Page 1

Stjepan Marinović Nina Kalauz

Alibaba.com Seminarski rad

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr.sc. Božidar Jaković

Zagreb, studeni 2012.


Sadržaj 1. Uvod .................................................................................................................................................... 3 1.1. Predmet i cilj rada ........................................................................................................................ 3 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja.......................................................................................... 3 1.3. Sadržaj i struktura rada ................................................................................................................ 3 2. Kratki opis web servisa ........................................................................................................................ 5 2.1. Glavne funkcionalnosti web servisa ............................................................................................. 5 2.2. Link web servisa............................................................................................................................ 5 2.3. Ekranski prikaz početne web stranice .......................................................................................... 5 3. Tehnološki okvir................................................................................................................................... 6 4. Kratak razvoj ........................................................................................................................................ 7 5. Opis problema koji se rješava upotrebom odabranog Web servisa ................................................... 8 6. Detaljna razrada teme ......................................................................................................................... 9 6.1. Detaljan prikaz funkcionalnosti .................................................................................................... 9 6.2. Detaljan opis mogućnosti ........................................................................................................... 14 6.3. Primjer „desktop“ računalnih aplikacija ..................................................................................... 18 7. Kreiranje profila ................................................................................................................................. 19 8. Poslovna primjena ............................................................................................................................. 23 9. Konkurencija ...................................................................................................................................... 24 9.1. ecplaza.net ................................................................................................................................. 24 9.2. tootoo.com ................................................................................................................................. 25 9.3. thomasnet.com .......................................................................................................................... 26 9.4. tradeindia.com ........................................................................................................................... 27 9.5. ectrade.com................................................................................................................................ 28 10. Pozitivne vs. negativne strane ......................................................................................................... 29 11. SWOT analiza ................................................................................................................................... 30 12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost¸ ................................................................................. 31 13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti.................................................................. 32 13.1. Razvoj web servisa u budućnosti.............................................................................................. 32 13.2. Dodatne funkcionalnosti .......................................................................................................... 32 14. Zaključak .......................................................................................................................................... 33 15. Literatura ......................................................................................................................................... 34 16. Životopis .......................................................................................................................................... 36 17. Sažetak............................................................................................................................................. 40 2


1. Uvod 1.1. Predmet i cilj rada Predmet ovog seminarskog rada je opisivanje internet servisa "alibaba.com" koji je nastao da pomogne razvijanju malih poslovanja tj. to je najveća internet engl. business to business stranica koja služi za razmjenu različitih proizvoda za mala poduzeća. Cilj ovog seminarskog rada je upoznavanje čitatelja s njegovom funkcionalnošću i načinom korištenja.1

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Glavni izvor podataka za ovaj seminarski rad bit će i sami internet servis www.alibaba.com; te mnogi drugi forumi ili članci koji su direktno ili indirektno vezani za sam servis. Do potrebnih podataka dolazi se pronalaženjem i proučavanjem informacija, članaka foruma putem interneta. Ti podaci koji su bitni za ovaj rad detaljnije su razmatrani i analizirani te nakon uspostavljanja ispravnosti informacija upotrijebljeni su u ovom radu.

1.3. Sadržaj i struktura rada 

Kratki opis web servisa - ukratko će se objasniti na koji način dotični web servis funkcionira te njegova pristupačnost i jednostavan dizajn.

Tehnološki okvir – navest će se tehnologije korištene u izradi web servisa i kratko će biti opisane.

Kratak razvoj - opisat će se razvoj web servisa od samog početka do danas.

Opis problema - u ovom poglavlju navest će se primjer rješavanja problema pomoću našeg web servisa te će se ukratko opisat.

Detaljna razrada teme - detaljno će se opisati funkcionalnosti, mogućnosti te način na koji se ovaj web servis koristi.

Kreiranje profila - opisat će se proces registracije na web servisu, oblici članstva, sve mogućnosti i prednosti koje se nude ako se plaća članstvo.

1

Poslovna primjena - opisat će se poslovna primjena web servisa.

Konkurencija - navest će se 5 konkurentskih rješenja te će se ukratko opisati.

http://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group 16.11.2012 u 16:11h

3


Pozitivne vs. negativne strane - kritički će se osvrnuti tj. navest će se pozitivne i negativne strane web servisa.

SWOT analiza - navest će se snage, slabosti, prilike i prijetne web servisa.

Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost - navest će se cijene korištenja web servisa te troškove pokretanja te pokazatelje uspješnosti.

Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti - opisat će se u kojem smjeru bi se trebao kretati web servis i navest će se par funkcionalnosti koje bi se mogle dodati web servisu.

4


2. Kratki opis web servisa 2.1. Glavne funkcionalnosti web servisa Alibaba.com je web servis koji spaja dobavljače, distributere i potrošače s ciljem poslovne razmjene. Korisnici web servisa imaju na raspolaganju sve potrebne informacije, vrste proizvoda od prehrambenih do elektroničkih, količina dobavljača i njihovih sjedišta, način sklapanja posla, vrste prijevoza. Korisnici mogu međusobno komunicirati direktno preko chata ili preko poruka koje se također vrše preko web servisa.

2.2. Link web servisa www.alibaba.com

2.3. Ekranski prikaz početne web stranice

Slika 1 - Početna stranica (hompage)

Izvor: www.alibaba.com, 16.11.2012 u 17:46h

5


3. Tehnološki okvir Na strani klijenta (web preglednik) tehnologije koje se koriste u razvoju Web 2.0 su Ajax i JavaScript okviri poput YUI knjižnice, Dojo Toolkit, Mootools, jQuery i Prototype JavaScript okvir. Ajax koristi JavaScript za upload i preuzimanje novih podataka s web poslužitelja

bez

da

stranica

prolazi

kroz

ponovno

pokretanje.

Podaci preuzeti od strane Ajax zahtjeva obično su oblikovani u XML ili JSON (JavaScript Object notacija) formatu. Kada se podaci primaju putem Ajax-a, JavaScript program tada koristi Document Object Model (DOM) za dinamičko ažuriranje web stranice na temelju novih podataka, omogućujući brzo i interaktivno korisničko iskustvo. Ukratko, pomoću ove tehnike, Web dizajneri mogu svoje internet stranice koristiti kao desktop aplikacije.

Adobe Flex je još jedna tehnologija koja se često koristi u Web 2.0 aplikacijama. Prijave programirane u Adobe Flex - u su sastavljene i prikazane kao Flash u pregledniku. Kao široko dostupan plugin neovisno o W3C standardima (World Wide Web Consortium je upravno tijelo web standardima i protokolima), Flash je sposoban raditi mnoge stvari koje nisu bile moguće prije HTML5, jezik koji se koristi za izgradnju web stranice. Flash se najčešće koristi u Web 2.0 da reproducira audio i video datoteke.2

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0#Technologies 16.11.2012. u 18:02h

6


4. Kratak razvoj U prosincu 1998., Jack Ma i drugih 17 osnivača izdali su svoje prvo online tržište pod nazivom "Alibaba Online". Od 1999. do 2000., Alibaba Group podigao je US $25.000.000 iz Softbank, Goldman Sachs, Fidelity i nekih drugih institucija. U prosincu 2001., Alibaba.com završava godinu sa profitom. U listopadu 2005., Alibaba Group preuzima poslove "China Yahoo!" kao dio svog strateškog partnerstva s Yahoo! Inc. U studenom 2007., Alibaba.com uspješno kotira na Hong Kong burzi. U rujnu 2009., Alibaba Group osniva Alibaba Cloud Computing U srpnju 2011, Alibaba Cloud Computing lansira svoj prvi samostalni razvijen mobilni operativni sustav, Aliyun OS u K-Touch Cloud Smartphone.3

3

http://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group#Development_history 16.11.2012. u 18.20h

7


5. Opis problema koji se rješava upotrebom odabranog Web servisa Web servis Alibaba.com rješava probleme komunikacije između dobavljača, distributera i krajnjih potrošača. Preko web servisa moguće je istraživati sve vrste proizvoda od prehrambenih do elektroničkih. Dakle alibaba.com povezuje dvije strane, bilo to dobavljači i distributeri, distributeri i potrošači, dobavljači i dobavljači, itd. Rješava problem narudžbe odabranih proizvoda tj. svi komunikacijski kanali prolaze preko web servisa koji osigurava obje strane od prevare i krađe. Web servis pomoću svojeg help center-a riješava nejasnoće klijenata poput: koji su dobavljači sigurni, metode sigurne kupnje, upute za naručivanje određenih proizvoda, itd. Web servis redovito obavještava korisnike o novim prevarama koje su otkrivene i koje se događaju prilikom uspostave narudžbe.

8


6. Detaljna razrada teme 6.1. Detaljan prikaz funkcionalnosti Alibaba.com je internet servis koji je napravljen s ciljem spajanja malih i srednjih poduzeća sa dobavljačima iz cijelog svijeta. Glavno obilježje web servisa, dakle, je B2B (business to business) i B2C (business to consumers). Alibaba.com je savršen za male i srednje tvrtke koje trebaju veće narudžbe i visoko prilagođenu robu poput OEM narudžbe i specijaliziranu ručnu proizvodnju. Postoji mogućnost dobivanja uzorka ili prototipa novih proizvoda ili mogućnost prilagodbe već postojećih proizvoda. Dostupni su proizvodi u rasponu od odjeće do potrošačke elektronike, do kemikalija i strojeva. Takvi nalozi imaju tendenciju da budu većih količina te zahtijevaju posebnu prilagodbu i razgovor s dobavljačem.4 Kad

se uspije pronaći proizvod koji je interesantan, koristi se TradeManager,

aplikacija koja se skida sa stranice alibaba.com i koja se instalira na desktop te je direktno sinkronizirana sa web servisom5, za direktnu komunikaciju sa dobavljačem ili se pošalje poruka sa svim pitanjima vezanim za taj određeni proizvod.6 Slika 2 - Download stranica TradeManager za Windows

Izvor: http://trademanager.alibaba.com/ 4

http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/find_supplier/001.html 16.11.2012. u 18:37h http://news.alibaba.com/article/detail/help/100097328-1-what-trademanager%253F.html 16.11.2012. u 18:42h 6 http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/find_supplier/002.html 16.11.2012. u 18:49h 5

9


Slika 3 - Download stranica TradeManager za iPhone

Izvor: http://trademanager.alibaba.com/ Slika 4 - Download stranica TradeManager za Android

Izvor: http://trademanager.alibaba.com/

10


Nakon što se doznaju sva potrebna pitanja vezana za dotični proizvod, naručuje se. Ugovorom se postavljaju prava i obveze stranaka te obveze za raskid ugovora, a ako je to slučaj, to će pomoći u smanjenju rizika kada se spor dogodi. Strane mogu imati bilo kakve uvjete koje smatraju prikladnima. Cijeli ugovor / engl. proforma invoice (predračuna) može smanjiti rizik kada se spor dogodi. Podaci koji su potrebni za ispunjenje proforme invoice prilikom narudže 1. Ime i adresa prodavača 2. Ime i adresa kupca 3. Referenca kupca 4. Količina proizvoda 5. Cijene proizvoda: po jedinici i produljeni iznosi 6. Težine i dimenzije navedenih proizvoda 7. Popusti, ako su odobreni 8. Uvjeti prodaje ili engl. Incoterm7 koji se koristi (uključuje točku isporuke) 9. Uvjeti plaćanja 10. Procijenjeni datum dostave 11. Valjanost datuma 12. Arbitražni uvjeti Obje stranke su dužne potpisati i ovjeriti potrebnu dokumentaciju te arhivirati radi buduće evidencije.8

7 8

http://www.foreign-trade.com/reference/incoterms.cfm 16.11.2012. u 18:49h http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/001.html 16.11.2012. u 18:52h

11


Slika 5 - Primjer Proforma Invoice (predraÄ?una)

Izvor: http://news.alibaba.com/article/detail/safe-buying/100575310-1-pi-sample.html, 16.11.2012. u 19:05h 12


Prilikom plaćanja proizvoda postoji više mogućnosti uplate. Najčešće se koriste šest načina plaćanja kao što su TT, Letter of Credit (akreditiv), DA/DP, Western Union, PayPal i Escrow. Budući da mnoge tvornice trebaju unaprijed novac kako bi mogle kupiti materijal za proizvodnju, 30% unaprijed TT je zajednički rok plaćanja za dobavljača, posebno kada se radi o nepoznatom kupcu. 100% unatrag TT dobavljač dobiva punu uplatu prije početka proizvodnje i nije preporučljiva uplata ako je dobavljač sumnjiv. Letter of credit (akreditiv) preporuča se za transakcije koje su od US $20,000 i više, jer banka jamči transakciju. Složene procedure i visok prag registriranih financija može spriječiti neka poduzeća da budu uključena. Western Union ne preporučuje se kada je u pitanju plaćanje dobavljačima tj. ako plaćanje nije zaštićeno. Međutim, to je koristan način prijenosa novca poznatim osobama poput članova obitelji. PayPal je popularan način plaćanja za kupce, predstavlja znatno manji rizik za njih. Međutim, manje je popularan s dobavljačima zbog poteškoća u povlačenju novca, visokim poreznim stopama i neizvjesnim povratom novca od strane sumnjivih uvoznika. Escrow, novac se isplaćuje dobavljaču nakon što kupac potvrdi da je zaprimio dostavu. Siguran način kupnje i prodaje online, jer Escrow štiti i kupca i prodavatelja. 9 Mogu se odabrati dva načina transporta: korištenje usluga ekspres tvrtki poput FedEx ili DHL, te korištenje prijevoza putem teretnog broda. Korištenjem usluga ekspres tvrtki može se otvoriti pošiljku ispred osobe koja je dostavila paket. Ako proizvod nije ono što je naručeno ili je oštećeno prilikom krivog rukovanja od treće strane, postoji pravo vraćanja pošiljatelju. Prijevoz robe putem teretnog broda, ako su proizvodi koji su naručeni neispravni, ne carini se. Postoji mogućnost da se provede inspekcija proizvoda od strane carinarnika prije nego što je izdata potvrda da je roba carinjenja. Ako se proizvode provjerava nakon carinjenja i ako su proizvodi oštećeni, naići će se na pravne probleme ukoliko se odluči osporiti isporuku.10

9

http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/002.html, 17.11.2012. u 10:22h http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/003.html, 17.11.2012. u 10:31h

10

13


6.2. Detaljan opis mogućnosti Alibaba.com omogućava jednostavno pretraživanje svih vrsta proizvoda na samoj početnoj stranici (homepage). Nakon odabiranja kategorije proizvoda i vrste proizvoda izlistava se lista svih proizvoda ponuđenih na stranici.

Slika 6 - Lista proizvoda nakon selektiranja kategorije i vrste

Izvor: http://www.alibaba.com/Rice_pid10106, 17.11.2012. u 16:30h

Jednostavnim odabirom na željeni proizvod otvara se detaljan prikaz proizvoda gdje je naznačena cijena u dolarima, vlasnik, specifikacija proizvoda, opis poduzeća koji proizvodi proizvod i ostale bitne informacije.

14


Slika 7 - Prikaz detaljnog opisa proizvoda

Izvor: http://www.alibaba.com/product-tp/133421780/Non_Basmati_Rice.html, 17.11.2012. u 16:36h

Ako proizvod zadovoljava kriterije, dobavljača se može direktno kontaktirat preko chata ili slanjem poruke, gdje se traže dodatne informacije o proizvodu i dogovora krajnji ishod poslovanja. Na web servisu je moguće i prodavati vlastite proizvode. Način na koji se stavljaju proizvodi na prodaju je sljedeći. Prvo se mora prijaviti na sami engl. website.

15


Slika 8 - Prikaz prijave na web servis

Izvor: http://www.alibaba.com/help/how_to_sell/join_alibaba.html, 17.11.2012. u 16:47h

Prilikom prijave unose se svi potrebni podaci od imena i prezimena, šifre, e-mail adrese, telefona, itd. Drugo, mora se kreirati profil poduzeća u kojem se radi ili koji prodaje dotični proizvod. Slika 9 - Prikaz kreiranja profila poduzeća na web servisu

Izvor: http://www.alibaba.com/help/how_to_sell/get_website.html, 17.11.2012. u 16:52h

16


Potrebno je napisati ime poduzeća, djelatnost poduzeća ili koji proizvod nudi, navesti brandove poduzeća, ako ih ima, potrebno je opisati poduzeće - njezinu povijest, razvitak, gdje se danas nalazi na tržištu, navesti Internet stranicu poduzeća, itd. Nakon prijave i kreiranja profila poduzeća, moguće je besplatno objaviti do 50 artikala na engl. web servis koje nudimo. Potrebno je navesti ime proizvoda, ključne riječi proizvoda, kategoriju, u koju grupu proizvod spada, sliku proizvoda, detaljno opisati proizvod, glavne značajke proizvoda i odabrati načine plaćanja i prijevoza.

Slika 10 - Prikaz objave proizvoda poduzeća na web servisu

Izvor: http://www.alibaba.com/help/how_to_sell/display_products.html, 17.11.2012. u 16:59h

Sve radnje prijave, kreiranje profila poduzeća i objava proizvoda na web servisu su besplatne.

17


6.3. Primjer „desktop“ računalnih aplikacija Kao što je i već navedeno u prethodnim točkama, primjer engl. „desktop“ računalne aplikacije je „Trade Manager“. Ova aplikacija se skida sa stranice alibaba.com i instalira se na engl. desktop te je direktno sinkronizirana sa web servisom. Služi za direktnu komunikaciju sa dobavljačem.

18


7. Kreiranje profila Proces registracije na alibaba.com vrši se tako da se prvo odabere zemlja u kojoj djeluje naše poduzeće, zatim se označi točka koja označava da li je poduzeće koje nudi, kupuje ili kupuje i nudi proizvode na web servisu. Nakon toga, potrebno je unijeti kontakt informacije, ime i prezime, ime poduzeća i broja telefona. Na kraju je još potrebno unijeti e-mail adresu i odabrati šifru kojom će se prijavljivati na web servis. Slika 11 - Prikaz prijave na web servisu

Izvor: http/us.my.alibaba.com/user/join/join_step1.htm, 17.11.2012. u 17:33h

19


Nakon popunjavanja svih bitnih podataka, na e-mail adresu se dobiva e-mail potvrda. Slika 12 - Prikaz e-mail-a potvrde

Izvor: http://by153w.bay153.mail.live.com/default.aspx#!/mail/InboxLight.aspx?n=1547950480!n=1653601545&fid= 1&fav=1&mid=85c84b54-30d4-11e2-af8e-00215ad84b9a&fv=1, 17.11.2012. u 17:40h

Pritiskom na tipku engl. "Confirm Email Adress" završava postupak prijave. Nakon zvršene registracije i prijave može se slobodno kontaktirati i istraživati web servis. Moguća je nadoplata profila na web servisa čime se postaje tzv. engl. "Gold Supplier". Ključne prednosti "Gold Supplier-a": 

Neograničena količina proizvoda, zaslon sa prvom razinom prioritetnog oglašavanja

Engl. Real-time statistička izvješća za razumijevanje online izvedbe

Ekskluzivan pristup kupcima prije nego besplatnim članovima

Vlastiti izbor proizvoda čini snažan, vizualni utjecaj

Engl. Premium company website privlači ozbiljne kupce

Potvrđen status tvrtke povećava povjerenje kupca

Ciljana izloženost sajmu kupaca širom svijeta

Promotivne mogućnosti s globalnim velikim kupcima (engl. "Big Buyers")

20


Slika 13 - Prikaz nadoplate profila na "Gold Supplier"

Izvor: http://www.alibaba.com/trade/servlet/page/static/paid_memberships/index, 17.11.2012. u 18:03h Cijena nadoplate je US$2,999 za 12 mjeseci ili US$5,998 za 24 mjeseca. Odabire se jedna od te dvije nadoplate. Prije nego što se izvrši nadoplata potrebno je popuniti potrebne informacije o poduzeću te osobne informacije - ime, prezime, kontakt, itd.

21


Slika 14 - Prikaz nadoplate profila na "Gold Supplier"

Izvor: http://us.my.alibaba.com/user/join/upgrade_to_trustpass.htm?tracelog=itpchannel=tp7160 , 17.11.2012. u 18:05h Pritiskom na tipku engl. "Continue", dolazi se na sljedeću stranicu gdje se vrši uplata i nakon toga završava cijeli proces nadoplate na "Gold Supplier".

22


8. Poslovna primjena Poslovna primjena internet servisa alibaba.com je spajanje malih i srednjih poduzeća (engl. SMC - small and medium companies) sa dobavljačima iz cijelog svijeta. Alibaba.com je najveći na svijetu internetski engl. business to business (B2B), web servis za razmjenjivanje proizvoda. Poduzeća koja tek kreću u poslovne vode, imaju mogućnost jednostavnog pronalaženja svih vrsta proizvoda tj. proizvoda koji ih interesiraju. Dakle poduzeća mogu kupovati sve vrste proizvoda jednostavnim upisom ključnih riječi u tražilicu i klikom na jedan od proizvoda koji se izlistaju. Svaki proizvod na web servisu je detaljno opisan. Navedena je cijena, specifikacije proizvoda (teksutra, boja, zemlja porijekla, način obrade, itd.), minimalna narudžba, način plaćanja i način prijevoza, trajanje prijevoza, način pakiranja, također su navedene informacije o poduzeću, ime i broj telefon kontakta, e-mail adresa, web adresa, itd. Plaćanje proizvoda se vrši preko određenih kanala poput Escrow-a, Letter of credit (LC), WesterUnion-a, PayPal-a. Najbolje ocijenjeni način plaćanja je putem engl. Letter of credit (LC) tj. akreditiva.11 Akreditiv je pismo ili instrument plaćanja kojim nalogodavac akreditiva, preko banke, stavlja na raspolaganje korisniku akreditiva određeni iznos, a koji korisnik može naplatiti kada ispuni određene uvjete tj. obveze prema nalogodavcu akreditiva. Akreditiv je vrlo često korišten instrument plaćanja u trgovini jer pogoduje objema stranama.12 Web servis također nudi usluge prodaje proizvoda tj. moguće je objaviti proizvode na web stranici te ih nuditi kupcima iz cijelog svijeta. Da bi objavili proizvode na web stranici mora se prijaviti. Nakon prijave moraju se ispuniti potrebne informacije o našem proizvodu poput: ime proizvoda, opis proizvoda (boja, miris, veličina, itd.), detaljne specifikacije (zemlja porijekla, rok trajanja, sastojci proizvoda, itd.), cijena proizvoda, itd. Ako se odluči za nadoplatu profila na "Gold Supplier", proizvodi će biti pogurani na sami vrh tražilice, biti će označeni kao provjereni i sigurni proizvodi što će znatno privući kupce i puno drugih privilegija. Cijene nadoplate su US$2,999 za 12 mjeseci ili US$5,998 za 24 mjeseca.

11 12

http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/002.html 17.11.2012. u 18:10h http://www.moj-bankar.hr/Kazalo/A/Akreditiv 17.11.2012. u 18:10h

23


9. Konkurencija Najveći

konkurenti

web

servisu

su

:

ecplaza.net, tootoo.com,

thomasnet.com,

tradeindia.com, ectrade.com.

9.1. ecplaza.net Ecplaza pruža informacije o veletrgovcima, uvoznicima, izvoznicima, proizvođačima, dobavljačima i kupcima različitih proizvoda širom svijeta. Putem ovog servisa dobavljači mogu promovirati svoje proizvode i usluge, a kupci mogu tražiti dobavljače informacije vezane uz proizvode i usluge koje ih zanimaju. Ovaj servis je sigurnan online veleprodajni centar za međunarodnu trgovinu.13 Link na kojem se nalazi web servis je http://www.ecplaza.net/ Slika 15 – Ekranski prikaz početne stranice ecplaza.net

Izvor: http://www.ecplaza.net/, 18.11.2012. u 10:25h

13

http://www.ecplaza.net/

24


9.2. tootoo.com Tootoo.com je treća generacija engl. online business-to-business (B2B) platforma pod engl. Ninetowns Internet Technology Group Company Ltd. Tootoo.com kombinira međunarodni trgovinski portal s vertikalnom tehnologijom kako bi mogli pružiti potpuna trgovinska rješenja za dobavljače i kupce, bilo da se traži po proizvodu, industriji ili nazivu tvrtke. Njihova je misija izgraditi dugoročnu povezanost sa Tootoo.com tražilicom i alatima za usporedbu, te stvoriti uzajamno povjerenje.14 Link na kojem se nalazi web servis je http://www.tootoo.com/ Slika 16 – Ekranski prikaz početne stranice tootoo.com

Izvor: http://www.tootoo.com/, 18.11.2012. u 10:25h

14

http://www.tootoo.com/

25


9.3. thomasnet.com ThomasNet nudi niz rješenja koja pomažu pri korištenju web tehnologije, osigurava korištenje web strategije koja omogućuje proizvođačima i distributerima povećanje prodaje, rješavanje ključnih poslovnih problema i uspjeh u današnjem engl. online okruženju. Povezuje industrijske kupce i prodavače, pomaže širenju tvrtke u prepoznavanju engl. branda na industrijskom tržištu pružajući bitne informacije vezane za proizvod, šalje poruku industrijskim donositeljima odluka koji se odluče za primanje ove besplatne, informativne epošte.15

Link na kojem se nalazi web servis je http://www.thomasnet.com/ Slika 17 – Ekranski prikaz početne stranice thomasnet.com

Izvor: http://www.thomasnet.com/, 18.11.2012. u 10:27h

15

http://www.thomasnet.com/ 26


9.4. tradeindia.com Njihova misija je okupljanje trgovinske zajednice svih naroda svijeta pod jednu zajedničku platformu, žele doprinijeti razvoju svjetskog gospodarstva, čime se doprinosi ekonomskom razvoju pojedinih naroda. Zalažu se za pomoć svih registriranih članova u komunikaciji s poslovnim partnerima iz cijelog svijeta i razmjeni u engl. online okruženju preko Interneta. Napori su usmjereni prema pružanju korisnih, autentičnih i točnih informacija. Stranica nudi veliko i neograničeno izlaganje proizvođača, uvoznika i pružatelja usluga koji pokazuju svoje proizvode i usluge na brojnim razinama, time im daju maksimalnu poslovnu vidljivost na internetu. Također pružaju klijentima ulazak na tržište Indije, pomažu premostiti jaz između stranih uvoznika i izvoznika iz Indije.16 Link na kojem se nalazi web servis je http://www.tradeindia.com/ Slika 18 – Ekranski prikaz početne stranice tradeindia.com

Izvor: http://www.tradeindia.com/, 18.11.2012. u 10:35h

16

http://www.tradeindia.com/

27


9.5. ectrade.com Ovaj web servis je jedan od prvih valova engl. cyber poslovanja, te utjelovljuje pet godina iskustva u istraživanju engl. online poslovanja. Pozitivne i negativne povratne informacije od njihovih poslovnih partnera im omogućuje da se usredotoče na njihove potrebe. To je besplatni poslovni portal, omogućuje online transakcije i uključuje trgovinu, sadrži engl. mailing listu usluga, tvrtki i katalog proizvoda , online globalno pretraživanje te poslovni dnevnik.17

Link na kojem se nalazi web servis je http://www.ectrade.com/ Slika 19 – Ekranski prikaz početne stranice ectrade.com

Izvor: http://www.ectrade.com/, 18.11.2012. u 10:40h

17

http://www.webstatsdomain.com/domains/www.ectrade.com/

28


10. Pozitivne vs. negativne strane

Tablica 1 - prikaz pozitivnih i negativnih strana

Pozitivne strane

Negativne strane

1. Svjetski portal, može se koristiti za

1. Alibaba.com je poznata da se njome

kontaktiranje kupaca i prodavača širom

koriste mnogi neželjeni korisnici

svijeta 2. engl. TrustPass - Gold Supplier, plaćeno

2. Netransparentnost je problem s kojima se

članstvo, daje puno bolju platformu za

suočavaju tvrtke koje kotiraju na alibaba.com

kontakt drugih tvrtki, i također će se

jer se navode samo ograničeni opisi

ozbiljnije tretirati od strane potencijalnih kupaca 3. engl. One-stop-shop za pregledavanje

3. Za jednostavne upite, računalo daje

različitih mogućnosti u različitim sektorima

odgovore, ograničenost

4. Mogućnost da se obratite potencijalnim

4. Jezična i komunikacijska barijera

kupcima i prodavačima preko alibaba.com 5. Forum na kojem se mogu ostaviti

5. Dobivanje odgovora od lažnih tvrtki

komentari, na koje će dobavljači i kupci reagirati 6. Prijavljena poduzeća ozbiljno posluju i

6. Problem refundiranja novca

traže nova sklapanja dogovora 7. Korisna platforma za pronalazak

7. Neefikasno riješavanje problema u slučaju

distributera i prodavača

ako je roba oštećena

8. Učinkovita platforma posebno za robu

8. Slabije učinkovita platforma za uslužne

široke potrošnje

djelatnosti

9. Mogućnost učitavanje različitih

9. Potrebna nadoplata članstva na TrustPass

transparenata kako bi povećali svoju

- Gold Supplier, kako bi se mogle detaljno

izloženost potencijalnim kupcima

upisati informacije

10. Jednostavnost

10. Loša korisnička podrška

Izvor: http://www.examiner.com/article/asia-marketing-strategy-use-alibaba-website; http://www.xomreviews.com/alibaba.com, 18.11.2012. u 11:40h 29


11. SWOT analiza

Tablica 2 - prikaz SWOT analize

SNAGE 

   

SLABOSTI Svjetski portal, može se koristiti za kontaktiranje kupaca i prodavača širom svijeta Jednostavnost Korisna platforma za pronalazak distributera i prodavača Prijavljena poduzeća ozbiljno posluju i traže nova sklapanja dogovora Učinkovita platforma posebno za robu široke potrošnje

PRILIKE 

 

 

    

Za jednostavne upite računalo daje ograničene odgovore Neefikasno riješavanje problema u slučaju ako je roba oštećena Slabije učinkovita platforma za uslužne djelatnosti Loša korisnička podrška Potrebna nadoplata članstva na TrustPass - Gold Supplier, kako bi se mogle detaljno upisati informacije

PRIJETNJE TrustPass - Gold Supplier, plaćeno članstvo, daje puno bolju platformu za kontakt drugih tvrtki, i također će se ozbiljnije tretirati od strane potencijalnih kupaca One-stop-shop za pregledavanje različitih mogućnosti u različitim sektorima Forum na kojem se mogu ostaviti komentari, na koje će dobavljači i kupci reagirati Mogućnost da se obratite potencijalnim kupcima i prodavačima preko alibaba.com Mogućnost učitavanje različitih transparenata kako bi povećali svoju izloženost potencijalnim kupcima

   

Jezična i komunikacijska barijera Dobivanje odgovora od lažnih tvrtki Problem refundiranja novca Netransparentnost je problem s kojima se suočavaju tvrtke koje kotiraju na alibaba.com jer se navode samo ograničeni opisi Njome se koriste mnogi neželjeni korisnici

30


12. Troškovi, pokazatelji poslovanja, uspješnost¸ Web servis alibaba.com je besplatan ako se samo traže određeni proizvodi od strane drugih dobavljača. Ne naplaćuje se nikakva naknada za istraživanje, komunikaciju niti bilo kakve druge usluge koje web servis nudi. U ulozi prodavača na dotičnom web servisu, prvih 50 proizvoda koji se objave su besplatni, dok za više proizvoda i određenih privilegija poput bolje reklame prema kupcima, jednostavnije pregledavanje posjećenosti proizvoda, osiguravanje dobrog glasa na web stranicama, privlačenje ozbiljnijih kupaca, mora se platiti cijena od US$2,999 za 12 mjeseci ili US$5,998 za 24 mjeseca. Od 1999. do 2000., Alibaba Group podigao je US $25.000.000 iz Softbank, Goldman Sachs, Fidelity i nekih drugih institucija. U prosincu 2001., Alibaba.com završava godinu sa profitom. U studenom 2007., Alibaba.com uspješno kotira na Hong Kong burzi.

31


13. Mogućnost nadogradnje funkcionalnosti u budućnosti 13.1. Razvoj web servisa u budućnosti Web servis alibaba.com u daljnoj budućnosti bi se mogao širiti u područja maloprodaje. Web servisi poput eBaya i sličnih zauzimaju velik prostor na tržištu maloprodaje, alibaba.com mogao bi se vrlo lako implementirati na to tržište i postati jaka konkurencija već spomenutim web servisima. Alibaba.com ima već jako dobro razvijen sustav pretrage proizvoda, time bi trebao privući i obične fizičke osobe koje žele prodavati i kupovati proizvode na malo. Web servis bi trebao uvesti sustav pritužbe na loše dobavljače tj. na lažne dobavljače. Mnogi korisnici su imali loših iskustava kad su kupovali preko alibaba.com jer neka poduzeća koja su prijavljena na web stranici su lažna. Trebali bi uvesti evidenciju poduzeća i kupaca koji nude i kupuju proizvode s ciljem sprječavanja krađe i prevare. Također treba postojati lista poduzeća koja su evidentirana kao lažna te upoznati korisnike s tom listom.18

13.2. Dodatne funkcionalnosti Dodatne funkcionalnosti koje bi se mogle implementirati na web servis alibaba.com jesu razvitak programa koji povezuje industrijske kupce i prodavače, pomaže tvrtkama pri širenju tako da njihov brand čini prepoznatljivim na industrijskom tržištu. Razvitak programa koji će omogućiti online transakcije, sadržavat mailing listu usluga i tvrtki na kojem će biti dostupan katalog proizvoda i koji će omogućavat pregled poslovnog dnevnika.

18

http://resources.alibaba.com/topic/16875/Alibaba_Should_allow_People_to_review_companies_.htm

32


14. Zaključak Alibaba.com kao web servis bavi se povezivanjem malih i srednjih poduzeća sa dobavljačima iz cijelog svijeta. Na njihovim stranicama mogu se pronaći sve ključne informacije o proizvodima koje kupca interesiraju. U djelatnosti kojom se bave suočavaju se s mnogo konkurenata koji nude slične usluge i neki od njih ističu se širim opsegom poslovanja i pružanjem zanimljivijih i potrebnijih usluga svojim klijentima. Kako bi poboljšali svoje poslovanje i stekli još veći broj klijenata, moraju ulagati u svoje poslovanje i nuditi veći spektar proizvoda i usluga. Naše mišljenje je da web servis je jako dostupan i jednostavan, ali ograničenih mogućnosti tj. ograničen izvor bitnih informacija. Zaključno mišljenje, alibaba.com je web servis koji je spojio dobavljače istočnog svijeta sa zapadnim kupcima, dok je glavni problem jezična barijera i nedostatak poslovnog iskustva u poslovnom svijetu zapada.

33


15. Literatura 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0#Technologies 3. http://en.wikipedia.org/wiki/Alibaba_Group#Development_history 4. http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/find_supplier/001.html 5. http://news.alibaba.com/article/detail/help/100097328-1-whattrademanager%253F.html 6. http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/find_supplier/002.html 7. http://www.foreign-trade.com/reference/incoterms.cfm 8. http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/001.html 9. http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/002.html 10. http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/003.html 11. http://www.alibaba.com/help/safety_security/class/buying/pay_ship/002.html 12. http://www.moj-bankar.hr/Kazalo/A/Akreditiv 13 http://www.ecplaza.net/ 14 http://www.tootoo.com/ 15 http://www.thomasnet.com/ 16 http://www.tradeindia.com/ 17 http://www.webstatsdomain.com/domains/www.ectrade.com/ 18.http://resources.alibaba.com/topic/16875/Alibaba_Should_allow_People_to_review_co mpanies_.htm

Popis tablica: Tablica 1 - prikaz pozitivnih i negativnih strana (http://www.examiner.com/article/asiamarketing-strategy-use-alibaba-website; http://www.xomreviews.com/alibaba.com) Tablica 2 - prikaz SWOT analize

34


Popis slika: Slika 1 - početna stranica (homepage) www.alibaba.com Slika 2 - Download stranica TradeManager Slika 3 - Download stranica TradeManager za iPhone Slika 4 - Download stranica TradeManager za Android Slika 5 - http://news.alibaba.com/article/detail/safe-buying/100575310-1-pi-sample.html Slika 6 - Lista proizvoda nakon selektiranja kategorije i vrste Slika 7 - Prikaz detaljnog opisa proizvoda Slika 8 - Prikaz prijave na web servis Slika 9 - Prikaz kreiranja profila poduzeća na web servisu Slika 10 - Prikaz objave proizvoda poduzeća na web servisu Slika 11 - Prikaz prijave na web servisu Slika 12 - Prikaz e-mail-a potvrde Slika 13 - Prikaz nadoplate profila na "Gold Supplier" Slika 14 - Prikaz nadoplate profila na "Gold Supplier" Slika 15 – Ekranski prikaz početne stranice ecplaza.net Slika 16 – Ekranski prikaz početne stranice tootoo.com Slika 17 – Ekranski prikaz početne stranice thomasnet.com Slika 18 – Ekranski prikaz početne stranice tradeindia.com Slika 19 – Ekranski prikaz početne stranice ectrade.com

35


16. Životopis

Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Marinović Stjepan

Adresa(e)

Trpanjska 6, 10000 Zagreb (Hrvatska)

E-mail

stjepan.marinovic@yahoo.com

Državljanstvo

Hrvatsko

Datum rođenja

04/09/1989

Spol

Muško

Radno iskustvo Datumi

01/07/2012.-10/07/2012.

Zanimanje ili radno mjesto

Trgovački putnik

Glavni poslovi i odgovornosti

Naplata potraživanja, evidencija proizvoda na prodajnim mjestima

Ime i adresa poslodavca

AIPK trgovina d.o.o. Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Odjel prodaje

Datumi

15/06/2011.-16/07/2011.

Zanimanje ili radno mjesto

Djelatnik logističkog centra

Glavni poslovi i odgovornosti

Evidencija zaliha, slaganje naloga, ljepljenje deklaracija, zaprimanje i otpremanje proizvoda

Ime i adresa poslodavca

AIPK trgovina d.o.o. Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Odjel logistike

Datumi

10/06/2010.-13/07/2010.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnik u nabavi

Glavni poslovi i odgovornosti

Istraživanje tržišta, komunikacija s dobavljačima,

Ime i adresa poslodavca

AIPK trgovina d.o.o. Samoborska cesta 134, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Odjel nabave

36


Obrazovanje i osposobljavanje Datumi

05/09/2004.-21/05/2008.

Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Osobne vještine kompetencije

Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića Sveti Duh 129, 10000 Zagreb (Hrvatska) Srednja školska sprema

i

Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Govor Čitanje

Govorna interakcija

Pisanje Govorna produkcija

Engleski

B2

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

B1

B2

Samostalni korisnik

Talijanski

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik B1

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne kompetencije

vještine

i

Osnove rada na računalu, poznavanje rada u MS Office-u, poznavanje rada u SAP-u

Druge vještine i kompetencije

Skijanje, nogomet, pješačenje

Vozačka dozvola

B

37


Europass Životopis Osobni podaci Prezime(na) / Ime(na)

Kalauz Nina

Adresa(e)

Siječanjska 5, 10000 Zagreb (Hrvatska)

E-mail

nina_kalauz@yahoo.com

Državljanstvo

Hrvatsko

Datum rođenja

18/09/1990

Spol

Žensko

Radno iskustvo Datumi

13/08/2012.-14/09/2012.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnik u urudžbenom uredu

Glavni poslovi i odgovornosti

Zaprimanje pošte, evidencija ulazne i izlazne pošte, dostava pošte odjelima unutar poduzeća

Ime i adresa poslodavca

Ledo d.d. Ulica Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Odjel općih poslova

Datumi

10/07/2011.-18/07/2011.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnik za nagradne igre

Glavni poslovi i odgovornosti

Zaprimanje pošiljki, vođenje evidencije dobitnika, dodjela nagrada dobitnicima

Ime i adresa poslodavca

Ledo d.d. Ulica Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Odjel marketinga

Datumi

10/06/2010.-15/07/2010.

Zanimanje ili radno mjesto

Pomoćnik za nagradne igre

Glavni poslovi i odgovornosti

Zaprimanje pošiljki, vođenje evidencije dobitnika, dodjela nagrada dobitnicima

Ime i adresa poslodavca

Ledo d.d. Ulica Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb (Hrvatska)

Vrsta djelatnosti ili sektor

Odjel marketinga

38


Obrazovanje i osposobljavanje Datumi

05/09/2005.-23/05/2009.

Naziv dodijeljene kvalifikacije Ime i vrsta organizacije pružatelja obrazovanja i osposobljavanja

Razina prema nacionalnoj ili međunarodnoj klasifikaciji

Osobne vještine kompetencije

Prirodoslovno-matematička gimnazija Klaićeva 1, 10000 Zagreb (Hrvatska) Srednja školska sprema

i

Materinski jezik(ci)

Hrvatski

Samoprocjena

Razumijevanje

Europska razina (*)

Slušanje

Govor Čitanje

Govorna interakcija

Pisanje Govorna produkcija

Engleski

B2

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

B1

B2

Samostalni korisnik

Njemački

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2 Temeljni korisnik A2 Temeljni korisnik B1

Samostalni korisnik

Talijanski

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

B1

Francuski

A1

Temeljni korisnik

A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik A1 Temeljni korisnik

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

B1

B1

Samostalni korisnik

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

(*) Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne kompetencije

vještine

i

Osnove rada na računalu, poznavanje rada u MS Office-u, poznavanje rada u SAP-u

Druge vještine i kompetencije

Plivanje, skijanje, jahanje, jazz-dance

Vozačka dozvola

B

39


17. Sažetak Alibaba.com je web servis koji spaja dobavljače, distributere i potrošače s ciljem poslovne razmjene. Korisnici web servisa imaju na raspolaganju sve potrebne informacije, vrste proizvoda od prehrambenih do elektroničkih, količina dobavljača i njihova sjedišta, način sklapanja posla, vrste prijevoza. U prosincu 1998., Jack Ma i drugih 17 osnivača izdali su svoje prvo online tržište pod nazivom "Alibaba Online". Web servis Alibaba.com rješava probleme komunikacije između dobavljača, distributera i krajnjih potrošača. Preko web servisa moguće je istraživati sve vrste proizvoda od prehrambenih do elektroničkih. Alibaba.com je internet servis koji je napravljen s ciljem spajanja malih i srednjih poduzeća sa dobavljačima iz cijelog svijeta. Glavno obilježje web servisa, dakle, je engl. B2B (business to business) i engl. B2C (business to consumers). Alibaba.com je savršen za male i srednje tvrtke koje trebaju veće narudžbe i visoko prilagođenu robu poput OEM narudžbe i specijalizirani ručnu proizvodnju. Alibaba.com omogućava jednostavno pretraživanja svih vrsta proizvoda na samoj početnoj stranici (engl. homepage). Proces registracije na alibaba.com vrši se tako da se ispune svi potrebni podaci poput imena, e-mail adrese zemlje u kojoj posluje poduzeće i daju ostale potrebne informacije koje omogućavaju korištenje web servisa. Poslovna primjena internet servisa alibaba.com je spajanje malih i srednjih poduzeća (engl. SMC - small and medium companies) sa dobavljačima iz cijelog svijeta. Alibaba.com je najveći na svijetu internetski engl. business to business (B2B), web servis za razmjenjivanje proizvoda. Najveći konkurenti web servisu su : ecplaza.net, tootoo.com, thomasnet.com, tradeindia.com, ectrade.com. Svaki od spomenutih konkurenata nudi klijentima neke iste ali i neke različite opcije poslovanja, pa kako bi unaprijedili svoje poslovanje trebaju analizirati pružanje usluga od konkurencije i ulagati u vlastito poslovanje i razvijati i širiti spektar ponude usluga. Prednosti ovog web servisa su što je jednostavan, korisna je platforma za pronalazak distributera i prodavača, te poduzeća na ovom servisu mogu ozbiljno poslovati. Također servis ima i nekih svojih nedostataka poput korištenje servisa od strane neželjenih klijenata, za jednostavne upite računalo daje ograničene odgovore, neefikasno riješavanje problema u slučaju ako je roba oštećena, slabije učinkovita platforma za uslužne djelatnosti, loša korisnička podrška. Web servis alibaba.com je besplatan ako se samo traže određeni proizvodi od strane drugih dobavljača. Ne naplaćuje se nikakva naknada za istraživanje, komunikaciju niti bilo kakve druge usluge koje web servis nudi.

40


Web servis alibaba.com u daljnoj budućnosti bi se mogao širiti u područja maloprodaje. Alibaba.com ima već jako dobro razvijen sustav pretrage proizvoda, time bi trebao privući i obične fizičke osobe koje žele prodavati i kupovati proizvode na malo. Dodatne funkcionalnosti koje bi se mogle implementirati na web servis alibaba.com jesu razvitak programa koji povezuje industrijske kupce i prodavače, pomaže tvrtkama pri širenju tako da njihov brand čini prepoznatljivim na industrijskom tržištu.

41


www.alibaba.com

Stjepan Marinović Nina Kalauz

  

 

INFORMACIJE O AUTORIMA LINK ZA WEB SERVIS KRATAK OPIS WEB SERVISA alibaba.com REGISTRACIJA NA alibaba.com FUNKCIONALNOSTI ZAKLJUČAK

STJEPAN MARINOVIĆ rođen 04.09.1989. u Zagrebu završio gimnaziju Benedikta Kotruljevića u Zagrebu student EFZG-a

NINA KALAUZ rođena 18.09.1990. u Zagrebu Završila V.gimnaziju u Zagrebu student EFZG-a

web servis koji spaja dobavljače, distributere i potrošače s ciljem poslovne razmjene korisnici web servisa imaju na raspolaganju sve potrebne informacije, vrste proizvoda od prehrambenih do elektroničkih, količina dobavljača i njihova sjedišta, način sklapanja posla, vrste prijevoza korisnici mogu međusobno komunicirati direktno preko chata ili preko poruka koje se također vrše preko web servisa.

Proces registracije na vrši se tako da se prvo odabere zemlja u kojoj djeluje naše poduzeće, zatim se označi točka koja označava jesmo li mi poduzeće koje nudi, kupuje ili kupuje i nudi proizvode na web servisu potrebno je unijeti kontakt informacije, ime i prezime, ime poduzeća i broja telefona Potrebno je unijeti e-mail adresu i odabrati šifru kojom ćemo se prijavljivati na web servis.

42


nakon popunjavanja svih bitnih podataka, na našu e-mail adresu dobivamo e-mail potvrde

pritiskom na tipku "Confirm Email Adress" završavamo postupak prijave. nakon zvršene registracije i prijave možemo slobodno kontaktirati i istraživati web servis. moguća je nadoplata našeg profila na web servisa s čime postajemo tzv. "Gold Supplier". ključne prednosti "Gold Supplier-a":   

    

neograničena količina proizvoda sa prvom razinom prioritetnog oglašavanja real-time statistička izvješća da razumijemo svoju online izvedbu ekskluzivan pristup kupcima prije nego besplatnim članovima naš izbor proizvoda čini snažan, vizualni utjecaj premium company website privlači ozbiljne kupce potvrđen status tvrtke povećava povjerenje kupca ciljana izloženost sajmu kupaca širom svijeta promotivne mogućnosti s globalnim velikim kupcima ("Big Buyers")

za male i srednje tvrtke koje trebaju veće narudžbe i visoko prilagođenu robu poput OEM narudžbe i specijalizirani ručnu proizvodnju postoji mogućnost dobivanja uzorka ili prototipa novih proizvoda ili mogućnost prilagodbe već postojećih proizvoda dostupni su proizvodi u rasponu od odjeće do potrošačke elektronike, do kemikalija i strojeva

43


koristimo TradeManager- aplikaciju koja se skida sa stranice alibaba.com i koja se instalira na naš desktop te je direktno sinkronizirana sa web servisom

nakon što smo doznali sva potrebna pitanja vezana za dotični proizvod, naručujemo proizvod ugovorom postavljamo prava i obveze stranaka te obveze za raskid ugovora cijeli ugovor / proforma invoice (predračuna) može smanjiti rizik kada se spor dogodi potrebni podaci: ime i adresa prodavača i kupca, referenca kupca, količina proizvoda, cijene proizvoda, težina i dimenzija proizvoda, itd.

- Primjer proforme invoice (predračuna)

prilikom plaćanja proizvoda postoji više mogućnosti uplate najčešće se koriste šest načina plaćanja      

TT Letter of Credit (akreditiv) DA/DP Western Union PayPal Escrow.

44


alibaba.com omogućava jednostavno pretraživanja svih vrsta proizvoda na samoj početnoj stranici nakon odabiranja kategorije proizvoda i vrste proizvoda izlistava nam se lista svih proizvoda ponuđenih na stranici.

jednostavnim odabirom na željeni proizvod otvara nam se detaljan prikaz proizvoda gdje je naznačena cijena u dolarima, vlasnik, specifikacija proizvoda, opis poduzeća koji proizvodi proizvod i ostale bitne informacije

ako proizvod zadovoljava naše kriterije, dobavljača možemo direktno kontaktirat preko chata (TradeManagera) ili mu poslati poruku, gdje se traže dodatne informacije o proizvodu i dogovora krajnji ishod poslovanja način na koji se stavljaju proizvodi na prodaju je sljedeći:  prvo moramo biti prijavljeni na sami website

prilikom prijave unosimo sve potrebne podatke od imena i prezimena, šifre, e-mail adrese, telefona, itd.  drugo, moramo kreirati profil poduzeća u kojem radimo ili koji prodaje dotični proizvod 

 

nakon prijave i kreiranja profila poduzeća, moguće je besplatno objaviti do 50 artikala na web servis potrebno je navesti ime proizvoda, ključne riječi proizvoda, kategoriju, u koju grupu proizvod spada, sliku proizvoda, detaljno opisati proizvod, glavne značajke proizvoda i odabrati načine plaćanja i prijevoza

Pozitivne strane

Negativne strane

1. Svjetski portal, može se koristiti za kontaktiranje kupaca 1. Alibaba.com je poznata da se njome koriste mnogi i prodavača širom svijeta

neželjeni korisnici

2. TrustPass - Gold Supplier, plaćeno članstvo, daje puno 2. Netransparentnost je problem s kojima se suočavaju bolju platformu za kontakt drugih tvrtki, i također će se tvrtke koje kotiraju na alibaba.com jer se navode samo ozbiljnije tretirati od strane potencijalnih kupaca

ograničeni opisi

3. One-stop-shop za pregledavanje različitih mogućnosti u 3. Za jednostavne upite, računalo daje odgovore, različitim sektorima

ograničenost

4. Mogućnost da se obratite potencijalnim kupcima i 4. Jezična i komunikacijska barijera prodavačima preko alibaba.com 5. Forum na kojem se mogu ostaviti komentari, na koje će 5. Dobivanje odgovora od lažnih tvrtki dobavljači i kupci reagirati 6. Prijavljena poduzeća ozbiljno posluju i traže nova 6. Problem refundiranja novca sklapanja dogovora 7. Korisna platforma za pronalazak distributera i prodavača

7. Neefikasno riješavanje problema u slučaju ako je roba oštećena

8. Učinkovita platforma posebno za robu široke potrošnje

8. Slabije učinkovita platforma za uslužne djelatnosti

9. Mogućnost učitavanje različitih transparenata kako bi 9. Potrebna nadoplata članstva na TrustPass - Gold povećali svoju izloženost potencijalnim kupcima

Supplier, kako bi se mogle detaljno upisati informacije

10. Jednostavnost

10. Loša korisnička podrška

45


HVALA NA PAŽNJI

46

Alibaba.com  

Stjepan Marinović Nina Kalauz

Advertisement