Page 59

59

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

sales & marketing

De luxe van de toekomst

Zo trekt

klanten

ciële bedrijven. Vervang uw promoties en kortingen door relationele communicatie en ga met meer warmte dichter bij de klant staan. Neem bijvoorbeeld www.zappos.com. Bij hen kan je via internet schoenen bestellen. Als geen ander hebben zij begreTijd. Emotionele aandacht. Rust en ruimte. Fysieke privacy. Ze worden steeds schaarser. Bedrijven die hierop pen dat de klant aandacht wilt. Dus geen automatische telefoonbeinspelen, verzekeren zich van enthousiaste klanten in het antwoorders of externe callcenters, topsegment. Idem voor bedrijven die zich meer upstream maar telefonische assistentie à voin de supply chain bevinden: help uw B2B-klanten om lonté. De operatoren worden zelfs ermee te scoren. Dan wint u allebei. aangemoedigd om lange, ontspanoverigens nog te verbazen dat het nen gesprekken met de klanten te niet meer gaat om luxegoederen, houden. maar om niet-tastbare zaken? Tijd, emotionele aandacht, rust en Rust, ruimte en privacy ruimte worden net als fysieke pri- Ook rust en ruimte worden steeds vacy de aandachtspunten voor be- zeldzamer in een wereld waar ‘stildrijven die morgen bij de betere te’ ‘lawaai’ is geworden. Waar jonconsument willen scoren. En net gere generaties stilte vreemd gaan zo goed, worden het de aandachts- vinden. Immers, ‘music is everypunten voor B2B-leveranciers die where’. Overal zie je iPods, oortjes hun klanten willen helpen om bij en headphones. Om nog maar te consumenten te scoren. zwijgen over het vinden van stilte in zichzelf. De toenemende verstedelijking versterkt dit fenomeen Op zoek naar nog. Lawaai wordt de norm. Stilte emotionele connectie Morgen is ‘tijd hebben’ h­ et luxesymbool Decennia geleden beloofden com- de uitzondering. Helemaal ‘off’ nummer één. puters ons meer vrije tijd. Vandaag zijn, wordt het avontuur van de stellen we vast dat diezelfde infor- toekomst. Niet geconnecteerd zijn. Onlangs kreeg ik de presentatie matica ons beroofd heeft van 7 uur Geen internet. Geen mobile phone. ‘City of the Future’ onder ogen van vrije tijd per week ten opzichte van Pure waanzin voor de jongere gehet Copenhagen Institute for Fu- pakweg 10 jaar geleden. Die ‘acce- neraties. Ook fysieke privacy wordt ture Studies (CIFS). Auteur is Hans leration’ is een absolute trend voor een echte luxe. Want we worden Magnus Enzensberger, die in de de lange termijn. Alles gaat steeds overal gefilmd, gevolgd, op facevorige eeuw nog ‘The Future of sneller. En het zal nog sneller gaan. book gegooid. Net daarom zal data Luxury’ geschreven heeft. Zijn Morgen is ‘tijd hebben’ dan ook het privacy een van de uitdagingen nieuw werk geeft aan wat in de na- luxesymbool nummer één. Boven- voor de toekomst worden. En zo bije toekomst echte luxe wordt. Een dien heeft communicatietechnolo- zal het altijd zijn met trends: zoek bedrijf dat een van deze luxe-troef- gie ons ook meer individueel ge- de tegentrends en ziedaar uw pokaarten trekt, zal zich verzekerd maakt en ons netwerk virtueel. tentieel. Meestal vormen deze teweten van een groeiende belang- Daardoor raken mensen ver- gentrends een braakliggend terrein stelling en een grotere klanten- vreemd van emotionele connectie. vol businessopportuniteiten. Laat trouw. En aangezien de potentiële Relaties zijn artificiële netwerken. u inspireren door de tegentrends consument tevens het belangrijk- Anonimiteit is troef. Persoonlijke en kijk hoe ze uw product of dienst ste medium is geworden, is het ook aandacht wordt zeldzaam. Volgens kunnen differentiëren en succesvoor reclamemakers cruciaal om mij schuilt hierin één van de groot- voller maken. Ik wens u daarbij op deze luxe in te spelen. Hoeft het ste opportuniteiten voor commer- veel succes.

u morgen

aan als vliegen

December 2011 - january 2012

Michel Devos, Managing Partner, Communicatie­ bureau Vandekerckhove & Devos

Dit artikel is een bijdrage van Commanity, de Vlaamse community die managers uit technologie­ bedrijven inspireert over de strategische aspecten van industriële marketing en business development. ­Wie de combinatie maakt van technologie met marketing, communicatie of verkoop, kijkt best  even bij ­­­ www.commanity.be.

www.cxonet.be

CxO Magazine 99  
CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement