Page 2

2

Ledare

UNIVERSITETSNYTT NR 3 2017

Vi har kommit långt inom hållbar utveckling

339

formuleringen i högskolelagen skrevs in, eller för 30 år sedan, när begreppet introducerades. När så lärosätenas arbete med hållbar utveckling nu utvärderas är det viktigt att ha detta i åtanke. Hållbarhet kan också främjas på olika sätt. Stockholms universitet främjar hållbarhet dels genom vad vi gör, genom den påverkan på samhället som vår utbildning och forskning leder till, men även genom hur vi arbetar, där vi genom vårt interna arbete med till exempel miljöfrågor, arbetsmiljö och likabehandlingsfrågor bidrar till uppfyllandet av högskolelagens krav. Ett par exempel på detta är den plan för jämställdhetsintegrering som rektor fattade beslut om 15 maj, och universitetets status som miljöcertifierat lärosäte som nu är under revision för förnyad certifiering. I syfte att kunna arbeta mer integrerat med hållbarhetsfrågor har under våren också Miljörådet vid universitetet knutits till Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). Därigenom

Siffran

skapas förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp kring universitetets arbete med hållbar utveckling i ett brett perspektiv. Stockholms universitet har som mål att vara ett öppet, nyskapande och gränsöverskridande lärosäte. Lever vi upp till dessa ord har vi en stark grund för att vara ett ledande lärosäte inom hållbar utveckling i bred mening. Framtagandet av självvärderingen för UKÄs utvärdering visar att Stockholms universitet har kommit långt i det arbetet, och vi har alla förutsättningar att komma ännu längre. CLAS HÄTTESTRAND, prorektor clas.hattestrand@su.se

FOTO NIKLAS BJÖRLING

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET (UKÄ) genomför just nu en utvärdering av hur landets lärosäten arbetar med hållbar utveckling inom utbildning. Utvärderingen har sin grund i den formulering som finns i Högskolelagen och dess 1 kapitel, § 5, ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Denna paragraf har funnits i högskolelagen sedan 2006, och det är helt naturligt att regeringen, som ålagt UKÄ att genomföra denna utvärdering, vill utvärdera hur vi lärosäten arbetar med frågan. Samtidigt måste man komma ihåg att hållbarhetsforskning utvecklas dynamiskt och definitionen på begreppet hållbar utveckling inte är statisk. Lanserandet av FNs 17 hållbarhetsmål 2015 illustrerar hur hållbarhetsbegreppet spänner över ett brett fält av frågor. Det betyder något annat idag än det gjorde för 10 år sedan, när

Läs mer om hållbar utveckling vid Stockholms universitet på sidan 12–13.

Citatet Det är som att stå på toppen av Kebnekaise och försöka urskilja de båda strålkastarna på en bil i Hudiksvall, om det hade gått att se så långt.

Så många år har vraket Bodekull legat på havsbotten norr om Dalarö. Det hittades 2003 och har nu identifierats av Niklas Erikson, Instit­u­ tionen för arkeologi och antik­ ens kultur.

RAHMAN AMANULLAH, Fysikum, i ett pressmeddelande om de första bilderna av en galax som kröker ljus från supernova.

Innehåll

4 NYHETER 4 Nytt mikroskop och samarbete för världsledande forskning

5 Två vicerektorer blir tre 6 Kontakter knyts med internationella alumner

7 Studenter och lärare testar ny lärplattform

PROFILEN 8 Paul Levin: Balansgång i

12

TEMA: HOT OCH HAT MOT FORSKARE

10 Nya konstupplevelser med Accelerator

12 Hållbar utveckling vid

18 Will Steffen: ”Håll dig till

Stockholms universitet

vetenskapen”

14 Samverkansdagar inspirerade och problematiserade

19 Jerzy Sarnecki: ”Det jag säger passar inte deras världsbild”

15 Konferens om breddad

20 Hillevi Ganetz har slutat läsa

rekrytering

vad som skrivs om henne

16 2 500 tågade för vetenskapen

21 Sämre samhällsdebatt

17 Poddsommar: lyssnartips för

22 När yttrandefrihet blir näthat

hängmattan

rampljuset för Turkietforskare

Universitetsnytt är tidningen för medarbetarna vid Stockholms universitet. Upplagan är 5 300 exemplar. ADRESS Samverkansavdelningen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm ANSVARIG UTGIVARE Linda Carlsson REDAKTÖR Anna-Karin Landin GRAFISK FORM OCH LAYOUT Blomquist & Co OMSLAGSFOTO Niklas Björling OMSLAGSBILD Paul Levin, Institutet för Turkietstudier. KORREKTUR Marie-Anne Condé TRYCK DanagårdLITHO, ett miljöcertifierat tryckeri. ISSN 1103-2375

20

24 FORSKNING 24 När kropp och klass skapade kraftkarlar

25 Fjäril vingad syns senare när vintern är kort

26 NAMN 28 MIN 30 IN

23 Så kan du få hjälp och stöd

SYNPUNKTER OCH TIPS? HÖR AV DIG! Redaktör: Anna-Karin Landin, annakarin.landin@su.se, 08-16 26 62, Per Larsson, per.larsson@su.se, 08-16 44 64. Skribenter: Andreas Bergfeldt, Johanna Lundin, Staffan Westerlund, Henrik Lundström, Annika Hallman, Elsa Helin, Mia Söderbärj, Stefan Nyman, Gunilla Nordin. Nästa nummer kommer ut 19 september. Manusstopp 29 augusti.

OCH NYTT

ARBETSPLATS

ENGLISH

Universitetsnytt nr 3 2017  

Universitetsnytt nr 3 2017

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you