Page 1

KØRESPORTEN

Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte

2 • 2010 April


Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og ud­kommer medio februar, april, juni, september, november. Sidste frist for bidrag 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober. Redaktion Ansvarshavende redaktør og annoncering Ole Jespersen, Bækkedal 16, 9210 Aalborg SØ, tlf. 9814 7880, ole@karetmager.dk Meddelelser fra selskaber Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5, Thorup, 9320 Hjallerup, tlf. 9885 7035, fax 9885 7034, lhartmann@pc.dk Hanne Hedegaard, Københovedvej 51A, 6630 Rødding, tlf. 4015 8309, mail@barsoes-britter.dk Grafisk produktion Novagraf A/S, Lyngvej 3, 9000 Aalborg, tlf. 9635 7777, fax 9635 6797 Distribution Vibeke og Hans Tang, Volstrupvej 2, 8370 Hadsten, tlf. 8698 1439, hgtang@privat.dk DKF’s tilknyttede selskaber Bornholms Køre Selskab, BKS Dansk Køre Selskab, DKS Fyens Køre-Selskab, FKS Himmerlands Køre- og Rideforening, HKR Midtjysk Køre Selskab, MKS Sjællandske Sportskuske, SSK Slesvigske Køre Selskab, SKS Thy Køre Selskab, ThKS Trekantens Køre Selskab, TKS Vendsyssel Køreforening, VK Vestjysk Køre Selskab, VKS Østjysk Køre Selskab, ØKS

DKF’s ledelse Præsident: Jens Svenningsen, Hegnedevej 3, Valore, 4140 Borup Tlf. 5682 2052, fax 5616 8341, jens@bettegaarden.dk Formand: Per Ole Rothmann, Stendisvej 51, 7830 Vinderup Tel. 9695 4040, 5151 0239, per@rothmanns.dk Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming, Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577, 2342 4475, holst.irming@mail.dk Brugskørselsudvalg Lis Laumann, Nr. Feldingvej 9, 7500 Holstebro tlf. 9748 5165, lis.niels@hotmail.com Juniorudvalg Ole Kristiansen, Vester Møllevej 3, 7326 Give tlf. 6161 0039, ok66@live.dk Kulturhistorisk udvalg Ib Møller, Højgård, Assedrupvej 7, 8300 Odder, tlf. 8655 8744, art@ib-moeller.dk Køreudvalg Kim Andreasen, Brændekildevej 6, 2770 Kastrup tlf. 4020 6898, kimandreasen@mail.dk Pløjeudvalg Erling Larsen, Brusenvej 5, Mejrup, 7500 Holstebro tlf. 9741 3256, e.larsen@dlgpost.dk Forside: Anders Hansen, DKS passerer vandforhindringen ved DM i 2008. Foto: Ole Jespersen.

Hjemmeside: www.koereforbund.dk Pris 47,- kr. inkl. moms  –  Oplag 1.500 stk. ISSN 1600-261X

“Denne tryksag er svanemærket. Novagraf A/S – licensnr. 541 444.”

Enhver gengivelse af Køresportens artikler, illustrationer og annoncer er kun tilladt efter aftale med redaktøren. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i artikler eller afvise indlæg, ligesom redaktionen ikke påtager sig ansvar for artikler, fotos mv, der indsendes uopfordret. Køresporten forbeholder sig ret til at undlade at optage annoncer, der strider mod bladets eller DKF’s interesser.


Indhold Miljøvenligt blad om køresport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Køresporten svanemærket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Golden Wheels på Dorthealyst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Oplevelser fra Florida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Danmarks Vej- og Bromuseum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Nordisk og dansk mesterskab i brugskørsel. . . . . . . . . . . 12 Hingstekåringen i Herning sætter ny rekord . . . . . . . . . . 13 Kort nyt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dansk Køre Forbunds championat 2010 . . . . . . . . . . . . . 16 Hestevognenes kulturhistorie i ny skriftserie. . . . . . . . . . 17 Foredrag med Erik Nielsen i VK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kanetur i Klosterheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Efterlysning: Primitive vogne fra skovområder. . . . . . . . 23 Ny bog om hestens eksteriør. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Boganmeldelse: Vikinger i vest. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Fra formanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kuske kvalificeret til DM i kørsel 2010. . . . . . . . . . . . . . . 29 Nyt fra Brugskørselsudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Kurser under Køreudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Nyt fra Pløjeudvalget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Køreselskaberne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Køb-Salg-Bytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Køresporten 2·2010

3


Miljøvenligt blad om køresport At producere magasiner som Køresporten kan belaste miljøet på grund af uønskede stoffer i trykfarver, papir og andre materialer. Der er dog mulighed for at producere miljømærkede tryksager, og Køresporten er nu en af disse. I et tæt samarbejde med Novagraf, der producerer bladet, har vi ladet Køresporten svanemærke og signalerer dermed, at vi tager ansvar for at sikre miljøet for de kommende generationer. Læs mere om Svanemærket i dette blad. Vinteren har været lang og for mange trist og uden de helt store muligheder for at træne køreheste og –ponyer, men ude omkring i køreselskaberne har der alligevel været et væld af aktiviteter som indendørsstævner, kurser, foredrag, seletøjssyning mv. Den lange vinter og rigelige mængder af sne over det meste af landet har givet en sjælden mulighed for at lufte slæde og kane gentagne gange, og flere af billederne i dette blad vidner da også om mange gode oplevelser i sneen. Nu er foråret heldigvis for alvor på vej og dermed mulighed for flere udendørs aktiviteter med vore firbenede venner. For mange medlemmer er der god grund til at gå i skarp træning, 2010 byder nemlig på danmarksmesterskaber i både kørsel og brugskørsel. Det største kørestævne på dansk grund i år bliver dog uden tvivl det internationale på Dorthealyst i bededagene. I år er stævnet for første gang klassificeret som CAI-A stævne, og dermed forventes der større udenlandsk interesse end tidligere. Arrangørerne taler om op mod 90 deltagere, så

4

Køresporten 2·2010

det bliver uden tvivl et storslået arrangement også for publikum. Et ligeledes storslået kørestævne oplevede Pia Skar i Florida, hvortil hun var inviteret som overdommer. I dette blad fortæller hun om oplevelserne i USA. Mere ydmygt kan man læse om Erik Nielsens køretur med tospand og en hjemmebygget vogn. Turen var dog ikke helt almindelig, for den varede fire år og gik for egen hov fra Nordsjælland til Sydfrankrig og retur igen via Italien, Østrig og Tyskland. Glæd dig til at læse om den oplevelsesrige tur, der ikke var uden vanskeligheder. For konkurrencekuskene bliver 2010 et år med to verdensmesterskaber i kørsel. VM for 4-spand heste afholdes i USA, mens Italien er vært for VM for enspand heste. Disse mesterskaber er kort omtalt i bladet, men mere følger senere. Uvist er det endnu, hvor næste års verdensmesterskaber for ponyer skal afholdes. Efter sidste års succesfulde VM i Greven-Bockholt, Tyskland er det knebet med ansøgninger fra arrangører, men for nylig ansøgte lipizzanerstutteriet Lipica i Slovenien FEI om værtskab for pony-VM. Lipica, der i 2010 kan fejre 430 års jubilæum, foreslår at afholde verdensmesterskabet 22.-25. september 2011, men intet ligger endnu fast. Ved FEI’s Driving Committees møde i Windsor i maj vil Lipicas direktør Tomi Rumpf præsentere stutteriets forslag, og herefter tager FEI stilling til værtskab. Derimod ligger det allerede fast, at næste VM for tospand heste afholdes i Conty, Frankrig 24.28. august 2011.


Køresporten svanemærket Af Ole Jespersen Der er mange gode grunde til, at vi alle bør tænke os mere om, når vi lever og forbruger, for det er os, der skal sikre miljøet for de kommende generationer. Også tryksager kan belaste miljøet med deres eventuelle forbrug af uønskede stoffer i fx trykfarver og andre materialer. Der er dog muligheder for at producere miljømærkede tryksager, og en af disse tryksager er nu Køresporten. Køresporten fremstilles hos Novagraf i Aalborg, der er klar med forskellige miljøtiltag herunder svanemærkning af tryksager. Vi har valgt at lade bladet svanemærke for at synliggøre, at Køresporten produceres med omtanke og respekt for miljøet. Det koster en lille smule at svanemærke bladet, men den ekstra omkostning dækkes af Novagraf. Svanemærket Svanen er det nordiske miljømærke, der blev etableret af Nordisk Ministerråd i 1989. Danmark tilsluttede sig i 1997, og Svanen anvendes nu i alle nordiske lande, dvs. Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Svanemærket er en frivillig ordning, men når et produkt er mærket med Svanen, er det en garanti for, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende inden for sin kategori, og at der er taget hensyn til din sundhed. Mærket stiller en række krav til udledning af giftige stoffer og indhold af uønskede stoffer i tryksagen. Svanemærket signalerer derfor både ansvarlighed og omtanke for miljøet.

Med en svanemærket tryksag er man sikker på: • En lav udledning af forurenende stoffer til luft og vand • Et mindre og kontrolleret forbrug af kemikalier i produktionen • At papiret er fremstillet med lav miljøbelastning • At tryksagen er fremstillet med meget lidt papirspild • At tryksagen er let at genanvende. tryksager rydder ikke regnskoven Næsten alle tryksager er fremstillet af papir, og papiret udgør omkring 98 % af tryksagens vægt. Den primære råvare til fremstilling af papir er træ fra Finland og Sverige, der er blandt verdens største papirproducenter og eksportører. Træ til papirfremstilling (cellulosetræ) er typisk forholdsvist ungt træ, som fældes for at tynde ud i skoven. Nåletræer er særligt velegnede til papir, og lad os slå fast: Der anvendes ikke træ fra regnskovene til papirfremstilling. Læs mere om Svanemærket på Miljømærkning Danmarks hjemmeside www.ecolabel.dk.

Køresporten 2·2010

5


Golden Wheel’s på Dorthealyst i bededagene Af Gyda Andersen, DKS ”Med det første danske CAI-A stævne og tilmed kvalifikation i tre vigtige internationale konkurrencer: Golden Wheel Cup single horse, FEI 4 WCupQ (World Cup Driving Qualification fourin-hand) og FEI Top Driver Award, forventer Dansk Køre Selskab stor interesse blandt udenlandske kuske i klasserne 1-spand hest og 4-spand hest”, lyder det fra Marianne Seidenfaden, præsident for bededagsstævnet på Dorthealyst. Dansk Køre Selskab har siden 2001 afholdt internationale kørestævner i bededagsferien, og i år er det 29. april - 2. maj. Med opgraderingen af det 10. stævne til et A-stævne, forventer stævneledelsen at se op til 90 ekvipager, og heraf er 40 pladser forlods reserveret til danske kuske. Stævnet i år er samtidig specielt, fordi det tæller som kvalifikation i tre vigtige konkurrencer. For første gang afvikles der således en

Henrik og Isla Høper kører dressur med Bilsbæk Safir.

6

Køresporten 2·2010

afdeling af den internationale turnering Golden Wheel Cup, på dansk grund. De øvrige afdelinger holdes i Frankrig, Tjekkiet, Sverige, Tyskland og Østrig henover sommeren. Herudover er stævnet også VM-kvalifikationsstævne for 4-spand, hvorfor der forventes at komme et stort antal firspand, ligesom det er pointgivende til FEI Top Driver Award-konkurrencen. Stævnet opdateres løbende på www.danskkoere-selskab.dk. Stærk dansk enspænder til start Henrik Høper med den mørkerøde Welsh sektion D hingst, Bilsbæk Safir er det absolut bedste danske bud på placering i både Golden Wheel Cup – Horse singles og i FEI Top Driver Award – Horse Singles. I 2009 fik ekvipagen fine placeringer: Nr. 3 ved det prestigefyldte Golden Wheel Cup 2009, en

Privatfotos Henrik Høper.


4. plads ved FEI Top Driver Award 2009 samt vinder af klassen ved det Internationale kørestævne på Dorthealyst 2009. Ekvipagen er netop blevet nr. 6 ved The LehelWalber International Single Driving Challenge ved Arctic Equestrian Games 2010 i Norge. Bilsbæk Safir er som 3-årig tilkørt af Henrik Høper selv. Ejeren, Henriks søster Rie, har redet og kørt ham, mens han fik god tid til at vokse færdig. I 2007 kørte han nogle indendørs stævner med Henrik og fik debut til åbne kørestævner i 2008. ”Safir har et meget fornuftig sind og tager stævnedeltagelse stille og roligt. Han er stadig en ung hest, men hans resultater tegner godt for fremtiden på den internationale bane”, fortæller Henrik Høper. Henrik og hans hustru Isla Høper flyttede i 2008 beboelse, stald og træningsfaciliteter til Hammelev Ridecenter, Vojens, hvor undervisning, tilridning, tilkørsel, salgsstald mm. fylder den travle hverdag. Mange måneders forberedelse inden stævnet

Henrik Høper og Bilsbæk Safir er absolut bedste danske

Med mange års stævneerfaring gør Dansk Køre Selskab alt for, at stævnet lever op til deltagernes forventninger, både hvad angår kvalitet, afvikling og fornyelse. Der er bygget hele tre nye maratonforhindringer, mens andre er renoveret, så der nu er 10 faste forhindringer i terrænet omkring Dorthealyst. Opstaldningen af 250-300 heste

sker i rejsestalde, mens der indrettes campingplads til de tobenede med optimale faciliteter for teams, officials og de mange frivillige hjælpere. Og så skal der også gøres plads til parkering af en enorm vognpark og ikke mindst cafeteriet, som på lange dage kan bespise både deltagere og publikum.

bud på placering ved CAI-A stævnet på Dorthealyst.

Køresporten 2·2010

7


Oplevelser fra Florida Af Pia Skar, international køredommer Jeg havde den store fornøjelse at blive inviteret til internationalt kørestævne i Ocala, Florida sidste uge i februar og oven i købet at være udnævnt til overdommer, President of Ground Jury, som det så fint hedder på engelsk. Normalt er vejret jo rigtig fint i Florida på denne årstid, men som vi i Europa og mange andre steder har været udsat for mere eller mindre ekstremt vintervejr, så følte de i Florida at det var næsten dødelig koldt. I den uge, jeg var der, havde vi nattefrost og under 15 grader om dagen - de plejer at have mellem 20 og 30 grader. Solen skinnede dog det meste af tiden, men der var samtidig en heftig vind, der gjorde det meget koldt, med mindre man opholdt sig et sted i læ for vinden. Samarbejdet mellem dommergruppen, teknisk delegeret, banebygger, stævneleder og sekretariat fungerede bare perfekt allerede fra begyndelsen, selv om vi ikke på forhånd kendte hinanden andet end måske af navn. Det var dog en stor lettelse for mig ved min debut som international overdommer at kende den teknisk delegerede Ed

Young fra USA, som også kommer til Dorthealyst til det store CAI-A stævne i bededagene. Vi har mødt hinanden mange gange, når vi hver især har været holdledere for henholdsvis det danske og det amerikanske hold ved verdensmesterskaberne. Stævnet var en stor oplevelse på mange måder. Der var 35 starter i FEI-klasser, heraf 14 4-spand og 38 starter i nationale klasser. Der var stor fokus på 4-spandskuskene, hvor der stod kvalifikation og udtagelse på spil til det kommende VM 2010 i Kentucky. De amerikanske kuske havde i forbindelse med stævnet træningssamling med Michael Freund fra Tyskland samt Peter Tischer og Koos de Ronde fra Holland. Ud over deltagelse af kusken Chester Weber fra USA, som i øjeblikket nok er verdens bedste 4-spands ekvipage i dressur samt James Fairclough ligeledes verdenskendt 4-spandskusk, var der kuske fra Canada, Australien og Polen. Ingen tvivl om, at alt blev fulgt meget nøje i forhold til vores bedømmelser såvel ved hesteinspektionen som i dressur samt alt, hvad der foregik både i maraton og forhindringskørslen.

I Ocala vandt Chester Weber FEI-klassen for 4-spand med 123,47 strafpoint. Nr. 2 blev James Fairclough med 147,54. Her ses Chester Weber køre sin vinderdressur.

8

Køresporten 2·2010

Foto Pics Of You.


Der foregik mange ting, som kuske, der skulle stoppes både i dressur og forhindringskørsel på grund af tab af skagler eller fejl bane, stilling til straf for gangartsfejl på skridtetapen i maraton, som ikke var helt rigtig skridt, men heller ikke bevidst gangartsfejl. Vandforhindring på forhindringsbane, med dertilhørende komplikationer. Ud over de internationale klasser har amerikanerne traditioner for at afholde nationale klasser ved samme stævne, som det internationale. De har tre forskellige niveauer af nationale klasser, der alle ligger under FEI-niveau. Training, Preliminary og Intermediate, hvoraf vi skulle dømme klasser i de to middelsvære klasser, der alle kørte deres dressur om fredagen. Det var lidt af en opgave at skulle nå at lære to helt nye og ukendte programmer med kort varsel, specielt når man som overdommer jo har ansvaret for at stoppe kusken, hvis han kører forkert. Det gik heldigvis godt med kun én uheldig kusk sidst på dagen, der glemte, hvor hun var i programmet. Maraton med de forskellige klasser fungerede utrolig smidigt. Preliminary klassen skulle køre forhindring 2 til 7 og kun køre portene A til D. Intermediate klassen skulle køre alle forhindringer, dog kun portene A til E. FEI klasserne skulle så køre alle syv forhindringer med alle porte A til F. Selve ruten var dermed stort set den samme for alle kuske, dog var der selvfølgelig forskel på længden af E-etapen. Teknisk var det alene et spørgsmål om at kilometerskiltene på etapen havde tre forskellige farver, fordi de jo selvklart ikke stod de samme steder på ruten. Det gav absolut ingen problemer, og det kan varmt anbefales, når vi afholder stævner med klasser af forskellige sværhedsgrader. Med hensyn til resultatberegning på etaperne er det også blot et spørgsmål om at taste de forskellige etapelængder ind på de forskellige klasser. Endelig var der en utrolig overstrømmende tak til hinanden - alle indbyrdes. Kuske, der takker dommerne, når de hilser af eller kører ud fra dressurbanen. Kuske, der takker forhindringspersonale i maraton, mens de er på vej ud af forhin-

dringen. Alle frivillige hjælpere takkes hele tiden af stævnelederne. Det kan virke meget overvældende, men jeg er sikker på, at det er ærligt ment, for et stævne af den størrelse kan bare ikke fungere, hvis ikke alle er der og samarbejder om gennemførelsen. Det er kuskene også klar over og udviser stor taknemmelighed overfor alle de frivillige, små som store, der gør det muligt for dem at kunne dyrke deres elskede sportsgren. Jeg havde forventet at se en masse skøre amerikanske kvinder med frugtkurve i hatten, der kørte rundt med deres billedskønne og højt elskede små ponyer, men det var der ikke rigtig noget af. Til gengæld havde alle kuske gjort meget ud af at hele ekvipagen så præsentabel ud, uanset hvilken klasse man stillede op i. Bortset fra den lange rejse, var det en fantastisk positiv oplevelse, og jeg glæder mig til februar næste år, som jeg allerede er heldig at have modtaget invitation til.

Ved det amerikanske mesterskab, der blev afholdt i oktober 2009 i Lexington, Kentucky, vandt Chester Weber 4-spandsklassen for 7. gang i træk.

Foto Vicki Long.

Køresporten 2·2010

9


Danmarks Vej- og Bromuseum Den 1. februar 2010 blev der taget første spadestik til Danmarks Vej- og Bromuseum. Per Ole Schovsbo fortæller om museumsprojekts turbulente år og endelige videreførelse. Det er en sand fornøjelse at læse om og se visualiseringer af det kommende Vej- og Bromuseum på Nyvang ved Holbæk, der blev besluttet ved finanslovsforligt efteråret 2003. Det skal både videreføre Danmarks Vejmuseum, der gik konkurs i 1996 på Farø og medtage de store danske broer, der blev formidlet i forbindelse med udstillingscentrene ved Storebælt og Øresund. Efter et større udredningsarbejde var udført for Kulturarvsstyrelsen, takket være kulturminister Brian Mikkelsen, blev finanslovsbevillingen en realitet, og Transport- og Energiministeriet ned-

satte en arbejdsgruppe der indstillede til ministeren at lægge den nye institution ved Andelslandsbyen Nyvang for at nyde synergi med det store besøgstal samt Andelslandsbyens faciliteter, cafeteria og ikke mindst det bygningshistoriske miljø, der ville klæde en lidt tør vejhistorisk formidling, der i modsætning til de større broers anlægsudstillinger, aldrig har haft særlig publikumsinteresse. Forhistorien går tilbage til Dansk Vejlaboratoriums 50-års jubilæum i 1978, hvor daværende vejdirektør Per Miler fik foræret en dampvejtromle af Foreningen af Amtskommunale tekniske Chefer (FATCh) ved Finn Hemmingsen. Vejdirektoratet nedsatte derefter en komite, der indsamlede vejhistoriske effekter fra amter og kommuner med Morten Ludvigsen som formand. Få år efter oprettede man den selvejende institution

Visualisering af det nye vej- og bromuseum. De røde bygninger i baggrunden er Andelslandsbyen Nyvangs, og den største røde bygning mod venstre huser Sparresholm vognsamlingen.

10

Køresporten 2·2010

Visualisering: Hasløv & Kjærsgaard.


Danmarks Vejmuseum (senere erhvervsdrivende fond), der fra forskellig side fik bevilget midler til anlæg og drift af en helt ny bygning, der åbnede foråret 1991 på Farø. Bygningen var tegnet af Henning Larsen. Museet opnåede en årlig driftsbevilling på finansloven fra 1994 og tilsagn om støtte fra fem kommuner og Storstrøms Amt. Museumsdirektøren var Torben Holm og fungerende faglige inspektør daværende formand for Damptromleklubben, Jørgen Permin, der blev støttet af vejdirektoratets mere anonyme embedsmænd, der også havde kontakt med historisk interesserede vejfolk landet over - og af veteranfolkets mægtige netværk (fx Danske Dampvenner). Overdragelsen af Odense Kommunes historiske vejsamling var således en meget stor begivenhed. Efter få men meget turbulente år måtte museet lukke, og samlingerne, der blev frikøbt af konkursboet af blandt andre Dansk Vejhistorisk Selskab, måtte i flere omgange flytte fra det ene af Vejdirektoratets mange depoter til det næste, indtil den havnede i Holbæk kasernes gamle ridehus, takket være velvillighed fra Ingeniørtropperne på Farum Kaserne. En skrotning af samlingerne på det tidspunkt blev anbefalet af flere indflydelsesrige personer og var tæt på at

blive gennemført, fordi de få tilbageværende, der tog sig af samlingen, var trætte, opgivende og ingen midler havde. Men den visuelle kobling til museerne i Holbæk blev en del af baggrunden for lokal politisk interesse, Brian Mikkelsens ordholdenhed før og efter han blev minister og Trafikudvalgets interesse førte til den såkaldte Trafikmafias opbakning og dermed til finanslovsbevillingen. Da Forsvaret solgte ridehuset i Holbæk, skulle samlingerne flyttes endnu engang men nu var der statslige midler til flytningen og til udviklingen af kommende visioner, så i stedet for at skrotte samlingen, der havde taget svær skade af de mange flytninger, blev den bevaret og flyttet i et nyt depot i Vipperød. Derfor er håbet fra undertegnede, der var vejmuseets sidste direktør og samlingens kurator i godt 10 år, at man både vil se fremad, men også erindre sig de mange, hvis indsats siden 1979 har gjort det muligt at genstarte museumsprojektet og dets bygningsmæssige etablering. En transportsektor er igen ved at blive synlig – og tillykke med det! Per Ole Schovsbo, Næstved Museumskonsulent, Dr. phil.

Køresporten 2·2010

11


Nordisk og dansk mesterskab i brugskørsel 2010 Af Bente Søndergaard Midtjysk Køreselskab er vært for Nordisk og Dansk mesterskab i brugskørsel på Birken Rideskole, Herredsvejen 3, Skals. Stævnet afvikles lørdag, 31. juli 2010 med ankomst fredag, 30. juli og afrejse søndag, 1. august. Sæt kryds i kalenderen allerede på nuværende tidspunkt. Kvalificerede til at deltage i DM/NM vil modtage indbydelse direkte fra Midtjysk Køreselskab på vegne af Brugkørselsudvalget. Maksimalt deltagerantal er 26. Nærmere oplysninger i næste nummer af Køresporten. Foreløbig tidsplan Fredag 30. juli: Kl. 14.00: Ankomst Kl. 14.00: Dommermøde og banegennemgang Kl. 15.00-17.00: Dyrlægekontrol. Der skal frem-

Kis Grønkjær kører brugskørsel.

12

Køresporten 2·2010

vises gyldig vaccination, idet der ellers ikke gives starttilladelse. Kl. 17.30: Banepåvisning, DM-deltagere og NMdeltagere hver for sig. Lørdag 31. juli: Ca. kl. 8.00 DM og NM afvikles Ca. kl. 19.00 Fællesspisning/fest. Præmieoverrækkelse ca. kl. 21.00 i ridehallen. Søndag 1. august: Kl.10.00: Afrejse. Yderligere oplysninger kan fås hos Bente Søndergaard, Rosenbjerg 6, 7600 Struer, mail bs-mks@ fritid.tele.dk.

Foto: Bente Søndergaard


Hingstekåringen i Herning sætter ny besøgsrekord 54.250 gæster besøgte årets hingstekåring og Hest & Rytter i MCH Messecenter Herning. Det er rekordernes tid for øjeblikket i MCH Messecenter Herning. I februar satte messen Ferie for Alle rekord med det højeste antal besøgende nogensinde, og i 11.-14. marts skete det samme for det store hestearrangement arrangeret af Dansk Varmblod og MCH. I alt 54.250 gæster besøgte den årlige hingstekåring, der fandt sted for 31. gang fra torsdag og frem til søndag aften i Herning. Det er 1.115 flere gæster i forhold til den hidtidige besøgsrekord fra 2008. Sideløbende med Hingstekåringen kunne de mange tusinde gæster gå på jagt blandt nyheder og tilbud på Hest & Rytter, der havde deltagelse af 279 udstillere. Blandt de mest prestigefyldte kåringer fra Dansk Varmblod var Årets Hingst 2010. Hæderen tilfaldt den 11-årige Blue Hors Don Romantic, der er opdrættet af Jens Aage Buhl, Frederi-

Årets Hingst 2010 - Blue Hors Don Romantic.

cia. Et andet velbesøgt arrangement var det traditionsrige gallashow, der både fredag og lørdag aften samlede fuldt hus med 6.500 publikummer i MCH's store Hal M. Næste års udgave af Dansk Varmblods hingstekåring og Hest & Rytter messen finder sted i dagene 10.-13. marts 2011 i MCH Messecenter Herning.

Dansk Køre Forbunds protektor HKH Prinsesse Benedikte er også protektor for Dansk Varmblod, og prinsessen var

igen i år i Herning sammen med sin mand, Prins Richard, og datter Prinsesse Nathalie.

Foto: Ridehesten.com Køresporten 2·2010

13


Sport og kultur har fået ny minister

Web-tv-kanal skal profilere dansk topidræt

Kulturen og dermed også sporten har fået ny minister, idet Per Stig Møller har overtaget posten fra Carina Christensen. Danmarks Idræts-Forbund ser frem til samarbejdet med den nye minister ”Per Stig Møller er en yderst erfaren, velanskreven og indflydelsesrig politiker, som vi glæder os til at arbejde sammen med om den videre udvikling af såvel elite- som breddeidrætten”, siger DIF’s formand Niels Nygaard. Den nye kulturminister kommer til på et tidspunkt, hvor der er indgået et bredt politisk forlig om den fremtidige spillovgivning og dermed også det fremtidige tilskudsniveau til idrættens centrale, landsdækkende organisationer: ”Vi skylder en stor tak til de to afgående ministre Kristian Jensen og Carina Christensen for deres indsats i forbindelse med spillovforslaget, som nu skal behandles i Folketinget. Og vi ser frem til at følge lovforslaget helt til dørs i et tæt samarbejde med den nye kulturminister. Andre aktuelle udfordringer er opfølgning på breddebetænkningen og medieforhandlingerne, hvor vi gerne ser public service aftaler om idrætten videreført og endnu højere prioriteret. Også det ser vi frem til en dialog med den nye kulturminister om”, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

60 specialforbund, Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund er på trapperne med en webtv-kanal, der skal profilere det bedste fra dansk topidræt. I en lang periode er ganske få idrætsgrene løbet med al tv-tiden, mens hovedparten af DIF’s 60 specialforbund sjældent eksponeres i levende billeder. Denne skævvridning skal der nu laves om på, og derfor tager idrætten skeen i egen hånd og laver sin egen tv-kanal på internettet. Med to projektansatte journalister, der skal opbygge og drive den nye kanal, vil sportsinteresserede fra sommeren 2010 kunne følge alt lige fra portrætter af de bedste danske petanquespillere og reportager fra DM-finalerne i hockey. Kanalens navn er endnu ikke fastlagt, men du kan følge udviklingen af idrættens tv-projekt på www.dif.dk.

Kilde: Idrætsliv Foto: Lars Grunwald 14

Køresporten 2·2010

Kilde: Idrætsliv - Så må vi håbe, at der også kan blive lidt plads til den fotogene køresport, der er organiseret i DIF som associeret til Dansk Ride Forbund, red.

VM for enspand heste 2010 Verdensmesterskabet for enspand heste afholdes 28. juli – 1. august i Pratoni del Vivaro nær Rom i Italien. Se mere på hjemmesiden med den komplicerede adresse: www.fise.it/index.php?id=2116


World Equestrian Games 2010 25. september – 10. oktober afholdes det gigantiske World Equestrian Games (WEG) i Kentucky Horse park, Kentucky, USA. WEG er et samlet verdensmesterskab for disciplinerne dressur, springning, military, voltigering, reining, distanceridning, 4-spandskørsel og handicapdressurridning. VM for 4-spand afvikles i perioden 7.-10. oktober.

Læs mere om WEG på den officielle hjemmeside www.alltechfeigames.com. Fakta Varighed: 16 dage Deltagende nationer: Mere end 50 Anslået billetsalg: 600.000 stk. Anslået omsætning: 150 mio. dollars.

DVD: Lær at køre med heste HorseConsult forhandler en rigtig flot film i to dele om at lære at køre med heste. Filmen er udgivet af Frank Lütz og et godt redskab for de, der går med ønsket om at uddanne sig til kusk. Filmen findes på engelsk og tysk. Via en række illustrerende sekvenser får man en grundlæggende viden om kørsel med heste, og især den praktiske del giver hjælp til den mindre erfarne kusk. Filmen går frem skridt for skridt. ”Lær at køre med heste - del I og II” kan også benyttes som undervisningsmateriale. Del I omhandler bl.a. følgende sekvenser: • Den drivende hest • Én- og tospand • Eksteriør

• Hjælpere • Uddannelse • Håndtering i praksis • Kørsel i trafikken Del II omhandler bl.a. følgende sekvenser: • Hesten under tøjler • Dressurkørsel i ringen • Brug af pisken • Brug af seletøj • Brug af køreliner • Kørsel med flerspand Læs mere om DVD’en på hjemmesiden www. horseconsult.com. Kig i Butikken og søg lettest efter ”Lütz”.

Rideforbundet går nye talentveje Danske ridetalenter skal bringes til tops via Dansk Ride Forbunds nye talentteams. Gennem talentteamkonceptet skal unge ryttere modtage den rette undervisning og rådgivning, der sikrer, at udviklingen fra talent til toprytter tilpasses den enkelte rytter. Konceptet erstatter kraftcenterkonceptet, som forbundet tidligere havde på tegnebrættet.

"Vi er overbevist om, at talentteams er den rette vej for en optimal talentudvikling i dansk ridesport. Herved sikrer vi, at rytternes udvikling bliver individuel, fleksibel og korrekt på vejen mod toppen. Samarbejdet mellem regional- og landstræner skal yderligere sikre, at vi får landets største talenter i folden, så dansk ridesport fremover kan gøre sig bemærket i den internationale top," siger Christian Struck, talentchef i Dansk Ride Forbund. Køresporten 2·2010

15


Dansk Køre Forbunds championat i kørsel 2010 Anette Holst Irming fra Trekantens Køre Selskab har foreslået et championat i kørsel i lighed med det, som Dansk Ride Forbund i flere år har haft for ryttere. Forslaget er blevet behandlet i Køreudvalget, der har godkendt følgende statutter for championatet: Point til championatet kan opnås ved landsstævner i middelsvær eller svær klasse samt DM 2010. Landsstævner, der tæller med i 2010 er: SKS maj 2010, VK juni 2010, FKS juli 2010, DM DKS juli 2010, ØKS august 2010 og DKS september 2010. For at opnå point ved et stævne skal man have gennemført alle stævnets tre discipliner uden udelukkelse eller diskvalifikation. Der tildeles point ud fra antallet af startende kuske i klassen M eller S, der møder til start i første disciplin.

Der køres om championat og vandrepokal i følgende klasser: Pony 1-spand, Pony 2-spand, Pony 4-spand, Hest 1-spand, Hest 2-spand, Hest 4-spand. Hvis klasser lægges sammen på grund af sparsom tilmelding eller af praktiske hensyn, tildeles points til championatet i forhold til det faktiske antal startende i ovennævnte klasser og den i respektive klasse opnåede indbyrdes placering. (points gives separat i middelsvær og svær klasse). For at opnå point skal der således være mindst to startende i klassen i den respektive klasse i enten middelsvær eller svær klasse. Championatsvinderne vil blive hyldet ved det årlige hovedbestyrelsesmøde i november 2010. Nedenstående skala viser antal point i forhold til placering og antallet af startende. Ved mere end 16 startende i klassen er det kun de 16 bedst placerede kuske, der opnår point.

Antal startende i klassen Placering

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

6

4

2

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

3

1

3

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1

4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

8

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1

10

7

6

5

4

3

2

1

11

6

5

4

3

2

1

12

5

4

3

2

1

13

4

3

2

1

14

3

2

1

15

2

1

16

1

16

Køresporten 2·2010


Hestevognenes kulturhistorie i ny skriftserie Museum Sønderjylland – Slesvigske Vognsamling har netop taget hul på en ny skriftserie om hestevognenes kulturhistorie. Tidligere leder af Slesvigske Vognsamling og konsulent for Museum Sønderjylland, Dr. Phil. Per Ole Schovsbo, Næstved, står for udgivelsen af de to første hæfter i serien. Det drejer sig om henholdsvis: "Søren og Peter Buchholt – Hjulere og savskærere i Sillerup" og "Almers Tranberg, smedesvend i Holsted - Fremstilling af smedejernsbeslag til en stiv arbejdsvogn". Per Ole Schovsbos beretning om hjulmagerne Søren og Peter Buchholt i Sillerup er baseret på egne opmålinger af bygninger og hjulmagerværksted samt interviews med Peter Buchholt (1918-1999) i årene 1993-94. Skriftet er et pionerarbejde, idet den stive arbejdsvogn og fremstillingen af den stort set ikke er beskrevet på trods af, at den som type har eksisteret i godt 1.000 år. Skriftet omhandler faghistorie, karetmagere kontra hjulmagere (også kaldet hjulere) samt familiens og virksomhedens historie. Naturligt er en stor del af teksten helliget beskrivelsen af selve håndværket i forbindelse med fremstillingen af den stive arbejdsvogn, på sønderjysk kaldet "æ kastenvuun". Det er på denne måde mindst to generationers akkumule-

rede viden om fremstillingen af en stiv arbejdsvogn til landbruget, der her er samlet og illustreret med en lang række gode og instruktive tegninger. Skriftet om de to generationer hjulmagere og savskærere i Sillerup vil få større og større kultur- og håndværksmæssig værdi i takt med at udøverne af disse fag forsvinder. Skriftet "Almers Tranberg, Smedesvend i Holsted" er baseret på Nationalmuseets indsamlinger af viden om uddøende håndværk tilbage i 1950’erne. I dette tilfælde udgives smedesvenden Almers Tranberg beretning fra 1951. Han tegnede og fortalte til Nationalmuseet om fremstillingen af de jernsbeslag, der var nødvendige for at fremstille den stive arbejdsvogn, der forsvandt ud af landbruget samtidig med traktorens indtog. Tegningerne og beskrivelserne af disse er således Almer Tranbergs egne, men de bearbejdet af Per Ole Schovsbo. Heftet giver det nødvendige supplement til beskrivelsen af fremstillingen af en stiv arbejdsvogn i heftet om Søren og Peter Buchholt. Tilsammen giver de to hefter de nødvendige anvisninger til fremstillingen af en sådan vogn. Heftet om Buchholt koster 50,- og heftet om jernbeslagene kr. 25,-. De kan købes på Slesvigske Vognsamling i Haderslev.

Ca. 45 personer deltog, da Slesvigske Vognsamling i Haderslev præsenterede to nye skrifter om hestevognenes kulturhisto-

rie. I forgrunden til venstre ses forfatteren Per Ole Schovsbo ved siden af sin hustru Anne Marie Høyer. Foto Ole Jespersen. Køresporten 2·2010

17


Foredrag med Erik Nielsen i VK Af Mette Nørgaard, Vendsyssel Køreforening Torsdag aften den 11. februar var der fyldt helt op i kuskestuen på Holtegaard. Vendsyssel Køreforening havde inviteret til foredrag med et af VK’s medlemmer, Erik Nielsen fra Kvissel til at holde foredrag. Erik kørte for knap 20 år siden ned gennem Europa med sine to angloarabere og sin hjemmebyggede 800 kg tunge vogn. Turen varede fire år og gik fra Nordsjælland til Sydfrankrig og retur igen via Italien, Østrig og Tyskland. Erik begyndte allerede som barn med at køre med heste sammen med sin bror. Det var under krigen. I begyndelsen af 1990’erne fik Erik muligheden for at virkeliggøre sin drengedrøm om at køre gennem Europa med heste og vogn. Erik var vant til gode forhold og ville ikke mangle komfort under turen, Han byggede derfor en god og solid vogn, hvor der var plads til at sove godt, og i det hele taget have det komfortabelt i vognen. Problemet var bare, at vognen kom til at veje cirka

4 tons, og det duede jo ikke, hvis hestene skulle holde til turen. Så den vogn blev i bogstaveligste forstand brændt af. En ny vogn blev bygget. Baghjulene var fra en 2CW og forhjulene fra en Brenderup trailer, og denne vogn var af en noget mere beskeden karakter. Erik kom fra en velstillet familie, hvor normen var, at man var velklædt og glatbarberet. Det kom derfor som lidt af et chok for familien, da Erik anlagde fuldskæg og langt hår. Det var vist ikke set før i den familie. Men praktisk var det jo på sådan en langfart. Der skulle ikke bruges penge på frisør eller lignende, og skægget gav også en vis beskyttelse for vind og vejr. Da Erik tog beslutningen om at køre ned gennem Europa, valgte han at blive vegetar, da det ville være den nemmeste måde at skaffe mad på. Grøntsager mm. ville som regel være til at få fat i, og det holdt stik. Erik begyndte så småt at træne sine to heste til turen. Blandt andet vidste Erik, at han på turen ville komme i nærheden af jernbanen, hvorfor han i januar 1991 begyndte at stå ved jernbanen,

Erik Nielsen i Norditalien. Umiddelbart herefter kørte han ind over den store Po-slette på vej hjemad. Privatfoto Erik Nielsen.

18

Køresporten 2·2010


Erik Nielsen fortæller om sin tur.

Fotos: Mette Nørgaard

så hestene kunne vænne sig til, når bommene gik ned, togene kom og klokken ved jernbaneovergangen bimlede. Den første gang det skete, vendte hestene som på kommando og med Erik klemt imellem sig, løb de hjem. Men efterhånden fik Erik dem trænet til, at de kunne stå der uden problemer, så i april 1991 startede turen fra Hornbæk i Nordsjælland, mod Holbæk og Korsør. Det var Eriks plan at arbejde sig frem, og allerede inden han forlod Sjælland, havde han sit første job, hvor han arbejdede i nogle få måneder. Så skulle Erik over den gamle Lillebæltsbro, og der hvor han skulle køre, er den ikke mere end cirka fem meter bred, og der var 60 cm over til hvor togene ville komme susende ham og hestene i møde med 80 km i timen. Og på den anden side af dem ville der komme store lastbiler med lige så stor hastighed. Over kom han dog, uden større problemer, så træningen inden turen var anstrengelserne værd. Det gik videre mod Sønderjylland, hvor han besøgte familien i Højer. En svoger sagde til ham, at han var bindegal, men som Erik sagde: ”Du har gået her i mange år med køerne og set på deres

bagdel, jeg vil gerne se lidt mere end det” Det kunne der jo være noget fornuft i – trods alt. Erik fortsatte ned langs vestkysten og skulle krydse både Kielerkanalen og Elben for at komme til Itzehoe. Hoven på den ene hest begyndte at revne oppe ved benet, så hvad nu? Erik kom til Statt, hvor han fik kontakt til en dyrlæge, som kunne fortælle, at revnen skyldtes jernets slag der gik op gennem hoven, hver gang hesten tog et skridt. Det fik Erik til at konstruere en sko af gummi fra dæk, der kunne skrues på den normale sko. Med de ”dæk” kunne der køres 120 km. Erik arbejdede i et år hos en bonde, og imens helede hoven op. Erik kørte på turen også langs floden Sohn og kom ned langs det system af floder, der går gennem Frankrig. Så kom Erik og hans heste til byen Lyon. Der er ufattelig mange mennesker samlet på - vil nogen nok mene - alt for lidt plads. Det tog hele tre dage at komme gennem Lyon. Turen går også gennem vindistrikterne Champagne, Renault og området, hvor cognacen bliver til. Der blev også tid til at runde det gamle pavepalads ved Avignon. På et tidspunkt kunne Erik spare flere hundrede kilometer, hvis han fik lov til at krydse et område i Sydfrankrig, hvor der er tre store atomkraftværker. Dette lykkedes ham, så han, som en af de ganske få, blev klarificeret til at køre gennem området, der normalt er helt lukket land for uvedkommende. Byen Toulon blev noget nær et mareridt for Erik og hestene. Der var meget tung og tæt trafik, og Erik skulle følge med trafikken fra lyskryds til lyskryds, og der var 40 styk af dem. Det var trætte og skummende heste, der endelig kunne få hvil, da Toulon var passeret. Den 15. januar vendte Erik næsen mod nord igen og op mod Alperne. Det var nogle problemer med en ondskabsfuld bonde på hans sidste arbejdsplads, der gjorde, at han drog af til trods for risikoen for at ende i en voldsom snestorm i bjergene. Det gik op ad i hårnålesving – hestene har stået stille i fire måneder, og deres ben syrede til. Erik mødte heldigvis en franskmand, der tilbød ham arbejde på sin gård ikke så langt væk. Erik sagde ja til at hjælpe med at pasteuriserer mælk fra 350 geder. Han fik godt nok sine betænkeligheder, da han nærmede sig gården. Køresporten 2·2010

19


Stanken fra 350 geder og nogle bukke fornægtede sig bestemt ikke! Det blev alligevel til tre skønne måneder hos Vedal, hvor Erik oplevede mistralvinden, der kommer fra Alperne. En ufattelig isnende kold vind, der går gennem marv og ben og alt andet. Når mistralvinden kommer, er hverken dyr eller mennesker udenfor. I april kørte Erik videre til et ridecenter, inden turen i juni gik videre til Italien. På et tidspunkt indførte Erik demokrati på turen. Det bunder i, at hestene ville til højre, hvor Erik ville til venstre. Turen gik til venstre efter noget uro, og Erik kørte så ind på en mark for hvil. Da de skal ud igen, nægter hestene at køre ud fra marken. Det gik der en del tid med, men til sidst fik Erik dem til at trække, for at opdage vognen var læsset forkert og vægten så uheldigt fordelt, at vogn og Erik trillede ned i grøften, da et baghjul kom ud i rabatten. Derefter var Erik meget lydhør, hvis hestene viste tegn på, at de ikke ville en bestemt vej. Eriks støvler var efterhånden efter 2½ år slidt ned. Han bad en bonde og hans familie om råd til, hvor han kunne købe nye. Efter sprogmæssige forviklinger, endte det med, at Erik fik håndsyet

En fyldt kuskestue med Erik Nielsen i forgrunden til venstre.

20

Køresporten 2·2010

nogle støvler, der holdt i otte år. Aldrig før eller siden har han haft bedre fodtøj. På et tidspunkt oplevede Erik og hestene en voldsom stigning ved opkørslen på et bjerg. På 15 kilometer er stigningen 1.000 meter. Det tog tre dage at tilbagelægge de 15 kilometer. Det betød et hvil på to dage på toppen af Mont Pelat. Turen nedad blev om end næsten værre end turen op. Der kunne kun køres nogle få hundrede meter af gangen, inden der skulle gøres holdt på grund af glohede bremser. Så den stod på skift af bremser efter den tur. Så skulle Posletten forceres. Det tog kun 10 dage. Der var ufattelig mange myg og tæger, som både dag og nat nappede og bed både heste og mand. De tre høns og den ene hane, Erik havde med, ville efter at have spist 10 håndfulde tæger, overhovedet ikke se den vej de var, forståeligt nok! Før Verona mødte Erik to mænd, der bestemt ikke havde reelle hensigter, heldigvis skete der ikke noget, men derefter var både Erik og heste på vagt. Hestene havde reageret noget uroligt på mændene. Der fører tre veje til Gardasøen, hvor Erik var nødt til at vælge den smalleste på grund af tra-


fikken. Det betød så en meget meget lang kø af biler, der ikke kunne komme forbi. Politiet kom op til Erik og fortalte, at han bare skulle fortsætte. Et stykke længere oppe ville der være en vigeplads, hvor de ville sætte noget hø til hestene. Når så Erik var af vejen, ville bilisterne sætte farten voldsomt op. Irritationen hos bilisterne over den langsomme hastighed var ret tydelig. Dette betød, at politiet kunne stå og lave hastighedskontrol lidt længere fremme. Så var den dagløn vist tjent ind for det Italienske politi. Da Erik drejede af mod Østrig fik han kontakt til en beslagsmed og arbejdede for ham i en måneds tid. På et tidspunkt åd en af hestene noget muggent brød, der var smidt ved vejen. Det slog hendes mave helt i stykker, og hun var ved at dø for Erik. Ved hjælp af nogle forbipasserende fik Erik kontakt til en dyrlæge, der lagde drop på hesten. Den anden hest og Erik trak vognen over det næste pas, og her fik Erik hjælp af en bonde, og endelig så det ud til, at hesten kom sig. Da det så værst ud, var Erik ved at overveje at skille sig af med vognen og gå hjem til Danmark med den anden hest. Efter at have passeret Brennerpasset via den gamle vej, mødte Erik en italiener, der talte dansk, og så fik Erik for første gang hjemve. På turen nordpå kørte Erik gennem de Saksiske bjerge, kom en tur ind i det forhenværende DDR, vest om Berlin til Lübeck og op til Puttgarden, hvor han ville købe en billet til Rødby. Det betød, at han skulle købe billet til en vogn og tre personer, for hver hest talte for en person.

Tilbage på dansk jord var det dejligt at tale dansk igen, uden hele tiden at tænke over, hvordan ordene skal siges og så videre. Erik overnattede i Vestskoven ved Ballerup, inden turen gik helt hjem. På turen havde Erik jo sine tre høns og ene hane med. Det betød et vigtigt proteintilskud i maden, når der kunne spises æg hver dag. De fik lært at komme ud og gå ind igen på kommando. Efter hjemkomst gik hestene hos en mand i 1½ år, mens Erik arbejde i Tyskland, og de sidste år var de opstaldet på et ridecenter, hvor Erik red lidt i skoven på dem, og de fik et godt og værdigt otium efter et langt og godt liv. Begge blev aflivet på samme tid, da deres helbred ikke kunne mere. Erik knyttede en lille løkke på hestenes historie ved at fortælle, hvordan han vil gøre, den dag han står ved ”Den store flod”. Hvis ikke vi kan kende vores heste på den anden side, skal vi ikke kalde på dem, så kommer de ikke. Men han ved han kan kende sine, og han ved de vil komme. Erik besluttede på et tidspunkt efter han var gået på pension, at han ville flytte til enten Frankrig eller Sverige. Det syntes hans børn var i orden, men huset han fandt, som han syntes skulle være hans, ligger altså i Vendsyssel. Da børnene hørte dette, syntes de godt nok, der blev langt til deres far. Men Vendsyssel blev en entusiastisk og fantastisk fortæller rigere, den dag Erik flyttede nordpå. Ovenstående er kun en brøkdel af det Erik fortalte, så det var en aften med ufattelig mange gode historier.

Specialforretning for Ride- og Køresport

NIELS CHR. SIMONSEN . HERREDSVEJEN 18 . 8832 SKALS . 8669 4517 Mit speciale: Omstopning og reparation af alle slags sadler.  Førsteklasses håndsyede køreseler til såvel ponyer som heste.

RING OG FÅ ET INTRODUKTIONSTILBUD!

Køresporten 2·2010

21


Kanetur i Klosterheden Af Michael Damsgaard

Søndag 28. februar 2010 var vi nogle stykker, der havde aftalt at mødes i skoven kl. 10.30. Der dukkede 25 mennesker op og seks spand store og små heste med kane. Tre gamle kaner og tre interimistiske kaner lavet af paller med ski nedenunder og et bilsæde monteret ovenpå. En kane havde fire kælke efter sig. Vi kørte rundt i skoven i ca. 2½ time i rigtig julestemning. Klar blå himmel, sne på træerne og seks graders frost. Det var et smukt syn og en fantastisk lyd af bjælderne og kanerne, der gled gennem sneen – ren idyl.

22

Køresporten 2·2010

Efter 1½ times kanekørsel holdte vi pause. Her blev grillen hentet frem og startet. Så blev der grillet pøler og varmet kakao midt i sneen. Passagererne på kanerne fik sig en lille en for at holde varmen. Hestene fik tæpper over sig og bundet til træerne. En ældre hest fik her sin middagssøvn og ”tabte” hovedet ned i sneen (hvilket førte til en hurtig og brat opvågning). Da pausen var ovre, blev grillen slukket og alle tingene pakket sammen på Verners kane, hvorefter turen fortsatte tilbage til udgangspunktet. Det var en helt fantastisk og uforglemmelig dag med masser af frisk luft og hyggeligt samvær. Vi er sikre på, at både heste og passagerer nød det i fulde drag. Det er jo ikke hvert år, vi har mulighed for sådan en kanetur i Klosterheden. Vi har været ude at køre i kane næsten hver søndag siden januar. Med hilsen fra Michael, Leif, Birthe, Bodil og Laila vil vi gerne sige mange tak for nogle pragtfulde ture sammen med alle i kaneforeningen.


Efterlysning: Primitive vogne fra skovområderne Ved arbejdet med den stive landbrugsvogns kulturhistorie i det 19. og 20. århundrede i Danmark og hertugdømmerne for Museum Sønderjylland er der dukket spredte oplysninger op om ældre vogntyper af træ helt uden jernbeslag og symmetriske hjul uden styrt, der hidtil ikke er beskrevet i litteraturen eller bevaret i museer eller vognsamlinger. Enkelte fund af hjuldele i Danmark, der kan dateres til 16.- og 17. århundrede, antyder, at vogntyperne kan have mindet om den primitive høstvogn med tremmesider fra Tving i Blekinge. Vognen er vist på det vedføjede lidt uskarpe fotografi fra Gösta Berg 1935: Sledges and wheeled Vehicles, Stockholm. De fleste er formentlig fremstillet før 1800 i skovområderne af friskskovet træ af bønderne selv omkring Dronninglund i Vendsyssel, Silkeborg og Hatting herred ved Vejle Fjord samt i det Nordsjællandske og midtsjællandske skovområder. De yngste produktioner blev udført ved Silkeborg af de såkaldte skovlovringer, der efter 1800 fortsatte fremstillingen af træsko efter beslægtede metoder. De var ikke faguddannede, men arbejdede efter deres egne nedarvede traditioner, der øjensynligt ligesom jydepottefremstillingen

i blandt andet Vestjylland havde rødder i middelalderen. Vognene var billige og overraskende slidstærke og har været brugt i landbruget fx til udkørsel af gødning, men formentlig også af sandagerne ved København og af kulsvierne i de nordsjællandske skove. Der efterlyses yderligere oplysninger om denne vognproduktion gerne ledsaget af illustrationer fx af de primitive vogne, der blev anvendt af sandagerne og kulsvierne.

Primitiv høstvogn fra Tving i Blekinge.

Foto efter Gösta Berg 1935.

Per Ole Schovsbo Dr. phil. Museumskonsulent Enebærvænget 6, 4700 Næstved E-mail: Schovsbo-hoeyer@stofanet.dk

Køresporten 2·2010

23


Ny bog om hestens eksteriør Hestens eksteriør - vurdering af heste og ponyer Af Jørgen Finderup og Jørgen Falk-Rønne Landbrugsforlaget, 2010 168 sider, rigt illustreret, pris 239 kr. Købes via www.netbutikken.landscentret.dk Landscenteret, Heste har på Landbrugsforlaget udgivet en ny bog om hestens eksteriør og vurdering af heste og ponyer. Primusmotor er Jørgen Finderup, der siden 1985 har været konsulent hos Landscenteret, Heste. Han har fået hjælp af dyrlæge Jørgen Falk-Rønne, tidligere chefkonsulent Egon Fræhr og specialdommer Martin Bloch. ”Hestens eksteriør” samler al nødvendig viden til at vurdere heste og ponyers udseende og bevægelser – lige til at bruge for såvel nybegyndere som de mere erfarne. • Hvad skal jeg lægge mærke til, når jeg skal ud og købe en hest eller en pony? • Hvordan bliver jeg bedre til at vurdere kvaliteten af min egen hest? • Og hvad lægger dommerne vægt på, når de bedømmer dyrene ved kåringer? Sådanne spørgsmål stiller et stort antal hesteinteresserede – både professionelle og amatører – sig med jævne mellemrum. Og svarene på dem kan være af stor betydning for både ejernes resultater og dermed deres økonomi, dyrenes velfærd og udviklingen i avlen som helhed. Derfor er det en længe savnet udgivelse, Landbrugsforlaget nu præsenterer under titlen ”Hestens eksteriør – vurdering af heste og ponyer”. Bogen har til hensigt at klæde så mange hestefolk som muligt på til at besvare ovennævnte spørgsmål – med det overordnede mål at fremme avlen af de bedst egnede brugsheste, både på kort og langt sigt. 24

Køresporten 2·2010

Fra mule til kryds Med det udgangspunkt gennemgås hesten fra mule til kryds og fra knogler til pels. Hertil kommer en fyldig beskrivelse af, hvordan hesten bevæger sig, suppleret med afsnit om blandt andet bedømmelse og fremvisning, avlsprincipper, og beregning af avlsværdi. Endelig er der en liste over de fagudtryk, som bruges i forbindelse med bedømmelse af heste. ”Hestens eksteriør” er illustreret med et stort antal både flotte og forklarende fotos. Hertil kommer en række tegninger, som meget pædagogisk anskueliggør de anatomiske og fysiologiske detaljer. Dyrevelfærd - til gavn for mennesker Jørgen Finderup, der også er kendt som dommer ved en lang række hestearrangementer, fremhæver et vigtigt aspekt af hestevurdering, som peger ud over økonomien. - Det er også et spørgsmål om dyrevelfærd. Vurderingen skal fremme heste, der er korrekt byggede og holdbare i forhold til det, de skal bruges til. Så lever de nemlig sundt og længe, fordi de ikke kommer til at lide under overbelastninger og slitage, der skyldes forkert kropsbygning og uhensigtsmæssige bevægelser. Bonussen ved denne målsætning er, at dyrevelfærden også kommer hestens ejer/bruger til gode. - For når dyrene har det godt, har menneskene det også. Dels fordi vi holder af dem. Dels fordi vi får større glæde af dem til ridning, og hvad vi ellers bruger dem til, fastslår Jørgen Finderup. Det er derfor hans håb, at ”Hestens eksteriør” vil styrke interessen for og kendskabet til vurderingen af hestes ydre. Og han understreger, at bogen er skrevet på en måde, så alle der beskæftiger sig med heste – både professionelt og på hobbybasis – kan få udbytte af bogen.


Boganmeldelse: Vikinger i vest

VIKINGER I VESt - vikingetiden i Vestjylland Af Palle Eriksen, Torben Egebjerg, Lis Helles Olesen og Hans Rostholm 348 sider, indbundet og rigt illustreret Jysk Arkæologisk Selskab 2010 Bogladepris 295 kr. Anmeldt af Per Ole Schovsbo Dr. phil. Museumskonsulent Af fem mulige stjerner skal Vikinger i vest have seks - både fordi bogen er helt usædvanligt gennemarbejdet, og fordi den er skrevet i et sprog, der kan læses af enhver. Hertil kommer forklarende tekstbokse, et væld af illustrationer, velfungerende noteapparat, afbalanceret litteraturoversigt og en overskuelig katalogdel, der sammen med detaljerede kort trækker lokalområdet ind i fortællingen. Bogens styrke er, at den er skrevet af fire ledende arkæologer ved museerne i det gamle Ringkøbing amt (Ringkøbing, Herning, Holstebro og Skjern), der har foretaget en lang række udgrav-

ninger og undersøgelser gennem de sidste 25-40 år. Deres forskellige tekster er sammenskrevet og redigeret til én utrolig klar og afdæmpet beretning, der generøst lukker op for både arkæologiske problemer og viden om Vestjyllands vikingetid, nærmere betegnet perioden fra ca. år 700 til 1100, hvor ældre middelalder trænger sig på. Kærnen i Ringkøbing amt, der forsvandt ved reformen i 1970, var det gamle Hardsyssel, og det kunne have været spændende at læse de lokale eksperters mening om arten og udstrækningen af sysler, herreder og sognene, der udfyldte den landskabelige mosaik i løbet af vikingetiden, markeret af kirkerne, gravpladserne bosætningerne og de tingsteder, der nogle gange kan spores i de lokale stednavne. Men det må vente, ligesom de farverige plyndringer af engelske klostre, den spirende kongemagt, hirden, ledningsflåden og så meget andet historisk, fordi det er det arkæologiske materiale og de topografiske undersøgelser, der denne gang er i centrum. Kystområdet så meget anderledes ud i vikingetiden, idet vandstanden var mindst en halv meter højere end i vore dage. Der har været et laguneagtigt indre farvand mellem Nissum og Ringkøbing fjorde, vadehavsdannelser og en fliget kystlinje mod Vesterhavet, der fra 1600-tallets sidste halvdel blev rettet ud til den lige kyst, vi kender i dag. Limfjorden var i hele vikingetiden åben ud til Vesterhavet i sydvest gennem Ferring sø indtil 1100-tallet, hvor åbningen sandede til, måske med hjælp fra en kunstig spærring der blev sat for at holde fjenden ude. Man kan som anmelder tænke, at også dengang kunne militære aktiviteter få uoverskuelige miljømæssige konsekvenser. Herefter gennemgår arkæologerne de forskellige kildegrupper, undersøgelses- og dateringsmetoder, og de bringer fortræffelige luftfotos, der tydeligt afslører bygnings- og anlægsspor i diverse kornmarker. De 39 kendte bopladser omtales, og det giver anledning til at følge byggeskikkens udvikling fra yngre jernalder til ældre middelalder. Her ses, at de gamle langhuse med stald i den ene ende gennem tid opløses i flere huse (hovedhus, stald, grubehus) på en indhegnet gårdsplads. Men bebyggelserne var omskiftelige Køresporten 2·2010

25


og flyttedes med få generationers mellemrum indenfor den samme bygd. Nogle udviklede sig til mindre godser efter frankisk forbillede. Vestjylland var på heden og ved fjordene beboet af bønder, der ved siden af landbruget drev fiskeri og måske stude- og hestehandel med byerne mod syd langs Nordsøkysten og Den engelske Kanal. Opsigtsvækkende er, at man allerede på det tidspunkt har brugt muldfjælploven og gødede højryggede agre, der ellers tilskrives middelalderens landbrug, ligesom vandmøller med lodret møllehjul og gear (vitruvius-møller), mens der ikke ses rester af de såkaldte skvatmøller med vandret møllehjul uden gear. Den sene vikingetid før købstæderne møder vi jo i de ældste landskabslove, hvor byerne var landsbyer og markedsbyer og vejene de ruter man fulgte gennem landskabet over topografiske pas til næste by eller havn. Bebyggelsens udbredelse viser, at infrastrukturen både omfattede kyst- og fjordsejladsen med skibe og de videre forgreninger på fast bund ind i landet, blandt andet med heste og vogne. Det trafikale netværk mellem bebyggelserne burde være til at få øje på af lokalkyndige folk, og det er ærgerligt, at man ikke udnytter muligheden, fordi netværksmodeller netop kan give inspiration til den kommende forskning af bosættelsen. I stedet henvises til gravhøjene og deres placering i landskabet, der sammen med bosætningen og rester af hjulspor, vadesteder, hulveje og broer tages til indtægt for et system af veje, der næsten som permanente anlæg øjensynligt har reguleret trafikken tilbage til de ældste gravhøje i stenalderen. Imidlertid mener anmelderen, at hovedparten af landtransporten helt frem til ældre middelalder fulgte variable ruter ud over fast og farbar bund, ligesom sejladsen langs kysten mellem banker og rev. Bosætningen var som nævnt heller ikke statisk. Hertil kommer, at trafikken var blandet og man valgte formentlig mange forskellige ruter, fordi man nogle steder kunne gå eller ride, andre steder køre med vogn eller drive kvægflokke. Fælles var, at trafikken ikke efterlod sig varige spor, men blev navigeret frem i landskabet efter topografiske punkter, gravhøje og senest i middelalderen af kirkernes tårne. Det er forklaringen på, at bebyggelse, vandløb og skove 26

Køresporten 2·2010

dominerer ligesom rev og skær langs kysten på kort udført af Johs. Mejer i midten af 1600-tallet. Vikingetidens vogne havde smalle og høje fælge, der var beregnet til jordveje eller græsmarker (ligesom hestene uden jernsko). På blød bund skulle sporet imidlertid styrkes med grene, sten og jord eller sand, ellers sad vognen og hestene fast. Over længere bløde strækninger, hvor færdsel var bydende nødvendig, anlagde man lave tømmerbroer med plankedæk, der også ses på befærdede bygader og i de militære ringborge. Nærværende anmelder mener, at der formentlig var mindst to forhold, der førte til mere permanente vejanlæg udenfor bebyggelserne. Den ene var væksten af de dyrkede marker omkring landsbyerne, der indsnævrede trafikkens korridorer og omdannede dem til veje, der skulle stabiliseres med tilførte sten- og grusmaterialer, fordi man ikke længere kunne køre ved siden af ældre dybe spor uden at ødelægge markerne. Herved ændredes kravene til både heste og vogne og ligesom ved den tungere trafik mellem de unge købstæder (på landevejene), introduceres kraftige vogne på landet med brede fælge, trukket af heste med jernsko på hovene. Men det skete hovedsageligt i ældre middelalder efter vikingetidens afslutning. Bogen tager dernæst fat på importsagerne i de vikingetidige fundlag, der også peger på de mange andre ydre påvirkninger: Ny teknologi (plov og vandmølle), anlæggelsen af små godser efter frankisk mønster, kristendommens indførelse og meget andet. Årsagen er naturligvis, at den forbedrede infrastruktur har sat landet og kysten i forbindelse med hinanden, men nok så meget, at tidens avancerede sømandskab og et udbredt og mesterligt skibsbyggeri i Skandinavien, på britiske øer og langs Østersøkysterne tydeligere end før har bundet de europæiske kystområder sammen. Verden var blevet mindre og mange vestjyder havde fx været i frankisk krigstjeneste eller garder for sultanen i Istanbul. Alligevel er fundrigdommen i Vestjylland ikke så stor som i de øvrige danske landskaber, og det får forfatterne til at antyde, at området var fattigere og tyndere befolket på grund af den magre jord. Analyser af afdøde vestjyders knogler og tænder ville kunne have antydet kostvaner og


sundhedstilstand, men de få grave der er undersøgt, tillader ingen slutninger, fordi de stort set ikke indeholder knoglemateriale. I stedet fremlægger forfatterne den generelle viden om den danske befolknings størrelse, højde og klædedragt samt gravenes indretning, der skifter fra hedenskabets spændende grave med udstyr til kristendommens lidt triste grave uden. De tidlige kirker af træ og sten berøres i bogens 11. kapitel, der afrundes med både en konklusion over de hidtidige resultater og en oversigt over nogle af temaerne for de kommende undersøgelser i Vestjylland. Men da de arkæologiske undersøgelser er dyre og tager lang tid, er der kun begrænsede ressour-

cer og tid til at følge en forskningsmæssig plan. Den indgår i stedet i planlægningen af de mange rekognosceringer og nødudgravninger før større anlægsarbejder, hvor det er arkæologerne selv der destruerer det arkæologiske kildemateriale i marken for at sikre så megen information for eftertiden som muligt. Herved er vi ved bogens kærne: Den arkæologiske proces gør udgraveren til det sidste vidne om de kulturelle begivenheder, hvis spor forsvinder i løbet af undersøgelsen. Det er dette engagement, der gør Vikinger i vest til en medrivende beretning, som alle i Hardsyssel og alle andre steder bør opleve.

Side fra bogen med model af vikingevogn (Astrup-

Jelling-typen) og fælgstykker fra hhv. Omgård og Hol-

ing, hvor der er udgravet bopladser fra vikingetid.

Køresporten 2·2010

27


Dansk Køre Forbund www.koereforbund.dk

Formand: Per Ole Rothmann, Stendisvej 51, 7830 Vinderup, Tel. 9695 4040, 5151 0239, per@rothmanns.dk

Sekretær og kasserer: Anette Holst Irming, Nørrelyst 13, 7080 Børkop, tlf. 7586 2577, holst.irming@mail.dk

Fra formanden I sidste nummer af Køresporten sluttede jeg mit indlæg af med at konstatere, at hvis bestyrelsen kommer ned i kadence, så skyldes det udelukkende mangel på medeller modspil fra de enkelte selskaber/foreninger. Jeg kan efter få måneder konstatere, at der absolut ikke har været mangel på hverken med- eller modspil, og det glæder mig meget. Jeg forsøger at komme rundt til så mange aktiviteter som muligt, og jeg har flere gange benyttet mig af min ret til at deltage i udvalgsmøder (dørene har heldigvis altid været åbne), for at følge med i, hvad der sker i forbundet. Som jeg nævnte i sidste nummer, gennemføres der rigtig mange aktiviteter af høj kvalitet rundt om i landet, og jeg glæder mig til foråret, hvor vi alle rigtig kan komme i gang. Min hovedopgave i år bliver at indsamle indtryk fra alle ender af landet og fra alle grene af vor sport, så jeg sammen med forretningsudvalget og ikke mindst hovedbestyrelsen kan udarbejde et grundlag for en ny struktur. Strukturarbejdet er ikke et enmandsjob, men et arbejde, som gerne skulle ende med at bære præg af, at alle selskaber sidder i den samlede hovedbestyrelse og dermed også afspejler en fælles holdning til forbundets fremtid. Når jeg er rundt for at besøge de forskellige aktiviteter, vil jeg benytte lejligheden til at bringe emnet op over for alle, og jeg er meget interes28

Køresporten 2·2010

seret i at høre på nogle konstruktive tanker fra alle om forbundets fremtid, så hold jer endelig ikke tilbage. Det er også muligt at sende mig en mail med idéer og tanker, om hvad vi i forbundet kunne gøre for at blive endnu bedre. Det glæder mig, at der er rigtig mange, som har taget min opfordring om samarbejde på tværs af alle selskaber/foreninger op, og jeg kan allerede nu se initiativer på tværs af foreningerne blomstre. Med fare for at fremhæve nogle arrangementer frem for andre, så glæder jeg mig meget til at se, hvad det store CAI-A stævne på Dorthealyst kan bringe af internationale kuske, og med et maksimum af 40 danske og 50 internationale kuske, er det en rigtig god premiere for danmarksmesterskaberne – både for DKS, men især også for de danske kuske. Vel mødt til forårets aktiviteter! Per O. Rothmann

Formanden ved Consours de Tradition i Holland.

Privatfoto.


Kuske kvalificeret til DM i kørsel 2010 Kuske, der ved bladets deadline havde kvalificeret til sig til DM 2010: 1-spand pony Amanda Justesen, DKS Camilla Thor Christensen, DKS Arnild Arp Hansen, DKS Sofie Kongsted, DKS Louise Kaiholm, SKS Kristina Klint, DKS Helle Graves, MKS Allan Sten Steffensen, VK Birgitte Jensen, MKS Mia Hedegaard, ØKS John Sørensen, MKS Anne Larsen, VK Lars Nielsen, DKS Peter Koux, DKS Bjarne Wisler, DKS Carl Bjarne Pedersen, ØKS Helle Kornerup, DKS 2-spand pony Bjarne Wisler, DKS Lars Dau, SKS Annette Holst Irming, TKS Niels Schelde Petersen, TKS Katja Lamborg, DKS Mona Andersen, VK Kurt Larsen, VK Svend Jacobsen, ØKS Maja Bloch, MKS Jakob Andersen, DKS Henrik Sloth, DKS Karina Bloch, MKS Anna Rasmussen, DKS Jens Høgh, MKS Henrik Christensen, MKS Claus Jensen, DKS 1-spand hest Udo Buchwald, DKS Klaus Petersen, DKS Monica Køier, DKS Anne Nørgaard, VK Ove Larsen, VK

Anne Grethe Quist, VK Tina Nielsen, DKS Charlotte Dani Larsen, DKS Ane Wieder, DKS Henrik Høper, SKS 2-spand hest Hans Henrik Nielsen, DKS Anders Hansen, DKS Peter Chr. Jespersen, SKS Kurt Klindt, DKS Finn Quist, VK Frank Rasmussen, DKS Svend Erik Raun, SKS Jens Tang Sørensen, ØKS Bjarne Thor Christensen, DKS Mads Dau, SKS Gitte Petersen, DKS Ronny Jensen, DKS Lars Heibing, DKS 4-spand hest Ole Buch Jensen, DKS Henrik Jensen, DKS Niels Chr. Simonsen, MKS Listen vil blive opdateret løbende. Ved fejl eller mangler på listen kontakt venligst Kim Andreasen på mail kimandreasen@mail.dk.

Tilkørsel af heste v/ Birthe og Niels Jørn Munkholm Lillebyvej 9

6920 Videbæk

lillebyfjordhest@tv.dk

Tlf. 2173 5274 / 6111 0697

www.hestevognskorsel.dk Køresporten 2·2010

29


Nyt fra Brugskørselsudvalget I skrivende stund er foråret på vej, markerne ændrer kulør fra snehvide til grønne og sorte pløjemarker, og man kan dufte foråret og høre fuglene. Det har været en rigtig træls vinter med hensyn til kørsel med heste udendørs, men mange andre fritidsnydere har haft stor glæde af den lange vinter til brug af ski, skøjter, kælk og kane ikke at forglemme. Brugskørselsudvalget (BKU) har aftale med fem foreninger om afholdelse af åbne CUP stævner i 2010, hvor der lægges ud 17. april, og sidste afdeling er 4. september med efterfølgende møde om årets gang. Den 13. marts holdt BKU møde hos Lis og Niels Laumann. Der blev drøftet NM/DM, som afholdes på Birken Rideskole fra 30. juli til 1. august med afholdelse af selve konkurrencen 31. juli. Der blev fra udvalget sat navn på de danske dommere:

Overdommer: Judith Kofoed Banedommer: Bente Søndergård For- og fraspændingsdommere: Jens Peter Petersen og Jens Søndergård Arbejdsplanen blev gennemgået og med et par små tilføjelser rettet til. Det er udvalgets indtryk, at MKS har styr på tingene. Der bliver inviteret tre pony og tre hesteekvipager fra henholdsvis Danmark, Norge og Sverige til at deltage i NM. De danske deltagere er de tre førstplacerede i hver klasse pony/hest Cup 2009, derforuden kan de fire efterfølgende i hver klasse pony/hest fra Cup 2009 køre med om DM. Hvis der bliver ledige pladser, vil der eventuelt kunne opnås en plads, efter at der er gennemført et af de to første Cup stævner i 2010.

Nordisk Mesterskab i brugskørsel.

Foto Kjeld Kryger.

30

Køresporten 2·2010

BKU Kjeld Kryger


Kurser under Køreudvalget Stævneprogrammet Driving Vi har netop overstået kursus i stævneprogrammet Driving 6. februar på Kærsgaard under kyndig instruktion af Stinne Houlberg. Stinne har lagt et stort arbejde i at udvikle danske oversættelser i programmet og udarbejde en omhyggelig manual på dansk i anvendelse af programmet. Der var stor tilslutning fra hele landet med over 20 deltagere, der fik et godt overblik over de muligheder, der er med programmet. Det er umuligt på så kort tid og med så mange mennesker samlet at komme alt igennem. Det kræver under alle omstændigheder, at man tager sig tid til at øve sig lidt på egen hånd og tør give sig i kast med de tekniske udfordringer. For de fleste mennesker på arbejdsmarkedet i dag er det jo ikke helt fremmed, at der kommer ny udvikling og smartere måder at gøre ting på, hvorfor man er nødt til at følge med udviklingen. Tit er det kun et spørgsmål om vilje for at kunne gøre sig fortrolig med nye tiltag. Stinne har velvilligt stillet sig til rådighed med al den assistance, som deltagerne får brug for hen ad vejen, så helt håbløst ser det bestemt ikke ud.

Vi takker Grethe og Henri for at have stillet orangeriet til rådighed endnu en gang, veludstyret med møblement, strømforsyninger og afhentning af mad. Banebyggerkursus Der er ligeledes i weekenden 13.-14. marts afholdt banebyggerkursus på Dorthealyst, hvor Marianne Seidenfaden havde stillet sit flettelokale ved siden af hovedbygningen til rådighed for 11 videbegærlige nye som gamle banebyggere. Underviserne Gunnar Larsson fra Sverige og vores egen Niels Giversen var meget begejstrede over den entusiasme, der blev udvist fra alle deltagerne tillige med deres kreative ideer undervejs. Det ser lovende ud for kommende kørestævner store som små, at der kommer lidt nyt blod til hist og her og glædeligt, at der også er interesse blandt eksisterende banebyggere til at følge med i udviklingen. På Køreudvalgets vegne Pia Skar Uddannelsesansvarlig

Køresporten 2·2010

31


Nyt fra Pløjeudvalget Pløjeudvalget har holdt møde den 4. marts 2010. Vi konstituerede os med undertegnede som formand. På mødet blev der blandt andet drøftet økonomi ved afholdelse af nordisk mesterskab. Det blev foreslået, at kuskene betaler fuld pris, og at det kun er dommerne, der er med gratis. Det sjællandske pløjeudvalg har holdt et møde med ca. 20 deltagere. Det kom der et brev ud af med mange gode kommentarer, der i store træk er taget til efterretning. Det er godt, at hestepløjning bliver diskuteret. Et andet stort emne var kursusdagen den 27. marts. Særligt edb’en. Jeg håber, at mange vil tage imod tilbuddet om at få lært at bruge det. Vi arbejder også på at få en ny dommerliste ud på nettet. Nordisk mesterskab 2010 Jeg kan oplyse, at nordisk mesterskab afholdes i Sverige 2.-3. oktober 2010 Godt forår ønskes af pløjeudvalget. Med venlig hilsen Erling Larsen

Den unge kvindelige pløjer Birgit Hansen fra Fyens Køre Selskab gjorde det godt ved DM i 2009.

Henrik Mikkelsen fra Dansk Køre Selskab deltog ved DM i pløjning 2009. Fotos Ole Jespersen.

32

Køresporten 2·2010


Bornholms Køre Selskab www.bornholmskoereselskab.dk

Formand: Axel Hansen, Sosevejen 2, 3720 Åkirkeby, tlf. 5697 2646, 2029 2646 birteaxel@mail.tele.dk

Sekretær: Jørn-Ole Klausen Strandvejen 41, 3700 Rønne Tlf. 5695 1379, 2118 3911, joklbyg@tdcadsl.dk

Siden sidst Ekskursion til Faxe indendørsstævne Endelig lykkedes det. Efter inspiration fra henholdsvis Kurt Klint og Tea Giversen lykkedes det at samle seks medlemmer fra BKS, som havde tid, lyst og lejlighed til at tage en tur til Faxe. Lørdag 23. januar i 2-8 graders frost troppede vi op i Faxe Køre- og Rideforening. Stævnet begyndte med dressur i forskellige sværhedsgrader. 34 ekvipager var tilmeldt, 1- og 2-spand, nye og ældre vogne, kuske på forskellige niveauer, aldre og mange forskellige hesteracer – bl.a. islænder, fjordhest, frieser, DV’er, lippizaner, dartmoor, nord-svensk skovhest, oldenborg, Welsh cop, tinker og kladruber. Den yngste deltager var ca. 10 år, men meget ambitiøs og lovende. Resten af ekvipagerne var i alle aldre, og ældste deltager tør vi ikke sætte alder på. Formiddagen gik som sagt med dressur. Den første klasse var let, her var vi nu enige om, at vi nok kunne være med – vos fra Bornholm. Næste klasse var middel, der skal vi nok lige øve os lidt i - bl.a. at køre 20-meter volter med en hånd. Til sidst kom klassen svær, ja det er måske heller ikke lige om hjørnet, dog var der et par rykninger, hvor Stine bemærkede, at det kunne hun sagtens have gjort bedre. Da dressuren var kørt, blev der meldt middagspause, straks øjnede vi en chance for en lille ekstra fornøjelse, så af med tøjet (skidragterne), ud i bilen og kurs mod St. Heddinge, for Klindts udstyrsbutik måtte vi altså opleve. Det er en stor butik med mange fristelser, og lidt penge fik vi da brugt. Retur til Faxe, på med tøjet og så var det tid til forhindringskørsel. 10 forhindringer (kegler) i finurligt mønster, hvor hestene virkelig fik behov for at kunne bøje sig. Nu var det altså, at vi begyndte at undre os, for banen blev kørt igennem i et meget adstadigt tempo, men ok, det var jo de lette klasser, der begyndte. Men de blev ved med at køre pænt, og der var ingen savsmuld, der

stod op om vognhjulene. Svaret på dette fik vi i pausen før maraton. Vi mødte en mand (erfaren kusk), som forklarede os meget grundigt, at forhindringskørslen skulle bevise hestens smidighed, som i øvrigt var et resultat af dressuren, så vigtigheden af dressurkørsel blev atter en gang printet ind i vores hoveder. Pausen mellem toppekørsel og maraton blev brugt til at se på vogne og forspænding. Vi blev meget klogere. Og Axel fik bekræftet, at han også kan være med. Der er også sjællændere, som kører med kohalsremme. Endda et Oldenborg spand. Vi andre tænkte i vores stille sind, om det virkeligt var det eneste, der holdt til den slags heste. Men vi sagde ingenting, vi ville ikke ødelægge hans humør. En åben invitation til at se undervisning af kuske på svært niveau og vogne mm. løb vi også ind i. Så endelig startede det vi havde ventet på hele dagen. Maraton er svaret på vores drømme. Her havde man opbygget to faste forhindringer. Den ene bestod af nogle tønder, og den anden var bygget op i springelementer, som ekvipagerne dog skulle køres rundt om og ikke henover (et enkelt spand havde dog misforstået dette og forsøgte faktisk at springe henover, heldigvis var støtten rådden og splintredes, så det gik blot ud over ekvipagens tid). Ellers blev denne disciplin virkelig dagens ”clue”. Hastigheden blandt ekvipagerne var meget forskellig, nogle var meget grundige og præcise, andre gav den virkelig gas og nu fløj savsmulden. Det viste sig faktisk, at fjordhestene var ganske fantastiske til denne disciplin, og nogle havde en rigtig god tid. Axel mente dog, at det var kuskenes udseende, der blev givet point for, for han ville ikke indrømme andet. Der var stor uenighed mellem Axel og Lotte. Det var oldenborgere der nedlagde forhindringen. Hurtigste tid på forhindring var 23 sekunder (kørt af Christina Klint) og længste var på 192 sekunder – oldenborgerne. Køresporten 2·2010

33


”KLINDT”

Med seletøj kommer du frem i verden

Generelt kunne vi konkludere, at vi fik lov at se niveauerne blandt kuskene, lige fra den uerfarne amatørkusk, og til kuske der har kørt VM, så som Kurt Klint og Peter Koux. Alt i alt en meget lærerig dag, som varmt kan anbefales. Vi sluttede en meget lærerig dag af med en hyggelig middag på Skipperkroen i Køge. Seks der tog mod til sig for at se, hvordan de gør på den anden side af vandet. Instruktion 6.-7. marts

”Maraton”

Enspænder komplet: 7.400,Tospand komplet: 14.800,• • • • • • • • • •

Blødt og solidt kromgarvet læder Nylonforstærket Rustfri stålspænder Buet nakke-, manke- og bringestykke Quick-release stangstropper Skagleender med D-ringe til quickrelease hager Komplet, inkl. skagler, liner, skaglebærere, hintertøj og hovedlag Vælg imellem smalle/brede læderliner eller super-grip liner To enspænderseler kan ved køb af få løsdele let laves om til et sæt tospandsseler Sort eller cognac

KLINDT RIDEUDSTYR På Stevns – værd at køre efter

Stevns Landevej 85 4660 St. Heddinge

www.klindt.net 56 50 41 08 Hverdage 12-18, Lørdage 10-13 34

Køresporten 2·2010

Vi havde Kurt Klindt på besøg, og det var noget af en oplevelse. Han er godt nok fuld af energi og meget interesseret i, at vi fik noget med hjem, vi kunne bruge. Jeg tror, jeg kan sige for hele holdet, at vi fik alle noget med hjem. Vi glæder os til, Kurt kommer igen.

Hvad nu Påskestævne 1. april Stævnet afholdes i Vestermarie Køre og Rideforenings store hal, vel mødt. Undervisning Tea Giversen kommer og underviser 25.-26. juni og igen 25.-26. september, og det er noget vi glæder os meget til.


Dansk Køre Selskab www.dansk-koere-selskab.dk

Formand: Jørgen Ahrendt-Jensen Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk tlf. 4970 1064, 2086 0175, enrum@mail.dk

Sekretær: Gertrud Sørensen, Poppelvænget 13, 4540 Fårevejle St, tlf. 5965 4366, fax 5962 2359, gertrud.dks@mail.dk

Siden sidst Indendørsstævnet 28. februar Vi var igen flyttet tilbage til Vig med vores stævne, hvor 23 ekvipager deltog i stævnet, som Peter Koux med flere havde arrangeret. Der blev kørt i fem klasser. Resultatet: Kl. 1/C 1-spand 1. Lotte Støvlbæk 2. Mette Buchwald 3. Jesper Jacobsen Kl.2/B 1-spand 1. Benny Petersen 2. Malene West 3. Maiken Olsen

Kl.3B 2-spand 1. Jørgen Andersen Kl. 4/ A 2-spand 2. Kurt Klindt Kl.5 /A 1-spand 3. Kristina Klindt 4. Anders Hansen 5. Arnild Arp-Hansen. Maratontræning 21. marts Vi har desværre været nødt til at aflyse dette arrangement på grund af for meget sne i forhindringerne, og nu hvor det smelter, er der så blødt, at de vil blive kørt helt op. Vejret kan vi jo ikke gøre noget ved, men vi prøver igen til næste år.

NYHED! Sulkier til heste og ponier fra 2.200,Seletøjs-stativ til 4 spand kun 1.750,-

Stort udvalg i kvalitetsseler Saletsele, komplet med quick release og rustfri stål spænder 4.400,Kumteseler, komplet tospand 7.500,Ponyseler, komplet tospand 2.800,Ponysele, justerbar enspænder 750,Omgangstøj 350,Kørehovedtøj 550,-

Gl. Horsensvej 337, Gjesing 8660 Skanderborg • Tlf: 86 53 10 11

www.moldrup-rideudstyr.dk Køresporten 2·2010

35


Hvad nu Internationalt CAI-A og CAIP-A stævne 29. april-2. maj I år er vi blevet opkvalificeret til at holde internationalt A-stævne, hvor vi tidligere har holdt det som et B-stævne. I stævnet vil der blive afviklet Golden Wheel Cup for Horses Singles, FEI World Cup Driving Qualification Four-in-hand 2010/2011 og FEI Top Driver Award Horse Singles/Pairs/Four-in-hand, så vi forventer, at ca. 90 ekvipager vil deltage. Tilmeldingen er for længst overstået, men vi har som sædvanlig brug for mange hjælpere, så hold jer endelig ikke tilbage for at henvende jer. Vi har brug for hjælpere både i cafeteria og i forhindringerne, så vil I hjælpe til i cafeteriet, skal I ringe eller maile til Mette Giversen, tlf. 5780 3929, mail hestemand@mail.dk. Er det forhindringerne, I gerne vil hjælpe i, skal I henvende jer til Gertrud Sørensen, tlf. 4011 9434, mail gertrud.dks@mail.dk Vil I derimod som tilskuere have en stor oplevelse med mange flotte ekvipager, så kig forbi i dagene, for der vil være rigtig meget at se på. I kan følge med på vores hjemmeside www. dansk-koere-selskab.dk, hvor resultaterne også vil være at finde løbende, eller på forbundets hjemmeside www.koereforbund.dk.

Orienteringskørsel 13. maj I år har vi valgt at flytte til den nordlige del af området, så orienteringskørslen bliver med udgangspunkt fra Karen og Jørgen AhrendtJensen, Enrom, Hornbækvej 992, Horneby, 3100 Hornbæk. Efter ankomsten bliver der udleveret et rutekort over skovene i området, hvor vi skal køre. På turen vil der være poster med opgaver, der skal løses, og resultatet regnes ud til sidst, så man kan se, hvem der har klaret sig bedst. Turen starter kl. 9.30 med den første ekvipage, og derefter starter man med fem minutters mellemrum. Efter turen kan man spise sin medbragte mad og hygge sig med hestesnak og udvekslinger af oplevelser under turen. Startgebyr er 100 kr., der betales ved ankomsten. Tilmelding til Jørgen Ahrendt-Jensen, tlf. 2260 1830 eller meget gerne på mail enrum@mail.dk senest 6. maj. DM i kørsel med heste 15.–18. juli DKS afholder DM i kørsel på Dorthealyst, Knabstrup Møllebakke 4, 4440 Mørkøv. I skrivende stund er propositionerne ved at blive udarbejdet og vil blive lagt ud på hjemmesiden, så kuske, der har opnået kvalifikationskravene, bedes holde sig orienteret via hjemmeside, hvor tilmeldingsblanket og propositioner findes.

LARS MICHEELSEN Gerdingvej 30 - 9520 Skørping Tlf. +45 98396097 Fax. +45 98396044 www.lmvogne.dk

• • • • • 36

Restaurering og nybygning af vogne Alle typer træhjul restaureres 15-70 mm vogngummi monteres Dampbøjede træskærme og vognstænger, aksler, fjedre m.m. Vognlygter og beslag i messing / nikkel Køresporten 2·2010


Fyens Køre-Selskab www.123hjemmeside.dk/fyenskoereselskab Formand: Henrik Jensen, Mosevej 29, Kassemose, 5400 Bogense Tlf. 6481 2810, bitten-hansen@hotmail.com

Sekretær: Kis Christensen Krogsgårdsvej 30, 5672 Broby Tlf. 6012 9754, kabbi@ofir.dk

Siden sidst Klubaften 10. februar Fyns Køreselskab holdt deres årlige klubaften den 10. februar. Denne gang var det med Jørgen Konge som oplægsholder. En utrolig hyggelig aften med et spændende og interessant oplæg. Selvfølgelig med pause, hvor der henover kaffe og kage blev snakket frem og tilbage om kørsel og heste. I løbet af denne gode aften lærte kuske og hjælpere ved hjælp af film og gennemgang af programmer, hvordan man ser den udefinerbare udstråling, som giver de høje karakterer. Herunder er nedskrevet hovedpunkterne fra aftenen. Bedømmelse: Vi fik en kort gennemgang af, hvad dommeren ser for at give den karakter, man får. Jørgen gav som eksempel, at man ser en hestevogn komme kørende forbi på gaden, så selv ikke-garvede kuske kunne fange meningen med karaktererne. 7:  Udstråling – Man drejer hovedet og kigger efter vognen på gaden 8:  Elegance – Man standser op og ser vognen køre forbi 9:  Kan simpelthen ikke lade være med at stoppe helt og kigge efter vognen hele vejen ned af gaden 10:  Ser det hele – kan simpelthen ikke lade være med at følge efter og se mere. De fire bedste karakterer fås ved spændstighed, som kommer af halve parader, hesten har bagparten oppe under sig. Dette symboliserede Jørgen Konge med en stor svamp han havde medbragt, hvor svampen hele tiden skal være let samlet og bue ”i ryggen.” Så kan den samlet/bukkes mere eller mindre ind under sig selv alt efter hvilken hastighed man ønsker. Som udgangspunkt skal nye kuske køre efter 5-6 point. Her har man vist øvelsen, som den

skal se ud, og man får ikke frempresset uheldige/ dumme fejl på banen. 5,5: Have været på banen uden fejl Hellere køre som på skovturen, som at kæmpe for noget man ikke magter 3: Det ser da tosset ud 2: Man flytter sig lige fra vejen 1: Fjerner helt automatisk alt i nærheden og omkringliggende ting. Modstand avler modstand, og presser man hesten kommer fejlene. For meget modstand, og man har hesten rendende med hovedet i vejret ”som en hund i en roemark” Når man kører sit program, skal hesten holde takten igennem hele programmet og bare ændre skridtlængden i de forskellige tempi af trav. På selve stævnedagen tænkes dog ikke på dette, men tænkes på at vise tre tydelige forskellige hastigheder i traven. Under træningen gælder det om at få hesten til at bære sig selv med bagparten, så fremdriften kommer bagfra og helt naturligt. Det vil altså så at sige at være presset let sammen som svampen og ved den mindste slækning af tøjlen følge bidet frem og øge tempoet. Som Jørgen Konge forklarede det: ”Når hesten rigtigt har bagparten under sig, vil en fjernelse af bidet gøre, at hesten vælter.” Man træner for at få de tre travgangarter på plads. Arbejdstrav – Bagbenene op i forbenenes spor Samlet trav – En håndsbredde mellem spor fra for- og bagben Fri trav – Overlap mellem sporene, så bagbenene træder længere frem end forbenenes spor. Under træningen og i dagligdagskørslen er man nødt til at presse, indtil taktfejlene opstår, så man kender grænserne og hele tiden får dem rykket og bliver bedre. Under samlingen skal der drives på for at holde takten. Når man så drejer Køresporten 2·2010

37


beholdes samlingen og løsning af ydre tøjle vil dreje hesten. Det er nødvendigt at træne sit 2-spand som enspændere, med mindre man har enæggede tvillinger foran vognen, da ingen heste er ens, og det kræver arbejde med den enkelte hest og bevægelsesfrihed at få holdning og gang op på 100 %. Når man køre sit 2-spand er det en god idé at bytte rundt på hestenes plads fra gang til gang for holdbarhed og øvelse. Skoleridningen blev opfundet af militæret netop for at give hesten den muskulatur, styrbarhed og holdbarhed, der kræves af en konkurrencehest (dengang krigsheste), så det er ikke dumt, når hestene kan begge dele. Og det giver os en større sikkerhed for, at alt det trælsomme dressurtræning gir os en bedre maratonhest. Position er vigtig og kan tit snyde en kusk. Når man skal ende på hovslaget ved et bogstav kører mange efter, at hestene har næsen på bogstaverne. Dette giver et for skarpt sving og en for sen udkørsel på hovslaget. I stedet skal man køre, så venstre hest er en meter fra højre side af bogstavet, så man er ligeud rettet ved bogstavet og hestene kommer blødt og rigtigt stillet ud i hjørnerne. Ved skråt igennem er det vigtigt at vise tydelige overgange, hvis man vil over 5 i karakter. Kør figuren som et blødt S, dog huske at køre hen over X (midten af banen) Så man i begge ender får lavet en flot bue i arbejdstrav og hen over midten vises øget trav. Først når hestene er ligeudrettet, øges de og samles op i god tid, så man kommer pænt ud i hjørnet. Ved de øvede programmer laves volter med én hånd. I disse øvelser skal mindst halvdelen af volten være med én hånd for karakter over 5. Igen her ved volten er hesten samlet og den yderste tøjle styrer hestene rundt. Viser det sig nødvendigt at bruge to hænder for at holde equipagen i ro og bevare samlingen og figuren, må man gøre dette. Det vil nok give en karakter på 4, men til gengæld får man ikke ødelagt noget for sig selv og den videre kørsel. Igen er det bedre at komme godt igennem programmet og få en middel/god karakter, end at ville gå efter de høje karakterer og på den måde få det ødelagt og komme ud med dårligt resultat. 38

Køresporten 2·2010

I alle figurer med afvigelser volter mm. skal midten af vognen være på ”stregen”, så man viser figuren efter tegningen til programmet. Igen skal man huske at komme ud til bogstaverne i alle figurer. Brug stemmen, hvis det er nødvendigt for at holde hesten rolig og nede med hovedet i samlingerne. For karakterer over 6 skal der holdes så lidt i hesten/hestene som overhovedet muligt. For 8 eller derover skal hesten, selv i samlingerne, vise drift bagfra, og derved kommer udstrålingen. Træn med overskud – kend programmet. På den måde kommer der ingen overraskelser, og man kan roligt føre hestene gennem programmet. Kør ikke efter ”godt”, men efter ”godt nok”, på denne måde kommer de dumme taktfejl ikke under konkurrencen. En karakter på 7 er temmelig godt, og gives når hesten virker nem at køre. Det kræver et ordentligt grundarbejde, men til gengæld er det herefter meget nemmere at arbejde videre på. Et halvt års tid, hvor man tager sig sammen og selv i dagligdagen samler, øger og samler, så det ligger i rutinen. Man får lavet sig en selvdreven hest, som hele tiden søger frem til biddet (øger hesten ikke selv, er der noget galt, og mere træning er krævet). Man skal altid have det som en fjeder for enden af tøjlen, så hesten giver efter og ændre tempoet uden modstand (jf. svampen højere oppe). Modstand og underhals ønskes overhovedet ikke. I disse situationer kræver det tit mere end en almindelig bodybuilder at holde hesten. Her gælder det om at tale med hesten og få den samlet, og tale til den så man får den holdt nede. Stille og roligt kommer den rigtige holdning frem og modstanden fjernes i kørslen. Herefter er der bare tilbage at ønske en god træning og en god sæson på stævnepladserne. Alle de fremmødte kuske har alle fået noget forskelligt ud af aftenen og husker hver især noget, som de skal hjem og træne med. Vi har alle nu en masse udstråling liggende i baghovedet under det videre arbejde med vores dejlige dyr. Tusind tak til Jørgen Konge for at lægge vejen forbi FKS med inspiration til den videre træning. Karen Frederiksen


Træningsstævne i Bovense.

Trætrækning i Sibirien.

Foto: Pilevadgaard

Trætrækning i Sibirien 6. februar Hurra Hurra, så blev det endelig til noget med trætrækning i Sibirien ved Ejby. Vejret var godt, tørvejr og en enkelt plusgrad. Vores kære kasserer Arne grillede langelændere, og der var øl og vand. Der blev fældet og trykket træ, de hårdt arbejdende kuske var, Mathias og Morten Birkely Ottendal, Jens Dall, Jens skovkusk og Søren (Urup) Rasmussen. Det var en hyggelig dag med godt samvær og sjove bemærkninger. Der skulle selvfølgelig også varmes, så der var kaffe og kage, inden der igen skulle trækkes træ. Ved 16-tiden var det slut, og det var tid at vende næsen hjem mod Randi og Hans’ ”gods” og få flæskesteg, inden man tog afsked med hinanden og takkede for en hyggelig dag. Håber, det vil blive til noget igen til næste år. Tak til Randi og Hans. Træningsstævne i Bovense 6. marts Det fynske forår er nu officielt sat i gang. Det første stævne, i Fyens Køre-Selskab, har været afholdt hos familien Birkely Ottendal i Bovense, og som altid havde Mathias og Morten lagt et stort arbejde i toppebane og maratonforhindringer. Men det er jo ikke bare gjort med det. Inden da havde vi mulighed for træning med en ekstern underviser, og i år havde vi været så heldige at få besøg af Niels Schelde, som tog turen til Fyn, for at hjælpe os med at få vores ponyer/heste klar til dressuren. Selvom det var hundekoldt var Niels, som altid, en veloplagt underviser, og jeg er ikke i tvivl om, at han fik givet os alle noget at arbejde med.

Foto: Pilevadgaard

Fredag 5. marts havde vi undervisning/finpudsning af programmet, hvor det var Morten, som kom med de sidste gode indspark. Inden sådan et stævne kan sættes i værk i privat regi, ligger der et kæmpe forarbejde, ikke mindst fordi Morten skal lukke sit ridehus for alle sine opstaldere, så kørefolkene kan komme til, men også planlægningen bag kræver sin mand. Det kunne nok ikke lade sig gøre, hvis ikke Susanne bakkede op om det. Efter stævnet blev alle inviteret ind til Momses lækre kæmpe lagkage, som vi spiste under præmieoverrækkelsen. Vi synes absolut også vi skal nævne Mikkel, som havde pakket sine forældre og sine shettere ind i lastbilen, og havde taget turen hele vejen fra Nord Jylland. Turen var ikke forgæves, for han fik en velfortjent 2. plads, og gjorde det rigtig godt. Vi håber, han tager imod invitationen til at deltage i sommertræningsstævnet 5. juni. De otte ekvipager, som deltog, havde helt sikkert alle en rigtig god dag, og jeg tror også, at alle hjælpere og officials synes, det er værd at hjælpe, ikke mindst fordi alt er så gennem planlagt. Resultaterne for stævnet: Heste klassen: 1. Morten Birkely Ottendal 2. Mathias Birkely Ottendal 3. Bjerne Frederiksen 4. Jens Erik Nielsen Ponyklassen: 1. Susanne Bommelund 2. Mikkel Overgaard 3. Liv Neerholt 4. Mette Neerholt Som deltagere i stævnet vil vi gerne takke for en fantastisk dag, hvor der var bestilt det flotteste solskin til lejligheden, og vi håber, at I også hos familien Birkely Ottendal synes, det er besværet værd. Susanne Bommelund og Mette Neerholt Køresporten 2·2010

39


Hvad nu Køb–salg–bytte-dag 11. april Traditionen tro afholdes der køb-salg-bytte-dag i ridehallen hos Hanne og Jens Peder Hansen kl. 10.00–14.00. Er man ikke medlem af foreningen koster en stadeplads 50,- kr. Entré 10,- kr. pr. person. Gem billetten og deltag i lodtrækningen. Adressen er ridehuset hos Jens Peder Hansen, Knøsevej 19, Gudbjerg. Kom og kig. Køb, sælg eller byt ”hesteeffekter”. Alle er meget velkommen. Kontaktperson Jens Erik Nielsen, tlf. 7735 5372 eller 2031 1649. Rengøring i vognmuseet på Egeskov 17. april I FKS’ første år havde foreningen stor fokus på at bevare alle de gamle traditioner omkring kørsel med heste. Som en naturlig del heraf var mange også meget interesserede i muligheden for at bevare og udstille fx nogle af de gamle hestevogne. Et samarbejde med Egeskov kom i stand, og vognmuseet blev oprettet. Mange af de effekter, som i dag befinder sig i museet, tilhører foreningen, nogle er Egeskovs og endelig er enkelte udlånt af private ejere. Vi plejer at møde op på denne dag i foråret for at svinge klud og støvsuger på museet, inden dørene slås op til en ny sæson. FKS sørger for kaffe og rundstykker til de

40

Køresporten 2·2010

fremmødte kl. 9, hvorefter kampen mod nullermændene blæses i gang. Når vi over middag, er færdige med dagens arbejde, spises de medbragte madpakker. Adresse er Vognmuseet på Egeskov Kontaktperson Jørgen Neerholt, tlf. 6447 2406 eller 3064 4640. Forårstur i Langesøskoven 24. april Nyd forårets komme med en køretur i Langesøskoven kl. 10.00-14.00. Husk madpakker og drikkevarer. Deltagergebyr 50,- kr. Tilmelding senest 22. april. Adresse er Den gamle smedje ved Langesø. Kontaktperson Steffen Larsen, tlf. 6596 4601 eller 4044 6601. Forhindringskørsel på Egeskov 8. maj På en bane, hvor der er opstillet porte af kegler med en bold på toppen, køres med hestevognen igennem portene i numerisk rækkefølge kl. 9.00-13.00. Man skal dels undgå at vælte bolde/ kegler ned, dels prøve at holde sig indenfor en på forhånd given idealtid. Portenes bredde ændres efter vognens bredde for hver enkelt deltager. Om formiddagen er der mulighed for at deltage i træning. Konkurrencen starter kl. 13.00. Deltagergebyr 100,- kr. pr. ekvipage Tilmelding senest 30. april. Arrangementet aflyses ved mindre end


fem deltagere. Adresse bag ved Egeskov slot. Kontaktperson Karen Frederiksen, tlf. 2888 0684. Træning i Bovense 5. juni Træning dagen før stævnet, med mulighed for camping til dagen efter. Tidspunkt afhængig af deltagerantal. Tilmelding til træning/stævne senest 28. maj. Deltagergebyr afhængig af underviser. Adresse Morten Birkely Ottendal, Baunemosevej 1, 5800 Nyborg. Kontaktperson Morten Birkely Ottendal, tlf. 6536 1916 eller 2216 0218.

Tilmelding til stævne senest 28. maj. Adresse Morten Birkely Ottendal, Baunemosevej 1, 5800 Nyborg, Kontaktperson Morten Birkely Ottendal, tlf. 6536 1916 eller 2216 0218. Kærsgaardstævne 2.-4. juli (40 års jubilæumsstævne)

Udendørs træningsstævne kl. 9.00. Der stilles kun sikkerhedskrav til forspænding og vogn. Vognens alder og art er underordnet. Klasser for både øvede og begyndere. Alle er velkomne til at deltage. Deltagergebyr 100,- kr. pr. ekvipage.

Igen i år afholdes det hyggelige åbne stævne på Kærsgaard. Et kørestævne i utrolige flotte og hyggelige omgivelser og dygtige kuske. For information om tilmelding eller hvis man ønsker at hjælpe til stævnet kontaktes Henrik Jensen, tlf. 2889 3917. Der skal en masse gode hjælpere til at lave et fantastisk stævne for kuske og publikum, så meld dig til. Eller tjek vores hjemmeside www. fyenskoreselskab.dk for tilmeldingsblanket, propositioner mm. Efter maraton lørdag vil Fyens Køre-Selskab afholde sit 40-års jubilæum.

Hovedbygningen på Kærsgaard.

Foto: Henri Hage.

Træningsstævne i Bovense 6. juni

Køresporten 2·2010

41


Himmerlands Køre- og Rideforening www.hkr-koereforening.dk

Formand: Poul Søren Poulsen Hadsundvej 99, Als, 9560 Hadsund tlf. 9858 1539, 4040 1648

Sekretær: Bjarne Kristensen, Stationsvej 34, 9670 Løgstør, tlf. 8968 3800, him.k.r@hotmail.com

Siden sidst Kanetur ved Wiffertsholm Vi var fire hold, som samledes ved Wiffertsholm en lørdag eftermiddag med hest, kane og vores kaffekurv med nybagte snegle. Og så kørte vi en

tur ind i skoven, hvilket var en utrolig flot tur med al den sne på træerne. Det gør vi gerne om, og så må vi se, om vi kan få flere med. Hilsen Tove

Foto Tove Hansen.

42

Køresporten 2·2010


Hvad nu Hyggedag med hest og vogn 2. maj En god mulighed for at komme ud og se den østlige del af Danmark langs Randers Fjord. Vi starter kl.10.00 hos Thorkild Aagaard Nielsen, Underbakken 17, Sødring, 8970 Havndal, tlf. 8647 2220 eller 2251 3099. Husk madpakke. Kristi Himmelfartstur 13. maj Spændende tur til Mariager Fjord. Mødested Lånhusvej 3-5, og der vil blive skiltet ved mødestedet. Alle, der er interesseret i at holde vores traditionelle Kristi Himmelfartsdag, er velkommen, og tag jeres naboer og venner med. Andre køreforeninger er også velkommen. Dagen stater med, at der serveres kaffe og rundstykker kl. 9.30. Når alle har spændt for, kører vi en tur i det naturskønne område. Turen går til Stinesminde, hvor der holdes en kort pause. Derefter kører vi til en plads, hvor vi holder hvil og spiser vores medbragte mad. Når middagspausen er forbi, køres der til udgangspunktet. Hvis alle tager eftermiddagskaffe med, så tager vi kage med. Pris voksne 20,- kr., børn 10,- kr. Tilmelding senest 11. maj til Ditte og Anders, tlf. 9857 4533, 2614 4533 eller e-mail aoa@c.dk.

Pointgivende åbent Cup brugskørselsstævne 16. maj Afholdes ved Tisted Sportsrideklub, Tistedvej 3-5, Tisted, 9510 Arden. Stævnet begynder med kaffe kl. 9.00, og der er banegennemgang kl. 9.30. Efter gennemgang er der fortløbende start efter startliste. Cup køres i fire klasser 1-spand hest, 1-spand pony, 2-spand hest og 2-spand pony. Der køres efter gældende regler. Stævnegebyr 150,- kr. Himmerlands Køre- og Rideforening frasiger sig alt ansvar ved stævnet for såvel personer, dyr som materiel. Tilmelding til Mette Hansen, tlf. 6176 3534 eller på mail mette-jeppe@hotmail. com. Tilmelding senest 2. maj. Skovtur ved Vilsted Sø 12.-13. juni Der indledes med kaffe og rundstykker kl. 9.30, hos Bodil og Kjeld Nielsen, Ranumvej 69, Ranum, 9681 Ranum. Kl.10.00 kører vi ud i naturen et par timer og nyder vores medbragt mad. Derefter kører vi hjem til Bodil og Kjeld og får eftermiddagskaffe. Pris voksne 20,- kr. og børn 10,- kr. Der bliver tændt grill til aftensmad, hvor medbragt mad kan nydes. Tilmelding til Kjeld Nielsen, tlf. 9867 7577 eller 2167 0685.

Inge-Grethe og Jens Winther har brugt vintervejret til at træne deres islandske heste. Det kulminerede i weekenden, hvor

der var seks heste for kanen. Inge-Grethe og Jens Winther driver stutteriet "Enggård" ved Støvring med cirka 25 islandske heste.

Privatfoto.

Køresporten 2·2010

43


top Cup Vest 19. juni Afholdes på Tisted Sportsrideklub, Tistedvej 3-5, Tisted, 9510 Arden. Stævnet holdes efter proportioner. Der kan købes øl og sodavand på stedet, og vi håber på et rigtigt godt stævne. Himmerlands Køre- og Rideforening frasiger sig alt ansvar ved stævnet for såvel personer, dyr som materiel. Tilmelding til Mette Hansen, tlf. 6176 3534 eller mail mette-jeppe@hotmail.com. Tilmelding senest 6. juni. Sommerskovtur og grillaften 7.-8. august Hos Sabrina og Keld Nielsen. Der kommer nærmere information herom i næste nummer af Køresporten. Aktivitetskalender for resten af 2010

Skovtur til Fussingø 4. september hos Sol og Kurt Møller, Gl. Randersvej 4, 8850 Bjerringbro. Pløjetræning 11. september hos Niels Holger Fisker, Nøragervej 3, Gjelstrup, 9240 Nibe. Wiffertsholmstævne 18.-19. september. Løvfaldstur 26. september hos Lissy og Børge Simonsen, Trinnerupvej 6, 9575 Terndrup. Åbent pløjestævne 3. oktober v/Ulbjerg Traktormuseum. Juiniordag i oktober dato kommer. Skovtur i Rold Skov 17. oktober afholdes af Randi Stub Petersen Generalforsamling 11. november. Indlæg til Køresporten Indlæg til næste nummer af Køresporten skal sendes til Bjarne Kristensen, him.k.r@hotmil. com, senest 5. maj.

Klubstævne Top 22. august hos Birte og Hans Kristensen, Ålborgvej 95, 9560 Hadsund.

BEVARINGSCENTER NORDJYLLAND

Karetmageri Møbler & Træ Maleri Papir & Bøger Foto Tekstil Glas & Porcelæn Metal Læder & Skind Arkæologiske fund

44

Køresporten 2·2010

www.bcnord.dk

DOGCART EFTER KONSERVERING

Bevaring & Restaurering

Storemosevej 8 · 9310 Vodskov · tlf. 9829 2455


Midtjysk Køre Selskab www.midtjysk-koereselskab.dk

Formand: Niels Chr. Simonsen, Herredsvejen 18, Skringstrup, 8832 Skals, Tlf. 8669 4517, 4063 4517, simonsen-sadelmageri@mail.tele.dk

Sekretær: Maja Nielsen Allestrupvej 3, 9500 Hobro tlf: 2830 8297, maja-albrecht@hotmail.com

Siden sidst Forspændingskursus 6. marts Vi afholdt kurset på Birken. Der var desværre ikke mere end seks deltagere, da det var for de nye kuske, og det var dem, der var mødt op. Vi startede kl. 10 med at fortælle lidt om, hvad det var, man havde derhjemme, og hvad det var, man kunne tænke sig i fremtiden. Derefter var der seks forskellige seler, der skulle samles, så man kunne få en ide om, hvordan det hele hænger sammen

og hvorfor. Der blev stillet en masse spørgsmål, og Torben svarede på dem, så godt han nu kunne. Efter det var vi ude at se på lidt af de forskellige vogne, der nu står på Birken, og man gennemgik hvad der er godt til de forskellige ting. Efter middagspausen gik vi i stalden for at lægge de samlede seler på hesten og få det til at passe til den enkelte hest. Det var en rigtig hyggelig dag, som vi vil gentage den 25. april, hvor deltagerne selv skal have deres egen hest med.

Hvad nu Træning på Birken Rideskole Der vil være træning følgende datoer: 21. april, 5. maj, 19. maj, 2. juni, og 16. juni fra kl. 19.00. Der vil være fokus på forskellige ting i løbet af foråret/sommeren, men fortrinsvis dressur, toppekørsel, maratontræning. Der vil løbende komme informationer på hjemmesiden om aftenens tema. Husk at holde dig orienteret. Der vil være en ansvarlig person til stede ved hver træningsaften, som kan hjælpe dig til rette, hvis du ikke har været med før. Yderligere oplysninger Bill Jensen, tlf. 9753 8429 eller mobil 7258 2876. Top Cup 1. maj Arrangementet afholdes på Uglkærvej 4, Tvis, 7500 Holstebro. Der køres efter gældende propositioner, som findes på www.topcup-vest.dk. Det er sport, hvor alle kan være med i forskellige klasser, helt fra junior og op til A klassen. Der køres seks stævner i forskellige køreselskaber hen over året og sluttes med en finale. Man kan kun deltage i finalen ved at køre tre stævner. Datoerne kommer på hjemmesiden, når de er klar. Så bare mød op, og læs mere herom på MKS’ hjemmeside, når tiden nærmer sig.

Husk rettidig tilmelding, som er senest 14 dage før. Løvspringstur 8. maj Denne gang vil denne dejlige forårstur gå til de skønne omgivelser i og omkring Dejbjerg hede og plantage. Turen vil begynde fra Vester Marupvej 8, hvor vi forinden mødes kl. 10.30 til kaffe og rundstykker. Vi vil bevæge os ud forbi de skønne områder, som Dejbjerg golfklub råder over. Herefter videre i rakkernes fodspor, når vi besøger de gamle gårde og områder, hvor rakkerne vandrede omkring for mange år tilbage. Det var netop også et sted i dette område, hvor man fandt den berømte Solvogn. Efter en tur tilbage i tiden vil vi køre videre til det område i Ringkøbing–Skjern kommune, der råder over den største udsigt over et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter, nemlig genslyngningen af Skjern Å. Hele turen vil være ca. 17 km. lang, og der vil være en ligelig fordeling mellem grus, asfalt og markveje. Efter en forhåbentlig dejlig tur i det grønne, vil vi vende tilbage til Vester Marupvej, hvor der vil være mulighed for at spise jeres medbragte madpakke. Dagen vil slutte med kaffe og fælles hygge. Køresporten 2·2010

45


Vi vil meget gerne, om I vil give besked senest 1. maj på tlf. 4045 8883. Venlig hilsen Familien Bloch Træningsstævne på Birken 26. juni Dette træningsstævne vil blive for alle kuske. Man kan tilmelde i dressur 3, 6 eller 7.

Der bliver en maraton med enten tre eller seks forhindringer samt forhindringsbane. Husk at oplyse ved tilmelding, hvad I ønsker at køre samt vognbredde. Husk ”først til mølle” og max 20 deltagere. Tilmelding til Maja Nielsen på majaalbrecht@hotmail.com senest 1. juni. Startgebyr kr. 150 betales ved ankomst.

Reparationer, ændringer, tilretning, af dine seler - vi taler om dine ideer, erfaringer og problemer for at finde den optimale løsning.

Alt i seletøj, stav-, bringe-, salet-seler og bagtøj liner og stærke lækre grimer, hovedtøj efter mål eller særlige ønsker. Fremstiller og reparerer udstyr til dine heste, hunde, jagt - og andet udstyr i læder. Specialudstyr til specialracer, fremvisning, show, cirkus, handicapridning og voltige. Ring eller mail og lad os finde en løsning på dine specialopgaver.

Ser på alle opgaver; nyt efter mål, nyt efter gamle originaler, særlige behov eller nyt efter eget design.

Lykkely

Vær god ved din hest - vælg det der er bedst

Sadelmagerværksted

Gennemført håndværk efter gamle traditioner, topkvalitet i materiale valg. v/Annette Larsen, Brentebjergvej 18, Haraldsted, 4100 Ringsted, Tlf 57 60 01 24, Mobil 21 20 05 07 Lykkely@vip.cybercity.dk, www.Lykkely-Sadelmager.dk

46

Køresporten 2·2010


Sommerlejr Harrild Hede 2010

Program

Sommerlejren i år bliver fra lørdag i uge 28 til lørdag i uge 29. Som sædvanlig er det en sommerlejr på tværs af køreforeningerne, så alle er velkommen. Harrild Hede og Nørlund Plantage forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, og vi har fået tilladelse til at holde vores sommerlejr her i år. Området ligger mellem Ikast og Brande, lige vest for den jyske højderyg og er et af de største, øde områder i Midtjylland. Harrild Hede og Nørlund Plantage er tilsammen 3000 ha, som man begyndte at tilplante i 1790-erne. Der kan opleves landskabsrester fra den sidste istid, Holtum å, og smeltevandssletten langs Kvindebækken mm. Af fortidsminder, der hovedsagelig ligger i den sydlige del af plantagen, kan nævnes oldtidsagre, Harrildgård, nedlagt dambrug, engvandingsanlæg, gamle brønde samt Carstenschiolds Høj. I løbet af ugen vil der blive køreture i området, fællesspisning og familiedag.

Mødedag lørdag 17. juli fra kl. 12.00 Søndag: Tur Mandag: Tur Tirsdag: Tur Onsdag: Familiebesøgsdag, toppekørsel, ringridning mm. Der er fællesspisning, hvor familierne selv står for maden - vi sidder bare samlet. Torsdag: Tur Fredag: Lille tur og fællesspisning Lørdag 24. juli: hjemrejse. Der kan allerede nu tilmeldes på telefon eller email. Er der nye, der vil deltage og har spørgsmål, er de velkommen til at ringe eller sende en mail til undertegnende. Men husk, at sidste tilmelding er 27. juni. Jan Stougaard, tlf. 2680 2033, email stougaard@snaps.dk. Jens Larsen, tlf. 3018 9321, email jens@struervej5.dk. Kurt Møller, tlf. 4140 9821, email kurt-sol@dlgmail.dk.

Køresporten 2·2010

47


48

K酶resporten 2路2010


K酶resporten 2路2010

49


Sjællandske Sportskuske www.sportskuske.dk

Formand: Henrik Køier Andersen Slimmingevej 28, 4100 Ringsted Tlf. 4076 5650, mail@koier.com

Sekretær: Helle Heebøll Bregnetvedvej 39A, 4320 Lejre Tlf. 2978 7788, hellehee@adslhome.dk

Siden sidst Generalforsamling Den 21. januar 2010 holdt vi generalforsamling i Sjællandske Sportskuske i ”Tutten” – travkuskenes cafeteria på Skovbo Travbane. 35 medlemmer var mødt, og de fleste havde valgt at deltage i den indledende spisning. Formanden gennemgik årets aktiviteter og forklarede derefter lidt om baggrunden for, at SSK har søgt optagelse i Dansk Køre Forbund. Kassereren gennemgik regnskabet, hvor vi kommer ud af 2009 med et pænt overskud. Derefter var der valg til bestyrelsen. Klaus Petersen og Majken Olsen havde begge valgt ikke at genopstille, nyvalgt er Jens Peder Pedersen og Lis Petersen. På det efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således: Henrik Køier forsætter som formand Hanne Støvlbæk, næstformand Charlotte Slebo fortsætter som kasserer Sekretærposten deles af Helle Heebøll og Anne Faurschou Bestyrelsesmedlemmer: Henrik Juul Jensen, Jens Peder Pedersen og Lis Petersen. Workshop med 60 deltagere 5. februar Ca. 60 køresportsinteresserede fandt SSK’s workshop så interessant, at de trodsede vinterens kulde og mødte op i ”Tutten” på Skovbo travbane. Emnet denne aften var ”Hvad ser og dømmer dommeren” med fokus på dressur. Pia Skar stillede sin store viden og erfaring til rådighed for de fremmødte, som absolut var engagerede og lydhøre. Om end man måtte være øvet, mindre øvet eller nybegynder som kusk, så var der rig mulighed for læring på alle niveauer. Pia Skar henviste i sin indledning til FEI reglementet og gav gode råd til kuskene i forbindelse med forberedelse og deltagelse i stævner. 50

Køresporten 2·2010

Efter pausen fortsatte Pia Skar med gennemgang af bedømmelsespunkterne i primært dressurprogram 3 og 7 A. Det blev til en inspirerende og lærerig aften for de fremmødte, som under det veltilrettelagte oplæg fra Pia Skar, stillede mange uddybende spørgsmål. Foråret er lige om hjørnet, så kan kuske og heste igen gå i træning til sæsonens stævnedeltagelse. Det bliver spændende at følge resultaterne, i hvert fald blev vi, der var til stede på denne mørke vinteraften, meget klogere på den svære disciplin – at køre dressur. Indendørsstævnet blev aflyst 13. februar skulle vi have afholdt indendørsstævne i Ringsted, men på grund af is og sne var det ikke muligt at parkere eller køre på stedet, så vi måtte aflyse. Effekt af DKF-medlemskab Vi kan allerede nu mærke effekten af at være medlem af Dansk Køre Forbund, for Helle Heebøll, Anne Faurschou og Britta Marcher deltog i ”Driving-kursus” på Kærsgård 6. marts – et rigtig godt kursus, med Stinne Houlberg som instruktør. Vi ser frem til at bruge ”Driving” programmet i forbindelse med resultatberegning ved vore stævner i 2010. Henrik Juhl og Jens Peder Pedersen deltager i maraton-banebyggerkursus med Gunnar Larsson på Dorthealyst.


Hvad nu Foråret nærmer sig, og med det planlægning af udendørssæsonen: Vi arbejder på at få etableret en ny forhindring på Juellund. Henrik Juul indhenter tilbud på stolper og brædder samt priser på savværk mm. Forhindringen skulle meget gerne stå klar til Pinsestævnet. Så snart vi er klar til det, vil der blive indkaldt til arbejdsdag. Invitation til Glinkowski DressurCup Vi fortsætter sidste års succes og inviterer igen til Glinkowski DressurCup. I år er det i samarbejde med Ullerup Køre- og Rideforening og Slangerup og omegns Køreforening. Glinkowski Cup er åben for medlemmer af køreselskaber under Dansk Køre Forbund, lokale køreforeninger på Sjælland og Lolland-Falster og køreforeninger i Norden. Kuske, der gennemfører to eller flere stævner i samme år, er kvalificeret til at deltage i DressurCup finalen. Resultatet af de to bedste stævner plus finalestævnet giver DressurCup resultatet, og dermed placering i Glinkowski DressurCup. Der køres i tre klasser: Let klasse 1-spand hest og pony 2- og 4 -spand hest og pony samt tandem. Alle kører program 3. Klassen er åben for Debutanter og mindre øvede kuske. Middelsvær klasse 1-spand hest og pony program 7A 2-spand pony program 7A 2- og 4-spand hest og 4-spand pony samt tandem program 6A Klassen er åben for øvede kuske herunder nye kuske, som tidligere har startet i klubstævner eller landsstævner i let eller middelsvær klasse. Svær klasse 1-spand hest og pony program 9 2- og 4-spand pony samt tandem pony program 10

2- spand hest dressurprogram 8B 4-spand hest og tandem dressurprogram 8A. Konkurrencekuske, som kører/har kørt internationale stævner, DM, og landsstævner i svær klasse. De tre bedst placerede i hver klasse i GlinkowskyDressurCup modtager roset, og vinderne deltager i lodtrækning om sponsorpræmien, en vogn fra Glinkowski vognfabrikken i Poznan, Polen. Alle deltagere i årets GlinkowskiDressurCup, som er kvalificeret til finalen, modtager en Glinkowski staldplakette. Der afholdes fire indledende stævner (hvoraf man altså skal deltage i mindst to) 11. april hos Ullerup Køre- og Rideforening – Rågården på Amager 24. april hos Sjællandske Sportskuske på Juellund 16. maj hos Slangerup og omegns Køreforening 3. juli hos Sjællandske Sportskuske på Juellund. Vi slutter af med finalen hos Sjællandske Sportskuske på Juellund 18. september. Se mere på www.sportskuske.dk om tilmeldingsfrist, pris og regler for at deltage. Dressurkursus Vi holder dressurkursus i uge 18: Onsdag 5. maj – fredag 7. maj. Kurset holdes hos Tea Giversen. Riv tre dage ud af kalenderen, og koncentrer dig om at køre dressur. Invitation til pinsestævne 22.-23. maj Som tidligere år har vi kørestævner på Juellund i hele pinsen. Lørdag /søndag med 2-dages stævne og pinsedag 24. maj holder vi Concours de Tradition. Pinsestævnet er åbent for medlemmer af køreselskaber under Dansk Køre Forbund, lokale køreforeninger på Sjælland og L/F og køreforeninger i Norden Konkurrencen omfatter: Køresporten 2·2010

51


1. Let klasse Dressur: program 3 Forhindringskørsel, portbredde: vognbredde + 30 cm. Hastighed 220 m/min. Maraton: Tre etaper med 5-6 forhindringer, i alt ca. 13 km. 2. Middelsvær klasse Dressur: program 6A eller 7A. Forhindringskørsel, portbredde vognbredde + 20 cm. - 4-spand + 30 cm Hastighed 230 m/min. Maraton: 3 etaper med 5 - 6 forhindringer, i alt ca. 13 km. 3. Svær klasse Dressur: 8A, 8B, 9 eller 10 Forhindringskørsel portbredde: vognbredde + 20 cm. Hastighed 250 m/min Portbredde for 4-spand: vognbredde + 30 cm hastighed 230 m/min. Maraton: Tre etaper med 5-6 forhindringer, i alt ca. 13 km Der køres dressur og forhindringskørsel lørdag. Maraton køres søndag. Vi har ikke indregnet overnatning i stævnet, men forventer, at deltagerne kører hjem med deres heste lørdag aften. Kommer man langvejs fra, kan vi naturligvis arrangere staldplads og overnatning.

52

Køresporten 2·2010

Concours de Tradition pinsedag 24. maj Pinsedag holder vi Concours de Tradition på Juellund. Vi starter med en dejlig tur gennem skoven og har præsentation foran hovedbygningen på Giesegård. Tilbage på Juellund skal man igennem fem små prøver, som også indgår i ruten. Når alle er hjemme, og har fået lidt at spise, kører vi forhindringskørsel. Se mere om tilmelding, pris mm på hjemmesiden www.sportskuske.dk. Senere på sommeren har vi planer om et anderledes kørestævne, som henvender sig til de rolige og sindige hesteracer. Det bliver 31. juli og 1. august, og vores arbejdtitel er ”Koldblodsstævne”, men mere om det i næste blad. Som sagt tidligere går vi mod forår og lysere tider, og det betyder, at udendørstræningen forhåbentlig er godt i gang, når disse linjer læses. Vi fortsætter med dressurundervisning hver onsdag ved Tea Giversen. Vi genoptager også traditionen med at køre forhindringskørsel hver torsdag. Se mere på www.sportskuske.dk Venlig hilsen Helle Heebøll


Slesvigske Køre Selskab www.slesvigskekoreselskab.dk

Formand: Svend Erik Raun, Nr. Hjarupvej 3, 6230 Rødekro, tlf. 7466 4107, hjaruplund3@get2net.dk

Sekretær: Kjeld Kryger Sørensen, Haderslevvej 51, Jels, 6630 Rødding, tlf. 7455 2604, mobil 6174 0407, mail kjeldkryger@dlgmail.dk.

Siden sidst Brugskørselstræning 24. januar Træningen blev aflyst, da der var sne og is overalt, og en af de tilmeldte kuske kunne slet ikke komme hjemmefra på grund af is. Der er aftalt med de tilmeldte kuske, at nu her i det tidlige forår bliver der en udendørs træning med rigtige forhindringer. Medlemsmøde 24. februar Ca. 35 medlemmer var mødt på SI-Center i Nr. Hostrup og trodsede vejret, snestorm og fygning. Her hørte de først Gitte Kielberg fortælle om sit teater Kimbri, der samarbejder med andre grupper med dans, musik og ildshow samt optrædende heste i forestillingen. Der planlægges en rejse ned gennem Jylland fra Viborg til Flensborg. Herefter tog dyrlæge Torben Knage Rasmussen over og fortalte om nye regler og love, om mærkning og registrering af heste og alle heste skal have pas. Han kom også ind på, at alle pas skal indeholde sider til registrering af medicinering, og sluttede af med at gennemgå regler for opstaldning. En rigtig god aften.

stævne. Folkene på Revsø sørgede for at pladsen omkring stalde og hallerne, den private og den kommunale vej op til Farrisvej var ren. Stævnet forløb godt og uden uheld. Der var 15 tilmeldte, 14 kom til start. Banebyggeren havde nok glemt, hvor meget plads det kræver for et heste 2-spand. Der var ikke for meget plads. Lidt mere og det havde været mere flydende. Resultatet blev i nybegynder og nye heste: 1. Annelise Petersen, SKS kun 0,5 strafp. 2. Mette Elowsson, MKS 1-spand pony/hest 1. Niels Schelde Petersen, TKS 2. Henrik Høper, SKS 3. Carl Bjarne Petersen, ØKS 2-spand pony/hest 1. Anette Holst Irming, TKS 2. Lars Dau, SKS

Kursus i edb 6. marts DKF holdt kursus i edb-behandling med Philippe Lienarts stævneprogram på Kærsgaard. SKS havde Anne-Mette Jespersen og Ingermarie Westergaard med, så nu skulle vi være godt klædt på til stævnesæsonen. Indendørs kørestævne 7. marts I ugen op til stævnet var der spejlglat over alt, og vi var meget betænkelige ved, om det var forsvarligt. Det blev tøvejr i løbet af ugen, og vi var optimister, men snevejr fredag aften og nat kunne ikke forhindre os i at afholde indendørs køre-

Ann Rysgaard ved indendørs kørestævne.

Foto: Jan Hedegaard

Køresporten 2·2010

53


Hvad nu Arrangementet afholdes i Stensbæk Plantage, der kan køres med alle vogntyper. Erik Petersen har lovet en god og spændende tur. Tilmelding senest 5. maj til Kjeld Kryger, tlf. 7455 2604-6174 0407. Landsstævne 28.-30. maj

-hverdagsliv med hest og vogn

SLESVIGSKE VOGNSA MLING

Landsstævne på Revsø Rideskole, Revsø Markvej 2, 6560 Sommersted. Dressur, maraton og for-

54

hindringskørsel. Der kan tilmeldes i klasserne 1-, 2- og 4-spand indenfor pony og hest. Tilmelding senest 6. maj til Kjeld Kryger, tlf. 7455 2604 eller meget gerne på mail kjeldkryger@dlgmail.dk. Propositioner bekendtgøres på hjemmesiden. Brugskørsels Cup-stævne 12. juni Hos Ingermarie og Kjeld Kryger, Jels. Tilmelding senest 31. maj til Kjeld Kryger, tlf. 7455 2604.

vognsamlingen@museum-sonderjylland.dk www.museum-sonderjylland.dk

Stort vognmuseum i den tidligere Schaumanns Klædefabrik i Haderslev. Udstillingen er opbygget i »levende« miljøer, der viser bredden i datidens hestetrukne køretøjer.

Køresporten 2·2010

MUSEUM

SØNDER JYLLAND

Åben: Juni-August: Tirsdag-Fredag 10-16 Lørdag-Søndag 13-16 September, Oktober, Marts-Maj: Tirsdag-Søndag 13-16 Mandage lukket

Simmerstedvej 1 DK 6100 Haderslev Tel.(+45)73520707

Orienteringskørsel 15. maj


Thy Køre Selskab www.thykoereselskab.dk

Formand: Bjarne Kær Gl. Feggesundvej 39, 7742 Vesløs tlf. 9799 3305, 4037 2156

Sekretær: Ejvind Engelbrecht Jeppesen, Sundbyvej 50, 7950 Erslev, tlf. 9774 6310, noblaest@mvb.net

Siden sidst Seletøjssyning Vore syaftener hos Poul og Magna har kørt hver 14. dag siden jul og med god tilslutning ca. 12–16 medlemmer hver gang. Megen syning er det ikke rigtig blevet til, men vi er så småt begyndt med at strikke! Vi får mangen god snak om hestekørsel og mange andre ting. Tak for god tilslutning. Tak til Poul og Magna for husly og Magnas kaffe og kage er i meget høj kurs. Vi kommer gerne igen næste vinter. Bjarne Vinter/fastelavnsfest Festen, som var annonceret i vor aktivitetsplan til afholdelse i Sundby Fælled, blev afholdt hos Lise og Knud i stedet, da der var for lille tilslutning til større lokale. Vi var 20 til festen med mad udefra. Tre retter god mad og suppe som natmad. En hyggelig aften, hvor Lise og Knud havde lavet velkomstdrink, og Leif og Sita stod for

Kanetur i Østerild Skov.

borddækningen. Tak til Lise og Knud, fordi vi måtte være i jeres hyggelige hjem. Bjarne Kanetur i Østerild skov Efter mange år uden sne af betydning har vi denne vinter haft rig lejlighed til at køre i kane, så Peter kom en lørdag morgen og spurgte, om vi ikke skulle ud og køre i kane. Så vi fik kanen fundet frem og Peters heste spændt for ved det gamle cementstøberi i Vesløs. Vi kørte ad cykelstien på den gamle jernbane (forbudt for færdsel med heste) over til Østerild skov. Der var meget store driver, men hestene kunne lige holde hovedet over sneen. Vi kom over i skoven, hvor der ingen driver var, så der var rigtig fint kaneføre. Vi havde et par gode timer i sneen og et par Enkelt til at styrke os på. Hyggelig tur. Peter, Leo og Bjarne

Privatfoto. Køresporten 2·2010

55


Hvad nu Opstart på Skinnerupbanen 25. april

Holtegaard – fælles kørestævne 11.-13. juni

Der henvises til Køresporten nr. 1 2010. Første køreaften er 3. maj.

Vi søger hjælpere til 3, 2 eller 1 dag, hvad man nu kan afse tid til. Personligt synes jeg, at det er en god oplevelse at være hjælper til sådan et stævne. Man kan tilmelde sig som hjælper til Bjarne, tlf. 9799 3305 eller 4037 2156.

Bjarne Forårstur 22. maj Vi kører i år i Stenbjerg Klitplantage. Vi starter fra Stenbjergvej 70, 7752 Snedsted. Vi begynder med morgenkaffe kl. 9.00, hvorefter vi seler op med klar til afgang ca. kl. 10.00. Husk madpakke mm., som vi fortærer, når vi holder pause. Alle er velkomne. Turen i år er arrangeret af Sita og Leif Christensen. Tilmelding senest 14. maj til Leif, tlf. 9793 4706. Leif Lokal-Cup

Bjarne 2-dages turen Jeg vil lige minde om sommerturen 9.–11. juli, men mere herom i Køresporten nr. 3 2010. Bjarne Nye medlemmer Vi byder velkommen til Peter Søndergaard, Brovst og Karina Michaelsen, Klitmøller.

Vi starter op på Skinnerupbanen 10. maj kl. 19.00. Herefter køres der følgende datoer: 24. maj, 7. juni, 21. juni, 5. juli, og 19. juli. Der køres finale 2. august. Mød talrigt op til disse aftener. Bjarne

Erik Helleberg ved DM i pløjning 2009.

56

Køresporten 2·2010

Foto: Ole Jespersen


Trekantens Køre Selskab www.trekantenskoereselskab.dk Formand: Niels Schelde Petersen, Husmandsvej 2, 6621 Gesten, tlf. 2536 5742, nspetersen@jubii.dk

Sekretær: Hanne Hedegaard Københovedvej 51 A, 6630 Rødding tlf. 4015 8309, hanne@t-ks.dk

Siden sidst I skrivende stund håber jeg, det er ved at være forår (hvis der da bliver noget forår), og alle aktiviteter er ved at stå i kø. Vi håber, I alle kan finde noget, I har lyst til at deltage i, og glæder os til at se Jer. Jeg har fået nye mailadresse, der relaterer til TKS. Adressen er: Hanne Hedegaard, hanne@t-ks.dk Vores hjemmeside kan nu også findes på www.t-ks.dk

Hanne

Indendørsstævne 14. marts TKS afholdt kørestævne på Vejle Ridecenter. Trods det, at vejret ikke havde givet alle mulighed for at træne optimalt, havde vi 15 starter, hvilket vi naturligvis er glade for. Det var en god dag med kørsel på alle niveauer, fra helt nystartede til de meget rutinerede. Hvis vi ellers ser bort fra en snebyge midt på dagen, var vejret med os. De tre klasser blev vundet af henholdsvis Henrik Høper med 64,86 strafpoint, Trine Faurschou Jensen med 114,36 strafpoint, og Svend Erik Raun med 117,23 strafpoint.

Hvad nu Køb/salg/bytte dag 10. april Er afholdt, når bladet udkommer.

medlemmer førsteret, hvis der er for mange tilmeldte. Der kan være max. 10 på holdet. Tilmelding til Niels, tlf. 2536 5742 senest 2. maj.

Klubstævne 17. april

Køresamling i Vejle Ådal 6. juni

Er afholdt, når bladet udkommer.

Da der ikke har været så stor aktivitet omkring sommertræning, har Niels nu givet mulighed for, at man kan komme, når det passer for begge parter. Ring blot til Niels, tlf. 2536 5742 og aftal tid. Pris DKK 25 kr./gang. Alle er velkomne. To onsdage i maj vil der blive afholdt maratontræningsaften. Det er onsdag 12. maj og onsdag 26. maj. Tilmelding til Niels.

OBS datoen er ændret. En dejlig fælles forårstur med hestekøretøjer. Vi kører en smuk rute i Vejle Ådal. Der holdes frokostpause på et fredeligt sted, hvor der er mulighed for at spænde fra, mens den medbragte mad nydes. Arrangementet vil være åbent, dvs. at også ikke-medlemmer er velkomne med deres køretøjer. Medbring selv forplejning til turen. Som afslutning på dagen byder vi på en kop kaffe. Sted som sædvanlig hos Tove og Knud Poulsen, Spjarupvej 9, 6400 Egtved. Pris DKK 50 kr./ vogn. Kom kl. 10, turen starter kl. 11. Tilmelding til Knud Poulsen, tlf. 7555 0344 senest 28. maj.

Kørekursus ved Tea Giversen 8. maj

Kør selv udflugt til Herregården Hessel 27. juni

Vi afholder kørekursus med Tea. Andre selskabers medlemmer er velkomne, dog har TKS

Hvert år afholdes der på Herregården Hessel, Hesselvej 40, Hvalpsund, 9640 Farsø en heste-

Sommertræning/maratontræning hos Niels Schelde Petersen

Køresporten 2·2010

57


dag, hvor hestene bliver spændt for diverse gamle markredskaber og vogne, og der er som hovedregel også opvisninger af forskellig art. TKS arrangerer en udflugt derop, hvor vi samles udenfor Hessel ved 10-tiden, og ved 12-tiden kan vi spise vores medbragte mad. Når dagen slutter på Hessel, tænder vi grillen ved Hanne og Jan Hedegaards sommerhus på Fjordparken 69, Louns (2 km derfra). Vi håber at få en hyggelig dag med megen hestesnak. I kan se mere om Hessel på www.herregaarden-hessel.dk. Tilmelding til Hanne, tlf. 4015 8309 eller hanne@t-ks.dk senest 20. juni.

Hjemmesiden Husk at tjekke TKS´s hjemmeside for nyheder www.t-ks.dk. Vil du have informationer direkte, når der sker noget nyt, kan du sende din mailadresse til hanne@t-ks.dk, så vil du modtage nyhedsbrev med jævne mellemrum.

Trine Faurschou, DKS

Peter Bruun, TKS

58

Køresporten 2·2010

Fotos Jan Hedegaard


Vendsyssel Køreforening www.vendsysselkoreforening.dk

Formand: Flemming Nielsen, Lynggårdsvej 11, 9881 Bindslev, tlf. 9893 1094, flemmingtversted@yahoo.dk

Sekretær: Mette Nørgaard Aalborgvej 237, 9362 Gandrup tlf. 9825 0057, mettenorgaard@hotmail.com

Siden sidst

Koncentrerede kursister lytter til Bjørn Poulsen.

Foto: Mette Nørgaard

Kursus i afholdelse af stævner 23. januar

Spis-sammen-aften 6. februar

Bjørn Poulsen og Rita Cassøe havde tilrettelagt et utrolig spændende kursus med et indholdsmæssigt meget højt niveau. Der var rigtig mange - også fra flere andre selskaber - der havde meldt sig til. Vi var knap 50, der nød godt af Bjørn og Ritas store viden, så derfor blev kurset flyttet til større lokaler. Der er så efterfølgende kommet direktiv fra DKF omkring andre programmer, der skal bruges til stævnerne fremover, hvilket betyder, at noget af det materiale Bjørn velvilligt stillede til rådighed for alle fremmødte, ikke længere er brugbart. Dog er der rigtig meget af det øvrige materiale, foreningerne kan drage nytte og have stor udbytte af i deres fremtidige arbejde med at afholde stævner. En spændende dag med aktive og engagerede fremmødte og en stor tak til Bjørn og Rita for det store arbejde, de havde lagt i kurset.

Omkring 30 var mødt op til en aften i mindernes og nostalgiens tegn. Temaet for aftenen var mad, som vor mormor lavede den, så folk havde været i mormors eller farmors kogebøger for at finde inspiration. Og der var ikke meget ernæringsrigtig kost efter nutidens målestok. Ideen til aftenen kom af nostalgisk snak og minder, da der i december blev holdt julefrokost samme sted. Der var mange, som kunne mindes, da de i barndommen havde fået brunkål, kærnemælksvælling, sagosuppe osv. Når der så som i Vendsyssel Køreforening, ikke langt fra tanke til handling, blev der kaldt sammen til denne aften. Og der var et bredt udsnit af mormors mad: brunkål i flere varianter, klipfisk med sennepssovs, gammeldags grydestegt kylling fyldt med persille, hvidkålssuppe og stuvet hvidkål med kogt medister og flæsk, grønærter med kødrand, surgrød kogt på kærnemælk og valset byggryn. Dette er blot for at nævne nogle af retterne. Camilla Plum Køresporten 2·2010

59


ville fryde sig, hvis hun vidste hvor meget kål, der blev sat til livs den aften. Til gammeldags mad hører jo to retter, så der var også flere slags ”etterma´”. Citronfromage i flere varianter, sveskebudding, Rigmors dessert og ”Salep” – altså saftsuppe med æbler og brødterninger. Der var ikke skyggen af et salatblad, men denne aften var det helt legalt. Dengang spiste man jo ikke hestenes mad, som nogen den aften udtrykte det. Det var tung mad, man fik dengang, så det er jo nok meget godt, det ikke er hver dag, de retter serveres rundt i de små danske hjem nu til dags.

Nostalgien trivedes i stor stil den aften, og hvor smagte det godt!

Aase lægger sidste hånd på anretningen inden spisningen.

Foto: Mette Nørgaard

Foredrag med Erik Nielsen 11. februar Se beretningen fra Eriks tur andet sted i bladet. Træningssamling i brugskørsel 21. marts Stævnet blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldte. Vejr- og baneforhold var heller ikke til et stævne på det tidspunkt.

Siden sidst Pløjedag 17. april Igen i år åbner Birthe og Aage Thomsen deres hjem i forbindelse med pløjedagen. Meld dig senest 3. april til Mette, tlf. 2094 0057 eller på mail: mettenorgaard@hotmail.com. Løvspringstur 1. maj I skrivende stund ligger det ikke helt fast, hvor turen går fra, dog vil den som sædvanligt foregå i den smukke nordjyske natur. Dette kan du/I dog få nærmere besked om ved tilmelding senest 26. april til Mette, tlf. 2094 0057 eller på mail mette60

Køresporten 2·2010

norgaard@hotmail.com. Ellers følg med på VK’s hjemmeside. Tur i Hammer Bakker 8. maj Hammer Bakker og Vendsyssel Køreforening har lavet aftale om, at VK kan arrangere orienteringskørsel i skoven hvert år, mod at vi kører en tur med lodsejerne hvert andet år. Der vil være brug for en del hestevogne, da vi skal køre med ca. 100 lodsejere. Venligst tilmeld dig med oplysning om, hvor mange du kan have med. Hammer Bakker yder tilskud til de, som kører med lodsejere, til dækning af de omkost-


ninger de har til benzin og trailerleje. Kom og oplev Hammer Bakkers enestående natur på en rigtig forårsdag. Tilmelding til Flemming, tlf. 4044 7843 eller på flemmingtversted@gmail.com. Hestevognstur i Vendsyssel fra 20. juli-30. juli Har du lyst til at se en større eller mindre del af Vendsyssel fra hestevogn, skal du allerede nu reservere uge 29 og 30 eller dele af dem. Der er planlagt en tur, der starter ved Børglum Kloster 20. juli og slutter ved Holtegaard 11 dage senere 30. juli. Ruten strækker sig over følgende steder: Skallerup Klit, Hirtshals Rideskole, over Tversted, omkring Hulsig, Råbjerg Mile, Kandestederne – et smut til Skagen med tog, Dvergtved, Lendum, Lunken, Stagsted Skov og slutter ved Holtegaard. Her er en fantastisk mulighed for at se en stor del af Vendsyssel, hvor der på turen er indlagt mulighed for at se forskellige seværdigheder m.m. Udover medlemmer fra VK deltager også vogne fra Niebøll, Friesland og Slesvig, ligesom der forventes ryttere med på turen. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Flemming, tlf. 4044 7843 eller på flemmingtversted@gmail.com. Pinsetur 24. maj Igen i år starter vi ud fra Peder Pedersen. Vi starter kl. 9.00 med vores medbragte kaffe og rundstykker. Tilmelding senest 15. maj til Peder, tlf. 2278 8022 eller til Mette, tlf. 2094 0057 eller på mail mettenorgaard@hotmail.com. Arbejdsdag 29. maj Lørdag smøger vi ærmerne op og tager et nap på Holtegaard. Vi starter dagen kl. 9.00 med kaffe og rundstykker. Så mød op, og hjælp med at få Holtegaard gjort klar til sommerens aktiviteter. Har du spørgsmål om, hvad der skal laves, er du velkommen til at ringe til Kurt tlf. 9896 5544. Top Cup Vest 5. juni For tredje år i træk afholdes der i forbindelse med Hjallerup Marked Top Cup Vest på mar-

kedspladsen. Tilmelding senest 22. maj til Anne Grethe Nørgaard på mail oleag@vip.cibercity.dk. Følg i øvrigt med på VK’s hjemmeside. Klubstævne VK afholder stævne for alle kategorier, såvel øvede som nybegyndere. Se mere på www.vendsysselkoreforening.dk og find tilmeldingsblanketten der. Ingen telefonisk tilmelding. Der kan tilmeldes via mail til vk@hjallerup.dk. Proportioner m.m. vil være at finde på VK’s hjemmeside. Grundlæggende forkursus i kørsel med hest og vogn (Forkursus til kuskemærke 1) Går du med en kuskedrøm i maven og har brug for at få hjælp til at få din hest skolet til at gå for vogn, er det dette kursus, du skal på. Kurset begynder nu i april og er en kombination af teori om blandt andet seletøj, færdselsregler, førstehjælp og praktiske øvelser med sin hest samt forberedelse til at gå for vogn. Øvelserne vil foregå i en hal, hvis vejret ikke er til udendørs brug. Kurset skulle gerne ende med, at du får en hest, som vil gå for vogn (Herefter skal du så lære, hvordan man kører en hestevogn). Det er en forudsætning, når vi arbejder med hesten, at du har seletøj og mindst én hjælper med, som også skal hjælpe, når I øver derhjemme. Når vi vurderer, at din hest er klar til at blive spændt for vogn, stiller VK vogne til rådighed. Kurset løber over 12 søndage, som kan ændres, hvis der er stemning for det på holdet. Programmet er ikke fastlagt, da det tilpasses de enkelte deltagere. Har du spørgsmål, eller vil du tilmelde dig, kan du kontakte Klaus Johansen, tlf. 4068 3568 eller Flemming E. Nielsen, tlf. 4044 7843. Her vil man også kunne få prisen oplyst. Velkommen til nye medlemmer Hanna Bina Jensen, Flauenskjold. Helle Aagaard, Tversted. Kate og Normann Rafn, Frederikshavn. Emma Riis, Bindslev. René Morratz, Vadum. Lene og Ove Olsen, Dronninglund. Anette Worup og Niels Jensen, Vraa. Køresporten 2·2010

61


Vestjydsk Køre Selskab www.vestjyskkoreselskab.dk

Formand: Jens Mouritsen, Fyrstenborgvej 2, Sædding, 6900 Skjern, tlf. 9736 2295, sportspony@live.dk

Sekretær: Susanne Madsen, Bormosevej 8, 7480 Vildbjerg, tlf. 9713 2564, 2263 6245 stald-bormose@privat.dk

Siden sidst Vinterkøretræning Der er begyndt vinterkøretræning efter jul fra 5. januar og hver anden tirsdag frem til 16. april hos

Jens Mouritsen Fyrstenborgvej 2 i Skjern, hvor Niels Jørgen Jensen har instrueret kuskene på kyndig vis.

Hvad nu Bagagerumsmarked 18. april Vanen tro afvikles det lille hyggelige formiddagsbagagerumsmarked kl. 10.00 hos Per Pagh Christensen, Herningvej 57, 6920 Videbæk, hvor der er mulighed for, at forskellige hesterekvisitter skifter ejer, og at man får en god hestesnak. Medbring eventuelt selv bord m.v. til dine egne salgsting. Fælles for de markeder, der er blevet afholdt hos Per er ikke størrelsen eller udbyttet, men hyggen. Pløjedag 24. april Traditionen tro inviterer Leo Hald Vestergård til pløjedag sidste lørdag i april og dette år ingen undtagelse. Det sker på Kildevej 4 i Aulum, og Leo er vært ved morgenkaffen kl. 9.30. Derefter vil der henover dagen blive arbejdet i marken med forskellige spand heste for plove, harver, såmaskiner og tromler, kun afbrudt af en middagspause. Tilmelding til Leo, tlf. 9747 3098 senest 21. april. Køretur i Vrøgum 1. maj Igen i år er vi inviteret til køretur i Vrøgum hos Gerhard Wiecert, Hedelundvej 20, 6840 Oksbøl kl. 9.00. Der vil som start blive et morgentraktement til en pris af 25 kr. pr. person. Der forventes afgang kl.10.00 ud i området, hvor Gerhardt har tilrettelagt en tur på 12-15 km. Der vil være en 62

Køresporten 2·2010

frokostpause til medbragt mad og en aktivitet et passende sted undervejs. Sommerkøretræning 4. maj Sommerkøretræningen for nybegyndere, øvede samt juniorer starter hos Niels Jørgen Jensen, Sønderbykjærvej 1, 6900 Skjern fra kl. 18.00. Tilmelding senest to dage før, tlf. 4052 0950. Der trænes hver 14. dag frem til og med 15. juni, og igen fra 3. august og til 28. september hver 14. dag. Løvspringstur 8. maj Løvspringsturen starter i år hos Niels Jørgen Jensen, Sønderbykjærvej 1, 6900 Skjern kl. 10.00. Der vil som start blive et morgentraktement til en pris af 25 kr. pr. person. Niels Jørgen arrangerer en tur på ca. 10-12 km. i Stauning området. Tilmelding senest 2. maj, tlf. 4052 0950. Brugskørselstræningsstævne 29. maj Der afholdes brugskørselstræningsstævne hos Niels Jørn Munkholm, Lillebyvej 9, 6920 Videbæk. Dagen starter kl. 9.00 med morgenkaffe til en pris af 25 kr. pr. person. Tilmelding senest 4 dage før, tlf. 2173 5274.


Træf til Søbyhus 6. juni Det er efterhånden blevet en tradition med et lille træf til Søbyhus først i juni måned, og i år afvikles køreturen igen med start fra Rind kirke kl. 10.00. Vores medlem Anni Johnsen står både for tilmelding og bestilling af mad. Af hensyn til cafeteriaet er absolut sidste tilmelding 30. maj til Anni, tlf. 4076 2285. Sommerlejr til Harrild Hede 17.-24. juli På opfordring fra MKS er vi blevet inviteret til at være med på en sommerlejr på tværs af køreforeningerne med en god opbakning fra bestyrelsens side. Sommerlejren finder sted fra lørdag i uge 28 til lørdag i uge 29 og foregår på Harrild Hede, der ligger mellem Ikast og Brande lige

vest for den Jyske Højderyg og er et af de største øde områder i Midtjylland. Harrild Hede og Nørlund Plantage er tilsammen på 3000 ha, som man begyndte at plante til i 1790-erne. Der er bl.a. landskabsrester fra den sidste istid, Holtum Å og smeltevandssletten langs Kvindebækken. Som fortidsminder, der hovedsagelig ligger i den sydlige del af plantagen, kan nævnes oldtidsagre, Harrildgård, nedlagt dambrug, engvandingsanlæg, gamle brønde samt Carstenschiolds Høj. I løbet af ugen vil der blive køreture i området. Om onsdagen er der fællesspisning og familiedag med aktiviteter som toppekørsel og ringridning. Der kan allerede nu tilmeldes, og sidste tilmeldingsfrist er 27. juni til Jan Stougaard, tlf. 2680 2033 eller Kurt Møller, tlf. 4140 9821. Kom og vær med til at bakke op om at lave nogle aktiviteter på tværs af selskaberne.

Stemningsbillede fra pløjedommerkursus hos Hardi Christiansen i Odder. Fra VKS deltog Aage Jensen, Charles og Susanne Madsen samt Pernille Lauritsen.

Foto: Pernille Lauritsen.

Køresporten 2·2010

63


Østjysk Køre Selskab www.oeks.dk

Formand: Mia Hedegaard Hansen Nørresnedevej 106, 8762 Flemming tlf. 7690 0019, 6045 8569, mjhansen@vip.cybercity.dk

Sekretær: Carl Bjarne Pedersen Vestermarksvej 9, 7130 Juelsminde, tlf. 7568 5899, 6178 1189, cb7568@skylinemail.dk

Siden sidst Træningsstævne 21. februar Vi skulle efter planen have afholdt træningsstævne, men det hvide vejr har jo desværre gjort, at det er så som så med træningen, hvorfor vi desværre ikke kunne samle nok til et stævne. I stedet var vi en lille flok kuske og grooms, der trænede dressur hele formiddagen under kyndig vejledning af blandt andre Vagn Axel. Tak for hjælpen. Over middag stillede vi en toppebane op, som næsten alle kuske prøvede tre gange Vi havde en dejlig dag, hvor der var rigtig god mulighed for at få snakket sammen på kryds og tværs og hjælpe hinanden, Vi snakkede om, at det kunne være dejligt med en træningsaften en gang om ugen, her hvor vejret driller lidt, det arbejder vi videre på. Tak for en rigtig god dag. Staldvandring i Vestjylland 27. februar Vi startede hos familien Bloch, som viste deres mange fine køreponyer frem. Familien Bloch bor skønt i det vestjyske med å i baghaven og masser af andre dejlige træningsfaciliteter. Udover velplejede heste, traditionelle gamle vogne, nye gule maratonvogne og et velfriseret seletøjsrum, viste Poul også sine mink og de mange farverige fugle frem, som alle var

mindst lige så godt plejet og passet, som de cirka 24 heste. Det var en fornøjelse at se det hele. Inden vi kørte videre var familien vært ved kaffe og kage. Tak for det. Næste stop var hos Bjarnes (Net-op) privat adresse. Bjarne har ikke helt så mange heste som familien Bloch, men den samlede vægt sniger sig nok op på det samme. Bjarne har seks Friesere af den store slags og så to Boulonnais i hvid samt en lille sort Shetlænderpony, som nok er det eneste Bjarne ikke tør sælge. Det er nemlig barnebarnet Rasmus, der bruger den til både at køre med og ride på. Hos Bjarne var den ene længe fyldt af vogne til små og store heste, så alle kunne finde den model, de lige går og drømmer om. Nogen kunne bruge en lille sulky til deres shetter, mens andre gerne ville have en easy-step vogn med blinklys, bremselys og ekstra fjedre i sædet, men så vidt vides, blev der ikke handlet vogne denne dag. Sidste stop var i butikken Net-op, hvor der jo findes alt, hvad vi kan forestille os, vi mangler og lidt til. Her var der også stillet kaffe frem, og efter en kold dag nød folk vist at komme lidt ind i varmen, så der blev handlet og snakket af de ca. 30 personer, som havde valgt at deltage denne dag. Tak for kaffe og for en rigtig dejlig dag til begge familier.

Hvad nu Topcup

Træning på Gl. Estrup

Så skulle første afdeling af topcup 2010 på Dyrskuepladsen være kørt. Næste afdeling er MKS vært for den 1. maj.

Så er træningen på Gl. Estrup gået i gang. Træningen foregår onsdage i lige uger. Flere informationer ved henvendelse til Jens Carl Grouleff, tlf. 6163 1235.

64

Køresporten 2·2010


Kursus med Finn Qvist 15.-16. maj Igen i år er det lykkedes at få Finn Qvist til at komme og undervise os. Kurset er over to dage, så vi forventer, at der vil være mulighed for at køre to omgange pr dag. Udgifter til kurset vil blive delt mellem deltagerne. Tilmelding skal ske til Svend Jakobsen, tlf. 2917 0970 senest 1. maj. Vi forventer, at det vil foregå på Vestbirk Ridecenter. Forårstur i Glud 16. maj Poul Wiin Sørensen kører igen i år en forårstur omkring Glud. Alle er velkomne. Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Poul, tlf. 7568 3784.

tripper for at komme ud at måle op og håber, sneen snart forsvinder, men de kan jo sagtens bruge en hånd. Dyrskuepladsen i Horsens er booket, og det gode vejr er allerede bestilt til den 27. 28. og 29. august, så husk og sætte X i kalenderen. Der bliver også åbnet en kombineret debutant- og juniorklasse, så der skulle blive plads til alle. Et stævne af denne størrelse kræver mange hjælpere, så har du tid, kortere eller længere tid i løbet af weekenden eller i dagene op til, så henvend dig til Carl Bjarne. Allerede nu er der opgaver, der skal løses. Vi prøver at holde jer informeret gennem hjemmesiden, men er der spørgsmål, så kontakt os endeligt.

Brugskørseltræning 25. maj Så er der mulighed for at prøve at køre brugskørsel. Vi holder træningsaften hos Hardi Christiansen, Rude Havvej 117, 8300 Odder. Træning hos Toproset i Skanderborg 8. og 22. juni Hos Ausza og Henrik vil der være mulighed for at prøve flere forhindringer. Samtidig skulle vi gerne bruge de to aftener på træning af de forhindringsdommere, som vi skal have til vores Landsstævne. Så hvis du ikke er blevet indkaldt som forhindringsdommer, så ring hurtigst muligt til CB, tlf. 6178 1189 og meld dig. Vi skal bruge 21 stk. Dyrskue Finn Sandkvist er blevet spurgt, om vi vil lave et show den 11. juni på dyrskuepladsen. Er der nogen, som kunne tænke sig at være med så ring til Finn, tlf. 6136 6679. Landsstævne Vi holder landsstævne den sidste weekend i august, og ikke som der står i kalenderen i maj. Vi er godt i gang med forberedelserne, og vi syntes selv, det går planmæssigt. Banepersonalet

Finn Qvist kommer 15.-16. maj for at holde kursus for ØKS’ kuske.

Foto Ole Jespersen.

Køresporten 2·2010

65


Køb-Salg-Bytte Sælges. maraton/træningsvogn, gummivogn med bænke, musefælde/phaeton, bringestadsseler, Gøtke bringearbejdsseler med omgang. Alt passer pony I. Tlf. 8696 2180. Alt til kørsel med 2-spand pony III (Welsh Mountain sek. A) sælges grundet ophør med kørsel. Seler, krydsliner, gamacher, forklæde, dækkener, kort sagt: Alt. Det hele er velholdt. Ring 6180 1894 og lad os tale om prisen. Ingrid Berner Larsen. Vogne sælges. Elegant Victoriavogn, årgang 1897, original kaleche og indtræk, meget velholdt, 35.000 kr. Brudekaret, hvid, topersoners coupé, nyrestaureret, originalt silkeindtræk, 55.000 kr. Lille Char-á-banc, blå totalrestaureret, 15.000 kr. Jagtvogn, naturtræ, højt kørt vogn, håndbremse, ved indstigning trækkes bagsædet ud, velholdt, 22.000 kr. Bent Pedersen, Svinninge, tlf. 5926 5544.

Køb-Salg-Bytte

Køb-Salg-Bytte annoncer vedlagt betaling kr. 50,pr. 20 ord sendes til:

Lisbeth Hartmann, Brøndens Mark 5,Thorup, 9320 Hjallerup, tlf 9885 7035, fax 9885 7034, e-mail lhartmann@pc.dk 66

Køresporten 2·2010

Sælges. Hesteomgang, ca. 1880, i god stand med tærskeværk og hakkelsesmaskine, 6.000 kr. Fiona radsåmaskine, 3m, 27 rk. autostyret, sår hvert år med hesteforspand, 9.000 kr. 10-personers Char-á-banc, ca 1920, Aarhus Vognfabrik, totalrestaureret og med skivebremser, 30.000 kr. Fire spanske ungheste, skimler, tre hopper og en hingst. Bent Pedersen, Svinninge, tlf. 5926 5544. Sælges. Gl. Char-á-banc 6-personers, 1- og 2-spand hest, flot model, buede former, sundt træ. Polskbygget træningsvogn, 6-personers, skiver for og bag, 1- og 2-spand hest. Tlf. 2536 4807 efter kl. 19.

Annoncepriser

1/1 side 1/2 side 1/3 side 1/4 side 1/8 side

kr. 990,- ekskl. moms kr. 550,- kr. 440,- kr. 385,- kr. 220,- -

Tilbud gives på opsætning af annoncer.


Salg af hestevogne Alt i restaurering af vogne Se vores store udvalg p책 internettet www.1hk.dk Svend Aage Lauridsen Knudmosevej 26 7400 Herning Tlf. 9712 8532/mobil 2012 8532 post@1hk.dk


KOIER

Omnibus, Chretien, Bordeaux

Skandinaviens største udvalg af hestevogne - kareter - seletøj - vognlygter og andet udstyr til kørsel Jylland Tonni Christensen Haderslevvej 109 6760 Ribe Tlf. 7541 0203

Sjælland Henrik Køier Andersen Slimmingevej 28-30 4100 Ringsted Tlf. 4076 5650 mail@koier.com

www.koier.com

Køresporten 2 2010  

Medlemsblad for DKF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you