Page 1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET

SEMINARSKI RAD UPRAVLJANJE POSLOVNIM DOKUMENTIMA „FREELANCER“

Izradile: Sara Soldić Broj indeksa: 0066155898 Neda Rakušić Broj indeksa: 0067441019


Sadržaj: Sadržaj: ..................................................................................................................................................2 1.Uvod:...................................................................................................................................................3 2. Kratki opis web servisa.......................................................................................................................4 2.1. Ekranski prikaz i opis....................................................................................................................6 3.Tehnološki okvir..................................................................................................................................7 4. Kratki razvoj......................................................................................................................................11 5. Opis problema koji se rješava upotrebom Freelancer.com..............................................................12 6. Opis funkcionalnosti.........................................................................................................................13 6. 1. Kako funkcionira internetski servis Freelancer.com..................................................................14 6. 1. 1. Napravite rad jeftinije.......................................................................................................14 6. 1. 2. Što i kako radi Freelancer.com..........................................................................................14 6.1.3. Zaradi novac s programom Freelancer.com affiliate...........................................................15 6.1.4. Kako licitirati na freelancer.com.........................................................................................15 6.1.5. Smjernice za Freelancer.com..............................................................................................16 6.2. Primjer korištenja internetskog servisa Freelancer.com............................................................19 7. Kreiranje profila................................................................................................................................26 8. Poslovna primjena............................................................................................................................27 9. Konkurencija.....................................................................................................................................29 10. Pozitivne vs. negativne strane........................................................................................................30 11. Swot analiza....................................................................................................................................30 12. Troškovi, pokazatelji poslovanja i uspješnosti................................................................................31 13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti..................................................................34 14. Zaključak:........................................................................................................................................35 15. Prilog: životopis – Sara Soldić i životopis – Neda Rakušić ...............................................................36 16. Sažetak...........................................................................................................................................38 17. Literatura........................................................................................................................................39 2


1.Uvod:

Cilj rada je upoznati Vas s prednostima i nedostacima freelancer.com web servisa. U ovom radu bit će opisana pozicija freelancera, način poslovanja te svi relevantni podatci. Detaljno će se objasniti tko je freelancer te će se ponuditi konkretne upute kako zaraditi novac i uspjeti kao freelancer. Tko god je u procesu traženja posla, poznato mu je da većina tvrtki danas traži i zapošljava osobe s radnim iskustvom. Ako ste završili fakultet i ne možete naći posao već dulje vrijeme, normalno je da vam to iskustvo nedostaje. No, ako ste snalažljivi i smatrate da imate dovoljno znanja za manje projekte, mogli biste se okušati kao freelancer. Uz stjecanje iskustva i usavršavanje svojih znanja, na ovaj način možete popuniti prazne rubrike u svojem životopisu. Također, ako ste već zaposleni i imate višak slobodnog vremena, možete iskoristite svoje radno iskustvo za dodatan posao. U ovo doba recesije i nedostatka poslova, zašto ne pokušati stvoriti novi način zarade?

3


2. Kratki opis web servisa

Freelancing je jedna od najboljih metoda zarađivanja novca na internetu. Ovisi isključivo o vještinama, sposobnostima i iskustvu pojedine osobe, odnosno freelancera. Freelance način rada podrazumijeva samostalan i neovisan rad za klijenta. Rad se zasniva na osnovi privremenog Ugovora o radu ili Ugovora o autorskom djelu. Freelancer je samozaposleni radnik. Osoba koja nije dugoročno vezana za jednog poslodavca i istovremeno može raditi za više njih. Ovisno o svojim interesima i znanjima, freelancer uzima projekte za određenu tvrtku te se obvezuje isporučiti ih u roku. Čim je njegov posao završen, on dobiva plaću za obavljen rad i prelazi na novi projekt. Koncept freelancinga nije ograničen samo na zaposlenike, već je jednako koristan i za poslodavce. Poslodavci (u osnovi start-up tvrtke), u mogućnosti su pronaći iskusne zaposlenike bez dugoročnih ugovora i po vrlo povoljnoj cijeni. Plaćanje za freelance posao ovisi o dogovoru i online zajednici u kojoj freelancer radi. Freelancer može dogovoriti plaćanje svojeg posla u obliku dnevnice, satnice ili naplatiti završen projekt. Plaćanje aranžmana je u većini slučajeva određeno po satu rada. Za složenije projekte plaćanje je najbolje odrediti po fazama, znači na temelju određenih koraka. Neki od poslova u kojima je freelancing najčešći su prevođenje, novinarstvo, lektoriranje, programiranje, web-dizajn, grafički dizajn, videoprodukcija, glazba, multimedija, konzalting, uređivanje fotografija, planiranje događaja, priprema projekata, uređivanje tekstova, pisanje reklama i slogana i sl. Kod freelancera sam ste sami svoj šef. Uzimate onoliko poslova koliko želite, sami organizirate radno vrijeme i nitko vam ne određuje što ćete raditi i kako se ponašati. Međutim, nemojte zaboraviti da uvijek morate poštivati rokove koje vam je zadao vaš poslodavac. Ako ste završili ekonomiju, možete raditi u prodaji ili marketingu, ako se pak razumijete u računala, iskoristite svoje znanje u IT području, ako dobro znate strani jezik, prevodite ili se okušajte kao novinar. Ovdje niste vezani strogo za diplomu – ako ste svestrana 4


i sposobna osoba možete uspjeti u raznim područjima. Postoji mnoštvo web zajednica u kojima možete započeti svoju karijeru. Ako želite postati freelancer, prvi je korak učlaniti se u jednu od freelance platforma za online zapošljavanje. Odabir one prave je bitan jer o njemu ovisi dobivanje vašeg teško zarađenog novca.

Link internetskog servisa Freelancer.com

www.freelancer.com

5


Izvor: www.freelancer.com

2.1. Ekranski prikaz i opis

6


Izvor: www.freelancer.com

3.Tehnološki okvir 7


Internetski servis Freelancer.com napravljen je korištenjem različitih tehnologija. Ovdje ćemo nabrojati neke od njih i izložiti njihovu primarnu funkciju. Za izradu web stranice korišteni su različiti programski jezici, kao što su PHP, Mysql, Javascript, Html, Css i dr. Koristi, naravno, i neke protokole kao što su http, https, ssl, tcp/ip i sl.

PHP Php je open-source server-side skriptni programski jezik za dinamičko generiranje HTML koda. Drugim riječima, PHP je skriptni programski jezik pomoću kojeg možete kreirati HTML stranicu na serveru prije nego što je ona poslana klijentu popunjenu dinamičkim sadržajem. Govorimo o radu sa templateima. Ovim načinom generiranja sadržaja klijent ne može vidjeti kod (skriptu) koji je generirao sadržaj koji gleda, već ima pristup čistom HTML kodu. Open-source u gornjoj definiciji znači da svatko tko želi može skinuti izvorne PHP kodove pisane u C-u i, ukoliko ih razumije, može ih mijenjati po svojoj volji te dodavati nove funkcije PHP-u. Štoviše, svi su pozvani da sudjeluju u razvoju novih verzija PHP-a. Izvorne kodove i instalacijske datoteke možete skinuti sa službenog PHP sitea. Server-side programiranje i usporedba PHP-a sa ostalim server side tehnologijama PHP je jedna od najnaprednijih i najkorištenijih server-side skriptnih tehnologija koje su danas u upotrebi. On je svojom sintaksom sličan mnogim drugim sličnim jezicima, čak i ima istoznačne (iste po sintaksi i funkcionalnosti) funkcije kao i neki drugi jezici kao što su C ili Perl. To znači da jednu radnju možete izvesti korištenjem više različitih funkcija.

MySQL

MySQL je besplatan, open source sustav za upravljanje bazom podataka. Uz PostgreSQL, MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda te se distribuira kao sastavni dio serverskih Linux distribucija, no također postoje inačice i za ostale operacijske sustave poput Mac OS-a, Windowse itd. MySQL baza je slobodna za većinu uporaba. Ranije u svom razvoju, MySQL baza podataka suočila se s raznim protivnicima MySQL sustava organiziranja podataka, jer su joj nedostajale neke osnovne funkcije definirane SQL standardom. Naime, MySQL baza je optimizirana kako bi bila brza nauštrb funkcionalnosti. Nasuprot tome, vrlo je stabilna i ima dobro dokumentirane module i ekstenzije te podršku od brojnih programskih jezika, kao što su PHP, Java , Perl, Python... MySQL baze su relacijskog 8


tipa, koji se pokazao kao najbolji način skladištenja i pretraživanja velikih količina podataka i u suštini predstavljaju osnovu svakog informacijskog sustava, tj. temelj svakog poslovnog subjekta koji svoje poslovanje bazira na dostupnosti kvalitetnih i brzih informacija. MySQL i PHP su osvojili veliki dio tržišta jer su open source, dakle, mogu se besplatno koristiti.

HTML HTML je kratica za HyperText Markup Language, što znači prezentacijski jezik za izradu web stranica. Hipertekst dokument stvara se pomoću HTML jezika. HTML jezikom oblikuje se sadržaj i stvaraju se hiperveze hipertext dokumenta. HTML je jednostavan za uporabu i lako se uči, što je jedan od razloga njegove opće prihvaćenosti i popularnosti. Svoju raširenost zahvaljuje jednostavnosti i tome što je od početka bio zamišljen kao besplatan i tako dostupan svima. Prikaz hipertext dokumenta omogućuje web preglednik. Temeljna zadaća HTML jezika jest uputiti web preglednik kako prikazati hipertext dokument. Pri tome se nastoji da taj dokument izgleda jednako bez obzira o kojemu je web pregledniku, računalu i operacijskom sustavu riječ. HTML nije programski jezik, niti su ljudi koji ga koriste programeri. Njime ne možemo izvršiti nikakvu zadaću pa čak ni najjednostavniju operaciju zbrajanja ili oduzimanja dvaju cijelih brojeva. On služi samo za opis naših hipertekstualnih dokumenata. Html datoteke su zapravo obične tekstualne datoteke, eksenzija im je .html ili .htm. Osnovni građevni element svake stranice su znakovi (tags) koji opisuju kako će se nešto prikazati u web pregledniku. Poveznice unutar HTML dokumenata povezuju dokumente u uređenu hijerarhijsku strukturu i time određuju način na koji posjetitelj doživljava sadržaj stranica. CSS je kratica od engleskog izraza Cascading Style Sheets. Radi se o stilskom jeziku, koji rabimo za opis prezentacije dokumenta napisanog pomoću markup (HTML) jezika. Kako se web razvijao, prvotno su u HTML ubacivani elementi za definiciju prezentacije (<font> tag itd.), ali je dovoljno brzo uočena potreba za stilskim jezikom koji će HTML osloboditi potrebe prikazivanja sadržaja (što je prvenstvena namjena HTML-a) i njegovog oblikovanja (čemu nam danas služi CSS). Drugim riječima, stil definira kako prikazati HTML elemente. CSS-om se uređuje sam izgled i raspored stranice.

9


SSL Secure Sockets Layer (SSL) protokol ostvaruje identifikaciju dva sugovornika povezana preko računalne mreže i zaštićeni prijenos podataka među njima. Internet je svojom komercijalizacijom stvorio potrebu za većom sigurnošću prijenosa. Donedavno je internet bio mreža uglavnom akademskih građana koji su slobodno razmjenjivali podatke. Nikakva zaštita nije bila potrebna, ključna je bila efikasnost. U skladu s tim, rađeni su i protokoli za prijenos podataka, kao što je telnet, ftp, http i brojni drugi koji ostvaruju traženi prijenos podataka, ali ne i njihovu zaštitu. Iako je danas potreba za zaštitom podataka osnova za komercijalnu upotrebu mreža, ni velike organizacije i poduzeća ne mogu si priuštiti mijenjanje postojećih protokola, zbog broja korisnika koji ih koriste. Rješenje ove dileme je u prijenosu nezaštićenih podataka kroz zaštićene komunikacijske kanale. Upravo to radi SSL protokol. Zaštitu ostvaruje snažnim šifriranjem, a za identifikaciju koristi poznatu tehniku: sustav javnih ključeva (Public Key Criptography). Prilikom stvaranja SSL-a postavljeni su sljedeći ciljevi (po prioritetima): 1. Kriptografska zaštita (Criptographic Security). SSL ostvaruje zaštitu podataka za ostvarenje sigurne veze između dva sudionika u komunikaciji. 2. Neovisnost o softveru i hardveru (Interoperability). Omogućiti programerima stvaranje softvera koji implementira SSL tako da dva različita softvera mogu razmijeniti parametre šifriranja bez međusobnog poznavanja koda. 3. Proširivost (Extensibility). Kreirati okvir unutar kojeg se mogu uklopiti nove metode šifriranja javnim i simetričnim ključem ukoliko se za to pojavi potreba. Time se istovremeno ostvaruju dva podcilja: •

sprečava potrebu za stvaranjem novih protokola (uz rizik njihovih mogućih nedostataka)

sprečava potrebu implementacije potpuno novih metoda šifriranja 4. Relativna efikasnost (Relative efficiency). Šifriranje zna biti vrlo zahtjevno za

procesor računala, posebno kada se koristi asimetrično šifriranje. Zbog toga SSL pamti (cache) komunikacijske parametre ostvarenih veza kako bi smanjio broj veza koje mora

10


ispočetka stvarati, čime ujedno manje opterećuje mrežu. Danas tko god je nešto kupio preko interenta, to je vrlo vjerojatno učinio koristeći SSL protokol.

TCP/IP TCP/IP je uobičajena oznaka grupe protokola koju još nazivamo IP grupa protokola (ili eng. IP protocol suite). Naziv je ova grupa protokola dobila prema dvama najvažnijim protokolima iz te skupine: TCP (od engleskog Transmission Control Protocol) te prema samom IP protokolu. TCP/IP omogućuje komunikaciju preko raznih međusobno povezanih mreža i danas je najrasprostranjeniji protokol na lokalnim mrežama, a također se na njemu zasniva i globalna mreža Internet. Slojevit model TCP/IP grupe protokola Mrežni model korišten u TCP/IP grupi protokola je 4-slojni model koji se sastoji od slijedećih slojeva: 1. Sloj podatkovne veze 2. Mrežni sloj

4. Kratki razvoj

11


Švedska kompanija INNOVATE IT pripremala je GAF za svoj ulazak na globalnu outsourcig scenu. Zabilježili su stabilan rast između 2005. i 2009. U ožujku 2009. GAF-ova internetska stranica i brand su se odvojili od INOVATE-a i prešli PLENDU SWEDEN ABpodružnica, čiji je vlasnik u cijelosti INNOVATE IT. Poslije u svibnju 2009. PLENDO SWEDEN AB i GAF je kupio australski IGNITION NETWORKS PTY. U listopadu su novi vlasnici stvorili novi brand pod imenom FREELANCER.COM i stranica je tada zabilježila eksponencijalni rast zbog novih i obnovljenih investicija i agresivnog natjecanja utemeljenog na marketinškoj strategiji. Nagrađeni su sa 100 000 američkih dolara između listopada 2009. i ožujka 2010., a uključivala je natjecanja za logo dizajn, predstavljanje logo dizajna, natjecanje za dizajn majice i kao posljednje je bilo natjecanje iz API programiranja. Drži čvrstu poziciju s ukupno 50 milijuna dolara od naplata i 1.5 milijuna registriranih freelance radnika.

5. Opis problema koji se rješava upotrebom Freelancer.com

12


Tvrtke koje ne mogu završiti zadani projekt u određenom roku imaju na raspolaganju velik broj ljudi koji su stručnjaci u određenom polju i koji su udaljeni samo klikom miša od rada i od privođenju projekta kraju. To omogućuje brže izvršavanje posla, što je u interesu poslodavcu, kao i freelanceru. Ne postoji mogućnost da tvrtka koja daje projekt neće platiti, ili freelancer neće izvršiti dogovoreni posao, jer u suprotnom neće biti plaćen. Ukratko smanjen je rizik od prevare jedne ili druge strane uporabom Freelancer escrow usluge. Freelancer.com služi kao posrednik između poslodavca i posloprimca, za određeni posao poslodavac odmah mora uplatiti escrow službi određenu svotu, nakon što freelancer odradi zadani projekt i obje strane budu zadovoljne, escrow služba će prebaciti novac na račun freelancera. U nekim slučajevima tvrtke iz različitih dijelova svijeta teško dolaze do poslova. Tu pomaže Freelancer.com, koji na jednom mjestu ima bazu podataka poslova otvorenih za natjecanje. Ljudima ili tvrtkama je olakšano doći do poslova koje žele jer su im sve potrebne informacije dostupne na jednom mjestu.

6. Opis funkcionalnosti 13


6. 1. Kako funkcionira internetski servis Freelancer.com Najbolji i najčešće prihvaćeni način za pronalazak freelance radnih mjesta. Možete licitirati za razne poslove objavljene od strane raznih poslodavaca i ako poslodavci prihvate ponudu, imate novi izvor prihoda. Možete završiti posao i dobivati plaću i uspjeti na putu online primanja novca. Ako ste završili posao po specifikacijama poslodavca, dobit ćete pozitivnu ocjenu na svom profilu od poslodavca. Pregledavanjem profila bilo tko može dobiti potvrde o vašoj profesionalnosti te uskoro možete dobiti više radnih mjesta i graditi svoj ugled. Uz povećanje ugleda bit će moguće ponuditi više za isti posao i zaraditi više. Na primjer, ako ste pisali članak od 500 riječi za 3 $ prije, sada s više iskustva ispod pojasa i dobrih pozitivnih mišljenja, možete dobiti 5-7 $ za isti članak. Vidjet ćete da će poslodavci biti spremni dati vam veću uplatu, pod uvjetom da ste dokazali da ste profesionalni u pružanju kvalitetne usluge. Takvu mogućnost dobivanja pozitivne kritike za svoj rad ne možete dobiti nigdje drugdje. Čak i ako ste učinili neke poslove dobro, oni će uskoro biti zaboravljeni ili vaši ostali poslodavci neće biti upoznati s njima. Ako niste odradili dobar posao, taj podatak ostaje na Vašem profilu na stranici Freelancer.com zauvijek. Nadalje, na ovaj Vas način primjećuju kao stručnjaka u Vašem polju i čovjeka kojem se treba obratiti. Priča o vašem izvrsnom radu putuje daleko.

6. 1. 1. Napravite rad jeftinije Većina poslodavaca voli Freelancer.com zbog velike konkurencije freelancera. Za bilo koji posao možete vidjeti više ponuđača koji licitiraju za isti posao. Ovo pruža poslodavcu fleksibilnost kako bi posao odradio najbolji profesionalni freelancer među ponuđačima. Vi samo možete iznajmiti freelancera da završiti Vaš zadatak.

6. 1. 2. Što i kako radi Freelancer.com Poslodavci mogu pregledavati o ponuđačima, njihovu stopu uspjeha i broj dovršenih 14


radova kako bi dobili ideju o čovjeku kojem će povjeriti posao. Dakle, unajmite freelancer-a s Freelancer.com i dobit ćete svoj posao savršeno obavljen. Uspoređujući s lokalnim troškovima za programera vidjet ćete niske cijene rada ovdje na Freelancer.com. Bez kompromisa o kvaliteti obavljenog posla, možete zaposliti najbolje stručnjake iz bilo kojeg dijela svijeta. Gdje drugdje možete zamisliti takvu uslugu? Poslodavci također imaju mogućnost da ocijene rad freelancerima. Ako je freelancer učinio velik posao, možete mu dati pozitivne kritike, a ako se osjećate nezadovoljno imate mogućnost da ih ocijenite nižom ocjenom. Niža ocjena može utjecati na budućnost freelancera.

6.1.3. Zaradi novac s programom Freelancer.com affiliate

Freelancer.com affiliate program je za svakoga širom svijeta. Ako imate web stranicu ili blog možete postaviti bannere Freelancer.com pazeći da postavite vaš affiliate link s njima. Ako se bilo tko registrira na freelancer.com preko Vašeg linka, vi ćete zaraditi novac. Također, ne trebate imati blog ili web stranicu kako biste zaradili novac na taj način. To možete učiniti i s raznim društvenim mrežama. Prva stvar koju trebate učiniti je da se prijavite za freelancer.com i dobijete svoj specifičan affiliate link. Sada možete početi pozivajući svoje prijatelje na Facebooku, Twitteru ili Google Plusu da se pridruže freelancer.com mreži, čime dolaze među vaše preporuke. Na taj način možete osigurati da zaradite lijep iznos novca samo pozivajući svoje prijatelje. Ideja je jednostavna. Ako imate prijatelje na Facebooku, možete zaraditi novac od tih kontakata.

6.1.4. Kako licitirati na freelancer.com Kada imate svoj račun na Freelancer.com, prva stvar koju trebate učiniti je ispuniti svoj profil ispravno. Uključite svoju fotografiju i počnete pisati informacije o tome koje su Vaše mogućnosti i u čemu ste dobri, uključujući reference o prošlim radovima. Potpuno ispunjen profil privući će pažnju više poslodavaca, jer će poslodavac imati razloga vjerovati da ste dobri u poslu kojim se bavite. Nadmetanje je besplatno i svatko s aktivnim profilom može se natjecati za posao. Od drugih Vas razlikuje način na koji licitirate. Nikada ne licitirajte bez 15


dobro opremljenog profila koji će potvrditi Vašu licitaciju. Nikad se ne pokušavajte natjecati za visoke cijene poslova dok ste tek u početku. Uvijek osigurajte da je Vaša ponuda niža od ponude konkurenata. Sjetite se da na početku Vaš cilj nije zaraditi novac, nego izgraditi ugled koji će Vam uskoro donijeti veći novac. Dobivanje prvog posla u Freelancer.com će biti dio razbijanje leda i trenutak kada ste ga dobili ste na areni online zarade novca.

6.1.5. Smjernice za Freelancer.com Kada znate osnovne korake do zarade novca online sa stanicom freelancer.com, važno je uvijek paziti na činjenicu kako za svaki odrađeni posao dobivate ocjene o svojem radu. Zato uvijek morate biti profesionalni ako ne želite da se vaš račun suspendira. Freelancer.com ima strogu politiku protiv prevare i pomaže pravim profesionalcima da se oslobode od njih. Freelancer.com osigurava sigurne radne uvjete bez prevare, kako za poslodavca tako i za posloprimca.

Također,

postoji

određen

povratni

sustav

gdje

možete

kontaktirati

freelancer.com osoblje. Preko tog sustava podrške možete prijaviti bilo kakve probleme u freelancer.com zajednici.

Funkcionalnosti:

Prikaz registracije

16


Prikaz registracije na internetskom servisu Freelancer.com. Registracija se može izvršiti upisom važnih podataka ili povezivanjem freelancer računa s Facebook stranicom.

Izvor: www.freelancer.com

Kreiranje profila

Svaki korisnik ima svoj profil na kojem može vidjeti obavijesti o popunjenosti svojeg profila, različitim projektima, svojim ocjenama i kritikama o izvršenim zadatcima. 17


Izvor: www.freelancer.com

Ispis poslova

Ispis poslova je najvažniji aspekt cjelokupnog servisa Freelancer.com. Pod ispisom poslova pronalazimo poslove za koje se možemo natjecati za izvršavanje i koji su posloženi 18


prema različitim kategorijama radi lakšeg i bržeg pregleda cjelokupne ponude poslova (projekata).

Izvor: www.freelancer.com

6.2. Primjer korištenja internetskog servisa Freelancer.com

19


Internetski servis Freelancer.com ima dva načina korištenja. Možemo ga koristiti kao Poslodavac, koji daje oglas za posao koji mu se treba izvršiti te za taj oglas prima ponude stručnjaka i na kraju odabire ponudu koja mu se čini najisplativijom ili bira stručnjaka, za kojeg zbog njegovih referenci smatra da će zadani posao najbolje obaviti. Prikazat ćemo ekranske prikaze kako predati posao na izvršenje. Link: https://www.freelancer.com/buyers/create.php

Izvor: www.freelancer.com

20


Izvor: www.freelancer.com

Na prethodnim ekranskim prikazima mo탑emo vidjeti kako se stavlja oglas za posao na internetski servis Freelancer.com.

21


Drugi način korištenja internetskog servisa Freelancer.com je traženje poslova te davanje ponude za njihovo izvršenje. Prikazat ćemo ekranske prikaze kako predati svoju ponudu.

Link: http://www.freelancer.com/sellers/

U ovom prikazu vidimo kako su poslovi prikazani u različitim kategorijama kako bi se olakšao pristup istima.

22


Link: http://www.freelancer.com/jobs/Business-Plans/

23


Izvor : www.freelancer.com

24


U prethodnim ekranskim prikazima možemo vidjeti listu poslova u kategoriji poslovnih planova. Uzeli smo nasumično jedan oglas za posao za izradu poslovnog plana za turističku agenciju. Kao što vidimo u sljedećem ekranskom prikazu na oglas su se javila dva freelancera. Kao što se vidi u primjeru jedan od njih je ponudio cijenu od 430 dolara, a drugi cijenu od 30 dolara. Možda nam se na prvi pogled čini da će ovaj jeftiniji dobiti posao to ne mora biti tako. To prvenstveno ovisi o onom tko je dao oglas za posao, a ako bolje pogledamo ponuđač s višom cijenom ima ocjenu za obavljanje dosadašnjih radova. Ta ocjena u ovom slučaju je dosta visoka (4.9) dok drugi nema nikakvu ocjenu i moguće da bi mu ovo bio jedan od prvih poslova. Naravno možemo samo nagađati tko je dobio posao, ali ovo je jedan od primjera u kojem cijena vjerojatno neće imati presudnu ulogu u odabiru freelancera za završetak posla.

25


7. Kreiranje profila

Svaki korisnik ima svoj profil na kojem može vidjeti obavijesti o popunjenosti svojeg profila, različitim projektima, svojim ocjenama i kritikama o izvršenim zadatcima.

Izvor: www.freelancer.com

26


8. Poslovna primjena

Zato što se Freelancer web servis može koristiti kao alat koji poslodavcima daje mogućnost obavljanja posla korištenjem freelancera, i u isto vrijeme daje mogućnost freelancerima da se natječu za te poslove, poslovnu primjenu moramo sagledati iz dva različita pogleda, kao freelancer i kao poslodavac. Iz pogleda poslodavca pet je razloga zašto koristiti usluge freelancera: 1. Brzina

Možete odgovoriti brzo na nove mogućnosti i zahtjeve, uzimajući stručnjake za obaviti zadani posao. Jednostavno postavljate posao, te potrebne vještine za obavljanje istog i pristupite ogromnoj mreži online freelancerima koji su spremni radit. 2.

Učinkovitost Korištenjem freelancera, možete povećati učinkovitost i djelotvornost - skaliranje resursa prema poslovnim zahtjevima.

3. Ušteda

Možete pristupiti velikoj online burzi rada uz minimalne troškove. Osim toga, možete postavljati neograničen broj radnih mjesta i zaposliti onoliko koliko je potrebno freelancera za Vaše poslovanje. Nema skrivenih naknada ili dodatnih troškova. 4.

Pristup globalno talentiranim stručnjacima. Tvrtke više ne ograničava geografija. Ako je vještina previše rijetka ili skupa lokalno, možete koristiti Freelancer i pristupiti kvalificiranim radnicima bilo gdje u svijetu. Pregledvate profil stranice freelancera i viditi povratnu informaciju od posljednjih klijenata te lako pronaći pravu osobu za svoj posao.

5.

Sigurne isplate Freelancer nudi kompletnu platformu za plaćanje freelancerima svijetu. Freelancer način plaćanja je siguran i učinkovit način plaćanja za cijenu obavljenog rada. Freelancer način plaćanja ujedno štiti i freelancere i poslodavce.

27


Iz pogleda freelancera : 1. Biti sam svoj šef

U svom poslu, da li ste ikada morali ostati na poslu kasno, raditi neplaćeni prekovremeni rad zbog problema izvan vaše kontrole? Preagresivni rokovi ili nerealna očekivanja mogu uzrokovati da se treba raditi noći ili vikendom. Kao honorarac, imate moć gotovo u potpunosti izbjeći takve situacije. 2.

Biti u mogućnosti birati koje projekte. To je općenito dobra stvar. Kao zaposlenik, ne morate odabrati hoće li ili ne vaš tvrtka uzeti neki posao. Ipak nemoj odbacivati projekte jer vam se ne sviđa određena tehnologije. Vaše vještine će postati ustajale i biti ćete manje svestrani.

3. Zaraditi više novca.

To bi svakako bilo moguće, naravno kada ste početnik nećete dobivati velike projekte ali s vremenom, i naravno kako vaše iskustvo bude sve veće, dobiti ćete i veće projekte koji nose bolju zaradu.

4. Rad kada i gdje izaberete.

Ako ste honorarac, ili razmišljanje o tome kako postati jedan ovo je jdena od prednosti koje vam ovakav način rada nudi. Poslodavcu nije bitno gdje se nalazite, glavno da svoj posao obavljate stručno i na vrijeme.

5. Imati vremena za svoje projekte.

Da biste mogli eksperimentirati i trošiti vrijeme na točno ono što želite. Naravno ako imate ideju i znate kako je napraviti, kao freelancer imate mogućnost da svoje vrijeme utrošite na razvitak svojih rješenja i projekata.

28


9. Konkurencija

Servis Freelancer.com ima mnogo konkurenata. Najpoznatiji su: O-desk, Vworker i Scriptlance. O DESK funkcionira na način da platite samo verificirano vrijeme provedeno radeći za vas, također vam omogućava da vidite sve razine aktivnosti vaših članova kao i web kameru kako bi radnici bili odgovorniji. Uplate se vrše na temelju određenih sati. VWORKER funkcionira na način da platite za rad pomoću Accu Time Card koji uzima screenshot radnika. To je najčešće korištena opcija. Objavili su preko 500 projekata i imali su sjajne rezultate. SCRIPTLANCE kupci mogu postavljati i primati ponude – čitati besplatno. Kada kupac odabere najpovoljnijeg ponuditelja, mora platiti naknadu od 5 dolara u roku od 30 dana. Preporuča se zbog povoljnih cijena i jednostavnijeg načina funkcioniranja.

29


10. Pozitivne vs. negativne strane

POZITIVNE STRANE Fleksibilno radno vrijeme Konkurencija Sloboda korištenja softwera Sam svoj šef Olakšan pristup poslovima Lakše dijeljenje informacija Mogućnost rada s različitih lokacija Manji troškovi Mogućnost odabira posla

NEGATIVNE STRANE Stres Nesigurnost plaćanja Morate sami ulagati u sebe Nedostatak beneficija Izolacija Nestalnost posla Konkurencija Važnost preporuke Loša ocjena prošlih poslova vam smanjuje

Poslovi iz cijeloga svijeta

mogućnosti za slijedeći posao Nedostatak bonusa

11. Swot analiza 30


SNAGE Kod freelencera sam ste svoj šef

PRILIKE Dostupnost informacija ljudima i tvrtkama na

Sami organizirate radno vrijeme

jednom mjestu Mogućnost obavljanja poslova iz cijelog svijeta

Nitko vam ne određuje što da radite i kako da se ponašate Smanjen rizik prevara od strane poslodavca i posloprimca SLABOSTI Nesigurnost plaćanja Ako ste loše obavili neki posao smanjena je

PRIJETNJE Postoji mnogo sličnih servisa koji nude slične usluge

mogućnost za dobivanje sljedećeg

12. Troškovi, pokazatelji poslovanja i uspješnosti

31


Recimo da se želite baciti u freelancing. Web developer ste (možda designer / front end developer, možda backend / php / sql ninja); kod (programerski ili markup) štrikate već godinama, stvarno ste dobri u onom što radite i imate već nekoliko fuševa iza sebe. Naravno, osim samog “odrađivanja posla” morat ćete se baviti i sa promocijom (bilo običnim reklamiranjem, bilo pisanjem vlastitog bloga kojim dižete svoj osobni brand), networkingom (sakupljanjem i održavanjem kontakata, odlascima na konferencije, itd), prodajom svojih proizvoda ili usluga (tj. trebate nagovoriti nekog da upravo vama plati – samo zato što nešto znate ne znači automatski da će korisnik vas odabrati), te naposlijetku i pružanjem korisničke podrške. A pošto sve ovo zajedno ne želite raditi u fušu nego iz toga stvoriti normalan posao, morati ćete se baviti i papirologijom vezanom uz rad tvrtke koju otvorite. Dio te papirologije možete prepustiti knjigovodstvenim i drugim servisima, ali dio će ostati vaša briga. Dakle, za početak, poželjno je da imate iskustvo ne samo u Web razvoju, nego i u vođenju projekata, prodaji, oglašavanju, a hodanje po kancelarijama i kupovanje biljega vam ne bi smjelo biti previše frustrirajuće. Recimo da procjenjujete da će vaši mjesečni prihodi (dakle, količina novaca koji vam klijenti plate, minus PDV domaćih klijenata) biti oko 16 tisuća kuna. Minimalni mjesečni troškovi na koje možete računati su vam mobitel (recimo 200kn), internet i druge režije vezane uz poslovanje (200kn), troškovi prijevoza (iako radite iz spavaće sobe, još uvijek morate na poneki sastanak, poslovnu kavu ili odnijeti papire u Finu – ako radite u nekoj normalnoj firmi, troškove ovoga vam pokriva poslodavac) u npr. visini mjesečne ZETove karte (~240kn), topli obrok (kojeg vam u nekoj firmi pokriva poslodavac) od recimo 500kn mjesečno, te recimo 100kn za pokrivanje netbanking i sličnih troškova

Trebate imati opremu na kojoj ćete raditi – minimalno nekakvo računalo, ali vjerojatno i nekakav backup disk, veći monitor, i slično. Recimo da ćete godišnje na računala, mobitel i raznoraznu uredsku opremu potrošiti 10 tisuća kuna (što ispada 830kn mjesečno). Osim toga morat ćete si nabaviti nekakvu stručnu literaturu, zakupiti server ili prostor na serveru, kupiti domenu ili dvije, eventualno se negdje reklamirati ili odlaziti na konferencije kako bi ostali

32


relevantni u vašoj branši. Recimo da na godišnjoj razini još na to potrošite 6000kn, odnosno, svedeno na mjesečni iznos, 500kn mjesečno. U malo preglednijem tabularnom prikazu, to izgleda ovako: Opis

Iznos (kn/mj)

Primanja (prihodi)

16.000

Mobitel

200

Internet, režije

200

Prijevoz

240

Topli obrok

500

Netbanking i slični troškovi

100

Računalo i oprema za rad

830

Literatura, konferencije, zakup servera, domene, itd 500 Troškovi (rashodi)

2.570

Ukupno dobit

13.430

Ovdje opisani mjesečni troškovi su vrlo općenite procjene, ali malo je vjerojatno da ćete u praksi imati niže troškove. Ovi iznosi predstavljaju dobru početnu brojku za freelancera koji skromno živi, ne ide na konferencije na druge kontinente, kupuje softver sa popustom ili koristi free software, i ne luduje za najnovijim gadgetima. Spomenuta dobit je ono što vam ostane u tvrtki nakon plaćanja troškova, ali to nije vaša plaća. Ukoliko ste obrtnik, ili ukoliko imate d.o.o. i jednostavno si želite cijeli iznos isplatiti kroz plaću, navedena dobit vam je zapravo takozvani bruto2. To je onaj iznos kojeg radnici nikad ne gledaju a zapravo predstavlja trošak poslodavca.

O uspješnosti Freelancera najbolje govori činjenica da su od 2004. godine kada su osnovani do sada ponudili više od 1540 000 poslova i isplatili preko $ 123.600 000,00 USD svojim korisnicima. Svaki dan objavljuju preko 1.500 novih poslova i na Freelanceru svatko, ali baš svatko može pronaći posao za sebe. U ovom trenutku na Freelanceru je registrirano preko 3.380.000 zadvoljnih korisnika iz 234 zemlje što dovoljno govori o kvaliteti i uspješnosti ovog servisa.

33


13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti

Trenutno Freelancer koriste freelancer pojedinci koji obave posao i za njega budu plaćeni.Takvi pojedinci moraju posjedovati dosta znanja i vještina kako bi uspješno završili zadane projekte. Moguće da će se u budućnosti više freelancera povezati u jedan vid 34


kompanije, drugim rječima virtualne firme, te će dobivati veće i zahtjevnije projekte, biti bolje plaćeni za izvršavanje istih.

14. Zaključak:

Freelancer je burza rada cijelog svijeta za poslove koji se obavljaju preko interneta. Nude bezbroj poslova za svakoga – bez obzira na informatičko znanje pojedinca. Nije 35


potrebno biti kompjuterski stručnjak, dovoljno je biti uporan, vrijedan i marljiv i posjedovati barem osnovno znanje engleskog jezika. Ako ne znate programirati i dizajnirati, možete prepisivati tekstove, testirati igrice i programe, ispunjavati ankete ili ocjenjivati glazbu. Na internetu ima više sličnih servisa, no Freelancer.com je najpopularniji i najveći. Svaki dan objavljuju preko 1.500 novih poslova i na Freelanceru svatko može pronaći posao za sebe. Sam servis funkcionira na način burze. Poslodavci nude poslove, a posloprimci se javljaju na iste. Kada obavite posao poslodavac plati tvrtki Freelancer, a ona isplati vama. Na svaki posao se javi više ljudi pa nećete biti izabrani za svaki posao. Postoje razni parametri po kojima poslodavci biraju posloprimce – od iskustva, zemlje u kojoj se nalaze. Na Freelanceru poslovi su ponuđeni u kategorije kojih ima nekoliko stotina i obuhvaćene su sve djelatnosti koje se mogu obavljati preko interneta – od programiranja, dizajniranje, pisanja ili prepisivanja, prevođenja, obrade zvuka, modeliranja, ocjenjivanja, testiranja, unošenje podataka, popunjavanje anketa, vađenja podataka iz raznih materijala, recenziranja, traženje informacija na internetu, ocjenjivanja reklama, pisanja kuharskih recepata, uputstava itd.

15. Prilog: životopis – Sara Soldić i životopis – Neda Rakušić

36


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) Telefonski broj(evi) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Soldić Sara Sokolgradska 16, 10000 Zagreb (Hrvatska) 01 309 8586

Broj mobilnog telefona

099 859 1224

sara_soldic@yahoo.com Hrvatsko 30/10/1987 Žensko

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*)

Govor

Čitanje

Govorna interakcija

Pisanje

Govorna produkcija

Engleski

B2

B2

Samostalni korisnik

B2

B2

Samostaln korisnik

Njemački

A2 Temeljni korisnik B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik B1

Samostaln korisnik

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne vještine i kompetencije Vozačka dozvola

Word, Exel, E-views B

37


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na) Adresa(e) E-mail Državljanstvo Datum rođenja Spol

Rakušić Neda Dusina 94, Vrgorac (Hrvatska) rakusic12@live.com Hrvatska 14/07/1989 Žensko

Osobne vještine i kompetencije Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Drugi jezik(ci)

Razumijevanje

Samoprocjena

Slušanje

Europska razina (*)

Engleski Španjolski / Kastiljski

Govor

Čitanje

Pisanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

16. Sažetak

38


U ovome radu iznesene su prednosti i nedostaci internetskog servisa Freelance.com. Opisana je pozicija freelancera, način poslovanja i ostali relevantni podatci. Opisan je način na koji su poslovi na Freelancer.com predstavljeni te kako se za njih natjecati. Neki od poslova u kojima je freelancing najčešći su: prevođenje, novinarstvo, lektoriranje, programiranje, web dizajn, grafički dizajn, videoprodukcija, glazba, multimedija, konzalting, uređivanje fotografija, planiranje događaja, priprema projekata, uređivanje tekstova, pisanje reklama i slogana i sl. Također su predstavljene prednosti i nedostatci freelancinga. Freelancer.com nije jedini servis – ima jaku konkurenciju. Neki od konkurenata su vWorker, O Desk i Scriptlance. U radu su opisane i tehnologije koje su se koristile za izradu internetskog servisa. Prema popisu različitih tehnologija, vidi se koliko je truda uloženo u izradu kako bi se olakšao rad te kako bi imao dovoljno funkcionalnosti da posjetitelje zadovolji funkcionalno i vizualno. Kroz rad se upoznaje sa značenjem freelancinga, njegovim velikim prednostima, ali i nekim nedostatcima. Onima kojima ovaj rad približi taj drugi način poslovanja, želimo puno sreće u budućem radu!

17. Literatura 39


www.freelancer.com www.google.hr http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

40

30_Soldic_Sara_Rakusic_Neda_www.freelancer.com  

Sara Soldic i Neda Rakusic