Page 2

Produktion: Personalavdelningen, Studentavdelningen, Rådet för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och Matador kommunikation. Illustrationer: Jan Ed. Tryck: Ark-Tryckaren, 2015.

SU trakasserier och kränkande särbehandling