Page 53

53

ict

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

ROI: vertrouwen bij makelaars en medewerkers

Professionaliseren

en standaardiseren van

softwaretesten

De migratie van een bedrijfskritische applicatie met veel gebruikers houdt altijd bepaalde risico’s in. P&V Groep wou die risico’s maximaal beperken en maakte daarom van softwaretesting een uitgesproken verbeterpunt in de ontwikkelingscyclus. Luc Daelemans, IT manager – support services, getuigt. “Migratie arbeidsongevallen was voor P&V Groep in 2010 een project van topprioriteit. Alle contracten via makelaars over verzekeringen voor arbeidsongevallen moesten gemigreerd worden naar een nieuwe omgeving. Daarbij mocht de ongoing business – opvolging van dossiers, uitbetalingen, polissen,… – op geen enkele manier in het gedrang komen”, vertelt Luc Daelemans. P&V Groep greep het project aan om softwaretesting te professionaliseren en deed daarvoor een beroep op ps_testware. De tijd ontbrak om eerst een uitgewerkte teststrategie uit te tekenen en die door de algemene directie te laten valideren. In een eerste fase werd daarom in samenwerking met de IT-afdeling en de afdeling PCM (Process and Change Management) een ana-

lyse gemaakt van de requirements en de bestaande testmethodologie. Op basis van die analyse werd vervolgens de aanpak bepaald om de rest van het testproces te optimaliseren en maximaal te standaardiseren. In de tweede fase werd, naast het uitvoeren van de tests, vooral aandacht besteed aan coördinatie tussen de betrokken teams. “Door een eenduidige werkwijze werd het managen van testers, testprocessen en knowhow veel eenvoudiger gemaakt, wat een duidelijke verbetering betekende ten opzichte van het verleden”, aldus Daelemans.

Bettina Verheyen, Sr Test Consultant bij ps_testware

Luc Daelemans – IT manager, support services: “Fouten in software betekenen productiviteits- en reputatieverlies. Met gestructureerde softwaretesten kan je dit vermijden.”

deerd”, gaat Daelemans verder. “De nieuwe testbenadering en bijhorende rapportering zorgden voor meer transparantie, waardoor we op elk moment een klare kijk op de softwarekwaliteit hadden en makkelijker konden bijsturen. Tegelijk hadden we de planning beter onder controle, waardoor het project perfect op tijd werd opgeleverd.” De return on investment situeert zich dus ook op het vlak van vertrouwen, zowel bij de makelaars als binnen de eigen organisatie. Daelemans besluit: “Fouten in software resulteren in productiviteits- en reputatieverFoutloze software vermijdt lies. Omgekeerd zorgt quasi foutloproductiviteits- en ze software implementeren voor reputatieverlies “De aanpak op basis van gestructu- meer buy-in voor andere projecten.” reerd testen heeft duidelijk geren-

Executive summary P&V Groep greep het project ‘migratie arbeidsongevallen’ aan om het gestructureerd testen van software te professionaliseren en te standaardiseren. Deze aanpak leidde tot een hogere softwarekwaliteit, een betere doorlooptijd voor het project, een sterker vertrouwen bij makelaars en een grotere buy-in rond gestructureerd software testen bij management en directie.

EntErprisE BpM

UnlEash procEss powEr www.SoftwareAG.be / www.SoftwareAG.lu December 2011 - january 2012

www.cxonet.be

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement