__MAIN_TEXT__

Page 35

WebZine - Issue 80 - 2010/04 besparen immers ritten naar externe magazijnen en betekenen

Luc Broos, algemeen directeur van de POM

dus minder voertuig kilometers (en minder CO2-emissies). “Meer

Antwerpen: “Dit is een mooi voorbeeld van lo-

concreet worden hier per jaar 3.000 voertuigkilometers uitge-

gistieke samenwerking op een bedrijventerrein.

spaard. Dit betekent ongeveer 2.5 ton CO2-emissiebesparing per

Deze case toont aan dat schijnbaar evidente

jaar. Eerder symbolisch qua volumes, maar niet onbelangrijk in

samenwerkingsopportuniteiten vaak niet spon-

tijden waarin duurzaamheid en klimaatverandering hoog op de

taan door de bedrijven worden ontdekt. Via een

agenda staan”, weet Alex Van Breedam van TRI-VIZOR, het bedrijf

goed functionerend parkmanagement kunnen

dat de samenwerking initieerde en nu orkestreert.

we de bedrijven impulsen bieden voor logistieke samenwerking.”

Ook operationele synergie Nu beide bedrijven elkaar beter hebben leren kennen, hebben ze

Deze logistieke samenwerkingsresultaten tonen

de intentie uitgedrukt om, naast het delen van gekoelde maga-

hoe effectief werk kan gemaakt worden van

zijnruimte, verdere samenwerkingsmogelijkheden te exploreren.

slimmere logistiek. Er is nog heel wat werk aan de winkel om alle mogelijkheden op bedrijven-

Ook hier is de eerste stap reeds gezet. Leaf Distribution Belgium

terreinniveau naar boven te brengen, maar het

neemt de verdeling voor België van een aantal Gudrun produc-

loont de moeite, zowel naar kostenbesparingen

gebundeld

id ten over. Het bundelen van stromen creëert dus ook nog eens

als naar duurzaamheids- of maatschappelijke

operationele synergie.

verbeteringen. Private en publieke actoren hebben hier dus gedeelde belangen.

Gedeelde magazijnen op één en hetzelfde bedrijventerrein besparen ritten naar externe magazijnen en betekenen dus minder voertuig kilometers (en minder CO2-emissies).

Logistics & Manufacturing

35

Profile for CxO Europe

CxO WebZine 80  

WebZine about vision, strategy, leadership and innovation

CxO WebZine 80  

WebZine about vision, strategy, leadership and innovation

Profile for stijndom
Advertisement