Page 1

Oppgaven:

Bokforside/Poster for Penguin books Format (BxH): 16 x 23,5 cm Tillatte grafiske variabler: Størrelse, posisjon, retning og sort Font: Helvetica bold

Tittel: On the suffering of the world Forfatter: Arthur Schopenhauer Sitat: A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten. Forlag: Penguin Books Bokserie: Great ideas

Utfordinger: Grunnleggende typografiske spørsmål; samspill mellom ulike størrelser, utforsking av den hvite flaten, typografisk grid, typografisk kompleksitet Plasser teksten inn i formatet. Det er bare tillatt å bruke sort tekst på hvit bakgrunn. Lag så mange ideer/varianter som mulig. Skriv ut etterhvert som variantene blir ferdige.

Stine Berg - 10HBMEDA

1

Emneov erbygge nde Prosjekt


1 Steg

On the suffering of the world Arthur Schopenhauer A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

Penguin books, Great ideas


a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten. On the suffering of the world Arthur Schopenhauer

ON THE SUFFERING OF THE WORLD arthur schopenhauer

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

greate ideas, penguin books

Penguin books . Great ideas


Arthur Schopenhauer

On the suffering of the world

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

on the suffe足ring of the world Arthur Schopenhauer

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten. Penguin Books

Great Ideas

Penguin Books - Great Ideas


ON THE SUFFERING OF THE WORLD Arthur Schopenhauer Great Ideas ÂŤA quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.Âť

on the suffering of the world

arthur schopenhauer a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

great ideas penguin books


S

H C

P O

R U H R T R E A AU world H e h t N f E o

s e th

r e f uf

b g in u in n g

s

.

at

as

pe

nte , a th orld n , o w i t is nced er h s t as in bala s of e n i h a t te ing ther of hs p y ra feel t . no tes weig t an the g a aten k a t n i e e c u t i r u are mpa n ea eing to a q men hey co ed i al b t joy hat e to im ag t b ng e an e or d al ul f th wo anim se o o an h th t i w

on

k oo

e gr

e id

WORLD On the suffering of the

Arthur Schopenhauer . Great Ideas . Penguin Books

ÂŤA quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.Âť


2 Steg

S

H C

P O

u s e

r e ff

b n g i in n g u pe

en t , tha orld n w io d, ert this nce f s o as in ala he pain te b lings er t f a h t o ighs ny r e fee anot n. s e a e ate k t utw e at re th ting e c i u ar mpa n ea eing to a q men hey co ed i al b t g nim joy hat e to ga t a b n r e o l ld the a u f wo anim se o o an h th t wi

h t n

o

R U H T R R E A AU world H e h t N f E o k oo

s

r .g

t ea

i

a de

s


S

H C

P O

u s e

r e ff

b g in u in n g pe

en t , tha orld n o w i d, ert this nce f s o as in ala he pain te b lings er t f a h t o ighs ny r e fee anot n. s te we te th ing ta ea t ick out re a are a g u e a t p in a q men hey om d in al be c t e joy hat e to ag anim g t b n e e or uld mal of th o i w an e os an h th t wi

h t n

o

R U H T R R E A AU world H e h t N f E o k oo

s

r .g

t ea

i

a de

s

R U H T R R E A AU world H e h t N f E o

S

H C

P O

s e th

e f f u

n g ui n g ri p e n

en t , tha orld n o w i d, ert this nce f s o as in ala he pain te b lings er t f a h t o ighs ny r e fee anot n. s e a e t h te k tw e at re t ting ea c u i a g o r a u e a t ein mp in a q men hey b o l c d t a e joy hat e to ag anim g t b n e e or uld mal of th o i w an e os an h th t wi

on

o bo

ks

r .g

t ea

i

a de

s


On the suffering of the world

On the suffering of the world

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

mal being eaten.

mal being eaten.

Penguin books, Great ideas

Penguin books, Great ideas


greate ideas, penguin books

ON THE SUFFERING OF THE WORLD arthur schopenhauer

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

ON THE SUFFERING OF THE WORLD arthur schopenhauer

greate ideas, penguin books


3 Steg

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

ON THE SUFFERING ON THE OF THE SUFWORLD FERING OF THE WORLD arthur schopenhauer

greate ideas, penguin books

greate ideas, penguin books

arthur schopenhauer

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.


greate ideas, penguin books

ON THE SUFFERING OF THE WORLD arthur schopenhauer

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

a quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this world,or that they are at any rate balanced, would be to compare the feelings of an animal engaged in eating another with those of the animal being eaten.

ON THE SUFFERING OF THE WORLD arthur schopenhauer

greate ideas, penguin books


P O

H C

S

su

r ffe

ing

pe

ng

u

in

bo

o

ks

r .g

d ti ea

ea

R U H T R AR AUEworld H the N E of

s

g R P n i r O U e f f H H u C s T R e S h R E t A AU world on H e h t N f E o p

nte , tha orld ion is w ed, c ert ss in th alan of a he pain te b lings er t f a h t o ighs ny r e fee anot n. es a e t h te t g t w k a t in ea uic t ou are pare eat ing q n e y n m a me co ed i al b the joy hat e to ag anim g t b en the or al uld f wo anim se o o an h th t wi

he t n

o

R U H T ER R A AU world H f the N E o

S

H C

P O

s e th

r e f uf

bo n g i in n g u pe

nte , a th orld ion is w ed, t r se n th lanc of as i a s e ain ate b ling her th p f e t r o s e f h t y . no es eig t an the g a aten t w k a t n i e e c u t r ui are mpa n ea eing to a q men hey i b o c t ed imal g joy hat e to a n g t b ea en or uld mal of th o i w an e os an h th t wi

on

s ok

.

e gr

at

e id

as

g en

nte , tha orld w ion d, ert this nce f s s la s o n a i a ain te b ing her the t of hs p y ra feel t . no es eig t an the g a aten t w k a t n i e e c u t i r u are mpa n ea eing to a q men hey co ed i al b t y jo hat e to ag anim t b ng or l e f the ld a u wo anim se o o an h th t wi

ui

n

bo

ok

s

id at e r .g

ea

s


S

H C

P O

R U H T R R E A AU world H e h t N f E o

s e

r e f uf

n g ui n g i n pe

nte , a th orld n , o i s w ced rt i e h s t n as in bala s of e n i g h r f t s pa rate eelin the o o f h t y . n tes weig t an the g a aten k a t n i e e t uic t ou are par ea eing n m a q men hey i b co ed t al g m joy hat e to ni ga t b en the a or d l l a u f wo anim se o o an h th t i w

on

th

bo

o

ks

.g

a re

t

e id

as

R U H T R R E A AU world H e h t N f E o

S

H C

P O

ff u s

g ngu n i er p e

nte , a th orld n o w i d, ert this nce f s o as in ala he pain te b lings er t f a h t o ighs ny r e fee anot n. s e t te th ing ta we ea t ick out re a are a g u e a t p in a q men hey om d in al be c t y ge nim jo hat e to ga t a b n r o l e f the ld a u wo anim se o o an h th t wi

on

e h t

in

bo

s ok

.

e gr

at

e id

as


On the suffering of the world

On the suffering of the world

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

mal being eaten.

mal being eaten.

Penguin books, Great ideas

On the suffering of the world

On the suffering of the world

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

mal being eaten.

mal being eaten.

Penguin books, Great ideas

Penguin books, Great ideas

Penguin books, Great ideas


On the suffering of the world

On the suffering of the world

Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer

A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

A quick test of the assertion that enjoyment outweighs pain in this

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

world, or that they are at any rate balanced, would be to compare the

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

feelings of an animal engaged in eating another with those of the ani-

mal being eaten.

mal being eaten.

Penguin books, Great ideas

Penguin books, Great ideas


Oppgaven:

Vis to eksempler på hvordan 3 ulike forsider/postere kan ha en visuell sammenheng; én serie med liten variasjon og sterk samhørighet og én serie med stor variasjon og svakere samhørighet. Format (BxH): 16 x 23,5 cm Tillatte grafiske variabler: Størrelse, posisjon, retning og sort Font: Valgfritt

Utfordinger: Utforsking av forholdet mellom samhørighet og variasjon. Alle visuelle variabler kan benyttes; form, størrelse, farge, valør, retning, tekstur og posisjon. Hvordan kan disse kombineres for å svare på oppgaveteksten? Tips: Gjør det enkelt!

Stine Berg - 10HBMEDA

2

Emneov erbygge nde Prosjekt


&

FR

X R A S M L L GE to R KA EN nifes H a C M I st R i D n IE u mm

pe

u ng

a at e l e mb prol ir e r t he he ses on. T but t in. s a ti cl se o w ! ng evolu to lo rld t Unite i l o ru c r ng s, he nisti othi a w ntrie t e t Le mmu ave n hav l cou l h y o C ians The of a n r . e ta ins gm cha rkin Wo

o C e h T

in

bo

o

ks

.

e gr

at

e id

as

g r

o E y h e W IN

G A P e s n S e s A n M mo

T

m O o H C

w r O e n ui I W g n pe

to d e rign mu s e d d ap as is ul an an nd. de f i e e i h t uag trut o giv re w g ea n t u r p la und nd .g o , a to al s c s i y e t l k it es li Po ke li ectab solid oo b p a f m res n e o r ui c e g n d ra n pe p ea

ad I h re h fi ic wh t on stir. o e . nt o y, i as s me t o stir r t w ti t n cou foot, was man y m y s,it ery m r en v Wh t set y ea for e s m ju ut ime t o ab as w It

rit

bo

o

l l e

ks

.g

d ti a re

ea

s


«

«

When my country, into which I had just set my foot, was set on fire about my ears,it was time to stir. It was time for every man to stir.

«

the communist manifest/karl marx and freidrich engels/ great ideas/penguin books

Political language is designed to make lies sound truthful and murder respectable, and to give an appearance of solidity to pure wind.

«

«

«

Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Working men of all countries, Unite!

common sense/ thomas paine/

great ideas/ penguin books

why i write/

georg orwell/

great ideas/ penguin books

Emneoverbyggende Prosjekt  

Skoleoppgave vårsemesteret 2011