Page 64

64

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Sector meetings and events vond nieuwe adem

Een event is een

cruciaal

communicatiemiddel Het organiseren van meetings and events wordt vaak uitbesteed aan een professionele organisatie. De financiële crisis van 2008 speelde de sector parten, maar die wist zich te herstellen. Strategie, authenticiteit en live communication zijn de sleutelwoorden.

Hilde Pauwels

Hebben meetings and events nog een meerwaarde? Er zijn immers veel nieuwe mediakanalen. Bovendien kennen we nu al enkele jaren woelige financiële tijden en is budgetbeheersing een groot aandachtspunt. “We zijn aan de slag in de sector sinds 2000. Het valt ons op hoe

“De informatie blijft langer hangen, waardoor klanten minder snel geneigd zullen zijn concurrerende producten uit te proberen.” De crisis speelt ook op andere vlakken. Een goed event ondersteunt het personeelsbeleid. Momenteel is er een war for talent. Goede medewerkers

“Communicatie is essentieel en een event is één van de belangrijke

Executive tools omdat het een uniek en memorabel contact mogelijk maakt”, summary aldus Lut Wyers van COCOMO. De sector van meetings and events kreeg klappen toen de financiële crisis losbarstte. Het was dan ook belangrijk in te spelen op nieuwe uitdagingen. Een event is geslaagd wanneer het bijdraagt tot een goed gevoel en een sterke vertrouwensband. Ook de factor beleving is belangrijk, zeker nu we massaal met informatie worden overspoeld. Creativiteit en authenticiteit spelen een grote rol. Ook live communication wint weer veld: het persoonlijk uitwisselen van informatie.

www.cxonet.be

er meer aandacht aan de organisatie van een event wordt besteed. Er is bovendien veel meer professionalisme dan voorheen, onder meer door gedegen opleidingen”, zegt Veerle Goddeeris van Eventidee. Na enkele woelige jaren herleeft de sector. Het is bij uitstek een segment dat de vinger aan de pols moet houden. Veerle Goddeeris ziet de financiële crisis als een opportuniteit. Mensen hebben nood aan een veilig gevoel, ze kampen immers met veel onzekerheden. “Ook voor bedrijfsevents is dat het geval. Het is belangrijk dat je een goed gevoel kunt creëren, dat de deelnemers zich begrepen voelen. Zo kun je een vertrouwensrelatie opbouwen”, aldus Veerle Goddeeris. Ook bijvoorbeeld bij productlancering speelt dit een grote rol.

gaan in crisisjaren sneller op zoek naar een baan die misschien wat meer opbrengt. “Het is belangrijk dat je werknemers een goede opleiding kunt bieden en dat ze daarna ook blijven. Een event kan de banden aanhalen”, aldus Veerle Goddeeris.

Kwaliteit

in dat je een originele en unieke aanpak moet kunnen aanbieden.” Creativiteit en het streven naar meerwaarde, is ook voor Lut Wyers van COCOMO een uitgangspunt. “We vertalen dat naar beleving. Je kunt een boodschap via papier verspreiden, je kunt het vertellen. Maar om het echt te laten aanslaan, moet de deelnemer het kunnen ervaren. Als COCOMO zijn we conceptmakers, we vertrekken van een holistische benadering voor elk project. Een event is een onderdeel van een totale visie en strategie. Communicatie is essentieel en een event is één van de belangrijke tools omdat het een uniek en memorabel contact mogelijk maakt”, aldus Lut Wyers. Ze gelooft sterk in co-creatie, een aanpak die nog aan belang zal winnen. Ook de ecologische dimensie speelt een toenemende rol. “We zijn best wel vervuilers, want gebruiken vaak wegwerpproducten. Spullen die nog bruikbaar zijn, kunnen we doorgeven. Ook bij het aanmaken van spullen streven we ernaar om met volledig afbreekbaar materiaal te werken”, aldus Lut Wyers.

De crisis heeft ook gevolgen voor het beschikbare budget. “Soms is dat heel krap. Als het onhaalbaar is om kwaliteit te brengen, raad ik eerder aan om het event een jaar uit te stellen tot er wat meer financiële ruimte is. Want er moet een goede return on investment zijn”, zegt Veerle Goddeeris. Maatwerk is een Communicatie sleutelwoord. “Een persoonlijke Het Antwerpse communicatie- en aanpak is belangrijk. Dat houdt ook eventbureau GUAVA blijft inno-

December 2011 - january 2012

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement