Page 14

14

UNIVERSITETSNYTT NR 2 2019

i Asien. Att ge sig iväg till andra sidan jordklotet krävde dock en hel del planering, så i mars 2018 reste Jesús till Hong Kong för att träffa sina nya kollegor och ordna bostad. – Under min planeringsvecka blev jag inbjuden att hålla ett seminarium på institutionen. Det visade sig att det mötet hade stor betydelse för hur min vistelse sedan blev. Vi fick tillfälle att diskutera i detalj hur jag skulle kunna bidra i några av höstens kurser. Bostadsfrågan behövde också lösas. Det är inte helt lätt att hitta någonstans att bo i Hong Kong och till att börja med gick det trögt. – Som tur var så hade jag under ett STINTseminarium pratat med tidigare stipendiater som tillbringat förra hösten i Hong Kong, säger Jesús. De tipsade honom om ett lägenhetshotell i Mongkok. Det visade sig finnas lediga lägenheter där, som det dessutom gick att teckna sig för ett halvår innan tillträdet.

Jesús Piqueras med studenter.

Stipendium för sabbatstermin i Hong Kong Jesús Piqueras fick möjlighet att tillbringa en sabbatstermin vid The Chinese University of Hong Kong genom STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. TEXT ANN FRIDELL FOTO JESÚS PIQUERAS

I DECEMBER 2017 fick Jesús Piqueras, forskare och lärarutbildare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) – ett erbjudande som var svårt att motstå. Det rörde sig om ett stipendium inom ramen för STINT:s Teaching

Sabbatical program och en plats vid The Chinese University of Hong Kong vid Department of Curriculum and Instruction hösten 2018. Jesús tackade omgående ja till den erfarenhet som det skulle innebära att undervisa vid ett av de mest prestigefulla universiteten

Undervisade på två kurser Vid Department of Curriculum and Instruction utbildas grundlärare och gymnasielärare samt bedrivs forskning inom det didaktiska fältet. Under terminen i Hong Kong undervisade Jesús på två kurser, vilket gav honom inblick om olika traditioner av universitetsundervisning i Hong Kong. Generellt fick han intrycket att studenter i Hong Kong inte känner sig riktigt bekväma med att svara på spontana frågor från läraren. Det fungerade bättre om de fick förbereda frågor i grupp en stund och sedan presentera sina tankar och synpunkter. Däremot var studenterna mycket duktiga på att jobba i grupp och samarbeta kring uppgifter under såväl lektionerna som med hemuppgifter. Jesús fick också möjlighet att göra skolbesök och prata med lärarstudenter och elever i gymnasieskolor och även delta i diskussioner mellan student och handledare. – Jag har arbetat med internationell mobilitet under många år vid Stockholms universitet, och efter den här erfarenheten är jag än mer övertygad om vikten av internationella erfarenheter för både studenter och undervisande lärare. Jag är säker på att mina erfarenheter vid The Chinese University of Hong Kong kommer att vara ett viktigt bidrag till internationaliseringsarbetet vid MND, säger Jesús.

Profile for Per Larsson

Universitetsnytt nr 2 2019  

Universitetsnytt nr 2 2019 Personaltidning Stockholms universitet

Universitetsnytt nr 2 2019  

Universitetsnytt nr 2 2019 Personaltidning Stockholms universitet