Page 1

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Digital Magazine for executives & decision makers

FEB - MAR

ISSUE

2013 113

GENERAL MANAGEMENT Het nieuwe werken

ICT Big Data is al lang geen hype meer

LOGISTICS & FACILITIES Fulfilment als toegevoegde waarde

FINANCE & LEGAL Wealth management: private banking in high-level

HUMAN RESOURCES Comment envisager la gestion des talents?

SALES & MARKETING Integratie van klantdatasystemen

Frank Vander Sijpe (Directeur HR Research, Securex)

“Het Nieuwe Werken: creëer eerst een omgeving die er klaar voor is” EDITORIAL PARTNERS


Laat het opvolgen van uw facturen u niet van uw werk houden.

ADVERTENTIE ING Commercial Finance regelt dit snel en efficiënt voor u. Bel 02 739 64 11 voor meer info. ING Commercial Finance neemt de administratie en de inning van uw facturen op zich. We zorgen ook voor het aanmanen van uw debiteuren als die te laat betalen en we stellen een geschillendienst tot uw beschikking in het geval van niet-betaling. Bij de overdracht van uw facturen schiet ING Commercial Finance u een percentage van het totale bedrag voor, zodat u uw activiteiten op een

soepele en efficiënte manier kunt financieren. U kunt ook een kredietverzekering nemen, die u de betaling van uw facturen garandeert, zelfs als uw klanten niet betalen. En dit alles doen we met maar één doel : ervoor zorgen dat u zich op de essentiële zaken kunt concentreren… uw beroep!

ingcomfin.be

ING Commercial Finance Belux nv – Kolonel Bourgstraat 155, B-1140 Brussel, België – RPR Brussel – Btw BE 0470 131 086 – CBFA 102012 A. Verantwoordelijk uitgever: Filip Indigne, Kolonel Bourgstraat 155, B-1140 Brussel; België.


WILT U HET JUISTE

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

DOELPUBLIEK BEREIKEN

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

UITGAVEN Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

3

4

25

26

27

28

29

30

31

10

11

1

2

3

4

5

6

7

17

18

8

9

10

11

12

13

14

23

24

25

15

16

17

18

19

20

21

30

31

1

22

23

24

25

26

27

28

5

6

7

8

29

30

1

2

3

4

5

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Zo

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

1

2

3

4

5

26

27

28

29

30

31

1

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

7

8

13

14

15

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

15

Ma

Di

Wo

Do

Vr

27

28

29

1

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

26

27

28

29

2

3

4

Ma

Di

29

30

6

Za

20

21

22

23

24

25

26

16

17

18

19

20

21

22

27

28

29

30

31

1

2

23

24

25

26

27

28

29

3

4

5

6

7

8

9

30

1

2

3

4

5

6

April 2013

Magazine Digital

Juni 2013

Mei 2013

Maart 2012

Magazine

CXO MAGAZINE VERDUBBELT AANTAL EDITIES CxO Magazine en CxO Webzine vormen al veel langer een belangrijke tandem in uw informatiewinning. Het gedrukte magazine en het digitale webzine leven al bijna 50 edities naast mekaar. Aanvankelijk was het magazine het meest statische paradepaardje van onze uitgaven. De webzine nam een belangrijke taak op zich om een digitale en meer frivole versie mèt eigen inhoud te worden. Het succes van beide uitgaven deed hen echter naar elkaar toegroeien. Als lezer stond u al langer niet meer stil bij de verschillen die er waren. Na rijp beraad binnen de redactie hebben we beslist u daarin te volgen. Het webzine wordt eigenlijk CxO Magazine Digital, met dezelfde look and feel van het magazine, maar nog steeds met een eigenzinnige kijk en invulling inzake inhoud. Dit huzarenstukje op het vlak van opmaak, bewijst onze nooit aflatende interesse voor innovatie en kwaliteit. Veel leesgenot!


ADVERTENTIE HR heeft geen geheimen meer voor ons. In crisistijden hebt u eerst en vooral oog voor de evolutie van de nettoresultaten. U rekent niet alleen op groei, maar ook op talentontwikkeling. Bedrijfssuccessen stoelen overduidelijk op de rekrutering en retentie van medewerkers. Het human-resourcesbeleid is een essentieel en positief element van het bedrijfsleven. Uw medewerkers moeten zich goed in hun vel voelen op het werk. Het is dan ook uw taak om hen zowel zekerheid als uitdagingen te bieden. Hoe pakt u dat aan en hoe geraakt u op het goede spoor? Securex helpt u op alle vlakken van human resources. Sociaal secretariaat, welzijn en preventie, adviesverlening en verzekeringen ‌ Wij doorgronden alle geheimen van HR. Wilt u meer informatie? Wilt u weten welke meerwaarde Securex uw bedrijf biedt? Surf naar onze website www.securex.be of stuur een e-mail naar contact@securex.be.


5

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

WERKGEVERSORGANISATIE KIEST OVERWERK BOVEN AANWERVINGEN

HOOFDREDACTEUR / RÉDACTEUR EN CHEF

ORGANISATION PATRONALE OPTE POUR HEURES SUPPLÉMENTAIRES PLUTÔT QUE POUR L’EMBAUCHE

Jan Callant

NL

Het ziet er naar uit dat het regeringsleven steeds minder weggelegd is voor echte politici. Na het verdwijnen van Steven Vanackere, zelf ooit in de politiek gestapt na een carrière bij de MIVB, komt Koen Geens aan het hoofd van het Ministerie van Financiën. Geens, doctor in de rechten en gewoon hoogleraar Vennootschapsrecht en Financieel Recht aan de KULeuven, is een techneut eerste klasse. Zijn academische achtergrond, zijn verleden als kabinetchef van Kris Peeters en zijn ervaring als bestuurder bij BNP Paribas Fortis, geven ons het vertrouwen dat er anders zal omgesprongen worden met het working capital van dit land. Over dat working capital kan u heel wat lezen in deze (ver) nieuw(d)e editie van CxO Magazine Digital. Vooral dan het ‘beveiligen’ er van. Factoring is daar een middel voor en wij legden ons oor te luisteren bij een aantal experten ter zake. Ook een vorm van beveiliging van het working capital van Telenet, is het ontslag van CEO Duco Sickinghe. De man die het bedrijf in 12 jaar naar de top bracht, had het beremoeilijk met de manier waarop Liberty Global het bedrijf helemaal in handen wou krijgen. Zijn ‘niet-medewerking’ werd hem niet in dank afgenomen, maar in zijn eigen stijl gaf hij een duidelijk signaal dat de gezondheid van het bedrijf boven eigen succes van de CEO moet staan. Wat ons ook in het oog en het oor schoot, was het verhaal van de overuren. Zo erg zelfs dat we ons Raad der Wijzen ondervroegen over ‘het nieuwe werken’. Want naast de verhoging van de pensioenleeftijd willen de werkgevers het middel van de overuren gaan legaliseren en uitbreiden. Tot op de rand van het belachelijke toe. Een goede reden om eens wat dieper te graven.

FR

Tout porte à croire que les fonctions au sein du gouvernement sont de moins en moins réservées aux vrais politiques. Suite à la démission de Steven Vanackere, lui-même entré en politique après une carrière à la MIVB (STIB flamande), c’est Koen Geens qui le remplace à la tête du Ministère des Finances. Geens, docteur en droit et professeur en droit des sociétés et droit financier à la KULeuven, est un technocrate de première. Son bagage académique, son passé en tant que chef de cabinet de Kris Peeters et son expérience comme administrateur auprès de la BNP Paribas Fortis, nous inspirent confiance quant au changement dans la manière de gérer le fonds de roulement du pays. Il y a beaucoup à lire sur ce fonds de roulement dans cette édition « nouvelle mouture» de CxO Magazine Digital. Et plus particulièrement sur la manière de le « protéger ». Le Factoring est un des moyens qui s’y prêtent, et pour en savoir plus nous avons consulté plusieurs experts en la matière. Autre exemple: la sécurisation du fonds de roulement de Telenet conduisant à la démission de son CEO Duco Sickinghe. L’homme qui en 12 ans porta l’entreprise au sommet, acceptait mal la manière dont Liberty Global voulait s’accaparer l’entièreté de la société. Sa réticence à coopérer n’a pas été appréciée, mais fidèle à son style, il montra clairement combien la santé de l’entreprise doit prévaloir au succès personnel du CEO. Ce qui nous a frappés en outre, c’est l’histoire des heures supplémentaires. A tel point que nous avons questionné notre Conseil des Sages à propos du “Nouveau Travail”. Car en plus de retarder l’âge de la retraite, les employeurs veulent étendre et légaliser le système des heures supplémentaires. Au risque de frôler le ridicule. Une raison suffisante pour creuser un peu plus le sujet.

Tot slot goed nieuws. De Dow Jones heeft het recordpeil van 2007 (net voor de bankencrisis) uiteindelijk kunnen overstijgen. Meer Pour conclure, une bonne nouvelle. Le Dow Jones a finalement pu dan 5 jaar na datum, ziet het er naar uit dat de Amerikaanse econo- dépasser le niveau record de 2007 (juste avant la crise bancaire). mie de goede weg heeft teruggevonden. We hopen samen met u. Après plus de 5 ans, il semblerait que l’économie américaine ait retrouvé la bonne trajectoire. Nous l’espérons autant que vous.

ADVERTEERDERSLIJST Antwerp Management School p.1 - Belfius p.36 (advertorial) CimCil p.35 - B-Information p.23 - BNP Paribas Fortis p.15 - Datacenter United p.49 - Engels p.27 Fifthplay p.28 (advertorial) -Hyllit Hotel Antwerpen p.45 - IFMA p.1 - ING p.2, 30 (advertorial) - Martin’s Hotels p.16 - Microsoft Dynamics p.28 - Nico Verdonck p.14 Securex p.4 - Solvay Brussles School p.1 - The House of Leadership p.41 - Trendstop p.46 - Uni-Learning p.21 - ViCre p.12, 19 - Vlerick Business School p.1

FEBRUARY - MARCH 2013

WWW.CXONET.BE


6

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Magazine for executives & decision makers BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

38

GENERAL MANAGEMENT 17 .... Raad der Wijzen: Overuren moeten niet betaald worden 18 .... T hema-artikel: Het nieuwe werken 20 .... O pinie: Overuren of aanwervingen? 23 .... Made in Belgium (1): de voedingsindustrie (vervolg) 24 .... D e subsidies binnen de KMO-portefeuille 38 .... D e kracht van lichaamstaal

26

LOGISTICS & FACILITIES 26 ..... E xpert Group Logistics & Facilities Thema-artikel: Fulfilment als toegevoegde waarde 29 ..... E nergy efficiency EU Energie-efficiĂŤntierichtlijn: energie-audits komen eraan

32

34

WWW.CXONET.BE

FINANCE & LEGAL 32 ..... E xpert Group Finance & Legal Thema-artikel: Working Capital Factoring: een alternatief om werkkapitaal te beheren

34 ..... T hema-artikel: Private Capital Wealth Management: Private Banking in high-level

FEBRUARY - MARCH 2013


7

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

40

HUMAN RESOURCES 40 ..... Expert Group Human Resources Thema-artikel: Talent Management Comment envisager la gestion des talents sans tomber dans l’utopie 41 ..... Talent Management Talent behouden om voordeel te creëren 41 ..... Thema-artikel: Talent Management Menselijk talent drijvende kracht achter vooruitgang 42 ..... N ieuw in de wetswinkel: geen verbrekingsvergoeding meer

44

48

SALES & MARKETING 44 ..... E xpert Group Sales & Marketing Thema-artikel: CRM Integratie van klantdatasystemen

ICT 48 ..... E xpert Group ICT Thema-artikel: Big Data Big Data is al lang geen hype meer, maar een niet te stoppen vloedgolf 51 ..... I nnovatie binnen multimedia: handige of leuke high tech gadgets

52

EXTRA 52 ..... A uto New generation Hyundai Santa Fe Suzuki Grans Vitara

FEBRUARY - MARCH 2013

WWW.CXONET.BE


8

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

RAAD DER WIJZEN CONSEIL DES SAGES BOARD OF THE WISE The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine and CxO WebZine the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles. ERELID RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Eddy Bruyninckx Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Antoon De Proft

Voorzitter raad van bestuur IMEC

Prof. dr. Marc De Vos Directeur Itinera Institute

Dirk Fransaer Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Decaan Vlerick Business School

Ingrid Lieten

Viceministerpresident van de Vlaamse Regering

Philippe Naert

Decaan Antwerp Management School

Claire Tillekaerts

Algemeen directeur Flanders Investment & Trade

Frank Van Massenhove Directeur FOD Sociale Zekerheid

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Wouter De Geest

Gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen

Noë Denecker

Jannie Haek

Bestuurder Honda Europe

Gedelegeerd bestuurder NMBSHolding

Emmanuel Mottrie

Karel Plasman

Gedelegeerd bestuurder Altran

Gedelegeerd bestuurder Acerta

CXO EDITORIAL EXPERTS

Marc Haelemeersch Gedelegeerd bestuurder Centea

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Eric Verrept

Administrateurgeneraal Vlaamse Gemeenschapscommissie

ONDERNEMERS KMO’S

Ralph Corbey

Gabriël Fehervari

Ondervoorzitter Raad Van Bestuur Alfacam Group

WWW.CXONET.BE

Marc Lambotte

Nicolas Saverys Gedelegeerd bestuurder Exmar

FEBRUARY - MARCH 2013


9

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Frédérique Bruggeman

Managing director Robert Half België en Luxemburg

Dirk Momont CEO IPG Group

Kris Cloots

Country Manager ISS

Herman Nijns

Algemeen directeur Randstad

Luc Deflem CEO Securex

Philippe Rogge General Manager Microsoft Belux

Chantal De Vrieze

Jean-Claude Delen

Alexander Dewulf

CEO Econocom

General manager DHL Global Forwarding

Managing director Cebeo

Arnaud Spirlet

Jean-Paul Van Avermaet

Alain Vandenbrande

Managing Director Belux Siemens Enterprise Communications

Managing director G4S Security Services

CEO Facilicom Services Group

Ron Embrechts Algemeen directeur Care

Geo van der Wilk

Managing Director Fujitsu

Ingrid Gonnissen

Ronnie Leten

Sonja Van Dorslaer

Rik Vanpeteghem

General manager Xerox

General Manager Asendia Belgium

President & CEO Atlas Copco

CEO Deloitte België

Hedwig Maes President EMEA Rockwell Automation

Xavier Verhaeghe

Managing Director Belgium & Luxembourg Oracle Belgium

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Cathy Berx

Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse

Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie VlaamsBrabant

Herman Reynders

Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Bruno van Pottelsberghe Dean Solvay Brussels School

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

Martine Bayens CEO WDM

Jan Heiremans Managing director StepStone

Bart Van Coppenolle Ondernemer

FEBRUARY - MARCH 2013

Eddy Helsen CEO ViCre

Pascale Van Damme

General manager Dell

Eugène Beckers Chairman Zenitel

Francis Jespers

Eddy Bonne

Managing director Hasenkamp

Ludo Langen

Christophe Cherry

Country director Atradius Belux

Inge Plancke

Astrid De Lathauwer Directeur Acerta Consult

Gedelegeerd bestuurder Attentia

Burt Riské

Peter Ryckaert

Gonzales Stubbe

CEO Combell

CEO Euler Hermes Belgium

Member of the Executive Committee NorthWest Europe Fiege

General Manager USG People Belgium

Managing Director B-information

Luc Van den Bossche

Willy Van Overschée

Saskia Van Uffelen

Bruno Verhofstede

Voorzitter Directiecomité Optima

CEO CIMCIL

CEO Bull

Carine Huysveld

Jonas Dhaenens

Onafhankelijk bestuurder en Consultant in Bedrijfsstrategie

Director Cegeka Chairman Feweb

Walter Vermeeren

Managing Director Nova Group

CEO Groep S

Hans Wilmots CEO BDO

WWW.CXONET.BE


10

RECENT TOEGETREDEN LID

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CxO EXPERT GROUP

FACILITY MANAGEMENT

Erik Aerts

Exploitatie­ verantwoordelijke Decathlon Benelux

Mieke Loncke Directeur IFMA

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Claude Pintens Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Jeroen Boon

Steve Calmein

Ann Troch

Peter Vanderheiden

Facilities-ProjectsRisks Floré Group

Facility manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

Facility manager Johnson Controls

Plant Engineer Panasonic Energy Belgium

Stephane De

Frank Geets

Koen Van Haelst

Koen Vergauwen

Sylvain dal Vecchio

Werner De Laet

Klerck AdministrateurBuilding Infrastructure generaal Manager Agentschap voor The Brussels Airport Facilitair Management Company

Afdelings­ verantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

CxO EXPERT GROUP

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Ann Cools

Finance & Administration Director G4S Security Services

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

CFO Mobistar

CxO EXPERT GROUP

Sandra De Bock

Tina Dedecker

Piet De Grauwe

Véronique Fauconnier

HR Manager Chep Benelux

HR Manager Alfacam Group

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Koen Koen Dewettinck Descheemaeker Ass. Prof. of HRM HR Manager Gosselin Group

Director part-time MBA programme Vlerick Business School

Walter Engels

Els Druyts

HR Manager Aveve

HR Manager Shell Belgium

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP

Tim Claessens Marketing director DHL Express Belux

Marketing manager Cofely Services

Business Development Director Nova Relocation

Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco

Christian Luyten

Corporate Communications Officer Isabel

Lise Mulpas

Steve Muylle

Ursula

Jan Buys

Geert Christiaens

Quadpeers Communicatie Professor of Marketing Marketing manager Elia System Operator Partner of Vlerick Mazda Motors Business School Belux

CxO EXPERT GROUP

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

WWW.CXONET.BE

Chris Borremans

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

FEBRUARY - MARCH 2013


11

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

© Jos Verhoogen

LOGISTICS

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Jos Marinus President VIB

Jürgen Berckmans

Robert Boute

Supply Chain Director Danone

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

Paul Masschelein

Luc Peeters

Procurement Director Asco Industries

Supply Chain Director ­ Nutricia-Milupa Belgium

Mike Callens Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Erik Chabot

Olivier Corluy

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

Logistiek manager Hansen Transmissions International

VP Telenet Procurement & Supply Chain

President PICS Belgium

Suzy Costers

Nik Delmeire

VP Vlaanderen PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Prof. dr. KU Leuven

Jan Heylen

Liesbet De Munck

Sonja De Wolf Logistiek manager Eternit

Logistiek Manager Sanoma Magazines Belgium

Johan Van Den Broeck

Tom Van Dijck

Paul Vermeylen

Coördinator Expertisecel Log-IC, Coördinator Postgraduaat Supply Chain Business Analyst Provinciale Hogeschool Limburg

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM

Purchase manager BASF

Commercial Manager Marsh

FINANCE & LEGAL

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Rudi De Winter CFO Van Laere

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Johan Maes Directeur Financieren Aquafin

Jan-Willem Ruinemans CFO Hansen Transmissions International

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Geert Stienen CFO Egemin

Marc Van Gastel

Pieter van Oijen

Head of Department Invest FIT

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad

HUMAN RESOURCES

Raymond Evens

HR manager DHL Global Forwarding (Belgium)

Denise Laros

Bert Lyssens Corporate HR manager Agfa-Gevaert

Patrick Muylle

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Wim Roef

HR Director Benelux Tech Data

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Marc Van Hoecke HR Director KPMG

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Linda Verdonck

Romain Verdurmen

Director Human Resources Ricoh Belgium

Vicky Welvaert HR Director Asco Industries

Manager HR & Legal 3M Belgium

SALES & MARKETING

Stéphane Thiery

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Peter Van Eycken

Sales Director BeLux Siemens Enterprise Communications

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Joris Vanholme

Marketing manager Attentia

Ward Van Rijckeghem

Area marketing manager Volvo Cars Europe

Steven Vansnick

Sales manager Ricoh Belgium

Sven Veressen

Jan Vroemans

Communicatie­ manager Think Media

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

© Sven Everaert

ICT

Christiaan De Backer

CIO Tom Tom Group

Prof. dr. Steven De Haes

Director Knowledge & Research AMS

FEBRUARY - MARCH 2013

Jan Dobbenie CIO Nuon

Catherine Hellebaut

Directeur ICT BAM Belgium

Christiaan Peeters

IT Manager Johnson Controls

Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe

Geert Sinnaeve IT Manager Thomas Cook Belgium

Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent

Kalman Tiboldi CIO TVH - Thermote & Vanhalst

Freddy Van den Wyngaert CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viaene

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Business School

WWW.CXONET.BE


12

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY - MARCH 2013


13

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LEADERSHIP FORUM 2013

U WAS IN VORM!

HERBELEEF HET NU BEKIJK DE VIDEO: WWW.CXOLEADERSHIPFORUM.COM THINK GLOBAL ACT LOCAL - PROGRAM RUNNING UNTIL MAY 2013 CxO Magazine Print (march-april) Patrick Lefevere (Procycling Team): The way to leadership in sports and business Frank Basters en Maurice van den Hurk (Adidas): From zero to hero CxO Magazine Digital (april) Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid): The eight motors of change Ron Embrechts (Care): Human Capital matters CxO Magazine Print (may-june) Patrick Wa端ters (AOS Studley): Megatrends in facility management

FEBRUARY - MARCH 2013

WWW.CXONET.BE


Nico Verdonck rejoint Gulf pour Blancpain L'équipe britannique Gulf Racing revient pour la seconde fois aux Blancpain Endurance Series avec des équipages particulièrement compétitifs, d'ores et déjà confirmés pour la saison 2013. Après une saison 2012 prometteuse, l'équipe GT basée en Grande-Bretagne se présentera à nouveau avec deux McLaren 12C GT3. L'objectif pour l'équipage Pro nouvellement formé - Rob Bell est rejoint par Adam Carroll, son collègue pilote d'usine chez McLaren GT et le jeune Belge Nico Verdonck - est de remporter des victoires. Gulf Racing continuera aussi à participer en catégorie Pro-Am, avec un équipage à la fois expérimenté et compétitif, composé de Mike Wainwright, le copropriétaire du team et d'Andy Meyrick, le pilote professionnel qui a couru l'année passée pour l'équipe dans le cadre d'essais qualificatifs. Nico Verdonck rejoint l'équipe Gulf Racing UK, fort d'une participation aux Blancpain Endurance Series 2012 au volant d'une 12C GT3. « L'année passée, cela m'a sauté aux yeux que la McLaren est une voiture compétitive et fiable, et je suis à la fois heureux de me retrouver à nouveau au volant de la 12C GT3 et impatient d'essayer la voiture mise au point pour 2013. Je suis également enchanté de rejoindre Gulf Racing, car c'est pour moi une expérience unique de courir sous les couleurs de légende de Gulf, du fait de l'histoire prestigieuse de cette marque dans la compétition automobile. » A propos de ses équipiers pour la saison, Nico Verdonck ajoute : « C'est fantastique d'avoir l'occasion de rouler pour Gulf Racing et de faire équipe avec deux autres pilotes professionnels de haut niveau de McLaren GT. Je suis persuadé que nos expériences et vitesses combinées nous permettront de tirer le maximum de la 12C GT3. J'ai le sentiment que nous disposons de tous les ingrédients pour réaliser de solides performances et nous retrouver en bonne position pour des victoires et le championnat. J'ai vraiment hâte d'être au volant et me réjouis déjà de disputer la première course à Monza ». Son programme pour la série Blancpain Endurance est maintenant finalisé mais Nico continue à chercher d'autres opportunités. Son rêve est de pouvoir participer aux 24h du Mans.


15

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

PARLONS DE LA VRAIE VIE

Quand on a des clients qui tardent à payer, il faut pouvoir mobiliser rapidement ses créances.

Optimalisons ensemble le besoin en fonds de roulement de votre entreprise. Il est possible de gagner du temps sur les délais de paiement de vos clients, mais aussi de vos fournisseurs, sans les pénaliser pour autant. Nos solutions vous permettront de libérer des capitaux immobilisés au sein de votre entreprise. Et ainsi d’augmenter votre compétitivité. Parlez-en avec votre chargé de relation ou surfez sur workingcapital.bnpparibasfortis.be

FEBRUARY - MARCH 2013

WITH

YOU ACROSS EUROPE AND BEYOND

E.R. : A. Plaetinck, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles. TVA BE 0403.199.702 WWW.CXONET.BE


6 cities • 10 venues • 60 meeting rooms A collection of greAt hospitAlity

Martin’s Patershof • Mechelen

Martin’s Klooster • Leuven Turnhout Antwerpen

Martin’s Brugge • Brugge Brugge

Gent

Kortrijk

Mechelen Leuven

Brussels

Tournai

Genval Liège

Waterloo

Martin’s Central Park • Brussels

Namur

Mons

Martin’s Relais • Brugge

Hasselt

Charleroi

Arlon

Villa du Lac • Genval

Martin’s Grand Hotel • Waterloo

Martin’s Manoir • Genval Château du Lac • Genval

Martin’s Lodge • Waterloo

Contact & info: + 32 (0)2 655 03 88 • mice@martinshotels.com

martinshotels.com


17

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

OVERUREN MOETEN NIET BETAALD WORDEN RAAD DER

WIJZEN

Het fenomeen overuren is en blijft een heikel thema in de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden. Recent was het voor een vakbond de aanleiding om de gesprekstafel te verlaten. Hoe denkt u over overuren en dit debat? Zijn overuren een probleem of eerder een oplossing? Weet u hoeveel overuren in uw bedrijf per dag, per maand en of per werknemer worden gepresteerd? Hoe worden ze gecompenseerd?

Overuren vormen een veelvoorkomend fenomeen op de werkvloer. Volgens een onderzoek van Robert Half bij 200 HR-managers werkt 53% van de werknemers minstens twee à drie keer per week langer dan in de uurroosters voorzien. Overuren worden doorgaans geldelijk vergoed of onder de vorm van inhaalrust opgenomen.

Frédérique Bruggeman Managing Director Robert Half BeLux

Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de functie van de werknemer in kwestie. Sommige functies vallen immers niet onder de arbeidsduurbepalingen. Het is belangrijk voor elke medewerker op de hoogte te zijn wat het bedrijfsbeleid van hun werkgever omtrent arbeidsduur is.

Jean-Claude Delen DHL Global Forwarding CEO BeNeLux & France

In een geglobaliseerde wereldeconomie is flexibiliteit een must. De huidige kost van overuren en het bruto-netto gevolg ervan voor de werknemer, werken de motivatie tot flexibiliteit niet in de hand. Bovendien wakkeren allerlei systemen (bv. tijdskrediet,..) de zoektocht naar meer vrije tijd enkel maar aan. Terug naar de 40-uren werkweek, soepele systemen voor het opsparen van niet opgenomen verlofdagen en een lagere kost van overuren, kunnen de bedrijven de nodige extra ruimte geven. Ons bedrijf meet en rapporteert periodiek het aantal overuren. In tijden van kostenbeheersing worden de overuren teruggedrongen. Kosten en flexibiliteit vormen zo een vicieuze cirkel.

Willy Van Overschée CEO CIMCIL Techn. Transfer Center vzw CIMCIL Knowledge Institute bvba

Waarom nog overuren ? Typisch worden overuren ingeschakeld om de vraag op korte termijn te voldoen. De échte oplossing ligt bij een flexibele aanpassing van de productiviteit aan de vraag. Productiviteit en flexibiliteit komen echter niet door de werknemers wat harder te doen werken. Ook een lancering van een holle slogan (“Work smarter, not harder”) zet geen zoden aan de dijk zonder de noodzakelijke opleiding en begeleiding van het personeel. Een uitgekiende “Lean” strategie, een duidelijke en doelgerichte communicatie en relevante oefeningen en workshops om de gepaste tools op een duurzame manier in te passen laten de werknemers toe om de processen bij te sturen en zo de nodige capaciteit te creëren. En tegelijk die om een continu verbeteringsproces op gang te trekken !

Astrid De Lathauwer Managing Director Acerta Consult

FEBRUARY - MARCH 2013

De huidige regelgeving, die voorziet in de betaling van overuren, dateert van 1971 en gaat uit van het traditionele industriële productieproces. Binnen deze context werd de aanvang en het einde van de arbeidsdag op een strikte wijze vastgelegd, met weinig flexibiliteit. Vandaag hebben werkgever én werknemer echter aandacht voor enerzijds de behoeften van het bedrijf en anderzijds de individuele behoeften van de werknemer inzake de organisatie van de relatie werk/privé. Niet enkel de werkgever, maar ook sommige werknemers, wensen een meer flexibele benadering, maar de afspraken die ze daarover willen maken passen niet meer binnen de huidige wettelijke arbeidstijdregeling. De verplichting om overuren te betalen wanneer bepaalde statische normen overschreden worden, is voor beide partijen een hinderpaal geworden voor het organiseren van de door hen gewenste flexibiliteit.Alle partijen in het arbeidsproces hebben baat hebben bij een meer geïndividualiseerd en flexibel kader dat past bij de noden van onze huidige maatschappij. WWW.CXONET.BE


18

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Frank Vander Sijpe, Directeur HR Research bij Securex

Zal de overgang naar het Nieuwe Werken geleidelijk verlopen of uitmonden in een crash? In ons land nemen in ieder geval diverse bedrijven, zoals Securex, het voortouw. Vaarwel files en vast kantoor. Mijn werk is waar mijn laptop staat. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

HET NIEUWE

WERKEN

CxO Redactie

EXECUTIVE SUMMARY

Het nieuwe werken

“Je mag stellen dat het Nieuwe Werken een kantelmoment is in de geschiedenis van het werk,” aldus Frank Vander Sijpe. “Door recente technologische veranderingen is het mogelijk om werk-tijd en werk-plek los te koppelen van elkaar en meer flexibel in te vullen. Er treedt ook een sociologische verandering op: mensen beseffen meer en meer dat ze langer moeten werken. Jongeren bijvoorbeeld zoeken vanuit die verwachting vaker naar een evenwichtigere balans tussen werk en privé. Een deel van hen stelt zelfs de intrede op de arbeidsmarkt uit omdat ze eerst in de privésfeer nog dingen willen doen, zoals een extra diploma behalen of een wereldreis maken. Ook op het gebied van mobiliteit verandert er veel: de grote verkeersaders slibben steeds meer dicht. Het Nieuwe Werken zal ervoor zorgen dat gezien deze context het werk, naar de toekomst op een heel andere manier zal georganiseerd worden.”

Het Nieuwe Werken is voor sommige bedrijven niet meer zo nieuw. Frank Vander Sijpe is Directeur HR Research bij Securex. Hij gelooft sterk dat Het Nieuwe Werken meer is dan een hype. Creëer eerst een omgeving die er klaar voor is,” stelt Frank. “Is er een algemeen kader voor thuiswerk? Hoeveel dagen mag je bvb. maximaal thuiswerken per week? Hoe zit het met de verzekering bij thuiswerk? Zijn je leidinggevenden en je werknemers er klaar voor? Zijn de managers in staat om mensen aan te sturen die thuiswerken? Kunnen ze de controle en de sturing loslaten als ze hun medewerkers niet zien? Dit vraagt een ander

je problemen.” SECUREX EN HET NIEUWE WERKEN Hoe implementeert Securex het Nieuwe Werken? “Securex kiest ervoor om zijn medewerkers niets op te leggen. Wij creëren een kader waarin onze mensen individueel keuzes maken. Ze kiezen er zelf voor om al dan niet 2 dagen per week thuis te werken. Wij bieden in die zin een palet van mogelijkheden en opties aan waarbinnen eenieder

FRANK VANDER SIJPE

Laat thuiswerk los in een omgeving die niet klaar is en binnen de kortste keren heb je problemen.

type van managementstijl. Die andere werkstijl geldt ook voor de werknemers: zijn ze klaar om beoordeeld te worden op output en niet op gepresteerde uren? Hebben ze thuis alle facilitaire mogelijkheden zoals een aparte werkruimte? Zijn ze in staat om hun werktijd te beheren door zelf de werkklok aan en af te zetten? Met andere woorden, ANDERE MANAGEMENTSTIJL creëer eerst een omgeving die Het Nieuwe Werken gaat verder klaar is. Laat thuiswerk los in dan thuiswerk. “Thuiswerk is een omgeving die niet klaar is hiervan maar een component. en binnen de kortste keren heb

individueel keuzes kan maken.” “Securex investeert tevens in leiderschap dat complementair is aan het Nieuwe Werken. Zo hebben onder meer intern een inspirerende visie op eigentijds leiderschap ontwikkeld die ook verspreid wordt via diverse trainingsprogramma’s. Er vindt tevens jaarlijks een leiderschapsscan plaats. Deze wordt afgenomen bij directe medewerkers van de leidinggevenden. Hoe beoordelen zij hun leiders op het aansturen?

FEBRUARY - MARCH 2013


19

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Daarnaast investeren wij in onze infrastructuur. We opteren voor landschapsbureaus met uitwijkmogelijkheid naar aparte vergaderzaaltjes. We creëren werkplekken buiten het hoofdkantoor door het inrichten van Securex sharingkantoren in Aalst, Waver en Leuven zodat de file-uren kunnen worden beperkt. Maar nogmaals, werken in deze sharing-kantoren moét niet, de keuze ligt andermaal bij de medewerkers zelf. De werkdruk neemt door uiteenlopende redenen in de meeste bedrijven toe. Als je dan geen ‘regelruimte’ of autonomie aan je medewerkers geeft in de werkorganisatie, loop je sneller het risico dat ze de stijgende druk op langere termijn niet meer aankunnen. Je moet hen een stuk regelcapaciteit, autonomie geven, en hen zelf, in de mate van het mogelijke, mee laten beslissen wanneer en waar ze wat zullen doen. Zodat ze bijvoorbeeld hun kinderen van school kunnen halen zonder dat ze de onberekenbare, en dus stresserende, files moeten trotseren.” ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN Uit een Kluwer enquête bij Belgische professionals blijkt dat de helft van de respondenten het Nieuwe Werken als ‘de toekomst van werk’ beschouwt. De enquête werd in september van vorig jaar uitgevoerd bij bijna 950 bedienden en vrije beroepen in België. In de meeste organisaties is Het Nieuwe Werken als totaalconcept nog niet omgezet in de dagelijkse werkpraktijk. In

FEBRUARY - MARCH 2013

12% van de organisaties wordt al volgens de principes van Het Nieuwe Werken gewerkt; 33 % heeft diverse initiatieven genomen en probeert aspecten van Het Nieuwe Werken uit. Een kleine meerderheid van de respondenten oordeelt dat Het Nieuwe Werken niet toepasbaar is in zijn organisatie of wil er pas over 2 tot 5 jaar mee aan de slag. PLAATS EN TIJDONAFHANKELIJK Ruim driekwart van de respondenten beschikt over de technische middelen (computer, toegang tot documenten op de server) om op andere plaatsen en tijdstippen te werken. Steeds meer Belgen werken dus plaatsonafhankelijk. En ook tijdsonafhankelijk werken is in opmars: 37% werkt geregeld buiten de kantooruren. GELOOF IN EEN BETERE WORK-LIFE BALANS Acht op de tien respondenten stelt dat medewerkers een betere work-life balans zullen kennen

GENERAL MANAGEMENT

en daardoor ook meer tevreden worden. 69% ziet Het Nieuwe Werken als noodzaak om ook oudere werknemers langer inzetbaar te houden. Ook de organisatie heeft volgens de respondenten baat bij Het Nieuwe Werken: volgens 65% van de respondenten wordt zijn organisatie er productiever door. MAAR OOK ANGST Helemaal overtuigd van Het Nieuwe Werken zijn de respondenten niet: 70% noemt het een nadeel dat Het Nieuwe Werken hem minder zichtbaar maakt voor collega’s en management. Een meerderheid van de bevraagden vindt zichzelf en zijn organisatie nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken. De helft van de respondenten (54%) stelt bovendien dat de huidige managementstijl niet is aangepast aan Het Nieuwe Werken.

Tijdsonafhankelijk werken in in opmars: 37% werkt geregeld buiten de kantooruren

WWW.CXONET.BE


20

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel Opinie

Jan Callant

OVERUREN OF AANWERVINGEN ?

Overuren vormen al veel langer een belangrijk obstakel in de onderhandeling voor een interprofessioneel akkoord. Je kan het gerust een ‘tijd’bom noemen die onder de sociale onderhandelingen ligt. Overuren is een kwestie van combineren van arbeidstijd en beschikbare werkkrachten, een kwestie van flexibiliteit, een kwestie van geven en nemen. Telkens gaat het dus om het vinden van een balans. Voor de socialistische vakbond legden de werkgevers te veel gewicht voor de aanvang van de besprekingen in de balans. Zij kregen van hun achterban een ‘njet’ voor het onderhandelen van een IPA en schorten als gevolg daarvan de besprekingen tijdelijk op. CxO wou weten hoe het probleem van overuren nu werkelijk leeft. Zo vroegen we aan een aantal leden van onze Raad der Wijzen naar hun mening over het fenomeen overuren. (zie pag. 17) En wat blijkt: voor hen gaat het in eerste instantie over een kwestie van flexibiliteit. Overuren en de compensatie er van, moeten een win-win situatie opleveren voor zowel werkgever als werknemer. Een nobel doel, maar het prijskaartje van de loonsubsidiëring is al hoog en het is hoogst betwijfelenswaardig of de regering die extra middelen wil en kan toevoegen aan het kostenplaatje binnen de begroting.

uitgebreid worden tot 130 uren per jaar. Unizo pleit er nu voor om het maximaal aantal toegelaten overuren op te trekken tot 200.’ Hierbij moeten we ons dan de vraag stellen of dit aantal uren bedoeld is enkel in het kader van de loonsubsidiëring, dan wel als een stelregel voor het aanvaarden van overuren. 200 uren per jaar betekent dat een werknemer 1 uur per dag langer werkt dan voorzien in de normale arbeidsduur. Daarmee overstijgen we ver de vraag naar het optrekken van de arbeidsduur naar 40 uur per week.

UNIZO Een groot deel van de heisa werd echter veroorzaakt door een uitspraak van Karel Van Eetvelt, topman van Unizo. In ‘De Standaard’ van 19 september 2012 lanceerde Van Eetvelt volgende gedachte: ‘De regel vandaag is dat de loonsubsidiëring van overuren beperkt is tot 65 uren per jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan dat, na overleg op ondernemingsniveau, we.listen@cxonet.be

DE ESSENTIE In onze zoektocht naar de essentie van de zaak, peilden we ook naar de mening van een aantal HR-Managers en werknemers. Om diverse redenen houden die hun getuigenis liever anoniem. Zo stelt één van hen dat een regeling rond de overuren in gezamenlijk overleg met de werknemers moet worden bepaald. “In een jonge groeionderneming als de onze,

EXECUTIVE SUMMARY De discussie rond het presteren en compenseren van overuren, wordt door sommige onderhandelaars van het IPA, ten top gedreven. Aan de basis (bij de werkgevers en werknemers ‘in the field’) gelden vaak andere meningen omtrent het probleem van de overuren. CxO peilde naar de meningen op de werkvloer en stelde vast dat flexibiliteit een sleutelwoord is.

WWW.CXONET.BE

waar enkel bedienden tewerkgesteld zijn en waar er geen noodzaak is aan wachtdiensten en speciale arbeidsduurregelingen, is het van het grootste belang dat de perceptie rond het fenomeen overuren, algemeen aanvaard kan worden. Bij ons ligt de nadruk op het invullen van de arbeidstijd in functie van de te behalen doelstellingen. Maar binnen de werknemersgroep is er een duidelijke aanvaarding van de niet-compensatie van overuren zolang de flexibiliteit rond start- en einduur van de arbeidstaak en de mogelijkheid tot flexibiliteit inzake middagpauzes en thuiswerk, in stand gehouden wordt. Op die manier verhogen we het werkcomfort, verminderen we de druk en voelen we veel sneller de noodzaak van aanwerving van bijkomend personeel. Daarnaast kunnen we stellen dat er weinig of geen misbruik van het systeem wordt gemaakt. Iedereen gebruikt netjes de tikklok en bij afstandswerk worden werktijden geregisteerd via de login

FEBRUARY - MARCH 2013


21

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

controle door de collega’s zorgt ervoor dat misbruiken uitgesloten worden. Daarenboven is er voorzien dat ploegen mekaar een half uur overlappen. En als we moeten overwerken worden we heel eerlijk gecompenseerd.’

Rudy De Leeuw verliet met ‘zijn’ ABVV de sociale onderhandelingen. Discussiepunt was de wettelijke bepaling rond de compensatie van de overuren.

op het netwerk. Zo merken we dat sommige mensen tijdens de week minder uren presteren in functie van hun kinderen, maar dat ruimschoots compenseren door weekendwerk, meestal zelfs op kantoor.’ Een werknemer bevestigt het verhaal van de HR-dienst. ‘We vertrekken vanuit een basiswedde die meer dan concurrentieel is; als werknemer voelen we dat we onze dagtaak zelf naar behoren kunnen indelen in functie van gezin of interesses. De controles zijn gebaseerd op geleverd werk en de kwaliteit ervan. De lat ligt hoog, maar het systeem in rechtvaardig. Toch vraagt het een gezonde mix van flexibiliteit en ernst. We hebben al collega’s zien vertrekken omdat ze niet met dit systeem overweg konden. Het vergt discipline, dat is zeker, maar het is een zalige vorm van werkindeling.’ BEDRIJFSORGANISATIE Ook al wordt in een bedrijf de stelregel gehanteerd dat overuren uit den boze zijn, toch ligt de organisatie van het bedrijf vaak aan de oorzaak van het toch presteren ervan. ‘In een

FEBRUARY - MARCH 2013

productieafdeling als de onze, worden de meeste overuren gepresteerd wanneer de collega die moet opvolgen in het volcontinu systeem, niet tijdig of niet aanwezig is. Het productieproces kan niet worden stilgelegd omdat iemand niet tijdig komt opdagen. Vergelijk het met een ploeg brandweermannen, bezig met het blussen van een brand en halverwege de taak de brandslangen neerleggen omdat hun shift er op zit. Even belachelijk zou het bij ons zijn om het productieproces te onderbreken. Toch gebeurt het regelmatig dat we moeten overwerken omdat een collega niet tijdig op het werk is. Maar de sociale

NIET ALLE REACTIES POSITIEF We willen geenszins de indruk wekken dat alle reacties op overuren positief waren. Eén mening vertaald een aantal reacties die we konden noteren. ‘Wij presteren bijna dagelijks overuren. De compensatie is ondermaats en onze werkgever weigert de noodzaak van het aanwerven van bijkomend personeel in te zien. De wettelijke regelingen maken het hem blijkbaar te gemakkelijk. Voor ons mag het systeem van overuren worden afgeschaft in ruil voor compensaties voor de aanwerving van nieuwe personeelsleden. Dat de heren De Leeuw en Van Eetvelt eens komen meewerken met ons zodat ze begrijpen waar het echt over gaat.’

www.uni-learning.com

SCHRIJF U IN VOOR ONZE INFOSESSIE

Stelt u zich soms de vraag hoe het is gesteld met de kennis binnen uw bedrijf? Hoe wordt de jarenlang verworven ervaring geborgd en doeltreffend doorgegeven? UNCORK YOUR KNOWLEDGE Wij tonen u graag aan hoe u een directe return kunt creëren dankzij het investeren in de juiste oplossing. Tijdens onze infosessie gaan we dieper in op het belang en de financiële voordelen van een goede kennisborging. We stellen een aantal concrete cases voor waardoor u een accuraat beeld krijgt van de ROI van onze oplossingen en de opportuniteiten binnen uw bedrijf. Nadien wordt u een winetasting, vergezeld van een hapje, aangeboden. MEER INFO 21 maart 2013 | A loft - Gent | Registratie verplicht Surf naar events.uni-learning.com of contacteer ons op info@uni-learning.com

WWW.CXONET.BE


360° business knowledge

www.b-information.be Coface Services Belgium NV/SA Place de l’Université 16, 1348 Louvain-la-Neuve +32 10 47 67 11 info@b-information.be


23

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

MADE IN BELGIUM (1) (POWERED BY B-INFORMATION)

DE VOEDINGSINDUSTRIE*

Vennootschappen kennen iets meer moeilijkheden dan zelfstandigen. Niet abnormaal als u weet dat een vennoot(vervolg) schapsvorm een effectieve bescherming biedt van het privé patrimonium. Ook bij bvba’s valt op dat alleenwerIn het CxO Magazine van februari kreeg u al een over- kenden het moeilijker hebben. Er zijn in ons land 10 bvba zicht van de voedingsindustrie in België. Hier leest u het starters in deze sector. Maar reeds 4 op de 10 stellen te vervolg. Hoe ligt de verdeling zelfstandige-bvba-nv in werk, hetgeen zeer hoopgevend is. deze sector? Hoeveel mensen stellen ze tewerk en hoeveel bedrijven zijn er dubieus, bijv. door een faillietverklaring aantal OprichtingsTewerkstelling BVBA Actieve starters datum op bekentenis? In de producerende voedingssector in België zijn 9.610 entiteiten actief. De meest bekende juridische vormen zijn zelfstandigen, bvba’s en nv’s. In deze sector werkt nagenoeg de helft als zelfstandige, één derde onder bvba-vorm en 3% als nv.

ZELFSTANDIGE De 4.312 zelfstandigen zijn goed voor 45% van de totale activiteit. Tewerkstelling

aantal zelfstandigen

waarvan dubieus

% dubieus

0 of onbekend

2.636

413

16 %

1 tem 4

1.345

30

2%

5 tem 9

260

6

2%

10 tem 19

63

0

0%

20 tem 49

8

0

0%

4.312

449

10 %

Totaal

0 of onbekend

6

6

2010 = 1 2012 = 5

1 tem 4

4

4

2010 = 2 2011 = 1 2012 = 1

NV De nv’s zijn met 301, slechts 3% van het geheel. Tewerkstelling

waarvan dubieus

aantal NV’s

% dubieus

0 of onbekend

78

22

28,2 %

1 tem 4

48

1

2,1 %

5 tem 9

42

1

2,4 %

10 tem 19

42

0

0%

20 tem 49

41

0

0% 4,3 %

50 tem 99

23

1

100 tem 199

18

0

0%

200 tem 499

7

0

0%

500 tem 999

1

0

0%

meer dan 999

1

0

0%

301

25

8,3 %

Totaal

BVBA Er zijn 3.070 bvba’s, hiermee vormen ze 32% van het geEen nv zorgt voor meer kapitaal dan een bvba. Ook hier heel. speelt de tewerkstelling een belangrijke rol. Tewerkstelling

waarvan dubieus

aantal BVBA’s

% dubieus

0 of onbekend

1.277

458

36 %

1 tem 4

1.090

17

2%

5 tem 9

407

9

2%

10 tem 19

197

8

4%

20 tem 49

74

0

0%

50 tem 99

13

0

0%

100 tem 199

4

0

0%

200 tem 499

6

0

0%

Meer dan 500

2

0

0%

3.070

492

16 %

Totaal

*bron: B-information, januari 2013 FEBRUARY - MARCH 2013

CONCLUSIE De juridische vorm is geen garantie op succes of duurzaamheid. Wel belangrijk voor de sector blijkt de tewerkstelling: een project met meerdere betrokkenen biedt meer slaagkans.

B-information (voorheen Coface EuroDB) is reeds 25 jaar gespecialiseerd in up-to-date handelsinformatie en levert dagdagelijks een 360° aanbod aan ondernemers, in vier informatiediensten: B-marketing, B-finance, B-legal en B-collection. www.b-information.be

WWW.CXONET.BE


24

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

VERPLICHTINGEN VOOR ONDERNEMINGEN

DE SUBSIDIES

BINNEN Dirk Huygens & An-Sofie Craninx Corbus Advocaten – www.corbus.be

DE KMO-PORTEFEUILLE INGEPERKT De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s en vrije beroepen ondersteunt. Zo kunnen ondernemers subsidies verkrijgen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren. Deze ondersteuning wordt verstrekt door erkende dienstverleners. Vanaf 1 januari 2013 werden deze steunmaatregelen ingeperkt. DE VIJF PIJLERS De KMO-portefeuille bestaat uit vijf pijlers waarvoor ondernemers subsidies kunnen krijgen: opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning. Het ministerieel besluit van 5 december 2012 sleutelde aan de subsidies die ondernemers kun-nen krijgen voor dienstverlening in deze pijlers. In de eerste plaats worden in de pijlers opleiding, advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning de uurprestaties van de dienstverlener beperkt tot 90,00 EUR per uur. Concreet betekent dit dat men subsidies ontvangt ten bedrage van 45,00 EUR per uur dienstverlening aangezien de overheidstussenkomst jaarlijks 50% van de in aanmerking komende kosten bedraagt. Voor de pijler technologieverkenning bedraagt de subsidie 67,50 EUR per uur omdat in deze pijler 75% van de kosten in aanmerking komt voor subsidiëring.

(pdw) 1958 - 2013

In de tweede plaats worden in de pijler opleiding de verschillende categorieën van kosten geschrapt. Men kan de kosten enkel in aanmerking brengen indien de opleiding voltooid is op 31 december van het kalenderjaar volgens op het kalenderjaar waarin de subsidie werd aangevraagd. Eventuele kosten voor catering, cursusmateriaal, e-learning, etc. zullen dus niet langer gesubsidieerd worden. Ten slotte komen in de pijler technologieverkenning enkel nog projecten met een minimaal bedrag van 1.000,00 EUR (excl. btw) in aanmerking voor subsidies. Kosten met betrekking tot gestandaardiseerde fysische of chemische analyses komen bovendien niet in aanmerking in de pijler technologieverkenning. Wenst u meer informatie over de KMO-portefeuille of er beroep op doen? Ga naar http:// www.agentschapondernemen.be/themas/kmoportefeuille.

Op 19 februari overleed collega journalist en hoofdredacteur Patrick De Witte. De man die vooral bekend was zoals een echte journalist dat wil: met zijn initialen. Een kort eerbetoon. Journalistiek was jouw leven; humor en muziek waren jouw passies; taal was jouw werkbak en visie was jouw ongeremde drijfveer. Je voelde de wereld met je hele lichaam aan en met jouw lichaamstaal kon je verwoorden wat je had opgemerkt, niet zonder daar grondig en bliksemsnel over nagedacht te hebben. Daarom de typerende bril op jouw kale knikker. Het ultieme bewijs dat je naar alles keek met je hersenen. We prezen zo vaak jouw werk, jouw passie en jouw lach de hemel in. Maar verdomme, Patrick, waarom ging je zo snel die zelfde richting uit? Bewijs ons dat je met jouw dood ons eens goed beet wou nemen, zoals een comedian zijn publiek beet neemt. Keer terug naar deze wereld waarin we mensen met visie zoals jij maar al te goed kunnen gebruiken!

WWW.CXONET.BE

Beste Patrick, beste collega, wees van ginder boven een ongeremde inspiratiebron voor ons. Stuur ons aan zodat de zovelen die jou en jouw werk waarderen, jouw passie en werk kunnen verder zetten. Het ga je goed. FEBRUARY - MARCH 2013


WEBSHOPLOGISTIEK IN OPMARS

FULFILMENT ALS TOEGEVOEGDE WAARDE

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & FACILITIES Thema-artikel PAGINA 26 Fulfilment als toegevoede waarde

Met de sterke groei van e-commerce groeit ook het fulfilmentvak. Het wordt professioneler met hoogwaardige investeringen, betere stroomlijning van de verwerkingsprocessen en groei van logistiek vakmanschap.

PAGINA 29

EU-Energie-efficiëntierichtlijn: energie-audits komen er aan

LEES VERDER OP PAGINA 26

CXO EDITORIAL EXPERTS

Karel De Decker

Jan De Kimpe

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP LOGISTICS

Dave Bellekens

Logistiek directeur Multipharma

Sonja De Wolf

Logistiek manager Eternit

Robert Boute

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

Mike Callens

Supply Chain Director Danone

Jan Heylen

Jos Marinus

Paul Masschelein

Jürgen Berckmans

Logistiek Manager Sanoma Magazines Belgium

President VIB

Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Procurement Director Asco Industries

Erik Chabot

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Luc Peeters

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Nik Delmeire

Oliver Corluy

Suzy Costers VP Vlaanderen PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

President PICS Belgium

Logistiek manager Hansen Transmissions International

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Liesbet De Munck

Coördinator Expertisecel LogIC Coördinator Postgraduaat Supply Chain Business Analyst Provinciale Hogeschool Limburg

Alex Van Breedam

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

CxO EXPERT GROUP FACILITY MANAGEMENT

Nico Vandaele Prof. dr. KU Leuven

Tom Van Dijck

Purchase manager BASF

Johan Van Den Broeck

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM

Erik Aerts

Exploitatie­ verantwoordelijke Decathlon Benelux

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Jeroen Boon

Facilities-ProjectsRisks Floré Group

Steve Calmein

Facility manager Johnson Controls

Stephane De Klerck

Frank Geets

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Administrateurgeneraal Agentschap voor Facilitair Management

Koen Van Haelst

Koen Vergauwen

Paul Vermeylen Commercial Manager Marsh

Mieke Loncke Directeur IFMA

Claude Pintens

Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Ann Troch

Facility Manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

Peter Vanderheiden

Plant Engineer Panasonic Energy Belgium

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

Afdelings­ verantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank


26

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Fulfilment als toegevoegde waarde bepaald volume kan het mogelijk interessant zijn om fulfilment uit te besteden, maar het valt toch te overwegen het zelf te doen. Dat hangt dan af van de drie ‘F-en’:

Karel De Decker

• Focus: door het zelf te doen

Jan Vandenneucker, Managing Director bpack

Fulfilment is een essentiële schakel in webshoplogistiek. Denken we maar aan voorraadopslag, orderpicken, inpakken en klaarzetten voor verzending. Maar ook aanvullende diensten vallen eronder: klantenservice, financiële afhandeling, fotostudio en verwerking van retouren. Het is echt een vak apart waarin het gaat om een optimale mix van mensenwerk, IT en distributietechnieken.

EXECUTIVE SUMMARY De online-markt is booming. Onze Belgische e-commerce-markt is aan een (wat laattijdige) opmars bezig en is intussen rijper geworden. De visie van enkele aanbieders in deze bijdrage. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

Met de groei van e-commerce groeien de logistieke kosten mee. Het ligt voor de hand dat de kosten voor fulfilment, verpakkingen en bezorg- en retourkosten de komende jaren exponentieel zullen stijgen. Ook het aantal fulfilmentbedrijven neemt toe en ook de professionaliteit ervan. Webshops die zelf de fulfilment doen, pakken de organisatie daarvan steeds grondiger aan. Ook de mechanisatie en automatisering in fulfilmentprocessen nemen sterk toe. DRIE ‘F-EN’ Fulfilment kun je uitbesteden, maar je kunt het ook zelf doen. Hema is hier een klassiek voorbeeld van. Hun visie: onder een

kan het de kwaliteit van de dienstverlening bij de verwerking van het eigen assortiment ten goede komen. • Flex: door het zelf te doen, ben je meer wendbaar in het uitbreiden van je assortiment en flexibel in inzet van personeel. Hierdoor heb je kortere lijnen tussen afdelingen binnen de organisatie. • Finance: de ervaring leert dat als je bij uitbesteden vraagt naar even wat extra’s, het gelijk weer ‘kassa’ is. Daarnaast is er veelal de overtuiging dat bij toenemende schaalgrootte het financieel gezien aantrekkelijker is om fulfilment zelf te doen.

zien we ook aan onze volumes. Er worden bovendien tal van initiatieven genomen die e-commerce een extra boost moeten geven. Heel wat van deze zaken hebben vooral betrekking op de bescherming van de consument. En dit komt uiteraard het vertrouwen van de consument ten goede, en dus ook het (online) koopgedrag”.

DE TOEKOMST: MOBIELE DRAGERS Wat webshoplogistiek betreft stelt Jan Vandenneucker vast: “Er worden heel wat initiatieven genomen, onder andere door de overheid, maar de verschillende spelers die een webshop tot een mooi geheel maken (zoals betalingssystemen, logistieke ondersteuning, enz.) kunnen dankzij het aanbieden van gebruiksvriendelijke tools en eenvoudige integraties een belangrijke bijdrage leveren. Hierop aansluitend is het uiteraard ook belangrijk om bij de ontwikkeling van een webshop reBPACK: “DE BELGISCHE E-COMMER- kening te houden met en deze af CEMARKT IS RIJPER GEWORDEN” te stemmen op mobiele dragers Jan Vandenneucker, Mana- zoals smartphones en tablets”. ging Director bpack, merkt ook evolutie op in de e-commerce- DE AANBIEDER WIL markt: “In vergelijking met onze EEN BETROUWBARE PARTNER buurlanden hinkt België wat “De verkoper wil vooral een beachterop wat betreft online-ver- trouwbare partner die ervoor koop. Toch kopen steeds meer zorgt dat het pakje zo vlug en mensen online. Volgens een re- eenvoudig mogelijk bij de klant cent bericht van Ogone werd er geleverd wordt. En dat tegen voor ongeveer 1,4 miljard euro een correcte prijs. Hij wil ook online gekocht in België. Een stij- een partner die kan inspelen op ging met 25% ten opzichte van schommelende volumes (sol2011. Ook kwamen er in 2012 den, eindejaarsperiode) zodat gemiddeld 95 nieuwe webshops elke klant zijn pakje op tijd in per maand bij. Het is duidelijk ontvangst kan nemen. En dit dat de Belgische e-commerce- zowel voor nationale als intermarkt rijper is geworden, en aan nationale leveringen. Het is boeen inhaalbeweging bezig is. Dat vendien belangrijk om steeds

FEBRUARY - MARCH 2013


27

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Tim Claessens, Marketing Director DHL Express Belux

strategisch mee te denken met de klant en oplossingen te ontwikkelen die hun doelstellingen ondersteunen en tegemoet komen aan de verwachtingen van hun consument”. VRIJHEID EN FLEXIBILITEIT STAAN VOORAAN De aanbieders moeten op een aantal dingen goed letten. “Prijs speelt een rol, maar wat vooral opvalt is dat de klant de keuze wil waar en wanneer hij zijn pakje ontvangt. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Belgen (70%) een levering aan huis verkiest. Maar tegelijkertijd wil hij vooral ook vrijheid en flexibiliteit. Zo wil hij het pakje ook ergens kunnen afhalen (dat kan in een verkooppunt, postkantoor of afhaalpunt zijn). En ook pakketautomaten waarbij hij zelf kiest waar en wanneer hij zijn pakket kan ophalen, dienen tot de mogelijkheden te behoren. Keuze is dus belangrijk. Hierbij is bpost de enige speler op de Belgische markt die al deze verschillende methodes samen kan aanbieden. En last but not least, hij wil het pakje ingeval dat nodig zou zijn ook kunnen terugsturen. Een duidelijk en ge-

FEBRUARY - MARCH 2013

LOGISTICS & FACILITIES

bruiksvriendelijk retourproces is afleveradres en -opties). Verder dan ook onontbeerlijk”. is er een verhoogde vraag naar industrie-oplossingen ter onDUIDELIJKE INFORMATIE dersteuning van de hedendaagse BELANGRIJK supply chain. Ook de garantie Ook bij DHL stelt men vast van levering zal worden versterkt dat er de laatste jaren dubbele (uitbreiding ePOD, electronic groeicijfers in de webshopmarkt signature reeds beschikbaar in zitten. Tim Claessens (DHL): meer dan 100 landen)”. “Het bedrijf verwacht dan ook dat deze business de komende WAAROP MOET DE AANBIEDER jaren zal blijven toenemen. De VOORAL LETTEN ? voorbije kerstperiode was hier • Duidelijke informatie over een voorbeeld van, meer en de gekozen transporteur en meer kerst- en relatiegeschenken netwerk, de transportprijzen, worden online besteld. Typische track & trace tools en transitvoorbeelden in deze markt zijn: tijden. boeken, fotoboeken, modear- • Groot belang hechten aan pertikelen, high-tech, i-Pads, pc’s, formante en efficiënte logisdesign&art, onderdelen, sporttieke processen om de kosten materiaal en cosmetica. onder controle te houden. • Kwaliteit van data (contactgeDE TOEKOMST gevens, gsm-nummer, leverWat de komende ontwikkelinadres) gen in deze markt betreft stelt • Duidelijke communicatie Tim Claessens: “We moeten on- • Goede retouroplossing is van der meer op zoek naar flexibelegroot belang re oplossingen ten behoeve van • Keuze van de partner (verB2C/B2B klanten. Ook zoeken trouwensrelatie) naar het uitwerken van oplos- • Bescherming tegen fraude (vasingen op maat van de ontvanlidatie klantengegevens) ger, online pro-activiteit zodra • Duidelijk beleid en gebruikshet order wordt geplaatst, meer vriendelijke webshop leveropties (klant wil keuze in • Aanbieden thuislevering.

WWW.CXONET.BE


40 28

business maga zine on innovation, le adership, str ategy and vision BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

AdvertoriAl ADVERTORIAL

jbc omgAAn JBC en EN FiFtHplAy: FIFTHPLAY: slim SLIM met MET energie ENERGIE OMGAAN Meten isismeer dan weten, zekerzeker als hetals omhet energiestromen gaat. Meten meer dan weten, om energieOm het energieverbruik in haar winkels in kaart te brengen, stromen gaat. Om het energieverbruik in haar win-gebruikt JBC het EnergySmart platform van JBC fifthplay, kels inmodeketen kaart te brengen, gebruikt modeketen specialist in energiemanagement. het EnergySmart platform van fifthplay, specialist in energiemanagement. “Het was voor JBC moeilijk een zicht te krijgen op hun verbruik met was de maandelijkse of jaarlijkse facturen vanophun “Het voor JBC moeilijk een zicht te krijgen hunenergieleverbruik verancier,” zegt Filip Manager van fifthplay. met de maandelijkse of Maurus, jaarlijkse Account facturen van hun energieleveran“Dankzij ons EnergySmart systeem kan JBC nu zelf draadloos cier,” zegt Filip Maurus, Account Manager van fifthplay. “Dankzij en op afstand het verbruik van gas, elektriciteit en water meten ons EnergySmart systeem kan JBC nu zelf draadloos en op afstand en beheren via internet. Het enige wat ze nodig hebben in het verbruik van gas, elektriciteit en water meten en beherenelke via winkel is Het een enige internetaansluiting de in fifthplay gateway dat internet. wat ze nodig voor hebben elke winkel is een de meetgegevens van de winkel per kwartier naar ons internetaansluiting voor de fifthplay gatewayverstuurt dat de meetgegee-platform.” Filip: per “JBCkwartier kan via verstuurt deze e-tool in real-time de vervens van de winkel naar ons e-platform.” bruiken aflezen en onmiddellijk zien of er ergens buitensporig Filip: “JBC kan via deze e-tool in real-time de verbruiken afleverbruik is. Bovendien kan via deze tool grenswaarden zen en onmiddellijk zien of JBC er ergens buitensporig verbruikinis. stellen. Bij kan overschrijding kantool JBCgrenswaarden per email of sms verwittigd Bovendien JBC via deze instellen. Bij worden.” overschrijding kan JBC per email of sms verwittigd worden.”

“Zonder hebben we we de meetinfrastructuur aan“Zonderzware zwareingrepen ingrepen hebben de meetinfrastructuur gebracht in enkele pilootwinkels,” aldusaldus Jan Beyens, Facility Maaangebracht in enkele pilootwinkels,” Jan Beyens, Facility nager bij JBC. “Doel is om EnergySmart ook in de andere Manager bij JBC. “Doel is om EnergySmart ook in de andereJBC JBC winkels uit winkels uit te te rollen rollen en en de de info info te te gebruiken gebruiken voor voor de de configuraconfiguratie van van nieuwe nieuwe winkels. winkels. Deze tie Deze fifthplay fifthplay oplossing oplossing past past perfect perfect in in JBC’s visie visie op ethisch ondernemen JBC’s op ethisch ondernemen waarin waarinrespect respectvoor voormens mensen en milieu centraal milieu centraalstaat.” staat.” “Behalve de mogelijkheid “Behalve de mogelijkheidom omreal-time real-timeinfo infotetehebben hebbenen en kosten kosten te besparen, besparen, is is dit dit innovatief innovatief beheersinstrument beheersinstrument een meerwaarde te een meerwaarde voor het het bestaand bestaand vastgoed. vastgoed. Overigens Overigens bedraagt bedraagt de voor de terugverdienterugverdientijd van slechts 2 à23à jaar.” tijd van deze dezeenergiemanagement energiemanagementtechnologie technologie slechts 3 jaar.”

Aarzelniet nietons ons te te contacteren contacteren Aarzel

Fifthplaynv, nv, Fifthplay Generaal Lemanstraat47, 47,2018 2018 Antwerpen Generaal Lemanstraat Antwerpen T. +32 3 285 97 11 F. +32 3 285 T. +32 3 285 97 11 - F. +32 3 285 9797 1010 www.fifthplay.com www.fifthplay.com

Sell more effectively. Manage more intelligently.

You strive to outsmart and outpace your competitionn so you understand how important it is to equip your people with the right customer relationship management (CRM) tools to win. Get the sales tools that help make the internal processes simpler and easier so your sales force can focus on what is important - creating a differentiated experience for your customers. custome Microsoft Dynamics CRM helps sales teams become prepared and insightfull collaborative and connectedd quick and mobilee and highly productive. Try it for free on crm.dynamics.com

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY - MARCH 2013


29

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

E

LOGISTICS & FACILITIES

ENERGY EFFICIENCY

Arn Borstlap

U-ENERGIE

FFICIËNTIERICHTLIJN:

NERGIE-AUDITS KOMEN ERAAN

Europa staat voor een serieuze uitdaging op energie- en klimaatgebied. Met de Energie-efficiëntierichtlijn van oktober 2012 wil de Europese Commissie de doelstelling van 20% energiebesparing tegen 2020 realiseren. Grote bedrijven moeten om de 3 jaar een energie-audit laten uitvoeren. Met de richtlijn wil Europa de drie energiedoelstellingen afdwingbaar maken: 20% minder broeikasgassen, 20% meer hernieuwbare energie en 20 % meer energie-efficiëntie. Zodra het Europees Parlement en de Raad deze richtlijn hebben goedgekeurd, moeten de landen de voorstellen binnen een jaar omzetten in nationale wetgeving. Dat zou betekenen dat overheden voortaan alleen nog maar energie-efficiënte gebouwen, diensten en producten moeten aankopen en jaarlijks 3% van hun gebouwen moeten renoveren om het energieverbruik te verlagen. Dat zou ook betekenen dat grote bedrijven om de 3 jaar een energieaudit moeten uitvoeren. En de consument kan dankzij extra informatie zijn energieverbruik en dus ook zijn energierekening beperken. In 2014 wordt dan opnieuw bekeken hoeveel vooruitgang Europa heeft geboekt ten opzichte van de doelen.

heer, thermostaatsregeling, lichtsturing en alle andere onderdelen van facility management.

20.000 ELEKTRISCHE OPLAADPUNTEN TEGEN 2020 Energie-efficiënt produceren is een belangrijk punt van deze Europese richtlijn. Onder meer de rol van warmtekrachtkoppeling (WKK), de simultane productie van warmte en stroom is niet te onderschatten. Koppelt men warmtekracht aan elektrische mobiliteit, dan opent zich een potentieel aan energiebesparing. Ook bij ondernemingen zal elektrische mobiliteit over enkele jaren voor een ommekeer zorgen. Tegen 2020 moet België ruim 20.000 publieke oplaadpunten voor elektrische wagens plaatsen, dat is een Europese eis die de markt voor elektrische auto’s een boost zal geven. Daarnaast moeten alle lidstaten tevens werk maken van een uitgebreid LNG- en aardgasnetwerk. Om de 150 km moet er een tankstation ENERGIE-AUDITS voor aardgas komen (voor auto’s) en minimaal Aangezien dit jaar enkele Europese landen al om de 400 km een tankstation waar vrachtwanieuwe wetten zullen stemmen om energie-au- gens LNG (vloeibaar aardgas) kunnen tanken. dits op te leggen aan bedrijven, is de bedrijfswereld druk in de weer met systemen die de naleving van de richtlijn garanderen en inzicht geven in de ecologische voetafdruk aan de hand van ‘smartgrid readiness’ oplossingen. Fujitsu, het Japanse informatie- en communicatietechnologiebedrijf, presenteert de Eco Track, cloudsoftware die conform de energierichtlijn alle informatie over het energieverbruik verzamelt. Maar ook lokaal timmeren bedrijven aan de weg. Fifthplay, specialist in audits, subsegment metering en energy data mining, ontwikkelt en produceert onder meer technologie voor energy management in gebouwen. Facility managers krijgen dankzij Fifthplay toegang tot een online platform voor energiebe-

FEBRUARY - MARCH 2013

WWW.CXONET.BE


30

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

ING COMMERCIAL FINANCE: EENVOUDIG EN TOEGANKELIJK WERKKAPITAALBEHEER

MODULAIR PAKKET

ING Commercial Finance is dus veel meer dan een kredietverstrekker. ‘Factoring’ (of commercial finance) staat voor een reeks globale oplossingen inzake debiteurenbeheer en geldt als een alternatief financieringsmiddel voor werkkapitaalbehoeften. “Als factormaatschappij bieden wij een totaalplaatje. Naast de debiteuren“Het beheer van werkkapitaal is een hot topic, zeker in tijden van financiering kunnen klanten bij ons terecht voor de commerciële economische onzekerheid,” zegt Nicolas van Klinkenberg, Head of inning van vorderingen opvolging van debiteurenportefeuilles en ING Commercial Finance. “ING Commercial Finance is specialist de overname van het kredietrisico van klanten.” ter zake en biedt bedrijven diverse oplossingen voor hun behoefte Nicolas van Klinkenberg: “In vergelijking met een bankfinancieaan werkkapitaal.” ring biedt ING Commercial Finance hogere faciliteiten waardoor klanten meer krijgen voor hetzelfde geld. Daarnaast merken we dat banken terughoudender zijn als het gaat om bedrijven met een lagere solvabiliteit. Hierin gaan wij een stuk verder, omdat we onze oplossingen helemaal afstemmen op de behoeften. We bieden grotere bedrijven op maat factoring oplossingen om tot een optimale faciliteit te komen en het debiteurenrisico te verkleinen. Bovendien kan ING Commercial Finance met off balance financiering bedrijven helpen hun balansverhoudingen te verbeteren en tegelijkertijd het debiteurenrisico te verlagen. De programma’s die Laurent Decoster en Nicolas van Klinkenberg van ING Commercial Finance we hiervoor structureren voldoen aan de IFRS accounting standaarden.” TOEGANKELIJKE ONLINE TOOL Door de crisis staat bij veel bedrijven de rentabiliteit onder druk EERSTE MULTIBANKOPLOSSING IN BELGIË en stijgt de vraag naar werkkapitaal. “Rode draad is dat wij onze “Prioritair zijn de werkkapitaal behoeften van de klant”, herhaalt oplossingen ‘tailoren’ naar wat onze klant aan werkkapitaal nodig Laurent De Coster. “Voor een bedrijf in de voedingssector hebben heeft,” zegt Nicolas van Klinkenberg. “Veel bedrijven doen een we, op vraag van het bedrijf zelf, samengewerkt met andere banberoep op onze financieringsoplossing via debiteurenfinanciering. ken. Het bedrijf had werkkapitaal nodig en zocht naar een gepaste Dit wil zeggen dat we financiering verstrekken op basis van de vor- factoringoplossing, maar wilde daarvoor met een aantal financiële deringen op hun klanten. Wij doen dat ook voor bedrijven met instellingen samenwerken. Wij hebben de leiding genomen in dit een relatief lage solvabiliteit en vaak relatief hoge werkkapitaalbe- eerste factoringsyndicaat in de Belgische markt.” hoefte. Deze financiering gebeurt via een eenvoudige online portal ‘Creditview’ waarin de vorderingen worden geüpload en de klant KLANTTEVREDENHEID zijn dagelijkse posities kan volgen. Door een connectie tussen ons Uit een recente tevredenheidsenquête bleek dat de gebruikerssysteem en het boekhoudsysteem van de klant ontstaat een auto- vriendelijkheid en toegankelijkheid van de online portal ‘Crematische datauitwisseling. Op basis van een langetermijncontract ditview’ hoog scoorden. Laurent De Coster: “Steevast wordt ons bepaalt onze klant zelf wanneer hij van de geboden faciliteit ge- systeem als ‘zeer toegankelijk’ omschreven. Ook de professionele bruik maakt.” aanpak scoort hoog en onze Net Promotor Score (de NPS peilt bij de respondent in welke mate hij/zij een bepaald bedrijf, product of ALLE WERKKAPITAALBEHOEFTEN INVULLEN dienst aan anderen zou aanbevelen), is zeer positief.” “In combinatie met de oplossingen van ING bank kunnen wij alle werkkapitaalbehoeften invullen,” zegt Laurent De Coster, Head of ING Commercial Finance organiseert binnenkort een workshop Sales ING Commercial Finance. “Een groothandel kan bijvoorbeeld over de oplossingen voor de financiering van de behoefte aan veel vorderingen hebben, maar heeft vaak ook een grote orderpor- werkkapitaal. Indien u graag een uitnodiging ontvangt, kunt u tefeuille en veel voorraden. Ook die kunnen we voorfinancieren, zich vrijblijvend registreren door uw contactgegevens door te studaar hebben we in combinatie met ING Bank oplossingen voor.” ren per e-mail: info@ingcomfin.be

Aarzel niet ons te contacteren ING COMMERCIAL FINANCE BELUX N.V. Kolonel Bourgstraat, 155 - 1140 Brussel T + 32 2 739 89 11 - F + 32 2 739 89 01 www.ingcomfin.be - info@ingcomfin.be

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY - MARCH 2013


WORKING CAPITAL

FACTORING: EEN ALTERNATIEF OM WERKKAPITAAL TE BEHEREN

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL Thema-artikel PAGINA 32 Factoring: een alternatief om werkkapitaal te beheren

Een goed beheer van werkkapitaal heeft al een tijd een belangrijke plaats op de agenda’s van de ondernemers. Factoring en debiteurenoplossingen in de brede zin van het woord zijn een manier om flexibel en tegen een goed tarief werkkapitaal beschikbaar gesteld te krijgen.

PAGINA 34

Wealth Management: private banking in high level

LEES VERDER OP PAGINA 32

CXO EDITORIAL EXPERT

Jan Callant

CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Ann Cools

Finance & Administration Director G4S Security Services

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Kris Coppens

Sylvain dal Vecchio

Finance Director Bosal Benelux

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Johan Maes

Jan-Willem Ruinemans

Directeur Financieren Aquafin

CFO Hansen Transmissions International

Werner De Laet CFO Mobistar

Regine Slagmulder Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Geert Stienen CFO Egemin

Rudi De Winter CFO Van Laere

Marc Van Gastel

Head of Department Invest FIT

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Pieter van Oijen

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad


32

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Working Capital

FACTORING

CxO Redactie

EEN ALTERNATIEF OM WERKKAPITAAL TE BEHEREN Een goed beheer van werkkapitaal heeft al een tijd een belangrijke plaats op de agenda’s van de ondernemers. Factoring en debiteurenoplossingen in de brede zin van het woord zijn een manier om flexibel en tegen een goed tarief werkkapitaal beschikbaar gesteld te krijgen.

EXECUTIVE SUMMARY Werkkapitaal, ook nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal genoemd, is het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en overige kortlopende schulden). Om werkkapitaal te beheren is factoring een flexibele financieringsvorm. ING Commercial Finance en BNP Paribas Fortis Factor zijn factorbedrijven. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de afhandeling van de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern factorbedrijf. Dit bedrijf kan een brede waaier van diensten leveren zoals het sneller innen van de vorderingen, het optimaliseren van de debiteurenboekhouding en cashvrij maken door de openstaande facturen te financieren, het aanbieden van risico-indekking tegen eventuele niet-betaling van klanten, enzovoort. Hans Jacobs is Sales en Marketing Directeur van BNP Paribas Fortis Factor nv, het factoringbedrijf van BNP Paribas Fortis: “Factoring is een alternatief voor het kortetermijnkrediet. Onze klanten hevelen hun uitgaande facturen aan ons over - cederen is de technische term. Wij worden er eigenaar van en doen, naargelang het contract, de volledige administratie en opvolging. Een groot deel van het te incasseren bedrag betalen we middels een voorschot aan onze klanten op basis van een kredietlijn. De terugbetaling van de financiering komt via de debiteuren die hun factu-

ren betalen aan ons. Omdat elke factuur die betaald wordt, de financiering doet verminderen, schommelt deze dagelijks.”

Hans Jacobs, Sales en Marketing Directeur BNP Paribas Fortis Factor nv

een goed gevoel dat de debiteuren altijd bewaakt worden door iemand, in dit geval de factormaatschappij. Naast de financiering van debiteuren wordt dus ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij overgedragen. Daardoor is factoring ook geschikt voor groeiende bedrijven, omdat de omvang van de financiering meegroeit met de omvang van de debiteurenportefeuille. “Net die flexibiliteit is, bijvoorbeeld in vergelijking met het aangaan van een vast krediet bij een bank, een sterke troef,” zegt Hans Jacobs.

MEER AANDACHT VOOR WERKKAPITAAL “Je merkt een grotere aandacht voor werkkapitaal management en factoring dan vroeger,” zegt Hans Jacobs. “Volgens de cijfers van Febelfin kent factoring op de Belgische markt een sterke groei. De cijfers zijn gebaseerd op de waarde van de facturen die worden gecedeerd aan de factoringbedrijven. In 2007 bedroeg dit € 19 mia. In 2008: € 23 mia, in 2009: € 24 mia, in 2010: € 32 mia. In 2011: € 38 mia en in RUIMERE NORMEN 2012: € 42,4 mia.” De normen zijn bij factoring doorgaans ruimer dan bij banFACTORING IS caire financieringen. Zo kunnen FLEXIBELE FINANCIERINGSVORM ook zonder problemen buitenWat zijn de voordelen van fac- landse debiteuren in de dekking toring? Met factoring genereert worden meegenomen en geldt een onderneming extra werk- als bevoorschotting gemiddeld kapitaal, vandaar dat meer en 70% tot 80% van de uitstaande meer ondernemingen het be- debiteuren. Hans Jacobs: “Met lang ervan inzien en kiezen onze online tool ‘Copilote’ voor deze flexibele financie- kunnen bedrijven informatie ringsvorm. Zo win je veel tijd, bekijken die deel uitmaakt van omdat je bijna de gehele debi- hun factoringovereenkomst. teurenadministratie uit handen Via deze tool kunnen ze bijgeeft. Verder is het natuurlijk voorbeeld de situatie van hun

FEBRUARY - MARCH 2013


33

FINANCE & LEGAL

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

factorrekening raadplegen, de openstaande debiteurensaldi consulteren en facturen en creditnota’s doorsturen.” TRENDS IN FACTORING Ook bij ING Commercial Finance merken ze de stijgende populariteit van factoring. Laurent De Coster van ING Commercial Finance: “De factoringmarkt groeit jaarlijks met 15 procent. We merken dat werkkapitaalbeheer hoog op de agenda blijft staan en dat bij het debiteurenbeheer in de brede zin van het woord steeds vaker de hele organisatie wordt betrokken. Zo kijkt bijvoorbeeld de sales afdeling steeds vaker mee of de klant wel tijdig zal betalen.” Ook Nicolas van Klinkenberg van ING Commercial Finance ontwaart trends: “Een tendens die groeiend is bij grote ondernemingen is het zogenaamde supply chain finance, een vorm

LAURENT DE COSTER EN NICOLAS VAN KLINKENBERG, ING COMMERCIAL FINANCE

van financiële ketensamenwerking die plaatsvindt tussen afnemer en leverancier. De factormaatschappij speelt een rol om de geldstromen tussen afnemer en leverancier te optimaliseren. De leverancier kan eerder dan de vastgestelde uiterste betaaldatum geld te ontvangen via de factormaatschappij. Het concept staat ook wel bekend onder de naam reversed factoring. Een trend die uit de USA komt overwaaien en vaak in de ITsector wordt toegepast is dat

leveranciers of producenten, actief in sectoren met traditioneel korte betalingstermijnen, via een factoringcontract hun afnemers de mogelijkheid willen geven om toch de betalingstermijn te verlengen (een afnemerskrediet te genieten). Op die manier helpt de producent de liquiditeit van haar distributeurs te waarborgen.”

BETER WERKKAPITAALBEHEER IN EUROPA De grootste Europese ondernemingen beheren hun werkkapitaal beter dan ooit tevoren. De ondernemingen die in dit opzicht de efficiëntste zijn, vinden we in het Verenigd Koninkrijk, zo blijkt uit een nieuwe PwC-studie. Benelux-ondernemingen zijn een beetje efficiënter met hun werkkapitaal omgesprongen dan hun buren. Uit de studie Working Capital: Never Been Better blijkt dat de cash-to-cashcyclus (‘cashto-cash conversion cycle’) in de Benelux in

FEBRUARY - MARCH 2013

2011 een indrukwekkende 64 dagen bestreek, tegenover 72 dagen in 2010. De studie, die gebruikmaakt van ‘Days Working Capital’ (DWC) als maatstaf voor efficiënt beheer van werkkapitaal (‘working capital efficiency’), toont aan hoeveel dagen Europese ondernemingen erover doen om hun werkkapitaal om te zetten in opbrengsten.

Nicolas van Klinkenberg, ING Commercial Finance De factormaatschappij speelt een rol om de geldstromen tussen afnemer en leverancier te optimaliseren

WWW.CXONET.BE


34

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Private Banking

WEALTH MANAGEMENT PRIVATE BANKING IN HIGH-LEVEL

Arn Borstlap

Wealth management is een high-level vorm van private banking en omvat aspecten van vermogensbeheer en -planning, estate planning, investment portfolio en invest management en belastingsadvies. Private banking in de ruime zin zeg maar, zodat welstellende mensen hun financiële toekomst privé en zakelijk efficiënt kunnen plannen. CxO Magazine trok bij enkele banken na wat deze diensten inhouden. Zonder een duit op zak. KBC: WEALTH OFFICE Bijna alle Belgische banken, financiële instellingen en adviserende organisaties presenteren vandaag ‘wealth management diensten’ via aparte afdelingen met senior vermogensbeheerders. In tijden van economische recessie staan advies op maat en persoonlijke opvolging centraal. Voor grotere vermogens binnen private banking beschikt ook KBC over een apart Wealth Office. “Wealth management slaat op een gepersonaliseerde service,” zegt Luc Vanderhaegen, Zeteldirecteur Private Banking. “Vaak gaat het om het begeleiden van families die belangen hebben in een of meerdere ondernemingen. Die begeleiding kan breder en dieper gaan dan bij private banking maar het financiële beheer blijft wel de core business. In de praktijk is onze wealth management service sterk gepersonaliseerd.”

GOAL BASED INVESTMENT Luc Vanderhaegen: “Het zuiver financieel beheer is gebaseerd op Goal Based Investment. Dit betekent dat het vermogen van de familie wordt opgedeeld in deelportefeuilles, afhankelijk van de we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

verwachtingen en de doelstellingen. Deze deelportefeuilles kunnen heel specifiek zijn, bijvoorbeeld gericht op het verwerven van een bepaald inkomen, of de opbouw voor investeringen of een portefeuille gericht op private equity, op vastgoed of op een goed doel. De rode draad is altijd het vrijwaren van het vermogen op de lange termijn. Dit is meestal de heel lange termijn, over de generaties heen.” SPECIALISTEN OP DIVERSE DOMEINEN Binnen KBC kunnen deze klanten via hun Wealth Officer, een relatiebeheerder die fungeert als single point of contact, terugvallen op specialisten binnen of buiten het bedrijf. Deze specialisten adviseren op specifieke domeinen: de Marktenzaal (maatwerkoplossingen in financiële transacties), asset management (vermogensbeheer afgestemd op de wensen van een familie), KBC Securities, KBC Real Estate (direct of indirect beleggen in vastgoed), juridisch of fiscaal advies, experten in verzekeringen, enzovoort. Niet alleen wordt er financieel advies verstrekt, maar wordt ook ge-

Luc Vanderhaegen, Zeteldirecteur Private Banking bij KBC: “In de ‘Next Generation Academy’ worden kinderen of kleinkinderen van klanten ingeleid in het duurzaam beheer van een vermogen.”

adviseerd in relatie met passies, hobby’s en persoonlijke wensen van de klanten (kunstcollectie, goede doelen, paarden, duurzaam beheer van een landgoed, de jacht, ...). Dat kan leiden tot het opzetten van een obligatie of een fonds op maat van één familie of het inschakelen van een expert in kunst. NEXT GENERATION ACADEMY De bredere service die KBC aan de families geeft, vertaalt zich tevens in een ‘Next Generation Academy’. Luc Vanderhaegen: “Dit is een begeleiding van de kinderen of kleinkinderen van de klanten met betrekking tot het duurzaam beheer van een vermogen. Deze jongeren krijgen initieel een basisopleiding in het duurzaam beheren van het vermogen. Deelnemers aan deze academy krijgen de gelegenheid om onderling te netwerken en ervaringen uit te wisselen tijdens regelmatige bijeenkomsten rond specifieke onderwerpen.”

FEBRUARY - MARCH 2013


35

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL

BELFIUS: WEALTH heid van uitvoering en opvol- omdat zij, omwille van de fisMANAGEMENT TEAM ging. caal onvriendelijke maatregeBelfius Bank & Verzekeringen len in eigen land, naar België beschikt over regionale en natio- Vastgoed: wensten te verhuizen. Meer nale experten in Private Banking Bestaat een deel van uw ver- en meer Fransen steken inderen Wealth Management. Het mogen uit vastgoed of wenst daad de grens over. Het Belfius nationale Wealth Management u daarin te investeren? Advies wealth management team adTeam bestaat uit 9 experten die hierin is gericht op personen viseert hen wanneer zij zich in wealth management services die een tweede verblijf of op- België vestigen. aanbieden op afgebakende do- brengsteigendom willen komeinen: pen in binnen- of buitenland. Privé kunstcollectie: Klanten kunnen bestaande be- Investeren in kunst vereist De overdracht en aankoop leggingen in pand geven. kennis van zaken. Het Belfius van bedrijf: Wealth Management team Aan de basis van een over- Private placement of het inves- helpt u bij de financiering van dracht ligt een duidelijk over- teren in niet-beursgenoteerde de aankoop, de schatting van drachtplan. Samen met de beleggingen: het kunstwerk, brengt u in klant worden de deeltrajecten Private placements worden contact met gespecialiseerde besproken: hoe zit de verkoop uitgewerkt in nauwe samen- verzekeringsmakelaars en inin elkaar, wie zijn de potenti- spraak met de klant en externe formeert over de fiscale en juële overnemers, hoe wordt het aanbieders. Zo werd Belfius ridische aspecten, ook bij de bedrijf optimaal verkoopsklaar aangesteld als agent voor de overdracht van uw kunstpagemaakt,... plaatsing van de aandelen van trimonium in het kader van de Ook bij een family buy out, de het Quares Student Housing successieplanning. overdracht aan de kinderen, Fund. Het gaat om een onwordt zo’n overdrachtplan op- rechtstreekse investering in Family offices: gesteld, met nadruk op gelijk- studentenvastgoed voorbe- Belfius Wealth Management berechtiging van de kinderen houden voor private klanten werkt samen met een aantal en de structuur van de over- met een beleggingsportefeuille family offices, gespecialiseerde dracht. Voor klanten die wil- groter dan 2 mio €. bureaus die voor de opvolging len investeren in de overname van het privé-vermogen van van een bedrijf speelt de ac- French en Dutch desk: vermogende families zorgen. quisitiefinanciering een rol. In Recent haalden een aantal behet overnameplan worden de kende rijke Fransen de pers verschillende mogelijkheden inzake financiering uitgewerkt, met als aandachtspunt de al dan niet aanwezigheid van free cash flow in die onderneming om een overnamekrediet terug te betalen. Filantropie: Maatschappelijk bewustzijn is een hot item. Wilt u een deel van uw vermogen nalaten aan een goed doel? Belfius zorgt daarbij voor de fiscale en juridische organisatie en de zeker-

FEBRUARY - MARCH 2013

Success through education and training in Operations & Supply Chain Management

www.cimcil.be - info@cimcil.be - +32(0)9 241 56 62

WWW.CXONET.BE


36

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

BELFIUS, NEUTRALE GIDS BIJ DE OVERDRACHT OF OVERNAME VAN UW BEDRIJF Bij het verkopen van het eigen bedrijf of het kopen van een bedrijf gaat men best niet over één nacht ijs. “Begin er op tijd aan,” adviseert Rudi Aerts, Senior Wealth Manager van Belfius. Overlaters of kandidaat-kopers kunnen bij de Private Banking Officers in de Belfius kantoren terecht voor persoonlijk advies. De Private Banking Officers worden bijgestaan door de experten van het Belfius Wealth Management Team. Zo genieten de klanten van Belfius bedrijfseconomische, juridische en fiscale expertise.

Marktcijfers van de FOD Economie voorspelden 5 jaar geleden al dat tot 2018 jaarlijks 30 procent van de Belgische kmo’s zou worden overgelaten. Dit is nagenoeg 30.000 ondernemingen per jaar. Rudi Aerts verduidelijkt: “Door de vergrijzing en het feit dat veel bedrijfsleiders tegen de pensioengrens aan zitten, is het overlaten of verkopen van bedrijven een hot item.” EEN EMOTIONELE ZAAK Een bedrijf verkopen is zoveel meer dan een beredeneerd, bedrijfseconomisch proces. Meestal gaan er heel wat emoties mee gepaard. Rudi: “De doorlooptijd kan lang zijn, 3 jaar is geen uitzondering. Allereerst moet het idee van een verkoop rijpen. En eens de beslissing genomen is en er verkocht zal worden, is het psychologisch niet altijd gemakkelijk. Je kunt het vergelijken met het zien opgroeien van een kind dat je vervolgens moet loslaten. Zeker wanneer het bedrijf wordt verkocht aan derden, kan het er emotioneel aan toe gaan.” NEUTRALE GIDS MET TOEGEVOEGDE WAARDE “Om zijn onderneming met succes over te laten, staat onze klant er niet alleen voor. Belfius begeleidt hem stap voor stap en geeft antwoorden op maat van zijn behoeften. We houden rekening met de persoonlijke belangen en de eigenheid van de onderneming die wordt overgelaten. Dit geldt voor het hele proces, en daarna: ook na de verkoop adviseren wij onze klanten, bijvoorbeeld bij het managen van opgeleverde liquiditeiten en bij het opmaken van een financiële planning. Belfius is een neutrale gids in het proces, met een focus op de toegevoegde waarde die we als bank kunnen leveren,” aldus Rudi Aerts. “Het Belfius Wealth Management team begeleidt, in samenspraak met de

WWW.CXONET.BE

Private Banking Officers in de kantoren, de klanten persoonlijk in alle stadia van het verkoopproces.” DE OVERDRACHT VAN UW BEDRIJF: VAN IDEE NAAR REALISATIE Aan de basis van een succesvolle verkoop ligt een duidelijk overdrachtplan met nadruk op een aantal stappen. Rudi: “In een eerste reflectiefase maken we de doelen en de timing helder. In een volgende fase, de voorbereiding van de overdracht, geven we advies over de optimalisering van de waarde van de onderneming in de ogen van een potentiële overnemer. We kijken bijvoorbeeld naar het aanwezige vastgoed: wat zijn de nietbedrijfseigen activa die er eventueel uitgehaald moeten worden, of wil de verkoper eigenaar blijven van de bedrijfsgebouwen en die dan verhuren? Zijn er daarnaast overtollige liquide middelen of kan het werkkapitaal geoptimaliseerd worden? In een financiële planning analyseren we welke budgetten beschikbaar moeten zijn voor levensonderhoud, of er ruimte is voor de aankoop van een buitenverblijf in het buitenland en welk bedrag kan worden belegd. Door onze korte lijnen met de Belfius-juristen en -fiscalisten krijgen onze klanten bovendien altijd een gefundeerd totaaladvies.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING IN KANTOOR OF THUIS Voor advies over de overdracht of aankoop van een bedrijf kunt u bij uw financieel adviseur in uw lokaal Belfius-kantoor terecht. Daarnaast beschikt Belfius over regionale en nationale experten in Private Banking en Wealth Management. De overdracht van familiebedrijven wordt gevolgd door een gespecialiseerd Wealth Management Team.

FEBRUARY - MARCH 2013


37

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

Voor gespecialiseerde services zoals het opstellen van een waarderingsverslag, de zoektocht naar mogelijke kopers en het opstellen van een verkoopcontract, verwijzen we naar externe partners. We zijn selectief in het uitzoeken van deze partners. Ze worden door Belfius grondig gescreend zodat onze klanten het beste en meest integere advies krijgen. Na de verkoop begeleiden we onze klanten verder bij het beheer van hun patrimonium en het beleggen van de verkoopopbrengst. Hier spelen de Private Banking Officers en de Private Banking Experts een belangrijke rol.

loop alle aspecten. Is het bedrijf in orde met de milieuvergunning, wat zijn de cashflows enz. Ga ook na of de gevraagde overnameprijs financierbaar is door een mogelijke overnemer. 3. Praat er ook eens over met collega-bedrijfsleiders. Welke tips hebben zij?

U LAAT OVER AAN DE KINDEREN Ook bij overdracht aan de kinderen wordt een gedetailleerd overdrachtplan opgesteld, met nadruk op de gelijkberechtiging tussen de kinderen en de structurering van de overdracht. “In situaties waarin één kind het bedrijf wel wil voortzetten en het andere kind niet, zoeken we naar de beste oplossing. De aandelen van het familiebedrijf kunnen hierbij geschonken of verkocht worden aan de volgende generatie. Ook hier kan een goede financiële planning zijn nut bewijzen.” VERSCHILLENDE BELANGEN “De belangen van koper en verkoper kunnen verschillen,” zegt Rudi. “De verkoper is bijvoorbeeld vaak begaan met de toekomst van zijn personeel, terwijl de koper vooral wil dat het proces juridisch, fiscaal en economisch correct is. Eerlijk en open omgaan met die verschillen en een juist overzicht geven van wat er gaat gebeuren, zijn het beste antwoord. Correct advies is fundamenteel. Alleen op basis van vertrouwen kun je samen verder. Mijn persoonlijk credo is dat ik de klanten drie jaar na de laatste transactie nog altijd recht in de ogen wil kunnen kijken.” TIPS VOOR EEN GOEDE OVERDRACHT 1. Begin ruim op tijd met de voorbereiding en doe het grondig. Het overdrachtplan van Belfius is een perfect hulpmiddel. Uit het overdrachtgesprek met de klant wordt een actieplan gedistilleerd en punten waaraan de overlater moet werken om zijn bedrijf succesvol over te dragen. Dit overdrachtplan biedt een inzicht in de te volgen stappen en de daarbij behorende timing. 2. Kijk bij verkoop of overdracht met een externe blik naar uw bedrijf, alsof u een kandidaat-koper bent. Wees kritisch en over-

private-banking@belfius.be www.belfius.be/overnemen-overlaten Of neem contact op met de financieel adviseur in uw lokale Belfius-kantoor

Rudi Aerts, Senior Wealth Manager van Belfius: “Aan de basis van een succesvolle verkoop ligt een duidelijk overdrachtplan”.

U KOOPT EEN BEDRIJF? Ook dan kunt u bij Belfius terecht. Rudi Aerts: “In het Belfiusovernameplanligt de nadruk op de structurering van de overname en de financiële haalbaarheid. Op basis van een aantal criteria kunnen we de aandachtspunten bij de financiering van de overname snel identificeren. Belfius biedt onder bepaalde voorwaarden ook de mogelijkheid tot gratis waarborg tot 250 000 euro via het Europees Investeringsfonds.” Indien alle voorwaarden voldaan zijn, kan een financieringsaanvraag een garantie genieten verleend binnen het kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie van de Europese Unie.


38

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

PATRYK WEZOWSKI

DE KRACHT VAN LICHAAMSTAAL

LEADERSHIP FORUM 2013

‘Kennis van lichaamstaal helpt om bewust te worden van wat iemand echt voelt en is het kompas bij uitstek in elk gesprek’ schrijft Patrick Wezowski in zijn boek Lichaamstaal. Patryk stelt het binnenkort voor, in samenwerking met Lannoo en het Centrum voor Lichaamstaal. In het boek ontdekt de lezer hoe de kracht van lichaamstaal meer resultaat in onderhandelingen, zakelijke gesprekken en interviews oplevert. “Lichaamstaal is een stethoscoop waarmee je van buitenaf kan onderzoeken wat de oorzaak is van bepaald gedrag,” vertelt Patryk Wezowski. “Doel van het boek is personen die onderhandelen praktische handvatten te geven zodat ze hun eigen lichaamstaal bewuster leren gebruiken en meer bereiken in onderhandelingen. Ook zullen ze hun gesprekspartners beter en sneller kunnen begrijpen.” Volgens de Britse bioloog Desmond Morris communiceren mensen met meer dan drieduizend gebaren. Patryk: “De gebaren die in dit boek worden beschreven, komen het meest voor in zakelijke gesprekken en zijn relatief makkelijk te interpreteren. We hebben de meest bruikbare, nuttige en meest voorkomende non-verbale signalen uit dagelijkse gesprekken opgedeeld in 7 groepen. De lezer krijgt tips om beter te reageren op lichaamshoudingen van zijn gesprekspartner om zo zijn doel in het gesprek zo efficiënt mogelijk te bereiken.” Lichaamstaal is een gids voor personen die de wetenschap van non-verbale communicatie in hun dagelijkse gesprekken willen toepassen. Patryk: “Wie behoefte heeft aan wetenschappelijke bevindingen vindt zijn gading in het hoofdstuk over micro-expressies, de ogen of de glimlach. Uit studies van het Centrum voor Lichaamstaal blijkt dat personen die een hoge score halen op onze micro-expressie en gezichtsexpressie test ook betere verkoopresultaten halen. Met andere woorden, verkopers die het beste zijn in het herkennen van lichaamstaal, halen ook de beste verkoopcijfers.”

Patryk Wezowski: ‘Mensen reageren niet alleen op de inhoud van je woorden, maar vooral op je lichaamstaal’

hangt af van hoe je lichaamstaal definieert. De emoties op het gezicht zijn bestudeerd in 21 culturen. Wat blijkt? Personen die blind geboren zijn, vertonen allemaal dezelfde gezichtsexpressies. We kunnen hierin 7 basisemoties bepalen die universeel zijn voor alle culturen.” CENTRUM VOOR LICHAAMSTAAL Patryk Wezowski schreef eerder al 2 boeken in het Engels over lichaamstaal. Samen met zijn vrouw is hij oprichter van het Centrum voor Lichaamstaal. Patryk: “Dit centrum is de nummer één in lichaamstaaltraining met certificatie en het enige centrum in de wereld dat een programma heeft ontwikkeld op basis van online tests en video’s.”

CULTUREEL BEPAALD? Is lichaamstaal cultureel bepaald of niet? Patryk: “Dat

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY - MARCH 2013


TALENT MANAGEMENT

COMMENT ENVISAGER LA GESTION DES TALENTS SANS TOMBER DANS L’UTOPIE

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES Thema-artikel PAGINA 40 Comment envisager la gestion des talents sans tomber dans l’utopie PAGINA 41

Talent behouden om voordeel te creëren Menselijk talent drijvende kracht achter vooruitgang PAGINA 42

La crise étant un phénomène récurrent, les interlocuteurs Ressources Humaines se sont habitués à y faire face par vagues successives et régulières grâce à nos partenaires financiers qui nous ont appris que les crises économiques reviennent de plus en plus rapidement.

Geen verbrekingsvergoeding meer

LEES VERDER OP PAGINA 40

CXO EDITORIAL EXPERTS

Bruno Koninckx

Goele Geeraert

CxO EXPERT GROUP HUMAN RESCOURCES

Sandra De Bock

HR Manager Chep Benelux

Bert Lyssens

Corporate HR manager Agfa-Gevaert

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Patrick Muylle

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Prof. dr. Peggy De Prins

Koen Descheemaeker

Wim Roef

Kristian Vandenhoudt

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

HR Director Benelux Tech Data

HR Manager Gosselin Group

HR Manager Atlas Copco

Koen Dewettinck

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Business School

Marc Van Hoecke HR Director KPMG

Els Druyts

Walter Engels

Geert Van Hootegem

Linda Verdonck

HR Manager Shell Belgium

Hoogleraar KULeuven

HR Manager Aveve

HR manager Ricoh Belgium

Raymond Evens

HR manager DHL Global Forwarding (Belgium)

Romain Verdurmen Manager HR & Legal 3M Belgium

Denise Laros

Vicky Welvaert HR Manager Asco Industries


40

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Talent Management

COMMENT ENVISAGER

LA GESTION DES TALENTS SANS TOMBER DANS L’UTOPIE

Denise Laros

La crise étant un phénomène récurrent, les interlocuteurs Ressources Humaines se sont habitués à y faire face par vagues successives et régulières grâce à nos partenaires financiers qui nous ont appris que les crises économiques reviennent de plus en plus rapidement.

La crise que nous subissons à présent était prévisible et ne sera pas la dernière du siècle... Il est certain que cette cadence provoque un malaise désagréable au sein des travailleurs qui veulent la compenser par une employabilité durable et un équilibre vie privée/travail, éléments qui leur donnent l’énergie nécessaire pour y faire face plus sereinement.

meer info over Denise Laros op www.linkedin.com/ in/deniselaros. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

les coûts qui y sont liés. L’impact des RH sur la productivité d’une société est mesurable et économiquement nécessaire pour sa viabilité.

Nul doute que les RH optimalisent leur façon de travailler de façon continue et principalement en matière de gestion des talents. Cette gestion proactive des données a permis un alignement des RH par rapport au GESTION DES COMPÉTENCES SUR LA business et a démontré une apBASE DES TALENTS proche plus stratégique que dans Depuis 2007 nous mettions déjà le passé. en exergue la gestion des compétences sur la base des talents des De par cette évolution, les interindividus et non sur le comble- locuteurs RH se sont développés ment de leurs faiblesses. Chaque en de fins analystes afin de présociété pourrait être à même de senter à leurs business partners savoir quelles sont les talents et des données qui rendent imméle capital des compétences pré- diatement un aperçu clair de la sentes sur les lieux du travail ain- situation et des actions à entresi que celles qui sont absolument prendre afin de gérer au maxirequises pour perpétuer sa crois- mum le capital des compétensance. Nul doute que la capacité ces et de prendre des décisions d’innovation, d’adaptation aux sur la base de ces mêmes donchangements font partie du hit- nées. De ce fait, les RH assistent parade de ces compétences. le business en se focalisant sur la gestion du développement, Les RH exercent un rôle clé au de la collaboration interne, de sein des sociétés car ils gèrent l’évaluation des talents, de la canon seulement le capital des pacité d’adaptation au changecompétences de l’organisation ment au sein de la société et de mais également sa mobilité et l’organisation en général.

CAREER COMPETENCIES CURRICULUM En conclusion, dans le futur, il faudrait à mon avis se tourner vers le développement individuel d’un “Career Competencies Curriculum” plutôt d’un Curriculum Vitae qui en général ressemble plus à une autobiographie qu’à une cartographie des talents. Quant aux sociétés elles développeraient un “Organisational Competencies Capital Chart”. Et pour les généralistes RH, ils seront appelés à peaufiner leurs talents d’analystes, de devenir des spécialistes qui connaissent les différents sujets RH en tant qu’expert et qui peuvent agir efficacement dans la gestion des talents, du leadership, de l’environnement de formation continue et informelle, de l’évaluation et du business luimême. Ces RH pourront construire un horizon de “learning architecture” où l’attention sera portée sur le développement de la capacité organisationnelle en utilisant une palette d’outils, de compétences et de talents. Vision ou utopie?

FEBRUARY - MARCH 2013


41

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES

TALENT BEHOUDEN OM VOORDEEL TE CREËREN

MENSELIJK TALENT DRIJVENDE KRACHT ACHTER VOORUITGANG

Aansluitend op de bijdrage van Denise Laros geven we twee interessante studies mee. Consulent Robert Half onderstreept dat werknemers de belangrijkste activa van bedrijven blijven en het verlies van toptalent dan ook zware consequenties kan hebben voor de groei en rendabiliteit.

In een studie van ManpowerGroup vorig jaar (750 respondenten) gaf 27% van de Belgische werkgevers aan te kampen met een tekort aan talent. Het resultaat van deze studie duidt volgens ManpowerGroup op het belang van het juiste talent, op de juiste plaats, in de juiste job. Het kapitaal en de organisatie op zich vormen niet langer de echte motor voor economische ontwikkeling en groei, aldus de ManpowerGroup. De economie drijft niet meer op kapitaal maar op een nieuw, zeldzaam goed: talent. Ondernemers die de echte kracht van het menselijk kapitaal erkennen en dat talent kansen bieden om zich te ontplooien, zullen meer bereiken dan ze ooit voor mogelijk hielden. Deze complexe nieuwe realiteit noemt Manpower ‘The Human Age’. In ‘The Human Age’ is menselijk talent de drijvende kracht achter de vooruitgang en innovatie.

Uit een enquête van Robert Half bij tweehonderd verantwoordelijken voor Human Resources bij Britse bedrijven blijkt dat 79% van de respondenten zich zeer bezorgd maakt dit jaar absoluut toptalent te zullen verliezen. De meeste bedrijven komen meestal pas in beweging wanneer ze met een reeks vertrekkers worden geconfronteerd. Bedrijven die erin slagen om de continuïteit binnen hun teams te behouden, aldus Robert Half, creëren voor zichzelf een belangrijk voordeel om door de moeilijke economische omstandigheden te navigeren en successen te boeken. Voor bedrijven wordt het behoud van talent dus zeer belangrijk.

FEBRUARY - MARCH 2013

Arn Borstlap

WWW.CXONET.BE


42

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES

NIEUW IN DE WETSWINKEL

Solange Tastenoye www.solangetastenoye.be

GEEN VERBREKINGSVERGOEDING MEER Het zal u eind vorig jaar wellicht niet ontgaan zijn: de heisa die er was over het al dan niet betalen van een verbrekingsvergoeding indien u van telefonieleverancier veranderde. De regels terzake werden veranderd zodat het mogelijk werd om sneller en gemakkelijker naar een andere telefonieleverancier over te stappen. De vraag stelt zich echter of deze vernieuwde regels ook voor u als bedrijfsleider van toepassing zijn? Of zijn deze regels uitsluitend in het leven geroepen voor de gewone consument? We kunnen onze lezers/bedrijfsleiders al onmiddellijk gerust stellen en meedelen dat ook zij in de meeste gevallen zullen kunnen genieten van de vernieuwde wetsregels. NAAR EEN NIEUWE TELEFOONLEVERANCIER? schriftelijke bevestiging toesturen; Sinds 1 oktober 2012 is de nieuwe Telecomwet van toepassing. Er werden enkele wijzigingen 4. Wordt een contract van bepaalde duur aangebracht op het gebied van telefonie, namelijk: verlengd, dan zal de abonnee telkens zijn handtekening moeten plaatsten (dit kan ook 1. er moet geen opzegvergoeding (verbrekingsvia email gebeuren). vergoeding) meer betaald worden indien u uw telefooncontract (of uw gsm, internet en WAT INDIEN HET CONTRACT BEPAALT DAT U televisieabonnement) opzegt na verloop van GEDURENDE EEN BEPAALDE TIJD KLANT MÓET BLIJVEN? 6 maanden; Deze vraag wordt in de praktijk vaak gesteld. Telefoonoperatoren contacteren namelijk gere2. zegt de particulier zijn abonnement toch op geld hun klanten met de vraag of ze bereid zijn binnen de eerste 6 maanden van de looptijd om nog een jaartje bij hen te blijven. Indien de van zijn telefooncontract, dan mag de lever- abonnee daar op in gaat krijgt hij een attentie ancier slechts een vergoeding opleggen die (bv een korting). Door de nieuwe regels is het niet hoger is dan de abonnementskosten die echter mogelijk om zelfs in een dergelijk geval nog verschuldigd zijn tot het einde van deze 6 eerder naar een andere telefoonleverancier over maanden. Dit houdt in dat 6 maanden abon- te stappen en zonder een verbrekingsvergoeding nementsgeld het maximum is dat de operator te moeten betalen. Opgelet: de abonnee moet mag aanrekenen aan de consument. wel minstens 6 maanden het contract hebben nageleefd. 3. de opzegging kan vanaf nu ook eenvoudiger, namelijk per gewone brief, per email, via de ZIJN DEZE REGELS OOK VAN TOEPASSING website en zelfs per sms. We merken wel op VOOR BEDRIJFSLEIDERS? dat een mondelinge opzeg via de telefoon Inderdaad, het is fout te denken dat alleen de echter niet voldoende zal zijn. Een opzegreden gewone particulier (consument) kan genieten moet evenmin gegeven worden door de van deze nieuwe regels. Elke zelfstandige, abonnee. De schorsing van het contract bedrijfsleider, uitbater van een winkel enz… gaat in vanaf het moment dat de abonnee te kan van deze nieuwe bepalingen genieten. De kennen geeft dat hij zijn contract wenst op nieuwe regels gelden dus niet alleen voor uw te zeggen en de operator van zijn kant moet privé telefoongebruik, maar ook voor die van uw hiertoe zo snel mogelijk het nodige doen. Hij bedrijf, dit voor zover u echter niet over meer dan moet bovendien zijn abonnee hiervan een 5 lijnen beschikt.

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY - MARCH 2013


CRM

INTEGRATIE VAN KLANTDATASYSTEMEN

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING

Customers en klanten staan niet meer op dezelfde manier in het leven als pakweg 10 jaar geleden. Ze delen het leven instant via social media, updaten hun relationele status, sharen hun ‘likes’ en opinies. Niet verwonderlijk dat Customer Relationship Management, het centrale hart om klantdata efficiënt en effectief te beheren, volop in beweging is.

Thema-artikel PAGINA 44 Integratie van klantdatasystemen

LEES VERDER OP PAGINA 44

CXO EDITORIAL EXPERTS

Hilde Pauwels

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Tim Claessens

Marketing director DHL Express Belux

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

Piet De Grauwe

Marketing manager Cofely Services

Patrick Van der Avert

Véronique Fauconnier

Business Development Director Nova Relocation

Peter Van

Eycken Manager Corporate Communications & Marketing Sales Director BeLux Siemens Enterprise Belux Atradius Credit Communications Insurance

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

Arnold Van Garsse Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Christian Luyten

Corporate Communications Officer Isabel

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Lise Mulpas

Steve Muylle

Communicatie Elia System Operator

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Joris Vanholme

Ward Van Rijckeghem

Marketing manager Attentia

Area marketing manager Volvo Cars Europe

Ursula Quadpeers Marketing manager Mazda Motors Belux

Steven Vansnick

Sales manager Ricoh Belgium

Stéphane Thiery

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Sven Veressen

Communicatiemanager Think Media


44

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

CRM

CRM

INTEGRATIE VAN

KLANTDATASYSTEMEN

Customers en klanten staan niet meer op dezelfde manier in het leven als pakweg 10 jaar geleden. Ze delen het leven instant via social media, updaten hun relationele status, sharen hun ‘likes’ en opinies. Niet verwonderlijk dat Customer Relationship Management, het centrale hart om klantdata efficiënt en effectief te beheren, volop in beweging is.

kopersnet en de getrouwheidskaarten. In de loop van de tijd kwamen daar digitale kanalen bij: websites, webshops, e-mail, smart phones, social media en videoconferentie. Bedrijven moeten zich aanpassen om ook deze digitale kanalen te gebruiken om tegemoet te komen aan de eisen en verwachtingen van hun consumenten.”

Eric de Bellefroid, senior marketing consultant van Selligent: “De meeste bedrijven willen een persoonlijke relatie met hun klanten, maar ontberen de 360° view.”

CRM werd geboren in de jaren 80-90. Bedrijven centraliseerden de gegevens over hun klanten en gebruikers en brachten de behoeften van huidige en potentiële klanten in kaart. E-CRM is een natuurlijke evolutie van CRM waarbij er nu ook van digitale technologie gebruik wordt gemaakt. In het CRM-domein winnen social CRM (uitbreiding van de traditionele communicatiekanalen met social media), mobile CRM, crowdsourcing en cloudgebaseerde CRM-diensten aan populariteit. Eric de Bellefroid, senior marketing consultant van Selligent - internationale leverancier van oplossingen voor digitale marketing en campagnebeheer – legt uit. “Tot enkele jaren geleden verliep de interactie met de klanten via traditionele kanalen zoals de telefoon, de post, het ver-

WWW.CXONET.BE

MULTICHANNEL AANPAK In deze tijden waarin naar lievelust wordt gecommuniceerd via websites, e-mails, sms en sociale media staan bedrijven voor vele kansen en uitdagingen. “Het voordeel van deze digitale kanalen is dat ze zeer meetbaar zijn,” vertelt Eric. “Elk bezoek of elke klik op een link kan geregistreerd worden. Dat heeft een explosie van gegevens tot gevolg. Wie deze gegevens goed in kaart brengt en beheert, kan nog beter inspelen op de wensen en verwachtingen. Maar het is een uitdaging om je CRM-systeem aan te passen aan dit extra volume aan gegevens: een marketingactie via e-mail bijvoorbeeld genereert enorm veel data: personen die openen, klikken, zich uitschrijven, enzovoort. Daar wringt meestal het schoentje. De meeste bedrijven willen een persoonlijke relatie met hun klanten, maar ontberen de 360° view. Want vele bedrijven kennen het probleem: een klant die zegt dat hij een bericht heeft achtergelaten op de e-mailbox van het bedrijf en ook het contactcenter al meerdere malen heeft gebeld, maar nog steeds wacht op een antwoord op zijn vraag. Bedrijven moeten daarom een multichannel aanpak ontvouwen, waarin alle silo’s van gegevens worden gecentraliseerd en de klant centraal wordt geplaatst. Van gescheiden systemen moeten we evolueren naar meer geïntegreerde systemen.” SELLIGENT RELATIEMARKETING Selligent biedt met zijn digitale marketingoplossing een antwoord op die uitdaging. Eric: “Dit is een interactief CRM-platform dat klanten op SaaS-basis gebruiken, dus

FEBRUARY - MARCH 2013


45

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

als Software as a Service. Dit systeem stelt onze klanten in staat een interactieve dialoog te starten met hun gebruikers en klanten en helpt om een meerfasige interactie tot stand te brengen met hulp van kanalen zoals Facebook, Twitter, e-mail, direct mail, internet en het contactcenter. Doel van deze oplossing is een grotere conversie te bereiken door het genereren van zo veel mogelijk traffic naar de website of naar de sociale media van het bedrijf en door alle mogelijke kanalen te laten samenwerken op een geautomatiseerde manier. Telkens iemand op de banner op de website klikt, wordt dit gegenereerd als een eerste contact. Via het interactieve platform probeert men vervolgens de consument over te halen de volgende stap in het conversieproces te zetten, namelijk een e-mailadres achterlaten om informatie aan te vragen, een aankoop doen of de sociale media van het bedrijf bezoeken. Alle gegevens worden ook automatisch via het internet verzameld en eventueel automatisch doorgestuurd naar het contactcenter van de klant.” BEHEER VAN KLANTEN IN VERSCHILLENDE KANALEN Ook SAP lanceerde vorig jaar een uitgebreidere CRM-oplossing. Wim Verschoore is account manager voor Line of Business Solutions - Customer bij SAP. “Met de ‘SAP 360 Customer’ oplossing bieden we bedrijven een geïntegreerde suite aan toepassingen die alle aspecten van klantenrelaties beheert over verschillende kanalen en dat, native op de revolutionaire SAP HANA technologie.

FEBRUARY - MARCH 2013

SALES & MARKETING

CRM wordt het centrale hart om gegevens over klanten efficiënt en effectief te beheren

Real-time data, het verwerken van massieve data volumes en procesondersteuning zijn nu in één enkele bron verenigd. Deze oplossingssuite gaat verder dan een klassiek CRM-systeem, omdat het de traditionele klantgegevens integreert met de gegevens van externe bronnen en sociale media volledig insluit in de verschillende processen. Daarbij heeft de klant de keuze uit een moderne OnDemand toepassing in de cloud of de klassieke OnPremise toepassingen en elke hybride vorm daar tussenin. Dat al deze processen op meerdere platformen ondersteund worden, inclusief mobile en HTML5, verhoogt de flexibiliteit nog verder. Het gaat om een 360° view waarbij de klantencyclus wordt ondersteund vanaf het eerste contact met de klant tot en met de facturatie en klachtencyclus.”

WWW.CXONET.BE


46

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING

Hoe kredietwaardig is die nieuwe klant? Voorkom uw faillissement met trends top. Een klant die op het eerste gezicht zeer betrouwbaar overkomt, doet zich misschien wel beter voor dan hij is. Daar komt u het liefst zo vroeg mogelijk achter. In ieder geval v贸贸r u een grote levering op krediet verstrekt. Wilt u precies weten wat voor vlees u in de kuip hebt en mogelijk grote financi毛le schade voorkomen?

Tel.: 03 620 03 00 TrendsTop.be/CXo WWW.CXONET.BE

Vanaf tien euro per maand krijgt u toegang tot de grootste zakelijke database van Belgi毛. Nieuwe klanten? Check Trends Top. FEBRUARY - MARCH 2013


ICT

BIG DATA IS AL LANG GEEN HYPE MEER Meer dan ooit creëren we vandaag massa’s data - PC’s, smartphones, email, sensors, ze zorgen allemaal voor Gigabytes en zelfs Terabytes aan data. Bergen gegevens waaruit zeer nuttige informatie te distilleren valt - op voorwaarde wel dat je strategie afgestemd is op het ontmijnen van Big Data.

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT Thema-artikel PAGINA 48 Big data is al lang geen hype meer PAGINA 51

LEES VERDER OP PAGINA 48

Handige of leuke high tech gadgets

CXO EDITORIAL EXPERTS

Jean-Luc Manise

Frans Godden

CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

Chris Borremans

Jan Buys

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Wim Schollaert

Geert Sinnaeve

Geert Christiaens Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

CIO Tom Tom Group

Director Knowledge & Research AMS

Kalman Tiboldi

Freddy Van den Wyngaert

Jan Dobbenie CIO Nuon

© Sven Everaert

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Christiaan Peeters

IT Manager Johnson Controls

ICT Manager Gates Europe

IT Manager Thomas Cook Belgium

Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viane

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Business School

Catherine Hellebaut

Directeur ICT Bam Belgium


48

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Big Data

BIG DATA

IS AL LANG GEEN HYPE MEER !!!

Frans Godden

Een niet te stoppen vloedgolf

Joseph Reger, Fujitsu Technology Solutions

Meer dan ooit creëren we vandaag massa’s data - PC’s, smartphones, e-mail, sensors, ze zorgen allemaal voor Gigabytes en zelfs Terabytes aan data. Bergen gegevens waaruit zeer nuttige informatie te distilleren valt - op voorwaarde wel dat je strategie afgestemd is op het ontmijnen van Big Data.

De analisten van marktonderzoeker IDC wonden er eind vorig jaar geen doekjes om: informatie wordt meer dan ooit het nieuwe betaalmiddel van de business en meteen ook de basis voor innovatie, waardecreatie, groei, risicobeheersing en vooral een middel om je te onderscheiden van de concurrentie. Er is maar één probleem, of liever: één gevaar - we dreigen overspoeld te worden door EXECUTIVE informatie die langs alle kanalen SUMMARY als een ontembare stortvloed op Wie nog denkt dat ons afkomt.

genereren daarbij onbewust ook telkens nog nieuwe data. Joseph Reger, Chief Technology Officer bij Fujitsu Technology Solutions, spreekt hier van een “versnellende beweging van nuttige data die uit steeds meer verrassende hoeken te voorschijn komt”. Hij stelt dan ook onomwonden dat we stilaan naar een tijdperk gaan waarin Big Data

DATA HIER, DAAR EN OVERAL Volgens analisten heeft Big Data vaak drie hoofdkenmerken, de zogenaamde drie “V’s” - volume, velocity, en variety, of volume, snelheid en veelzijdigheid. Zij onderscheiden daarbij een aantal drivers achter die drie V’s zoals de data-vloedgolf die afkomstig is van genetwerkte apparaten - smartphones, tablets, intelligente gebouwen, GPS-signalen, enz. Consumenten verbruiken steeds meer informatie op steeds nieuwere manieren en

niet langer een hype is maar integraal deel uitmaakt van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Hij definieert Big Data dan ook als “een nieuw vermogen om belangrijke informatie af te leiden uit de supersnelle analyse van grote datasets die afkomstig zijn uit verschillende bronnen”.

Big Data pure hype is, staat voor een verrassing want de vloedgolf aan informatie die op ons afkomt, is niet meer te stoppen. Bedrijven en organisaties moeten zich dan ook terdege voorbereiden om niet te verzuipen maar integendeel uit die massa gegevens zinnige informatie te distilleren die hen een concurrentieel voordeel kan opleveren. we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

danks de stormvloed aan informatie, moeten we toch elke byte kunnen opslaan. Volgens de serverleveranciers draait dan weer alles rond de verwerkingscapaciteit die nodig is om die gigantische datavolumes te kunnen gebruiken. En de softwarebedrijven zullen je vertellen dat de analytische programma’s die het mogelijk maken om al die

JOSEPH REGER

Een data scientist moet ook over bedrijfsspecifieke kennis beschikken om nieuwe opportuniteiten aan te brengen.

Natuurlijk interpreteert iedereen Big Data op zijn manier, vanuit zijn leefwereld. Voor storagebedrijven gaat het over grote opslagcapaciteiten - on-

gegevens te ontmijnen van het allergrootste belang zijn. NIEUWE SPELERS Joseph Reger ziet echter nog twee extra-spelers opduiken in het Big Data verhaal. Op de eerste plaats de “informatiemakelaar”, een consultant die je helpt om de informatie zinvol te structureren en bij elkaar te brengen, klaar voor gebruik door de tweede speler, de data scientist die organisaties helpt hun weg te vinden doorheen de

FEBRUARY - MARCH 2013


49

ICT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

zee van bits en bytes. Hij moet niet alleen tot in de puntjes de methodes en de technologieën kennen om het meest waardevolle uit de datasets te puren maar hij moet bovendien ook over een degelijke bedrijfsspecifieke kennis beschikken om nieuwe bedrijfsideeën en opportuniteiten te kunnen aanbrengen. Reger heeft voor iedereen in elk geval één belangrijk advies: gooi niets weg, opslag is toch relatief goedkoop, houd dus alle informatie bij maar probeer wel snel uit te zoeken wat je er kan mee doen. TERUG IN HUIS Opmerkelijk is dat er zich twee tegenstrijdige tendensen aftekenen in de industrie. Enerzijds zijn er bedrijven die al hun data naar de cloud willen overhevelen, maar anderzijds zijn er ook organisaties die net de omgekeerde weg opgaan. Softwarereus Oracle brengt sedert enkele jaren een “Next Generation Datacenter Index” uit op basis van onderzoek van Quocirca bij een kleine duizend managers van grote organisaties in tien regio’s, waaronder de Benelux. De jongste editie van deze index die zopas verschenen is, bevat een aantal verrassende resultaten. Waar een jaar geleden veel organisaties steeds meer een beroep deden op externe datacenters om de data-explosie onder controle te houden, blijkt nu dat velen hun data terug in huis halen. Volgens de analisten van Quocirca moet die omgekeerde tendens enerzijds toegeschreven worden aan het feit dat de data alsmaar belangrijker wordt en dus liefst binnenshuis blijft en

FEBRUARY - MARCH 2013

anderzijds aan de mogelijkheid om data vlot te verplaatsen tussen een private en een public cloud. Het valt in de studie overigens op dat de Benelux eigenlijk wat tegen de algemene stroming in Europa ingaat.

die oplossingen leveren om ondernemingen in staat te stellen hun data beter te configureren, te beheren, te manipuleren en te analyseren. GEEN LOCK-IN Een niet-relationeel databasesysteem als Hadoop neemt een centrale plaats in die oplossingen in omdat het gebruikt kan worden voor het opslaan en verwerken van enorme massa’s gegevens verspreid over grote clusters van alledaagse computers, dankzij HDFS of het Hadoop Distributed File System dat vlot overweg kan met grote ongestructureerde datasets. Een van de grote sterkten van Hadoop is dat het erg schaalbaar is en dus probleemloos meegroeit met de stijgende databehoeften. En precies omdat het geen peperdure hardware nodig heeft, ligt het binnen het bereik van iedereen.

Een grote speler als HewlettPackard, die zowel met servers als opslag en software actief is, ziet voor Big Data nochtans veel heil in de cloud. Om te vermijden dat bedrijven zouden verzuipen onder die massa gegevens, kiest HP resoluut voor wat het noemt “elastic cloud computing” en een cloud storage platform waarop grote datavolumes van honderden Petabytes kunnen geanalyseerd en geïndexeerd worden. Het verwerkt daarbij zowel gestructureerde als semi-ongestructureerde gegevens afkomstig van een hele resem bronnen (sociale media, e-mails, webtransacties, enz.). HP zorgt voor de onderliggende infrastructuur en gaat HP wijst er wel op dat het hele partnerships aan met derden Big Data verhaal ook niet al te

we are ready to serve you!

Contact us at info@datacenterunited.com sales +32 3 369 369 0 fax +32 3 369 369 2 web www.datacenterunited.com

Enhance your business continuity and minimize your current costs and risks. Discover our state-of-the-art datacenters in Antwerp & Brussels

WWW.CXONET.BE


50

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel simplistisch mag voorgesteld worden, het gaat niet enkel om grote volumes maar ook over nieuwe informatiebronnen die mee verwerkt moeten worden. Big Data moet geïdentificeerd worden, verzameld, opgeslagen, beheerd, beveiligd en geanalyseerd wil je er zinnige informatie uit kunnen distilleren, en dat is een opdracht die vaak buiten het bereik van een traditionele IT-afdeling valt. Vandaar dat HP Big Data Consulting aanbiedt dat een organisatie kan bijstaan in het bepalen van een algemene Big Data strategie met aanbevelingen en hulp bij de eerste stappen. IDC wijst in zijn onderzoek trouwens op het belang van de betrokkenheid van de bedrijfsleiding bij het definiëren van zo’n Big Data strategie. Als de top van een bedrijf niet achter zo’n initiatief staat, dan is het gedoemd om te mislukken want het heeft een weerslag op de totale bedrijfsoperatie, aldus de analisten van IDC.

Big Data

HET ‘ABC’ VAN BIG DATA De klanten van Neoria, gespecialiseerd in het opslaan en beheren van data, vertrouwen op de schaalbare en betrouwbare NetApp storage oplossingen. Michiel Van Eycken van Neoria legt uit wat Big Data voor hem betekent: “Met de term ‘Big Data’ verwijzen we naar die hoeveelheid data die voorbij de limieten gaat van wat de huidige IT infrastructuur nog aankan voor het vastleggen, opslaan, beheren en analyseren van de gegevens. ‘Big’ duidt dus een verschillende hoeveelheid aan voor elke klant die niet in de mogelijkheid is om een business voordeel uit de eigen opgeslagen data te behalen. Aan de hand van marktonderzoek bij verschillende klanten kwamen we zo tot het ABC van Big Data waar de A staat voor ‘Analytics’, de B voor ‘Bandwith’ en C voor ‘Content’.”

Joseph Reger noemt Big Data een ‘versnellende beweging van nuttige data die uit steeds meer verrassende hoeken te voorschijn komt.’

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY - MARCH 2013


51

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT

INNOVATIE BINNEN MULTIMEDIA

HANDIGE OF LEUKE

HIGH TECH

Bruno Koninckx

GADGETS

EERSTE HYBRIDE WINDOWS 8 VAN SAMSUNG De Ativ Smart PC Pro is het eerste zogenaamde hybride Windows 8 toestel van Samsung. Dit soort toestellen proberen een tablet met een volwaardige notebook te combineren. Bij het toestel van Samsung betekent dit dat de Ativ Pro op het eerste zicht een gewone compacte notebook is met een 11,6 inch scherm. Een aanraakgevoelig scherm zodat je Windows 8 ten volle kan gebruiken. Maar dit scherm kan je er ook af halen, zodat je het als losse tablet kan gebruiken. Het enige nadeel van de constructie is dat het scherm niet heel ver kan openklappen, maar net genoeg om er gewoon mee te werken. Dankzij een Intel Core i5 processor en 4GB werkgeheugen kan je met dit toestel normale kantoorsoftware vlekkeloos draaien. Het scherm is wel compact, maar heeft een hoge resolutie. Als je zuinig werkt, houdt de batterij het tot acht uur uit. Alleen de SSD harde schijf is met 125 GB aan de kleine kant. De Ativ Pro is zeker een goede keuze voor wie een erg compact toestel wil dat een goed compromis biedt tussen een tablet en een kleine notebook. www.samsung.be

ONE X PLUS: GOED WORDT NOG BETER De One X van HTC was wat ons betreft al een van de drie beste smartphones van het afgelopen jaar, maar HTC heeft er toch nog een licht verbeterde versie uitgebracht. Het belangrijkste minpunt van de One X was de vrij beperkte batterijduur. Met de nieuwe versie is dit een stuk verbeterd, al zal je hem nog elke nacht aan een stopcontact moeten hangen bij intensief gebruik. Dat er ook een iets sneller processor in zit, zal je niet echt merken. Wel ook iets beter is de nieuwere versie van Android (4.1) en de Sense 4+ gebruikersinterface die HTC daar over legt. Voor wie niet kan wachten op de nieuwe HTC One, of niet zo veel wil spenderen aan een toptoestel, is de One X Plus zeker een aanrader. www.htc.com

EÉN TOETSENBORD VOOR DRIE TOESTELLEN Voor de echte multitaskers die op verschillende (Apple) toestellen tegelijk werken, heeft Logitech met het Bluetooth Easy-Switch Keyboard een interessante oplossing uit. Je kan dit toestel via Bluetooth aan maximaal drie toestellen tegelijk koppelen. Wie dus tegelijk of afwisselend op bijvoorbeeld een Mac, iPad of iPhone iets wil tikken, kan gewoon door op een toets te drukken van toestel wisselen. www.logitech.com

FEBRUARY - MARCH 2013

WWW.CXONET.BE


52

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Erwin De Weerdt

AUTO

LIFESTYLE SUV

NEW GENERATION HYUNDAI SANTA FE De Santa Fe is lang het best verkopende model van Hyundai geweest, zowel in Europa als in Amerika. Allicht is het mede de naam “Santa Fe”, of “Heilig Geloof ”, (met verwijzing naar de hoofdstad van de Amerikaanse staat New Mexico en de gelijknamige spoorlijn naar Topeka in Kansas) die Hyundai wereldwijd op de kaart heeft gezet. Die Santa Fe Hoog lifestyle gehalte binnenin kreeg zopas een grondige lifting waarmee het model inspeelt op verjongde markten in volle evolutie. Op het Salon van Genève stelt Huyndai daarenboven de Grand Santa Fe voor zou ruimen voor een iX45. Maar door het immense, ter vervanging van de iX55. naamsgebonden succes van het model ging die wissel niet door en is de New Generation Santa Fe nu de populaire doorgroeier van het soliede, betrouwbare SUV-model, met plaats voor zeven personen, met een interessante prijs/kwaliteitsverhouding en met het comfortabele rijgevoel van een gewone personensauto. Gelijkaardige zevenzitters in Europa lopen niet dik, en concurrenten als de Land Rover Freelander of de Honda CR-V zijn smaller en beschikken niet over een derde zetelrij.

New Generation Santa Fe, Suzuki’s populaire doorgroeier van SUV-model met zeven plaatsen

LIFESTYLE, URBAN STYLE Hyundai’s vormtaal heet “Fluidic Sculpture”. Zij lag aan de basis van “Storm Concept”, een designconcept met hoog testosterongehalte, eigen aan de derde generatie Santa Fe, dat de natuur weerspiegelt bij het begin van een storm. Geraffineerde en verfijnde lijnen in combinatie met krachtige en grote oppervlakken geven het model een nog meer mannelijke, agressieve en karaktervolle SUVUrban Style-look. Het is ook de eerste maal dat Hyundai een SUV uitrust met lichtmetalen velgen van 19 duim waarvan de donkere chroomafwerking het profiel nog accentueren.

GLOBALE SPELER Hyundai Motor Group, met hoofdzetel in Seoul, is een Zuid-Koreaanse holding die een aantal multinationals overkoepelt en sinds 2011 een aandeel heeft van 49,2% in Kia Motors. Hyundai is de grootste autobouwer in Zuid-Korea, de tweede grootste Aziatische constructeur na Toyota en de vierde grootste na Toyota, GM en Volkswagen. Van minder bekend is Hyundai ook in ons De New Generation Santa Fe pakt ondermeer uit met een land goed aan het opschuiven richting “top of mind”. massa vernuftige rijhulpsystemen die het leven aan boord voor alle inzittenden zo aangenaam mogelijk moeten NEW SANTA FE Toen in 2010 Hyundai de iX35 lanceerde ter vervanging maken. Gaande van. Multimedia 7-duimsscherm tot van de Tucson, verwachtte iedereen dat Santa Fe de baan koplampen en ruitenwissers met licht- en regendetectie. Er

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY- MARCH 2013


53

EXTRA

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

BLUEDRIVE Belux klanten zullen kunnen kiezen uit 2 krachtbronnen, waaronder een nieuwe superefficiënte 2.0 ‘R’ VGT-diesel, die aan de Euro 6-normen voldoet. Met een vermogen van 150 pk stoot deze motor slechts 159g/km CO² uit. De Blue Drivevariant, fraaie illustratie van Hyundai’s ecologisch engagement, is een 197pk en 421Nm sterke viercilinder die slechts 147g/km CO2 uitstoot. Daarmee behoort hij tot de schoonste motoren in zijn segment. In de 2.2 ‘R’ DYNAMISCH WEGGEDRAG VGT-diesel kan zowel de manuele versnellingsbak als de De New Generation Santa Fe beschikt naast een automaat. De 2.0 ‘R’ VGT-diesel is standaard uitgerust indrukwekkende wegligging over onvervalst met de handgeschakelde zesbak. rijcomfort, zowel op als naast de weg. Normaal rijdt ie voorwielaangedreven, maar indien nodig schakelt FISCAAL INTERESSANT hij automatisch over op 4x4. In extreem gladde De lagere emissies levert niet alleen particulieren, maar omstandigheden, kan je het centrale differentieel ook fleetklanten fiscale voordelen op. Het bedrijf kan blokkeren. Dan schakelt hij de vierwielaandrijving rekenen op een gunstige aftrekbaarheid en profiteert van permanent in een 50/50-verdeling bij een snelheid tot een nog verbeterde Total Cost of Ownership. De gebruiker 40 km/h. Aanvullend beschikt de New Generation Santa ziet zich met een lager VAA beloond. In het verleden Fe over ABS, ESP en VSM, de afdaalhulp DBC, een waren 7 op 10 verkochte Santa Fe’s company cars. Zoals vertrekhulp en het controlesysteem HAC of nog een bij elk nieuw model in Europa biedt Hyundai de nieuwe automatische niveauregeling achteraan. Het maximale Santa Fe standaard aan met het transparante 5 Year Triple sleepvermogen voor een volledig beladen voertuig, in Care-programma dat vijf jaar onbeperkte waarborg, vijf handgeschakelde versie, met een geremde aanhangwagen jaar Europese pechverhelping en vijf jaar ‘health checks’ bedraagt 2500 kg. Voor de eerst maal ook past Hyundai omvat. haar Flex Steer-systeem toe op een SUV. Het gaat om stuurinstellingen die zich aanpassen aan de chauffeur en de rijomstandigheden. is voor- en achterin méér beenruimte, terwijl een lang en breed panoramisch zonnedak uit één stuk veel natuurlijk licht binnenlaat. De kofferruimte werd 38 mm langer. Met de vijf voorste zitplaatsen in gebruik resulteert dat in een laadvermogen van 585 liter, het grootste volume in zijn klasse. De lage deuren reiken over de zijdrempels, zodat die schoon blijven en je bij het in- en uitstappen je kleren niet vuilmaakt.

TECHNISCHE GEGEVENS SANTA FE 2.0 CDRi-16v Motor

2.2 CDRi-16v

diesel, 4 in lijn, 1995cc

diesel, 4 in lijn, 2199cc

110/150

145/197

emissienorm CO g/km

159

155/Blue Drive: 147

max koppel

324Nm/2000t/m

422Nm/2500t/m

Aandrijving

2WD-4WD

4WD

Versnellingsbak

manueel

manueel, automaat

gemiddeld verbruik l/100km

2WD: 6,4 – 4WD: 6,6

man. 6,8 – autom. 7,2

Topsnelheid km/u

182

190

0-100km in sec

2WD:11,7 – 4WD: 11,9

man: 9,8 – autom: 10,2

koetswerk (LxBxH) in m

4,68 x 1,89 x 1,76

4,68 x 1,89 x 1,76

kofferruimte min/max in liter

774/1582

774/1582

gewicht (leeg ref euronorm)

1830

man: 1915 – autom: 1941

brandstof/inhoud tank in liter

75

75

fiscale pk

11

12

Basisprijs in €

33.999

37.399

kW/pk 2

WWW.CXONET.BE

FEBRUARY - MARCH 2013


54

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Erwin De Weerdt

AUTO

NIET DE LAATSTE TRENDY, NIET DE SPORTIEFSTE, NIET DE MEEST LUXUEUZE SUV

SUZUKI GRAND VITARA

Grand Vitara, 25 jaar Grand Cru. Sinds 1988 hebben slechts drie generaties de naam gedragen. Suzuki ziet geen heil in een hels vernieuwingsritme. Het Japanse merk beschouwt het als een compliment dat haar designers en ingenieurs er in geslaagd zijn een voertuig te ontwerpen met een tijdloze look en waarvan de prestaties, de capaciteiten en de kwaliteiten stand houden in een wel erg concurrentiële omgeving.

Suzuki Grand Vitara, enige SUV in zijn klasse met echte offroadcapaciteiten

HOGE AAIBAARHEIDSFACTOR De Grand Vitara heeft een hoge aaibaarheidsfactor, zelfs bij SUV haters. Suzuki geniet in dit segment immers van een oerdegelijke reputatie. Het is immers de enige SUV in zijn klasse met echte offroadcapaciteiten. Daarom hoeft de Grand Vitara niet telkens het warme water weer uit te vinden. Uit een wereldwijd marktonderzoek in 2010 over hoe consumenten automerken en sommige van hun producten percipiëren bleek trouwens dat de Grand Vitara niet alleen een zeer populair voertuig is op alle markten waar hij aanwezig is, maar men hem er ook percipieert als een luxueus voertuig met een emotionele factor. Kortom, men kiest een Grand Vitara omwille van zijn sociale symboolwaarde en de ongebondenheid die afstraalt op zijn eigenaar.

WWW.CXONET.BE

Uitrustingselementen roepen een luxesfeer op die velen in feite als essentieel beschouwen

STILLE, CONSTANTE EVOLUTIE De sobere lijn van de Grand Vitara heeft de tand des tijds weerstaan. Zijn atletisch postuur komt niet brutaal over. Voor liefhebbers past hij perfect in elk soort decor. Toch is hij in de loop der jaren geëvolueerd. Maar met niet meer dan een detail hier en een detail daar. Een reeks kleine, haast onzichtbare wijzigingen, waardoor hij wel een iets luxueuzere uitstraling kreeg. Maar zonder afbreuk te doen aan zijn eenvoud, die zo op prijs wordt gesteld door zijn bezitters. De vaststelling dat meer en meer dames zich graag achter het stuur van een Grand Vitara nestelen zorgde enige tijd geleden wel voor een kleine paleisrevolutie. Suzuki, dat toch een specifieke visie voorstaat op hoe een 4x4 er moet uitzien, besloot toen het reservewiel slechts op vraag op te hangen aan de scharnierende achterdeur. Om rijden en parkeren in de stad gemakkelijker te maken. Positief ook, want een kofferdeur zonder reservewiel weegt ettelijke kilo’s lichter, met een lager verbruik en CO² tot gevolg. RATIONELE MECHANISCHE AANPAK De 1.9 DDiS-dieselmotor, die eveneens Grand Vitara 3-deurs uitrust, is de enige krachtbron van de Grand Vitara 5-deurs. Bij de lancering van de Grand Vitara 5-deurs 1.9 DDiS bedroeg het gemiddeld verbruik eind 2005 nog 7,5 l/100 km. Met de evolutie naar de Euro 5-norm is dat ondertussen gezakt tot nauwelijks 6,8 l/100 km, wat overeenstemt met een CO2-uitstoot van 174 g/km.

FEBRUARY- MARCH 2013


55

EXTRA

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

In de loop der tijd wist Suzuki ook het motorgeluid van de Grand Vitara diesel te dempen wat een winst van 2 dB in het interieur opleverde. Voor Suzuki is de Grand Vitara de beste offroader van zijn klasse wegens een centraal differentieel met elektronische sturing en manuele vergrendeling, en een reductiebak. Daarmee beschikt hij over drie rijmodi: 4H (gewone bak, automatische sturing van alle differentiëlen), 4H-Lock (gewone bak, centraal differentieel vergrendeld) en 4L-Lock (korte bak, centraal differentieel vergrendeld). ONDERSTEL: TIJD EN RUIMTE De Grand Vitara is een klassieker. Een echt terreinbeest op een ladderchassis dat is geïntegreerd in het lichte zelfdragende koetswerk. Dank zij een optimale verhouding tussen de bodemvrijheid en de vloerhoogte blijft de totale hoogte van het voertuig beperkt. Dat verzoent dan weer een grotere binnenruimte met een atletisch postuur. Deze stijvere architectuur verlengt wel degelijk de levensduur, waarbij parasietgeluiden als gevolg van torsie lang uitblijven. Maar nog belangrijker is dat de ophanging met 4 onafhankelijke wielen haar potentieel volledig kan benutten. Zij staat permanent garant voor wieluitslagen die een echte offroader waardig zijn, en zorgt te allen tijde voor een optimale trekkracht. VEILIGHEID EN COMFORT Het statuut van een klassieker impliceert niet dat je in het verleden blijft hangen. De Grand Vitara is dus perfect bij de tijd op het vlak van zowel de passieve als actieve veiligheid. ABS + EBD, tractiecontrole en ESP aan de actieve zijde. Naast dubbele intelligente airbags met grote afmetingen, gordijnairbags, zijdelingse airbags, zijdelingse verstevigingsbalken, intrekbare pedalen, veiligheidsgordels voorin met voorspanners en spankrachtbegrenzers, ISO Fix-bevestigingssystemen voor kinderzitjes, versterkte Suzuki de structuur en

WWW.CXONET.BE

stijlen van het dak om inzittenden te beschermen tegen hoofdverwondingen en ontwikkelde het speciale materialen voor de voorkant om de gevolgen van een botsing met een voetganger of fietser te beperken. Klanten die de Grand Vitara kiezen voor zijn authenticiteit, stellen zich niet langer tevreden met een kaal interieur of een rudimentaire uitrusting. Daarom roepen de uitrustingselementen een luxesfeer op die velen in feite als essentieel beschouwen. Vandaar die automatische klimaatregeling, stoelverwarming, een boordcomputer met lcd-scherm, Xenonkoplampen, parkeerhulp, centrale vergrendeling met afstandsbediening, een Keyless-systeem, lederen interieur, cruise control kwaliteitsvol audiosysteem met geïntegreerde woofer, een infotainmentsysteem die naam waardig met radio, cd, USB-aansluiting, SD-kaarttoegang, gps met 3D-scherm, Bluetooth, stembediening, enz.

TECHNISCHE GEGEVENS SUZUKI GRAND VITARA 5D 1.9DDIS Motor

4-cilinder diesel, 1870cc

kW/pk

95/129 bij 4000t/m

emissienorm CO g/km

179 (Euro V)

max koppel Nm/tpm

300/1750-2500

Aandrijving

permanent 4x4

Versnellingsbak

5 manueel/5 automaat

gemiddeld verbruik l/100km

6,8 liter

Topsnelheid km/u

170

0-100km in sec

13,2

koetswerk (LxBxH) in m

4,30m x 1,81m x 1,69m

hellingshoek voor/achter

29°/27°

volume koffer min/max in liter

758/1386

gewicht (leeg ref euronorm)

1654kg

brandstof/inhoud tank

diesel/66

fiscale pk

9

Basisprijs in €

25.999

2

FEBRUARY - MARCH 2013


LEADERSHIP FORUM 2013

HERBELEEF HET NU

BEKIJK DE VIDEO: WWW.CXOLEADERSHIPFORUM.COM

CxO Magazine Digital 113  

Digital Magazine about leadership and strategy