Page 1

www.stksamorin.sk

II. lIga /komPas faNÚŠIka

odCHodY: Peter Gabriš (Bohemians), Martin Staško (hľadá si angažmán), Andrej Urban (Dub­ nica, UH), René Dedič (Žilina, UH), Messie Serge Tanguy (návrat do Francúzska), Danijel Savič (ná­ vrat do Srbska). prÍCHodY: Lukáš Jamroškovič (Stropkov, H), Filip Gligorov (Ružiná, H), Seybu Sidibou (Slovan, H), Andrew Kliment (Dol. Kubín, H), Michal Vil­ kovský (Senica, H), Attila Pinte ml., Jozef Mezzei (obaja z dorastu). Legenda: H=Hosťovanie UH=Ukončené hos­ ťovanie

proGraM 1. KoLa:

19. júla (piatok), 19.30: Senec–Liptovský Mikuláš. 20. júla (sobota), 17.30: Prešov–Trnava jun., Podbrezová–Dolná Ždaňa, Bardejov–Rimavská Sobota; 19.30: Michalovce– Dubnica nad Váhom. 21. júla (nedeľa), 17.30: FC ŠTK 1914 Šamorín–Šaľa.

21. 7. 2013

zmENy v HRáČskom káDRI Štk

Vii. ročník/8. číslo

fC Štk 1914 ŠamoRíN–slovaN Duslo ŠaĽa 1. KoLo 21. jÚLa o 1730 18 1 2 3 7 9 21 4 5 6 8 10 11 16 19 22 12 13 14 15 20

roZHodCa: Marek Mastiš aSiStenti: Martin Borsányi, Mário Roszbeck

1 22 3 4 5 8 11 13 6 7 12 16 18 9 2. 19. 10. 14. 15.

Július PÉNTEK Lukáš JAMROŠKOVIČ Karol STIFTER Vladimír PONČÁK Peter VAŠKO Miloš JAVORINA Ernest FULMEK Tomáš MARUŠIN Michal CMARKO Ľubomír MEZOVSKÝ Lukáš ČEMBA Denis JANKOVIČ Filip GLIGOROV Michal KUČERA Andrej ŠPÁNIK Mio JOVANOVIČ Seybu SIDIBOU Andrew KLIMENT Lazar CVEJIČ Michal VILKOVSKÝ Igor LEŽAIČ Attila PINTE ml. Jozef MEZZEI

prezident: Ing. Norbert CSUTORA Manažér: Mgr. Peter BLÁHA Hlavný tréner: Libor FAŠIANG asistenti trénera: Jozef Medgyes Vojtech VARADÍN Vedúci mužstva: Ladislav SÁNKA Lekár: MUDr. Ján GRŇA Masér: Attila VASI

Marián VALENSKÝ Dušan KOLMOKOV Michal KRUŽLÍK MARIÁN ĎATKO Roman MIHÁLIK Richard KONOPÁSEK Ján ČIRIK Milan MUJKOŠ Márius CHARIZOPULOS Marek TOMIŠ Daniel REHÁK Ondrej ČURGALI Róbert GEŠNÁBEL Richard PRÚČNY Dávid KISS Denis GALBAVÝ Fabrice NUMÉRIC Matúš KOCHAN Márk NAGY

Štatutári klubu: Manažér: tréner: asistent: Ved. mužstva: Masér: Lekár:

Ing.Tibor TAKÁCS Ján VALENT Ladislav JAROŠ Dušan LIBA Andrej TAKÁCS Dušan MARČEK Miloš MACALA MUDr. Ildikó PAPÁČEKOVÁ

oFiCiÁLnY SpraVodaj ŠaMorÍnSKeHo FutBaLoVéHo KLuBu

nový súťažný ročník sa nesie v znamení storočnice šamorínskeho futbalu

pred ÚVodnÝM HViZdoM Po kratučkej letnej prestávke štartuje nový súťažný ročník II. futbalovej ligy. Šamorínčania úspešne zvládli úlohu nováčika, šieste miesto v silnom pelo­ tóne tímov zvučných mien bolo vskutku výbornou vizitkou pre mužstvo zo Žitného ostrova. Od kolek­ tívu, ktorý bez väčších problémov zvládol premié­ ru, sa očakáva minimálne obhajoba vydobytých pozícií. „Veru, latku sme si postavili vysoko. Zdolať ju minimálne na totožnej úrovni nebude jednoduchá úloha. Mali sme k dispozícii krátke obdobie na prípravu, na testovanie vytypovaných posíl. V prípravných zápasoch sme podávali kolísavé výkony, občas viazla súhra. Bolo to zapríčinené už spomínanými skúškami

nových tvárí. Na osemdesiat percent už mám o zostave, ktorá nastúpi v nedeľu na prvý duel jasno. Verím, že do úvodného hvizdu dokážeme aj papierovo dotiahnúť prestupy nováčikov” – hodnotil prípravné ob­ dobie tréner nášho mužstva Libor Fašiang. Často pretraktovaný prestup Ležaiča ešte v  čase nášho rozhovoru (štvrtok), nebol doriešený. „Pre samotného futbalistu by to bola skvelá šanca presadiť sa v najvyššej súťaži. Kanonier jeho formátu by nám bez debaty chýbal, no na druhej strane by to bola skvelá reklama pre šamorínsky klub. Veď práve v drese ŠTK sa Igor Ležaič zviditeľnil. Prvý krok, prvý zápas je aj z pohľadu ďalšieho smerovania veľmi dôležitý, preto v nedeľu chceme uspieť” – konštatoval lodivod ŠTK.

SÚBoje oBoCH tÍMoV V SÚŤ. roč. 2012/13:

neWS

FC ŠtK 1914 ŠaMorÍn–duSLo ŠaĽa 1:0 duSLo ŠaĽa –FC ŠtK 1914 ŠaMorÍn 0:2 FC ŠtK 1914 ŠaMorÍn–duSLo ŠaĽa 2:0

Vychádza dvojtýždenne v súťažnom období. nepredajný. Zodpovedný vydaveteľ: ŠTK Šamorín (Ing. Norbert Csutora) Zodpovedný redaktor: Štefan Ágh a Jozef Szilvássy Grafická príprava a tlač: ROMEO PRODUCTION Spolupracovník–fotograf: Tibor Őry redakčná uzávierka tohto čísla: 19. 7. 2013 inForMačnÝ SpraVodaj ŠtK ŠaMorÍn

ii. Futbalový Kemp s trénermi WeSt HaM united Football academy naŠi reKLaMnÍ partneri


MLÁDEŽNÍCKE OKIENKO

II. futbalová liga/aktuality a zaujímavosti

Važení fanúškovia šamorínskeho futbalu! Tisztelt Szurkolók! Úvodom sezóny Vás vítam na prvom do­ mácom zápase nášho áčka. Verím , že nastávajúca sezóna bude minimálne tak úspešná ako tá prvá, naša premiérová v druhej lige. Rád by som pripomenul úžas­ né šieste miesto v konečnej tabuľke. Je to najlepšie umiestnenie šamorínskeho fut­ balu v jeho storočnej histórii. Málo z nás si uvedomuje , že sme skončili na 18. mieste v celkových tabuľkách slovenských klubov v súťažnom ročníku 2012/2013 v konkuren­ cii 1500 registrovaných a súťaž hrajúcich družstiev na Slovensku. Za to patrí veľká vďaka všetkým aktérom, ktorí sa pričinili o tento skvelý výsledok. Poďakovanie patrí hráčom, trénerom, celému realizačnému tímu, usporiadateľom – dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhajú organizovať domáce zápasy, našim bufetárom, no a Vám fanúši­ kom, že nás tak povzbudzujete v dobrom aj zlom. Poďakovať sa chcem mestu Šamorín, všet­ kým sponzorom, malým aj veľkým, za po­ moc a podporu. Stále verím, že projektom šamorínskeho futbalu, tak ako ho už piaty rok robíme oslovíme ďalších zanietencov, sponzorov, ktorí podporia túto myšlienku. Myslím si, že robíme veľkú reklamu tomuto regiónu a mestu Šamorín. Ale predovšet­ kým vychovávame stovky mladých podľa

starodávne ­ ho, a dodnes úspešného princípu: „v zdravom tele zdravý duch“ k takým od­ borným a mravným hodnotám, s ktorými sa môžu úspeš­ ne uplatniť nielen na ihrisku, ale aj v mimo neho, teda v spoločenskom a rodinnom živote. Verím, že spoločnými silami v tomto trende budeme pokračovať aj v nastávajúcej sezó­ ne, kedy si pripomeneme 100. výročie za­ loženia futbalového klubu v našom meste. Držme palce šamorínskému futbalu, rob­ me všetko tak , aby sme boli pyšní na naše modro-biele farby a hrdo nosili šamorínsky dres. Hajrá Somorja! Ing. Norbert Csutora, prezident ŠTK 1914 Šamorín.

DOMÁCE ZÁPASY ŠTK – JESENNÁ ČASŤ 21. júla (ned.), 17.30: Šamorín–Šaľa 3. augusta (sob.), 16.30: Šamorín–Rim. Sobota 17. augusta (sob.), 16.00: Šamorín–Žiar nad Hronom 31. augusta (sob.), 16.00: Šamorín–Podbrezová 14. septembra (sob.), 15.30: Šamorín–Bardejov 28. septembra (sob.), 15.00: Šamorín–Sp. Trnava jun. 12. októbra (sob.), 14.30: Šamorín–Dubnica 26. októbra (sob.), 14.00: Šamorín–Lipt. Mikuláš 9. novembra (sob.), 13.30: Šamorín–Prešov 23. novembra (sob.), 13.00: Šamorín–Senec

VÝSLEDKY PRÍPRAVNÝCH ZÁPASOV ŠTK MŠK Žilina jun.–Šamorín 1:1, gól za ŠTK: Marušin. Sp. Trnava jun.–Šamorín 0:1, gól: Sejba Šamorín–DAC 2:0, góly: Marušin, Javorina.

Sviatok mládežníckeho futbalu v Šamoríne   Futbalový klub FC ŠTK 1914 Šamorín zorganizoval pod náz­ vom Samaria Cup dňa 9. júna prvý ročník veľkolepého medzi­ národného mládežníckeho tur­ naja na ktorom sa zúčastnilo vo vekovej kategóri U10 devätnásť kolektívov z troch štátov: Česka, Maďarska a  Slovenska, medzi nimi aj omladina renomova­ ných domácich a zahraničných klubov. Na štyroch ihriskách v  Pomlé odohrali kolektívy celkom 82 súbojov, v  nich sa na trávni­ koch objavilo až 280 mladých futbalistov. V  silnej konkurencii napokon sa z víťazstva tešil tím reprezentujúci FC Znojmo. Do­ máci dirigovaný trénerom Pet­ rom Duhajom zaznamenali na

Konečné poradie turnaja: 1. FC Znojmo 2. ETO Győr 3. 1. FC Slovácko 4. FC ŠTK 1914 Šamorín 5. FC 1989 Petržalka 6. SC Soporon 7. FK Pohronie Žiar nad Hronom 8. ČFK Nitra 9. FKM Karlova Ves 10. MTE Mosonmagyaróvár 11. ŠK Slovan Bratislava 12. FK Inter Bratislava (žltý) 13. FK Bánovce nad Bebravou 14. FK Scorpions 15. SFM Senec 16. LP Domino Bratislava 17. FK Inter Bratislava (čierny) 18. Devínska Nová Ves 19. FK Rača

MTK–Šamorín 3:0. Šamorín–Vráble 1:0, gól: Fulmek. Šamorín–Dunajská Lužná 1:1, gól za ŠTK: Stifter. Šamorín–Sereď 1:0, gól: Cvejič.

Storočnicu STK pripomenieme aj retro dresmi O rok oslávime vzácne jubileum, storočnicu existencie futbalu v Šamoríne. Práve blížiace sa okrúhle výročie motivovalo vedenie FC ŠTK 1914 Šamorín k realizácii nového imidžu. Konkrétne sa jed­ ná o nový dizajn dresov, keď naši futbalisti budú nastupovať na zápasy súťažného ročníka 2013/2014 v takzvaných retro dresoch. Tie budú spomienkou na obdobie, kedy naši predkovia písali históriu šamorínskeho futbalu. Veríme, že nová fazóna poteší aj našich priaznivcov, navyše aj výkony nášho tímu budú adekvátne vzácnemu jubileu. Vladimír Pončák v novom drese.

Tréningy naplno...

ŠTK na úvod Slovnaft Cupu do Kalinkova

Druholigista zo Šamorína nastúpi v 1. kole ná­ rodnej pohárovej súťaže Slovnaft Cup 6. alebo 7. augusta u susedov v Kalinkove. Rozhodol o tom stredajší žreb. V prvom kole ešte majú účastníci Corgoň Ligy voľno. Hrá sa na jeden zápas, víťazi postupujú do 2. kola. Prvenstvo v Slovnaft Cupe obhajuje Slovan Bratislava.

Viac info na našej webstránke:

www.stksamorin.sk

podujatí skvelý úspech, keď štvr­ té miesto v konečnom poradí znamenalo zároveň aj najlepšie umiestnenie spomedzi sloven­ ských účastníkov. Navyše oporu ŠTK Šamorín, Štefana Vargu vy­ hlásili za najlepšieho hráča tur­ naja. Tréneri zúčastnených tímov si pochvaľovali nielen vysokú úroveň duelov, ale aj kvalitné or­ ganizačné zabezpečenie podu­ jatia, ktoré bolo ozajstným sviat­ kom mládežníckeho futbalu.

Zostava FC ŠTK 1914 Šamorín: Attila Horváth, Štefan Var­ ga, Peter Nagy, Jakub Čulaga, Tomáš Nagy, Ladislav Pósfay, Kristián Urban, Sebastian Duhaj, Adam Darida, Tímea Feketevízyová, Jonáš Lipovský, Radoslav Sipos, Dávid Magya­ rics. Tréner: Peter Duhaj. Cenu pre najlepšieho hráča tur­ naja získal hráč Šamorína Šte­ fan Varga. Po úspešnom účin­ kovaní na domácich trávnikoch sa prezen­ tovali zverenci trénera Duhaja vo výbornom svetle aj v Rakúsku, kde koncom júna ob­ sadili prvé miesto na medzinárodnom mlá­ dežníckom turnaji vo Viedni.

V Šamoríne úspešná repríza West Ham United kempu V spolupráci s trénermi futbalovej akadémie známeho anglického klubu West Ham United sa aj v tomto roku uskutočnil futbalový kemp žiakov a dorastencov, kto­ rý zorganizoval náš klub FC ŠTK 1914 Šamorín. „Keďže v uplynulom roku mala iniciatíva priaznivý ohlas v širokej futbalovej verejnosti a o naše podujatie bol veľký zájem, rozhodli sme sa pre ďalšie pokračovanie. Renomovaní odborníci z kolísky futbalu od 17. do 20. júna odovzdávali svoje bohaté skúsenosti mladým futbalistom vo forme dvoch denných tréningových jednotiek. Sústredenia sa v tomto roku

zúčastnilo celkom 120 detí vo veku 10 až 17 rokov. Medzi účastníkmi boli predovšetkým mládežníci z celého Slovenska, zastúpenie však malo aj Maďarsko a Srbsko. Tréneri z britských ostrovov sa osobitne zaoberali s brankármi, tých bolo štyridsať, ktorí ešte nedovŕšili 19 rokov. Okrem cibrenia futbalového kumštu anglickí tréneri kládli veľký dôraz aj na na maximálne nasadenie, vôlu a vštepovanie víťaznej mentality” – hodnotil prínos v poradí druhého šamorínskeho kempu jeden z jeho hlavných or­ ganizátorov, generálny manažér ŠTK Šamorín Peter Bláha.

Zadelenie mládežníckych tímov ŠTK do súťaží Začiatkom júla sa konal v Nitre aktív ZsFZ, na ktorom sa zadeľo­ vali jednotlivé naše mládežníc­ ke družstva do súťaží v ročníku 2013/2014. Zaujímavé je to hlavne z pohľadu reorganizácie dorasteneckých a žiackych prvoligových, následne aj druholigových súťaží. Prvoligové dorasty budú hrať ”uzavretú” sú­ ťaž 14 družstiev, ktoré sú zároveň aj tzv. ÚTM ( Útvar talentovanej mládeže). V danej súťaži budú hrať družstvá U19, U17 a U16. Doteraz U19 a U17 hrali ako dvojičky I. ligu a v prevažnej miere U18 a U16 týchto družstiev hrali II. ligu ako B družstvá daných klubov. Reorga­ nizáciou sa U18 zrušia, čo v praxi znamená, že takzvané B družstvá sa neprihlasujú do II. líg. Celoslovenskú I. ligu nasledujú tri II. ligy (Západ, Stred, Východ) ria­ dené regionálnymi futbalovými zväzmi. II. liga riadená ZsFZ bude mať 16 účastníkov, z toho 4 druž­ stvá budú z bratislavského regiónu (SFM Senec, Inter, Petržalka, Kar­ lovka), ostatné zo západosloven­ ského regiónu, tie ktoré túto súťaž hrali doplnené družstvami z III. ligy podľa umiestnenia v tabuľke v súťažnom ročníku 2012/2013. Do vyššej súťaže sa posunuli 4 najlep­ šie umiestnené družstvá. Nakoľko naši dorastenci ( U19) sa umiestnili na 10. priečke ostávame v III. lige. V žiackych kategóriách naše „áčko” starších žiakov (U15) bude

hrať druhú najvyššiu súťaž na Slo­ vensku (tak ako seniori A), jedná sa o II. ligu riadenú ZsFZ. U15-ka hrá vo dvojičke s mladšími žiakmi ŠTK (U13). Starších žiakov ”B” a mladších žia­ kov ”B” U14 a U12 sme nakoniec prihlásili do III. ligy žiakov ZsFZ. Rokovali sme aj s funkcionármi Bratislavského i Západoslovenské­ ho futbalového zväzu o možnosti prihlásiť túto našu dvojičku do II. ligy bratislavskej súťaže, no kom­ petentní z BFZ nám ponúkli nižšiu súťaž, ktorá kvalitou by zaostávala za západoslovenskou. Chceli sme eliminovať množstvo cestovania. Budeme na tom pracovať, aby sa žiacke súťaže podľa možnosti sa spojili s bratislavským regiónom, no nechceme, aby s fúziou utrpela kvalita. Nakoniec naše prípravky budú hrať bratislavskú súťaž, ako aj súťaž ria­ denú ObFZ Dun. Streda. Summa summarum: v novom roč­ níku bude náš klub reprezentovať 9 mládežníckych družstiev v riad­ nych súťažiach. Z toho 2 družstvá budú účinkovať v druhej lige žia­ kov, 2 družstvá v tretej lige dorastu, 2 družstvá v tretej lige žiakov a 3 družstvá prípraviek v regionálnych súťažiach. V novom ročníku želáme našim mladým talentom veľa športových úspechov. Hajrá Somorja!!! Vedenie FC ŠTK 1914 Šamorín

STK NEWS 21.júla 2013  
STK NEWS 21.júla 2013  
Advertisement