Page 1


Spol (vpiši križec v okence):

M

Ž

E- naslov: ______________________________________________________

(stacionarni, mobilni, fax,…)

Tel. št. 1: _________________________ Vrsta telefona: ___________________ Tel. št. 2: _________________________ Vrsta telefona: ___________________ Tel. št. 3: _________________________ Vrsta telefona: ___________________

Nevladna organizacija: __________________________________________________ Ime in priimek: __________________________________________________________

1.1 KONTAKTNA OSEBA V ORGANIZACIJI

Obrazec 1: OSNOVNI PODATKI O KONTAKNI OSEBI V NEVLADNI ORGANIZACIJI


M

Ž

 zaposlen

 brezposeln

 profesionalno  upokojen

 dijak

 prostovoljno  študent

Kraj in datum: ________________________ Podpis: Ime in priimek kontaktne osebe: ___________________________

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike se zavezuje: - da podatkov, ki jih boste posredovali v fizični obliki, preko spletnih strani ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajala, posojala ali kakorkoli drugače posredovala tretjim osebam; - da bodo vsi podatki obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

IZJAVA: Spodaj podpisani dovoljujem, da Fundacija Vincenca Drakslerja uporablja posredovane podatke za potrebe informiranja o svoji dejavnosti.

Podatki o zaposlitvi (naziv organizacije in funkcija): __________________________________________

Status (vpiši križec v okence):

Opravljanje funkcije (vpiši križec v okence):

Funkcija v NVO: __________________________ Naziv: _______________________

Spol (vpiši križec v okence):


Tel. št. 1: ___________________ Vrsta telefona: ___________________ Tel. št. 2: ___________________ Vrsta telefona: ___________________ Tel. št. 3: ___________________ Vrsta telefona: ___________________ (stacionarni, mobilni, fax,…) E-naslov: __________________________________________

Ulica in hišna številka: _____________________________ Poštna številka: SI-_______ Pošta: ___________________ Občina: ___________________ UE: __________________

(izpolnite v primeru, da je naslov za pošiljanje pošte drugačen od naslova sedeža organizacije)

Naslov za pošiljanje pošte: __________________________________________________

Organizacija: _____________________________________ Skrajšan naziv: _____________________________ Sedež organizacije: ________________________________ Ulica in hišna številka: ______________________________ Poštna številka: SI-_______ Pošta: ___________________ Občina: ___________________ UE: __________________

2.1 OSNOVNI PODATKI O NEVLADNI ORGANIZACIJI

Obrazec 2: OSNOVNI PODATKI O NEVLADNI ORGANIZACIJI


 delo z mladimi in študenti  sociala/humanitarnost  kultura in umetnost  kulturna dediščina, etnologija  strokovna združenja

 gospodarstvo in turizem  izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje  razvoj podeželja  varstvo okolja

2.3. PODROČJE DELOVANJA NVO (vpišite križec v okence, možnih je več odgovorov)

Ime in priimek: __________________________________ Funkcija: _______________________________________

2.2 ODGOVORNA OSEBA V ORGANIZACIJI

 človekove pravice  zdravstvo  šport in rekreacija  enakopravnost med spoloma  verstvo in/ali duhovnost

Pravni status (vpišite križec):  ustanova  zasebni zavod  društvo Leto ustanovitve: ___________ Matična št.: ___________________ ID za DDV: ___________________ Davčni zavezanec (vpišite križec):  da  ne Št. TRR: ________________________________________, odprt pri banki:___________________ Napišite število: a) zaposlenih: ______ b) aktivnih prostovoljcev: ______ c) članov: ______

E-naslov: __________________________________________ Spletna stran: _______________________________________


Žig:

Ime in priimek odgovorne osebe: ______________________

Kraj in datum: ____________________

Podpis:

Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike se zavezuje: - da podatkov, ki jih boste posredovali v fizični obliki, preko spletnih strani ali na kakršen koli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakor koli drugače posredovalo tretjim osebam; - da bodo vsi podatki obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

IZJAVA: Spodaj podpisani dovoljujem: - da se podatki vnesejo v e-register NVO na portalu www.grozd.eu in se objavijo v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov; - da Fundacija Vincenca Drakslerja uporablja posredovane podatke za potrebe informiranja o svoji dejavnosti.

03_Zlozenka Grozd - Register - oktober 2009  

Kaj je register NVO?Register NVO, prostovoljcev in deležnikov predstavlja zbir ažurnih podatkov, ki so namenjeni obveščanju o aktivnostih Re...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you