Page 1

FÖR MEDARBETARNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

APRIL 2016

NR 2

ANNA KAYA:

Mångsidig makthavare i skolans värld

KLART MED NYTT KVALITETSSYSTEM

Tema: Akademiker under hot Virtuella spindlar behandlar fobi

Universitetsnytt 2 2016 webb  

Universitetsnytt 2 2016 webb

Universitetsnytt 2 2016 webb  

Universitetsnytt 2 2016 webb