Page 36

36

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Hoe eenvoudig zijn Supply Chains?

Het belang van

Karel De Decker

en

open standaarden

architectuur

Barcodescanners en RF-antennes vormen geen 100% sluitend systeem voor het opvolgen van het laad- en afleverproces van de goederen tot bij de klant. RFIF en GS1 EPCglobal met sterk netwerk

Executive summary Het is van het grootste belang dat de bestaande technologische concepten gestandaardiseerd worden zodat verschillende handelspartners op een eenduidige manier in open economie met elkaar kunnen communiceren.

www.cxonet.be

EPC (electronic product code) global combineert global GS1 standaardisatie met RFID-technologie en biedt een netwerk infrastructuur voor communicatie tussen handelspartner. Het doel: elk object in de toeleveringsketen identificeren en lokaliseren binnen elke bedrijf, elke sector en dit wereldwijd. Het gevolg: meer zichtbaarheid en efficiëntie in de toeleveringsketen, betere dataflow tussen bedrijven en hun handelspartners. Enkele toepassingen: tracering van logistieke eenheComplexe supply chains, met een aanzienlijk aantal product ‘eigenaars’, den (assets, pallets), massalectuur van logistieke eenhebben een grote behoefte om hun producten te lokaliseren. heden aan goederenreceptie, betere stockcentrale, Bedrijven weten dat de goederen ter beschikking grottere zichtbaarheid in de keten en betere productstaan bij de producent of in het magazijn, maar zo- beschikbaarheid op het schap. dra zij een verzendingsorder geven, kan het daaropvolgende traject niet volledig foutloos opgevolgd EPAL had nood aan een oplossing worden. Het klaarmaken van de zending (verpak- EPAL (European Pallet Association) beheert meer ken, consolideren, palletiseren...), het laden op een dan 400.000 pallets en telt meer dan 1.000 herstelvoertuig en de af levering zelf, zijn cruciale laatste lingscentra wereldwijd. Er was hoge nood aan een schakels in het logistieke proces. oplossing voor een betere controle van de palZelfs ‘eenvoudige’ supply chains kunnen veel ver- letstroom (fabricatie, gebruik, herstelling). De opschillende schakels bevatten vooraleer de finale be- lossing: RFID en GS1 EPCglobal. Elk pallet werd stemming bereikt wordt. Complexe supply chains, voorzien van een EPCGen2 UHF tag met GRAI met een aanzienlijk aantal product ‘eigenaars’, hebben (Global Returnable Asset Identifier) structuur (EPC een grote behoefte om hun producten te lokaliseren code). Alle GS1 EPC global standaarden werden geom zo te verzekeren dat die via de juiste kanalen ver- bruikt. Bij elke passage in de nabijheid van en RFIDkocht worden. lezer, kan EPAL de pallets lokaliseren en de stroom Volgens Leen Danhieux, Manager GS1 Barcodes & controleren. GS1 EPCglobal zijn globale standaarden belangrijk De resultaten van dit pilootproject: een leesbaarheidsomdat standaarden de complexiteit reduceren in het graad van bijna 100%, vereenvoudiging in adminisbedrijf, tussen handelspartners en bij de productie tratieve taken, verhoogde kwaliteit van de EPAL palvan RFID hard- en software en bij aankoopbeslissin- let, automatisering van licentie-uitreikingen en gen. Standaarden reduceren ook kosten en vereenvou- factuurverwerking, verhoogde zichtbaarheid lokaal digen de samenwerking tussen handelspartners en en internationaal en de namaakpallets van de zwarte ten slotte laten ze bedrijven toe te focussen op ‘hoe de markt zijn makkelijker traceerbaar. Bovendien werd informatie te gebruiken’ eerder dan op ‘hoe de infor- het infrastructuur- en organisatieconcept goedgematie te verkrijgen’. keurd alsook het economisch model.

December 2011 - january 2012

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement