Page 82

82

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en ver­ schijnt 6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 120,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 155,00 euro en 170,00 euro buiten Europa.

Redactie | Rédaction Jef Brouwers, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Glenn Fredrix, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Jean-Luc M ­ anise, Steve Mertens, Wim Vandenberghe, Herman Van den Keybus, Wim Vander Haegen, Geert Vanhees

CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 120,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 155,00 euros et hors Europe à 170,00 euros.

Fotografie | Photographie Patrick Van Hoof, Steven Crabbé, Bert Van Lent

Jan Callant Hoofdredacteur | Rédacteur en chef Dirk Vermant Uitgever – Directeur | Editeur – Directeur Stijn Dom Eindredactie | Coördinatie Sylvie Scherrens Sales Manager

Veerle Van Aken Internal Account Manager

Gerda Van Keer Marketing Officer

Dirk Vackier Business Relations Manager

Irmin Persy Secretariaat | Secrétariat Raad der Wijzen | Conseil des Sages Fotogalerij van de leden: pagina 8-9 Galerie de photos des membres: page 8-9 Uitgeverij | Redactie  | Administratie | Regie Maison d’éditions | Rédaction | Administration | Régie CxO Europe bvba | Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 | Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be | internet: www.cxonet.be

Vertalingen | Traductions Marc Honnay Lay-out | Mise en page www.propaganda.be Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, B-2880 Bornem | e-mail: dirk.vermant@cxonet.be Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender. Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’ relèvent de la responsabilité de l’envoyeur.  © CxO Europe bvba.

Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Periodieke Pers/La Maison d’editions CxO Europe est ­ ­membre de l’Union de la Presse Périodique

Lijst vermelde organisaties en bedrijven in deze editie van CxO Magazine Aberdeen Group 46 Ackinas 49, 50 Agoria56 Aldi40 Antwerp DC  38 APICS34 Apple47 Asco66 Astalia80 Audi47 BCG19 Belgacom22 Belgocontrol22 Be-Mobile30 Berenschot63 BIS37 bPost 19, 22 BSA56 Caméléon/Snapstore19 Captaris50 CIFS59 CIOnet54 Cocomo64 Colruyt13 ComMa59 Consultancy Clean Edge 24 Crossroad Consulting 50, 52 Daikin Europe 32 Defimedia18 Dexia44 DHL Express 66 Dialog Solutions 18 Ecover20

www.cxonet.be

Electrabel12 EmailGarage55 EPAL36 ePP80 Ernst & Young 30 Ethias42 Eventidee 62, 64 Febiac58 Flanders DC Kenniscentrum 24 Forrester48 Forte16 FT Prentice Hall 79 Gartner 48, 50 Genzyme30 Go-Mobile30 Gramma63 GS1 Barcodes 36 GS1 EPCglobal 36 Guava64 Guberna22 Harvard Business School 20 Hewlett-Packard44 Huawei84 IBM 30, 50 IDC48 IDS Scheer 50 IFMA33 Infrabel22 INSEAD19 Internet Attitude 18 Interxion1 i-propeller20 ISS21

Jump23 Kluwer75 Komatsu46 Konsensus74 KULeuven 20, 60 Lexmark International 50 Lidl40 Lombardi50 London School of Economics 20 Manpower 32, 41 Markant23 Marketing Tribune 63 Mazda58 Mediamarkt40 Metastorm50 Mobistar30 Nike30 NMBS22 Nokia47 Opel17 Open Tekst 50 Openhr19 OTM38 Oximo60 Pallas Athena 50 Parrot47 Perceptive Software 50 Peugeot83 Pfizer29 PICS Belgium 34 Progress Software 48 Propaganda67 ps_testware 53, 54

Quality Research  78 Rabobank13 Sainsbury13 Samsung  81 Siemens68 Skelia52 Smith & Nephew 13 Software AG 50, 53 Steelcase35 Stockholm School of Economics 20 Tesco13 The New Sentinel 18 Thrombogenics70 Topcom40 Torfs14 Touring30 Toyota & Lexus 31 Tree TopAsset Management 19 TVH54 Val-i--pac2 Van Duuren Management 79 VBO-FEB22 Vicre 1, 19, 25 VIM30 Vlerick24 Voetgangersbeweging30 VW Beetle 4 WDM55 Women on Board 23 www.zappos.com59

December 2011 - january 2012

CxO Magazine 99  
CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement