Page 1

UW ONDERNEMING &Mobistar

Mobistar

M Special Issue

UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

December 2010


2

UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

03 3

UW ONDERNEMING &Mobistar is de nieuwe naam van ons aanbod van convergente oplossingen voor zakelijke klanten. Wij hebben de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de uitbouw van een portfolio dat vaste en mobiele telefonie, vaste en mobiele datacommunicatie, en internet bundelt. Analisten zijn het er immers over eens dat convergentie een grote, positieve impact heeft op het bedrijfsleven. Wij zien convergentie breed: het samenbrengen van technologieën is weliswaar essentieel, maar voor ons staat het verbinden van mensen, teams, klanten, leveranciers en sociale netwerken centraal. Kortom, het gaat ons om de bundeling van alle krachten.

“ Convergentie gaat in de eerste plaats over het verbinden van mensen, teams, klanten, leveranciers en sociale netwerken.” De praktijk leert immers dat samenwerken tot de beste telecomoplossing leidt. Het &-teken, dat u voortaan in onze businesscommunicatie ziet, staat symbool voor onze samenwerking. In deze samenwerking staan uw onderneming en haar behoeften centraal. Door de toenemende complexiteit van de telecommunicatiebehoeften kiest Mobistar bewust voor een samenwerking met u en met een uitgebreid netwerk van andere spelers, partners die ‘top’ zijn in wat ze aanbieden. Deze samenwerking heeft steeds een optimale oplossing voor onze klanten – dat bent u – tot doel. Niet onze technologie vormt het uitgangspunt, maar wat u met uw onderneming wil bereiken. Uw zaak, bedrijf of onderneming komt eerst. Daarom willen we eerst begrijpen wat uw onderneming drijft, en er op een flexibele manier op inspelen. Goede oplossingen beginnen allemaal met aanvoelen, begrijpen, overleggen, analyseren, beslissen, ... Dat tonen de interviews in dit nummer goed aan. Conversatie werkt, en de bundeling van krachten leidt tot betere oplossingen en nog sterkere resultaten.

stephane b eauduin Chief Marketing Officer Mobistar

Tijdens uw volgende ontmoeting met Mobistar zullen deze krachten zeker ter sprake komen. Dat gesprek zal tot even vruchtbare resultaten leiden als die waarover u in dit nummer kan lezen. Laten we elkaar ontmoeten en de krachten bundelen!


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

04 4

Mobistar heeft een opmerkelijke evolutie doorgemaakt van mobiele operator tot een volledige telecomoperator “Wij hebben de laatste jaren zeer grote investeringen gedaan in het uitbreiden van ons zakelijk aanbod. De overname van KPN Belgium Business (nu: Mobistar Enterprise Services) is hiervan een goed voorbeeld.” Waaruit bestaat Mobistar’s aanbod vandaag?

Krachten gebundeld Dankzij voortdurende en grootse investeringen in convergente oplossingen, is Mobistar uitgegroeid tot een netwerkBenoit S cheen CEO Mobistar operator die een volledig telecomaanbod levert. Benoit Scheen, CEO van Mobistar, geeft ons een stand van zaken.

“Door de verbreding en verdieping van ons productenen dienstengamma zijn we intussen een operator die een totale telecomoplossing kan aanbieden, gebaseerd op een verregaande en volwaardige convergentie. Convergente oplossingen betekenen voor ons veel meer dan het beantwoorden van een aantal telecombasisbehoeften in één pakket. Eigenlijk is ons aanbod een uitgebreid en rijk geheel van vier met elkaar verbonden categorieën van producten en diensten. Uit dit geheel kunnen we samen met de klant putten om oplossingen uit te bouwen die een antwoord bieden op zijn specifieke situatie. En daarbij staat de klant altijd in het midden.”

Een volledig productportfolio De start van elke oplossing begint toch met de producten? “Het eerste portfolio is uiteraard die van onze producten. Elk bedrijf verwacht van zijn telecomoperator telecomoplossingen die geïntegreerd en efficiënt zijn. En daarenboven nog eenvoudig en voordelig zijn. Dat is zo voor een kmo met zes medewerkers en één site, maar ook voor een internationaal bedrijf met 10.000 medewerkers en verschillende sites in België en het buitenland. Wij bouwen oplossingen rond vaste en mobiele telefonie, internet, vaste en mobiele datacommunicatie en een combinatie ervan. Voor elke bedrijfsgrootte is er een volledig portfolio en een convergente oplossing aangepast aan de noden van het bedrijf. ” Wat zijn de kenmerken van deze productportfolio? “Je kan dat samenvatten in vier woorden: mobiel, vaste telefonie, internet en datacommunicatie. In de eerste plaats uiteraard ‘mobiel’. Mobiliteit is nog meer dan vroeger belangrijk geworden voor de bedrijven (nvdr: zie Peter Hinssen op pagina 9.) Er wordt steeds meer beroep gedaan op mobiele telecomoplossingen om mensen, machines, sites,… met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. En Mobistar kan, meer dan wie ook, deze vraag invullen. En dat is normaal, want dat zit in onze genen. We zijn groot geworden met het uitbouwen van mobiele oplossingen, eerst met telefonie en daarna met datacommunicatie.”


Krachten gebundeld

05 5

UW ONDERNEMING &Mobistar Hoe bepaalt u wat de beste oplossing is? “Succesvolle oplossingen zetten de klant en zijn behoeftes altijd in het centrum. Onze aanpak vertrekt dus altijd vanuit de telecombehoeften van elk bedrijf. Wij willen geen ‘technologie binnenschuiven’ maar wil oplossingen bieden op maat van de klant.” Hoe bepaalt u die ‘behoeftes van de klant’ dan? “Samenwerken staat voorop. Het gaat altijd om een bundeling van alle krachten in brede zin. Technologische bundeling tussen de diensten en producten onderling, en een bundeling van krachten van de klant, Mobistar en zijn partners. De klant die centraal staat en wij in een ondersteunende en stuwende rol. Vandaar de nieuwe campagne: Uw onderneming &Mobistar. Wij zetten ons op de tweede plaats, na het &-teken. De klant komt eerst.

“ Wij zetten ons op de tweede plaats. De klant komt eerst.”

Behoeftes van de klant beantwoord je niet uitsluitend door telecomfacturen te bekijken en dan een beter prijsvoorstel te doen. Wij gaan veel verder. Onze medewerkers worden opgeleid en getraind om samen met de klant een grondige analyse te maken van zijn manier van werken, zijn uitdagingen, zijn functioneringsmodel of zijn plannen en wensen voor de verdere uitbouw van zijn bedrijf. Dit is de basis om selectief de juiste oplossingen samen te stellen. Dat is iets helemaal anders dan het verkopen van pakketten of de behoeftes van de klant te moduleren naar je eigen oplossingen. De praktijk toont aan dat als de klant samen met Mobistar een telecomproject uitbouwt, zijn investeringen echt renderen.”


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

6

Benoit Scheen: “Het strategisch belang van het internet zal steeds toenemen. Steeds meer bedrijfskritieke toepassingen zijn ip-gebaseerd.”

Hoe belangrijk is telefonie voor Mobistar? “Telefonie is voor ons even belangrijk als voor onze klanten. En dat belang is groot. Het gesprek blijft immers een cruciaal onderdeel van samenwerken. Er wordt dus veel gebeld: met de vaste telefoon, met de mobiele telefoon, … Daarom blijven wij investeren in deze markt, vooral omdat de professionele klant steeds meer mobiliteit vraagt. Om een voorbeeld te geven: we waren de eerste op de markt die tariefplannen heeft ontwikkeld waarmee medewerkers met de gsm en met de vaste telefoon gratis met elkaar kunnen bellen.” Mobistar startte in de jaren ’90 met mobiele telefonie en breidde pas later uit naar internet. Welk plaats heeft internet nu in het productportfolio? “Een hoofdplaats. Ondernemingen vragen aan hun telecomoperator naar een totaaloplossing. Het strategisch belang van het internet zal steeds toenemen. Steeds meer bedrijfskritieke toepassingen zijn ip-gebaseerd. Belangrijk is dat wij een aanspreekpunt zijn voor zowel internetoplossingen als mobiele en vaste telefonie. Bovendien kunnen wij dit alles bundelen. Wat interessant is voor de klant . Voorbeeld hierbij is One Office Full Pack, dat zowel vaste en mobiele telefonie, als internettoegang omvat. Intussen bieden we, naast deze drie, ook datatoegang waaronder ons aanbod rond IP VPN. Kortom, ons aanbod voor de professionele markt is intussen erg rijk en complementair.”

U vermeldde ‘datacommunicatie’ als vierde kenmerk. Dat is een zeer ruim begrip. Hoe kijkt Mobistar daarnaar? “Om het met een slagzin te zeggen: “Alles is data”. Telefoongesprekken, beelden, administratieve systemen, documenten, facturen, machinebesturingen, klantengegevens, … zijn digitaal geworden. Dit geeft een ongelooflijk aantal mogelijkheden. Wij willen de bedrijven en hun medewerkers toegang geven tot hun data. Waar de medewerkers zich ook mogen bevinden, wanneer ze willen en op het toestel dat zij gebruiken. Via een IP VPN netwerk kunnen wij diverse vestigingen van de klant bijvoorbeeld verbinden tot één virtueel netwerk. En dit op een veilige, transparante manier, aangepast aan hun noden. Onze kennis van mobiele datacommunicatie levert een belangrijk voordeel op voor onze klanten.”


Krachten gebundeld

07 7

Dienstenportfolio

Deviceportfolio

Is de telecomomgeving niet enorm complex geworden?

Dat brengt ons bij de toestellen. Als alles data is, dan is het toestel toch cruciaal?

“Telecomoplossingen worden inderdaad complex. Uiteraard technologisch. Maar het succes van telecomoplossingen wordt allang niet meer bepaald door de technologische kwaliteiten ervan. Het is vanzelfsprekend dat de oplossingen technisch in orde zijn. Het succes wordt bepaald door de manier waarop dergelijke oplossingen kunnen worden ingevoerd, beheerd, … Dan spreken we over gebruiksvriendelijkheid, transparantie, beschikbaarheid,…. Vandaar het moeilijk te overschatten belang van een goede dienstverlening. Wij hebben de laatste jaren zwaar geïnvesteerd in de uitbouw van een b2b-serviceportfolio. De klant bepaalt samen met ons wat de ideale mix is voor zijn situatie. Onze dienstverlening draait vooral op onze toegewijde mensen. Een speciaal team van service managers staat bij ons onder meer in voor het beheer van klantenrelaties en aangepaste diensten.” Kan je enkele voorbeelden geven van diensten?   “Ik denk hier aan fleetmanagement, Invoice Split, SLA management, … Hardware-care of Business insurance is nog zo’n voorbeeld. Dat is een programma waaronder defecte, verloren of gestolen toestellen onmiddellijk worden vervangen of hersteld. Klinkt eenvoudig, maar het is een cruciale dienstverlening: uw medewerkers hoeven nooit zonder gsm te vallen. Het is effectief en klantgericht.”

“Absoluut. Het belang van toestellen is zeer groot. Zeker in een mobiele omgeving waarbij er een hoge graad van convergentie plaatsvindt op het vlak van de toestellen. Denk maar aan smartphones, laptops, tablets, …. Wij hebben hier een belangrijke opdracht. Wij hebben het netwerk, de knowhow, de tariefplannen, … om de toestellen te integreren in een hoge customer experience. Het is niet toevallig dat de iPhone’s en de BlackBerry’s worden aangeboden via telecomoperatoren. En het is ook niet toevallig dat wij een eigen portfolio rond de toestellen hebben ontwikkeld.”

Partnerportfolio Er zijn ontelbare markten, want elk bedrijf heeft zijn eigen noden, speelt in zijn eigen niche, … Hoe gaat Mobistar daar mee om?

“Er is eerst en vooral de complexiteit van de professionele telecommarkt die steeds meer digitaal, datagedreven en ip-gebaseerd wordt. Dit vraagt om gesofisticeerde en schaalbare oplossingen die rekening houden met aspecten zoals veiligheid, gedelocaliseerde toegang tot informatie, flexwerken, unified communication, en dergelijke. Deze telecommunicatiebehoeften worden lang niet meer door telecombedrijven alleen ingevuld. Er zijn ook andere spelers, die vanuit andere competenties een deel van deze markt bedienen. Bijvoorbeeld de systeemintegratoren of de grote softwarehuizen. Dat zijn belangrijke spelers. Wij hebben gekozen voor een bundeling van alle krachten met deze spelers. Niet met één speler, maar met een hele reeks spelers die top zijn in wat ze aanbieden. Wij noemen dat ons open ecosysteem.” Zijn dat altijd dezelfde partners? “De partners voegen hun specifieke innovaties, diensten en oplossingen toe aan onze kernactiviteit. Wij kiezen er uiteraard voor om met onze partners een langetermijnrelatie uit te bouwen. Maar elke samenwerking tussen ons en één of meerdere partners wordt ingegeven door de behoeften van de klant. ”

Bij onze oplossingen staat uw onderneming centraal. Wij putten uit vier portfolio’s om voor u een oplossing op maat te maken.


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

4

U ITDAGI NGEN VOOR BEDRIJVEN

Stilstaan is achteruitgaan, ook in het zakenleven. Met de Belgische technologie-ondernemer Peter Hinssen bespreken we de uitdagingen waar bedrijven de komende jaren voor staan. Samenwerking, mobiliteit en vlotte informatiestromen staan voorop. P eter H inssen Technologie-ondernemer

08 8


Vier uitdagingen

09 9

“ Snelheid is vandaag belangrijker dan perfectie.”

“Je kan als bedrijf toch moeilijk je website helemaal baseren op de interactiviteit van Web 2.0 terwijl je intern de oude starre manier van werken hanteert, en je terugvalt op departementen die als silo’s totaal naast elkaar blijven bestaan. Die mentaliteit moet veranderen”, zegt Peter Hinssen.

Informatie verwerken

1 4 2

De digitale evolutie heeft vooreerst impact op onze naaste medewerkers. Peter Hinssen: “In het ‘oude normaal’ hadden we een it-afdeling vol met technische vaklui die van levensbelang waren voor het leveren van technologie. Vandaag hebben we nood aan mensen die denken als businessleiders met een technologische achtergrond. Mensen die kunnen nadenken over innovatie met technologie.” Ook de houding van jonge medewerkers is totaal gewijzigd: “Consumenten hebben nu thuis beter computermateriaal dan op het werk. Ze hebben een hippere gsm, een krachtigere notebook en het internet werkt thuis ook beter. Voor veel jongeren is werk die periode van de dag waarop ze met oude technologie werken”, zegt Peter Hinssen. Ook hun attitude is anders. “De periode van levenslang bij dezelfde werkgever werken is definitief voorbij. De jonge generatie gelooft niet meer in een engagement op lange termijn. Het is een generatie die amper valt te paaien. Daar hebben hr-managers de grootste moeite mee.”

Samenwerken

Alles wordt mobiel

Een laatste uitdaging voor bedrijven is de opmars van mobiele technologie, ook in het zakenmodel. Peter Hinssen: “In Silicon Valley, waar ik onlangs op bezoek was, was dat bij diverse bedrijven duidelijk te merken. Bij eBay is de toekomst mobiel. Een van hun innovaties is ‘bumpen’: het transfereren van geld van de ene persoon naar de andere door met je mobiele telefoon een andere mobiele telefoon aan te raken. Het is het e-equivalent van klinken met de glazen, maar dan met je gsm”, vertelt hij. Maar mobiliteit staat voorop. “Ook bij een bedrijf als Google zie je dezelfde focus. Al hun toepassingen kennen een ‘mobile first’-principe: eerst wordt het op het mobiele toestel uitgewerkt, en als dat op punt staat, wordt er een eenvoudigere versie op het web geplaatst.” P eter H inssen is één van Europa’s leidinggevende denkers over de invloed van technologie op de samenleving. Zijn recentste boek is ‘The New Normal : Explore the Limits of the Digital World’. www.peterhinssen.com

Peter Hinssen  

This book is about

the trendspotting and

creative thinking needed

Talking about the digital society could soon make you sound old and out

of date – such is the pace of change.

to prepare ourselves for

Advancement in technology is creating

the world of possibilities

consumers are increasingly in a digital

awaiting us in the big

ocean of the New Normal

a ‘new normal’ where relationships with form. Businesses need to reinvent

themselves to create new interactive

thE NEW Normal

Samenwerken wordt voor bedrijven nog meer cruciaal dan het al was. Samenwerking in onder meer het gezamenlijk aanbieden van oplossingen naar de markt, het gezamenlijk aankopen van goederen of diensten of simpelweg als aanzet tot innovatie. “Een multinational als Procter&Gamble was tien jaar geleden een gesloten bedrijf. Vandaag komt de helft van hun productideeën van externe medewerkers of zelfs van klanten”, zegt Peter Hinssen. Lego is een ander voorbeeld. “Dat was lang een bedrijf in moeilijkheden. Tot ze hun klanten de mogelijkheid gaven om online hun eigen lego-ontwerp te tekenen en te bestellen. De klanten volgen niet meer de ontwerpen van het bedrijf, maar het bedrijf volgt de ontwerpen van hun klanten.” Maar samenwerken met anderen en openheid van een bedrijf begint altijd bij de organisatie zelf.

Opmerkelijk is de verandering in snelheid. Vroeger ging het in een organisatie om informatiebeheer en bouwden we informatiesystemen. “In de eerste dertig à veertig jaar van de digitalisering ging het er vooral om dat heel wat processen gedigitaliseerd werden. Wie sneller was met het automatiseren van bepaalde processen, haalde een voorsprong op de concurrentie”, weet Peter Hinssen. In de tweede fase van de digitale revolutie zullen we vooral verstandiger moeten omgaan met het digitale. Want het digitale op zich zal niet langer het verschil maken. “Het gaat niet om technologie, maar om slim omgaan met technologie. Vandaag staat de informatiestroom voorop. Hoe snel kan ik in mijn organisatie informatie verspreiden. We leven in het nu-tijdperk. Alles moet nu gebeuren. Snelheid is vandaag belangrijker dan perfectie.”

business models. Technology is no longer an enabler. It has become a

game-changer.

Don’t even think for a moment that we have arrived in the Digital World. We’re probably, at best, halfway. This isn’t a discussion about the glass being half-full or half-empty. The past 25 years were about technology

getting into the hands of consumers. The next 25 years will see consumers, young and old, making technology part of everyday life.

Digital has become the New Normal.

An entrepreneur, advisor, lecturer

and writer, Peter Hinssen (1969) is one of Europe’s most sought-after thought leaders on the impact of

technology on society and business.

Peter Hinssen tHe

new normal

E x p lo r E t h E l i m i t s o f t h E D i g i ta l Wo r l D

He is frequently called upon to lead

seminars and consult on issues

related to the adoption of technology by consumers, the impact of the

© Ivan Mervillie

Geschikt personeel

networked digital society, and the

Fusion between business and IT.

W W W. p E t Er h i N s s EN .co m W W W. N Eo N o r m a l .co m

W W W. a- cros s .co m

NewNormal_OMdef.indd 1

9

78 9 0 8 1

3 242 5 0

26-08-2010 16:21:48


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

Een totaalaanbod v.l.n.r.: L ieven Vaes, Products & Services Marketing Manager, Rudy Vercammen, Director Business Marketing en Roel P lasmans, Marketing Portfolio Manager.

10


Een totaalaanbod

11

Mensen, locaties en machines met elkaar verbinden UW ONDERNEMING &Mobistar is de naam van het platform waarbij Mobistar de handen in elkaar slaat met zijn partners. En uw bedrijf staat hierbij centraal. De operator biedt u namelijk een totale telecomportfolio die vaste en mobiele telefonie, internet én vaste en mobiele datacommunicatie omvat. Hiermee kan u op een betrouwbare en veilige manier mensen, locaties en machines met elkaar verbinden. Resultaat: uw mensen werken beter, flexibeler en efficiënter met elkaar en dit zowel nationaal als internationaal. We nemen deze kernbegrippen even onder de loep. Samenwerken

Flexibel

Terwijl het aanbod van Mobistar bij de start mobiele telefonie omvatte, gaat het vandaag over veel meer. Het gaat over samenwerken van mensen die zich daarenboven op verschillende locaties bevinden. Hoe zorgt Mobistar er voor dat mensen kunnen samenwerken?

Daarnaast is ‘flexibliteit’ een belangrijke waarde bij Mobistar. Wat merkt de zakelijke klant hier nu van?

“Mobistar speelde als een van de eerste in op de groei in mobiele telefonie. Ons aanbod bestond aanvankelijk vooral uit telefonie, en dit zowel voor vaste als mobiele gesprekken. Dat aanbod is er uiteraard nog altijd. Maar het is uitgebreid, net als de verwachtingen van de klant. Samenwerking verloopt voor hem namelijk meer en meer tussen verschillende mensen op verschillende plaatsen. Vandaag verbinden we mensen via spraak- en dataverkeer, vast of mobiel. Na verloop van tijd zijn daar onder meer ook de machines bijgekomen. Via zogenaamde machine-to-machine toepassingen kunnen data mobiel worden uitgewisseld tussen verschillende machines. Onze basiswaarden blijven dus dezelfde, alleen spelen we in op de toegenomen behoeften van de klant.”

Rudy Vercammen, Director Business Marketing:

“De klant die voor onze zakelijke oplossingen kiest, zoals mobiele of convergente formules, merkt die flexibiliteit vooral in de schaalbaarheid van onze producten. De klant kan bij ons instappen en groeien. Wij denken dan wel met hem mee. Wij bieden steeds oplossingen op maat aan die aanpasbaar zijn aan de grootte van de klant in zijn verschillende levensfases. De klant kan zowel verticaal groeien – hij neemt bijvoorbeeld meer personeel aan – als horizontaal, in de reikwijdte van zijn telecombehoeften, waardoor hij bijvoorbeeld meer en andere producten en diensten wil gebruiken. Van pure telefonie kan hij dan bijvoorbeeld makkelijk evolueren naar onze gebundelde oplossingen, die zowel vaste als mobiele telefonie en zelfs internet verenigt. Steeds kunnen wij de klant een competitief voordeel geven in vergelijking met andere operatoren, net door die aanpak op maat van de klant.

Roel Plasmans, Marketing Portfolio Manager:


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

12

Kan u een voorbeeld geven van zo’n flexibele aanpak? “Ja zeker, onze mobiele spraakoplossingen. Voor klanten is een aangepast tariefplan een absolute meerwaarde. Als operator biedt u bijvoorbeeld best formules aan die in lijn liggen met het belpatroon van het bedrijf en de medewerkers met dan bijvoorbeeld één tarief voor nationale gesprekken en de mogelijkheid van gratis gesprekken tussen collega’s.”

Roel Plasmans:

Voor grotere bedrijven biedt VPN ons dan weer de mogelijkheid om een volwaardige oplossing op maat van onze klanten uit te werken. Wij kunnen in samenspraak met de klant bijvoorbeeld pabx-functionaliteiten zoals verkorte nummering en call hunting op de gsm’s van de medewerkers implementeren”

Efficiëntie Efficiënt communiceren is voor Mobistar altijd van groot belang geweest, ook toen de markt evolueerde. Wat betekent dit? Rudy Vercammen: “Het verstandig inzetten van mensen en middelen. Efficiënt inzetten van onze netwerkcapaciteit is daar een voorbeeld van. Wij blijven uiteraard volop investeren in vaste netwerken, zoals recent met de overname van KPN Belgium Business. Door deze overname breiden wij ons nationale netwerk uit met met één van de grootste glasvezelnetwerken in België én beschikken we over datacenters waar klanten hun eigen it-infrastructuur kunnen plaatsen.” Roel Plasmans: “Ook de diensten boven op het netwerk vormen steeds meer een

geïntegreerd en uitgebreider geheel. Zo zag je een evolutie van vaste telefonie naar mobiele telefonie en van mobiel (het koppelen van individuen met elkaar) naar vloot (het koppelen van groepen mensen met elkaar). Op beide vlakken hebben wij een innovatieve positie ingenomen. Hetzelfde zie je nu met multimedia data die worden uitgewisseld via smartphones waarbij onze aanpak platform onafhankelijk is. Of het nu om BlackBerry, Nokia, iPhone of andere technologieën of toestellen gaat, wij mobiliseren mens en machine.”

als internet. Wij bieden de klant oplossingen aan die mobiele gesprekken, vaste gesprekken en internet- of dataverkeer bundelen. De klant krijgt een totaalpakket gepresenteerd en ontvangt hiervoor één factuur. Ook op dat gebied spelen we bij Mobistar nog steeds een voortrekkersrol. Net zoals we voorloper blijven in het aanbod rond mobiele datacommunicatie. We spelen in op het toenemend belang van e-mail en personal information management (PIM) op mobiele toestellen. Kijk maar naar de forse opmars van de smartphone zoals de iPhone met bijhorende applicaties. Of naar draagbare en tablet-pc’s die steeds vaker worden uitgerust met mobiel internet. Dat is geen toeval. Want bedrijven willen hun data mobiel maken. We zien dan ook een flinke opmars van mobiele bedrijfstoepassingen die tot doel hebben om bijvoorbeeld het verkoopsteam of technici op verplaatsing efficiënter te doen werken.” Lieven Vaes, Products & Services Marketing Manager:

Rudy Vercammen: “Bijvoorbeeld in het aanbieden van de One Office Packs die we aanbieden. In onze One Office Full Pack zit zowel mobiele telefonie, vaste telefonie

“Bundeling gebeurt overigens zowat in alle telecomoplossingen. Meer en meer applicaties zijn ipgebaseerd, en we kunnen nu bijvoorbeeld in de retailsector op één netwerk het telefoonverkeer, de betaaltransacties, de kassa- en stockgegevens, de beveiligingstoepassingen en de publiciteit samenbrengen.”

Twee voorbeelden van convergente oplossingen:

One Office Voice Pack

Hoe weerspiegelt zich die efficiëntie nog in jullie productengamma?

Bedrijf

Gratis onder collega’s

Extern

Voordelig tarief voor externe oproepen

Eén tariefplan voor vaste en mobiele telefonie bij Mobistar is voordelig, vereenvoudigt uw telecombeheer en garandeert een optimale communicatie tussen uw medewerkers binnen en buiten de bedrijfsmuren: uw medewerkers bellen elkaar gratis mobiel en vast. En voor externe oproepen genieten ze extra voordelige tarieven.


Een totaalaanbod

13

“Wij blijven voorloper in het aanbod rond mobiele datacommunicatie.”

Multisite en internationaal Een andere belangrijke evolutie is echter dat bedrijven en hun mensen zich niet langer op één locatie bevinden, maar wel op verschillende sites. Toch willen zij dat hun data ergens wordt opgeslagen. Wat is jullie antwoord hierop en hoe vinden we dat terug in jullie productengamma? “De evolutie naar vaste datacommunicatie is inderdaad belangrijk. Om verschillende kantoren en vaste en mobiele werknemers met elkaar te verbinden – in België en in het buitenland – maken we gebruik van een IP VPN-netwerk. Dat is een beheerde en veilige oplossing om informatie en toepassingen te delen over verschillende locaties. Elke vestiging wordt rechtstreeks op het Mobistar-netwerk aangesloten. We kunnen belangrijke bedrijfstoepassingen voorrang geven op minder kritiek dataverkeer dankzij Quality Of Services, of het datanetwerk integreren met een back-upoplossing in onze datacenters. Het lanceren van VPN voor mobiele data ligt trouwens in dezelfde logica.

Lieven Vaes:

“We hebben voor Belgische bedrijven en voor multinationals fleetoplossingen voor roaming. Bedrijven gevestigd in België kunnen gebruikmaken van de optie Roaming Fleet. Multinationals bieden we iVPN (international VPN) aan, in samenwerking met onze partners van Orange en Freemove. En belangrijk: bij dit alles denken we, samen met onze verschillende partners, mee met de klant; we geven hem meer keuzes en bouwen een oplossing op zijn maat.”

Roel Plasmans:

VESTIGING A

IP VPN Business Met IP VPN Business brengt u uw verschillende bedrijfsvestigingen zonder extra investeringen in één privé beveiligd netwerk samen. Uw IP VPN-netwerk is van het ‘any-to-any’type: alle sites kunnen rechtstreeks met elkaar communiceren. Er is geen centraal knooppunt en dat maakt uw netwerk veel minder kwetsbaar. Zo communiceren uw medewerkers voordeliger en werkt u productiever.

CE ROUTER

LAN

HOOFDVESTIGING

VESTIGING B

IP-VPN customer LAN

CE ROUTER

CE ROUTER

VESTIGING C

CE ROUTER

LAN

LAN


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

Klanten aan het woord

14


Klanten aan het woord

15

Samen met uw onderneming


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

16

Aan de basis van elke effectieve oplossing ligt een goed gesprek. De open uitwisseling van ideeën is de beste garantie voor sterke resultaten en vormt de basis voor de relatie van onderstaande ondernemingen met Mobistar. Ontdek hoe zij uit het convergent productportfolio van Mobistar dé oplossing op maat van hun bedrijf vonden, door aan te voelen, te begrijpen, te overleggen, te analyseren en te beslissen. De resultaten spreken boekdelen.

Samen met uw onderneming Het productportfolio van Mobistar bevat vier essentiële elementen: mobiele toepassingen, telefonie, internet en datanetwerken, onlosmakelijk verbonden in onze convergente oplossingen. Samen met uw onderneming gaan wij op zoek naar de perfecte combinatie voor uw behoeften. De volgende klanten vonden alvast hun oplossing. Ontdek welke oplossingen zij kozen en gebruik onderstaande figuur als leidraad. Mobiele toepassingen uiteraard want de toekomst is mobiel. Waar u ook bent, u wenst altijd toegang tot de collega’s, tot de gegevens van uw onderneming, … Telefonie is en blijft de basis voor vele gesprekken. In verschillende convergente oplossingen vervaagt de grens tussen vaste telefonie en mobiele telefonie door de gelijkschakeling van de tarieven. Mobistar bouwt voor zijn klanten betrouwbare datanetwerken uit om mensen, sites en machines met elkaar te verbinden. Internet vormt de basis voor vele bedrijfskritieke toepassingen. Een betrouwbare en beheersbare internetoplossing is dus cruciaal. Mobistar bouwt deze op maat van uw onderneming.


Klanten aan het woord

17

“Constructief en oplossingsgericht” Thomas Cook Belgium, marktleider in de Belgische reisindustrie, had een efficiënte telecomoplossing nodig en een partner die constructief meedacht. “We stonden voor de uitdaging om het callcenter – het kloppende hart van onze organisatie – beter te organiseren. Met de oplossing van Mobistar was het mogelijk om onze mensen in de shop snel en efficiënt in te schakelen als er oproepen binnenkwamen. Op die manier werd het callcenter virtueel uitgebreid, met een betere dienstverlening als resultaat.”, zegt it-manager Geert Sinnaeve.

Het team bleef nagenoeg onveranderd Thomas Cook Belgium werkt al sinds 2007 met Mobistar. Een toegewijd team van een accountmanager, een projectmanager, een servicemanager en een bidmanager staat klaar om Thomas Cook Belgium te helpen bij de telecommunicatie. “Maar wat nog mooier is, is dat het huidige team sinds de start nagenoeg onveranderd is gebleven, en dus heel goed op de hoogte van onze verwachtingen en behoeften. Het gaat niet enkel om de stabiliteit en de betrouwbaarheid van het netwerk, maar ook om een soepele samenwerking met de operator. We beschouwen Mobistar als een trouwe partner die met ons meedenkt en specifieke oplossingen aanreikt.” www.thomascook.be & www.krachtengebundeld.be

Geert Sinnaeve IT Manager Thomas Cook

“Snel en efficiënt” “Communicatie is in onze sector van levensbelang”, stelt dokter Jan Christiaen, gedelegeerd bestuurder van Falck Ambuce. “Tot voor kort gebeurde de dispatching grotendeels via de mobiele telefoon. Als er een oproep binnenkwam, werd de informatie doorgebeld naar de ambulanciers, die vervolgens allerlei formulieren invulden met gegevens over de rit en de patiënt. Daarna werden die data manueel in ons systeem ingevoerd. Al bij al een bijzonder omslachtige procedure, die bovendien tot communicatiefouten kon leiden.”

Meedenken en op onze noden anticiperen

D r . Jan C hristiaen Gedelegeerd bestuurder Falck Ambuce

Mobistar had in het verleden al laten zien dat ze met ons meedenken en op onze noden anticiperen. Samen met hen evolueerden we naar een hightechsysteem waarbij we gebruik konden maken van mobiele datatransmissie. Niet alleen de centrale, maar ook elke ambulance is nu uitgerust met een computer. Centrale en wagen wisselen voortdurend data met elkaar uit. Oproepen tot interventie worden nu snel en efficiënt afgehandeld. Dat is goed voor de patiënten én voor ons. Dankzij ons nieuwe systeem kunnen we bijvoorbeeld berekenen wanneer we precies ter plaatse zullen zijn. Bovendien krijgen de wagens automatisch de routebeschrijving door wanneer de centrale de opdracht doorgeeft. Dat zijn allemaal dingen die een groot verschil maken, zowel in efficiëntie als wat de kosten betreft.” www.ambuce.be & www.krachtengebundeld.be


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

18

“ We werken als één team samen” Met dertienduizend hectare is Antwerpen een van de grootste havens in de wereld. Duizend zeshonderd medewerkers van het Havenbedrijf Antwerpen staan in voor de tientallen bruggen, sluizen, kranen en dokken. Om hun werk te vergemakkelijken, werden de afgelopen jaren vlot gsm’s, vaste telefoons, internetaansluitingen en datalijnen in gebruik genomen. Robert De Maere, hoofdingenieur ­Technische dienst: “Als je zo’n grote opper­vlakte te controleren hebt, zijn gsm’s ­onmisbaar. Maar zeker in combinatie met vaste telefonie kunnen gsm’s de kosten op een nauwelijks voorspelbare manier doen toenemen. We werkten met talloze gsmtoestellen en verschillende operatoren, waardoor we hoge interconnectiekosten hadden. Om terug greep te krijgen op de kwaliteit, de kosten en onze communicatie­ structuur, schreven we een ‘offerte­ aanvraag’ uit.”

De basis: een goede analyse “De ­analyse van Mobistar omvatte een uitgebreid ­financieel luik en een allesomvattend technisch luik en gaf ons inzicht in de aard van het gsm-gebruik: wie belt naar wie, wanneer, en wat zijn de kosten. Op basis van de analyse stelde Mobistar een voordelige oplossing voor die ons een ­uitermate ­controleerbare omgeving bood. Mobistar haalde zo het basiscontract voor vaste telefonie, mobiele tele­fonie en ­internet binnen. Daarna was het vooral een kwestie van snel en efficiënt omschakelen. Dat viel goed mee.

Robert De Maere:

De omschakeling We hebben 350 simkaarten vervangen en zijn tijdens de hele operatie permanent beschikbaar geble­ven. Mobistar had alles goed voorbereid.

Robert De M aere Hoofdingenieur Technische dienst Havenbedrijf Antwerpen

Gedurende drie dagen zetel­den ze op drie ver­schillende locaties in het Haven­ bedrijf. Iedereen kwam langs met zijn gsm, de gege­vens werden van de oude naar de nieuwe simkaart gekopieerd, en ieder­een werd individueel gebrieft over de ­veran­deringen.” Robert De Maere: “We hebben gekozen voor de eenvoud van één operator. Vroeger hadden we verschillende operatoren voor vaste telefonie, mobiele telefonie en internet. De gebundelde oplossing van Mobistar betekende een onmid­ de­l­lijke daling van de communicatiekosten en een verbetering van de dienstverle­ning.

We bellen mobiel en vast met Mobistar en dat doen we binnen onze eigen vloot tegen scher­­pe vloottarieven. Een belang­rijke bespa­ring. Ook de dienstverle­ ning is sterk. We hebben één servicemanager bij ­Mobistar en krijgen dedicated support. We werken als één team samen en zoeken samen naar creatieve oplos­ singen. Die creati­viteit is er van bij het begin ­geweest. Belangrijk, want onze communicatie blijft evolueren.” www.portofantwerp.com & www.krachtengebundeld.be


Klanten aan het woord

19

Kranen met MaTMa E rik Van Audenrode Bestuurder Van Der Spek nv

en efficiënt reageren. De MaTMa-oplossing van Mobistar speelt hierbij een cruciale rol. Een veertigtal kranen werden met een MaTMa-kaart uitgerust. We kunnen onze kranen nu op een afstand volgen. Als er iets misloopt met een kraan, krijgen we een automatische foutmelding in onze centrale in Ternat. Kunnen we het probleem niet direct telefonisch oplossen, dan weet de technicus alvast welke vervangstukken hij mee moet nemen.”

Het comfort van één gesprekspartner Van Der Spek nv verkoopt, verhuurt en onderhoudt allerhande bouwmachines, waaronder torenkranen. Twee jaar geleden besloot het bedrijf Machine To Machine (MaTMa) in te zetten voor het beheer van zijn nieuwe torenkranen. mobile

tel

Erik Van Audenrode, bestuurder Van Der Spek nv: “Een kraan is een machine en machines kunnen stukgaan, dat weten onze klanten ook. Als een torenkraan hapert, is het voor de klant vooral belangrijk dat we professioneel

De installatie van de simkaarten valt ook heel erg mee. Zouhair Ben El Ghali, it-verantwoordelijke: “Mobistar levert ons de kaarten vaak al de volgende dag of ze worden telefonisch geactiveerd, zodat we de dag zelf al aan de slag kunnen”. En hij vervolgt: “Wij hebben bij Mobistar het comfort gevonden van een gesprekspartner! Mobistar kent onze noden, weet in welke richting we willen gaan. Wij zien elkaar elke zes maanden. We bespreken toekomstige investeringen. Deze vertrouwensrelatie vinden wij cruciaal.” www.vanderspek.be & www.krachtengebundeld.be

“Kortrijk, het best tussen 16 en 18u.” Om meer controle te hebben over het rendement van de drank- en snackautomaten, investeerde Drink-O-Mat in een machine to machine-toepassing (MaTMa). Zaakvoerder Filip Pauwels: “Mobistar was de enige mobiele operator die precies wist wat we nodig hadden. Na de installatie in de modems van de verkoopsautomaten was de activering dezelfde dag al in orde. De Mobistar-verantwoordelijke zei nog: ‘Geef gerust een seintje als er problemen zijn, maar ik verwacht het niet.’ En werkelijk, in een-twee-drie werkte alles perfect”, zegt Filip Pauwels. “Ongelooflijk wat we nu allemaal te weten komen over elke verkoopsautomaat: productspecifieke verkoopscijfers, foutmeldingen, piekmomenten, … Zo rendeert een verkoopsautomaat op een perron in Kortrijk het best tussen 16 en 18 uur. Dan moet de automaat optimaal gevuld zijn. Deze informatie kwamen we vroeger nooit te weten. Dat resulteert in een enorme tijdswinst en een schat aan informatie voor ons én voor de klant. Ik ben alvast overtuigd: hier gaan we nog veel plezier aan.” mobile

tel

www.drinkomat.be & www.krachtengebundeld.be

F ilip Pauwels Zaakvoerder Drink-O-Mat


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

20

“Mobistar en de NMBS-Groep op hetzelfde spoor” data

“De NMBS-Groep zoekt voortdurend oplossingen om de veiligheid en doeltreffendheid van het bedrijf te verbeteren.”

Mobistar, telecompartner sinds 2003 Giovanni Palmieri, General Manager bij ICTRA: “De NMBSGroep vertrouwde al haar oproepen naar vaste en mobiele lijnen toe aan Mobistar. Dit betekent liefst 20.000 geactiveerde simkaarten in de onderneming. Mobistar verzekert daarnaast ook de beveiligde transfer van gegevens in een systeem dat via gps locomotieven en mobiele terminals voor het personeel lokaliseert.”

Sms’en is essentieel “Vóór hun werkdag nemen de treinbegeleiders en -bestuurders via sms contact op met een dienst die hun, na identificatie, hun werkpost aanwijst. Ook voor het informeren van de reizigers gebruikt men sms’en. ”

Mobistar is driemaal bij de winnaars Voor Giovanni Palmieri, General Manager bij ICTRA (ICT for Rail), heeft de operator drie grote voordelen: “De gsm-dekking is groot en Mobistar engageert zich om die langs de spoorlijnen nog te versterken. Niet onbelangrijk voor onze personeelsleden én voor de reizigers die zo genieten van een goede communicatiekwaliteit op onze treinen. Daarnaast garandeert Mobistar ons een doorslaggevend financieel voordeel. Tot slot reageert Mobistar adequaat op onze behoeften en staan zijn medewerkers altijd voor ons klaar. Mobistar heeft een luisterend oor en rust niet op zijn lauweren. Al hun personeelsleden spannen zich in om een optimale dienstverlening te garanderen.” www.nmbs.be & www.krachtengebundeld.be

Giovanni Palmieri General Manager ICTRA


Klanten aan het woord

21

“Proactief inspelen op onze behoeften” Een onderneming, twee vestigingen: de ene in Braine-l’Alleud, de andere in Anderlecht. Dan komt een efficiënte communicatie goed van pas. Een van de oplossingen? De integratie van vast en mobiel. Zo kunnen alle medewerkers gemakkelijk met elkaar communiceren. “Mobistar installeerde in elke vestiging een verbinding voor vaste telefonie (PRA – primary rate access) waarmee je met alle mobiele netwerken in België communiceert”, zegt Eric Browaeys, vicepresident Human Resources bij UCB Pharma. “Daarnaast ontwikkelden we een redundantieoplossing. Heeft een van de PRA’s moeilijkheden? Dan schakelen we de volledige communicatie tussen gsm’s over naar onze andere vestiging.” internet

je al die oproepen op een afzonderlijke factuur bij je thuis.” Eric Browaeys besluit enthousiast: “Ik vind dat Mobistar heel proactief inspeelt op onze behoeften.” www.ucb.com & www.krachtengebundeld.be

Invoice Split : een sterk gewaardeerde service “800 medewerkers hebben een gsm voor professioneel gebruik. We volgden een heel strikt beleid dat het privégebruik van deze gsm’s verbood”, herinnert Eric Browaeys zich. “Deze situatie was niet erg praktisch voor onze medewerkers. Daarom opteerden we voor een gedeeld systeem dat professionele en privégesprekken van elkaar onderscheidt. Invoice Split biedt een echte meerwaarde! En het systeem is heel eenvoudig en transparant. Je hoeft alleen een 8 in te tikken vóór elk privégesprek. Dan ontvang

E ric Browaeys Vicepresident Human Resources UCB Pharma

“Transparant werken” Elke dag verzamelen een tiental erkende ophalers van de vzw Valorfrit frituurolie en -vet bij professionele gebruikers, zoals restaurants, hotels en snackbars. De ophalers registreren de inzamelgegevens: type en hoeveelheid afval, datum en locatie. Xavier Lhoir, manager van Valorfrit: “Vroeger gebeurde dat op papier. Niet meteen de meest betrouwbare manier. We hadden nood aan een nieuwe, handige en vooral betrouwbare werkwijze. Mobistar heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot het welslagen van dit project door het opzetten, samen met ons, van een mobiel dataproject. De ophalers kunnen nu de inzamelgegevens op een smartphone invoeren, elektronisch laten ondertekenen door de klant en doorsturen naar de server van Valorfrit. Zowel de ophalers als Valorfrit kunnen alle geregistreerde gegevens veilig raadplegen. Dat is belangrijk, want we moeten transparant werken en de overheidsdiensten correcte en volledige cijfers kunnen voorleggen. Iedereen is erg tevreden over deze service.” data

X avier L hoir Manager Valorfrit

www.valorfrit.be & www.krachtengebundeld.be


UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

22

“Werkbare roamingformules bij Mobistar” Met honderd productiesites, van Spanje tot Rusland, en een wereldwijd commercieel netwerk is AGC Glass Europe een Europese leider in de productie van vlakglas voor de bouw- en automobielsector en de sector van de zonnetoepassingen.

ons erg stroef werken. Nu zijn er per geografische belzone drie duidelijke tarieven: een voor internationale uitgaande oproepen, een voor roaming in en een voor roaming out, ongeacht of we bellen met vaste of mobiele nummers en ongeacht de buitenlandse operator.”

Beheersen van roaminguitgaven

Ook voordelig binnen België

Pierre-Olivier Debordes, purchaser bij het departement Procurement van AGC Glass Europe: ‘‘Onze ingenieurs en technici verplaatsen zich elke dag naar de buitenlandse productie-eenheden. Van op de fabrieksvloer moeten zij rechtstreeks kunnen communiceren met hun collega’s in Brussel en in de andere sites in Europa. Dit drukke internationaal telefoonverkeer is een niet onbelangrijke uitgavenpost in ons budget.” Ze zochten een oplossing en vonden die bij Mobistar. “Met dekking in meer dan 210 landen, roamingcontracten met meer dan 500 buitenlandse operatoren en interessante beltarieven, was Mobistar een zeer geschikte kandidaat. Mobistar begrijpt als geen ander dat een bedrijf van onze schaalgrootte voor roamingtarieven werkbare formules nodig heeft. Abonnementsformules of formules met een beperkt aantal belminuten zouden bij

“Mobistar bood ons een fleetformule aan. Daarmee werd ook onze binnenlandse interne communicatie voordeliger. AGC Glass Europe telt een twintigtal sites in België, waaronder de Centraal-Europese hoofdzetel. Met deze formule bellen onze medewerkers in België elkaar nu vrijwel gratis, zowel naar vaste als naar mobiele lijnen. Met een vloot van 1.200 simkaarten betekent dit toch een besparing.” “De contacten met de account- en de servicemanager van Mobistar lopen erg goed. We wisselen informatie uit tijdens driemaandelijkse meetings. Mobistar heeft oor voor onze behoeften en biedt elke keer een gepaste oplossing.” www.agc-glass.eu & www.krachtengebundeld.be

P ierre -O livier Debordes Purchaser bij het departement Procurement van AGC Glass Europe


Klanten aan het woord

Van bol naar bol

23

H enri Simons , Directeur vzw Atomium

De opvallende vorm van het Atomium, het symbool van België, maakt van een efficiënte communicatie tussen de medewerkers een hele uitdaging. Directeur Henri Simons: “We kunnen elkaar niet even iets toeroepen, van de ene bol naar de andere.”

Vaste en mobiel telefonie gebundeld “Alle medewerkers in het Atomium zijn uitgerust met een mobiele telefoon of een vaste telefoon. Sommigen hebben ook internet tot hun beschikking. Daarnaast zijn er enkele medewerkers die veel op de baan zijn en uiteraard veel bellen met hun gsm. Omdat we verstandig moeten omspringen met ons budget, besloten we op een bepaald ogenblik offertes aan te vragen bij verschillende telecombedrijven en de prijzen te vergelijken. Zo zijn we bij Mobistar terechtgekomen. De accountmanager stelde een uiterst gedetailleerde offerte op met de combinatie van vaste telefonie en mobiele telefonie in één tariefplan, One Office Voice Pack. De grootste verandering is dat alle gesprekken binnen het bedrijf nu gratis zijn, zowel mobiel als vast. Voor een bedrijf waarin zoveel gebeld wordt als bij ons is dat een enorme besparing. We geven nu tot 50 % minder uit dan vroeger. En we krijgen nog maar één factuur voor beide diensten samen.” “De kwaliteit van het netwerk is uitstekend. Dat heeft de accountmanager uitvoerig getest. Ik zie nog voor me hoe hij met een gsm in de hand het hele Atomium rondliep om aan te tonen dat het bereik overal even goed was.” www.atomium.be & www.krachtengebundeld.be

Bundel de krachten met Uw onderneming &Mobistar Telecomoplossingen renderen het best als ze aansluiten bij de behoeften van uw onderneming. Daarom bieden we met UW ONDERNEMING &Mobistar producten en diensten aan, en vooral een andere aanpak. De kern hiervan is dat we samen met u de schouders onder uw project zetten, waardoor de specifieke behoeften van uw bedrijf op de eerste plaats komen. Zo zullen uw investeringen renderen. Laten we elkaar dus ontmoeten. Laten we praten, ideeën uitwisselen, begrijpen, handelen.

Surf naar www.krachtengebundeld.be


Mobistar Business Solutions © 2010 Mobistar, alle rechten voorbehouden. Mobistar is een gedeponeerd merk. De in deze brochure vermelde merknamen zijn handels- of geregistreerde merken en zijn de eigendom van hun respectieve fabrikanten. De eigenschappen van de vermelde producten en diensten kunnen zonder voorafgaande verwittiging veranderd worden. Mobistar kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vergissingen bij het opmaken en drukken van deze uitgave. Realisatie: Cypres / Sign’

ZIEN / OPMERKEN / BEGRIJPEN / INNOVEREN / HANDELEN UW ONDERNEMING alle krachten gebundeld

Mobistar stelt voor  Uw Onderneming &Mobistar

De diensten. Deze zorgen voor een oplossing aangepast aan uw behoeften. Hoe ?

Een professioneel platform dat producten en diensten aanbiedt en vooral een andere benadering.

Bundeling van alle krachten. Om uw noden en plannen perfect te begrijpen, bundelen we het best de krachten. Als we samen de schouders onder uw project zetten, zullen uw investeringen in telecom echt renderen. Laten we elkaar dus ontmoeten. Praten. Van gedachten wisselen. Surf naar www.krachtengebundeld.be

De producten. Vaste en mobiele telefonie, internet, vaste en mobiele datacommunicatie. Kortom, een totale telecomoplossing.

MOBIEL / VASTE TELEFONIE / DATANETWERKEN / INTERNET

M Magazine NL  

Specil edition

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you