Aras Hokaido

Aras Hokaido

Turkey

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, her biri on fasiküllük sekiz ciltten oluşuyor.

İlk beş cilt, dünyada modern sosyalizmin gelişme sürecini kapsıyor.

Bu beş cildin kronolojik düzeni şöyle:

1. Cilt (1848-1871),

2. Cilt (1871-1917),

3. Cilt (1918-1945),

4. Cilt (1945-1960)

5. Cilt (1960’dan Günümüze).

6 ve 7. ciltler, Türkiye’de sosyalizmin ve toplumsal mücadelenin gelişmesini içeriyor.

8. ciltte ise ütopik sosyalizm ve ütopik sosyalist düşünceye temel olan toplumsal mücadeleler ele alınıyor.