Page 1

Fรถr idrottsfรถreningarna i Stockholmsdistriktet

Utbildningskatalog


SISU Idrottsutbildarna finns över hela Sverige och är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vi erbjuder utbildning till alla idrotts­föreningar och specialdistriktsförbund (SDF) i Stockholms­ distriktet, som på olika sätt förbättrar verksamheten. Föreningarnas behov styr vår verksamhet! Ring eller maila oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter, se sid 92.

Scanna dig direkt till vår hemsida.

Följ & gilla oss på Facebook facebook.com/sthlmidrott 2


3

INNEHÅLL

Vi utvecklar och utbildar idrotten!.......................................... 4 Fast utbildningsprogram eller uppdrag?............................... 5 Våra verksamhetsformer......................................................... 6 Skattnings- och Analysverktyget............................................ 7 Organisationsledare................................................................. 8 IT & kommunikation.............................................................. 10 Ekonomi................................................................................ 14 Föreningsutveckling.............................................................. 16 Kost & hälsa.......................................................................... 24 Ledarskap & tränarskap........................................................ 26 Ledare & tränare..................................................................... 28 IT & kommunikation.............................................................. 30 Friskvård............................................................................... 32 Föreningsutveckling.............................................................. 34 Idrottsskador......................................................................... 36 Kost & hälsa.......................................................................... 38 Ledarskap & tränarskap........................................................ 42 Idrottspsykologi & mental träning.......................................... 56 Träningslära.......................................................................... 58 Föräldrar.................................................................................. 62 IT & kommunikation.............................................................. 64 Idrottsskador......................................................................... 66 Kost & hälsa.......................................................................... 68 Ledarskap & tränarskap........................................................ 72 Aktiva....................................................................................... 76 IT & kommunikation.............................................................. 78 Idrottsskador......................................................................... 80 Kost & hälsa.......................................................................... 82 Ledarskap & tränarskap........................................................ 86 Idrottspsykologi och mental träning...................................... 88 Träningslära.......................................................................... 90 Kontakta oss........................................................................... 92


Vi utvecklar och utbildar idrotten! Vissa föreningar har en förmåga att hela tiden utveckla sin verksamhet. De får nya medlemmar, är duktiga på att rekrytera nya ledare och att ta till vara på de ledare som finns i organisationen. De har inga ekonomiska problem och sponsorerna hjälper mer än gärna till. Att rekrytera till styrelseuppdrag och andra förtroendeposter går smidigt med en väl fungerande valberedning. Långt ifrån alla föreningar passar in på ovanstående beskrivning. Vad är det då som skiljer en väl fungerande verksamhet jämfört med en förening i motvind? Svaret är enkelt. De föreningar som satsar på utbildning utvecklas. Vi är alla verksamma i en förening som har en positiv utvecklingsmiljö, där vi sår nya frön i form av idéer sprungna ur den tid vi lever i. Idéerna får näring och fäste i organisationen och fröet (idén) kan gro. I det goda klimatet utvecklas

fröet till en planta för att sedan blomma ut. En blomstrande föreningsverksamhet är ju vad vi alla eftersträvar och för att föreningsverksamheten ska fortsätta att blomstra gäller det att vi tillför näring hela tiden. Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara bra, heter det som bekant. Beskrivningen ovan gäller en förening i utveckling, kanske din. I såväl styrelse­ arbetet som det aktiva ledarskapet i idrottshallen eller på planen så behövs utbildning som näringskälla. Att investera i utbildning är att investera för framtiden. SISU Idrottsutbildarna Stockholm är idrottsföreningarnas egna utbildnings­ organisation i vårt distrikt. Ta därför hjälp av oss för att kartlägga just din förenings utvecklingsbehov. Ring eller maila till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in ett besök med en av våra idrottskonsulenter, se sida 92. Vi är där när idrotten lär! 4


Fast utbildningsprogram eller uppdrag? Vi erbjuder utbildning till alla idrottsföreningar i Stockholmsdistriktet. Genom vår gedigna kunskap vet vi vad idrottsföreningar behöver och vårt utbildningsprogram är utformat efter det. På vår hemsida www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm hittar man information och anmälan till vårt fasta, datumsatta, utbildningsprogram. Allt som erbjuds i den här utbildningskatalogen kan även beställas som uppdrag, dvs vi kommer ut till er när fler i föreningen vill få kunskap i ett och samma ämne. Hittar ni inte exakt det ni söker, kom med egna önskemål så skräddarsyr vi en utbildning helt efter era behov. Tillsammans med oss har du möjlighet att forma utbildningen precis så som du vill ha den. Vi står för professionella kursledare och föreläsare samt tar fram ett passande koncept. Tillsammans kommer vi överens om tidpunkt, plats och omfattning. Vi ser helt enkelt till att du får den utbildning du behöver! Vet er förening med er redan nu att ni har krav från ert SF på vissa utbildningar, gå in på vår hemsida och anmäl er redan idag. Först till kvarn gäller på alla våra utbildningar. 5


Våra verksamhetsformer Som studieförbund arbetar SISU Idrottsutbildarna med sex olika verksamhetsformer: • Lärgrupper En lärgrupp kan jämföras med en studiecirkel, dvs en mindre grupp människor som regelbundet träffas och tillsammans studerar och lär sig något i ett visst ämne. Minst tre deltagare, inklusive lärgruppsledaren. Ska pågå minst 45 minuter. • Kurs En kurs har en kursledare (godkänd av SISU idrottsutbildarna) som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål. Minst tre deltagare, inklusive kursledaren. • Föreläsning När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus. En föreläsning ska pågå i minst en timme. Minst tio deltagare, exklusive föreläsaren. • Process- och utvecklingsarbete När föreningen vill utveckla sina styrdokument och på så sätt stärka sin organisation kan ett process- och utvecklingsarbete passa. En processledare från SISU Idrottsutbildarna leder arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan. Minst tre deltagare, exklusive processledaren. • Kulturprogram När ni vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans, filmvisningeller en utställning som väcker tankar kring olika ämnen. • Lärande för barn Barnkultur är en metod för barn i åldern 7-12 år där alla barn är aktiva. I barnkultur gäller inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna. Det kan ske genom att rita, skapa och dramatisera olika kulturaktiviteter. Minst tre deltagare, inklusive barnkulturledaren. Ska pågå minst 45 min. 6


Skattnings- och Analysverktyg Via Idrottslyftet har din förening möjlighet att få stöd och resurser att utveckla verksamheten i föreningens barnoch ungdomsverksamhet, 7-25 år. Först måste föreningen genomgå ett skattning- och analysarbete. Med hjälp av ett enkelt arbetsmaterial, Skattnings- och Analysverktyget, kartlägger och analyserar ni er förening utifrån er nuvarande verksamhet. Det framför allt synliggör, sorterar och prioriterar föreningarnas utvecklingsbehov, vilket i sin tur ger föreningen möjlighet att söka bidrag för att förbättra och utveckla sin verksamhet utifrån intentionerna i Idrotten Vill. Skattnings- och Analysverktyget ger er också möjligheten att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna skapa en långsiktig plan för utbildningsoch utvecklingsverksamhet. Steg 1. Ta kontakt med er idrottskonsulent, se sid 92, för att ta del av verktyget och för att komma igång med arbetet. Därefter kan ni göra er ansökan. Steg 2. Utifrån er kartläggning och ert analysarbete som genomförts i föreningen skall ni konkretisera era framtida behov och utvecklingsarbete, använd gärna er idrottskonsulent som bollplank. Välkommen med din ansökan! 7


8


9

ORGANISATIONSLEDARE


IdrottOnline Klubb Idrottens eget verktyg för administration och kommunikation heter Idrott­Online Klubb. Här kan föreningen hantera bland annat medlemsregister, LOK-stöds rapportering, hemsidan och idrottslyftet. Verktyget är gratis för alla föreningar. För att öppna föreningens IdrottOnline-sida går man in på www.idrottonline.se där mer information finns. Behovet i föreningarna ser olika ut och därför försöker vi att erbjuda utbildningar på olika sätt. Vi rekommenderar att minst ett par personer från varje förening utbildar sig och får mer kunskap om verktyget. Det kan exempelvis vara en verksamhetsledare, föreningens webbredaktör och/eller den som hanterar föreningens LOK-stöds­ rapportering.

10


IdrottOnline Klubb Hemsida, grundkurs Grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline Klubb. Kursen är en introduktion, information och inspiration kring IdrottOnline. Vi lär oss förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna på en hemsida i IdrottOnline. Innehåll:

• IdrottOnline-systemet • Grundinställningar – förstasidan • Infoga bild och länk

• Mina uppgifter • Skapa webbsida • Kalender

• Behörigheter • Skapa nyhet

Målgrupp:

De som arbetar med föreningens hemsida. Inga förkunskaper krävs.

Deltagarna får utökad kunskap om hur man hanterar en hemsida i IdrottOnline. Innehåll:

• Senaste nytt i IdrottOnline • Bildhantering • Annonser, Svenska spel och SVEA • Mötesplatsen

• Design • Domänhantering • Infoga film • Nyhetsbrev • Kalender – inbjudan • Arbetsrum • Olika sidmallar

Målgrupp:

De som arbetar med föreningens hemsida. Deltagarna ska ha arbetat ett tag med en IdrottOnline hemsida. 11

IT & KOMMUNIKATION

IdrottOnline Klubb Hemsida, fortsättning


IdrottOnline Administration, Grundkurs Kursen är en introduktion, information och inspiration kring medlemsregistret i Idrott­ Online. Vi lär oss förstå hur systemet hänger ihop och känna till de grundläggande funktionerna i medlemsregistret. Denna utbildning genomförs även som webb­ utbildning. Innehåll:

• IdrottOnline-systemet • Medlemsregistret • Söka och hantera medlemmar • Föreningsrapporten

• Min sida • Lägga till nya medlemmar • Grupper • Statistik

• Föreningsinfo-fliken • Roller • Kontakter • LOK-stöd

Målgrupp:

De som arbetar med föreningens medlemsregistrering.

IdrottOnline Administration, Fortsättning Ge fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister och övriga administrativa moduler i IdrottOnline – LOK-stöd, Idrottslyft, Utbildningsmodul. Innehåll:

• Avgifter – skapa och hantera • LOK-stöd med närvaroregistrering

• Idrottslyftmodulen • Utbildningsmodulen

• Gruppadmin

Målgrupp:

Ni som arbetar med föreningens medlemsregistrering samt ha genomfört Grund­ utbildningen alternativt arbetat med medlemsregistret ett tag. 12


Underlätta din vardag med Officepaketet Många som använder Microsoft Office utnyttjar bara några få av alla de funktioner som finns tillgängliga. Den här kursen vänder sig till dig som känner att du vill ha en rejäl genomgång av det viktigaste i hela Officepaketet. Du lär dig Word, Excel och PowerPoint och hur de tre programmen kan samverka med varandra. Vi går även igenom grunderna i Outlook. Målgrupp:

Ni som arbetar med medlemsregistrering.

Får man skriva vad som helst i ett referat på hemsidan? Är det OK att lägga upp bilder från omklädningsrummet på Facebook? Hur kan man som idrottsledare diskutera de här frågorna med sina aktiva? Vilka möjligheter finns det med hjälp av sociala medier för er som förening? Lär dig hitta nya användningsområden och förstå utvecklingen med sociala medier såsom Facebook, Twitter och bloggar. Vi går igenom etik och moral samt lagar, vad som är rätt och fel. Kursen ger er förutsättningarna för att föreningen ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna med social medier. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

13

IT & KOMMUNIKATION

Sociala medier – Basic strategier


Kassör Att vara kassör i en förening kan vara både roligt och ansvarsfullt men också krångligt. Vi vill hjälpa er i föreningarna som är kassörer med djupare kunskap eller grundläggande kunskap för er som funderar på att bli kassör. Vi anpassar kursens svårighet efter era önskemål. Utbildningen sker inom ramen för Idrottens föreningslära. Innehåll:

• Ideell förening • Styrelsens ansvar • Bokföringsskyldighet • Bokslut • Budget/uppföljning • Förenklat årsbokslut • Idrottens redovisning, BAS-kontoplanen

• Budget • Revision • Skatteregler • Kassörens roll i föreningen • Bokföringslagen • Lagar/regler för föreningen

Målgrupp:

Föreningens kassör

14


Bokföring Vi lär oss bokföring och hur man använder det i sin förening. Vi anpassar kursens svårig­ het efter era önskemål. Utbildningen sker inom ramen för Idrottens föreningslära. Innehåll:

• Löpande redovisning • Praktiska övningar

• BAS-kontoplanen • Resultatenheter

• Olika rapporter • Bokslut

Målgrupp:

Föreningens kassör, styrelse och kanslipersonal

Sponsring

Vi kommer att presentera hur sponsringen upp­kom, hur den förändrats genom åren, samt hur sponsringsarbetet ser ut idag i en modern förening. Konkreta exempel kommer att presenteras, vilka krav ställs idag på en förening, och hur kan just er förening möta de nya, tuffare kraven? Avslutningsvis så kommer vi också att diskutera i grupper, hur kan er förening komma vidare i arbetet med ert sociala engagemang? Målgrupp:

Organisationsledare 15

EKONOMI

Sponsringsklimatet blir allt tuffare, och många idrottsföreningar har idag väldigt svårt att få in de sponsringsintäkter som behövs för att driva föreningsarbetet framåt på det sätt som önskas. Hur kan just er förening komma förbi detta och bli en stark samarbets­partner?


Idrottens föreningslära – Utveckla din förening Idrottens föreningslära är utbildningen för styrelse­ medlemmar och föreningsledare som vill utveckla sig och sin förening. Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på ämnen som föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här ingår också utveckling av din egen förenings organisation och verksamhet. Idrottens föreningslära är uppdelat i tre steg: Grund, Fortsättning och Fördjupning.

Idrottens föreningslära – Grund Detta steg riktar sig till alla organisationsledare och är en introduktion menad att inspi­ rera och informera kring föreningslärans grunder. Vi tar bland annat upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi tar också upp det viktigaste gällande medlemsavtal, årsmöte, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Målgrupp:

Organisationsledare

16


17

FÖRENINGSUTVECKLING


Idrottens föreningslära – Fortsättning Utbildningen skräddarsys och riktar sig i första hand till hela styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen. Vi fokuserar på fem områden: föreningsjuridik, organisations- och verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete, praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och kommunikation. Målgrupp:

Organisationsledare

Idrottens föreningslära – Fördjupning Detta steg ger både förtroendevalda och anställda organisationsledare fördjupade kunskaper i olika teman kopplade till föreningslära, t.ex. årsmöte, valberednings­ arbete, bokföring, skatter och avgifter, ordföranderollen, optimal samverkan i styrelsen och ideell förening på kommersiella villkor. Vi ger er kunskaper för att kunna driva er förening på bästa sätt. Målgrupp:

Organisationsledare

18


Ny i styrelsen Är till för dig som är nyvald i en styrelse eller för er som har en nysammansatt styrelse. Vi hjälper er att få koll på de uttryck och arbetssätt som finns inom styrelsearbetet. Innehåll:

• Stadgar • Organisation • Föreningens ekonomi

• Verksamhetsidé • Föreningsdemokrati • Styrelsens ansvar

Målgrupp:

För dig som är ny i styrelsesammanhang

Utbildningen handlar om vad en nyvald/omvald styrelse behöver jobba med för att vara lika förberedd som den aktive idrottaren. Styrelsen har fått medlemmarnas för­ troende att leda föreningen, därför behöver ledamöterna: • Ha kunskap om uppdraget. • Vara medveten om vad medlemmarna förväntar sig. • Jobba aktivt med föreningskulturen som man antingen ärver eller vill skapa. • Bedriva effektiva och meningsfulla möten. Målgrupp:

Styrelsemedlemmar 19

FÖRENINGSUTVECKLING

Offensivt styrelsearbete


Framtidens förening Vi ser allt fler trender i samhället som på olika sätt påverkar den traditionella idrottsföreningen. Hur ställer sig exempelvis individuell jakt på självförverkligande till idrottens mer kollektiva uppbyggnad? Och hur kanaliseras det ideella engagemanget i framtiden? Kartan håller helt enkelt på att ritas om. Hur bör då framtidens idrottsföreningar förändras för att möta utvecklingen? Vill din förening vara förberedd på framtiden? Målgrupp:

Organisationsledare

Allt kommunicerar – Konsten att nå rätt målgrupp med rätt budskap Utbildningen handlar om vad föreningen behöver tänka på när man vill kommunicera och marknadsföra verksamheten och varumärket. Utbildning inriktar sig såväl på intern som extern kommunikation. Varje förening som aktivt vill arbeta med sin kommunikation behöver aktivt arbeta med sin identitet, profil och image. Målgrupp:

Organisationsledare, medlemmar 20


Rekrytera fler Tillsammans med en erfaren och utbildad processledare går ni igenom grunderna i rekrytering av ledare, aktiva och förtroendevalda. Tillsammans svarar ni på frågorna: • Hur hittar vi nya ungdomar till vår förening? • Hur lockar vi ungdomarna till ledaruppdrag i vår förening? • Hur utvecklar vi ledare på bästa sätt för att skapa kvalité i vår verksamhet? • Hur behåller vi ledare? • Finns det något ”morot” för att jobba ännu mer och utvecklas i föreningen? Målgrupp:

Krisberedskap – När det otänkbara händer Målsättningen med kvällen är att man ska få en förståelse för vad som händer när en kris inträffar. Följande frågor lyfts: • • • • • •

Hur man påverkas vid en kris som enskild person och som grupp. Hur man med enkla medel kan bygga upp en egen krisberedskap. Vilka kompetenser och kontakter organisationen bör ha etablerat samarbete med. Vilken dokumentation som bör finnas. Hur man upprätthåller sin beredskap. Praktisk träning i hur man arbetar i en kris.

Målgrupp:

Organisationsledare 21

FÖRENINGSUTVECKLING

Organisationsledare


Konflikthantering Konflikter uppstår lätt i grupper, trots att man känner varann väl. Men det är inte alltid lätt att bemöta och lösa konflikter. Vi hjälper er med tips och råd hur man ska gå till väga när en konflikt uppstår i er förening, lag eller styrelse. Vi ger många tips och råd samt tar upp ett antal frågeställningar som behandlar tränaruppdraget, tränarrollen, konflikthantering och gränssättning. Ett försök till att förklara vad livskvalitet är ges också. Innehåll:

• Tränaruppdraget ­­­­­­– vad ingår? • Empati i tränarskapet – hur då? • Att korrigera och sätta gränser

• Tränarrollen – en omöjlig ekvation? • Vad är vardagsetik? • Vad är livskvalitet?

Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare

Policyarbete En policy är bra att ha färdig så att man i föreningen är redo och har tagit ställning inom visa områden. Det underlättar för alla att arbeta åt samma håll. Vi hjälper er i föreningen att ta fram policys inom bl.a.: • Likabehandling • Jämnställdighet

• Hbtq • Alkohol, tobak, droger

Målgrupp:

Organisationsledare 22

• Ungas delaktighet • Doping


23

FÖRENINGSUTVECKLING


Första hjälpen Vad gör du om olyckan är framme? Passa på att ta chansen att lära dig första hjälpen. Under föreläsningskvällen tar vi upp de viktigaste livräddande insatser vi bör göra på en olycksplats eller när någon blir plötsligt sjuk, t ex skapa fri luftväg eller stoppa en blödning. Syftet med första hjälpen är att kunna upprätthålla livsfunktioner i väntan på att ambulansen kommer. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Föreläsning om Första hjälpen • Föreläsningen anpassas efter förenings och idrottens specifika behov. • Inte godkänd ”HLR-råds-stämplad” utbildning. • Ej kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (utan HLR) • Förutsätter att deltagarna redan har gått HLR, max en månad tidigare. • Innehållet är LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (med HLR) • Innehållet är HLR och därefter LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare. • Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. 24


HLR – Hjärt- och lungräddning med hjärtstartardemo När det inträffar något oförutsägbart i vår vardag är det bra att vara förberedd. En olycka kan inträffa under en idrottsaktivitet, på vår fritid, i hemmet eller på arbetet. Aktuell kunskap kan rädda liv. Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. • Inklusive förslag på hur man som förening fixar en hjärtstartare (defibrillator). • Demoutrustning ingår i utbildningen. • Inkl kompetenskort till deltagare. Målgrupp:

KOST & HÄLSA

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

25


HBTQ Vi tar upp om hur vi skapar och förstärker normer och värderingar, vilket riskerar att vi utesluter ungdomar från föreningsliv och liknande sammanhang. Idrotten saknar förebilder och HBTQ-frågor är osynliga i sportvärlden. I omklädningsrummen och på planen råder en negativ jargong som leder till att ungdomar ofta känner utanförskap eller väljer bort den typen av sammanhang. På föreläsningen tar vi upp vikten av att gruppdynamiken inom idrotten måste förändras. Den måste bli inkluderande i stället för exkluderande. Vi väcker mycket känslor och tar upp många av de frågor och fördomar som ungdomarna idag funderar kring HBTQfrågor. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Vi vill visa på vilka svårigheter HBTQ-personer kan mötas av och framför allt hur vi tillsammans med små medel kan skapa ett mer öppet och välkomnande klimat. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

26


Att leda barn och unga i behov av extra stöd Vi erbjuder en ledarutbildning som ger dig ökad kunskap i att leda och träna barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som t.ex. ADHD och utvecklingsstörning.

Utbildningen ger kunskap om att det inte skiljer sig nämnvärt i ditt ledarskap utan med hjälpmedel, struktur, kunskap och kommunikation om hur personer med funktionsnedsättning fungerar kan det ge ett högt mervärde och glädje. Kursen ger dig verktyg som leder till ökad trygghet för både ledare och förening till bemötandet av barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller som behöver extra stöd som kan leda till utvecklad verksamhet. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar

27

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

Du har antingen: • en grupp med personer med funktionsnedsättning. • några eller någon inkluderad i din grupp idag. • intresse att starta eller hjälpa till i en grupp. • intresse av att få kunskap.


Foto: Per Johansson

28


29

LEDARE & TRÄNARE


Sociala medier – Basic strategier Får man skriva vad som helst i ett referat på hemsidan? Är det OK att lägga upp bilder från omklädningsrummet på Facebook? Hur kan man som idrottsledare diskutera de här frågorna med sina aktiva? Vilka möjligheter finns det med hjälp av sociala medier för er som förening? Lär dig hitta nya användningsområden och förstå utvecklingen med sociala medier såsom Facebook, Twitter och bloggar. Vi går igenom etik och moral samt lagar, vad som är rätt och fel. Kursen ger er förutsättningarna för att föreningen ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna med social medier. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

30


31

IT & KOMMUNIKATION


FaR Grundkurs Vill du leda en grupp människor till ett friskare liv och arbeta för ett aktivt samhälle i rörelse? Vill du bli diplomerad FaR-ledare? Här är utbildningen för dig. Utbildningen förbereder dig på att ta emot deltagare som ordinerats fysisk aktivitet. Du får ökad kännedom om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande samt förståelse för vad FaR och FYSS är. Även rollen som FaR-aktör och FaRledare belyses. Målgrupp:

Utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet inom fysisk aktivitet.

FaR Barn och ungdom Stockholmsidrotten, tillsammans med landstinget, vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. FaR barn och ungdom är till för dig som vill leda barn och ungdomar till ett aktivt, rörligt och friskt liv. Mål med utbildningen: • Att förbereda ledare och aktivitetsarrangörer till att ta emot barn och ungdomar till sina aktiviteter som ordinerats FaR. • Att öka kännedomen om FaR & FYSS och idrottens roll i FaR-arbetet. • Att få förståelse för helheten, olika organisationers förutsättningar och roller. Målgrupp Aktivitetsledare och aktivitetsarrangör från idrottsföreningar, andra ideella organisationer, friskvårds­anläggningar. 32


33

FRISKVÅRD


Konflikthantering Konflikter uppstår lätt i grupper, trots att man känner varann väl. Men det är inte alltid lätt att bemöta och lösa konflikter. Vi hjälper er med tips och råd hur man ska gå till väga när en konflikt uppstår i er förening, lag eller styrelse. Vi ger många tips och råd samt tar upp ett antal frågeställningar som behandlar tränaruppdraget, tränarrollen, konflikthantering och gränssättning. Ett försök till att förklara vad livskvalitet är ges också. Innehåll:

• Tränaruppdraget – vad ingår? • Tränarrollen – en omöjlig ekvation? • Empati i tränarskapet – hur då? • Vad är vardagsetik? • Att korrigera och sätta gränser • Vad är livskvalitet? Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare

34


35

FÖRENINGSUTVECKLING


Idrottsskador En avgörande faktor för att nå sina mål som idrottare är att man får vara frisk och skadefri. Vi erbjuder alla olika kunskapsnivåer, allt från grunderna i akut omhändertagande och rehabilitering till mer ingående om rehabilitering av grenspecifika skador. Målgrupp

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Idrottsmassage Massagebehandling fyller en viktig funktion inom idrotten idag. En ansträngd muskel återhämtar sig snabbare med massage och cirkulationen förbättras. Massage är också avslappnande och lugnande. Du får teoretisk kunskap samt prova på att arbeta med de grundläggande och vanligaste greppen för klassisk massage. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

36


Grundläggande Kinesiologi Kinesiologi är en metod där man testar spänningen i musklerna och därefter gör en behandling av de problem som man hittat med hjälp av tejp. Kinesiologitejp är en effektiv och elastiskt sporttejp som har en förebyggande och lindrande effekt mot sportskador och liknande. Vår målsättning är att sprida kunskap om kinesiologitejpning; användningsområde och tejpteknik, till alla som vill kunna hjälpa skadade att få en snabbare rehabilitering. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Här får du lära dig teoretiska såväl som praktiska grundkunskaper i tejpning, teori och principer. Du får praktiskt prova på att tejpa, bl.a. fotledstejpning. Tejpning kan vara en hjälp vid återgång till aktivitet efter skada och förbättra rehabiliteringen. Utbildningen anpassas efter er idrott och era grenspecifika behov. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

37

IDROTTSSKADOR

Tejpning


Ät bra – prestera bättre Här kan du få svar på många frågor kring kost i samband med träning och tävling. Vad behöver kroppen för att orka träna/tävla och samtidigt må bra? Utbildningen tar upp matens innehåll och dess påverkan vid träning och tävling. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Ortorexi Ortorexi är en livsstil präglad av ohälsosam fixering vid nyttiga livsmedel och överdriven träning. Det handlar inte längre om vissa specifika idrotter, nu är utövare från alla idrotter mer eller mindre representerade. Fixering vid mat, oförmågan att vila, viktminskning och försämrade resultat är några kännetecken på denna process, som ofta slutar med att idrotten byts mot gymmet. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan. Vår kurs syftar till att ge bättre kunskap och förståelse för att kunna identifiera och bromsa problemet i tid. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva 38


Ätstörningar inom idrotten Vill du veta hur du i tid kan upptäcka symptom på ätstörning? Vill du få tips om vad du kan göra när du tror att någon i din omgivning är drabbad? Under kvällen får alla deltagare möjligheten att diskutera och ställa frågor om ätstörningar. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Kosttillskott och antidopingsfrågor Under vår utbildning får du kunskap om skillnaden mellan kosttillskott och dopingpreparat. Vi belyser att doping är ett samhällsproblem. Riksidrottsförbundet (RF) avråder dessutom bruk av kosttilskott, annat än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan i nnehålla dopingklassade sub­ stanser. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

39

KOST & HÄLSA

Vad är kosttillskott? Behöver idrottaren kosttillskott? Är kosttillskott farligt?


Första hjälpen Vad gör du om olyckan är framme? Passa på att ta chansen att lära dig första hjälpen. Under föreläsningskvällen tar vi upp de viktigaste livräddande insatser vi bör göra på en olycksplats eller när någon blir plötsligt sjuk, t ex skapa fri luftväg eller stoppa en blödning. Syftet med första hjälpen är att kunna upprätthålla livsfunktioner i väntan på att ambulansen kommer. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Föreläsning om Första hjälpen • Föreläsningen anpassas efter förenings och idrottens specifika behov. • Inte godkänd ”HLR-råds-stämplad” utbildning. • Ej kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (utan HLR) • Förutsätter att deltagarna redan har gått HLR, max en månad tidigare. • Innehållet är LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (med HLR) • Innehållet är HLR och därefter LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare. • Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. 40


HLR – Hjärt- och lungräddning med hjärtstartardemo När det inträffar något oförutsägbart i vår vardag är det bra att vara förberedd. En olycka kan inträffa under en idrottsaktivitet, på vår fritid, i hemmet eller på arbetet. Aktuell kunskap kan rädda liv. Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. • Inklusive förslag på hur man som förening fixar en hjärtstartare (defibrillator). • Demoutrustning ingår i utbildningen. • Inkl kompetenskort till deltagare. Målgrupp:

KOST & HÄLSA

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

41


Plattformen – barn och ungdom • Är du intresserad av att bli tränare och idrottsledare för barn och ungdomar? • Är du redan engagerad men utan någon formell tränarutbildning? • Skulle det kännas bra att utvecklas tillsammans med andra tränare och ledare i motsvarande situation? Målgrupp:

Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå heter Plattformen – barn och ungdom och vänder sig till dig som vill ta första steget som tränare och idrottsledare för barn och ungdomar mellan 7-15 år. Det är också en utbildning för dig som redan är engagerad, vill utvecklas och bli bättre och tryggare i din roll, men ännu inte gått någon formell tränarutbildning. Mål och syfte:

Du får möjlighet att lära dig grunderna för att utveckla dina förmågor som självständig idrottsledare med ett positivt förhållningssätt till dina aktiva. Du ges möjlighet att utveckla dina ledaregenskaper, dela erfarenheter och knyta nya intressanta kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Efter genomförd utbildning kommer du bland annat att: • Ha kunskaper om barn och ungdomars utveckling och behov. • Förstå att ditt ledarskap påverkar barn och ungdomar. • Inse betydelsen av att skapa glädje och trygghet. • Lekens betydelse i den personliga utvecklingen

42


43

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP


GTU – Grundtränarutbildning Utveckla dig i tränarskap och träningslära ihop med tränare inom andra idrotter. Grundtränarutbildningen (GTU) är för dig som har varit tränare ett tag. Du har redan gått någon grundutbildning. Du tycker det är kul och vill nu gå vidare och utvecklas i din tränar - och ledarroll. I GTU har du möjlighet att utveckla dig i tränarskap och träningslära tillsammans med idrottserfarna utbildare. Du möter och byter erfarenheter med tränare inom andra idrotter som befinner sig i motsvarande situation som du. GTU är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen – barn och ungdom. GTU innehåller utöver tränarskap och träningslära också tränarpraktik och självstudier på hemmaplan. Mötet med och möjlighet till nätverksbyggande mellan tränare från olika idrotter, för att ta till vara varandras olika kunskaper och erfarenheter, är ett mycket viktigt och uppskattat inslag i denna utbildning. GTU innehåller även en idrottsspecifik del som respektive specialidrottsförbund ansvarar för.

44


45

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP


GTU 1 GTU 1 är för dig som är tränare och vill utvecklas som tränare för 11-15 åringar. Mål och syfte: På GTU 1 fyller du på dina kunskaper inom träningslära och utvecklar din förståelse för ungdomars utveckling och olika behov i förpubertets- och pubertetsåldern. Du får också en djupare och bredare kunskap kring tränarskap och hur du kan leda barn och ungdomar i olika åldrar, med olika förutsättningar.

GTU 2 GTU 2 är för dig som är och vill utvecklas som tränare för 16-19 åringar. Mål och syfte: På GTU 2 fördjupar du dina kunskaper inom träningslära och utökar dina kunskaper om ungdomars utveckling och behov i åldersfasen efterpubertet till äldre ungdom. Inom träningsläran får du bland annat kunskap om viktiga faktorer att ta hänsyn till för all idrottslig utveckling. Inom tränarskapet får du en djupare och bredare kunskap kring den psykosociala utvecklingen i denna åldersfas. Du kommer också att lära dig hur ett allsidigt och varierat träningsinnehåll, anpassat till individens psykiska och fysiska mognad, bidrar positivt till ungdomars idrottsliga och personliga utveckling.

46


Världens bästa coach Du som tränare och ledare inom barn- och ungdoms­idrotten spelar en stor roll. Det är ofta ditt sätt att leda och vara som avgör hur den aktive idrottaren trivs. Din roll som ledare består inte enbart av att lära ut idrottslig teknik utan också av att förmedla idrottens grundläggande värderingar. Som ett verktyg för detta har SISU Idrottsutbildarna producerat boken Världens bästa coach som ingår i materialet Värdefullt.

Innehåll:

• Vilken värdegrund utgår jag ifrån i mitt ledarskap? • Vad är en vinnare och hur skapar jag dem? • Hur skapar jag förutsättningar för barn att utvecklas? Målgrupp:

Ledare & tränare

47

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

Världens bästa coach förmedlar tips och idéer till coacher och föräldrar. Materialet vill utveckla barn och ungdomar genom idrotten och skapa förutsättningar för att unga idrottare ska bli vinnare både i idrotten och i livet. Här finns också kraftfulla coachingverktyg och praktiska metoder som du som coach kan använda för att jobba med dina idrottare.


Förälder och ny som ledare? Den här kursen vänder sig till dig som är förälder och nu har tackat ja till ett ledaruppdrag inom idrotten. Kursen är delad i två delar, dels en om idrottens värdegrund som har fokus på vad svensk barn- och ungdomsidrott handlar om och vilka styrdokument som vägleder oss. Den ger dig grunden för hur du bäst bedriver verksamhet som utvecklar barnen. Den andra delen har fokus på ditt praktiska uppdrag, hur fungerar barn och vad finns det för praktiska knep att tänka på som kommer göra det lättare för dig. Innehåll:

• Barnkonventionen och Idrotten Vill • Hur möter vi varje barns behov? • Praktiska tips i ledarskapet

• Lek eller allvar? • Barns utveckling

Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar

Kommunikation/Pedagogik Det du som ledare vill förmedla kanske uppfattas på ett helt annat sätt av den aktive. Vi tittar på faktorer som kan påverka om ditt budskap når fram eller inte, som till exempel kroppsspråk och språk. Vi går också igenom hur viktigt det är att använda rätt kommunikationskanaler. Målgrupp:

Ledare & tränare 48


49

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP


Att leda genom utmaningar Vad är det som skiljer de bästa ledarna och tränarna från de bra? Hur kan jag som ledare använda mina aktivas vilja som drivkraft för att de ska ha både maximal prestationsutveckling och glädje? Hur kan jag skapa en miljö och anpassa rörelseupp­gifterna så att både viljan och förmågan stimuleras? Vi går igenom hur man bygger en inlärningsmiljö och anpassar rörelseupp­gifterna och utmaningarna efter varje aktivs vilja och förmåga. Under kvällen varvas teori med praktiska moment samt gruppdiskussioner. Målgrupp:

Ledare & tränare

Forumteater Forumteater är en typ av rollspel med syfte att få publiken engagerad i handlingen. Vi kommer ut till din förening och spelar upp scener som handlar om vardagliga men viktiga händelser tagna ur idrottsvärlden. Är inte publiken nöjd med någon spelsekvens får de vara med och påverka hur händelseförloppet ska utvecklas. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva

50


Träna med roliga lekar utomhus Om du som idrottsledare inspirerar barn i 6-10 års åldern att träna med hjälp av lekar och fantasi så ger du dem både roliga upplevelser och förbättrar deras fysiska färdigheter. Barn är fysiskt aktiva och det är viktigt att vi tar tillvara på den fysiska och motoriska leken både som upplevelse och som grund för inlevelse. Innehåll:

Vi lär olika lekar där styrka, balans, kondition och koordination vävs samman med övergripande förmågor som klurigheter och samarbete. Målgrupp:

Teambuilding Hur bygger vi ett lag av individer? Hur ser vi individen i laget? Detta är en av de största utmaningarna för varje ledare. Teambuilding kan genomföras som en utbildning där du som ledare får tips och idéer på hur du ska arbeta med dina aktiva. Det kan också genomföras som ett praktiskt pass, där du tillsammans med dina aktiva får genomföra teambuilding-övningar. Målgrupp:

Tränare & ledare, aktiva

51

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

Ledare & tränare


52


Lär dig hantera besvärliga idrottsföräldrar Är idrottsföräldern en tillgång eller en belastning? Känner du också att du ibland har svårt med vissa föräldrar som lägger sig i, kritiserar eller ifrågasätter dig som ledare? Utbildningen syftar till att ge dig verktyg kring hur man skapar en bättre dialog och tydligare kommunikation med alla föräldrar, men i synnerhet ”besvärliga” föräldrar. Målgrupp:

Ledare & tränare

Idrotten skapar möjligheter för barn att lära sig sätta mål, ta motgångar, planera och anta utmaningar, det vill säga egenskaper de har nytta av hela livet. Så hur kan vi som ledare/tränare bäst stötta de barn som kommer till vår förening? Innehåll:

• Coachande förhållningssätt • Kommunicera bättre • Motivation och mål • VILL – GÖR – KAN! • Prestera bättre • Fokus på utveckling • Återkoppling på rätt sätt Målgrupp:

Ledare & tränare 53

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

Coachande ledarskap


HBTQ Vi tar upp om hur vi skapar och förstärker normer och värderingar, vilket riskerar att vi utesluter ungdomar från föreningsliv och liknande sammanhang. Idrotten saknar förebilder och HBTQ-frågor är osynliga i sportvärlden. I omklädningsrummen och på planen råder en negativ jargong som leder till att ungdomar ofta känner utanförskap eller väljer bort den typen av sammanhang. På föreläsningen tar vi upp vikten av att gruppdynamiken inom idrotten måste förändras. Den måste bli inkluderande i stället för exkluderande. Vi väcker mycket känslor och tar upp många av de frågor och fördomar som ungdomarna idag funderar kring HBTQfrågor. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Vi vill visa på vilka svårigheter HBTQ-personer kan mötas av och framför allt hur vi tillsammans med små medel kan skapa ett mer öppet och välkomnande klimat. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

54


Att leda barn och unga i behov av extra stöd Vi erbjuder en ledarutbildning som ger dig ökad kunskap i att leda och träna barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som t.ex. ADHD och utvecklingsstörning.

Utbildningen ger kunskap om att det inte skiljer sig nämnvärt i ditt ledarskap utan med hjälpmedel, struktur, kunskap och kommunikation om hur personer med funktionsnedsättning fungerar kan det ge ett högt mervärde och glädje. Kursen ger dig verktyg som leder till ökad trygghet för både ledare och förening till bemötandet av barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller som behöver extra stöd som kan leda till utvecklad verksamhet. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar

55

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

Du har antingen: • en grupp med personer med funktionsnedsättning. • några eller någon inkluderad i din grupp idag. • intresse att starta eller hjälpa till i en grupp. • intresse av att få kunskap.


56


Mental träning Idrottspsykologiska faktorer påverkar individens välmående och idrottsprestation. Några av de frågeställningar vi tar upp kan vara: Behöver jag mental träning? Hur kan jag som idrottare jobba med mitt självförtroende och min koncentrationsförmåga? • Koncentration – fokusering • Positiv psykologi • Attityd – inställning • Målsättning och planering • Skapa inspirerande mål för att prestera

• Spänningskontroll • Självförtroende – självkänsla • Socialt stöd • Hur hanterar vi mental trötthet?

Vi anpassar kursens svårighet efter era önskemål. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva

Prestationspsykologi Prestationspsykologi är människans tankar, känslor, bilder och beteenden i samband med prestationer, både de fysiska och de mentala. Hur kan detta förbättra min prestationsförmåga? Hur tänker jag/gör jag för att kunna prestera på topp? På kursen tar vi upp prestationer på alla nivåer inom alla områden. Vi går igenom grundläggande psykologiska delar och dess betydels inför olika situationer. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva 57

IDROTTSPSYKOLOGI & MENTALTRÄNING

Exempel på innehåll:


Fystester på hemmaplan Att som tränare testa personers fysiska kvaliteter kan ha många syften. Det kan vara av värde att se utveckling över lång tid, att utvärdera om en viss åtgärd eller förändring i träningen har haft effekt, eller varför inte bara använda ett test som motivations­höjande feedback. Vi går i genom ett antal övningar som i första hand är anpassade för tränare för idrottande barn och ungdomar samt äldre som är under yppersta elit som men vill utveckla sig. En utgångspunkt är att testerna ska kunna genomföras utan dyr och komplicerad utrustning. Innehåll:

Utbildningen riktar in sig på allsidighet som grund, lek som form, samt glädje och långsiktig utveckling som mål. Vi lär oss om barns utveckling i olika biologiska åldrar, för att kunna välja bra träningsmetoder och former för barnens specifika behov och förutsättningar. Målgrupp:

Ledare & tränare

Fysiologi Föreläsningen består av en genomgång av vad som händer i kroppen då vi tränar. Vad ingår t.ex. i syreupptagningsapparaten och hur påverkas våra muskler, skelett och nervbanor av fysiskt aktivitet? Ska vi träna olika i olika åldrar? Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva 58


Pulsträning – din personliga coach Att träna med hjälp av din puls skapar perfekta förutsättningar för en positiv utveckling av din kondition, eftersom du tränar utifrån din egen förmåga. Pulsen hjälper dig att träna på rätt nivå och kan användas vid all form av konditionsträning. Innehåll:

Vi går igenom grunderna för att träna med puls och hur du kan använda olika belastningsformer för att nå olika sorters effekt av din träning. Du får också lära dig några tester som både hjälper dig att träna effektivare samt skapar motivation. Målgrupp:

TRÄNINGSLÄRA

Ledare & tränare, aktiva

59


60


Åldersanpassad träning för barn och ungdom Att gå från barn till vuxen följer samma spår. Men det sker i olika åldrar, olika snabbt och med olika stora steg. Att gå från flicka till kvinna eller från pojke till man skiljer sig åt. Hur ska vi då träna i olika åldrar? Skiljer det sig åt? Utbildningen är ett komplement till Plattformen och GTU. Innehåll:

Utbildningen riktar in sig på allsidighet som grund, lek som form, samt glädje och långsiktig utveckling som mål. Vi lär oss om barns utveckling i olika biologiska åldrar, för att kunna välja bra träningsmetoder och former för barnens specifika behov och förutsättningar. Målgrupp:

Ledare & tränare

Fötter, rygg och bål är kroppsdelar som är mycket betydande för vår kropp och har stor påverkan på resten av kroppen. Vi går igenom hur dessa delar är uppbyggda och fungerar och vilka skador och problem som kan uppstå om man inte tränar dessa delar av kroppen. Vi lär oss en mängd olika övningar för att öka bland annat styrka, rörlighet och koordination. Ni kan givetvis välja på att enbart koncentrera sig på fötter respektive rygg/bål. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva 61

TRÄNINGSLÄRA

Skadeförebyggande träning


62


63

FÖRÄLDRAR


Sociala medier – Basic strategier Får man skriva vad som helst i ett referat på hemsidan? Är det OK att lägga upp bilder från omklädningsrummet på Facebook? Hur kan man som idrottsledare diskutera de här frågorna med sina aktiva? Vilka möjligheter finns det med hjälp av sociala medier för er som förening? Lär dig hitta nya användningsområden och förstå utvecklingen med sociala medier såsom Facebook, Twitter och bloggar. Vi går igenom etik och moral samt lagar, vad som är rätt och fel. Kursen ger er förutsättningarna för att föreningen ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna med social medier. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

64


65

IT & KOMMUNIKATION


Idrottsskador En avgörande faktor för att nå sina mål som idrottare är att man får vara frisk och skadefri. Vi erbjuder alla olika kunskapsnivåer, allt från grunderna i akut omhändertagande och rehabilitering till mer ingående om rehabilitering av grenspecifika skador. Målgrupp

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Idrottsmassage Massagebehandling fyller en viktig funktion inom idrotten idag. En ansträngd muskel återhämtar sig snabbare med massage och cirkulationen förbättras. Massage är också avslappnande och lugnande. Du får teoretisk kunskap samt prova på att arbeta med de grundläggande och vanligaste greppen för klassisk massage. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

66


Grundläggande Kinesiologi Kinesiologi är en metod där man testar spänningen i musklerna och därefter gör en behandling av de problem som man hittat med hjälp av tejp. Kinesiologitejp är en effektiv och elastiskt sporttejp som har en förebyggande och lindrande effekt mot sportskador och liknande. Vår målsättning är att sprida kunskap om kinesiologitejpning; användningsområde och tejpteknik, till alla som vill kunna hjälpa skadade att få en snabbare rehabilitering. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Här får du lära dig teoretiska såväl som praktiska grundkunskaper i tejpning, teori och principer. Du får praktiskt prova på att tejpa, bl.a. fotledstejpning. Tejpning kan vara en hjälp vid återgång till aktivitet efter skada och förbättra rehabiliteringen. Utbildningen anpassas efter er idrott och era grenspecifika behov. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

67

IDROTTSSKADOR

Tejpning


Ät bra – prestera bättre Här kan du få svar på många frågor kring kost i samband med träning och tävling. Vad behöver kroppen för att orka träna/tävla och samtidigt må bra? Utbildningen tar upp matens innehåll och dess påverkan vid träning och tävling. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Ortorexi Ortorexi är en livsstil präglad av ohälsosam fixering vid nyttiga livsmedel och överdriven träning. Det handlar inte längre om vissa specifika idrotter, nu är utövare från alla idrotter mer eller mindre representerade. Fixering vid mat, oförmågan att vila, viktminskning och försämrade resultat är några kännetecken på denna process, som ofta slutar med att idrotten byts mot gymmet. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan. Vår kurs syftar till att ge bättre kunskap och förståelse för att kunna identifiera och bromsa problemet i tid. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva 68


Ätstörningar inom idrotten Vill du veta hur du i tid kan upptäcka symptom på ätstörning? Vill du få tips om vad du kan göra när du tror att någon i din omgivning är drabbad? Under kvällen får alla deltagare möjligheten att diskutera och ställa frågor om ätstörningar. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Kosttillskott och antidopingsfrågor Under vår utbildning får du kunskap om skillnaden mellan kosttillskott och dopingpreparat. Vi belyser att doping är ett samhällsproblem. Riksidrottsförbundet (RF) avråder dessutom bruk av kosttilskott, annat än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan i nnehålla dopingklassade sub­ stanser. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

69

KOST & HÄLSA

Vad är kosttillskott? Behöver idrottaren kosttillskott? Är kosttillskott farligt?


Första hjälpen Vad gör du om olyckan är framme? Passa på att ta chansen att lära dig första hjälpen. Under föreläsningskvällen tar vi upp de viktigaste livräddande insatser vi bör göra på en olycksplats eller när någon blir plötsligt sjuk, t ex skapa fri luftväg eller stoppa en blödning. Syftet med första hjälpen är att kunna upprätthålla livsfunktioner i väntan på att ambulansen kommer. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Föreläsning om Första hjälpen • Föreläsningen anpassas efter förenings och idrottens specifika behov. • Inte godkänd ”HLR-råds-stämplad” utbildning. • Ej kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (utan HLR) • Förutsätter att deltagarna redan har gått HLR, max en månad tidigare. • Innehållet är LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (med HLR) • Innehållet är HLR och därefter LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare. • Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. 70


HLR – Hjärt- och lungräddning med hjärtstartardemo När det inträffar något oförutsägbart i vår vardag är det bra att vara förberedd. En olycka kan inträffa under en idrottsaktivitet, på vår fritid, i hemmet eller på arbetet. Aktuell kunskap kan rädda liv. Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. • Inklusive förslag på hur man som förening fixar en hjärtstartare (defibrillator). • Demoutrustning ingår i utbildningen. • Inkl kompetenskort till deltagare. Målgrupp:

KOST & HÄLSA

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

71


Förälder och ny som ledare? Den här kursen vänder sig till dig som är förälder och nu har tackat ja till ett ledaruppdrag inom idrotten. Kursen är delad i två delar, dels en om idrottens värdegrund som har fokus på vad svensk barn- och ungdomsidrott handlar om och vilka styrdokument som vägleder oss. Den ger dig grunden för hur du bäst bedriver verksamhet som utvecklar barnen. Den andra delen har fokus på ditt praktiska uppdrag, hur fungerar barn och vad finns det för praktiska knep att tänka på som kommer göra det lättare för dig. Innehåll:

• Barnkonventionen och Idrotten Vill • Hur möter vi varje barns behov? • Lek eller allvar? • Barns utveckling • Praktiska tips i ledarskapet Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar

72


Coachande föräldraskap Idrotten skapar möjligheter för barnen att lära sig sätta mål, ta motgångar, planera och anta utmaningar, d.v.s. egenskaper de har nytta av hela livet. Så hur kan vi som föräldrar bäst stötta våra barn? Vad är det för skillnad på att vara bowlingförälder, curling­ förälder och coachande förälder? Coachande föräldraskap handlar om att släppa taget lagom mycket för att barnen ska få prova själva och inse att de själva kan. På så sätt kan de finna glädje och utvecklas på ett bra sätt. Kursen hålls med fördel i samband med föräldramöten/uppstartsmöten. Innehåll:

• Motivation och mål • Fokus på utveckling

Målgrupp:

Föräldrar till barn cirka 8 – 12 år.

Så blir du världens bästa idrottsförälder Här vill vi flytta fokus från resultatet till hur idrotten kan utveckla ett barns personlighet. Hur kan du som förälder agera för att ditt barn ska bli en bra människa även utanför idrotten? Hur kan du stödja ditt barn för att skapa en positiv idrottsupplevelse? Vi tar också upp praktiska råd och övningar både för dig och ditt barn. Målgrupp:

Föräldrar 73

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

• Coachande förhållningssätt • Kommunicera bättre • VILL – GÖR – KAN! • Prestera bättre • Återkoppling på rätt sätt


HBTQ Vi tar upp om hur vi skapar och förstärker normer och värderingar, vilket riskerar att vi utesluter ungdomar från föreningsliv och liknande sammanhang. Idrotten saknar förebilder och HBTQ-frågor är osynliga i sportvärlden. I omklädningsrummen och på planen råder en negativ jargong som leder till att ungdomar ofta känner utanförskap eller väljer bort den typen av sammanhang. På föreläsningen tar vi upp vikten av att gruppdynamiken inom idrotten måste förändras. Den måste bli inkluderande i stället för exkluderande. Vi väcker mycket känslor och tar upp många av de frågor och fördomar som ungdomarna idag funderar kring HBTQfrågor. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Vi vill visa på vilka svårigheter HBTQ-personer kan mötas av och framför allt hur vi tillsammans med små medel kan skapa ett mer öppet och välkomnande klimat. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

74


Att leda barn och unga i behov av extra stöd Vi erbjuder en ledarutbildning som ger dig ökad kunskap i att leda och träna barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som t.ex. ADHD och utvecklingsstörning.

Utbildningen ger kunskap om att det inte skiljer sig nämnvärt i ditt ledarskap utan med hjälpmedel, struktur, kunskap och kommunikation om hur personer med funktionsnedsättning fungerar kan det ge ett högt mervärde och glädje. Kursen ger dig verktyg som leder till ökad trygghet för både ledare och förening till bemötandet av barn och ungdomar med funktionsnedsättning eller som behöver extra stöd som kan leda till utvecklad verksamhet. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar

75

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

Du har antingen: • en grupp med personer med funktionsnedsättning. • några eller någon inkluderad i din grupp idag. • intresse att starta eller hjälpa till i en grupp. • intresse av att få kunskap.


76


77

AKTIVA


Sociala medier – Basic strategier Får man skriva vad som helst i ett referat på hemsidan? Är det OK att lägga upp bilder från omklädningsrummet på Facebook? Hur kan man som idrottsledare diskutera de här frågorna med sina aktiva? Vilka möjligheter finns det med hjälp av sociala medier för er som förening? Lär dig hitta nya användningsområden och förstå utvecklingen med sociala medier såsom Facebook, Twitter och bloggar. Vi går igenom etik och moral samt lagar, vad som är rätt och fel. Kursen ger er förutsättningarna för att föreningen ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna med social medier. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

78


79

IT & KOMMUNIKATION


Idrottsskador En avgörande faktor för att nå sina mål som idrottare är att man får vara frisk och skadefri. Vi erbjuder alla olika kunskapsnivåer, allt från grunderna i akut omhändertagande och rehabilitering till mer ingående om rehabilitering av grenspecifika skador. Målgrupp

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Idrottsmassage Massagebehandling fyller en viktig funktion inom idrotten idag. En ansträngd muskel återhämtar sig snabbare med massage och cirkulationen förbättras. Massage är också avslappnande och lugnande. Du får teoretisk kunskap samt prova på att arbeta med de grundläggande och vanligaste greppen för klassisk massage. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

80


Grundläggande Kinesiologi Kinesiologi är en metod där man testar spänningen i musklerna och därefter gör en behandling av de problem som man hittat med hjälp av tejp. Kinesiologitejp är en effektiv och elastiskt sporttejp som har en förebyggande och lindrande effekt mot sportskador och liknande. Vår målsättning är att sprida kunskap om kinesiologitejpning; användningsområde och tejpteknik, till alla som vill kunna hjälpa skadade att få en snabbare rehabilitering. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Här får du lära dig teoretiska såväl som praktiska grundkunskaper i tejpning, teori och principer. Du får praktiskt prova på att tejpa, bl.a. fotledstejpning. Tejpning kan vara en hjälp vid återgång till aktivitet efter skada och förbättra rehabiliteringen. Utbildningen anpassas efter er idrott och era grenspecifika behov. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

81

IDROTTSSKADOR

Tejpning


Ät bra – prestera bättre Här kan du få svar på många frågor kring kost i samband med träning och tävling. Vad behöver kroppen för att orka träna/tävla och samtidigt må bra? Utbildningen tar upp matens innehåll och dess påverkan vid träning och tävling. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Ortorexi Ortorexi är en livsstil präglad av ohälsosam fixering vid nyttiga livsmedel och överdriven träning. Det handlar inte längre om vissa specifika idrotter, nu är utövare från alla idrotter mer eller mindre representerade. Fixering vid mat, oförmågan att vila, viktminskning och försämrade resultat är några kännetecken på denna process, som ofta slutar med att idrotten byts mot gymmet. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan. Vår kurs syftar till att ge bättre kunskap och förståelse för att kunna identifiera och bromsa problemet i tid. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva 82


Ätstörningar inom idrotten Vill du veta hur du i tid kan upptäcka symptom på ätstörning? Vill du få tips om vad du kan göra när du tror att någon i din omgivning är drabbad? Under kvällen får alla deltagare möjligheten att diskutera och ställa frågor om ätstörningar. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Kosttillskott och antidopingsfrågor Under vår utbildning får du kunskap om skillnaden mellan kosttillskott och dopingpreparat. Vi belyser att doping är ett samhällsproblem. Riksidrottsförbundet (RF) avråder dessutom bruk av kosttilskott, annat än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan i nnehålla dopingklassade sub­ stanser. Målgrupp:

Ledare & tränare, föräldrar, aktiva

83

KOST & HÄLSA

Vad är kosttillskott? Behöver idrottaren kosttillskott? Är kosttillskott farligt?


Första hjälpen Vad gör du om olyckan är framme? Passa på att ta chansen att lära dig första hjälpen. Under föreläsningskvällen tar vi upp de viktigaste livräddande insatser vi bör göra på en olycksplats eller när någon blir plötsligt sjuk, t ex skapa fri luftväg eller stoppa en blödning. Syftet med första hjälpen är att kunna upprätthålla livsfunktioner i väntan på att ambulansen kommer. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

Föreläsning om Första hjälpen • Föreläsningen anpassas efter förenings och idrottens specifika behov. • Inte godkänd ”HLR-råds-stämplad” utbildning. • Ej kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (utan HLR) • Förutsätter att deltagarna redan har gått HLR, max en månad tidigare. • Innehållet är LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare.

Första hjälpen (med HLR) • Innehållet är HLR och därefter LABC. • Inkl kompetenskort till deltagare. • Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. 84


HLR – Hjärt- och lungräddning med hjärtstartardemo När det inträffar något oförutsägbart i vår vardag är det bra att vara förberedd. En olycka kan inträffa under en idrottsaktivitet, på vår fritid, i hemmet eller på arbetet. Aktuell kunskap kan rädda liv. Utbildningen kan även beställas som HLR – för barn. • Inklusive förslag på hur man som förening fixar en hjärtstartare (defibrillator). • Demoutrustning ingår i utbildningen. • Inkl kompetenskort till deltagare. Målgrupp:

KOST & HÄLSA

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

85


HBTQ Vi tar upp om hur vi skapar och förstärker normer och värderingar, vilket riskerar att vi utesluter ungdomar från föreningsliv och liknande sammanhang. Idrotten saknar förebilder och HBTQ-frågor är osynliga i sportvärlden. I omklädningsrummen och på planen råder en negativ jargong som leder till att ungdomar ofta känner utanförskap eller väljer bort den typen av sammanhang. På föreläsningen tar vi upp vikten av att gruppdynamiken inom idrotten måste förändras. Den måste bli inkluderande i stället för exkluderande. Vi väcker mycket känslor och tar upp många av de frågor och fördomar som ungdomarna idag funderar kring HBTQfrågor. HBTQ är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer. Vi vill visa på vilka svårigheter HBTQ-personer kan mötas av och framför allt hur vi tillsammans med små medel kan skapa ett mer öppet och välkomnande klimat. Målgrupp:

Organisationsledare, ledare & tränare, föräldrar, aktiva

86


Forumteater Forumteater är en typ av rollspel med syfte att få publiken engagerad i handlingen. Vi kommer ut till din förening och spelar upp scener som handlar om vardagliga men viktiga händelser tagna ur idrottsvärlden. Är inte publiken nöjd med någon spelsekvens får de vara med och påverka hur händelseförloppet ska utvecklas. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva

Hur bygger vi ett lag av individer? Hur ser vi individen i laget? Detta är en av de största utmaningarna för varje ledare. Teambuilding kan genomföras som en utbildning där du som ledare får tips och idéer på hur du ska arbeta med dina aktiva. Det kan också genomföras som ett praktiskt pass, där du tillsammans med dina aktiva får genomföra teambuilding-övningar. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva

87

LEDARSKAP & TRÄNARSKAP

Teambuilding


88


Mental träning Idrottspsykologiska faktorer påverkar individens välmående och idrottsprestation. Några av de frågeställningar vi tar upp kan vara: Behöver jag mental träning? Hur kan jag som idrottare jobba med mitt självförtroende och min koncentrationsförmåga? • Koncentration – fokusering • Positiv psykologi • Attityd – inställning • Målsättning och planering • Skapa inspirerande mål för att prestera

• Spänningskontroll • Självförtroende – självkänsla • Socialt stöd • Hur hanterar vi mental trötthet?

Vi anpassar kursens svårighet efter era önskemål. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva

Prestationspsykologi Prestationspsykologi är människans tankar, känslor, bilder och beteenden i samband med prestationer, både de fysiska och de mentala. Hur kan detta förbättra min prestationsförmåga? Hur tänker jag/gör jag för att kunna prestera på topp? På kursen tar vi upp prestationer på alla nivåer inom alla områden. Vi går igenom grundläggande psykologiska delar och dess betydels inför olika situationer. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva 89

IDROTTSPSYKOLOGI & MENTALTRÄNING

Exempel på innehåll:


Fysiologi Föreläsningen består av en genomgång av vad som händer i kroppen då vi tränar. Vad ingår t.ex. i syreupptagningsapparaten och hur påverkas våra muskler, skelett och nervbanor av fysiskt aktivitet? Ska vi träna olika i olika åldrar? Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva

Skadeförebyggande träning Fötter, rygg och bål är kroppsdelar som är mycket betydande för vår kropp och har stor påverkan på resten av kroppen. Vi går igenom hur dessa delar är uppbyggda och fungerar och vilka skador och problem som kan uppstå om man inte tränar dessa delar av kroppen. Vi lär oss en mängd olika övningar för att öka bland annat styrka, rörlighet och koordination. Ni kan givetvis välja på att enbart koncentrera sig på fötter respektive rygg/bål. Målgrupp:

Ledare & tränare, aktiva

90


Pulsträning – din personliga coach Att träna med hjälp av din puls skapar perfekta förutsättningar för en positiv utveckling av din kondition, eftersom du tränar utifrån din egen förmåga. Pulsen hjälper dig att träna på rätt nivå och kan användas vid all form av konditionsträning. Innehåll:

Vi går igenom grunderna för att träna med puls och hur du kan använda olika belastningsformer för att nå olika sorters effekt av din träning. Du får också lära dig några tester som både hjälper dig att träna effektivare samt skapar motivation. Målgrupp:

TRÄNINGSLÄRA

Ledare & tränare, aktiva

91


KONTAKTA OSS Varje förening har varsin idrottskonsulent från SISU Idrottsutbildarna Stockholm kopplad till sig. Välkommen att kontakta din idrottskonsulent som ansvarar för just er idrott. Om du vill ha mer information, besök vår hemsida www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm. Allmänna utbildningsfrågor:

Idrottskonsulenter:

Sandra Ohlson, 08-627 40 90

Rikard aspegren, 08-627 40 82

Kursansvarig

Akademisk idrott, bangolf, bågskytte, danssport, ishockey, skateboard.

sandra.ohlson@stockholmsidrotten.se

rikard.aspegren@stockholmsidrotten.se

Michael Hansson Löfqvist, 08-627 40 30

Thomas Björkman, 08-627 46 24

Uppdragsansvarig michael.hansson@stockholmsidrotten.se

Carina Sjölander, 08-627 40 95

Fotboll (Söderort). thomas.bjorkman@stockholmsidrotten.se

Nils Carnby, 08-627 40 88

Kursadministratör carina.sjolander@stockholmsidrotten.se

92

Golf, segling, skidor. nils.carnby@stockholmsidrotten.se


Stina Gällroos, 08-627 46 48

Sanna Nilsson, 08-627 40 80

Frisbeesport, gymnastik, konståkning, ridsport.

Baseball & softball, biljard, bilsport, bob & rodel, boule, bridge, casting, judo, kanot, klättring, motorcykel & snöskoter, skidskytte, sportdykning, vattenskidor & wakeboard.

stina.gallroos@stockholmsidrotten.se

Marie Hedlund, 08-627 46 21

sanna.nilsson@stockholmsidrotten.se

Dart, draghund, dragkamp, dövidrott, friidrott, Korpen, orientering, triathlon, varpa, volleyboll.

Bengt Svensson, 08-627 40 70

marie.hedlund@stockholmsidrotten.se

Bowling, curling, pistolskytte, simning, skolidrott, skyttesport, tennis.

Michael Lawitz, 08-627 40 69

bengt.svensson@stockholmsidrotten.se

Budo & kampsport, gång och vandring, handikappidrott, innebandy, livräddningssällskapet, mångkamp, racerbåt, rugby, taekwondo.

Tobias Wallerius, 08-627 46 17 Badminton, bordtennis, cykel, flygsport, fäktning, issegling, landhockey, rodd, skridsko, squash.

michael.lawitz@stockholmsidrotten.se

tobias.wallerius@stockholmsidrotten.se

Marino Miskulin, 08-627 40 42

Annika Wegnebring, 08-627 40 65

Amerikansk fotboll, boxning, brottning, fotboll (Norrort), styrkelyft, tyngdlyftning.

Karate.

marino.miskulin@stockholmsidrotten.se

annika.wegnebring@stockholmsidrotten.se

Håkan ”Krallan” Nilsson, 073-566 18 36 Bandy, basket, handboll. hakan.nilsson@stockholmsidrotten.se

93


Se när alla våra fasta, datumsatta, utbildningar är planerade. Anmäl dig gör du på vår hemsida sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Tänk på att vårt utbud är anpassningsbart efter era specifika önskemål. För mer information, prata med er idrottskonsulent!

Bli informerad om vad som händer i vårt distrikt. Prenumerera på Stockholmsidrottens nyhetsbrev. Anmäl dig på vår hemsida sisuidrottsutbildarna.se/stockholm Följ & gilla oss på Facebook: facebook.com/sthlmidrott

94


95


Stockholmsidrotten Vretenv채gen 4, 171 54 Solna 08-627 40 00 info@stockholmsidrotten.se www.stockholmsidrotten.se

96

Profile for Stockholmsidrotten

Utbildningskatalog 2015  

Stockholmsidrottens (Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm) utbildningskatalog från och med våren 2015.

Utbildningskatalog 2015  

Stockholmsidrottens (Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm) utbildningskatalog från och med våren 2015.

Advertisement