Page 1

Me d i c i ner spr øj t en A C U TA

Ug e 2 3 - 2 0 11 - 4 3 . å r g a n g

A C U TA

AC UTA1124

1


Nørre Allé 32

8000 Århus C

Att.: ACUTA

 INDLÆG: annonce@acuta.dk

SPØRGSMÅL:

info@acuta.dk

HJEMMESIDE:

www.acuta.dk

Retningslinjer for indlæg

1124

m m

e 7/6

ko

m

er

er

deadlines

m

Skal have interesse for en større del af læserne. Indlæg indsendt anonymt antages ikke. Indlæg skal helst indleveres i digital form pr. email, Indlæg modtages i formaterne Adobe InDesign, -Pagemaker, -Acrobat eller -Illustrator samt i Microsoft Word.

nu

· · · ·

ud

i standere du finder i: Medicinerhuset: Varmestuen og 1. etage Victor Albeck Bygningen: “Hall’en” og pausearealet Bartholin Bygningen: Forhallen ved Store Auditorium Anatomisk Institut: Vandrehallen Skejby Sygehus: i forhallen ved auditorium A og B Århus Sygehus Nørrebrogade: forhallen, Patologisk Auditorium Århus Sygehus Tage Hansensgade: auditoriegangen (under Hæmatologisk) Medicinerladen samt Kredsforeningens kontor.

 FADL

lin

Hent dit Acuta

kontakt os

ad

ACUTA udgives af Foreningen af Danske Lægestuder­e nde, Århus Kredsforening med støtte fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet. Oplag 1.700 stk. Acuta udkommer hver anden uge udenfor ferier, svarende til 20-22 oplag pr. år.

Guidelines

de

A C U TA

10/6

Priser · · · ·

Artikler, læserbreve, kommentarer m.v. er gratis Annoncering efter læsemakker og salg af bøger er gratis. Alle medicinske studenterorganisationer kan gratis benytte ACUTA. Annoncer med kommercielt islæt fra et medlem, der har særlig interesse for andre medlemmer (fx skitur, salg af lejlighed m.v.) koster 100 kr. for en ½ side og 200 kr for en hel side. · Kommercielle annoncer og stillingsannoncer fra firmaer, banker, hospitaler o.lign. koster hhv. 600 kr for en ½ side, 1200 kr. for en hel side. · Institutter og afdelinger tilknyttet universitetet og/ eller universitetshospitalet kan annoncere i ACUTA uden beregning. · Øvrige ikke-kommercielle annoncer koster hhv. 200 kr. og 400 kr.

1125 efter sommer

redaktionen

Stine Karlsen (ansv) Christoffer Svinth Oliver Sharpe Jesper Kjær Lone Eggen Nina Bak Deadline og redaktion Jesper Kjær Deadline er hveranden TIRSDAG kl. 17:00. Redaktionsmødet foregår umiddelbart herefter på FADL, Nørre Allé 32, forhuset. Alle medlemmer er meget velkomne til at Steffen Dam Nielsen deltage.

2


A C U TA

Leder

Sommeren er her, og du sidder nu med det sidste Acuta på denne side af ferien. Forhåbentlig er du kommet levende gennem forårets eksaminer og kan se frem til to måneders afslapning i solrige omgivelser. Sommeren viser sig fra den lumre side i skrivende stund, og vi glæder os (i hvert fald på redaktionen) til at kunne smide de varme klude, hoppe i bølgen blå og drikke os fulde på en tirsdag. I dette nummer kan du blandt andet teste din viden om diktatorer, høre seneste nyt fra klinikken, filosofere over Prinsgemalen og få input fra kulturen. Hvis du går/gik på 12. semester benytter Acuta her lejligheden til at sige tak for denne gang, vi håber du har nydt det, og vi glæder os til at se dig igen, når vi selv kommer på den anden side. Til alle jer andre – vi ses til efteråret! Stine Karlsen

3


Kalenderen

A C U TA Juni 15.-16.

FADL lægevikarkursus – EKG

Fredag d. 17.

Kl. 18, Universitetsparken AU reformfest med koncerter

Mandag d. 20.

FADL lægevikarkursus – Infektionsmedicin

Onsdag d. 22.

Kl. 18.30 Generalforsamling i SOFAS med efterfølgende grill

Torsdag d. 23.

Uniparken og Eforen Sankt Hans i Uniparken

Fredag d. 24.

Fra eftermiddag og frem IM Sommerfest med øl, spil og grill

25. juni – 3. juli

Roskilde festival

August 2.-6.

Ørestadens Gymnasium IFMSA 60 års jubilæumsmøde AM2011

10. – 14.

Dyrehaven i Skanderborg Danmarks Smukkeste Festival

16.-18.

Klinisk Institut, Skejby SMS Kursus i eksperimentel kirurgisk teknik

18.-20.

Silkeborg / Ry IM Kanotur

22.-26.

Risskov Psykiatrisk Summer School

September

4

Fredag d. 2.

Kl. 15, Varmestuen Efterårets første fredagsbar

Torsdag d. 8.

Kl. 18, Varmestuen UMBI Generalforsamling

Fredag d. 23.

IM Kajakpolo


A C U TA

Opslagstavlen

5


A C U TA

6

Oftalmologi


A C U TA

Oftalmologi

7


Aktuelle nyheder

A C U TA Aktuelle nyheder

Den danske Prinsgemal Henrik (Henrí) er den 27. maj blevet beæret med prisen som Årets Europæer, en pris der bliver uddelt af danske Europabevægelsen. En pris der tidligere er gået til Angela Merkel for hendes arbejde i EU. Prinsen fik sin pris fordi han ”har formået at blive dansk uden at gå på kompromis med sin franske baggrund” (Erik Boel). Ja tak, det må man sige han er. Mange danskere undrer sig nok over denne udnævnelse, og mener måske andre havde været mere oplagte emner. Personligt tror jeg prinsen er offer for grov udnyttelse af sit mediepotentiale. Det er nok de færreste, der kan sætte navn på tidligere modtagere af denne pris, og det er måske netop det Europabevægelsen ville gøre op med i dette års udgave. I hvert fald er der talt og skrevet meget om sagen, og endnu en gang er Prinsgemalen genstand for undren i befolkningen – og dette endda helt uden skyld. I den mere alvorlige boldgade har vi sagen om de 10 (!) børn i Brønderslev, der blev groft mishandlet af deres forældre. En sag der har rystet og forarget hele den danske befolkning. Familien har været et groft eksempel på de såkaldte sociale nomadefamilier, som flytter fra kommune til kommune, når myndighederne får nys om at noget er galt. Desværre har denne sag vist, hvordan kommunerne langt fra arbejder sammen om denne slags sager. En parallel kan trækkes til den lægelige verden, hvor besværlige patienter med morbus umulius bliver offer for uendelige øvelser i, hvordan man får dem overflyttet til andre afdelinger, som så står tilbage med aben. Out of sight out of mind. Der må sidde nogle med en frygtelig smag i munden, og sagen får forhåbentlig politikerne på tværs af farver op af stolene, så det aldrig sker igen. En ganske lille sag har været meget i mediernes søgelys, nemlig den nu så berømte og berygtede VTEC bakterie (for den sagkyndige VeroToxin producerende Escherichia Coli). En lille sag som før den nye status var en kende svær at huske til mikrobiologieksamen, men som nu er på alles læber – men ikke længere på de spanske agurker. Over 20 personer er døde af den voldsomme og blodige diarre som VTEC foresager, og hele det tyske apparat er sat ind for at finde smittekilden. I skrivende stund er man på vej bort fra bønnespireteorien, selvom den ikke er helt udelukket endnu. De europæiske politikere mødes i disse dage, for at drøfte en eventuel kompensation til de stakkels uskyldige agurkeavlere, som blev ramt af drastisk faldende efterspørgsel på de grønne sager. Især Spanien har langet hårdt ud mod de tyske myndigheder, og kræver en stor millionerstatning for de ubegrundede beskyldninger, der florerede de første dage af epidemien. Hank op i din læsemakker og lav et væddemål, hvem tror du er synderen? Måske du er heldig at vinde en frisk agurk. God sommer

8

Stine Karlsen


A C U TA

Kunst og kultur

�������� ���������� ���������� ������ ����� ������������� ���������������� ������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ���������� ������������������������� ���! ��������������"��������������� ������������#������$�������������������%�&�'����(����)���������� ������������*����+��������,���������������-../������������������������������������������������ 0�������������������������1.���������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������2�������������������3��������$�������������� ���������������������� �������������� �������$�������� �������������������������������������������� ���������������������������-41������������������� ���3����������������������������3�������������56.�������������1���������������1�������� 7������ ��� �����������8-����������������������������������������������������!������������������������� ���� ���������������������������������������9���������������������������������������������������� ������� 7������������� ��� ������������������������������������������ �������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������� ������������������������������� � �����������������+�������������������������������������������������������������������������:���� ������������������������������������������ ������������������ 7����������������������������� ����9������� ���������������������������������������������������������������� �����������������;�������������������� �����������������������+�������������������������������������� ����������� �����������������<������ 7��������������� ��������--������� ����������������������� ����������������������� ��������$��������� ���������������� ��������� ��� ���

=�����

9


A C U TA

Nyt fra Penkowa

�������� �������� �������� ��� ���������������� ������������������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������� ������� � �������������� ��������������� ��� �������������������������� ������������������������������������ ����������� ��������� ������ ����������!�������������������������"�#��� ����������$� �%������& ���� ����������'������ ����������������������������������������� ������������������������ ���������� ����������������������������(����� ���� �� ����������� ������)��� ������������� ������������ �� ������������������'������� ����������������� !��� ����������������� ������������������ ��� ������ �� ��������������������������� ��������������������������������������� ������� �����������������*�+,������������������������� �������������������������������������������������� ������ ���'�������������������������������� ����� ������������������������ ������������������ ���������� ���������������+ ���-������������������� ���������������������������������.���� ����-����������*�+�������������� ������������������������ ������������ ����������������������'��������������������������������������� �������� �� ��������������������������� �������������������������������������������� ������������������������/0������������������������������������� ������������������������� �� ����� ��������� �����1� ��� ������������'��������������� ������������'��������� �������� ������������� ������������ ���������� ������'�������+ ��������������������������������2��'����������������������3������ ��������������������������������� ��� ��������� �������������������������#�"��� ������#�#4��� ������,���� ������������ ������ ������������������+�'�+�������������� ����������������� ����������& ����������������������������� ���������� ���������� ����������'��������������������'������� ����5 ,�����

10


A C U TA

von Trier siger undskyld

���������� ����������������������������

���������� �������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������� ������������������� ����������������������������������������� ����������������� ��������������������������������������� �������!�"������������������� �� ��������������������������������������� ������������������������������ � ������������������������������������������������������������������������!�# ��� ���������������� ��������������������������������������� ������������ ������������ ���������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������������� ��� ��������!��

11


A C U TA

12

Diktatorquiz


A C U TA

Diktatorquiz

*�

� '���� ����� ��� �������� ���� �� �������� ��� ����� ���������� ��� <�=� � '�������� ���������� � '������� � 8��� ���� �� ����$��� ��� �������� ���������� �� ���������� +� � � � �

>������ / � ��� 7������� ������������ ��������� ?����������@��������� ����� A$����� ��� ��� �����$������ � '%��� ����� '�����&�������

,� � 8��� ���� ������� 1����������1� � 0���� �� ��� ����� � )4 ��� � B����� 1��� �� �$���� ��������������� ��� �� �$��� �� �����C1 -� � 8$�%��� ��� ��� �������� ���� ������� �$� � ������� � >���%��� �������� �������� �� ���� � ���� ���� ��������� �� �� ������ �������� �� �� ������� ������� ���� ������� �� �� ����������� �� �� �� ������� �� ������� � 9�� ����� ������ 1D�� �$�� �����1� .� � D �� ������ ��� ��� 2����� � E�������� ��� 1��� ����1� � 0���� �� 1��� *� ����1� /� � 0���� � *( ��� � �������� =����� ��� ���������� � ������ � (44+ ��� �������� ������������� �� ������� ��� ���� � )33/�

& ����

13


Reflux

A C U TA ������ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

14

�� �� ���������� ������� ���������� ������������������������� ����������������� �� ����������� ���������� �� �� ���������� � �������������!����"��"���� �� �� �����������������������������������#��$��������������� �� �� �� �����%� ���������"��"������%"�� ������� �� �� ����������������������������"������!$����������������� �� �� �������������������������������� �� �� ����������"��������� �� �� ��������������������!���������� �� �� ���������%� ����������������� ������������ �� �� ����������� ������������������%"������� �� �� �����&��� '()��"�%���������� �� �� ������$������"���������� �� �� ��� �������������� �� ��������������$�� � �� �*������ �� �� �����%��������������������������� �� �� �����������������������������$������ �� �� ��������������*������������������ �� �� ���������+ ��������������������� �������� �� �� ���"���������������������������"���������������"���������� �� ������� "����������� �� �� ����������$������ ���������������������������"������������������������� ��� ������ �� �� �����,�*��������%"���������������������� ��-������ �� �� ������� ���.��������������/����������/�%"����� �� %�������� �� �� �����������������"�������� �� �� ����������������������������������������� �� �� ��� ������!����.0��"�����%�����


Gårdfest

A C U TA ������������ ��������� �

� ���������������

�������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������!��������������� ���������������"��!���������������!�������!�������������������������#������������ ��$�� � ���������������������������%��� �����������&�������

��� ���������������������������������������������������� � ��������������������� ���������������������������������������� � ������������������

'������!���������������� �������������������������������"���� �����!������������� ���!������� �����������"��������������������(� ���!��� ������������������� �!�������������������������� ����� ����#������������������������ ��������������������!���"�������� !���������������������������������� ��!���!��������������������������� ����� �����������(��������������� !��������������������������������

����!���������������������������� �������� ����������� ������� ��� "�����������������"���������������)�������!�������!������������*����� ��������� !������������������������������� ���������������������!��+�� ,�������&-��������������� "��������������������������������������������������������� � ������������������(����������������������������������������� ������������������������������ ��������./�&0"��!���� ����������������������������������� ���!�������!������� �����������"��!��� ����������������������������!����� ����������������������������������"�����!�������������������������� �� � 1����������

15


A C U TA

Klinik

Verdens sidste 8. semester klinikupdate. Min festlige klinikspalte går nu mod slutningen, for klinik skal snart skiftes ud med sommerferie! Klinik har været sjovt og spændende, men også kedeligt og lidt frustrerende (nok fuldt og helt min egen skyld, da jeg har hørt at det gælder om at være fremme i skoene!) Det har jeg nok desværre ikke været hele tiden, sikke en skam. Som sidste post på programmet er jeg nu ved tumorafsnittet på ortopædisk afdeling, Nørrebrogade. Ved dette højt specialiserede afsnit er der fokus på knogle- og bløddelskræft. Efter en uge har jeg blandt andet set en knæproteseudskiftning (med grøn og giftig cement), et overarmslipom (fedt) og biopsi af et osteosarkom på femur (ikke særlig fedt). Har været med til stuegang nogle gange. Det går rigtig stærkt, da der har været max to indlagte patienter på samme tid. Har også samtalet med en overlæge der fortalte om hvor vigtigt det er at være målrettet, og om at kirurger bruger rigtig meget tid på at tænke(?!). Denne information slog mig helt omkuld, og resten af dagen brugte jeg mest til at udtænke måder at blive målrettet på, samt undre mig over hvad kirurger går rundt og tænker på. Tumorafsnittet er til at overskue med sine tre overlæger (nu kun to, da en er sygemeldt) og en afdelingslæge. Skadestuen derimod, er noget større og farligere, men jeg er måske ved at fange systemet der nu. I skadestuen kan man se mange ting. Knækkede knogler, hagesår der skal syes, sand i øjne, grædende børn og fingre der har været i rottefælder. Dette er virkelig stedet for den actionsøgende. - Og jeg mødte anæstesilægen på Kirkegårdsvej! Jeg blev nødt til at sige hej, nu når jeg har skrevet lidt om ham. Tror måske ikke helt han kunne genkende mig (måske var det mit civile tøj der forvirrede ham?) Her til sidst er det på sin plads, at jeg laver et lille regnestykke over, hvor mange små chokolader fra Skejbys kantine jeg ca. har spist i løbet af semestret. Uden at overdrive er det nok hurtigt blevet til mindst en hver dag til 1,50 kr per styk. Klinik er i alt pågået i 87 dage. Dette giver 87 chokolader x 1,50kr = 130,50 kr. Jeg ved ikke om det er summen eller antallet af chokolader der bør få alarmklokkerne til at ringe. Eller måske er det slet ikke så galt, for den/de daglige Twix/Mars/Snickers har virkelig været hyggelige! Tak for denne gang. Det har været en sand glæde at læsse mine kliniktanker over på jer. God sommer! Slengkyss fra Lone.

16


A C U TA

Studenterkongres

17


A C U TA

Sommerferie på budget !"##$%&$%'$()*(+,-.$/(

!

"#$%!&'(!)*$+',!-$&(!.'&!-$)#$&$('('*!/',!01!($-!%0..',2',$'*3!',!&',!$*4'*!4,5*&!($-! 20,(#$#-'-%'6!785(9!+,$*4',!&$4!!"##$%&$%'$()*(+,-.$/3!%0.!',!2:-&(!.'&!40&'!04! ;<=#'*-$4'!($*43!&5!)9*!20,'(94'!&$4!$!2',$'*>!! 01/,%(

¥ ?94!1@!%(,9*&'*!04!*:&!&'!#9,.'!%0..',&94'3!%0.!#$!/'-(!%$))',(!2@,!$!A5-$>! "#'.!/9,!+,54!20,!B0%(9!&'-!;0-3!*@,!.9*!/9,!C'*!D',.9*'*('E!! ¥ D5.1!8:)-'*!04!)F,!'*!(5,!($-!#9*&'(3!$!%)0#'*3!1@!-9*&'(!'--',!29,!#$-&!.'&! 25-&(!0#',-G43!%@!&5!2@,!%'(!/'-(!9*&,'!%$&',!92!&$(!-0)9-0.,@&'!'*&!*0,.9-(>!! ¥ HG%!785(9%!($&-$4','!$*&-G4!0.!+'%($4*$*4!92!C9*.9,)%!($*&',!04!2$*&!&$*! $*&,'!+A',4+'%($4',>!! ¥ ?94!$!I0(9*$%)!"9#'>!"',!)9*!&5!/'-(!4,9($%!&,F..'!&$4!#G)!($-!')%0($%)'! &'%($*9($0*',!$!/9#'*%!&,$#/5%'3!/#0,!)-$.9!04!1-9*(',!4$#',!$--5%$0*'*!0.! 9*&,'!/$..'-%(,F4!%'-#!$!&9*%)!4,@#'A,>!!

!)"%/(

¥ "#$%!&5!$))'!/9,!,@&!($-!9(!(94'!1@!%19*%)!%10,(%,'%0,(3!',!&',!%(9&$4! .5-$4/'&',>!7,,9*4',!20,!')%'.1'-!20&+0-&)9.13!5-($.9('!'--',!.$*$= (,$9(-0*!!.'&!&$*'!#'**',3!'--',!/0-&!&$(!'4'(!.$*$=JH!$!&$%8$1-$*',!%0.!F-= +0K-$*43!F-=),0)'(!'--',!,0*$*4!1@!L91%'A-9&%=.9*',>!! ¥ ;'MN!C'(!',!4,9($%3!&'(!2@,!15-%'*!01!O20,5&%9(!9(!&5!4F,!&'(!,$4($4(P3!04!&',!',! 5'*&'-$4'!.5-$4/'&',!20,!#9,$9($0*>!H@*!')%'.1'-#$%!'*!+04!0.!(9*(,9!1@! +$+-$0(')'(>!!

2,3/,%(

¥ ;85-1(5,'!+:!(/'!;'9!',!&'*!5-($.9($#'!4,9($%!)5-(5,'#'*(!$!Q,/5%!&'**'! %0..',>!"',!5&%($--',!'*!.9%%'!$*(',*9($0*9-(!9*',)'*&('!)5*%(*','! %)5-1(5,',!$!0.,@&'(!2,9!?9*4),04'*!($-!I9--'/94'3!'*!%(,G)*$*4!1@!(,'! )$-0.'(',>!! ¥ ;(9*&=51!80.'&:!',!'(!5&+,'&(!04!4,9($%!2G*0.'*!1@!892R',*'!$!Q,/5%! .9*&94!($-!(0,%&94!04!',!'(!40&(!9-(',*9($#!($-!9(!-$44'!/A'..'!1@!%029'*>!! ¥ I$+-$0(')'(!',!'*!0#',%'(!$*%($(5($0*3!.'*!29)($%)!)9*!.9*!&',!/'-(!4,9($%! -@*'!+@&'!.5%$)3!2$-.!04!%1$->!J4!%'-#2F-4'-$4!9--'!&'!+F4',3!.9*!%)9-!-G%'!1@! %(,9*&'*!$!%0..',>!! ¥ ?$#0-$!S,$/'&'*!/9,!)0*8',(!/#',!2,'&94!($-!+$--$4'!1'*4'!OTU3=3!/#$%!&5! )0..',!$*&'*!)->!VW>XXP!04!*9#*'!%0.!20,!')%'.1'-!I$4!S9(!;*9)'!04! B9,19,)!Y0,(/>!! ¥ H'A!(5,$%(!$!&$*!'4'*!+:!04!4@!1@!01&94'-%'!$!&'*%!9((,9)($0*',>!?94!5&!($-! Z9,%'-$%+0,4!%-0(3!%1$%!$%!1@!-:%(+@&'/9#*'*3!+'%F4!&0.)$,)'*3!%/01!$! H9($*',)#9,(','(![!.5-$4/'&',*'!',!*G%('*!5'*&'-$4'>!!

18


Sommerferie på budget

A C U TA 41-(

¥ "#$%!&5!%:*'%3!9(!D9,9&$%!',!-$&(!20,!&:,(3!)9*!&5!.'&!20,&'-!-9#'!&$*!'4'*!$%>! D,F#!20,!')%'.1'-!&'!.9*4'!01%),$2(',!1@!9,-9>&)>!! ¥ \*#$(',!&$*!&9('3!#'*$*&'!'--',!.0,!1@!1$8*$8!$!19,)'*!'--',!1@!%(,9*&'*!04! %19,!,'%(95,9*(1'*4'*'>!C'(!',!+@&'!,5%($)(!04!/:44'-$4(>!!

!5"))'6.(

¥ ]9*%94!;9--$*4!04!Z949%$*!20,!40&'!($-+5&>!J2('!',!&',!,9+9(!1@!'*!.9%%'!(FA3! /#0,!&',!)5*!',!2@!%(F,,'-%',!($-+94'3!'--',!(FA3!%0.!/F,',!($-!%$&%('!%G%0*>!! ¥ I'%F4!.9,)'&'(!1@!\*4',%-'#%!I05-'#9,&!/#',!0*%&94!04!-F,&94>!C',!%G-4'%! 2,54(3!4,F*(3!2$%)3!0%(3!+-0.%(',!04!9-(!/#9&!/A',('(!'--',%!)9*!+'4G,'>!J4!&'!',! @+*'!20,!20,/9*&-$*4!0.!1,$%',*'>!! ¥ ^@!20,+$!&'*!/FA(,@+'*&'!+-0.%(',/9*&-',!1@!;(,F4'(!-$4'!2F,!-5))'($&>!C',! 2@,!&5!*'.(!+-0.%(',*'!($-!/9-#!1,$%>!!

76-%$(.%1/'8(.39-$%(

!

¥ I9+'=_/5*)=%10(($*4!1@!%(,9*&'*!',!9-($&!'(!/$(>!C5!)9*!'*&&9!4F,'!&'(! :&',-$4','!%1G*&'*&'!#'&!9(!+,54'!'*!10$*(%)9-93!20,!')%'.1'-!&'*! )-9%%$%)'!V=VX>!! ¥ ;):1'>!"#$%!&5!$))'!9--','&'!/9,!&'(3!+5,&'!&5!9*%)922'!&$4!&'(!04!,$*4'!($-! 40&'!#'**',!04!%-5&,'!$!($.',!9&!49*4'*3!5&'*!9(!%)5--'!+'):.,'!&$4!0.! ('-'20*,'4*$*4'*>!! ¥ &,>&)![!"',!)9*!&5!%'!9--'!C]`%!1,04,9..',>!C'!/9,!+-9*&(!9*&'(!'*!.'4'(! %(0,!%9.-$*4!&0)5.'*(9,',>!!

Z'&!9--'!&$%%'!.5-$4/'&',!%)5--'!&',!$))'!#G,'!&'*!%(0,'!,$%$)0!20,3!9(!&5!)0..',! ($-!9(!)'&'!&$43!%'-#0.!&5!/9,!(0!/'-'!.@*'&',%!%0..',2',$'>!;)5--'!&'(!9--$4'#'-! %)'3!)9*!&5!9-($&!+'4:*&'!9(!-G%'!1@!*G%('!%'.'%(',%!1'*%5.![!.'*!20,/@+'*(-$4! +-$#',!&',!$))'!+'/0#!20,!9(!(94'!%@!&,9%($%)'!.$&-',!$!+,54>!! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!]$4($4!40&!%0..',N![!;9,9!B/,$%('*%'*!

19


UMBI gereralforsamling

A C U TA Kære mediciner!

Dit UMBI vil gerne sige tak for et fantastisk år! Nogle geniale barer har udviklet sig til geniale fester og nævner i flæng: Jagt- og fiskeribar, RØD-bar, Vikingebar, Greasebar, J-bar, Sidste bar og ikke minst Laaang bar! Det har været fantastisk at feste med Jer , og vi håber næste år bliver endnu bedre! Dit UMBI anno 10/11 takker snart af, og vil derfor gerne indkalde til generalforsamling:

torsdag den 8. september kl 18.00 Et nyt år, kalder på nye ølbærende kræfter! De kræfter kunne være DIG! Har du lysten og viljen til at få medicinerhuset til at hoppe? Til at holde universitetets bedste barer og fester? At skabe et fællesskab omkring den gyldne humle? Og ikke mindst at vinde det Gyldne Bækken hjem? Så er det måske dig UMBI leder efter?! Dagsorden for GF: • Valg af dirigent • Valg af stemmetæller • Formandens beretning • Regnskabsaflæggelse • Behandling af indkommende forslag • Vagl af bestyrelse: � Formand � Næstformand � Kasser � FU-formand � FU-næstformand � IT-ansvarlig � PR-udvalg: PR-formand, PR-1 og PR-2 � Musikansvarlig � Festansvarlig � Sekretær • Valg af to kritiske revisorer • Valg af revisor suppleant • Eventuelt Dit UMBI byder selvfølgelig på lunkne øl under hele arrangementet! Vi kan ellers fortælle at 1. bar efter ferien bliver 2. september, men fordi vi ikke kan vente, varmer vi op med 0. bar den 26. august! Vi glæder os til at feste med Jer! Dit Umbi

20


A C U TA

Laaang bar - alternativer?

Laaaaaaaaang Bar! Igennem mange år har Lang Bar været en helt særlig dag i medicinerhuset. Mange, mange mennesker møder op og fester dagen, aftenen og natten væk! Forskellige foreninger laver temaer og medicinerhuset omdannes til en stor fest på alle etager! En dejlig dag, som mange nok kan nikke genkendende til. Eller i hvert fald nikke genkendende til, at de mistede en del af deres hukommelse der! Som årene er gået, er der kommet flere mennesker til på studiet, og derved også til barerne. Det, at medicinere er de bedste til at feste, øger også tilslutningen til de fester, vi skruer op for. Specielt til Lang Bar, hvor folk står i kø, nogen gange i timevis, for at komme ind til festen. Desværre er der nogle problemer ved at afholde Lang Bar. Som man bliver bekendt med denne fest, får nogle et par ”lang-bar-sko”. Nogle sko, som er tilegnede Lang Bar, fordi erfaringen siger, at sko aldrig bliver de samme igen efter denne fest. Sådan går det også med medicinerhuset. Af alle de fester som bliver holdt i huset, er Lang Bar den bar, som tærer mest på vedligeholdelsen. Et endnu mere vigtigt aspekt ved Lang Bar er brandmyndigheder og sikkerhed. Det er svært at lade folk stå udenfor i kø for at overholde disse regler, og i længden er det ikke holdbart. Overholdes disse regler ikke, er det Dit UMBI, som personligt står med ansvaret. Vi vil være rigtig kede af at afskaffe Lang Bar. En fest, som er for alle UMBI’s medlemmer, og som er en tilbagevendende begivenhed at se frem til hvert semester! Men af praktiske og lovmæssige årsager er et alternativ efterhånden nødvendigt! Dit UMBI er i gang med at undersøge mulighederne for en teltfest i uniparken, men tilladelser osv. tager tid. Vi har lagt hovederne i blød, men flere hoveder i blød er bedre! Vi vil derfor gerne bede om din hjælp! Har du nogle ideer til et alternativ til Lang Bar, så skriv til os på bestyrelsen@umbilicus.dk Rigtig god sommer! Dit stunt – Dit liv Dit UMBI

21


Fireårsreglen

A C U TA Kampen mod fireårsreglen nytter

Den seneste undersøgelse blandt de studerende på 12. semester har leveret værdifuld information, som kan bruges i den fortsatte kamp. Den viste bl.a., at der er et presserende behov for bedre karrierevejledning. Derfor laver vi en ny undersøgelse til efteråret. I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte fireårsregel. Ændringerne var en del af en større pakke, der også omfattede elementer som flere uddannelsesstillinger, færre uklassificerede stillinger og et øget fokus på karrierevejledning. Samtidig med denne ændring for speciallægeuddannelsen blev turnus også ændret til en 1-årig KBU. Undersøgelse på 12. semester FADL har holdt nøje øje med, hvad de mange ændringer har betydet, og som en del af det arbejde har FADL ønsket at vide, hvilke tanker og valg de lægestuderende har gjort sig pga. de mange postgraduate ændringer. Derfor har FADL her i foråret for anden gang lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt medicinstuderende på 12. semester. Denne gang valgte 297 studerende (54%) at svare på undersøgelsen. Endnu engang viste resultatet, at over 80% af de studerende frygter, at fireårsreglen vil få konsekvenser for deres fremtid som læge. Dertil viste undersøgelsen yderligere, at to tredjedele har følt sig påvirket af fireårsreglen under studiet, og at over en tredjedel bevidst har forlænget studiet af samme årsag. Tal der ikke overrasker, men det gør det absolut ikke bedre af den grund. Behov for karrierevejledning Undersøgelsen viser også, at der er studerende, der føler sig presset, forvirret og derfor har brug for vejledning. Under den prægraduate uddannelse er der i dag ikke nogen karrierevejledning at hente, og det er en stor mangel. Efter den postgraduate uddannelse blev ændret med bl.a. en ny KBU og fireårsregel, har mange studerende gået med ubesvarede spørgsmål om, hvad der sker, når man er færdiguddannet. Der er selvfølgelig forskellige hjemmesider, hvor man kan blive klogere, men det er ikke nok. Der skal være en ordentlig form for karrierevejledning under studiet, så man ikke går og bliver mere stresset pga. alverdens rygter, som ingen hverken be- eller afkræfter.

Bl.a. viste den seneste undersøgelse, at to tredjedele havde taget lægevikariater under studiet, og halvdelen havde søgt stillinger i intern medicin. Det er ikke et tilfælde. Det rygtes nemlig, at det er nødvendigt at have intern medicin i sin KBU, hvis man vil have en introstilling i det samme. Derfor prøver studerende at helgardere sig ved at søge vikariater i intern medicin, inden de når KBU-lodtrækningen.

22


A C U TA

Fireårsreglen

Denne undersøgelse skal FADL bruge i forskellige sammenhæng, men det helt essentielle bliver, at FADL vil kæmpe for at få karrierevejledning implementeret på den prægraduate uddannelse. Det bliver ikke en nem opgave, da der skal findes nogle, der skal være ansvarlig for dette. Enten universiteterne, som er ansvarlig for den prægraduate uddannelse, eller regionerne, som er ansvarlig for den postgraduate uddannelse. Kampen mod fireårsreglen Undersøgelsen giver selvfølgelig masser af materiale, som kan bruges til at fortsætte kampen mod fireårsreglen. Nogle føler måske, det er en nytteløs kamp, men der er sket meget på den front det seneste halve år. Lægeforeningen og Yngre læger er fx begyndt at tage afstand fra reglen, og andre undersøgelser viser, at læger ikke bruger mere end 5 år på at få en hoveduddannelse på trods af, at de ikke er presset af en fireårsregel, men fordi pointsystemet er afskaffet. Alt sammen udviklinger der gør, at vi er mere optimistiske for vores videre kamp. 12. semesterundersøgelsen gentages til efteråret Vores plan indbefatter bl.a., at denne undersøgelse skal køre igen til efteråret. Og vi forventer, at de studerende står endnu stærkere, hvis vi kan påvise, at der er et mønster, og at de seneste to undersøgelser ikke var enkeltstående tilfælde. Derfor håber jeg, at de studerende på 11. semester vil huske undersøgelsen, når det bliver deres tur til at besvare den. Jo højere svarprocent, jo bedre. Til slut vil jeg gerne sige tak til de 12. semesterstuderende, der valgte at svar på undersøgelsen. Vi takker også for de mange kommentarer, vi fik med, og som vi absolut tager til os og vil bruge i vores videre arbejde. Vi ønsker jer alt held og lykke med livet på den anden side af lægeløfte. Den samlede undersøgelsesrapport finder du på www.fadl.dk . Her er også link til omtale af undersøgelsen i Ugeskrift for Læger. Formand for Foreningen af Danske Lægestuderende, FADL Sara Schødt Nielsen

23


IM og sommeren

A C U TA

! Ta’ med IM på vandet! Kort inden bøgerne igen skal findes frem fra gemmerne og medicinerhuset på ny skal indtages inviterer IM på en tur ud i det fri, nemlig en

Kanotur den 18.-20. august 2011 Turen går til søer og åer i Silkeborg-Ry området. Overnatning bliver i telte på primitive lejrpladser med mad over bål, hygge, måske en øl eller to og ikke mindst godt mediciner-selskab! Pris : max 500 kr (inklusiv kanoleje og mad, men eksklusiv transport til Silkeborg eller Ry) Sidste tilmelding mandag den 1. august (eller når der ikke er flere pladser tilbage)

Læs mere på:

���������� ���� ������ ��� ��� ���� ������ ������ ��������� �� ���� ��� ���� ��������� !����� ������� �"��� ���� �� ��#���� � ������ �� ����������� ���$���� �%��� &� �'���� �� � ������� ���#���� ���� �$�� &� ��(� ��� �����#�����

����� ������ ����'���� � ����������)) �

24

*�������� �'���� �� �+� �,� �-� �� �� �� ���� ������ ��.�" � ���������� � /��� "+ �� ��� &�.��������� �� +� �� ��� ����.&�.���������

!


A C U TA

FADLs Forlag

25


A C U TA

Anatomiunderviser

Undervisningsassistent/studenterunderviser Til undervisningen ved Anatomisk Institut i efterårssemestret 2011 (22.8.2011 - 31.12.2011) søges et antal undervisningsassistenter/studenterundervisere i Medicin: cellebiologi, histologi, makroskopisk anatomi og neuroanatomi Molekylær Medicin: anatomi, cellebiologi og histologi. Supplerende oplysningsskema SKAL udfyldes via Anatomisk Instituts hjemmeside http://anatomi.au.dk under menupunktet ”Undervisning” – ”Stillingsansøgninger”. Klik på linket for at åbne skemaet. Oplysningsskemaet vedhæftes den elektroniske ansøgning under punkterne ”Ansøgning” og ”CV”. I de felter der ikke kan udfyldes sættes et tegn (fx -). Hvis dette ikke gøres, kan ansøgningen ikke sendes af sted. Stillingen aflønnes med timeløn i henhold til statens aftale med AC/SUL. Svar på ansøgningen kan tidligst forventes 14 dage inden det ansøgte kursus starter (undervisningsstart for kurserne står på Oplysningsskemaet). Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Undervisnings-sekretariatet, Anatomisk Institut, Merete Fischer tlf: 8942 3010; email: mf@ana.au.dk eller Else Kjær Hansen tlf: 8942 2986; email: ekh@ana.au.dk. Supplerende oplysningsskema SKAL udfyldes via Anatomisk Instituts hjemmeside www.anatomi.au.dk under menupunktet Undervisning/stilllingsansøgninger: Oplysningsskema Ansøgningsfrist: Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 27/06/2011 Søg stilling online her: http://health.au.dk/nyheder/stillinger/videnskabeligestillinger/

Fra 1. januar 2011 er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blevet til Health. Faculty of Health Sciences ledes af Dekan Allan Flyvbjerg. Fakultetet vil fremover bestå af fem institutter, flere mindre enheder samt en række centre og en fakultetsadministration. Fakultetet beskæftiger ca. 1.000 årsværk med en nogenlunde lige stor andel videnskabeligt og administrativt personale. Health's særlige kendetegn i forhold til de andre fakulteter ved Aarhus Universitet er for det første det meget tætte samarbejde med det regionale sundhedsvæsen. For det andet går størstedelen af fakultetets uddannelser på tværs af institutstrukturen. Der er mere end 3.000 studerende ved fakultetet, hvoraf mere end 2/3 er medicinstuderende. Knap 400 færdiggør deres kandidateksamen hvert år.

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 11.000 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2011 udgør 5,9 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

26


A C U TA

Biokemiunderviser

Undervisere til holdundervisning i medicinsk biokemi for stud. med.

Ved Institut for Medicinsk Biokemi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet søges undervisere til at varetage holdundervisning i medicinsk biokemi for stud. med. fra efteråret 2011. Der vil være mulighed for forlængelse af ansættelsen til forår 2012. Der søges undervisere til de tre nedenstående kursusforløb. Undervisningen deles normalt ind i blokke af 9 dobbeltkonfrontationstimer. Holdundervisning i medicinsk biokemi for 3.sem. ligger i perioden ultimo august 2011 til ultimo november 2011. Et hold har 54 dobbelttimer i hele semesteret (2 kemiblokke og 4 biokemiblokke). Der er holdundervisning dagligt kl. 14.15- 16.00 i begyndelsen af perioden og kl. 8.15-10.00 eller 10.15-12.00 i slutningen af perioden. Holdundervisning i medicinsk biokemi med kemi 1 for 4.sem. ligger i perioden ultimo august 2011 til medio december 2011. Et hold har 36 dobbelttimer i hele semesteret (2 kemiblokke og 2 biokemiblokke). Der er holdundervisning 3 gange om ugen, mandag onsdag og fredag kl. 12.15-14 .00 i første halvdel af perioden og 2 gange om ugen, mandag og onsdag kl. 12.15-14.00 i sidste halvdel af perioden. Holdundervisning i medicinsk biokemi med kemi 2 for 5.sem. ligger i perioden ultimo august 2011 til primo november 2011. Et hold har 18 dobbelttimer i hele semesteret (2 biokemiblokke). Der er holdundervisning 2 gange ugentligt tirsdag og torsdag kl. 8.15-10.00 og/eller 10.15-12.00. Der aflønnes efter overenskomst. Vi vil i så stor udstrækning, som det er muligt efterkomme specielle ønsker med hensyn til antallet af konfrontationstimer samt tidsmæssig placering. Fagbeskrivelse samt time- og emneplan for 3. sem., 4. sem. og 5. sem. kan rekvireres fra Institut for Medicinsk Biokemi, kontorfuldmægtig Marianne Krog, e-mail: mjk@biokemi.au.dk eller evt. på tlf. 8942 2880 Ansøgningen skal indeholde: Uddannelse og evt. tidligere undervisningserfaring Foretrukket semester, tidspunkt og hvilken periode/eller perioder undervisning kan påtages indenfor efterårssemestret 2011 (ultimo august til medio december)

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til cirkulære om overenskomst for studenterundervisere ved universiteter mv. af 24. juni 2009 (Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende) Ansøgningsfrist: Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 24/06/2011 Søg stilling online her: http://health.au.dk/nyheder/stillinger/videnskabeligestillinger/ Fra 1. januar 2011 er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet blevet til Health. Faculty of Health Sciences ledes af Dekan Allan Flyvbjerg. Fakultetet vil fremover bestå af fem institutter, flere mindre enheder samt en række centre og en fakultetsadministration. Fakultetet beskæftiger ca. 1.000 årsværk med en nogenlunde lige stor andel videnskabeligt og administrativt personale. Health's særlige kendetegn i forhold til de andre fakulteter ved Aarhus Universitet er for det første det meget tætte samarbejde med det regionale sundhedsvæsen. For det andet går størstedelen af fakultetets uddannelser på tværs af institutstrukturen. Der er mere end 3.000 studerende ved fakultetet, hvoraf mere end 2/3 er medicinstuderende. Knap 400 færdiggør deres kandidateksamen hvert år.

Aarhus Universitet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 11.000 medarbejdere, der sikrer resultater af høj international standard. Den budgetterede omsætning i 2011 udgør 5,9 mia. kr. Universitetets strategi og udviklingskontrakt kan ses på www.au.dk.

27


A C U TA

28

Exchange


A C U TA

Exchange

29


A C U TA

International mentor

  



                        

 

    

30


A-kasse

A C U TA

  

 

Husk, at tilmelde dig en A-kasse senest et år før, du afslutter kandidatuddannelsen – herved undgå du karensmåneden! Fordelen ved at melde dig ind i en A-kasse allerede som studerende er, at du efter afsluttet kandidatuddannelse undgår karensmåneden i dagpengesystemet. Karensmåneden betyder at du ikke får dagpenge den første måned som nyuddannet læge. Hvis du som nyuddannet ikke er medlem af en A-kasse, skal du senest 14 dage efter endt kandidateksamen melde dig ind i en, ellers kan du ikke få dagpenge som nyuddannet. Dvs. at du skal have fuldtidsarbejde et år for at kunne få dagpenge. FADL tilbyder medlemmer gratis A-kasse – læs mere på FADL’s hjemmeside. I er som studerende altid, velkommen i studievejledningen, hvis I har spørgsmål omkring studiet eller har brug for vejledning. Vi kan hjælpe med meget, og hvis vi ikke kan, ved vi ofte, hvor du kan få hjælp.

Med venlig hilsen Caroline Binde, Kathrine Weile, Nis Brix, Andreas Ernst og Kirstine Damgaard Studievejledere ved Medicin 

   

31


A C U TA

Forskningsårsstuderende? Forskningsårsstuderende søges til projekt

“Local metabolic effects of aminoacids in the bilaterally perfused human leg”

Vi ønsker at undersøge leucins og 3-hydroxybutyrats direkte, lokale effekter i et humant forsøg ved at indgive hhv. leucin og 3-OHB intraarterielt. Du vil blive introduceret (i det omfang, som du ønsker det) til brug af ultralyds apparat, blod-flow målinger, intravaskulær kateter anlæggelse, analysering af glukose-, fedt- og proteinomsætning, analysering af cytokiner og hormoner, samt muskel- og fedtbiopsier. Alle er veletablerede metoder i vores laboratorium. I afdelingen har vi et stort og hyggeligt forskningsmiljø både med ph.d.- og forskningsårsstuderende. Du vil få megen hjælp (bl.a. 14 fastansatte bioanalytikere) og vejledning (to ph.d. studerende og én professor/overlæge) og alle forsøgsdage vil være i direkte samarbejde med dine vejledere. Vi forventer at projektet vil resultere i mindst en artikel, der skal udgives i et internationalt tidsskrift. Du skal starte september 2011 eller januar/februar 2012, og du skal have overstået 1. klinikophold. Hvis du er interesseret i at høre mere om projektet kontakt venligst: Ermina Bosnjak Læge, Ph.d.-studerende Medicinsk Afd. MEA Århus Sygehus, NBG ermina.bosnjak@ki.au.dk 89492035 /24215023

32


Eksperimentel kirurgi A C U TA Kursus i Eksperimentel

Kirurgisk Teknik 2011 *** Selskab for Medicinsk Studenterforskning arrangerer igen i år et spændende kursus i eksperimentel kirurgisk teknik. Kurset varer tre dage med én dags teoretisk undervisning og to dage med praktiske øvelser på grise. Der er tale om undervisning hele dagen. Alle er velkommen til at søge deltagelse, uanset semester eller erfaring i øvrigt! Kurset er sat til d. 16.–18. august 2011 Korte motiverede ansøgninger med adresse, e-mail og telefonnummer sendes senest d. 26. juni til:

studenterforskning@studmed.au.dk På grund af pladsmangel, kan vi ikke garantere deltagelse for alle interesserede. Alle får besked senest 2. juli.

33


Psykiatrisk Summerschool

A C U TA

Psykiatrisk Summer School

22. - 26. August 2011

Psykiatrien er et af de største lægespecialer. Alligevel fylder psykiatrien meget lidt på medicinstudiet. Psykiatrisk Summer School er en enestående mulighed for at få et ŵĞƌĞ ŶƵĂŶĐĞƌĞƚ ŬĞŶĚƐŬĂď Ɵů ƉƐLJŬŝĂƚƌŝ ƉĊ ĞŶ ƐũŽǀ ŽŐ ƐŽĐŝĂů ŵĊĚĞ͘ ƌĨĂƌŶĞ ůčŐĞƌ vil fortælle om en lang række psykiatriske emner, som fx depression, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, selvskadende unge, angst, OCD, retspsykiatri, delir, akut ƉƐLJŬŝĂƚƌŝ͕ ŶĞƵƌŽƉƐLJŬŝĂƚƌŝ ƐĂŵƚ ĨŽƌƐŬŶŝŶŐ ŽŐ ŐĞŶĞƟŬ ŝ Ğƚ ƉƐLJŬŝĂƚƌŝƐŬ ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ͘ WĂƟĞŶƚĞƌ ǀŝů ďůŝǀĞ ŝŶĚĚƌĂŐĞƚ ŝ ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ ŵĞĚ ŇĞƌĞ ĂĨ ĞŵŶĞƌŶĞ͘ Ğƌ  ǀŝů ŽŐƐĊ være fokus på karrieremuligheder inden for psykiatrien. Psykiatrisk Summer School ‘11 forløber i ugen inden semesterstart og varer ĨĞŵĚĂŐĞ͕ŶĞŵůŝŐĨƌĂŵĂŶĚĂŐĚ͘ϮϮ͘ƟůĨƌĞĚĂŐĚĞŶϮϲ͘ĂƵŐƵƐƚ͘,ǀĞƌĚĂŐ ƐƚĂƌƚĞƌ ŵĞĚ ŵŽƌŐĞŶŵĂĚ Ŭů͘ ϵ͘ϬϬ ŽŐ ƐůƵƩĞƌ ƐŝĚƐƚ ƉĊ ĞŌĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶ͘ Ŷ ĂŌĞŶ Ğƌ ĚĞƌ ĚĞƐƵĚĞŶ ĮůŵĨƌĞŵǀŝƐŶŝŶŐ ŽŐ ŵĂŶĚĂŐ ĂŌĞŶ Ğƌ ĚĞƌ grillparty hos professoren :)

Tilmelding:

For at deltage skal du skrive en ĂŶƐƆŐŶŝŶŐ ŽŐ ƐĞŶĚĞ ĚĞŶ Ɵů ĚĞŶ anførte adresse. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: navn, adresse, email, telefonnummer, hvilket semester du skal starte på, samt en kort fritekst om hvorfor du kunne tænke dig at deltage. Deltagerne vil blive udvalgt på baggrund af ansøgningerne.

Deltagere: DĞĚŝĐŝŶƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞ ĚĞƌ ŚĂƌ ĂĨƐůƵƩĞƚ ϭ͘ ĚĞů ŚĂƌ ĨŽƌƚƌŝŶƐƌĞƚ͘ Max. 25 deltagere. Gebyr: ĞƚŬŽƐƚĞƌϭϬϬŬƌ͘ĂƚĚĞůƚĂŐĞ͘ĞůƚĂŐĞƌŶĞĨĊƌ͕ƵĚŽǀĞƌ undervisningsmateriale, udleveret bogen “Klinisk EĞƵƌŽƉƐLJŬŝĂƚƌŝͲ&ƌĂŵŽůĞŬLJůĞƟůƐLJŐĚŽŵ͟;ǀčƌĚŝ ca. 500 kr.). Sted: Århus Universitetshospital, Risskov.

Ansøgningsfrist:

KŶƐĚĂŐĚ͘ϭ͘ũƵŶŝ͘ (Ansøgerne får svar d. 8 juni.)

ŶƐƆŐŶŝŶŐƐĞŶĚĞƐƟů͗

Hella Kastbjerg Center for Psykiatrisk Forskning Århus Universitetshospital, Risskov Skovagervej 2, 8240 Risskov

For yderligere oplysninger kontakt: ZĞƐĞƌǀĞůčŐĞdŽƌďĞŶůďĞƌƚĞǀĂŶƟĞƌͲĞŵĂŝů͗ƚŽƌďĚĞǀĂΛƌŵ͘ĚŬ WƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ŽǀĞƌůčŐĞ͕Ěƌ͘ŵĞĚ͘WŽƵůsŝĚĞďĞĐŚͲĞŵĂŝů͗ǀŝĚĞďĞĐŚΛĚĂĚůŶĞƚ͘ĚŬ

34


Vinhandelrabat

A C U TA

2009 LITTLE J, GRÜNER VELTLINER Kamptal, Jurtschitsch

Little J Grüner Veltliner er en meget liflig, aromatisk og charmerende hvidvin med nuancer af lindeblomst, lime og samtidig lidt eksotiske toner af passionsfrugt og hvidt peber. I smagen har vinen en god mineralitet med saftige, krydrede nuancer (igen lidt passionsfrugt og hvid peber). Vinen er perfekt til aperitif, lette forretter med fisk eller skaldyr samt til fisk- eller skaldyrsretter med hvide saucer. FADL-pris kr. 70,-

2007 LITTLE J, ZWEIGELT Kamptal, Jurtschitsch Zweigelt er Østrigs mest kendte rødvinsdrue og blev oprindeligt ”opfundet” netop i Østrig ved at krydse Blaufränkisch (frugt) og St. Laurent (struktur). Vine lavet på Zweigelt minder lidt om Beaujolais vine med deres umiddelbare frugtrighed. Little J Zweigelt har en åben og meget aromatisk duft med klassiske toner af modne kirsebær og andre røde bær som ribs og blommer. I smagen er den afrundet med en meget umiddelbar, frisk og delikat stil. Den slutter med en god velour og charme. Server den til pastaretter, kødretter med fjerkræ, svine- eller kalvekød.. FADL-pris kr. 70,-

Tilbuddene er gældende i 14 dage

Guldsmedgade 20 . 8000 Århus C .

35


A C U TA

Sommer på studiekontoret

Ændrede åbningstider Studiekontoret for Medicin har ændrede åbningstider i juli måned.

Vi holder åbent mandag til fredag kl. 9.00 – 12.00 Dog er der lukket i uge 29

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

36


A C U TA

AU fest

37


A C U TA

Kredsforeningen ferielukket

KREDSFORENINGEN INFORMERER

Ferielukning i Århus Kredsforening. Århus Kredsforening holder ferielukket i uge 26, 28 og 29. Hvis du ønsker at tegne en Codan-forsikring i ovennævnte periode, kan det sagtens lade sig gøre. Du kan printe blanketterne ud fra vores hjemmeside, www.fadl.dk. Husk blanketten til Forenede Gruppeliv. Du skal bare udfylde papirerne og aflevere dem på kontoret, eller sende dem med posten. Forsikringen vil så træde i kraft den dag, du påfører som startdato, også selvom kontoret har ferielukket. Hvis du ønsker at lave noget om på din allerede eksisterende forsikring, for eksempel tilføje en cykelforsikring, sender du bare en mail til hr@fadl.dk, eller aakf@fadl.dk, så vil ændringen kunne træde i kraft fra og med den dag, du sender mailen. Du er naturligvis velkommen til at maile angående alle spørgsmål til Kredsforeningen. Jeg vil besvare alle mails i løbet af uge 30. Hvis du ønsker at melde dig ud af FADL, enten fordi du bliver færdig på studiet, eller af andre grunde, skal du bare sende en mail til mig inden den 1. september 2011. Hvis du udmelder dig og har forsikringsordningen, vil dine forsikringer fortsætte til og med den 31. december 2011. Med venlig hilsen FADL, Århus Kredsforening Hanne Rohde

38


A C U TA

Kontakt FADL

Kontakt til FADL FADL, Århus Kredsforening Nørre Allé 32, 8000 Århus C aakf@fadl.dk www.fadl.dk Træffetider:

86206229

Mandag - torsdag: 08.30-16.00 Fredag: 08.30-14.00

Kursuskoordinator

 træffes efter aftale. kursus@aarhus.fadl.dk

FADLs Vagtbureau, Århus A/S Nørre allé 32, 8000 Århus C aavb@fadl.dk www.fadl-vagt.dk Træffetider:

86197800

Personligt alle hverdage 8.30-19.30 Telefonisk henvendelse fra vagttagere fortrinsvist mellem 8.30-19.30. Vagttelefonen er dog døgnåbent alle dage.

Direktør, Michael Dahl Kirkegaard mdk@fadl.dk

86197933

Lønkontoret Træffetider: man-tirs-fre: 8.30-12.30, onsdag 8.30-16.30

86197800

Medicinskfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Sundhedsfaglig konsulent sfk@aarhus.fadl.dk

86197800

Medicinerladen Nørre allé 32, 8000 Århus C 8878@bogpost.dk Hjemmeside: www.medicinerladen.dk

86197111

Åbningstider: alle hverdage 9.00-16.30 Faglig sagsbehandler Torben Conrad (Hovedforeningen) Panum instituttet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N Mobil: 28757479 toc@fadl.dk

35327479

39


A C U TA

40

ACUTA 1124  

Acuta fra uge 25

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you