Page 1

RECOMPLEX megoldás minden hulladékra


A RECOMPLEX Egyesülés létrehozásakor az a gondolat vezérelte az alapítókat, hogy összehangolt együttműködésük segítségével egyszerűbb, hatékonyabb és hosszú távon kiszámítható szolgáltatást biztosítsanak partnereik számára, miközben a hazai hasznosítói háttéripar megerősödését, fenntarthatóságát is segítik. Összefogásunkkal elsősorban azoknak a cégeknek kínálunk valódi alternatívát, amelyek többféle hulladék keletkezésében érintettek, és amellett, hogy termékdíj-mentességet élveznek, igényük van az adminisztrációt jelentősen csökkentő egyablakos szolgáltatásra, továbbá biztosak akarnak lenni abban, hogy valamennyi hulladékáram kezelése az előírásoknak megfelelően, a környezetvédelmi szempontok és a gazdasági hatékonyság maximális figyelembe vételével történik.

Balatoni Henrik, Tóth Zoltán, Viszkei György, Dr. Wégner Krisztina 2

Igazgatósági tagok

Mi a RECOMPLEX?

Hulladék keletkezés Szilárd települési hulladék

4,6 millió tonna

Mennyiség ezer tonnában

A gyártói felelősséget a gyakorlatba átültető, Európában általános koordináló szervezeti modell az elmúlt években hazánkban is vitathatatlanul bizonyította életképességét és hatékonyságát, nagyban hozzájárult az európai uniós irányelvekben és az ezeknek megfelelő magyar jogszabályokban meghatározott hasznosítási célkitűzések teljesítéséhez.

RECOMPLEX - megoldás minden hulladékra

Köszöntő

Lakossági hulladék Csomagolási hulladék

5 000

Elektronikai hulladék

2,6 millió tonna

Akkumulátor hulladék

4 000 3 000 1 000

Gumi 830 000 tonna 130 000 tonna

24 500 tonna

45 000 tonna

500 0

A RECOMPLEX Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülését Magyarország nyolc, hulladékáramában meghatározó koordináló szervezete hozta létre, hogy a hulladék kibocsátó cégek számára egyablakos, komplex szolgáltatást nyújtson a hulladékhasznosítási kötelezettség teljesítésére. A RECOMPLEX célja, hogy hozzájáruljon a Magyarországon keletkező hulladékok növekvő arányú hasznosításához, illetve a magyar hulladékfeldolgozó kapacitások kihasználtságának növeléséhez, és lehetővé tegye, hogy a hasznosításra kötele-

zett cégek egy egységes rendszerben, az eddigieknél hatékonyabban és kevesebb adminisztrációs teher mellett tehessenek eleget adatszolgáltatási és hasznosítási kötelezettségüknek. Az egyesülés tagjai olyan koordináló szervezetek, amelyeket a hasznosításra kötelezett gyártók hoztak létre, és mára jelentős kibocsátó partneri körüknek és kiterjedt begyűjtői, hasznosítói hátterüknek köszönhetően a hazai hulladékkezelés túlnyomó többségét lefedik. Az elmúlt években jelentős tapasztalatot szereztek a hasznosítás koordinálá-

sában, partnereik érdekeinek képviseletében és a lakossági szelektív gyűjtés megszervezésében. Kezelt hulladékfajták:

Vállalat:

csomagolási hulladék

ÖKO-Pannon

elektromos és elektronikai hulladék

ELECTRO-COORD ÖKOMAT

gyógyszerhulladék és gyógyszer-csomagolás

RECYCLOMED

elem

RE’LEM

akkumulátor

HUNGAKKU

gumiabroncsok

KÖRKOOR

növényvédőszerrel szennyezett göngyöleg

CSEBER

3


Miért a RECOMPLEX?

A többféle anyagfajta kibocsátásában érintett cégek számára komoly terhet jelent az adatszolgáltatás bonyolultsága, a jogszabályi környezet gyakori változása. A RECOMPLEX amellett, hogy hosszú távon kiszámítható, optimális ráfordítások mellett teljesíthető hasznosítási lehetőséget nyújt partnereinek, a jelentésekkel kapcsolatos adminisztrációs terhek könnyítését tűzte ki célul.

Milyen hulladék?

hulladéktípus visszagyűjtésére kötelezettek, kiemelten az élelmiszer kiskereskedelmi áruházláncok, autógyártók, gépjármű importőrök és forgalmazók, informatikai vállalatok, valamint elektronikai berendezés gyártók és forgalmazók.

Az egyesülés elsősorban olyan vállalatok számára nyújt hatékony megoldást, amelyek több különböző

A RECOMPLEX előnyei: egységes szerződés azok számára, akik több hulladékfajta kibocsátásában érintettek egyablakos jelentési rendszer fokozatos kialakítása: olyan online felület, amely lehetőséget biztosít minden jelentés leadására, és a vámhatóság felé leadandó adatlapok generálására gyártói adatszolgáltatás átvállalása (elem, akkumulátor, e+e) egységesített számlázás magas szintű szakmai tanácsadás a kibocsátó partner számára személyre szabott hulladékkezelési megoldás, költséghatékony hulladék logisztika érdekképviselet 4

Előírt begyűjtési / hasznosítási arány

Határidő

Csomagolás

60%

2012

Elektromos és elektronikai berendezés

85%

2016

95% / 65%

2009

Elem

45%

2016

Gumi

50%

2010

Növényvédőszerrel szennyezett göngyöleg

62%

2012

Akkumulátor

A hasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos hazai szabályozás egyik fő eleme a 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról, amely kimondja a gyártó felelősségét az előírt arányú hasznosításra. A másik meghatározó jogszabály, az 1995. évi LVI. Törvény a környezetvédelmi termékdíjról, illetve a kapcsolódó kormányrendeletek, a csomagolást, a gumiabroncsot, az elektromos és elektronikai hulladékot és az akkumulátort a termékdíjas körbe vonják, és a díjfizetés, illetve mentesség feltételeit határozzák meg.

A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezelését a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet szabályozza, az elemek és akkumulátorok gyártóinak nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási a hasznosítási kötelezettségéről pedig a 181/2008. Korm. és 21/2008 KvVM rendelet rendelkezik. A RECOMPLEX hasznosítási díj fizetése fejében termékdíj-mentességet – elemek és hordozható akkumulátorok esetében a visszagyűjtési kötelezettség teljesítését – biztosítja,

átvállalja a kibocsátó cégek hasznosítási kötelezettségét, és megszervezi az egyes hulladékfajták előírt arányú begyűjtését és hasznosítását. Mindezt úgy teszi, hogy a tagszervezetek begyűjtési hálózatainak összehangolásával a hulladékgazdálkodás szervezése során felmerülő költségek a lehető legnagyobb környezeti eredménnyel járjanak. Amennyiben az Ön cégénél a fenti hulladékfajták közül akár több is előfordul, a RECOMPLEX az ideális megoldás! 5


Szemléletformáló tevékenységünk

A RECOMPLEX alapítóinak közös célkitűzése a helyes hulladékkezeléssel kapcsolatos ismeretek terjesztése, a lakosság és a gazdálkodó szervezetek meggyőzése a szelektív gyűjtés fontosságáról. A koordináló szervezetek alapításuktól fogva önálló tájékoztató, oktató munkával segítik a szelektív hulladékbegyűjtést, legyen szó csoma6

golási, elektronikai, akkumulátor, elem, gyógyszer vagy gumi hulladékról. Az egyesülésnek köszönhetően most lehetőség nyílik a kommunikációs célok és eszközök ös�szehangolására, a hatékonyabb tudatformáló munkára annak érdekében, hogy növekedjen a lakosságtól szelektíven begyűjtött hulladék mennyisége.


Tagvállalatok

cseber Non-profit Közhasznú Kft.

Alapítás:

2003

Kezelt hulladék:

növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek

Partnerek száma:

közel 100 kötelezett

Begyűjtött menynyiség 2009-ben:

1 160 tonna

Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

növényvédő szerek: 100% vetőmag: 70%

CSEBER Non-profit Közhasznú Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. V.em. 8. Telefon: 06-1/340-5411 Fax: 06-1/340-5012 E-mail: peter.lantos@cseber.hu www.cseber.hu 8

Mára valamennyi Magyarországon működő, azaz mintegy 36 növényvédő szert gyártó és importáló vállalat a koordináló szervezet tagja, így az a magyar növényvédő szer piacot hulladék-visszagyűjtési és -kezelési szempontból közel 100%-ban lefedi. A vetőmag-előállító cégek 2007. évi csatlakozása (52 vállalat) óta a hazai csávázott vetőmag-előállítás 70%-át is a Cseber Non-profit Közhasznú Kft. kezelii. A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyagok átvételét, hasznosítását, ártalmatlanítását külön rendelet is szabályozza, amelynek megfelelően a csomagolóanyagokat átvételi elismervénnyel kell átvenni, ezt 120 gyűjtőhelyen végzi a Cseber Kft. A szervezet 2009-ben 1160 tonna növényvédőszerrel szennyezett hulladék gyűjtéséről, hasznosításáról és ártalmatlanításáról gondoskodott.

17021

Mennyiség 1000 literben

A Cseber Non-profit Közhasznú Kft. 8 éve végzi a növényvédő szerrel szennyezett göngyölegek visszagyűjtését és ártalmatlanítását.

Növényvédőszer kibocsátás 2007 és 2009 között 18600

16459

20 000 15 000

Folyékony

6890

8216

6300

Szilárd

10 000 5 000 0 2007

2008

2009

Év

Várható hasznosítási díjak 2011. évre* Anyagtípus

Csomagoló eszköz térfogata

Hasznosítási díjtétel

Megjegyzés

0-1 liter

6 Ft/liter

a kiszállított mennyiségre számítva

1,1 liter-25 liter

15,5 Ft/liter, kg

a kiszállított mennyiségre számítva

26 liter-60 liter

550 Ft/kanna

61 liter-250 liter

1100 Ft/hordó

> 250 liter

2000 Ft/tartály

>0 kg

2,2 Ft/kg

a kiszállított mennyiségre számítva

Csávázott vetőmagzsákok Műanyag zsákok

0 – 80 kg

0.5 Ft/kg

a kiszállított mennyiségre számítva

Big-bag

0.2 Ft/kg

a kiszállított mennyiségre számítva

Papírzsákok

0 – 80 kg

1 Ft/kg

a kiszállított mennyiségre számítva

Takarófólia

-

térítésmentesen gyűjtjük

Raklap

-

térítésmentesen gyűjtjük

Műanyag és fém kannák, hordók, konténerek

Műanyag zsákok, műanyaggal bélelt papírzsákok

Egyéb csomagoló anyag

* A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására.

9


Tagvállalatok

ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft.

A visszavétel és begyűjtés fejlődése 2005 és 2009 között

Mennyiség tonnában

32881

Az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. 2004-es alapítása óta - az EU tagországok gyakorlatának megfelelően - széles körben segíti elő a Magyarországon keletkezett elektronikai hulladékok szervezett gyűjtését és hasznosítását.

Alapítás: Kezelt hulladék:

2004 elektromos és elektronikai berendezések

Partnerek száma:

400

Begyűjtött menynyiség 2009-ben:

30 700 tonna

Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

75%

Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Horvát u. 14-24. Telefon: 06-1/224-7730 Fax: 06-1/224-7739 E-mail: info@electro-coord.hu www.electro-coord.hu 10

35 000

30639 26236

25393

30 000

Visszavétel 18650

25 000

15189

13154

20 000

11293

10 000

1861

Begyűjtés

18001

Összesen 9173

15 000

7488

4403

3461

5 000

A Társaság országos szinten átvállalja és koordinálja a csatlakozott vállalkozások gyűjtési, ártalmatlanítási és hasznosítási kötelezettségét az elektromos és elektronikai berendezések hulladékára vonatkozóan.

0 2005

2006

2007

2008

2009

Év Elektromos és elektronikai berendezésekre vonatkozó termékdíjak és várható hasznosítási díjak 2011. évre*

A kollektív rendszer működésében - egyéni hulladékkezelési szerződéseken keresztül - jelenleg mintegy 400 cég vesz részt. 2009-ben az ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft. mintegy 30.700 tonna elektromos és elektronikai berendezést gyűjtött, kezelt, ártalmatlanított és hasznosított. Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. célja, hogy a hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések szervezett szelektív gyűjtése és hasznosítása az EU tagországok gyakorlatának megfelelően széles körben valósuljon meg Magyarországon, tájékoztató programok segítségével pedig környezettudatos szemléletre ösztönözze a lakosságot.

27174

Anyagtípus

KT kód

Hulladékkezelési díjtétel (Ft/kg)

Termék díjtétel (Ft/kg)1

Háztartási nagygépek, kivéve hűtőberendezés

101

8,7

83

Háztartási hűtőgépek

101

27

83

Háztartási kisgépek

102

8

83

Információs (IT) és távközlési berendezések

103

16,7

90

Szórakoztató elektronikai cikkek

104

19,6

100

Világítótestek

190

1,2

Gázkisüléses elven működő lámpák

191

55 Ft /db

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

105

2

83

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések

106

2

100

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

107

2,5

90

Adagolóautomaták

108

62

92

Rádiótelefon készülék

109

16,7

1000

0 2

0

A Ft/kg díjak a 2009-ben Magyarországon forgalomba hozott termékek tömegére vonatkoznak. Licence-díjas, darab alapú hulladékkezelési díj, a 2010-ben piacra vitt mennyiség (db) alapján. * A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására.

1 2

11


Tagvállalatok

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-t a csomagolt termékek kibocsátói, valamint a csomagolóanyag és -eszközgyártók, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség környezetvédelmi bizottságának meghatározó vállalatai hozták létre a csomagolásokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeik együttes teljesítése céljából 1996 végén.

Csomagolás kibocsátás és begyűjtés fejlődése 2003 és 2009 között

Mennyiség ezer tonnában

ÖKO-PANNON Nonprofit Kft.

615,45

582,89

700

626,03

568,88

532,71

600

Lakossági gyűjtés

416,65

500

317,36

314

400

342,43

339,82

351,75

331,46

Csomagolás kibocsátás

198,11

300

Ipari gyűjtés

144

200

40,93

26,68

14,97

4,32

100

44,88

49,61

51,31

0

1996

Kezelt hulladék:

csomagolási hulladék

Partnerek száma:

2800

Begyűjtött menynyiség 2009-ben: Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

331 000 tonna 68%

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. Telefon: 06-1/383-9305 Fax: 06-1/383-9306 E-mail: info@okopannon.hu www.okopannon.hu 12

2003

Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. országos szinten koordinálja a csomagolóanyagok lakossági, ipari, valamint kereskedelmi szelektív hulladékgyűjtését és hasznosítását.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Év

ÖKO-Pannon csomagolás kibocsátó partnereinek száma 2002 és 2009 között

A Kft. 2009-ben 2800 kibocsátó partnerrel dolgozott együtt, valamint 331.000 tonna hulladékká vált csomagolás szelektív gyűjtését és újrahasznosítását koordinálta. Az ÖKO-Pannon által koordinált lakossági szelektív hulladékgyűjtési rendszerben napjainkban 890 település, mintegy 5 millió lakosa, 5.150 szelektív gyűjtőponton gyűjtheti anyaga szerint különválogatva az otthonában képződött csomagolási hulladékokat. A Kft. koordináló tevékenysége mellett aktív kommunikációval segíti a szelektív hulladékgyűjtés széleskörű használatát: oktatóprogram, lakossági tájékoztató program és reklámkampányok mellett a sajtón keresztül is folyamatos tájékoztatást biztosít a szelektív hulladékkezelés aktualitásairól.

Partnerek száma

Alapítás:

2368

3 000 2 500

1722

2506

2800 Csomagolás kibocsátó partnerek száma

1934

1253

2 000

779

1 500 1 000

165

500 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Év

Mi a zöld pont? A Zöld Pont világszerte használt nemzetközi jelzés. Az Európai Unióban azon csomagolások esetén, amelyeken megtalálható a Zöld Pont, a gyártó hasznosítási kötlezettségét a

PRO-EUROPE valamely tagszervezete közreműködésével teljesíti, vagy külön védjegyhasználati megállapodást köt. A Zöld Pont védjegy kizárólagos magyarországi tulajdonosa a PRO EUROPE szervezettel kötött szerződés alapján az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. 13


Tagvállalatok

Tagvállalatok

RECYCLOMED Nonprofit Közhasznú Kft.

Nem kereskedelmi csomagolásokra vonatkozó termékdíjak és várható hasznosítási díjak 2011. évre* Nem kereskedelmi csomagolás anyagtípus Üveg Műanyag fogyasztói csomagolás

Műanyag

Egyéb műanyag

Hasznosítási díjtétel (Ft/kg)

Termék díjtétel (Ft/kg)

479

5

6

418

20,9

36

419

18,2

36

439

8,7

16

Alumínium

441

6

16

Alumínium Italosdoboz

441

6,6

16

Papír és karton Fém

KT kód

448

3,4

13

Fa

Egyéb fém

459

6.9

16

Természetes alapú textil

439

8,7

16

Ital-csomagoló karton

489

17,5

44

Egyéb

489

22,5

44

Társított (kompozit)

A RECYCLOMED Nonprofit Közhasznú Kft. 2003-ban alakult meg a Magyar Gyógyszergyártók Országos Szövetségének támogatásával, elsősorban a gyógyszeripari csomagolási-hulladék kezelése és újrahasznosítása céljából. A szervezet 2005 óta a lakossági gyógyszerhulladék begyűjtésének és ártalmatlanításának koordinálását is végzi.

Kereskedelmi csomagolásokra vonatkozó termékdíjak és várható hasznosítási díjak 2011. évre*

Kereskedelmi csomagolás anyagtípus

KT kód

Csomagolás

Kereskedelmi csomagolás

Hasznosítási díjtétel 1. (Hcs) (Ft/kg)

Hasznosítási díjtétel 2. (Hk) (Ft/%/kg)

2003

Kezelt hulladék:

gyógyszeripari csomagolás és gyógyszer hulladék

Partnerek száma:

98

Begyűjtött menynyiség 2009-ben: Termék díjtétel (Ft/kg)

Üveg (kereskedelmi üveg csomagolás)

4ÜV

5

0,042

30

Műanyag (kivéve műanyag bevásárló reklám táska)

4MA

20,9

0,5

350

Műanyag bevásárló reklám táska

4MT

20,9

0,7

1900

Fém kereskedelmi csomagolás (alumínium)

4LU

6,6

1,65

1150

Fém kereskedelmi csomagolás (egyéb fém)

4FM

3,4

1,65

1150

Rétegzett italcsomagolás

4RI

17,5

0,65

450

14

Alapítás:

* A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására.

Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

A RECYCLOMED Nonprofit Közhasznú Kft. napjainkban 98 partner hasznosítási kötelezettségét teljesíti. A szervezet 2009-ben 180 tonna gyógyszeripari hulladék szelektív gyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodott.

Nem kereskedelmi csomagolásokra vonatkozó termékdíjak és várható hasznosítási díjak 2011. évre*

180 tonna 98,2%

RECYCLOMED Nonprofit Közhasznú Kft. 1134 Budapest, Lehel utca 11. Telefon: 06-1/288-1417; 06-1/288-1489 Fax: 06-1/350-6560 E-mail: recyclomed@recyclomed.hu www.recyclomed.hu

Anyagtípus

KT kód

Hasznosítási díjtétel (Ft/kg)

Termék díjtétel (Ft/kg)

Üveg

479

4,9

6

Műanyag

419

18,1

36

Papír és karton

439

9,5

16

Alumínium

441

4,5

16

Egyéb fém

448

3,8

13

Fém Fa

459

7

16

Társított (kompozit)

489

23,5

44

* A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására.

15


Tagvállalatok

HUNGAKKU Közhasznú Nonprofit Kft.

Átvállalt kötelezetti mennyiség 2002 és 2009 között 9744

A Hungakku Közhasznú Nonprofit Kft. országos hatáskörű akkumulátorhulladék hasznosítást koordináló szervezetet 2002. június 25-én alapította három hazai akkumulátorokat gyártó társaság. Céljuk volt, hogy a társaság szakmai szolgáltatóként, nyitott szervezetként segítse és képviselje partnereit a Hulladékgazdálkodási törvényben foglalt kötelezettségeik teljesítésére. Alapítás:

2002

Kezelt hulladék:

akkumulátorok

Partnerek száma:

125

Begyűjtött menynyiség 2009-ben:

10 065 tonna

Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

55%

HUNGAKKU Akkumulátorhulladék Hasznosítást Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 75. fsz. 1. Zöld szám: 06-80/204-342 Telefon: 06-1/422-1581 Fax: 06-1/273-1819 E-mail: hungakku@hungakku.hu www.hungakku.hu 16

Mennyiség tonnában

12 000

A Hungakku Nonprofit Kft. az elhasznált áramforrások begyűjtésére a több mint félezer kötelezetti és kereskedői partnerénél a hulladékkezelő partnerek segítségével begyűjtői hálózatot épített ki. A koordináló szervezet – 125 kötelezetti partnere nevében – 2009-ben 13.114 tonna hulladék akkumulátort gyűjtött be és hasznosított újra, melynek 90%-a nyersanyagként visszakerült a termelési folyamatba, és új akkumulátort, ólomlemezt, forraszanyagot, kerékólmot gyártottak belőle.

9847

10064 Akkumulátor

6951 4727

6 000 4 000 2 000 0 2002

A társaság szerződéses rendszerek keretében hangolja össze a hazai akkumulátorgyártó társaságok és importőrök, valamint a hulladékbegyűjtők és hasznosítók tevékenységeit, gondoskodva a forgalomba hozott akkumulátorok mennyiségének megfelelő hulladék áramforrások begyűjtéséről és szervezett export keretében történő külföldi hasznosításáról.

10814

8482

10 000 8 000

11054

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Év

Akkumulátorra vonatkozó termékdíj és hasznosítási díj 2011. évre** KT kód

Hasznosítási díjtétel* (Ft/kg)

Termék díjtétel (Ft/kg)

elektrolittal feltöltött

501

45

112

elektrolittal fel nem töltött

502

49,8

156

Anyagtípus

Akkumulátor

* Kibocsátás függvényében differenciált. ** A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására.

17


Tagvállalatok

ÖKOMAT Közhasznú Nonprofit Kft.

Alapítás:

2004

Kezelt hulladék:

elektromos és elektronikai berendezések

Partnerek száma:

246

Begyűjtött menynyiség 2009-ben:

4 000 tonna

Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

10%

ÖKOMAT Nonprofit Közhasznú Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich út 40. Telefon: 06-1/236-0506; 06-1/236-0507 Fax: 06-1/329-8224 E-mail: office@okomat.hu www.okomat.hu 18

Az ÖKOMAT Elektronikai Hulladék Hasznosító Közhasznú Nonprofit Kft. az elektromos és elektronikai berendezések gyártóitól és forgalmazóitól díjfizetés ellenében, szerződésben rögzített feltételekkel 2005. január 1. óta vállalja át az e+e hulladékok megfelelő arányú begyűjtését, a hasznosítás és ártalmatlanítás szervezését, koordinálását, valamint a termékdíj-fizetési kötelezettséget. Az elektromos és elektronikai hulladékhasznosítást koordináló társaságok között másodiknak számító szervezet ma már több mint 200 partnerrel büszkélkedhet, 2009-ben pedig mintegy 4000 tonnányi elektromos és elektronikai hulladék begyűjtését és hasznosítását koordinálta. Az e+e piac különböző szegmenseinek szakmai szervezeteivel szoros együttműködésben szakmai napokkal, előadásokkal segíti az Ökomat Közhasznú Nonprofit Kft. a kötelezettek eligazodását a termékdíjas és hulladékgazdálkodási törvényekben. Ezen túlmenően társaságunk közhasznú tevékenységéből adódóan is keresi azokat a partnereket is, akik az e+e eszközök nagy felhasználójaként tetemes hulladékot termelnek, mint például az önkormányzatok.

4020

Mennyiség tonnában

Az Ökomat Közhasznú Nonprofit Kft.-t 2004 novemberében alapította 12 étel-, ital-, adagoló, játék- és nyerő automatákat gyártó és forgalmazó cég.

Elektronikai hulladék begyűjtés és hasznosítás 2005 és 2009 között

4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

Elektronikai

2557

hulladék 1286 896

792

2005

2006

2007

2008

2009

Év

Elektromos és elektronikai berendezésekre vonatkozó termékdíjak és várható hasznosítási díjak 2011. évre* KT kód

Hasznosítási díjtétel (Ft/kg)

Termék díjtétel (Ft/kg)

Háztartási nagygépek

101

9,2

83

Háztartási kisgépek

102

9

83

Információs (IT) és távközlési berendezések, kivéve rádiótelefon készülék

103

19,8

90

Szórakoztató elektronikai cikkek

104

19,8

100

Elektromos és elektronikus barkácsgépek, szerszámok, kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari szerszámok

105

4,8

83

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések Kivétel: 950430 VTSZ

106

10,8 48

100

Anyagtípus

Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő eszközök

107

21,8

90

Adagolóautomaták

108

58

92

Rádiótelefon készülék

109

35

1000

átfolyós

21,2

83

normál

42,5

83

Hűtőberendezések

* A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására.

19


Tagvállalatok

RE’LEM Nonprofit Kft.

Hordozható elem és akkumulátor hulladék begyűjtés és hasznosítás 2005 és 2009 között 365

Alapítás:

2005

Kezelt hulladék:

elemek és akkumulátorok

Partnerek száma:

160

Begyűjtött menynyiség 2009-ben:

365 tonna

Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

75%

RE’LEM Nonprofit Kft. 1133 Budapest, Tutaj u. 6/A. Telefon: 06-1/801 2910 Fax: 06-1/801 2911 E-mail: info@relem.hu www.relem.hu 20

A RE’LEM Elem- és akkumulátorhulladékok Kezelését Koordináló Szervezet Nonprofit Kft. irodaházakból, bolthálózatokból iskolákból és egyéb partnereitől vesz át és szállít el elemet, és hordozható akkumulátort a veszélyes hulladékokra vonatkozó dokumentációval, hasznosítás céljából. A szervezet 2006 óta országos begyűjtő hálózatot működtet, amely napjainkban már 160 partner közel 1.500 tonnányi elem és akkumulátor utáni kötelezettségeit teljesíti. Jelenleg 9 730 000 magyar lakos már saját településén fér hozzá a használtelem-gyűjtő rendszer több mint 23 000 gyűjtőhelyéhez. Minden olyan vállalkozás köteles nyilvántartásba vetetni magát, amely elemet, hordozható akkumulátort vagy olyan készüléket hoz forgalomba, amely tartalmaz elemet vagy akkumulátort (pl. mp lejátszók, kéziszerszámok, gyermekjátékok, televíziók, de még a gépjárművek és a zenélő képeslapok forgalomba hozói is kötelezettek! Vonatkozó jogszabályok: 181/2008. Korm. és 21/2008 KvVM rendelet).

Mennyiség tonnában

400

280

elemek és

199,5

300

akkumulátorok

173

200

44,7

100 0 2005

2006

2007

2008

2009

Év

Hordozható elemekre és akkumulátorokra vonatkozó várható hulladékkezelési díj 2011. évre* Anyagtípus Hordozható elem és akkumulátor

KT kód

Hulladékkezelési díjtétel (Ft/kg)

Termék díjtétel (Ft/kg)

- **

220

- **

A RE’LEM valamennyi adminisztratív (nyilvántartásba vétel, éves adatszolgáltatások) és környezetvédelmi (begyűjtés, újrahasznosítás) kötelezettséget átvállal és teljesít partnerei számára. Az elemek és hordozható akkumulátorok (a NiCd kivételével) nem tárgyai a termékdíjas szabályozásnak. Termékdíjat fizetni tehát általában nem kell, visszaigényelni pedig semmilyen hordozható áramforrás esetében nem lehet.

* A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására. ** A hordozható áramforrások nem tárgyai a termékdíjas szabályozásnak. Kivétel a 8507 30 Ni-Cd akkumulátor, amelynek forgalomba hozatala azonban 2008. szeptember 26-a óta tilos. 21 Ld.: 21/2008 KvVM és 21/2009 KvVM rendelet!


Tagvállalatok

KÖRKOOR Közhasznú Nonprofit Kft.

Kötelezetti állomány kibocsátása 2007 és 2009 között 5300

A KÖRKOOR Környezetvédelmi Koordinátor Közhasznú Nonprofit Kft.-t gumiabroncs forgalmazók, begyűjtők és hasznosítók alapították 2004-ben.

Alapítás:

2004

Kezelt hulladék:

használt gumiabroncsok

Partnerek száma:

100

Begyűjtött menynyiség 2009-ben:

4 500 tonna

Országos teljesítésből átvállalt kötelezettség aránya:

10%

KÖRKOOR Nonprofit Közhasznú Kft. 1238 Budapest, Grassalkovich út 40. Telefon: 06-1/411-1473; 06-1/411-1474 Fax: 06-1/266-0340 E-mail: iroda@korkoor.hu www.korkoor.hu 22

Partnerei begyűjtési és hasznosítási kötelezettségeinek átvállalásával a szervezet mentességet biztosít azon vállalkozások számára, amelyek a forgalomba hozott gumiabroncsok után termékdíj fizetésére kötelezettek. A KÖRKOOR jelenleg mintegy 100 kötelezett jogszabályban előírt adatszolgáltatási feladatait végzi mind az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség, mind pedig a Környezetvédelmi Minisztérium felé. 2009-ben a KÖRKOOR Környezetvédelmi Koordinátor Közhasznú Nonprofit Kft. 4500 tonna gumiabroncs szelektív gyűjtéséről és újrahasznosításáról gondoskodott.

Mennyiség tonnában

6 000

Gumiabroncs

3345

4 000 3 000 2 000 1 000 0 2007

2008

2009

Év

Gumiabroncsra vonatkozó termékdíj és várható hasznosítási díj 2011. évre* Anyagtípus

E társaság is szervez közhasznúsági tevékenysége részeként hulladékbegyűjtési kampányokat, amelyek a kommunális hulladék egy részét képező hasznos hulladék lerakásának megelőzését szolgálja.

3200

5 000

Gumiabroncs

KT kód

Hasznosítási díjtétel (Ft/kg)

Termék díjtétel (Ft/kg)

211

28

110

* A jelenlegi jogszabályi környezetben a közölt díjak kerülnek alkalmazásra. Jogszabályváltozás esetén a RECOMPLEX fenntartja a jogot a közölt díjak megfelelő módosítására.

23


RECOMPLEX Kezelést Koordináló Szervezetek Egyesülése 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. Telefon: +36 30 905 2101 E-mail: info@recomplex.hu www.recomplex.hu

Cégismertető  

RECOMPLEX - megoldás minden hulladékra

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you