Page 1

STLMGZN. MAGAZINE VOOR WERKGEVERS IN TRANSPORT EN LOGIS TIEK

#VROUWENEDITIE

FEBRUARI 2021 | #1

“De maatschappij bestaat ook niet alleen uit witte mannen”

IN GESPREK MET:

MINISTER VAN NIEUWENHUIZEN

“EEN KWESTIE VAN DOORZETTEN” DIVERSITEITSBELEID VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK Prof. dr. Naomi Ellemers

Christien Lycklama à Nijeholt Hoekstra BV

“VROUWEN VERTELLEN HET VERHAAL NET IETS ANDERS” Gabby Delhaas STL

Meer vrouwelijke chauffeurs door andere werk-privébalans Jessica Strijbis Peter Appel Transport


Colofon Dit magazine, een vrouwen editie, is een uitgave van Sectorinstituut Transport en Logistiek en wordt mogelijk gemaakt door werkgeversen werknemersorganisaties TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen en het Opleidingsen Ontwikkelingsfonds voor het beroepsgoederenvervoer SOOB. Doel van dit magazine is om instroom, diversiteit en behouden van vrouwen in de sector te bevorderen. Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit magazine en die we voor dit magazine hebben geïnterviewd en hebben gefotografeerd.

16

EEN DIVERSITEITSBELEID IN DE PRAKTIJK

STL Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek.

VROUWEN 15 DOSSIER IN DE SECTOR VROUWEN VERTELLEN HET VERHAAL NET IETS ANDERS

Interviews/tekst Patty Varekamp, Peter Groothuijse Fotografie Joris Lugtigheid en STL

4

39

Concept, vormgeving en productie Campagne Wilt u inhoud overnemen? U hebt daarvoor onze schriftelijke toestemming nodig. Mail uw verzoek naar info@stlwerkt.nl © februari 2021

Sectorinstituut Transport en Logistiek Kampenringweg 43 2803 PE Gouda info@stlwerkt.nl 088 - 2596111 stlwerkt.nl

2 STL MAGAZINE

WE MOETEN ECHT VAN DIE VOOROORDELEN AF

IN DIT MAGAZINE 03 Voorwoord

32 Meer vrouwen. Gewoon doen!

07 Mijn opvolger wordt een vrouw

34 Het effect van vrouwelijk leiderschap

08 In gesprek met minister

35 Hoe doet Thijs Logistiek het?

36 Wist je dat?

Van Nieuwenhuizen

10 Vijf toptalenten

38 Meer vrouwelijke chauffeurs door

14 Carrièrevrouw in de

40 Update

internationale verhuisbranche

andere werk-privébalans

26 International must read

42 WO=MEN over gendergelijkheid

30 Hoe doet ze dat?

en vrouwenrechten


VOORWOORD

Meer vrouwen in transport en logistiek Beste lezer, Voor u ligt een magazine waarin de vrouw in onze sector centraal staat. STL heeft dit magazine gemaakt voor alle bedrijven in transport en logistiek, omdat we met gemiddeld 12% vrouwen in de sector enorme kansen laten liggen. “We doen onszelf tekort als we de helft van de beroepsbevolking over het hoofd zien.” Dat zegt Elisabeth Post (TLN) in een interview op pagina 4, en ik geef haar gelijk. Ik ga u hier niet vertellen waarom vrouwen het werk in onze sector op vrijwel iedere functie met evenveel succes aankunnen als mannen. De dames die er nu al werken, bewijzen dat iedere dag. Als directeur, manager, logistiek medewerker, vrachtwagenchauffeur, planner, kraanmachinist, HR-specialist of noem maar op. Of vrouwen het kunnen, is niet de vraag. De vraag is: waarom zijn ze met zo weinig in onze sector? En vooral: wat kunnen wij daaraan doen? Het werk is comfortabeler, veiliger en minder zwaar dan ooit. Parttime werken is in steeds meer bedrijven gebruikelijk. We moeten gewoon de knop omzetten, vooroordelen overboord gooien en vrouwen een faire kans geven. En we moeten meer vrouwen duidelijk maken dat ze welkom zijn in onze mannenwereld. Laten we een voorbeeld nemen aan de Cornelissen Groep, Hoekstra b.v. en al die andere fantastische bedrijven in dit magazine. Hun aantal groeit. Ik denk dat over tien jaar niemand meer opkijkt van een vrouw achter het stuur op een vrachtwagen, zoals in het nu al heel gebruikelijk is dat vrouwen bestuurder zijn op tram of bus. De sector transport en logistiek heeft zijn eigen kenmerken. We werken met grote, zware machines, we hebben een directe cultuur en er werken heel veel mannen die mannengrapjes maken en mannendingen doen. Dat wordt natuurlijk allemaal iets anders als de dames straks binnenstormen. Het wordt socialer, we denken meer aan elkaar, er wordt handiger gecommuniceerd. Mannen blijken dat overigens best prettig te vinden, terwijl de vrouwen juist graag in onze sector werken omdat het er met die mannen net iets anders aan toe gaat dan elders. Het is een opmerkelijke rode draad die door veel artikelen in dit magazine loopt en mij hoopvol stemt. Ik wens u veel leesplezier en inspiratie. Willem de Vries, Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek.

STLWERKT.NL 3


ELISABETH POST - TLN

“WE MOETEN ECHT VAN DIE VOOROORDELEN AF” 4 STL MAGAZINE


INTERVIEW

Elisabeth Post, voorzitter van TLN, is bij de werkgeversorganisatie de eerste vrouw aan het roer sinds de oprichting in 1993. Betekent dit nu dat er een nieuw tijdperk is aangebroken en de opmars van vrouwen in de sector niet meer te stuiten is? Post: “Ik ben niet zo’n emancipatietype, maar ik zou het toejuichen als er meer vrouwen aan de slag gaan in onze sector.” Meer vrouwen in de sector. Hebt u

Als we onze sector eens vergelijken

voor ons eens een beeld van waar we

met een ander mannenbolwerk zoals

nu precies staan?

Defensie. Dan zou je verwachten

Het aantal vrouwen dat in de sector

dat in transport en logistiek relatief

transport en logistiek werkt, is laag. Met

meer vrouwen werkzaam zijn, maar

een gemiddelde van 12% staat onze

het tegendeel is waar. Dat is toch

sector onderaan de diversiteitslijstjes. Dat

merkwaardig?

moet anders, vinden zowel werkgevers

“Ik denk dat Defensie als onderdeel

als werknemers. Het percentage vrouwen

van de Rijksoverheid veel eerder op

moet omhoog. Maar, waarom eigenlijk?

vrouwen heeft ingezet. Dat laat wel zien

Elisabeth Post: “Voor de coronacrisis

waar we naar toe moeten. Het imago

was er een groot tekort aan chauffeurs.

van onze sector is mede debet aan het

Dat tekort komt terug en lossen we met

geringe aantal vrouwen dat er werkt.

mannen alleen niet op. We hebben de

Wat we vooral moeten uitleggen, is

vrouwen gewoon keihard nodig en ik zie

dat de werkelijkheid anders is dan de

niet in waarom ze in onze sector niet veel

beeldvorming. Het is ook voor vrouwen

beter vertegenwoordigd kunnen zijn dan

een hartstikke mooie sector. Ik heb het

nu het geval is.”

er in ieder geval enorm naar mijn zin, en ik ben bepaald niet de enige vrouw in

“Het is ook voor vrouwen een hartstikke mooie sector.”

Hoe is het om in deze tijd over dit

transport en logistiek die er zo over

onderwerp te praten?

denkt. We moeten echt van die

“Ik moet heel eerlijk zeggen, dat het

vooroordelen af.”

arbeidstekort op dit moment niet het grootste probleem is waarmee

Maakt het eigenlijk wat uit of

we worstelen. Er is nu eerder een

er een man of een vrouw achter

overcapaciteit. Maar regeren is ook

het stuur zit?

vooruitzien. We weten met z’n allen dat

“Op welk vlak zou het iets uitmaken?

het arbeidstekort na de coronacrisis weer

De tijd van de vlam in de pijp is nu wel

een issue gaat worden. Het is een beetje

voorbij hoor. Goed, er zijn deelmarkten

vreemd om het nu te hebben over een

waar het werk nog steeds behoorlijk

tekort, maar dat is het over een jaar niet

zwaar is. Maar daarnaast zijn er genoeg

meer denk ik.”

deelmarkten waarin vrouwen net zo

STLWERKT.NL 5


goed actief kunnen zijn als mannen, en het zelfs

een vrachtwagen of reachtruck kunnen besturen

misschien wel beter doen.”

als mannen. Je slaat gewoon de helft van het arbeidspotentieel over als je daar niet naar kijkt.”

Aan welke deelmarkten denkt u dan? “Neem de pakketmarkt. Waarom zouden vrouwen

Hoe is het tegenwoordig bij TLN

daarin niet kunnen werken? Of neem het transport

gesteld met de verdeling man/vrouw?

van veevoer, benzine of containers. Trouwens,

In de organisatie is dat nagenoeg 50/50. En het

over dat zware werk gesproken. Ik was enige tijd

bestuur bestaat voor 40% uit vrouwen. Dus dat

geleden in Gouda op bezoek bij transportbedrijf

doen we goed.

E. Lafeber, dat gespecialiseerd is in bouwlogistiek en exceptioneel transport. Het bedrijf wordt

Bij TLN is de slag dus al gewonnen?

geleid door drie zussen die zelf ook van tijd tot tijd

“Dat zou je kunnen zeggen, maar dat is niet mijn

op de wagen zitten. Dus, nou ja, wat is zwaar werk

verdienste hoor. Zo heeft TLN al tien jaar een heel

voor vrouwen?”

actief vrouwennetwerk. Dat is dus ver voor mijn tijd al begonnen. We hebben wel onlangs een

Is diversiteit een onderwerp dat u

nieuwe vrouwelijke bestuurder benoemd. Niet

met de leden bespreekt?

omdat ze een vrouw is, maar omdat ze ontzettend

“Niet op een gemiddelde ledenraads­vergadering,

capabel is en ruimschoots aan alle criteria voldoet

maar ik heb het er natuurlijk wel over in

om zo’n bestuursfunctie te vervullen. Diversiteit is

gesprekken met de leden onderling, vooral op het

prachtig, maar ik vind dat je uiteindelijk altijd moet

moment dat het chauffeurstekort aan de orde

kiezen voor kwaliteit, of het nou om een man of

komt. Dan probeer ik toch duidelijk te maken

een vrouw gaat.”

dat een ondernemer zichzelf in de weg zit als hij zich niet realiseert dat vrouwen net zo goed

6 STL MAGAZINE


MARK VAN DER DRIFT, CEO CORNELISSEN GROEP

“MIJN OPVOLGER WORDT EEN VROUW” Mark van der Drift, CEO van de Cornelissen groep, denkt dat in het transport vrouwen de toekomst hebben. “We zitten als logistieke sector midden in een enorme transitiefase. Daarvoor zijn eigenschappen nodig waarover vrouwen bij uitstek beschikken: sociaal, empathisch, mensgericht. Zij staan meer open voor vernieuwingen in een traditionele sector. Bij mijn twee grootste retailklanten hebben vrouwen de leiding over het transport. Ik ben ervan overtuigd dat de rest van de transportwereld meer en meer gaat volgen.” De Cornelissen groep uit Nijmegen

Misschien komt het ook wel omdat het

zette dik drie jaar geleden in op groei.

allemaal heel organisch is gegaan. We

Die strategie was nodig volgens Mark

staan open voor vrouwen in alle

van der Drift om het bedrijf veilig te

functies, maar ze moeten wel hun

stellen voor de toekomst. “Om middelen

mannetje staan. Onze 45 vrouwelijke

vrij te maken voor innovatie heb je een

chauffeurs rijden echt niet minder goed

bepaalde schaal nodig. Als kleine speler

dan de mannen. Integendeel. Een van

is dat lastig in onze deelmarkt.” In die

de dames rijdt op een LZV. Zoals zij dat

stormachtige periode trok Cornelissen

gevaarte in één keer voor het dock zet,

veel nieuw personeel aan, waaronder

daar word je gewoon blij van.”

relatief veel vrouwen. Van der Drift:

“Onze 45 vrouwelijke chauffeurs rijden echt niet minder goed dan de mannen.”

“We staan bekend als een modern

WEDERZIJDS RESPECT

bedrijf waar volop ruimte is voor

Van der Drift denkt dat de komende

flexibiliteit, parttime werken en

jaren steeds meer vrouwelijke mede­

zelfontplooiing. Dat spreekt vrouwen

werkers worden aangenomen bij

blijkbaar aan. En weet je wat het is,

Cornelissen. Hij gelooft in diversiteit,

vrouwen trekken weer vrouwen aan.

maar niet in speciaal beleid. Mark van

Inmiddels hebben we van de 800

der Drift: “Wij maken geen onderscheid

mede­werkers zo’n 65 vrouwen in dienst

naar ras, afkomst of geslacht als het gaat

(8%). Vijf van hen hebben een

om functie, salaris of carrière. Gelijke

leidinggevende functie. En het gaat

behandeling en wederzijds respect staan

geweldig!”

voorop. Als ik nu kijk naar de verhouding man/vrouw bij Cornelissen dan denk ik

GEWOON BLIJ

dat er nog heel wat talentvolle dames

De stemming in de kantine is natuurlijk

bijkomen zowel op kantoor als op de

nu wel iets anders dan voorheen. Van

auto. Sterker nog: ik ga ervoor zorgen

der Drift: “Ach, in het begin was het

dat mijn opvolger een vrouw wordt.

wennen, maar dat gaat snel hoor.

Dat gaat gebeuren, let maar op.”

STLWERKT.NL 7


IN GESPREK MET

MINISTER VAN NIEUWENHUIZEN Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft veel raakvlakken met het onderwerp vrouwen in transport en logistiek. Allereerst omdat de sector onderdeel is van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Maar ook omdat ze de strijd voor meer diversiteit herkent als vrouwelijke politicus in een overwegende mannelijke politieke wereld.

ERFENIS UIT HET VERLEDEN

de sector. “Het begint altijd aan de top. Daar kan het

“Het zit ‘m in de Nederlandse cultuur dat vrouwen

verschil gemaakt worden, bij de directies van de

meer deeltijd werken dan mannen. Maar ook dat

bedrijven in de sector. Een HR-manager of afdelings­

vrouwen minder actief zijn in sommige sectoren,

manager kan niet in z’n eentje een diversiteitsbeleid

zoals transport, maar ook techniek. Terwijl een

dragen. De directie moet besluiten: dit gaan we

vrouwelijke monteur in Tsjechië bijvoorbeeld heel

doen. En het dan ook aanpakken en uitdragen.”

normaal is.” En dat geldt ook voor de Nederlandse politiek. “Het aantal vrouwelijke burgemeesters en

EEN KWESTIE VAN DOORZETTEN

commissarissen van de koning neemt aardig toe,

Hoe pak je dat als werkgever aan, meer vrouwen in

maar fulltime vrouwelijke politici zijn er nog

je organisatie? “Door het te doen en door te zetten.

te weinig.”

Zeg niet te snel: ik kan ze niet vinden. Dan moet je beter of anders zoeken, maar in ieder geval niet te

DINGEN ANDERS DURVEN DOEN

snel opgeven. Andere kandidaten werven betekent

De druk en dus de motivatie om iets te veranderen in

ook andere wervingskanalen inzetten. Dat vergt

een gezonde bedrijfseconomische situatie is volgens

creativiteit.”

de minister beperkt. “Mensen zijn geneigd om dingen te blijven doen zoals ze altijd al doen, zeker als het

ROLMODELLEN OM VROUWEN TE INSPIREREN

wel prima loopt. Het zit ‘m denk bij veel bedrijven

Volgens de minister kunnen rolmodellen een belang­

in transport en logistiek dan ook niet in de onwil

rijke rol spelen in het enthousiasmeren van vrouwen

om meer vrouwen in dienst te nemen. Het is een

om in de sector te komen werken. “Veel vrouwen

gewoonte om mannen aan te nemen.”

weten denk ik ook niet wat werken in transport en logistiek inhoudt. Er is meer dan alleen de functie van

8 STL MAGAZINE

HET BEGINT AAN DE TOP

vrachtwagenchauffeur. Met rolmodellen kun je de

De minister heeft een duidelijk antwoord op de vraag

verschillende werkzaamheden uitlichten. Dat is heel

wat er voor nodig is om meer vrouwen te werven in

nuttig, denk ik.”


INTERVIEW

HOE KAN DE OVERHEID HELPEN? “Als overheid laten we zien dat we diversiteit belangrijk vinden. Door het belang van het diversiteitscharter te onderschrijven. Maar ook als voorbeeldfunctie. In ons personeelsbeleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Het gaat om de expertise die iemand heeft, daar worden functies ook naar beloond. Dat heeft niets met geslacht te maken.”

“Fulltime vrouwelijke politici zijn er nog te weinig.”

STLWERKT.NL 9


TOP 5 talenten

Van kraanmachinist tot HR-adviseur en alles daartussenin. Deze vijf vrouwen werken met plezier en passie in transport en logistiek. Jessica, Miriam, Lonneke, Daniëlle en Jolanda vertellen over hun werkzaamheden. Waarom doen ze wat ze doen en hoe ziet hun werkdag eruit?

Jessica Bruintjes “Een jonge meid en een grote kraan.” Toch lag het niet voor de hand dat zij er aan de slag zou gaan. “Ik was klaar met de havo en zocht naar een stoer beroep waar ik veel vrijheid en verantwoordelijkheid kreeg. Tot ik opeens bedacht: ik kan ook kraanmachinist worden. Dat was best een vreemde gedachte, want ik geloof niet dat er toen een vrouw in Nederland was die op een kraan werkte. Ik heb binnen een jaar het grootrijbewijs en het hijsbewijs gehaald, en ben op mijn achttiende fulltime als kraanmachinist bij mijn ouders in dienst gegaan. Natuurlijk was ik een aparte verschijning op de bouwplaats, zo’n jonge meid met die grote kraan, maar eigenlijk heb ik daar nooit last van gehad. Er wordt wat extra op je gelet, maar dat is het dan ook. Ik denk dat je als

01

kraanmachinist al snel respect afdwingt. Tegenwoordig werk ik alleen nog als invaller op de kraan. Dat is dan voor mij echt een uitje. Ik ben nu verantwoordelijk voor de acquisitie, de social media en de bedrijfsleiding. Samen met mijn broer Arie heb ik de dagelijkse leiding over 22 kraanmachinisten. Ja, nog

Jessica Bruintjes (28) is kraanmachinist en bedrijfs­

steeds allemaal mannen. Laatst was er hier een meisje van

leider bij RKB Kraanverhuur uit Ridderkerk. Het

zestien die wel stage wilde lopen. Jammer dat ze zo ver weg

bedrijf dat voluit het Ridderkerks Kraanwagenbedrijf

woont. Toch hoop ik dat ze het gaat doen. Als kraanmachinist

B.V. heet, is in 1964 opgericht door haar opa.

heb je een mooi leven. Dat gun ik iedere vrouw.”

10 STL MAGAZINE


TALENTSPOTTING

02

Miriam van Roosmalen “Ik kan mij geen ander leven voorstellen.” Miriam van Roosmalen (41) is een klassieke vrachtwagenchauffeuse. Ze zit al 22 jaar op de wagen en reed nationaal en internationaal voor verschillende bedrijven. Hoe dat zo gekomen is? Ze vertelt het met Brabantse tongval: “Op de middelbare school had ik een vriendje die internationaal reed. Ik ging weleens met hem mee en vond het prachtig. Zo ben ik de opleiding transport en logistiek gaan doen. Ons mam vond het goed en ik heb er geen dag spijt van gehad. Ik heb bij veel mooie bedrijven gewerkt. De laatste twee jaar rij ik bij Sanders Fritom in Uden. Dat is wel een topbedrijf hoor. Hier word je echt met respect behandeld. Ze doen het ook hartstikke goed. We groeien zelfs in coronatijd. Wat wel gek is: ik was gewend om als enige vrouw tussen de chauffeurs te werken. Hier heb ik acht vrouwelijke collega’s. Best apart hè? Ik rij met een trekkeroplegger van 11,20 meter in de Benelux en soms Duitsland. Daar zitten ook overnachtingen bij. Dat is prima hoor. Neuh, daar ben ik nooit bang voor geweest en ik heb nooit problemen gehad. Ik heb ooit als enige vrouwelijke chauffeur bij een Routier tussen vijftien Fransozen gestaan en de tijd van mijn leven gehad. Ik werk vijf dagen in de week of meer en kan mij geen ander leven voorstellen. Ik ben nu vrijgezel en heb geen kinderen, dus dat hoeft ook niet. Het transport is helemaal mijn wereld. Ik loop de hele dag met een lach op mijn gezicht. Wat ook leuk is: onderweg wordt er nog steeds getoeterd of je krijgt een duimpje bij het lossen. Als vrouw in het transport heb je het zo slecht nog niet.”

STLWERKT.NL 11


Lonneke de Wit “Dat samen-gevoel is fantastisch.” Lonneke de Wit (31) is een van de 44

Mijn dochter van twee heeft ook

vrouwen die bij De Winter Logistics

aandacht nodig. En er komt er nog een

werken. Vijf jaar is ze nu HR-adviseur en

aan. Mijn man werkt fulltime. Daar heb ik

uitdaging is er nog genoeg voor haar in

geen moeite mee. Dit is mijn eigen

het bloemen- en plantentransport. “Ik

keuze. Ik geloof niet dat die ene dag

ben verantwoordelijk voor de logistiek.

mij minder belemmert in mijn carrière,

Mijn manager, Hans Hogewoning, doet

want ik blijf 100% betrokken bij het

de chauffeurs. We hebben een relatief

werk. Wat er zo leuk is bij De Winter?

kleine afdeling, waardoor mijn taken­

Dat het een informeel bedrijf is.

pakket lekker breed is. Dat loopt van

Iedereen zegt hier waar het op staat en

salaris­verwerking tot verzuim­

ik kan zo bij de directeur binnenlopen als

begeleiding en conflictoplossing. Ik zorg

ik vragen heb. Dat geldt voor iedereen

ervoor dat de medewerkers het goed

die bij ons werkt. Je bent altijd welkom.

trekken. Dat samen-gevoel is fantastisch

naar hun zin hebben en de organisatie

En we doen het echt met z’n allen hier.

en wordt alleen maar sterker nu er

op orde is. De uitdaging is daartussen

Als het heel erg druk is, staan de directie

steeds meer vrouwen bijkomen. Want je

een goede balans te vinden. Sinds

en het managementteam ook gewoon

weet het hè, elkaar helpen - daar zijn wij

anderhalf jaar werk ik 32 uur in de week.

te laden en te lossen en aan de karren te

vrouwen goed in.”

03

Daniëlle van Zanen (29) kwam vijf jaar geleden toevallig terecht bij Steenbergen b.v. in Bodegraven.

04 Daniëlle van Zanen “Het is net zo gezellig als met meiden onder elkaar.”

12 STL MAGAZINE

Ze begon op de klantenservice en vond het meteen geweldig bij dit transportbedrijf. “Ik had hiervoor steeds tijdelijke banen. Bij Steenbergen werkt bijna iedereen al jaren, en dat merk je. Er is een fijne sfeer. Ik hoorde er meteen bij. Er zijn hier ook veel mogelijkheden om door te groeien. Zo heb ik anderhalf jaar geleden de kans gekregen om planner te worden. Ik had het onwijs naar mijn zin op de klantenservice, maar het is altijd goed om je te ontwikkelen en als planner leer ik nog elke dag. Je moet echt een gevoel voor dit vak ontwikkelen, zeker als je zoals ik geen wortels in het transport hebt. De computer neemt mij veel werk uit handen. Toch blijft het een puzzel om routes, wagens en chauffeurs goed op elkaar af te stemmen in de 24-uursdistributie.


TALENTSPOTTING

Jolanda van de Wouw “Je ziet steeds meer dames bij GVT.” Jolanda van de Wouw (52) werkt alweer elf jaar als logistiek medewerker bij GVT Transport & Logistics in Tilburg. Ze heeft het er dik naar haar zin. “Ik heb hier al van alles gedaan. En het is allemaal hartstikke leuk om te doen. Wagens lossen, pallets stapelen in het magazijn, pickwerk, scannen, etiketteren, noem het maar op. Nee, daar heb ik geen opleiding voor gevolgd, maar wel voor het besturen van de heftruck, de reachtruck en de hoogwerker. Ik werk al bijna mijn hele leven in de logistiek en vroeger leerde je zoiets al doende. Nu heb je daar een certificaat voor nodig. Momenteel werk ik in het warehouse op de

05

schoenenafdeling als allround medewerker. Ik zorg er onder andere voor dat orders compleet en netjes verstuurd worden naar de ontvangers. Ik werk van 6.00 tot 15.00 uur. Toen mijn zoon nog klein was, begon ik later. Net als nu werkte ik fulltime. Mijn man bracht hem dan naar school, en mijn schoonzus paste op of een buurvrouw. Dat ging perfect. En als er iets was, viel er

Er gebeurt altijd wel iets onverwachts, maar dat

altijd iets te regelen bij GVT. Toen ik hier

maakt het werk nou juist zo leuk. Geen dag is

begon, was ik een van de weinige vrouwen.

hetzelfde. Ik doe dit werk vijf dagen in de week

Op dit moment zie je in het bedrijf steeds

en het past goed bij mijn leven. Ik ben bewust

meer dames, ook op de wagens. Dat is

single. Over het thuisfront hoef ik mij niet druk

gezellig. Je praat dan over net even wat

te maken. Natuurlijk is dit een mannenbedrijf, al

anders. Op mijn afdeling werk ik bijna alleen

werken er op kantoor merendeels vrouwen en

met mannen. Ze zijn allemaal jonger dan ik,

komen er steeds meer vrouwen bij op de wagens.

maar het is een heel fijn team. Ze helpen mij

Mij maakt dat verder niet uit. Ik ben de enige

graag, bijvoorbeeld bij het lossen van dozen

vrouw op de planning en ik vind het leuk tussen

uit een container. Dan moet ik toch een beetje

al die mannen. Weet je, eigenlijk is het net zo

uitkijken. Ik moet tenslotte nog even mee hè!

gezellig als met meiden onder elkaar.”

Nou, dat gaat mij hier wel lukken hoor.”

STLWERKT.NL 13


MADELINE VAN DER RHEE

Carrièrevrouw in de internationale verhuisbranche Onder verhuizers zijn de vrouwen op een paar handen te tellen. In de top en op kantoor is dat beeld compleet anders. Neem Madeline van der Rhee. Ze is manager Benelux bij Gosselin Moving, een internationaal verhuisbedrijf met 56 kantoren in 34 landen in Europa, de Kaukasus en Centraal Azië. “Het succes komt mij niet aanwaaien. Ik ben een dubbele fulltimer, maar haal heel veel voldoening uit mijn werk.”

Madeline van der Rhee (32) kwam na

“Mijn verantwoordelijkheden zijn nu

gesneden. Ook hij gaat voor zijn

haar master bedrijfskunde aan de

groter dan voorheen. Gosselin is de

carrière. Of kinderen in dit plaatje

Erasmus Universiteit in dienst bij

laatste jaren op eigen kracht en door

passen? Nee, wij blijven

De Haan Verhuizingen, een

overnames flink gegroeid. Mijn

milieubewust zonder kinderen.”

familiebedrijf in Alblasserdam.

uitdaging is om van verschillende

Bekend terrein voor haar, want ze

bedrijfsculturen één team te maken,

GEZONDE BALANS

had er tijdens haar studie stage

bedrijfsprocessen te optimaliseren

De verhuisbranche is volgens Van der

gelopen. Ze begon er als coördinator

en mensen te helpen groeien in hun

Rhee net zo geschikt voor vrouwen

en werd na allerlei functies gevraagd

werk. En ook om de Franse taal beter

als iedere andere sector. “Wist je dat

om directeur te worden. Van der

te beheersen, want ik heb nu veel

verhuizen in de top vijf staat van de

Rhee: “De logistiek trok mij altijd al

Franstalige klanten bij Gosselin.”

meest stressvolle gebeurtenissen in

aan en ik had het erg naar mijn zin bij

je leven? Dan kan het best fijn zijn als

De Haan, maar wilde mij verder

DUBBELE FULLTIMER

een vrouw het gesprek met je

ontwikkelen. Dat zou kunnen bij een

We kunnen Madeline van der Rhee

aangaat en je op je gemak stelt. Ik zit

groter bedrijf met een internationale

gerust een carrièrevrouw noemen

nu zelf in een managementteam dat

cultuur. Gosselin voldoet perfect aan

die met hard werken succes bereikt.

voor de helft uit vrouwen bestaat.

dat profiel.”

“Het komt mij inderdaad niet

Dat is uiteindelijk toch de meest

aanwaaien”, zegt ze. “Ik ben een

gezonde balans.”

FRANSTALIG

dubbele fulltimer, maar ik haal heel

Tegenwoordig stuurt Van der Rhee

veel voldoening uit mijn werk. Ik ben

als manager Benelux bij Gosselin

ook best fanatiek. Zo train ik naast

Moving de vestigingen Amstelveen,

het werk voor de triatlon. Mijn

Antwerpen en Brussel aan.

partner is uit hetzelfde hout

14 STL MAGAZINE


DOSSIER

DOSSIER

VROUWEN IN DE SECTOR Hoe draagt een diversiteitsbeleid, sociaal veilig werkklimaat of mentorprogramma bij aan meer vrouwen in de sector? En wat is de invloed van trends in arbeidsmarkontwikkeling en strategische personeelsplanning? Vijf experts geven hun mening over deze vijf thema’s.

STLWERKT.NL 15


DOSSIER Diversiteit

DIVERSITEITSBELEID VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK: Prof. dr. Naomi Ellemers is een Nederlands sociaal-

duidelijk over bent en bereid bent om te investeren

psychologe en universiteitshoogleraar aan de

om je doel te behalen.”

Universiteit Utrecht. Ze legt uit waar een succesvol diversiteitsbeleid aan moet voldoen, op basis van

SAMENHANG IN BELEID EN ACTIES “Bedenk niet voor iedere doelgroep iets anders.

wetenschappelijk onderzoek en haar ervaring, als

De kracht van een samenhangend diversiteits­

hoogleraar en medeoprichter van de Nederlandse

beleid is juist dat het voor alle doelgroepen binnen

InclusiveitsMonitor (NIM).

je organisatie werkt.” Naomi drukt werkgevers op het hart om ook de traditionele kandidaat niet te vergeten. “Ook die moeten zich nog steeds

DUIDELIJK DOEL

gewaardeerd voelen. Als je bijvoorbeeld alleen

De mate van succes van een diversiteitsbeleid

maar focust op acties en campagnes om vrouwen

begint, zoals bij de oplossing van ieder vraagstuk,

te werven en behouden, dan geef je de mannen

bij het formuleren van het grote waarom: waarom

binnen je organisatie het gevoel dat zij niet

wil je als bedrijf eigenlijk divers zijn, wat levert

belangrijk zijn. Terwijl dat natuurlijk wel zo is.”

het op? “Alleen als je je doel voor ogen hebt en

16 STL MAGAZINE

dat ook duidelijk uitspreekt naar elkaar, dan kun

KIJK NAAR JE EIGEN SITUATIE

je ermee aan de slag.” Volgens Naomi zijn er

Naomi moedigt werkgevers aan om zich te laten

twee belangrijke redenen voor bedrijven om een

inspireren door initiatieven en ervaringen van

diversiteitsbeleid te voeren: maatschappelijk en

anderen, maar benadrukt om dit niet één op één

zakelijk. “De ene organisatie heeft een waarde

over te nemen. “Het gaat er niet alleen om wat je

gedreven motivatie: dit is wie wij als bedrijf willen

doet, maar ook hoe je het aanpakt.

zijn en hoe we in de samenleving staan. De ander

Een talentontwikkelingsprogramma dat bij de

doet het simpelweg om de capaciteit te vergroten

ene organisatie goed werkt, kan bij een ander

en/of omzet te verhogen. Dat kan allebei werken,

moeizaam van de grond komen. Omdat de

als je het maar hardop naar elkaar uitspreekt, daar

omstandigheden vaak net weer anders zijn.


DOSSIER

Dat frustreert werkgevers soms, zie ik. Je doet heel veel moeite en toch lukt het niet. Dat heeft vaak met de implementatie te maken: dus het hoe. Kijk daarom goed naar je eigen situatie en bedenk: waar heeft mijn organisatie behoefte aan en wat is er nodig om dat voor elkaar te krijgen?”

DOORDENKEN EN BELANGRIJK MAKEN “Heb je het doel om meer vrouwen te werven behaald, leun daarna niet achterover, maar denk door: wat hebben mensen in de organisatie nodig om zich happy te voelen? Een kwestie van belangrijk maken. Onderzoek de hele puzzel, niet alleen aan de voorkant maar ook aan de achterkant van de organisatie. Kijk naar de instroom, de inclusie, de doorstroom en de uitstroom. Waarom voelen mensen zich niet thuis, waarom gaan ze weg?” Als medeoprichter van de Nederlandse Inclusiveits­ Monitor (NIM) roept ze werkgevers op om de website van NIM te bezoeken. “Een instru­ment om diversiteits­ beleid succesvol te maken. Onze Beleidsscan Inclusiviteit geeft inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van het diversiteitsbeleid. De Medewerkersscan Inclusiviteit meet hoe medewerkers het organisatieklimaat ervaren.”

VOORDELEN:

VALKUILEN:

• Diversiteit bevordert de toekomst­

• Vergeet de traditionele kandidaat niet.

bestendigheid van een bedrijf. Met verschillende doelgroepen in huis ben je wendbaarder in een veranderende toekomst. •  Prettig werkklimaat als iedereen zichzelf kan zijn. • Gezonde bedrijfsvoering door een betere afspiegeling van de samenleving.

Iedereen moet zich gewaardeerd voelen… ook hij! •  Help mensen bij het integreren binnen een organisatie. Zowel de nieuwe kandidaat als de bestaande medewerker. •  Voorkom versnipperd beleid en ‘leuke acties’ als losse flodders. Creëer samenhang in je beleid.

STLWERKT.NL 17


DOSSIER Vrouwen in de sector

STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING IS VOOR IEDER BEDRIJF

FUNDAMENTEEL “Personeel is meer dan de capaciteit van een bedrijf. Medewerkers zijn een strategische asset.” Peter Lanza, sectoradviseur bij STL, is verheugd dat personeelsplanning steeds vaker en hoger op de agenda staat bij de directie van bedrijven in de sector. Waarom? “Omdat strategische personeelsplanning fundamenteel is voor de productiviteit, continuïteit en onderscheidenheid van een bedrijf. Met de juiste mensen op de juiste plek kun je het verschil maken.”

18 STL MAGAZINE


DOSSIER

“Het gaat om het totaalplaatje. Dus óók werving, inzet en behoud van vrouwen.”

technologie, duurzaamheid,

employer branding en duurzame

globalisering en demografie.

inzetbaarheid. Ofwel, hoe trek je de

“Iedereen ziet de vergrijzing aankomen

juiste kandidaten (mannen én vrouwen)

bijvoorbeeld. Er gaan straks heel veel

aan en hoe houd je medewerkers

werknemers met pensioen. Hoe ga je

tevreden en vitaal tot aan de

hier als werkgever mee om? Wat is je

eindstreep? Employer branding gaat

plan? Dat geldt ook voor de andere drie

verder dan het bieden van een goed

trends.”

salaris. “Sterker nog, salaris is allang niet doorslaggevend meer. Dat zijn

De krapte op de arbeidsmarkt neemt

zaken als training en opleiding, ruimte

volgens Peter de komende jaren toe.

voor zelfontplooiing en het

“Een werkgever zal meer dan ooit de

toekomstperspectief dat je als

maximale capaciteit uit de arbeidsmarkt

werkgever te bieden hebt. Bedenk ook:

moeten halen.” Biedt meer vrouwen in

hoe toegankelijk is mijn bedrijf voor

de sector dan uitkomst om succesvol

vrouwelijke kandidaten?”

te anticiperen? “Dat niet per se. Strategische personeelsplanning gaat

Oprechte aandacht voor je personeel is

Strategische personeelsplanning

over het totaalplaatje. Daar hoort óók

volgens Peter essentieel voor duurzame

gaat over vooruitkijken en anticiperen

de werving, inzet en het behoud van

inzetbaarheid. “In onze sector leeft

op ontwikkelingen. “Stel jezelf als

vrouwen binnen een organisatie bij.

nog vaak het idee dat mensen geen

werkgever de vraag: hoe ziet mijn

Zeker nu, want werknemers kijken

behoefte hebben om te praten, maar

bedrijf er over vijf jaar uit? Hoe

tegenwoordig anders naar de balans

dat is niet zo. Iedereen heeft behoefte

ontwikkelt de klantvraag zich en wat

tussen werk en privé. Zij willen niet

aan aandacht en toekomstgesprekken.

betekent dat voor mijn personeel? Hoe

meer vijftig uur in de week werken,

Zo breng je ook beter in beeld wat je

ziet mijn bedrijf er dan uit, over welke

maar vaker dertig. Als je de beschikbare

personeel nodig heeft. En het maakt

capaciteiten moeten mijn werknemers

capaciteit op de arbeidsmarkt optimaal

je bedrijf een stuk toegankelijker voor

beschikken en wie heeft er bijvoorbeeld

wil benutten, dan is de inzet van meer

vrouwen, met een cultuur waarin

opleiding nodig om mee te kunnen?”

vrouwen cruciaal.”

vrouwen zich meer thuis voelen.”

TECHNOLOGIE, DUURZAAMHEID,

EMPLOYER BRANDING EN

GLOBALISERING EN DEMOGRAFIE

DUURZAME INZETBAARHEID

Vier belangrijke trends om rekening

Twee belangrijke thema’s voor

mee te houden zijn volgens Peter

succesvolle personeelsplanning zijn

STLWERKT.NL 19


DOSSIER Vrouwen in de sector

MENTOR-PROGRAMMA TLN VOOR

ONDERNEMENDE VROUWEN Meer diversiteit creëren in de sector transport en logistiek is ook één van de speerpunten van Transport en Logistiek Nederland (TLN). Om de aanwezigheid van vrouwen te bevorderen is er een mentorprogramma in de maak, waarin vrouwelijke ondernemers en leidinggevenden worden gecoacht door een collega bij een andere organisatie, om zichzelf te ontwikkelen. Simone Loeff is verenigings­ secretaris en initiator van het programma. Ze vertelt ons de ins en outs.

20 STL MAGAZINE


DOSSIER

“Bij TLN streven wij naar meer diversiteit bij bedrijven in transport en logistiek.”

VOOR WIE IS HET MENTOR­PROGRAMMA?

Wij schetsen dus als het ware het kader, maar de invulling

“Voor ondernemende vrouwen in de sector die zich graag

daarvan is echt aan het duo zelf. Een ontwikkeldoel kan

verder ontwikkelen. Wij geloven namelijk dat zij een

van alles zijn, afhankelijk van de expertise en ambitie van

cultuur­verandering teweeg kunnen brengen, waardoor

de startende ondernemer. Denk aan leren onderhandelen

bedrijven toegankelijker en aantrekkelijker worden voor

in een mannenwereld, thema’s als communicatie en

vrouwen. In veel bedrijven is de leidinggevende positie

assertiviteit, strategische personeelsplanning en andere

de ondernemer zelf. In grotere organisaties kunnen dat

leidinggevende uitdagingen. Wij koppelen iemand aan

ook andere posities zijn, zoals directie of management.

een mentor op basis van het ontwikkeldoel; wie kan deze

De voornaamste voorwaarde om deel te nemen is dat de

startende ondernemer coachen in haar ontwikkeling?”

deelnemer openstaat voor coaching, leren, ontwikkelen en groeien.”

WANNEER GAAT HET VAN START? “We hopen op korte termijn te kunnen starten met de

WAT IS HET DOEL?

eerste duo’s. We beginnen klein. Zo kunnen we ervaring

“Bij TLN streven wij naar meer diversiteit bij bedrijven

opdoen en het programma optimaliseren, om het daarna

in transport en logistiek, op alle niveaus en in alle lagen

breed uit te rollen.”

binnen organisaties. Dit mentorprogramma is daar onderdeel van. We willen vrouwen stimuleren om zich te ontwikkelen binnen de sector. En de sector dus niet te verlaten. Met het mentorprogramma hopen we ondernemende vrouwen binnen de sector ook meer zichtbaar te maken. Want we hebben rolmodellen nodig om te laten zien dat dit een fantastische sector is om in te werken, voor mannen én voor vrouwen.”

WAT HOUDT HET IN? “We koppelen een startende onder­nemende vrouw aan meer ervaren collega bij een ander bedrijf binnen de sector, als mentor. Dat kan een vrouw of een man zijn. Samen gaan ze aan de slag met het ontwikkeldoel. Wij bieden een programma van een jaar, met handvatten en richtlijnen.

Meedoen? Houd de kanalen van TLN in de gaten voor actuele berichtgeving.

STLWERKT.NL 21


DOSSIER Vrouwen in de sector

HOE CREËER EN BORG JE EEN SOCIAAL VEILIG

WERKKLIMAAT VOOR VROUWEN Bij sociale veiligheid op de werkvloer denk je al snel aan het tegendeel: ongewenst gedrag, intimidatie en een angstcultuur. Het schrikbeeld van iedere werkgever. Toch blijkt uit onderzoek van STL dat er zich nog (te) veel sociaal onveilige situaties voordoen: 12% van de mensen in de sector heeft afgelopen jaar te maken heeft gehad met één of meer vormen van ongewenst gedrag. Met meer middellang en lang verzuim als gevolg.

Hoe kun je als werkgever ongewenst gedrag

vast.” José benadrukt echter dat de handhaving

voorkomen? José van Lieshout is arbeids- en

ervan minstens zo belangrijk is als het opstellen.

organisatiedeskundige bij STL en legt uit hoe je

“Als je vervolgens niets met de gedragscode doet,

een sociaal veilig werkklimaat creëert én behoudt.

er geen consequenties zijn voor mensen die zich er niet aan houden, dan is het document niets waard.”

TOP-DOWN: HET GOEDE VOORBEELD GEVEN Respect is volgens José de basis van een positieve

EEN VERTROUWENSPERSOON…

werksfeer. “Dat begint bij de top van het bedrijf.

“WIE ZEG JE?”

Een sociaal veilig werkklimaat kun je alleen

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht

creëren als het breed gedragen wordt binnen

hun werknemers een veilige werkomgeving te

de organisatie en leidinggevenden het goede

bieden. Een vertrouwenspersoon is niet direct

voorbeeld geven door respectvol om te gaan

wettelijk verplicht, maar wel een goede manier

met hun medewerkers. Daar ligt een taak voor

om invulling te geven aan de wettelijke eis van een

leidinggevenden, vind ik. Je kunt alles wel netjes

PSA-beleid. Veel bedrijven in de sector hebben

voor elkaar hebben voor de Arbowet, maar het

dit dan ook goed geregeld, op papier. Maar in de

gaat erom dat je je beleid ook uitdraagt naar je

praktijk blijken veel werknemers niet te weten wie

personeel toe.”

de vertrouwenspersoon is, of erger nog: weten niet van het bestaan van de vertrouwenspersoon

22 STL MAGAZINE

GEDRAGSCODE HANDHAVEN

af. “Uit onderzoek onder werknemers in de sector

Een gedragscode opstellen is de eerste stap naar

blijkt dat 54% weet wie de vertrouwenspersoon

een sociaal veilig werkklimaat. “Daarin leg je de

is, 24% weet niet van het bestaan van een

gewenste omgangsvormen binnen je organisatie

vertrouwenspersoon af en 22% weet wel dat


DOSSIER

er een vertrouwenspersoon is, maar weet niet

gevaar van ongewenst gedrag op de loer ligt,

wie het is. En 16% van de mensen die te maken

zo waarschuwt José. “Het gevaar van seksuele

heeft met ongewenste omgangsvormen geeft

intimidatie, pesten, agressie, discriminatie,

aan niemand in de organisatie te vertrouwen.

intimidatie en bedreiging schuilt ook buiten de

Kortom, er is in de sector veel te winnen met de

organisatie. Wees daar bewust van. Blijf in contact

inzet van vertrouwenspersonen.” José licht toe dat

met je personeel, vraag hoe het gaat.”

bedrijven in de sector ook gebruik kunnen maken van een sectoraal vertrouwenspersoon via STL.

VOOR IEDEREEN, ÓÓK VOOR VROUWEN Een werkplek moet voor iedereen prettig aanvoelen. Niet voor vrouwen specifiek, maar óók voor vrouwen, zo benadrukt José. “Iedereen moet

Cijfers uit de inzetbaarheids­check van STL: • Zo’n 4.000 mensen hebben jaarlijks te maken met lichamelijke agressie. Vooral door weggebruikers (52%), op de tweede plaats door collega’s.

zich welkom en veilig voelen in een organisatie. En

• Zo’n 10.000 mensen in de sector worden jaarlijks gepest.

natuurlijk kun je daar bij vrouwen net even anders

• Ongeveer 2.000 mensen voelen zich seksueel geïntimideerd.

aandacht aan schenken. Voorkom bijvoorbeeld dat

• Jaarlijks voelen zo’n 10.000 mensen zich gediscrimineerd in de sector.

een vrouw alleen in een magazijn aan het werk is.”

• Zo’n 13.000 mensen voelen zich geïntimideerd of bedreigd.

OOK BUITEN DE ORGANISATIE

Meer weten over PSA? Ga naar www.stlwerkt.nl/PSA

In onze sector hebben werknemers veel contact met klanten en leveranciers, waar ook het

STLWERKT.NL 23


DOSSIER Vrouwen in de sector

ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN OM IN DE GATEN TE HOUDEN De arbeidsmarkt is continu in beweging. Arbeidsmarkt breed, maar ook specifiek in onze sector. Menno Mekes is manager mobiliteitscentrum bij STL en vertelt waarom werkgevers in de sector absoluut niet om deze vijf ontwikkelingen heen kunnen, in relatie tot meer diversiteit en meer vrouwen in de sector.

24 STL MAGAZINE


DOSSIER

1

Vergrijzing Met stip op de eerste plaats staat de vergrijzing, als duidelijke trend in de sector waar werkgevers écht iets mee moeten. Maar wat? “Goede personeelsplanning is essentieel. Strategisch vooruitkijken dus. Feit is dat veel werknemers in de sector de komende jaren met pensioen gaan. Hoe vang je die capaciteit op? Werving van genoeg en goede mensen in de sector is al jarenlang een strijd voor veel werkgevers. Kijk daarom verder dan alleen traditionele kandidaten. Richt je bijvoorbeeld op vrouwen.”

2

Toenemend belang van employer branding “Door de groeiende e-commerce business, zien we veel drukbezette deelmarkten ontstaan, zoals de distributie en winkelbevoorrading. Ook daar schreeuwen bedrijven om goed personeel. Kortom, er komen steeds meer aanbieders in de sector transport en logistiek. Waarom zou een potentiële kandidaat voor jouw bedrijf kiezen? Employer branding wordt daarom steeds belangrijker. Bedenk ook: hoe aantrekkelijk is mijn bedrijf voor vrouwen?”

3

Grote kans op vastigheid wordt unieker “Vaste aanstellingen zijn heel normaal in onze sector. Dat is lang niet in alle branches het geval. Een vrij onderscheidend element dus, om kandidaten over de streep te trekken. Ook voor vrouwen die zekerheid zoeken in een baan is dit een aantrekkelijk vooruitzicht.”

4

Steeds meer parttimers “Parttime is dé manier van werken nu in Nederland. Niet alleen populair onder vrouwen, maar ook onder mannen. Dat groeit steeds verder naar elkaar toe. Het verschil tussen mannen en vrouwen op dat gebied wordt dus kleiner. Ik voorzie en voorspel ook dat werkgevers meer openstaan voor parttimers. Dat gesprek voer ik vaak met werkgevers: je kunt blijven zoeken naar die ene perfecte chauffeur die fulltime en in het weekend wil werken. Of je bezet diezelfde truck met twee mensen.”

5

Aandacht voor je personeel “Het idee dat er alleen maar mannen in de sector werken die ‘niet lullen, maar poetsen’ is achterhaald. Werknemers hebben behoefte aan oprechte aandacht. Mijn dringende oproep aan werkgevers is: heb oog voor je mensen en investeer in persoonlijke ontwikkeling. Ik ben geen socioloog, maar ik denk dat de sector zo ook een stuk aantrekkelijker wordt voor vrouwen.”

STLWERKT.NL 25


International

MUST READ Vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs zijn nagenoeg overal ter wereld in de minderheid. We nemen een kijkje in de wereld: hoe doen andere landen het? Een positieve trend is dat we in veel landen campagnes zien die vrouwen stimuleren om vrachtwagenchauffeur te worden. Rolmodellen spelen vaak een belangrijke rol om andere vrouwen te inspireren. MALEISIË

Als enige kostwinnaar van het gezin verkocht

Het is bijzonder zeldzaam dat je in Maleisië

ze daarnaast ook nog cosmeticaproducten en

een vrouwelijke vrachtwagenchauffeur

eigengemaakte koekjes. Via een vriend kwam

tegenkomt. Toch bestaat 47% van de

ze in aanraking met transport en logistiek.

beroepsbevolking uit vrouwen. Scania Group

Ze leerde op een vrachtwagen rijden en gooide

bracht vorig jaar een korte video uit met in de

haar carrière om. Nu werkt ze als fulltime

hoofdrol de 30-jarige alleenstaande moeder

vrachtwagenchauffeur bij Kontena Nasional

en vrachtwagenchauffeur Siti Rahimah Binti

Berhad in Maleisië. En noemt ze rijden in een

Makmur. Ze is een rolmodel en inspiratie voor

Scania “een droom die uitkomt voor iedere

andere vrouwen. Siti Rahimah rijdt sinds 2017

chauffeur.”

voor het transportbedrijf Kontena Nasional Berhad in Maleisië. Daarvoor werkte ze in de

IERLAND

bediening van een restaurant en verdiende nog

Martina McNally is een jonge

wat extra’s bij als freelance visagiste.

vrachtwagenchauffeur en een bekend gezicht in de truckerswereld. Een paar jaar geleden trok ze voor het eerst de aandacht van de Ierse transportwereld, na haar deelname aan het programma ‘Sketsons and Stilettos’. Martina participeert met haar eigen vrachtwagen in verschillende competities in het land. Ze is vaak de enige vrouw, zo vertelt ze in een interview met trans.info. Dat weerhoudt haar niet. Martina is voor veel vrouwen een inspiratie. Vooral na haar deelname aan het tv-programma werd ze overladen met berichten van andere vrouwen die ook graag vrachtwagenchauffeur willen worden, maar de stap niet durven te zetten. Martina moedigt deze vrouwen aan en zegt dat het allemaal neerkomt op genoeg zelfvertrouwen hebben.

26 STL MAGAZINE


SPANJE

vrouwen vrachtwagenchauffeur zijn, zo

welke ze absoluut niet mogen beoefenen.

Het tekort aan vrachtwagenchauffeurs

vertelt ze in een interview met trans.info.

Een lijst die tot begin van dit jaar uit 456

dat we in Nederland kennen is een

Belén is 1 van de 14 vrouwen die deel

beroepen bestond, met onder andere

Europees probleem. Ook Spanje kampt

uitmaken van de lokale vereniging van

vrachtwagenchauffer op de lijst. Zwaar

met een tekort aan chauffeurs. Eerder

transportmedewerkers in de Spaanse

werk zou volgens de Russische regering

onderzoek van International Road

regio Aragón. Terwijl er in totaal maar

de vruchtbaarheid van de vrouw in gevaar

Transport Union (IRU) toonde vorig jaar

liefst 700 chauffeurs zijn aangesloten.

brengen. Na een reeks rechtszaken en

aan dat zo’n 20% van de vacatures in

wat bemoeienis van de Verenigde Naties

Spanje niet wordt ingevuld. Kortom, er is

RUSLAND

geldt er sinds 1 januari 2021 een nieuwe

een groot tekort in Spanje. En vrouwen

En dan zijn er ook nog landen waar

versie van de lijst. Niet alle beroepen zijn

zijn er nauwelijks te vinden. Vrouwelijke

het niet een kwestie van ‘willen’ is,

vrijgegeven, zoals werken in een mijn

chauffeurs vormen slechts 3% van de

maar een kwestie van ‘mogen’. In

of duiken, maar vrouwen mogen wel

beroepsbevolking van commerciële

Rusland bijvoorbeeld. Hier mogen

vrachtwagenchauffeur worden.

chauffeurs, zo blijkt uit datzelfde

vrouwen pas sinds 1 januari 2021

Het is dus afwachten hoeveel vrouwelijke

onderzoek. Eén van die vrouwen is de

vrachtwagenchauffeur worden. Daarvoor

vrachtwagenchauffeurs we in het

47-jarige Spaanse Belén Serrano. Ze is al

was het niet eens een optie. De Russische

Russische straatbeeld zullen gaan zien.

meer dan 20 jaar chauffeur en verbaast

wet bepaalt namelijk welke beroepen

zich over het feit dat er zo weinig

vrouwen mogen beoefenen. Of eigenlijk:

STLWERKT.NL 27


28 STL MAGAZINE


“Sinds 2010 is het aantal professionele vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs in de VS met 68% gestegen.” Wall Street Journal / ATA

AMERIKA

is slechts 6,6% van de in totaal 3,5 miljoen

Sinds 2010 is het aantal professionele vrouwelijke

vrachtwagenchauffeurs in 2018. Ondertussen is

vrachtwagenchauffeurs in de VS met 68%

er een flink tekort aan vrachtwagenchauffeurs in

gestegen, zo blijkt uit cijfers van Wall Street

de VS. ATA voorspelt dat de vrachtwagenindustrie

Journal in 2019, die verwijzen naar de American

de komende tien jaar ongeveer 1,1 miljoen nieuwe

Trucking Association (ATA). Vrouwen voelen

chauffeurs moet aannemen. Een gemiddelde

zich steeds meer aangetrokken tot het beroep

van bijna 110.000 per jaar. In 2016 is Women

door het gelijk loon en de grotere vraag naar

in Trucking Association, Inc. (WIT) in het leven

vrachtwagenchauffeurs. In 2018 reden er 234.234

geroepen om de werkgelegenheid van vrouwen

vrouwelijke professionele chauffeurs op de

in de vrachtwagenindustrie aan te moedigen,

weg. Toch wordt de truckerswereld in Amerika

hun prestaties te promoten en obstakels te

nog gedomineerd door mannen, want dit aantal

minimaliseren.

STLWERKT.NL 29


“De maatschappij bestaat ook niet alleen uit witte mannen.”

HOE EEN DIVERSITEITSBELEID IN DE PRAKTIJK:

DOET ZE DAT? Christien Lycklama à Nijeholt is directeur en mede-eigenaar van Hoekstra BV. Samen met haar man nam ze ruim 20 jaar geleden het stokje over van het familiebedrijf. Ze gelooft sterk in de kracht van diversiteit en zet daar bewust op in met haar bedrijfsvoering. Hoe doet ze dat en wat is het effect?

30 STL MAGAZINE


INTERVIEW

Hoe is het om een vrouwelijke directeur

ons bedrijf. Daar steken we veel energie in. Dat

van een logistiek bedrijf te zijn?

zit ‘m in kleine dingen, zoals een kop soep als je

“Belangrijk is dat je een professional bent, dat je

terugkomt van een lange rit en altijd een collega bij

kennis van zaken hebt. Als je weet waar je het over

de ontvangstbalie om niet alleen zakelijke dingen af

hebt, dan doet sekse er niet toe. Het gaat om de

te handelen, maar ook te vragen hoe je dag was.”

kwaliteit die je biedt.”

Ervaar je voor- of nadelen als vrouwelijke leider? “Het is zeker niet standaard, dat gebruik ik als

“Niet voor de hand liggende kandidaten blijken juist verrassend loyaal.”

iets positiefs. Ik merk dat ik als vrouw een andere dynamiek breng in een overleg met bijvoorbeeld alleen maar mannen. Vrouwen kunnen zich vaak

Welke voordelen heb je reeds ervaren van

van nature sterker in een ander verplaatsen, dus

het diversiteitsbeleid?

ook meer vanuit de klantvraag, denk ik.”

“Opvallend is dat kandidaten die niet meteen voor de hand liggen voor een functie, vaak hele loyale

Wat is je visie op diversiteit en dus meer

werknemers blijken te zijn. Bijvoorbeeld mensen

vrouwen in de sector?

met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Als ze

“Eigenlijk zou diversiteit geen thema moeten zijn.

eenmaal op het juiste niveau zijn, dan zijn het hele

Het is zonde dat er een magazine gewijd moet

loyale werknemers en vaak supergemotiveerd.”

worden aan meer vrouwen in de sector. Ik vind dat een bedrijf een afspiegeling van de maatschappij

Hoe creëer je intern draagvlak voor

moet zijn en die bestaat ook niet alleen uit witte

het diversiteitsbeleid? Zeker bij een

mannen.”

familiebedrijf is er vaak een grote groep ‘oudgedienden’ met een traditioneel beeld

Waarom hecht je veel waarde aan

van transport en logistiek.

diversiteit bij Hoekstra BV?

“Je kunt het ook omdraaien en uitleggen: je

“Ik geloof heel erg in de kracht van een divers team,

werkt bij een bedrijf waar íedereen een kans

met verschillende eigenschappen. Dat haalt het

krijgt. Zo creëer je een gevoel van trots. En we

beste bij mensen naar boven. Een diverse organisatie

brengen verschillende medewerkers met elkaar

maakt je bedrijf alleen maar mooier.”

in verbinding. Beginnende chauffeurs hebben bijvoorbeeld een buddy. Een ander voorbeeld

Vertel, hoe doe je dat in de praktijk?

is dat we iedere week een groep met moeilijk

“Het begint bij de werving en selectie. We staan

lerende jongeren van 12 tot 18 jaar ontvangen

open voor allerlei soorten kandidaten, dus niet

om zich te oriënteren in de sector. Ze worden in

alleen voor vanzelfsprekende profielen. Met

hun werk bij ons begeleid door gepensioneerde

marketing- en wervingscampagnes zetten we ook

chauffeurs die het ook prachtig vinden om zo nog

actief in op meer vrouwen in ons bedrijf, maar

voor een dagdeel per week verbonden te zijn aan

het aanbod is nog schaars. Met de DISC-methode

het bedrijf. Jong en oud, ervaren en lerend, vrouw

kijken we ook bewust naar de verschillende

en man, juist als je mensen laat leren van elkaar

eigenschappen binnen teams. Verder vind ik het

wordt je team alleen maar sterker. En dat vind ik

heel belangrijk dat iedereen zich thuis voelt binnen

mooi om te zien.”

STLWERKT.NL 31


MEER

VROUWEN. GEWOON DOEN! Toos Dankers - RET

In Rotterdam en omgeving kent vrijwel

PRACTICE WHAT YOU PREACH

iedereen de bussen, trams en metro’s

“RET is een sociale verbinder, letterlijk en

van de RET. Bij RET werken honderden

figuurlijk. Innovatie vinden we belangrijk en we

buschauffeurs, tram- of metrobestuurders,

zijn toekomstgericht. Die waarden zie je ook terug in ons personeelsbeleid.” En zo geeft Toos

baliemedewerkers en toezichthouders.

met een divers personeelsbeleid invulling aan

Maar ook nog eens honderden professionals

de doelstellingen en visie van RET. Volgens haar

die zich inzetten voor comfortabel en veilig

is het bijzonder gemêleerde personeelsbestand

openbaar vervoer in de regio Rotterdam. Toos Dankers is verantwoordelijk voor de

van RET ook een gevolg van de locatie van het vervoersbedrijf. “De Rotterdamse samenleving is heel divers, dus dat zie je ook terug bij ons

afdeling P&O/Risk en Veiligheid. Hoe zorgt

op de werkvloer.” Want van een typische

zij voor diversiteit binnen het bedrijf?

mannenwereld is bij RET geen sprake, zo legt ze uit. “We hebben al heel lang vrouwen op de werkvloer. Ook in de operationele beroepen. Denk aan vrouwelijke bestuurders en controleurs. Voor ons is het belangrijk wat mensen kunnen en willen. Geslacht of achtergrond doet er niet toe.”

GA HET GESPREK AAN Toos draait al wat jaren mee in de arbeidsmarkt, altijd in de hoek van personeel en organisatie. Diversiteit is een onderwerp dat al jarenlang haar aandacht heeft. Hoe gaat ze daarmee om?

32 STL MAGAZINE


HOW TO DO?

“Ik ga altijd het gesprek aan, met iedereen binnen de organisatie. En stimuleer anderen dat ook te doen. Vraag wat je mensen bezighoudt, wat ze moeilijk of leuk vinden. Dan kun je er ook iets mee.” Ook buiten de organisatie zoekt Toos het gesprek op met instellingen en groepen. “We geven bijvoorbeeld gastlessen op scholen.” Toos is tevens bestuurslid van 010inclusief, het Rotterdamse platform tegen arbeidsdiscriminatie. “Samen met 17 Rotterdamse bedrijven zetten we ons in voor het terugdringen van discriminatie op grond van herkomst, huidskleur, geloof, geslacht, seksuele gerichtheid, chronische ziekte en handicap en leeftijd.”

“HET GEWOON DOEN” Als rasechte Rotterdamse is Toos een aanpakker. “Wil je meer vrouwen op de werkvloer? Dan moet je op gegeven moment als directie tegen elkaar zeggen: we gaan dit gewoon doen. Onze algemeen directeur Maurice Unck heeft gezegd dat hij meer vrouwen wil in de directie. We hebben nu een vrouwelijke directeur techniek. Er zitten tevens twee vrouwen in de Raad van Commissarissen. Je moet er dus naar handelen. Je brengt alleen verandering teweeg als je daadwerkelijk iets anders doet. Zo hebben wij bijvoorbeeld de regenboogvlag gehesen om te laten zien dat we een bedrijf zijn waar iedereen welkom is en zich veilig kan voelen. Een heel duidelijk gebaar.”

3 tips van Toos Dankers voor meer vrouwen op de werkvloer. 1.  Ga het gesprek aan. “Verdiep je in de behoeften van je personeel.” 2.  Stap over vooroordelen heen. “Onbekend maakt vaak onbemind.”

“We hebben al heel lang vrouwen op de werkvloer. Ook in de operationele beroepen.”

3.  Gemêleerde recruiters nemen gemêleerde kandidaten aan. “Je kiest toch snel wat je kent.”

STLWERKT.NL 33


HET EFFECT VAN

VROUWELIJK LEIDERSCHAP “Het gebrek aan vrouwelijke leiders in het bedrijfsleven is het gevolg van onze culturele basis als ‘bv Nederland’: vrouwen zorgen voor de kinderen, mannen maken carrière. Daar is onze hele infrastructuur op gebouwd. Een vrouwelijke leider heeft bij voorbaat dus al een aantal blokkades om te doorbreken, die mannen niet hebben.” Kasper Klaarenbeek is business coach en juicht

“Mannen slaan elkaar allang niet meer de hele dag op de schouders.”

meer vrouwelijke leiders in de sector toe. Waarom en wat is het effect?

DIVERSITEIT WERKT!

heel goed in staat om via gevoel en

IN DE PRAKTIJK:

Kasper benadrukt dat je je vooral niet

verstand verbinding te houden.”

WAT IS ERVOOR NODIG?

moet blindstaren op meer vrouwen in

Wil je meer vrouwelijke leiders binnen

de sector, maar moedigt werkgevers aan

je organisatie, dan is draagvlak voor

te focussen op meer diversiteit. “Het is wetenschappelijk bewezen dat diversiteit de effectiviteit van een bedrijf significant

“Staar je niet blind op alleen maar meer vrouwen, maar ga voor meer diversiteit.”

verbetert. Organiseer dat je verschillende

een diversiteitsbeleid volgens Kasper essentieel. “Dat begint bij de top van een bedrijf. De directie moet het belang van diversiteit omarmen en uitdragen.”

‘zijns’ vormen in je organisatie hebt, dat

De tweede succesfactor om vrouwelijk

gaat over geslacht, maar vooral ook over

VERANDERENDE BEHOEFTE

leiderschap te laten slagen is volume.

karakter en achtergrond.”

VAN DE MAN

“Eén vrouwelijke leider is te weinig om

“Vroeger waren er veel meer typische

cultuurverandering teweeg te brengen.

MANNELIJKE VERSUS

mannen- en vrouwenberoepen. Dat is

Het gevaar ligt bovendien op de loer

VROUWELIJKE LEIDERS

allang niet meer zo. De sector transport

dat deze ene vrouw zich als ‘one of the

“Vrouwen overzien het totaalplaatje

en logistiek is één van de laatste

guys’ gaat gedragen. En dat moet je

beter dan mannen. Moderne mannelijke

bolwerken waar dat verschil nog groot

juist niet willen. Als je de 80/20-regel

leiders kunnen ook heel goed ‘harde

is.” Het beeld van mannen die elkaar

als kortetermijndoel neemt, werk je

en zachte’ aspecten verenigen, maar

de hele dag op de schouders slaan, is

aan échte verandering.” Zijn oproep

vrouwen kunnen dat van nature nog

volgens Kasper achterhaald. “Mannen

aan vrouwelijke leiders: “Wees jezelf en

net even wat makkelijker. Vooral

zitten helemaal niet meer te wachten

speel geen uitwedstrijd. Je bent juist

onder stress. Want daar zit denk ik

op een monocultuur, ze hebben ook

uitgenodigd om met jouw kwaliteit en

het grootste instinctieve verschil: het

behoefte aan een mix, waar ruimte is

vrouwelijke eigenschappen waarde toe

overlevingsinstinct. Als er gevaar dreigt,

voor harde en zachte aspecten. Vooral de

te voegen aan het team!”

gaan de spierballen van de man aan.

nieuwe generaties Y en Z zijn gevoeliger

Hij wil vechten. Terwijl een vrouw wil

voor sfeer en verhoudingen, zij presteren

beschermen. Vrouwen zijn onder stress

juist goed onder vrouwelijke leiderschap.”

34 STL MAGAZINE


HOW TO DO?

HOE DOET THIJS LOGISTIEK HET? Bij Thijs Logistiek werken 85 vrachtwagenchauffeurs, 9 daarvan zijn vrouwen. Will van Hoeij is verant­woor­delijk voor de personeels­zaken. “We passen onze bedrijfscultuur niet aan op vrouwelijke medewerkers, maar vrouwelijke chauffeurs werken graag bij ons door onze bedrijfsvoering.” TOEGANKELIJK WERK VOOR VROUWEN “Ons werk leent zich goed voor vrouwen. Het is fysiek niet heel zwaar en we doen veel transport in de regio. De meeste chauffeurs beginnen tussen 6.30 en 7.30 uur en zijn tussen 17.00 en 18.00 uur weer terug. Overnachten komt eigenlijk nooit voor.” Will legt uit dat Thijs Logistiek vooral levert aan consumenten. “Dat is heel ander werk dan het beeld dat veel mensen hebben bij een traditionele truckerswereld: mannelijke rouwdouwers met een cowboyhoed en laarzen.” Klanten van Thijs Logistiek reageren vaak positief op de vrouwelijke chauffeurs. “Niets dan lof krijgen we van onze klanten terug! Vrouwen zijn over het algemeen netter en beschaafder.”

4 DAGEN WERKEN De bedrijfsvoering en -cultuur van Thijs Logistiek is door de jaren heen veranderd, zo vertelt Will. “Niet bewust om vrouwen te werven, we zijn gewoon met de tijd meegegaan.

POSITIEVE VERANDERING

Zo werken onze chauffeurs steeds vaker vier dagen per week.

De bedrijfscultuur van Thijs Logistiek is dan wel niet speciaal

Het zijn lange dagen van negen tot tien uur. En het moet

aangepast om meer vrouwen te werven, de aan­wezigheid

natuurlijk wel leuk blijven. We willen dat onze mensen aan

van vrouwelijke chauffeurs heeft wel positieve invloed op

het einde van de week nog energie over hebben voor andere

de bedrijfscultuur. “Planners kunnen soms wat kortaf en

leuke dingen. En dat is denk iets dat vrouwen ook aanspreekt.”

direct communiceren naar chauffeurs, iets wat je in de hele transportwereld ziet. Vrouwen reageren daar net even

HET SNEEUWBALEFFECT

wat gevoeliger op in het algemeen. Dat heeft ons wel aan

“We hebben een paar dames in ons team en dat maakt het

het denken getzet. Het kon allemaal wel wat netter en

voor nieuwe vrouwelijke medewerkers ook toegankelijker

fatsoenlijker. Niet alleen voor de vrouwen die bij ons werken,

om bij ons te komen werken. Als je als enige vrouw tussen al

maar ook voor de mannen.” Will geeft toe dat sommige

die kerels staat, dan is dat wel pittig natuurlijk. Als er meer

mannelijke medewerkers moesten wennen aan vrouwen in

vrouwen binnen het bedrijf werken, dan is de drempel voor

de kantine. “Zij keken even de kat uit de boom. En dat geeft

nieuwe vrouwelijke medewerkers lager.” De vrouwelijke

niet, dat hoort bij verandering. Ondertussen zijn de vrouwen

chauffeurs hebben het vaak ‘in hun genen’, zo merkt Will op.

helemaal geïntegreerd. We hebben ook een vrouwelijke

“We hebben bijvoorbeeld moeder en dochter bij ons werken.

mentorchauffeur die mannelijke collega’s opleidt. Dat gaat

Dan is het met de paplepel ingegoten.”

hartstikke goed.”

STLWERKT.NL 35


FEITEN EN CIJFERS OVER VROUWEN IN DE SECTOR

WIST JE

DAT?

De Nederlandse economie groeide de afgelopen jaren sterk, net als de sector. Medio 2020 zijn er ruim 6.900 bedrijven en 156.000 werknemers in transport en logistiek, waarvan ruim 88.000 vrachtwagenchauffeurs (56% van alle werknemers). Goed en genoeg personeel vinden blijft een uitdaging, zo blijkt. De komende jaren is er sprake van een grote vervangingsvraag door vergrijzing. Ook neemt de instroom in de sector vanuit het onderwijs af. Nóg een reden om verder te kijken dan de traditionele kandidaat en in te zetten op meer vrouwen in de sector.

12% van de werknemers

12%

43%

in de sector is vrouw. Het percentage vrouwen neemt

17%

recentelijk toe. De instroom van vrouwen ligt boven de uitstroom.

HR-medewerker

Chauffeur

10% Logistiek medewerker

De sector behoort samen met

36 STL MAGAZINE

de bouw tot de sectoren met

De meeste vrouwen in sector zijn werkzaam in HR

het laagste aandeel vrouwelijke

(43%). Daarna volgen de functies chauffeur (17%)

werknemers. In 61% van de

en logistiek medewerker (10%).

bedrijven in de sector zijn vrouwen

“Opvallend bij hoog opgeleide vrouwen op HR-posities is

werkzaam. Bij bedrijven met

dat ze aangeven voor de functie te kiezen om de inhoud,

vrouwen werken gemiddeld vier

niet zozeer om de sector. Die kennen ze vaak niet goed. Als

vrouwen. “Positief is dat er meer

ze eenmaal in de sector werken, zijn de meesten positief

vrouwen blijven dan vertrekken. In

verrast en vinden de sector een stuk dynamischer dan ze

2019 stromen bijna 5.000 vrouwen

aanvankelijk dachten. Vrouwelijke chauffeurs die instromen

in de sector. Ongeveer 3.700

kennen de sector vaak al en hebben al een goed beeld van

stroomden uit.”

het werk als chauffeur.”


FEITEN EN CIJFERS

33% Van de vrouwelijke chauffeurs is een derde jonger dan 35 jaar, van de mannen iets meer dan een kwart. “Vrouwelijke chauffeurs zijn goed voor de verjonging van de sector. We weten allemaal dat er straks een grote groep oudere chauffeurs met pensioen gaat. Jonge vrouwelijke chauffeurs zijn een mooie kans om dat gat op te vullen.”

Evelien Sombekke is onderzoeker bij STL en licht vijf belangrijke resultaten van recent onderzoek naar vrouwen in de sector toe.

50%

De helft van de vrouwen die als

Voordelen van vrouwelijke

vrachtwagenchauffeur werkt, heeft

chauffeurs in het bedrijf zijn

een flexibel contract. En de helft

volgens werknemers: tevredener

werkt minder dan 35 uur per week.

klanten en meer persoonlijke

Mannelijke chauffeurs werken ook

aandacht.

steeds vaker parttime.

“Een misschien nog wel belangrijkere

“Het zijn niet alleen vrouwen die parttime

uitkomst van het onderzoek is dat de

willen werken, ook mannen. Dat verschil wordt

helft van de werknemers geen specifieke

steeds kleiner en is voor werkgevers dus ook

voordelen ziet van het in dienst hebben

geen specifieke reden meer om juist wel of

van vrouwelijke chauffeurs. Mannen en

niet voor een man of vrouw te kiezen.” Een

vrouwen staan dus op dezelfde voet.

trend die niet alleen in onze sector te zien is, zo

De werknemers die wel voordelen zien,

onderschrijven cijfers van het CBS: “Vergeleken

noemen het vaakst tevredener klanten.

met het tweede kwartaal van 2010 was het

Ook vrouwelijke chauffeurs zelf zien dit

aantal deeltijders in het tweede kwartaal van

als het belangrijkste voordeel.”

2020, 498.000 hoger. Het aantal voltijders nam in deze periode met 105.000 toe.”

STLWERKT.NL 37


MEER VROUWELIJKE CHAUFFEURS

DOOR ANDERE WERK-PRIVÉBALANS

Jessica Strijbis begon veertien jaar geleden als 21-jarige op de afdeling Personeelszaken van Peter Appel Transport. Ze vond het wel interessant zo’n mannenbedrijf. Nu is ze Directeur Human Resources en lid van het directieteam. ‘Mijn leidinggevende in die tijd was een vrouw en er werkten nog een paar vrouwelijke collega’s op de administratie. Dat is nu toch echt wel anders.’ Peter Appel Transport, met het hoofdkantoor in

OP DE FOTO

Middenmeer, telt 1.500 medewerkers, waarvan

Wervingsacties om vrouwen aan te trekken,

honderd vrouwen. De helft daarvan zit op de

heeft Peter Appel Transport niet echt. Strijbis:

vrachtwagen. Jessica Strijbis: ‘Als je nagaat dat

‘We werven chauffeurs die bij ons passen, en dan

we 1.300 chauffeurs hebben, dan is dat nog maar

maakt het niet uit of het een man of een vrouw is.

een fractie. Maar hun aantal neemt de laatste

Passie voor het vak, daar gaat het om. Natuurlijk

jaren wel steeds sneller toe.’ Strijbis verklaart

stonden we op de Lady’s Night van STL. Onze

“Het chauffeursvak blijft een fysiek beroep. De vrouwen die bij ons solliciteren hebben daar geen moeite mee, anders solliciteerden ze niet.”

die stijging door de

chauffeuses hebben daar aan kandidaten verteld

verandering in de werk-

wat het is om bij Peter Appel Transport te werken.

privébalans, die zich de

Ja, dat levert zeker extra vrouwelijke instroom op.

laatste decennia ook

En de dames vertellen op onze website, net zoals

in het transport heeft

andere medewerkers, ook hun verhaal. Maar daar

voltrokken. ‘De mannen

laten we het bij.’

van mijn generatie zorgen ook voor de

38 STL MAGAZINE

WARME DEKEN

kinderen en het huishouden, en dat willen ze

Jessica Strijbis denkt niet dat het nodig is om

ook. Daar houden we rekening mee. We plannen

speciaal beleid of diversiteitsdoelstellingen te

veel meer op flexibiliteit en parttime werken

maken voor vrouwen. ‘Volgens mij is het vooral

is heel normaal. Daarmee creëer je vanzelf de

belangrijk dat je goed zorgt voor je personeel

omstandigheden die voor vrouwen (en mannen)

en je medewerkers centraal stelt. Een van onze

aantrekkelijk zijn. Ik denk dat de dames die altijd al

chauffeuses noemde dat in een artikel “een

een chauffeursdroom hadden, nu veel eerder hun

warme deken”. Nou dat is precies wat wij al onze

kansen pakken.’

medewerkers bieden, mannen èn vrouwen.’


GABBY DELHAAS - STL

“VROUWEN VERTELLEN HET VERHAAL NET IETS ANDERS” Gabby Delhaas is manager instroom bij STL. Zij zorgt er met haar team voor dat er genoeg medewerkers voor de sector beschikbaar zijn. Daarvoor is het nodig dat meer vrouwen de weg naar het transport of naar de logistiek weten te vinden. “De helft van onze maatschappij bestaat uit vrouwen. Dat arbeidspotentieel moeten we verzilveren.” De aanwas van nieuwe mede­werkers in onze sector

was de Lady’s Night die we in 2019 organiseerden in

komt globaal uit twee hoeken. Enerzijds is er het

Nieuwegein. Er waren meer dan 250 vrouwen, die zich

jonge talent dat via een BBL-opleiding kiest voor

graag door andere vrouwen lieten vertellen hoe het

transport en logistiek. Anderzijds zijn er de zij-

nou eigenlijk is om op de vrachtwagen te rijden. Dat

instromers, gemotiveerde werknemers die een nieuwe

werkt, want vrouwen vertellen het verhaal toch net

toekomstdroom zien in onze sector. Delhaas: “Het gaat

iets anders dan een man.”

ons erom zoveel mogelijk mensen te enthousiasmeren voor de fantastische uitdagingen, mogelijkheden en

VERFRISSEND

kansen die onze sector biedt. Vrouwen verdienen

Het percentage vrouwen in de sector groeit licht.

daarbij toch wat extra aandacht, omdat het transport

Gabby Delhaas vindt dat het best wat harder mag

nog steeds een mannenwereld is.”

gaan, maar ook dat we op de goede weg zijn. “Als ik zie hoe positief bedrijven reageren als er eenmaal

AMBASSADEURS

een paar meiden op de wagen zitten, dan ben ik

STL koestert de vrouwen die het naar hun zin hebben

optimistisch gestemd. De ontwikkelingen zijn gunstig

in onze sector en laat ze graag aan het woord.

voor vrouwen. Het werk is lang zo zwaar niet meer

Delhaas: “Zij zijn onze ambassadeurs. Ze vertellen hun

als vroeger, mannen willen vaker parttime werken en

verhaal op de social media, van TikTok tot Instagram,

steeds meer bedrijven zien de sociale voordelen van

en in traditionele media als Ton magazine of Truckstar.

vrouwen in. Er waait wat mij betreft een nieuwe wind

Soms zetten we een influencer in. Een groot succes

door het transport en die is zeer verfrissend.”

STLWERKT.NL 39


UPDATE

Wil je meer leren, luisteren en lezen over onderwerpen die te maken hebben met vrouwen en diversiteit binnen organisaties? Verdiep jezelf en blijf up-to-date.

MASTERCLASS WOMEN Inc. organiseert regelmatig workshops en masterclasses over het onderwerp diversiteit en vrouwen binnen organisaties. Staat er nu niets op de agenda, maar heb je wel interesse? WOMEN Inc. biedt via LOKET Inc. masterclasses, strategische versnellingsgesprekken op inclusiviteit, gesprekssessies en themabijeenkomsten aan. Denk bijvoorbeeld aan de masterclass inclusief werkgeverschap. www.womeninc.nl/training-en-advies

Je werkt anders dan je denkt is een

Mannen en/of Vrouwen, Diversiteit

boek van Naomi Ellemers en Dick de

op de werkvloer is een boek van Bert

Gilder. De twee auteurs behandelen

Overbeek. Om leidinggevenden meer

thema’s waar iedereen die werkt mee

van hun teams te laten begrijpen, vond

te maken heeft. Ze ontzenuwen een

hij het nodig om de schijnwerper op

aantal wijdverbreide misverstanden.

de onderscheidende kwaliteiten van

Bijna iedereen onderschat de

mannen en vrouwen te zetten. Volgens

invloed van collega’s of toevallige

Overbeek worden verschillen te vaak

omstandigheden op het eigen

weggewuifd of gebagatelliseerd,

gedrag. De auteurs deden veel

zeker in werksituaties. In een reis langs

onderzoek naar problemen die

genen, hormonen, psychologische en

mensen ervaren wanneer ze (samen)

sociologische denkbeelden en uiteraard

werken en beschrijven in dit boek de

ook het inmiddels ‘uitgeperste’ brein

uitkomsten van hun studies.

laat Overbeek zien dat we op de

Verkrijgbaar bij bol.com

werkvloer patronen tussen mensen

LEZEN 40 STL MAGAZINE

tegenkomen die niet heel veel verschillen van de dierenwereld. Verkrijgbaar bij managementboek.nl


UPDATE

Luisteren People Power Podcast - Over de kracht

reWorked: The Diversity and

van mensen in organisaties

Inclusion Podcast

#229 Diversiteit: doel bepalen, tellen en dan divers aannemen

Rachael Wilson spreekt met leiders op het

Deze wekelijkse podcast van People Power gaat over de kracht van

gebied van diversiteit en inclusie en bespreekt

mensen in organisaties. Met praktijkvoorbeelden van ondernemers,

de zogenoemde best practices. Hoe kun je als

onderzoeken en slimme tips. Aflevering 229 gaat over diversiteit.

werkgever je diversiteit en inclusie onderdeel

Wat is de kracht van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je voor meer

maken van je bedrijfscultuur. Deze podcast

diversiteit? Wat is er nodig voor een duurzame verandering naar een

is een productie van de EW Group, met 27

inclusie organisatie? Alice Odé, projectleider van Diversiteit in Bedrijf

jaar expertise in onbewuste vooroordelen en

en Nicole Bottger, People Development Consultant bij ABN AMRO,

inclusief leiderschap.

geven hun mening. Luister via Spotify

Luister via Spotify

We hebben al een vrouw gaat over

Nice girls don’t get the corner

leiderschap en diversiteit in het

office wordt ook wel het ultieme

Nederlandse bedrijfsleven. Op basis

carrièreboek voor vrouwen genoemd.

van twintig jaar persoonlijke ervaring

Een populair boek en sinds 2018

en de inbreng van tien bevlogen (ex-)

ook in het Nederlands verkrijgbaar.

ceo’s geeft Bercan Günel heldere

Schrijfster Lois P. Frankel runde 25 jaar

handvatten voor een nieuwe stijl van

een praktijk voor psychotherapie waar

leiderschap, de juiste strategie en

ze voornamelijk werkende vrouwen

processen, en alle belangrijke best

behandelde. Nice girls don’t get the

practices en valkuilen. ‘We hebben

corner office is het resultaat van al

al een vrouw’ is een handboek voor

die praktijkervaring. Het gaat over de

iedereen in het bedrijfsleven en de

meest gemaakte fouten van vrouwen

publieke sector die echt werk wil

op hun werk, het doet suggesties om

maken van diversiteit.

grip te krijgen op je carrière en het

Verkrijgbaar bij managementboek.nl

beschrijft manieren waarop je jezelf in de weg zit bij het benutten van al je talenten. Verkrijgbaar bij bol.com

STLWERKT.NL 41


WO MEN OVER GENDERGELIJKHEID EN VROUWENRECHTEN De missie van WO=MEN Dutch Gender Platform is glashelder: samen werken aan een rechtvaardige wereld waarin gendergelijkheid en de rechten van vrouwen en meisjes worden gerespecteerd. In een magazine over vrouwen in de sector transport en logistiek, kan ook een artikel over gendergelijkheid niet ontbreken. Hoe kunnen werkgevers bijdragen aan het bieden van gelijke kansen voor vrouwen? Sander Hehanussa is programmamanager gender en duurzame economie bij WO=MEN en geeft zijn visie.

GENDERGELIJKHEID IN HET OVER WO=MEN

NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN

WO=MEN (uitspraak: “women equals men”) strijdt voor gelijke

Hoe is het met de gendergelijkheid in

machtsverhoudingen tussen vrouwen, mannen en gender

het Nederlandse bedrijfsleven gesteld?

non-conforme personen. In Nederland, maar ook wereldwijd.

“Dat verschilt per bedrijf. Er valt in ieder

Het is het grootste genderplatform in Nederland, met zo’n

geval op verschillende terreinen nog een

50 aangesloten organisaties en 125 verbonden professionals.

wereld te winnen. Zo is de gecorrigeerde

Denk aan ontwikkelings- en vredesorganisaties, vrouwen- en

loonkloof in het bedrijfsleven

genderrechtenorganisaties, diaspora, vakbonden, politie,

bijvoorbeeld nog steeds 7% en niet

journalisten, kennisinstituten, academici, militairen, ondernemers,

kleiner geworden de afgelopen jaren.”

studenten en opiniemakers.

Volgens Sander zijn veel werkgevers zich daar niet van bewust. “Driekwart van de werkgevers denkt dat een loonkloof bij hen niet voorkomt, zo blijkt uit onderzoek van Ipsos. Ons doel is om werkgevers bewust te maken van dit soort ongelijkheden. Want verandering begint bij bewustwording.”

42 STL MAGAZINE


WO=MEN

Doe ook de check, ga naar www.sdg5werkgeverstool.nl.

WERKGEVERSTOOL

van gendergelijkheid. “Het resultaat

in alle veiligheid.” Maar er kleven voor

Om werkgevers op weg te helpen,

is een rapport dat een globaal inzicht

organisaties ook andere voordelen aan

heeft WO=MEN samen met

geeft, met tips waar je concreet mee

gendergelijkheid, licht Sander toe.

Ditwerktwel.nl een tool ontwikkeld

aan de slag kunt. Plan vergaderingen

Zo zijn vrouwen én mannen gelukkiger

die inzichtelijk maakt hoe het met

bijvoorbeeld tussen 10.00 en 15.00 uur,

in landen met meer gendergelijkheid.

gendergelijkheid en vrouwenrechten

dan kunnen medewerkers hun kinderen

En gelukkige mensen zijn productiever;

gesteld is binnen jouw organisatie.

wegbrengen naar en ophalen van

zij krijgen de mogelijkheid het beste

“Meten is weten. Deze checklist brengt

school.”

uit zichzelf te halen. Gendergelijkheid

de huidige situatie van een bedrijf in

zorgt ook voor innovatie, omdat de

kaart, zodat je als werkgever weet

DE VOORDELEN VAN

creativiteit toeneemt in bedrijven

waar nog iets te verbeteren valt op

GENDERGELIJKHEID VOOR

met gelijkekansenbeleid en

het gebied van gendergelijkheid en

ORGANISATIES

genderinclusieve culturen.

vrouwenrechten.” De werkgeverstool

De voornaamste reden is volgens

Sander verwijst tevens naar rapporten

bestaat uit 32 vragen, verdeeld in zes

Sander heel simpel: “Gendergelijkheid

van McKinsey waarin staat dat het

thema’s: 1 leiderschap, 2 balans werk/

en vrouwenrechten zijn

BBP stijgt bij gendergelijkheid, met 23

privé, 3 vergoedingen en promotie, 4

mensenrechten. Iedereen is voor de

biljoen euro wereldwijd in 2025 en met

fysieke en sociale veiligheid, 5 werving,

wet gelijk en iedereen moet zichzelf

221 miljard euro voor Nederland.

selectie en opleiding, 6 bevorderen

kunnen zijn, zonder onderscheid en

STLWERKT.NL 43


Alle transport- en logistiekvacatures bij elkaar... Logisch. Dé vacaturebank van de sector transport en logistiek De juiste medewerkers vinden is de kracht van STL. Onze professionals zorgen voor de perfecte match tussen werkgever en werknemer. Hart voor de zaak, oog voor de mens. Wij plaatsen direct. En kosteloos voor SOOB afdragende bedrijven. Alle transport- en logistiekvacatures bij elkaar... Logisch! Dat kan! Check: stlwerkt.nl/vacaturebank

44 STL MAGAZINE

Profile for Team communicatie

STLMGZN.  

Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded