Page 1

WEBZINE

Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

“Duurzaamheid zit in ons beleid verankerd� Cathy Berx - Gouverneur Provincie Antwerpen in het kader van CxO Leadershipforum 2011 12

Sustainability betekent ook investeren in mensen.

22

SAS Institute en Schoenen Torfs beste werkgevers van 2011.

26

Bedrijven moeten open organisaties worden.

30

Handige of leuke high-tech: innovatie binnen multimedia.

40

The need for operational excellence in after-market operations.

46

Wat kan u doen tegen slechte betalers?

48

Rijtest: Audi A7 Sportback 3.0 TDI Quattro.

Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine verschijnt op 30 maart 2012


Webzine for executives & decision makers

Jan CALLANT Hoofdredacteur www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

U zal waarschijnlijk even schrikken als u

Gary Hamel van de London Business School stelde het nut

op pagina 16 titel van het artikel leest.

van leidinggevenden in vraag. Met uiteenlopende argumen-

‘Weg met al die managers!’, het is op

ten probeert hij de lezer of toehoorder te overtuigen dat

zijn minst toegegeven geen titel om te

managementstructuren overbodig en duur zijn. Dit gegeven

publiceren in een managementsblad.

ontkennen is te goedkoop, maar vaak schuilt de waarheid in

En toch durfden wij het aan om aan een

het midden. Veel bedrijven lijden onder omgekeerde pirami-

aantal van de managers in dit land, de

destructuren. Meer managers dan werkvolk. Maar, eens je uit

stelling voor te leggen. Zonder risico,

die piramide de managers schrapt die het zijn omwille van

want eens te meer was de kijk heel hel-

de titel of omwille van ‘geërfde’ verantwoordelijkheden, is de

der.

situatie al helemaal anders. Trouwens, niet alle personeelsleden denken daar zo over. Wouter Torfs van de befaamde schoenwinkels met dezelfde naam, werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot werkgever van het jaar. Een verkiezing die vooral een symbolische betekenis heeft, als je weet dat de keuzeheren de personeel

Een bedrijf moet teren op de waarden van zijn personeel

Iedereen heeft iemand nodig... sleden zelf zijn. Het is voor Wouter een hele eer en het heeft ongetwijfeld te maken met zijn transparante en doelgerichte aanpak. Hopelijk blijft het verhaal duren, niet alleen voor hem, maar ook voor het personeel. Zolang de overmoed weg kan blijven, ziet het er goed uit. Overmoed en misinschatting zijn immers de twee gevaarlijke indringers. Gabriel Fehervari van Alfacam hield vol aan zware investeringen in Mexico en India en nu staat het paradepaardje onder de beeldmakers, in heel nauwe schoentjes. De oplossing zal wel komen en een falicante afloop lijkt niet direct aan de orde, maar de angst bij personeel en belegger is zeker niet onterecht. Alfacam zal nood hebben aan een degelijke wijziging in de te varen koers en hopelijk wil het management dat inzien, want

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

2

EDITORIAAL / EDITORIAL


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

anders krijgt Gary Hamel een nieuw voorbeeld aangeboden

de is persoonlijk, waarde is gebonden

in zijn bewijsvoering naar de noodzaak van management.

aan een individu, waarde is gebonden

Niet dat we hem het noet gunnen, maar dit geval lijkt ons

aan de zovele capaciteiten die in een

anders.

mens verscholen zitten. En dan zouden wij durven blijven stilstaan bij de vraag

Tot slot nog even terug naar ons leadershipforum. Het lijkt

of we wel management nodig hebben.

wel of het onderwerp duurzaamheid niet meer weg te den-

Het lijkt al even banaal als het stilstaan

ken is uit deze bedrijfswereld. Managers worden zich meer

bij een kras op het koetswerk van uw

en meer bewust van het aspect duurzaamheid, dat ver boven

wagen, wanneer net kinderen en vol-

het ecologische aspect is uitgegroeid. Duurzaamheid bete-

wassenen de dood vinden in een rijdend

kent ook dat je durft te investeren in mensen, met al hun

technologisch wonder. Geen wonder is

capaciteiten en tekortkomingen. Maar het geloof in de men-

opgewassen tegen de hardheid van de

sen en vooral het gevoel dat je het moet beheren als een

muur waar je tegen geduwd wordt. Laat

belangrijk deel van het bedrijfskapitaal, slaan de nagels met

het een les zijn voor ons allemaal.

koppen. Niemand is onvervangbaar, maar eenieder heeft een waarde die nooit door een ander kan ingevuld worden. Waar-

Can you afford not to invest in software testing? Put our knowledge and experience to work for you

Training | Consultancy Managed Staffing & Services www.pstestware.com info@pstestware.com

Belgium I The Netherlands France I Spain

3 ADVERTENTIE-2.indd 1

17-05-2011 15:24:30


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

C x O - W E B Z I N E GENERAL MANAGEMENT 12 - Sustainability betekent ook investeren in mensen. 18 - Raad der Wijzen over bedrijfsverantwoordelijken.

HUMAN RESOURCES 22 - SAS Institute en Schoenen Torfs beste werkgevers van 2011.

SALES & MARKETING 26 - Bedrijven moeten open organisaties worden.

ICT 30 - Handige of leuke high-tech: innovatie binnen multimedia.

LOGISTICS & FACILITIES 38 - Antwerpse haven uitgeroepen tot ‘Best Dry Bulk Port’ . 40 - The need for operational excellence in after-market operations

4

www.cxonet.be


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

INHOUDSOPGAVE FINANCE & LEGAL 44 - Wat kan u doen tegen slechte betalers? 46 - Transfer pricing en de dubbele belastingproblematiek.

EXTRA 02 - Editoriaal: Iedereen heeft iemand nodig... 48 - Rijtest: Audi A7 Sportback 3.0 TDI Quattro.

ADVERTENTIES 03 - PS Testware - www.pstestware.com. 08 - Fujitsu - www.be.fujitsu.com 10 - Advertorial - Carbon Zero bij Martin’s Hotels 20 - Astalia - www.astalia.be. 28 - Facilicom - www.facilicom.be 36 - Nico Verdonck - www.nicoverdonck.be 39 - Th. Lauwers - www.lauwers-law.be 41 - Vicre - www.vicre.eu. 42 - Sd Worx & Mobistar. 45 - Antwerp Datacenter - www.antwerpdc.be. 47 - IPG-Group - www.ipggroup.eu 52 - CxO Leadershipforum - www.cxonet.be.

5

www.cxonet.be


Raad deR wijzen COnseiL des sages bOaRd Of the wise The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine and CxO WebZine the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles.

eReLid ReCent tOegetReden Lid

bestuuRdeRs COMMunities

Eddy Bruyninckx

Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Antoon De Proft Voorzitter raad van bestuur IMEC

Dirk Fransaer

Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Ingrid Lieten

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Decaan Vlerick Leuven Gent Management School

Philippe Naert

Decaan Antwerp Management School

bestuuRdeRs gROte OndeRneMingen

Wouter De Geest

Gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

Jannie Haek

Gedelegeerd bestuurder NMBS-Holding

Marc Haelemeersch

Gedelegeerd bestuurder Centea

Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Emmanuel Mottrie Gedelegeerd bestuurder Altran

bestuuRdeRs kMO’s

Koert Damveld

Gedelegeerd bestuurder Fiege

Luc De Bruyckere

Gedelegeerd bestuurder Ter Beke Voorzitter VOKA

Karel Plasman

Gedelegeerd bestuurder Acerta

Eric Verrept

Administrateur-generaal Vlaamse Gemeenschapscommissie

OndeRneMeRs kMO’s

Gabriël Fehervari Ondervoorzitter Raad Van Bestuur Alfacam Group

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Exmar

Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs


aLgeMene diReCtie gROte OndeRneMingen

Kris Cloots

Country Manager ISS

Luc Deflem

Jean-Claude Delen

Alexander Dewulf

Ron Embrechts

Ronnie Leten

Jean-Paul Van Avermaet

Alain Vandenbrande

Luc Van den Brande

Sonja Van Dorslaer

Rik Vanpeteghem

CEO Securex

Managing director G4S Security Services

General manager DHL Global Forwarding

CEO Facilicom Services Group

Managing director Cebeo

Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Algemeen directeur Care

General Manager Swiss Post International Belgium

President & CEO Atlas Copco

CEO Deloitte België

Dirk Momont CEO IPG Group

Xavier Verhaeghe

Managing Director Belgium & Luxembourg Oracle Belgium

aLgeMene diReCtie COMMunities

Yolande Avontroodt Burgemeester/ Volksvertegenwoordiger Schilde

Cathy Berx

Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie Vlaams-Brabant

Herman Reynders Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Bruno van Pottelsberghe

Vice Decaan Solvay Brussels School

aLgeMene diReCtie kMO’s

Eugène Beckers

Eddy Bonne

Chairman Zenitel

Managing director Hasenkamp

Carine Huysveld

Jan Heiremans

Gedelegeerd bestuurder Attentia

Managing director StepStone

Pascale Van Damme

General manager Dell

Christophe Cherry Country director Atradius Belux

Claudine Knop

Françoise Chombar

Gedelegeerd bestuurder HDP & Arista

Inge Plancke

Peter Ryckaert

CEO WDM Belgium

General Manager USG People Belgium

Luc Van den Bossche

Saskia Van Uffelen

Voorzitter Directiecomité Optima

Ralph Corbey

CEO Melexis

CEO Bull

CEO DigiPoint

Walter Vermeeren

CEO Nova Relocation Holding

Astrid De Lathauwer

Edwin Hageman

Gonzales Stubbe

Bart Van Coppenolle

Directeur Acerta Consult

CEO Groep S

Bruno Verhofstede OEO Euler Hermes

CEO BT Benelux

Ondernemer

Hans Wilmots CEO BDO


Shaping tomorrow with you

It’s about answering tomorrow’s questions today About Fujitsu

Fujitsu is a leading provider of ICT-based business solutions for the global marketplace. With approximately 170,000 employees supporting customers over 100 countries, Fujitsu combines a worldwide corps of systems and services experts with highly reliable computing and communications products and advanced microelectronics to deliver added value to customers.

About Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions is the leading European IT infrastructure provider with a presence in all key markets in Europe, the Middle East and Africa, plus India, serving large-, medium- and small-sized companies as well as consumers. With its Dynamic Infrastructures approach, the company offers a full portfolio of IT products, solutions and services, ranging from clients to datacenter solutions, Managed Infrastructure and Infrastructure-as-a-Service. Fujitsu Technology Solutions employs more than 13,000 people and is part of the global Fujitsu Group.

Our growth strategies:

Helping our customers’ customers: Improving our customers’ businesses, not just their IT Creating value through environmental commitment: Reducing our customers’ environmental footprint Expanding globally: Thinking globally, acting locally

Creating value through environmental commitment Fujitsu has been investing in environmental protection programs since 1993. The Group is dedicated to sustainable development initiatives to reduce IT environmental load use IT to help solve environmental problems.

Fujitsu Technology Solutions Square Marie Curie, 12 | 1070 Brussels | Tel +32/2/536 61 11 be.fujitsu.com | info.belgium@ts.fujitsu.com

R&D at the heart of Europe

Global responsibility for PRIMERGY x86 server and ETERNUS storage business centralized in Europe Close to our customers and their needs Quick response times and direct contact to R&D


Running from December 2011 until May 2012

Preferred Partners


DUURZAAM ONDERNEMEN ZIT INGEBAKKEN IN DE BEDRIJFSSTRATEGIE Martin’s Hotels heeft sinds de oprichting van zijn ‘Carbon Zero ©’-programma, maar liefst 1.235 ton CO2 gecompenseerd en meer dan 27.000 euro geïnvesteerd in het opwekken van groene en duurzame energie in Tanzania. “Wij zijn ervan overtuigd dat onze eco-handelingen ten volle bijdragen tot het opbouwen van een duurzame wereld, of we die nu toepassen in ons dagelijks leven, binnen ons bedrijf of in het kader van hotelovernachtingen”, vertelt John Martin, de voorzitter van de raad van bestuur van Martin’s Hotels. Naar het werk gaan, koken, zich wassen, tuinieren, boodschappen doen, werken, reizen... Een eco-handeling is een ‘alledaagse’ handeling die rekening houdt met de waarden van duurzame ontwikkeling: bescherming van het milieu, solidariteit, sociale rechtvaardigheid en ook het principe van verantwoordelijkheid en voorzorgen nemen. In de privésfeer Iedereen kan zonder enige moeite een alledaagse eco-handeling in zijn of haar privéleven uitvoeren. Het is belangrijk om zich bewust te worden van de gevolgen die onze

handelingen hebben op sociaal vlak, op het milieu en om onze ‘slechte’ gewoontes af te leren. Ons water- en energieverbruik, het transport, alsook de manier waarop we verbruiken en ons afval beheren hebben een enorme invloed op het milieu. Ons dagelijks collectief gedrag is verantwoordelijk voor 50% van de uitstoot van broeikasgassen. Op het werk Ook op het werk verbruiken we energie en grondstoffen en produceren we afval. De eco-handelingen binnen een bedrijf hebben vooral betrekking op het verbruik van grondstoffen en het verminderen van de verspilling ervan (wat, onder ons gezegd, ook financiële voordelen met zich meebrengt). Alle medewerkers van een bedrijf kunnen meehelpen. Zij moeten bewust worden gemaakt van het belang van milieubescherming en zij moeten zich betrokken voelen door een gemeenschappelijke houding. Dat is al het geval bij Martin’s Hotels, waar elke medewerker over een persoonlijke ‘milieu-identiteitskaart’ beschikt waarop alle eco-handelingen vermeld staan die hij of zij in zijn dagdagelijkse werking moet toepassen.

Château du Lac - Martin’s Conference & Spa Avenue du Lac 87 – 1332 Genval tel: 02 655 71 11 - web: www.martins-hotels.com

10

ADVERTORIAL


CARBON ZERO BIJ MARTIN’S HOTELS In het hotel Martin’s Hotels heeft een programma op touw gezet om zijn klanten bewust te maken van duurzame ontwikkeling waarin de klant vrijwillig kan deelnemen. Dit programma nodigt de klant uit om 5 eenvoudige en gebruiksvriendelijke handelingen uit te voeren die de ecologische impact van hun verblijven bij Martin’s Hotels terugschroeft. Kies of u al dan niet deelneemt naargelang uw stemming,

mers en in de gemeenschappelijke zones in onze gebouwen wordt beschermd, ademt u frisse lucht in. Het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is inmiddels diepgeworteld in de werking van alle diensten binnen het bedrijf. De eco-handelingen, die iedereen, klant of werknemer, moeiteloos kan verwezenlijken, zijn perfect voor een bedrijf en diens partners om zich elke dag opnieuw te engageren in een strategische

uw ritme en uw wensen en win bij elk verblijf cumuleerbare Eco-Bon punten die u kunt inruilen voor cadeaubons.

MVO-methode. Dat heeft Martin’s Hotels goed begrepen. Initiatieven en programma’s ontworpen voor zowel de klanten als de werknemers vullen elkaar aan en dragen bij tot een globaal engagement ten voordele van de planeet.

Globaal engagement Dankzij de actie waarbij de lucht in de ka-

Bij Martin’s Hotels beschikt elke medewerker over een persoonlijke ‘milieu-identiteitskaart’ waarop alle ecohandelingen vermeld staan.

Château du Lac - Martin’s Conference & Spa Avenue du Lac 87 – 1332 Genval tel: 02 655 71 11 - web: www.martins-hotels.com

11

ADVERTORIAL


Webzine for executives & decision makers

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Op uitnodiging van gouverneur Ca-

Walter Vermeeren, CEO Nova Relocation

thy Berx was de raad der wijzen van

“Voor een beursgenoteerd bedrijf is alles wat met duur-

CxO te gast in het provinciehuis in

zaamheid te maken heeft heel belangrijk. Dat gaat van

Antwerpen om over duurzaamheid

het ecologische aspect tot sociaal verantwoord onder-

te spreken. Uit het verslag dat u

nemen. We hebben een aantal zaken van onze Ameri-

hieronder leest, blijkt dat bedrijven

kaanse collega’s overgenomen omdat we er zelf in gelo-

er actief mee bezig zijn. En het gaat

ven, maar ook omdat het een commercieel voordeel bij

verder dan enkel het ecologische

onze klanten oplevert. Duurzaamheid is ook verankerd in

aspect.

onze groei. We proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en groeien niet gewoon om te groeien.” Eddy Bonne, Managing Director Hasenkamp “Duurzaamheid is voor ons wat we bijna overal in de logistieke sector terugvinden: zo groen mogelijk proberen te ondernemen. Dat is belangrijk, maar niet altijd van-

Raad der wijzen te gast in provinciehuis van Antwerpen

Sustainability betekent ook investere zelfsprekend. We doen dat door het optimaliseren van Walter Vermeeren CEO Nova Relocation “We proberen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en groeien niet gewoon om te groeien.”

de beschikbare transportmodi. Begin dit jaar hebben we een Belgisch bedrijf overgenomen waardoor we de interesse hebben gewekt van een Duitse groep die heel begaan is met het groene aspect, vooral van de gebouwen en het rollend materiaal.” Hans Wilmots, CEO BDO “Wij letten als dienstverlener heel erg op duurzaamheid. Een voorbeeld daarvan is ons groen wagenpark. We let-

Eddy Bonne Managing Director Hasenkamp “Duurzaamheid is voor ons zo groen mogelijk proberen te ondernemen.”

ten op details. Als we naar een nieuwe locatie verhuizen, wat al eens gebeurt omdat we sterk groeien, zoeken we naar de meest moderne infrastructuur op het gebied van verwarming en luchtzuivering. Tien jaar geleden sprak niemand erover, maar nu is de jeugd er bijvoorbeeld ac-

12


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

tief mee bezig. Binnen ons directiecomité is ons leitmotiv:

in gang te zetten. In de productie

‘rendabel groeien’ zonder onze menselijke waarde te ver-

ontstaan nevenstromen. Een van de

liezen en de familiale sfeer uit het oog te verliezen.”

uitdagingen de volgende jaren zal zijn om de loop volledig te sluiten.

Wouter De Geest, Gedelegeerd Bestuurder BASF

Sustainability betekent ook blijven

“In de chemische sector is het verhaal van duurzaam-

investeren in mensen. Het sociale

heid begonnen rond de internationale programma’s van

aspect is enorm belangrijk. Heel

responsible care. Die hadden met een aspect te maken,

concreet betekent dat om in perio-

namelijk milieuveiligheid. Het zijn bedrijven zoals BASF

des dat het moeilijk gaat, je mede-

die het begrip sustainability in z’n drie dimensies naar

werkers niet op straat zetten, maar

voren heeft gebracht: people, planet en profit. Wij zitten

ze te houden, te ontwikkelen en op

in de top rankings van de sustainability indexen wereld-

te leiden.

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

wijd (bv. Dow Jones). Het is natuurlijk belangrijk om dat in het DNA van je onderneming te krijgen. De scheikundige

De maatschappelijke opdracht van

sector moet een bijdrage leveren aan de grote uitdagin-

een onderneming is nog altijd om

en in mensen gen in de wereld (voeding, hernieuwbare energie, grondstoffen, mobiliteit,…). Daar zijn we heel erg mee bezig. Bijvoorbeeld met de overgang naar groene auto’s, met producten die huizen beter isoleren zoals warmtewisselaars en warmtepompen. Onze industrie staat aan het begin van een waardeketen en kan dus een belangrijke rol spelen. Die strategie

Hans Wilmots CEO BDO “Wij letten als dienstverlener heel erg op duurzaamheid. Een voorbeeld daarvan is ons groen wagenpark.”

inspireert ons om productinnovatie te doen. Je moet duurzaamheid omzetten in de manier waarop je je producten maakt en dus binnen je O&O-afdeling. In Antwerpen hebben we de processen zo op elkaar afgestemd dat diegene die warmte nodig hebben, het afnemen van diegene die warmte afgeven. We hebben geen olie en gas nodig om te verwarmen of om een productieproces

13

Wouter De Geest Gedelegeerd Bestuurder BASF Antwerpen “Je moet duurzaamheid omzetten in de manier waarop je je producten maakt en dus binnen je O&O-afdeling.”


Webzine for executives & decision makers

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

profit te genereren dus dat mogen

brengen, wil ik het werk naar m’n mensen brengen met

we ook niet uit het oog verliezen.

alle voordelen op het gebied van milieu, mobiliteit en

Als dat wegvalt kan je je maatschap-

levenskwaliteit van onze medewerkers. Onze medewer-

pelijke rol niet meer vervullen.”

kers zijn dikwijls op zoek naar flexibiliteit en we proberen de belangen van onze klanten en medewerkers

Dirk Momont, CEO IPG Group

zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het vraagt

“We bekijken op welke manier we

heel wat investering om dat in onze sector te kunnen

maatschappelijk relevant kunnen

realiseren, maar we werken eraan en tillen de sector zo

zijn en een bijdrage kunnen leveren

naar een hoger niveau. We moeten in staat zijn om een

aan duurzaamheid. Dan gaat het

paar miljoen e-mails, telefoons,… per jaar individueel

voornamelijk over onze mensen,

te registreren, te tracen en tot bij de juiste persoon te

onder andere op het niveau van

brengen. Dan komt er heel wat nieuwe technologie bij

mobiliteit. Ik wil de belangrijkste

kijken.”

concurrent worden van De Lijn. In Inge Plancke, General Manager USG People Belgium

plaats van mensen naar hun werk te

“We hebben recent een aantal initiatieven gestart op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We stimuleren onze mensen om hun competenties verder te ontwikkelen en hen alle kansen te geven. Binnen ons wagenpark hebben we zo’n 1.500 auto’s en streven we naar een zo groen mogelijke vloot. We zijn ook heel sterk bezig met het tijd-en plaatsonafhankelijk Dirk Momont CEO IPG Group

werken. We zijn dit jaar een heel groot project gestart om onze mensen te begeleiden in het change project door bijvoorbeeld meer en meer paperless te werken:

“In plaats van mensen naar hun werk te brengen, wil ik het werk naar m’n mensen brengen met alle voordelen inzake milieu.”

we ambiëren om 50% minder papier te gebruiken. Vanuit onze mensen zelf proberen ideeën te genereren die we dan in een actieplan omzetten. Betrokkenheid staat daarbij centraal.” Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director G4S

Inge Plancke General Manager USG People Belgium

“Voor mij is duurzaamheid een combinatie van maat-

“Betrokkenheid van onze medewerkers staat centraal in onze visie rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

ken, alsof het een voorwaarde is om maatschappelijk

schappelijk verantwoord ondernemen en rentabiliteit. Sommige mensen denken dat je geen winst mag ma-

14


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

verantwoord te ondernemen. We proberen projecten in

op een open en transparante ma-

de maatschappij te steunen. We werken paperless en ons

nier tewerk gaan. Maatschappelijk

nieuw kantoor is milieuvriendelijk gebouwd. We hebben

verantwoord ondernemen zit in de

meer dan 500 auto’s rondrijden: bedrijfswagens en ope-

genen van ons bedrijf, maar ook in

rationele auto’s. De capaciteit en de functionaliteiten van

de genen van het management. Je

elektrische wagens zijn nog altijd niet optimaal. In dien-

moet er ook voor zorgen dat het

stenbedrijven heeft MVO vooral te maken met de me-

hele verhaal op een economisch

dewerkers. Wij zetten sterk in op diversiteit en proberen

verantwoorde manier gebeurt. We

mensen zo veel mogelijk flexibel te laten werken. Zo is

zijn op dit ogenblik aan het pro-

25% van onze medewerkers 50+.”

beren om de initiatieven op het

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

gebied van maatschappelijk verSonja Van Dorslaer, Swiss Post International

antwoord ondernemen in cijfers te

“Er wordt hoe langer hoe meer paperless gewerkt, maar

gieten die we in de bedrijfsresulta-

wij gaan nog altijd voor print. E-mails vervangen heel wat

ten kunnen opnemen. Als we ooit

postverkeer, maar e-commerce creëert tegenwoordig

echt succesvol willen zijn dan zullen

heel wat volume voor postale bedrijven. Verder blijft ook DM belangrijk, dat we in België verder willen stimuleren. Zwitsers zijn traditioneel bezig met duurzaamheid. En die strategie wordt doorgetrokken naar de buitenlandse filialen. Van de 45.000 mensen werken er 30.000 in Zwitserland. Swiss Post gebruikt al zo’n 8 jaar elektrische voertuigen. Jaarlijks hebben ze een energiereductie waarmee we jaarlijks een dorp van 2.000 mensen kunnen bevoorraden. Het HR-beleid is binnen duurzaamheid ook heel belangrijk. Organisch groeien is een van onze speerpunten.” Ron Embrechts, Algemeen Directeur Care “Er zijn drie manieren om met maatschappelijk verantwoord ondernemen om te gaan: het hoogst nodige

Jean-Paul Van Avermaet Managing Director G4S “Duurzaamheid is een combinatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen en rentabiliteit.”

doen, er actief zelf dingen rond doen. Met Care zitten we op het derde niveau: niet alleen zelf dingen doen, maar ook zaken proberen te veranderen bij onze klanten en in de maatschappij die ons omringt. We proberen onze klanten ervan te overtuigen om in plaats van ’s ochtends en ’s avonds, overdag te schoonmaken. Zo kunnen we

15

Sonja Van Dorslaer General Manager Swiss Post International “Swiss Post gebruikt al 8 jaar elektrische voertuigen, wat een enorme energiereductie oplevert.”


Webzine for executives & decision makers

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

we in harde cijfers onze inspannin-

strategie. Het begint bij de bedrijfswaarden: we zijn

gen moeten kunnen valoriseren. Al

multinationaal (we werken met zo’n 700 mensen we-

onze mensen maken deel uit van

reldwijd), maar werken vanuit België. Vorig jaar hadden

het proces. Zo komt er van binnen

we een omzet van 220 miljoen euro. We hebben het

uit een dynamiek op gang.”

bedrijf met drie mensen opgestart en zijn dus als een klein engineering bureau begonnen. We zijn vooral or-

Françoise Chombar, CEO Melexis

ganisch gegroeid. Vanaf het begin hebben we vijf waar-

“Melexis ontwikkelt en produceert

den gehad die nog altijd dezelfde zijn: klantgerichtheid,

micro-elektronica, chips en senso-

profitability, verantwoord leiderschap, respect voor

ren. Vanaf het begin zat duurzaam-

de omgeving en onze shareholders (vooral onze me-

heid in onze producten ingebakken

dewerkers) en ten slotte enjoyment (omdat we graag

omdat auto’s op die manier zui-

doen wat we doen). Onze visie is: ‘We engineer the sus-

verder, comfortabeler en veiliger

tainable future’.”

worden. Het aspect duurzaamheid Cathy Berx, gouverneur van de provincie Antwerpen

is dus opgenomen in onze bedrijfs-

“Duurzaamheid zit in ons beleid verankerd en we proberen dat te optimaliseren. We faciliteren duurzaamheid en creëren randvoorwaarden voor bedrijven. Zo’n tien jaar geleden zijn we vanuit de provincie begonnen met de ‘milieucharters’. Samen met Voka proberen we bedrijven te overtuigen om er mee in te stapRon Embrechts Algemeen Directeur Care

pen. Via een milieu-audit gaan we na op welke vlakken

“We proberen onze klanten ervan te overtuigen om in plaats van ’s ochtends en ’s avonds, overdag te schoonmaken.”

stellingen behaald zijn. Als die bereikt zijn, krijgt het

bedrijven zich kunnen verbeteren. Op het eind van het jaar wordt dan bekeken of en in welke mate die doelbedrijf een milieu-charter. Een voorbeeld: De Zoo van Antwerpen is er in geslaagd om het waterverbruik jaar na jaar immens te doen dalen. Ook energieverbruik, de duurzaamheid van producten, ... zijn van belang. Bedrijven moeten dus zelf performanter worden op het

Françoise Chombar, CEO Melexis “Het aspect duurzaamheid is dus opgenomen in onze bedrijfsstrategie. Het begint bij de bedrijfswaarden.”

gebied van duurzaamheid. Het tweede aspect gaat vooral over CO2-neutrale bedrijventerreinen. De POM (Provinciale Ontwikkelings-

16


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

maatschappij) definieert niet alleen normen, maar er

duurzaamheid. Energie kopen we

worden ook bedrijven aangetrokken die van duurzaam-

gezamenlijk aan en ook binnen ons

heid een prioriteit maken.

wagenpark is duurzaamheid een aandachtspunt. Ons poetsmateriaal

Op de wip tussen ondernemen en wonen zit het initiatief

kopen we vooral aan bij bedrijven

kamp C, dat zich vooral bezighoudt met duurzaam bou-

zoals Ecover.”

wen en ondernemen. Daar kunnen bedrijven hun bouw-

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

plannen laten toetsen op het gebied van duurzaamheid. (isolatie, energieverbruik,…). Verder zijn we ook bezig met alles wat te maken heeft met mobiliteit, bewegen en gezondheid. Dat heeft te maken met het fietspadennetwerk en wandelroutes. Die kunnen ook gebruikt worden door mensen die zich met de fiets naar het werk willen verplaatsen. De POM houdt zich ook bezig met slimme logistiek en transport. Dat komt neer op het bundelen en clusteren van goederen en ervoor zorgen dat netwerken op elkaar afgestemd zijn. Op dit ogenblik is ongeveer de helft van de vrachtwagencapaciteit onbenut. Vanuit de provincie focussen we ook heel erg op gezondheid. Obesitas en overgewicht zal volgens de WHO een van de belangrijkste uitdagingen vormen van de volgende decennia. Dat heeft een negatieve invloed op de groei van het BNP met zo’n 3% omdat de gezondheid van de werknemers ondermaats is. Naar analogie met het milieucharter zijn we met bedrijven een traject aan het uittekenen om een gezondheidscharter op te stellen. Meer en meer bedrijven zijn zich bewust van het belang van gezonde en fitte medewerkers. Gezondheid maakt dus een wezenlijk onderdeel uit van economische performantie. We zijn ook bezig met de bouw van een nieuw provinciehuis en dat moet state-of-the-art zijn op het gebied van

17

Cathy Berx Gouverneur Provincie Antwerpen “Duurzaamheid zit in ons beleid verankerd en we proberen dat te optimaliseren. We faciliteren duurzaamheid en creëren randvoorwaarden voor bedrijven.”


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

In Trends van eind vorige maand verscheen een spraakmakend artikel met deze titel, oorspronkelijk geschreven door Gary Hamel, een emeritus professor aan de London Business School. In zijn stuk stelt hij het nut van leidinggevenden in vraag. Hij doet dat aan de hand van een concrete case, met name die van Morning Star (Amerikaanse marktleider in voedselverwerking). Het bedrijf is succesvol en Raad der wijzen

Redactie CxO www.cxonet.be

boekt 700 miljoen dollar omzet met 400 medewerkers. De essentie komt hierop neer: * een hiërarchische structuur kost handenvol geld * een klassieke hiërarchie verhoogt het risico op nefaste beslissingen * de besluitvorming vertraagt. Kunnen we ons voorstellen dat medewerkers met elkaar onderhandelen over hun verantwoordelijkheden, zelf het geld van het bedrijf uitgeven, iedereen zich dingen kan aanschaffen die hij nodig heeft voor z’n werk, titels of promoties onbestaande zijn en het loon in onderling overleg wordt vastgelegd? Is dat een utopisch beeld? Wat is uw visie hierover? En hoe ziet de hiërarchische structuur er in uw bedrijf eruit?   

Raad der wijzen over de bedrijfsverantwoordelijken

‘Weg met al die managers’ “Ik verwijs naar het ‘Semco’-plan dat een twintigtal jaar geleden in Brazilië van start ging. Het verleden heeft bewezen dat ‘iedereen baas’ of ‘geen baas’ niet lukt. Iemand moet verantwoordelijkheden dragen en gezag dat gedragen wordt door Eddy BONNE Managing Director Hasenkamp

één centraal persoon is niet haalbaar. Mits het respecteren van opleidingen en rekening houdend met ervaring en diploma’s kan er volgens mij een bepaalde verantwoordelijkheid worden gegeven, maar het is aan de gezagsdrager(s) om zijn mensen correct te selecteren. De essentie valt of staat bij deze gedragslijn.”

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

18


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

“Medewerkers verwachten leiderschap en inspraak. En het leiderschap moet de medewerkers het doel en de richting geven, en tegelijk het grotere plaatje blijven aanbieden. Inspraak is de motiverende factor in vlakke organisaties, voor zover deze inspraak bijdraagt tot het bereiken van het doel, of tot, waarom niet, het bijsturen van het doel. Inspraak volgt op samenspraak, maar aan het eind van de rit moet een beslissing worden genomen, en zonder leiderschap zal het daar

Walter VERMEEREN CEO Nova Group

fout lopen!”

“We weten natuurlijk dat profs moeten publiceren en ophefmakende koppen boven artikels zorgen (blijkbaar) nog steeds voor media-interesse, maar ik moet er toch van uit gaan dat de prof verstandig genoeg is om te weten dat zijn slogan niet meer is dan ... een slogan. Hamel had het wel bijna bij het rechte eind.  Hij vergat echter één woordje. De titel van zijn werkje had moeten zijn ‘Weg met al die overbodige managers’.

Marc LAMBOTTE VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Leiding is nodig. Te weinig en je krijgt chaos en efficiëntieverlies. Te veel en je krijgt ... chaos en efficiëntieverlies. Veel te veel en je bedrijf gaat kapot. Een suggestie voor de prof: maak eens een betrouwbare methodologie die ons écht kan helpen het leidingmodel van een bedrijf te evalueren en optimaliseren. Daar hebben we meer aan dan aan provocerende titels en het intrappen van open deuren.”

Saskia Van Uffelen “De komst van nieuwe generaties medewerkers gaat veel verder dan enkel en alleen het overboord gooien van hiërarchieën of het ondergraven van management posities, zoals Gary Hamel stelt. De grote uitdaging bestaat voor mij in het goed laten samenwerken van diverse generaties (babyboomers, generation X, generation Y en in 2016 de generation Z).

19

Saskia VAN UFFELEN CEO Bull


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Zij hebben elk een eigen werkethiek, een eigen werkritme en willen op een verschillende manier behandeld worden. Een CEO moet zoeken naar het juiste evenwicht tussen al deze generaties: een nieuwe vorm van management. Bij Bull maken Raad der wijzen

Redactie CxO www.cxonet.be

Saskia VAN UFFELEN CEO Bull

we onder de naam DiversiBull de inventaris om zoveel mogelijk de bijzonderheden van iedere generatie te ontdekken. Zo kunnen we een inclusieve werkplek creÍren waar iedereen kan werken en de synergie van generaties tot marktwaarde leidt, een werkklimaat waar iedereen zichzelf ten volle kan geven, en een prestatiegedreven cultuur waar we allemaal samen naar een gezamenlijk doel kunnen werken.�

20


CxO

CxO EXPERT GROUP HUMAN RESOURCES

Sandra De Bock

HR Manager Chep Benelux

Carl De Clercq Human Resources Director Alpro

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Koen Descheemaeker

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HR Manager Gosselin Group

HUMAN RESOURCES Walter Engels

Wim Roef

Kristian Vandenhoudt

Michel Vandermeulen

Vicky Welvaert HR Manager Asco Industries

Com

Num b

ens AG. e of Siem License emark a Trad KG is

icate

mun

n, ne twork …

pplica

...

er, a

..

catio

One

e, lo

Any.

Devic

& Co.

Manager HR & Legal 3M Belgium

bu sin ess lea der ma ga zin e

GmbH

Romain Verdurmen

...

HR Manager Ricoh Belgium

sh ip, str on inn Magaz ov ate gy execu ine for an d visati on , ion decis tives & FeB - MAr ion ma iSSue kers

tions

Linda Verdonck

Hoogleraar KULeuven

munica

Geert Van Hootegem

HR Director KPMG

HR-directeur IWT

Com

Marc Van Hoecke

HR Manager Atlas Copco

genera

rprise

HR Director Benelux Tech Data

l

2012 1

IP-For manag ement vers de um AW s objet T/Aastr s intel a: ligen ts lo

ens Ente

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Siem

Corporate HR manager Agfa-Gevaert

HR Manager Aveve

Sieme www.sns Enterp iemens rise Com mu -enterp rise.co nications m

Patrick Muylle

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

ca Call us Siem n realize at +3 all ens En 2240 terpris of the ab 6700 e Com ove: 0 or mun follo icatio w @Si ns emen sEnt on Tw itter

Bert Lyssens

Koenraad D’Helft

Chief human resources Hansen Transmissions Group

from

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Leuven Gent Management School

PAGINA 22 SAS Institute en Schoenen Torfs zijn beste werkgevers van 2011.

tion, envir onm Voic ent… e prese call, cha t, nce, vide web coll o... abora Only one ap ti on, OpenS pl cape ication

Koen Dewettinck

Denise Laros

00

gist

ics & Fa Koer cilities en zo ierdienste eken n alternainnoveren tieven ict

Clou de ve d 2012: de nte et de sernouveaux modè vices les

sales

& mar Nieu keting via cowe klanten ntact centerwerven s hUman

resoUr Oplei dinge ces n? Ee n blijve r Financ

e & le

Audi en on twereld in der dr be uk

gal

wegin g

ADsmar

tbusines

s124.in

dd

1

editOri AL

PArtNe rS p.33

20/0

1/12

Vision Vision

10:5

9

Focus

Process Process

_100-fe

LEVENSLANG LEREN IS EEN MUST

Focus Strategy Strategy

CxO

bruari-

www.vi www .vicre.eu cre.eu

maart_

Contribu Contribu tion tion

Coversp

2012_v

ot_Vicre_

4.indd

maart201

1.indd

1

3

OPLEIDING? EEN BLIJVER

14-03-20

11

Wil je het be je m ense ste uit n ha len?

17:40:28

p.16

01/02/

12

10:52

Levenslang leren behoort tot de orde van de dag. Opleidingsaanbieders zijn er met hopen, maar ook op de werkvloer wordt veel ‘geleerd’. Een gesprek met Marc Ruysschaert (Ricoh) en Raymond Evens (DHL Global Forwarding) over bedrijven met een leercultuur en medewerkers met een leerattitude. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Redactie CXO www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Dinsdagavond 28 februari werden tij-

Met hun titel ‘Beste Werkgever 2012 België’ zijn SAS Institute

dens een event van Vlerick Leuven Gent

en Schoenen Torfs blijvend een voorbeeld op vlak van een

Management School de Beste Werkge-

mensgericht en kwalitatief personeelsbeleid. Vorig jaar werd

vers van 2012 België bekend gemaakt.

Schoenen Torfs ook al nummer 1 in de categorie van bedrij-

Winnaar bij de bedrijven met MINDER

ven met meer dan 500 werknemers. SAS Institute stoot dit

dan 500 medewerkers is SAS Institute,

jaar door naar nummer 1; in 2011 eindigde het bedrijf op de

gevolgd door Microsoft op nummer

tweede plaats in de lijst van bedrijven met minder dan 500

2 en AE op de derde plaats. De eerste

werknemers.

plaats in de categorie van bedrijven met MEER dan 500 medewerkers is voor

Dit grootschalig onderzoek bij werknemers wordt jaarlijks

Schoenen Torfs; tweede is Accent Jobs,

uitgevoerd door het Competentiecentrum Mens & Organisa-

en derde is Care. Speciale Awards zijn er

tie aan Vlerick Leuven Gent Management School. Het initia-

voor Bank J. Van Breda & C° (Thanking),

tief loopt in samenwerking met Great Place to Work Institute

Microsoft (Work-Life Balance) en Gen-

Europe, dat als doel heeft om een professionele en Europese

zyme (Inspiring Leadership).

standaard voor een kwaliteitsvol personeelsbeleid te definiëren.

Medewerkers bekronen hun bedrijf met de titel ‘Beste Werkge

SAS Institute en Schoenen Torfs Prof. dr. Dirk Buyens, hoofd van het Competentiecentrum Mens & Organisatie aan Vlerick Leuven Gent Management School, bevestigt de waarde van het onderzoek: “De meest opvallende vaststelling is dat de resultaten voor de bedrijven in de top 20 twee jaar na elkaar blijven stijgen (2011 en 2012). Op deze manier geven medewerkers te kennen dat hun ‘vertrouwen in het management’ terug het niveau haalt van vóór de financiële crisis van 2008. Voor een aantal bedrijven ligt dat vertrouwen van hun medewerkers in het management zelfs hoger dan dat het ooit geweest is. Diezelfde trend vinden we niet terug bij organisaties die niet op de lijst staan. Bij hen zien we dat het ‘vertrouwen in het management’ nog ‘The Power To Know’ blijkt dus geen holle slogan te zijn. SAS Institute werd door zijn eigen werknemers verkozen tot werkgever van het jaar.

niet hersteld is sinds 2008. Doorgaans scoren de bedrijven die niet op de lijst staan 10% punten lager op elk van de criteria in vergelijking met zij die wel op de lijst staan. Op een

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

22


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

consequente en duurzame manier omgaan met je mensen,

Overzicht top 10

blijkt dan toch zijn vruchten af te werpen. Het leidt niet alleen

Bij de organisatie met minder dan 500

tot een grotere algemene tevredenheid van de medewerkers

werknemers kregen we volgende uit-

in het bedrijf. Deze medewerkers vertonen ook een grotere

slag:

mate van fierheid voor het bedrijf en ervaren een grotere

1

SAS Institute

mate van ‘camaraderie’ onder elkaar. Tot slot leidt het tot een

2 Microsoft

groter vertrouwen in ‘de baas’, een noodzakelijke voorwaarde

3 AE

om mensen in beweging te krijgen.”

4

Mars Belgium

5 Ormit Wat zijn de troeven van de winnaars?

6

Handson & Partners

De gelukkige werknemers heeft SAS Insitute te danken aan

7

Bank j. Van Breda & C°

de duidelijke visie en continue inspanningen binnen de ver-

8

Boss Paints

schillende HR-subdomeinen: medewerkers zijn en blijven het

9 Abbott

belangrijkste kapitaal binnen SAS Institute. Dat uit zich in tal-

10 Grünenthal

rijke eigenzinnige initiatieven die de creatieve cultuur binnen SAS weerspiegelen. Zo is er het uitrollen van een originele

ever 2012 België’

employer branding campagne, ontwikkeld voor en door SAS medewerkers, de kennisdeling tussen collega’s via de ‘know more’ lunches, de ‘bubble sessions’ om grote én kleine successen te vieren, en zoveel meer. De werknemers van Schoenen Torfs zijn trots te mogen werken voor deze organisatie. De HR-strategie van Schoenen Torfs vertrekt vanuit de traditie van een familiebedrijf waar mensen zorg dragen voor elkaar, maar met een vertaalslag naar de moderne visie op leven en werk. Het DNA van dit familiebedrijf is essentieel en wordt via verschillende initiatieven op de verschillende HR-domeinen streng bewaakt. De idee van partnerschap, waarbij medewerker en werkgever écht een meerwaarde voor elkaar kunnen betekenen, is en blijft essentieel.

23

Wouter Torfs zag zijn organisatie voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste werkgever van het jaar. Een prestatie waar iedereen in het bedrijf fier op was en die ondersteund werd door een aangepaste reclamecampagne.


Webzine for executives & decision makers

Redactie CXO www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Bij de organisaties met meer dan 500

Special Awards

werknemers:

Behalve de rangschikking van de Top 10 bedrijven (< 500

1

Schoenen Torfs

medewerkers) en de Top 10 bedrijven (> 500 medewerkers)

2

Accent Jobs

bekroont Vlerick Leuven Gent Management School drie uit-

3 Care

muntende bedrijfscases met betrekking tot Inspiring Leader-

4

McDonald’s Belgium

ship, Thanking en Work-Life Balance.

5

Randstad Group Belgium

6 Genzyme

INSPIRING LEADERSHIP – Genzyme

7

FedEx Express

In deze organisatie vormt vertrouwen en autonomie de rode

8

KBC Groep

draad binnen het motiveren van mensen. Bij Genzyme sti-

9 Accenture

muleert men leidinggevenden om hun medewerkers los te

10 Partena Ziekenfonds & Part-

laten en te coachen, eerder dan hen te sturen. Dit doet men

ners

door middel van leiderschapsprogramma’s zoals ‘Expeditie competence’ en ‘Managing others’. Zo onstond een zeer bereikbaar, betrokken en inspirerend rolmodel in het topmanagement. THANKING – Bank J. Van Breda & C° Bedanken voor professionalisme en inzet is bij deze financiële dienstverlener een van de drie hoofdpijlers in de Good to great-strategie. Men moedigt leidinggevenden aan om goed gedrag op te merken en hier een schouderklopje voor te geven. Het unieke zit niet zozeer in de beloning zelf, maar eerder in het feit dat bedanken inherent is aan de organisatiecultuur, zoals naar voor gebracht door alle collega’s. WORK-LIFE BALANCE - Microsoft Bij Microsoft is work-life balance een totaalconcept waarbij men verschillende principes benadrukt. Flexibel werken, op de juiste moment aandacht besteden aan werk of privé, vrijheid van plaats en uren maken integraal deel uit van de Microsoft-cultuur. Daarnaast zit ook de aspiratie om levenslang te ontwikkelen en het vieren van iedere nieuwe dag in de genen van elke medewerker.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

24


CxO

CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Lieven Beyl

Tim Claessens Marketing director DHL Express Belux

Piet De Grauwe Marketing manager Cofely Services

Véronique Fauconnier

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Business Development Director Nova Relocation

SALES & MARKETING

© Jos Verhoogen

Marketing Manager Athlon Car Lease Belgium

Anne Van Gils

Joris Vanholme

Marketing manager Gosselin Group

Marketing manager Attentia

Ursula Quadpeers Marketing manager Mazda Motors Belux

Ward Van Rijckeghem

Brand manager Volvo Cars Europe

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Steven Vansnick Sales manager Ricoh Belgium

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

ens AG. e of Siem License emark a Trad KG is & Co. GmbH tions munica Com rprise

genera

l

2012 1

IP-For manag ement vers de um AW s objet T/Aastr s intel a: ligen ts lo

ens Ente

Com

Num b

bu sin ess lea der ma ga zin e

sh ip, str on inn Magaz ov ate gy execu ine for an d visati on , ion decis tives & FeB - MAr ion ma iSSue kers

Siem

...

icate

mun

n, ne twork …

pplica

...

er, a

..

catio

One

e, lo

Any.

Devic

ca Call us Siem n realize at +3 all ens En 2240 terpris of the ab 6700 e Com ove: 0 or mun follo icatio w @Si ns emen sEnt on Tw itter

Sven Veressen

Communicatiemanager Think Media

Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

from

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Gert Jacobs

Marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium

tion, envir onm Voic ent… e prese call, cha t, nce, vide web coll o... abora Only one ap ti on, OpenS pl cape ication

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

PAGINA 26 Bedrijven moeten open organisaties worden.

Sieme www.sns Enterp iemens rise Com mu -enterp rise.co nications m

Sven Algoet

Area Sales Manager Cavalier

00

gist

ics & Fa Koer cilities en zo ierdienste eken n alternainnoveren tieven ict

Clou de ve d 2012: de nte et de sernouveaux modè vices les

sales

& mar Nieu keting via cowe klanten ntact centerwerven s hUman

resoUr Oplei dinge ces n? Ee n blijve r Financ

e & le

Audi en on twereld in der dr be uk

gal

wegin g

ADsmar

tbusines

s124.in

dd

1

editOri AL

PArtNe rS p.33

NIEUWE KLANTEN WERVEN VIA CONTACT CENTERS

20/0

1/12

Vision Vision

10:5

9

Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

CxO

_100-fe

bruari-

www.vi www .vicre.eu cre.eu

maart_

Contribu Contribu tion tion

Coversp

2012_v

ot_Vicre_

maart201

SNEL REAGEREN IS DE BOODSCHAP 4.indd

1.indd

1

3

14-03-20

11

Wil je het be je m ense ste uit n ha len?

17:40:28

p.16

01/02/

12

10:52

Contact Centers blijken steeds vaker een onmisbare schakel tussen een onderneming en haar klanten. De weg naar een nieuwe klant kent verschillende paden. Een goed contact center biedt maatwerk en kiest samen met de klant het communicatiemiddel dat het beste past bij de gewenste doelgroep. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Karel DE DECKER

Redactie CxO www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Iedereen heeft de mond vol over een

Vele mensen in het bedrijfsleven en bij de overheid hebben

transparante en open samenleving in

er geen idee van hoezeer onze manier van samenleven en

alle geledingen. Ook in reclame- en

samenwerken zal veranderen in de komende jaren.

communicatieland is deze evolutie naar

Marc Michils is ervan overtuigd dat de communicatie van

openheid en duidelijkheid noodzake-

vandaag niet alleen merken, maar ook mensen sterk kan ma-

lijk. Marc Michils, CEO van reclame- en

ken. Eerlijke, authentieke, sympathieke, inhoudelijk commu-

adviesbureau Saatchi & Saatchi Brussel

nicatie werkt. Zij probeert de ziel van een merk, bedrijf of or-

schreef er een ‘open boek’ over.

ganisatie vast te leggen en naar buiten te brengen. Reclame kan alleen maar efficiënt zijn als ze eerlijk en open is. “Eerlijk met zichzelf, het product, de bedrijfscultuur, met haar klanten en de omgeving. Reclame en communicatie zijn niet alleen (meer) zeggen en beloven, maar ook doen en bewijzen. Domme, leugenachtige reclame bestaat helaas ook nog. Die moeten we met alle kracht bannen en als onkruid uit onze reclametuin wieden.”

Bedrijven moeten open organisaties worden

Over eerlijke reclame in een transpar De vele hedendaagse vormen van communicatie, met internet en de sociale media op kop, zijn democratische wapens

Marc Michils CEO Saatchi & Saatchi Brussel: “Reclame kan alleen maar efficiënt zijn als ze eerlijk en open is.” U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

26


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

en geven ‘power to the people’. De burger-consument is de

bepalen zelf de taakverdeling en daar-

nieuwe machthebber. Merken en organisaties zijn eigendom

door worden ze veel efficiëntere en veel

van hun klanten. Communicatie kan alleen succesvol zijn als

meer tevreden medewerkers. Om zo’n

het de consument-burger enthousiasmeert en de hoofdrol

organisatie te realiseren, heb je minder

geeft. Producten, ideeën en emoties worden veel meer ge-

papieren en structuren en meer netwer-

deeld en dat leidt tot beter begrip en samenhorigheid, aldus

ken en visie nodig. De triple bottom line

Marc Michils.

van een bedrijf wordt winst, sociaal gedrag en duurzaamheid.

We leven in een participatiesamenleving De veranderende samenleving heeft een groot effect op reclame en samenleving. Michils: “Van pavlov-reclame naar interactieve reclame. Communicatie heeft vandaag plaats waar en wanneer de consument dat wil. We leven in een participatiesamenleving, mensen willen reageren en deelnemen. Sommige consumenten worden ambassadeur en inspirator. Voor iedere belofte moet een bewijs te verzinnen zijn: als

rante wereld dat niet het geval is, is het een oneerlijke belofte. Ook de burger wil een woordje meepraten. De politiek zal moeten leren omgaan met de interactieve democratie. Met een open transparante overheid die uitleg geeft over hetgeen ze doet en niet doet, die de burger uitnodigt om deel te nemen en mee te werken. Rechtstreekse betrokkenheid van de burger.

De burger-consument is de

De burger die inspireert.”

nieuwe machthebber. Merken

Triple bottom line: winst, sociaal gedrag en duurzaamheid De chaostheorie moet, volgens Marc Michils, iedereen doen beseffen dat in de complexe tijden van vandaag de dag het out of the box denken en handelen eerder regel wordt dan uitzondering. Een bedrijf bestaat uit organisatiecirkels waardoor het continu in contact is met zijn omgeving, klanten en concurrenten. De mensen sturen zelf mee het proces,

27

en organisaties zijn eigendom van hun klanten.


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Ook op zoek naar facilitaire expertise?

Facilicom kan u op vrijwel elk terrein de juiste mensen op de juiste plek leveren. We houden uw pand schoon, behartigen het technisch onderhoud, zorgen voor de bewaking, maken elke dag een smakelijke lunch

voor alle medewerkers, leveren tijdelijk personeel of nemen

activiteiten geheel over. Ook verhuisprojecten of management opdrachten kunt u aan ons toevertrouwen.We kunnen alle diensten ook perfect combineren, daarbij profiteert u niet alleen van onze jarenlange kennis en ervaring, maar ook van mogelijke synergie毛n. Bij Facilicom denken we graag met u mee. O贸k in het beheersen van de kosten. Wilt u weten wat Facilicom uw organisatiekan betekenen? Kijk voor meer informatie op www.facilicom.be of bel met 03 - 224 38 00. Wij zijn u graag van dienst.

28

De juiste mensen op de juiste plek


CxO

CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

Els Blaton

CIO Wabco Vehicle Control Systems

CIO AXA Belgium

Chris Borremans General manager European IT Komatsu Europe

Jan Buys

IT Manager Accor Hotels Belgium

Geert Christiaens

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

ICT Christiaan De Backer

Prof. Dr. Steven De Haes

CIO Tom Tom Group

Director Knowledge & Research AMS

Christiaan Peeters

Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe

CIO Nuon

Geert Sinnaeve

IT Manager Thomas Cook Belgium

Catherine Hellebaut

EMEA IT Lead Lean Six Sigma Black Belt 3M Europe

Prof. Dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent

Jan Heylen

ICT Manager Sanoma Magazines Belgium

Kalman Tiboldi CIO TVH Forklift Parts

© Sven Everaert

IT Manager Johnson Controls

Jan Dobbenie

PAGINA 30 Handige of leuke high-tech

Stijn Viaene

ens AG. e of Siem License emark a Trad KG is & Co. GmbH

bu sin ess lea der ma ga zin e

Com

munica

tions

sh ip, str on inn Magaz ov ate gy execu ine for an d visati on , ion decis tives & FeB - MAr ion ma iSSue kers

rprise

genera

l

2012 1

ens Ente

IP-For manag ement vers de um AW s objet T/Aastr s intel a: ligen ts lo

Siem

Sieme www.sns Enterp iemens rise Com mu -enterp rise.co nications m

...

icate

Com

Num b

ca Call us Siem n realize at +3 all ens En 2240 terpris of the ab 6700 e Com ove: 0 or mun follo icatio w @Si ns emen sEnt on Tw itter

mun

pplica

...

er, a

..

catio

One

e, lo

Any.

Devic

from

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Leuven Gent Management School n, ne twork …

CIO Agfa-Gevaert Group

tion, envir onm Voic ent… e prese call, cha t, nce, vide web coll o... abora Only one ap ti on, OpenS pl cape ication

Freddy Van Den Wyngaert

00

gist

ics & Fa Koer cilities en zo ierdienste eken n alternainnoveren tieven ict

Clou de ve d 2012: de nte et de sernouveaux modè vices les

sales

& mar Nieu keting via cowe klanten ntact centerwerven s hUman

resoUr Oplei dinge ces n? Ee n blijve r Financ

e & le

Audi en on twereld in der dr be uk

gal

wegin g

ADsmar

tbusines

s124.in

dd

1

editOri AL

PArtNe rS p.33

CLOUD COMPUTING

20/0

1/12

Vision Vision

10:5

CLOUD 2012: VERS DE NOUVEAUX MODÈLES DE VENTE ET DE SERVICES

9

Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

CxO

_100-fe

bruari-

www.vi www .vicre.eu cre.eu

maart_

Contribu Contribu tion tion

Coversp

2012_v

ot_Vicre_

4.indd

maart201

1.indd

1

3 14-03-20

11

Wil je het be je m ense ste uit n ha len?

17:40:28

p.16

01/02/

12

10:52

C’est le 4 octobre dernier que Deloitte Fiduciaire a annoncé le lancement de son nouveau service Cloud Accounting. L’offre vise les PME. Elle se traduit en pratique par un portail ‘mobile’, lisez accessible aux iPhone et autres iPad. L’objectif: la gestion en ligne et à la demande des processus financiers. C’est une annonce parmi d’autres. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Het geheugen van iOS apparaten draadloos uitbreiden Met de Kingston Wi-Drive kan je via een omweg het geheugen van je iOS toestellen zoals een iPhone of iPad uitbreiden. De Wi-Drive is een extern geheugen op basis van flash. Je kan het met een USB-kabel aan een pc of Mac hangen om er zo Bruno KONINCKX

bestanden naar toe te kopiĂŤren. Maar het toestelletje heeft

Redactie CxO www.cxonet.be

ook WiFi technologie aan boord. Door een gratis toepassing op je iOS apparaat te installeren, kan je via WiFi verbinding maken met de Wi-Drive. Via de Wi-Drive toepassing kan je dan zo aan de gegevens op de Wi-Drive zelf. Beschikbaar in versies met 16 of 32 GB geheugen. www.kingston.com

Innovatie binnen multimedia

Handige of leuke high-tech Eerste Sony smartphone onder eigen naam De Xperia S van de nieuwe Xperia NXT generatie wordt de eerste Sony smartphone sinds de wegen van het Japanse merk met Ericsson uit elkaar zijn gegaan. Door met vrij sterke specificaties uit te pakken, waaronder een 12 MP camera, een 4,3 inch scherm met HD resolutie en een 1,5GHz dual-core processor, wil Sony waarschijnlijk duidelijk maken dat het weer een stevige positie wil innemen in de markt. Tegelijk wil het eindelijk meer de verbinding maken met andere Sonyproducten en diensten, zoals Bravia TVâ&#x20AC;&#x2122;s en de Playstation Store. www.sonyericsson.be

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

30


CxO

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP LOGISTICS & FACILITIES

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Jurgen Berckmans

Supply Chain Director Danone

Robert Boute

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Leuven Gent Management School

Mike Callens

Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Eric Chabot

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

LOGISTICS & FACILITIES Sonja De Wolf Logistiek manager Eternit

Paul Vermeylen

Commercial Manager Marsh

Com

ens AG. e of Siem License emark a Trad KG is & Co.

mun

pplica

...

er, a

Num b

Devic

One

e, lo

Any.

..

catio

n, ne twork …

icate

...

Purchase manager BASF

bu sin ess lea der ma ga zin e

GmbH

Tom Van Dijck

Supply Chain and Purchasing Director Tessenderlo Group

sh ip, str on inn Magaz ov ate gy execu ine for an d visati on , ion decis tives & FeB - MAr ion ma iSSue kers

tions

Johan Van Den Broeck

munica

Nico Vandaele

Com

Alex Van Breedam

Geert Swinnen

genera

rprise

VP Telenet Procurement & Supply Chain

l

2012 1

IP-For manag ement vers de um AW s objet T/Aastr s intel a: ligen ts lo

ens Ente

Marc Slegers

Logistiek manager Hansen Transmissions International

PAGINA 40 The need for operational excellence in after-market operations

Siem

Maarten Peeters

Supply Chain Director ­ Nutricia-Milupa Belgium

Prof. dr. KU Leuven

Voorzitter VIB

PAGINA 38 Antwerpse haven uitgeroepen tot ‘Best dry bulk port’.

Procurement Director Asco Industries

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Jos Marinus

Sieme www.sns Enterp iemens rise Com mu -enterp rise.co nications m

Luc Peeters

Nik Delmeire

Nationaal voorzitter O.T.M.

ca Call us Siem n realize at +3 all ens En 2240 terpris of the ab 6700 e Com ove: 0 or mun follo icatio w @Si ns emen sEnt on Tw itter

Paul Masschelein

Suzy Costers

Director SC2 Supply Chain Square

from

President PICS Belgium

tion, envir onm Voic ent… e prese call, cha t, nce, vide web coll o... abora Only one ap ti on, OpenS pl cape ication

Oliver Corluy

PAGINA 32 For people, planet en profit.

00

gist

ics & Fa Koer cilities en zo ierdienste eken n alternainnoveren tieven ict

Clou de ve d 2012: de nte et de sernouveaux modè vices les

sales

& mar Nieu keting via cowe klanten ntact centerwerven s hUman

resoUr Oplei dinge ces n? Ee n blijve r Financ

e & le

Audi en on twereld in der dr be uk

gal

wegin g

ADsmar

tbusines

s124.in

dd

1

editOri AL

PArtNe rS p.33

KLANTEN VRAGEN MAATW ERK

20/0

1/12

Vision Vision

10:5

9

Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

CxO

_100-fe

KOERIERDIENSTEN INNOVEREN EN ZOEKEN ALTERNATIEVEN

bruari-

www.vi www .vicre.eu cre.eu

maart_

Contribu Contribu tion tion

Coversp

2012_v

ot_Vicre_

4.indd

maart201

1.indd

1

3 14-03-20

11

Wil je het be je m ense ste uit n ha len?

17:40:28

p.16

01/02/

12

10:52

Met de heropleving van het nationale en internationale verkeer nemen koeriersdiensten een sleutelpositie in, zowel vanuit commercieel oogpunt als voor het imago van de Belgische KMO’s. Die moeten kunnen steunen op betrouwbare maar ook innoverende, nabije en pro-actieve partners. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Tijdens de tweedaagse van ons

De ‘Lunch 4 FM’ was een schot in de roos met CEO’s,

Leadership Forum 2011, werd, in

CIO’s, CFO’s, CSO’s, COO’ en Facilitty Managers/Direc-

samenwerking met IFMA, het the-

tors. Elke onderneming had zo zijn eigen redenen om

ma ‘sustainable growth strategies’

het aangekondigde thema ‘Het Nieuwe Werken’ in te

diepgaand aangesproken. De be-

passen.

langstelling hiervoor was zeer groot

De belangrijkste zijn zonder meer de besparing op kan-

en onderstreepte eens te meer de

toorruimte- en kosten (PROFIT), het aantrekken van

dynamiek van deze beroepsvereni-

nieuw talent door een goede balans werk en privé aan

ging. Het topmanagement erkent

te bieden (PEOPLE) en een gezonder milieu door CO2-

meer en meer het steeds toene-

reductie (PLANET)

mend belang van Facility Management binnen de onderneming als

Maar het gaat over meer dan kostenbesparing alleen.

impact op de sociale én financiële

Het verspreiden en uitdragen van een sociaal beleid dat

resultaten.

rekening houdt met wensen en behoeften van medewerkers en daarmee de toekomst voorbereidt. Een aan-

For people, planet en profit

Het nieuwe werken: maatschappelijk trekkelijke kantooromgeving, een digitale mobiliteitsregeling geven samen een invulling aan goed leiderschap: werken waar en wanneer je wil bevordert de productiviteit. Kortom, een win-win situatie voor de werkgevers en de bedrijfsmedewerkers. En een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Gilles Rasson: ‘Facility Management groeit door naar strategisch management’ Gilles Rasson, voorzitter van IFMA (International Facility Gilles Rasson Voorzitter IFMA “Facility Management groeit door naar strategisch management.”

Management Association), stelde in zijn verwelkoming dat de nieuwe verantwoordelijkheden van de Facility Manager een grotere flexibiliteit vereisen en een constante zoektocht naar professionele ondersteuning aan alle collega-werknemers zodat de onderneming zich

32

LOGISTICS & FACILITIES


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

volledig en uitsluitend kan concentreren op haar core-

leven. Ook de groeiende aandacht

business.

voor de mobiliteit- en milieuproblematiek, het gelijke kansenbeleid

Volgens hem groeit Facility Management door naar stra-

waaronder het inschakelen van be-

tegisch management en moet binnen elk bedrijf duur-

paalde kansengroepen op de ar-

zame en competitieve oplossingen en verbeteringen

beidsmarkt, stimuleren de interesse

aandragen. De Facility Manager heeft een directe en zeer

voor telewerk.

belangrijke invloed op de bedrijfsresultaten, dit zowel op

Voor het telewerken verdedigt Prof

economisch, sociaal als financieel vlak. IFMA ziet het als

Walrave een vijfstappenplan, be-

een opdracht om de Facility Manager hiërarchisch correct

staande uit de elementen: het initi-

te plaatsen binnen het organigram van de onderneming:

atief op zich, de definiëring van het

zeer dicht bij het topmanagement en het centrum van de

project, de voorbereiding van het

beslissingsprocessen.

project , de implementatie ervan

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

binnen de bedrijfsstructuur en ten slotte de evaluatie.

k verantwoord ondernemen Prof. Dr Michel Walrave: ‘Starten met telewerken: valkuilen en succesfactoren’ Tijd- en plaatsonafhankelijk werken via ICT. Dat wordt ons met telewerken of e-werken beloofd. Steeds meer wordt dat in organisaties formeel of informeel mogelijk. Verschillende motieven vormen de drijfveren van werknemers en werkgevers om een of andere vorm van netwerken in het bedrijf toe te passen: flexibilisering van de arbeid, besparingen van de kantoorruimte en vervoerskosten, stijging van de productiviteit en fideliseren van werknemers, zijn onder meer belangrijke motieven voor werkgevers. De werknemers zoeken vooral een vermindering van het woon-werkverkeer en een betere balans werk/privé-

33

LOGISTICS & FACILITIES

Prof. Dr Michel Walrave Departement Communicatiewetenschappen Universiteit Antwerpen “Telewerken is een proces in verschillende stappen, dat zorgvuldig moet worden uitgewerkt.”


Webzine for executives & decision makers

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Ten slotte wees spreker nog op en-

Bij de succesfactoren: de kosten/batenanalyse, objec-

kele valkuilen en succesfactoren. Bij

tiveren van de telewerkbaarheid en de selectiecriteria,

de valkuilen vermelden we onder

opstellen van telewerk-policy, informeren, adviseren en

meer: weerstand vanuit het bedrijf,

trainen, meer vertrouwen en het integreren van de te-

discrepantie in de verwachtingen,

lewerking in het HR-beleid.

een mogelijk gebrek aan afsprakenfrequentie, het vervagen van de

Catherine Gall: ‘De werkplaatsen van de toekomst’

grens werk-privé, de kinderziekten

Workspace Futures, het Corporate Research Centre van

van het project (ICT), gebrek aan

Steelcase, leidt uit een recent onderzoek af dat de toe-

informatie van niet-telewerkers en

nemende technologische mogelijkheden, groeimark-

werkbelasting, gebrek ook aan cen-

ten zoals de BRIC landen en de onzekere en vluchtige

trale online-info en onduidelijkheid

financiële markten in snel tempo het bedrijfsleven doen

voor de gevolgen van de loopbaan

veranderen. Dat heeft ook zijn impact op de manier

en opleidingskansen.

waarop we werken: we zijn mobiel, constant online en moeten samenwerken met anderen, waar ook ter wereld en dit op elk moment. Workspace Futures is van oordeel dat het kantoor een omgeving wordt waar we niet in de eerste plaats functiegebonden werk leveren, maar een ontmoetingsplaats waar medewerkers projectmatig kunnen samenwerken, die mensen inspireert en waar mensen gemakkelijk kennis kunnen delen en zich verbonden voelen met hun bedrijf. Volgens Catherine Gall zal

een ‘verbonden’ wereld

leiden tot een optimaliseren van elke vierkante meter (vastgoedoptimalisatie), tot het verbeteren van de onderlinge samenwerking, tot het aantrekken, ontwikkelen en aanmoedigen van talent (mensen willen er gewoon graag werken), tot het opbouwen en versterken Catherine Gall Director Steelcase “Een kantoor moet meer worden dan een omgeving waar men vooral functiegebonden werk komt leveren.”

van het merkimago en de bedrijfscultuur en tenslotte het welzijn van de bedrijfsmedewerkers opvoeren (fysiek,cognitief en emotioneel).

34

LOGISTICS & FACILITIES


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Luc Cloet: ‘Werkplekervaringen bij de Post’

- de productiviteit stijgt

Samenwerken in een open, modern bureellandschap

- het mobiele werken kleurt het

zonder vaste werkplek en dit met het volledige directie-

debat

team van bpost is een voorbeeldfunctie. Tegelijk is het concept gekoppeld aan eventueel thuiswerk of het wer-

Een ding bleek duidelijk na dit ge-

ken in een satellietkantoor waarbij de files van elke dag

slaagd forum: het nieuwe werken

vermeden kunnen worden.

zit in een stroomversnelling. Een (r)

Redactie CxO Leadershipforum www.cxonet.be

evolutie die we binnen het Facility Het Working Tomorrow concept dat momenteel uitge-

Management-gebeuren op de voet

rold wordt bij bPost sluit hiermee nauw aan met twee

blijven volgen.

van de vier waarden van het bedrijf: samenwerken en vertrouwen. Tot vandaag zijn er reeds twee verdiepingen in het hoofdgebouw in Brussel uitgevoerd. Het volledige project van 12 verdiepingen zal tegen midden 2013 volledig uitgerold zijn. Johnny Thijs, CEO bPost gaf de aanwezige deelnemers aan het Forum nog enkele ‘key messages’ mee: - het topmanagement geeft het voorbeeld - uiteindelijk gaat het om kostenbesparing - help het kader met deze werkplekomschakeling(en) - alles en altijd in overeenstemming met de bedrijfswaarden en de missie - alle betrokkenen moeten graag komen werken - van het concept mobiel-werken moet het bPostbedrijf uiteindelijk beter worden Uit het hele proces zijn tot dusver ook al lessen te trekken: - ‘ the hard is soft and the soft is hard’ - details zijn belangrijk - het management versus administratieve staf - het aantal ‘afwezigheden’ daalt gevoelig

35

LOGISTICS & FACILITIES

Luc Cloet Director Service Operations bPost “bPosts’ Working Tomorrow concept sluit nauw aan met twee waarden van het bedrijf: samenwerken en vertrouwen.”


Webzine for executives & decision makers

37

FEB / MAA ISSUE

2012 101


Webzine for executives & decision makers

Redactie CxO

www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

De haven van Antwerpen is door het

De toekomst voor het droog massagoed in de Antwerpse

vakblad International Bulk Journal ver-

haven oogt veelbelovend. Het Havenbedrijf onderzoekt mo-

kozen tot ‘Best dry bulk port’. Ze liet

menteel samen met Solvay de haalbaarheid van de bouw van

hiermee de havens van Amsterdan en

een grootschalige biomassacentrale in de haven. Met een

Hamburg, het Duitse Muller Agri Ter-

maximale capaciteit van 400 Megawatt wordt het niet alleen

minal en het Indiase Krishnapatam Port

een belangrijk duurzaam project dat een capaciteit heeft die

achter zich. De jury was onder de indruk

gelijk is aan het jaarverbruik van 500.000 tot 1 miljoen gezin-

van de volgehouden inspanningen van

nen, het biedt Antwerpen ook de mogelijkheid zich te ont-

het Havenbedrijf om de weerslag van

wikkelen tot dé biomassa-hub van Europa.

de crisis op de goederenoverslag in de Antwerpse haven tot een absoluut mi-

Aartselaar is eerste DHL-terminal uitgerust voor aardgas-

nimum te beperken.

voertuigen DHL Express huldigde recent een eigen fast fill-installatie voor CNG (Compressed Natural Gas) in op de terreinen van zijn terminal in Aartselaar. DHL onderscheidt zich van de verschillende initiatieven voor alternatieve brandstof op de

Bi-Monthly headlines

Antwerpse haven uitgeroepen tot ‘Be markt door een omvattende investering met een rechtstreeks impact. DHL is het eerste grote bedrijf in de Belgische logis-

De jury was onder de indruk van de volgehouden inspanningen van het Havenbedrijf om de weerslag van de crisis op de goederenoverslag in de Antwerpse haven tot een absoluut minimum te beperken U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

38

LOGISTICS & FACILITIES


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

tieke sector dat voluit voor CNG kiest als alternatieve brand-

ten op verschillende routes, afhankelijk

stof en mogelijke transitie naar waterstof. Voertuigen op CNG

van het ladingsaanbod. Daarnaast kan

zorgen voor een schonere verbranding en stoten aanzienlijk

DFDS met de inzet van de grotere sche-

minder vervuilende stoffen uit.

pen de transportkosten verlagen en beter voldoen aan de milieuwetgeving.

“Bij DHL willen we ons marktleiderschap op een positieve manier gebruiken door onze nek uit te steken voor CNG,” ver-

Het Havenbedrijf Gent voorziet alle

telt Danny Van Himste, managing-director van DHL Express

steun aan soortgelijke testen om met

België. “Enkel zo kan volgens ons het kip-of-het-ei-verhaal

grotere schepen de haven in- en uit

dat de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen in de weg

te varen. Wereldwijd worden immers

staat, doorbroken worden.” De CNG-initiatieven passen in

steeds grotere schepen ingezet. Ook

DHL’s GoGreen-programma. Het bedrijf wil tegen 2020 zijn

de Gentse haven dient zich hier ver-

totale CO2-uitstoot gevoelig verminderen.

der op toe te spitsen. Bovendien past deze strategie om de activiteiten van bestaande bedrijven in de haven mee verder te ontwikkelen.

est dry bulk port’ DFDS Seaways test inzet grotere schepen in Gentse haven Omwille van de groeiende handel van en naar België onderzoekt het Deense scheepvaartbedrijf DFDS Seaways of grotere schepen geschikt zijn voor de Belgische wateren. Een recente test in de haven van Gent kaderde in dat onderzoek. DFDS is het grootste geïntegreerde Noord-Europese scheepvaart- en logistieke bedrijf. Het heeft een netwerk van 25 routes met 50 vracht- en passagiersschepen. DFDS Logistics verzorgt vrachtoplossingen in Europa via trailers, containers en het spoor. Indien de bijna 230 meterlange schepen zoals de TOR FREESIA (goed voor 306 trailers) vlot kunnen manoeuvreren door de haven van Gent, kan DFDS zijn schepen flexibeler inzet-

39

LOGISTICS & FACILITIES

Beter voorkomen dan genezen. Neem tijdig een fiscaal advocaat onder de arm. SCHAKEL ONS IN VÓÓR HET BEZOEK VAN DE FISCALE CONTROLEUR. Mieux vaut prévenir que guérir. CONTACTEZ-NOUS AVANT LA VISITE DE VOTRE CONTRÔLEUR FISCAL. Prevention is better than cure. CONTACT US BEFORE THE TAX CONTROL. Contact Advocatenkantoor Thierry Lauwers:

Palepelstraat 29 - B-9830 Sint-Martens-Latem - T +32 09 324 15 50 - F +32 09 324 15 51 E info@lauwers-law.be - W www.lauwers-law.be


Webzine for executives & decision makers

Prof. Dr. Marc Lambrecht

Center for Operations Management, KU Leuven, PICS Board member

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Servitizationâ&#x20AC;&#x2122; represents an increasingly

The increased focus on after-market services in the manu-

popular trend of durable goods manu-

facturing world is known as a servitization strategy and the

facturers to extend the scope of their

combined offering of products and services are referred to

product offerings towards services that

as product service systems. The objective is to expand the

accompany products throughout their

service offerings from basis spare parts and ad hoc repair ser-

lifecycle. To be successful, the OEM in-

vices to extensive multi-year service contracts that include

volved in servitization will have to de-

preventive maintenance, repairs and remote monitoring. Fur-

monstrate operational excellence in

thermore, condition based maintenance, performance-based

service operations.

contracts and optimization services can further be developed and launched onto the market. A number of promised benefits incite manufacturers to embrace servitization. Primarily, the strategic benefits in terms of customer loyalty and the creation of entry barriers have motivated firms to start offering services. Lately, manufacturers became even more attracted by the financial benefits services are expected to deliver: growth, profitability and stability. It is clear that contractual

Servitization: A Challenging Service Business Model for Manuf

The need for operational excellence after-market service agreements with customers result in more risks for Original Equipment Manufacturers (OEM). To be successful, the OEM involved in servitization will have to demonstrate operational excellence in service operations. As manufacturing firms are expanding their operations into services, the fundamental task that awaits them is to create a service gain, i.e. the OEM has to achieve lower total cost of ownership than the customer can realize himself. This task mandates effective and efficient service supply chains (the service factory) in which materials, labor and information are orchestrated to serve the needs of the customer. We propose a five-step paradigm for successfully managing service operations. We briefly summarize the service operations strategies:

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

40

LOGISTICS & FACILITIES


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Limit uncertainty and complexity

. Surpass functional barriers

The uncertainty in service demand can be mitigated by a

Many authors have noted that the

smart design of service contracts. The objective is to move

creation of an independent service

from reactive to scheduled service. The lower operational

organization with its own profit

uncertainty however, is countered by a higher financial

and loss responsibility is a corners-

risk of taking on more responsibilities. Managing risk is a

tone for success in services. Indeed,

delicate balancing act.

keeping the service activities within the product divisions may prohibit

Benefit from economies of scale and pooling

economies of scale. Therefore the

A successful pursuit of a service-oriented strategy manda-

alignment of decisions made by the

tes a service supply chain that is responsive and efficient.

manufacturing units and the service

The OEM has to take advantage of scale and pooling ef-

division is of crucial importance.

fects. Centralization of inventory and remanufacturing facilities, customer and service territory pooling and grouping of service tasks are the major actions to take for the OEM, otherwise the ability to create a service gain is at risk.

facturing Firms

in after-market operations Deploy multi-purpose resources It is advisable to deploy multi-purpose resources to increase flexibility. Multi-purpose resources, although more expensive, allow for a swift reaction in case of emergency without deploying excess resources. Cross-trained service engineers are able to execute a multitude of service tasks. Profit from knowledge about the installed base The smart OEM will gather information about the installed base to make the unpredictable predictable. The installed base constitutes a rich compilation of data about the customer, the equipment installed and the service history. The service event log is useful for diagnostics, reliability analysis and spare part forecasting.

41

LOGISTICS & FACILITIES


42

Van links naar rechts: Anette Böhm, SD Worx Chief Human Resources Officer, Harold Ryckaert, SD Worx Chief Information Officer en Stefan Stijfhals, Mobistar Corporate Account Manager. Niet op de foto: een team van 300 werknemers, alleen nog maar in de ICT-afdeling.

Dankzij de toenemende digitalisering groeien HR en ICT steeds meer naar elkaar toe. Tijdens onze dialoog met SD Worx omtrent deze materie zaten we al snel op dezelfde golflengte. Werknemers willen steeds meer zelf beslissen hoe, waar en wanneer ze aan het werk zijn. Het klassieke ‘bureau’ wordt steeds meer virtueel, met een hoofdrol voor telecommunicatie en een performant digitaal netwerk. Zo kunnen werknemers nog beter onderling samenwerken en worden bedrijven productiever.

alle krachten gebundeld

SD Worx

LUISTEREN / BEGRIJPEN ONDERZOEKEN / OPLOSSEN

SD Worx speelt daarin ook voor haar klanten een leidende rol. En Mobistar zorgt hier voor de technologische ondersteuning. Zo spelen wij perfect op elkaar in. Wil u alles weten over SD Worx &Mobistar en over hoe ook wij partners zouden kunnen worden, surf dan naar www.krachtengebundeld.be en bekijk ons docufilmpje via de QR-code.

Webzine for executives & decision makers FEB / MAA ISSUE

2012 101


CxO

CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Ann Cools

Finance & Administration Director G4S Security Services

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Luc D’Hoine

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions

FINANCE & LEGAL Werner De Laet CFO Mobistar

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Rudi De Winter CFO Van Laere

Joost Gietelink

CFO Randstad Group Belgium & Luxemburg

PAGINA 44 Wat kunt u doen tegen slecht-betalende klanten?

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

PAGINA 46 Transfer pricing en de dubbele belastingproblematiek Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Director Performance Management Research Platform Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Jean Volders CFO Topcom

ens AG. e of Siem License emark a Trad KG is & Co. GmbH tions munica Com rprise

genera

l

2012 1

IP-For manag ement vers de um AW s objet T/Aastr s intel a: ligen ts lo

ens Ente

Com

Num b

bu sin ess lea der ma ga zin e

sh ip, str on inn Magaz ov ate gy execu ine for an d visati on , ion decis tives & FeB - MAr ion ma iSSue kers

Siem

pplica

...

er, a

..

catio

One

e, lo

Any.

Devic

Sieme www.sns Enterp iemens rise Com mu -enterp rise.co nications m

...

Head of Department Invest FIT

CFO Hansen Transmissions International

icate

Marc Van Gastel

Head of Data & Development Fortis Investment Management

Jan-Willem Ruinemans

ca Call us Siem n realize at +3 all ens En 2240 terpris of the ab 6700 e Com ove: 0 or mun follo icatio w @Si ns emen sEnt on Tw itter

Jean-Luc Van Doninck

CFO Aquafin

n, ne twork …

CFO Egemin

Johan Maes

CFO Deceuninck

from

Geert Stienen

Philippe Maeckelberghe

mun

CFO Ondernemingen Jan De Nul

tion, envir onm Voic ent… e prese call, cha t, nce, vide web coll o... abora Only one ap ti on, OpenS pl cape ication

Paul Lievens

00

gist

ics & Fa Koer cilities en zo ierdienste eken n alternainnoveren tieven ict

Clou de ve d 2012: de nte et de sernouveaux modè vices les

sales

& mar Nieu keting via cowe klanten ntact centerwerven s hUman

resoUr Oplei dinge ces n? Ee n blijve r Financ

e & le

Audi en on twereld in der dr be uk

gal

wegin g

ADsmar

tbusines

s124.in

dd

1

editOri AL

PArtNe rS p.33

20/0

1/12

Vision Vision

10:5

9

EUROPA WIL GREEP OP AUDIT VERSTRAKKEN MET NIEUWE MAATREGELEN

Focus

Focus Strategy Strategy Process Process

CxO

_100-fe

bruari-

www.vi www .vicre.eu cre.eu

maart_

Contribu Contribu tion tion

Coversp

2012_v

ot_Vicre_

4.indd

maart201

1.indd

1

3

AUDITWERELD IN BEWEGING EN ONDER DRUK

14-03-20

11

Wil je het be je m ense ste uit n ha len?

17:40:28

p.16

01/02/

12

10:52

Gevallen zoals Lernout & Hauspie, Lehman Brothers en Dexia zijn voor de auditsector steeds een goed basis voor herbronning. Het voorstel dat Eurocommissaris Michel Barnier van Interne Markt heeft ingediend zou dan ook wel eens kunnen worden. CxO wou er meer over weten en raadpleegde zijn Raad der Wijzen bij monde van Hans Wilmots, CEO van BDO. ABONNEER U EN LEES DIT ARTIKEL VOLLEDIG IN CXO MAGAZINE (HET GEDRUKTE ZUSTERBLAD VAN CXO WEBZINE): WWW.CXONET.BE


Webzine for executives & decision makers

Solange TASTENOYE www.cxonet.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Het is een vaststaand feit dat men in de

Een eerste mogelijkheid:

praktijk meer en meer te maken heeft

het versturen van een aangetekende ingebrekestelling

met wanbetalers. Voor u, als zelfstandig

In eerste instantie moet u uw klant duidelijk maken dat hij in

ondernemer, kan dit dan ook ernstige

zijn verplichtingen tekort schiet. Doet u dit telefonisch, dan

gevolgen hebben, want uiteraard moet

heeft dit geen enkele juridische waarde. De wanbetaler moet

u ook uw eigen onkosten en rekenin-

op een officiële manier kennis nemen van uw klachten. Dit

gen betalen!

gebeurt best bij aangetekende brief waarin u uiteenzet dat hij de betaling van uw factuur nog steeds niet in orde heeft gebracht. Men noemt dit de ‘ingebrekestelling’ ”of ‘aanmaning’. Voor deze aanmaning moet er gebruik gemaakt worden van een aangetekende brief. Bovenaan de brief vermeldt men ‘aangetekend’. Bewaar steeds een kopij van deze brief, samen met het verzendingsbewijs dat u in het postkantoor zal krijgen ten tijde van de verzending; dit document zal een onom-

Incasso van uw openstaande vorderingen, stap per stap.

Wat kunt u doen tegen slecht-betale stootbaar bewijs van uw ingebrekestelling vormen. Wij benadrukken dat mondelinge of telefonische aanmaningen geen enkele bewijskracht hebben. Indien u later naar de

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

44


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

rechter stapt, zal u niet kunnen aantonen dat u uw klant ef-

maar het is wel een middel om u ex-

fectief in gebreke hebt gesteld. Bovendien mag u ook niet

tra in te dekken tegen wanbetalers die

te lang wachten om tot ingebrekestelling over te gaan. Ook

maar blijven weigeren om te betalen!

dit kan tijdens een gerechtelijke procedure tegen u gebruikt worden!

wordt vervolgd

Uw aanmaning ook per gewone brief versturen? Het is inderdaad een goede oplossing om uw aangetekende ingebrekestelling ook per gewone brief te versturen. In uw aangetekende zending kan u hiervan best melding maken. Indien uw wanbetaler later beweert niets te hebben ontvangen, dan zal het zeker niet geloofwaardig overkomen dat hij zowel de aangetekende brief als de gewone brief niet zou ontvangen hebben. Laten we wel opmerken dat dit niet wettelijk verplicht is,

ende klanten?

www.antwerpdc.be

45


Webzine for executives & decision makers

Leslie VAN DEN BRANDEN

De Witte ViselĂŠ

FEB / MAA ISSUE

2012 101

Door de toenemende internationalise-

Internationaal zijn er een aantal middelen voorhanden om

ring en globalisering van onze handel,

de ontstane dubbele belasting te neutraliseren. Zo voorzien

worden steeds meer groepen gecon-

de meeste dubbelbelastingsverdragen in een MAP (Mutual

fronteerd met dubbele belasting.

Agreement Procedure) procedure voor het oplossen van de

Inderdaad, het verwerpen van de trans-

dubbele belasting. Dit betreft een overlegprocedure tussen

fer pricing politiek door de fiscus in

de betrokken fiscussen, maar biedt geen resultaatsverbinte-

land X betekent dat er een hogere winst

nis. Bijgevolg, heeft de belastingplichtige geen zekerheid of

in land X zal worden belast, maar deze

de ontstane dubbele belasting kan worden tenietgedaan.

winst werd echter reeds in land Y belast. Dit creĂŤert economisch dubbele belas-

In Europese context kan de belastingplichtige beroep doen

ting.

op het EU-Arbitrageverdrag om de ontstane dubbele belastingen weg te werken. Dit Arbitrageverdrag biedt zekerheid aan de belastingplichtige omtrent het oplossen van de bestaande dubbele belasting binnen een welbepaalde termijn. Deze internationale procedures (MAP en EU-Arbitrageverdrag) zijn in de praktijk zeer tijdrovend en budgettair gezien

Transfer pricing en de dubbele belastingproblematiek

Beter voorkomen dan genezen niet voor iedereen evident. Niettegenstaande, is er een stijgend aantal dossiers en een positieve evolutie in de werking van deze procedures. Daarenboven, voorziet BelgiĂŤ in de specifieke mogelijkheid om eventuele dubbele belasting unilateraal op te lossen, en dit door de belastbare basis van de betrokken Belgische onderneming op passende wijze neerwaarts te herzien. Praktijk heeft echter al uitgewezen, dat ondanks de beschikbare rechtsmiddelen, het niet evident is om de ontstane dubbele belasting op een vlotte manier te neutraliseren. Daarom is het belangrijk om proactief te handelen (goede TP-documentatie en/of APAs) teneinde het ontstaan van dubbele belasting te minimaliseren.

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

46

EXTRA


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

IPG Group ,

your partner in contact centres The unique combination of state of the art technology , the understanding of your business processes and the deployment of highly trained people facilitates the dialogue between you and your customer at the several stages of the customer life cycle. IPG Group considers every contact as an opportunity. Whether it’s an inbound call, an outbound call, mail, e-mail, chat etc. IPG Group’s pragmatic approach allows adding value to over 7.5 million B2B and B2C transactions across various sectors every year. A team of more than 1,000 enthusiastic specialists communicate 24/7 in most of the European languages from one of the three IPG sites (Brussels, Leuven and Hasselt) or from one of the sites of its customers.

‘’ We want to constantly facilitate and innovate the dialogue between our customers and their business relations in the most effective and efficient way. ‘’ Contact us: 0800 910 91 Pachecolaan 34

47

ı

B-1000 Brussel

|

Slachthuislaan

ı

B-3000 Leuven

|

• every contact is an opportunity • www.ipggroup.eu

• info@ipggroup.eu

Kempische Steenweg 293/5

ı

B-3500 Hasselt


Webzine for executives & decision makers

Sven GEIREGAT

www.autofans.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

De wedren om de laatste niches op te

Enkel de benaming

vullen bij de premiummodellen is nog

Die Sportback-toevoeging moet je met een korrel zout ne-

niet afgelopen. Een nieuwe stap zijn de

men. Audi had een benaming nodig die dynamiek uitstraalde

vijfdeurscoupés, berlines met coupé

en iets of wat afweek van het overal gekende hatchback, zo-

allures. De lijn doet denken aan een

als dit soort modellen in de jaren ‘80 ook wel werd genoemd.

coupé maar toch zit daar dat extra paar

Om met de concurrentie mee te kunnen voegde Audi er een

deuren in de carrosserie. Audi bouwde

schepje luxe aan toe.

daarom de A5 Sportback en nu hebben

Audi zit dus met twee modellen die als vijfdeurscoupé kun-

ze ook de A7 Sportback in het gamma.

nen worden beschouwd. De A5 is afgeleid van de A4 berline, de A7 situeert zich een trapje hoger tussen A6 en A8. Hij wijkt gedeeltelijk af van de Sportback Concept die Audi voorstelde op de NAIAS in Detroit, januari 2009. Geslaagde vormen Gedurende onze testperiode zijn we meermaals aangesproken op de mooie vormen van de A7 Sportback. Zelf hebben

Rijtest: Audi A7 Sportback 3.0 TDI Quattro

Noodzakelijke gamma-aanvulling of we niet gevonden wat precies de vele reacties uitlokte, de combinatie van de vier ringen, een discrete lijn die toch erg breed en uitgestrekt oogt lijkt het ons te doen. Apart is het

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be

48

EXTRA


FEB / MAA ISSUE

2012 101

wel, met een lengte van 4,9 meter en een bolle voorkant die

zich lichtjes naar hem plooit. Daartus-

contrasteert met de duikende en scherpe achterzijde. De kof-

sen zit de boordcomputer die we ook

ferklep is erg uitgestrekt en dat voel je ook bij het openen.

op andere modellen terugzien.

Even opletten als je de koffer opent in lage garages of bij hevige wind. Het openen gebeurt elektrisch met een druk

Bij een druk op de startknop schuift

op de knop. De koffer biedt 535 liter laadruimte die je kan

het scherm van het navigatiesysteem

uitbreiden tot 1.360 liter als je de achterste zetels neerklapt.

uit de middenconsole waar het netjes

Dat is meer dan de A6 berline (530-995l) en maar iets minder

opgeborgen zat. Helaas gaat het nog

dan een A4 Avant (490-1430l). Vanwege de aflopende dak-

steeds niet om een touch screen maar

en kofferlijn laad je best geen al te grote voorwerpen in. Wie

gebeurt de bediening met ĂŠĂŠn van de

achteraan plaatsneemt is best niet al te groot, al is het effect

vele draaiknoppen die je rond de ver-

van de sterk aflopende daklijn hier wat gecompenseerd door

snellingspook kan terugvinden. Ook

de uitsparingen in de dakhemel ter hoogte van de achterpas-

naast de versnellingspook vind je een

sagiers. Verder kunnen ook de achterpassagiers genieten van

touchpad waarop je met vingerbewe-

de nodige luxe, met een aparte airco-regeling als kers op de

gingen de gewenste letter in je navi-

taart.

gatiesysteem kan invoeren, of de cijfers

overbodig? Bestuurder MVP Vooraan is het dan weer de bestuurdersplaats die alle aandacht opeist. De bestuurder heeft zicht op een tellerpartij die

49

EXTRA

www.autofans.be

Webzine for executives & decision makers


Webzine for executives & decision makers

Sven GEIREGAT

www.autofans.be

FEB / MAA ISSUE

2012 101

in je mobiele telefoon. Dat maakt dat

100 km/u. De versie met voorwielaandrijving en Multitronic

er, samen met de klimaatregeling, een

doet dat een halve seconde sneller. Niet dat je dat gewaar

hele hoop knopjes op de middencon-

wordt, want door de goede isolatie van het interieur ga je

sole staan. Ze zijn mooi vormgegeven

sneller dan je denkt naar snelheden boven de limiet. Zelfs bij

maar bleken tijdens het rijden weinig

die snelheden draait de motor erg stil en heb je steeds het

intuïtief te bedienen.

gevoel wat reserve over te hebben. Bij acceleraties heeft de A7 dus geen problemen met de 1.860 kg zware opbouw. Ga

Onder de motorkap

je wat kleinere wegen opzoeken, dan voel je pas het effect

Onder de kap van onze testwagen von-

van het gewicht op het rijgedrag en concludeer je dat die

den we de basisdiesel, de 3.0 TDI met

bochtige wegen niet direct zijn geliefde habitat zijn. Je kan er

QUattro-aandrijving en 204 pk. Niet

dankzij het Audi Drive Select wel een mouw aan passen maar

dat we te klagen hadden met die ‘ba-

echt natuurlijk gaat het nooit aanvoelen, comfort bieden is

sis’-versie. Audi onderscheidt de A7 van

zijn roeping. Een extra knipoog naar de comfortzijde zien we

zijn kleinere broer door enkel zwaar-

ook in het ontbreken van de schakelflippers achter het stuur,

dere motorisaties aan te bieden. In 7,9

waardoor je de pook al sneller in D-stand zijn werk laat doen.

seconden accelereert de A7 van 0 naar

Toch merken we dat de 19 inch velgen wat roet in het eten gooien als we over dwarsrichels rijden. Dit soort velg en bijhorende laagprofielband vraagt om een sportievere inborst dan wat de A7 voorlegt. Het prijskaartje Onze Audi A7 kost zonder opties 56.000 euro. Eens de optielijst doorlopen komen we op een totaal van 82.000 euro. Niet zo exuberant veel als de A6 Avant die we eerder meenamen maar toch een mooi bedrag voor een wagen die vooral status meedraagt. Audi geeft er wel wat voor in de plaats. Houtinleg omhelst het interieur - al is de kleurcombinatie voor discussie vatbaar - terwijl ook de afwerking op niveau staat. Maar de optilijst bevat

50

EXTRA


FEB / MAA ISSUE

2012 101

nog meer, zo kan je kiezen voor een derde gordel achteraan, zodat je drie passagiers kan meenemen op de achterbank. Een basis-A7 neem je voor 50.780 euro mee (2.8 FSI Multitronic, 204 pk), de duurste versie is de 3.0 TFSI met 300 pk voor 61.790 euro, exclusief opties maar ik heb nog nooit een Audi zonder opties gezien. De Audi A7 Sportback een noodzakelijke aanvulling op het Audi-gamma noemen is overdreven, want is wezen is hij de grootste gemene deler tussen een Audi A6 en een A8. Verder krijgt de gebruiker ook de meeste voordelen van voorgenoemde wagens mee, terwijl je toch het gevoel hebt met een coupĂŠ onderweg te zijn. Is hij dan overbodig? De looks van de wagen zijn voldoende om dat tegen te spreken, enkel voor de brede aanblik die toch dat tikkeltje verschilt van de andere Audi-modellen mag je hem voor mijn deur zetten. Ik zal er met plezier naar kijken.

51

EXTRA

www.autofans.be

Webzine for executives & decision makers


WILT U HET JUISTE

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

DOELPUBLIEK BEREIKEN

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

Wo

Do

Vr

27

28

29

1

2

5

6

7

8

9

Zo

Zo

Ma

3

4

1

2

10

11

8

9

Za

Di

Wo

Do

Vr

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

12

13

14

15

16

17

18

15

16

17

18

19

20

21

19

20

21

22

23

24

25

22

23

24

25

26

27

28

26

27

28

29

30

31

1

29

30

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

30

1

2

3

4

5

6

27

28

29

30

31

1

2

7

8

9

10

11

12

13

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

10

11

21

22

23

24

25

26

27

17

18

19

20

21

22

23

28

29

30

31

1

2

3

24

25

26

27

28

29

30

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

25

26

27

28

29

30

1

29

30

31

1

2

3

4

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

9

10

11

12

13

14

15

12

13

14

15

16

17

18

16

17

18

19

20

21

22

19

20

21

22

23

24

25

23

24

25

26

27

28

29

26

27

28

29

30

31

1

30

31

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

Running from December 2011 until Mai 2012. For more info, contact us! Phone: +32 3 889 52 59 â&#x20AC;&#x201C; e-mail: info@cxonet.be

52

Za

April 2012

Di

Juni 2012

Ma

Augustus 2012

Juli 2012

Mei 2012

Maart 2012

UITGAVEN Magazine Webzine


Webzine for executives & decision makers

FEB / MAA ISSUE

2012 101

CxO WebZine is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. In de maanden tussenin verschijnt CxO Magazine, een gedrukt magazine

Redactie CXO www.cxonet.be

met een totaal andere inhoud dan de Uitgeverij/Maison d’éditions - Redactie/Rédaction

Webzine.

Administratie/Administration - Regie/Régie CxO Europe bvba - Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - Internet: www.cxonet.be Redactie/Rédaction Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Goele Geeraert, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Hilde Pauwels, Herman Van den Keybus. Verantwoordelijke Uitgever/Editeur Responsable Dirk Vermant

Wie is Wie?

Het CxO Team

Wielstraat 12 B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Stijn Dom - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Gerda Van Keer - Marketing Officer Dirk Vackier - Business Relations Manager Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat Veerle Van Aken - Internal Account Manager Jan Callant - Lay-out/Mise en page

53

COLOFON

U wil reageren? Stuur een e-mail naar we.listen@cxonet.be


Laat u opnieuw begeesteren

6 maanden redactionele bijdragen (december 2011 - mei 2012) Ontelbare interviews, opiniestukken, case-studies en achtergrondinformatie van, met en door leden van CxO Raad der Wijzen en CxO Experts Groups Beeld- en tekstverslagen van het tweedaagse congres in het Ch창teau du Lac in Genval Meer info? Hou de volgende edities van CxO Magazine en CxO Webzine in de gaten!

CxO Webzine 101  

electronic magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you