Page 1

en barndom uten vold

i denne utgaven kan du blant annet lese mer om:

Nytt utseende for Stine Sofies Stiftelse

BABY JUSTICIA

Barnehagepakken P책skequiz www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | P책skemagasin 1


Innholdsfortegnelse

meg har alle årstider noe positivt ved seg - fordi jeg har valgt det slik. Sånn er det også med livet. I et langt liv kommer man ikke utenom at noen perioder er tyngre enn andre. Alle opplever vi oppturer og nedturer. Hva du som enkeltmenneske velger å fokusere på er et valg – ditt valg.

åren er i anmarsj og mange kjenner det kribler etter å komme seg mer ut av stua. Er det ikke underlig hvordan det skapes forventninger til våren? Alle vi møter som ikke har noe spesielt å si kommer med kommentarer på hvor deilig det er at vinteren snart er over. Forsidene på ukebladene har gjerne pastellfarger og flotte blomsterbilder, og vi dras mot det positive alle sammen.

Valget burde være enkelt – tenk positivt! Dessverre er det ikke like lett for alle å klare det. Kan vi lære det? Ja, mener jeg. Vi må selv velge å omgås positive mennesker, øve oss på å være mer glad, smile mer - og be om hjelp om det blir for vanskelig. Visst kan livet være tøft i perioder og det kan kreve mye energi, men slik er det jo med alt vi gjør. Jo oftere vi øver oss på å tenke positivt, jo flinkere vi blir. Etter jeg mistet Stine Sofie, 8 år gammel, brukte jeg hver morgen før jeg gikk ut av senga til å øve meg på å tenke positivt. Var det tåkete og grått ute, tenkte jeg på hvor koselig det ville bli med tente stearinlys den dagen. Det er jo ikke like koselig med tente lys på våren når sola skinner inn i vinduet, men da er det til gjengjeld fint å gå ut og kjenne sola som varmer.

Vi bor i et land hvor vinteren for de aller fleste føles ganske lang. Jeg synes vi burde skape den samme forventningen til hele året som den vi har til våren. For

Arbeidet i Stine Sofies Stiftelse består i stor grad av forferdelige barneskjebner. Mange sier til meg: ”Hvordan klarer du å arbeide med dette dag etter

LEDEREN

V

Ada Sofie Austegard Leder, Stine Sofies Stiftelse

2 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

dag?” Det gir meg energi, er svaret. Det kan høres underlig ut for noen, men det er faktisk sant. Noen av sakene vi er i befatning med er forferdelige, men da vekkes kamplysten i meg og mine gode kollegaer her på kontoret. Med godt humør kommer engasjementet og kreftene til å gjøre noe. Gjøre noe for de barna der ute som lider.Vi har ikke lov til å si at dette synes vi er for tøft – det er tøft for de barna der ute, ikke oss. Arbeidsdagene i Stine Sofies Stiftelse gir meg utrolig mye og siden jeg vet at grunnen til at vi kan fortsette er dere som støtter oss, er jeg utrolig ydmyk ovenfor våre støttespillere. Vi har mange planer for fremtiden til stiftelsen og vi vil fortsette arbeidet vårt med uforminsket styrke. Nytt av året er at vi nå har startet eget advokatkontor. Stine Sofies Advokatkontor. Der vil vi sørge for at våre klienter blir godt ivaretatt av dyktige advokater som gjennom vår opplæring vil være best mulig rustet for å ivareta ”barns rettsikkerhet”. Tusen takk til alle dere som støtter oss i arbeidet. Husk at positive tanker må vi til tider fremkalle selv.

Leder Ny profil Informasjonsprogram for nybakte foreldre Juridisk bistand Baby Justicia Big Hug Charity Day Samarbeid med Panorama Gruppen Samarbeid med Mesterbakeren Stine Sofies Sommerskole

2 4 6 7 8 10 11 11 12

Våre ambassadører Boken Offerbarn Quiz Stine Sofies Stiftelses solstråler Barnehagepakken Over Grønnland for barns rettigheter CT - scanner Priser Gaver

13 14 15 16 17 18 21 22 23

: ansatte

Ada Sofie Austegard Leder ada@barnerett.com

Hanne R. Finsand Markeds- og økonomiansvarlig hanne@barnerett.com

Richard Nordahl Prosjektleder richard@barnerett.com

Tone E. Flovik Markedskoordinator tone@barnerett.com

Mari Jensen Jurist mari@barnerett.com

Bjørg Haugum Administrasjonssekretær bjorg@barnerett.com

PS. Jeg gleder meg stort til jeg får den første løvetann av vesle jenta mi, lillesøster til Stine Sofie :O) Telefon: +47 37 29 40 90 E-post: ada@barnerett.com

www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 3


en

n vold

ute m o d n r a b

Det er viktig å poengtere at vi at vi fortsetter vårt arbeid for barns rettigheter på nøyaktig samme måte som før. Dere som leser dette er faktisk de første som vi stolt introduserer vår nye logo for. : rt arbeid støtt vå

9495.05.

04794

Nytt utseende – samme viktige verdier

sand anne Fin

else fies Stift Stine So eien 11 Fr ivoldv stad rim 4877 G 40 90 Tlf 37 29 40 91 29 Faks 37

H arlig nomiansv - og øko 40 Marked 1 21 40 Mobil: 4barnerett.no @ e n an h

S

tine Sofies Stiftelse er i endring. Vi har blitt over 10 år, teller nå 6 heltidsansatte og er i startgropa på vårt eget advokatkontor – alt i vårt arbeid for at så mange barn som mulig skal få oppleve en barndom uten vold, og for å styrke barn og deres pårørendes rettssikkerhet. Fremover vil dere se Stine Sofies Stiftelse i ny drakt. Etter å ha sett relativt lik ut i over 10 år, synes vi nå det var på tide med litt fornying – visuelt sett.

Stiftelsen har de siste ti årene gått fra å være en organisasjon basert på ulønnet arbeidsinnsats, til å bli en sterk og uredd stemme som i mange tilfeller setter den politiske dagsordenen og som fortsetter med økt styrke å jobbe for visjonen ”en barndom uten vold”. Som nok et ledd i vårt arbeid for barns rettssikkerhet og ivaretakelse av pårørende, er vi i disse dager i gang med å opprette vår egen advokatvirksomhet – Stine Sofies Advokatkontor. Der skal det arbeides med bistandsoppdrag og andre juridiske saker som kommer under Stiftelsens formålsparagraf. Med Med vennlig hilsen Hanne Rasmussen Finsand Markeds- og økonomiansvarlig

4 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

www.stinesofiesstiftelse.no

det menes ikke barnefordelingssaker, kun straffesaker i forbindelse med vold og overgrep begått mot barn. Gjennom de ti årene Stiftelsen har eksistert, har vi sett at det for mange fornærmede og etterlatte har vært vanskelig å finne advokater med kompetanse på barns rettigheter – det ønsker vi nå å gjøre noe med. Det viktigste er at pårørende og fornærmede får en advokat som er dyktig i faget, tar vare på klientene, gir god informasjon og ikke minst er tilgjengelige, sier Ada Sofie Austegard. Stine Sofies Stiftelse har også mange andre, spennende, store prosjekter på gang. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det når tiden er inne – det er bare å vente i spenning!

Telefon: +47 37 29 40 90 E-post: hanne@barnerett.com

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 5


av pårørende til drepte, mishandlede eller misbrukte barn, av bekymrede besteforeldre og naboer og av personer som selv arbeider med barn.

Juridisk bistand

Fra våren 2011, vil alle som blir foreldre i Norge få med seg “Nybakte Foreldres Informasjonsprogram” før de forlater sykehuset. Her finner de blant annet råd om hvordan man skal håndtere frustrasjonen man kan oppleve ved vedvarende gråting.

Nybakte Foreldres Informasjonsprogram består bl.a. av en DVD, som nå deles ut til alle som nettopp har blitt foreldre. Den opplyser om skadene som kan oppstå, samt konsekvensene av filleristing av barn. Filmen gir også råd om hvordan man skal håndtere frustrasjonen man kan oppleve ved vedvarende gråting. Informasjonsprogram for nybakte foreldre

S

tine Sofies Stiftelse har i mange år gått i front når det gjelder å forebygge vold og overgrep mot barn. Etter å ha jobbet med å utvikle og kjørt et prøveprosjekt for å forebygge filleristing av spedbarn, er vi nå stolte over å kunne fortelle at fra våren av, vil alle som blir foreldre i Norge få med seg ”Nybakte Foreldres Informasjonsprogram” før de forlater sykehuset.

Shaken Baby Syndrome er en alvorlig form for hodeskade som inntreffer når et spedbarn blir ristet så kraftig at barnets hjerne blir slått mot hodeskallen. Dette kan forårsake støtskader, svelling og hjerneblødning, som igjen kan lede til permanent, alvorlig hjerneskade og død. Tilstanden er vanligvis resultatet av påført traume eller barnemishandling. Omfanget av programmet: Ved de 50 fødeavdelingene og fødestuene i Norge fødes det hvert år nærmere Richard A. Nordahl Prosjektleder

60 000 barn. Fra siste kvartal 2010 og begynnelsen av 2011 blir Informasjonsprogrammet nå delt ut til alle nybakte foreldre ved flere sykehus. Innen første halvdel av 2011 forventer vi at alle landets fødeavdelinger og fødestuer er delaktig i prosjektet.

S

tine Sofies Stiftelse arbeider for at alle barn skal oppleve en barndom uten vold, og en viktig del av vårt arbeid består derfor av å bistå i enkeltsaker. I noen tilfeller er det tilstrekkelig med gode råd og veiledning, mens det i andre tilfeller er nødvendig å gå dypere inn i saken. Vi blir kontaktet av mennesker som selv har opplevd overgrep,

En av historiene som både Stine Sofies Stiftelse og stort sett de fleste i Norges land har god kjennskap til, er historien om Christoffer. Christoffer var åtte år gammel da han ble mishandlet til døde av sin stefar. Stine Sofies Stiftelse ble kontaktet av guttens biologiske far som var tydelig fortvilet over at saken var blitt henlagt. Stiftelsen samlet inn informasjon om saken og påklaget henleggelsen. Vi hyret inn en bistandsadvokat til guttens biologisk far og holdt dialog med bistandsadvokaten gjennom hele saken. Stefar ble dømt til 8 års fengsel. Mari Jensen Jurist

Telefon: +47 37 29 40 90 E-post: richard@barnerett.com

Målsetningen med disse seminarene er å lære opp fagpersonell til å forebygge og avdekke vold mot barn. Kan du nok? Vet du hva du skal se etter? I morgen oppdager du noe – hva gjør du da?

Fagseminaret “Tenk om”

T

Vold mot barn er et stort samfunnsproblem, grov vold og økonomisk vinning i seksualisert vold mot barn er økende. Justisdepartementet har utført voldsmålinger som viser at ca 100.000 barn utsettes for vold eller er vitne til vold hvert år i Norge.

Dessverre er det slik at fagfolk som arbeider med barn ikke kan nok om problemstilling vold mot barn og hva de skal gjøre om ”det er noe med den ungen”. Grunnutdanningen til blant andre lærere, leger, barnevernspedagoger, tannleger er svært mangelfull på dette området.

Gjennom formidling av fakta, statistikk, konkrete råd, veiledning og stimulere til oppretting av tverrfaglig og tverretatlig nettverk får en reell kompetanseheving på området. Slik kan en bedre forebygge, avdekke og ivareta voldsutsatte barn. Følg med på nettsidene våre. Kanskje kommer det et “Tenk om...” seminar i nærheten av deg.

enk om du kommer i kontakt med et barn som har vært utsatt for vold, hva gjør du da? Stiftelsen har hittil gjennomført 15 ”TENK OM…” seminarer over hele landet, med svært gode tilbakemeldinger.

Richard A. Nordahl Prosjektleder

Bakgrunn for prosjektet: • Hvert år får mellom 10 og 15 spedbarn i Norge Shaken Baby Syndrome eller lignende skader.

• Shaken Baby Syndrome og lignende skader er resultat av kraftig risting.

• Av de som rammes dør ca. 1/3, og 1/3 får alvorlige nevrologiske skader (lam, blind, stum, organsvikt osv.)

• Utløsende faktorer til det er oftest frustrasjon over vedvarende og langvarig gråting.

At vold og overgrep mot barn skjer i større utstrekning enn man vil tro, er Stine Sofies Stiftelse klar over. Vår oppfordring er derfor: For barnas beste må du tørre å tenke det verste.

Telefon: +47 37 29 40 90 E-post: mari@barnerett.com

Lignende informasjonsprogrammer er i gang i mange land, og resultatene viser entydig at der hvor programmet er obligatorisk, så har det vært registrert ca 50 % nedgang i antall tilfeller av Shaken Baby Syndrome. Både Stine Sofies Stiftelse og fagmiljøer som Norsk barnelegeforening, Rettsmedisinsk Institutt o.l. mener Informasjonsprogrammet for nybakte foreldre i tiden fremover blir et stort bidrag i kampen for å forebygge at vergeløse barn utsettes for alvorlige overgrep av voksne.

Et annet eksempel er historien om en fire uker gammel jente som ble ristet til døde av sin far. Saken ble først henlagt, men Stine Sofies Stiftelse påklaget avgjørelsen etter tips fra media. Man visste at barnet var blitt drept i hjemmet sitt med bare sine egne foreldre tilstede. Spørsmålet blir hvilken av foreldrene som stod bak den faktiske ristingen. Man fant det bevist at barnefar hadde utført dette, og han ble dømt til 5 års fengsel. Mor gikk fri.

Telefon: +47 37 29 40 90 E-post: mari@barnerett.com

Norsk Barnelegeforening støtter innhold og har deltatt i produksjon av dette informasjonsprogrammet.

6 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 7


historie om hvordan skadene på barnet har oppstått. Denne historien kan være mer eller mindre troverdig, så ved mistanke om mishandling er det avgjørende at politiet varsles så tidlig som mulig for å avdekke eventuelle straffbare forhold. Selv med tidlig iverksatt politietterforskning, kan det være vanskelig å avgjøre om den oppgitte historien fra barnets omsorgspersoner er sann eller ikke. Det er viktig å ivareta rettsvernet til små barn som ikke selv er i stand til å fortelle hva som har skjedd. Det er selvsagt like viktig å ivareta rettssikkerheten til de pårørende, og den beste måten å gjøre det på er å få frem sannheten.

Høsten 2006 henvendte Stiftelsen seg til Rettsmedisinsk Institutt med ønske om å styrke rettssikkerheten til de minste barna som er ofre for kriminelle handlinger.

Gjennom midler fra Stiftelsen er det er nå iverksatt et forskningsprosjekt hvor man ved å bruke dukker og elektroniske måleinstrumenter søker å måle og visualisere de krefter som evt. må til for å påføre barn alvorlige hodeskader. Hovedmålet er å lage et verktøy som kan benyttes av politiet og rettsmedisinere til å vurdere hvordan skader på

8 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

mulig mishandlede barn har oppstått. I 2011 er vi faktisk ikke langt unna dette målet.

”Shaken baby syndrome” er en betegnelse som brukes om små barn med påførte hodeskader. Shaken baby syndrome eller på norsk ”Kraftig filleristingssyndrom”. Denne terminologien brukes fordi barnets skader helt eller delvis oppstår som følge av risting. Overgriperen holder rundt barnet og rister kraftig fram og tilbake slik at hodet blir utsatt for raske svingninger og store akselerasjonskrefter. Dette fører til blødn-

www.stinesofiesstiftelse.no

Den første Baby Justicia-dukken er av størrelse og vekt som en 1 måneders gammel baby. Det er nå også kjøpt inn dukker som tilsvarer en ettåring og en treåring i størrelse, så man kan gjøre liknende rekonstruksjoner for disse aldersgruppene. Prosjektet er inngått i samarbeid mellom forskere ved Rettsmedisinsk institutt, forskningsstiftelsen SINTEF, tjenestemenn fra politiet i Oslo og KRIPOS. Målet er å få laget et verktøy som kan bidra i politiets etterforskning av vold mot barn. Et sekundært mål er å komme frem til bedre kunnskap om skademekanismer som kan forebygge fremtidige skader for eksempel gjennom bedre forståelse av hvordan barn skades, noe som igjen kan brukes til å sikre barns nærmiljø og forbedret pleie- og sikkerhetsutstyr for barn.

Den første dukkemodellen som ble kalt Baby Justicia, er en modifisert crash-test dukke, av typen som opprinnelig er til bruk for bilindustrien. Baby Justicia er utstyrt med elektroniske akselerometere som måler kraftpåvirkningen på hodet ved ulike traumer og hodebevegelser. Dette akselerometeret måler hastighetsendringer på tre plan, og man kan på denne måten tallfeste hva slags krefter som har virket på hodet ved å rekonstruere hendelsesforløpet. Dukken er utviklet for å få en bedre forståelse av hvordan ”DE MINSTE filleristing kan skade barn og

It’s a

Baby Justicia

for å kunne etterprøve historier som blir presentert i forbindelse med etterforskning av mulige mishandlingstilfeller. Dataene fra rekonstruksjoner analyseres slik at man kan vurdere om kraftpåvirkningen er forenlig med å ha forårsaket de påviste skadene på barnet.

“Hvert år dør rundt 40 småbarn av ukjent årsak i Norge. Hvor mange av dem som er drept, får vi aldri vite.” De rettløse barna. Dagbladet, lørdag 3. mai 2008

BARNAS RETTSIKKERHET MÅ STYRKES.”

ing under den harde hjernehinnen og i øynene, og kan også føre til utbredt hjerneskade. Ofte har barna ingen, eller svært få utvendige tegn til skade. Det er nesten aldri vitner til slike hendelser, og det lille barnet er selv ikke i stand til å fortelle hva som har skjedd. Det som gjør det svært komplisert å påvise filleristing, er at flere av de typiske funnene også er skader som kan sees etter fallulykker, og i svært sjeldne tilfeller også helt eller delvis som følge av medfødt skade eller sykdom. Barnets omsorgspersoner har ofte en

Denne dukken skal utsettes for alt en voksen person kan tenkes å gjøre med et nyfødt barn.” Arne Stray-Pedersen, rettsmedisiner og forsker

www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 9


Samarbeid med Panorama Gruppen

Og vinneren er…

S

Vi i Stine Sofies Stiftelse følte det definitivt som vi hadde vunnet det ”o store lotteriet” fredag 18. februar. Foranledningen var at mediebyrået PHD feiret bursdagen sin ved å arrangere ”PHD Big Hug Charity Day”, og hadde i den anledning valgt å vie oppmerksomheten til Stiftelsen.

Panorama har spesialdesignet Stine Sofie Smykker i gull og sølv, og for hvert solgte smykke går et fast beløp direkte til Stiftelsens arbeid. PanoramaGruppen, som er Norges største leverandør av produkter til gullsmedbransjen, har hatt et ønske om å inngå et samarbeid med en veldedig organisasjon. De har lenge vært på jakt etter den rette samarbeidspartneren, og det var viktig å finne en organisasjon og et formål som PanoramaGruppen kunne identifisere seg med. Vi er glade og takknemlige for at valget falt på Stine Sofies Stiftelse.

Det var i år første gangen ”PHD Big Hug Charity Day” ble avholdt i Norge. Gledelig nok var det etter en intern avstemming Stine Sofies Stiftelse og kampen for barnas beste ble valgt til årets formål. PHD inviterte kunder, medier, samarbeidspartnere til en stor bursdagsfest med fokus på Stiftelsens arbeid. Arrangementet var helt tydelig en suksess, for det endte med fulle hus og mange positive tilbakemeldinger. Målsettingen med dagen var først og fremst å bidra til økt kunnskap rundt stiftelsens arbeid for barns rettigheter. Videre ønsket vi i PHD også å bidra til en økonomisk oppside for stiftelsen ved å gjennomføre ulike innsamlingstiltak i forbindelse med markeringen. PHD har et ønske om å etablere denne dagen som en tradisjon, hvor vi fokuserer på at vi som selskap kan gjøre en positiv innsats for spesifikke, veldedige organisasjoner, forteller Severin Baugsto Hansen, rådgiver i PHD. Ada Sofie var invitert til bursdagsfeiringen, og fikk i samme slengen

tine Sofies Stiftelse og PanoramaGruppen har innledet et spennende samarbeid.

Stine Sofie-smykkene lanseres i uke 12.

anledning til å holde et av sine motiverende foredrag, denne gangen om det å ”finne mening i det meningsløse”. Til feiringen var vi veldig glade for at lederen i Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard, meldte sin ankomst. I tillegg til innlegg fra henne fikk vi også besøk av inspirerende foredragsholdere i Dag Inge Fjeld, partner i analyseselskapet Sosioraster og Trond Blindheim, rektor og dosent ved Markedshøyskolen, sier Stine Lilleseth, Media Manager i PHD og prosjektleder for Big Hug Charity Day. Alle som har møtt Stine Sofies Stiftelses leder Ada Sofie Austegard, vet at hun ikke lett blir målbundet, så i det øyemed er 18. februar 2011 en merkedag. Fremme på podiet kunne adminis-

trerende direktør Espen Klepper rope frem Ada Sofie og stolt fortelle om sine dyktige medarbeidere som igjen hadde kontaktet sine samarbeidspartnere for å be om et bidrag til Stiftelsen. Og hvilket bidrag!! En målløs Ada Sofie fikk overrukket gavekort etter gavekort, og et regnestykke viser at Stiftelsen samlet endte opp med å motta markedsføring for 1,7 MILLIONER KRONER!

Mesterbakeren i Lillesand & Rema 1000 på Sørlandet Etter en henvendelse fra Mesterbakeren i Lillesand i februar 2008 begynte et spennende samarbeid. Stiftelsen fikk være med på prosessen med å lage et nytt brød. 2 kroner av hvert solgte brød går uavkortet til Stine Sofies Stiftelse og arbeidet for å forebygge, avdekke og ivareta det voldsutsatte barnet. Brødet selges foreløpig i Aust- og Vest-Agder, men vi håper etter hvert det vil være tilgjengelig i alle landets Rema 1000 butikker. Det har rett og slett vært et eventyr hittil, og vi håper det fortsetter i lang tid. Stine Sofies Stiftelse opplever samarbeidet som en fantastisk støtte både økonomisk, men også at Stiftelsens navn, logo, og våre verdier er trykket på brødposene og ligger fremme i de tusen hjem hver dag. Takk til alle - Fortsett å kjøp brødet!!!

TUSEN takk til PHD og deres samarbeidspartnere som ga oss dette fantastiske bidraget. Dette er en uvurderlig hjelp i det videre arbeidet for en barndom uten vold. Vi mottok gavekort fra:

Clear Channel Olav Thon digitalt kjøpsenter-nettverk – 14 dager Hjemmet Mortensen – annonser i HM-magasiner for brutto 200 000 kr P4 100 GRP verdi 490 000 kr A-pressen 1 million visninger i A-pressen Bonnier Media annonse i valgfritt Bonnier-magasin, verdi opptil 95 000 kr Dagsavisen 2 halvsides annonser i Dagsavisen, verdi 37 250 kr TV 2 Markedsføring for 200.00 kr

Fra venstre: Ada Sofie Austegard, Stine Lilleseth, PHD, Severin Baugsto Hanssen, PHD, Espen Klepper, adm. dir. i Omnicom Media Group Norge. 10 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

“For Rema 1000 betyr det mye å være med å hjelpe til med et så viktig formål. Til sammen har nå salget av dette brødet skapt en direkte støtte på over kr. 500.000,-. Vi er kommersielle og opptatt av salgsvekst og økte markedsandeler, MEN er også opptatt av det samfunnet vi lever i. Vi satser på et langvarig samarbeid med Stine Sofies Stiftelse og ønsker dere lykke til videre i fremtiden. Samtidig oppfordrer vi alle våre kunder om å kjøpe Stine Sofie-brødet, forklare familiemedlemmene og venner hva dette formålet er og på den måten være med å skape bredere engasjement rundt dette meget viktige arbeidet. Med vennlig hilsen, Roy Josephsen, Kjøpmann Rema 1000 Grøm Tore Bjørn Birkeland , Mesterbakeren, Lillesand

kr. 19,rø-d går

FolkiNorge M23 annonseside i 38 FolkiNorgeaviser, verdi 220 000 kr

Kr. 2,- pr. b s arbeid. til Stiftelsen

www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 11


Ambassadører for Stine Sofies Stiftelse

iden 2009 har det i Grimstad vært arrangert Sine Sofies Sommerskole. Over 250 barn og unge nyter flotte sommerdager mens de blir aktiviserte av dyktige instruktører på mange ulike områder. Sørlandet er kjent for strålende vær om sommeren, og hva er da mer ideelt enn å ha en utendørs sommerskole for barn og unge? De minste får en aktivitetsuke bestående av mye lek og moro som bl.a. skattejakt, mens de litt eldre kan melde seg på sin favorittaktivitet og ha en hel uke fylt med opplæring av proffe instruktører. I fjor stod valget mellom kurs i tennis, golf, tegning, skating, riding, sirkus, skyting, turn og hiphop og i år blir det enda flere spennende aktiviteter.

Hvert år avsluttes Sommerskolen med en stor grillfest. Barna lager show basert på hva de har lært på de ulike aktivitetene og både foreldre, foresatte, søsken, besteforeldre osv kommer for å se på. Allerede nå har vi begynt å glede oss til Stine Sofies Sommerskole 2011!

Sommerskolen har egne hjemmesider: www.sommerskolen.net

12 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

Kilde: TV2

S

I tillegg til lek og moro har også Stine Sofies Stiftelse kurs med alle deltakerne. Der lærer barna viktigheten av å fortelle det til en voksen hvis man opplever vonde og vanskelige ting, samt hva voksne har lov og ikke lov å gjøre med barn – en viktig læring for å forebygge vold og overgrep!

Foto: Ada Sofie Austegard

Stine Sofies Sommerskole

Stine Sofies Stiftelse har vært så heldig at vi har fått noen flotte mennesker til å være ambassadører for oss. Å være ambassadør innebærer at man ønsker å støtte arbeidet Stine Sofies Stiftelse gjør for barn. Ambassadørene har gjort eller ønsker å hjelpe oss i vårt arbeid for at alle barn skal oppleve en barndom uten vold.

Cecilie Skog

Solveig Kloppen

Cecilie Skog ble født i Ålesund 9.agugust 1974, og er utdannet sykepleier. Hun har studert friluftsliv ved Høgskolen i Volda, og har flere års erfaring som fjellfører i inn og utland, og har arbeidet både som breinstruktør og brefører. Hun er mest kjent for sine turer til Mount Everest, Nordpolen og Sydpolen.

Solveig ble født 10.juni 1971 i Trondheim og er skuespiller og programleder. Hun er blant annet kjent som programleder for Idol og Hjelpekorpset. Solveig er gift med journalist Kjartan Brügger Bjånesøy, og sammen har de to barn.

Hvorfor Stine Sofies Stiftelse spurte Cecilie om hun ønsket å være ambassadør:

Hvorfor Stine Sofies Stiftelse spurte Solveig om hun ønsket å være ambassadør:

Da det var 10 år siden Stine Sofies Stiftelse ble opprettet, bestemte Ada Sofie Austegard seg for å markere dette ved å gå over Grønland for barns rettigheter. Med seg på laget hadde hun fem venninner, og de var til sammen 11 kvinner som gjekk over Grønland. Cecilie Skog var ekspedisjonsleder på turen sammen med Bjørn Sekkesæter, og som bildet viser, støtter hun Stine Sofies Stiftelse i vårt arbeid. “

www.stinesofiesstiftelse.no

Solveig er et varmt og omsorgsfullt menneske som mange husker både fra tv og film. Å spørre henne om hun ønsket å være ambassadør for oss var et naturlig valg grunnet hennes positive utstråling og energi. Solveig er selv mor, og er opptatt av at alle barn skal vokse opp i trygge rammer uten vold eller overgrep.

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 13


Quiz Det ble tatt et berømt bilde når ekspedisjonen hilser flagget som er festet på toppen av et telt på sydpolpunktet - hvor mange menn er det på bildet?

I 1906 ble kong Haakon VII kronet, det var 2 personer som sammen satt kronen på hodet deres, hvem i huleste var det?

Fire. Fra venstre: Amundsen, Hanssen, Hassel og Wisting hilser det norske flagg på polpunktet desember 1911. Bildet er tatt av Olav Bjaaland

Statsminister Michelsen som løftet kronen opp fra der den stod og som sammen med biskop Vilhelm Andreas Wexelsen satte den på kongens hode.

Hva heter verdens største innsjø?

Lekestuen (leikestova) på Nrk BarneTV er en klassiker - når ble den sendt første gangen?

Det Kaspiske Hav

Hvilket av disse landene ligger lengst mot nord? • Uruguay • New Zealand • Zimbabwe - Zimbabwe

Finland kalles “de tusen sjøers land”, hvor mange innsjøer har Finland? Det er over 187 888 innsjøer i Finland

Albert Einstein fikk en gang et meget spesielt jobbtilbud - hva var det? 1952 ble Einstein tilbudt å bli president i Israel, han sa nei.

Hvis du blir angrepet av hai - hva er da dine odds for å overleve? 90 prosent. - ni av ti overlever.

Hvorfor er 2010 kroner verdet mer enn 1990 kroner? - fordi 2010 er 20 kroner med enn 1990.

Du har bare en fyrstikk og går inn i et mørkt rom med en oljelampe, litt avispapir, en vedkubbe og et stearinlys - hva tenner du først?

Offerbarn – Om barns rettssikkerhet i Norge ti år etter Baneheia.

F

orfatter Bjørn Enes har i samarbeid med grunnleggerne av Stine Sofies Stiftelse, Ada Sofie Austegard og Bente Bergseth, skrevet boken ”Offerbarn”. Boken gir en innsikt i den ukjente virkeligheten for voldsutsatte barn og deres pårørende. Boken formidler historier fra barn, og pårørende etter drepte barn som har opplevd å bli usynlige i rettsprosessen, og fra barn som mistet familie, venner og identitet fordi de må leve i skjul sammen med mor grunnet en voldelig bekjent. Boken inneholder historier som tidligere aldri har blitt fortalt, for retten til å fortelle dem er en rettighet ofrene ikke har. Det er barn som er drept hvor gjerningspersonen er frikjent grunnet

14 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

saksbehandlingsfeil, det er saker hvor viktige bevis gikk tapt fordi det ikke ble utført dødsstedsundersøkelse. Det er saker hvor familier må flytte fra hjemmet sitt fordi barnets overgriper flytter inn igjen i nabohuset. Det er også saker hvor rettferdighet endelig er blitt oppnådd etter mange års kamp. Det er tidligere skrevet mye om følelsene rundt det som skjedde i Baneheia, men det er mange der ute som ikke vet hva Stine Sofies Stiftelse faktisk arbeider med. Ada Sofie og Bente bestemte seg for å skrive denne boken for å markere arbeidet de har gjort i 10 år og for å fortelle folk om jobben stiftelsen gjør for barns rettigheter i dag – for at alle barn skal oppleve en barndom uten vold!

www.stinesofiesstiftelse.no

Vi i har fremdeles noen bøker på lageret. Ønsker du å bestille en bok, send sms “offerbarn” til 1908, eller gå inn på www.stinesofiesstiftelse.no. Boken kan også kjøpes hos følgende bokforhandlere: Notabene Harebakken Arendal, Norli Grimstad, Birting Libris Kristiansand, Notabene Amfi Vågsbygd, Libris Søgne, Notabene Sørlandssenteret.

1972

Månen er fascinerende og 6 bemannede månelandinger er foretatt i tillegg til mange ubemannede. Hvor mange kilo menneskelaget materiale ligger igjen på månen. (bonuspoeng hvis du vet vekten på månebilen “Lunar Rover”)? 170.000 kilo (bl.a. haselbladkamera, månebilen, flagg, måleapparater, landingsunderstell osv..) Lunar Rover veier alene 462 kilo

NASA er de eneste som har hentet materiele (stein og støv) fra månen til jorden, hvor mange kilo? 382 Kilo

Gokstadskipet som ble gravet ut i 1880 er det største vikingskipet som er bevart? - Hvor mange årepar har det?

Alle kjenner til sabotøren Max Manus, hva er hans fulle navn? Maximo Guillermo Manus

Malurt er ofte betegnet som en ødeleggende faktur, “malurt i begeret”, den har to kryss på giftighets skalaen for planter, og er i mange land symbolet på sorg. Hva heter malurt på Russisk? Tsjernobyl

Klisjeen om kresne franske ganer står for fall, McDonals`s åpnet nylig en restaurant i selveste Louvre. Hvor mange McDonald`s finnes det nå i Frankrike? 1142 McDonalds

Hva het den første CD/album som ble laget/presset/utgitt i USA? Born in the USA - B. Springsteen 1984

Scenen med hest og vogn kappløpet i storfilmen ”Ben Hur” har gått inn i filmhistorien - hvorfor? Rød bil i bakgrunnen og C. Heston har klokke på armen

Isbjørn har som kjent svart “hud” under den hvite pelsen – hva med tigeren? Stripede pels og stripede hud

16 årepar / 32 årer og roere.

Fyrstikken

Hvilke kjent ord starter med IS, slutter med ND, og har LA i midten? Island

Hva kan du aldri spise til frokost? Middag

Hva startet Peugeot med å produsere? Sykler

Innbrudd/ran i Norges Bank er sjelden, faktisk har dette kun skjedd en gang hvem og når? Ole Høiland i januar 1835

Har kongene i kortstokken bart? alle bortsett fra Hjerter-kongen

www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 15


Stine Sofies Stiftelses Solstråler I etasjen over våre kontor i Frivoldveien i Grimstad bor et fantastisk ektepar som virkelig har vist seg å være Stiftelsens store forkjempere; Bertil Kling og Synnøve (Tutta) Rosenborg. Til tross for at de begge er over 80 år, er de aktive, samfunnsengasjerte og ikke minst Stiftelsens egne solstråler.

kontorets store glede, dukker det også omtrent ukentlig opp en Twist-pose på lunsjrommet. Da vet vi det er Bertil som har vært på ferde. Det er ikke bare overfor oss våre gode naboer viser stor omtanke. Bertil og Tutta har et stort hjerte, og er full av omsorg for alle som kunne trenge støtte og gode ord.

Bertil rusler inn og ut av kontoret vårt og kommer stadig med gode forslag og innspill til vårt arbeid. Han er politisk engasjert og en ”rettferdighetsaktivist”, og man ser stadig navnet hans eller Tuttas under leserinnlegg i lokalavisen. I tillegg til å være svært samfunnsengasjerte, er Bertil og Tutta noen av de mest omsorgsfulle menneskene man kan møte på. Hver gang man treffer Bertil og Tutta dukker spørsmålet om hvordan man har det opp. Og da snakker vi ikke om et sånt vanlig ”hvordan-har-du-det-spørsmål”, nei de spør fordi de bryr seg og faktisk ønsker å vite hvordan du har det. Til

Bertil og Tutta har også mye av æren for at Bente og Ada Sofie ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull i 2008. De sendte søknad, samlet inn uttalelse fra fagpersoner og gjorde en fantastisk jobb med å ”selge” Stiftelsen og de to grunnleggerne. Denne innsatsen er bare en brøkdel av hva disse herlige personene har gjort for oss i Stiftelsen. Vi vil med dette rette en stor takk til Bertil og Tutta, for deres støtte, innsats og ikke minst omsorg! Dere blir satt pris på!

Barnehagepakken

G

jør barn i stand til å si ifra om de vanskelige tingene

For de aller fleste er det vanskelig, nærmest umulig å forholde seg til det faktum at ikke alle voksne er snille med barn. Folk flest har en grunnlegende tro på menneskets snillhet, noe som vanskeliggjør å ”se” når et barn har det vondt. Av nettopp denne grunn har Stine Sofies Stiftelse utviklet et materiell til bruk internt i opplæring av ansatte

16 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

som jobber med barn, men den viktigste opplæringen ligger i å gjøre barna kompetente til selv å si ifra om de vanskelige opplevelsene.

Du kan finne mer informasjon og bestille Barnehagepakken på våre nettsider: www.stinesofiesstiftelse.no

Ved å legge opp til denne læringen gjennom kunnskap, lek, spill og samtaler, og gjøre det til en naturlig del av ”oppdragelsen” av barn, så har vi i Stine Sofies Stiftelse et håp om at mange barn skal slippe å leve med hemmeligheter om opplevd vold eller overgrep.

www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 17


OVER GRØNLAND for barns rettigheter 22. april 2010 pakket Ada Sofie Austegard (mor til Stine Sofie) og fire motiverte damer pulkene. De gikk i Nansens fotspor over Grønlandsisen. Med god hjelp av ”Fram Adventure” ved Cecilie Skog og Bjørn Sekkesæter, gikk de på ski i 22 døgn og tilbakela 580 kilometer med temperatur ned mot -30°C.

jeg har holdt foredrag med Cecilie Skog et par ganger ringte jeg henne for å få noen tips angående det å oppholde meg i høyden.

Grønlandsturen 2010 ..en gang til, hvor var det du skulle gå, sa du?!....... ”Jeg har bestemt meg for å gå over Grønlandsisen i Nansens fotspor”, offentliggjorde jeg for mine kollegaer en kald vinter-dag i februar 2009. Leder av Stine Sofies Stiftelse er ikke akkurat viden kjent for sine fysiske utfordringer ute i Guds frie natur. Hva skjedde? I mai 2009 skulle jeg og min mann på motorsykkeltur fra Katmandu i Nepal til Lhasa i Tibet. Vi skulle blant annet kjøre oppom Base camp Mount Everest. Siden

18 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

I samtalen nevnte hun at hun sammen med noen venninner skulle gå over Grønlandsisen i mai. ”Det hørtes gøy ut”, datt det ut av meg. ”Bli med til neste år”, svarte hun. Hva - mente hun virkelig at jeg kunne klare det? Men hun var alvorlig og mente at jeg gjennom ett års trening ville være i stand til å gjennomføre dette. Cecilie er jo en av de få som virkelig vet hva hun snakker om, så jeg tenkte - hvorfor ikke? I 2010 har jeg arbeidet i Stine Sofies Stiftelse i 10 år og det er like lenge siden jeg mistet Stine Sofie i de brutale drapene av henne og Lena i Baneheia. Kanskje tiden nå var inne for en pause fra en travel hverdag. Men du skal ikke gå alene?

Foran oss ventet 570 km i luftlinje på ski. Vi hadde beregnet mellom 20 og 25 døgn, uten mulighet for en dusj, toalett, klesbytte, varm seng, deilig sofa o.s.v. Nå fikk vi snart svar på om vi hadde forberedt oss godt nok. Vi som var vant til en deilig varm dusj før vi startet dagens gjøremål, påkledning med lett duft av deilig skyllemiddel, stearinlys på middagsbordet og avsluttet dagen med noen herlige timer på sofaen foran tv skjermen…

vi gå på rekke, og det ville derfor ikke være rom for prat før i pauser og når vi slo leir på kvelden. Da vi i forkant hadde treningssamlinger, stod ikke skravla i ro ett minutt. Det var fint å kunne ha noen å snakke med når en plutselig ble redd for om en vil klare dette. Sammen ga vi hverandre troen på at dette kom vi til å klare! Men du har aldri tidligere trent? Frem til november 2008 røykte jeg 20 sigaretter hver dag. Siden jeg sluttet har jeg fortsatt kjent røyksuget, men nå KAN jeg bare ikke begynne igjen.Trening har aldri vært min sterke side, egentlig er jeg imot fysisk aktivitet, sier Ada mens hun ler. Det er en sannhet med noen modifikasjoner. Om livet i perioder har vært vanskelig, har jeg trent, og det har hjulpet. Etter Stine døde, meldte jeg meg inn på Spenst og trente 2-3 dager i uken i en periode, men det har aldri holdt over lang tid. Jeg liker å arbeide i hagen og sånn, men ut å jogge har jeg aldri vært noen tilhenger av. Som person er jeg nok aktiv og spaserer gjerne til jobb, men treningsnarkoman kommer

Dette var et langvarig prosjekt og det var derfor viktig å få med gode lagkamerater for å holde motivasjon oppe. Jeg sendte derfor ut mail til venner og bekjente og spurte om de ville være med. De aller fleste trodde Else, som var en av de som ble det hadde klikket for meg. Else, var den eneste som sa et runmed, var den eneste som sa et gende ”JA, dette blir jeg med rungende JA, dette blir jeg med på. på! ” De andre måtte pussig De andre måtte tenke litt lengre.” nok tenke litt lengre om…. Vi ble til slutt en gruppe på fem damer som sammen trente og forberedte oss til turen. Ute på isen ville

www.stinesofiesstiftelse.no

som fem unger der vi fniste og lo på flyet. Etter mye kaos grunnet askeskyen fra Island, satt vi endelig på flyet som skulle ta oss til Grønland.

jeg aldri til å bli. I slutten av april var det alvor, og vi var

Vi er helt vanlige gjennomsnittskvinner og ikke viden kjent for de store utfordringer i Guds frie natur. Unni og Aud Ingri er vel de av oss som hadde mest erfaring gjennom sitt engasjement i Speideren i ungdommen. Nå skal det også sies at det er en stund siden ungdomstiden til Aud Ingri - hun har fylt 61 år. Det er rart hvordan gamle kunster dukket opp da vi begynte høsten 2009 med tur på fjellet og overnatting ute under en presenning. Jammen husket de ikke de gamle speidersangene også! Sammen diskuterte vi treningsopplegg og hva vi burde gjøre gjennom en uke. Dette har

For barns rettigheter over Grønlandsisen: Aud Ingri M. Lenning 61 år fra Stavanger, Else Haugland 40 år fra Evje, Ada Sofie Austegard 46 år fra Grimstad, Elin Hoksmo Fossum 40 år fra Lier, Unni Storm-Johannsen 41 år fra Grimstad geistring for de aller fleste, men også til irritasjon for noen som skøyter av gårde i kamp mot klokka. De har vi oversett, men vi snakket muntert og engasjert til alle de som har villet høre på hva vi trener til.

Måltidene ville bestå av frysetørket mat som vi Trening har aldri vært min sterke side, testet på treningsturene egentlig er jeg imot fysisk aktivitet.” våre.Vi var alle enige om at det smakte godt, og at vi ikke kom til sulte. vært med på å motivere alle til ikke å En annen stor utfordring ville være toalsluntre unna treningen. Else kom litt sent ettbesøkene, eller mangelen på sådan…. i gang siden hun måtte foreta operasjoner i begge føttene sommeren 2009. Forberedelser er viktige, ikke minst det Men hun tok oss snart igjen og var ved mentale. Da vi fikk kalde føtter, ringte vi hverandre og psyket oss opp sammen. startstreken like sprek som oss andre. Vi visste at alle ikke kom til å være i like Da snøen endelig kom, var det skiturene god form, det hadde vi alt for forskjelsom stod i fokus. For noen av oss var lige utgangspunkt til å klare. Men det er det bare å tørke støv av skiene som har ingen som er best i alt. Sammen skulle vi ligget lengst inni boden i en årrekke. De klare dette, og motivasjonen vår var at første turene bestod av å huske kunsten vi gjennom denne turen ville sette søkemed å holde seg oppreist i nedover- lyset på barns rettigheter. bakkene og få inn teknikken på fiskebein igjen. Etter hvert slang vi på oss tunge Vi var 11 kvinner i tillegg til guidene Bjørn sekker, slik ble vi vant til belastning. Vi Sekkesæter og Cecilie Skog som spente skulle ikke gå med tung sekk over Grøn- på oss ski og to pulker hver – disse landsisen, vi skulle dra pulk. For å trene veide mellom 55 og 60 kg hver! Det på dette - hva er vel bedre enn å hekte var strålende påskevær da turen startet. på seg et 17 kg tungt dekk? Dette har vi Humøret var på topp og det var moro å dratt rundt på i skiløypene til stor be- forsere den kronglete løypa vi laget opp

www.stinesofiesstiftelse.no

brefallet. Det ble flere naturlige pauser grunnet det ulendte terrenget og kameraene ble flittig brukt. Fantastisk landskap med nydelige, blå farger var vårt første møte med Grønlandsisen. Første dagen klarte vi hele 6 km og da vi slo leir var vi i kjempehumør. Turens første fellesmåltid ble inntatt med høy latterfaktor i teltet til Cecilie og Bjørn. Visst var det trangt med 13 personer inni ett lite telt, men det gjorde ingenting. Dette gikk jo som en lek, visst var vi i god nok form. Neste morgen startet dagen kl 0600. Vi inntok frokost, kledde oss, pakket teltet og benyttet det fine toalettet som var en renne i gravd ned i snøen bak en snømur. Denne dagen gikk også fint selv om vi økte tempoet noe. Kameraet ble ikke like flittig brukt lengre og vi begynte å bli slitne. Noen mer enn andre, jeg tilhørte nok de som slet mest. Heldigvis var de som hadde mest krefter hjelpsomme og hjalp til slik at noen av oss fikk lettere pulker.Været kunne skifte i løpet av en dag, fra å starte i solskinn til et forrykende uvær. Heldigvis unngikk vi den mest bitende kulda, men verst var det faktisk når gradestokken nærmet seg null. Da ble alt vått og vi måtte legge oss i klissvåte soveposer med våte klær. De første dagene fremstod etter hvert-

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 19


Nytt innsamlings- prosjekt: CT-scanner

S

tine Sofies Stiftelse har ved flere anledninger bidratt økonomisk til både forskning og sårt trengt utstyr til bl.a. Barneavdelingen på Ullevål og Kripos.

som rene husmorferie å regne i forhold til da vi gikk time på time, kilometer på kilometer i et landskap som virket som en evigvarende oppoverbakke. Jeg trodde ikke det var mulig å bli så sliten! På det høyeste punktet som var 2500 meter over havet, merket vi høyden godt. Noen hovnet opp i ansiktet og pusten ble tyngre. På tross av dette var det ingen av oss som tenkte tanken på å gi opp. På de flotte skiene vi fikk fra Åsnes var Stine Sofies Stiftelse-logoen trykket på, og bak på skiene står det følgende: ”Vi går for barns rettigheter”. Et

blikk ned på skiene gjorde at vi hentet frem uante krefter. En kan tenke at snø og himmel fremstår som kjedelig i lengden, men alt forandrer seg hele tiden. Fantastiske blå nyanser med skyer som endres hele tiden, følelsen av å gå på millioner av diamanter som glitrer i snøen, det underlige ved å oppleve å gå inn i et hav av bomull med ”white out” eller lyden av vinden som uler rundt deg. Opplevelser som vi aldri har kunnet lese oss til, det må sees og føles. Etter 21 døgn ser vi land og det er med litt vemod, men også glede, vi

krabber inn i soveposen og vet at neste dag er vi i mål. Siste dagen gikk det mye nedover, hele 1300 høydemeter skulle vi ned brefallet før vi gikk ut på havisen. Landskapet og fargene var ubeskrivelige. Vi gikk ut på isen og der blir vi hentet av to lokale Inuitter med båt. I to overfylte båter blir vi fraktet til en liten fiskelandsby som heter Isotok. Vi har klart det på kun 22 dager… Slitne, men så fryktelig stolte!

Ved en tidligere anledning kom det oss for øret at Rettsmedisinsk Institutt hadde behov for en CT-scanner som kan utføre virtuelle obduksjoner. I kampen for budsjettkronene har behovet dessverre gang på gang har blitt trenert, så nå vi vil gjerne ta på oss rollen som beskytter for de som ikke lengre kan tale sin sak, og starter nå jobben med å samle inn pengene som trengs. Da Stine Sofies Stiftelse fikk se hva denne CT-scanneren kan utrette, var det åpenbart at den kan bidra til å styrke rettssikkerheten til barn. Av denne enkle grunn, har vi bestemt oss for å skaffe til veie de 10-15 millioner kronene det er behov for. Vi synes rett og slett ikke at “enkle” ting som dette burde være det som begrenset rettssikkerheten i Norge. Med denne scanneren, som for øvrig er i aktiv bruk i våre naboland, kan man ved bruk av CT- og MR-teknologi gjøre en virtuell ”obduksjon” før man overhodet rører noe fysisk. Selv om dette ikke kan anses som noen erstatning for en den tradisjonelle måten å gjøre det på, gir det en unik mulighet til å oppdage skader som kan være vanskelig å se ved en klassisk obduksjon

20 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

bestående av fysiske inngrep. Et annet viktig element for rettssikkerheten er at denne virtuelle obduksjonen, vil kunne oppbevares digitalt til evig tid. Det betyr at i situasjoner hvor rettsaken har trukket ut eller er gjenopptatt, og det mangler opplysninger som kan støtte eller avvise teorier, så kan den virtuelle obduksjonen hentes frem og bidra til å løse saken. Dette er åpenbart ikke mulig ved den tradisjonelle obduksjonen, da vil offeret være begravd, noe som gjør at rettsmedisineren ikke har mulighet til å gjennomføre en ny obduksjon for evt å fremskaffe nye opplysninger og bevis.

www.stinesofiesstiftelse.no

Virtuell obduksjon, eller Virtopsy som det også kalles, fremstilles ved at bilder og data fra ulike MR- og CTscanning kombineres til et datasett som gjør det mulig å rekonstruere hele menneskekroppen lag for lag, snitt for snitt på en skjerm. Det er også mulig ved bruk av spesialbriller og projiseringsutstyr å observere dataene i tredimensjonal form. Stine Sofies Stiftelse håper også DU vil være med å øke rettssikkerheten til barn i Norge ved å støtte innsamlingen til denne scanneren – mer informasjon vil komme, så følg med!

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 21


Å gi en gave er en glede! Stine Sofies Stiftelse har blitt over 10 år

- Og for vårt arbeid har vi stolt motatt følgende utmerkelser:

Stine Sofies Stiftelse synes det er fantastisk å kunne bidra med økonomisk bistand til forskning – utstyr og kompetanseheving for å komme nærmere vårt draumesyn/visjon ”En barndom uten vold”. Følgende har vi bidratt med hittil:

2002 Lions Tulipanpris

Spesialmikroskop til Kripos Overrakt et spesialmikroskop til Kripos til kr. 500.000,-. Benyttes blant annet i spor-etterforskning av vold og overgrep mot barn.

2002 Melvin Jones Fellow – for dedicated humanitarian services, Lions Clubs International foundation.

Datautstyr til Kripos Bevilget kr 100.000,- datautstyr til Kripos. Dette for å gjøre det lettere å etterforske vold mot barn på nettet.

2001 Norske Kvinners Sanitetsforening Fredrikkeprisen.

2006 Frelsesarmeens ærespris Booth prisen 2007 Årets mest fengslende foredrag, Confex

50.000,- til PFSO Gitt kr 50.000,- til organisasjonen PFSO, Politiets forum mot seksuelle overgrep. Midlene ble brukt til kompetanseheving av polititjenestemenn/kvinner som arbeider med slike saker.

2008 HM Kongens Fortjenestemedalje i Gull 2009 Norsk Juristforening Rettsikkerhetsprisen 2010 John Ingolf Alvheims Ærespris 2010

Densitometer til barneavdelingen på Ullevål Sykehus Kjøpt inn et Densitometer til kr 250.000,- til barneavdelingen ved Ullevål sykehus. Utstyret brukes til å bekrefte/avkrefte om barn med brudd skader lider av benskjørhet. 600.000,- til Barnehusene i Norge Kr 600.000,- er gitt til ansatte ved Barnehusene i Norge. Midlene er brukt til kompetanseheving. Baby Justicia Forskning for å utvikle avansert dukke (Baby Justicia) som vil kunne måle krefter som må til for at små barn skal få store skader har vi til nå bidratt med kr 2 millioner. Forskningsprosjektet er ikke avsluttet.

RetCam Finansiert et RetCam til barneavdelingen ved Ullevål sykehus med kr 350.000,-. Apparatet brukes for å stadfeste om barn med hodeskader har øyebunnsblødning.

22 Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin

www.stinesofiesstiftelse.no

www.stinesofiesstiftelse.no

Stine Sofies Stiftelse | Påskemagasin 23


en barndom uten vold

Stine Sofies Stiftelse Frivoldveien 11 4877 Grimstad Org.nr: 982 820 898 MVA Telefon: 37 29 40 90 Faks: 37 29 40 91 Innsamlingskonto: 9495.05.04794 Stine Sofies Stiftelse P책skemagasin Trykk: Kai Hansen Trykkeri Oppsett: MMG Drivhuset

Stine Sofies Stiftelse Påskemagasinet 2011  
Stine Sofies Stiftelse Påskemagasinet 2011  

Stine Sofies Stiftelse Påskemagasinet 2011

Advertisement