Page 1

NR 48

openluchttheaterfestival

THEATER op DE MARKT Zevenjaarlijkse

Virga Jesse feesten

WIN! Tickets voor Zin In Zomer, Summer Camps en Theater op de Markt


De keuze van

diRk swaRteNbRoekX Dirk swartenbroekx is een bezige bij. onder de naam Buscemi trekt hij het hele land (en de wereld) rond om op te treden als dj, met of zonder live band. op 28 augustus houdt hij halt in Hasselt, meer bepaald in het Modemuseum, voor een dj-set. ondertussen speelt hij ook in de nieuwe band Radical slave, waarmee hij op pukkelpop staat. En als je hem eens niet op een podium aantreft, bestaat de kans er in dat je hem op een Hasselts terrasje tegenkomt. op welke evenementen in augustus tref je hem zeker aan:

de keuZe vaN diRk swaRteNbRoekX

2

viRGa jesse feesteN

3

RimpelRock

7

muZiek

8

podium

11

theateR op de maRkt

12

eveNts

14

puuR hasselt

15

spoRt

16

2

eXpo

17

aGeNda

18

adResseN

24

Traditiegetrouw ga ik elk jaar naar Pukkelpop. Het festival bestaat ondertussen 25 jaar en net zoals de afgelopen 24 jaar ben ik ook dit jaar van de partij. Het is een festival waar ik me thuis voel en altijd wel enkele nieuwe leuke bands ontdek. Door het drukke programma dat ik deze maanden heb, ben ik er helaas enkel de dag dat ik zelf optreed met Radical Slave, het ‘no wave’-project dat ik dit jaar samen met Mauro en Remo Perrotti heb opgestart. Op 11 augustus opent de Japanse Tuin zijn deuren ’s avonds. Daar wil ik wel eens een kijkje gaan nemen. Ik ben al geregeld in Japan geweest om op te treden en de Japanse cultuur spreekt me enorm aan. Een unieke kans om de tuin te aanschouwen als de avond valt.

In kunstencentrum BELGIE organiseren enkele eigenzinnige ontwerpers hun creaties onder de noemer Handmade in Belgium. Eén van de deelnemers, Karolien van Paplou, ken ik van een festival in Amerika en in haar winkel in Hasselt ga ik geregeld een kijkje nemen. Altijd leuke spullen te vinden en op deze markt zal het niet anders zijn. Ten slotte ga ik ook naar de nieuwe expo in CIAP, Between the Sacred and the Profane. Naar aanleiding van de Virga Jessefeesten staat het sacrale centraal. De expo’s in CIAP zijn steeds de moeite waard en ik ben heel benieuwd hoe het sacrale naar voren wordt gebracht in deze tentoonstelling.


HAssElT ViERT VAn VRiJDAg 13 ToT En MET zonDAg 29 AugusTus VooR DE 45sTE KEER DE zEVEnJAARliJKsE ViRgA JEssEfEEsTEn. MET HonDERDDuizEnDEn BEzoEKERs ÉÉn VAn DE gRooTsTE En BElAngRiJKsTE EVEnEMEnTEn in onzE pRoVinciE. DE EigEnTiJDsE oMMEgAng, MET MEER DAn 2.000 DEElnEMERs, DE VERsiERDE RoTTEn En DE MEER DAn 400 gRoTE En KlEinERE culTuRElE VooRsTEllingEn MAKEn VAn DE ViRgA JEssEfEEsTEn DiT JAAR ongETWiJfElD WEER EEn onVERgETEliJK EVEnEMEnT. WE zETTEn DE HoogTEpunTEn op EEn RiJTJE:

opEningsfEEsT Het openingsfeest op 13 augustus in de SintQuintinuskathedraal staat volledig in het teken van het thema van de feesten ‘Virga Jessefeesten, tijd ons gegeven’ en is dan ook een uitnodiging om samen te feesten. Tijdens de viering wisselen teksten, gebeden, poëzie, zang en dans elkaar af. Op het einde van de viering opent de voorzitter van het Virga Jessecomité de feesten en nodigt iedereen uit om fakkels en kaarsen met het grote vuur aan te steken en zo het feestvuur naar de stad, de rotten en de parochies te brengen om het feest aan te kondigen. vrijdag 13 augustus, 19u in Sint-Quintinuskathedraal

ZeveNjaaRlijkse

viRGa jesse feesteN oMMEgAngEn De ommegang met meer dan 2.000 deelnemers vormt ongetwijfeld het hoogtepunt van de feesten. De Virga Jesseommegang trekt op zondagnamiddag 15, 22 en 29 augustus door de Hasseltse straten. Rond 15 uur passeert de ommegang langs de tribunes op het Kolonel Dusartplein waarna de versierde straten van de stad aangedaan worden. Nieuw voor deze editie is de avondommegang op woensdag 18 augustus. Elke ommegang heeft een eigen parcours. De ommegang kan vrij gevolgd worden langs het parcours. Op het Kolonel Dusartplein zijn 4.000 tribuneplaatsen beschikbaar per ommegang. Een zitje in voorverkoop kost tien euro, twaalf euro op de dag van de ommegang.

RonDgAng VAn DE lAngEMAn Op maandag 16 augustus vertrekt aan Het Stadsmus de Hasseltse reus Don Christophe – of de Langeman – samen met zijn rederijkers van De Roode Roos voor een toertje door de versierde stad. In de Dorpsstraat krijgt hij het gezelschap van Hendrik en Katrien - volgens een legende de oudste inwoners van de stad en van de ‘boeren’ van het rot ‘het Dorp’. Samen trekken ze dan via het stadhuis naar de Virga Jessebasiliek waar om 11 uur de Hasselaren een kopje erwtensoep krijgen. De rest van de dag slaat de reus de drukte gade op de Grote Markt en laat zich de bewondering van alle bezoekers welgevallen. maandag 16 augustus, vanaf 10 uur in binnenstad

zondag 15, 22 en 29 augustus, 15u en woensdag 18 augustus, 19u30, binnenstad alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

3


ViRgA JEssEspEl Het in 1954 geschreven en groots opgevatte Virga Jessespel werd voor de feesten van dit jaar door Roland Ramaekers en Jan Stevens herschreven. Hun werk kreeg als titel mee ‘Ziedaar uw moeder’ en laat zien hoe een grootmoeder haar kleinkind inwijdt in de verering van de Virga Jesse en in de legendes en de magie van de Virga Jessefeesten. Een massaspel met meer dan 90 deelnemers. De toegangsprijs bedraagt € 13 / € 12 (UiTpas). 14, 15, 19, 22, 24 en 28 augustus, 20u30 in cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5

MARiAVEspERs Dit groots meesterwerk voor solisten, koor en uitgebreid orkest viert in dit Virga Jessejaar zijn 400ste verjaardag. De prachtige uitvoering door Currende o.l.v. stichter Erik Van Nevel, beroerde reeds in binnen- en buitenland het talrijk opgekomen publiek. € 20

Feyen), het vocaal ensemble Reflection (o.l.v. Patrick Windmolders), het Kathedraalkoor Hasselt (o.l.v. Ludo Claesen) en het gregoriaans ensemble Psallentes (o.l.v. Hendrik Van den Abeele) verzorgen de concerten van deze rijkgevulde dag. Dagticket: € 35, avondticket: € 12, per voorstelling: € 8 / € 5

€ 20, dinsdag 17 augustus, 20u in Heilig Hartkerk, Palmstraat

zaterdag 28 augustus, vanaf 10u in Virga Jessebasiliek en de Minderbroederskerk

suoR AngElicA Wanneer operahuizen Puccini programmeren, lopen de zalen steevast vol. Deze eenakteropera is dan ook een enige gelegenheid om te genieten van de heerlijke melodieën waarmee Puccini het dramatische en wonderlijke verhaal van de kloosterzuster Angelica verklankt. Een productie van het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans o.l.v. Robert Luts. € 10 / € 8 (UiTpas/65+).

zingEn VooR DE ViRgA JEssE ‘Zingen voor de Virga Jesse’ is een muzikaalliturgische avond. Centraal staan de liederen die Paul Schollaert sinds 1968 componeerde voor de ommegang. Het thema is ‘het avondgebed van Maria’ die terugblikt op haar leven. De avond vol samenzang en reflectie staat onder de bezielende leiding van Paul Schollaert zelf. Aan de orgel zit Paul Steegmans die sinds 1989 dansen en instrumentale bewerkingen voor de ommegang schrijft. Een koor ad hoc zingt meerstemmige zettingen van deze mariale liederen.

19, 23 en 25 augustus, 20u in Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans,Kunstllaan 12 BAcH in DE KiJKERKlAViERconcERTo’s Dit concert met een spectaculaire bezetting van vier piano’s zet Johann Sebastian Bach in de kijker. Willy Appermont, Jean-Marie van Broeckhoven, Paul Steegmans en Ludwine Thoelen spelen samen met het Limburgs strijkkwartet vier concerto’s van Bach. Het zijn de eerste klavierconcerto’s uit de muziekgeschiedenis. € 8 / € 6 (UiTpas) donderdag 26 en vrijdag 27 augustus, 20u in Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans, Kunstlaan 12

ViRgA JEssEconcERT MET lisA DEl Bo En cHRisToff

JongEREnpRogRAMMA De jongeren kunnen tijdens de Virga jessefeesten gedurende 14 dagen terecht op de Hasseltse Fruitmarkt. Daar slaat namelijk Campo Blanco zijn tenten op met een goed gevuld en swingend avondprogramma, waaronder optredens, een Afrikaanse avond, een filmavond en nog veel meer. Meer info op www.campoblanco.be. 14 tot 28 augustus, Fruitmarkt sloTfEEsT De 45ste editie wordt feestelijk afgesloten in het hart van de binnenstad. Het wordt een dankfeest voor alle deelnemers aan de ommegang, voor de vele vrijwilligers van de werkgroepen, voor de bewoners van de rotten en voor alle Hasseltse inwoners. Bij een hapje en een drankje kan er gezellig nagepraat worden over de voorbije editie van het Zevende Jaar.

DAg VAn DE REligiEuzE MuziEK Op zaterdag 28 augustus staat de religieuze muziek centraal op elk uur van de dag. Van ochtend tot avond vullen koor- en orgelklanken de religieuze ruimten van de Virga Jessebasiliek en de Minderbroederskerk. Het gemengd koor Margoda (o.l.v; Marcel Lambrichts), organist Johan Hermans, het Manteliusensemble (o.l.v. Jos Cupzondag 29 augustus, 19u pens), het Kathedraalkoor Brussel (o.l.v. Inge in de binnenstad en op Grote Markt

Lisa del Bo is deze editie de gastvrouw van het grootse en unieke Virga Jessefeestconcert. Ze krijgt muzikale ondersteuning van Hasselaar Willy Claes, het Virga Jessecollegekoor en het van Helmut Lotti bekende Golden Symphonic Orchestra.. Schlagerprins Christoff toont zich ongetwijfeld van een minder bekende, maar des te verrassendere kant. Het wordt een fris en doorleefd programma waar bekende religieuze hits gebracht worden, samen met enkele ommegangsliederen. Lisa Del Bo stapt trouwens ook zelf mee in de ommegang. Toegangsprijs: € 25 / € 22. Combi-pakket: 2 tickets + CD Virga Jessefeesten: € 60. vrijdag 27 augustus, 20u, Grenslandhallen, Gouverneur Verwilghensingel 70

4

zaterdag 21 augustus, 20u in Sint-Catharinakerk, Sint-Katarinaplein

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be


eXpo’s

pRAKTiscHE info De evenementen zijn gratis, tenzij anders vermeld.

tijdeNs de viRGa jessefeesteN

Tickets van betalende voorstellingen zijn te koop bij Toerisme Hasselt/UiTpunt, Lombaardstraat 3 (Stadhuis), 011 23 95 40 toerisme@hasselt.be. Behalve tickets van Virga Jessefeestconcert met Lisa Del Bo en Christoff, deze zijn verkrijgbaar via sherpa. be of op 070/34 50 50. Tickets voor Mariavespers zijn te bestellen bij cultuurcentrum Hasselt Kunstlaan 5, 011 22 99 33, plaatsbespreking@ccha.be

nAAsT DE oMMEgAngEn En DE VElE culTuRElE VooRsTEllingEn sTAAn ooK DE EXpo’s in DE MusEA in HET TEKEn VAn DE ViRgA JEssEfEEsTEn of HAnDElEn oVER EEn THEMA DAT op DE ÉÉn of AnDERE MAniER VERBonDEn is MET DE fEEsTEn. EEn oVERzicHT:

Toerisme Hasselt is alle dagen open: op werkdagen van 9 tot 17 uur, op zaterdagen van 10 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 10 tot 14 uur. Tijdens de feesten is het kantoor alle dagen doorlopend open van 9 tot 22 uur. Informatie omtrent het gedetailleerde programma kan u vinden op de website www. virgajessefeesten.be of in de Gids Virga Jessefeesten 2010 (€ 6). Te koop bij UiTpunt/Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3 en vanaf 13 augustus in shop Virga Jessefeesten, Vismarkt 5, Hasselt. Verder is bij UiTpunt/Toerisme Hasselt een gratis brochure beschikbaar met het programma van dag tot dag.

ingEWiKKElD In de rust en broze sfeer van het voormalige Clarissenklooster, wordt het tentoonstellingsproject ‘inGewikkeld’ gecreëerd. Hedendaagse kunstenaars, uit uiteenlopende disciplines, tonen aan hoe zij ‘in-gewikkeld’ interpreteren. In het begin van de 21e eeuw is inwikkelen immers een heel functioneel iets geworden: zelfs een papieren krant wordt in plastic gewikkeld. Maar in het verleden had in-wikkelen vaak een meer verhulde, mysterieuze betekenis. Zo ook bij de middeleeuwse ingewikkelde schedels uit de abdij van Herkenrode, die tijdens de Virga Jesse feesten 2010 getoond worden in de kathedraal van Hasselt. Daarnaast lieten de kunstenaars zich ook uitdagen door die andere betekenis van ‘ingewikkeld’: moeilijk en complex.

DEVouT/DiVinE, MoDE Vs. REligiE Deze expo in het Modemuseum geeft geen traditioneel overzicht van religieuze kledij of textiel, maar focust op de relatie tussen hedendaagse mode en religie. De nadruk ligt op de integratie en vertaling van religieuze symboliek in ontwerpen van de afgelopen decennia. Originele interpretaties van boerka’s, en bidmatje in de vorm van een handtas, rozetten en habijten omgevormd tot catwalkensembles en haute couturenonnen zijn slechts enkele voorbeelden. tot zondag 9 januari, 10u – 17u (di – zo) Modemuseum Hasselt, Gasthuisstraat 11 € 5 / gratis (-12 jaar) 011 23 96 21 – www.modemuseumhasselt.be

van 2 augustus tot 29 augustus, 14u - 18u (elke dag) en wo 15 en 25 augustus van 14u - 22u Clarissenklooster, Guffenslaan 43 gratis www.ingewikkeld.be

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

5


eXpo’s

tijdeNs de viRGa jessefeesteN vRouweNtoNGeN & maNNeNpRaat, tot 26 september, Nationaal Jenevermuseum, Witte Nonnenstraat 19, € 3,50, 011 23 98 60, www.jenevermuseum.be moedeRs – Foto-expo Lieve Blancquaert, van 12 augustus tot 5 september Huis Vanstraelen, Koningin Astridlaan 35 , 14u 18u (ma-vr), 11u - 18u (zo), gratis de viRGa jessefeesteN iN wooRd eN beeld, tot 25 september, 10u – 19u (ma-vr) en 10u – 16u (za), Provinciale Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan 17, gratis, 011 29 59 00 liefde vooR het boek - Vlaamse bibliofiele boeken en suites uit de 20ste eeuw, van 14 augustus tot 5 september, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, 10u – 17u (di-vr), 13u – 17u (za-zo), gratis, www.ccha.be museum pateR valeNtiNus, 9u - 11u30 en 13u30 – 16u (ma-za), 9u45 - 11u30 en 13u30 - 16u (zo), Minderbroederskerk, Minderbroedersstraat 19, gratis, 011 24 10 63

ViRgA JEssE in DE MosAiculTuuR In Park Natuur & Cultuur staat een vijfmeter hoge Virga Jesse, bedekt met duizenden levende plantjes, gemiddeld vierhonderd plantjes per vierkante meter

ik Geloof iN de kuNst - hedendaagse christelijke kunst, van 14 tot 29 augustus, Doxa, Lombaardstraat 17, 16u - 20u (wo), 14u - 18u (za), 13u - 15u en 19u - 20u (zo), vrije bijdrage

tot 2 november, 10u – 18u (ma, wo - do , za - zo) Park Natuur & Cultuur, Runksterkiezel € 4,50 / gratis (-12 jaar) www.parknatuurcultuur.be

icoNeN. eeN oNtmoetiNG, van 13 tot 22 augustus, tijdens openingsuren van de Minderbroederskerk, gratis de schedelReliekeN vaN heRkeNRode, van 13 augustus tot 12 september, Sint-Quintinuskathedraal (Brigittakapel), 9u – 16u30, gratis, www.erfgoedcelhasselt.be het leveN iN eeN kloosteRGemeeNschapFoto-expo Jos Aerts, van 14 augustus tot 29 augustus, 14u - 22u, gratis betweeN the sacRed aNd the pRofaNe, tot 29 augustus, 14u - 18u (di-zo, tot 13 augustus), daarna: 11u-18u (di-vr) en 14u - 18u (za-zo), CIAP, Armand Hertzstraat 21, gratis, www.ciap.be feest - kunsttentoonstelling Sakoura, van 13 tot 29 augustus, 19u – 22u (ma-vr), 15u – 22u (za–zo), Zaal Onder de Toren, Thonissenlaan, gratis

fEEsT in DE sTAD Feestelijke tentoonstelling over een veelzijdig illustrator: Tom Schamp, bekend van zijn illustraties voor verschillende kranten en tijdschriften. Maar bovenal is hij illustrator van prentenboeken voor kinderen. Het werk van Tom Schamp is heel herkenbaar en zit vol ideeën die de fantasie prikkelen en uitnodigen tot zelf verhalen verzinnen. Het thema ‘Feest’ is zeer aanwezig in het werk van Schamp en hierdoor sluit de tentoonstelling mooi aan bij de Virga Jessefeesten. tot 7 november, 14u – 17u (wo-za en elke eerste zo van de maand) Literair Museum, Bampslaan 35 € 2,50 / € 2 (-18) 011 26 17 87 - www.literairmuseum.be

viRGa jesseblauw, van 13 augustus tot 29 augustus, Galerie T, Hemelrijk 5, gratis, www.galeriet.be beiaaRdtoReN, van 14 tot 28 augustus, SintQuintinuskathedraal, Vismarkt, 20u – 23u, € 1,5 / gratis (-12 jaar) feRtilitas, van 14 tot 29 augustus, Galerij Luminé Image-Art, Demerstraat 60-62, gratis time tomb - Arcangelo Sassolino, tot 29 augustus, Z33, Zuivelmarkt 33 , gratis, www.z33.be wahRheit uNd dichtuNG - Piet Stockmans, van 13 tot 30 oktober, De Tijd Hervonden, Witte Nonnenstraat 8, 10u - 18u (ma – za), gratis, www.detijdhervonden.be

6

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

innERcoMA - pHilip METTEn Philip Metten heeft vleugel ‘58 van Z33 getransformeerd tot een gigantische sculptuur. Eigen werk en werk van Romeo Hoornaert, Eva De Leener, Tom Tosseyn en Toon Aerts maken van het tentoonstellingsgebouw zelf een kunstwerk. Een schilderij, gedrapeerd in de vorm van een grot, geeft toegang tot de sculptuur. Door deze ingreep is het gebouw uitzonderlijk langs de Zuivelmarkt te betreden. Met Innercoma en de eigen beeldentaal van Philip Metten, sluit Z33 op een bijzondere manier aan bij het Zevenjaarlijkse Virga Jessegebeuren. tot 9 oktober, Z33, Zuivelmarkt 33 gratis 011 29 59 60 - www.z33.be

NoctuRNes iN de musea Speciaal tijdens de Virga Jessefeesten zijn er op donderdagavond nocturnes in de musea. Op donderdag 19 en 26 augustus kan je het Nationaal Jenevermuseum, het Modemuseum Hasselt, Z33, Het Stadsmus en het Clarissenklooster met de expo inGewikkeld gratis bezoeken van 19 tot 24 uur. In de musea animeren extra activiteiten je bezoek. Er zijn extra rondleidingen, optredens van kerkkoren tot swingbands en poppentheater. Meer info vind je terug op www.virgajessefeesten.be. donderdag 19 en 26 augustus, 19u - 24u diverse musea gratis www.virgajessefeesten.be


Robin Gibb Frans Bauer

Laura Lynn

Arrival From Sweden

Internationale editie

Rimpelrock Rimpelrock gaat dit jaar meer dan ooit internationaal. Samen met een handvol Vlaamse zangers zorgen ze ongetwijfeld voor de gekende gezellige sfeer op Rimpelrock. Internationale artiesten van dienst: Engelbert Humperdinck, Robin Gibb, Arrival From Sweden en Frans Bauer. Vele van deze acts kan je maar zelden aan het werk zien in ons land en het is dan ook een hele eer dat ze exclusief naar de Rimpelrock-weide willen afzakken. Met deze namen passeert zowat de hele populaire muziekgeschiedenis de Rimpelrock revue. Engelbert Humperdinck draait al verschillende decennia mee en met zijn 74 lentes is hij nog steeds onklopbaar. Bee Gees-icoon Robin Gibb presenteert de grootste klassiekers van het befaamde seventies trio. Arrival From

Sweden is de beste ABBA tribute band ter wereld die zelfs complimentjes kreeg van de echte ABBA-leden. Ook de sterkste artiesten aan het Vlaamse showbizzfirmament worden niet vergeten: Christoff en Lindsay, Laura Lynn, Will Tura, John Terra en Garry Hagger geven allen present. Kortom, meezingen en swingen verzekerd.

vorig jaar en mogen uiteraard in 2010 ook niet ontbreken. En zeker niet te vergeten: Will Tura! De Keizer van het Vlaamse Lied is begin augustus jarig en dit jaar zijn we uitgenodigd op zijn verjaardagsfeestje op Rimpelrock. Ten slotte werd Tom Waes aan de affiche toegevoegd. Dat heel de wei ‘Dos Cervecas’ zal meebrullen is nu al een zekerheid.

Schlagerkoning Frans Bauer is er voor de vierde keer bij en ook Laura Lynn keert terug naar een van haar favoriete podia. Christoff en zus Lindsay waren een van de revelaties van

zaterdag 14 augustus, 10u30 Festivalweide Kiewit € 20 www.rimpelrock.be

Volksfeest op festivalterrein in Kiewit Pukkelpop bestaat 25 jaar (maar is helaas al lang uitverkocht), en al 20 jaar lang heeft het Kiewit als thuishaven. Twee verjaardagen samen! Om de Kiewitenaren en alle Hasselaren te bedanken voor de jarenlange samenwerking, geven de stad en de organisaties van Pukkel- en Rimpelrock een groots volksfeest. Op vrijdag 13 augustus wordt iedereen uitgenodigd op het feest op het festivalterrein van Kiewit. Om 16u is er eerst een korte herdenkingsceremonie voor Felice aan de kerk van Kiewit. Vanaf 16u30 start het volksfeest op de festivalweide met o.a. het Retro Swingfeest van Radio Modern, The Al Paone Band en de L&M Band. Voor de jongere muziekliefhebbers is er doorlopend kinderanimatie met o.a. djembéinitiaties, circusworkshops en voorleessessies in het tipidorp. vrijdag 13 augustus, vanaf 16u Festivalweide, Kiewit € 5 volksfeest@hasselt.be

alle recente info op www.UiTinHasselt.be

7


Wekelijks Toeternietoe Zomerfestival Net zoals in juli treedt de sfeer- en ambianceband Toeternietoe samen met een gastgroep wekelijks op aan het Molenpoortplein. Normaal is dit altijd op woensdag, maar omwille van de Virga Jessefeesten verhuizen de twee laatste optredens in augustus naar donderdag. Op 4 augustus komen Elke & Tom langs. Zus en broer spelen respectievelijk bij Xpress Delivery en The Fools. Nu brengen ze bekende covers uit alle genres in een heerlijke mix de revue. Een week daarna is het de beurt aan Louisville Slugger. Zelf omschrijven ze hun repertoire als ‘Hard Driven Contrary & Western’. Een beetje een misleidende omschrijving, aangezien de link naar Country snel gelegd wordt. Maar aan kleffe luisterliedjes moet je je allerminst verwachten. De term Contrary bezorgt hun het perfecte alibi om zowat alle genres door de rock ’n roll-molen te halen. Donderdag 19 augstus speelt Dan’s Music. Danny Kerkhofs brengt herkenbare muziek voor iedereen. Het festival wordt afgesloten op donderdag 26 augustus met het Haspengauws jeugdorkest en de L&M Band. Het Haspengauws jeugdorkest brengt allerhande muziek op een eigentijdse manier. Zoals elk jaar sluiten zij hiermee hun zomertournee af. De L&M Band speelt alles wat je graag hoort maar tegen niemand durft zeggen, dit op een muzikaal eigenwijze manier en met een vette knipoog. Op het podium wisselen gitaren, basgitaar, accordeon, kazoo en allerhande ritme instrumenten elkaar af. elke woensdagavond in augustus, 20u Elke & Tom 4 augustus Louisville Slugger 11 augustus Dan’s Music 19 augustus Haspengouws Jeugdorkest en L&M Band 26 augustus Molenpoortplein gratis 0486 73 41 86 – www.toeternietoe.be

8

alle recente info op www.UiTinHasselt.be

Palm Parkies - Kaperconcerten Ook in augustus staan er nog drie concerten gepland in het Kapermolenpark. De eerste donderdag van de maand komen Jean Blaute & Eric Melaerts. Ze behoren als Vlaamse gitaristen tot de absolute top. Hun fel gesmaakt programma ‘Gedeelde Adoraties’ kreeg een verlengstuk met de logische titel ‘Gedeelde Adoraties 2’. Verwacht bekend werk van Ennio Morricone tot Jan De Wilde. Maar Jean en Eric beloven ook uit te pakken met een handvol verrassingen. Vorig jaar vierde Belle Perez haar tiende verjaardag van haar carrière met een uitzinnig concert in de Ethias Arena. La Perez doet het op 12 augustus op een iets kleinere schaal over. Wie tuk is op flamencogitaren en een even authentiek als warm Spaans geluid is bij haar aan het juiste adres. Wie het begrepen heeft op de betere kleinkunst of chansons in de traditie van meesters als Herman van Veen, Toon Hermans en Jacques Brel weet zeker de broers Mathieu & Guillaume te appreciëren op 19 augustus. Vaak mag het voor de broers ook wat luchtiger. Met succes, hun twee singles ‘Komen & Gaan’ en ‘Ik heb je lief’ deden het niet voor niets uitstekend in de Vlaamse Ultratop.

elke DONDERdagavond in augustus, 19u Jean Blaute & Eric Melaerts 5 augustus Belle Perez 12 augustus Mathieu & Guillaume + Breathe The Sound 29 augustus Kapermolenpark, Willekensmolenstraat gratis 02 255 85 90 - info@parkies.net


Muscadet Aperitiefconcerten Van op het gezellige terras of in het café van Het Stadmus kan je elke zondag in augustus bij een lekkere kop koffie of een aperitief luisteren naar een koor, muziekensemble of heus orkest. Op 1 augustus speelt het professionele blazersensemble Mefisto. Door de wisselende bezetting reikt het repertoire van het Mefistoensemble van klassiek tot hedendaags. Na de blazers is het een week later de beurt aan het Klarinetten Ensemble. Met zeven gemotiveerde spelers ontstond ‘I Amici’. Ze spelen een gevarieerd repertorium, van populair bewerkte klassieke stukken tot bekende werken uit de 20ste eeuw. Beiaardconcerten Tijdens de Virga Jessefeesten spelen onze stadsbeiaardiers Jan Verheyen en Kenneth Theunissen geregeld in de Sint-Quintinuskathedraal en elke vrijdagavond, behalve 6 augustus, komt er een gastbeiaardier langs. Op 13 augustus komt Luc Rombouts, op 20 augustus Peter Bremer en op 27 augustus Kimberly Schaefer. Op zaterdag 14 augustus om 18u vindt er ook herdenkingsconcert plaats naar aanleiding van de dit jaar overleden stadsbeiaardier René Vanstreels.

15 augustus brengt het Klarinettisten Conservatorium bewerkingen van renaissance muziek, barok, klassiek, tot nieuwe muziek. De Koninklijke Harmonie Sint-Hubertus heeft heel wat enthousiaste muzikanten, niet enkel van Runkst, maar uit heel de provincie. En dat zal je merken op 22 augustus. Heel wat

van deze muzikanten hebben van hun hobby, muziek spelen, intussen ook hun beroep kunnen maken. De reeks wordt afgesloten door het Symfonie orkest Hasselt. Het orkest bestaat uit violisten opgeleid volgens de Suzuki-methode die samen met ouders en beroepsmusici musiceren. Ze spelen voornamelijk werken van Bach, Haendel, Vivaldi, Stamitz, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Svendsen, Elgar en Britten.

elke zondagochtend in augustus, 11u Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 gratis 011 23 98 90 – hetstadsmus@hasselt.be www.hetstadsmus.be

elke vrijdagavond in augustus, 20u vrijdag 13, 20 en 27 augustus Sint-Quintinuskathedraal, Kortstraat gratis 011 23 95 28 - cultuur@hasselt.be Muziekterras

elke zondagavond, in augustus vanaf 17u

Zorgeloos terrassen, muzikaal genieten en de week afsluiten met een bruisende afterparty. Dat zijn nog altijd de hoofdingrediënten van Hasselt Muziekterras op het Leopoldplein. De allerkleinsten worden natuurlijk ook niet vergeten met C-Kids, de supertoffe kinderanimatie met springplezier en kinderworkshops.

Roundabout 1 augustus Pilot Dolls 8 augustus Wixx Brothers, Jeu De Foules 15 augustus The Boozers 22 augustus Boogie Wonderband, D4sence & Miss Autumn Leaves 29 augustus Leopoldplein gratis 011 31 59 99 - www.muziekterras.be

alle recente info op www.UiTinHasselt.be

9


Dance suMMER cAMps In augustus zet Muziekodroom nog twee donderdagavonden de deuren open voor de danceliefhebbers. Donderdag 5 augustus kan je gaan raven met CJ Bolland, Franky Jones, RaveOurSouls, Kid Supreme en Bman & Sensiclot. CJ Bolland is de geïmmigreerde Brit achter klassiekers als sugar is sweeter (nr. 1 in US charts), The prophet en remixen voor o.a. Moby, The Prodigy, Depeche Mode en Orbital. Hij was een van de eerste producers die tekende bij het nu legendarische R&S label. Vorig jaar kwam er nog een gloednieuw album op Wikkid Records, getiteld ‘500 euro cocktail’. Ondertussen is hij volop aan het nieuwe ‘Magnus’ album bezig. Franky Jones is de Belgische pionier van de electronische clubmuziek. en van de grote mannen achter het legendarische Bonzai label en ex- resident van clubs zoals Montini, Extreme, La Bush, Cherrymoon, .. Tijdens de afsluiter op 12 augustus nemen de verschillende organisaties van de drie vorige edities het tegen elkaar op. Een batlle met Goldfox en Riot versus Stykz, Speedwagon, Iridium en Primate versus Commonphase en Cait Sith. Get ready to rumble! donderdag 5 augustus, 22u (rave/jungle) donderdag 12 augustus, 22u (battle) Muziekodroom, Bootstraat 9 €7 www.muziekodroom.be

Win! UiTinHasselt geeft drie duotickets weg van deze twee edities. Deelnemen op www.UiTinHasselt.be.

10

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

Klassiek inTERnATionAlE MAsTERclAssEs piAno En KAMERMuziEK sloTconcERT Key Classics geeft gedurende een dikke week intensieve piano- en kamermuzieklessen aan professionele (internationale) pianisten en studenten die een hogere opleiding volgen. Het hoogtepunt van de lessen is het slotconcert op 7 augustus. De artistieke leiding is in handen van pianist Katia Veekmans. Naast haar activiteiten als concertpianist is zij al vele jaren actief als pedagoog piano hoofdvak aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en aan de Faculteit voor Muziek in Utrecht en Maastricht. Zij geeft ook Masterclasses in het buitenland en is regelmatig jurylid in internationale wedstrijden. Liefhebbers kunnen de lessen die lopen van 1 tot 9 augustus dagelijks gratis bijwonen in het auditorium van het conservatorium. zaterdag 7 augustus, 20u Stedelijk Conservatorium, Kunstlaan 12 € 10 0499 74 64 45

inTERnATionAAl oRgElfEsTiVAl Tijdens het internationaal orgelfestival in Hasselt en Zonhoven brengen organisten met internationale allure en talent van eigen bodem een mix van bekende en nooit eerder gehoorde werken. 8 augustus begint het festival met een concert van Ton Reynaerdts in Zonhoven. De drie daaropvolgende concerten vinden in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt plaats. Hasselaar Johan speelt op 15 augustus met Yuliya Koval (zang en bandura) en Maria en Maria Mandzak (zang). De week daarna is het de beurt aan Carl Visser. De Italiaan sluit het festival de dag erna af. zondag 15 augustus, 21u, Johan Hermans zondag 22 augustus, 21u, Carl Visser maandag 23 augustus, 21u, Luca Ratti Sint-Quintinuskathedraal gratis 011 23 95 28 - cultuur@hasselt.be


literatuur uiTgElEzEn Uitgelezen, het eigenzinnige boekenprogramma van de Vooruit, komt voor de tweede keer naar Hasselt. Vaste panelleden Jos Geysels en Anna Luyten bespreken samen met twee gasten drie recent verschenen boeken, na de pauze krijgen ze alle vier de kans om het publiek te overtuigen van de kwaliteiten van hun lievelingsboek. Fien Sabbe modereert. Muzikale intermezzo’s, cartoons en een boekentombola zorgen voor vermaak.

Muziek & Dans inTERnATionAAl folKloREfEsTiVAl Voor de 26ste maal wordt Hasselt de ontmoetingsplaats voor volksdansers en -muzikanten uit alle windstreken. Het Internationaal Folklorefestival van Hasselt, het grootste volksdansevenement in Limburg, belooft dit jaar weer een spektakel te worden van zang, dans en muziek. Folkloregroepen uit Slovakije, Servië, Taiwan en Vlaanderen laten het publiek laten genieten van de rijke volkscultuur van hun land. Het festival van Hasselt is een modern, jeugdig en kleurrijk festival dat traditionele volksdans en volksmuziek op een eigentijdse manier aan een breed publiek toont.

De gasten van deze editie zijn presentatrice Frieda Van Wijck en Lieven Scheire, bekend van Neveneffecten, De Laatste Show en Man Bijt Hond. Het thema is ‘We zijn er weg van!’ – aanraders voor op reis en meeslepende reisliteratuur. De Boeken op Tafel: Dave Eggers Zeitoun , Tom Lanoye - Sprakeloos en Ilja Pfeijffer - De filosofie van de heuvel.

Het is ook geen wedstrijd tussen de deelnemende groepen, maar heeft tot doel om het brede publiek te laten kennismaken met andere traditionele culturen via volksdans en volksmuziek. En dit niet alleen op het podium, maar ook naast het podium; via verbroedering, samendans, samen muziek maken,…

Liesa Van der Aa zorgt voor muziek. Met niets meer dan een viool, een stem, een loopstation en een bak vol effectenpedalen creëert en bewerkt ze al spelend haar muziek. De verrassende nummers van dit opkomend talent, verbonden aan het Toneelhuis, laten niemand koud. In het kader van theaterfestival Theater op de Markt is deze zomerse Uitgelezen helemaal gratis.

vrijdag 13 augustus en zaterdag 14 augustus, 20u-24u zondag 15 augsutus, 15u-20u Festivaltent Kuringen-centrum, achter de kerk € 5 / € 4 (UiTpas) / gratis (-12-jaar) 0474 73 24 57 - www.folklorefestivalhasselt.be

zondag 8 augustus, 15u Tuin Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 gratis cultuur@hasselt.be - www.uitinhasselt.be

literatuur zin in zoMER liteRaiRe oNtmoetiNGeN op mooie locaties

Lanoye zal het voornamelijk hebben over Sprakeloos, de felbejubelde roman die hij schreef over zijn moeder en de aftakeling in haar laatste levensjaren. Het vocaal ensemble Encantar baseert zich op O puella, o regina, geïnspireerd op de heilige Moeder Maria. Vanaf 19 uur gaat de vlak bij de Sint-Martinuskerk gelegen herberg Tante Julia speciaal open. Festivalbezoekers kunnen er voor en na de voorstelling terecht.

Zin in Zomer is het gloednieuwe literair zomerfestival dat zich naast Hasselt ook afspeelt in Genk en Sint-Truiden. Elke stad heeft een eigen programma, maar het past binnen een vooraf bepaald kader. Het thema dit jaar is verering, adoratie, naar aanleiding van de zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten. Meer info over de voorstellingen in Genk en SintTruiden met vind je terug op www.zininzomer.be De voorstellingen in Hasselt zijn op dinsdag 24 en maandag 30 augustus. Op 24 augustus inter- dinsdag 24 augustus, 20u (Thomas Rosenboom & Phara de Aguirre + Sleeping Dog) viewt Phara de Aguirra Thomas Rosenboom. De Domein Kiewit, parking einde Putvennestraat muziek wordt verzorgd door Sleeping Dog. Het laatste boek van Thomas Rosenboom, Zoete maandag 30 augustus, 20u mond, is het verhaal van een dierenarts die bij (Tom Lanoye + Encantar) de kinderen van zijn nieuwe woonplaats een Sint-Martinuskerk, Sint-Maartensplein 1 golf van dierenliefde veroorzaakt. De perfecte Voor de avond met Tom Lanoye mogen plaats voor deze voorstelling is dan ook mid- €7 / € 5 (kassa) we vijf vrijkaarten weggeven samen met denin een wei, omringd door kippen, geiten en 011 22 26 24 - www.zininzomer.be een Zin in Zomer-dekentje. Deelnemen varkens. Als het weer tegenvalt gaat de voorkan via de wedstrijdenpagina op stelling door in de schuur.

Win Win Win www.UiTinHasselt.be

Op de laatste dag van het festival komen hemelse en aardse moederverering samen. Tom

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

11


theateR op de maRkt

opeNluchttheateRfestival vaN 5 tot 8 auGustus VAn 5 ToT 8 AugusTus KlEuRT THEATER op DE MARKT DE BinnEnsTAD VooR DE VEERTiEnDE KEER. op 27 locATiEs BREngEn zo’n 50 VAn DE BEsTE THEATERgEzElscHAppEn uiT VlAAnDEREn, EuRopA En VER DAARBuiTEn inTiEME sTRAATAcTs, gRooTsE pRoDucTiEs, inDRuKWEKKEnDE ciRcusToEREn, AAngRiJpEnD THEATER En VuRigE spEKTAKEls. Ook dit jaar staat Theater op de Markt weer garant voor een kwalitatief hoogstaand programma met maar liefst acht wereldpremières. Bovendien blijft Theater op de Markt in de eerste plaats een publieksfestival. De meeste voorstellingen vinden plaats in openlucht en heel wat optredens zijn gratis. Wanneer het publiek toch moet betalen, worden de toegangsprijzen bewust laag gehouden. Dit jaar besteedt Theater op de Markt extra aandacht aan de zichtbaarheid van de voorstellingen. Tegenover 2008 zullen er dubbel zoveel tribunes staan. Theater op de Markt zorgt ook voor enkele leuke publieksgadgets die het publiekscomfort tijdens het festival verbeteren. In 2008 lokte Theater op de Markt 100.000 bezoekers naar Hasselt. HEADlinERs Theater op de Markt programmeert steevast een diversiteit aan groepen en voorstellingen; voor ieder wat wils. Dit jaar moet je deze voorstellingen zeker gezien hebben: Het Franse familiecircus Compagnie Rasposo stond met ‘Parfum d’Est’ en ‘Cirque en Fil’ al op vorige edities van Theater op de Markt. Hun ‘cirque émotion’ laat het publiek nooit onbewogen. In ‘Le Chant du Dindon’ toont Cie Rasposo het publiek een moment van hun dagelijks leven als circusartiesten. Ze nemen de toeschouwers mee in de intieme sfeer van hun vreugde en hun dromen, maar ook in hun twijfels en in de moeilijkheden om als groep samen te leven. ‘Le Chant du Dindon’ is een avontuurlijk en dynamisch spektakel over de broosheid van het leven. Begeleid door prachtige live muziek, komen bijna alle circustechnieken aan bod in deze sfeervolle en toegankelijke familievoorstelling.

Het Finse Race Horse Company zou wel eens dé revelatie van dit jaar kunnen worden… Als één van de tien geselecteerde gezelschappen binnen Jeunes Talents Cirque Europe, een Europees initiatief dat getalenteerde circusartiesten wil ontdekken, ondersteunen en speelkansen bieden, hebben ze een grote stap gezet om de wereld te veroveren. ‘Petit Mal’ is een indrukwekkende circusopvoering van drie mannen, die qua sfeer geenszins aan gezelschappen als Cirque du Soleil doet denken. De voorstelling is hevig, vol actie en met een groot aandeel absurde zwarte humor, blauwe plekken, stroboscopisch licht en vindingrijkheid.

Race Horse Company speelt op zaterdag 7 en zondag 8 augustus in de Grenslandhallen. Er Compagnie Rasposo speelt op donderdag 5, rijdt een gratis pendelbus tussen het K. Dusvrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 augustus, sartplein en de Granslandhallen. telkens ‘s avonds in een tent aan het cultuurcentrum Hasselt.

12

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be


pREMiÈREs Deze editie gaan maar liefst acht voorstellingen in première. Zo brengen D’irque & Fien voor het eerst ‘Carrousel des Moutons’, een dromerige en lieve voorstelling zonder woorden die je sprakeloos maakt, met erg verrassende elementen, gewaagde acrobatie en een flinke dosis humor. Wurre Wurre zorgt dan weer – in première– voor dé theaterreünie van het jaar, met ‘Broekvent’. Wurre Wurre brengt een combinatie van oud en nieuw werk. Een verhaal is er niet, inhoud en decor ontbreken ook en de rode draad is niet erg strak. Geen grap te flauw, geen thema te ernstig. Vertederend, simpel en tegelijkertijd hilarisch…

relden van cultuurminnende bezoekers en van Op Theater op de Markt spelen verder onder tuning car-liefhebbers… meer ook Circus Ronaldo (BE), Cirque Hirsute (FR), Studio ORKA (BE), Escarlata Circus (SP), VAsTE WAARDEn Theater Tol (BE), De Stijle, Want (NL), Noa & Voor de 14e editie van het zomerfestival haalt Uri Weiss (HU), De Jongens (NL), Berlin (BE), Theater op de Markt opnieuw haar grootste Teatro Pachuco (MX), De Queeste uit Hasselt troeven boven. Zo blijft Theater op de Markt en vele andere… Het volledige programma vind oog hebben voor kwaliteit. Ook het internatio- je op www.theateropdemarkt.be. naal karakter van het festival blijft gewaarborgd. Nederlandse groep De Jongens je mee in een bijzonder spannend en levensecht achtervolgingsverhaal. PAN.OPTIKUM uit Duitsland zorgt voor een theatraal vuurwerkspektakel op de openingsavond en het Catalaanse Escarlata Tijdens Theater op de Markt kan je in Z33 teCircus brengt een schouwspel van dansende recht voor een filmprogramma samengesteld kolen, rondvliegende messen en zingende courdoor Philip Metten, curator van Innercoma, de Bad van Marie, gevestigde waarden in het gettes… Er spelen bovendien heel wat Franse expo die momenteel loopt in Z33. Philip MetVlaamse theaterlandschap, pakt uit met de pre- kleppers, zoals Cirque Baroque, EIDO en Les ten koos samen met de kunstenaars die hij uitmière van ‘Tuning’. Daarin vergelijken ze de we- Grooms. nodigde voor zijn Innercoma project 6 films die inhoudelijk en vormelijk verwant zijn met hun pRAKTiscH werk. Alle films tonen een parallal universum en sluiten daarbij perfect aan bij de parallelle donderdag 5, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag wereld die met Innercoma werd gecreëerd. 8 augustus , dagelijks vanaf ‘s middags tot middernacht op diverse locaties TICKETVERKOOP t.e.m. 1 augustus: UiTpunt/Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3 TICKETVERKOOP van 2 t.e.m. 8 augustus 2010: Info en ticketbalie Theater op de Markt Tent Congostraat – K. Dusartplein OPENINGSUREN: 2 t.e.m. 4 augustus:10u-18u 5 t.e.m. 8 augustus:10u-23u Tijdens de festivaldagen worden de nog beschikbare tickets vanaf één uur voor aanvang van de voorstelling verkocht op de locatie van die betreffende voorstelling. MEER INFO: 011 80 50 02 – www.theateropdemarkt.be

films iN tuiN beGijNhof

Win

UiTinHasselt geeft 10 duotickets weg van de theatervoorstelling Carrousel des Moutons van D’irque & Fien op vrijdag 6 augustus in de tuin van het Minderbroedersklootste. In deze voorstelling nemen ze het publiek mee naar hun droomwereld en daar geldt dat wat absoluut niet kan, tóch gebeurt. De piano is de hoofdacrobaat van de voorstelling, er jongleren ontelbare schapen door je hoofd, de bezem is een trapeze. Een lieve voorstelling zonder woorden die je sprakeloos maakt, met erg verrassende elementen, gewaagde acrobatie en een flinke dosis humor. (6+) Deelnemen via www.UiTinHasselt.be

5 AUGUSTUS

The Holy Mountain (1973) van Alejandro Jodorowsky en Rize (2005) van David LaChapelle 6 AUGUSTUS

Fantastic Planet (1973) van Rene Laloux en Electric Dragon 80000 Volt (2000) van Sogo Ishii 7 AUGUSTUS

Tron (1982) van Steven Lisberger en Dark Days (2000) van Mark Singer De films starten om 22u30 na de voorstelling Chez Cocotte, théatre à vapeur, van Compagnie Carabosse. Voor zowel de gratis theatervoorstelling als de gratis films moet je in de tuin van het Begijnhof zijn (Zuivelmarkt 33). alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

13


Nocturne Japanse Tuin Normaal is de Japanse Tuin ’s avonds gesloten. Maar één keer per jaar wordt er een uitzondering gemaakt en is de tuin ook te bezoeken tijdens de avonduren. Een echte aanrader! De betoverende verlichting geeft de tuin een nieuwe dimensie die zelfs de trouwste bezoeker nog verrast. Bij windstil weer zullen er kaarsen op het water drijven als link naar het obonfeest – Japans Allerheiligen dat in Japan tijdens de eerste helft van augustus gevierd wordt. woensdag 11 augustus, 20u - 23u Japanse Tuin, Gouverneur Verwilghensingel 23 € 5 toerisme@hasselt.be - www.uitinhasselt.be

Hasselt Danst Dansliefhebbers zijn op dinsdag nog steeds welkom op de Grote Markt. Ook in de maand augustus danst men er de pannen van het dak. Om 19u geeft een dansgroep een demonstratie, daarna leert men de aanwezigen de basis van een bepaalde dans aan, waarna de dansvloer wordt vrijgegeven tot 22 uur voor het publiek. elke dinsdag, 19u - 22u Grote Markt gratis 3 augustus: Merengue 10 augustus: Gezelschapsdans 17 augustus: Jive 24 augustus: Mambo 31 augustus: Tango hoste.frank@skynet.be

Life a live Op 7 augustus wordt er in Stevoort geld ingezameld voor ‘Kom op tegen Kanker’ met een dag vol leuke activiteiten voor groot en klein. In de namiddag is er kinderanimatie met onder meer springkastelen, clowns, grimage en ponyride. Vanaf 18u starten de optredens. Nina Houberichts bijt de spits af met een luisterconcert. Daarna is het de beurt aan Guy Swinnen, bekend als frontman van The Scabs, Johnny Joris, bekend van de organisatie Live in Hasselt, om te eindigen met covergroep CODA, met sprankelende partyhits. Daarna kan er nog gedanst worden tot in de vroege uurtjes op muziek van dj Ronny Boussu. Cynthia Reekmans, bekend van studio TVL, zal het geheel in goede banen leiden. zaterdag 7 augustus, 15u – 02u Hoeve Vennekens, Oude Molenstraat 4 € 5 0496 33 31 18 - www.livealife.be

14

alle recente info op www.UiTinHasselt.be

Langste bosbessenvlaaitafel Hasselt zet de volgende maanden de jeneverbes en de blauwe bes op alle mogelijke manieren in de kijker. Op deze manier tracht de stad haar kandidatuur als ‘Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land’ met het bessenproject kracht bij te zetten. Van augustus tot oktober is er een rijk gevuld culinair programma. Op donderdag 26 augustus wordt iedereen uitgenodigd om een stuk bosbessentaart te komen eten aan de langste tafel van de stad in de Witte Nonnenstraat, het stemmige straatje aan het Jenevermuseum. De Limburgse Bakkers zorgen ter plekke voor een ovenverse taart. Deze smulpartij kadert in de nocturne-avond ter gelegenheid van de Virga Jessefeesten. Op alle straten en pleinen is er muziek en animatie, de rotten zijn extra feestelijk versierd en de musea zijn gratis toegankelijk tot middernacht. Bovendien staat er een speciale bessenstand op de wekelijkse markt in augustus. Tijdens de Virga Jessefeesten biedt een speciale bessenstand een rijk assortiment van de bosbes, de jeneverbes en, afgeleide producten zoals gebak, dranken, confituur en stroop, chocolade en andere heerlijkheden. Op dinsdag 17 en 24 augustus en vrijdag 20 en 27 augustus. Wil jij er mee voor zorgen dat Hasselt en de bessen de titel ‘Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land’ binnenhalen? Surf dan naar de website www.nieuwsblad.be/vlaanderenlekkerland om er je stem uit te brengen. donderdag 26 augustus, vanaf 21u Witte Nonnenstraat gratis toerisme@hasselt.be – www.uitinhasselt.be

Très Chic Op Très Chic tonen 100 exclusieve exposanten een waaier van luxe-artikelen en diensten tentoon. Om de bezoekersstroom te spreiden, vorig jaar vonden 23.000 mensen de weg naar Herkenrode, werd voor deze editie gekozen om een extra dag toe te voegen. De toonaangevende merken en handelszaken dompelen de bezoekers van vrijdag 27 augustus tot maandag 30 augustus onder in een wereld van luxe, elegantie, klasse en zorgeloos genieten. De smaakvol ingerichte standen komen in combinatie met champagne, vier culinaire restaurants, live-muziek, animatie, fashion shows en special acts in het unieke kader van de Herkenrodeabdij te Hasselt ongetwijfeld tot hun recht. vrijdag 27 augustus, 17u - 23u zaterdag 28 augustus, 13u - 23u zondag 29 augustus, 13u - 21u maandag 30 augustus, 13u - 21u Herkenrodeabdij 4 € 10 www.treschic.be


parochiale feesten Tuilt

Markt Handmade in Belgium Made In Belgium, een groep eigenzinnige Belgische ontwerpers organiseert een grote creatieve dag- en avondmarkt. Een 45-tal unieke talenten presenteren en verkopen er hun zelfgemaakte kleding, accessoires, interieur, design, grafisch ontwerp en fotografie verspreid over de verschillende zalen van kunstencentrum BELGIE. Dit Met ‘s avonds een dj-set van dj Mickachoe. Enkele ontwerpers die meedoen: Hilde Groven, Queen Nefertete, Melissa Milis, Lovely Mariquita, Something Strange, Candy Dream, Paplou en Titi + The German Kid.

Zoals elk jaar wordt er in Tuilt de eerste helft van augustus weer gefeest tijdens de Parochiale feesten. Op zaterdag 7 augustus komen Millione en Outback optreden tijdens Tuilt Live. Zondag is het familiedag met Domino, Elektra en Nicole & Hugo. De week erop start men op vrijdag het weekend met een barbecue en worden op zaterdag de feesten afgesloten met een vierkamp en een bal. zaterdag 7 augustus, 20u zondag 8 augustus, 14u vrijdag 13 augustus, 20u zaterdag 14 augustus, 15u Sint-Jozefsplein gratis 0479 67 48 01 - www.tuilt.be

KERMissEn 31 juli - 2 augustus

RApERTingEn KERMis Luikersteenweg (OC Rapertingen) 8 augustus - 15 augustus

BAnnEuXWiJK KERMis - sAinT-MARiE Hazelarenlaan (Kerkplein)

13 augustus - 16 augustus

sinT-lAMBREcHTsHERK KERMis

zaterdag 28 augustus, 13u – 23u Kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54 gratis 0473 25 27 95 - www.handmade-in-belgium.com

Sint-Lambrechts-Herkstraat (Beukenhof) 21 augustus - 24 augustus

KERMT KERMis

Diestersteenweg (Plein Aan Kermeta) / Belgiëplein

Vleermuizenwandeling

opendeurdagen Aero Kiewit Op 28 en 29 augustus opent het oudste vliegveldje van België haar deuren voor het grote publiek. Op de static show staat het vliegtuigenpark uitgestald en kunnen vele curiosa uit de wereld van de vliegerij aanschouwd worden. De Early Birds stellen hun oude kisten tentoon. Voor de kleinsten is er animatie voorzien en de jaarlijkse ‘balletjesdrop’ waarna alle kinderen een presentje krijgen. zaterdag 28 en zondag 29 augustus, 10u - 18u Luchtvaartstraat 100 gratis info@aero-kiewit.be - www.aero-kiewit.be

Tijdens het laatste weekend van augustus wordt in heel Vlaanderen de ‘nacht van de vleermuis’ georganiseerd. Wie enkele vleermuizen in actie wil zien, is welkom op domein Kiewit. Na een diavoorstelling over vleermuizen gaat men gewapend met batdetectoren op zoek naar de diertjes. Vooraf inschrijven is verplicht. Dit kan op Domein Kiewit zelf of op het nummer 011 21 08 49.

parochiale feesten Kuringen De 50ste parochiale feesten in Kuringen worden op vrijdag 27 augustus fuivend ingezet met Summer Deluxe. Platenridder van dienst is Dj Bobby Ewing, wel bekend van Discobar Galaxie. Zaterdag zijn kinderen welkom op de kindernamiddag met een snoepzoektocht, een fietstocht en een snoepjesparty. Om 18u start een gezellige barbecue en als apotheose volgt er een grootse artiestenavond met Toeternietoe, Sepp&Sigi, L&M-band, Luc Steeno, Lisa Del Bo en Get Ready

zaterdag 28 augustus, 20u30 – 22u30 Domein Kiewit, Putvennestraat €1 011 21 08 49

vrijdag 27 augstus zaterdag 28 augustus, vanaf 15u tent achter kerk in Kuringen gratis behalve fuif op vrijdag (€ 5) www.50pf.be

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

15


Ruitertornooi

Op zondag 8 augustus organiseert de club Herckenrode Ridders een ruitertornooi. Op twee terreinen vinden de springwedstrijden plaats. De individuele en groepsdressuren worden uitgevoerd op een twintigtal ringen. Om 14u is er een parade en de prijsuitreiking van de in de voormiddag gereden proeven. Om 17u15 worden de prijzen van de individuele dressuur uitgereikt. zondag 8 augustus, 8u – 17u30 Woutershof, Stevoortse Kiezel 100 € 3 / € 2 (UiTpas) 0473 85 19 99 - www.lrv-rv-kuringen.be

Roller Bike parade

Elke maandag vertrekt de skeelertocht de Roller Bike Parade om 20u op het Kolonel Dusartplein. Ook fietsers zijn welkom en kunnen aansluiten bij de skeelers. Voor zowel de fietsers als de skeelers wordt de nodige omkadering, infrastructuur, muziek en sfeer voorzien. Bij vertrek is er een technische ploeg aanwezig waar je terecht kan voor verhuur, herstelling en onderhoud van uw rolschaatsen. Bij slecht weer gaat de Roller Bike Parade niet door. Dit wordt de dag zelf beslist en wordt aangekondigd op de website www. belgiumrollers.com. elke maandag in augustus, 19u vertrek aan het Kolonel Dusartplein gratis www.belgiumrollers.com

lapperre Young champions cup Tennistornooi Wie de toekomstige toptennisers op wereldvlak nu al aan het werk wil zien, moet zeker een kijkje gaan nemen op Lapperre Young Champions Cup Tennis. Dit is het grootste en meest prestigieuze jeugdtennistornooi in België voor tennissers van 14 jaar en jonger. De beste jeugdtennissers nemen deel aan dit tornooi. van maandag 2 tot woensdag 4 augustus, 9u – 20u donderdag 5 en zaterdag 6 augustus, 9u - 18u zaterdag 7 augustus, 13u – 17u Koninklijke Excelsior T.C., Oude Kuringerbaan 125 gratis 0477 71 66 99 - www.excelsiortc.be/ycc/

16

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

Kabaddi tornooi

Kabaddi is een populaire sport uit India, meer bepaald uit de provincie Punjab. Sinds een aantal jaren wordt in Limburg een Kabaddi–tornooi georganiseerd. Dit jaar op 8 augustus aan het sportcentrum in Kiewit. Kabaddi wordt in een grote cirkel gespeeld en je kan het best omschrijven als een mix van tikkertje en een stevig robbertje worstelen: twee ploegen sturen om beurten een aanvaller naar de andere helft van de cirkel, waar 4 verdedigers op een kluitje staan te wachten. De aanvaller moet iemand van het andere team tikken en vervolgens proberen op zijn helft van de cirkel terug te keren. Degene die hij heeft aangetikt probeert dit echter te beletten door hem tegen te houden, wat meestal eindigt in een stevige worstelpartij. Zeker zo indrukwekkend als de spelers op het veld, is het volk ernaast: Sikhs uit Nederland, Frankrijk, België en zelfs Engeland zakken massaal af om dit spektakel te zien. Het is een kleurrijke bende, waar de vrouwen vaak prachtige zijden sari’s dragen en de mannen paraderen, met of zonder bontgekleurde tulband. Tijdens de pauzes speelt er aanstekelijke Indische muziek, wordt er gedanst en treden traditionele volksdansers op. zondag 8 augustus, 11u – 20u30 Sportcentrum Kiewit, Tulpinstraat 42 gratis 011/29 09 12 aicha.bouharras@internationaalcomite.be

internationaal waterpolotornooi Het laatste weekend van augustus is het weer tijd voor het grootste waterpolotornooi in België. Met ploegen uit België, Nederland, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië. In totaal staan een 180-tal wedstrijden op het programma. Naast het sportieve deel is ook heel wat randanimatie gepland. zaterdag 28 en zondag 29 augustus, 9u Kapermolen, Elfde Liniestraat gratis 011 27 41 73 - www.waterpolohasselt.be

lotto street soccer Voetbaltornooi Op het Kolonel Dusartplein toont de Hasseltse jeugd wie het best de tricks en moves van het straatvoetbal beheerst. Het Lotto Street Soccer tornooi is voor jongeren van 6 tot 16 jaar, onderverdeeld in 3 categorieën, 4 tegen 4 straatvoetbal (teams van min. 4, max. 6 spelers). De twee jongste reeksen treden aan in de voormiddag, de oudste in de namiddag. Verder wordt het evenement opgefleurd met heel wat randanimatie. Top breakdance ontbreekt ook niet. De gametent en het zomerterras zijn de hele dag geopend. zaterdag 28 augustus, 10u – 13u (-10 en -13 jarigen), 14u-19u (-16jarigen) Kolonel Dusartplein gratis 0486 51 96 69 – www.lottostreetsoccer.be


stef Binst prenten

Wieje Deuj kûns? Kunst in Wideux

Van 1997 tot zijn plotse overlijden in 2009 was Stef Binst de huistekenaar van Bibliotheek- & archiefgids, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw (VVBAD). Hij maakte illustraties bij artikels in dit tweemaandelijkse magazine.

In het pittoreske landschap rond en in de kapel van Wideux stelt kunstkring Alkarte weer een geïntegreerd kunstproject voor. Deze Kapel wordt omringd door een klein parkje waar kunstenaars demonstreren hoe zij tot hun creaties komen. Zowel keramiekers, schilders, beeldhouwers als een restaurateur zijn in volle actie te aanschouwen. Met demonstraties en zondagmorgen om 10u30 een aperitiefconcert.

Bibliotheken en archieven evolueren bijzonder snel. De wetgeving verandert, maar de belangrijkste motor voor innovatie is ongetwijfeld de snelle technologische evolutie. Stef Binst heeft dertien jaar lang commentaar gegeven op deze ontwikkelingen. In zijn prenten speelt hij soms met de spanning tussen enerzijds de clichés en vooroordelen over het beroep van bibliothecaris of archivaris en anderzijds de realiteit waarin zij werken. Soms zijn de prenten doordenkertjes en doen ze een appel aan de (boeken)kennis van de kijklustige. De tentoonstelling omvat veertig prenten, gegroepeerd per vijf met daarbij steeds een legende.

zaterdag 28 augustus, 12u -18u zondag 29 augustus, 10u – 18u Kapel van Wideux, Grote Roost gratis 0499 54 17 30 - www.alarkte.net

maandag 2 tot dinsdag 31 augustus, 10u - 17u (ma, wo, vr), 10u - 19u (di,do), 10u - 14u (za) Provinciale Bibliotheek Limburg, Martelarenlaan 17 gratis 011 29 59 00 – www.limburg.be/pbl

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

17


Maandag 2 augustus SPO  Laperre Young Champions Cup Tennis, 9u – 20u, Koninklijke Excelsior T.C., Oude Kuringerbaan 125, gratis, 0477 71 66 99, www.excelsiortc.be/ycc/ SPO  Roller Bike Parade 2010, 20u – 23u, Kolonel Dusartplein, gratis, 02 741 63 20, www.belgiumrollers.com

Maandag 3 augustus

EXPO MUZIEK POD PODIUM SPO SPORT KDS KIDS PHA PUUR HASSELT FLM FILM EVT EVENT

XPO

MUZ

SPO Laperre Young Champions Cup Tennis, 9u – 20u, Koninklijke Excelsior T.C., Oude Kuringerbaan 125, gratis, 0477 71 66 99, www.excelsiortc.be/ycc/

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT

Hasselt danst, 19u – 22u, Grote Markt, gratis, 011 23 95 56, www.feestcomitehasselt.be

Zondag 1 augustus PHA  Ruilbeurs Numismatica Edelweissje, 8u30 – 12u, zaal Sint-Katarina, N. Cleynaertslaan 1, € 1 / gratis (leden / UiTpas), 011 21 11 89  MUZ 

Woensdag 4 augustus

FLM

SPO Golfwandeling voor senioren, 9u45, OC Sint-Katarina, N. Cleynaertslaan z/n, gratis, 011 23 94 50, sport@hasselt.be

Op stap met de stadstram – geleide

stadsrondrit, 11u30, Grote Markt, € 4, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be EVT 

MUZ

SPO Laperre Young Champions Cup Tennis, 9u – 20u, Koninklijke Excelsior T.C., Oude Kuringerbaan 125, gratis, 0477 71 66 99, www.excelsiortc.be/ycc/

Muscadet – Mefisto ensemble, 11u, Het

Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, 011 23 98 90, www.hetstadsmus.be EVT 

EVT

EVT

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u +

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u +

15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT Geleid bezoek in Herkenrode, 14u, Herkenrodeabdij 4, € 2,50, reservatie ten laatste woensdag voor de gidsbeurt, 011 33 43 70, secretariaat@herkenrode.be EVT 

SPO Laperre Young Champions Cup Tennis, 9u – 18u, Koninklijke Excelsior T.C., Oude Kuringerbaan 125, gratis, 0477 71 66 99, www.excelsiortc.be/ycc/

Theater op de Markt, meer info p. 12.

011 23 95 40, toerisme@hasselt.be Toeternietoe op het Molenpoortplein – Elke & Tom, 20u – 22u30, Molenpoortplein, gratis, 0486 73 41 86, www.toeternietoe.be MUZ 

Openstelling bijenhal, 14u – 17u, dreef

FLM Fantastic Planet & Electric Dragon 8000 Volt – film bij het tentoonstellingsproject

Innercoma, 21u30, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

Donderdag 5 augustus

Geleid bezoek Japanse tuin, 15u,

Laperre Young Champions Cup Tennis, 9u

SPO

Gouverneur Verwilghensingel 23, € 8,50, reservatie 011 23 52 00

– 18u, Koninklijke Excelsior T.C., Oude Kuringerbaan 125, gratis, 0477 71 66 99, www.excelsiortc.be/ycc/

EVT

zie p. 12

SPO Wielerwedstrijd – eliten zonder contract en beloften, 15u – 17u30, Melbeekstraat, gratis, 011 72 44 02 MUZ  Hasselt Muziekterras – Roundabout, 19u – 22u, Leopoldplein, gratis, 011 31 59 99, www.muziekterras.be

18

Vrijdag 6 augustus

EVT Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8,

Zomercruise, 14u, rederij Limburgia,

OUT – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

zie p. 10

MUZ Summercamp, 22u – 5u, Muziekodroom, Bootstraat 9, € 7, 011 23 13 13, www.muziekodroom.be

POD

abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, gratis, 013 66 36 48, Frans.daems@skynet.be EVT 

The Holy Mountain & Rize – film bij het tentoonstellingsproject Innercoma, 21u30, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

zie p. 12

Terminal, Scheepvaartkaai 5, € 7,20 / € 6,70 / € 5, 011 31 55 73, www.rederijlimburgia.be EVT 

Parkies (Kaperconcerten) – Jean Blaute & Eric Melaerts, 19u (optreden om 20u), Kapermolenpark, gratis, 02 255 85 90, www.parkies.net

alle recente info op www.UiTinHasselt.be

Theater op de Markt, meer info p. 12.

POD

EVT Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8,

011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

Zaterdag 7 augustus Theater op de Markt, meer info p. 12.

POD

zie p. 12

EVT Antiek- en Brocantemarkt, 8u – 13u, Kolonel Dusartplein, gratis (standgeld: € 5), 0496 58 74 02 PHA  Parochiefeesten Tuilt – beachvolleybal, luchtballon en beachparty (20u), vanaf 10u, De Biekaar en Sint-Jozefsplein, 011 25 00 76, www.tuilt.be

Rommelmarkt Banneuxwijk, 10u – 17u, toegang gratis, 0474 51 72 29

PHA


SPO Laperre Young Champions Cup Tennis, 13u – 17u, Koninklijke Excelsior T.C., Oude Kuringerbaan 125, gratis, 0477 71 66 99, www.excelsiortc.be/ycc/

Muntenruildag – Numismatische Kring Hasselt, 13u, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 1, 011 27 39 27, www.nkhasselt.be

PHA

Zondag 8 augustus Ruitertornooi Herckenroderidders Kuringen

SPO

– springen, dressuur en groepsdressuur, 8u – 17u30, Manège Woutershof, Stevoortse Kiezel 100, € 3, 0473 85 19 99 , www.lrv-rv-kuringen.be

Theater op de Markt, meer info p. 12.

POD

zie p. 12

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

PHA

Jaarlijkse kermis Banneuxwijk

– Saint-Marie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be Maandag 9 augustus SPO  Roller Bike Parade 2010, 20u – 23u, Kolonel Dusartplein, gratis, 02 741 63 20, www.belgiumrollers.com

EVT

PHA Jaarlijkse kermis Banneuxwijk – SaintMarie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

EVT Kunstmarkt Montmartre, 14u – 18u, plein achter stadhuis + Walputsteeg, gratis, 011 22 19 19, www.uitinhasselt.be

Dinsdag 10 augustus

Orgelconcert – Ines Maidre, 15u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28

MUZ

OUT – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

EVT De tuin van Dina Deferme, 10u – 18u, Beuzestraat 64, € 5, 011 25 64 58, www.deferme.be

EVT Live a life – met Guy Swinnen, Johnny Joris en Coda, 15u, hoeve Vennekens, Oude Molenstraat 4, € 5, www.livealife.be

MUZ Muscadet – klarinettenensemble, 11u, Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, 011 23 98 90, www.hetstadsmus.be

Katia Veekmans - Slotconcert Internationale Masterclasses voor Piano en Kamermuziek, 20u, stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord & Dans, Kunstlaan 12, € 10, 011 23 95 40 

SPO

EVT

MUZ

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT

Kabaddi tornooi, 11u – 20u30, sportcentrum Kiewit, Tulpinstraat 42, gratis, 011 29 09 12, www.internationaalcomite.be Op stap met de stadstram – geleide stadsrondrit, 11u30, Grote Markt, € 4, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT

EVT Zomercruise, 14u, rederij Limburgia, Terminal, Scheepvaartkaai 5, € 7,20 / € 6,70 / € 5, 011 31 55 73, www.rederijlimburgia.be PHA  Parochiefeesten Tuilt – Vlaamse kermis en shownamiddag, 14u, De Biekaar en SintJozefsplein, 011 25 00 76, www.tuilt.be EVT  Geleid bezoek Japanse tuin, 15u, Gouverneur Verwilghensingel 23, € 8,50, 011 23 52 00

Hasselt danst, 19u – 22u, Grote Markt, gratis, 011 23 95 56, www.feestcomitehasselt.be

EVT

PHA Jaarlijkse kermis Banneuxwijk – SaintMarie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

Woensdag 11 augustus Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT

MUZ

Nocturne in de Japanse tuin, 20u – 23u, Gouverneur Verwilghensingel 23, € 5, 011 23 52 00, www.uitinhasselt.be

EVT

PHA Jaarlijkse kermis Banneuxwijk – SaintMarie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

Donderdag 12 augustus

EVT

OUT – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

EVT

POD Uitgelezen, 15u, tuin, Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, cultuur@hasselt.be, www.uitinhasselt.be

MUZ

Beiaardconcert – Tom Reijnaerdts m.m.v. Marina Smolders, 16u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be

Toeternietoe op het Molenpoortplein

– Louisville Slugger, 20u – 22u30, Molenpoortplein, gratis, 0486 73 41 86, www.toeternietoe.be

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be Parkies (Kaperconcerten) – Belle Perez, 19u (optreden om 20u), Kapermolenpark, gratis, 02 255 85 90, www.parkies.net

MUZ

FLM Tron & Dark Days – film bij het tentoonstellingsproject Innercoma, 21u30, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

MUZ Hasselt Muziekterras – Pilot Dolls, 19u – 22u, Leopoldplein, gratis, 011 31 59 99, www.muziekterras.be

zie p. 10

MUZ Summercamp, 22u – 5u, Muziekodroom, Bootstraat 9, € 7, 011 23 13 13, www.muziekodroom.be

PHA Jaarlijkse kermis Banneuxwijk – SaintMarie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

alle recente info op www.UiTinHasselt.be

19


Vrijdag 13 augustus Virga Jessefeesten, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

EVT

Combikaart stadstram Japanse tuin, 14u +

15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be PHA  Volksfeest in Kiewit, 16u, Festivalweide Kiewit, € 5, volksfeest@hasselt.be

Orgelconcert – Luc Rom bouts, 18u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28

Wielerwedstrijd – eliten zonder contracten en beloften, 15u, Graaf de Brigodestraat, € 4, 011 27 53 64

SPO

PHA Parochiefeesten Tuilt – vierkamp en bekerbal, vanaf 15u, De Biekaar en SintJozefsplein, 011 25 00 76, www.tuilt.be

Straatoptredens – Folklorefestival, 15u, binnenstad, gratis, www.folklorefestivalhasselt.be

POD

MUZ

PHA Godskesfies 2010, 18u, domein Malpertuus, Vossenbergstraat 56, gratis, 0477 26 21 28

Beiaardconcert – herdenkingsconcert René Vanstreels, 18u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28

MUZ

Internationaal Folklorefestival, 20u – 24u, festivaltent Kuringen centrum, achter kerk, € 5 / € 4, 0474 73 24 57, www.folklorefestivalhasselt.be

POD

EVT Openingsfeest Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten, 19u, Sint-Quintinuskathedraal,

gratis, www.virgajessefeesten.be

PHA Parochiefeesten Tuilt – barbecue, 19u30, De Biekaar en Sint-Jozefsplein, 011 25 00 76, www.tuilt.be

Internationaal Folklorefestival, 20u – 24u, festivaltent Kuringen centrum, achter kerk, € 5 / € 4, 0474 73 24 57, www.folklorefestivalhasselt.be

Virga Jessespel , 20u30, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 13/ € 12 (UiTpas) www.virgajessefeesten.be

POD

PHA Jaarlijkse kermis Banneuxwijk – SaintMarie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

POD

PHA

Opvangintiatieven Crea-Atelier, tot vrijdag 6 augustus, Jeugdlokalen Kuringen, Prinsenhofweg 3 en van maandag 9 augustus tot vrijdag 27 augustus, Jeugdlokalen St. Hubertuszaal, Runkstersteenweg 189, 12u30 - 17u30, gratis Bouwspeelplaatsen, tot vrijdag 27 augustus, 12u30 – 17u30, jeugdlokalen, Bakkerslaan (Runkst) en jeugdlokalen, Alverbergstraat (achter de sporthal), gratis Speelplein Zowiezo maandag 2 augustus tot vrijdag 13 augustus en maandag 23 augustus tot vrijdag 27 augustus, borggravevijverstraat 7, 8u30 – 17u30, € 3,50 per dag 011 23 94 24 - www.jeugdhasselt.be

20

alle recente info op www.UiTinHasselt.be

Jaarlijkse kermis Sint-Lambrechts-Herk, Sint-Lambrechts-Herkstraat, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

PHA

Jaarlijkse kermis Sint-Lambrechts-Herk,

vuurwerk om 21 uur, Beukenhof, gratis, 011 23 95 56

Zondag 15 augustus OLV Hemelvaart

PHA Jaarlijkse kermis Banneuxwijk – SaintMarie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

EVT

Virga Jessefeesten, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

Rommelmarkt Sint-Lambrechts-Herk, Lindehofstraat en aanpalende straten, 8u – 16u, gratis, 011 23 95 01

PHA

Zaterdag 14 augustus Virga Jessefeesten, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

EVT Antiek- en Brocantemarkt, 8u – 13u, Kolonel Dusartplein, gratis (standgeld: € 5), 0496 58 74 02

EVT De tuin van Dina Deferme, 10u – 18u, Beuzestraat 64, € 5, 011 25 64 58, www.deferme.be

Waterfundag, 10u – 18u, Openluchtzwembad Kapermolen, Elfde Liniestraat 21, € 2,50 / € 2, 011 24 11 61, zwembad@hasselt.be

SPO

MUZ Rimpelrock, 10u30, festivalweide Kiewit, € 20, 011 23 96 16, www.rimpelrock.be EVT  Kunstmarkt Montmartre, 14u – 18u, plein achter stadhuis + Walputsteeg, gratis, 011 22 19 19, www.uitinhasselt.be

OUT – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

EVT

MUZ Muscadet – klarinettisten van het conservatorium, 11u, Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, 011 23 98 90, www.hetstadsmus.be


EVT

op stap met de stadstRam – geleide stadsrondrit, 11u30, Grote Markt, € 4, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT RoNdGaNG vaN de laNGemaN, 10u, vertrek Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, www.virgajessefeesten.be

EVT NoctuRNes iN de musea, 19u – 24u, diverse musea, gratis, 011 23 95 40, www.virgajessefeesten.be

Muz beiaaRdbespeliNG – Jan Verheyen, 13u, Sint-Quintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28

EVT

eRwteNsoepbedeliNG, 11u, Virga Jessebasiliek, www.virgajessefeesten.be

Muz toeteRNietoe op het moleNpooRtpleiN – Dan’s Music, 20u – 22u30, Molenpoortplein, gratis, 0486 73 41 86, www.toeternietoe.be

beiaaRdcoNceRt – Matthieu Lenaerts, 18u, Sint-Quintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28

Muz Muz

vRij podium accoRdeoN, 13u30 –

20u, ontmoetingscentrum Malpertuus, Vossenbergstraat 56, 011 22 54 39, www.conamor.be opeNstelliNG bijeNhal , 14u – 17u, dreef

EVT

abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4, gratis, 013 66 36 48, Frans.daems@skynet. be EVT ommeGaNG viRGa jessefeesteN, 15u, Kolonel Dusartplein, gratis, tribune: € 10 (vvk) / € 12, www.virgajessefeesten.be EVT Geleid beZoek japaNse tuiN, 15u, Gouverneur Verwilghensingel 23, € 8,50, 011 23 52 00

spo RolleR bike paRade 2010, 20u – 23u, Kolonel Dusartplein, gratis, 02 741 63 20, www.belgiumrollers.com

jaaRlijkse keRmis siNt-lambRechts-heRk, Sint-Lambrechts-Herkstraat, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

out – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be spo

wieleRwedstRijd - juniors, 15u, Graaf de

Brigodestraat, € 3, 011 27 53 64

iNteRNatioNaal folkloRefestival, 15u – 20u, festivaltent Kuringen centrum, achter kerk, € 5 / € 4, 0474 73 24 57, www.folklorefestivalhasselt.be

viRGa jessespel , 20u30, cultuurcentrum

poD

Hasselt, Kunstlaan 5, € 13/ € 12 (UiTpas) www.virgajessefeesten.be

oRGelcoNceRt johaN heRmaNs – Internationaal Orgelfestival, 21u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be

Muz

pHA

jaaRlijkse keRmis baNNeuXwijk – Saint-

Marie, Hazelarenlaan, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

oRGelcoNceRt – Andrea Koroscha m.m.v. Johan Hermans, 22u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be

Muz

DinsDAg 17 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

VRiJDAg 20 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

hasselt daNst, 19u – 22u, Grote Markt,

gratis, 011 23 95 56, www.feestcomitehasselt.be

Muz maRiavespeRs, 20u, Heilig Hartkerk, Palmstaat, € 20 / € 18, kaarten te koop bij Toerisme Hasselt, Lombaardstraat 3, www.virgajessefeesten.be

poD

Muz hasselt muZiekteRRas – Wixx Brothers en Jeu de Foules, 19u – 22u, Leopoldplein, gratis, 011 31 59 99, www.muziekterras.be

viRGa jessespel , 20u30, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 13/ € 12 (UiTpas) www.virgajessefeesten.be

poD

pHA

EVT EVT

Muz suoR aNGelica, 20u, Stedelijk muziekconservatorium, Kunstlaan 12, € 10 / € 8, www.virgajessefeesten.be

pHA

vuuRweRk keRmt, 21u, Ten Hove, gratis,

Muz pukkelpop, 11u, Festivalweide Kiewit, (UITVERKOCHT) www.pukkelpop.be

beiaaRdcoNceRt – Peter Bremer, 18u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be

Muz

011 23 95 56

zATERDAg 21 AugusTus WoEnsDAg 18 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

EVT

EVT

ommeGaNG viRGa jessefeesteN, 19u30,

Kolonel Dusartplein, gratis, tribune: € 10 (vvk) / € 12, www.virgajessefeesten.be

DonDERDAg 19 AugusTus EVT

viRGa jessefeesteN, binnenstad,

meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

aRmeNwaNdeliNG – afstanden 4, 8, 12 en 20 km, 7u – 15u, OC Stokrode, SintAmandusstraat 18, € 0,75, 011 22 89 97, www.dragonders.be

spo

EVT aNtiek- eN bRocaNtemaRkt, 8u – 13u, Kolonel Dusartplein, gratis (standgeld: € 5), 0496 58 74 02 Muz pukkelpop, 11u, Festivalweide Kiewit, (UITVERKOCHT) www.pukkelpop.be

jaaRlijkse keRmis siNt-lambRechts-heRk, Sint-Lambrechts-Herkstraat, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

pHA

MAAnDAg 16 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

spo

bommeNkRateRstocht – wandeling 5, 8,

12 en 19 km, 8u – 16u, Sint-Hubertuszaal, Runkstersteenweg 149, € 1 / € 0,75, 011 27 44 13

Muz pukkelpop, 11u, Festivalweide Kiewit, (UITVERKOCHT) www.pukkelpop.be

paRkies (kapeRcoNceRteN) – Matthieu & Guillaume + Breathe The Sound, 19u, Kapermolenpark, gratis, 02 255 85 90, www.parkies.net

Muz

EVT kuNstmaRkt moNtmaRtRe, 14u – 18u, plein achter stadhuis + Walputsteeg, gratis, 011 22 19 19, www.uitinhasselt.be

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

21


EVT

out – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

spo RolleR bike paRade 2010, 20u – 23u, Kolonel Dusartplein, gratis, 02 741 63 20, www.belgiumrollers.com

ZiNGeN vooR de viRGa jesse, 20u, SintCatharinakerk, Sint-Katarinaplein, gratis, www.virgajessefeesten.be

Muz suoR aNGelica, 20u, stedelijk muziekconservatorium, Kunstlaan 12, € 10 / € 8, www.virgajessefeesten.be

jaaRlijkse keRmis keRmt, Diestersteenweg, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

Muz

Muz

pHA

oRGelcoNceRt luca Ratti – Internationaal Orgelfestival, 21u, Sint-Quintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be

zonDAg 22 AugusTus

Muz toeteRNietoe op het moleNpooRtpleiN – Haspengouws Jeugdorkest en L&M Band, 20u – 22u30, Molenpoortplein, gratis, 0486 73 41 86, www.toeternietoe.be

bach iN de kijkeR – klavierconcerto’s, 20u, stedelijk muziekconservatorium, Kunstlaan 12, € 8 / € 6, www.virgajessefeesten.be

Muz

VRiJDAg 27 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be EVT

EVT tRÈs chic lifestYlehappeNiNG, 17u – 23u, abdijsite Herkenrode, € 10, 0475 75 59 99, www.treschic.be

de tuiN vaN diNa defeRme, 10u – 18u, Beuzestraat 64, € 5, 011 25 64 58, www.deferme.be EVT

beiaaRdcoNceRt – Kimberly Schaefer, 18u, Sint-Quintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be

Muz

RommelmaRkt, 8u – 16u, Biezenstraat, toegang gratis, 011 27 20 41 pHA

bach iN de kijkeR – klavierconcerto’s, 20u, stedelijk muziekconservatorium, Kunstlaan 12, € 8 / € 6, www.virgajessefeesten.be

Muz Muz

muscadet – Harmonieorkest Runkst, 11u,

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, 011 23 98 90, www.hetstadsmus.be jaaRlijkse keRmis keRmt, Diestersteenweg, 011 23 93 59, kermis@hasselt.be

pHA EVT

op stap met de stadstRam – geleide

stadsrondrit, 11u30, Grote Markt, € 4, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be EVT

ZomeRcRuise, 14u, rederij Limburgia,

Terminal, Scheepvaartkaai 5, € 7,20 / € 6,70 / € 5, 011 31 55 73, www.rederijlimburgia.be EVT

ommeGaNG viRGa jessefeesteN, 15u,

Kolonel Dusartplein, gratis, tribune: € 10 (vvk) / € 12, www.virgajessefeesten.be

Geleid beZoek japaNse tuiN, 15u, Gouverneur Verwilghensingel 23, € 8,50, 011 23 52 00 EVT

EVT

out – stadswandelingen, 15u, Z33,

Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

DinsDAg 24 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad,

meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be pHA RommelmaRkt keRmt, vanaf 8u, Jeugdcentrum Ten Hove, € 1, 011 25 09 70

hasselt daNst, 19u – 22u, Grote Markt, gratis, 011 23 95 56, www.feestcomitehasselt.be

EVT

ZiN iN ZomeR – thomas RoseNboom & phaRa de aGuiRRe + sleepiNG doG, 20u, domein Kiewit,

parking einde Putvennestraat, € 7 / € 5 (vvk), 011 22 26 24, www.zininzomer.be viRGa jessespel , 20u30, cultuurcentrum

Hasselt, Kunstlaan 5, € 13/ € 12 (UiTpas) www.virgajessefeesten.be

viRGa jessespel , 20u30, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 13/ € 12 (UiTpas) www.virgajessefeesten.be

WoEnsDAg 25 AugusTus

Muz

oRGelcoNceRt caRl visseR – Internationaal

Orgelfestival, 21u, Sint-Quintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be pHA

paRochiale feesteN kuRiNGeN - fuif, 15u, tent achter kerk in Kuringen, € 5, 0476 26 81 99, www.50PF.be

pHA

zATERDAg 28 AugusTus

viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

EVT aNtiek- eN bRocaNtemaRkt, 8u – 13u, Kolonel Dusartplein, gratis (standgeld: € 5), 0496 58 74 02 spo iNteRNatioNaal wateRpolotoRNooi hasselt, 8u – 18u, openluchtzwembad Kapermolen, Elfde Liniestraat, gratis, 011 27 41 73, www.waterpolohasselt.be

EVT

Muz suoR aNGelica, 20u, stedelijk muziekconservatorium, Kunstlaan 12, € 10 / € 8, www.virgajessefeesten.be

jaaRlijkse keRmis keRmt, Diestersteenweg,

011 23 93 59, kermis@hasselt.be

oRGelcoNceRt – Dennis Roosen m.m.v. Marieke Vos en Katia Verheyen, 21u, SintQuintinuskathedraal, gratis, 011 23 95 28, frank.duchamps@hasselt.be

poD

hasselt muZiekteRRas – The Boozers, 19u – 22u, Leopoldplein, gratis, 011 31 59 99, www.muziekterras.be poD

Verwilghensingel 70, € 25 / € 22, www.virgajessefeesten.be

Muz EVT

poD Muz

Muz viRGa jessefeestcoNceRt met lisa del bo eN chRistoff, 20u, Grenslandhallen, Gouverneur

DonDERDAg 26 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

spo iNteRNatioNaal tafelteNNistoRNooi, 9u30 – 20u, stedelijke sporthal Alverberg, Herkenrodesingel 33, gratis, 0495 22 37 64, www.ttchasselt.be Muz daG vaN de ReliGieuZe muZiek, vanaf 10u, Virga Jessebasiliek, Kapelstraat, € 35 (dagticket), tickets per voorstelling zijn ook beschikbaar, www.virgajessefeesten.be

EVT

MAAnDAg 23 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be EVT

22

alle ReceNte iNfo op www.uitiNhasselt.be

EVT NoctuRNes iN de musea, 19u – 24u, diverse musea, gratis, 011 23 95 40, www.virgajessefeesten.be

EVT RommelmaRkt siNt-jaNs-heide, 10u – 16u, Nieuwstraat, gratis, 011 23 25 40 spo lotto stReet socceR, 10u – 19u, Kolonel Dusartplein, gratis, 0486 51 96 69


EVT wieje deuj kÛNs? Kunst in Wideux, 12u – 18u, Kapel van Wideux, Grote Roost, gratis, 0499 54 17 30, www.alkarte.net

DinsDAg 31 AugusTus combikaaRt stadstRam japaNse tuiN, 14u + 15u + 16u, Grote Markt, € 8, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT

tRÈs chic lifestYlehappeNiNG, 13u – 23u, abdijsite Herkenrode, € 10, 0475 75 59 99, www.treschic.be EVT

maRkt haNdmade iN belGium, 13u – 23u, kunstencentrum BELGIE, Burgemeester Bollenstraat 54, gratis, 0473 25 27 95, www.handmade-in-belgium.com

hasselt daNst, 19u – 22u, Grote Markt, gratis, 011 23 95 56, www.feestcomitehasselt.be

EVT

EVT

EVT kuNstmaRkt moNtmaRtRe, 14u – 18u, plein achter stadhuis + Walputsteeg, gratis, 011 22 19 19, www.uitinhasselt.be

paRochiale feesteN kuRiNGeN, 15u, tent achter kerk in Kuringen, toegang gratis, 0476 26 81 99, www.50PF.be

pHA

out – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

EVT

vleeRmuiZeNwaNdeliNG, 20u30 – 22u30, domein Kiewit, parking Putvennestraat, € 1, 011 27 02 49, 011 21 08 49

EVT

viRGa jessespel , 20u30, cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5, € 13/ € 12 (UiTpas) www.virgajessefeesten.be

poD

the elle paRtY, 22u – 5u, Ritzbuilding, Kempische Kaai, www.elle-party.be

EVT

zonDAg 29 AugusTus viRGa jessefeesteN, binnenstad, meer info p. 3, www.virgajessefeesten.be

EVT

spo iNteRNatioNaal wateRpolotoRNooi hasselt, 8u – 17u, openluchtzwembad Kapermolen, Elfde Liniestraat, gratis, 011 27 41 73, www.waterpolohasselt.be spo iNteRNatioNaal tafelteNNistoRNooi, 9u30 – 20u, stedelijke sporthal Alverberg, Herkenrodesingel 33, gratis, 0495 22 37 64, www.ttchasselt.be EVT de tuiN vaN diNa defeRme, 10u – 18u, Beuzestraat 64, € 5, 011 25 64 58, www.deferme.be

EVT tRÈs chic lifestYlehappeNiNG, 13u – 21u, abdijsite Herkenrode, € 10, 0475 75 59 99, www.treschic.be EVT ZomeRcRuise, 14u, rederij Limburgia, Terminal, Scheepvaartkaai 5, € 7,20 / € 6,70 / € 5, 011 31 55 73, www.rederijlimburgia.be

oNtdekkiNGswaNdeliNG met Gids, 14u, domein Kiewit, Putvennestraat, gratis, 011 24 60 20, www.natuurpuntlimburg.be

EVT

EVT

ommeGaNG viRGa jessefeesteN, 15u, Kolonel

Dusartplein, € 10 (vvk) / € 12, www.virgajessefeesten.be

EVT Geleid beZoek japaNse tuiN, 15u, Gouverneur Verwilghensingel 23, € 8,50, 011 23 52 00

out – stadswandelingen, 15u, Z33, Zuivelmarkt 33, gratis, 011 29 59 60, www.z33.be

EVT

slotfeest viRGa jessefeesteN, 19u, binnenstad / Grote Markt, hapjes en drankjes aan feestprijzen, www.virgajessefeesten.be

EVT

Muz hasselt muZiekteRRas – Boogie Wonderband, 19u – 22u, Leopoldplein, gratis, 011 31 59 99, www.muziekterras.be

MAAnDAg 30 AugusTus EVT tRÈs chic lifestYlehappeNiNG, 13u – 21u, abdijsite Herkenrode, € 10, 0475 75 59 99, www.treschic.be poD

zie p. 11

ZiN iN ZomeR – tom laNoYe + eNcaNtaR,

20u, domein Kiewit, parking einde Putvennestraat, € 7 / € 5 (vvk), 011 22 26 24, www.zininzomer.be

Muz muscadet – Het Hasselts Symfonieorkest, 11u, Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, gratis, 011 23 98 90, www.hetstadsmus.be

colofon editie augustus 2010 eiNdRedactie Davy Steegmans aGeNda Hilde Bogaerts laYout www.magnifik.be dRuk RotoSmeets, Weert oplaGe 48.000 ex, recycleerbaar papier vu Hilde Claes, Groenplein 1,

3500 Hasselt uitiNhasselt Lombaardstraat 3,

3500 Hasselt, uit@hasselt.be

wieje deuj kÛNs? Kunst in Wideux, 10u – 18u, Kapel van Wideux, Grote Roost, gratis, 0499 54 17 30, www.alkarte.net EVT

Op het telefoonnummer 011 23 95 47 kan je terecht voor info. Bekijk steeds de meest actuele agenda op www.uitinhasselt.be

op stap met de stadstRam – geleide stadsrondrit, 11u30, Grote Markt, € 4, 011 23 95 40, toerisme@hasselt.be

EVT

spo RolleR bike paRade 2010, 20u – 23u, Kolonel Dusartplein, gratis, 02 741 63 20, www.belgiumrollers.com

copYRiGht Uit dit magazine mag, mits bronvermelding, gedupliceerd worden coveRfoto Teatro del Silencio & Karlik

Danza Teatro, ©Henry Krul

23


Adressenlijst uit iN hasselt toeRisme hasselt

Lombaardstraat 3 011 23 95 40 toerisme@hasselt.be www.uitinhasselt.be cultuuRceNtRum hasselt

Kunstlaan 5 011 22 99 33 plaatsbespreking@ccha.be www.ccha.be het stadsmus

Guido Gezellestraat 2 011 23 98 90 hetstadsmus@hasselt.be www.hetstadsmus.be japaNse tuiN

Gouverneur Verwilghensingel z/n 011 23 52 00 (1 april - 31 oktober) 011 23 95 40 (1 november - 31 maart) claire.lelievre@hasselt.be www.hasselt.be kiNepolis

0900 00 555 (programmatie filmaanbod) www.kinepolis.com

kuNsteNceNtRum belGie

Burgemeester Bollenstraat 54 011 22 41 61 belgie@skynet.be www.kunstencentrumbelgie.com liteRaiR museum

Bampslaan 35 011 26 17 87 – 011 22 26 24 literairmuseum@skynet.be modemuseum hasselt

Gasthuisstraat 11 011 23 96 21 modemuseum@hasselt.be www.modemuseumhasselt.be muZiekodRoom

Bootstraat 9 011 23 13 13 info@muziekodroom.be www.muziekodroom.be NatioNaal jeNeveRmuseum

Witte Nonnenstraat 19 011 23 98 60 jenevermuseum@hasselt.be www.jenevermuseum.be

pRoviNciale bibliotheek limbuRG

Martelarenlaan 17 011 29 59 00 pbl@limburg.be www.limburg.be/pbl GReNslaNdhalleN / ethias aReNa

Gouverneur Verwilghensingel 70 011 29 94 99 info@grenslandhallen.be www.grenslandhallen.be www.ethiasarena.be academieGaleRie

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kunstlaan 12 011 23 98 40 stedelijke.academie@hasselt.be www.hasselt.be stedelijke bibliotheek hasselt

Joris van Oostenrijkstraat 55 (Kuringen) 011 24 43 00 bibliotheek@hasselt.be www.hasselt.be stedelijk coNseRvatoRium vooR muZiek, wooRd eN daNs

Kunstlaan 12 011 23 98 30 stedelijk.conservatorium.mwd@hasselt.be www.hasselt.be ZebRaciNema

Zuivelmarkt 33 011 29 59 85 www.limburg.be/zebra Z33

Zuivelmarkt 33 011 29 59 60 info@z33.be www.z33.be paRk NatuuR & cultuuR

Runksterkiezel 113 011 76 66 61 011 27 31 12 park.natuur.cultuur@skynet.be www.parknatuurcultuur.be abdijsite heRkeNRode

Herkenrodeabdij 4 011 33 43 70 secretariaat@herkenrode.be www.herkenrode.be ciap

Armand Hertzstraat 21/1 011 22 53 21 ciap@telenet.be www.ciap.be

Uit In Hasselt  

Vrijetijdsmagazine van de stad Hasselt

Advertisement