Page 50

50

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Markt voor

Overnames tieren welig

Business

Process Management blijft sterk groeien Zelfs tijdens het hoogtepunt van de vorige economische crisis in 2009 kende de markt voor Business Process Management Suites nog een groei met 15 procent. Volgens marktonderzoeker Gartner een bewijs dat steeds meer bedrijven de voordelen van BPM-implementaties hebben ingezien, vooral om hun processen continu te blijven verbeteren.

Frans Godden

Executive summary Betere processen leiden naar lagere kosten, hogere omzet, tevreden klanten en gelukkige medewerkers. BPM of Business Process Management is een aanpak die precies dat op ’t oog heeft. BPM staat dan ook bij alle grote bedrijven op de agenda om de bedrijfsprocessen te kunnen (blijven) verbeteren, flexibeler te maken en in real-time te optimaliseren.

www.cxonet.be

Eerstdaags worden nieuwe cijfers bekendgemaakt over de marktevolutie van het voorbije jaar maar uit het vorige Magic Quadrant for Business Process Management Suites van Gartner dat eind vorig jaar verscheen bleek in elk geval dat de markt groeide van 1,6 miljard dollar in 2008 naar 1,9 miljard in 2009. Opvallend daarbij is dat een aantal grote namen uit de softwarewereld zich het voorbije anderhalf jaar op BPM-vlak versterkt hebben via strategische overnames - Progress lijfde Savvion in en bouwde er zijn BPM-aanbod helemaal rond, IBM mengde zich via de acquisitie van Lombardi mee in het debat, en Sofware AG deed een opgemerkte overname met IDS Scheer. OpenText, vooral bekend als leverancier van ECM-oplossingen (Electronic Document Management), sloeg met de overname van eerst Captaris, dan Metastorm en tenslotte Global 360, een nieuwe richting in en creëerde een nieuwe divisie, de Business Process Solutions Group, die specifiek het BPMsegment viseert. En enkele weken geleden nog nam Perceptive Software, een autonome business unit binnen Lexmark International, het Nederlandse Pallas Athena over,

een vooraanstaande leverancier van BPM, DOM (Document Output Management) en Process Mining software. Beweging genoeg op deze markt dus.

Inzicht en ingrijpen De belangstelling voor BPM is duidelijk overweldigend, en dat is niet eens zo verwonderlijk als je ziet welke voordelen het concept kan meebrengen voor bedrijven. Zo kan je met behulp van BPM de prestaties van end-to-end businessprocessen optimaliseren en die processen ook zichtbaar maken voor zowel de business als IT. Bovendien kan je via BPM businessgebruikers en analisten in staat stellen zelf businessprocesmodellen vlot aan te passen, en dat op een continue basis. “En intussen gaan we alweer een stap verder”, zegt Ricardo Passchier, Business Development Manager bij Software AG. “Waar BPM bij veel bedrijven lang gelijk stond aan het modelleren van bedrijfsprocessen, zijn de laatste jaren de voorzieningen voor het meten en monitoren van die bedrijfsprocessen dusdanig ontwikkeld dat de klemtoon begint te verschuiven naar het echt managen van processen. Technologieën als Complex Event Processing

(CEP), Business Activity Monitoring (BAM) en Automated Process Discovery maken het mogelijk om het daadwerkelijke procesverloop zichtbaar te maken, te allen tijde inzicht te hebben in de actuele status van het proces, tijdig in te grijpen bij verstoringen, en structureel knelpunten te identificeren en te elimineren. Zo halen organisaties steeds meer rendement uit hun investeringen in BPM.” Mieke Laethem, Principal Consultant bij Crossroad Consulting, sluit zich daar helemaal bij aan. “BPM houdt voor mij principieel in dat je procesmatig denkt en ageert, en vandaag betekent dat binnen een bedrijf vaak het beheren en beheersen van de bedrijfsprocessen. En om die te kunnen beheren, moeten die eerst wel goed in kaart gebracht, gemeten en gemonitord worden. Het wil ook zeggen dat je de processen op regelmatige tijdstippen herbekijkt en ze eventueel bijstuurt. Precies wat we met Crossroad Consulting op het oog hebben - geen steriel advies maar meewerken aan de concrete realisatie van een BPMoplossing, van het in kaart brengen van de processen over de identificatie van de verbeteringspunten tot en met de eventuele implementatie van de processen in BPMS-tools.”

Criteria Rob van Agteren, Managing Partner van Ackinas, onderscheidt een aantal duidelijke criteria waaraan een BPM-oplossing moet beantwoorden. “Ze moet om te beginnen alle aspecten van BPM kunnen ondersteunen, zowel process modelleren/documenteren als process performance management en collaboration en continuous improvement. Een belangrijk criterium is ook het gebruiksgemak: hoe flexibel is de

December 2011 - january 2012

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership