorveien» i Stockholm for 100 millioner slik at han kunne bygge et hotell der. «Prisen er feil, behovet er feil, beliggenheten er definitivt feil», sa de. Dette er nå Stockholms største hotell. «Alt som er feil for andre, kan bli riktig for Choice!». Ekspansjonen og suksessen for Choice i Sverige gav visstnok Scandic et nesten nervøst sammenbrudd. Petter stopper opp litt og smiler, for så å vise oss et utklipp av en mail fra hotellkongen Hilton, hvor han ber Stordalen om å ikke kapre ALLE avtaler det neste året – la de i det minste få mulighet til noe. «Just one deal, that’s all I’m asking!». Svaret fra Stordalen var følgende: «IKKE FAEN!» Videre legger han entusiastisk ut om de nye hotellene på Arlanda og i Stockholm. «Det er ufattelig hva du får for 1 milliard i Sverige i dag!» Undertegnede må smile, og ser for seg Stordalen i kassa på Norby der han laster opp med noen kilo bacon, litt kyllingfilet og et hotell eller tre. Runde 6 – Choice Danmark Når man har hatt medgang lenge kan man fort få blind tro på egne valg og bli blind for egne feil. Dette var noe av grunnen til at Choice mislyktes i Danmark. I 2003 satt Stordalen på rom 721 og gjorde seg klar for å holde en tale for vinterkonferansen, der planen var å offentliggjøre valget om å kutte Danmark fra Choice-familien. Han hadde da tapt 350 millioner i kontanter. «Og da er det ikke snakk om kontantstrøm, men en kontantfoss!» Før talen begynner Petter derimot å tenke på hva som har gjort han så suksessfull tidligere. Troen på at ting kan bli bedre. Troen på de ansatte. Hvordan ville det å kutte ut Danmark virke inn på troverdigheten hans? Han kaster den planlagte talen og holder til alle hans økonomiske rådgiveres forferdelse en tordentale om tro, fremtid og håp til de ansatte.

Skal man vente på de klimarelaterte reguleringene, eller være med på å definere de? Og gjennom å eie engasjementet for en sak, virkelig brenne for det, vil det etter hvert smitte over på andre. Slik klarer Stordalen å engasjere sine ansatte. «There is no business on a dead planet!» Runde 8 – VÅR RUNDE Siste runde dedikerer Stordalen til en oppsummering av den utrolige historien han har fortalt. Man må reise seg etter et fall i bakken. Slik han gjorde det da Hagen sparket han fra Steen & Strøm, og Stordalen gikk fra knockout til å bli hotellkonge. Møter man stengte dører må man rive de ned. Slik han gjorde da han møtte motstand i Sverige for å bygge hoteller på utenkelige steder for de uten fantasi. Og viktigheten av å fortsette kampen, selv når det frister å lene seg tilbake og hvile på laurbærene, slik Choice nå gjør i Danmark. Don’t settle – det er alltid noe bedre enn dagens tilstand. «Det er vanskelig å være optimist, men alternativet er så mye verre!»

Stordalen gikk av scenen til en jublende Storsal. Og med en øl i hånden svarte den lille mannen med det store navnet TØHsa på noen kjappe spørsmål i gangen. Har du noen spesielle forbilder, og hvorfor har disse vært viktige for deg? Jeg har vel egentlig ingen spesielle forbilder, men skulle det vært ett så er det pappa. Det er på grunn av historien, hvordan han støttet og oppmuntret meg. Jeg var alltid fascinert av hvordan han drev butikk og han gav klare tilbakemeldinger hele veien. Alltid «ja» eller «nei», ikke noe rundt grøten. Veldig mange har lik utdannelse nå, har økonomistudenter noen fordeler lenger? Utdanning er viktig uansett! Det handler om erfaring og et læresett. Og utdanning er aldri tungt å bære, uavhengig av hvilken utdannelse man tar. Så lenge man gjør det man vil kan man lykkes. Skulle jeg gjort noe om igjen er det å ta mer utdannelse. Jeg blir hissig når folk sammenlikner meg med Hagen og Reitan, og peker på at vi «ikke har utdannelse». Den beste tiden er jo studietiden! Arbeidslivet kan bli kjedelig. Så vær bevisst i studievalget, men bruk tid på det. «Skal du få gjort noe, må du ta utgangspunkt i det du har». Har du noen tips til den beste måten å se utgangspunktet sitt både under og etter endt utdanning? Det viktigste er å tenke med hjertet fremfor hodet. Ta utgangspunkt i det du trives med å gjøre, ikke det andre forventer av deg. Gjør det du elsker å gjøre. Lag forutsetninger for å gjøre deg lykkelig – det handler om å ha det bra med det man gjør, ikke nødvendigvis bli konsernsjef.

«Sammen kan vi klare hva som helst! Den beste veien ut går alltid tvers i gjennom»

Angrer du noen gang på valgene du har tatt? Du er jo en veldig travel mann. For meg er det viktig å stå for det jeg sier. Man kan ikke sende alle andre når det skal være pressekonferanser eller kun være i fokus selv når det er gode tider. Det er viktig å være tilstede på alle tidspunkt i en utvikling, uansett om det går bra eller dårlig. Men jeg syns fortsatt jeg ikke har nok tid til mine egne, altså de ansatte i Choice.

Runde 7 – Miljøkrisen Som de fleste vet brenner Stordalen for kampen om miljøet. Gjennom sine 9200 ansatte i Choice prøver han derfor å finne ut hva Choice kan gjøre for å være en aktiv ivaretaker av dette. Han ønsker en bærekraftig kapitalisme

Har du noen siste oppfordringer spesielt til de som studerer økonomi? Husk at det er vi som forbrukere som har makten! Det er vi som utgjør forskjellen. Det er lov til å feile, så lenge du reiser deg igjen! Ikke mist troen og ikke gi opp!

13


TØHsaNæringsliv

Hårfin med TØHsa Etter en lang eksamensperiode med biting av negler og riving av hår, er det kanskje på tide med en hårklipp for å bli fin til sommeren. Siden vi studenter har et trangt budsjett, har TØHsa spart deg for tid og penger ved å sjekke ut Trondheims rimeligste frisørtilbud! TEKST Sunniva T. Børrud og Shafa Yarmoradi FOTO Sunniva T. Børrud og Shafa Yarmoradi

Mange frisører tilbyr studentpris på klipp, noen på all behandling. Her er de rimeligste ­alternativene på klipp. TØHsas utsendte testet Frisør Jacobsen og fikk seg ny sommerfrisyre til kun 250 kr. Frisør Jacobsen

Frisørmesteren

Elgseter Hårdesign

(Innherredsveien 22)

(Nedre Møllenberg gate 75A)

(Elgesetergate 38)

Studentklipp dame

250,-

275,-

285 (30 % av ord.pris)

Studentklipp herre

250,-

275,-

270 (30 % av ord.pris)

En lærling kan gjøre en minst like god jobb som en ferdigutdannet frisør. Det erfarte vår andre TØHsa-utsendte, da hun klippet seg på Grande Frisør, Valentinlyst. Prisene under vil variere ut i fra hvor langt lærlingen har kommet i utdannelsen sin. Mozart Frisør (Munkegata 56)

14

Fra 150,-

Grande Frisør ­Valentinlyst (Olav Magnussons veg 9)

Fra 150,-

Agaton Sax (Fjordgata 82)

Fra 170,-

Priser på farge og striper varierer sterkt med hensyn på flere faktorer, og må tas med en klype salt. Derfor vil vi her kun oppgi hvor mange prosent avslag det er mulig å få på behandlingen.

Farge/striper s­ tudentpris

Farge/striper hos lærling

Nyttige nettsider for bedre studentøkonomi på 1-2-3!: Av Jonatan Holt Thorbjørnsen

Vi har sjekket prisene hos et stort utvalg av frisører i og rundt sentrum, og vil her presentere de beste tilbudene vi fant.

Lærlingklipp

Sparetips

Elgseter Hårdesign

TrendCut AS

Mozart Frisør

(Elgesetergate 38)

(Olav Tryggvasons g 24)

(Munkegata 56)

30 %

15 %

15 %

Nikita Hair

CCC Frisør

Antoinette Frisør

(Jomfrugata 5)

(Øvre Bakklandet 64)

(Prinsens gate 11)

20-50 %

50 %

35 %

www.gjerrigknarken.no - Er det en stund siden siste krone fra sommerjobben ble oppbrukt, og budsjettet protesterer fortvilet i uken før nye innbetalinger fra Lånekassen, kan denne nettsiden være til god hjelp. Her er det hovedsaklig snakk om et stort utvalg av gratis vareprøver, gratiskuponger og rabatter på alt fra hundemat og brenne-CD-er til Spotify-invites. Nevnte jeg at alt var gratis? www.glabussen.no - Den sagnomsuste «flæskbussen» som før tok deg fra Trondheim til Storlien for under 50-lappen, har økt ytterligere i kurs og er fra nå av helt gratis! Om det er helt makroøkonomisk forsvarlig å legge igjen sparepengene sine på andre siden av grensen kan vel diskuteres, men det er helt klart at mat og drikke (forhåndsbestilling fra Systembolaget) i svenskepriser så absolutt ikke er å forakte når stipendet begynner å gå tomt. Om du reiser med vennegjengen eller velger å bruke bussturen på å hente igjen litt pensum er opp til deg - du sparer garantert noen lapper uansett! www.tilbudsweb.no - Alle butikkers tilbudsaviser samlet på ett sted, i enkelt, elektronisk format. Den letteste måten å finne de beste tilbudene, enten man skal kjøpe ny sykkel til sommeren eller lurer på hvem som har 40 % rabatt på findus. www.studentrabatt.no - samleside for diverse studentrabatter på de fleste relevante tjenester og butikker rundt om i landet.

Det er også verdt å nevne at Mozart Frisør i tillegg til å gi 15 % studentrabatt på vanlig klipp og farging, har rabatt på bl.a. hårkur, hair extensions og piercing.

0,-. Lokalene entklipp til kr 25 ud st du r få en ativ for den bsen ved Solsid er et godt altern en ør is fr Hos Frisør Jaco en m , mer med å få de mest trendy e ingen proble dd ha te er kanskje ikke nd se nger. TØHsas ut tet ble bra! som vil spare pe tiden. Og resulta r fø n in ed m til og time, hun kom

serviceinnbåde dyktige og er t ys nl nti le Va ender. Frisøren rande Frisør, atert på nye tr pd op e Frisørene hos G en ør is moderne og fr stilte. Lokalet er dukter. valg av hårpro tilbyr et stort ut


TØH PÅ LANDSLAGET TEKST Santharuban Sivananthan FOTO Robin Tveiten

Sesongen for håndball og innebandy nærmer seg slutten. For våre flinke håndballjenter endte dette med en 3.plass, mens innebandylaget allerede har sikret opprykk, og mest sannsynlig ender på en 1. plass og rykker opp en divisjon. Langrennsgruppen har gjennomført treninger jevnt og trutt, men oppmøte har derimot gått i bølgedaler. Dette er noe styret vil jobbe hardere med til neste vinter ved å systematisere ting enda bedre. At vi har kommet til slutten av sesongen for disse inne- og vinteridrettene betyr bare én ting: starten på fotballsesongen for våre helter og heltinner i blått.

TØH SK 2 har på den andre siden hentet hjem 4 poeng på 7 kamper, hvor dette er en vesentlig forbedring fra fjorårssesongen da det bare ble ett poeng. Ikke bare kaprer TØH 2 poeng, men de tar de fra rivaler som i utgangspunktet skal kjempe mot TØH 1 om topplasseringer i avdelinger. Som alle vet spiller begge lagene i 5. divisjon, men dette vil endre seg til neste sesong hvor samtlige lag fra plass nummer 3 og nedover vil rykke ned. Den sportslige ledelsen i TØH SK håper at TØH 1 skal kjempe seg til en plass i 5. divisjon eller enda bedre; rykke opp til fjerde!

TØH SK har startet med fotballsesongen på en forrykende måte. Damelaget i 7’er er ubeseiret i serien, og dette gjelder også 1.laget for guttene hvor det har blitt 6 strake seire. Som de fleste vet, rundspilte TØH SK 1 de andre guttene i TØH SK 2 7-0 lørdag 17.april - men dette tas ikke tungt innad i TØH SK da begge lag ses på som en stor enhet og hjelper hverandre fram til suksess. Vi håper at TØH SK 1 er ubeseiret til sommerferien, men 3 tøffe kamper venter i uke 16 og 17.

Det er derfor ikke på banen TØH SK har støtt på motstand denne «askevåren». Kommunen fant ut at det like greit var på tide å bygge ut vei og gangfeltet på Lade. Dette førte til problemer med bane som ledelsen har jobbet iherdig med for å løse. Det hele har foreløpig endt med et par gruskamper til fortvilelse for mange spillere, men dette er noe TØH SK ser seg nødt til å leve med. Vi håper på videre suksess! Kom og støtt oss når vi starter opp igjen til høsten.

15

2. div damer fotball 5. div damer håndball Lag

S

V

U

T

Mål

Poeng

1.

TØH SK

4

4

0

0

22 - 0

12

2.

Nidar

3

2

0

1

26 - 6

6

3.

HISSI

2

2

0

0

13 - 3

6

4.

Fengslet

2

1

0

1

7-2

3

5.

Amazone

2

1

0

1

6-9

3

6.

Tegnspråklaget

2

1

0

1

2-8

3

7.

Kræsj

2

1

0

1

4 - 12

3

8.

Team

3

0

0

3

2-8

0

9.

TK Chicks

2

0

0

2

1 - 12

0

10.

Fire

2

0

0

2

1 - 24

0

3. div herrer innebandy

* Legg merke til at TØH SK har en mindre kamp spilt, som de stinne av selvtillit akter å vinne!

5. div herrer fotball


Årsoppgjøret 2010

FOTO OG TEKST Robin T. Åsheim FOTO MOTESHOW Sofie Brovold

18. mars samlet 41 lag fra BI og TØH seg for å konkurrere mot hverandre i den gjeveste av de gjeveste turneringene, nemlig årsoppgjøret. Etter tapet i fjor var forventningene og viljen på topp for å få tilbake pokalen.

16

TØH stilte tre lag i håndball mot ett lag fra BI. Men etterhvert gikk det opp for alle at BI hadde diverse elitespillere med på deres lag, «Martins Harem». Det samme kunne ikke sies om TØH laget «Oi!». Planen til «Oi!» var å utklasse med sin høyde og fysikk, men når det kom til håndballferdigheter (og kunnskaper om håndballregler) kom de til kort og havnet helt nederst på tabellen med 3 strake tap. Det mest spennende oppgjøret i håndball klassen ble BIs «martins harem» mot TØHs «TØHrminators». «Martins harem» stakk av med seier i samtlige kamper og innkasserte en fortjent håndballseier. I volleyball skulle pokalen hjem i år. Både semifinalen og finalen ble spilt av rene TØH lag. «E D party?» vant knepent mot «Neuchatel Xamax» med 2-1 i sett. Stemingen var ikke dårlig i laget da TØHsa tok seiersbildet, og de gledet seg til pokalutdeling og moteshow på Club Gossip etterpå. Til slutt var det den gjeveste grenen det skulle kjempes i. I fjor var det to BI lag som konkurrerte mot hverandre i finalen i fotball, men i år hadde TØHs «Satøhrday night fever» klart å komme seg til finalen mot BIs «The Bendicks». Finalen var en thriller av de sjeldne og en scoring fra «The bendicks» få minutter før full tid gjorde at svetten rant litt ekstra. Men en utligning kort tid etter gjorde at kampen gikk inn i golden goal, det vil si første mål vinner. «Satøhrday night fever» gikk ut litt bakpå og ble presset hardt. «The Bendicks» fikk dermed satt inn det siste målet få minutter før slutt. Katastrofen var et faktum og TØH måtte se seg slått av BI for andre året på rad. Likevel ble det det god champagnestemning på Club Gossip da elever fra TØH og BI viste seg frem på catwalken. Team spirit awards gikk til «Satøhrday night fever» for godt gjennomført sang og lagånd.


Moteshowet 2010

17


MIDTSIDEN Revy, utvalgsfest, TĂ&#x2DC;H Open, russefest

18


19


71 TØHf Mildvær, et stikk av påskesol, og ivrige deltakere på startstreken. Turmiks i sekkene og kompass rundt halsen. Første helgen i mars var det duket for historiens fjerde 71 grader Tøhf – Årets vintereventyr! Tekst Ingrid Andresen Lund FOTO Ingrid Andresen Lund og Vegard Wahl

Når Tøhf atter en gang skal arrangere en konkurranse for de tøhffeste av de tøffe er utfordringen å finne på noe nytt. Cluet er hemmelighetene, overraskelsene og spenningen; det at man som deltaker verken aner hvor man skal, hva som vil skje, eller hvordan man skal tilbringe natten. Men med større planleggingsgruppe enn noen sinne, og deriblant flere gamle deltakere, hadde vi nok av hoder å tenke med og nok av hender å bruke. Klokken 08.00 lørdag morgen sto dermed fire ivrige lag på startstreken. Spekulasjoner om hvor vi skulle tilbringe helgen var absolutt til stede, og deltakerne ble ikke klokere av at vi satte dem på en buss med bind for øynene, kjørte dem rundt og rundt og fram og tilbake, før vi satte dem av midt ute i ødemarken.

20

Første lag til å komme seg i vei var en blanding av gamle arrangører, gamle 71graderTøhf-vinnere og trofaste deltakere, og lød navnet «Blå Swix». Rett bak, med friske tak og god flyt, kom «E to the double K», et ferskt guttelag fra andre klasse. Som tredjemann i løypa hadde vi, som seg hør og bør, «Turan som tælle», et trofast masterlag med noe varierende lagmedlemmer å skilte med. Bakerst kunne vi høre ivrig lagsang fra jentelaget «HeiHå», som hadde gått til innkjøp av matchende lilla t-skjorter, solbriller og rosa luer.

I løpet av lørdagen fikk lagene prøve seg på flyndreveiing, ertetelling, avstandsmåling, skyting med luftgevær på ballonger, bakkeløp, miming, undertøysløp og postfinding. Og mens deltakerne slet seg fra a til b til c, ble det lange timer for oss som sto på post. Men disse timene var ikke av det verste slaget; vi snakker påskesol, radio, appelsin, kakao selvutløser, en god bok og annen egenunderholdning. Enkelte tok seg tid til å skaffe nye venner i løypa, mens noen til og med valgte å lage sitt eget selskap i form av en lekker snømann. Og med jevne mellomrom fikk vi besøk av slitne deltakere, ivrige til å ta fatt på postens oppgaver.


Ahh. Kveld. Ovn. Varm hytte. Trivelig selskap. Og ikke minst taco til middag. Nam! Etter innspurt med støvelkast-stafett og snøfigurbygging hadde vi innlosjert oss på et lite speiderhus ved Stykket. 15 deltakere og 9 arrangører mesket seg med god mat, snacks og god drikke, både i form av bayer, Jegermeister, og herlig snøsmeltevann. Stemningen var særs god; ingenting er som å slappe godt av blant de aller barskeste tøhser og tøhfler etter en lang og strabasiøs, men spennende dag ute i terrenget. Enda bedre blir det å vite at du har en lang og god natt foran deg, og en ny, innholdsrik og spennende dag i vente. Lykke! Småpludring, pusting, snorking og andre lyder kunne ut i de små timer høres fra hele det lille speiderhuset. Etter tre omganger med 71grader Tøhf, har det blitt tradisjon at værgudene hisser seg opp om natten etter dag én, slik at dag to blir hakket mer rufsete. Fjerde gang var intet unntak, og etter å ha ligget i soveposene og hørt på vinden ule, regnet falle og tunge snøfonner falle fra taket, kunne vi stå opp og konstatere at påskesola ikke kom til å vise seg noe mer. For moro skyld sendte vi med lagene en utstillingsdukke, en svært lang pinne, en ødelagt lampe eller en koffert som de fikk bære med seg til mål. Med disse surret godt utenpå sekken, fikk de bryne seg på siameserskirenn, appelsinløp, larveløp, kortstokk-gymnastikk og larvespising. Dessverre slet noen av lagene med navigeringsproblemer, men alt før formiddagen var små og store samlet i mål ved Ila-parken. Og etter ganske overlegen seier, kunne vi altså kåre «E to the double K» som meget verdige vinnere av årets 71 grader Tøhf. Applaus! Der nede i den praktisk anlagte paviljongen i parken, ble det servert pølser, kjeks og sjokolade, og premier ble delt ut som fortjent. Noe å tygge på til alle lag, gavekort sponset av XXL til vinnerne, og en ekstra oppmerksomhet til «Hei Hå» for fantastisk team-spirit! Så da var eventyret ferdig også for denne gang, og som arrangører kan vi ikke annet enn å berømme alle deltakere for fabelaktig innsats. Du skal være en ordentlig tøhffing for å begi deg ut på en strabasiøs ferd ut i det ukjente, med fysiske og psykiske prøvelser, overraskelser rundt hver sving og uten anelse om hva som vil skje den neste timen. Vi bøyer oss i støvet! Allerede har vi startet planlegging av årets høst-utfordring, og neste gang satser vi på enda større oppslutning. Er DU tøhf nok?

21


Szia Szia!

Reisebrev av Marthe Aasheim Juul

Det har nå gått tre måneder siden jeg forlot trygge Trondheim og TØH til fordel for et semester som utvekslingsstudent ved Budapest University of Technology and Economics. Det svirret med tanker og forventninger idet jeg lettet fra Værnes; hvordan ville så dette Erasmus-livet bli? En ting kan jeg slå fast først som sist: utveksling er genialt. Etter en uke med masse metro-surr, kartlesing og språkforvirring, var det endelig klart for skolestart. Fadderordningen for internasjonale studenter, ESN, møtte oss første dag på skolen, og hadde laget et solid og fuktig program for Orientation Week. Vi gikk rundt som en saueflokk på den enorme campusen på dagtid, vimset rundt som klovner på nattestid og ble fort kjent med hverandre. Vi fikk alle egne faddere å forholde oss til, som har vært behjelpelige med alt vi måtte ønske, om det så skulle være utelivstips eller tannlegehjelp. Personlig har jeg sett meg nødt til å ringe fadderne mine opptil flere ganger, for å få hjelp til å komme meg ut av universitetets mest forvirrende bygning, og de har tatt det med et smil. En av mine faddere var utvekslingsstudent på TØH i fjor høst, så det er jo hyggelig. Må jo smette inn at han fortsatt snakker om julebuffeten i kantina, all ære til Roar og jentene hans.

22

Så, hva kan man si om den faglige biten, altså studenthverdagen her? Du blir mer eller mindre overlatt til deg selv fra første dag. I begynnelsen var det masse kaos og surr om når hvilke fag gikk, og om de i det hele tatt ble tilbudt. Etter mye mas på Erasmus-kontoret, og direkte kontakt med lærerne, ble det da til slutt noen relevante fag, dog under svært annerledes forhold enn hva jeg er vant med fra hjemme. De fleste klasser er små, og vi har nær kontakt med lærerne. I flere fag sitter jeg rundt et trivelig lite bord med professoren og to andre Erasmus-studenter, og ja, da går det mye i kaffe for å holde fokus. I andre fag er vi hele 14 studenter, hvor jeg da er den eneste utvekslingsstudenten, og synes det er veldig festlig når de slår an spøker på ungarsk. De legger stor vekt på tilstedeværelse og aktivitet i timene, og det gjelder uansett om du har time kl 8 på morgenen eller kl 18 på kvelden. Med andre ord har jeg blitt ganske god på å sove lite, for i Budapest er hver dag en fest. Fagene er interessante, synsvinklene er nye og mange, og i det store og det hele føler jeg at jeg får masse faglig utbytte av å være her. Erasmus-livet består heldigvis av så mye mer enn å studere i et nytt land. Det eneste jeg forbandt Ungarn med før jeg dro var Gulasj-suppe og billig øl. Takket være fantastiske faddere og medstudenter, har jeg fått et innblikk i ungarsk studenthverdag og kultur, både på godt og vondt kan man vel si. Dersom du tror du har vært i bakrus etter en Tøhnna-fest, prøv å våkne opp etter en ungarsk aften med paprikakylling, Palinka og Absint. I løpet av semesteret har jeg også blitt kjent med mange mennesker fra andre land og kulturer, bla. gjennom ESN’s mange turer og temakvelder. Blant disse må Freshman’s Camp nevnes, hvor turen gikk til Eger, et lite vindistrikt i Ungarn, hvor vinsmaking og spa sto i fokus. Internasjonal aften på studenthyblene må også tas med, en kveld hvor alle studentene tok med seg mat og drikke fra eget land. Blant franske oster, tyske pølser, brasilianske desserter og indisk snadder, sto jeg med akevittflaska og snus-

dåsa. Etter noen grimaser og spørrende fjes, ble det faktisk stor suksess. I tillegg er det blitt arrangert helgeturer bla til Italia, Tyskland og Polen. Hovedstaden bærer selvfølgelig fortsatt preg av tiår med både tysk og russisk okkupasjon, men ungarerne er et hyggelig folkeslag og mer internasjonale enn hva man kanskje ser for seg. Budapest er en by full av liv, og det er alltid noe å gjøre. Som sagt, hver dag er en fest, og jeg blir stadig overrasket over hvor mange puber og nattklubber det fins, ikke minst det at det alltid er folk der. Det fins museer for enhver smak, og for de høykulturelle er det alltid en ballett- eller operaforestilling å dra på. I tillegg har Budapest tatt vare på mange grøntarealer, noe som er perfekt i disse dager, da våren med temperaturer opp til 30 grader er i full anmarsj. Vi jogger på Margitsziget med fantastisk utsikt over Donau, lunsjer i skjønne City Park og går turer i Buda Hills. Ikke minst ligger Budapest svært sentralt i forhold til andre europeiske storbyer og verdige reisemål, noe som gjør det lettvint «å ta seg en tur bort». Personlig kunne jeg ha utforsket Budapest til det uendelige, men har likevel klart å løsrive meg noen helger og fartet til Wien og Praha. For resten av semesteret står Balaton Lake, camping og Queen’s Day i Amsterdam og roadtrip til Serbia eller Monte Negro på kalenderen. Jeg er den første TØH-studenten som har valgt Budapest, og med unntak av en arkitektstudent, den eneste nordmannen på universitetet. Etter å ha vært her, kan jeg ikke skjønne hvorfor. Det internasjonale miljøet på skolen er fantastisk bra, man blir kjent med så utrolig mange flotte mennesker, og som allerede beskrevet: man kan aldri ha det kjedelig i Budapest. Så til dere som vurderer utveksling neste år; gjør det gjør det, gjennomfør det, som godeste Anders Juklestad ville sagt. Ønsker dere alle lykke til i eksamenstiden, og en riktig god sommer, så sees vi til høsten! Sziastok fra Budapest.


TØHlpert på nye oppdrag.

5 i vrimla TØHsas maskot, MiniTØHlpert, har igjen løpt rundt i vrimla på ­oppdrag fra TØHsa og spurt personlige spørsmål. Tekst og foto Shafa Yarmoradi

Spørsmål 1: Skal du jobbe i sommer? Spørsmål 2: Hvordan fikk du jobben?

Knut Idar Torgnes: 1. Jeg skal jobbe i Brønnøysundregisteret. Arbeidsoppgaven min blir å registrere regnskap. 2. Jeg leverte søknad på nett.

Eirik Nilsen: 1. Jeg skal jobbe i Teknobygg. Det er uvisst som hva, men det er knyttet opp mot masteroppgaven min. 2. Teknobygg holdt presentasjon for klassen og kom med tema som de kunne tenke seg at vi skulle skrive om. Noen av temaene hørtes interessante ut og derfor tok jeg kontakt med dem.

Geir Dutta: 1. Jeg jobber ved siden av studiet som selger, bartender og teamleder. I sommer kommer jeg derfor bare til å slappe av og nyte ferien. 2. Jobben som selger i Telenor Bedrift var det en bekjent som tipset meg om. De andre arbeidsgiverne mine fant meg på Finn.no, hvor jeg har lagt ut CV.

23 Mari Evju: 1. Jeg har fått meg sommerjobb i Bulgaria. Jeg skal jobbe i et PR-crew for en uteplass som heter «Den glade viking». 2. Jeg var i Bulgaria for 3 år siden, og da jeg reiste tilbake til Norge ble jeg tilhenger av «Den glade viking» på Facebook. De utlyste nylig en stilling. Jeg søkte på den for moro skyld, men det resulterte i at jeg fikk jobben!

Vi tilbyr førerkort i klasse • A1 • A Kristian Waldal: 1. I sommer jobber jeg som ­arrangør av Valldal Summergames. Valldal Summergames er en gratis festival fra 08.–11. juli og alle på TØH er invitert! I tillegg skal jeg jobbe som raft-guide for Valldal Naturopplevinger. 2. Det er venneflokken som ­driver firmaet. Jeg får være med vennene mine samtidig som jeg gjør noe fornuftig – det blir bra!

• B • BE Tlf. 73 52 72 34 www.buran-trafikkskole.no


lærerprofilen:

Nancy Bazilchuk I mange år har nordmenn reist over til Amerika for å søke lykken i landet med alle mulighetene, men Nancy Bazilchuk gjorde det stikk motsatte og dro fra Amerika til Trondheim for å gi studentene på TØH litt bedre innsikt i det viktige forretningsspråket; engelsk. Tekst Marte Frengen og Susanne Bondevik FOTO Susanne Bondevik og privat

24

Nancy flyttet med mannen og de to døtrene sine til Norge for snart åtte år siden, da mannen hennes fikk drømmejobben ved NTNU. Nancy er opprinnelig fra staten Vermont nordøst i USA, som ligger rundt seks timer fra New York City og to timer fra Montreal. Hun er derfor vant med kulden og vinteren, så overgangen da de flyttet til Norge ble derfor ikke så stor (det er faktisk «varmere» i Trondheim enn i Vermont!). Selv om nordmenn er kjent for å være vanskelige å bli kjent med, gikk det ganske greit for Nancy og hennes familie – for kalde og forsiktige er folk i Vermont også!

Det er en svært miljøbevisst dame vi sitter ovenfor under intervjuet, og med sykkelhjelmen ved siden av seg, forteller Nancy oss at hun og mannen fortsatt har bilen som de hadde da de bodde i USA. Den er nå fjorten år gammel, og den skal de ha til den ikke går lenger. Deretter skal de ikke gå til anskaffelse av ny bil, men heller bli med i et «bilkollektiv» i Trondheim hvor man, for en avgift i året, kan låne bil når man trenger det. Nancy er nemlig veldig bekymret for klimautviklingen, og legger til at hun dessverre må ta fly når hun reiser til hjemlandet, hvor hun er ca en gang i året.

Det er verken en typisk amerikaner eller foreleser ved TØH som sitter på andre siden av bordet under intervjuet, men det er ikke bare nasjonalitet som skiller Nancy fra resten av foreleserne ved TØH; Hun har slettes ingen økonomiutdanning, noe som er veldig uvanlig på en økonomilinje. Hun har derimot hovedfag i «hydrology», som omfatter studier av vann, kjemi, fysikk etc. i tillegg til å ha en master i botanikk. Etter endt studie ble hun tildelt et partnerskap (fellowship) av «The American Assosiation for the Advancement of Science» hvor formålet er å utdanne forskere som journalister slik at forskere skal klare å formidle forskningen sin gjennom aviser, magasiner osv, på en forståelig måte til «vanlige» mennesker. For Nancy resulterte dette partnerskapet i at hun jobbet som journalist i femten år og i tildeling av et nytt partnerskap ved MIT. Miljø og energi, samt medisin er noen av de temaene som er blitt tatt opp i hennes journalistikk, og hun trekker frem at som journalist er fleksibilitet svært viktig i måten man jobber på.

Fritidsinteressene til Nancy er, om man kan kalle det for det, veldig typisk norske. Hun er opptatt av trening og elsker å gå på ski. Med hus i Estenstadmarka, kan hun om vinteren gå rett ut på skitur fra hjemmet, og i vinter har hun hatt mellom 50-55 skiturer. Dette er sannsynligvis langt over gjennomsnittet til både den gjennomsnittlige student og foreleser ved TØH (eller nordmann for den saks skyld, red.anm). Utenom friluftsliv liker Nancy å strikke og bake surdeigsbrød. Selv om dette for oss som nordmenn høres erkenorsk ut, påpeker Nancy at livet deres her i Norge er nokså likt som det i USA, og forteller videre at hun tror det er derfor de trives så godt her.

Arbeidshverdagen til Nancy er i dag litt annerledes enn den var som journalist i USA, da hun har undervisningsinstitusjoner som arbeidsgiver. På NTNU bruker hun sine kunnskaper om det amerikanske og det norske språket til å oversette pressemeldinger og forskningsresultater i tillegg til å være redaktør for den engelske delen av NTNUs web-side. PÅ TØH er hun derimot faglærer for det engelske kurset Business and Management English, et valgfag for internasjonale og norske studenter. I dette kurset er Nancy opptatt av å øke studentenes forståelse for det engelske språket gjennom å bruke interessante artikler og lydklipp.

At familien til Nancy trives godt er tydelig, for på spørsmål om de tenker på å flytte tilbake til USA, sier hun at hun i alle fall tror de blir her til mannen blir pensjonist. Etter det kommer det an på hvor barna ønsker å bosette seg…


25


Månedens vin FEBRUAR ANETTE ODDEN SOLBERG Denne månedens vin går til Anette Odden Solberg på bakgrunn av hennes fantastiske innsats i ­forbindelse med samlokaliseringseringen. Denne saken er svært viktig da dette er avgjørende for hvordan studiemiljøet og studiehverdagen til studentene blir i fremtiden. Hennes innsats har absolutt vært utslagsgivende for det flotte resultatet som kom frem av høyskolestyre­ møtet i slutten av februar.

MARS Odd Andre Nesjan I mars har Odd Andre Nesjan, utstyrsansvarlig i TØHf-styret, gjort en kjempe­innsats for studentene. Han har jobbet på kveldstid for å rydde opp på TØHf-lageret. Dessuten har han vært en sterk bidragsyter og intiativ­taker, og fylt sin rolle som utstyrsansvarlig til det fulle. Han har brukt sin egen bil og mye av sin egen tid til å gjøre en utmerket jobb for TØHf i mars!

26

Livet utenfor TØHs vegger Da jeg begynte på TØH oppdaget jeg raskt et voldsomt engasjement rundt studiene og studiemiljøet på avdelingen. Dette var noe som raskt fikk meg til også å engasjere meg i det som foregikk på TØH. Dette åpnet øynene mine for at det også på arenaer utenfor campus Moholt, ble foretatt ­beslutninger som for meg ville være interessant å ta en del av, fordi det ville påvirke meg som student ved TØH. Det er ingen tvil om at TØH-studentene historisk sett har vært studenter som har engasjert seg i sitt studiested, sine studier og studiemiljøet. Dette gjelde seg både det som har skjedd på TØH, og det som skjer rundt ellers i Trondheim. Selv om det er viktig at Tøhnna består som hovedfaktoren i det sosiale på TØH og at Fagutvalget tar det ansvaret det skal ta for å kontinuerlig forbedre fagene ved TØH, er det veldig viktig at TØH-studentene tar i et tak og gjør en innsats også utenfor TØH. Både fordi at det kan være viktig i forhold til saker som angår TØH, men også fordi aktive TØH-studenter er med på å underbygge det gode ryktet TØH-studenten har. Campus-diskusjonen er et godt eksempel på noe som er meget viktig for studentene ved TØH, hvor beslutningene tas utenfor skolens vegger. Her skal alle de sekstitalls studenter som møtte opp på et allmøte - som ble lagt midt i eksamenstida - ha all ros. Dette var et konstruktivt møte, og man fikk vist at dette er en sak som virkelig angår studentene. Også de to studentene som var med i prosjektgruppen for campusprosjektet fortjener mye skryt. Jeg synes også det er svært gledelig å se at så mange TØHere har blitt med i Quak! Etter fjorårets uheldige resultat er det gledelig å se

at TØH-studentene er med på og tar ansvar for at de nye studentene ved HiST får en fantastisk opplevelse når de kommer til byen. Når det er sagt, har STØH en utfordring for å sikre nok innflytelse eksternt. En generasjon med studentpolitiske TØHere er på vei ut pga. endt utdanning. Utfordringen til STØH blir å finne gode kandidater til ulike posisjoner. TØH har tidligere hatt god representasjon i en rekke ulike styrer som angår studentene. Høgskolestyret, som legger de strategiske føringene på HiST, og derfor også campus. SiT-Service styret, som styrer SiTs kantiner og bokhandler. Kantinen og bokhandelen på TØH er i dag viktige faktorer for studiemiljøet og det er viktige tilbud å opprettholde. SiTs Konsernstyre som styrer hele studentsamskipnaden har i de siste årene hatt TØHere rundt bordet. I dette styret er man med på, og styrer over - de viktigste velferdstilbudene for studentene i Trondheim. Det er bare noen av de ­plassene hvor det er viktig å være tilstede for TØH-studentene. Mitt håp er vel at studentene ved TØH får bygget seg opp som den engasjerte skansen det alltid har vært. Og min oppfordring er at alle studenter som er nysgjerrige på hvordan man får påvirket de ulike styrer og stell tar kontakt med Studentpolitisk ansvarlig og forhører dere om informasjon. For øvrig lykke til med eksamenene, og god sommer. Eirik Uthus Tidligere Studentpolitisk ansvarlig i STØH (2007)


I 2010 vil vår hovedsamarbeidspartner PwC ha sin egen spalte i TØHsa. Her vil de ta opp aktuelle tema og drøfte relevante problemstillinger for oss studenter.

Arbeidskontrakt og feriepenger Vårsemesteret begynner å nærme seg slutten. ­Studentene som avslutter utdannelsen på TØH skal kanskje ut i ny jobb, mens andre skal ut i ­sommerjobb. I den forbindelse er det viktig å sørge for at det inngås en arbeidskontrakt i tråd med Arbeidsmiljøloven, og at det for de som har krav på feriepenger, utbetales riktig feriepengebeløp. Arbeidskontrakt Alle arbeidstakere har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Kravet om skriftlig arbeidsavtale gjelder både midlertidige og faste ansettelsesforhold. Skal ansettelsesforholdet ha en varighet på mer enn en måned skal avtalen være klar snarest mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet startet. Arbeidsavtalen skal inneholde opplysninger av vesentlig betydning i arbeidsforholdet, dette gjelder blant annet følgende: • • • • • • • •

Partenes identitet Hvilken arbeidsplass arbeidstaker skal arbeide ved Stillingstittel Lønn Tidspunktet for arbeidstakerens begynnelse Arbeidstakers rett på ferie, og feriepenger Gjeldende oppsigelsesfrister Hvis arbeidsforholdet er midlertidig, slik som ved ansettelser i ­sommerjobber: arbeidsforholdets lengde.

r o f id T eksamen Lineæ

tering

r alge

bra

Matematikk for økonomer

inves g o g n i r sie

Finan

Statistikk

Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens § 14-6. Feriepenger Feriepenger utbetales på grunnlag av inntekt opparbeidet i forutgående kalenderår. De feriepengene arbeidstakeren opptjener i opptjenings­ året, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i påfølgende ferieår. Selvstendige næringsdrivende og freelancere opparbeider ikke rett til feriepenger. Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Kun utbetalinger som er avhengig av arbeidsinnsatsen skal inngå i beregningen. Det skal f.eks. ikke beregnes feriepenger av feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, derimot skal det beregnes feriepenger av bonuser og provisjoner. De utbetalinger som inngår, utgjør feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlag skal fremgå av lønns- og trekksoppgaven for opptjeningsåret. Arbeidstaker har rett på feriepenger fra arbeidsgiver med en prosentsats på 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Det vil si at feriepengene vil utgjøre 10,2 % av lønn i kalenderåret forut for ferieåret. Arbeidstakere som har avtalefestet 5. ferieuker har en feriepengesats på 12 %. Feriepenger som utbetales i ferieåret, er trekkfrie. Det betyr at arbeidsgiveren ikke skal trekke skatt av disse. Utbetales feriepengene i opptjeningsåret, for eksempel dersom arbeidstakeren avslutter arbeidsforholdet, skal arbeidsgiveren beregne skatt. Feriepenger skal utbetales siste ordinære lønningsdag før ferien. Vanligvis utbetales feriepengene en bestemt måned, for eksempel i juni. Ved opphør av arbeidsforholdet skal arbeidstaker ha utbetalt de feriepengene som har blitt opptjent frem til arbeidstakeren sluttet. Utbetalingen skal normalt skje siste lønningsdag før fratreden. Med vennlig hilsen Ingunn Tunes Advokat PricewaterhouseCoopers, Trondheim

alyse

nsan Operasjo

Marked

199,-

sføring

sledels

e


TØHSA PÅ CINEMATOGRAFEN Anmeldere Susanne Bondevik og Marte Frengen

yggen)

r (Sk The Ghost Write

28

Roman Polanski Regi: Sarde ms, rt Benmussa, Alain be Ro t: osnan, Olivia Willia en Br us ce er Prod Pi l, al ttr Ca an McGregor, Kim Belushi Med: Ew othy Hutton, James m Ti n, so in ilk W m To Roman Polanski Manus: Thriller Sjanger: / Tyskland Nasjonalitet: USA r å fullføre navn blir leid inn fo es dr an i r te ks te r agent riter» som levere Lang. Skribentens am Ad , en er En såkalt «ghostw ist in statsm det er tross alt en n tidligere britiske r han å ta jobben; le memoarene til de fa be an og r gi uligheten dette re. er henrykt over m i løpet av en karrie p op e oft er kk du sjanse som ikke p for en det går tidlig op m d, or m lv se e nd late ktet virker ribenten tok tilsyne dd. Hele bokprosje je sk r Forgjengeren til sk ha m so tte ns næres noe annet enn de tsministerens og ha ta ss ek er kk mannen at det er du rt sikke ten, og sakte men dødsdømt fra star fortid. t en hemmeliggjor spøkelser opp fra til dette er ger film. Grunnen la ki ns la Po ng ga har år mellom hver film i land som ikke ge la å m ed Det går alltid noen rm de og det går noen år er ettersøkt i USA, gste grunnene til at kti vi at han blant annet de av en er ed neste film, ed USA. Trolig n jobber iherdig m ha at en er utleveringsavtale m ap sk m fil man hører noe fra ww.nrkp3.no). mellom hver gang teft for god film (w ns ha tt lu so ab r le ei og Skyggen gjensp den tidligere erce Brosnan, som Pi . en m fil i de de ot er Olivia nene er blan edelig å se på. Derim kj s vi tid Skuespillerprestasjo og r ba ig ts aplig eren, er svært foru lom å være lidensk el m r le ks ve n Hu britiske statsminist eles bra. kter. er hans kone, særd filmens høydepun av ge an m Williams, som spill tte de lelsesløs, og gir med og kald, varm og fø rdt å se! llaget og god. Vel ve ve er n, ge yg Sk s ki Filmen, Polans


En ganske snill mann Regi: Hans Petter Moland Produsent: Finn Gjerd rum, Stein B. Kvae Med: Stellan Sk arsgård, Bjørn Floberg, Ga rd B. Eidsvold, Bjørn Sund Jannike Kruse, Kjersti Ho quist, lmen, Jan Gunnar Røise, Aksel Hennie, Henrik Mestad, Jorunn Kje llsby, Jon Øigarden, Julia Sjanger: Bache Wiig Komedie Lengde: 1 time, 52 min Distribusjon: Nordisk Fil m Distribusjon AS Ulrik har sittet i fengsel i 12 år for mord, og på uts iden venter hans gamle Jensen er kjent for å ta va gjeng med Jensen i spiss re på sine kamerater, og en. når Ulrik slipper ut, hjelpe verden som venter han, sløs og usikker på den ny hjelper Jensen til med bå e de penger og husrom hje en jobb som bilmekanik mme hos sin søster. Ulrik er på et verksted, og mo får ttar tilbud fra damer (so på market) som han lydig m ikke er av de mest att og stilletiende takker ja raktive til. Det eneste Jensen kre at Ulrik skal drepe tyster ver for sin hjelpende hå en som satte han i fengse nd er l. Men Ulrik er da en gans ke snill mann, er han ikk e? Opp i alt dette dukker sø nnen til Ulrik opp – velly kket, med god utdannin samboer. Ulrik vil gjerne g, fin leilighet og en gravid bli kjent med sønnen so m han ikke fikk sett så mye fort at han er uønsket so til i fengsel, men skjønne m en kriminell bestefar r for sitt barnebarn. Derm fullføre oppdraget fra Jen ed stå r han overfor et valg; å sen for å vise at han er tak knemlig for all hjelpen ha sønnen og svigerdatteren n har fått, eller å overbev at han ikke er den morde ise ren de tror han er. TØHsa mener «En ganske snill mann» er en fantastisk film som følger Ulrik gjennom den tilfredsstille alle ønsker nye hverdagen på jakt ett hos de han møter; Jense er å n, sønnen, damene og ek og humoristisk, og i noen sko na. Filmen er gjennomfør scener er man nesten nø t dt til å le seg i hjel. Skue hylle (Stellan Skarsgård, spillerne er tatt fra øvers Bjørn Sundquist, Aksel He te nnie), og de leverer varen tier av filmen foregår de e ut til publikum. I noen t svært lite ordveksling, parme n på en eller annen måte blir sagt allikevel, og det klarer vi å skjønne hva so kjennetegner en svært go m d film. Selv om Ulrik har vært en slem mann, får man me dfølelse for mannen som ninger av alle som vil ha blir dratt i forskjellige ret en liten bit av han, og so m han prøver å gjøre til lag veldig morsom måte, i till s. Dette blir fremstilt på egg til at personlighetene en til menneskene i filmen bare det gjør hele filmop er så snodige og spesielle plevelsen utrolig bra. De at tte er en film som anbefal deg både varm om hjerte es på det sterkeste; den t, gla i sjela og lattermild gjø r !

29


NYTT FRA UTVALGENE: MAG Etter en travel vinter og vår, er MAG nå ferdig med promoteringen av TØH for i år, ettersom søknadsfristen for høyere utdanning er 15. april. Vi håper naturligvis at vi har bidratt til at folk søker seg hit og ikke til store pengesluk, som for eksempel BI. Vi har besøkt de fleste skolene i Sør-Trøndelag, samt en rekke andre skoler i fylker som Akershus, Oslo, Rogaland, Hordaland, Øst- og Vestfold. Til sammen har MAG hatt et sted mellom 50100 reisedøgn denne våren. Noe som er en voldsom økning sammenlignet med tidligere år, årsaken til dette er den økende satsningen utenfor Trøndelag. Jeg håper denne innsatsen fra medlemmene i MAG skal gi resultater både på kort og lang sikt. Noe annet vi er veldig stolte av i MAG, er den åpne dagen vi arrangerte for elever i den videregående skolen og potensielle MLT (master i ledelse og teknologi) studenter, som har fått navnet TØH-Open. Når man regner med både elever fra vgs. og teknologistudenter var det 56 personer, hvorav 50 var elever fra den videregående skolen. Det noe lave tallet skyldes sen avklaring med administrasjonen

Vinterkonferansen på TØH og HiST sentralt om vi i det hele tatt kunne arrangere dagen, og vi fikk derfor ikke markedsført dagen på flere av skolebesøkene vi var på i februar. Vi synes likevel 56 personer er et godt oppmøte med tanke på at det er første gang det blir arrangert. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og ideer om hva som kunne vært bedre. Vi jobber nå med en evaluering slik at vi kan gjøre det enda bedre til neste år. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle som deltok og gjorde det mulig å arrangere en slik dag. Det gjelder STØH-styret, utvalgsledere, Dekanen, foreleser Arve Pettersen, administrasjonen på TØH, og studentene som deltok på omvisningen, presentasjonen og med stands. Jeg må også takke mitt herlige utvalg MAG, som deltok i planleggingen og bidro til at det ble en bra dag. Kort oppsummert, takk alle sammen! Mvh. Hans Snåsøy Markedsansvarlig STØH 2010

30

TØHf Det virker som tiden flyr litt ekstra fort dette året. Det første halvåret av 2010 er nesten over og TØHf kan snart ta sommerferie med god samvittighet. Siden sist har vi fått et nytt styremedlem: utstyrsansvarlig Odd Andre Nesjan. Nå har det blitt orden på lageret! Vinterutgaven av 71° TØHf ble arrangert i området Bymarka 6.- 7. mars. Vinnerlaget ble «E to the dobble K», gratulerer med seieren! Og takk for innsatsen til alle de andre deltakerne og ikke minst arrangørene. Uka etter hadde vi vannskidag i Vassfjellet. Været var ikke akkurat noe å rope hurra for, men det ble en fin dag for de 24 som var tøhffe nok til å delta.

Da var ViT-Ti gjennomført! Prosjektet er vel overstått og vi har nå jobbet en del med å videreføre årets erfaringer til neste års styre, som allerede er satt. Jeg lærte veldig mye nytt på årets konferanse, og ble personlig veldig engasjert, samt inspirert, av vår svenske foredragsholder, Therese Albrechtson. Håper at flere som deltok på konferansen sitter igjen med like mye som meg, og at det frister til gjentakelse. De tilbakemeldingene jeg har fått tyder på at de som deltok på konferansen var veldig fornøyde og hadde fått mye ut av dagen. Det eneste jeg virkelig savnet var en full sal! Det kan finnes mange årsaker til dette, men jeg håper at det vil bli annerledes neste år. Det er synd for TØH-studentenes rykte og rennome hvis næringslivet ser at det er et fallende faglig engasjement på skolen. For studentenes del vil jeg samtidig påstå at det utbyttet som kommer fra en konferanse som Vinterkonferansen er faglig kunnskap og innsikt, som man kanskje ikke får på vanlige forelesninger. For det er jo slik i de fleste bransjer, at det ikke alltid er det man lærer av å lese en bok eller sitte på en forelesning som er viktigst, for det er jo noe «alle» kan. Det som ofte skiller deg fra andre med samme utdanning er da den kunnskapen man har tilegnet seg utenom det faglige studiet. Med dette vil jeg da oppfordre til større engasjement blant angående neste års Vinterkonferanse, og gleder meg til å se en stappfull sal da!

For å bedre kontakten mellom master- og bachelorstudentene arrangerte TØHf og sosialgruppa til master en aktivitetsdag med strålende sol i Korsvika. Grilling, hoppetøhv, tøhvtrekningskonkurranse og quiz var noe av det som sto på planen. Nå gjenstår det bare å legge planer for høsten og dra på surfetur til Hoddevik, så er det sommerferie! Håper alle får en aktiv ferie med masse friskluft og kraftig ryggsekkskille. Med vennlig hilsen Ronny Valstad TØHf- leder 2010

Samtidig ønsker jeg alt hell og lykke til Karen Veslemøy Hveem som neste års leder! Jeg har blitt godt kjent med henne i løpet av det året som er gått, og er helt overbevist om at hun kommer til å gjøre minst en like god jobb som jeg har gjort i år! Mvh Rolf Erling T. Angelsen Leder Vinterkonferansen i Trondheim 2010 Tlf: +47 93 49 91 41


NYTT FRA UTVALGENE: TØH Invest Hei TØH-studenter og -studiner. Vi er nå godt inne i semesteret og eksamenstiden nærmer seg med stormskritt. De siste månedene har passert i høyt tempo med mange spennende ting som har skjedd til enhver tid. Vi i TØH-invest har vært på en meget vellykket studietur til hovedstaten. Vi besøkte Norges Bank, som holdt en flott innføring i rentesetting og rentepolitikk med litt spekulasjoner om hvem som blir ny sentralbanksjef. På omvisningen var det noen heldige som fikk ett lite glimt av Gjedrem selv. Utenfor Oslo børs ble det obligatorisk fotografering og en flott omvisning, og et spennende foredrag om hvordan deres markedsovervåkning foregår. Meglerhusene Nordea markets, Terra Securities (tidligere Orion securities), DnB nor og Christiania Securities kunne stille med varierte og inspirerende foredrag til stor entusiasme for deltakerne. BI Nydalen arrangerte sine årlige aksjedag 11. mars med trekkplasteret Peter Warren som fortalte sin inspirerende historie. Besøket gav inspirasjon til egen aksjedag 17.oktober. 2010-. Som vi ønsker å ta til nye høyder.

Elitegruppen styrt av Torgeir Nesje har gjort et flott arbeid dette semesteret og vi har nå utvidet porteføljen til fondet med DET NORSKE og STATOIL. Investeringsanalyser av disse kan leses på våre nettsider: www.tøhinvest.no

17.mars fikk vi besøk av John Petter Tollefsen fra Aksjenorge som avholdt ABC aksjekurs. Tollefsen har vært med på å skape aksjekonkurransen «studenter på børs» og skrøt hemningsløst av prestasjonene til TØH-studentene. I skrivende stund ligger TØH høyt opp på rangeringen i alle tre divisjonene i aksjekonkurransen. Den 24.April avsluttes «studenter på børs» hvor TØH forhåpentligvis rager høyt i alle divisjonene.

Vil med dette takke for et flott semester og ønske dere masse lykke til på eksamen.

TØH SK

TØH Master

Lørdag 10. april feiret vi sesong­ avslutning for håndball, innebandy og langrenn, der vi markerte at i TØH SK er det noe som slutter, og nye som begynner. Håndball­jentene har fullført sesongen med stil, og kom på en respektabel 3. plass. I skrivende stund venter vi i spenning på at guttene og jentene på innebandyen skal fullføre sesongen. De ligger foreløpig på en 2. plass, men med seier i de to siste kampene er de soleklare mestere. Fotballsesongen har derimot akkurat begynt, og selv om seirene ikke akkurat renner inn for 2. laget enda, har sesongen startet bedre enn fjorårets. 1. laget derimot er tydelig revansjesugne fra i fjor og har vunnet alle sine første kamper. Jentelaget har satset knallhardt gjennom vinteren og går for ­opprykk i år også.

Hei alle sammen,

Det må også nevnes at TØH SK har arrangert sitt første Årsoppgjør, og selv om arrangementet var meget vellykket ble ikke resultatet slik vi helt optimalt, nettopp fordi BI stakk av med seieren for 2. året på rad.

Med Vennlig Hilsen Trine Markusson Nilsen Leder TØH-invest

Siden sist har vi i TØH-master hatt to master-quizer, hvorav en av disse var sammen med TØH Alumni som spanderte pizza på alle. I tilegg hadde vi en aktivitetsdag i Korsvika sammen med TØHF. Det var en koselig vårdag full av sol, varme, griling, leker og godt humør. I år har vi klart å fått masterstudentene inn under fadderordningen til Quak. Det håper vi skal gjøre at de nye masterstudentene som begynner til høsten vil få en enda bedre start på skoleåret, og at det skal legge grunnlaget for et bra sosialt miljø på master. Til slutt vil jeg bare ønske alle sammen ei fin eksamenstid, og en god sommer. Hilsen, Hildegunn Winther Leder TØH-master


NYTT FRA UTVALGENE:

Fagutvalget

Næringslivsutvalget Siden forrige utgave av TØHSA er det blitt arrangert fire bedriftspresentasjoner; SSØ, Sparebank 1, Kelly Services og til slutt Tine. Alle disse hadde godt oppmøte, takket være solid arbeid fra Malene, som var tidlig ute med promoteringen av bedriftspresentasjonene både med plakater og i forelesningene. Dette ga resultater, og tilbakemeldingene fra bedriftene var utelukkende positive! Tine rundet av denne vårens bedriftspresentasjoner, og jeg tror jeg snakker for hele NU når jeg sier at vi er godt fornøyd med hva vi har levert dette semesteret – men vi har ikke tenkt slakke av av den grunn! Som mange antagelig har fått med seg er Sunniva ny bedriftsansvarlig i NU-styret, etter at Mari valgte å trekke seg. Sunniva har tatt over stafettpinnen - og det grunnlaget Mari la på en fremragende måte - og vi har troen på at hun vil gjøre en kjempejobb for book-

ingprosessen i NU både med tanke på antall bookinger og fremgangsmåten det gjøres på. Utvalgsfesten ble tatt opp på allmøte tidlig i semesteret, og engasjementet var stort blant NUs mange ivrige medlemmer. Forslagene var mange, men etter avstemning ble altså «Charterfeber» NUs tema, noe det virket som alle var tilfreds med der vi gikk i våre solhatter, shortser og sandaler. Helle planla og ordnet alt sammen, og vi har vel bare henne å takke for den fantastiske kvelden hvor vi i en herlig uformell setting lærte hverandre å kjenne enda bedre! Til slutt vil jeg ønske alle NU- og STØH-medlemmer masse lykke til på de kommende eksamener, for etter det venter en lang og velfortjent sommerferie! Mvh Bendik Ramstad Leder for Næringslivsutvalget

Da er de aller fleste møtene med faglærerne gjennomført for dette semesteret, mens vi alle går sluttspurten av semesteret i møte. Fagutvalget gjør en stor innsats og medlemmene fortjener heder og ære for jobben sin, som ikke alltid er like synlig for andre. Takk for dette semesteret, dere er fantastiske! Jeg vil gjerne komme med en oppfordring til alle studenter på TØH. Husk at det å diskutere forelesningene i kantina med venner ikke fører frem til annet enn lunsjprat. Tar man kontakt med fagutvalget er sjansene mange ganger større for at man kan få en forandring. Bruk oss for det vi er der for. Nå har Fagutvalget fått e-post addresse fag@ sftoh.no som du kan bruke til å gi oss tips og tilbakemeldinger på fagene og lærerne. Lykke til med eksamen alle sammen og takk for et flott semester! Vennlig hilsen Sissel Fuglestad Fagansvarlig 2010

15 %

Quiz

studentrabatt

Dj Jazz

Fadderuke, Linjeforening eller annet Party? nattergalenbar.no / tlf. 73504500


NYTT FRA UTVALGENE:

Studentpolitisk hjørne

TØH Event

Forum – studentpolitisk aktivitet

Like sikkert som at pollensesongen snart står på trappene og at motorsyklistene snart drar frem sine store og brølende doninger, er eksamensperioden i skrivende stund like rundt hjørnet for oss studenter. Jeg vil begynne med å få takke alle de som det siste året har engasjert seg og stått på for å gjøre TØH Event til hva det er. Håper flere av dere blir med videre også til neste år, om ikke som medlemmer så kanskje som deltakere på arrangementer i Event-regi. En egen takk skal også rettes til de sjeler som dag og natt jobbet med årets TØH-revy. Resultatet tror jeg alle som så revyen var strålende fornøyde med. Bra jobba! Årsoppgjøret og moteshowet ble i år arrangert på samme dag, noe som viste seg å fungere veldig bra. Dessverre stakk BI av med vandrepokalen også i år, men en gratulasjon til TØH-gjengen som vant volleyballturneringen er på sin plass. Samarbeidet med BI knyttet til moteshowet var også veldig givende og det virket som folk koste seg på Gossip 18. mars.

Det er mye som rører seg i det studentpolitiske miljøet denne våren, og av de største er sammenslåingen av studentorganisasjonene. Dette har jeg skrevet en egen artikkel om som dere kan lese lengre framme i TØHsa. Siden sist utgave har Høgskolestyret ved HiST tatt en beslutning angående framtidig lokalisering av TØH – og selv om prosessen kommer til å ta tid, er man allerede i gang med å planlegge hvordan dette skal gjennomføres for å få en best mulig løsning for studentene ved TØH. I STØH har vi allerede hatt noen forberedende møter, mest for å informere og å kunne planlegge hvordan vi skal arbeide med saken. Vi kommer senere til å ha møter med studentforeningen ved IØT, og håper å tidligst mulig etablere et godt samarbeid med de. Samlokaliseringen er riktignok langt fram i tid, men vi synes det er viktig å starte tidlig. Våren er også tid for å velge inn nye representanter i viktige verv, blant annet i Konsernstyret for SiT, Velferdstinget samt vårt eget Studentparlament ved HiST. Selv om dette er krevende verv, og man gjerne må ofre et skoleår for det, gir det uvurderlig erfaring i organisasjonsarbeid. Dette kan også være det som åpner muligheten for drømmejobben en gang i framtiden. Selv om fristen er ute for de fleste verv for neste år nå, trenger vi alltid gode kandidater. Jeg oppfordrer alle studenter med lederambisjoner til å vurdere om man ønsker å stille til et slikt valg – kanskje neste år?

Før vi tar sommerferie står blant annet årets siste Event-arrangement, TØH-russefesten på kalenderen. Den vil bli arrangert på skolen lørdag 17. april. Ofringer til værgudene er gjort og bønn om sol og god temperatur er gjennomført, så vi håper på skikkelig go’stemning når vi finner frem den gamle russebuksa. Møt opp! Helt til sist vil jeg ønske alle sammen lykke til med kommende eksamener, og en riktig god sommer. Vi sees med nye arrangementer til høsten! Aleksander Christensen Leder, TØH Event 900 86 223

Mvh Vegard Wahl Studentpolitisk Ansvarlig

TØHnna i samtlige fotballigaer, men på TØHnna er vi mer tolerante enn som så. At gulvet var like glatt som Petter Pilgård, etter et forrykkende sololje-show i regi NU hjalp vel heller ikke på balansen. Så alt i alt kan vi vel konkludere med en minneverdig kveld for de som husker... Ellers har vi hatt et par quizer siden sist, hvor både anonyme altergutter og Vidkuns quizlaug har fått smake på champagnen. Håper flere kommer og gir de litt konkurranse om førsteplassen.

Vi nærmer jo oss semesterslutt, og med dette kommer også eksamenstiden. Selv om de fleste kanskje ser litt mørkt på denne, kan jeg trøste med at etter en regnværsskur er himmelen alltid blå, og da er det tid for eksamensfest! 27 mai braker det løs, og jeg regner med å se mange av dere på TØHnna den dagen! Men fram til da får dere ha masse lykke til på eksamen, og si som min mormor «d e itj nåkka som e dåli, så læng du gjør ditt bæste». Helle Sofie Borgen Lund Leder, TØHnna

Personlig økonomi 1 Forbrukerrådet 2 Boligsparing for ungdom 3 Ipad 4 Når minst 55 prosent av seddelen består 5 DnB NOR Makroøkonomi 1 Ca 2,5 prosent 2. Ja 3 Merverdiavgiften 4 Sigbjørn Johnsen 5 Ca. 3,1 prosent

TØHnna FTW! Atter en gang tok vi hjem pokalen, og plasserte den i kjente omgivelser på TØHnna. Er veldig stolt av å være TØHnna-medlem, og ha så mange flotte folk på laget! Man kan vel ikke si annet enn at utvalgsfesten var en stor suksess fra ende til annen, selv om den etterlot noen svarte hull hos de fleste. Størst hull ble det nok allikevel på baren, som etter en svært konkurransepreget stol-lek måtte si takk og farvel til en liten del av fronten. Sjelden har vel uttrykket «å møte veggen» vært mer treffende. Enkelte av taklingene som ble utført her hadde nok medført rødkort og tribuneplass

3 A: 18936 (Alle unntatt dette er tall t multiplisert med seg selv t ganger) B: 64 (Alle unntatt dette er tall i andre potens + 1) C: 57 (Alle unntatt dette er primtall) 2 Ingenting 1 Du spør en av mennene, uansett hvem: «Hvilken dør ville den andre vakten råde meg til å ta?» Uansett hvem som svarer, kan du nå trygt gå gjennom den motsatte døren.

Diverse utland 1 (Hviterussiske) rubel. 2 27 3 Organisation for Economic Co-operation and Development 4 Den mexicanske telekomkongen Carlos Slim Helu 5 97 mennesker

Løsninger gåter

Løsninger quiz


n e d i s e t s i S LAGET AV Sunniva Marøy og Ingrid Andresen Lund

TØHlpert er fanget TØHlpert er en tegneseriefigur som er skapt av tidligere student ved TØH, Bjørn Karlsen. Tegneseriene vi skal trykke de neste nummerne er tegnet og skrevet av Arild Schanke, også tidligere student ved TØH. Tegneseriene er faktisk datert helt tilbake til 1992. Det vil si at TØHlpert er 18 år i år. Vi publiserer en og en episode, men tilsammen utgjør disse en sammenhengende historie. Så hvis du lurer på hva som skjer i neste episode må du smøre deg med tålmodighet til neste utgave av TØHsa. Har du ikke lest de forrige episodene kan du lese alle fjorårets utgaver på www.støh.no.

Enjoy!

34

Quiz Diverse utland hvite­ 1. Hva er myntenheten i russland? ed i EU? 2. Hvor mange land er m 3. Hva står OECD for? verdens 4. Hvem er ifølge Forbes rikeste mann? den 5. Hvor mange omkom i nd ­polske flystyrten i Russla 10. april i år?

Makroøkonomi 1. Hva ligger det såkalte inflasjonsmålet på? 2. Vil sterk kronekurs gjør e norske varer dyrere i utlandet? 3. Hva heter avgiften so m gir staten flest inntekter? 4. Hva heter Norges finan s­ minister? 5. Hvor stor arbeidsledigh et er det i Norge i dag?

Personlig økonomi hvis du 1. Hvem skal du klage til odukt er misfornøyd med et pr noen har solgt deg? 2. Hva står BSU for? medie­ 3. Hva heter apples nye brett? ng fra 4. Når får du full erstatni agt Norges bank for en ødel ­seddel? største? 5. Hvilken bank er Norges

Løsninger på forrige side!


Finn 5 feil! På bildet til høyre har det sneket seg inn 5 feil. Kan du se hvilke?

Gåter En mann møter to andre menn rett foran to digre dører. Over dørene heng er et skilt som forteller: «En dør leder til evig lyk ke, den andre til evig fortapelse. En av vaktmen nene snakker alltid sant , den andre bare lyver.» Du får lov å stille et spør smål, og bare det. Hvilket spørsmål stiller du for å forvisse deg om at du ve lger døren til evig lykke?

Kryssord

Jeg er større enn Gud. en. Jeg er ondere enn djevel Tiggerne har meg. De rike trenger meg.   . Hvis du spiser meg,dør du Hva er jeg?

Disse tallene er i system, bortsett fra ett. Hvilket tall passer ikke inn? A: 4 27

256

3125 18936 46656

B: 5 10 17 26 37 50 64 C: 13 57 2 23 89 11 37

Kryssord fra www.kryssord.no


Kalenderen Mai 17.05

Nasjonaldag

27.05

Eksamensfest

August 18.08

Skolestart

18.-28.08 Fadderuke September 02.09

Bedriftspresentasjon PwC

03.09

TØHf-seminar

07.09

Bedriftspresentasjon KPMG

08.09

Bedriftspresentasjon Ernst&Young

09.09

Bedriftspresentasjon Deloitte

10.-12.09 TØHf fjelltur 14.09

Karrieredag

17.-19.09 NU-seminar 21.09

Bedriftspresentasjon BDO Noraudit

23.09

Bedriftspresentasjon Coop Trondos

Oktober 01.-02.10 STØH-seminar 09.10

Temafest på TØHnna

29.-31.10 71 TØHf Kalenderen kan også leses på www.støh.no

Utg.2 - 2010  
Utg.2 - 2010  
Advertisement