Page 1

uitgave van Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland

editie 02 | jaargang 03 | winter 2012

de waarde van mantelzorg Bent u al lid van STMG Ledenservice? Kijk snel op pag. 10 voor aantrekkelijke diensten en producten!

Oma Loes en thuisbegeleiding: rots in de brandinG Een werkdag van verpleegkundige Zichtbare Schakel Dina Tunc Bewust leven: tips voor mantelzorgers Feestelijke recepten MANTELZORGER Agnes KUIPER: mijn moeder is gewoon een schatje


STMG in mijn leven Dina ‘Ik participeer echt in de wijk’

EER LEES M A’S DIN R E V O OP WERK 2 PAG. 1

Tulay ‘Ik zorg voor mijn zus omdat ik van haar houd’ Dina (42) is sinds 3 jaar Verpleegkundige Zichtbare Schakel bij STMG. ‘Ik participeer echt in de wijk waardoor ik veel mee krijg van wat er leeft en speelt onder de bewoners. Het mooie is dat ieder mens zijn eigen verhaal heeft; dat verrijkt me en vind ik het leukste aan mijn baan.’

LEES MEER O deme VER nt PAG. ie OP 13

02

Kristel ‘Ik ondersteun cliënt en mantelzorger in het hele proces’

Kristel (49) is sinds 4 jaar Casemanager Dementie bij STMG. Mantelzorgers hebben veel vragen. Wij kijken samen met hen waar zij behoefte aan hebben; dit kan informatie zijn, maar bijvoorbeeld ook deelname aan onze gespreksgroep voor mensen die mantelzorger zijn voor iemand met dementie.

EER LEES Mulay T OVER G. 13 OP PA

Tulay (33) is mantelzorger voor haar zus Gunay (38). ‘Sinds onze moeder is overleden neem ik de zorg voor mijn zus op me. Omdat er ook professionele hulp nodig is, zijn we met Dina in contact gekomen en zij helpt ons datgene te organiseren wat nodig is voor Gunay.’

Nicole ‘Ik heb een nieuwe toekomst voor mij ontdekt’ De moeder van Nicole (48) heeft Alzheimer. Via STMG volgde Nicole de cursus ‘Samen zorgen’ voor mantelzorgers. Zelf leerde ze haar moeder met een iPad te werken en ontdekte ze een nieuwe passie: ‘Ik wil me graag inzetten om andere mantelzorgers te ondersteunen.’


Mijn vader

Zorgaanbod STMG Bij STMG kunt u terecht voor alle zorg. Wij bieden: • cursussen en voorlichtings bijeenkomsten • hulp bij het huishouden • informatie en advies • jeugdgezondheidszorg (0-4 jaar) • maatschappelijk werk • nachtzorg • personenalarmering • persoonlijke verzorging • (gespecialiseerde) verpleging • sociaal raadsliedenwerk • STMG Ledenservice • thuisbegeleiding • thuiszorgwinkels in Arnhem en Elst • uitleenservice zorghulpmiddelen • zorgbemiddeling voor mensen met een PGB of uit eigen middelen

CONTACT De klantenservice van STMG is voor alle vragen over zorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer (026) 376 22 22. Meer informatie: www.stmg.nl

Colofon mijnLeven is een uitgave van STMG en wordt op naam toegestuurd aan cliënten die zorg krijgen, cliënten particuliere zorg, deelnemers STMG Ledenservice en alle medewerkers. In 2012 verschijnt mijnLeven twee keer. Realisatie | STMG Redactie | STMG Tekst | Mariska Simon Art direction en vormgeving Romeny Grafisch Ontwerp Fotografie | Paul Breuker Druk en afwerking | Senefelder Misset, Doetinchem Redactieadres STMG t.a.v. Redactie mijnLeven Postbus 2188 6802 CD Arnhem redactie.mijnleven@stmg.nl

06

04 Welkom! Lezerspost, nieuws en weetjes 06

Mijn levensverhaal Youri over mantelzorg:

‘Het is een onderdeel van je leven geworden’

10

handig en voordelig Word lid van STMG

Ledenservice en ontvang mooie kortingen

12

De werkdag van...

13

Vraagbaak Hoe kunt u omgaan met iemand

14

bewust leven Wilma van Berthray nam deel aan de cursus ‘Samen zorgen’: ‘Ik wist niet dat er voor mantelzorgers zoveel mogelijkheden en tips zijn waar ik in de praktijk ook echt wat mee kan’

Verpleegkundige Zichtbare Schakel Dina Tunc

die dementie heeft? Antwoorden op vragen over mantelzorg

16 smakelijk eten! Feestelijke recepten vanuit oude tradities 18 WINTERaanbiedingen Uit de thuiszorgwinkel

(met korting voor leden van STMG Ledenservice)

19 lekker puzzelen

ieding aanbdene L service

Maak kans op leuke prijzen

10

14

20 MIJN lust & mIJN leven Agnes Kuiper: ‘Omdat

ik goed voor mijzelf zorg, kan ik ook met volledige aandacht bij mijn moeder zijn’

12

Feestelijke 16 pompoentaart!


Welkom!

Heeft u suggesties, vragen of wilt u iets delen? Stuur uw bericht naar redactie.mijnleven@stmg.nl. Cliëntenraad en mantelzorg Warme mantelzorgers zijn onmisbaar! Zij worden of zijn, net als vroeger, de kurk waar ons hele zorgstelsel op drijft. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat de medewerkers van STMG de mantelzorgers met veel respect tegemoet treden en hen optimaal ondersteunen. Samen zorgen voor de cliënt, en waar het kan, samen zorgen dat, de hulp die de mantelzorgers de cliënt bieden, geen onmogelijke opgave wordt die niet vol te houden is. De Cliëntenraad heeft veel waardering voor de mantelzorgers. Wij nemen de gelegenheid om te zeggen dat wij er ook voor u zijn, want uw belang is onlosmakelijk verbonden met het belang van de cliënt. Wij zouden u graag zien bij een van de cliëntenbijeenkomsten, die regelmatig georganiseerd worden. U bent ook de deskundige die ons waardevolle tips kan geven via post of mail. En misschien is het iets voor u, of kent u betrokken mensen, om de Cliëntenraad te komen versterken. U bent meer dan welkom. Tenslotte zou ik mantelzorgers op het hart willen drukken om zichzelf niet te vergeten of weg te cijferen, maar vooral goed voor zichzelf te zorgen. Dat is alles behalve egoïstisch want…wie goed voor zichzelf zorgt, kan het meest voor anderen betekenen. Warme groet, Trees Cuppens Wilt u de Cliëntenraad versterken? Kijk op www.stmg.nl/clientenraad voor meer informatie of neem contact op met Betsie Bouwmeester: (026) 376 17 38. Cliëntenraad STMG, postbus 2188, 6802 CD Arnhem E-mail: clientenraad@stmg.nl

04

Lezerspost Onze buurvrouw werkt bij STMG en van haar ontving ik afgelopen zomer het tijdschrift mijnLeven. Ik was prettig verrast toen ze vertelde dat er een interview met Johan de Haas in stond. Johan spreek ik soms even in het voorbijgaan, bijvoorbeeld tijdens openingen van tentoonstellingen. Echt geregeld contact hebben we niet, maar wanneer we elkaar ontmoeten hebben we een band. Johan is dan altijd hartelijk en betrokken en snijd in gesprekken onderwerpen aan die er toe doen. In het interview herkende ik de levenshouding van Johan. Ik heb hem leren kennen tijdens mijn studie van 19701975 aan wat toen de Academie voor Beeldende Kunsten Arnhem heette. Johan was daar hoofd van de afdeling schilderen en tevens docent schilderen. Als hoofd van de afdeling organiseerde hij samenhang in de opleiding en zorgde hij ervoor dat het onderwijs zich vernieuwde. Het was een organiserende en coördine-

rende taak die hij gewetensvol vervulde en die veel van zijn energie en inzet vroeg. Als docent schilderen begeleidde Johan studenten en bracht hij balans aan tussen het ontwikkelen van vaardigheden, verwerven van kennis en aanscherpen van de attitude. Tegewoordig noemen we dit ‘competentiegestuurd’, echter Johan zag toen al dat je in leerprocessen alle onderdelen met elkaar moet verbinden en verknopen. Hij was als docent streng en strikt maar niet star. Hij was sociaal ingesteld, nam de tijd en bleef altijd zichzelf. Ik ben al jaren als docent en bestuurder parttime in het kunstonderwijs werkzaam en merk dat ik facetten van hoe Johan lesgaf en leiding gaf ook in mijn eigen onderwijs praktijk heb verweven. Bovenal is Johan voor mij de kunstenaar, de kampioen van het detail waar het geheel zich in reflecteert. Albert Van Der Weide

Bedankt kanjers! Jacobien, Milena en Mine hebben ieder apart als ZZP’er via STMG Zorgbemiddeling zorg geleverd aan de heer Van de Biezenbos. De laatste maanden van zijn leven waren zij heel intensief bij hem betrokken. Omdat zij elkaar echter nog nooit hadden ontmoet, werden zij door de kinderen van de heer Van de Biezenbos uitgenodigd om kennis te maken. Dit was voor alle betrokkenen heel bijzonder en tevens het moment om hen te bedanken voor hun inspanningen. Want zij waren zijn kanjers! Lees in Mijn levensverhaal op pagina 6 hoe de familie én deze kanjers betrokken zijn geweest bij de heer Van de Biezenbos.


Oma Loes, wanneer kom je weer?

De STMG Regiokanjer Collega’s Jeugdgezondheidszorg van STMG dragen Anna Ingadottir voor omdat zij zich met veel enthousiasme, betrokkenheid en deskundigheid inzet voor voeding met daarbij speciale aandacht voor borstvoeding. Dankzij Anna staat borstvoeding weer goed op de kaart en werd Jeugdgezondheidszorg genomineerd voor de Borstvoedingsprijs 2012! Maar Anna doet nog veel meer; als jeugdverpleegkundige, maar ook zeker als lactatiekundige is ze een welkome aanvulling. Daarbij geeft ze via de telefonische vragenlijn van Jeugdgezondheidszorg deskundige adviezen aan ouders. Ook zet zij zich in voor het twitterspreekuur en verstuurt ze vele interessante tweets via @stmgmamatweets. Anna, hartelijk dank voor je inzet!

Jonge mantelzorgers Het kan voorkomen dat jonge kinderen zich in de situatie bevinden dat zij voor (een van) hun ouders gaan zorgen. Bijvoorbeeld omdat een of beide ouders psychische problemen heeft. Het is echter van groot belang dat het kind zich op een gezonde manier ontwikkelt, zodat het zelf later geen (psychische) problemen krijgt. Daarom zou voorkomen moeten worden dat het kind in deze rol terecht komt. Bij STMG volgen de medewerkers van het consultatiebureau alle kinderen van 0-4 jaar in hun ontwikkeling. Zij zijn speciaal geschoold en getraind om tijdig veranderingen of bedreigingen

op te merken. Bij problemen bezoekt de jeugdverpleegkundige het gezin thuis en maakt samen met de ouders een plan om de problemen aan te pakken. Dit kan ook in samenwerking met andere hulpverlening zoals Thuisbegeleiding. Lees hiernaast het verhaal over de familie Mukobo waar thuisbegeleiding bij betrokken is en Oma Loes zich over de kinderen binnen het gezin ontfermde. Heeft u vragen over de verzorging van uw kind? Kijk op www.stmg.nl voor de inloopspreekuren en de openingstijden van de telefonische vragenlijn van het consultatiebureau. Ook kunt u uw vraag op twitter stellen via @stmgmamatweets.

Personenalarmering

veilig gevoel, ook voor mantelzorgers

ieding aanbdene L service

Als mantelzorger kunt u niet voortdurend in de buurt zijn van degene die u verzorgt. U hebt immers meer taken te doen, zoals bijvoorbeeld de boodschappen of andere zaken die op dat moment de aandacht vragen. Dan biedt personenalarmering van STMG uitkomst! Daarmee kan de cliënt met één druk op de knop, dag en nacht, om hulp vragen. Dat geeft niet alleen de cliënt een veilig gevoel, maar ook voor u is het fijn om degene die u verzorgt met een gerust hart achter te kunnen laten. Via STMG Ledenservice ontvangt de gebruiker korting op de volledige huur personenalarmering. Kijk op www.stmg.nl/ledenservice of bel met de afdeling Personenalarmering van STMG, op werkdagen bereikbaar tussen 9.30-12.30 uur via (026) 376 16 48.

Medewerkers van de afdeling Thuisbegeleiding van STMG zijn sinds 4 jaar betrokken bij familie Mukobo. Toen bleek dat er aandacht nodig was voor de drie kinderen in het gezin, is contact gelegd met Home-Start*. Vrijwilligster Loes Janssen werd aan het gezin gekoppeld. “Omdat de moeder zware psychische klachten had, lag ze veel in bed. Ook was er de dreiging Nederland uitgezet te kunnen worden. Dit zorgde voor een constante spanning in het gezin. De kinderen hadden echt iemand nodig die er voor hen kon zijn. Daarom bezocht ik het gezin meerdere malen per week. We gingen dan samen op stap en naar de sportclub. Het was echt een feestje en naderhand vroegen ze altijd: ‘Oma Loes, wanneer kom je weer?’ Het is mooi om vanuit je hart iets voor anderen te kunnen betekenen. Voor mij voelt het alsof ze mijn eigen kleinkinderen zijn. Het heeft niet alleen hen, maar ook mij veel vreugde en liefde gebracht.”

*Home-start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. www.home-start.nl

05


‘Als familie zijn we er gewoon voor elkaar’

Yvette:

‘Ook mijn vriendin Emma hielp mee’

Youri:


Mijn levensverhaal

‘Het was vanzelfsprekend om voor opa te zorgen’ Yvette (27) en Youri (25)

“Wij waren zijn enige kleinkinderen en je laat je opa toch niet in de steek. Zo zijn wij niet opgevoed; in onze familie doen we het samen en zijn we er voor elkaar.” Yvette en Youri waren mantelzorger voor hun opa Co. “Hij wilde zelf de regie hebben en die heeft hij tot aan het einde toe gehouden. Een markante man was het met een sterke, charismatische uitstraling. Netjes gekleed en altijd die kenmerkende rode das en alpinopet. Dat was opa.” In de huiskamer van Yvonne, moeder van Yvette en Youri, staan foto’s van Co van de Biezenbos. Een potige, levenslustige man kijkt je indringend aan. Yvonne komt aangelopen met een stapel fotoalbums, legt deze op tafel neer en zegt trots: “Dat is mijn vader.” Yvette en Youri hebben ondertussen een plekje op de bank gevonden en beginnen in de albums te bladeren. Ze laten foto’s zien van opa Co in zijn jonge jaren en later als echtgenoot van Jannie en vader van drie jonge kinderen. Dan volgt een foto van hem als weduwnaar, omringd door alle familieleden en nog een laatste foto van hem alleen, twee dagen voordat hij in juni 2012 kwam te overlijden. Yvonne: “Mijn vader was altijd hard aan het werk, maar in de weekenden was hij er voor zijn gezin. Dan was hij een echte ‘doe-vader’ en gingen we veel op stap. Hij vond het belangrijk dat we ons zo breed mogelijk ontwik-

kelden. Studeren hoorde daar ook zeker bij. Hij zei altijd: ‘Je moet je kansen pakken in het leven.’ Na zijn overlijden hebben we ordners vol met krantenknipsels gevonden waarin allerlei leuke en educatieve uitstapjes stonden die je samen met het gezin kon doen. Dat uitzoeken vond hij altijd zo leuk. Hij veranderde nadat mijn moeder overleed. Toen trok hij zich meer terug en wilde hij geen mensen van buiten meer ontvangen. Alleen familie was nog belangrijk voor hem.”

Jonge mantelzorgers

Youri: “Nadat opa een keer gevallen was en daarbij zijn heup brak, werd hij minder mobiel. Als familie zijn wij hem toen steeds meer gaan ondersteunen in de dingen die hij zelf niet meer kon.” Yvette: “Ik ging meestal op vrijdag bij hem langs. Had ik eerst boodschappen voor hem gedaan bij de biologische winkel en gingen we

daarna gezellig samen kletsen. Opa praatte altijd aan een stuk door; over de oorlog, politiek of voetbal. Als je een onderwerp aandroeg, kwam hij met een verhaal.” Youri, lachend: “Hij had een sterke eigen mening en ik vond het leuk om hier tegenin te gaan. Dat waren heftige discussies, want zijn waarheid was de enige waarheid. Vaak hadden we op zondag dit soort gesprekken, dan kwam ik samen met mijn vriendin Emma op bezoek. Emma was ook betrokken bij de zorg van opa; zij ging bijvoorbeeld speciaal naar hem toe om de containers aan de kant van de weg te plaatsen. Dat kon opa niet meer zelf en hij was heel blij dat zij dat voor hem deed. Op woensdag deed ik de boodschappen voor hem. Hij hield van lekker eten en had hele specifieke wensen. In het begin moest ik naar vier verschillende winkels; voor het brood alleen naar die specifieke bakker, de worst moest

07


van die ene slager komen, de vis van een speciale viswinkel en het fruit en de groente weer van een andere winkel. Hij deed daar vroeger zelf zijn boodschappen en was gehecht aan het contact met die mensen. Ze kenden hem allemaal. Niet van naam, maar als de man met de rode das en het alpinopetje. Als ik dan boodschappen voor hem had gedaan, vroeg hij: ‘En wat zeiden ze? Vroeg de slager nog naar mij?’ Maar op een gegeven moment vond ik al die verschillende winkels toch wel teveel en heb ik hem voorzichtig verteld dat het voor mij gemakkelijker was om alles in één supermarkt te kopen. Dat vond hij in het begin maar niks, maar gelukkig stemde hij uiteindelijk in. Of het soms niet teveel was? Nou, op zich paste het allemaal precies in mijn planning en was het te doen. Je houdt er gewoon rekening mee, het is een onderdeel van je leven geworden. Ook voor mijn moeder, maar voor haar was het extra belangrijk

‘Mantelzorg dat doe je graag, maar je hebt ook wel een verantwoordelijkheid’ om niet in de rol van professional te gaan zitten.” Yvonne: “Ik heb er echt voor gekozen om in de rol van dochter te blijven en hierin ook streng mijn eigen grenzen te bewaken. Hoe moeilijk ik dat ook vond, maar het zou anders niet gezond zijn.” Yvette: “Omdat wij, naast ons neefje Mathijs van 7 jaar, de enige kleinkinderen waren, pak je het ook sneller op. We hebben het nooit gezien als iets dat moet. Het hoort bij de kleine familie die we hebben, we zijn er gewoon voor elkaar. Dus ook ons neefje, hij had een eigen taakje. Mathijs deed altijd de luiers op de rollator, ‘de ferrari’, van opa en dat reed hij dan naar zijn moeder zodat zij opa hiermee kon helpen. Hij belde ook iedere dag

08

Van driedelig pak naar pyjama

op en vroeg dan: ‘Opa ben je al een sterretje?’ Dan zei opa: ‘Nee jongen, ik ben nog geen sterretje.’ Waarop Mathijs zei: ‘Oké, opa dan ga ik nu naar school en morgen bel ik weer om te vragen of je al een sterretje bent.’ Opa moest hier altijd vreselijk om lachen.”

Een markante man

Youri: “Een jaar of twee nadat oma overleden was, had opa nog een date.” Yvette: “Ja, hij deed hier nogal geheimzinnig over en was bij ons aan het peilen wat wij ervan vonden. Hij vroeg dan op een hele nonchalante toon: ‘Wat vinden jullie eigenlijk, moet ik nu alleen blijven of hoe zien jullie dat?’ Wij zeiden tegen hem dat hij vooral niet alleen moest blijven. Maar toen hij dan een dame gevonden had waarmee hij op stap ging, kwam hij er al heel snel achter dat niemand kon tippen aan zijn Jaantje.” Yvonne: “Toen hij ziek was, begon hij ineens te vertellen over de grote aantallen vriendinnetjes die hij had gehad. We wisten natuurlijk wel dat het vroeger een hele mooie, statige man was en dat hij vrouwelijke belangstelling genoot. Maar hij ging toen die vrouwelijke belangstelling nog eens allemaal langs. Tijdens dat gesprek zei hij op een gegeven moment: ‘Ik ben nu moe, maar ik heb ze nog niet allemaal gehad.’ Yvonne, lachend: “Nou, toen had hij er toch al zeker dertig beschreven denk ik!”

Het was heel raar om mijn goed verzorgde vader, altijd gekleed in een driedelig pak, zien te veranderen in een kluizenaar. De laatste jaren droeg hij alleen nog zijn pyjama. Het was een man met een hele strakke regie op zijn eigen leven en die heeft hij tot aan zijn dood toe gehouden. Hij heeft altijd gezegd: ‘Er komt hier niks binnen.’ Ook toen hij heel ziek werd, wilde hij geen hulp. Maar na twee dagen boven in bed gelegen te hebben belde mijn zus me op en zei: ‘Ik geloof dat hij nu wel door heeft dat het niet gaat zoals hij gehoopt had.’ Brandweer en ambulance kwamen erbij om hem naar beneden te brengen.” Yvonne, lachend: “Toen hij eenmaal daar in bed kon liggen was hij natuurlijk weer de koning en nam hij direct de regie weer in handen.” Yvette: “Toch accepteerde hij daarna dat er ook vanuit Verzorging & Verpleging en Zorgbemideling van STMG de zorg kwam die hij nodig had. Hier was hij heel blij mee, mits ze deden wat hij belangrijk vond. De zusters gaf hij zelfs een cijfer; een voor professie en een voor klantvriendelijkheid. Lachend: “En dat kon nog wel eens uit elkaar liggen.”

Geen mantelzorger meer

Na zijn overlijden was het vreemd dat hij er niet meer was. Dan dacht ik: “Ik ga even langs opa, maar dat kon natuurlijk niet.” Youri: ”We wisten uiteraard dat het zou gebeuren en dat hij er vrede mee had zoals het ging. Daarom kon ik er ook vrede mee hebben en na een tijdje was het eigenlijk ook wel weer fijn om meer tijd voor mezelf te hebben. Mantelzorg dat doe je graag, maar je hebt toch ook wel een verantwoordelijkheid.” Yvette: “Wij hebben voor zijn crematie de liedjes uit mogen zoeken. Ook neefje Mathijs, hij zei: ‘Ik weet wel wat we voor opa moeten draaien: Pokerface van Lady Gaga, want opa trok altijd gekke gezichten.’ Dus dat hebben


Mijn levensverhaal Foto rechts: Co van de Biezenbos met zijn familie. Rechtsonder: met zijn drie kinderen. Midden onder: als 79-jarige man. Linksonder: Co van de Biezenbos twee dagen voor zijn overlijden op 15 juni 2012

we gedaan.” Yvonne: “Het is mooi om te zien dat ieder zijn eigen rol had in het proces. Mijn broer, zus en ik zijn het er over eens dat als je samen als gezin geleefd hebt, je ook samen voor elkaar zorgt. Met respect voor ieders grenzen en mogelijkheden, zowel voor grote en kleine gezinsleden. Daardoor kunnen wij samen de wereld aan en hebben wij zeker samen de zorg voor onze vader en opa kunnen dragen.” Wilt u weten wat er nog meer in het interview is verteld? Ga naar www.stmg.nl/mijn leven of scan de QR-code op pagina 3 en bekijk de film.

STMG Zorgbemiddeling

g

iedin “De ZZP’ers waren als een rots in de branding. Zij waren een aanbdenLe ice welkome aanvulling op de verpleegkundigen van Verzorging & serv Verpleging. Mijn vader wilde graag lekker eten, dit vond hij belangrijker dan gewassen worden. Daarom was hij hartstikke blij dat de ZZP’ers voor hem kookten. Ze waren zijn engeltjes, konden zich goed in hem verplaatsen en lieten hem steeds een stukje van de regie loslaten. Langzaamaan liet hij dat vertrouwen in hen toe. Het mooie was dat hij het op een gegeven moment zelf ook goed in de gaten had dat het gebeurd was. Dit kon hij wel waarderen.”

Snel de juiste zorg via STMG

Yvonne: “Toen we wisten dat mijn vader ziek was, hebben we contact opgenomen met de Klantenservice van STMG. Samen hebben we gekeken naar wat mijn vader nodig had om thuis te kunnen sterven en de zorg te krijgen die nodig was. Dit werd een combinatie van verpleegkundigen van Verzorging & Verpleging en drie ZZP’ers via Zorgbemiddeling van STMG. In de allerlaatste fase kreeg mijn vader ook nachtzorg.

Op pagina 5 kunt u lezen hoe de ZZP’ers zijn bedankt door de familie Van de Biezenbos.

Als u lid bent van STMG Ledenservice, krijgt u korting op verzorging, verpleging en begeleiding indien u deze aankoopt via STMG Zorgbemiddeling. Kijk voor meer informatie op www.stmg.nl/ledenservice of bel (0900) 20 20 505.

09


Exclusief voor leden

Winteraanbiedingen stmg ledenservice

Domiflex hoog/laag bed inclusief matras

Circulation Booster

Het Domiflex hoog/laag bed wordt op grote schaal

pijnlijke en zwaar aanvoelende benen. De circulation

in de zorg ingezet. Uitermate geschikt voor laag in

booster stimuleert de bloedsomloop in de voeten en

en uit bed stappen en eventuele verzorging op bed.

onderbenen, verlicht pijn en ongemak en helpt tegen

Afmeting: 90x200 cm.

koude voeten. Wetenschappelijk bewezen.

Handig én voordelig Een slechte bloedsomloop kan leiden tot vermoeide,

Het b

Thuiszo Beekstr

Thuiszo Nijverhe

Leden van STMG Ledenservice kunnen op elk gewenst moment van de dag gebruik maken van een uitgebreid pakket aan zorg- en gemaksdiensten. Het aanbod varieert van servicebemiddeling tot korting bij STMG en partners. Zoals u op deze pagina leest, biedt de korting op uw zorgverzekering u een groot voordeel en iedereen kan van deze aanbieding gebruik maken. Alleen even lid worden! Van €1.499,- voor Van €253,95 voor Voor het volledige aanbod en meer informatie kunt u bellen met €1.099 €199,95 (0900) 20 20 505 (lokaal tarief ) of kijk op www.stmg.nl/ledenservice.

Litebook Elite

Handzame lichttherapie lamp Klok met een Nederlandstalige dag-tijd-datum aanduiding die zeer goed leesbaar is.

bij aan het herstel van deze Bijna iedereen herkent dit wel; op een zonnige dag biologische klok. voelt u zich vrolijker en heeft u meer energie. Het speciale licht van deze Ons leven speelt zich echter grotendeels binnen lamp gaat ook vermoeidheid af, waardoor we te weinig zonlicht krijgen. Vooral tegen en helpt ook bij niet-seiin de herfst en winter, wanneer de dagen korter en Lichttherapielamp Litebook Twemco Tafelklok zoensgebonden klachten zoals jetlag of ontregeling€174,95 donkerder worden, ervaren veel mensen gezond€98,95 Van €232,95 voor Van €131,95 voor door nachtdiensten. In slechts 15 tot 30 minuten per heidsklachten. Dit verschijnsel noemen we ook wel dag voelt u zich fitter, energieker en slaapt u beter. najaarsmoeheid of winterdip. Draadloos Met lichttherapie zijn deze klachten goed te verhelpersoonlijk alarmsysteem pen. Licht beinvloedt het dag- én nachtritme van het De lamp is door het handzame formaat makkelijk met een lichaam; onze biologische klok. Lichttherapie draagt mee te nemen en overal te gebruiken. waterdichte

Va

alarmknop. R

Kom langs in de winkels en onze deskundige medewerkers geven u advies op maat. Winkel Arnhem: Beekstraat 63 3811 DW, Arnhem. Winkel Elst: Nijverheidsweg 2V, 6662 NG Elst

10

Rollator Gemino standaard blauw

Van €317,00 voor

NU V

Actie! Normaal € 232,95

€237,95

Spraak en alarmknop

Van €179,00 voor

OO

4,95

€17

€133,95

Warm Afme

Van


Meer dan alleen een maaltijd bezorgen

Collectieve korting op de zorgverzekering bij Menzis en Univé!

apetito bezorgt heerlijke vriesverse maaltijden aan huis. Van de Hollandse keuken tot internationale specialiteiten. De maaltijden worden bezorgd door vaste bezorgers. Dat betekent altijd een vertrouwd gezicht aan de deur. Als klant van apetito kunt u daarnaast kosteloos gebruikmaken van de diensten van gediplomeerde diëtisten. Zij beantwoorden vragen over voeding en diëten en geven desgewenst advies over gezonde voeding. Voor meer informatie bel naar (0800) 023 29 75.

Uw voordeel bij Menzis kan oplopen tot maximaal € 115 per jaar, op basis van € 0 vrijwillig eigen risico. Als lid van STMG Ledenservice ontvangt u 4% korting op de basisverzekering van Menzis en 5% korting op aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekering.

apetito

Mantelzorgaanbod Univé Mantelzorg vormt het fundament van de zorg. De druk op de mantelzorger is de laatste jaren flink toegenomen. Univé biedt samen met Mezzo ondersteuning aan mantelzorgers en verstrekt informatie en advies. Zie hiervoor: www.unive.nl/zorgservice/mantelzorg/mezzoenmantelzorg. Voor de leden van STMG Ledenservice wordt een vergoeding verstrekt vanuit de aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best die via het collectieve zorgcontract van Univé wordt aangeboden en kan oplopen tot € 750,- per kalenderjaar.

Als lid van STMG Ledenservice krijgt u bij Menzis en Univé fikse korting op uw zorgverzekering. Kies welke zorgverzekeraar het beste bij u past. Menzis

Hoe werkt het? • Word lid van STMG Ledenservice en u ontvangt bij uw STMG servicepas het collectiviteitsnummer waarmee u zich bij Menzis kunt aanmelden. • Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u ook gebruik maken van de collectieve korting, bel hiervoor (088) 222 40 40. Houd uw collectiviteitsnummer bij de hand. • Heeft u een verzekering bij een andere zorgverzekeraar? Meld u voor 31 december 2012 aan bij Menzis voor de zorg verzekering met collectieve korting. Menzis zegt uw huidige zorgverzekering voor u op. Aanmelden kan via www.menzis.nl/ledenstmg of bel (088) 222 49 00. Vul op het aanmeldingsformulier het collectiviteitsnummer in dat u heeft ontvangen bij uw STMG servicepas.

UNIVÉ

Mantelzorgers kunnen rekenen op Menzis Menzis draagt iedereen die voor een naaste zorgt een warm hart toe en helpt graag met handige tips en regelingen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken. Waar u met aandacht zorgt voor uw naaste, zorgt Menzis voor u! • Mantelzorgservice waarbij een Zorgadviseur u adviseert en informeert over alles met betrekking tot mantelzorg • Mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen • Mantelzorgarrangementen: voor mantelzorgers die even op adem willen komen • Ook is er vervangende mantelzorg tijdens uw afwezigheid Bel voor informatie, advies en de vergoedingen voor mantelzorg de Mantelzorgservice: (088) 222 42 42 (lokaal tarief). Of kijk op www.menzis.nl/mantelzorg.

Uw voordeel bij Univé kan oplopen tot maximaal € 114 per jaar, op basis van € 0 vrijwillig eigen risico. Als lid van STMG Ledenservice ontvangt u 8,5% korting op de basisverzekering van Univé en 10% korting op modulaire aanvullende pakketten Goed, Beter en Best. Daarnaast ontvangt u van Univé € 10 van uw lidmaatschapsgeld van STMG Ledenservice terug. Hiervoor dient u zelf een declaratieformulier in te vullen en op te sturen (zie ook www.unive.nl/stmg). Hoe werkt het? • Word lid van STMG Ledenservice en u ontvangt uw STMG servicepas waarmee u zich bij Univé kunt aanmelden voor één van de collectieve verzekeringen. • Bent u al verzekerd bij Univé? Dan kunt u ook gebruik maken van de collectieve korting, bel hiervoor (0592) 34 89 99. Houd uw STMG servicepas bij de hand. • Heeft u een verzekering bij een andere zorgverzekeraar? Meld u voor 31 december 2012 aan bij Univé voor de zorg verzekering met collectieve korting. Univé zegt uw huidige n zorgverzekering voor u op. Aanmelden kan via va ! www.unive.nl/stmg of bij een Univé-kantoor bij u in de ug er buurt. Vul op het aanmeldingsformulier het lidmaatt tschap n maa tee schapsnummer in van uw STMG servicepas. id l me uw ice t n e di enserv d ver U e Le d

11


De werkdag van

Dina Tunc

Verpleegkundige 11.30 uur

09.00 uur In mijn functie als Verpleegkundige Zichtbare Schakel* werk ik met allochtone mensen. Vanochtend start ik met een praatgroep. Deze keer voor vrouwen met een Turkse komaf, maar er is er ook een groep voor Somalische vrouwen. Het ontstaat naar waar er behoefte aan is. De Turkse vrouwen wilden graag een praatgroep met begeleiding. STMG is daarom in samenwerking met Rijnstad deze groep gestart. In de groep praten de vrouwen vrijuit over onderwerpen als mantelzorg, gezondheid, opvoeding, cultuurverschillen, maar ook over de vraag: ‘Wie zijn wij?’ Ze zien het als een soort therapie en kijken er elke week naar uit. Omdat ik geregeld in het wijkcentrum kom, hebben ze mij gevraagd om hun vragen te beantwoorden over gezondheid en mantelzorg. De vrouwen zijn hier erg blij mee: ’Dina is fantastisch!’

13.45 uur Onderweg naar de volgende afspraak, kom ik mevrouw ‘Bep’ tegen. Ze is al 92 jaar en regelmatig praat ik even kort met haar. Toen ik haar leerde kennen had ze allerlei klachten, maar nu gaat het veel beter. Sinds die tijd vertelt ze me ook leuke verhalen over haar nieuwe man waar ze mee samen is. Wat de liefde al niet kan doen!

12

Wekelijks heb ik op meerdere plekken een inloopspreekuur. Vanochtend spreek ik met een Turkse man en een vrouw. De man heeft gezondheidsklachten. Om een beter beeld van de situatie te krijgen, maak ik een vervolgafspraak voor een huisbezoek. Mensen zijn dan vaak wat minder gespannen en ik kan dan ook kijken naar welke klachten te voorkomen zijn. Dit geeft meneer een nog beter beeld van zijn mogelijkheden.

14.30 uur Ik ben op huisbezoek bij een vrouw die ik sinds twee jaar ken. Ze heeft problemen met haar gezondheid en kampt onder andere met suikerziekte. Daarnaast zijn er spanningen binnen het gezin en heeft haar dochter extra aandacht nodig. De hulpvraag is vrij breed en daarom heb ik contact gelegd met diverse organisaties die haar de hulp kunnen bieden die ze nodig heeft. Daarbij blijf ik in contact met haar, ik bezoek haar geregeld thuis en we hebben ook telefonisch contact. Ze vindt het belangrijk dat wanneer ze hulp nodig heeft, ze mij gewoon kan bellen. Dit waardeert ze enorm: ‘Heel erg bedankt voor al jouw aandacht voor mij!’

*Zichtbare Schakel is een landelijk subsidieproject van ZonMW waarbij de wijkverpleegkundige actief betrokken is in de gezonde wijk. STMG is actief in de vier aandachtswijken in Arnhem (Klarendal, Het Broek, Malburgen en Presikhaaf).


Vraagbaak Dina is een van de verpleegkundigen Zichtbare Schakel van STMG. In de Vraagbaak beantwoorden zij en haar collega’s vragen van cliënten.

Ik ben mantelzorger voor mijn zus Gunay en ik merk dat er meer hulp nodig is voor haar dan ik kan bieden. Hoe kan ik geholpen worden?

Mijn man heeft dementie en ik merk dat hij zich veel zaken van vroeger herinnert, maar van recente gebeurtenissen weet hij niks meer. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Om een goed beeld te krijgen van de situatie, kom ik graag bij u thuis. Dan kan ik kennismaken met uw zus, zien in welke omgeving ze met wie leeft en wat zowel uw als haar behoefte is. Van daaruit bekijk ik welke zorg en ondersteuning in te zetten is. Omdat ik uw wijk ken, kan Dina Tunc, Verpleegkundige ik het contact leggen en zorgen dat u en Zichtbare Schakel uw zus de hulp en ondersteuning krijgen die u beiden nodig heeft. Want ook voor mantelzorgers is er hulp en ondersteuning mogelijk. Omdat ik als Verpleegkundige Zichtbare Schakel voor Gunay en haar zus al een bekend gezicht was in de wijk, ben ik direct benaderd. Maar u kunt met vragen ook altijd contact opnemen met de Klantenservice van STMG via (026) 376 22 22.

Herinneringen worden normaal gesproken opgeslagen in het hoofd, maar bij iemand met dementie zijn de hersenen beschadigd en lukt dit niet meer. De ratio neemt af en de emotie neemt de overhand. U kunt daarom uw man het beste naar zijn emotie vragen. Als uw man bijvoorbeeld met iemand een dagje op stap is geweest, vraagt u niet: ‘Wat heb je vandaag Kristel van den Bosch, Casema- gedaan?’ Maar wel: ‘Was het gezellig?’ Op die manier nager Dementie vraagt u naar zijn beleving, zijn ervaring en niet naar het wat, waarom en wanneer. Als u eens een gesprek wilt hebben over uw rol als mantelzorger van uw partner met dementie, kunt u gerust contact opnemen met een van de Casemanagers Dementie. Belt u hiervoor met onze Klantenservice op (026)376 22 22.

Ik ben betrokken bij een gezin van Afrikaanse afkomst. Het zijn goed verzorgde kinderen, maar ik merk dat zij ’s ochtends geen boterham eten voordat ze naar school gaan. Moet ik mij zorgen maken?

Judith Smeur, Sociaal Raadsvrouw

Ik begrijp dat dit zorgelijk over kan komen. Maar het is belangrijk rekening te houden met cultuurverschillen. In Afrika komt het bijvoorbeeld voor dat kinderen onderweg naar school op verschillende plekken stoppen en daar eten en drinken. Omdat ik bij ditzelfde gezin betrokken ben, weet ik dat zij deze gewoonte ook hier doorvoeren en onderweg hun boterham eten. Het is anders dan dat wij in Nederland gewend zijn en daarom is het goed hiervan op de hoogte te zijn. Dit voorkomt eventuele Leny ten Velde, medewerker misverstanden.

Thuisbegeleiding

STMG heeft aandacht voor cultuurverschillen en geeft daarom samen met Elan Expertisecentrum een informatiewaaier ‘Wereldreis van deur tot deur’ uit. Alle medewerkers ontvangen deze waaier, zodat zij cliënten van allochtone afkomst nog beter kunnen begeleiden.

Ik zorg veel voor mijn gehandicapte dochter. Daarom ben ik minder gaan werken. Het kost mij nu moeite om rond te komen. Weet u een oplossing? Uw dochter heeft wellicht recht op professionele zorg. U kunt daarvoor een indicatie aanvragen bij het CIZ. Krijgt zij een indicatie, dan kan uw dochter kiezen voor zorg van een instelling (zorg in natura) of voor een persoonsgebonden budget. Kiest zij voor dat laatste, dan ontvangt zij een budget waarvan zij zelf een zorgverlener kan betalen. Dat kunt u zijn. Van dat budget kan zij u betalen en u kunt daarmee uw inkomen aanvullen.

Vragen op het gebied van zorg? Bel onze klantenservice (026) 376 22 22. Zij helpen u graag!

13


Wilma:

‘Ik heb veel respect en bewondering voor Janine’

Samen zorgen STMG geeft de cursus ‘Samen zorgen’ in samenwerking met het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en Steunpunt Mantelzorg Arnhem. Praktische vaardigheden zoals tiltechnieken en zorghulpmiddelen komen tijdens de cursus aan bod. Ook is er aandacht voor het omgaan met stress, hoe u goed voor uzelf kunt blijven zorgen als mantelzorger en waar u eventueel aanvullende hulp zou kunnen vragen.

Wilma samen met deelnemers van de cursus

Wilma (48 jaar) heeft de cursus als erg prettig ervaren. “Voor mij ging er echt een wereld open. Ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden zijn waar ik wat mee kan. Met name de tiltechnieken vond ik erg interessant om onder de knie te krijgen. Intern had ik al veel geleerd, maar dit was nieuw voor mij. Daar heb ik veel aan gehad. Het fijne vond ik dat er ook ruimte was om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen. Hierdoor kreeg ik een andere blik op bepaalde zaken. Ik zorg voor Janine, een vrouw van 53 jaar met de ziekte MC Cardel, een spier- en stofwisselingsziekte. Naast de verzorging voor haar, gaan we ook samen dagjes uit. Ze betaalt mij vanuit haar persoonsgebonden budget (PGB). Omdat ik geen achtergrond heb in de zorg, had ik er zelf nooit aan gedacht om dit te gaan doen. Maar toen het op mijn pad kwam heb ik het met beide handen aangegrepen. Daardoor doe ik nu iets dat echt bij me past en hierdoor ben ik ook zelf een ander mens geworden. De persoonlijkheid van Janine draagt hier ook zeker aan bij. Ze is zo positief ingesteld en ze maakt echt wat van haar leven. Daar heb ik heel veel respect en bewondering voor. We hebben het ook erg gezellig samen en zijn echt maatjes geworden. Ik ben dan ook blij dat ik dit voor haar mag doen.” De cursus ‘Samen zorgen’ is bedoeld voor inwoners uit Arnhem die intensief voor een ander zorgen en handvatten kunnen gebruiken ter ondersteuning. De cursus is tevens mogelijk met een voorlichter in de eigen taal zoals Turks of Berbers. U kunt ook deelnemen aan een gespreksgroep specifiek voor diegenen die een partner, vader/moeder of vriend(in) met dementie (helpen) verzorgen. Meer informatie en aanvragen via www.stmg.nl/cursusaanbod


Het mantelzorgcompliment Het mantelzorgcompliment is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager iemand voor het mantelzorgcompliment voordraagt, kan de mantelzorger het compliment bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanvragen. Om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te komen moet er aan de zorgvrager een door het CIZ afgegeven indicatie voor AWBZ-zorg aan huis zijn voor tenminste 53 weken (371 dagen). De indicatie moet zijn afgegeven na 1 augustus 2009. Heeft de zorgvrager zo’n indicatie, dan ontvangt de mantelzorger een aanvraagformulier van de SVB. Het mantelzorgcompliment is in 2012 €200,-. Na aanvraag ontvangt u van de SVB binnen 8 weken bericht. Er mag per mantelzorger één compliment worden aangevraagd.

Mantelzorg en erfbelasting Wordt de zorgvrager verzorgd door een (adoptie)kind of (adoptie)ouder waarmee hij of zij samen woont? Dan is het mantelzorgcompliment een voorwaarde voor de mantelzorger om een verhoogde vrijstelling te krijgen voor de erfbelasting. Een verhoogde vrijstelling betekent dat de mantelzorger minder belasting over de erfenis betaalt. Voor vragen over het mantelzorgcompliment kunt u altijd terecht bij de Sociaal Raadslieden van STMG. Kijk op www.stmg.nl voor de gegevens van de Sociaal Raadslieden bij u in de buurt. Voor meer informatie over het mantelzorgcompliment kunt u ook kijken op www.svb.nl.

Ben ik een mantelzorger? Veel mantelzorgers zien zichzelf niet als mantelzorger, maar als een familielid of een vriend die zorgt draagt voor een naaste. U bent een mantelzorger als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg draagt voor een naaste.

Bewust leven Last van stress? Moeite om voor uzelf op te komen?

ieding aanbdene L service

Als u beter en efficiënter met stress om wil leren gaan of beter voor uzelf op wilt komen, neem dan deel aan de cursus ‘Last van stress’ of ‘Durft u nee te zeggen’. De cursussen zijn voor inwoners uit de Liemers en de Betuwe. Bent u lid van STMG Ledenservice? Dan ontvangt u bij deelname aan de cursus een korting van € 2,50.

Zorgen voor een ander begint bij uzelf! Als mantelzorger doet u uw uiterste best om goed voor uw dierbare te zorgen. Om deze taak vol te houden is het van groot belang dat u ook goed voor uzelf zorgt. Hieronder een aantal tips: • Leef gezond en regelmatig; dit kan er nog wel eens bij inschieten als u veel te doen heeft. Probeer toch regelmatig te bewegen, zorg voor ontspanning, eet gezond en slaap voldoende. • Informeer uzelf; zorg dat u goed geïnformeerd bent over belangrijke zaken als ziekte(-verloop) en behan deling/verzorging, mantelzorgvaar digheden, financiën, mogelijkheden professionele zorg, en dergelijke. • Zoek praktische steun; bekijk welke taken u kunt uitbesteden om tijd en energie te besparen, zoals het huis houden of de administratie. • Onderhoud sociale contacten; deze zijn voor iedereen van belang. Daarbij geldt voor mantelzorgers dat overbelasting voorkomen kan wor den als er een stevig sociaal netwerk is van familie, vrienden, professionele werkers en/of vrijwilligers. Probeer hier tijd voor vrij te maken. • Stel grenzen; duidelijkheid voor uzelf en uw omgeving is belangrijk. Zo voorkomt u dat u aan uzelf voorbij gaat en mogelijk overbelast raakt. Als u dit lastig vindt, kunt u altijd contact opnemen met een maatschappelijk werker van STMG. Of wellicht is de assertiviteitstraining ‘Durft u nee te zeggen’ iets voor u. • Vraag en aanvaard hulp; vaak heb ben mensen hier moeite mee. Het is van belang om te weten dat veel

mensen het fijn vinden om een ander te helpen en dat de meeste mensen ook niet verwachten dat u hetzelfde voor hen kan doen. Ze weten immers toch in welke situatie u verkeert? Dus vraag gerust om hulp. • Praat met iemand; over uw ervarin gen als mantelzorger. Dit kan zijn over de waardevolle aspecten van het zorgen voor uw dierbare, maar ook over de impact op uw leven en over moeilijke momenten of beslis singen.

Maatschappelijk werk Voor individuele ondersteuning aan mantelzorgers; zowel emotionele steun als hulp bij het regelen van praktische zaken kunt u in de regio de Betuwe en de Liemers terecht bij het Maatschappelijk Werk van STMG. Kijk hiervoor op www.stmg.nl. Voor het cursusaanbod kijkt u op www.stmg.nl/cursusaanbod.

Interessante websites www.helpjemee.nl Via deze website kan de hulp binnen het eigen netwerk gemakkelijker met elkaar gedeeld worden en georganiseerd worden. www.mezzo.nl Landelijke organisatie voor belangenbehartiging van mantelzorgers www.mezzo.nl/steunpuntmantelzorg Voor informatie, advies en praktische steun bij u in de buurt. www.dementiedebaas.nl Voor mantelzorgers van mensen met dementie www.expertisecentrummantelzorg.nl Landelijk kenniscentrum voor mantelzorg.

15


Smakelijk eten!

Feestelijke Ieder land heeft zijn eigen tradities en rond de feestdagen horen daar feestelijke lekkernijen bij. Daarom vindt u deze keer in mijnLeven recepten die vanuit oude tradities én vanuit drie verschillende culturen zijn ontstaan. De bereiding ervan kost misschien wat inspanning, maar u komt dan wel met iets origineels voor de dag!

apetito: heerlijk eten, ook met de feestdagen! Speciaal voor de feestdagen heeft apetito vier feestelijke maaltijden samengesteld. Tot en met 31 december 2012 kunt u deze maaltijden bestellen* voor de reguliere maaltijdprijs! Op www.stmg.nl/ledenservice vindt u meer (dieet)informatie over de maaltijden. Voor een bestelling of meer informatie kunt u bellen met (0800) 023 29 75. Leden van STMG Ledenservice ontvangen 10% korting bij de vriesversmaaltijden onder vermelding van het servicepasnummer. *Zolang de voorraad strekt.

Nederlandse knijpertjes

Amerikaanse pompoentaart

In een aantal streken in Nederland is het al eeuwenlang traditie om rondom de jaarwisseling de gasten op ‘knijpertjes’ te trakteren. Vroeger werden de knijpertjes in de donkere dagen voor kerst gebakken. Met het hele gezin rondom de kachel of het open vuur. Na het bakken werden de knijpertjes in afgesloten melkbussen opgeborgen zodat ze lekker knapperig en royaal gepresenteerd konden worden.

In Amerika is het traditie om met Thanksgiving kalkoen te eten. Traditionele bijgerechten zijn ondere andere aardappelpuree, sperziebonen, veenbessen (cranberries) en als nagerecht pompoentaart. De winter is het seizoen van de pompoen, dus bij uitstek het moment om deze taart te maken! Voor 8 porties: kant en klaar deeg voor een taartvorm van 23 cm ● 1 kilo pompoen, gekookt en gepureerd ● 1 blikje gezoete gecon denseerde melk (397g) ●

Voor ± 15 porties: ● 500 gram patentbloem ● 2,5 deciliter (lauw) water ● 250 gram suiker

200 gram (room)boter 3 eieren ● 3 zakjes vanillesuiker ● ●

Bereiding: Smelt de boter in het water en voeg suiker, eieren en wat vanillesuiker toe. Werk de bloem erdoor tot een dik vloeibaar beslag is verkregen (eventueel nog water toevoegen). Het beslag een paar uur laten rusten om op te stijven. Vet een wafelijzer (voor knijpertjes) met wat boter in en laat het heet worden. Giet telkens een kleine hoeveelheid van het beslag in het midden van het ijzer. Knijp het ijzer dicht, zodat het beslag als een dun laagje het gehele ijzer vult (zorg ervoor dat het beslag niet eruit loopt). De knijpertjes aan beide zijden heel lichtbruin bakken en vervolgens met een dun puntig mesje uit het ijzer nemen en af laten koelen.

16

tradities

● ● ● ● ●

2 eieren 2 theelepels kaneelpoeder 1 theelepel gemberpoeder 1 theelepel gemalen nootmuskaat 1 theelepel zout

Bereiding: Warm de oven voor op 220°C. Rol het deeg uit en leg het in een taartvorm van 23 cm. Meng in een grote kom de gepureerde pompoen, melk en eieren. Breng dit op smaak met kaneel, gember, nootmuskaat en zout en mix met een garde tot het goed gemengd is. Schenk de vulling in de voorbereide taartvorm. Bak de taart 15 minuten in de voorverwarmde oven. Zet dan de temperatuur lager naar 180°C en bak de taart nog eens 35 tot 40 minuten.


Smakelijk eten! Italiaans kerstbrood: Pannettone Il Panettone is hèt klassieke Italiaanse kerstbrood. Van oorsprong komt het brood uit Milaan waar op een kerstavond een groot diner plaatsvond bij de heer van Milaan, graaf Ludovico il Moro. De chef-kok maakte als afsluiting van het diner een bijzonder dessert. Er brak echter paniek uit in de keuken toen bleek dat het dessert in de oven verbrand was. Toen kwam Toni, de keukenhulp, met een oplossing. Hij stelde voor om het brood dat hij voor zichzelf had gemaakt samen met de restjes uit de keuken op te dienen. De chef-kok had geen keus en besloot Toni’s baksel te serveren. Het vreemde zoete brood, geparfumeerd door gekonfijt fruit en boter, werd opgediend en de gasten vroegen wie dit verrukkelijke brood had gemaakt. Toni deed een stap naar voren en antwoordde dat het brood nog geen naam had. Toen noemde de graaf het brood ‘Pan del Toni’ (brood van Toni), hetgeen al snel ‘Panettone’ werd. De Panettone is inmiddels in de hele wereld bekend. Voor 10 personen: ● 100 gram blanke rozijnen ● 4-5 eetlepels grappa (Italiaanse likeur) ● 15 gram verse gist ● 100 gram witte basterd suiker ● 13 eidooiers ● 150 gram gesmolten boter of margarine

● ● ● ● ●

1 theelepel zout 500 gram bloem geraspte schil van 2 citroenen geraspte schil van 2 sinaasappels 150 gram pure chocolade in stukjes

Bereiding: Laat de rozijnen 1 uur weken in de grappa. Los in een grote kom de gist en een theelepel suiker op in 3 eetlepels lauwwarm water. Voeg 12 eidooiers en nog 4 eetlepels lauwwarm water toe en klop alles met de handmixer door elkaar. Voeg de rest van de suiker, de boter en het zout toe. Doe dan de bloem erbij en kneed het deeg circa 10 minuten met de hand tot het soepel en elastisch is. Voeg eventueel wat extra bloem toe als het deeg te vochtig blijft. Leg het deeg in een bebloemde kom en laat het afgedekt 1-2 uur rijzen tot het in volume verdubbeld is. Verhoog de rand van een springvorm van circa 22 cm doorsnede met minstens 5 cm met bakpapier, bind het papier met keukentouw stevig om de vorm. Vet de vorm goed in. Kneed het deeg na het rijzen nogmaals goed door en meng de citroen en sinaasappelrasp, de uitgelekte rozijnen en de chocolade erdoor. Leg het deeg in de vorm en laat het nogmaals circa 1 uur rijzen tot het in volume verdubbeld is. Klop 1 eidooier los en bestrijk de bovenkant van het deeg hiermee. Bak de panettone in 45-60 minuten lichtbruin en gaar in het midden van een op 160°C voorverwarmde oven. De panettone is goed als deze een hol geluid maakt als u er op klopt. Bestrooi hem voor serveren royaal met poedersuiker.

17


Exclusief voor leden

Winteraanbiedingen Domiflex hoog/laag bed inclusief matras

Circulation Booster

Het Domiflex hoog/laag bed wordt op grote schaal

pijnlijke en zwaar aanvoelende benen. De circulation

in de zorg ingezet. Uitermate geschikt voor laag in

booster stimuleert de bloedsomloop in de voeten en

en uit bed stappen en eventuele verzorging op bed.

onderbenen, verlicht pijn en ongemak en helpt tegen

Afmeting: 90x200 cm.

koude voeten. Wetenschappelijk bewezen.

Een slechte bloedsomloop kan leiden tot vermoeide,

Van €1.499,- voor

Het bed vindt u op de volgende locaties: Thuiszorgwinkel Arnhem Beekstraat 63 Thuiszorgwinkel Elst Nijverheidsweg 2V

Van €253,95 voor

€1.099

€199,95

Klok met een Nederlandstalige dag-tijd-datum aanduiding die zeer goed leesbaar is.

Raadpleeg altijd eerst jeugd- en gezondheidszorg voor veiligheidsredenen Inbakerdoek Pacco piccolo (4-7 kg)

Twemco Tafelklok

Van €131,95 voor

€98,95

Lichttherapielamp Litebook

Van €232,95 voor

€174,95

Van €50,95 voor

€37,95

Draadloos persoonlijk alarmsysteem met een waterdichte alarmknop.

Rollator Gemino standaard blauw

Van €317,00 voor

€237,95

Spraak en alarmknop

Van €179,00 voor

€133,95

Geldig t/m 15 maart 2013

Warmtekussen Afmeting 40x30 cm.

Van €38,95 voor

€28,95


Puzzel mee!

In elk nummer van mijnLeven maakt u kans op leuke prijzen. Los het Zweedse raadsel op, stuur de oplossing in en win een van de drie prijzen.

1e prijs

Teletrimmer t.w.v. € 49,95 Verbeter uw conditie vanuit een gewone stoel. Deze fietstrainer is compact, makkelijk en onderhoudsvrij.

2e prijs ©www.puzzelpro.nl

Puzzel mee en win! Stuur de oplossing van de puzzel voor 1 februari 2013 naar STMG t.a.v. Redactie mijnLeven, Postbus 2188, 6802 CD Arnhem. Mailen kan ook: mail de oplossing naar redactie.mijnleven@stmg.nl. Vermeld altijd uw naam, adres en telefoonnummer bij de oplossing. Uit de inzendingen met de goede oplossing selecteert de redactie van mijnLeven de prijswinnaars. Zij ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen zijn beschikbaar gesteld door STMG Ledenservice en haar partners.

Drie keer een heerlijke dinerdoos met zeven maaltijden van Apetito t.w.v. € 38,75

Een heerlijke massage van 30 minuten ter waarde van € 25,-. Nek, rug, schouders en hoofd worden gemasseerd om daarna heerlijk ontspannen te zijn.

3e prijs

De gelukkige prijswinnaars van de puzzel in mijnLeven editie zomer 2012 waren: J.A. de Kok-van Donselaar uit Dieren, A.A. van Kalkeren uit Tiel en J.L. v.d. Heuvel uit Arnhem. Zij hebben inmiddels hun prijs ontvangen. Van harte gefeliciteerd!

19


Mijn lust & mijn leven

‘Als mantelzorger is het belangrijk ook goed voor jezelf te zorgen’ “Ik heb me met mijn moeder verbonden. Dat is een bepaald gevoel; ik ga gewoon in haar op.” Zoals de een over zijn passie praat, doet Agnes dat over haar rol als mantelzorger voor haar moeder. “Mijn moeder is gewoon een schatje.”

D

e moeder van Agnes heeft vasculaire dementie en ontvangt via STMG Verpleging & Verzorging en Hulp bij het Huishouden. Naast haar werk als vestigingsassistent bij Hulp bij het Huishouden is ze zo’n 15 uur in de week mantelzorger voor haar moeder van 87 jaar. Dit doet ze samen met haar (schoon)zussen en broers die ook mantelzorger zijn.

is het toch een hele andere beleving als je zelf mantelzorger bent. Hierdoor leer ik veel bij en dit komt ook mijn werk weer ten goede. Als ik soms kinderen van cliënten aan de telefoon spreek met eenzelfde verhaal, merk ik dat ik er een veel beter beeld bij kan vormen. Daardoor kan ik nog beter inspelen op de ondersteuning die zij nodig hebben.

“Mijn moeder is jong weduwe geworden, waardoor ik al veel met haar optrok. Samen gekkigheid maken vinden we erg leuk en doen we veel. Ze had al een heel lief karakter en ze is alleen maar liever geworden. Ze is gewoon echt een schatje. Altijd is ze dankbaar en blij om me te zien. Het is ook nooit saai en het blijft altijd verrassend hoe ik haar aantref en hoe het op dat moment met haar gaat. Ik doe het echt heel graag en het kost me geen moeite. Deze passie deel ik ook met mijn partner. Soms zitten we met z’n tweeën in de auto gezellig te kletsen en dan zegt hij ineens ‘Oh je moeder zou nu dit of dat zeggen.’ Dan zeg ik, lachend: ‘Joh, we zijn nu met z’n tweeën hoor.’ Hoewel ik vanwege mijn baan al veel weet van zorg en mantelzorg,

Natuurlijk waak ik er wel voor dat ik niet alleen maar met mijn moeder bezig ben. Ik ben me heel bewust dat je ook goed voor jezelf moet zorgen en dat het belangrijk is om de zorg met anderen te delen en het niet alleen op te pakken. Ik onderneem vaak genoeg leuke dingen met mijn partner of met familie of vrienden. Dan gaan we wandelen of heerlijk een dagje naar de sauna. Daar kan ik ook echt van genieten. Want als ik voldoende aan mijn rust kom en ontspannen ben, kan ik ook met volledige aandacht bij mijn moeder zijn.” Wilt u weten wat Agnes nog meer in het interview heeft verteld? Ga naar www.stmg.nl/mijn leven of scan de QR-code op pagina 3 en bekijk de film.

mijnLeven 2012  

Twee keer per jaar verschijnt mijnLeven; het cliëntmagazine van STMG. Hierin vindt u de verhalen van onze cliënten én onze medewerkers.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you