__MAIN_TEXT__

Page 59

Logistics & Manufacturing Jan De Kimpe

Wat kunnen we leren van regionale afdelingen van wereldspelers?

Uitdagingen voor het beheer van een Globale Supply Chain Er zijn een aantal globale evoluties die ontegensprekelijk hun effect hebben op onze logistieke modellen. Veel inefficiënties zijn terug te vinden in transport, waar heel weinig gecombineerd wordt. Veel voertuigen rijden en varen ‘leeg’ rond (vrachtwagens bijvoorbeeld zijn gemiddeld voor 57% beladen), een onrechtstreeks gevolg van ‘lage’ transportprijzen. Er wordt algemeen verwacht dat transportkosten zullen stijgen. Enerzijds zijn er de stijgende brandstofprijzen, maar anderzijds komt er wellicht wereldwijd een carbon tax. Dit zou als effect kunnen hebben dat regionale distributie netwerken moeten herbekeken worden qua kostenefficiëntie maar ook qua fiscale optimalisatie. Uiteraard zal ook de import vanuit de ‘producerende landen’ hiervan invloed ondervinden. De goederen zullen ‘compacter’ opgestuurd worden waardoor regio- of klantspecificieke elementen meer lokaal zullen opgebouwd worden.

De uitdagingen werden zorgvuldig door globale spelers opgelijst Om ondernemingen en professionals te helpen de uitdagingen van een globale supply chain aan te pakken werden een aantal globale spelers benaderd, die een belangrijke activiteit ontplooien in de

Het World Economic Forum geeft logistieke efficiency wereldwijd een onvoldoende. Volgens Alex Van Breedam ligt de overall score op 43%. Dit is een delibereerbaar cijfer. We moeten ons echter dringend bezinnen over hoe we kunnen slagen in tweede zit. Vanuit ‘Antwerp Management School’ hebben Prof. Dr. Luc Chalmet en Prof. Dr. Alex Van Breedam de handen in mekaar geslagen om supply chain professionals te helpen in het vinden van globale optimalisaties.

Rijn-Schelde delta. Uiteindelijk werden 6 thema’s en gevalstudies weerhouden waar diepgang wordt aan gegeven: - Nike met uitdagingen voor globale distributie netwerken en continu redesignen van die netwerken; - P&G met CO2 gedreven Supply Chains met oplossingen als horizontale samenwerking; - Janssen Pharmaceutical met de complexiteit van het globaal plannen van de totale Supply Chain; - BASF met co-modaliteit of het coöperatief gebruik van alternatieve en verschillende transport modi; - NYK met ‘lean & agile’ supply chains, of hoe kan je een flexibele en snel reagerende keten opzetten en besturen; - Atlas Copco Airpower met globale service supply chains of het streven naar ultieme klanten tevredenheid. Dit geeft een vrij representatief beeld van huidige uitdagingen in het op wereldschaal managen van supply chains.

Kennis is de eerste stap naar implementie van optimalisaties

Luc Chalmet: de ‘doe’ leerervaring staat meer garant dat de kennis ook kan gebruikt worden voor implementatie (foto Lemarco).

Om grote en middelgrote ondernemingen te helpen in het zich eigen maken van de optimalisaties en het implementeren daarvan werd een programma met de 6 onderwerpen uitgewerkt. Deelnemers zullen telkens 2 dagen besteden aan één onderwerp. De eerste dag wordt het thema academisch geplaatst en de

problematiek van de case uiteengezet en bestudeerd. De tweede dag volgt dan een uiteenzetting van de door de betref-

Alex Van Breedam: we zijn met zijn allen gebuisd voor logistieke efficiency. fende onderneming gekozen oplossing en een interactief debat. De bedoeling is uiteraard dat de deelnemende ondernemingen, aan de hand van de kennis die door hun eigen specialisten werd verworven, supply chain uitdagingen in aktie kunnen omzetten. En zo zetten we wellicht grote stappen in het efficiënter maken van globale supply chains. U wilt reageren? we.listen@cxonet.be

CxO Magazine | October - November 2010 | www.cxonet.be

59

Profile for CxO Europe

CxO Magazine 85  

bi-monthly magazine on innovation, strategy, leadership and vision

CxO Magazine 85  

bi-monthly magazine on innovation, strategy, leadership and vision

Profile for stijndom
Advertisement