Page 756

Code composition: type + colour + optic

Xenia RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA type

colour

RGB

88631

34

optic

Z

34

18 307

99140

99206

99202

89494

N/O & IR

DMX

DMX

Anti-glare

20°

20

50°

50

90°

90

Asym.

07

Xenia WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 9 W 500 mA type

colour

RGB

89543

34

optic

Z

Wall W.

25

34

18 307

99140

99206

99202

89494

N/O & IR

DMX

DMX

Anti-glare

Xenia RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA type

34

18

colour

RGB

88632

34

optic

Z

607

99140

99206

99202

89495

N/O & IR

DMX

DMX

Anti-glare

20°

20

50°

50

90°

90

Asym.

07

Xenia WallWasher RGB | Linear profiles | powerLED 18 W 500 mA type

34

18

colour

RGB

89544

34

optic

Z

Wall W.

25

607

730

99140

99206

99202

89495

N/O & IR

DMX

DMX

Anti-glare

MAESTRO 1.0

Profile for Stockholm Lighting

i-LÈD Maestro 2016  

i-LÈD Maestro 2016