Page 1


Žurnalac br.2  

Drugi broj "Žurnalca", malih novina za decu i roditelje. Za "Žurnalac" pišu polaznici Male škole novinarstva i Škole kreativnog pisanja "Čip...

Advertisement