Page 1

ZOMER ZOM MER GENT GENT 2018 018 KAMPEN ZONDER OVERNACHTING VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 16 JA JAAR

freetime90

freetimevzw

info@freetime.be | www.freetime.be


EEN STRAFFE ORGANISATIE OP STEVIGE FUNDERINGEN MISSIE Free-Time wil mee bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en

• Maatschappelijke meerwaarde

groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en

Free-Time wil meer zijn dan enkel een vakantieorganisatie. We willen

jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen

kinderen een beeld geven van wat er allemaal leeft in de samenleving

interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien.

en hen laten proeven van alles wat er te doen is in de vrije tijd.

Hoe doen we dit? Maar er is meer. Onze maatschappelijke taak bestaat er in ook in te

• Free-Time is een proeftuin

spelen op de noden en behoeften die de samenleving ons vandaag

Met Free-Time op kamp, dat is proeven van nieuwe dingen. Door

schenkt. Deze rol trachten we te vervullen door in dialoog te gaan met

een breed aanbod aan kampen, willen we kinderen en jongeren

ouders, jongeren en kinderen over thema’s zoals ecologie, diversiteit,

aanmoedigen om hun eigen talenten en interesses te ontdekken en

gezonde voeding, kinderrechten, mobiliteit, niet-formele educatie, …

ontplooien. Free-Time streeft daarom naar een zo gevarieerd mogelijk

Door acties en informatieverspreiding willen we ook daar ons steentje

aanbod, waar elk kind welkom is en waar er ook voor ieder kind wat

bijdragen.

wils is. Hierdoor gaan we telkens voor niets minder dan superkampen!

• Een gedreven professioneel team • Een stevige monitorenwerking

Een team met een hart voor jeugdwerk verzorgt de dagelijkse werking

Free-Time wordt gedragen door heel wat gemotiveerde mensen. Dag in

en administratie. Met vragen en opmerkingen kan je altijd bij hen

dag uit geven onze monitoren het beste van zichzelf. Dankzij een sterk

terecht. Al meer dan 25 jaar organiseert Free-Time kwaliteitsvolle

onderbouwde monitorenwerking, die steunt op vorming, persoonlijke

kampen, en die ervaring dragen we steeds mee.

ontwikkeling, ontspanning en inspraak, garanderen we kwaliteitsvolle kampen. Free-Time biedt haar monitoren een groeipad aan, waar zij op hun eigen tempo kunnen (blijven) groeien.

2


WIJ GAAN OP KAMP! JIJ TOCH OOK!? Alweer een prachtig programma voor iedereen. In alle vakantieweken deze zomer een aanbod om van te smullen. Niet alleen met uitstekende monitoren, maar ook in samenwerking met heel wat experten van andere organisaties. Muziek, dans, theater, sport, koken, avontuur,… Ook heel wat nieuwe kampen rond techniek, films maken, uitdagingen, kunst komen aan bod. Al spelend nieuwe interesses verkennen, daar gaan we voor! Veel aandacht voor de kinderen en kleine groepen, veel variatie en sterke coaching van monitoren. We evalueren constant onze werking. Heb je een opmerking of een idee? Laat het ons weten! We zijn ervan overtuigd dat ook dit jaar de kinderen en jongeren een superleuke vakantie zullen hebben! Veel leesgenot

PRAKTIS SCHE INFO OVERZICHT KAMPEN JAARTHEM A 2018 JAAROVER ZICHT 2017 DAGKAMPE N EN -UITS TAPPEN PARTNERS VOOR TOPK WALITEIT KAMPEN M ET OVERNA C HTING REGLEMEN T KWALITEIT SGARANTIE KAMPEN IN DETAIL

KLEUTERS * 3-6 JAAR KIDS * 6-9 JA A R KIDS XL * 8 -12 JAAR TEENS * 10 -14 JAAR JONGEREN * 13-16 JAA R

p.04 p.06 p.14 p.25 p.32 p.47 p.48 p.50 p.51

p.15 p.20 p.31 p.39 p.45

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be INSCHRIJVEN www.freetime.be

Dirk Schockaert Voorzitter-coach Vrijetijdsmanager

3


INSCHRIJVEN DOE JE VIA WWW.FREETIME.BE

WAAR De externaatsvakanties in Gent gaan door in

Om in te schrijven heb je een profiel nodig op naam van de ouder die het fiscaal attest wil ontvangen. Na aanmaak van je profiel krijg je een mail met je logingegevens.

Log in op onze website en voeg je kind(eren) toe aan je profiel. Ga naar het vakantieoverzicht, kies een kamp en

het Sint-Paulusinstituut (Ebergiste De Deynestraat 2, op 5 min. van Sterre) en in de Sporthal Hogeschool Gent (Sint-Denijslaan 251, achter Sint-Pietersstation)

klik op inschrijven.

Geef aan welk kind je graag wil inschrijven. Controleer de periode en aanvaard de algemene voorwaarden. Klik op inschrijving bevestigen en je kind is ingeschreven. Je ontvangt een mail met de bevestiging. Geen computer of internet thuis? Bel 070 246 170 en we helpen je met plezier verder.

DUURZAAM Op kamp werken we met verantwoorde versnaperingen. Elk kind krijgt een bio koek. Dat is lekker én gezond. Op woensdag krijgt iedereen een heerlijk stuk bio-fruit. We drinken kraantjeswater uit herbruikbare bekers en eten boterhammen uit een brooddoos. Wie zijn beker of brooddoos thuis vergat, kan er een kopen aan de inschrijftafel.

PRIJS

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

Kijk en vergelijk! In de kampprijs is zowel de accommodatie, koek en drank, activiteiten, materiaal, transport, verzekering en begeleiding

Mocht er zich op kamp een ongeval voorgedaan hebben waar

inbegrepen. Daarnaast is er natuurlijk ook een vaste kost waarmee

je achteraf pas last van krijgt, neem je best contact op met het

wij rekening moeten houden. Deze kost omvat vast personeel,

kantoor. Het team is dan al ingelicht door onze monitoren.

promotie, groot materiaal, voertuigen,

Samen met jou behandelen we elk ongeval met de grootste zorg.

transport en vorming van onze monitoren.

WE ZETTEN IN OP VERBETERING!

VOORDELEN Welke voordelen heeft u? -

-€10 per kamp aangeduid met dit symbool

- Mutualiteit: tot -€50 per kamp

Aandacht, aandacht! We proberen na elke

- Fiscaal aftrekbaar tot €11,20 per dag (voor elk kind jonger dan 12j)

zomer alles te evalueren en te verbeteren. Daarom hebben we jullie mening nodig. Na het kamp krijgen jullie

- Werkgeverskortingen!

een mail met een korte bevraging over het kamp. Vul deze zo goed

- Sociale korting voor bepaalde kampen via het steunpunt Vakantieparticipatie -

mogelijk in, dan kunnen we leren uit jullie feedback.

Uitpas

Kijk snel op www.freetime.be/vakanties/kortingen/

LEGENDE e . c. en w tie n en n op d et erk kan . rzie w erig tsel s va ie. i t t e u g i e n t n i voo oment e va uitstap . s a z k n a e e w k j e e a a u m d g W k k v m va he nie ee s. Op e een ve rdt én t toon ilie. r st l de rtie r de der on r wo nw Hie een or fam Hee rond é Spo Voo Hie on doe vo

tie loca p o p erKam partn e n ti a v nisa orga

4 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


OP KAMP … MAAR WAT NEEM IK MEE? AL JE VRIENDEN NATUURLIJK! Dat maakt het kamp dubbel zo leuk.

SOCIAAL FONDS Free-Time vzw investeert jaarlijks in allerlei projecten die kinderen en jongeren laten

MEDISCHE FICHE Deze kan je online invullen via ‘mijn inschrijvingen’ in uw profiel. Rechts van de inschrijving staat een knop om de medische fiche in te vullen en af te printen. Het voordeel om dit online te doen, is dat u de algemene gegevens niet meer hoeft in te vullen, en dus enkel nog de extra info die van belang is voor uw kind. Indien eenmaal gedaan hoeft u dit niet steeds opnieuw in te vullen, enkel

proeven van het bestaande vrijetijdsaanbod. We vinden het fijn dat jouw kind deelneemt aan één van onze activiteiten waarbij zij sportieve en culturele ontdekkingen doen en ervaringen delen met andere deelnemers. Echter heeft niet elk kind de kans om deel te nemen aan deze activiteiten. Denk maar aan kinderen uit kansarme gezinnen, vluchtelingen, kinderen met specifieke zorgbehoeften…

nog aan te vullen indien nieuwe info van belang wordt. Met jouw steun via het sociaal fonds van Free-Time vzw kunnen wij extra acties ondernemen die bovengenoemde doelgroepen

AANKOMST EN VERTREK OP DE KAMPPLAATS

kennis kunnen laten maken met onze proeftuin. Je kan bij inschrijving van je zoon/dochter voor één van onze activiteiten kiezen of je een extra bedrag wil schenken aan dit sociaal fonds. Zo willen wij samen met jou investeren in burgerschap om het vrijetijdsaanbod

We vragen uw kind(eren) tot bij de monitoren

zo toegankelijk mogelijk te maken.

aan de inschrijftafel te brengen. Zij noteren het uur van aankomst van uw kind. Ook ’s avonds noteren ze het uur van vertrek.

Vzw Free-time is niet verantwoordelijk voor kinderen die aan de deur of op straat worden afgezet.

STARTSCHOT

3... 2... 1...

Om negen uur trekken we met de kampdans de dag op gang. We vragen dat alle kinderen tegen negen uur op de kampplaats aanwezig zijn. Nadat alle monitoren worden voorgesteld aan de

EEN DAG OP KAMP 07u45 - 09u00

Opvang

09u00 - 12u00

Activiteiten

12u00 - 13u00

Middagpauze

13u00 - 16u00

Activiteiten

16u00 - 18u00

Opvang

kinderen kan het kamp echt beginnen.

>>>>>>>>>> INFO-MOMENT <<<<<<<<<< Kom je voor de eerste keer op kamp? Weet je niet goed wat je mag verwachten? Zit je nog met onbeantwoorde vragen? In de maand juni organiseren wij een info-avond in het Sint-Paulusinstituut en Sporthal Hogeschool. De datum wordt later bekend gemaakt via een nieuwsbrief.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

5


Zomervakantie week 1 (van maandag 2 tem vrijdag 6 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

Sint-Paulus

3-5j

Bouwkamp

130

120

CAT.

-

-

-

p. 17

Sint-Paulus

3-5j

Eenhoorn, Tweehoorn, Driehoorn

130

120

-

-

-

p. 15

Sint-Paulus

3-5j

K3 Lolbroek danst met Prinsessia de bij

130

120

-

-

p. 15

Sint-Paulus

3-5j

Rollebollen en ravotten

130

120

-

-

-

p. 15

Sporthal Hogeschool

3-5j

Alles met de bal

130

120

-

-

-

p. 15

Sint-Paulus

4-6j

De muziekfabriek

145

135

-

-

p. 18

Sint-Paulus

4-6j

Koekenbak met koekiemonster

140

130

-

-

-

p. 19

Sint-Paulus

4-6j

Minimonsters, Maxipret

130

120

-

-

-

p. 19

Sporthal Hogeschool

4-6j

Klim- en klauterkabouters

150

140

Sporthal Hogeschool

4-6j

Met Dora & Diego op ontdekking

130

120

-

-

-

p. 17

Sporthal Hogeschool

4-6j

Rekje Strekje

130

120

-

-

-

p. 17

Sporthal Hogeschool

4-6j

Zintuigenfestival

130

120

-

-

-

p. 17

Sint-Paulus

6-9j

Boogiewoogie

136

126

-

-

p. 20

Sint-Paulus

6-9j

Dieren voor durvers

154

144

-

-

Sint-Paulus

6-9j

MuseumMakers

150

140

Sint-Paulus

6-9j

Robotkamp

190

180

-

Sint-Paulus

6-9j

Theatermakers

160

150

-

Sint-Paulus

6-9j

Toto Tovenaar

136

126

Sporthal Hogeschool

6-9j

Boulderen en omni

172

162

Sporthal Hogeschool

6-9j

Circus Acrobatiek

145

135

Sporthal Hogeschool

6-9j

Omnisport

136

p. 19

p. 21 -

p. 23 p. 24

-

p. 29 -

-

p. 29

-

p. 20

-

-

p. 21

126

-

-

-

p. 23

Sporthal Hogeschool

6-9j

Yoga en Fun

182

172

-

-

p. 30

Bleekweide vzw

8-12j

Scheidingskamp

250

240

-

-

p. 36

Sint-Paulus

8-12j

Een week bij de Nachtwacht

136

126

-

-

-

p. 33

Sint-Paulus

8-12j

In de bakkerij

155

145

-

-

p. 34

Sint-Paulus

8-12j

Skate Skills

199

189

Sint-Paulus

8-12j

Strips in actie

155

145

-

-

p. 37

Sint-Paulus

8-12j

Van Aap tot Zebra

165

155

-

p. 37

Sporthal Hogeschool

8-12j

Avonturenkamp

145

135

-

p. 31

-

-

p. 37

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Duivelse helden

136

126

Sporthal Hogeschool

8-12j

Kajak en omni

174

164

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Museum Mania

165

155

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Musicaldans

165

155

-

-

p. 33 p. 34

-

-

p. 35 p. 35

Sporthal Hogeschool

8-12j

Pretparkenmax

240

230

Sporthal Hogeschool

8-12j

Rolschaatsen & Hula Hoop

177

167

-

-

p. 36

Sporthal Hogeschool

8-12j

Schermen en omni

177

167

-

-

p. 37

Sporthal Hogeschool

8-12j

Wakeboarden!

270

260

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 38

Sint-Paulus

10-12j

Robotkamp

190

180

-

-

p. 39

Sint-Paulus

10-14j

Van zeepkist tot kart

260

250

-

p. 43

Sint-Paulus

10-14j

Word een YouTube ster!

190

180

-

p. 43

Sporthal Hogeschool

10-14j

BMX & Tag

199

189

-

p. 39

Sporthal Hogeschool

10-14j

Rok en Rol

195

185

-

Sporthal Hogeschool

11-14j

Parkour en freerunning

175

165

-

-

-

-

p. 36

p. 41 -

p. 43

Sporthal Hogeschool

13-16j

Pretparkenmaxi

240

230

-

Sporthal Hogeschool

13-16j

Waterworld

210

200

-

p. 46

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

-

p. 46

themavakantie

sportvakantie

-

-

p. 45

6 ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

inclusief kamp workshops op locatieof initiaties door een expert


Zomervakantie week 2 (van maandag 9 tem vrijdag 13 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

Sint-Paulus

3-5j

Kriebelbeestjes

130

120

CAT.

-

-

-

p. 15

Sint-Paulus

3-5j

Van kop tot teen

130

120

-

-

-

p. 16

Sporthal Hogeschool

3-5j

Op drakenjacht!

140

130

-

-

p. 16

Sporthal Hogeschool

3-5j

Turnen met Nellie & Cezar

130

120

-

-

-

p. 16

Sint-Paulus

4-6j

De Tuinkampioen

130

120

-

-

-

p. 18

Sint-Paulus

4-6j

Ik ben een kunstenaar

136

126

-

-

p. 18

Sint-Paulus

4-6j

Kabouter Korsakov

130

120

-

-

p. 19

Sporthal Hogeschool

4-6j

Klim- en klauterkabouters

150

140

Sporthal Hogeschool

4-6j

Minisamba

130

120

-

p. 15

Sporthal Hogeschool

4-6j

Paw Patrol reist door de tijd

136

126

-

-

p. 18

-

-

p. 21

-

-

Sint-Paulus

6-9j

De reiskoffer

136

126

-

Sint-Paulus

6-9j

Filmspeelweek

175

165

-

Sint-Paulus

6-9j

Futurama

190

180

-

Sint-Paulus

6-9j

Hapjes en sapjes

148

138

p. 22 -

-

p. 19

p. 22 -

p. 22

Sint-Paulus

6-9j

Legokamp

145

135

-

p. 22

Sporthal Hogeschool

6-9j

Atletiek Fanatiek

150

140

-

p. 20

Sporthal Hogeschool

6-9j

Avonturenkamp

145

135

-

p. 20

Sporthal Hogeschool

6-9j

Duivelse helden

136

126

-

-

-

p. 21

Sporthal Hogeschool

6-9j

Vliegerkamp

145

135

-

-

p. 29

Sporthal Hogeschool

6-9j

Zwemmen met piraten

150

140

-

-

p. 30

Bleekweide vzw

8-12j

Rouwkamp: Hoe ga ik verder nu ik je zo mis?

250

240

Sint-Paulus

8-12j

Expeditie Free-Time

155

145

Sint-Paulus

8-12j

KunstKleppers

145

135

Sint-Paulus

8-12j

Van Aap tot Zebra

165

155

-

p. 37

Sporthal Hogeschool

8-12j

Word Natuurbeschermer!

165

155

-

p. 38

Sporthal Hogeschool

8-12j

Jump for Joy!

157

147

-

p. 34

Sporthal Hogeschool

8-12j

Klimmen en omni

177

167

-

p. 34

Sporthal Hogeschool

8-12j

Peddel en Swim

195

185

-

p. 36

Sporthal Hogeschool

8-12j

Rok en rol en dans!

165

155

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Teamsporten

145

135

-

-

p. 37

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Catamaran: basis

263

263

-

-

p. 38

Sint-Paulus

10-12j

Futurama

190

180

-

-

p. 39

RBSC Heusden

9-14j

Catamaran: gevorderd

263

263

-

-

p. 43

Sint-Paulus

10-14j

Cuisine internationale

155

145

Sint-Paulus

10-14j

Paardrijden

234

224

Sint-Paulus

10-14j

Ready, set, actie!

175

165

Sint-Paulus

10-14j

Van zeepkist tot kart

260

250

-

p. 43

Sporthal Hogeschool

10-14j

Sportylicious

172

162

-

p. 42

Sporthal Hogeschool

10-14j

Urbandance

165

155

Sporthal Hogeschool

10-14j

Waterworld

210

200

Sint-Paulus

13-16j

Tag- en cartoonkunst

160

150

Sporthal Hogeschool

13-16j

#YOLO

195

185

Sporthal Hogeschool

13-16j

Wakeboarden!

270

260

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

INSCHRIJVEN www.freetime.be

-

-

p. 36

-

p. 34

-

p. 35

p. 36

-

-

-

p. 41

-

p. 41

-

-

p. 42 -

p. 39

-

p. 46

-

-

p. 40

-

p. 45

-

p. 46

-

p. 46

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

7


Zomervakantie week 3 (van maandag 16 tem vrijdag 20 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

Sint-Paulus

3-5j

Harige Beestjes

155

145

CAT.

UITSTAP

Sint-Paulus

3-5j

Wij gaan op berenjacht

130

120

-

SHOW

EXPERT

PAG.

-

-

p. 16

-

-

p. 16

-

p. 16

-

p. 16

Sint-Paulus

4-6j

Apencircus

130

120

-

Sint-Paulus

4-6j

Smospotten

140

130

-

-

Bleekweide vzw

5-8j

Op ontdekkingstocht in mijn gevoelswereld

150

140

-

-

Sint-Paulus

6-9j

Sportieve Minions

136

126

-

-

-

p. 24

-

p. 29

p. 23

Sint-Paulus

6-9j

Tijdreizigers

145

135

-

Sint-Paulus

6-9j

Van Aap tot Zebra

165

155

-

Sint-Paulus

6-9j

Zeep en bubbels

136

126

-

Sint-Paulus

8-12j

Ghost Rockers

136

126

-

Sint-Paulus

8-12j

Huttenbouw

136

126

-

Sint-Paulus

8-12j

Kajak en omni

174

164

-

Sint-Paulus

8-12j

Komen eten!

155

145

-

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 38

-

-

p. 29 -

p. 30

-

p. 34

-

p. 34 p. 34

-

p. 35

RBSC Heusden

8-13j

Catamaran: basis

263

263

-

-

p. 38

RBSC Heusden

9-14j

Catamaran: gevorderd

263

263

-

-

p. 43

RBSC Heusden

9-14j

Wakeboarden en zeilen

270

270

-

-

p. 43

Sint-Paulus

10-14j

#YOLO

195

185

-

Sint-Paulus

10-14j

Techniek Fantastique

172

162

-

p. 42

Sint-Paulus

10-14j

Wakeboarden!

270

260

-

p. 43

Sint-Paulus

13-16j

Kom uit je kot

195

185

-

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

-

-

-

-

p. 39

p. 45 p. 46

Zomervakantie week 4 (van maandag 23 tem vrijdag 27 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

Sint-Paulus

3-5j

Knutsel Frutsel

130

Sint-Paulus

3-5j

Met Dora en Diego op ontdekking

Sint-Paulus

4-6j

Bouwkamp

Sint-Paulus

4-6j

Sint-Paulus

4-6j

Sint-Paulus

6-9j

Agent 007

Sint-Paulus

6-9j

Hapjes en sapjes

Sint-Paulus

6-9j

Ik ben een kunstenaar

Sint-Paulus

6-9j

CAT.

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

120

-

-

-

p. 15

130

120

-

-

-

p. 17

130

120

-

-

-

p. 17

Dinokamp

130

120

-

-

-

p. 17

Zing, Swing & Spring met K3

130

120

-

-

-

p. 18

136

126

-

-

-

p. 20

148

138

-

-

p. 22

143

133

-

-

p. 22

Omnisportmix

150

140

-

-

p. 23

-

-

p. 24

Sint-Paulus

6-9j

Stoer kamp

139

129

Sint-Paulus

8-12j

Avonturenkamp

145

135

-

p. 31

Sint-Paulus

8-12j

Chocoladekamp

185

175

-

p. 33

Sint-Paulus

8-12j

De Machine

145

135

-

-

p. 33

-

-

-

-

p. 33

Sint-Paulus

8-12j

Een week bij de Nachtwacht

136

126

Sint-Paulus

8-12j

Sportylicious

172

162

-

p. 37

Sint-Paulus

8-12j

Techniek Fantastique

172

162

-

p. 37

Sint-Paulus

8-12j

Wakeboarden!

270

260

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Catamaran: basis

263

263

-

-

p. 38

RBSC Heusden

9-14j

Wakeboarden en zeilen

270

270

-

-

p. 43

Sint-Paulus

10-14j

Tag- en cartoonkunst

160

150

-

Sint-Paulus

10-14j

Wie is de mol?

160

150

-

-

p. 39

Sint-Paulus

13-16j

Pimp je Hack

155

145

-

-

p. 45

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

themavakantie

sportvakantie

-

-

-

p. 42

p. 46

8 ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

inclusief kamp workshops op locatieof initiaties door een expert


Zomervakantie week 5 (van maandag 30 juli tem vrijdag 3 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

Sint-Paulus

3-5j

De Tuinkampioen

130

120

CAT.

-

-

-

p. 18

Sint-Paulus

3-5j

Rollebollen en ravotten

130

120

-

-

-

p. 15

Sint-Paulus

3-5j

Zing, swing en spring met K3

130

120

-

-

-

p. 18

Sporthal Hogeschool

3-5j

Apencircus

130

120

-

Sporthal Hogeschool

3-5j

Turnen met Nellie en Cezar

130

120

-

Sint-Paulus

4-6j

De garage in met Paw Patrol

130

120

Sint-Paulus

4-6j

De muziekfabriek

145

135

-

-

Sint-Paulus

4-6j

Het Peperkoekenhuisje

140

130

-

Sporthal Hogeschool

4-6j

Kleutervoetbal

130

120

-

Sporthal Hogeschool

4-6j

Vikingfestival

160

150

Sint-Paulus

6-9j

Dieren voor Durvers

154

144

Sint-Paulus

6-9j

Feest je zot!

136

126

-

Sint-Paulus

6-9j

Filmspeelweek

175

165

-

Sint-Paulus

6-9j

Gigantosaurus

145

135

Sint-Paulus

6-9j

Professor Proton

145

135

Sporthal Hogeschool

6-9j

Avonturenkamp

145

135

Sporthal Hogeschool

6-9j

Omnisport

136

126

Sporthal Hogeschool

6-9j

Safari Shake

170

160

Sporthal Hogeschool

6-9j

Stoere zeebonken en waterratjes

168

158

Sporthal Hogeschool

6-9j

Teamsporten

145

135

Sint-Paulus

8-12j

Chocoladekamp

185

Sint-Paulus

8-12j

Dancing Engineers

Sint-Paulus

8-12j

Sint-Paulus

8-12j

Sint-Paulus

8-12j

Sporthal Hogeschool

8-12j

Sporthal Hogeschool Sporthal Hogeschool

-

p. 16

-

-

p. 16

-

-

p. 17

-

-

p. 18

-

-

p. 19

-

-

p. 16

-

p. 22

p. 18

-

-

-

p. 21

-

p. 22 -

p. 22

-

p. 20

-

p. 20

-

-

p. 23 p. 24

-

-

p. 24

-

p. 24

175

-

p. 33

165

155

-

p. 33

Legokamp

145

135

-

p. 35

Van Aap tot Zebra

165

155

-

p. 37

Vinnige vikings

140

130

Boulderen en omni

172

162

8-12j

Kajak en omni

174

164

8-12j

Let's have a party

165

155

Sporthal Hogeschool

8-12j

Outdoor Adventure

175

165

-

p. 35

Sporthal Hogeschool

8-12j

Racket Launch

160

150

-

p. 36

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Catamaran: basis

263

263

-

-

p. 38

RBSC Heusden

9-14j

Wakeboarden en zeilen

270

270

-

-

p. 43

Sint-Paulus

10-14j

Ready, set, actie!

175

165

-

-

-

-

-

-

p. 33

-

p. 34

-

p. 35

p. 41

Sint-Paulus

10-14j

Techniek Fantastique

172

162

-

Sporthal Hogeschool

10-14j

Kom uit je Kot

195

185

-

Sporthal Hogeschool

10-14j

Tumbling en Turnen

136

126

Sporthal Hogeschool

10-14j

Waterworld

210

Sint-Paulus

13-16j

Van zeepkist tot kart

260

Sporthal Hogeschool

13-16j

Wakeboarden!

270

260

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

-

p. 38

p. 42 -

p. 40

-

p. 42

200

-

p. 39

250

-

p. 46

-

p. 46

-

p. 46

-

Zomervakantie week 6 (van maandag 6 tem vrijdag 10 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

Sint-Paulus

3-5j

Dinokamp

130

120

-

-

-

p. 17

Sint-Paulus

3-5j

Eenhoorn, Tweehoorn, Driehoorn

130

120

-

-

-

p. 15

Sporthal Hogeschool

3-5j

Alles met de bal

130

120

-

-

-

p. 15

Sporthal Hogeschool

3-5j

De garage in met Paw Patrol

130

120

Sint-Paulus

4-6j

(B)Engels

130

120

-

p. 18

INSCHRIJVEN www.freetime.be

CAT.

-

-

p. 17

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

9


LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

Sint-Paulus

4-6j

Bouwkamp

130

120

CAT.

-

-

-

p. 17

Sint-Paulus

4-6j

KleuterKlieders

130

120

-

-

-

p. 19

-

p. 16

Sint-Paulus

4-6j

Op drakenjacht!

140

130

-

Sporthal Hogeschool

4-6j

Klim- en klauterkabouters

150

140

-

Sporthal Hogeschool

4-6j

Zing, swing en spring met K3

130

120

-

Sint-Paulus

6-9j

Candy Factory

145

135

-

Sint-Paulus

6-9j

Feest je zot!

136

126

Sint-Paulus

6-9j

Legokamp

145

135

Sint-Paulus

6-9j

Toto Tovenaar

136

126

Sint-Paulus

6-9j

Van Aap tot Zebra

165

155

Sporthal Hogeschool

6-9j

Boogiewoogie

136

126

Sporthal Hogeschool

6-9j

Omnisportmix

150

140

Sporthal Hogeschool

6-9j

Stoer Kamp

139

129

Sporthal Hogeschool

6-9j

Van kop tot teen

136

126

Sporthal Hogeschool

6-9j

Voetbal en strandspelen

140

Sint-Paulus

8-12j

In de bakkerij

155

Sint-Paulus

8-12j

Mummies en Farao's

145

135

Sint-Paulus

8-12j

Schaakkamp

147

137

Sint-Paulus

8-12j

Techniek Fantastique

172

162

Sint-Paulus

8-12j

Theatermakers

160

150

Sporthal Hogeschool

8-12j

Atletiek Fanatiek

150

140

p. 19 -

p. 18

-

-

p. 21

-

-

-

p. 22

-

-

-

-

p. 22 -

-

p. 29 p. 29

-

p. 20

-

-

p. 23

-

-

-

p. 24

-

-

-

p. 29

130

-

-

p. 30

145

-

-

p. 34

-

-

p. 35

-

-

p. 36

-

p. 37

-

p. 37 -

p. 31

Sporthal Hogeschool

8-12j

Badminton en omni

136

126

Sporthal Hogeschool

8-12j

Klimmen en omni

177

167

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Museum Mania

165

155

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Rolschaatsen & Hula Hoop

177

167

-

-

p. 36

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Catamaran: basis

263

263

-

-

p. 38

Sint-Paulus

10-14j

Pimp je Hack

155

145

Sint-Paulus

10-14j

Skate Skills

199

189

Sporthal Hogeschool

10-14j

Kajak en Swim

195

185

Sporthal Hogeschool

10-14j

Movieshake

165

155

Sporthal Hogeschool

10-14j

Outdoor adventure

175

165

-

p. 41

Sporthal Hogeschool

10-14j

Wakeboarden!

270

260

-

p. 43

Sporthal Hogeschool

11-14j

Parkour en Freerunning

175

165

Sporthal Hogeschool

13-16j

Wie is de mol?

160

150

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

-

-

-

-

p. 34 -

-

p. 41 p. 42

-

p. 40 p. 41

-

-

p. 35

-

-

-

p. 31

p. 43 -

-

p. 46 p. 46

Zomervakantie week 7 (van maandag 13 tem vrijdag 17 augustus) 4 dagen, niet op woensdag 15 augustus LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

Sint-Paulus

3-5j

K3 Lolbroek danst met Prinsessia De Bij

112

102

-

-

-

p. 15

Sint-Paulus

3-5j

Rekje Strekje

112

102

-

-

-

p. 17

Sint-Paulus

4-6j

Ik ben een kunstenaar

117

107

-

-

p. 18

Sint-Paulus

4-6j

Smospotten

112

102

Sint-Paulus

6-9j

De brandweerschool

117

107

Sint-Paulus

6-9j

Maffe Meidenkamp

117

107

Sint-Paulus

6-9j

Professor Proton

127

CAT.

-

-

p. 16

-

-

p. 21

-

-

-

p. 23

117

-

-

-

Sint-Paulus

6-9j

Sportieve Minions

117

107

Sint-Paulus

8-12j

Expeditie Free-Time

137

127

themavakantie

sportvakantie

-

-

p. 20 -

p. 24 p. 34

10 ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

inclusief kamp workshops op locatieof initiaties door een expert


LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

Sint-Paulus

8-12j

In de bakkerij

137

127

Sint-Paulus

8-12j

Legokamp

127

117

Sint-Paulus

8-12j

Sportylicious

154

Sint-Paulus

8-12j

Wakeboarden!

220

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

RBSC Heusden

8-13j

Catamaran: basis

263

263

Sint-Paulus

10-14j

Let's escape!

174

164

Sint-Paulus

10-14j

Studio Animatiefilm

160

150

Sint-Paulus

13-16j

Peddel en Swim

177

167

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

CAT.

UITSTAP

-

SHOW

EXPERT

PAG.

-

-

p. 34

-

p. 35

144

-

p. 37

210

-

p. 38

-

-

p. 38

-

-

p. 38

-

p. 41

-

p. 42

-

-

p. 45

-

p. 46

Zomervakantie week 8 (van maandag 20 tem vrijdag 24 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

Sint-Paulus

3-5j

Kriebelbeestjes

130

120

-

-

-

p. 15

Sint-Paulus

3-5j

Van kop tot teen

130

120

-

-

-

p. 16

Sporthal Hogeschool

3-5j

Alles met de bal

130

120

-

-

-

p. 15

Sporthal Hogeschool

3-5j

Met Dora & Diego op ontdekking

130

120

-

-

-

p. 17

Sint-Paulus

4-6j

De Tuinkampioen

130

120

-

-

-

p. 18

Sint-Paulus

4-6j

KleuterKlieders

130

120

-

-

-

p. 19

Sint-Paulus

4-6j

Minimonsters, maxipret

130

120

-

-

-

p. 19

Sint-Paulus

4-6j

Paw Patrol reist door de tijd

136

126

-

-

p. 18

Sporthal Hogeschool

4-6j

Kleutervoetbal

130

120

-

-

p. 19

VER

HUU

R

FE VA N

M EST

R AT E

INSCHRIJVEN www.freetime.be

IAA

L

CAT.

-

V E R H U U R VA N F E ES T M AT E R I A A L PA RTI C U L I E R E N

&

VERENIGINGEN

W W W. G E N T F E E S T . B E

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

11


LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

Sporthal Hogeschool

4-6j

Klim- en klauterkabouters

150

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

Sporthal Hogeschool

4-6j

Minisamba

130

120

Sporthal Hogeschool

4-6j

Vikingfestival

160

150

Sint-Paulus

6-9j

De reiskoffer

136

126

-

Sint-Paulus

6-9j

Futurama

190

180

-

-

Sint-Paulus

6-9j

Het Lekkerbekdier

145

135

-

-

-

-

EXPERT

-

Sint-Paulus

6-9j

Ik ben een kunstenaar

143

133

Sint-Paulus

6-9j

Stoer kamp

139

129

Sporthal Hogeschool

6-9j

Boulderen en omni

172

162

Sporthal Hogeschool

6-9j

Circus Acrobatiek

145

135

-

Sporthal Hogeschool

6-9j

Musicaldans

165

155

-

Sporthal Hogeschool

6-9j

Omnisport

136

126

-

Sporthal Hogeschool

6-9j

Stoere Zeebonken en Waterratjes

168

Sint-Paulus

8-12j

Dancing engineers

165

PAG.

p. 19 -

p. 15

-

-

p. 16

-

-

p. 21 p. 22

-

p. 22

-

p. 22

-

p. 24

-

p. 20

-

p. 21 p. 23

-

-

p. 23

158

-

-

p. 24

155

-

p. 33

Sint-Paulus

8-12j

Huttenbouw

136

126

-

-

p. 34

Sint-Paulus

8-12j

Komen eten!

155

145

-

-

p. 35

Sint-Paulus

8-12j

Mummies en Farao's

145

135

-

-

p. 35

Sporthal Hogeschool

8-12j

Atletiek Fanatiek

150

140

-

-

p. 31

Sporthal Hogeschool

8-12j

Badmutsen en zwemvliezen

170

160

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Jump for Joy!

157

147

-

p. 34

Sporthal Hogeschool

8-12j

Kajak en Swim

195

185

-

p. 34

Sporthal Hogeschool

8-12j

Outdoor Adventure

175

165

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Pretparkenmax

240

230

-

-

p. 36

Sporthal Hogeschool

8-12j

Voetbal en strandspelen

140

130

-

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 38

RBSC Heusden

8-13j

Catamaran: basis

263

263

-

-

p. 38

Sint-Paulus

10-12j

Futurama

190

180

-

-

p. 39

RBSC Heusden

9-14j

Catamaran: gevorderd

263

263

-

-

p. 43

Sint-Paulus

10-14j

Digitale fotografie

165

155

-

p. 31

p. 35

p. 40

Sint-Paulus

10-14j

Free-Time Bake Off

155

145

Sint-Paulus

10-14j

Graffiti & Rap

185

175

Sporthal Hogeschool

10-14j

Klimmen en omni

177

167

Sporthal Hogeschool

10-14j

Movieshake

165

155

Sporthal Hogeschool

10-14j

Van zeepkist tot kart

260

250

Sporthal Hogeschool

10-14j

Rok en Rol

195

185

Sporthal Hogeschool

10-14j

Wakeboarden!

270

260

-

p. 43

Sint-Paulus

11-14j

Hondenkamp

260

250

-

p. 43

-

-

p. 40

-

p. 40

-

p. 41 -

p. 43

-

p. 41

Sint-Paulus

13-16j

Let's escape!

192

182

-

Sporthal Hogeschool

13-16j

Pretparkenmaxi

240

230

-

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

-

p. 40

-

p. 45 -

-

p. 45 p. 46

Zomervakantie week 9 (van maandag 27 tem vrijdag 31 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

Sint-Paulus Sint-Paulus

3-5j

Dinokamp

130

3-5j

Knutsel Frutsel

130

Sporthal Hogeschool

3-5j

Turnen met Nellie en Cezar

Sporthal Hogeschool

3-5j

Zintuigenfestival

CAT.

UITSTAP

SHOW

EXPERT

PAG.

120

-

-

-

p. 17

120

-

-

-

p. 15

130

120

-

-

-

p. 16

130

120

-

-

-

p. 17

Sint-Paulus

4-6j

Harige beestjes

155

145

-

-

p. 16

Sint-Paulus

4-6j

Kabouter Korsakov

130

120

-

-

-

p. 19

Sint-Paulus

4-6j

Wij gaan op berenjacht

130

120

-

-

-

p. 16

themavakantie

sportvakantie

12 ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

inclusief kamp workshops op locatieof initiaties door een expert


LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

Sporthal Hogeschool

4-6j

Apencircus

130

120

Sporthal Hogeschool

4-6j

Klim- en klauterkabouters

150

140

Sporthal Hogeschool

4-6j

Zomerzoekkamp

140

130

Sint-Paulus

6-9j

Agent 007

136

126

Sint-Paulus

6-9j

De brandweerschool

136

Sint-Paulus

6-9j

Dieren voor Durvers

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

EXPERT

PAG.

-

p. 16

-

p. 19

-

-

p. 18

-

-

p. 20

126

-

-

p. 21

154

144

-

-

Sint-Paulus

6-9j

Maffe Meidenkamp

136

126

-

-

Sint-Paulus

6-9j

Professor Proton

145

135

-

-

Sporthal Hogeschool

6-9j

Boogiewoogie

136

126

-

Sporthal Hogeschool

6-9j

MuseumMakers

150

140

p. 21 -

p. 23 p. 20

-

p. 20

-

p. 23

Sporthal Hogeschool

6-9j

Omnisportmix

150

140

-

-

p. 23

Sporthal Hogeschool

6-9j

Voetbal en strandspelen

140

130

-

-

p. 30

Sporthal Hogeschool

6-9j

Zwemmen met piraten

150

140

-

-

p. 30

Sint-Paulus

8-12j

Actiefilm maken!

180

170

Sint-Paulus

8-12j

De (w)onderzoekers

165

155

-

p. 33

Sint-Paulus

8-12j

Expeditie Free-Time

155

145

-

p. 34

Sint-Paulus

8-12j

KunstKleppers

145

135

Sint-Paulus

8-12j

Techniek Fantastique

172

162

-

p. 31

-

p. 35 -

Sporthal Hogeschool

8-12j

Badmutsen en zwemvliezen

170

160

Sporthal Hogeschool

8-12j

Basket en omni

136

126

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Cheerleaden en fun!

136

126

-

Sporthal Hogeschool

8-12j

Racket Launch

160

150

Sporthal Hogeschool

8-12j

Teamsporten

145

135

Sporthal Hogeschool

8-12j

Wakeboarden!

270

260

RBSC Heusden

8-13j

Zeilen: éénmansboten

189

189

-

-

p. 37

-

-

p. 31

-

-

p. 31 p. 33

-

p. 36

-

p. 37

-

p. 38

-

p. 38

Sint-Paulus

10-14j

Word een YouTube ster!

190

180

Sporthal Hogeschool

10-14j

#YOLO

195

185

Sporthal Hogeschool

10-14j

Graffiti & Urban Dance

190

180

Sporthal Hogeschool

10-14j

Peddel en Swim

195

185

Sporthal Hogeschool

10-14j

Schermen en omni

177

167

Sporthal Hogeschool

13-16j

De Wilde Weldoeners

145

135

-

Sporthal Hogeschool

13-16j

Van zeepkist tot kart

260

250

-

p. 46

RBSC Heusden

14-17j

Zeilen: meermansboten

189

189

-

p. 46

INSCHRIJVEN www.freetime.be

-

p. 43 -

-

p. 40 -

-

-

p. 39

p. 41

-

p. 42 -

p. 45

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

13


14


EUT TERS S * 3-6 JAAR * KLEU UTERS * 3 3-6 JAAR * KLEUTER RS

KLEUTERS | 3-6 JAAR Alles met de bal

Eenhoorn, Tweehoorn, Driehoorn

Deze week schoppen, botsen en stuiteren we er op los. Elke dag komt een andere balsport of -spel jouw richting uit! We voetballen, basketten en spelen verstoppertje met de bal, maar ook een ballenestafette en nog véél meer komt aan bod. Op het eind van deze week hebben de verschillende balsporten geen geheimen meer voor jou!

Deze week gaan we op reis door het land van de EENhoorns. Zij hebben TWEE mooie ogen, eten elke dag DRIE roze donuts en lopen op VIER benen! Samen met onze eenhoorn- en andere sprookjesvrienden beleven we deze week heel wat spannende avonturen waar we heel veel oefenen op tellen! Speel, knutsel en tel je mee?

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 06-10/08 20-24/08

3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 06-10/08

3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Knutsel Frutsel Kom samen met ons de kleurrijkste, meest fantastische en indrukwekkendste creaties toveren. Met verf, borstels, papieren, pennen, karton, oude lakens, lege flessen en nog veel meer scheppen we onze eigen wereld met alles erop en eraan. Natuurlijk wisselen we af met leuke spelletjes.

K3 Lolbroek danst met Prinsessia de bij Oefen jij de dansjes  van Maya de Bij op YouTube? Dan is dit het geknipte kamp! We  zingen  mee met K3, beleven  gekke avonturen  met Lolly Lolbroek, of  knutselen een Prinsessia-kroon!

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 13-17/08

3-5j

130 112

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 27-31/08

3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Rollebollen en ravotten

Kriebelbeestjes Kriebelbeestjes, dat zijn wezentjes die niet goed stil kunnen zitten. Ze kunnen ook niet goed kiezen: willen ze voetballen  of  schilderen? Een  knutselwerkje  in elkaar steken of  buiten springen en ravotten? Ben jij ook zo’n kriebelbeestje? Dan hebben wij goed nieuws voor jou: speciaal voor jou is er  een kamp waar je nooit hoeft te kiezen! We gaan samen kliederen én sporten! Van alles een beetje, is dat niet het leukst?

Waarvoor dient vakantie? Om nog meer te kunnen spelen natuurlijk! Wie zin heeft om lekker te stoeien? We dartelen en duikelen de hele week. Wie springt er het verst? Wie maakt de grootste koprol? We komen het te weten tijdens al het rollebollen en ravotten… LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 30/7-3/8

3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Minisamba LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 20-24/08

3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Deze week gaan we swingen en shaken. We leren onze eerste danspasjes op onze favoriete muziek en bewegen en springen de hele dag, Olé! Maar om af en toe tot rust te komen, wisselen we het dansen af met leuke spelletjes en knutselactiviteiten. Kortom een hele gekke week! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 20-24/08

4-6j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

15 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Turnen met Nellie & Cezar

Van kop tot teen

Springen, huppelen, klimmen, rennen, duikelen, buitelen en rollen, hup met die beentjes in de lucht! Deze week werken we stevig aan onze conditie en onze lenigheid en dat in een goed uitgeruste turnzaal! Als we dan toch eventjes moe geturnd zijn dan maken we tijd om te spelen en te knutselen! Tuimel en turn je mee met Nellie en Cezar? LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 30/7-3/8 27-31/08

3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Dankzij de nieuwste krimpmachine van dokter Dré worden we allemaal superklein! We duiken zelf ons lichaam in en bekijken hoe alles er werkt. We vechten samen met de witte bloedcellen tegen de bacteriën. Ga je mee op een spannende reis? LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 20-24/08

3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Op drakenjacht!

Harige Beestjes Wanneer we een diertje aaien durft het wel eens kriebelen. Zeker als dat diertje ook nog eens begint te wiebelen. We voelen aan diertjes hun mooie vacht. Soms durft dat eens prikken maar meestal voelt dat zacht. We bezoeken deze week een echte kinderboerderij. Zo maken we met onze zachte strelingen de diertjes blij! I.s.m. Diggie vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07 27-31/08

3-5j 4-6j

155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Wij gaan op berenjacht

LOCATIE

DATUM

GROEP

16-20/07 27-31/08

3-5j 4-6j

130

CAT.

UITSTAP

Ik smos, jij smost, wij smossen! We leren op een speelse wijze lekkere dingen klaarmaken en eten ze natuurlijk ook op! We gaan naast koken ook onze favoriete gerechten proberen tekenen en knutselen. Het wordt een weekje om duimen en vingers van af te likken! LOCATIE

DATUM

GROEP

16-20/07 13-17/08

4-6j

140 112

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

3-5j

140

Sint-Paulus

06-10/08

4-6j

CAT.

UITSTAP

SHOW

CAT.

UITSTAP

Klim jij nog vaker in de bomen dan een orang-oetan? Ben je zo grappig als een  clown? Kan jij  koorddansen  als een prima ballerina? Dan willen wij jou in ons apencircus! Hier kan je leren hoe het er aan toe gaat in een echt circus… We gaan  jongleren  en allerlei andere maffe trucjes uitproberen. In ons apencircus is niets te gek!

SHOW

Smospotten

Sint-Paulus

LOCATIE

Apencircus

“Wij gaan op berenjacht! We zijn niet bang! We gaan een hele grote vangen!” Ga jij mee op zoek naar een echte beer? Wij zijn geen bange saapjes!

Sint-Paulus

Stoere prinsessen en ridders, maak je klaar voor een groots en leuk avontuur! We duiken terug in de Middeleeuwen, toen er nog draken leefden, en gaan er ook op zoek naar één. Misschien kunnen we die dan wel temmen en als een hondje trucjes aanleren? Of een mooi strikje in zijn haar... euhm schubben... steken? Of euh, samen leuke spelletjes spelen? I.s.m. Gravensteen

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8 27-31/08

3-5j 4-6j

130

Sint-Paulus

16-20/07

4-6j

CAT.

UITSTAP

SHOW

Vikingfestival Vikingen waren stoere mannen en vrouwen! Van je Hey-Ho en roeien met die riemen. Varen, jagen maar vooral... Feesten! Heel de week leven we als echte vikingen. Spelen als vikingen, zingen als vikingen! En daar hoort een groot festival bij! We maken vikinglekkernijen en bouwen een grootse vikinghut! De rest van de wereld... Wees gewaarschuwd, want het kan er hier jolig aan toe gaan. I.s.m. Plopsaland LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8 20-24/08

4-6j

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

16 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Bouwkamp

De garage in met Paw Patrol We gaan samen bouwen en timmeren. Zo knutselen we samen een nieuwe stad! Zet die helm dus maar al op je hoofd en kom met ons gezellig bouwen en heel veel spelletjes spelen! Kunnen we het maken? Nou en of!

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 23-27/07 06-10/08

3-5j 4-6j 4-6j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Rekje Strekje Rekje strekje! Blijf jij ook niet graag zitten op je plekje? Wil jij liever lopen, klimmen, klauteren, tuimelen en springen? We strekken onze benen, en rekken onze tenen. Turnen, sporten en spelletjes spelen. We gaan ons hier zeker niet vervelen! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

4-6j

130

Sint-Paulus

13-17/08

3-5j

112

CAT.

UITSTAP

SHOW

Dinokamp We nemen een grote stap terug in de tijd. Een tijd waarin grote vreemde dieren leefden: dinosaurussen. Net zoals bij de dieren nu, had je toen hele kwade en ook lieve dino’s. En de Tyrannosaurus Rex is de koning van allemaal. Wil je mee op ontdekking naar de tijd waar er super grote dieren bestonden en waar er voor het eerst bloemen op aarde bloeiden? Schrijf je dan snel in! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 06-10/08 27-31/08

4-6j 3-5j 3-5j

130

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

Als jij graag met autootjes speelt, moet je zeker naar de paw patrol garage komen! We leren alles bij over auto’s: hoe ze werken, wat er onder hun motorkap zit en waarom we een gordel moeten dragen. We brengen zelfs een bezoekje aan een échte garage. Vroem dus maar snel naar ons toe!  LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8

4-6j

130

Sporthal Hogeschool

06-10/08

3-5j

CAT.

UITSTAP

SHOW

Zintuigenfestival We ontdekken wat lekker ruikt  en wat niet, trekken de gekste bekken bij het proeven van een citroen en voelen het verschil tussen zachte pluimpjes en ruw schuurpapier! We proberen elkaar geblinddoekt te zoeken op ons gehoor en maken samen een MEGAkijkdoos. Het wordt een echt festival voor onze zintuigen! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 27-31/08

4-6j 3-5j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Met Dora & Diego op ontdekking Dora en Boots zijn verdwaald en hebben hulp nodig om terug veilig thuis te geraken. Met behulp van Dora’s rugzakje en haar kaart gaan we haar helpen de goede weg terug te vinden. Onderweg lossen we samen mysteries  op en leren we over de dieren, bloemen en planten van het bos. Van al dat stappen worden we ook wel eens moe, dus wisselen we af met leerrijke verhalen en knotsgekke knutselwerkjes. LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 20-24/08

4-6j 3-5j

130

Sint-Paulus

23-27/07

3-5j

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

17


De Tuinkampioen

Zing, Swing & Spring met K3

Ben je graag in de tuin en geniet je van al die mooie bloemen? Of wil je graag eens je handen vuil maken en werken in een moestuin? We verzorgen de plantjes en diertjes in onze eigen tuin.De plantjes moeten water krijgen en we voederen de dieren. Voor kinderen met groene vingers! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 30/7-3/8 20-24/08

4-6j 3-5j 4-6j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

(B)Engels In dit kampje leren we Engels, op maat van kleine bengels! We sing vele liedjes samen. And learn veel Engelse namen. Van dieren, zoals cat and mouse. En dingen, zoals  bike and house. En tellen, kijk maar, one, two, three. En drinken ook een cup of tea! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

06-10/08

4-6j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

Het Peperkoekenhuisje Wij worden allemaal Sprookjeskok! We gaan op zoek naar de leukste zoetigheden in het enige echte Sprookjesland. We gaan samen met Roodkapje koekjes bakken voor haar oma, bouwen ons eigen Peperkoekenhuisje en vieren een groot Onjaardagsfeest met Alice en een te gek

Van Afrika tot in Amerika, van in de Himalaya tot in de woestijn! Je hoort het, deze week zingen we uit volle borst en swingen we op de hits van K3. Op het eind van de week kan je zowel de oudste als de nieuwste nummers luidkeels meezingen. Daarnaast leren we ook de bijbehorende dansjes, zodat we op vrijdag een leuke voorstelling kunnen geven voor de mama’s, papa’s en andere familieleden. Smeer alvast je stembanden en trek je beste dansschoentjes aan. LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 30/7-3/8

4-6j 3-5j

130

Sporthal Hogeschool

06-10/08

4-6j

LOCATIE

DATUM

GROEP

30/7-3/8

4-6j

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

Kom jij mee naar de muziekfabriek? Wat zeg je nu, die ken je niet? Het is een plek waar je kan zingen. En ook springen, op de banken. En schilderen op leuke klanken! We dansen de pannen van het dak. En maken als een echte krak, ons eigen instrument. Natuurlijk gaan we ook lekker zelf musiceren met trommels, tamboerijnen en van die rare peren! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 30/7-3/8

4-6j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Ik ben een kunstenaar Ooit al gehoord van ballonverven? Of plakbandschilderen? Neen?!? Deze week maken we met de leukste technieken de mooiste schilderwerken! We maken zelfs een prachtig werkje op een écht canvasdoek! Niet weggooien hé, want dat wordt later ongetwijfeld heel veel geld waard!

SHOW

Zomerzoekkamp

UITSTAP

De muziekfabriek

theekransje.

Sint-Paulus

CAT.

I.s.m. S.M.A.K.

Oh neen! Het is al de laatste week van de Zomervakantie! De zomer gaat verloren! We moeten de zomer terug vinden. Hoe doen we dat? Door een hele week zozomers-mogelijke-dingen te doen! Trek je bloemenjurkje en je zwemshort aan! We gaan zwemmen! En genieten van de zon! We gaan cocktails drinken en fruit-brochettes maken! We gaan frisbee spelen, en palletjestennis! Vergeet je zonnebril niet, en de zonnemelk! We gaan... We gaan...! Zo kunnen we blijven doorgaan! Maar het belangrijkste om te onthouden is: we laten de zomer niet vertrekken! Als het aan ons lag, was het heel het jaar door zomer. I.s.m. LAGO Rozebroeken LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

27-31/08

4-6j

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 13-17/08

4-6j

136 117

CAT.

UITSTAP

SHOW

Paw Patrol reist door de tijd Ryder en z’n pups gaan terug in de tijd met hun eigen teletijdmachine! Ze bezoeken de oertijd en de eerste mensen, gaan op avontuur met de Romeinen en helpen een ridder in de middeleeuwen. We gaan ook een gravin in het Gravensteen helpen als echte speurneuzen. I.s.m. MIAT LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

4-6j

136

Sint-Paulus

20-24/08

CAT.

UITSTAP

SHOW

18 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Kabouter Korsakov

KleuterKlieders

Zwem met ons mee in een zee van verrassende verhalen. Leef je in en uit in de magie van het vertellen. Samen met een koffer vol toverkracht, duiken we samen met Kabouter Korsakov de wereld van het bos, de metro, de opera en het kippenhok in. We zingen, springen en ontdekken spelenderwijs de gekste dingen. We gebruiken daarbij al onze zintuigen. Alles kan en alles mag, als je er maar in gelooft! I.s.m. Het Geluidshuis LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 27-31/08

4-6j

130

CAT.

UITSTAP

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8 20-24/08

4-6j

130

CAT.

UITSTAP

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

4-6j

140

4-6j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

We klimmen een steile berg naar omhoog en dalen dan weer via een trapje naar beneden. Daarna kruipen we over klimrekken, boomstronkjes en over hekjes. Bang zijn is niet nodig! Deze week leren we klimmen en klauteren als de beste. Geen obstakel is ons te veel! Door leuke spelletjes en oefeningen krijgen we een topconditie! I.s.m. Bleau LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 09-13/07 06-10/08 20-24/08 27-31/08

4-6j

150

CAT.

UITSTAP

SHOW

Minimonsters, Maxipret

Hmmm koekjes! Wie eet er nu niet graag koekjes? Niemand, dat dachten wij ook! Daarom gaan we heel de week koekjes bakken! Amandelkoekjes, chocolade koekjes, koekjes met glazuur, speculaas en misschien wel een koekjestaart! Of een nieuwe Free-Time koek bedenken? Ja, dat is een super idee! De expert bij uitstek in het koekjes bakken, het koekiemonster, komt soms langs om zijn kennis met ons te delen. Maar pas op dat hij niet alle koekjes opeet! Want dan hebben we er geen meer om samen met de mama en de papa thuis op te smikkelen. DATUM

GROEP

SHOW

Koekenbak met koekiemonster

LOCATIE

DATUM

06-10/08 20-24/08

Klim- en klauterkabouters

Word jij de nieuwe De Bruyne of Lukaku? Voetballen is een edele sport; en super bekend over de hele wereld. Je kunt dus nooit vroeg genoeg proeven van deze balsport. Tijdens dit kamp maken de kleuters spelenderwijs kennis met voetbal. We leren verschillende trap- en dribbeltechnieken aan en werken met verschillende ballen. Af en toe wagen we ons aan een onderling wedstrijdje. Winnen of verliezen is daarbij onbelangrijk, maar plezier in het spel des te meer! En bij een doelpunt geven we natuurlijk een welverdiende high-five en maken we een stoer danspasje. DATUM

LOCATIE

Sint-Paulus

SHOW

Kleutervoetbal

LOCATIE

Wat is er leuker dan lekker kliederen? We gaan een hele week aan de slag met verf! En neeeeen, we gaan niet alleen schilderen met penselen! We gebruiken ook touw, rietjes, onze handen en onze voeten, aardappelen én spuitjes!

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

Monsters, griezelig of supercool? Als je de minimonsters  ontmoet, dan weet je het wel! Het zijn de allerleukste en  allergekste  kleine wezens die er bestaan! Zin om met hen mee te doen en de leukste fratsen te beleven? Welkom in de wereld van de minimonsters! Eén ding is zeker, vervelen doe je je niet. LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 20-24/08

4-6j

130

CAT.

UITSTAP

SHOW

SHOW

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

19


KIDS * 6-12 JAAR * KIDS * 6--12 JAAR * KIDS * 6-1 12 JAA AR *

KIDS | 6-12 JAAR Professor Proton

Agent 007

Professor Proton neemt je mee in de wereld van de wetenschap! Hij is een kei in het bedenken van de allergekste proefjes. Maar opgelet, zoals een echte professor kan hij soms wel eens verstrooid zijn.  Zijn grote droom is om een echte raket te bouwen, waarmee hij Marissa het Marsvrouwtje wil gaan bezoeken, waar hij al jarenlang verliefd op is. Benieuwd of het hem lukt?

’Detective 007 reporting for duty, OVER!’ De dure diamant van Barones Schevehére is gisteren  gestolen. Daarom zijn jullie, een team van beloftevolle geheime agenten, opgeroepen. De misdaad moet zo snel mogelijk worden  opgelost, maar dat kan alleen maar nadat jullie een ‘geheime agenten spoedcursus’ hebben gevolgd. Want het kan wel eens een tikkeltje gevaarlijk worden! Vingerafdrukken nemen, spioneren, schaduwen en camoufleren! Nadat je deze basistechnieken onder de knie hebt kan het onderzoek beginnen.

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8 13-17/08 27-31/08

6-9j

145 127 145

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 27-31/08

6-9j

136

Atletiek Fanatiek Zin om in de voetsporen van Nafi Thiam of de gebroeders Borlée te treden? Deze week gaan we ons uitleven op verschillende disciplines! Hardlopen, verspringen, kogelstoten en hoogspringen kent iedereen. Op dit atletiekkamp werken we niet enkel aan onze techniek, maar kunnen we ons ook meten in spannende wedstrijden met onze teamgenoten. Er komen ook lesgevers langs uit STAX atletiekclub om onze techniek te oefenen in het speerwerpen, discusgooien én hordelopen! I.s.m. STAX ateltiekclub LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

6-9j

150

CAT.

UITSTAP

CAT.

UITSTAP

SHOW

Avonturenkamp Warning: niet voor doetjes! In deze actieve en sportieve week mag je je verwachten aan een pak avontuurlijke en grensverleggende activiteiten... We bieden je een brede waaier aan van ruige activiteiten die voor doorzetters zijn bedoeld! Laat je avontuurlijke geest naar boven komen en beleef deze uitdagende week! Met onder meer slackline, lengteklimmen, boulderen, koken op zelf gemaakte tafelvuren en als topper lasershooten. I.s.m. Face The Action, Bleau, FOS De Reiger

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 30/7-3/8

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Boogiewoogie

Boulderen en omni

En 1 en 2 en shake shake shake. En 3 en 4 en turn en twist. En 5 en 6 en BOOGIEWOOGIE. Een kamp voor kinderen die spontaan met hun billen beginnen te draaien vanaf hun favoriete nummer op de radio komt! We maken een muzikale reis door de tijd en leren al spelend verschillende dansstijlen kennen: disco, rock and roll maar ook natuurlijk de hits van nu!

Wrijf die kalk op je handen, dan heb je meer grip. Doe je klimschoentjes aan! Boulderen is klimmen op lage rotsblokken. Dit is niet te onderschatten, het zijn korte en uitdagende routes. Om het veilig te houden oefenen we met experten indoor in de klimzaal van Bleau! Bleau is bekend voor zijn vele boulders omgeven met dikke matten. Om geen kramp in onze handen en kuiten te krijgen wisselen we het klimmen af met verschillende toffe sporten. Een week spanning verzekerd!I I.s.m. Bleau

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

6-9j

136

Sporthal Hogeschool

CAT.

UITSTAP

06-10/08 27-31/08

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 20-24/08

6-9j

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

20 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Candy Factory

Circus Acrobatiek Oproep aan alle zoetebekken en snoepers: opgelet! Want dit is hét kamp voor jou! Een week lang dompelen we ons onder in… snoep! Gezonde snoep, suikersnoep en nog veel meer! We maken ons eigen snoep en spelen candy crush… in het echt! Loopt het water je al in de mond?

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

06-10/08

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

De muziek speelt… De lichten gaan aan… Het is jouw beurt om in de circuspiste te staan! Show jouw talenten, die je deze week hebt geleerd! Jongleren met 3 ballen of meer, een heuse clowns-act of acrobatische toeren? Je leert het van een echte circusschool! Kom en ontdek jouw circustalent! I.s.m. Movimento! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 20-24/08

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

De brandweerschool Alarm! Code rood! Iedereen paraat! Deze week leren we in de brandweerschool alles wat we nodig hebben om een echte brandweerman- of vrouw te worden! We leren, sporten, spelen en knutselen erop los ENNNNN we gaan op bezoek naar dé brandweerkazerne in Gent!!!

De reiskoffer Met onze wereldbol in de hand reizen we de wereld rond! Onze reiskoffer zit gevuld met de tofste activiteiten uit verre landen en spelletjes voor op exotische stranden. Ga jij mee op onze ontdekkingsreis?!?

I.s.m. Brandweer Gent LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

13-17/08 27-31/08

6-9j

117 136

CAT.

UITSTAP

SHOW LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 20-24/08

6-9j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

Dieren voor durvers

Duivelse helden

Ben jij niet bang voor kriebelende poten of scherpe tanden in jouw buurt? Durf jij een tarantula aaien of een reuze haai in de ogen kijken? Dan is dit iets voor jou. We gaan de mysterieuze onderwaterwereld in Sealife bezoeken waar we onder andere spectaculaire haaien, beruchte piranha’s en zeepaardjes zullen zien. Daarnaast zit er een bezoek aan de beestige reptielenzoo, Serpentarium er ook in. Hier kunnen we kennis maken met verschillende soorten spinnen en slangen.

Deze week draait het rond onze tophelden de Rode Duivels en het WK! Trek je mooiste tricolore outfit aan en snel je naar hier! We leren fantastische tricks en bestuderen de topopstellingen van de Duivels. We doen de klasse volley van Romelu Lukaku, de snelle dribbel van Dries Mertens en oefenen op de splijtende pass van Kevin De Bruyne! We leven helemaal toe naar het hoogst haalbare op het WK: De Finale!!! Een kamp voor de echte voetbalfan die hier helemaal voetbalgek gaat worden!

I.s.m. VOC Merelbeke, Sealife en Serpentarium LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 30/7-3/8 27-31/08

6-9j

154

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

6-9j

136

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

21


Feest je zot!

Filmspeelweek Een kamp voor echte feestbeesten! Is het zomer en kijk je al uit naar Kerstmis? Niet getreurd! Deze week vieren we echt ALLES: we griezelen op Halloween, tellen af naar het nieuwe jaar, maken paaseieren én vieren als kers op de taart een Onjaardagsfeest voor iedereen!

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8 06-10/08

6-9j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

I.s.m. JEF vzw

Futurama Deze week duiken we in de toekomst! Is ketchup nog altijd rood? Speel je nog steeds spelletjes op je tablet? Of ziet alles er dan helemaal anders uit?Je maakt filmpjes waarmee je rond kan draaien zoals een uil! Met een VR-bril op je neus lijkt het zelfs alsof je echt in de toekomst bent. Of we knutselen nieuwe apparaten zodat je nooit meer je kamer hoeft op te ruimen, de max! Je bedenkt dus een hele week zotte ideeën, en we zitten samen op de eerste rij voor de digitale toekomst! I.s.m. Mediaraven LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 20-24/08

6-9j

190

De naam van het kamp zegt het al! Deze week gaan we spelen met film! We gaan op kindermaat proeven van verschillende filmtechnieken: animatie, life action, special effects en zoveel meer! Spelenderwijs worden we kleine regis-seurs en maken zelf korte filmpjes. Die te bewonderen zullen zijn in onze cinema Free-Time op het einde van de week. De dagelijkse workshops worden in goede banen geleid door professionele filmmakers!

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 30/7-3/8

6-9j

175

CAT.

UITSTAP

SHOW

Gigantosaurus Archeologen in spe zullen gek zijn op dit dinokamp. We leren alles over die gigantische, prehistorische wezens en houden daarnaast onze houwelen en troffels in de hand. Want wat is er nu leuker dan zélf resten uit het verleden te zoeken door te leren hoe je moet opgraven? Wie weet doe jij wel een enorme ontdekking die de geschiedenis helemaal verandert! I.s.m. Natuurhistorisch museum Brussel LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Hapjes en sapjes Wil jij ook eens iets anders dan wortelen gedipt in cocktailsaus? We leren jou deze week hapjes maken om vingers en duimen van af te likken! Wat dacht je van zelfgemaakte worstenbroodjes of miniwraps? Je gaat zeker en vast niet met honger naar huis! Om die lekkere hapjes door te spoelen maken we ook de beste sapjes in de leukste kleuren! I.s.m. CVO Kisp LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 23-27/07

6-9j

148

CAT.

UITSTAP

I.s.m. S.M.A.K. GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 20-24/08

6-9j

143

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

20-24/08

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Legokamp

Ooit al gehoord van ballonverven? Of plakbandschilderen? Neen?!? Deze week maken we met de leukste technieken de mooiste schilderwerken! We maken zelfs een prachtig werkje op een écht canvasdoek! Niet weggooien hé, want dat wordt later ongetwijfeld heel veel geld waard! DATUM

Ken jij het zeldzame lekkerbekdier al? Ojoo! Hij is familie van de zoetekauw, en ongeveer het grappigste en leukste dier ter wereld. Hij houdt enorm van zoete dingen maken en die ook allemaal lekker naar binnen spelen. Een week lang gaan we zijn favoriete lekkernijen maken, en hij wil zeker ook wel jullie lievelingsreceptjes leren kennen.

SHOW

Ik ben een kunstenaar

LOCATIE

Het Lekkerbekdier

CAT.

UITSTAP

SHOW

Deze week draait rond van die kleine gekleurde blokjes. Zo met van die bolletjes op. Waar je de meest fantas-tische bouwwerken en sculpturen mee kan bouwen! We zijn allemaal mede-werkers van het grote legoland! Elke dag bouwen we verder aan ons land. Maar we komen allemaal hindernissen tegen die we moeten overwinnen. Zo verdienen we onze bouwmaterialen, en onze inspiratie om nieuwe dingen te bouwen! I.s.m. Fyxxilab LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 06-10/08

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

22 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Maffe Meidenkamp

MuseumMakers

Vind je niets leuker dan samen met je vriendinnen de gekste dingen uit te halen? De meest hilarische foto’s en filmpjes  te maken? Samen luidop mee te  zingen  en liefst ook te  dansen  op de liedjes van de Ghost Rockers? Een modeshow  te houden met de gekste kleren aan? En dan samen allemaal in de slappe lach te schieten? Dan is dit het ideale kamp voor jou! Een hele week lang leven we ons helemaal uit met de girls! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

13-17/08 27-31/08

6-9j

117 136

CAT.

UITSTAP

SHOW

We maken ons eigen minimuseum! We bezoeken enkele topmusea in Gent, het STAM, het SMAK en het Gravensteen, en halen daaruit de inspiratie om ook zelf een superleuk museum te ontwerpen! Kom jij ook kijken? I.s.m. Gentse musea LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

6-9j

150

Sporthal Hogeschool

27-31/08

Droom je er al je hele leven van om eens op een echt podium te staan? Om eens te zingen uit volle borst voor een echt publiek? Is acteren één van je favoriete bezigheden? Dan is dit beslist een kamp voor jou! Je leert zang, dans en acteren te combineren. Dit kamp wordt gegeven door professionele lesgevers! I.s.m. Dansarte vzw DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

20-24/08

6-9j

165

UITSTAP

SHOW

Omnisport Hou je ervan om van verschillende nieuwe sporten te proeven, dan is dit jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd waar je onmogelijk “neen” tegen kan zeggen. Tennis, voetbal, basketbal, turnen, badminton, baseball, hockey en zoveel meer!

Musicaldans

LOCATIE

CAT.

CAT.

UITSTAP

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 30/7-3/8 20-24/08

6-9j

136

SHOW

CAT.

UITSTAP

SHOW

Op ontdekkingstocht in mijn gevoelswereld

Omnisportmix Hou je ervan om van verschillende nieuwe sporten te proeven, dan is dit jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd waar je onmogelijk “neen” tegen kan zeggen.  Zwemmen, voetbal, basketbal, turnen, bowling  en zoveel meer! I.s.m. LAGO Rozebroeken, Bowling O’Learys LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07

6-9j

150

Sporthal Hogeschool

06-10/08 27-31/08

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

Al spelend, knutselend en bewegend (zowel binnen als in de mooie tuin buiten) ontdekken we onze gevoelens van boos, bang, blij, verdriet,… We zoeken, proberen en voelen: hoe zien deze gevoelens er bij ons uit en wat kunnen we ermee doen? In alle veiligheid, waarbij iedereen er mag zijn op zijn of haar eigen manier, tasten we samen af en ontdekken we onze binnenwereld. I.s.m. Bleekweide vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Bleekweide vzw

16-18/07

5-8j

150

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

23


Robotkamp

Safari Shake

Robots nemen de wereld over! Niet zoals in de films, maar ze verschijnen toch stiekem (en minder stiekem) in het dagelijkse leven. Ze zijn ooit begonnen als speelgoed, maar worden steeds nuttiger. Tijdens dit kamp leer je alles over robots! Waar komen ze vandaan? Hoe kunnen ze helpen in huis? En vooral: hoe zeg je wat ze moeten doen? We gaan hier praktisch mee aan de slag en programmeren zelf onze eigen robot! Programmeren wordt natuurlijk afgewisseld met superleuke andere activiteiten. I.s.m. Mediaraven LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

6-9j

190

CAT.

UITSTAP

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07 13-17/08

6-9j

136 117

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8

6-9j

170

CAT.

UITSTAP

SHOW

Stoer kamp

Minion zijn is o zo fijn, want Minions die zijn superklein! Met ons blauwe pakjes aan, lijken we gelukkig niet op een banaan! Samen gaan we nu op avontuur, we zijn een beetje tuureluur! Amuseren gaan we ons zeker doen, als MINIONKAMPIOEN! DATUM

I.s.m. Dansarte vzw

SHOW

Sportieve Minions

LOCATIE

Een dansweek geïnspireerd op dierengeluiden en dieren bewegingen. Zo lenig als een slag, zo krachtig als een leeuw, zo fier als een pauw maken we een heus dansstuk. Het publiek waant zich in een dansende jungle! Op woensdag gaan we ook op stap naar de Zoo Antwerpen!

CAT.

UITSTAP

Deze week gaan we als echte avonturiers verschillende proeven doorstaan. Sluipen, over het water klauteren zonder nat te worden, een echte  laserbattle, teamspirit activiteiten, ... Je kan het zo gek niet bedenken. We gaan het allemaal doen! Op het einde van het kamp verdient er iemand de stoerste-Free-Time-trofee. Denk je dat jij dat gaat zijn!? Schrijf je in en bewijs het! I.s.m. Face The Action LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 20-24/08

6-9j

139

Sporthal Hogeschool

06-10/08

SHOW

CAT.

UITSTAP

SHOW

Stoere zeebonken en waterratjes Schip ahoy, stoere zeebonk! Water is je tweede thuis en je staat te popelen om nieuwe dingen bij te leren in het water? Neem dan deel aan deze supervakantie! Onze  ervaren monitoren  leren je  de eerste slagen in het zwembad  en nog zoveel meer! Omdat je er na een paar uur echt wel verrimpeld uitziet, wisselen we zwemmen af met fantastische spelen en toffe knutselactiviteiten. I.s.m. LAGO Rozebroeken LOCATIE

Sporthal Hogeschool

DATUM

30/7-3/8 20-24/08

GROEP

6-9j

CAT.

UITSTAP

168

Teamsporten Een kamp voor echte teamplayers! De klassieke teamsporten zoals basket, voetbal en volleybal komen aan bod. Maar we gaan natuurlijk veel meer doen! Wat denken jullie van een wedstrijdje rugby, frisbee en zwerkbal?

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8

6-9j

145

SHOW

CAT.

UITSTAP

SHOW

24 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


HOE GOED KEN JE FREE-TIME? C H E C K H E T J A A R O V E R Z I C H T VA N 2 0 1 7 Free-Time wil een proeftuin zijn voor kinderen en jongeren. Een boomgaard waar zij naar hartenlust in verschillende bomen kunnen klimmen, maar ook kunnen rusten in het gras. Een veilige omgeving, waar kinderen en jongeren naast klimmen, ook eens kunnen en mogen vallen.


2017 IN NUMBERS 1186 kinderen en jongeren

8974 deelnemers

86 kampen

5480 kinderen en jongeren

632 monitoren 601 kampen

351 kampen Sint-Paulusinstituut en in de sporthal van Hogeschool Gent.

BRUGGE

BRASSCHAAT GENT

91 kleuters, kinderen en jongeren 8 kampen

1687 kleuters en kinderen uit de lagere school 46 kampen i.s.m. 12 Gentse Stadsscholen

KAMPEN

KAMPEN ZONDER OVERNACHTING IN BRUGGE, GENT EN BRASSCHAAT

MET OVERNACHTING IN BINNEN- EN BUITENLAND 549 avonturiers 30 kampen buitenland 80 kampen binnenland

JAAR AANBOD

samenspele a jaarthem

2017

n

DAGKAMPEN S Slechts voor één dag een oplossing nodig e ee voor je opvangprobleem? vo Online inschrijven O kan voor één dag! ka

JAARTHEMA De speelvogel Samen spelen Kinderen bewust maken Samenhorigheid

DAGUITSTAPPEN THEATERCURSUS

MULTIMOVE LTIMOVE

Improvisatie-oefeningen de kinderen boksen zelf een voorstelling in elkaar.

Sporthal rthal De Driebeek, Gentbrugge. tbrugge 3 tot 8 jaar Algemene bewegingsvaardigheden ontwikkelen.

Speciaal voor onze 12-plussers organiseren we leuke daguitstappen. Geen hele week op kamp, maar wel een dagje golfsurfen, karten, mountainboarden of naar een pretpark,...


JAAR ACTIES

JANUARI FAMILIEDAG Twee theatervoorstellingen met receptie voor onze deelnemers van de kampen in het afgelopen jaar

FEBRUARI SKI & SNOWBOARD VAKANTIE Tijdens de krokusvakantie organiseren we een skien snowboardvakantie naar Oostenrijk. Sneeuwpret, les op de skipiste, een fakkeltocht, quizzen,â&#x20AC;¦ stonden op het programma.

APRIL BUITENSPEELDAG 19 APRIL 2017 In samenwerking met Artevelde Hogeschool organiseerden we in het Baudelopark een heus circusdorp. Meer dan 700 kinderen kwamen samen met ons spelen.

JULI OASE TIJDENS DE GENTSE FEESTEN De binnenkoer van de jeugddienst van Gent vormden we om tot een Oase van rust in de jungle van de Gentse Feesten.

AUGUSTUS SUMMERKICKS Namiddag sport- en spelplezier, kinderen en jongeren sportverenigingen, initiaties

NOVEMBER DAG VAN DE KINDERRECHTEN 24 NOVEMBER 2017 De scholen in Gent deden iets leuks in teken van de internationale dag van de rechten van het kind. Wij gingen spelen bij een school om zo het recht op spel in de kijker te zetten!

DECEMBER IEDEREEN LUST SPEKKEN Kindertheaterfestival Spekken. i.s.m. Uitbureau vzw en vzw Jong 5 voorstellingen op 5 toegankelijke locaties, ticketprijs laag houden voor kansengroepen.

EKKEN

KINDERTHEATER, OOK IN JOUW BUURT


JAZZ MIDDELHEIM

JOMMEKE

Naar jaarlijkse gewoonte bevond het Free-Time-kinderdorp zich op het festival Jazz Middelheim.

Voor Ballon Media begeleidden we Jommeke op zijn uitstappen en speelden we samen leuke Jommekes-spelen.

KINDERPICKNICK

LOOPFESTIVAL

Elke middag tijdens de Gentse Feesten Terwijl de ouders deelnamen een lekkere en biologische picknick, aan het loopfestival in de geserveerd in een Blaarmeersen, konden de kinderen duurzame brooddoos, terwijl terecht bij ons om plezier te maken je kon genieten van een leuke via verschillende activiteiten onder familievoorstelling. begeleiding van onze monitoren.

DE GENTSE WINTERFEESTEN Winterpret aan de Leie in Deinze was niet het enige winterdorp dit jaar. Free-Time zorgde voor het tweede jaar op rij ook voor een kindvriendelijke winterfeesten in Gent. Zo konden de kinderen de Kerstman helpen met het terugbrengen van de verloren pakjes doorheen het kerstdoolhof. Daarnaast kon je aan het Kinderw’ijspunt ontdekken welke winterse kinderactiviteiten er waren in Gent. Er waren ook opstapjes voor kinderen, verdwaalpalen, pop-up animaties en zo veel meer. De Gentse Winterfeesten waren dus super plezant voor jonge gezinnen.

MONITOREN hun kamp beleven. In 2017 organiseerden we meer dan 35 recreatieve en 12 educatieve bijeenkomsten voor onze monitoren, vormingen over EHBO, tips rond zotte ideeën, veilig op stap en kindergrime kwamen aan bod. Hun stem wordt ook vertegenwoordigd op de algemene vergadering van Free-Time en maandelijkse komt er een kern van monitoren samen om de agenda, lopende projecten en evaluaties te bespreken in de werkgroep.

foto © Mara Vandevelde

Onze 632 monitoren zijn het kloppend hart van onze organisatie. Zij staan er elke week opnieuw om het beste van zich zelf te geven en alle kinderen een topkampweek te bezorgen. We werken op drie fronten aan de ontplooiing van onze monitoren: ontspanning, vorming en inspraak. Maar monitoren genieten het meest van hun kamp omdat ze gewoon graag spelen met kinderen en jongeren en als ze zien hoeveel plezier deze aan

Zelf een leuk idee? Laat van je horen via info@freetime.be

www.freetime.be


Theatermakers

Tijdreizigers

Ben je geboren om op scène te staan? Of weet je dat nog niet zo goed, maar wil je het wel eens uitproberen? Geen getwijfel, geen gemaar: Gewoon doen! Het wordt een dolle, creatieve week. Met multitasken alom! Er moeten teksten geschreven en geleerd worden. Decors gebouwd en kostuums gekozen. Welke sound-effects zijn hier passend? En waar zit die souffleur nu weer?! We maken samen een voorstelling van A tot Z (en ook een beetje Q, X en Y). De acteertechnieken leren we van echte pro’s. Warm je stem al maar op! I.s.m. Graffiti vzw

Elke morgen vertrek je op een nieuwe tijdreis. De ene dag belanden we tussen reusachtige mammoeten, terwijl je de andere dag, verkleed als Egyptenaar, de piramides aanschouwt. Of wat had je gedacht van grottekeningen, middeleeuwse kasteelfeestjes of Romeinse verhalen… Wil je ingewijd worden in de Griekse godenwereld? Of een reis maken naar de toekomst? Dan ben jij een echte tijdreiziger! Ga mee op vakantie in onze teletijdmachine! I.s.m. Museum voor natuurwetenschappen

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

6-9j

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Toto Tovenaar

Van Aap tot Zebra

Altijd gedacht dat jij kon toveren? Ben jij stiekem een tovenaar of heks? Of wil je gewoon veel magie beleven? Welkom op onze toverschool! Toto de tovenaar is onze professor. Hij is zijn toverstaf verloren, en is op zoek naar dappere jongens en meisjes om hem terug te helpen vinden!  Ondertussen leren we enkele echte  goocheltrucs  om iedereen met verstomming te doen slaan, spelen we échte zwerkbal zoals op Zweinstein en maken we gekke toverdrankjes!

Krijg je maar niet genoeg van beestjes? Tijdens deze week kom je heel wat te weten over hun leefwereld, verzorging, enz. We brengen een bezoek aan de zoo, trekken naar het asiel, knutselen een eigen dierenpark in elkaar en spelen de grote dierenquiz. De drukke agenda wordt afgewisseld door leuke knutsel- en spelactiviteiten. I.s.m. VOC Merelbeke, expo ‘Apenstreken’, Zoo Antwerpen

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 06-10/08

6-9j

136

CAT.

UITSTAP

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07 06-10/08

6-9j

165

SHOW

Van kop tot teen

CAT.

UITSTAP

SHOW

Vliegerkamp

Dankzij de nieuwste krimpmachine van dokter Dré worden we allemaal superklein! We duiken zelf ons lichaam in en bekijken hoe alles er werkt. We vechten samen met de witte bloedcellen tegen de bacteriën. Ga je mee op een spannende reis? LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08

6-9j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

In groen, geel of rood! Met lintjes, of neen een parelslinger! Ik maak er vijf aaneen! En ik, ik maak er één volledig uit plastic! En ik, ghoh, ik weet het nog niet zo goed... Dat is niet erg! We trekken voldoende tijd uit om je vlieger op maat te maken! We perfectioneren de kite-techniek, en geven hem het uiterlijk dat jij wilt! En we testen hem natuurlijk uit! Hoe hoog kunnen we geraken? Kan je een looping? Ik wel, kijk maar! Whhhhlooop. En bij vliegeren horen ook andere spelletjes, zoals palletjestennis en krabvoetbal! Dit wordt een vakantie om nooit te vergeten! Kom maar op wind! Inclusief uitstap naar de zee! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

6-9j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

29 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Voetbal en strandspelen

Yoga en Fun

Dit kamp heeft niet veel uitleg nodig: de macht zit hem al in de naam! Heel simpel. Enerzijds voetballen tot onze benen moe maar voldaan zijn! Volleys trappen, de wreeftrap leren, een schaarbeweging en de Zidane! Anderzijds zalig ravotten met échte strandspelen. Racketjestennis, beachvolley, strandestafette... Gewoon een zalig kamp met alles wat je nodig hebt om een machtige tijd te beleven. Voor coole mannen en stoere chicks! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08 27-31/08

6-9j

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

De reis door ons lichaam staat centraal deze week. We komen tot rust met verschillende yogaoefeningen om onze lichaamshouding en ons evenwicht te verbeteren. Dit om een gezond lichaam te krijgen. Een reis vol beweging, creativiteit, ontspanning, massage, spel en vooral plezier! I.s.m. Yogi*ni Yoga LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

6-9j

182

CAT.

UITSTAP

SHOW

Zwemmen met piraten Zeep en bubbels We gebruiken het elke dag, maar waar komt zeep nu eigenlijk vandaan? Er zit niets anders op dan het uit te testen en zelf zeep  te  maken! In bad gaan zal nooit meer saai zijn, want voor ons wordt het één groot bubbelfestijn! We gaan ons lekker mooi maken en spetteren er heerlijk op los… dit wordt niet alleen het properste kamp, maar ook één om nooit te vergeten! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07

6-9j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

Ahoi, stoere piraat! Water is je tweede thuis en je staat te popelen om nieuwe dingen bij te leren in het water? Neem dan deel aan deze supervakantie! Onze ervaren monitoren leren je de eerste slagen in het zwembad en nog zoveel meer! Omdat je er na een paar uur echt wel verrimpeld uitziet, wisselen we zwemmen af met fantastische spelen en toffe knutselactiviteiten. I.s.m. LAGO Rozebroeken LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 27-31/08

6-9j

150

CAT.

UITSTAP

SHOW

30 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


KIDS XL * 8-12 2 JAAR * KIDS XL L * 8-12 JAAR A R * KIDS XL * 8-1 12

KIDS XL | 8-12 JAAR Actiefilm maken!

Atletiek Fanatiek

Geluid klaar? Camera klaar? Eeeeen ACTIE! Deze week is voor avontuurlijke waaghalzen die graag hun eigen stunts vastleggen op film. We gaan experimenteren met special effects, greenkey, standpunten en soundeffecten. Op het einde van de week weten we hoe we de coolste filmpjes maken van onze moves! We schaven ook onze stunt- en vechtkunsten bij samen met een kampioen Taekwondo! I.s.m. JEF vzw

Zin om in de voetsporen van Nafi Thiam of de gebroeders Borlée te treden? Deze week gaan we ons uitleven op verschillende disciplines! Hardlopen, verspringen, kogelstoten en hoogspringen kent iedereen. Op dit atletiekkamp werken we niet enkel aan onze techniek, maar kunnen we ons ook meten in spannende wedstrijden met onze teamgenoten. Er komen ook lesgevers langs uit STAX atletiekclub om onze techniek te oefenen in het speerwerpen, discusgooien én hordelopen! I.s.m. STAX ateltiekclub

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

27-31/08

8-12j

180

CAT.

UITSTAP

SHOW

Avonturenkamp Warning: niet voor doetjes! In deze actieve en sportieve week mag je je verwachten aan een pak avontuurlijke en grensverleggende activiteiten... We bieden je een brede waaier aan van ruige activiteiten die voor doorzetters zijn bedoeld! Laat je avontuurlijke geest naar boven komen en beleef deze uitdagende week! Met onder meer slackline, lengteklimmen, boulderen, koken op zelf gemaakte tafelvuren en als topper lasershooten. I.s.m. Face The Action, Bleau, FOS De Reiger LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

8-12j

145

Sint-Paulus

CAT.

UITSTAP

SHOW

23-27/07

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08 20-24/08

8-12j

150

CAT.

UITSTAP

SHOW

Badminton en omni Wow! Keiharde smash over het net! Badminton is echter meer dan zomaar met een racket op een pluimpje meppen. Rotatieslagen, verdedigen, dropshot, let… maken van badminton een heel boeiende sport. Deze week leer je alles over het ‘shuttlen’. We spelen minimum de helft van de dag badminton en wisselen af met andere bekende en minder bekende sporten! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08

8-12j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

Badmutsen en zwemvliezen

Basket en omni

Ben je een echte waterrat  in wording? Blijf jij het liefst van al de hele dag in bad? En loop je het hele jaar door met je zwembandjes aan, want je moest maar eens een meertje tegen komen? Dan is dit kamp iets voor jou! Lekker zwemmen en stoeien ‘all day long’! Heb je nog een beetje schrik? Geen probleem, onze ervaren monitoren zorgen ervoor dat je je snel op je gemak voelt in het water! En als we niet in het zwembad te vinden zijn, proberen we verschillende sporten uit! Amai, dat klinkt niet alleen leuk, dat is het ook! I.s.m. LAGO Rozebroeken

Tijdens dit kamp leren we basket kennen in al zijn facetten. We leren dribbelen, pivoteren, lay-up, set shot, jump shot, vrije worp... En tijdens de verschillende matchsituaties van ‘1 on 1’ tot ‘5 on 5’ leren we enkele tactieken aan en scoren we misschien wel een driepunter. We wisselen basket af met enkele vette andere sporten.

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

20-24/08 27-31/08

8-12j

170

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

27-31/08

8-12j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

SHOW

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

31


DAGN E P M KA JAAR 3-12

DAGKAMPEN

DAGUITSTAPPEN

Last-minute op zoek naar ĂŠĂŠn of meerdere dagen opvang voor jouw kind(eren)? Free-Time biedt sinds 2017 dagkampen aan om tegemoet te komen aan deze opvangnood.

Dit jaar zijn er opnieuw daguitstappen voor jongeren! Heb je geen zin of tijd om een hele week op kamp te gaan? Kom je dan met ons een dagje uitleven tijdens een van onze daguitstappen.

3-12 jaar

Dagkampen zijn ons antwoord op Speelkriebels waarbij we nog meer willen inzetten op de beleving van kinderen en communicatie naar ouders. Op dagkamp volg je een dag mee van een door Free-Time geselecteerd weekkamp. Je weet bij inschrijving meteen welk kamp jouw zoon/dochter zal meevolgen en krijgt een persoonlijk onthaal bij start van het dagkamp. De monitor heeft een fantastisch programma uitgewerkt waarbij je de hele dag extra geboeid blijft. Sommige dagkampen bieden ook een uitstap of workshop aan waarvoor je kan inschrijven. Inschrijven kan je ten vroegste een maand en ten laatste de donderdag voor aanvang van het dagkamp via onze website. Met behulp van onze zoekbalk kan je zoeken naar dagkampen waarvoor je kan inschrijven. Meer informatie omtrent onze dagkampen vind je terug op

32

U I T DA S T GA 12 P -16 P JA EN AR

www.freetime.be

12-16 jaar

We gaan onder andere naar een pretpark, spelen een dagje paintball, gaan kiten aan zee of karten in Gent. Vertrekken doen we steeds vanop onze externaatslocaties (Gent, Brugge of Antwerpen). Tijdens de maand juni wordt het aanbod online gezet en kan je inschrijven via

www.freetime.be


N

Boulderen en omni

Cheerleaden en fun!

Wrijf die kalk op je handen, dan heb je meer grip. Doe je klimschoentjes aan! Boulderen is klimmen op lage rotsblokken. Dit is niet te onderschatten, het zijn korte en uitdagende routes. Om het veilig te houden oefenen we met experten indoor in de klimzaal van Bleau! Bleau is bekend voor zijn vele boulders omgeven met dikke matten. Om geen kramp in onze handen en kuiten te krijgen wisselen we het klimmen af met verschillende toffe sporten. Een week spanning verzekerd!I I.s.m. Bleau LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8

8-12j

172

CAT.

UITSTAP

Give me an ‘F’! Give me a ‘U’! Give me an ‘N’! Een knalweek waar we leren cheeren én ons ongelooflijk hard amuseren. We leren de basics van het cheerleaden van een ervaren monitor. Stunting, jumps, cheerdance en tumbling, alles komt deze week aan bod! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

27-31/08

8-12j

136

I.s.m. Chocolato, Chocolademuseum GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 30/7-3/8

8-12j

185

Ben jij zowel geïnteresseerd in wetenschap als zot van dansen? Dan is dit kamp iets voor jou. We zullen jou de zotste technologische snufjes aanleren terwijl we swingen op de grootste hits! I.s.m. Technopolis, JCW

CAT.

UITSTAP

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8 20-24/08

8-12j

165

DATUM

GROEP

27-31/08

8-12j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

Een week bij de Nachtwacht Deze week zijn ook wij deel van de Nachtwacht. Elke dag gaan we de strijd aan met de boosaardige wezens die Schemermeer onveilig maken. Wil jij graag ontdekken welke jouw magische krachten zijn? Kom dan mee op avontuur!

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 23-27/07

8-12j

136

CAT.

UITSTAP

UITSTAP

SHOW

Kennen jullie Rube Goldberg al? Hij is de uitvinder van de leukste constructies, waarbij het ene voorwerp het andere in beweging zet.  Zo kan je een systeem ontwerpen om de tv aan te zetten zonder recht te staan, of om je bad al aan te zetten terwijl je je nog even omdraait!

SHOW

Word jij mee de nieuwe Einstein, Edison of Mendeljev? Net als deze befaamde wetenschappers gaan we deze week samen op zoek naar nog veel meer Eureka-momenten! We doen samen verschillende proefjes, maken een eigen bibberrobot, leren van JCW hoe we een wagentje kunnen aandrijven op veerkracht én gaan experimenteren in Technopolis. I.s.m. Technopolis, JCW LOCATIE

CAT.

De Machine

De (w)onderzoekers

Sint-Paulus

SHOW

Dancing Engineers

Chocoladetaart, soesjes, choco, pralines, chocomousse,…mmm chocolade! Deze week trekken we ons terug in ons chocoladelab en creëren we de lekkerste gerechten en desserten met chocolade. We smullen ons buikje rond, experimenteren met allerlei soorten smaken en maken onze eerste praline. Mmm, chocolade is lekker! We gaan ook op bezoek bij een echte chocolatier! DATUM

UITSTAP

SHOW

Chocoladekamp

LOCATIE

CAT.

I.s.m. JCW LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07

8-12j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Duivelse helden Deze week draait het rond onze tophelden de Rode Duivels en het WK! Trek je mooiste tricolore outfit aan en snel je naar hier! We leren fantastische tricks en bestuderen de topopstellingen van de Duivels. We doen de klasse volley van Romelu Lukaku, de snelle dribbel van Dries Mertens en oefenen op de splijtende pass van Kevin De Bruyne! We leven helemaal toe naar het hoogst haalbare op het WK: De Finale!!! Een kamp voor de echte voetbalfan die hier helemaal voetbalgek gaat worden! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

8-12j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

SHOW

33 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Expeditie Free-Time

Ghost Rockers

Deze week nemen jullie het in groep tegen elkaar op en proberen we te achterhalen wie de grootste FreeTime avonturiers  van allemaal zijn. We bouwen ons eigen  kamp  en voeren tal van  opdrachten  tegen elkaar uit. We trekken op avontuur bij Outsider Vlaamse Ardennen: een moerasparcours, geblinddoek blotevoetenpad, kajakken, slingeren tussen bomen én als kers op de taart een  hoogteparcours! Wie het best scoort op proeven rond team spirit, uithoudingsvermogen en tactiek zal het halen. Voor sportieve teamplayers! I.s.m. Outsider Vlaamse Ardennen

Dag bever! Ben jij klaar om in de voetsporen te treden van Mila, Alex, Jimmy, Jonas of Charlie? Ben je klaar voor een week vol vriendschap, zang, dans en drama? Hopelijk dwarsboomt de klaverkoningin ons niet teveel zodat we ons helemaal kunnen voorbereiden voor ons voorstellingsmoment op vrijdag. Gelukkig zijn er de geesten om ons te helpen met de vele raadsels, geheimen en mysterie. Ghost Rockers, tot in de eeuwigheid!

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 13-17/08 27-31/08

8-12j

155 137 155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Pak die paal! Sjor dat vast! Verzamel zeker tien takken en wat mos. Misschien een nestkastje bouwen? Plak het met wat hars! Wat we exact gaan doen deze week ligt nog niet helemaal vast! We hebben al het materiaal, we hebben een ‘geniaal’ bos... Nu is het aan jullie! We bouwen wat we willen bouwen, en voor je het weet heb je een magische plek, waar je wel heel je leven zou willen wonen! Als onze handen wat moe zijn van het zware werk, spelen we een mega bosspel. DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07 20-24/08

8-12j

136

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07

8-12j

136

CAT.

UITSTAP

SHOW

Sporthal Hogeschool

09-13/07 20-24/08

SHOW

Ochtenstond heeft goud in de mond, dat is het spreekwoord van de bakker! Door zijn vroege ochtendstond kunnen wij genieten van heerlijke broodjes en taartjes. Wil jij er zelf leren maken? Dan is dit kamp ideaal voor jou. Een hele week hangen we vol bloem en smullen we van onze zelfgemaakte taartjes en broden. Heb jij al ervaring in het maken van lekkere gebakjes? Dan mag je deze altijd delen met je leeftijdsgenoten en de monitoren! Wie weet kan je nog wel wat van elkaars kookkunsten leren? I.s.m. CVO Kisp LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 06-10/08 13-17/08

8-12j

155 155 137

CAT.

UITSTAP

SHOW

Voor waterliefhebbers die houden van een stevige portie actie. We springen 4 maal in onze kajak en laten onze peddels het werk doen. Het vele kajakken wisselen we af met allerlei toffe sporten. I.s.m. Ponas Travel

Deze week gaan we springen, springen en nog eens springen! We oefenen onze ropeskipping skills telkens halve dagen, en alsof dat nog niet genoeg is, gaan we ons ook nog eens een dag uitleven in het trampolinepark JumpSky! I.s.m. Sipiro Rope Skipping Club, JumpSky DATUM

UITSTAP

Kajak en omni

Jump for Joy!

LOCATIE

CAT.

In de bakkerij

Huttenbouw

LOCATIE

LOCATIE

GROEP

8-12j

CAT.

UITSTAP

157

Kajak en Swim Deze week beheersen we felle waters en putten onze spieren uit! Wie komt het eerste over de finishline? Voor we in onze boot kruipen moeten we wel eerst onze zwemvaardigheden perfectioneren. We bewijzen dat we ons mannetje kunnen staan. We bekijken ook wat je moet doen als er iemand in nood is! De reddersprong perfectioneren we tot hij... jah, perfect is! Er is natuurlijk ook veel ruimte om te relaxen en te onstpannen met de voetjes in het water. Whazaaa I.s.m. Ponas Travel, LAGO Rozebroeken LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

20-24/08

8-12j

195

CAT.

UITSTAP

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 30/7-3/8

8-12j

174

Sint-Paulus

16-20/07

SHOW

CAT.

UITSTAP

SHOW

Klimmen en omni Schrikken de Mont Blanc of de Mount Everest je niet af? Dan is deze klimvakantie zeker iets voor jou! De ervaren monitoren van BLEAU leren je alle basistechnieken van het klimmen en voor je het weet zit je al met je hoofd in de wolken! Fun en (hoog)spanning verzekerd. Laat die hoogtevrees dus thuis! Het intensief klimmen wordt afgewisseld met een waaier van andere sporten/activiteiten. I.s.m. Bleau

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 06-10/08

8-12j

177

CAT.

UITSTAP

SHOW

34 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Komen eten!

KunstKleppers

Komen etennnnnnnnnnnnnn! Ook zo genoten van dit fantastische tv-programma? Welkom in ons huisje dan. Deze week leren we enkele nieuwe dingen rond koken, amuses, zoveel-gangenmenu’s en etiquette. Bovendien neemt iedereen een dag het voortouw om de anderen te overtreffen met zijn/haar kookkunsten. Zoek je topgerechtjes dus maar al tezamen en krijg maar al goesting! Jammieeeeeeeeeeeee! I.s.m. CVO Kisp

Heb jij zin om een week lang ondergedompeld te worden in de wereld van een échte kunstenaar? Tijdens dit kamp gaan we aan de slag met véél meer dan papier en verf. We proberen heel veel dingen uit, zodat jij kan ontdekken welke kunstenaar in jou schuilt!  We schilderen onszelf levensgroot zoals de mannetjes van Keith Haring, we gaan aan de slag met spetters zoals  Pollock, we vervormen hoofden zoals  Picasso  en maken beelden zoals Miro! In samenwerking met ArtForum  gaan we ook aan de slag met druk-technieken, waar we onze eigen mythologische monsters creëren! I.s.m. ArtForum

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07 20-24/08

8-12j

155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Legokamp Deze week draait rond van die kleine gekleurde blokjes. Zo met van die bolletjes op. Waar je de meest fantastische bouwwerken en sculpturen mee kan bouwen! We zijn allemaal medewerkers van het grote legoland! Elke dag bouwen we verder aan ons land. Maar we komen allemaal hindernissen tegen die we moeten overwinnen. Zo verdienen we onze bouwmaterialen, en onze inspiratie om nieuwe dingen te bouwen! Mis deze kans niet, u weet niet wat u ziet! I.s.m. Fyxxilab LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8 13-17/08

8-12j

145 127

CAT.

UITSTAP

SHOW

Mummies en Farao’s Ken je die mop over die mummie? Ingewikkeld hé! We reizen terug in de tijd naar het Oude Egypte, en proberen het raadsel van de Scarabee op te lossen. Durf jij mee de sfinx te trotseren, verdwaald te lopen in een piramide en de vloek van Toetanchamon te ontlopen? I.s.m. Jubelparkmuseum LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

06-10/08 20-24/08

8-12j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Musicaldans Droom je er al je hele leven van om eens op een echt podium te staan? Om eens te zingen uit volle borst voor een echt publiek? Is acteren één van je favoriete bezigheden? Dan is dit beslist een kamp voor jou! Je leert zang, dans en acteren te combineren. Dit kamp wordt gegeven door professionele lesgevers! I.s.m. Dansarte vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

8-12j

165

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 27-31/08

8-12j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Let’s have a party In deze week leren we leuke dans-moves op toffe hedendaagse muziek, we leren coole choreo’s zoals in de videoclips en bereiden onze ultieme party voor tot in de puntjes met alles er op en er aan voor de laatste dag: feestelijk uitgedost serveren we lekkere zelfbedachte cocktails, feestelijke hapjes en we showen onze danskunsten voor een enthousiast publiek. I.s.m. Dansarte vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8

8-12j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

Museum Mania Deze week gaan we op interactief bezoek in verschillende Gentse musea! Het STAM, het SMAK en het Design Museum staan al op de planning. Daarnaast kiezen we samen ook nog één museum helemaal zelf waar we een dagje naar op stap gaan. Dat kan eender waar zijn, zolang het maar in België ligt. Dinosaurussen kijken in Brussel, het ComicStation in Antwerpen of meer te weten komen over de Romeinen in Velzeke. I.s.m. Gentse musea LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 06-10/08

8-12j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

Outdoor Adventure Avontuur, sport en durven zijn de kernwoorden van dit kamp. Plezier gegarandeerd! Ben je klaar om te gaan mountainbiken, het stoerwoud te verkennen en nog veel meer? Schrijf je dan snel in en smeer die kuiten maar al soepel! We wisselen een heleboel outdoorsporten af. Enkel voor avontuurlijke buitenmensen! I.s.m. Face The Action, Ponas Travel, Remo Monchy Mountainbike, Outsider Vlaamse Ardennen LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8 20-24/08

8-12j

175

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

35


Peddel en Swim

Pretparkenmax

Deze week gaan we ultimate Kajak doen! We beheersen felle waters en putten onze spieren uit! Wie komt het eerste over de finishline? Voor we in onze boot kruipen moeten we wel eerst onze zwemvaardigheden perfectioneren. We bewijzen dat we ons mannetje kunnen staan, of zwemmen, in verschillende waters. We bekijken ook wat je moet doen als er iemand in nood is! Er is natuurlijk ook veel ruimte om te relaxen en te onstpannen met de voetjes in het water. Whazaaa I.s.m. Ponas Travel, LAGO Rozebroeken LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

8-12j

195

CAT.

UITSTAP

SHOW

Dit is een droom die werkelijkheid wordt: 5 dagen, 4 pretparken! De trein brengt ons steeds naar onze bestemming. Walibi, Bobbejaanland, Bellewaerde én zwemmen in Océade. Laat je droom werkelijkheid worden en stap op de trein. Op woensdag rusten we even uit op het strand van de Blaarmeersen. LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 20-24/08

8-12j

240

CAT.

UITSTAP

SHOW

Rok en rol en dans! Wil je graag je eigen ontwerpen leren maken? Dat kan! Onder professionele begeleiding gaan we deze week aan de slag met de naaimachine. Wedden dat je op het einde van de week je eigen ontwerp kan maken? Naast naaien gaan we in de namiddag ook lekker dansen!

Racket Launch Na deze week voelt je racket aan als het verlengstuk van je arm!  Als we  tenissen  vliegen de ACE en OUT’s je om de oren. We kloppen het  squashballetje warm en lopen voor dood. We  pingpongen  de pannen van het dak. Aan het pluimpje is geen pluim meer te bespeuren nadat we erop los zijn gegaan met onze badmintonrackets.  LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8 27-31/08

8-12j

160

CAT.

UITSTAP

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 06-10/08

8-12j

177

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

8-12j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

Rouwkamp: Hoe ga ik verder nu ik je zo mis?

Kabowza! We ontdekken deze week enkele retro sporten die vroeger superpopulair waren. Ongetwijfeld het LEUKSTE sportkamp ter wereld. We gaan aerobics  dansen, gaan lekker  rolschaatsen  én krijgen ook lessen  hula hoop! Want, wat? Denk je dat je daarmee alleen maar rond je buik kan draaien? Dan heb je onze lesgeefster Eugaloop nog niet ontmoet!!! I.s.m. Eugaloop en Artistic Wheels Antwerp DATUM

LOCATIE

SHOW

Rolschaatsen & Hula Hoop

LOCATIE

I.s.m. Retouchez Rita

CAT.

UITSTAP

SHOW

Als er iemand sterft die je graag ziet dan heb je veel gevoelens vanbinnen. Je bent verdrietig, boos, bang, … en zou willen dat die persoon nooit dood is gegaan. In dit kamp gaan we met deze gevoelens aan de slag zodat ze minder pijn doen vanbinnen. Tijdens deze week staan we natuurlijk niet enkel stil bij gevoelens maar doen we ook toffe, leuke, creatieve, grappige, actieve, ontspannende activiteiten samen. I.s.m. Bleekweide vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Bleekweide vzw

09-13/07

8-12j

250

CAT.

UITSTAP

SHOW

Schaakkamp

Scheidingskamp

Ben je een schaaktalent of wil je je kennis nog wat bijschaven? Dan is deze schaakweek beslist iets voor jou! We werken met professionele lesgevers en zetten elkaar deze week verschillende keren mat en pat! Ook begrippen als schaakmat, rokade en promoveren zullen ons na deze week niet meer vreemd zijn. Wie weet word jij wel de Belgische Kasparov!

Een scheiding haalt heel even (of langer) de grond vanonder kinderen (en ouders) hun voeten. Op dit kamp willen we kinderen op een speelse manier samenbrengen om creatieve taal te geven aan wat de scheiding met hen doet. We maken ruimte voor elkaars verhaal & dompelen ons samen onder in een ontspannende kampsfeer. I.s.m. Bleekweide vzw

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

06-10/08

8-12j

147

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Bleekweide vzw

02-06/07

8-12j

250

CAT.

UITSTAP

SHOW

36 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Schermen en omni

Skate Skills

Wat hadden Zorro, de drie musketiers, en d’Artagnan gemeenschappelijk? Ze waren allemaal begaafde schermers die met veel flair en grandeur de degens kruisten. We worden ondergedompeld in de schermkunst. Om af te wisselen doen we af en toe andere sporten en spelen. Touché ! I.s.m. ActionMaker LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

8-12j

177

CAT.

UITSTAP

SHOW

Een kamp voor skaters die hun skills willen oefenen! We krijgen elke dag een halve dag les door professionele lesgevers van de Skateboard Academy. Een kamp voor beginners tot gemiddelde skaters. We vertrekken van de basis maar kunnen zeker variëren qua oefeningen. Daag jezelf uit en kom weer een stap dichter om de volgende Shane O’Neill te worden! I.s.m. Skateboard Academy LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

8-12j

199

CAT.

UITSTAP

SHOW

Strips in actie

Sportylicious Proef je graag van verschillende soorten sporten? Deze week gaan we bowlen, zwemmen, squash spelen en klimmen in een echte klimzaal! Trek dus je sportiefste kledij aan en kom genieten van deze intense week! I.s.m. Bleau, Blaarmeersen, LAGO Rozebroeken, Overpoort Bowl LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 13-17/08

8-12j

172 154

CAT.

UITSTAP

SHOW

Bouw met Kuifje aan een reusachtige raket! Ga met Jommeke op schattenzoektocht! Ga mee op reis met Kiekeboe! Een week lang maak je elke dag kennis met nieuwe strips en hun knotsgekke personages. Zij kunnen het avontuur wel aan, kan jij dat ook? Niet twijfelen dan! De strips wachten op jou! Tussen de leuke activiteiten werken we ook aan onze eigenste knotsgekke, zot avontuurlijke of megagrappige strip!  I.s.m. Comic Station Antwerpen LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

8-12j

155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Techniek Fantastique

Teamsporten Een kamp voor echte teamplayers! De klassieke teamsporten zoals basket, voetbal  en  volleybal komen aan bod. Maar we gaan natuurlijk veel meer doen! Wat denken jullie van een wedstrijdje rugby, frisbee en zwerkbal? 

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 27-31/08

8-12j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Jongens en meisjes, treed binnen in de wondere wereld van de technologie en wetenschap! We leren de hele week de gekste technieken aan. Zo zaaien we tuinkers in de vorm van onze eigen naam en lanceren onze eigen (water)raketten. Verder gaan we een dag op bezoek in het Fyxxi lab van Educentrum. Daar leren we meer over 3D printen, makey makey, gaan we maker space ontdekken en nog veel meer... Als kers op de taart gaan we op bezoek bij Technoplis. I.s.m. Fyxxilab, Technopolis LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07 06-10/08 27-31/08

8-12j

172

Theatermakers Ben je geboren om op scène te staan? Of weet je dat nog niet zo goed, maar wil je het wel eens uitproberen? Geen getwijfel, geen gemaar: Gewoon doen! Het wordt een dolle, creatieve week. Met multitasken alom! Er moeten teksten geschreven en geleerd worden. Decors gebouwd en kostuums gekozen. Welke sound-effects zijn hier passend? En waar zit die souffleur nu weer?! We maken samen een voorstelling van A tot Z (en ook een beetje Q, X en Y). De acteertechnieken leren we van echte pro’s. Warm je stem al maar op! I.s.m. Graffiti vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

06-10/08

8-12j

160

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

CAT.

UITSTAP

SHOW

Van Aap tot Zebra Krijg je maar niet genoeg van beestjes? Tijdens deze week kom je heel wat te weten over hun leefwereld, verzorging, enz. We brengen een bezoek aan de zoo, trekken naar het asiel, knutselen een eigen dierenpark in elkaar en spelen de grote dierenquiz. De drukke agenda wordt afgewisseld door leuke knutsel- en spelactiviteiten. I.s.m. VOC Merelbeke, expo ‘Apenstreken’, Zoo Antwerpen LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 09-13/07 30/7-3/8

8-12j

165

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

37


Vinnige vikings

Voetbal en strandspelen Wij zijn de Vinnige Vikings! Kom je erbij? We duiken een week onder in het leven van échte vikings en gaan samen de wereld veroveren op onze vikingschepen! We oefenen onze boogschiet-skills tijdens coole  Archery Tag-spelen, waar we zelf met pijl en boog onze vijanden

proberen uit te schakelen. I.s.m. Face The Action LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8

8-12j

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

Wakeboarden! Een exclusieve week die helemaal in het teken staat van wakeboarden! In samenwerking met  WakeUpCable Gent  krijgen we in een  kleine groep  les van een professionele wakeboard instructeur. We bouwen zo individueel en op maat onze skills verder op. Eerst leren we goed te starten, op het water te staan, en natuurlijk die bochten te nemen. We beginnen traag, en bouwen onze snelheid steeds op. Verder in de week gaan we ook al beginnen aan enkele stunts: een paar jumps doen op de ramp, en héél misschien proberen we ook eens een 360! I.s.m. WakeUpCable Gent LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 27-31/08

8-12j

270

Sint-Paulus

23-27/07 13-17/08

CAT.

UITSTAP

SHOW

Dit kamp heeft niet veel uitleg nodig: de macht zit hem al in de naam! Heel simpel. Enerzijds voetballen tot onze benen moe maar voldaan zijn! Volleys trappen, de wreeftrap leren, een schaarbeweging en de Zidane! Anderzijds zalig ravotten met échte strandspelen. Racketjestennis, beachvolley, strandestafette... Gewoon een zalig kamp met alles wat je nodig hebt om een machtige tijd te beleven. Voor coole mannen en stoere chicks! LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

20-24/08

8-12j

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

Word Natuurbeschermer! Wil jij ook weten wat je allemaal zelf kan doen om de natuur te beschermen? Wat kan je zelf doen om dieren en planten te helpen? We gaan zelf op stap, leren pakken bij over de natuur én steken natuurlijk ook zelf onze handen uit de mouwen! Na deze week krijg je ook een diploma als natuurbeschermer. I.s.m. Natuurpunt Gent en VOC Merelbeke LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

8-12j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

270 220

Catamaran: basis

Zeilen: éénmansboten

Leer zeilen met de Royal Belgian Sailing Club op hun club aan het Damslootmeer in Heusden. We krijgen intensief zeilles, afgewisseld met andere coole watersportactiviteiten zoals SUP’en. Dit kamp gaat volledig door op de club van RBSC in Heusden. De kinderen worden daar door de ouders zelf afgezet tussen 8.30 en 9u, en terug opgehaald tussen 17u en 17.45u. I.s.m. RBSC Heusden

Leer zeilen met de Royal Belgian Sailing Club op hun club aan het Damslootmeer in Heusden. We krijgen intensief zeilles, afgewisseld met andere coole watersportactiviteiten zoals SUP’en. Een kamp zowel voor beginnende als gevorderde zeilfanaten. Dit kamp gaat volledig door op de club van RBSC in Heusden. De kinderen worden daar door de ouders zelf afgezet tussen 8.30 en 9u, en terug opgehaald tussen 17u en 17.45u. I.s.m. RBSC Heusden

LOCATIE

DATUM

GROEP

RBSC Heusden

09-13/07 16-20/07 23-27/07 30/7-3/8 06-10/08 13-17/08 20-24/08

8-13j

263

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

RBSC Heusden

02-06/07 09-13/07 16-20/07 23-27/07 30/7-3/8 06-10/08 13-17/08 20-24/08 27-31/08

8-13j

189

CAT.

UITSTAP

SHOW

38 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


TEENS S * 10-14 JAAR * TEENS * 10-14 JAAR A R * TEENS * 10-1 14

TEENS | 10-14 JAAR Futurama

Robotkamp

Deze week duiken we in de toekomst! Is ketchup nog altijd rood? Speel je nog steeds spelletjes op je tablet? Of ziet alles er dan helemaal anders uit?Je maakt filmpjes waarmee je rond kan draaien zoals een uil! Met een VR-bril op je neus lijkt het zelfs alsof je echt in de toekomst bent. Of we knutselen nieuwe apparaten zodat je nooit meer je kamer hoeft op te ruimen, de max! Je bedenkt dus een hele week zotte ideeën, en we zitten samen op de eerste rij voor de digitale toekomst! I.s.m. Mediaraven

Robots nemen de wereld over! Niet zoals in de films, maar ze verschijnen toch stiekem (en minder stiekem) in het dagelijkse leven. Ze zijn ooit begonnen als speelgoed, maar worden steeds nuttiger. Tijdens dit kamp leer je alles over robots! Waar komen ze vandaan? Hoe kunnen ze helpen in huis? En vooral: hoe zeg je wat ze moeten doen? We gaan hier praktisch mee aan de slag en programmeren zelf onze eigen robot! Programmeren wordt natuurlijk afgewisseld met superleuke andere activiteiten. I.s.m. Mediaraven

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 20-24/08

10-12j

190

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07

10-12j

190

CAT.

UITSTAP

SHOW

Waterworld

Wie is de mol?

Wie van jullie voelt zich als een vis in het water en krijgt de ultieme kick van watersporten? Dit kamp wordt zeker en vast een super ervaring want jullie nemen deel aan ongewone watersporten. Zowel op als in het water wordt het dolle pret. Haal maar diep adem want jullie gaan heel wat spannends tegemoet! We gaan kajakken en we bezoeken ook het waterpretpark Océade. En last but not least: we gaan een dag naar zee waar we onder meer zullen golfsurfen, powerkiten en raften! I.s.m. Ponas Travel, Elephant events

Een week lang word jij op de proef gesteld! Ben jij een teamplayer? Kan jij opdrachten tot een goed einde brengen? 5 dagen, 5 uitdagingen. Maar één van jullie is de Mol. Kan jij de bedrieger ontmaskeren? Doe jij er alles aan om samen de opdracht te laten slagen? Of maak je jezelf juist extra verdacht? De hele week draait maar rond één vraag… Wie is de Mol? (incl. arrowtag en escape room) I.s.m. Puzzle Escape, Face The Action

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 30/7-3/8

10-14j

210

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07

10-14j

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

BMX & Tag #YOLO Gevaar en  spanning  zijn voor jou de hoogtepunten van een activiteit. Daarom zoeken we deze week enkel de sensatie op: naast  lasershooten  en een échte  paintball  gedragen we ons als snelheidsduivels bij het  karten. We trekken ook naar Bleau om er te boulderen. Een kamp vol kicks is gegarandeerd, want:  you only live once! I.s.m. Ekart Gent, Paintball Gent, Bleau, Face The Action LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07

10-14j

195

Sporthal Hogeschool

27-31/08

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

Deze week testen we een mix van twee über coole dingen uit! Zet je helm op en bind je bescherming om, want een paar blutsen en builen horen er deze week helaas wel bij. We draaien ons stuur en nemen jumpkes op het bmx-parcours van de Blaarmeersen! Tussen deze zotte tricks door nemen we de spuitbus in de hand! We gaan ook doodelen, spuiten en taggen à volonté. Op plaatsen waar het mag natuurlijk! We verplaatsen ons in de sfeer van de echte Graffiti artiesten door middel van workshops. Zo creëren we onze eigen stijl. Van hippe, kleurige cartoons tot duistere sfeerbeelden. Taggen en jumpen maar! I.s.m. Graffititi vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

10-14j

199

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

39


Cuisine internationale

Digitale fotografie

Weg met die patatten! Deze week zoeken we onze culinaire uitdaging buiten de grenzen van België, en zelfs van Europa! We leren de lekkerste Mexicaanse guacamole maken, smullen van Tunesische Shaksuka, likken onze vingers af van de heerlijke  Turkse Baba Ganoush  en experimenteren met Vietnamese Pho!  I.s.m. CVO Kisp

Deze week verdiepen we ons in de wondere wereld van de digitale fotografie. Met ons fototoestel in de hand en met de hulp van een professionele fotograaf leren we mooie gecentreerde foto’s nemen met aandacht voor de  compositie  en juiste  lichtinval. We leren allerhande fototechnieken, leren foto’s bewerken en gaan op in de wondere wereld van de  straatfotografie. Op het einde bouwen we onze eigen machtige tentoonstelling! I.s.m. Jeroen Brejou, CVO Kisp

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07

10-14j

155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Free-Time Bake Off We leren deze week de lekkerste bakkunsten: cupcakes, taarten, moelleux, brownies (met 3 soorten chocolade!), niets is ons te gek! Op het einde van de week proberen we ook onze eigen creaties uit en nemen we het tegen elkaar op in de ultieme Free-Time Bake Off! I.s.m. CVO Kisp LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

20-24/08

10-14j

155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Graffiti & Urban Dance Deze week wordt VET! We maken onze eigen coolste graffiti onder leiding van ervaren lesgevers van Graffiti vzw én werken aan onze urban dance skills met de pro’s van Dansarte vzw. Het wordt een ge-ni-a-le week!  I.s.m. Graffiti vzw en Dansarte vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

27-31/08

10-14j

190

CAT.

UITSTAP

SHOW

Kajak en Swim Deze week gaan we ultimate Kajak doen! We beheersen felle waters en putten onze spieren uit! Wie komt het eerste over de finishline? Voor we in onze boot kruipen moeten we wel eerst onze zwemvaardigheden perfectioneren. We bewijzen dat we ons mannetje kunnen staan, of zwemmen, in verschillende waters. We bekijken ook wat je moet doen als er iemand in nood is! De reddersprong perfectioneren we tot hij...jah, perfect is! Er is natuurlijk ook veel ruimte om te relaxen en te onstpannen met de voetjes in het water. Whazaaa I.s.m. Ponas Travel, LAGO Rozebroeken LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08

10-14j

195

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

20-24/08

10-14j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

Graffiti & Rap Mic ready? Graffiti vzw stoomt jullie deze week klaar als rapper én street art artiest. Voor het gedeelte rap maken we kennis met de verschillende stijl van rap, daarna gaan we ons ritmegevoel oefenen, en als klepper maken we een eigen nummer op een hiphopbeat met aandacht voor intonatie en inhoud! Rap wordt afgewisseld met workshops graffiti, waar we onder professionele begeleiding onze eigen kunstwerken toveren én perfectioneren.  I.s.m. Graffiti vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

20-24/08

10-14j

185

CAT.

UITSTAP

SHOW

Klimmen en omni Schrikken de Mont Blanc of de Mount Everest je niet af? Dan is deze klimvakantie zeker iets voor jou! De ervaren monitoren van BLEAU leren je alle basistechnieken van het klimmen en voor je het weet zit je al met je hoofd in de wolken! Fun en (hoog)spanning verzekerd. Laat die hoogtevrees dus thuis! Het intensief klimmen wordt afgewisseld met een waaier van andere sporten/activiteiten. I.s.m. Bleau LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

20-24/08

10-14j

177

CAT.

UITSTAP

SHOW

Kom uit je Kot Ook geen fan van thuis zitten en je vervelen? Groot gelijk! We komen uit ons kot! We strekken onze benen op de mountainbike, zoeken kicks in Walibi, rollen er op los tijdens het  bowlen, we houden een ware  laserbattle  én duiken weg van elkaar tijdens een namiddag paintball. En dat allemaal op een week tijd? Ja! Want zot zijn doet geen zeer... Maar zo’n paintballkogeltje soms wel een beetje. I.s.m. Remo Monchy, Paintball Gent, Face The Action, Bowling O’learys LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

30/7-3/8

10-14j

195

CAT.

UITSTAP

SHOW

40 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Let’s escape!

Movieshake Ben jij ook dol op uitdagingen, puzzels en escape rooms? Deze week maken we onze allereigenste escape room.  We gaan natuurlijk ook eerst inspiratie halen in  Puzzle Escape Gent  én ontsnappen op Prison Island! I.s.m. Puzzle Escape, Yeti

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

13-17/08

10-14j

174

CAT.

UITSTAP

SHOW

Outdoor adventure Avontuur, sport en durven zijn de kernwoorden van dit kamp. Plezier gegarandeerd! Ben je klaar om te gaan mountainbiken, het stoerwoud te verkennen en nog veel meer? Schrijf je dan snel in en smeer die kuiten maar al soepel! We wisselen een heleboel outdoorsporten af, een buitenkansje. Enkel voor avontuurlijke buitenmensen! I.s.m. Face The Action, Ponas Travel, Remo Monchy Mountainbike, Outsider Vlaamse Ardennen LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08

10-14j

175

CAT.

UITSTAP

SHOW

We maken onze eigen dansfilm! We verzinnen een script, gaan op zoek naar  de perfecte locatie, we grasduinen op spotify of youtube voor de best passende muziek en creëren samen een choreografie.  Na de montage hebben we onze eigen super originele dansfilm! I.s.m. Dansarte vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08 20-24/08

10-14j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

Paardrijden Zijn draven, galopperen, voltige, longeren, aansingelen en roskammen nog moeilijke woorden voor je? Kom dan naar deze vakantie en de paardenwereld zal geen geheimen meer kennen. We vertoeven een hele week op een manège. Maandag en vrijdag rijden we een maal paardrijles, dinsdag tot en met donderdag twee maal. De andere momenten helpen we mee met de verzorging van de paarden, leren we ze opzadelen, maken we een ritje in de huifkar, leren onze paarden en shetlanders toiletteren, gaan even hobby horsen of spelen een leuk groepsspel! I.s.m. Manège De Hoefslag

Peddel en Swim Deze week gaan we ultimate Kajak doen! We beheersen felle waters en putten onze spieren uit! Wie komt het eerste over de finishline? Voor we in onze boot kruipen moeten we wel eerst onze zwemvaardigheden perfectioneren. We bewijzen dat we ons mannetje kunnen staan, of zwemmen, in verschillende waters. We bekijken ook wat je moet doen als er iemand in nood is! Er is natuurlijk ook veel ruimte om te relaxen en te onstpannen met de voetjes in het water. Whazaaa I.s.m. Ponas Travel, LAGO Rozebroeken LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

27-31/08

10-14j

195

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07

10-14j

234

CAT.

UITSTAP

SHOW

Pimp je Hack Wil je je kamer inrichten, maar is alles wat je vindt ofwel nogal saai, ofwel veel te duur? Geen nood, dan is het Pimp je Hack kamp de redder in nood! We zoeken coole hacks om doordeweekse dingen om te toveren in de coolste en origineelste ontwerpen én gaan ook zelf aan de slag om enkele DIY-decoratie te maken! We proberen ook enkele life hacks uit! We gaan op bezoek in de Kringwinkel om ons te inspireren en leuke zaken aan te kopen, en daarna gaan we ermee aan de slag! I.s.m. Kringwinkel Open Atelier LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

06-10/08

10-14j

155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Ready, set, actie! Deze week zijn we acteur, regisseur, stunt- en cameraman/vrouw tegelijkertijd. We proeven op een leuke manier van verschillende filmtechnieken: animatie, life action, special effects en zoveel meer! We maken zelf korte filmpjes die te bewonderen zullen zijn in onze cinema Free-Time op het einde van de week. De dagelijkse workshops worden in goede banen geleid door professionele filmmakers! I.s.m. JEF vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07 30/7-3/8

10-14j

175

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

Rok en Rol Wil je graag je eigen ontwerpen leren maken? Dat kan! Onder professionele begeleiding gaan we deze week aan de slag met de naaimachine. Wedden dat je op het einde van de week je eigen ontwerp kan maken? Naast naaien houden we ons ook bezig met het maken onze eigen modeshow, kom dat zien!! I.s.m. Retouchez Rita LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 20-24/08

10-14j

195

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

41


Schermen en omni

Skate Skills

Wat hadden Zorro, de drie musketiers, en d’Artagnan gemeenschappelijk? Ze waren allemaal begaafde schermers die met veel flair en grandeur de degens kruisten. We worden ondergedompeld in de schermkunst. Om af te wisselen doen we af en toe andere sporten en spelen. Touché ! I.s.m. ActionMaker LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

27-31/08

10-14j

177

CAT.

UITSTAP

SHOW

Sportylicious

Een kamp voor skaters die hun skills willen oefenen! We krijgen elke dag een halve dag les door professionele lesgevers van de Skateboard Academy. Een kamp voor beginners tot gemiddelde skaters. We vertrekken van de basis maar kunnen zeker variëren qua oefeningen. Daag jezelf uit en kom weer een stap dichter om de volgende Shane O’Neill te worden! I.s.m. Skateboard Academy LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

06-10/08

10-14j

199

CAT.

UITSTAP

SHOW

Studio Animatiefilm Proef je graag van verschillende soorten sporten? Deze week gaan we bowlen, zwemmen, squash spelen en klimmen in een echte klimzaal! Trek dus je sportiefste kledij aan en kom genieten van deze intense week!

I.s.m. Bleau, Blaarmeersen, LAGO Rozebroeken, Overpoort Bowl LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

10-14j

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

Animatiefilms zijn leuk om te zien, maar ook om te maken. Je kan er alles mee tot leven wekken! Deze week verkennen de deelnemers de wonderlijke wereld van animatie en gaan aan de slag met allerhande materialen. Alledaagse gebruiksvoorwerpen, plasticine, popjes, zand, tekeningen of… jezelf. Hier kunnen ze hun gekste verhalen kwijt. I.s.m. JEF vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

13-17/08

10-14j

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Tag- en cartoonkunst

Techniek Fantastique

Ooit al van Roa gehoord? Of van Bué The Warrior? Neen? Dan heb je ze zeker en vast al wel gezien rond jou! Deze super coole Graffiti kunstenaars hebben Gent namelijk als uitvalsbasis en maken de stad mooier met hun super coole Graffiti! We gaan deze week ook doodelen, spuiten en taggen à volonté. Op plaatsen waar het mag natuurlijk! We verplaatsen ons in de sfeer van de echte Graffiti artiesten door middel van workshops. Zo creëren we onze eigen stijl. Van hippe, kleurige cartoons tot duistere sfeerbeelden. Taggen maar! I.s.m. Graffiti vzw

Jongens en meisjes, treed binnen in de wondere wereld van de technologie en wetenschap! We leren de hele week de gekste technieken aan. Zo zaaien we tuinkers in de vorm van onze eigen naam en lanceren onze eigen (water)raketten. Verder gaan we een dag op bezoek in het Fyxxi lab van Educentrum. Daar leren we meer over 3D printen, makey makey, gaan we maker space ontdekken en nog veel meer... Als kers op de taart gaan we op bezoek bij Technoplis. I.s.m. Fyxxilab, Technopolis

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07

10-14j

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Tumbling en Turnen

I.s.m. turnkring Oostakker LOCATIE

DATUM

GROEP

30/7-3/8

10-14j

136

DATUM

GROEP

16-20/07 30/7-3/8

10-14j

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

Urbandance

In een goed uitgeruste turnzaal maak je kennis met verschillende turndisciplines zoals tumbling, acrogym, ritmisch turnen, toestelturnen en trampolinespringen: voor elke turner wat wils. Bij grote groepen worden de kinderen ingedeeld naar leeftijd en niveau.

Sporthal Hogeschool

LOCATIE

Sint-Paulus

CAT.

UITSTAP

SHOW

Een week vol coole hip-hop moves, popping en locking, streetdance en breakdance, kortom een hele week urban dance gecombineerd met leuke randactiviteiten met als afsluiter: een spetterende dansvoorstelling waarin we al onze dansmoves showen in de aangeleerde choreografieën. Deskundige begeleiding door professionele dansdocenten! (Danservaring aangewezen) I.s.m. Dansarte vzw LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

10-14j

165

CAT.

UITSTAP

SHOW

42 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Van zeepkist tot kart

Wakeboarden!

Zeepkisten maken, je krijgt een week lang “Kart” blanche. In de voormiddag bouw je samen met je team aan je eigen zeepkist. Uiteraard gaan we die bolides daarna uitgebreid testen, het zal hard om hard gaan in de zeepkistenrace. De namiddag vullen we met professionele karting lessen. Onder begeleiding van de lesgevers van eKart Gent sleutelen we aan onze techniek om die laps nog sneller af te leggen. Go go go!!! I.s.m. Ekart, Velovelo

Een exclusieve week die helemaal in het teken staat van wakeboarden! In samenwerking met  WakeUpCable Gent  krijgen we in een  kleine groep  les van een professionele wakeboard instructeur. We bouwen zo individueel en op maat onze skills verder op. Eerst leren we goed te starten, op het water te staan, en natuurlijk die bochten te nemen. We beginnen traag, en bouwen onze snelheid steeds op. Verder in de week gaan we ook al beginnen aan enkele stunts: een paar jumps doen op de ramp, en héél misschien proberen we ook eens een 360! I.s.m. WakeUpCable Gent

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 09-13/07

10-14j

260

Sporthal Hogeschool

CAT.

UITSTAP

SHOW

20-24/08

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07

10-14j

270

Sporthal Hogeschool

06-10/08 20-24/08

CAT.

UITSTAP

SHOW

Catamaran: gevorderd

Wakeboarden en zeilen

Leer zeilen met de Royal Belgian Sailing Club op hun club aan het Damslootmeer in Heusden. We krijgen intensief zeilles, afgewisseld met andere coole watersportactiviteiten zoals SUP’en. Dit kamp gaat volledig door op de club van RBSC in Heusden. De kinderen worden daar door de ouders zelf afgezet tussen 8.30 en 9u, en terug opgehaald tussen 17u en 17.45u. I.s.m. RBSC Heusden

We krijgen halve dagen wakeboard- en halve dagen zeilles aan het Damslootmeer in Heusden. Een kamp voor sportieve waterratten! Dit kamp gaat volledig door op de club van RBSC in Heusden. De kinderen worden daar door de ouders zelf afgezet tussen 8.30 en 9u, en terug opgehaald tussen 17u en 17.45u. I.s.m. RBSC Heusden

LOCATIE

DATUM

GROEP

RBSC Heusden

09-13/07 16-20/07 20-24/08

9-14j

263

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

RBSC Heusden

16-20/07 23-27/07 30/7-3/8

9-14j

270

CAT.

UITSTAP

SHOW

Hondenkamp Een kamp voor echte hondenfans! Elke dag leren we in de voormiddag bij over honden, en in de namiddag gaan we zelf met de honden aan de slag! Met onder andere Treibball, Brains & Balens, speuren met honden, hondentaal, doggydance en Dog Frisbee!

Word een YouTube ster! Ja, ook jij kan een Youtube ster worden! Vind je weg doorheen de vele online trends en maak van jouw YouTube kanaal een succes. Je schrijft samen een scenario, ontdekt je mooiste smoel om voor de camera te staan en monteert alles tot een flitsend geheel waarmee je absoluut kan scoren. Acteren, monteren en profileren… gegarandeerd ontdek je één van jouw talenten! I.s.m. Mediaraven LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

02-06/07 27-31/08

10-14j

190

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

I.s.m. Happy Tail LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

20-24/08

11-14j

260

CAT.

UITSTAP

SHOW

Parkour en freerunning Ben je een avontuurlijke durfal maar klinken de begrippen Parkour of Freerunning je onbekend in de oren? Dan heb jij misschien wel je nieuwe favoriete sport ontdekt! Bij deze loopdiscipline trachten we tal van hindernissen op een zo snel en vlot mogelijke manier te overwinnen. Techniek en fysiek zijn hierbij belangrijke aspecten. Kom mee je grenzen verleggen en ervaar een gevoel van vrijheid als nooit tevoren! I.s.m. Parkour DMD LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 06-10/08

11-14j

175

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

43


ANIMATORCURSUS A NIMATORCURSUS iiets ets v voor oor jjou? ou? Je beleeft een zalige kampweek. Je maakt nieuwe vrienden én je leert kinderen een onvergetelijk kamp te bezorgen! Krokus De Tilk 12- 17/02

Pasen Karmel 01- 06/04 De Tilk 02- 07/04 Laathof Hingene 09- 14/04

Zomer De Tilk 23- 28/07

Herfst De Tilk 29/10- 03/11

Inschrijven via www.freetime.be/cursussen

Taste the experience, be our guest ! OPEN DAGEN: zaterdag 10 en zondag 11 maart van 11 u. tot 16.30 u. INFOMIDDAG - POTTENLIKKERS: Infosessies en workshops woensdag 25 april om 15.45 u. INFODAGEN: zaterdag 26 en zondag 27 mei van 14 u. tot 17 u.

44 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


JONGE EREN N * 13-16 JAAR * JONGEREN N * 13-16 JAAR * JONG GE

JONGEREN | 13-16 JAAR #YOLO

De Wilde Weldoeners

Gevaar en  spanning  zijn voor jou de hoogtepunten van een activiteit. Daarom zoeken we deze week enkel de sensatie op: naast  lasershooten  en een échte  paintball  gedragen we ons als snelheidsduivels bij het  karten. We trekken ook naar Bleau om er te boulderen. Een kamp vol kicks is gegarandeerd, want:  you only live once! I.s.m. Ekart Gent, Paintball Gent, Bleau, Face The Action

Weet jij al wat een RAKtivist is? Dat is kort voor Random Acts of Kindness activist. We maken de wereld een betere plaats deze week door gewoon goede, onverwachte en gekke dingen te doen voor elkaar én voor anderen. Wat we juist gaan doen, bepalen we samen! Sowieso staat een tocht met De Wensmens op het programma, waarbij we samen op een creatieve manier wensen van anderen gaan vervullen. I.s.m. Wensmens

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07

13-16j

195

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

27-31/08

13-16j

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Let’s escape!

Kom uit je kot Ook geen fan van thuis zitten en je vervelen? Groot gelijk! We komen uit ons kot! We strekken onze benen op de mountainbike, zoeken kicks in Walibi, rollen er op los tijdens het  bowlen, we houden een ware  laserbattle  én duiken weg van elkaar tijdens een namiddag paintball. En dat allemaal op een week tijd? Ja! Want zot zijn doet geen zeer... Maar zo’n paintballkogeltje soms wel een beetje. I.s.m. Remo Monchy, Paintball Gent, Face The Action, Bowling O’learys LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

16-20/07

13-16j

195

CAT.

UITSTAP

SHOW

Peddel en Swim Deze week gaan we ultimate Kajak doen! We beheersen felle waters en putten onze spieren uit! Wie komt het eerste over de finishline? Voor we in onze boot kruipen moeten we wel eerst onze zwemvaardigheden perfectioneren. We bewijzen dat we ons mannetje kunnen staan, of zwemmen, in verschillende waters. We bekijken ook wat je moet doen als er iemand in nood is! Er is natuurlijk ook veel ruimte om te relaxen en te onstpannen met de voetjes in het water. Whazaaa I.s.m. Ponas Travel, LAGO Rozebroeken LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

13-17/08

13-16j

177

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

Ben jij ook dol op uitdagingen, puzzels en escape rooms? Deze week maken we onze allereigenste escape room.  We gaan natuurlijk ook eerst inspiratie halen in  Puzzle Escape Gent  én ontsnappen op Prison Island! I.s.m. Puzzle Escape, Yeti LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

20-24/08

13-16j

192

CAT.

UITSTAP

SHOW

Pimp je Hack Wil je je kamer inrichten, maar is alles wat je vindt ofwel nogal saai, ofwel veel te duur? Geen nood, dan is het Pimp je Hack kamp de redder in nood! We zoeken coole hacks om doordeweekse dingen om te toveren in de coolste en origineelste ontwerpen én gaan ook zelf aan de slag om enkele DIY-decoratie te maken! We proberen ook enkele life hacks uit! We gaan op bezoek in de Kringwinkel om ons te inspireren en leuke zaken aan te kopen, en daarna gaan we ermee aan de slag! I.s.m. Kringwinkel Open Atelier LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

23-27/07

13-16j

155

CAT.

UITSTAP

SHOW

Pretparkenmaxi

SHOW

Dit is een droom die werkelijkheid wordt: 5 dagen, 4 pretparken! De trein brengt ons steeds naar onze bestemming. Walibi, Bobbejaanland, Bellewaerde én zwemmen in Océade. Laat je droom werkelijkheid worden en stap op de trein. Op woensdag rusten we even uit op het strand van de Blaarmeersen. LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07 20-24/08

13-16j

240

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

45


Tag- en cartoonkunst

Wakeboarden!

Ooit al van Roa gehoord? Of van Bué The Warrior? Neen? Dan heb je ze zeker en vast al wel gezien rond jou! Deze super coole Graffiti kunstenaars hebben Gent namelijk als uitvalsbasis en maken de stad mooier met hun super coole Graffiti! We gaan deze week ook doodelen, spuiten en taggen à volonté. Op plaatsen waar het mag natuurlijk! We verplaatsen ons in de sfeer van de echte Graffiti artiesten door middel van workshops. Zo creëren we onze eigen stijl. Van hippe, kleurige cartoons tot duistere sfeerbeelden. Taggen maar! I.s.m. Graffiti vzw

Een exclusieve week die helemaal in het teken staat van wakeboarden! In samenwerking met  WakeUpCable Gent  krijgen we in een  kleine groep  les van een professionele wakeboard instructeur. We bouwen zo individueel en op maat onze skills verder op. Eerst leren we goed te starten, op het water te staan, en natuurlijk die bochten te nemen. We beginnen traag, en bouwen onze snelheid steeds op. Verder in de week gaan we ook al beginnen aan enkele stunts: een paar jumps doen op de ramp, en héél misschien proberen we ook eens een 360! I.s.m. WakeUpCable Gent

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

09-13/07

13-16j

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

09-13/07 30/7-3/8

13-16j

270

CAT.

UITSTAP

SHOW

Van zeepkist tot kart

Wie is de mol?

Zeepkisten maken, je krijgt een week lang “Kart” blanche. In de voormiddag bouw je samen met je team aan je eigen zeepkist. Uiteraard gaan we die bolides daarna uitgebreid testen, het zal hard om hard gaan in de zeepkistenrace. De namiddag vullen we met professionele karting lessen. Onder begeleiding van de lesgevers van eKart Gent sleutelen we aan onze techniek om die laps nog sneller af te leggen. Go go go!!! I.s.m. Ekart

Een week lang word jij op de proef gesteld! Ben jij een teamplayer? Kan jij opdrachten tot een goed einde brengen? 5 dagen, 5 uitdagingen. Maar één van jullie is de Mol. Kan jij de bedrieger ontmaskeren? Doe jij er alles aan om samen de opdracht te laten slagen? Of maak je jezelf juist extra verdacht? De hele week draait maar rond één vraag… Wie is de Mol? (incl. arrowtag en escape room) I.s.m. Puzzle Escape, Face The Action

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sint-Paulus

30/7-3/8

13-16j

260

Sporthal Hogeschool

27-31/08

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

06-10/08

13-16j

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Zeilen: meermansboten

Waterworld Wie van jullie voelt zich als een vis in het water en krijgt de ultieme kick van watersporten? Dit kamp wordt zeker en vast een super ervaring want jullie nemen deel aan ongewone watersporten. Zowel op als in het water wordt het dolle pret. Haal maar diep adem want jullie gaan heel wat spannends tegemoet! We gaan kajakken en we bezoeken ook het waterpretpark Océade. En last but not least: we gaan een dag naar zee waar we onder meer zullen golfsurfen, powerkiten en raften! I.s.m. Ponas Travel, Elephant events LOCATIE

DATUM

GROEP

Sporthal Hogeschool

02-06/07

13-16j

210

CAT.

UITSTAP

Leer zeilen met de Royal Belgian Sailing Club op hun club aan het Damslootmeer in Heusden. We krijgen intensief zeilles, afgewisseld met andere coole watersportactiviteiten zoals SUP’en. Een kamp zowel voor beginnende als gevorderde zeilfanaten. Dit kamp gaat volledig door op de club van RBSC in Heusden. De kinderen worden daar door de ouders zelf afgezet tussen 8.30 en 9u, en terug opgehaald tussen 17u en 17.45u. I.s.m. RBSC Heusden

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

RBSC Heusden

02-06/07 09-13/07 16-20/07 23-27/07 30/7-3/8 06-10/08 13-17/08 20-24/08 27-31/08

14-17j

189

CAT.

UITSTAP

SHOW

46 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment

kamp op locatie


Onze partners voor topkwaliteit Vzw Free-Time gaat voor kwaliteitsvolle kampen. We werken daarvoor samen met veel organisaties. In samenwerking met Biofresh kunnen we biologische koeken en fruit aanbieden op onze kampen:

ActionMaker, Artistic Wheels Antwerp, Bellewaerde, Blaarmeersen, Bobbejaanland, Brandweer Gent, Chocolademuseum, Chocolato, Comic Station, CVO Kisp, Design Museum, Diggie vzw, Eugaloop, Gravensteen, Happy Tail, JumpSky, Lago Rozebroeken, Manège De Hoefslag, MIAT, Mountainbikeverhuur Remo Monchi, Movimento!, Natuurhistorisch museum, Océade, O’Learys, Painball Gent, Planckendael, Plopsaland, Retouchez Rita, Scouts FOS De Reiger, Sealife, Serpentarium, SMAK, STAM, STAX atletiekclub, Technopolis, Walibi, La maison imaginaire, Yeti, Zoo van Antwerpen

Volwassenenonderwijs Kisp? Beslist iets voor mama en papa! Kisp en Free-Time werken samen aan kwaliteitsvolle en creatieve kampen. Free-Time organiseert jongerenkampen, Kisp volwassenenonderwijs. Kisp biedt overdag en ’s avonds opleidingen aan in heel Oost-Vlaanderen. Aalter-Aalst-Deinze-Eeklo | Gent-Mariakerke | Oudenaarde – Ronse-Zelzate Neem snel een kijkje op www.kisp.be en schrijf je nu in!

SPRINGKA ST TRAMPOLIN ELEN, E, … ANIMATIE EN VEEL MEE R

SUMMERKICKS 31/08/2018 van 13u tot 17u SUMMERKICKS IS EEN NAMIDDAG VOL INITIATIES VAN BEKENDE EN MINDER BEKENDE SPORTEN: CRICKET, LACROSSE, JUDO, DANS EN VEEL MEER!

GRATIS DEELNEMEN VOOR IEDEREEN VAN

6

TOT

16

JAAR

Sporthal Hogeschool Gent Sint-Denijslaan 251 (achter St.-Pietersstation) te Gent

47


Geïnteresseerd in onze kampen mét overnachting? Naast onze dagkampen hebben we ook een uitgebreid aanbod aan kampen mét overnachting in binnen- én buitenland.

Vind hier het volledige aanbod. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we u graag naar www.freetime.be Zomervakantie zo2 (van zondag 8 tem vrijdag 13 juli) LEEFTIJD

K M A VO

fre eti

me

A4

Int

ern

aat

201

8.in

dd

1

ET

OR

90

KIN

fre eti

OV

DE

me vzw

RE

MP

ER

NA

NV AN

EN

CH

3T OT 1

info @fr eeti

TIN

8J

AA

PETN ING PCEHTN M ING NACH R KEA E V KAOVM ERNA TO

G

R

M

me

.be

KI VOOR

| w w

w.f ree tim e

T TOT 3 TO

V N N VA EN D RE NDE

18 JA

AR

MET

e time.b w.f w ree REN | ww me.be KINDE freeti VOOR info@

VAN 3 /2018

16:28:53

26/01

JA TOT 18

e.be

tim w.free

ww .be |

etime

fre info@

LOCATIE

3-6j

Kleuterpret aan zee

Westende Duindal

160

6-9j 6-9j

Expeditie Ardennen

Hamoir

260

Zot aan zee

Westende Duindal

260

7-9j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

7-12j

Quad & Fun

Wiltz

360

8-12j

Back 2 Basics

Hamoir

285

8-12j

Helden van de zee

Westende Duindal

320

8-14j

High School Musical

Stekene

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-13j

Kamp X-treem

Hamoir

300

12-15j

In't Wild

Hamoir

335

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

600

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

590

12-15j

Survival-kanotrekking

Noord-Frankrijk

360

12-18j

Band Boost XL

Stekene

365

12-18j

Bergkamp

Italiaanse Dolomieten

410

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

AR

/2018

.be

KAMP

16:28:53

26/01

0 90 e9 me

mevzw freeti

mevzw

freeti

90

freeti

me freeti

26/

01/

201

8

1

dd 1 .indd

ernaat2018

dd 1 .indd

A4Int

ernaat2018

A4Int

Vraag onze brochure aan via info@freetime.be Zomervakantie zo1 (van zondag 1 tem vrijdag 6 juli) €

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

6-9j

Expeditie Ardennen

Hamoir

260

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

6-9j

Zot aan zee

Westende Duindal

260

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

Zomervakantie zo3 (van zondag 15 tem vrijdag 20 juli) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

6-9j

Ridders en jonkvrouwen

Hof Ten Bos Brasschaat

7-15j

Quad & Fun

Wiltz

360

8-12j

Legoland

Hof Ten Bos Brasschaat

220

9-11j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

9-12j

Mystery Mansion

Hof Ten Bos Brasschaat

220

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

Hamoir

335

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

Westende Duindal

385

12-15j

Expeditie Wiltz

Wiltz

285

8-12j

Back 2 Basics

Hamoir

285

8-12j

Frans aan zee

Westende Duindal

345

8-16j

Fun en klimavontuur

Fontainbleau - FR

310

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

10-13j

Kamp X-treem

Hamoir

300

10-14j

Gentventure

Gent

12-15j

In't Wild

12-15j

Beachlife & Waterski

220

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

610

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

560

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

610

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

590

12-16j

#Instafood

Spermalie Brugge

520

12-18j

Extremis

Wanyi

430

12-16j

So you THINK you can cook

Spermalie Brugge

520

12-18j

Extremis Flight

Wanyi

560

12-18j

Engelse taalvakantie

Broadstairs GB

675

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

12-18j

Franse taalvakantie

Boulogne-sur-Mer, FR

675

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

12-18j

Franse taalvakantie

Boulogne-sur-Mer, FR

1085

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

14-18j

Blancokamp

Destination Unknown

300

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362


Zomervakantie zo4 (van zondag 22 tem vrijdag 27 juli) LOCATIE

3-6j

LEEFTIJD

De mooiste vis van de zee

KAMP

Barkentijn Nieuwpoort

160

6-9j

Zot aan zee

Barkentijn Nieuwpoort

260

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

8-12j

Piratenpret

Barkentijn Nieuwpoort

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

580

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

640

16+

Animatorcursus

De Tilk Merelbeke

195

Zomervakantie zo5 (van zondag 29 juli tem vrijdag 3 augustus) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

3-6j

Beestige Beestenboel

Bakkershof Merelbeke

160

6-9j

Boerderijkamp

Bakkershof Merelbeke

295

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

8-12j

Overlevingskamp Junior

Top Secret!

265

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

10-13j

Dierenplezier

Bakkershof Merelbeke

295

12-15j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

560

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

640

16-18j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

Zomervakantie zo6 (van zondag 5 tem vrijdag 10 augustus) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

LOCATIE

8-12j

LEEFTIJD

Piratenpret

KAMP

Westende Duindal

300

8-14j

High School Musical

Stekene

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

10-18j

Dansstage

Kortrijk

395

12-15j

Expeditie Wiltz

Wiltz

285

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - ES

560

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - ES

610

12-18j

Rotsklimmen Ardennen

Chaveehut Maillen

330

12-18j

Band Boost XL

Stekene

365

Zomervakantie zo8 (van zondag 19 tem vrijdag 24 augustus) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

3-6j

Kleuterpret aan zee

Westende Duindal

160

6-9j

Zot aan zee

Westende Duindal

260

7-10j

De wildeling

Malmedy

320

7-15j

Quad & Fun

Wiltz

360

8-12j

Helden van de zee

Westende Duindal

320

8-12j

Show-Time

Kortrijk

330

8-16j

Fun en klimavontuur

Fontainbleau - FR

310

9-11j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-18j

Dansstage voor gevorderde dansers (Techniek)

De Warande Kortrijk

395

11-15j

The wild trail

Malmedy

340

12-15j

Expeditie Wiltz

Wiltz

285

6-9j

Zot aan zee

Saint Antoine Koksijde

260

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - ES

610

8-12j

Overlevingskamp Junior

Top Secret!

265

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - ES

590

8-14j

Paardrijden aan zee

Saint Antoine Koksijde

390

12-16j

So you THINK you can cook

Spermalie Brugge

520

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

12-16j

#Instafood

Spermalie Brugge

520

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

12-18j

Engelse taalvakantie

Broadstairs GB

675

12-15j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

560

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

610

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

12-18j

Extremis

Wanyi

430

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

12-18j

Extremis Flight

Wanyi

560

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

LEEFTIJD

13-16j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

3-6j

Kleuterpret aan zee

Oostende

160

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

6-9j

Zot aan zee

Oostende

260

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

7-10j

De wildeling

Malmedy

320

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

8-12j

Sporty beach

Oostende

300

16-18j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

8-16j

Fun en klimavontuur

Fontainbleau - FR

310

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

Zomervakantie zo7 (van zondag 12 tem vrijdag 17 augustus)

Zomervakantie zo9 (van zondag 26 tem vrijdag 31 augustus) KAMP

LOCATIE

LOCATIE

10-12j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

3-6j

Kleuterpret aan zee

Westende Duindal

160

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

6-9j

Zot aan zee

Westende Duindal

260

10-15j

Dronekamp aan zee

Oostende

460

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

11-15j

The wild trail

Malmedy

340

7-9j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - ES

580

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

7-15j

Quad & Fun

Wiltz

360

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

8-12j

Kunstkanjers

Kortrijk

260

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

LEEFTIJD

KAMP


REGLEMENT Inschrijven Inschrijven gebeurt via de website. Heb je vragen over een inschrijving? Dat kan telefonisch van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u op het nummer 070/246.170 of per e-mail naar info@freetime.be. Uw inschrijving is bindend, ongeacht de manier van inschrijving. Na inschrijving ontvang je via e-mail een bevestiging van inschrijving en factuur. De betaling dient steeds binnen 10 dagen na ontvangst te gebeuren met de correcte gestructureerde mededeling die op de factuur vermeld staat. Free-Time staat een korting toe van € 10, voor alle externaatskampen en het grootste deel van onze vakanties met overnachting, aan gezinnen die in het bezit zijn van Kom-Pas, onze verwenpas. De pas moet echter geldig zijn tot de laatste dag van de Free-Timevakanties!

Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 heb je recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

als voor vakanties die nog niet zijn betaald): Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden die samen met de Kwaliteitsgarantie te lezen in zijn in de vakantiebrochures en op onze website. Beeldmateriaal verzameld op een activiteit van vzw Free-Time kan te allen tijde gebruikt worden voor promotionele doelstellingen van de vzw. Wij zijn ontvankelijk voor vragen om beelden te verwijderen als daar gefundeerde redenen voor bestaan.

Algemene verkoopsvoorwaarden Annuleringen Annuleringen moeten steeds schriftelijk gemeld worden! Doe je dit telefonisch dan kan dit niet als bewijs van annulatie gebruikt worden. Een kamp annuleren kan via je profiel op onze website. Ga naar ‘inschrijvingen’ en klik op de knop ‘annuleren’ naast het desbetreffende kamp. Je ontvangt daarna een e-mail met de algemene voorwaarden. Onze administratie verwerkt jouw annuleringsaanvraag en brengt je per mail op de hoogte als dit afgerond is. Afhankelijk van de verstreken termijn tussen inschrijving en annulering krijg je een creditnota toegestuurd. Annuleringen die telefonisch doorgegeven worden kunnen achteraf niet als bewijs van annulatie worden gebruikt. Reiscontractenwet Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is VZW Free-Time door Belfius, Galileilaan 5 te 1120 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als referentie 1520842 (Free-Time vzw).

Algemeen In de inschrijvingsprijs van het kamp is alles inbegrepen. Zowel opvang, huur van de accommodatie, materiaal als monitoren en verzekering. De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en ook voor burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kosten bij ongeval worden terugbetaald mits 12,5 euro franchise – met uitzondering van tanden, brillen en prothesen. Vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van materiaal, kleding, geld etc. Verloren voorwerpen worden gecentraliseerd in onze loods, Nieuwevaart 118, 9000 Gent. Alle verloren voorwerpen kunnen tot 3 weken na afloop van het kamp afgehaald worden. Neem best telefonisch contact op met het kantoor om een afspraak te maken. Bij het inschrijven dien je rekening te houden met de leeftijdscategorieën zoals vermeld in de brochure en op de website. Om te kunnen deelnemen, moeten kinderen de minimumleeftijd van het kamp bereikt hebben op het moment dat het kamp doorgaat. Bewijs van deelname verschijnt ten laatste 10 dagen na het kamp in je persoonlijke profiel op de website. Hiermee kan je een aanvraag indienen bij je werk of mutualiteit voor een vergoeding voor kindervakanties.

50

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de vakanties reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties,

1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden. 2. Bestelling De bestelling is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De bestelling wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene verkoopsvoorwaarden en de ontvangst van de factuur. Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient steeds te gebeuren binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van het refertenummer. 3. Herroepingsrecht 3.1. PRINCIPE De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. zie ook 3.2. Uitzondering Annuleringen moeten steeds schriftelijk gebeuren via de website vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument enkel de rechtstreekse terugzendingskosten aangerekend en wordt het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping. 3.2. UITZONDERING De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de vakanties een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk. 3.3. GEVOLGEN VAN LAATTIJDIGE HERROEPING Ziekte of overmacht U kunt intekenen op een extra uitgebreide assistance-verzekering met annulatieverzekering (bij buitenlandse vakanties is dit inbegrepen). Wanbetaling Geeft u geen gevolg aan de factuur, dan wordt er per bijkomende factuur €12,50 aangerekend.

Vakanties zonder overnachting: Annulering

geen attest

met attest

met attest

annulatiekost

vaste kosten

Binnen 14 dagen na inschrijving = herroepingsrecht

0 euro

0 euro

0 euro

≥14 dagen voor aanvang kamp

25 euro

25 euro

0 euro

≤14 dagen voor aanvang kamp

volledig

25 euro

½ kampprijs

Annulering tijdens het kamp

volledig

25 euro

½ kampprijs

4. Betalingsvoorwaarden Alle facturen zijn betaalbaar per overschrijving aan de zetel van de VZW Free-Time in België. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen. Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag. 5. Klachten Klachten betreffende de levering of diensten moeten de VZW Free-Time binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of dienen ingeschreven te worden in een klachtenregister dat beschikbaar is op de zetel van de VZW Free-Time tijdens de kantooruren. Bij gebreke aan een aangetekende brief of inschrijving in het klachtenregister wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal de VZW Free-Time geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. 6. Toepasselijke wet / geschillenregeling Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.


Puike administratie

Gevormde Monitoren

Na iedere inschrijving ontvangt u automatisch een betalingsdocument met basisinfo over het kamp. Mocht dit niet het geval zijn, heeft u ofwel een foutief e-mailadres opgegeven of is de factuur in uw spam beland. Twintig dagen voor aanvang van het kamp ontvangt u een informatiemail over het kamp in kwestie. Bij verdere vragen kunt u zich steeds rechtstreeks telefonisch of per mail tot de personeelsleden richten. Ze staan u steeds vriendelijk te woord, geven de nodige informatie of verwijzen u door naar een verantwoordelijke.

De monitoren staan steeds ter beschikking van de ouders en de kinderen. Op de kampen zorgen ze voor een duidelijk dagprogramma ter info naar de ouders toe. Kleuters krijgen dagelijks een dagboekje mee. De monitoren zorgen voor een weldoordachte en goed voorbereide invulling van hun programma. Vzw Free-Time zorgt voor een constante evaluatie van de monitoren.

Evaluatie Elke ouder ontvangt een evaluatiedocument en op elke schriftelijke opmerking of klacht zal gereageerd worden. Ook monitoren en vakantieverantwoordelijken zorgen voor een grondige eindevaluatie. Vzw Free-Time neemt de evaluaties steeds mee in het verder uitbouwen van haar werking.

Degelijke opvang Tijdens de opvang voorzien we verschillende activiteiten en materiaal zodat kinderen zich kunnen uitleven. De monitoren staan ook tijdens de opvang de kinderen bij en zorgen ervoor dat de kinderen niet onopgemerkt kunnen wegglippen.

TEI I L A KW

TS-

I T N A GAR aar

E

w Time e e r vzw For staat vo

Aangepast Annulatiebeleid Bij annulering zal de terugbetaling (cash of via een tegoed bon) binnen de maand verwerkt worden. De terugbetaling wordt steeds toegepast volgens het Free-Time annulatiereglement, dat ook in iedere brochure is opgenomen. Als Free-Time zelf een vakantie geannuleerd heeft, zal de terugbetaling gebeuren na de desbetreffende schoolvakantie waar het kamp in valt.

Straf Klachtenbeleid

Veiligheid

Vzw Free-Time maakt zich sterk te reageren op alle klachten. Als een klacht gegrond is en men aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal het bestuur van VZW Free-Time zich engageren om een deel terug te betalen d.m.v. een promotiecode.

Alle kinderen worden in- en uitgeschreven op het exacte uur van aankomst en vertrek. Kinderen staan te allen tijde onder toezicht. Bij ongevallen zullen de nodige maatregelen worden genomen. Op elke vakantie is er voldoende EHBO-materiaal aanwezig. De hulpdiensten worden reeds vooraf verwittigd van onze aanwezigheid. De monitoren en de verantwoordelijken van vzw Free-Time zullen de ouders bijstaan bij het invullen van de nodige formulieren om kosten terug te vorderen van de verzekering.

Zorg Er is steeds gratis water voorhanden. Vzw Free-Time zorgt ook voor twee gratis drankjes en een koek per kind per dag. In de zomer zijn er voldoende zonnebrandcrème en petjes voorzien voor alle kinderen.

Uitstekende Accommodaties Al onze kampen gaan door op kindvriendelijke accommodaties met verschillende, ruime lokalen. Er is steeds groen in de buurt. De gebouwen hebben hygiënische toiletten en veilige toegangen – weg van verkeer en gemakkelijk onder toezicht te houden – en zijn gemakkelijk bereikbaar via hoofdwegen.

Deze kwaliteitsgarantie is uitsluitend geldig voor de Free-Time vakanties.

Aan de ouders vragen wij • Eventuele klachten schriftelijk te formuleren binnen de acht dagen. • Het reglement, de algemene verkoopsvoorwaarden en de kwaliteitsgarantie te onderschrijven. Bij elke inschrijving kunt u onze algemene voorwaarden nalezen. De inschrijving kan pas voltooid worden na goedkeuring van de algemene voorwaarden.

V.U.: Dirk Schockaert • Contact: Vzw Free-Time Kammerstraat 19, 9000 Gent • 070/246 170 • info@freetime.be • IBAN: BE77 8900 1448 3242 • BIC: VDSP BE 91 Ondernemingsnummer: 0442350385 • Redactie: Free-Time team • Ontwerp: www.polariscs.com • Druk: Geers Offset nv

51


foto Š Mara Vandevelde

Goesting in meer?

WORD MONI ANIMATOR IN HET JEUGDWERK

HOOFDANIMATOR IN HET JEUGDWERK

INSTRUCTEUR IN HET JEUGDWERK

Een attest animator in het jeugdwerk is voor elke jongere die kinderen wil begeleiden een must! Na de animatorcursus kan je je pas deďŹ nitief monitor noemen en kan je bij FreeTime of andere organisaties terecht om het jeugdwerk meer schwung te geven. Gewoon doen!

Als animator met enige ervaring ontdek je in de cursus van hoofdanimator alles over het begeleiden en stimuleren van een team monitoren, het opvolgen van stagiairs en wordt bovendien je eigen creativiteit en zelfkennis gestimuleerd.

De inzichten en vaardigheden die je op deze cursus aangereikt krijgt, stellen je in staat zelf cursussen te begeleiden! Hier wordt je op een intensieve en individuele manier begeleid en klaargestoomd om als instructeur aan de slag te gaan!

Info en inschrijven op www.freetime.be/cursussen

Zomerkampen Gent brochure 2018  
Zomerkampen Gent brochure 2018  
Advertisement