Page 1

ZOMER BRASSCHAAT 2018

KAMPEN ZONDER OVERNACHTING VOOR KINDEREN VAN 3 TOT 16 JAAR

freetime90

freetimevzw

info@freetime.be | www.freetime.be


EEN STRAFFE ORGANISATIE OP STEVIGE FUNDERINGEN MISSIE Free-Time wil mee bijdragen tot de persoonlijke ontwikkeling en

• Maatschappelijke meerwaarde

groei van kinderen en jongeren. Dit door zoveel mogelijk kinderen en

Free-Time wil meer zijn dan enkel een vakantieorganisatie. We willen

jongeren zoveel mogelijk kansen te geven om in hun vrije tijd hun eigen

kinderen een beeld geven van wat er allemaal leeft in de samenleving

interesses en talenten te ontdekken en te ontplooien.

en hen laten proeven van alles wat er te doen is in de vrije tijd.

Hoe doen we dit? Maar er is meer. Onze maatschappelijke taak bestaat er in ook in te

• Free-Time is een proeftuin

spelen op de noden en behoeften die de samenleving ons vandaag

Met Free-Time op kamp, dat is proeven van nieuwe dingen. Door

schenkt. Deze rol trachten we te vervullen door in dialoog te gaan met

een breed aanbod aan kampen, willen we kinderen en jongeren

ouders, jongeren en kinderen over thema’s zoals ecologie, diversiteit,

aanmoedigen om hun eigen talenten en interesses te ontdekken en

gezonde voeding, kinderrechten, mobiliteit, niet-formele educatie, …

ontplooien. Free-Time streeft daarom naar een zo gevarieerd mogelijk

Door acties en informatieverspreiding willen we ook daar ons steentje

aanbod, waar elk kind welkom is en waar er ook voor ieder kind wat

bijdragen.

wils is. Hierdoor gaan we telkens voor niets minder dan superkampen!

• Een gedreven professioneel team

• Een stevige monitorenwerking

Een team met een hart voor jeugdwerk verzorgt de dagelijkse werking

Free-Time wordt gedragen door heel wat gemotiveerde mensen. Dag in

en administratie. Met vragen en opmerkingen kan je altijd bij hen

dag uit geven onze monitoren het beste van zichzelf. Dankzij een sterk

terecht. Al meer dan 25 jaar organiseert Free-Time kwaliteitsvolle

onderbouwde monitorenwerking, die steunt op vorming, persoonlijke

kampen, en die ervaring dragen we steeds mee.

ontwikkeling, ontspanning en inspraak, garanderen we kwaliteitsvolle kampen. Free-Time biedt haar monitoren een groeipad aan, waar zij op hun eigen tempo kunnen (blijven) groeien.

2 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


WIJ GAAN OP KAMP! JIJ TOCH OOK!? Alweer een prachtig programma voor iedereen. In alle vakantieweken deze zomer een aanbod om van te smullen. Niet alleen met uitstekende monitoren, maar ook in samenwerking met heel wat experten van andere organisaties. Muziek, dans, theater, sport, koken, avontuur,… Ook heel wat nieuwe kampen rond techniek, films maken, uitdagingen, kunst komen aan bod. Al spelend nieuwe interesses verkennen, daar gaan we voor! Veel aandacht voor de kinderen en kleine groepen, veel variatie en sterke coaching van monitoren. We evalueren constant onze werking. Heb je een opmerking of een idee? Laat het ons weten! We zijn ervan overtuigd dat ook dit jaar de kinderen en jongeren een superleuke vakantie zullen hebben! Veel leesgenot

PRAKTISCH E INFO OVERZICHT K A M P E N REGLEMEN T KWALITEIT SGARANTIE KAMPEN IN

DETAIL

KLEUTERS * 3-6 JAAR KIDS * 6-9 JAAR KIDS XL * 8 -12 JAAR TEENS * 10 -14 JAAR JONGEREN * 13-16 JAA R

p. 04 p. 06 p. 30 p. 31

p. 11 p. 14 p. 21 p. 25 p. 27

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be INSCHRIJVEN www.freetime.be

Dirk Schockaert Voorzitter-coach Vrijetijdsmanager

INSCHRIJVEN www.freetime.be

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

3


INSCHRIJVEN DOE JE VIA WWW.FREETIME.BE

WAAR De externaatsvakanties in Brasschaat gaan door in het

 Om in te schrijven heb je een profiel nodig op naam van de

ouder die het fiscaal attest wil ontvangen. Na aanmaak van

je profiel krijg je een mail met je logingegevens.

KTA (Martouginlei 58) en in het

Toverbos (Lage Kaart 538)

 Log in op onze website en voeg je kind(eren) toe aan je profiel.  Ga naar het vakantieoverzicht, kies een kamp en

klik op inschrijven.

 Geef aan welk kind je graag wil inschrijven.  Controleer de periode en aanvaard de algemene voorwaarden.  Klik op inschrijving bevestigen en je kind is ingeschreven.  Je ontvangt een mail met de bevestiging.

DUURZAAM Op kamp werken we met verantwoorde versnaperingen. Elk kind krijgt een bio koek. Dat is lekker én gezond. Op woensdag krijgt iedereen een heerlijk stuk bio-fruit. We drinken kraantjeswater uit herbruikbare bekers en eten boterhammen uit een brooddoos. Wie zijn beker of

Geen computer of internet thuis? Bel 070 246 170 en we helpen je met plezier verder.

PRIJS

brooddoos thuis vergat, kan er een kopen aan de inschrijftafel.

Kijk en vergelijk! In de kampprijs is zowel de accommodatie, koek en drank,

EERSTE HULP BIJ ONGEVALLEN

activiteiten, materiaal, transport, verzekering en begeleiding

Mocht er zich op kamp een ongeval voorgedaan hebben waar

inbegrepen. Daarnaast is er natuurlijk ook een vaste kost waarmee

je achteraf pas last van krijgt, neem je best contact op met het

wij rekening moeten houden. Deze kost omvat vast personeel,

kantoor. Het team is dan al ingelicht door onze monitoren.

promotie, groot materiaal, voertuigen,

Samen met jou behandelen we elk ongeval met de grootste zorg.

transport en vorming van onze monitoren.

WE ZETTEN IN OP VERBETERING!

VOORDELEN Welke voordelen heeft u? -

-€10 per kamp aangeduid met dit symbool

- Mutualiteit: tot -€50 per kamp

Aandacht, aandacht! We proberen na elke

- Fiscaal aftrekbaar tot €11,20 per dag (voor elk kind jonger dan 12j)

zomer alles te evalueren en te verbeteren. Daarom hebben we jullie mening nodig. Na het kamp krijgen jullie

- Werkgeverskortingen!

een mail met een korte bevraging over het kamp. Vul deze zo goed

- Sociale korting voor bepaalde kampen via het steunpunt Vakantieparticipatie

mogelijk in, dan kunnen we leren uit jullie feedback.

Kijk snel op www.freetime.be/vakanties/kortingen/

LEGENDE e . c. en w tie n en n op d et erk kan . rzie w erig tsel s va ie. i t t e u i g e n t n i voo oment e va uitstap . s a n z k a e e w k a j e e a u m k d g W k v m va he nie ee s. Op e een ve rdt én t toon ilie. r st l de rtie r de der on r wo nw Hie een or fam Hee rond é Spo Voo Hie on doe vo

4 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


OP KAMP … MAAR WAT NEEM IK MEE? AL JE VRIENDEN NATUURLIJK! Dat maakt het kamp dubbel zo leuk.

SOCIAAL FONDS Free-Time vzw investeert jaarlijks in allerlei projecten die kinderen en jongeren laten

MEDISCHE FICHE Deze kan je online invullen via ‘mijn inschrijvingen’ in uw profiel. Rechts van de inschrijving staat een knop om de medische fiche in te vullen en af te printen. Het voordeel om dit online te doen, is dat u de algemene gegevens niet meer hoeft in te vullen, en dus enkel nog de extra info die van belang is voor uw kind. Indien eenmaal gedaan hoeft u dit niet steeds opnieuw in te vullen, enkel

proeven van het bestaande vrijetijdsaanbod. We vinden het fijn dat jouw kind deelneemt aan één van onze activiteiten waarbij zij sportieve en culturele ontdekkingen doen en ervaringen delen met andere deelnemers. Echter heeft niet elk kind de kans om deel te nemen aan deze activiteiten. Denk maar aan kinderen uit kansarme gezinnen, vluchtelingen, kinderen met specifieke zorgbehoeften…

nog aan te vullen indien nieuwe info van belang wordt. Met jouw steun via het sociaal fonds van Free-Time vzw kunnen wij extra acties ondernemen die bovengenoemde doelgroepen

AANKOMST EN VERTREK OP DE KAMPPLAATS

kennis kunnen laten maken met onze proeftuin.

We vragen uw kind(eren) tot bij de monitoren

zo toegankelijk mogelijk te maken.

Je kan bij inschrijving van je zoon/dochter voor één van onze activiteiten kiezen of je een extra bedrag wil schenken aan dit sociaal fonds. Zo willen wij samen met jou investeren in burgerschap om het vrijetijdsaanbod

aan de inschrijftafel te brengen. Zij noteren uur van aankomst van uw kind. Ook ’s avonds noteren ze het uur van vertrek. Vzw Free-time is niet verantwoordelijk voor kinderen die aan de deur of op straat worden afgezet.

STARTSCHOT

3... 2... 1...

Om negen uur trekken we met de kampdans de dag op gang. We vragen dat alle kinderen tegen negen uur op de kampplaats aanwezig zijn. Nadat alle monitoren worden voorgesteld aan de

EEN DAG OP KAMP 07u45 - 09u00

Opvang

09u00 - 12u00

Activiteiten

12u00 - 13u00

Middagpauze

13u00 - 16u00

Activiteiten

16u00 - 18u00

Opvang

kinderen kan het kamp echt beginnen.

>>>>>>>>>> INFO-MOMENT <<<<<<<<<< Kom je voor de eerste keer op kamp? Weet je niet goed wat je mag verwachten? Zit je nog met onbeantwoorde vragen?

Op 16 mei om 19u30 organiseren wij een info-avond in het KTA van Brasschaat. Iedereen welkom!

INSCHRIJVEN www.freetime.be

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

5


Zomervakantie week 1 (van maandag 2 tem vrijdag 6 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

KTA Brasschaat

3-6

Ridders & Prinsessen

145

KTA Brasschaat

3-6

Ales met de bal

KTA Brasschaat

3-6

KTA Brasschaat

CAT.

UITSTAP

SHOW

PAGINA

135

-

-

p. 13

145

135

-

-

p. 12

Met Dora op ontdekking

145

135

-

-

p. 12

6-9

Dans & Drama

145

135

-

KTA Brasschaat

6-9

Duivelse Helden

145

135

-

-

p. 19

KTA Brasschaat

6-9

Hapjes & Sapjes

172

162

-

-

p. 14

KTA Brasschaat

8-12

Kunstkleppers

160

150

-

KTA Brasschaat

8-12

Sporting Brasschaat

160

150

KTA Brasschaat

8-12

Spelen met Chemie

160

150

KTA Brasschaat

10-14

YouTube

160

KTA Brasschaat

10-14

Zomers Zoet

KTA Brasschaat

13-16

#YOLO

p. 14

p. 21 -

p. 22

-

-

p. 21

150

-

-

p. 25

172

162

-

-

p. 25

197

187

-

p. 27

Zomervakantie week 2 (van maandag 9 tem vrijdag 13 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

UITSTAP

SHOW

PAGINA

KTA Brasschaat

3-6

De Superheldenschool

145

135

CAT.

-

-

p. 13

KTA Brasschaat

3-6

Frutsel-Knutsels

145

135

-

KTA Brasschaat

3-6

Koekiemonsters

172

162

-

-

p. 11

KTA Brasschaat

6-9

Maffe Meidenkamp

145

135

-

-

p. 20

KTA Brasschaat

6-9

Teamsport

145

135

-

-

p. 19

KTA Brasschaat

6-9

Professor Proton

160

150

-

-

p. 19

KTA Brasschaat

8-12

De Sjorsjarels

145

135

-

-

p. 23

KTA Brasschaat

8-12

Zwemmen en Spel

160

150

-

p. 23

KTA Brasschaat

8-12

FotoFun

160

150

-

p. 21

KTA Brasschaat

10-14

So You Think You Can Dance?

160

150

-

p. 25

KTA Brasschaat

10-14

#YOLO

197

187

KTA Brasschaat

13-16

Foodies

172

162

-

p. 11

-

p. 26

-

p. 27

SHOW

PAGINA

Zomervakantie week 3 (van maandag 16 tem vrijdag 20 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

CAT.

UITSTAP

KTA Brasschaat

3-6

Kliederkladder

145

135

-

KTA Brasschaat

3-6

Kleutervoetbal

145

135

-

-

p. 12

KTA Brasschaat

3-6

Paw Patrol reist door de tijd

145

135

-

-

p. 12

KTA Brasschaat

6-9

Bouwkamp

145

135

-

-

p. 20

Manège St. Hubert

6-9

Initiatie Paardrijden

270

260

-

-

p. 19

KTA Brasschaat

8-12

De Theatermakers

160

150

-

KTA Brasschaat

8-12

Spelen met Chemie

160

150

-

KTA Brasschaat

10-14

Wilde Weldoeners

145

KTA Brasschaat

10-14

The Hunger Games

KTA Brasschaat

13-16

Pretparken!

p. 11

p. 21 -

p. 21

135

-

p. 26

170

160

-

p. 26

240

230

-

p. 27

6 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


Zomervakantie week 4 (van maandag 23 tem vrijdag 27 juli) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

KTA Brasschaat

3-6

Ridders & Prinsessen

145

KTA Brasschaat

3-6

K3 Pret!

KTA Brasschaat

3-6

KTA Brasschaat

CAT.

UITSTAP

SHOW

PAGINA

135

-

-

p. 13

145

135

-

Koken met Nellie & Cezar

172

162

-

-

p. 11

6-9

Maffe Meidenkamp

145

135

-

-

p. 20

KTA Brasschaat

6-9

Legokamp

145

135

-

-

p. 14

KTA Brasschaat

6-9

Filmspeelweek

200

190

-

KTA Brasschaat

8-12

Vinnige Vikings

160

150

-

KTA Brasschaat

8-12

Alles op wielen

187

177

KTA Brasschaat

8-12

Ready, set, actie!

200

190

-

KTA Brasschaat

10-14

Mocktails & Cupcakes

172

162

-

-

p. 25

KTA Brasschaat

10-14

Techno-logisch

200

190

-

-

p. 26

KTA Brasschaat

13-16

The Hunger Games

170

160

-

p. 27

p. 13

p. 19 -

p. 23

-

p. 23 p. 21

Zomervakantie week 5 (van maandag 30 juli tem vrijdag 3 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

KTA Brasschaat

3-6

De Fanfare

160

KTA Brasschaat

3-6

K3 Lolbroek danst met Prinsessia de Bij

KTA Brasschaat

3-6

KTA Brasschaat

CAT.

UITSTAP

SHOW

PAGINA

150

-

-

p. 11

145

135

-

(B)Engels

145

135

-

-

p. 12

6-9

Stoer kamp

145

135

-

-

p. 20

KTA Brasschaat

6-9

Kartonkampioen

145

135

-

-

p. 14

KTA Brasschaat

6-9

Van kop tot teen!

145

135

-

-

p. 19

KTA Brasschaat

8-12

Sportsprokkels

160

150

-

p. 23

KTA Brasschaat

8-12

Techno-logisch

200

190

-

-

p. 21

KTA Brasschaat

8-12

Dagdagelijkse kost

172

162

-

-

p. 22

KTA Brasschaat

10-14

De interieurdesigners

160

150

-

p. 25

KTA Brasschaat

10-14

Wetenschapskamp

160

150

-

-

p. 26

KTA Brasschaat

13-16

Brasschaat Bakt

172

162

-

-

p. 27

SHOW

PAGINA

p. 13

Zomervakantie week 6 (van maandag 6 tem vrijdag 10 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

KTA Brasschaat

3-6

Kleine Picasso's

145

135

-

KTA Brasschaat

3-6

Rekje Strekje

145

135

-

KTA Brasschaat

3-6

Kleutersafari

160

150

KTA Brasschaat

6-9

De Bosbewoners

145

135

-

KTA Brasschaat

6-9

Createlier

145

135

-

KTA Brasschaat

6-9

Voetbal & Omni

145

135

-

-

p. 20

KTA Brasschaat

8-12

Agent 007

145

135

-

-

p. 23

KTA Brasschaat

8-12

Airtrack & Omni

167

157

-

KTA Brasschaat

8-12

Chocoladekamp

172

162

-

p. 22

KTA Brasschaat

10-14

Street Art

160

150

-

p. 25

KTA Brasschaat

10-14

Komen Eten

172

162

-

p. 26

KTA Brasschaat

13-16

Challenge Accepted!

170

160

-

p. 27

INSCHRIJVEN www.freetime.be

CAT.

UITSTAP

-

p. 11 -

p. 13

-

p. 12

-

p. 20 p. 14

p. 23

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

7


Zomervakantie week 7 (van maandag 13 tem vrijdag 17 augustus) 4 dagen, niet op woensdag 15 augustus LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

KTA Brasschaat

3-6

Alles met de bal

125

KTA Brasschaat

3-6

Met Dora op ontdekking

KTA Brasschaat

6-9

KTA Brasschaat

CAT.

UITSTAP

SHOW

PAGINA

115

-

-

p. 12

125

115

-

-

p. 12

Stoer kamp

125

115

-

-

p. 20

6-9

Strips in Actie

140

130

-

p. 14

KTA Brasschaat

8-12

Summer Dance

140

130

KTA Brasschaat

8-12

Tijdreizigers

140

130

-

p. 22

KTA Brasschaat

10-14

Sportival

140

130

-

p. 26

KTA Brasschaat

13-16

Citytrips

200

190

-

p. 27

-

p. 23

Zomervakantie week 8 (van maandag 20 tem vrijdag 24 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

KTA Brasschaat

3-6

Wij gaan op berenjacht

145

KTA Brasschaat

3-6

K3 Lolbroek danst met Prinsessia de Bij

KTA Brasschaat

3-6

KTA Brasschaat

CAT.

UITSTAP

SHOW

PAGINA

135

-

-

p. 13

145

135

-

Kleutersafari

160

150

6-9

Legokamp

145

135

Manège St. Hubert

6-9

Initiatie Paardrijden

270

KTA Brasschaat

6-9

Professor Proton

KTA Brasschaat

8-12

KTA Brasschaat

p. 13 -

p. 12

-

-

p. 14

260

-

-

p. 19

160

150

-

-

p. 19

Kunstkleppers

160

150

-

p. 21

8-12

Actiefilm maken!

200

190

-

p. 22

KTA Brasschaat

8-12

Chocoladekamp

172

162

-

p. 22

KTA Brasschaat

10-14

#YOLO

197

187

-

p. 26

KTA Brasschaat

10-14

Cuisine Locale

172

162

-

p. 26

KTA Brasschaat

13-16

#YOLO

197

187

-

p. 27

-

Zomervakantie week 9 (van maandag 27 tem vrijdag 31 augustus) LOCATIE

LEEFTIJD

KAMP

KP

Toverbos Brasschaat

3-6

Kabouterbos

145

Toverbos Brasschaat

3-6

K3 Pret!

Toverbos Brasschaat

6-9

Toverbos Brasschaat Toverbos Brasschaat

CAT.

UITSTAP

SHOW

PAGINA

135

-

-

p. 12

145

135

-

Legokamp

145

135

-

8-12

ZomerZoekers

195

185

10-14

YouTube

160

150

p. 13

-

-

p. 14

-

p. 22

-

p. 25

Onze partners voor topkwaliteit

Vzw Free-Time gaat voor kwaliteitsvolle kampen. We werken daarvoor samen met veel organisaties. In samenwerking met Biofresh kunnen we biologische koeken en fruit aanbieden op onze kampen. Voor een spetterende zomer werken we samen met onder andere:

ArtForum, Mooss, Klimzaal Walstreet, Wielercentrum Antwerpen, Mountainbikeverhuur Remo Monchy, Walibi, Bobbejaanland, Océade, Efteling, Zoo Antwerpen, Autocars Arizona, Riba Rent, Materiaalmagazijn, Sportopia, Côte d’Or, Stafort

9 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


DAGN E P M KA JAAR 3-12

DAGKAMPEN

DAGUITSTAPPEN

Last-minute op zoek naar ĂŠĂŠn of meerdere dagen opvang voor jouw kind(eren)? Free-Time biedt sinds 2017 dagkampen aan om tegemoet te komen aan deze opvangnood.

Dit jaar zijn er opnieuw daguitstappen voor jongeren! Heb je geen zin of tijd om een hele week op kamp te gaan? Kom je dan met ons een dagje uitleven tijdens een van onze daguitstappen.

3-12 jaar

Dagkampen zijn ons antwoord op Speelkriebels waarbij we nog meer willen inzetten op de beleving van kinderen en communicatie naar ouders. Op dagkamp volg je een dag mee van een door Free-Time geselecteerd weekkamp. Je weet bij inschrijving meteen welk kamp jouw zoon/dochter zal meevolgen en krijgt een persoonlijk onthaal bij start van het dagkamp. De monitor heeft een fantastisch programma uitgewerkt waarbij je de hele dag extra geboeid blijft. Sommige dagkampen bieden ook een uitstap of workshop aan waarvoor je kan inschrijven. Inschrijven kan je ten vroegste een maand en ten laatste de donderdag voor aanvang van het dagkamp via onze website. Met behulp van onze zoekbalk kan je zoeken naar dagkampen waarvoor je kan inschrijven.

10

UIT DA S T GA 12 P -16 P JA EN AR

Meer informatie omtrent onze dagkampen vind je terug op

www.freetime.be

12-16 jaar

We gaan onder andere naar een pretpark, spelen een dagje paintball, gaan kiten aan zee of karten in Gent. Vertrekken doen we steeds vanop onze externaatslocaties (Gent, Brugge of Antwerpen). Tijdens de maand juni wordt het aanbod online gezet en kan je inschrijven via

www.freetime.be


N

KLEUTERS * 3-6 JAAR * KLEUTERS * 3-6 JAAR * KLEUTERS

KLEUTERS | 3-6 JAAR Frutsel-Knutsels

Kliederkladder

Ben jij ook gebeten door de knutselmicrobe? Kom dan met ons mee om de kleurrijkste, meest fantastische en indrukwekkendste creaties in elkaar te toveren. Met verf en borstel, blad en pen, karton, oude lakens, lege flessen en nog veel meer scheppen we onze eigen wereld met alles erop en eraan. Natuurlijk wisselen we af met leuke spelletjes.

Splits splatsch, zwaaien met die kwasten! Deze week houden we onze beste penselen in de aanslag. Schilderen met borsteltjes in alle maten en gewichten. Daar blijft het niet bij. We verkennen alle mogelijkheden van verf. Met sponsen en zelfgemaakte stempeltjes maken we de mooiste knutselwerkjes. Kleuters kunnen zich volledig uitleven op dit kliederkladder kamp. Op het einde van de week tonen ze trots hun kunstwerkjes in een mini-expo!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

De Fanfare

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Kleine Picasso’s Help! Alle muzikanten van de fanfare zijn ziek geworden, en vrijdag staat er net een groot optreden gepland! We beginnen zelf een nieuwe fanfare: we leren alles over ritme, maken zelf instrumenten, en gooien af en toe de beentjes los! I.s.m. Spelenderwijzer

Ooit al gehoord van ballonverven? Of plakbandschilderen? Neen?!? Deze week maken we met de leukste technieken de mooiste schilderwerken! We maken zelfs een prachtig werkje op een écht canvasdoek! Niet weggooien hé, want dat wordt later ongetwijfeld heel veel geld waard!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

3-6

160

CAT.

UITSTAP

SHOW LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Koekiemonsters

Koken met Nellie & Cezar

Smullen smullen smullen! Deze week gaan we onze buikjes vullen! Natuurlijk gaan we ze niet allemaal zelf opeten, dat zouden mama en papa ook niet willen weten! Bakken leren we van de monitoren, dat is iets wat mama en papa graag zullen horen! Tijdens dit kamp worden de lekkerste koekjes geboren! Heb je al zin? Schrijf je dan nu snel in!

Niet te missen voor lekkerbekken, smulpapen en fijnproevers. Nellie en Cezar nemen ons de hele week mee op sleeptouw in de keuken! We maken onze eigen koksmuts en toveren met behulp van ons Nellie en Cezar kookboek heerlijke hapjes en lekkernijen op tafel. Eenvoudige gerechtjes en desserts die we uiteraard allemaal zelf proeven! Af en toe knutselen en spelen we erop los. Trek je keukenschort alvast maar aan!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

3-6

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

3-6

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

11 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


(B)Engels

Met Dora op ontdekking In dit kampje leren we Engels op maat van kleine bengels! We sing vele liedjes samen and learn veel engelse namen van dieren, zoals cat and mouse en dingen, zoals bike and house en tellen, kijk maar, one, two, three en drinken ook een cup of tea!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Paw Patrol reist door de tijd Ryder en z’n pups gaan terug in de tijd met hun eigen teletijdmachine! Ze bezoeken de oertijd en de eerste mensen, gaan op avontuur met de Romeinen en helpen een ridder in de middeleeuwen. Geen klus te groot, geen pup te klein! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

3-6

145

CAT.

UITSTAP

Dora en Boots zijn verdwaald en hebben hulp nodig om terug veilig thuis te geraken. Met behulp van Dora’s rugzakje en haar kaart gaan we haar helpen de goede weg terug te vinden. Onderweg lossen we samen mysteries op en leren we over de dieren, bloemen en planten van het bos. Van al dat stappen worden we ook wel eens moe, dus wisselen we af met leerrijke verhalen en knotsgekke knutselwerkjes. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07 13-17/08

3-6

145 125

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07 13-17/08

3-6

145 125

CAT.

UITSTAP

SHOW

Kabouterbos Als we ergens kaboutertjes kunnen vinden dan moet het wel in het Toverbos zijn! Deze week gaan we naar hen op zoek. We knutselen kleine cadeautjes voor onze mini vriendjes in de hoop dat ze al hun geheimen van hun kleine wereld verklappen. LOCATIE

DATUM

GROEP

Toverbos Brasschaat

27-31/08

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

SHOW

Graaaaauw GROMMM Tsjilp tsjilp… Wat een bonte bende in het dierenrijk! We leren de wilde dieren deze week één voor één kennen aan de hand van leuke dierenspelletjes en knutselactiviteiten! We gaan ook op safari naar de Antwerpse Zoo!

Alles met de bal

LOCATIE

UITSTAP

Kleutersafari

SHOW

Deze week schoppen, botsen en stuiteren we er op los. Elke dag komt een andere balsport of -spel jouw richting uit! We voetballen, basketten en spelen verstoppertje met de bal, maar ook een ballenestafette en nog véél meer komt aan bod. Op het eind van deze week hebben de verschillende balsporten geen geheimen meer voor jou!

CAT.

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08 20-24/08

3-6

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Kleutervoetbal Word jij de nieuwe De Bruyne of Lukaku? Voetballen is een edele sport; en super bekend over de hele wereld. Je kunt dus nooit vroeg genoeg proeven van deze balsport. Tijdens dit kamp maken de kleuters spelenderwijs kennis met voetbal. We leren verschillende trap- en dribbeltechnieken aan en werken met verschillende ballen. Af en toe wagen we ons aan een onderling wedstrijdje. Winnen of verliezen is daarbij onbelangrijk, maar plezier in het spel des te meer! En bij een doelpunt geven we natuurlijk een welverdiende high-five en maken we een stoer danspasje. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

12 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


K3 Pret!

K3 Lolbroek danst met Prinsessia de Bij

Ben je een Hanne, een Marthe of een Klaasje? Ken jij ‘10.000 luchtballonnen’ helemaal vanbuiten, van voor naar achter en van achter naar voor? Bij Free-Time zijn we ook supergrote fans van K3. We kunnen dan ook niet anders dan een kamp organiseren boordevol dansen en zingen. Het enige wat we niet gaan doen, is jouw haar verven! Het wordt een fantastische week, maar opgelet: straks word jij nog beter dan K3! Maar voor je beroemd wordt, ga je nog even mee op kamp? LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat Toverbos Brasschaat

23-27/07

3-6

145

CAT.

UITSTAP

Oefen jij de dansjes van Maya de Bij op YouTube? Dan is dit het geknipte kamp! We zingen mee met K3, beleven gekke avonturen met Lolly Lolbroek, of knutselen een Prinsessia-kroon!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8 20-24/08

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

SHOW

-

27-31/08

Rekje Strekje

Ridders & Prinsessen Rekje strekje, blijf jij ook niet graag zitten op je plekje? Wil jij liever lopen en klimmen, klauteren, tuimelen en springen? We strekken onze benen, en rekken onze tenen. Turnen, sporten en spelletjes spelen, we gaan ons hier zeker niet vervelen!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

-

De Superheldenschool

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

3-6

145

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07 23-27/07

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

-

Wij gaan op berenjacht

Leer vliegen, word onzichtbaar en maak je spiderzuigers webklaar! Een week lang krijg je een echte superheldenopleiding waarbij je samen traint met superhelden als Spiderman, Catwoman, Superman  en nog vele anderen… Echt iets voor superhelden in spé! Het is wel oppassen geblazen voor The Joker en The Goblin want zij zullen er alles aan doen om jullie diplomadag te verknallen! LOCATIE

Ten aanval!!! Stoere ridders en schone jonkvrouwen aller landen, verenigt u! We trekken ten strijde en maken de negenkoppige draak een kopje kleiner. We bouwen een kasteel en in de stal staat ons (zelfgemaakte) paard onrustig te trappelen. We maken een mooi kleedje of schild waarmee we ons verdedigen. Iets voor jou? Spring dan op je paard en mis deze vakantie niet!

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

-

-

“Wij gaan op berenjacht! We zijn niet bang! We gaan een hele grote vangen!” Ga jij mee op zoek naar een echte beer? Wij zijn geen bange saapjes!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

20-24/08

3-6

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

-

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

13


KIDS * 6-9 JAAR * KIDS * 6-9 JAAR * KIDS * 6-9 JAAR * KI

KIDS | 6-9 JAAR Dans & Drama

Legokamp Ben jij ook geboren om op de planken te staan? Altijd al willen meedoen aan So You Think You Can Dance? Dan is dit jouw kamp! We maken de perfecte combinatie van Dans & Drama. Tegen het einde van de week is onze show klaar om te tonen aan mama en papa!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Kartonkampioen Met karton kan je de leukste constructies maken. Wat dacht je van een kasteel, een stoel, of een robot waar je in kan kruipen? Samen worden we echte kartonkampioenen! Begin maar al karton te sparen!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Deze week draait rond van die kleine gekleurde blokjes. Zo met van die bolletjes op. Waar je de meest fantastische bouwwerken en sculpturen mee kan bouwen! We zijn allemaal medewerkers van het grote legoland! Elke dag bouwen we verder aan ons land. Maar we komen allemaal hindernissen tegen die we moeten overwinnen. Zo verdienen we onze bouwmaterialen, en onze inspiratie om nieuwe dingen te bouwen! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07 20-24/08

6-9

145

Toverbos Brasschaat

27-31/08

CAT.

UITSTAP

SHOW

Createlier Ben jij een echte knutselfanaat? Kom dan met ons mee om de kleurrijkste, meest fantastische en indrukwekkende creaties in elkaar te toveren. Op een speelse manier gaan we op ontdekkingstocht en testen we verschillende knutseltechnieken. Tussen het knutselen door strekken we af en toe onze benen voor superleuke spelactiviteiten. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Strips in Actie Bouw met Kuifje aan een reusachtige raket! Ga met Jommeke op schattenzoektocht! Ga mee op reis met Kiekeboe! Een week lang maak je elke dag kennis met nieuwe strips en hun knotsgekke personages. Zij kunnen het avontuur wel aan, kan jij dat ook? Niet twijfelen dan! De strips wachten op jou! Tussen de leuke activiteiten werken we ook aan onze eigenste knotsgekke, zot avontuurlijke of megagrappige strip! Inclusief daguitstap naar Comic Station in Antwerpen! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

13-17/08

6-9

140

CAT.

UITSTAP

Hapjes & Sapjes Wil jij ook eens iets anders dan wortelen gedipt in cocktailsaus? We leren jou deze week hapjes maken om vingers en duimen van af te likken! Wat dacht je van zelfgemaakte worstenbroodjes of miniwraps? Je gaat zeker en vast niet met honger naar huis! Om die lekkere hapjes door te spoelen maken we ook de beste sapjes in de leukste kleuren!

SHOW LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07

6-9

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

14 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


HOE GOED KEN JE FREE-TIME? C H E C K H E T J A A R O V E R Z I C H T VA N 2 0 1 7 Free-Time wil een proeftuin zijn voor kinderen en jongeren. Een boomgaard waar zij naar hartenlust in verschillende bomen kunnen klimmen, maar ook kunnen rusten in het gras. Een veilige omgeving, waar kinderen en jongeren naast klimmen, ook eens kunnen en mogen vallen.


2017 IN NUMBERS 1186 kinderen en jongeren

8974 deelnemers

86 kampen

5480 kinderen en jongeren

632 monitoren 601 kampen

351 kampen

BRASSCHAAT

Sint-Paulusinstituut en in de sporthal van Hogeschool Gent.

BRUGGE

GENT

91 kleuters, kinderen en jongeren 8 kampen

1687 kleuters en kinderen uit de lagere school 46 kampen i.s.m. 12 Gentse Stadsscholen

KAMPEN

KAMPEN ZONDER OVERNACHTING IN BRUGGE, GENT EN BRASSCHAAT

MET OVERNACHTING IN BINNEN- EN BUITENLAND 549 avonturiers 30 kampen buitenland 80 kampen binnenland

JAAR AANBOD

n samenspele a

jaarthem

DAGKAMPEN

2017

Slechts voor één dag een oplossing nodig voor je opvangprobleem? Online inschrijven kan voor één dag!

JAARTHEMA De speelvogel Samen spelen Kinderen bewust maken Samenhorigheid

DAGUITSTAPPEN

THEATERCURSUS

MULTIMOVE

Improvisatie-oefeningen de kinderen boksen zelf een voorstelling in elkaar.

Sporthal De Driebeek, Gentbrugge. 3 tot 8 jaar Algemene bewegingsvaardigheden ontwikkelen.

Speciaal voor onze 12-plussers organiseren we leuke daguitstappen. Geen hele week op kamp, maar wel een dagje golfsurfen, karten, mountainboarden of naar een pretpark,...


JAAR ACTIES

JANUARI FAMILIEDAG

Twee theatervoorstellingen met receptie voor onze deelnemers van de kampen in het afgelopen jaar

FEBRUARI SKI & SNOWBOARD VAKANTIE

Tijdens de krokusvakantie organiseren we een skien snowboardvakantie naar Oostenrijk. Sneeuwpret, les op de skipiste, een fakkeltocht, quizzen,â&#x20AC;¦ stonden op het programma.

APRIL BUITENSPEELDAG 19 APRIL 2017

In samenwerking met Artevelde Hogeschool organiseerden we in het Baudelopark een heus circusdorp. Meer dan 700 kinderen kwamen samen met ons spelen.

JULI OASE TIJDENS DE GENTSE FEESTEN

De binnenkoer van de jeugddienst van Gent vormden we om tot een Oase van rust in de jungle van de Gentse Feesten.

AUGUSTUS SUMMERKICKS

Namiddag sport- en spelplezier, kinderen en jongeren sportverenigingen, initiaties

NOVEMBER DAG VAN DE KINDERRECHTEN 24 NOVEMBER 2017

DECEMBER IEDEREEN LUST SPEKKEN

Kindertheaterfestival Spekken. i.s.m. Uitbureau vzw en vzw Jong 5 voorstellingen op 5 toegankelijke locaties, ticketprijs laag houden voor kansengroepen.

De scholen in Gent deden iets leuks in teken van de internationale dag van de rechten van het kind. Wij gingen spelen bij een school om zo het recht op spel in de kijker te zetten!

EKKEN

KINDERTHEATER, OOK IN JOUW BUURT


JAZZ MIDDELHEIM

Naar jaarlijkse gewoonte bevond het Free-Time-kinderdorp zich op het festival Jazz Middelheim.

JOMMEKE

Voor Ballon Media begeleidden we Jommeke op zijn uitstappen en speelden we samen leuke Jommekes-spelen.

KINDERPICKNICK

LOOPFESTIVAL

Elke middag tijdens de Gentse Feesten Terwijl de ouders deelnamen een lekkere en biologische picknick, aan het loopfestival in de geserveerd in een Blaarmeersen, konden de kinderen duurzame brooddoos, terwijl terecht bij ons om plezier te maken je kon genieten van een leuke via verschillende activiteiten onder familievoorstelling. begeleiding van onze monitoren.

DE GENTSE WINTERFEESTEN Winterpret aan de Leie in Deinze was niet het enige winterdorp dit jaar. Free-Time zorgde voor het tweede jaar op rij ook voor een kindvriendelijke winterfeesten in Gent. Zo konden de kinderen de Kerstman helpen met het terugbrengen van de verloren pakjes doorheen het kerstdoolhof. Daarnaast kon je aan het Kinderw’ijspunt ontdekken welke winterse kinderactiviteiten er waren in Gent. Er waren ook opstapjes voor kinderen, verdwaalpalen, pop-up animaties en zo veel meer. De Gentse Winterfeesten waren dus super plezant voor jonge gezinnen.

MONITOREN hun kamp beleven. In 2017 organiseerden we meer dan 35 recreatieve en 12 educatieve bijeenkomsten voor onze monitoren, vormingen over EHBO, tips rond zotte ideeën, veilig op stap en kindergrime kwamen aan bod. Hun stem wordt ook vertegenwoordigd op de algemene vergadering van Free-Time en maandelijkse komt er een kern van monitoren samen om de agenda, lopende projecten en evaluaties te bespreken in de werkgroep.

foto © Mara Vandevelde

Onze 632 monitoren zijn het kloppend hart van onze organisatie. Zij staan er elke week opnieuw om het beste van zich zelf te geven en alle kinderen een topkampweek te bezorgen. We werken op drie fronten aan de ontplooiing van onze monitoren: ontspanning, vorming en inspraak. Maar monitoren genieten het meest van hun kamp omdat ze gewoon graag spelen met kinderen en jongeren en als ze zien hoeveel plezier deze aan

Zelf een leuk idee? Laat van je horen via info@freetime.be

www.freetime.be


Professor Proton

Filmspeelweek

Professor Proton neemt je mee in de wereld van de wetenschap! Hij is een kei in het bedenken van de allergekste proefjes. Maar opgelet, zoals een echte professor kan hij soms wel eens verstrooid zijn. Zijn grote droom is om een echte raket te bouwen, waarmee hij Marissa het Marsvrouwtje wil gaan bezoeken, waar hij al jarenlang verliefd op is. Benieuwd of het hem lukt? I.s.m. Spelenderwijzer

De naam van het kamp zegt het al! Deze week gaan we spelen met film! We gaan op kindermaat proeven van verschillende filmtechnieken: animatie, life action, special effects en zoveel meer! Spelenderwijs worden we kleine regisseurs en maken zelf korte filmpjes. Deze zullen op het einde van de week te bewonderen zijn in onze Free-Time cinema. I.s.m. JEF

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07 20-24/08

6-9

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Van kop tot teen!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

6-9

200

CAT.

UITSTAP

SHOW

Duivelse Helden

Dankzij de nieuwste krimpmachine van dokter Dré worden we allemaal superklein! We duiken zelf ons lichaam in en bekijken hoe alles er werkt. We vechten samen met de witte bloedcellen tegen de bacteriën. Ga je mee op een spannende reis? LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Teamsport

Deze week draait het rond onze tophelden de Rode Duivels en het WK! Trek je mooiste tricolore outfit aan en snel je naar hier! We leren fantastische tricks en bestuderen de opstellingen van de Duivels. We leren de klasse volley van Romelu Lukaku, de snelle dribbel van Dries Mertens en oefenen op de splijtende pass van Kevin De Bruyne! We leven helemaal toe naar het hoogst haalbare op het WK: De Finale!!! Een kamp voor de echte voetbalfan die hier helemaal voetbalgek gaat worden! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Initiatie Paardrijden Een kamp voor echte teamplayers! De klassieke teamsporten zoals basket, hockey en voetbal en komen aan bod. Maar we gaan natuurlijk veel meer doen! Wat denken jullie van een wedstrijdje frisbee en zwerkbal?

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Een ganse week trekken we naar de manège van Amika in Kapellen waar we naast het verzorgen van de paarden ook elke dag echt gaan paardrijden. Het wordt dus een fijne week voor de paardenliefhebbertjes onder ons! De plaatsen zijn wel beperkt, dus snel zijn is de boodschap! Opgelet: het gaat hierbij om een initiatie paardrijden waarbij dus de eerste paardrij-ervaringen opgedaan worden. Dit kamp gaat volledig door op de manège. Kinderen worden daar afgezet tussen 08u30en 09u00. Ophalen tussen 16u00 en 17u00. I.s.m. Manège St. Hubert LOCATIE

DATUM

GROEP

Manège St. Hubert

16-20/07 20-24/08

6-9

270

CAT.

UITSTAP

SHOW

19 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


Voetbal & Omni

Maffe Meidenkamp

Grote voetbalfan? Doe je ook graag andere sporten? Schrijf je dan maar snel in, want dit is het ideale kamp voor jou! We gaan telkens een halve dag voetballen en een halve dag basketten, badmintonnen, hockeyen,…

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Bouwkamp

Vind je niets leuker dan samen met je vriendinnen de gekste dingen uit te halen? De meest hilarische foto’s en filmpjes te maken? Samen luidop mee te zingen en liefst ook te dansen op de liedjes van de Ghost Rockers? Een modeshow te houden met de gekste kleren aan? En dan samen allemaal in de slappe lach te schieten? Dan is dit het ideale kamp voor jou! Een hele week lang leven we ons helemaal uit met de girls! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07 23-27/07

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Stoer kamp We gaan samen bouwen en timmeren. Zo knutselen we samen een nieuwe stad! Zet die helm dus maar al op je hoofd en kom met ons gezellig bouwen en heel veel spelletjes spelen! Kunnen we het maken? Nou en of!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

Deze week gaan we als echte avonturiers verschillende proeven doorstaan. Sluipen, over het water klauteren zonder nat te worden, een echte laserbattle, teamspirit activiteiten, ... Je kan het zo gek niet bedenken. We gaan het allemaal doen! Op het einde van het kamp verdient er iemand de stoerste-Free-Time-trofee. Denk je dat jij dat gaat zijn!? Schrijf je in en bewijs het! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8 13-17/08

6-9

145 125

CAT.

UITSTAP

SHOW

De Bosbewoners Na deze week is het bos je tweede thuis! We doen grote bosspelen, bouwen kampen en installeren hangmatten! We gaan op zoek naar dierensporen in het bos en misschien komen we wel een ree tegen? Of een veldmuis? We zoeken alle bosbewoners, en op het einde zijn wij zelf bosbewoners! Is dat daar een bosklapper? LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

6-9

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

20 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


KIDS XL * 8-12 JAAR * KIDS XL * 8-12 JAAR * KIDS XL * 8-1

KIDS XL | 8-12 JAAR Kunstkleppers

De Theatermakers

Ben jij een KunstKlepper? Heb jij zin om een week lang ondergedompeld te worden in de wereld van een échte kunstenaar? Tijdens dit kamp gaan we aan de slag met véél meer dan papier en verf. We proberen heel veel dingen uit, zodat jij kan ontdekken welke kunstenaar in jou schuilt! We schilderen onszelf levensgroot zoals de mannetjes van Keith Haring, we gaan aan de slag met spetters zoals Pollock, we vervormen hoofden zoals Picasso en maken beelden zoals Miro! In samenwerking met ArtForum gaan we ook aan de slag met druktechnieken, waar we onze eigen mythologische monsters creëren! I.s.m. Artforum

Ben je geboren om op scène te staan? Of weet je dat nog niet zo goed, maar wil je het wel eens uitproberen? Geen getwijfel, geen gemaar: Gewoon doen! Het wordt een dolle, creatieve week. Met multitasken alom! Er moeten teksten geschreven en geleerd worden. Decors gebouwd en kostuums gekozen. Welke sound-effects zijn hier passend? En waar zit die souffleur nu weer?! We maken samen een voorstelling van A tot Z (en ook een beetje Q, X en Y). De acteertechnieken leren we van echte Pro’s. Warm je stem al maar op!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07 20-24/08

8-12

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Spelen met Chemie

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

8-12

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

FotoFun

Wat gebeurt er als je een munt van 10 cent in azijn legt? Of als je mentos in een fles cola stopt? We doen een hele week de coolste proefjes waar je daarna thuis ook nog mee kan stoefen! Een echte wetenschapper komt ons een show geven! I.s.m. Spelenderwijzer

Deze week verdiepen we ons in de wondere wereld van de fotografie. We leren de basistechnieken om mooie vakantiekiekjes te kunnen maken, gaan op een fotozoektocht, en trekken zelf gekke bekken voor de camera! Op het einde van de week tonen we onze mooiste foto’s aan de ouders!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07 16-20/07

8-12

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

8-12

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Ready, set, actie!

Techno-logisch

Deze week zijn we acteur, regisseur, stunt- en cameraman/vrouw tegelijkertijd. We proeven op een leuke manier van verschillende filmtechnieken: animatie, life action, special effects en zoveel meer! We maken zelf korte filmpjes die te bewonderen zullen zijn in onze FreeTime cinema op het einde van de week. De dagelijkse workshops worden in goede banen geleid door professionele filmmakers! I.s.m. JEF

Ben jij ook zot van technologie?!? We steken robotjes in elkaar en laten ze een dancebattle uitvoeren, verdiepen ons in Lego Mindstorms, en gaan onze eigen game ontwerpen en spelen! Met Makey Makey toveren we citroenen om tot de controller van onze spelconsole! I.s.m. Techniek- en Wetenschapsacademie

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

8-12

200

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

8-12

200

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

21


Dagdagelijkse kost

Chocoladekamp

Net zoals Jeroen en Piet duiken we deze week elke dag onze keuken in op zoek naar de al dan niet Vlaamse klassiekers onder de gerechten. Een lekkere soep, een smakelijk hoofdgerecht of een zalig zoet dessert...na deze week kunnen we lekker koken voor onze mama, papa, broertjes en zusjes! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

8-12

172

CAT.

UITSTAP

Chocoladetaart, soesjes, choco, pralines, chocomousse,…mmm chocolade! Deze week trekken we ons terug in ons chocoladelab en creëren we de lekkerste gerechten en desserten met chocolade. We smullen ons buikje rond, experimenteren met allerlei soorten smaken en maken onze eerste praline. Mmm, chocolade is lekker! We gaan ook op bezoek bij een echte chocolatier!

SHOW LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08 20-24/08

8-12

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

Actiefilm maken!

Tijdreizigers

Geluid klaar? Camera klaar? Eeeeen ACTIE! Deze week is voor avontuurlijke waaghalzen die graag hun eigen stunts vastleggen op film. We gaan experimenteren met special effects, greenkey, standpunten en soundeffecten. Op het einde van de week weten we hoe we de coolste filmpjes maken van onze moves! I.s.m. JEF

Elke morgen vertrek je op een nieuwe tijdreis. De ene dag belanden we tussen reusachtige mammoeten, terwijl we de volgende dag, verkleed als Egyptenaar de piramides aanschouwen. Of wat had je gedacht van grottekeningen, middeleeuwse kasteelfeestjes of Romeinse verhalen… Wil je ingewijd worden in de Griekse godenwereld? Of een reis maken naar de toekomst? Dan ben jij een echte tijdsreiziger! Ga mee op vakantie in onze teletijdmachine! Uitstap: Natuurhistorisch Museum in Brussel

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

20-24/08

8-12

200

CAT.

UITSTAP

SHOW

ZomerZoekers

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

13-17/08

8-12

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

Sporting Brasschaat

De zomer vliegt voorbij, maar de laatste week gaan we nog eens de coolste zomerse activiteiten doen. We vergeten dat het bijna school is als we chillen in het zwembad, of genieten van onze zelfgemaakte mocktails (dat zijn alcoholvrije cocktails). Als kers op de taart beleven we een superspannende avonturendag in Stafort; we gaan varen, klimmen, rapellen en nog veel meer! LOCATIE

DATUM

GROEP

Toverbos Brasschaat

27-31/08

8-12

195

CAT.

UITSTAP

SHOW

Welkom bij Sporting Brasschaat! We gaan een mix van verschillende sporten beoefenen: basketbal, voetbal, hockey en nog veel meer! We gaan ook een volledige dag mountainbiken in de bossen

LOCATIE

DATUM

GROEP

CAT.

KTA Brasschaat

02-06/07

8-12

160

UITSTAP

SHOW

22 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


Zwemmen en Spel

Alles op wielen

Ben jij een echte waterrat? Blijf jij het liefst van al de hele dag in bad? En loop je het hele jaar door met je zwembroek aan, want je moest maar eens een meertje tegen komen? Dan is dit kamp iets voor jou! Lekker zwemmen en stoeien ‘all day long’! Heb je nog een beetje schrik? Geen probleem, onze ervaren monitoren zorgen ervoor dat je je snel op je gemak voelt in het water! En als we niet in het zwembad te vinden zijn, proberen we verschillende sporten en spelen uit! Amai, dat klinkt niet alleen leuk, dat is het ook! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

8-12

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

Sportsprokkels Hou je ervan om van verschillende sporten te proeven, dan is dit jouw kans! We hebben een ongelooflijk aanbod klaargestoomd waar je onmogelijk “neen” tegen kan zeggen. Zwemmen, bowlen, basketbal, turnen, badminton en zoveel meer ! Uitstappen: Bowlen en Zwemmen. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

8-12

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

Summer Dance Welkom op ons Summerdance Festival! Dansen op de grootste zomerhits én genieten van de zon, dat is toch wel de perfecte combinatie voor de allerleukste week ooit?! Deze week gaan we dansen, dansen en nog eens dansen! Tussendoor komen we natuurlijk ook af en toe eens op adem. We leven ons uit tijdens leuke (water)spelletjes, knutselen aan het decor van het Summerdance Festival én chillen volop tijdens enkele relaxatie-oefeningen. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

13-17/08

8-12

140

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

Vinnige Vikings Wij zijn de Vinnige Vikings! Kom je erbij? We duiken een week onder in het leven van échte vikings en gaan samen de wereld veroveren op onze vikingschepen! We oefenen onze boogschiet-skills tijdens coole Archery Tag-spelen, waar we zelf met pijl en boog onze vijanden proberen uit te schakelen. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

8-12

160

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

-

-

Vul uw drinkbus en was uw zeemvel! Smeer je kuiten en ketting in! Masseer je billen al maar op voorhand, want deze week ga je vooral op je zitvlak doorbrengen, op je fiets welteverstaan! We gaan als wielerfanaten BMX’en, pisterijden en mountainbiken in de bossen! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

8-12

187

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

Airtrack & Omni Ken jij AirTrack al? Het is een grote opblaasbare baan, waar je oefeningen uit turnen, tumbling en trampoline kan combineren! Zotcool, en erg zacht om op te vallen. Een uitdaging voor zowel ervaren als beginnende turnsterren. We krijgen telkens een halve dag les op de AirTrack, en leven ons de rest van de dag uit met een heleboel andere sporten! Want stilzitten, dat kennen wij niet! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

8-12

167

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

De Sjorsjarels De sjorsjarels zijn een bende sterke kerels en stoere grieten die graag met hun handen werken. De sjorsjarels bouwen met alleen balken, stokken en touw de meest waanzinnige dingen. Houten kampen, een waterballonnen katapult of misschien zelf een zweethut. Het zijn houtingenieurs die samen grootse plannen uittekenen. The sky is the limit. Toch? LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

8-12

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

-

Agent 007 Detective 007 reporting for duty, OVER!’ De dure diamant van Barones Schevehére is gisteren gestolen. Daarom zijn jullie, een team van beloftevolle geheime agenten, opgeroepen. De misdaad moet zo snel mogelijk worden opgelost, maar dat kan alleen maar nadat jullie een’geheime agenten spoedcursus’ hebben gevolgd. Want het kan wel eens een tikkeltje gevaarlijk worden... Vingerafdrukken nemen, spioneren, schaduwen en camoufleren! Nadat je deze basistechnieken onder de knie hebt kan het onderzoek beginnen. De conciërge gedraagt zich toch wel vreemd vind je niet? En waarom zit de baron zoveel op de zolder? Allemaal vragen die wachten op een antwoord! En daar gaan jullie voor zorgen! Aan de slag, OVER! LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

8-12

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

-

-

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

23


ANIMATORCURSUS iets voor jou? Je beleeft een zalige kampweek. Je maakt nieuwe vrienden ĂŠn je leert kinderen een onvergetelijk kamp te bezorgen! Krokus De Tilk 12- 17/02

Pasen Karmel 01- 06/04 De Tilk 02- 07/04 Laathof Hingene 09- 14/04

Zomer De Tilk 23- 28/07

Herfst De Tilk 29/10- 03/11

Inschrijven via www.freetime.be/cursussen

Taste the experience, be our guest ! OPEN DAGEN: zaterdag 10 en zondag 11 maart van 11 u. tot 16.30 u. INFOMIDDAG - POTTENLIKKERS: Infosessies en workshops woensdag 25 april om 15.45 u. INFODAGEN: zaterdag 26 en zondag 27 mei van 14 u. tot 17 u.

24 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


TEENS * 10-14 JAAR * TEENS * 10-14 JAAR * TEENS * 10-14

TEENS | 10-14 JAAR YouTube

So You Think You Can Dance?

Iedereen kent Youtube, maar hoe veel filmpjes heb jij zelf al op het internet geplaatst? We maken ons eigen YouTube kanaal aan, en plaatsen er een heleboel verschillende video’s op: we houden een dagboek bij door te vloggen, ontdekken de nieuwste trends en zorgen er voor dat de grappigste fails op band worden vastgelegd. We maken ook een cool animatiefilmpje! Leg die banenschil dus al maar klaar en zorg voor een geweldig slapstick-moment! I.s.m. JEF

Je kan geen seconde blijven stilzitten en van zodra je muziek hoort gaat de dansmicrobe wild tekeer? Dan is dit kamp zeker iets voor jou! Onder begeleiding maak je kennis met heel wat verschillende dansstijlen. Dit kan gaan van funky jazz tot de gekste moderne dans. Deze week swingen we gegarandeerd de pannen van het dak! En op vrijdag organiseren we een dansshow voor de ouders.

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat Toverbos Brasschaat

02-06/07

10-14

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

10-14

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

27-31/08

De interieurdesigners

Street Art

Gebeten door design? Ben je op zoek naar de nieuwste trends om je slaapkamer helemaal te pimpen? Dan is dit kamp sowieso iets voor jou! We brainstormen over de zotste ideeën en gaan die ook zelf creëren. We snuiven een dagje inspiratie op in Antwerpen, maken zelf onze eigen murals en blazen via upcycling en hacks nieuw leven in alledaagse objecten.

Kijk je met open mond naar de machtige graffiti’s  die onze steden sieren? Zijn Banksy en Roa jouw ultieme street artists? We perfectioneren onze techniek  in verschillende fasen. We maken ons eigen scetchbook waarin we oefenen en doodelen. We ontdekken onze stijl. We experimenteren met verschillende materialen en technieken. We gaan ook met echte spuitbussen aan de slag samen met onze expert!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

10-14

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Zomers Zoet

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

10-14

160

CAT.

UITSTAP

SHOW

Mocktails & Cupcakes Ben jij zot van aardbeienmilkshakes, of heb je liever een vers klaargemaakte pannenkoek met een bolletje ijs? Wij hebben voor jullie de lekkerste recepten met zomerse ingrediënten uitgekozen! Het wordt een zoete zomer!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07

10-14

172

CAT.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

UITSTAP

SHOW

Binnenkort wil iedereen bij jou komen eten en drinken, want jij gaat de heerlijkste mocktails en de meest bijzondere cupcakes leren maken. De cocktail-shaker wordt op dit kamp onze beste vriend en de mixer een deel van onze rechterarm. Wie zegt dat er alcohol in een cocktail hoort? Als ze die van jou proeven, zal niemand ooit nog iets anders willen drinken… LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

10-14

172

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

25


Techno-logisch

Wetenschapskamp

Ben jij ook zot van technologie?!? We steken robotjes in elkaar en laten ze een dancebattle uitvoeren, verdiepen ons in Lego Mindstorms, en gaan onze eigen game ontwerpen en spelen! Met Makey Makey toveren we citroenen om tot de controller van onze spelconsole! I.s.m. Techniek- en Wetenschapsacademie LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

10-14

200

CAT.

UITSTAP

Ben jij verzot op experimenteren en laat je de boel eens graag ontploffen? Wij ook! Kom met ons een hele week te gekke proefjes doen, dingen ontdekken en vooral veel experimenteren. We maken bruggen met spaghetti, benieuwd of dat stevig is? Dit wordt een knotsgek wetenschapsavontuur! I.s.m. Spelenderwijzer

SHOW LOCATIE

DATUM

GROEP

CAT.

KTA Brasschaat

30/7-3/8

10-14

160

UITSTAP

SHOW

Komen Eten

Cuisine Locale

Komen etennnnnnnnnnnnnn! Ook zo genoten van dit fantastische tvprogramma? Welkom in ons huisje dan. Deze week leren we enkele nieuwe dingen rond koken, amuses, zoveelgangenmenu’s en etiquette. Bovendien neemt iedereen een dag het voortouw om de anderen te overtreffen met zijn/haar kookkunsten. Zoek je topgerechtjes dus maar al tezamen en krijg maar al goesting! Jammieeeeeeeeeeeee!

Weg met die patatten! Deze week ontdekken we plaatselijke culinaire hoogstandjes van ver buiten de grenzen van België, en zelfs van Europa! We leren de lekkerste Mexicaanse guacamole maken, smullen van Tunesische Shaksuka, likken onze vingers af van de heerlijke Turkse Baba Ganoush en experimenteren met Vietnamese Pho!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

10-14

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

#YOLO

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

20-24/08

10-14

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

The Hunger Games Gevaar en spanning zijn voor jou de hoogtepunten van een activiteit. Daarom zoeken we deze week enkel de sensatie op: naast  lasershooten  en een échte  paintball  gedragen we ons als snelheidsduivels bij het  karten. Een kamp vol kicks is gegarandeerd,

want: you only live once! I.s.m. Paintball Red Fox + Indoorkarting Noorderlaan LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07 20-24/08

10-14

197

CAT.

UITSTAP

SHOW

Sportival

Ga de strijd aan tegen elkaar in een aantal vlijmscherpe uitdagingen. We bestrijden elkaar met pijl en boog in een wedstrijdje Arrow Tag maar zullen ook moeten samenwerken om te overwinnen. We proberen te ontsnappen uit een Escape Room! Fijne Hongerspelen, en mogen de kansen immer in je voordeel zijn. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

10-14

170

CAT.

UITSTAP

SHOW

Wilde Weldoeners Deze week wordt een festival van sporten! We proeven van heel wat verschillende sporten: frisbee, rugby, bowlen, hockey,... Op donderdag en vrijdag trekken we naar Sportopia, hét ultieme sportfestival in Park Spoor Noord!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

13-17/08

10-14

140

CAT.

UITSTAP

Weet jij al wat een RAKtivist is? Dat is kort voor Random Acts of Kindness activist. We maken de wereld een betere plaats deze week door gewoon goede, onverwachte en gekke dingen te doen voor elkaar én voor anderen. We brengen ook een bezoekje aan een sociaal restaurant! Wat we juist gaan doen, bepalen we samen!

SHOW LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

10-14

145

CAT.

UITSTAP

SHOW

26 themavakantie

sportvakantie

ontdekkingsvakantie

educatieve vakantie

creavakantie

uitstap

toonmoment


TEENS * 10-14 JONGEREN * 13-16 JAARJAAR * TEENS * JONGEREN * 10-14 JAAR * 13-16 * TEENS JAAR **JONGE 10-14

JONGEREN | 13-16 JAAR Foodies

Brasschaat Bakt

Ben jij helemaal op de hoogte van de laatste trends op restaurant? Dan kunnen we je een echte foodie noemen! Bij dit kamp stellen we ons niet tevreden met soep en patatten, maar proberen we allerlei bijzondere en hippe recepten uit. Wedden dat je hier heel wat heerlijke gerechten uit je kokmuts tovert? LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

09-13/07

13-16

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

We leren deze week de lekkerste bakkunsten: cupcakes, taarten, moelleux, brownies (met 3 soorten chocolade!), niets is ons te gek! Op het einde van de week proberen we ook onze eigen creaties uit en nemen we het tegen elkaar op in de ultieme bakwedstrijd!

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

30/7-3/8

13-16

172

CAT.

UITSTAP

SHOW

Citytrips

Pretparken! Dit is een droom die werkelijkheid wordt: 4 dagen, 4 pretparken! Walibi, Bobbejaanland, de Efteling én zwemmen in Océade. Laat je droom werkelijkheid worden! Op woensdag rusten we even uit en doen we chillactiviteiten op de kampplaats. Opgelet: dit kamp heeft afwijkende uren vanwege de verplaatsingen. exacte uren worden een week voor vertrek meegedeeld. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

16-20/07

13-16

240

CAT.

UITSTAP

SHOW

Gevaar en spanning zijn voor jou de hoogtepunten van een activiteit. Daarom zoeken we deze week enkel de sensatie op: naast  lasershooten  en een échte  paintball  gedragen we ons als snelheidsduivels bij het  karten. Een kamp vol kicks is gegarandeerd, want: you only live once! I.s.m. Paintball Red Fox + Indoorkarting Noorderlaan DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

02-06/07 20-24/08

13-16

197

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

13-17/08

13-16

200

CAT.

UITSTAP

SHOW

The Hunger Games

#YOLO

LOCATIE

Tijdens deze vakantie gaan we op stap naar Brussel, Gent en Rotterdam! Wat we daar gaan doen, dat bepalen jullie zelf! Op maandag zoeken we zelf de leukste activiteiten en adresjes, en plannen we samen onze citytrips, but first let me take a selfie!

CAT.

UITSTAP

SHOW

Ga de strijd aan tegen elkaar in een aantal vlijmscherpe uitdagingen. We bestrijden elkaar met pijl en boog in een wedstrijdje Arrow Tag  maar zullen ook moeten samenwerken om te overwinnen. We proberen te ontsnappen uit een  Escape Room!  Fijne Hongerspelen, en mogen de kansen immer in je voordeel zijn. LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

23-27/07

13-16

170

CAT.

UITSTAP

SHOW

Challenge Accepted! Deze week draait volledig rond uitdagingen! We spelen “minute to win it”, een spel waarbij je telkens 1 minuut hebt om de zotste uitdagingen tot een goed eind te brengen. We doen ook een zot bosspel, een laserbattle, en spelen een cool GPS-stadsspel!

INSCHRIJVEN www.freetime.be

LOCATIE

DATUM

GROEP

KTA Brasschaat

06-10/08

13-16

170

CAT.

UITSTAP

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be

SHOW

27


Geïnteresseerd in onze kampen mét overnachting? Naast onze dagkampen hebben we ook een uitgebreid aanbod aan kampen mét overnachting in binnen- én buitenland.

Vind hier het volledige aanbod. Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we u graag naar www.freetime.be Zomervakantie zo2 (van zondag 8 tem vrijdag 13 juli) LEEFTIJD

K M A

VO

fre eti

me

A4

Int

ern

aat

201

8.in

dd

1

90

ET

OR

KIN

fre eti

OV

DE

me vzw

MP

ER

RE

EN

NA

CH

NV AN

3T OT 1

TIN

8J

info

@fr eeti

me

.be

AA

PETN ING PCEHTN M ING NACH R KEA E V KAOVM ERNA TO

G

R

M

KI VOOR

| w w

w.f re

eti

me

NDERE

3 TOT

N VAN

201

8

e time.b w.free REN | ww me.be KINDE

eti

fre info@

VAN 3

VOOR

/2018

16:

16:28:53

JA TOT 18

AR ww .be |

etime

fre info@

e.be

tim w.free

/2018

26/01

mevzw

me90

freeti

90

me freeti

LOCATIE

3-6j

Kleuterpret aan zee

Westende Duindal

160

6-9j

Expeditie Ardennen

Hamoir

260

6-9j

Zot aan zee

Westende Duindal

260

7-9j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

7-12j

Quad & Fun

Wiltz

360

8-12j

Back 2 Basics

Hamoir

285

8-12j

Helden van de zee

Westende Duindal

320

8-14j

High School Musical

Stekene

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-13j

Kamp X-treem

Hamoir

300

12-15j

In't Wild

Hamoir

335

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

600

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

590

12-15j

Survival-kanotrekking

Noord-Frankrijk

360

12-18j

Band Boost XL

Stekene

365

12-18j

Bergkamp

Italiaanse Dolomieten

410

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

16:28:53

mevzw

freeti 01/

AR

MET

26/01

.be

26/

18 JA

KAMP

freeti

28:

53

.indd

ernaat2018

1

A4Int

.indd

ernaat2018

1

A4Int

Vraag onze brochure aan via info@freetime.be Zomervakantie zo1 (van zondag 1 tem vrijdag 6 juli) €

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

6-9j

Expeditie Ardennen

Hamoir

260

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

6-9j

Zot aan zee

Westende Duindal

260

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

Zomervakantie zo3 (van zondag 15 tem vrijdag 20 juli) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

6-9j

Ridders en jonkvrouwen

Hof Ten Bos Brasschaat

7-15j

Quad & Fun

Wiltz

360

8-12j

Legoland

Hof Ten Bos Brasschaat

220

9-11j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

9-12j

Mystery Mansion

Hof Ten Bos Brasschaat

220

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

Hamoir

335

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

Westende Duindal

385

12-15j

Expeditie Wiltz

Wiltz

285

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

610

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

560

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

610

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

590

12-16j

#Instafood

Spermalie Brugge

520

12-18j

Extremis

Wanyi

430

12-16j

So you THINK you can cook

Spermalie Brugge

520

12-18j

Extremis Flight

Wanyi

560

12-18j

Engelse taalvakantie

Broadstairs GB

675

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

12-18j

Franse taalvakantie

Boulogne-sur-Mer, FR

675

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

12-18j

Franse taalvakantie

Boulogne-sur-Mer, FR

1085

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

14-18j

Blancokamp

Destination Unknown

300

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

8-12j

Back 2 Basics

Hamoir

285

8-12j

Frans aan zee

Westende Duindal

345

8-16j

Fun en klimavontuur

Fontainbleau - FR

310

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

10-13j

Kamp X-treem

Hamoir

300

10-14j

Gentventure

Gent

12-15j

In't Wild

12-15j

Beachlife & Waterski

12-15j 12-15j

220


Zomervakantie zo4 (van zondag 22 tem vrijdag 27 juli) LOCATIE

3-6j

LEEFTIJD

De mooiste vis van de zee

KAMP

Barkentijn Nieuwpoort

160

6-9j

Zot aan zee

Barkentijn Nieuwpoort

260

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

8-12j

Piratenpret

Barkentijn Nieuwpoort

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

580

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

640

16+

Animatorcursus

De Tilk Merelbeke

195

Zomervakantie zo5 (van zondag 29 juli tem vrijdag 3 augustus) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

3-6j

Beestige Beestenboel

Bakkershof Merelbeke

160

6-9j

Boerderijkamp

Bakkershof Merelbeke

295

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

8-12j

Overlevingskamp Junior

Top Secret!

265

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

10-13j

Dierenplezier

Bakkershof Merelbeke

295

12-15j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

560

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

640

16-18j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

Zomervakantie zo6 (van zondag 5 tem vrijdag 10 augustus) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

8-12j

LEEFTIJD

Piratenpret

KAMP

Westende Duindal

300

8-14j

High School Musical

Stekene

300

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-12j

Wind and water fun

Wenduine

362

10-18j

Dansstage

Kortrijk

395

12-15j

Expeditie Wiltz

Wiltz

285

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - ES

560

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - ES

610

12-18j

Rotsklimmen Ardennen

Chaveehut Maillen

330

12-18j

Band Boost XL

Stekene

365

Zomervakantie zo8 (van zondag 19 tem vrijdag 24 augustus) LEEFTIJD

KAMP

LOCATIE

3-6j

Kleuterpret aan zee

Westende Duindal

160

6-9j

Zot aan zee

Westende Duindal

260

7-10j

De wildeling

Malmedy

320

7-15j

Quad & Fun

Wiltz

360

8-12j

Helden van de zee

Westende Duindal

320

8-12j

Show-Time

Kortrijk

330

8-16j

Fun en klimavontuur

Fontainbleau - FR

310

9-11j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

10-18j

Dansstage voor gevorderde dansers (Techniek)

De Warande Kortrijk

395

11-15j

The wild trail

Malmedy

340

LOCATIE

12-15j

Expeditie Wiltz

Wiltz

285

6-9j

Zot aan zee

Saint Antoine Koksijde

260

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - ES

610

8-12j

Overlevingskamp Junior

Top Secret!

265

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - ES

590

8-14j

Paardrijden aan zee

Saint Antoine Koksijde

390

12-16j

So you THINK you can cook

Spermalie Brugge

520

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

12-16j

#Instafood

Spermalie Brugge

520

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

12-18j

Engelse taalvakantie

Broadstairs GB

675

12-15j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - Spanje

560

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

12-15j

Watersport Paradise

Empuriabrava - Spanje

610

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

12-18j

Extremis

Wanyi

430

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

12-18j

Extremis Flight

Wanyi

560

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

LEEFTIJD

13-16j

Snow Skate Surf Camp

Wenduine

484

3-6j

Kleuterpret aan zee

Oostende

160

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

6-9j

Zot aan zee

Oostende

260

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

7-10j

De wildeling

Malmedy

320

13-16j

Action Sports Film camp

Wenduine

439

8-12j

Sporty beach

Oostende

300

16-18j

Overlevingskamp XL

Top Secret!

345

8-16j

Fun en klimavontuur

Fontainbleau - FR

310

10-12j

Full skate camp

Wenduine

372

Zomervakantie zo7 (van zondag 12 tem vrijdag 17 augustus)

Zomervakantie zo9 (van zondag 26 tem vrijdag 31 augustus) KAMP

LOCATIE

LOCATIE

10-12j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

3-6j

Kleuterpret aan zee

Westende Duindal

160

10-12j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

6-9j

Zot aan zee

Westende Duindal

260

10-15j

Dronekamp aan zee

Oostende

460

7-9j

Full skate camp

Wenduine

387

11-15j

The wild trail

Malmedy

340

7-9j

Natuur-lijk op de boerderij

Gemmenich

270

12-15j

Surf & Fun

San Vincente - ES

580

7-9j

Surf en Beach camp

Wenduine

357

13-16j

Full skate camp

Wenduine

372

7-15j

Quad & Fun

Wiltz

360

13-16j

Surf en Beach camp

Wenduine

342

8-12j

Kunstkanjers

Kortrijk

260

13-16j

Wind and water fun

Wenduine

362

LEEFTIJD

KAMP


REGLEMENT Inschrijven

Inschrijven gebeurt via de website. Heb je vragen over een inschrijving? Dat kan telefonisch van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u op het nummer 070/246.170 of per e-mail naar info@freetime.be. Uw inschrijving is bindend, ongeacht de manier van inschrijving. Na inschrijving ontvang je via e-mail een bevestiging van inschrijving en factuur. De betaling dient steeds binnen 10 dagen na ontvangst te gebeuren met de correcte gestructureerde mededeling die op de factuur vermeld staat. Free-Time staat een korting toe van € 10, voor alle externaatskampen en het grootste deel van onze vakanties met overnachting, aan gezinnen die in het bezit zijn van Kom-Pas, onze verwenpas. De pas moet echter geldig zijn tot de laatste dag van de Free-Timevakanties!

Annuleringen

Annuleringen moeten steeds schriftelijk gemeld worden! Doe je dit telefonisch dan kan dit niet als bewijs van annulatie gebruikt worden. Een kamp annuleren kan via je profiel op onze website. Ga naar ‘inschrijvingen’ en klik op de knop ‘annuleren’ naast het desbetreffende kamp. Je ontvangt daarna een e-mail met de algemene voorwaarden. Onze administratie verwerkt jouw annuleringsaanvraag en brengt je per mail op de hoogte als dit afgerond is. Afhankelijk van de verstreken termijn tussen inschrijving en annulering krijg je een creditnota toegestuurd. Annuleringen die telefonisch doorgegeven worden kunnen achteraf niet als bewijs van annulatie worden gebruikt. Reiscontractenwet Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is VZW Free-Time door Belfius, Galileilaan 5 te 1120 Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als referentie 1520842 (Free-Time vzw).

Algemeen

In de inschrijvingsprijs van het kamp is alles inbegrepen. Zowel opvang, huur van de accommodatie, materiaal als monitoren en verzekering. De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en ook voor burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kosten bij ongeval worden terugbetaald mits 12,5 euro franchise – met uitzondering van tanden, brillen en prothesen. Vzw Free-Time is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van materiaal, kleding, geld etc. Verloren voorwerpen worden gecentraliseerd in onze loods, Nieuwevaart 118, 9000 Gent. Alle verloren voorwerpen kunnen tot 3 weken na afloop van het kamp afgehaald worden. Neem best telefonisch contact op met het kantoor om een afspraak te maken. Bij het inschrijven dien je rekening te houden met de leeftijdscategorieën zoals vermeld in de brochure en op de website. Om te kunnen deelnemen, moeten kinderen de minimumleeftijd van het kamp bereikt hebben op het moment dat het kamp doorgaat. Bewijs van deelname verschijnt ten laatste 10 dagen na het kamp in je persoonlijke profiel op de website. Hiermee kan je een aanvraag indienen bij je werk of mutualiteit voor een vergoeding voor kindervakanties.

30

Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 08/12/92 heb je recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie.

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de vakanties reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties, als voor vakanties die nog niet zijn betaald):

Bij inschrijving verklaart men zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden die samen met de Kwaliteitsgarantie te lezen in zijn in de vakantiebrochures en op onze website. Beeldmateriaal verzameld op een activiteit van vzw Free-Time kan te allen tijde gebruikt worden voor promotionele doelstellingen van de vzw. Wij zijn ontvankelijk voor vragen om beelden te verwijderen als daar gefundeerde redenen voor bestaan.

Vakanties zonder overnachting:

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij dit vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden. 2. Bestelling De bestelling is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De bestelling wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene verkoopsvoorwaarden en de ontvangst van de factuur. Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient steeds te gebeuren binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van het refertenummer. 3. Herroepingsrecht 3.1. PRINCIPE De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. zie ook 3.2. Uitzondering Annuleringen moeten steeds schriftelijk gebeuren via de website vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van veertien kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument enkel de rechtstreekse terugzendingskosten aangerekend en wordt het door de consument gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping. 3.2. UITZONDERING De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien. Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de vakanties een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk. 3.3. GEVOLGEN VAN LAATTIJDIGE HERROEPING Ziekte of overmacht U kunt intekenen op een extra uitgebreide assistance-verzekering met annulatieverzekering (bij buitenlandse vakanties is dit inbegrepen).

Annulering

geen attest

met attest

met attest

Binnen 14 dagen na inschrijving = herroepingsrecht

0 euro

0 euro

0 euro

≥14 dagen voor aanvang kamp

25 euro

25 euro

0 euro

≤14 dagen voor aanvang kamp

volledig

25 euro

½ kampprijs

Annulering tijdens het kamp

volledig

25 euro

½ kampprijs

annulatiekost

vaste kosten

4. Betalingsvoorwaarden Alle facturen zijn betaalbaar per overschrijving aan de zetel van de VZW Free-Time in België. De prijs is behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar. Er kan slechts een korting voor contante betaling worden verrekend indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. En in geen geval mag die korting worden verrekend zolang er facturen onbetaald blijven. Alle toegestane kortingen worden op voorhand tussen partijen overeengekomen. Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag. 5. Klachten Klachten betreffende de levering of diensten moeten de VZW Free-Time binnen de acht (8) dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde aangetekende brief of dienen ingeschreven te worden in een klachtenregister dat beschikbaar is op de zetel van de VZW Free-Time tijdens de kantooruren. Bij gebreke aan een aangetekende brief of inschrijving in het klachtenregister wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal de VZW Free-Time geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. 6. Toepasselijke wet / geschillenregeling Het Belgisch recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.

Wanbetaling Geeft u geen gevolg aan de factuur, dan wordt er per bijkomende factuur €12,50 aangerekend.

INSCHRIJVEN www.freetime.be

INLICHTINGEN 070 246 170 | info@freetime.be


Puike administratie

Gevormde Monitoren

Na iedere inschrijving ontvangt u automatisch een betalingsdocument met basisinfo over het kamp. Mocht dit niet het geval zijn, heeft u ofwel een foutief e-mailadres opgegeven of is de factuur in uw spam beland. Twintig dagen voor aanvang van het kamp ontvangt u een informatiemail over het kamp in kwestie. Bij verdere vragen kunt u zich steeds rechtstreeks telefonisch of per mail tot de personeelsleden richten. Ze staan u steeds vriendelijk te woord, geven de nodige informatie of verwijzen u door naar een verantwoordelijke.

De monitoren staan steeds ter beschikking van de ouders en de kinderen. Op de kampen zorgen ze voor een duidelijk dagprogramma ter info naar de ouders toe. Kleuters krijgen dagelijks een dagboekje mee. De monitoren zorgen voor een weldoordachte en goed voorbereide invulling van hun programma. Vzw Free-Time zorgt voor een constante evaluatie van de monitoren.

Evaluatie Elke ouder ontvangt een evaluatiedocument en op elke schriftelijke opmerking of klacht zal gereageerd worden. Ook monitoren en vakantieverantwoordelijken zorgen voor een grondige eindevaluatie. Vzw Free-Time neemt de evaluaties steeds mee in het verder uitbouwen van haar werking.

Degelijke opvang Tijdens de opvang voorzien we verschillende activiteiten en materiaal zodat kinderen zich kunnen uitleven. De monitoren staan ook tijdens de opvang de kinderen bij en zorgen ervoor dat de kinderen niet onopgemerkt kunnen wegglippen.

TEI I L A KW

T S-

I T N A GAR aar

E

w Time e e r vzw For staat vo

Aangepast Annulatiebeleid Bij annulering zal de terugbetaling (cash of via een tegoed bon) binnen de maand verwerkt worden. De terugbetaling wordt steeds toegepast volgens het Free-Time annulatiereglement, dat ook in iedere brochure is opgenomen. Als Free-Time zelf een vakantie geannuleerd heeft, zal de terugbetaling gebeuren na de desbetreffende schoolvakantie waar het kamp in valt.

Straf Klachtenbeleid

Veiligheid

Vzw Free-Time maakt zich sterk te reageren op alle klachten. Als een klacht gegrond is en men aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal het bestuur van VZW Free-Time zich engageren om een deel terug te betalen d.m.v. een promotiecode.

Alle kinderen worden in- en uitgeschreven op het exacte uur van aankomst en vertrek. Kinderen staan te allen tijde onder toezicht. Bij ongevallen zullen de nodige maatregelen worden genomen. Op elke vakantie is er voldoende EHBO-materiaal aanwezig. De hulpdiensten worden reeds vooraf verwittigd van onze aanwezigheid. De monitoren en de verantwoordelijken van vzw Free-Time zullen de ouders bijstaan bij het invullen van de nodige formulieren om kosten terug te vorderen van de verzekering.

Zorg Er is steeds gratis water voorhanden. Vzw Free-Time zorgt ook voor twee gratis drankjes en een koek per kind per dag. In de zomer zijn er voldoende zonnebrandcrème en petjes voorzien voor alle kinderen.

Uitstekende Accommodaties Al onze kampen gaan door op kindvriendelijke accommodaties met verschillende, ruime lokalen. Er is steeds groen in de buurt. De gebouwen hebben hygiënische toiletten en veilige toegangen – weg van verkeer en gemakkelijk onder toezicht te houden – en zijn gemakkelijk bereikbaar via hoofdwegen.

Deze kwaliteitsgarantie is uitsluitend geldig voor de Free-Time vakanties.

Aan de ouders vragen wij • Eventuele klachten schriftelijk te formuleren binnen de acht dagen. • Het reglement, de algemene verkoopsvoorwaarden en de kwaliteitsgarantie te onderschrijven. Bij elke inschrijving kunt u onze algemene voorwaarden nalezen. De inschrijving kan pas voltooid worden na goedkeuring van de algemene voorwaarden.

V.U.: Dirk Schockaert • Contact: Vzw Free-Time Kammerstraat 19, 9000 Gent • 070/246 170 • info@freetime.be • IBAN: BE77 8900 1448 3242 • BIC: VDSP BE 91 Ondernemingsnummer: 0442350385 • Redactie: Free-Time team • Ontwerp: www.polariscs.com • Druk: Geers Offset nv

31


foto Š Mara Vandevelde

Goesting in meer?

WORD MONI ANIMATOR IN HET JEUGDWERK

HOOFDANIMATOR IN HET JEUGDWERK

INSTRUCTEUR IN HET JEUGDWERK

Een attest animator in het jeugdwerk is voor elke jongere die kinderen wil begeleiden een must! Na de animatorcursus kan je je pas definitief monitor noemen en kan je bij FreeTime of andere organisaties terecht om het jeugdwerk meer schwung te geven. Gewoon doen!

Als animator met enige ervaring ontdek je in de cursus van hoofdanimator alles over het begeleiden en stimuleren van een team monitoren, het opvolgen van stagiairs en wordt bovendien je eigen creativiteit en zelfkennis gestimuleerd.

De inzichten en vaardigheden die je op deze cursus aangereikt krijgt, stellen je in staat zelf cursussen te begeleiden! Hier wordt je op een intensieve en individuele manier begeleid en klaargestoomd om als instructeur aan de slag te gaan!

Info en inschrijven op www.freetime.be/cursussen

Brochure kampen Brasschaat 2018  
Brochure kampen Brasschaat 2018  
Advertisement