Page 1

Sint-Jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge

Naam: Stijn Van Dingenen Klas: 6MO2 Nummer: 13 Coach: dhr. Decock

2017-2018

GeĂŻntegreerde Proef


Sint-Jozefsinstituut Handels- en toerismeonderwijs Zilverstraat 26 8000 Brugge

Naam: Stijn Van Dingenen Klas: 6MO2 Nummer: 13 Coach: dhr. Decock

2017-2018

GeĂŻntegreerde Proef


1

1 Voorwoord Mijn naam is Stijn Van Dingenen. Ik ben negentien jaar en student Marketing en Ondernemen aan het Sint-Jozefsinstituut in Brugge. Dit jaar kregen wij de opdracht doorheen het schooljaar taken te maken voor onze geïntegreerde proef. De geïntegreerde proef bestaat er uit om te kijken wie klaar is voor de stap naar het hoger onderwijs. Onze bedrijf speelde een grote rol in het maken van deze gip en veel van onze taken waren gelinkt aan ons bedrijf. De firma waar ik eerst financieel directeur was en later technisch directeur, heette Wake&Break. Buiten onze minionderneming waren er nog twee andere ondernemingen genaamd Up’Size en Gusto del Mundo. Er zijn heel wat mensen die ik zou willen bedanken voor hun hulp en steun bij het verwezenlijken van deze opdracht. Allereerst de directie, mevrouw G. Brys en mevrouw B. Anseeuw. Ten tweede bedank ik de heer H. Decock voor zijn leerrijke inbreng in onze minionderneming. Ik wil ook alle leerkrachten die ons begeleid hebben doorheen het jaar bedanken. Met name de heer J. Vandaele, mevrouw D. Vandewalle, mevrouw E. Deparcq, mevrouw E. Van Hecke en de heer C. De Smet. Als laatste wil ik ook Vlajo bedanken voor de kans die wij kregen om ervaring op te doen als echte ondernemers. Link naar Issuu: issuu.com/stijnvandingenen


2


3

2 Inleiding Dit eindwerk is een verzameling van taken die wij doorheen dit schooljaar gemaakt hebben. Alles is aanwezig van de uitnodiging van onze eerste aandeelhoudersvergadering tot een prijsaanvraag. Onze gip houdt niet alleen de minionderneming in, ook belangrijke vakken zoals Nederlands, Frans, Engels, Duits, bedrijfseconomie en informatica komen rijkelijk aan bod. Veel van de leerstof die wij in het vijfde werden aangeleerd, werd dit jaar in de praktijk omgezet. Wij leerden onze marketingmix te maken aan de hand van de vier P’s. Prijs, product, promotie en plaats. De vakken bedrijfseconomie en Engels werden voor de gipopdrachten samengevoegd in een grote opdracht die in 2 delen werd verdeeld. Het doel van deze vakken is om een bedrijf op te richten en daarvoor een volledig businessplan te schrijven in het Engels. In het eerste deel werd een ruim beeld gevormd van je eigen idee. In het tweede deel werd een dieper en concreter plan uitgewerkt. Door de leerkracht van het vak bedrijfseconomie werd de inhoud van de Nederlandstalige cv en motivatiebrief beoordeeld samen met het sollicitatiegesprek. Het vak Nederlands was vooral taalgericht. Het schrijven van een brief naar de aandeelhouders om ze uit te nodigen voor de eerste aandeelhoudersvergadering. Hier werden de taal en de inhoud gecontroleerd. We maakten daarbij gebruik van de NBN-normen. Het schrijven van het voorwoord en de inleiding hoorden ook bij dit vak. Voor het vak Frans was de eerste taak een reclamecampagne te maken voor de producten van je minionderneming. Het einddoel was deze dan voor te stellen in een originele, zakelijke presentatie. Voor Engels werd de taal en inhoud van de cv en motivatiebrief in het Engels beoordeeld. De regels van de Engelse taal waren hier van toepassing. Voor het vak Duits werd een Duitstalige cv gemaakt. Daarna schreef je een aanvraag naar een Duitstalig bedrijf. Voor het vak informatica waren de taken vooral qua lay-out zeer belangrijk. Bij de aandeelhoudersbrief werd een aandeelhouderskaart bijgevoegd met een QR-code. Er werd ook een sollicitatieapp ontwikkeld en een sollicitatiefilmpje. Dit alles werd samengevat in deze gipbundel met een daaropvolgende conclusie.


4


5

3 Inhoudsopgave 1

Voorwoord ...................................................................................................................................... 6

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 3

3

Inhoudsopgave ................................................................................................................................ 5

4

Overzicht bijlagen ............................................................................................................................ 7

5

Bibliografie....................................................................................................................................... 9 5.1 Boeken ........................................................................................................................................... 9 5.2 Links ............................................................................................................................................... 9

6

Deelopdrachten ............................................................................................................................. 11 6.1

Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering................................... 11

6.2

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering .............................................................................. 12

6.3

Starting up your own business .............................................................................................. 13

6.4

Une campagne publicitaire ................................................................................................... 14

6.5

Sollicitatiebrief en CV ............................................................................................................ 16

6.6

Sollicitatiegesprek ................................................................................................................. 16

6.7

Geschäftsbrief (Anfrage) ....................................................................................................... 17

6.8

Businessplan .......................................................................................................................... 18

7

Conclusie ....................................................................................................................................... 27

8

Bijlagen .......................................................................................................................................... 28 8.1

Bijlage 1 – Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................ 28

8.2

Bijlage 2 – Starting up your own business ............................................................................. 32

8.3

Bijlage 3 – Sollicitatiebrief en CV Nederlands ....................................................................... 34

8.4

Bijlage 4 – Sollicitatiebrief en CV ........................................................................................... 36

8.5

Bijlage 5 – CV Frans en Duits ................................................................................................. 40


6


7

4

Overzicht bijlagen

Bijlagen Bijlage 1 – uitnodiging aandeelhoudersvergadering - p. 28-30 Bijlage 2 – Starting up your own business – p. 31-33 Bijlage 3 – Sollicitatiebrief en CV Nederlands – p. 34-35 Bijlage 4 – Sollicitatiebrief en CV Engels – p. 36-37 Bijlage 5 – CV Frans en Duits – p.41-42


8


9

5 Bibliografie 5.1 Boeken Devriendt, D. (2013) Word 2013-deel 1-basis. Oostkamp: www-soft GCV Devriendt, D. (2013) Word 2013-deel 2-gevorderd. Ooskamp: www-soft GCV Deparcq, E. (2015-2016) Businessplan.s.l.:s.e. Heyvaert, F. Van de Cruys, V. Van de Sijpe, P. Van Doorne, O. (2013) Handelzes- module 8. S.l.: De Boeck. Raes, MA. & De Clerq, F (2009) Grammaire Trajet. s.l. : Pelckmans Vandaele, J. (s.d.) BAANbrekend Vandaele, J. (s.d.) Voorwoord en inleiding Vandaele, J. (s.d.) Motivatiebrief en CV n.n. (2012) Handleiding My taggle n.n. (2014) Mistral T6 plus. S.l. : Pelckmans

5.2 Links http://mini.jozefienen.be http://mytaggle.nl/


10


11

6 Deelopdrachten 6.1 Online aankoop aandeel en registratie aandeelhoudersvergadering Voor de minionderneming hebben we aandelen verkocht zodat we een stevig startkapitaal hadden om te beginnen. Met dit geld konden we producten aankopen en decoratie kopen. De stand konden we zelf in elkaar steken met eigen producten.

Een aandeel kopen was zeer eenvoudig met dank aan de leerkrachten van het vak informatica. Zij hebben een eenvoudige site gemaakt waarop je je aandeel kon aankopen van een van de 3 mini’s die je kon herkennen aan hun logo’s.

Wanneer u op ‘aandeel kopen’ klikt, kunt u uzelf registreren als aandeelhouder. U kunt maar éénmaal aandeelhouder worden van een mini en elk aandeel kost 10 euro. U maakt een keuze van de onderneming en vult uw gegevens in. Hierna kon u de gegevens versturen en werd je officieel aandeelhouder van onze mini.

Link: http://mini.jozefienen.be


12

6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering De volgende stap was het ontwerpen van een uitnodiging voor onze aandeelhoudersvergadering op 25 oktober 2017 om 19:30 in Tabigha van het Sint-Jozefsinstituut. De uitnodigingen werden gepersonaliseerd voor elke aandeelhouder. Dat wil zeggen dat op elke brief de naam van de aandeelhouder stond. Deze brieven werden samengesteld voor het vak Nederlands en informatica. Door de registratie op de site http://mini.jozefienen.be hadden we een goed beeld over hoeveel leden we ongeveer konden verwachten. Er werden 2 brieven opgemaakt, afhankelijk van hun keuze of onze aandeelhouders aanwezig gingen zijn of niet aanwezig op de aandeelhoudersvergadering. In deze brief werd de planning voor de avond voorgesteld. De brief had een gepersonaliseerde QR-code die een rechtstreekse toegang gaf naar de site om de gegevens te controleren indien er tijdens het intypen van de gegevens een fout zou gebeurd zijn. Bij elke uitnodigingsbrief zat een aandeelhouderskaart. Deze kaart werd ook gepersonaliseerd voor elke aandeelhouder met een barcode zoals u in bijlage zult kunnen zien. Deze barcode werd gescand bij het aankomen op onze aandeelhoudersvergadering. De uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering kunt u terugvinden in bijlage 1.


13

6.3 Starting up your own business Beside starting our mini enterprise, there was still a big task waiting for us. For the courses English and economics we had to found a fictive dream business. I chose for an accounting company. After finding an enterprise, you also had to note the practical issues. For this info I have used an accountant/ tax specialist. You can find my start up in enclosure 2.


14

6.4 Une campagne publicitaire In een groep van twee moesten we een reclamefilmpje maken over een product van onze minionderneming. Deze reclame moest gemaakt worden voor het vak Frans. Hier hebben we een affiche en een slogan bij gemaakt om reclame te maken voor onze chocosticks. Hier kunt u onze affiche en ons scenario van het filmpje terugvinden en twee beelden ervan.


15


16

6.5 Sollicitatiebrief en CV Nadat ik het eerste trimester actief was geweest als financieel directeur in de minionderneming, moest iedereen solliciteren voor een nieuwe functie. Dit gebeurde aan de hand van een sollicitatiebrief en CV die we moesten maken om een nieuwe functie binnen de onderneming te verkrijgen. Deze CV werd opgesteld in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. Bovenaan de CV kunt u een QR-code terugvinden die gelinkt is met mijn digitale appsite: http://www.mytaggle.nl/2412088351 waar u ook mijn sollicitatiefilmpje kunt bekijken. Het sollicitatiefilmpje kunt u ook raadplegen op; https://www.youtube.com/watch?v=Df38QGyJeE&t=11s. De volledige Nederlandse versie van mijn CV en sollicitatiebrief kunt u vinden in bijlage 3. De Franse, Engelse en Duitse kunt u vinden in bijlage 4 en 5.

6.6 Sollicitatiegesprek Op 16 januari vond er een sollicitatiegesprek plaats om een nieuwe functie binnen de minionderneming te bemachtigen. Mevrouw Van der Meersch, ter vervanging van de heer Decock, de heer Vandaele, mevrouw Declerck en mevrouw Vandewalle waren de jury. Toen was mijn functie financieel directeur en ik ging opnieuw solliciteren voor deze functie. Helaas waren er voor deze functie meerdere kandidaten dus werd iemand anders verkozen wegens nodige wissel. Mijn nieuwe functie binnen onze onderneming werd technisch directeur.


17

6.7 Geschäftsbrief (Anfrage) Wake&Break Zilverstraat 26  8000 Brügge Tel.: 050 33 19 43 www.wakeandbreak.be

't Karakske Geert Nemegeer Schoolstraat 38 8800 Roeselare Belgien Brügge, 8. Mai 2018

Anfrage Katalog Sehr geehrte Herr Nemegeer, wir sind eine Schulfirma aus Brügge, Belgien genannt Wake&Break. Unsere Schülfirma verkauft Fruchtsäfte und Schokolade, insbesonders Schokosticks, Schokopasta... Nach dem Besuch Ihrer Webseite sind wir an Ihren Waren interessiert. Können Sie uns bitte einen ausführlicheren Katalog zusenden? Teilen Sie uns bitte auch mit was die Liefer- und Zahlungsbedingungen sind? Was ist Ihr Angebot, wenn wir monatlich 30 Schokosticks bestellen? Vielleicht nehmen wir das Angebot am besten mit Ihrem Vertreter durch. Wir freuen uns schon auf Ihre baldige Antwort. Vielen Dank im Voraus

Mit freundlichen Grüßen

Wake&Break Stijn Van Dingenen (technischer Direktor) stijn.van.dingenen@sintjozefbrugge.be


18

6.8 Businessplan Our last task of the year was to complete our dream company. My own accounting company. This was the task where you completed your task of starting up your own business. My company was called Stijn’s accounting company. See next page for my businessplan.


19

Young entrepreneur giving accounting support to start-ups!


20

Executive Summary

Business model: As a young entrepreneur, I have the best knowledge of the struggles that young starters have with their administration as a start-up. I’m well positioned to help them with their struggles, which I see as opportunities. To be known on the market in this area, I will set up an information campaign with social media. Of course, I will also go to social events of young networking groups (e.g. JCI (Junior Chamber International) and other young potential organizations at Voka, Unizo and others). Competitors: My competitors are mainly the well-established accounting firms (chartered IAB and BIBF professionals), but I will excel in this niche part of the market of young start-ups. As a starter, I will have a good knowledge and a competitive price. Regulation of the accounting profession: To provide external accounting services, you need to be allowed by one of the two Belgian Accounting Bodies (Belgian Institute of Accounting Professionals and tax experts (BIBF) and Institute of Accountants and tax advisors (IAB)). For this reason, I will start the traineeship. During this period (maximal 36 months), I will work on own files and files of the company of the trainee supervisor at the BIBF. Self-employed person versus company structure: At the start of the company, I will be a self-employed person during the period of the traineeship.

Elevator Pitch

The administration as a start-up isn’t always easy and I have the best knowledge of these struggles as a young entrepreneur. This puts me in a position to help them very accurate, which is an opportunity for me. The range of products I will sell are: - Organising accounting services and advice - Assisting taxpayers in the fulfilment of their tax obligations; representing taxpayers


21

Products and services The range of products offered are - Organising accounting services and advice - Assisting taxpayers in the fulfilment of their tax obligations; representing taxpayers The advisory role of the accounting and tax professional: - Upon start of a business or a company - Upon the preparation of a business plan - Upon the evaluation of a company and its shares - Concerning company law - Concerning taxation - Concerning social matters - Concerning management of a company, or for companies in trouble - Concerning environmental legislation - Concerning in the legal statue of a business and succession - In the area of obtaining premiums, subsidies of compensation

The market I will excel in this niche part of the market of young start-ups. As a starter, I will have a good knowledge and I will also offer competitive price. To be known on the market in this area, I will set up an information campaign and social media. Of course, I will also go to social events of young networking groups (e.g. JCI (Junior Chamber International) and other young potential organizations at Voka, Unizo and others). The other competitors on the market are mainly focused on the already well started businesses. That is where I will distinguish myself from the other competitors in the market.


22

Market analysis

From the moment I have approval by the Executive Chamber of the BIBF, I am allowed to work:  On my own files;  On files of the trainee supervisor. I see opportunities in this line of business, because within the current chartered accounting professionals, there are a lot of people that will retire in the upcoming years, considering the baby boom generation after World War II. The accounting profession is changing to an expert role, where easy tasks will be performed by robotics within finance. This means that the easy tasks will disappear, but for the experts there will always be a market to work on. I am an IT-literate professional. Within the segment that I would like to work on, I understand my customers well, as I am also a starter.

Marketing strategy

Promotion To become well known on the market, Campaigns and social media will be set up. Of course, social events of young networking groups (e.g. JCI (Junior Chamber International) will also be attended. Price As I am a young starter, the hourly fee will be set below the pricing of the trainee supervisor. This pricing strategy is in line with the customer sector that I will work in (e.g. start-ups), and will be maintained during the traineeship. I will set my hourly fee below the pricing of the trainee supervisor. This strategy of pricing will be in line with the customer sector that I’ll be in. This wil be maintained during the traineeship.


23 Product The range of products I will offer are: - Organising accounting services and advice - Assisting taxpayers in the fulfilment of their tax obligations; representing taxpayers The accounting and tax professional has also an advisory role: - Upon start of a business or a company - Upon the preparation of a business plan - Upon the evaluation of a company and its shares - Concerning company law - Concerning taxation - Concerning social matters - Concerning management of a company, or for companies in trouble - Concerning environmental legislation - Concerning in the legal statue of a business and succession - In the area of obtaining premiums, subsidies of compensation Place For the location, I have looked for a place that is easy accessible and has a central location. As a starter it is difficult to acquire a loan at the bank. So I opted for renting the place. This place can afterwards also be bought after growth of the business. This property is located in the centre of Bruges.


24

Competitor analysis

Operations and logistics

During the first year of operations, the operational costs will be reduced. This will be case, because I will use the same infrastructure of the trainee supervisor. Operational costs will be focused on : - IT (hardware & network); - rent for the place where the company will be located; - Operational costs of the house - Office supplies - Costs in relation to the profession (membership fee, trainings,‌) Logistic costs will compose of: For logistic purposes, I will need a car that I will rent (estimated cost: EUR 500) and fuel.


25

Cost and pricing strategy

As I am a young starter, the hourly fee will be set below the pricing of the trainee supervisor. This pricing strategy is in line with the customer sector that I will work in (e.g. start-ups), and will be maintained during the traineeship.

Financial forecast

In the spreadsheet above you will find my financial predictions for the first two years in business.


26

The investments are shown above. Furniture and material will be written off in 10 years. The website and equipment will be written off in five years, Machines over three years.


27

7 Conclusie De gip was een heel interessant gegeven. Door de talrijke opdrachten werden we klaargestoomd voor een succesvolle en toekomstige carrière, niet alleen in theorie maar ook in de praktijk leerden we zeer veel bij en konden we steeds rekenen op onze vakleerkrachten. Door de vele taken leerden we ook omgaan met deadlines die je moet kunnen halen, die later ook zeer belangrijk zullen zijn. Er kwamen heel wat nuttige deelopdrachten aan bod, maar de meeste taken met het oog op de toekomst zijn de CV’s, sollicitatiebrieven en het sollicitatiegesprek. Als we later zullen solliciteren zullen we deze ervaring goed kunnen gebruiken. Deze taken waren ook in verschillende talen en zo konden we hier ook onze zakelijke woordenschat die we geleerd hadden gebruiken. Hier zag je direct waarom we deze zakelijke woordenschat leren. De minionderneming was onze grootste uitdaging dit jaar. Ik heb door dit soort onderneming geleerd hoe ik met collega’s op het werk zal moeten omgaan, welke karaktertrekken ze ook hebben. Hier leerde ik ook hoe je omgaat met de stress op het werk en wat er zich allemaal afspeelt op de werkvloer in wat wij niet zien achter de schermen. Op 24 mei is onze laatste aandeelhoudersvergadering. Hier kunnen we onze onderneming met de gepaste trots afsluiten. We zullen dan ook met plezier een deel afstaan aan ons goede doel: Make-AWish Foundation. Door al deze ervaringen die ik heb opgedaan kan ik met een gerust hart de stap naar het hoger onderwijs zetten.


28

8 Bijlagen 8.1 Bijlage 1 – Uitnodiging aandeelhoudersvergadering

Start your day In a different Way

Start your day In a different Way

Vergeet deze kaart zeker niet mee te brengen naar de vergadering!

Vergeet deze kaart zeker niet mee te brengen naar de vergadering!

Voornaam

Voornaam

Gunter

Jules

Naam

Naam

Van Dingenen

Van Dingenen

Barcode

Barcode





We kijken er naar uit u te zien!

We kijken er naar uit u te zien!


29

Start your day In a different Way

Start your day In a different Way

Vergeet deze kaart zeker niet mee te brengen naar de vergadering!

Vergeet deze kaart zeker niet mee te brengen naar de vergadering!

Voornaam

Voornaam

Stijn

Wouter

Naam

Naam

Van Dingenen

Van Dingenen

Barcode

Barcode





We kijken er naar uit u te zien!

We kijken er naar uit u te zien!


30

Wake&Break Zilverstraat 26 BE 8000 BRUGGE Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

M17A020 wakeandbreak@outlook.com

De heer Stijn Van Dingenen Aanborgersstraat 7 8310 ASSEBROEK

Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk U/1/80

Brugge 2017-10-06

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Wake&Break Geachte heer Stijn Van Dingenen Uw inschrijving via http://mini.jozefienen.be is succesvol verlopen. Wij danken u voor het vertrouwen in onze minionderneming. Als minionderneming Wake&Break, willen we u graag van harte welkom heten op onze aandeelhoudersvergadering die doorgaat op woensdag 25 oktober 2017 om 19 uur in Tabigha te Brugge. Het Tabigha bevindt zich in de Noordzandstraat 46. Op deze dag worden de drie miniondernemingen en de winkel van het zevende jaar verkoop voorgesteld aan alle aandeelhouders. Wij bij Wake&Break verkopen alles wat u maar kan bedenken rond ontbijt. Bijvoorbeeld: choco, confituur, honing, fruitsap, chocolade, etc… Het verloop van de avond:  Opening en verwelkoming Tabigha;  start van de aandeelhoudersvergadering;  einde vergadering + receptie Wij hopen u te kunnen laten kennis maken met onze minionderneming en u achteraf te zien op de receptie. Vergeet niet de bijgevoegde barcode mee te nemen naar de vergadering. Gelieve zich voordien te registreren op de website ter bevestiging van uw aanwezigheid op de vergadering. Alvast bedankt en hopelijk tot gauw.

Met vriendelijke groeten Stijn Van Dingenen Financieel Directeur Wake&Break stijn.vandingenen@sintjozefbrugge.be


31

8.2 Bijlage 2 – Starting up your own business

Stijn’s accounting company

Young entrepreneur giving accounting support to start-ups!


32

Commercial approach Business model: As a young entrepreneur, I have the best knowledge of the struggles that young starters have with their administration as a start-up. I’m well positioned to help them with their struggles, which I see as opportunities. To be known on the market in this area, I will set up an information campaign with social media. Of course, I will also go to social events of young networking groups (e.g. JCI (Junior Chamber International) and other young potential organizations at Voka, Unizo and others). Competitors: My competitors are mainly the well-established accounting firms (chartered IAB and BIBF professionals), but I will excel in this niche part of the market of young start-ups. As a starter, I will have a good knowledge and a competitive price. Regulation of the accounting profession: To provide external accounting services, you need to be allowed by one of the two Belgian Accounting Bodies (Belgian Institute of Accounting Professionals and tax experts (BIBF) and Institute of Accountants and tax advisors (IAB)). For this reason, I will start the traineeship. During this period (maximal 36 months), I will work on own files and files of the company of the trainee supervisor at the BIBF. Self-employed person versus company structure: At the start of the company, I will be a self-employed person during the period of the traineeship.


33

Steps to be taken for the setup of my business

First, I need to go to the KBO to register myself as a non-commercial business. This registration for non-commercial businesses is free of charge.

After the registration, the KBO-number needs to be activated at the VAT Administration (FOD Finance). At this moment, I will opt for the normal VAT regime (i.e. Input and output tax).

To ensure my obligation towards the social security, I need to register at a social administration company.

As I have just graduated as a Bachelor in Accounting, I need to register myself at the health insurance (CM, Bond Moyson or others);

To start the traineeship at the BIBF, I need to get a trainee supervisor contract.

With the proof of registration at the KBO, VAT office, the social administration company and the trainee supervisor agreement, I will send my file to the Belgian Institute of Accounting Professionals and tax experts to get my registration as a trainee. This formality will cost EUR 150. From the moment I have approval by the Executive Chamber of the BIBF, I am allowed to work: o on my own files; o on files of the trainee supervisor.

As soon as I am registered at the BIBF, I need to agree on insurance for professional liability. This can be also done by the intervention of the Institute and costs yearly 385 EUR.


34

8.3 Bijlage 3 – Sollicitatiebrief en CV Nederlands Stijn Van Dingenen Aanborgersstraat 7 8310 BRUGGE BELGIË 0471/302620 stijn.van.dingenen@live.be Aangetekend Mr. Joris Vandaele Zilverstraat 26 8000 BRUGES BELGIË 8 januari 2018 Sollicitatie naar de betrekking van financieel directeur Geachte heer Ik was aan het surfen op het internet toen ik de vacature voor financieel directeur in uw bedrijf zag. Het trok mijn aandacht en ik nam het initiatief om te antwoorden Ik ben al jaren gefascineerd door het leiderschap over de financiële afdeling en zeer vertrouwd omwille van mijn studies. Wanneer ik las op de site van VDAB dat u op zoek was naar een nieuwe financieel directeur was ik ook zeet enthousiast. Het lijkt uitdagend voor mij om voor een dergelijke sterk kantoor als dat van u te werken. Dus ik besloot om onmiddellijk te antwoorden. Tijdens mijn studies heb ik de kneepjes van het vak geleerd Ik ben een zeer klantvriendelijke, commerciële en een flexibele team speler, wat me een uitstekende kandidaat maakt voor deze job. Natuurlijk ben ik bereid om mij nog meer bij te scholen om een nog betere kandidaat te zijn voor deze job. Mijn interesse in deze functie zou ik graag nog willen uitleggen in een sollicitatiegesprek. Ik hoop dat deze brief tot een dergelijk gesprek zal leiden. U kunt mij altijd bereiken op mijn e-mailadres of telefonisch. Ik heb mijn curriculum vitae ook toegevoegd ter uwer attentie. Als u denkt dat ik een kans maak om uw nieuwe werknemer te worden, ben ik beschikbaar voor een gesprek op elk gewenst moment. Alvast bedankt en hopelijk tot gauw. Met beleefde groeten

Stijn Van Dingenen Heer Stijn VAN DINGENEN Bijlagen: 1 Kopie: CV


35

STIJN VAN DINGENEN Persoonlijke gegevens Naam Voornaam Adres Woonplaats Nationaliteit Geboorteplaats Geboortedatum Gsm-nummer E-mail

Van Dingenen Stijn Aanborgersstraat 7 8310 BRUGGE Belg OOSTENDE 7 februari 1999 0471/302620 stijn.van.dingenen@live.be

http://www.mytaggle.nl/2412088351

Studies en opleidingen 2005-2011

2011-2013

 Lager onderwijs Basisschool OLVA Steenbrugge Baron Ruzettelaan 439, 8310 BRUGGE  Secundair onderwijs  Moderne

Onze-Lieve-Vrouwecollege, ASSEBROEK 

2013-2018

Marketing en ondernemen / handel Sint-Jozefsinstituut, Handel, Toerisme & IT, BRUGGE

Werkervaring Juli 2017

Medewerker dienst mobiliteit & financiën Stad Brugge

Taalvaardigheid Spreken Schrijven

Nederlands Uitstekend Zeer goed

Frans Goed Goed

Engels Matig Matig

Duits Basis Basis

Computervaardigheid Beheersingsniveau

Word

Excel

PowerPoint

Publisher

Goed

Behoorlijk

Goed

Behoorlijk

Hobby’s en interesses Hobby’s en interesses

  

Voetbal: speler bij G-ploeg Club Brugge K.V. Reizen Paardrijden

Rijbewijs Rijbewijs

 B (geen wagen ter beschikking)


36

8.4 Bijlage 4 – Sollicitatiebrief en CV Stijn Van Dingenen Aanborgersstraat 7 8310 Bruges Belgium 0471/302620 stijn.van.dingenen@live.be Mr. Hans Decock Zilverstraat 26 8000 Bruges Belgium 9 January 2018 Dear Mr. Decock CFO (ref. 058674737) While I was reading the school paper I came across the job opening that is being provided by your company for the position of CFO at your company. It caught my attention and of course, I wish to apply. I have been fascinated by the leadership of the finance department for years and I am very familiar with it, given my studies Marketing and Trade. As a consequence, when I read in the school paper that you are looking for a new CFO, I was very excited. Working for your company seems challenging to me as it is very successful and well-known, so I decided to apply immediately. During my studies I have learned the tricks of the trade. I am very customer-friendly, commerciallyminded and a flexible team player, what makes me the prime candidate for this job. I am very keen to learn new things and retrain myself, so should it seem necessary to attend further training, this will not cause any problem at all. I hope I will be given the chance to further explain my application in a job interview. I am able to attend an interview at any time and hope to hear from you. If you think I should stand a chance to become your new employee, I am available for an interview at any time. Enclosed is my curriculum vitae for additional information. I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely

Stijn Van Dingenen Stijn Van Dingenen (Mr.) Enc. CV


37

STIJNSTIJN VANVAN DINGENEN DINGENEN Personal details Name Address Place of residence Nationality Place of birth Date of birth Mobile phone Email

Stijn Van Dingenen Aanborgersstraat 7 8310 BRUGES Belgian OSTEND 7 February 1999 0471/302620 stijn.van.dingenen@live.be http://www.mytaggle.nl/2412088351

Studies  Primary education  Primary school OLVA, STEENBRUGGE

2005-2011

 Secondary education  Modern languages

2011-2013

Onze-Lieve-Vrouwecollege, ASSEBROEK 2013-2018

Marketing and Trade Sint-Jozefsinstituut, Handel, Toerisme & IT, BRUGES

Working experience July 2017

Employee service mobility & finances City of Bruges

Languages skills Oral Written

Dutch Excellent Very good

French Good Good

English Moderate Moderate

German Basic Basic

Software skills Level of control

Word

Excel

PowerPoint

Publisher

Good

Moderate

Good

Moderate

Hobbies and interests   

Soccer: Player at G-team Club Bruges K.V. Travelling Horse riding

Driver’s license  B (No car available)

Characteristics  Perseverance  Punctual  Structured


38


39


40

8.5 Bijlage 5 – CV Frans en Duits Mijn CV in het Frans en Duits werden toegevoegd op de volgende pagina’s, omdat mijn CV een volledige bladzijde in beslag neemt.


41

STIJN VAN DINGENEN Informations personnelles Nom Prénom Adresse Domicile Nationalité lieu de naissance Date de naissance GSM E-mail

Van Dingenen Stijn Aanborgersstraat 7 8310 BRUGES Belge OSTENDE Le 7 février 1999 0471 30 26 20 stijn.van.dingenen@live.be

http://www.mytaggle.nl/2412088351

Formation 2011-2013 2013-2018

 Enseignement secondaire  Modernes et sciences Collège Notre Dame ASSEBROEK  Marketing et Entreprendre / Commerce Institut Saint-Josephe BRUGES

Expérience de travail Juliet 2017

Employé service mobilité & finances pour des tâches administrative Ville de Bruges

2017-2018

Directeur financier et directeur technique Contrôler le comptable et contrôler le magasinier Mini - Entreprise Wake&Break

Connaissance des langues Parler Ecrire Lire Écouter

Néerlandais Excellent Très bon Excellent Très bon

Français Bon Bon Bon Bon

Anglais Bonnes bases Bonnes bases Bonnes bases Bonnes bases

Allemand Bon Bon Bon Bon

Word

Excel

PowerPoint

Publisher

Bon

Bonnes bases

Bon

Bonnes bases

Connaissance en informatique Niveau de contrôle

Loisirs Loisirs

  

Football : joueur à équipe G Club Bruges K.V. Voyages Equitation

Extra Permis de conduire

 B (pas de voiture disponible)


42

STIJN VAN DINGENEN Persönliche Angaben Nachname Vorname Anschrift Wohnort Nationalität Geburtsort Geburtsdatum Handynummer E-Mailadresse

Van Dingenen Stijn Aanborgersstraat 7 8310 BRÜGGE Belgier OOSTENDE 7. Februar 1999 0471/302620 stijn.van.dingenen@live.be

http://www.mytaggle.nl/2412088351

Schulausbildung 2005-2011

2011-2013

 Grundschule OLVA, Steenbrügge  Sekundarschule  Gymnasium

Onze-Lieve-Vrouwecollege, ASSEBROEK 2013-2018

Marketing und Unternehmen / Handel Sint-Jozefsinstituut, BRÜGGE

Berufserfahrung Juli 2017

Mitarbeiter Service Mobilität und Finanzen Stadt Brügge

Sprachkenntnisse Mündlich Geschrieben

Niederländisch Muttersprache Muttersprache

Französisch gute Kenntnisse gute Kenntnisse

Englisch gute Kenntnisse gute Kenntnisse

Deutsch Grundkenntnisse Grundkenntnisse

EDV-Kenntnisse

Word

Excel

PowerPoint

Publisher

Kontrollniveau

gute Kenntnisse

Grundkenntnisse

gute Kenntnisse

Grundkenntnisse

Hobbys und Freizeitbeschäftigung   

Fußball: Spieler bei G-Mannschaft Club Brügge K.V. Reisen Reiten

Führerschein  B (kein Auto verfügbar)


43

GIP Stijn Van Dingenen  
GIP Stijn Van Dingenen  
Advertisement