Page 1

Opgaven er udarbejdet af:

Stina Konstmann

Fag:

Destinationsmanagement

Vejleder:

Rasmus Brunsgaard Sømod

Uddannelse:

International turisme og fritidsmanagement

Semester:

4. semester


Turistkontorer eller digital service i Danmark Indhold Introduktion ............................................................................................................................................ 3 Problemformulering ................................................................................................................................ 3 Metode .................................................................................................................................................... 3 Afgræsning .............................................................................................................................................. 4 Turistkontorers funktion i Danmark ........................................................................................................ 4 Turisternes bevægelsesmønstre ............................................................................................................. 5 Cases: Destinationer under udvikling...................................................................................................... 6 Smilets by (Århus) ............................................................................................................................... 6 Ringkøbing-Skjern ............................................................................................................................... 7 Tønder-Rømø kommune ..................................................................................................................... 8 Smartphones: Det nye sort? ................................................................................................................... 9 En moderne DMO.................................................................................................................................. 10 Et samfund under konstant udvikling ................................................................................................... 10 Perspektivering...................................................................................................................................... 11 Konklusion ............................................................................................................................................. 12 Litteraturliste......................................................................................................................................... 13

2


Turistkontorer eller digital service i Danmark Introduktion Danmark havde i 2011 i alt 43,6 millioner overnattende turister, hvoraf danskernes stod for størstedelen, nemlig 52 %, mens vores naboer syd for grænsen tog 2. pladsen med 27 % og dernæst, Norge, Sverige, Holland og andre nationaliteter.1 For enhver destination er det vigtigt at forholdene er i orden når turisten ankommer og under opholdet. Det er alfa omega at turisten har en god oplevelse og får sine forventninger indfriet eller bliver positivt overrasket. På ferie i Danmark, Turist undersøgelsen 20082 viser at både danske og udenlandske turister viser stor tilfredshed med deres ophold i Danmark. Tilfredsheden med Danmark som feriested afspejler sig også i det faktum at 90 % af de tyske turister har forventninger om at komme tilbage til Danmark igen inden for de næste 3 år, 76 % af svenskerne, 82 % af nordmændene og 73 % af englænderne.3 Jeg ser derfor servicen indenfor turismesektoren som en stor udfordring på at yde den bedste service for turisterne når de er her. Som nævnt er der stor tilfredshed blandt turisterne, men det er altid muligt at overraske dem positivt vha. nye tiltag. Det mener jeg er muligt vha. nye digitale muligheder, som mange destinationer allerede har taget for sig af4.

Problemformulering Denne opgave har til formål at undersøge og underbygge det faktum, at jeg mener at digitale services kan erstatte turistkontorer rundt omkring i Danmark og derved opnå besparelser, effektivisere servicen til turisterne og i det hele taget følge den moderne udvikling.

Metode Først vil turisternes bevægelsesmønstre blive beskrevet; hvor de finder deres informationer omkring deres rejse, samt hvor meget de selv booker og planlægger inden afrejse. Dette skal danne grundlag for om turistkontorerne står klar med services der allerede er taget hånd om af turisterne selv og om de i virkeligheden har brug for at der står et fysisk turistkontor klar når de ankommer til destinationen. 1

Nøgletal Dansk turisme, Visitdenmark

2

8.000 turister i Danmark blev interviewet under deres ferie i Danmark. Rapporten er udarbejdet af VisitDenmark, September 2010 3 På ferie i Danmark, Turist undersøgelsen 2008, s. 20 4 Dette kommer jeg nærmere ind på senere i opgaven

3


Turistkontorer eller digital service i Danmark Dernæst vil jeg inddrage tre kommuner; Århus, Ringkøbing og Tønder-Rømø kommune og bruge deres erfaringer til at overveje om turistkontorerne kan blive erstattet af digitale standere samt applikationer til mobilen. Jeg vil også se på udviklingen i smartphones mv., hvorpå det er muligt for turisterne at få deres informationer om destinationer, attraktioner osv. Endvidere, så vil den moderne DMO blive diskuteret og sammenfattet med digitaliseringen. Der vil igennem opgaven blive analyseret på tal fra rapporter udarbejdet af VisitDenmark samt tal fra Danmarks statistikbank.

Afgræsning Opgaven bliver underbygget af tre cases som har haft erfaring med digital service samt turisternes bevægelsesmønstre i Danmark. Det er derfor kun på baggrund af dette der findes frem til en løsning på problemformuleringen. Der er givet vis mange andre faktorer som spiller ind når man skal foretage en så stor forandring at lukke sit turistkontor, men som jeg ikke har haft mulighed for at afdække i denne opgave.

Turistkontorers funktion i Danmark For at beskrive hvad turistkontorernes funktion er i Danmark, er det vigtigt først at definere hvad et turistkontor er når man taler destinations management. Et turistkontor agere ud fra den strategi som management organisationen har bestemt. VisitSydvestjylland er en DMO (Destination Management Organisation), dvs. management organisation er en organisation, hvor der er fokus på ledelse og selve organisationen. Destination management handler om at skabe en konkurrencedygtig destination og skabe unikke værdier for at turisterne vælger den givne destination i stedet for andre. Destinations Marketing Organisation er en underafdeling til Destination Management Organisation og bliver benyttet som et værktøj i jagten på at tiltrække gæster. Groft sagt så er Destination Marketing Organisation’s eneste opgave at tiltrække gæster og derefter er det ligegyldigt med servicen og om gæsterne kommer igen næste år. I en moderne og effektiv DMO arbejdes der med en lang række

4


Turistkontorer eller digital service i Danmark opgaver for at sikre konkurrenceevnen; marketing, bæredygtighed og produktudvikling er et par af dem.5 Et turistkontor bliver betragtet som en Destination Marketing Organisation 6 når det er i direkte kontakt med turisten. En Destination Marketing Organisation, altså et turistkontor fungerer som et service modtager apparat, dvs. turistkontorer modtager gæsten og skal være med til at promovere den destination som det er service modtager apparat for. En destination marketing organisation kan ikke eksistere uden gæster som det skal være klar til at servicere. VisitSydvestjylland som er en management organisation, driver en række turistkontorer som er et led i service modtagerapparatet.

Turisternes bevægelsesmønstre VisitDenmark har i september 2010 udgivet undersøgelsen

”På

ferie

i Danmark,

Turist

undersøgelsen 2008”7, hvor de har undersøgt en lang række adfærdstræk blandt turisterne i Danmark. Undersøgelsen er baseret på interviews med 8.000 ferieturister under deres ferie i Danmark. Turistkontorerne er der for at servicere turisterne med bl.a. informationer om destinationen og de omkring liggende områder. Denne undersøgelse konkluderer dog, at Internettet er turisternes primære informationskilde (se figur til højre). De benytter Internettet inden deres påbegyndte rejse, til

at

finde

informationer

omkring

overnatningssteder, transport, attraktioner og seværdigheder.

Mange turister søger også

generelle informationer på nettet, hhv. 41 % af de udenlandske turister og 23 % af de danske turister.

5

Powerpoint Lektion 2 DMO, slide 13 af Rasmus Brunsgaard Sømod Powerpoint Lektion 2 DMO, slide 8, af Rasmus Brunsgaard Sømod 7 Udarbejdet af VisitDenmark, September 2010 6

5


Turistkontorer eller digital service i Danmark Ud fra undersøgelsen er det også interessant at iagttage at kun 6-9 % af de udenlandske turister benytter de trykte medier til at finde informationer om deres ferie og endnu færre danskere.8 En anden af turistkontorernes opgave er at tilbyde turisternes overnatningsmuligheder og booke dem. I undersøgelsen ses det at 75 % af turisterne har taget sig af indkvarteringen i Danmark inden rejsen er påbegyndt og de fleste benytter Internettet til at foretage bestillingen. 9

Cases: Destinationer under udvikling Smilets by (Århus) VisitAarhus lukkede deres turistkontor d. 1. september 2011. Årsagen var at pengene som blev brugt til at drive turistkontoret og reklamere for Århus, blev vurderet til at kunne række længere og gøre bedre gavn andets steds. I forhold til de ressourcer turistkontoret har, så bruger de alt for mange kræfter på at vente på at servicere deres gæster.10 Turistdirektøren for VisitAarhus argumentere lukningen med at turistkontoret er dyr i drift og at de elektroniske kanaler som de arbejder med er langt mere attraktive for turisterne. 11 Det kostede mellem to og tre millioner kroner om året at drive turistkontoret i Århus og det samlede årsbudget for VisitAarhus er på knap 16 millioner kroner. Der er 30.000 – 40.000 besøgende på turistkontoret om året, hvoraf de fleste er turister, men der er også en del lokale som kommer for at købe buskort. Antallet af brugere i det fysiske turistkontor er faldende, mens antallet af brugere på VisitAarhus online turistkontor stiger med lynets hast. Antallet af besøgende på VisitAarhus stiger hvert år med mellem 40.000-50.000. Direktøren for Århus City forening mener, at det er den helt rigtige beslutning og argumenterer med at han ikke selv kan huske hvornår han har brugt et turistkontor. Han mener også at turisterne i lang højere grad bruger nettet til at søge information hjemmefra og han kan ikke forestille sig at lukningen af turistkontoret vil få nogen negative følger.12

8

På ferie i Danmark, Turist undersøgelsen 2008, s. 8 På ferie i Danmark, Turist undersøgelsen 2008, s. 9 10 Artikel: VisitAarhus lukker på Banegårdspladsen 9

11 12

Artikel: Århus’ turistkontor lukker Artikel: Infoskærme skal aflæse turistkontor

6


Turistkontorer eller digital service i Danmark Strategien bag lukningen af turistkontoret er at fordele turistkontorets funktioner ud i hele byen og derved give turisterne informationer der hvor de er. Der er derfor opstillet infoskærme i otte af byens største hoteller, to campingpladser samt i Århus lufthavn. Direktøren på hotel Radisson roser den digitale oprustning og siger at infoskærmen får mere og mere opmærksomhed fra gæsterne. Han siger også at det er sjældent deres gæster har behov for at gå på et turistkontor, det de ikke selv har fundet ud af hjemmefra, spørger de receptionisterne til råds om. Derfor er det også fint med det nyhedsbrev som VisitAarhus sender ud til personalet med aktuelle nyheder, derved er personalet altid opdateret med senest nyt i Århus, hvilket ruster dem til at yde bedre service til gæsterne. De mindre seværdigheder får også en platform hos de store, så det vil også sende turisterne videre til de andre seværdigheder.13

Ringkøbing-Skjern I 2011 tilsluttede Ringkøbing-Skjern kommune sig også den digitale udvikling og de var endda de første i Danmark til at etablere et digitalt, interaktivt turistkontor. De har endvidere installeret en skærm ved Bork Havn, to i Søndervig og en i Skjern. I Søndervig f.eks. er det muligt at søge informationer på skærmen på 3 sprog eller man kan kontakte en turistmedarbejder og kommunikere via webcam på det ønskede sprog. Den stærke turistkommune, som et bestyrelsesmedlem fra Ringkøbing betegner den, har investeret mange penge i at forvandle sig fra gammeldags turistservice til moderne digitalservice, men samtidig så har de også hentet en del besparelser ved at afskedige sæsonarbejdere og de sparer personaleressourcer ved kun at have én medarbejder til at kunne betjene fire skærme. Formålet med skærmene er at yde en bedre service for deres turister med udvidet åbningstider, så turisterne kan få deres informationer her og nu og ikke skal vente til den vante åbningstid kl. 9/10 om formiddagen. Kommunen har blikket fremadrettet og prøver ihærdigt på at få deres destination og dets attraktioner ud til turister og gæster på enhver tænkelig måde. De har endda været ude og spørge turister og borgere i området til råds og beder dem komme med digitale ideer. 14

13

Artikel: Infoskærme skal afløse turistkontor

14

Digitale veje til turister, www.dr.dk

7


Turistkontorer eller digital service i Danmark Der er stor prestige og anerkendelse at hente for Ringkøbing-Skjern kommune, for som direktøren for Ringkøbing Fjord Handels- og Turistråd selv siger: ”Der er ingen tvivl om, at vi hermed er den førende danske destination på det digitale, interaktive turistkontor”. 15

Tønder-Rømø kommune De to kommuner har allerede 21 digitale standere rundt omkring på destinationen, men de har beholdt deres to turistkontorer på hhv. Rømø og på torvet i Tønder. Turistchef på Rømø, Bodil Glistrup fortæller at Tønder-Rømø kommune arbejder fortsat med at udvikle materiale så de også kan blive tilgængelige på turisternes Iphone, Ipads mv. Rømø turistkontor, hvor Bodil holder til, er et turistkontor hvor de også tager sig af sommerhusudlejning, hvilket gør det til et anderledes turistkontor. Rømø har 79 % tyske gæster og Bodil mener at de er en del bagud på den moderne front i forhold til danskerne, i hvert fald den ældre generation. De har brug for tryghed i form af personlig kontakt, en brochure i hånden og en 24 timers nødtelefon. Derfor mener hun at det er for tidligt at nedlægge turistkontoret på Rømø. I Tønder er der 3.000 bryllups gæster per år, mange kommer udenlands fra for at blive gift der. Turistkontoret er derfor meget beskæftiget med at hjælpe brudeparrene med at booke overnatninger, finde steder hvor de kan købe brudebuketter, spisesteder, morgengaver osv. De står også for salg af sort sol og andre aktiviteter, samt by - gavekort. Bodil mener at på længere sigt, når turistaktørerne er blevet bedre til at servicere kunderne, så kan det digitale muligvis overtage turistkontorerne. Men det personale der er på turistkontorerne i dag skal klæde turistaktørerne på til at servicere kunderne på bedste vis, sådan at turisterne får den bedste oplevelse som muligt når de skal hente deres information digitalt. Bodil og Tønder-Rømø kommune arbejder sammen med Vejen, Varde, Fanø og Esbjerg kommune og hun mener at et samarbejde med mere fokus på PR og kommunikation og en vision om at tiltrække en masse kunder til området vil øge fokus på muligvis at udvikle nye tanker og ideer til digitale løsninger.16

15 16

Artikel: Syv digitale turistkontorer åbner inden påske Telefonisk interview med Turistchef: Bodil Glistrup d. 10. maj

8


Turistkontorer eller digital service i Danmark Smartphones: Det nye sort? Den moderne udvikling åbner døre til en masse nye og spændende måder at kommunikere, markedsføre og servicere på. Ifølge Danmarks statistik var 33 % af familierne i Danmark i besiddelse af en smartphone i 2011 og dette tal forventes i 2012 at stige til 50 %. 17 Samtidig ses der også en stigning i familiernes besiddelse af tablets eller mini computere og i 2011 var 9 % af familierne i besiddelse af enten en tablet eller en mini computer og i 2012 forventes der at være 19 % af de danske familier som ejer en af de nyere opfindelser.18 Mange af de danske destinationer har allerede udnyttet de nye og smartere måder at markedsføre sig på og til at være mere tilgængelige på. Mange af destinationerne har fået sig en app – et software der gør det muligt at gå ind og få al information der er om destinationen direkte på sin smartphone/tablet el. lign.19 I 2010 var svenskernes hoveddestination i udlandet, Danmark.20 Derfor har jeg beskæftiget mig med en undersøgelse udgivet af VisitDenmark i 2009: ”De sociale medier og rejser”, hvor de i 2008 interviewede 750 englændere og 750 svenskere i alderen 20-60 år, der forventede at rejse udenlands i 2009. De blev spurgt om deres interesse for en interaktiv guide, hvor de kunne downloade en guide som kunne svare dem på de mest gængse spørgsmål, og som kunne opdateres undervejs. Svenskernes mening fordelte sig således at 34 % synes det kunne være ”lidt interessant”, 30 % synes det kunne være ”noget interessant”, mens 7 % synes det kunne være ”meget interessant”. Mens englænderne lå et par procenter lavere i hver kategori. 21 Så en stor del af Danmarks turister, altså svenskerne, er interesserede i en interaktiv guide til deres mobiltelefon, en service som nu er mere eller mindre tilgængelig på smartphones. Den interaktive guide er på en måde lig med et turistkontor. De har samme funktion: at servicere turisten med svar og info om destinationen. Fordelen ved den interaktive guide er dog bare at den er langt bedre tilgængelig for turisten, samt den i det lange løb er billigere end et turistkontor.

17

www.statistikbanken.dk/VARFOBR www.statistikbanken.dk/VARFORBR 19 Det mobile Sydvestjylland 20 Rapport: Opfattelsen af Danmark i udlandet 18

21

De sociale medier og rejser

9


Turistkontorer eller digital service i Danmark En moderne DMO Udfordringen i at se lyset i digital services i stedet for turistkontorer ligger sandsynligvis i DMO’ens ledelse. Ledelse og drift er nøglen til at skabe en stærk DMO og udvikle en stærk destination. Destination management går bl.a. ud på at have strategisk planlægning fastlagt for at kunne skabe eller vedligeholde en stærk DMO. 22 En moderne DMO tager også ansvar for sin destination og skal følge med i udviklingen og tilpasse sig sine turisters behov og gøre det bedste for dem.

Bæredygtighed er et

nøglebegreb indenfor en moderne DMO. Hvis destinationerne vælger at benytte digital service og derved lægge alle deres brochurer og kataloger online, så sparer de en masse ressourcer og materialer på at producerer dem og have dem på hylderne på turistkontorerne. Dermed viser de at de tænker langsigtet og tænker på de konsekvenser som det har på naturen og miljøet.

Et samfund under konstant udvikling Vores samfund ændrer sig hele tiden pga. nye muligheder, ny viden og stræben efter at være de bedste. Der er en anden sektor i serviceindustrien som også er blevet påvirket af digital service. Rejseprodukter (flybilletter, togbilletter mv.) bliver i høj grad købt over nettet i dag. I Danmark i 2011 har over halvdelen (55 %) af de der har e- handlet, købt rejseprodukter online.23 Samme udvikling gør sig gældende når det kommer til billetter til teater, koncerter mv., da har 67 % af dem der har e- handlet i 2011 købt deres billetter online.24 Rejseprodukter og teaterbilletter er en del af sortimentet hos turistkontorerne, men ud fra tallene, så er det noget danskerne selv køber online. I de sidste 10 år er mange af kioskerne på de mindre togstationer / busstationer lukket ned og jeg tror dels det har været pga. nedskæringer, men også pga. der ikke er blevet solgt nok. Togbilletter kan man trække i de digitale billetautomater og busbilletter kan man bestille hos buschaufføren. Inden for de sidste par år er det endda blevet muligt at bestille og betale sin tog/busbillet på sin mobiltelefon og derved har man altid billetten liggende et sikkert sted og den er nem at

22

Powerpoint Lektion 1 Hvad er destination & Intro, slide 10 af Rasmus Brunsgaard Sømod Statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 24 Statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024 23

10


Turistkontorer eller digital service i Danmark hente frem på sin skærm. Endvidere, så har det nok ikke længere kunne betale sig at drive de små kiosker længere grundet de smartere og hurtigere digitale opfindelser.

Perspektivering Hvis det er muligt for en stor kommune som Århus at lukke deres turistkontor ned og uddelegere dets funktioner, så vil jeg påstå at det også er muligt for Tønder og andre turistkontorer i Danmark. Tønder rådhus som står for vielserne samt borgerservice kunne nemt have brochurer om overnatninger m.m. samt rådgive brudeparrene og ikke mere en 50 meter fra Rådhuset ligger Tønder Hus, hvor det både er muligt at overnatte og spise. Så hvis de omkringliggende turistaktører blev rustet til at servicere brudeparrene samt de andre turister der kommer på turistkontoret, så ser jeg ingen grund til at turistkontoret i Tønder ikke kan lukkes ned. På baggrund af de tre cases mener jeg, at turistkontorerne kan erstattes af digital service, men også vha. udelegering af turistkontorets funktioner til de steder hvor turisten kommer; en slags ”vi kommer til dig” – princippet. Turistkontorernes opgaver i dag er at yde turisterne den bedste service og informere dem om destinationen. Jeg synes, at de to cases om Århus og Ringkøbing – Skjern kommune er to succeshistorier og de har begge gode grundlag for at gå over til digital service i stedet for at have et dyrt og i nogen sammenhænge nytteløst turistkontor. Jeg mener derfor, på baggrund af min rapport, at turistkontorer på sigt kan erstattes af digital service. De fleste turistkontorer burde allerede nu kunne uddelegere deres opgaver til hoteller og campingpladser, så servicen er der hvor turisten er og herefter lukke turistkontorerne ned. Det kræver dog at turistaktørerne bliver klædt på til at skulle servicere turisterne og det kunne man gøre ved at afholde nogle kurser for personaler omkring destinationen og hvad den har at byde på, samt gøre ligesom VisitAarhus der sender nyhedsbreve ud til turistaktørerne med nyheder omkring begivenheder osv. På destinationen. Jeg tror, at vi i fremtiden vil komme til at opleve flere destinationer lukke deres turistkontor og uddelegere opgaverne til turistaktørerne, samt benytte de digitale services til at nå ud til deres turister og yde dem deres bedste service.

11


Turistkontorer eller digital service i Danmark Konklusion Ser man på turisternes bevægelsesmønstre, så er det tydeligt at flere og flere finder deres informationer omkring deres rejse på nettet. Det er også her de selv ordner bestilling af overnatningssteder i Danmark, inden deres påbegyndte ferie og kun en lille del af turisterne benytter endnu de trykte medier til at finde informationer m.m. I Danmark er der en tendens til at vi bliver mere afhængige og knyttet til digitale services. I 2012 forventes det af 50 % af de danske familier vil være i besiddelse af en smartphone. De mange applikationer til smartphones åbner en masse muligheder. Svenskerne, hvis hoveddestination i udlandet i 2010 var Danmark, viser stor interesse for en interaktiv guide til mobilen, en slags online turistkontor som kan give informationer om rejsen i Danmark. Både Ringkøbing – Skjern kommune og Århus kommune har omstillet sig fra gammeldags turistkontorer til digital service, indtil videre med stor succes. De har opnået besparelser, reducering i personaleressourcer og optimeret deres tilgængelighed af service til turister. Tønder kommune har i modsætning til de to nævnte kommuner, beholdt deres turistkontor, da de ikke mener at deres turister, hvoraf størstedelen er tyskere, er klar til at deltage i det digitale løb. Enhver moderne DMO med respekt for sig selv tager ansvar og følger med i tidens udvikling, ellers er det ikke længere en moderne DMO. Det er vigtigt for en destination at tænke på bæredygtighed og værne om miljøet. Ved at digitalisere sin destination sparer kommunerne både penge og ressourcer på at producere så mange brochurer og kataloger. Jeg mener derfor, på baggrund af turisternes bevægelsesmønstre, samt de 3 cases og den konstante udvikling, at man stærkt kan tage til overvejelse om turistkontorerne skal erstattes af digitale services. Forandring er altid svært og det kræver en indsats for destinationerne at omstille sig fra at have et turistkontor til at benytte digitale services. Det kræver at turistaktørerne bliver klædt på til at servicere deres gæster og yde dem en god service. Derved kan turistkontorets opgaver blive uddelegeret til infoskærme, mobile apps og til diverse turistaktører, de steder hvor turisterne opholder sig.

12


Turistkontorer eller digital service i Danmark Litteraturliste Fodnote 1:

http://www.visitdenmark.dk/danmark/dadk/menu/danskturisme/tal/tal-statistik/noegletal-danskturisme/noegletal-dansk-turisme.htm udgivet af VisitDenmark, besøgt d. 9/5 kl. 13.00-16.00

Fodnote 2, 3, 7, 8, 9:

http://www.visitdenmark.com/NR/rdonlyres/962C6378-989C-4DCDB939-F740E5EEC8E3/0/PaaferieiDanmarkTuristundersoegelsen2008.pdf udgivet af Visitdenmark, besøgt d. 9/5 kl. 10.00-12.00

Fodnote 10:

http://stiften.dk/nyheder/visitaarhus-lukker-paa-banegaardspladsen artikel udgivet af Århus Stiftstidende, besøgt d. 9/5 kl. 12.00

Fodnote 11:

http://stiften.dk/aarhus/aarhus-turistkontor-lukker udgivet af Århus stiftstidende, besøgt d. 9/5 kl. 12.00

Fodnote 12,13:

http://stiften.dk/aarhus/infoskaerme-skal-afloese-turistkontor udgivet af Århus stiftstidende, besøgt d. 9/5 kl. 12.00

Fodnote 14:

www.dr.dk/p4/vest/Nyheder/RingkoebingSkjern/2012/04/11/123246.htm udgivet af DR, besøgt d. 9/5 kl. 14.00-16.00

Fodnote 15:

http://theinteractivesyndicate.com/turist/downloads/artiklerOle.pdf artikel i ugeavisen Ringkøbing uge 30, onsdag d. 30 marts 2011, besøgt d. 11/5 kl. 13.00

Fodnote 16:

Telefonisk interview med Turistchef på Rømø, Bodil Glistrup, foretaget d. 10/5 kl. 13.00

Fodnote 17,18,23, 24:

www.statistibanken.dk udgivet af Danmarks Statistik, besøgt d. 8/5 kl. 10.00-12.00

Fodnote 19:

http://sydvestjylland.com/da/info-booking/smartphones/ udgivet af sydvestjylland, besøgt d. 11/5 kl. 10.00-13.00

Fodnote 20:

http://www.visitdenmark.com/NR/rdonlyres/800F4E01-F030-498A9CDA-AB7F72FF074D/0/OpfattelsenafDanmarkiudlandet.pdf, udgivet af Visitdenmark, besøgt d. 11/5 kl. 14.00

13


Turistkontorer eller digital service i Danmark Fodnote 21:

http://www.epages.dk/visitdenmark/284/fullpdf/full4fb371267f28a.pdf, udgivet af Visitdenmark, besøgt d. 11/5 kl. 13.00

14

Turistkontorer eller digital service i Danmark  

Skal turistkontorerne erstattes af digital service i Danmark

Turistkontorer eller digital service i Danmark  

Skal turistkontorerne erstattes af digital service i Danmark

Advertisement