Page 1

Me d i c in er s pr øj t e n A CUTA

Ug e 7 - 2 0 1 2 - 4 4 . å rg a n g

A C U TA

AC U TA1134

1


Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

www.acuta.dk

Retningslinjer for indlæg

1135

m

e

m ko

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

ud

i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

 FADL

lin

Hent dit Acuta

kontakt os

ad

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

Guidelines

de

A C U TA

28/2

2/3

Priser 1136 13/3 16/3 Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. 1137 27/3 30/3 Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospitaler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. Camilla Grauslund · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshos- Oliver Sharpe pitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. Jesper Kjær · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr. · · · ·

redaktionen

Deadline og redaktion Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage.

2

Mirela Dzeko Sara Christensen Katrine Graversen


A C U TA

Leder

���������� ��������������� ������������� �� ��������������������������������������� �� ��������������� ������������������������ �� ���������������� ������ ��������������� � �� �������������������������������������������������������������� �� ������� ���� ���� �� ����������������� ������������������������������������� �����!��"�����#� ��$����� � ������� �� ����������$����� ���� ����� ������������������ �� ��� ����"������������ �� �"����%��� ���&����� ��������������������������$�� ����� �������&������ ������������� ����������� ������ ������� ��� ����������%��� ���������� ��� ������������������ �� �������������������� ������ ������ ����������� �� �������� ��������� ������������ � ���� ��� ���������������&� �������������� ��� '�������� ���������������������������������������������� ���������������������� ������� ������������ � ���������� �� ������������������ ��������������(������ $"����� #�����

3


Kalender

A C U TA Februar 20.

Kl. 19, fys. auditorium SOFAS infoaften Tilmelding til SATS-førstehjælp

27.

Kl. 17, færdighedslab Intubationskursus

Marts 1. 2.

SOFAS foredrag om massiv blodtransfusion og traumer Kl. 12-16 Faglig Dag MR & SOFAS "Akutmedicin som karrierevalg" Kl. 16-18 Faglig Dag, Debat med YL og DASEM

6.

Kl. 19, Loungen Sexekspressens månedsmøde

7.

Medicinerrevyens GF

9. – 11.

Kongres for Medicinsk Studenterforskning KMS 2012

14.

SOFAS nationale Generalforsamling

17.

Børglumkollegiet Ashipti velgørenhedsfest

24.

Kl. 9. Vejlby-Risskov hal 1 Medicinermesterskaber i fodbold

April Onsdag d. 11.

Kl. 19, Loungen Sexekspressens månedsmøde

Maj Torsdag d. 3.

4

Kl. 19, Loungen Sexekspressens månedsmøde


A C U TA

Opslagstavle

5


A C U TA

Opskrift med luuuuurve i

������������� ����� ��������� ������� ������� ���� ����������������������������� � ������������������������������������� ������������

������������� �������������� ����� ��� ����� � !��� "��� ������� #������ �� ��� ������ � !��� $�������� � � !!��� %�&��������������'

(���������'��� ��������� ����������������������������������� �&���)!*) �������+,����������'�������� ����������������� ������������'� ��������� ����������������.������'���������"����������� ����'���� ��������� ������� ��������������+�����������������-�� "���������������������/ ��������� ���������� � ����������� �� ������� �������������������� ������������������������������������������������������������ � ������������ ������������������������&�� ���������.� ��������������� ����������������������� ,��� $���� ���� ������ ��������������������������� ����� ���

6


Roser er røde

A C U TA �������� ������������ ���

������������� �������������������������������������������������������������������� ������������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� �! ������������������������������������� "������������� ����#��������������� ������!������������$���%&��������"����!��������������������������������������������� ����� ������������������ ����"����!�������� ��

����������������� �����������&� �������������������� �����������������&� ������!������������� ������������������������� ���!������������� '�����������%�����������" ������� � ���!����&������� ����� ���������������%��� ������������������� '����()������������*��'� +&��$���!���������!&����� )���������������$�� ,��������������������������������� ������$����������������� #��������%���������!�������� +�������$������������� ,��� �����������������)-,���������� ."�������������������������� #�����

7


Klinik

A C U TA Klinik i Aalborg: Begyndelsen

Det startede en mørk, meget mørk mandag i februar. Op klokken halv fem for at få gjort det nødvendige og vågnet i mit langsommelige tempo. Klokken 6.22 gik toget nede fra banegården. Vi var en flok meget søvndrukne medicinstuderende, som smed vores bagage (og os selv) ind i vognene, som trillede nordpå. Efterhånden som vi nåede Svendstrup og Skalborg, kunne vi godt se, at vi sandsynligvis blev lidt forsinkede; men idet størstedelen af de femogfyrre personer fra abdomen- og inflammationssemestrene var med lige netop dét tog, gjorde det vist ikke så meget, at vi kom for sent, da det var os alle som kom dryssende ind ti minutter efter at vi skulle have været der. De næste timer gik med en god introduktion til sygehuset, og med at få fotograferet os. Her – da vi var på egen hånd og skulle finde 50 meter tilbage til opholdsrummet – lykkedes det mig at gå forkert første gang. Klokken var ca. 9.20. Det lover ikke godt. Ellers fik vi også nogle ID-kort, så vi kunne komme ind ad bagindgange mv. (besked til mig selv: Husk at få det til at virke til Ø-bygningens sideindgang). Derefter gik turen til Aalborg Sygehus Nord, hvor vi er fire, som skal tilbringe de næste 7 uger. Vi fik en utrolig effektiv rundvisning med enorme mængder information, som vi stadig er ved at fordøje. Generelt har de taget rigtig godt imod os. Efter middagskonferencen fik vi lidt tidligt fri, og kunne begive os hen for at tage vores nye bolig i øjesyn. Det er lejlighed tæt ved sygehus Nord, som vi er glade for, men ved første øjekast var det ret nedslående, idet de tidligere beboere åbenbart har haft hygiejne som en mindre afrikansk flygtningelejr, og omtanke som en milits der hærger denne. Jeg mener: Genbrug er en smuk tanke, men jeg trækker grænsen ved vattotter samt sokker og sengetøj fra hospitalsvaskeriet. Tre timer senere var stedet dog klar til menneskelig beboelse. Aftensmåltidet indtog vi på café F.R.I.E.N.D.S et par gader væk, hvilket var ret fornøjeligt. Vi fik de dejligste burgere til udmærket pris. Sjovt var det, at ved bordet overfor os sad 4 indfødte aalborgenser-drenge med hård attitude og drak hyldeblomstssaft…

8


Klinik

A C U TA

2. dag i klinikken var lidt mere ordinær, men ganske hyggelig, med morgen og middagskonference, samt bedside-undervisning. Det meste af dagen fulgte jeg dog blot forvagten rundt. Den dag skulle han blot skrive en enkelt indlæggelsesjournal (diverse kontakter ville gerne indlægge flere, men da afdelingen allerede har 17 patienter med stueplads til 14 kommer det ikke på tale, især da flere af tilfældene snarest havde karakter af ’vi ved ikke hvad det er, må vi sende dem til rheuma?’). Nordjylland er ind til videre ret spændende. Glæder mig til de næste uger - Christoffer

9


Klumme

A C U TA

Den umærkelige, men betydningsfulde transition fra bachelor- til kandidatstuderende Noget af det første, jeg husker fra min start på medicin, var min anatomilærer. Hun gik selv på 5. semester, og jeg syntes, at hun var utroligt gammel og erfaren. Hun pointerede i sin første time i bevægeapparatets anatomi, at dette var et utroligt vigtigt fag. Derfor skulle vi sørge for at læse rigtig godt på tingene og om muligt også lære denne og hint detalje udenad. For de var altså vildt relevante og blev ofte spurgt om til eksamen. Den sidste sætning kom til at blive kendetegnende for hele min bachelordel. Bacheloren består som bekendt af en masse grundlæggende fag som histologi, fysiologi og biokemi. Det er fag, der er vigtige, for at man kan forstå og kan bygge ovenpå, når man får nogle mere kliniske fag senere på studiet. Men midt i 2. semester (under den gamle bachelorordning) tænker de fleste mere på at få læst, så de kan overleve anatomieksamen, end så de kan blive bedre læger, når de bliver færdige. For når man sidder på 2. semester, er der meget langt til KBU og livet som ung læge. Og det mønster fortsætter gennem alle de følgende læsetunge semestre. Man læser efter pensumafgrænsninger, målfortegnelser eller sågar udelukkende efter gamle eksamensopgaver. Jeg endte faktisk med at blive rigtig god til at indlære på den måde. Jeg finpudsede min teknik, så jeg kunne sortere eksamensrelevant stof fra det knap så eksamensrelevante og lære store mængder af fakta udenad hurtigt og effektivt.

Nu er jeg startet på kandidatens første semester, det vil sige en helt ny uddannelse og åbenbart også en helt ny læringsform, hvilket allerede blev gjort klart til forelæsningen

10


A C U TA

Klumme

’Studieteknik på kandidaten’. Målet er nu et andet; det er at blive en god læge for de patienter, vi skal ud og have. Midlet er stort set det samme, nemlig at læse og forstå det, man læser. Nu er der dog også det twist, at den erhvervede viden skal kunne omsættes i praksis og kobles sammen med viden fra andre områder, så det udgør et helhedsbillede. Spørgsmålet er så, om jeg som inkarneret og hardcore eksamenslæser kan omstille mig til denne nye læringsform?

Nu kan man ikke længere støtte sig op ad en målfortegnelse, der beskriver i detaljer, hvad man skal kunne. Man skal selv søge de artikler, der viser evidens for en speciel behandling, før man kan bruge den. Man skal selv læse op på de ting, der er relevante for en given sygdom, både de biokemiske, farmakologiske og patologiske aspekter. Det kan altså godt blive en kompliceret sag. Men der er det, at man skal udnytte den ballast, som al læsningen på bacheloren har givet. Der har vi lært at strukturere læsning, så vi når mest muligt på mindst mulig tid, og selv om det ikke er samlet i én bog, kan vi stadig anvende de værktøjer. Jeg kan personligt bedst lide, når ting er, som de plejer at være. Det er så betryggende, når man har en fuld pensumafgrænsning og ved, hvad der forventes af en. Samtidig kan jeg sagtens se, at det er uholdbart i forhold til den nye rolle, vi skal ud og spille i omverdenen i og med vi gerne skal ende med at blive rigtige læger. Og der kommer ikke til at være ét svar på alting eller patienter, der kun fejler én ting ad gangen. Så jeg må nok glemme mit gamle mantra ’eksamensrelevans’ og omstille mig til en ny måde at lære ting på, så jeg kan vænne mig til at ’lære for livet’, som alle lektorerne kalder det. Sara Christensen

11


A C U TA

UMBI

������������ �������� ��������� ��� ���� ���������������� ������� �������������������� ��������������������������������������������������������������������� ! "���� �� ����������������������������#������������� ���� ���������� �����#�������� �� ������������� ������ �����$����������� ���������������������������������� �� ���������������������� %! ��������������������������� #���� ������������ ��������� ���#������� ��������������� ������������������� ������������&'(()*+�*� �������� ����� � �������������������������������������������������(� � ����������#�,������������������������������������ �� ��������� ������������� ��� ������������������������ ��������� ����(� ��� �����������-�./#���������(+0#� 0(11����&(&�������������������������#������������������������������� ������� ���������������� ���(� ����������������� ����� ��������������������#���� �������������� ��������� ������� ������� �����������2����� ��������� &'(()*+�*�"% "� � ����� ����������������� ��������#����� �����������34.�5���� �����������3����4 ���#����������������������������*������������� ������������ ������ ��������� �����������������������*���������6)���������������#��� �������������������#����� ������������ �7�'�� ������� ��������������� ������ ������� ���� �#���� �� ����������������������8�����#�����������(+0���*��� ������������������ ��#��� � ����������-������������������� #���������������� ������������.���������� ���� ��� ������������� ������������������� ����� ���� ���2��������������������������� ����#������������������ ����������9 :����� ������ ����� ������������������2��������������������� �������������#�6��� ������������������� ������������������������ �#������������ �7#����0(� �����������#�������������������� ����������� ��� �����������.������������������ ����������������9 .����������� ���������������������� �������������#����������� ��������������� ���� �������������� #��������������������� ��������#���������������������� ����� ��� .��������� ��������������� �������� ����� ���� ������������#���������������� �� ���������� ��#��������������������������� ����������� -���������� ����� ������ ������().0�':'(04������� �;-���������"%�<%��$��� ��#� ��� ���������������� ��������������#��� ��� �������� �����#�����0������ �����������+���� ��� ����� ����� ������������&����� �������������������������� =������� ���������� �������������������"%�<%��������������������������������� >#���������� �������� ����# ���#���� ������������������.��������������������"%�<%#��������������� ��������.���������������������� ������������������������*������ ���"?��-������#� -������ ������ ���"��(����#�������������� ��������� �����&'-�&����� �������#� �����@&�� �����4����4���@� ���A��(������-������������� ����(� �������-�� ������� B��������������-�������#����0�����������������������#���� ���������#����������� ����������� .�����������������������:���������������������� �������� ������������2������� ������������������.�������� ����������������.�������� ����������������� ���$��� ��# ����������������� ���� ����?� ���#������������������������������������ ���� "% "������������������ ����� ���<��(������������������� ������������������� ���� ��������������.������*���������3������/���#������������ ����� �������������� �������������� 2����������� ������� �������� �������� �������#���� ������������ ��������������� -��������� �������� ������������������������������������ ����#�������������� ��������������������������� ���������������4�����#������ ��������������� ��#���� �������������2������������#������#��������.���� ��������������������������#���� ���� �����������(+0�������� �����������������#������� ��������� ������������ ������.������������������������ ������#������������������������� �#���������� �����������������������#���� �� ���� ������������������������������ ���0���� ��� ������������ �C��� ������� ����������������������������� ���������� ��� �� �� �� ������#������������������������� ��������� ��������������� �� ���������� ����������������������������������� ���������������������������������������� �������������.���������������������� ���������������#���������������������� ����

12


A C U TA

UMBI

�������.������ ������������������ ����������������������������������������� ���� =���� 0�������������� �������� �������#���� ������� #� ������� ������������������2�� ���������#������������������������ ���������#��� ������������������� ����.�� ���������������� ���� ���� �����#���������������������������� ������������� �� -����������� ������� ��������������� ��������������� ���������� ���� ���������� �����������������������������.������� ���� ��������������#������������� �� ������#�0���������� ����������#�����0��������������� ������������������� ���������������D���������� ������������#�0���������� �������������� ����#���� ���������������������������� ������������� 2������������#������#��������0���������� ����������������� ��������������� �������������������� ���������������������#����������#������������������������ ���������������&�#��������������� �������#������������ #������������������������� �����5�����������������������������������E�������������2�������#�����������#� ��� ���������(� ��� ������������������������������������� ��.���5�� ���+��������� �������� ����"% "� (� � ����������������������������������������������# -�� ����+����� �(������ -����� #����������

13


A C U TA

�������������� ������������ �� ��������� �������������������������������������������������������� ����� ������������������������������������������ ������������������������������� ������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������� ���������������������������������� ����������������� �������������� !��������������������������������� ��������������������������������� �������!������ ����� �������"�����������������������!����������������������� ������ ��� ������������������������� �������� ��� ������������������������������� �������� ������ ��������������������� ��� �����������������������!�������������������� ������������� �������������������������������� ������ ��� ���� � ��������������������� ��������������� !���������� ������!����� ����������������������������������!��������������� ��������� ��������������������� ���������������#��� ����������������������������� ������������ ����������������$��������� ������ ������������������������������!���� ������������������������������������� �������������������������������������������� �����������������!��������������������������������������������� ��������� ������� ���� ������ ���� ���%���� ������������ ����������� ���������� ������%�� ������ ������� ������� ������ ���� �������������!�� ����������������� �������!����������� ����������������������& ���� #�'(��������������������������)*++�+++����������� ��������� ��� ����,�- ���. ��(����������� ��������� �������������# ������������������������������������� ������ ������� ��������������������������������������������#�'(����� !�����/�0����������� ����������������� ���������������������� �������������������� �������������� ����� ������������ ����������� ��������������� �������� ���������� ��� ������������������������������������!����� ������������ ����������-�������-�������� ����������������������� ������������ ������������ �����

1�����

14


Forsøgspersoner søges

A C U TA

Raske forsøgspersoner søges til et videnskabeligt forsøg (der skal belyse samspillet mellem gener, følelser og akutte smerter) Du kan deltage i dette forsøg, hvis du: ¥ Er mellem 18 og 39 år gammel. ¥ Er født i Danmark, Norge eller Sverige, og dine forældre også er født i et af disse lande. ¥ Ikke tager medicin regelmæssigt. ¥ Ikke har en kronisk sygdom eller lider af kroniske smerter. Forsøget finder sted på Dansk Smerteforskningscenter på Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade. Sådan foregår forsøget: Forsøget omfatter to besøg: Ved første besøg skal du udfylde fem psykologiske spørgeskemaer og afgive en spytprøve, som bruges til en genetisk analyse. Besøg 1 varer ca. 30 min efter at du har udfyldt psykologiske spørgeskemaer hjem. Der gives en flaske vin som anerkendelse . Ved andet besøg skal du kigge på en række billeder og beskrive, om de er behagelige eller ubehagelige at se på. Dette gøres igen, efter at du har fået sprøjtet en lille mængde saltvand ind i kinden, som giver en kortvarig (5-6 minutter) smerte i din tyggemuskel. I løbet af disse 5 minutter skal du på en skala fra 0-10angive, hvor ondt det gør. Dette gentages fire gange. Besøg 2 varer ca. 2 timer, og du får 500 kr. i ulempegodtgørelse. Beløbet er skattepligtigt. Bemærk venligst, at ikke alle forsøgspersoner vil skulle deltage i begge besøg. Det er desuden ikke alle, som henvender sig, der vil være egnede til at deltage, men du vil under alle omstændigheder høre fra os. Godkendt af etisk komité med journalnummer: Hvis du interesseret i at høre mere, bedes du kontakte

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&123&24516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

!"#$#%&'()*%$+,& -$./0&1232&4516& +"#$#%/7()*%$+,89#/%:/;9&

Emilia Horjales, lic.med., ph.d.-studerende Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitetshospital Nørrebrogade 44, bygning 1A, 8000 Århus C Tlf.: 8949 3287el. e-mail: emilia.horjales@ki.au.dk

15


A C U TA

Vikariat

Lægevikarer/medicinstuderende På Afdeling for retspsykiatri, Risskov søger vi lægevikarer/medicinstuderende til 3 måneder eller gerne længere. Ansøgningsfristen er den 5. marts 2012. Ydereligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Trine Arngrim, telefon 7847 2502. Læs det fulde stillingsopslag på www.rm.dk/ job

16


Vikariat

A C U TA AMBIO Helse AS støtter opp under kompetansehevingen i det norske helsevesenet gjennom vikarformidling, rekruttering og fagutvikling. AMBIO Helse AS er en del av AMBIO Gruppen som bestür av AMBIO Miljørüdgivning, AMBIO Ingeniørtjenester, AMBIO Rekruttering og AMBIO Helse.

VI BRYR OSS

Sommerjobb i Norge! AMBIO Helse søker legestudenter og sykepleiestudenter. +OMBINERĂ?VERDIFULLĂ?OGĂ?RELEVANTĂ?ERFARINGĂ?MEDĂ?mOTTEĂ?OPPLEVELSERĂ?OGĂ?NYEĂ?BEKJENTSKAPERĂ? â&#x20AC;&#x201C; tjen i tillegg gode penger! AMBIO Helse leverer vikarer til kommuner i hele Norge. *OBBENEĂ?ERĂ?HOVEDSAKELIGĂ?PÂźĂ?SYKEHJEMĂ?OGĂ?IĂ?HJEMMETJENESTEN Vi tilbyr: â&#x2013; God lønn (sommerbonus uke 26-33). â&#x2013;  Gratis reise og bolig. â&#x2013;  Hjelp med alt det praktiske rundt ditt opphold i Norge. â&#x2013;  Valgfrihet. â&#x2013;  Gratis medisinkurs. â&#x2013;  Sosialt. Flere kan reise sammen.

MĂ&#x2DC;T OSS PĂ&#x2026; FAGLIG DAG 2. MARS

Registrer deg pĂĽ www.ambio-helse.no

AMBIO Helse AS | tlf: +47 22 41 17 02 | e-post: helse@ambio.no

www.ambio.no

17


ASG

A C U TA ! ! ! ! ! ! !

! "#$%!&'#!(%)*#!+,!-#.!/!01%*)*%2!

18


ASG

A C U TA

Vi giver dig alverdens muligheder for at forbrænde juleflæsket

For under 70 kr. om måneden Basis step + styrke Bootcamp Cirkeltræning Funkdance Go’ samvittighed Lørdagsrouletten Pilates Piloxing Power

Puls Puls og Styrke Pulsmix Step Stram op Yoga Zumba

Læs mere: www.asg.dk

19


A C U TA !"#$%&$'()*$+,-.$('%$),/-"00"(+.%$1*$ )02,3%.3$0"#$)'//.24$$ $ !"#$"%&'()*#&"%%"+#,+#)--).$"/#$*01"1+2## # 3*01#-,*#41()*#56#.*2#"#781)()1#9,:#;<=#>)*,&"?# @-A*:$)#$*01"1+#)*#+*>$":B# # # # C0:#7)*)#D8#EEE2>:+2(.##

20

ASG


IM

A C U TA Indbyder til

Generalforsamling Tirsdag d. 20. marts 2012 Kl. 17.00 i Loungen, Medicinerhuset

Der indbydes hermed til generalforsamling i Idrætsmedicinergruppen med dagsorden ifølge vedtægterne. Der er god mulighed for at komme med i bestyrelsen og være med til at præge de kommende IM-aktiviteter! IM er en forening for ALLE medicinstuderende fra ALLE semestre - derfor vil vi gerne have nye medicinere med interesse for idræt og idrætsskader ind i bestyrelsen, så vi kan blive ved med at afholde vores fantastiske og populære arrangementer. Vi byder på lidt mad og drikke til alle fremmødte. Se mere på vorehjemmeside:

www.im.au.dk

21


IM

A C U TA IDRÆTSMEDICINERGRUPPEN v/ Aarhus Universitet

Kalender for foråret 2012 Februar

Afterskibar Fredag d. 10. februar kl. 15.00 i Medicinerhuset. Her har du mulighed for at prøve den legendariske shot-ski og feste med IM hele aftenen! Informationsmøde Onsdag d. 15. februar kl. 18.15 i loungen i Medicinerhuset. Kom og hør hvad IM er og hvad vi byder på dette forår!

Marts

Generalforsamling Tirsdag d. 20. marts kl. 17.00 i loungen i Medicinerhuset. Vær med til at forme fremtiden i Idrætsmedicinerforeningen. Indendørs fodboldturnering Lørdag den 24. marts i Vejlby-Risskov Hallen. IM byder traditionen tro velkommen til de årlige medicinermesterskaber i indendørs fodbold. Tag fat i alle dine fodboldglade holdkammerater og stil med et hold. Tilmelding og mere info på hjemmesiden.

April

Skovtur Lørdag den 14. april til søndag den 15. april. Vær med når IM tager på overlevelsestur i den barske natur i Rold Skov! Info kommer snart. 1900-stafet Søndag den 22. april i marselisborgskoven. Det er efterhånden en tradition at medicinerne stiller hold og blander sig i toppen til 1900-stafetten. Stil med et hold og hyg dig med de andre medicinere i pavillonen hvor vi sørger for grill og god stemning! Tilmelding og info på nettet senere. Adventurerace Ultimo april eller start maj, dato kommer snarest på hjemmesiden. Prøv dig selv og din læsemakker af i sjove og udfordrende discipliner når IM står for årets fedeste adventurerace. Både “rookies” og øvede er velkomne og vi garanterer en actionfyldt dag!

Maj

Kvindeløb Tirsdag den 22. maj i mindeparken. Kom med og løb en tur sammen med en flok seje medicinertøser. Der er både plads til de hurtige og de mindre hurtige!

Juni

Sommerfest IM slutter semesteret af med den årlige sommerfest. Vi spiller havespil hele dagen og om aftenen tænder vi op i grillen. Festen fortsætter i Medicinerhuset når det bliver for koldt ude. Find os på www.im.au.dk hvor du kan læse alt om arrangementer, tilmelde dig og se alle vores medlemsfordele! Idrætsmedicinergruppen Medicinerhuset Ole Worms Allé - Bygning 161 8000 Århus C

22

Hjemmeside: www.im.au.dk mail: im@studmed.au.dk


IM

A C U TA

!"#$%#&$'#$(&()#$(#*+(*#,&#,-#+'#.%/&'$#0'12-$%($# ("%# 34# /(2/'$%$%# ,-# 5$&/6/($%5$0'$%0.+7$%($# /# /(&$(&1%0#89&79-&#

!"#$%&'$()'*+,'-%#./'*01*'23'4516' !"7(#)('8)$(#'/.($'9':(73;<5=9//2>?'@%3'1' :%/0#;%#<9-&=# 34>5$&-$55$%#?5/(&0'#@#0'.A#BCCD># 3..$>5$&-$55$%#ECC#.%# >!!"#$!%&'(()*)!&*!+,(-! >!!.'/-%0!1!234&)!&*!+,(-! >!!534)#6!7)**)#!,8!4'9#*:22)!

A93-(3$9)&'>&'-(#('9)B>#-%C>)'DEF'

23


SOFAS

A C U TA

1200-1215 Velkomst v/SOFAS Aarhus 1215-1245 “Akutmedicin på vej i Danmark” v/Ole Mølgaard, ledende overlæge i Fælles Akutmodtagelsen (FAM), Aarhus Universitetshospital

1245-1300 MR udnævner ”Årests Underviser” på HEALTH, AU 1300-1330 Sandwich og foreningsbazar 1330-1415 “Akutte præsentationer af infektionmedicinske sygdomme”

v/ Lotte Ebdrup, læge, phd, infektionsmedicinsk afdeling Q, Aarhus Universitetshospital

1415-1430 Pause 1430-1515 “Traumatologi: Skudsår i Sydafrika, kirurgisk akutmedicin i Danmark og andre røverhistorier” v/ Ulrik Kähler, afdelingslæge; traumatolog og ortopædkirurg, Hillerød

1515-1530 Pause (vand/kaffe/kage) 1530-1620 “Katastrofe- og u-lands medicin: Primitiv akutmedicin og erfaringer fra Haiti” v/Mark Walsh, akut- og katastrofemediciner, Memorial Hospital, South Bend, Indiana, USA

1620-1630 Pause 1630-1715 Debatpanel i samarbejde med DASEM og YL “Akutmedicin som karrierevalg?”

v/bla. Hans Kirkegaard (professor dr.med, Center for Akutforskning, Aarhus), Christian Juhl Terkelsenv (overlæge, Kardiologisk Afdeling B, Aarhus), Anders Møllekær, (læge, bestyrelsesmedlem i DASEM - dansk akutmedicinsk selskab) og Jesper Bo Weile (KBU-læge) ORDSTYRER: Claus Thomsen, Cheflæge, Aarhus Universitetshospital

1715-1800 UMBI åbner øl - SOFAS gi’r! Hygge, mingling, flere spørgsmål og flere svar Faglig Dag er en undervisningsfri dag, hvor der arrangeres foredrag af de forskellige medicinske studenterforeninger. SOFAS har i år været den heldige vinder af retten til at afholde arrangementet, og derfor vil vi invitere de medicinstuderende fra 1. til 12. semester samt andre interesserede til temadagen: ”Akutmedicin som karrierevalg”- Faglig Dag med fokus på Akutmedicin i og uden for Danmark. FACEBOOK: FAGLIG DAG “Akutmedicin som karrierevalg” www.SOFAS.dk

24

[ FAGLIGDAG ]

FREDAG d. 02 / 03 / 12

Bartholin Auditoriet, Campus, Aarhus Universitet

S O FA S


A C U TA

SOFAS

25


Medicinerrevy

A C U TA

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Onsdag d. 7. marts 2012 kl. 19:30

Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Regnskabsaflæggelse ved kasserer 4. Godkendelse af budget 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af kasserer 8. Valg af kapelmester 9. Valg af regiansvarlig 10. Valg af PR ansvarlig 11. Valg af skuespillerrepræsentant 12. Eventuelt

Indkommende forslag skal være formændene i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 22. februar 2012. Forslag stiles til formand@medicinerrevyen.dk Læse mere om Danmarks Største Studenterrevy på www.medicinerrevyen.dk

26


Valg

A C U TA ! ! !

Nu er det tid til at kåre Årets Underviser 2012 I år kårer vi en teoretiker. Det er JER der bestemmer, hvem der vinder derfor skal DU stemme! Du kan stemme på følgende link – eller tjek din studmed-mail: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGZvQTUyWWs4M Tc5VlhHanFyTHZPelE6MQ

Deadline for afstemning er mandag d. 20. Februar Alle, der stemmer, er samtidig med i lodtrækningen om 3x2 biografbilletter med popcorn. Årets underviser vil blive kåret i forbindelse med fagligdag.

27


Fra Statsbiblioteket

A C U TA

������

��������� ������

������� �� ������������������ ����������� ��������������������������������� ����������� �������� �� ������������������� !���������� ����������������������������� � ��������������� " �������� ��������������������������������

28


Fra Statsbiblioteket

A C U TA

���� ��� ��� !���������������� ���������������������������������������#���$��������"

����"%%�������������������%��� �����������&��������������������" ���'�������������������

29


A C U TA

Hilsen fra studievejlederne

  



     

                                      

    

30


MR

A C U TA

AKTUELT ARBEJDE PÅ FORÅRSSEMESTRET Kære medicinstuderende – specielt abdomensemestret Som en del af den nye kandidatordning har Studienævnet vedtaget MCQ-prøver og OSCEeksamen på de tre første semestre i et balanceret fagligt hensyn. Medicinerrådet er derfor enormt frustrerede over, at OSCE-eksamen er blevet aflyst. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at påvirke beslutningsprocessen for at sikre, at OSCE kan indføres på abdomensemestret så hurtigt som muligt. Vi har sendt nedenstående brev til dekan, Allan Flyvbjerg, prodekan for uddannelse, Berit Eika, institutleder for Klinisk Institut, Jens Christian Djurhuus og studieleder, Anne Mette Mørcke, med CC til kursuslederen på abdomen, Troels MunchJørgensen: Kære alle Vi er glade for, at OSCE-eksamen ikke er permanent afskaffet på abdomensemestret. OSCE har været vedtaget og forberedelserne har været i gang i lang tid og der er allerede investeret mange mandetimer og dermed penge i foretagendet. Fra Medicinerrådets side vil vi gerne udtrykke frustration over forløbet omkring beslutningen om ændringen af eksamensformen på abdomensemestret. Studienævnet har tidligere besluttet, at det blev abdomensemestret der ”vandt” OSCE som eksamensform, (da andre semestre også ønskede denne eksamensform). Vi betragter muligheden for at afholde OSCE som enestående for den nye studieordning og klart en eksamen der er at foretrække frem for multiple choice. Desuden synes vi, at det er vigtigt at holde fast i, at prøveformerne varieres på studiet, så de studerendes testes på forskellige måder. Derfor er det i vores øjne meget uholdbart, at denne beslutning risikerer at blive lavet om i 11. time, hvor Studienævnet reelt ikke har en chance for at påvirke beslutningsprocessen. Vi vil gerne høre, hvordan vi sikrer, at beslutningen om implementeringen af den fulde OSCE-eksamen garanteres på længere sigt. Med venlig hilsen Studenterrepræsentanterne i Studienævnet, Medicinerrådet

I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os med kommentarer på mr-kontor@sun.au.dk

OSCE:

Objective Structured Clinical Examination – en praktisk, stationsbaseret eksamensform, som bl.a. bruges som embedseksamen i Odense.

Med venlig hilsen Medicinerrådet

31


A C U TA   

Vintertilbud til Paradis! Går du også og fryser og er træt af vintermørket? Så smut til Øst for Paradis og varm dig på et godt tilbud. Tag din læsemakker/ven/veninde/ kæreste/mor/ søster eller anden i hånden og få 2 caffé latte for en lattes pris.

       Tilbuddet gælder i hele februar mod forevisning af FADL sticker

Næste måneds lækre tilbud er på Cafe Ziggy og du kan se mere på FADL's hjemmeside: http://www.fadl.dk/fadldk/om-fadl/aarhus-kredsforening/mfu/ Eller

32

vores facebook side ’’FADL Århus’’ og bliv opdateret når der kommer nye spændende tilbud.


A C U TA  Lærke Kamstrup Christiansen: Formand for FADL Aarhus/Aalborg. laerke.kamstrup@fadl.dk Udvalg: Forretningsudvalget, pr-udvalget, hovedbestyrelsen, kursusudvalget og Aalborg udvalget. Forskningsår

Adam Cohen adam.cohen@fadl.dk Udvalg: Mentorordningen og hovedbestyrelsen. 5. semester

Andreas Dyrkjær: Politisk kasserer andreas.dyrkjaer@fadl.dk Udvalg: Forretningsudvalget, medlemsfordelsudvalget, overenskomstudvalget, lægevikargruppen og studenterundervisergruppen. 8. semester Anne Kaa anne.kaa@fadl.dk Udvalg: Pr-udvalget, lægevikargruppen, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. 10. semester

Annika Andersen: Næstformand FADL Aarhus/Aalborg annika.andersen@fadl.dk Udvalg: Forretningsudvalget, overenskomstudvalget, lægevikargruppen og studenterundervisergruppen. Forskningsår

Charlotte Wedel charlotte.wedel@fadl.dk Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, overenskomstudvalget og vagtbureauet. 5. semester

33


A C U TA Claes Karstensen claes.karstensen@fadl.dk Udvalg: Medicinerladens bestyrelse og rusintro udvalget. 8. semester Iben Guttorm iben.guttorm@fadl.dk Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget og overenskomstudvalget. 5. semester Lin Møller lin.moeller@fadl.dk Udvalg: Medlemsfordelsudvalg, stud. med. sam., hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget og uddannelsespolitisk udvalg. 7. semester Jonas Frank Olesen jonas.olesen@fadl.dk Udvalg: Mentorordningen, hovedbestyrelsen og kursusudvalget. Forskningsür

Lotte Vinther: Formand for medicinerladens bestyrelse lotte.vinther@fadl.dk Udvalg: Medicinerladens bestyrelse. 9. semester Mette Skipper: Formand for vagtbureauet mette.skipper@fadl.dk Udvalg: Stud. med. sam., hovedbestyrelsen, paragraf 7 udvalget, uddannelsespolitisk udvalg og vagtbureauet. 8. semester

34


A C U TA Michael Trabjerg



michael.trabjerg@fadl.dk Udvalg: Hovedbestyrelsen, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. 4. semester i Aalborg Natalie F. Wang natalie.wang@fadl.dk Udvalg: Mentorordning, uddannelsespolitisk udvalg og Aalborg udvalget. 4. semester i Aalborg Rikke Flor Thunold rikke.thunold@fadl.dk Udvalg: Mentorordning, stud. med. sam., paragraf 7 udvalget og uddannelsespolitisk udvalg. 6. semester

Ronni Mikkelsen ronni@fadl.dk Udvalg: Vagtbureauet 11. semester

Sara Pedersen sara.pedersen@fadl.dk Udvalg: Medicinerladens bestyrelse, pr-udvalget og paragraf 7-udvalget. 7. semester

Sofie Jacobsen sofie.jacobsen@fadl.dk Udvalg: Medlemsfordelsudvalget, Pr-udvalget, paragraf 7 udvalget og overenskomstudvalget. 5. semester

35


A C U TA

36


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-14.00

Kursuskoordinator

 træffes efter aftale. kursus@aarhus.fadl.dk

FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-fre: 8.30-12.30, onsdag 8.30-16.30

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

37


A C U TA

38

ACUTA 1134  

Så er endnu et nummer af Acuta på snart på gaden, og du kan vanen tro læse det før alle andre her på facebook. Skriv gerne kommentarer og id...