Page 30

30

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Newsletter

VIM ontwikkelt Smartphone applicatie voor dynamisch rittendeelsysteem

CoCar: een

mobiliteitsoplossing voor bedrijven Jaarlijks staan we met zijn allen miljoenen uren in de file. Want ja: niets zo gemakkelijk als ’s morgens in de wagen springen en in directe lijn naar het werk te bollen. Maar blijft het even comfortabel nu parkeerplaatsen schaarser worden en het uur van aankomst onvoorspelbaar is? Om het tij te keren, gaan bedrijven massaal op zoek naar mobiliteitsoplossingen voor hun personeel. CoCar is zo een oplossing: een nieuw rittendeelsysteem dat de voordelen van het klassieke carpoolen aanvult met een dynamische smartphone applicatie.

Dynamisch netwerk Koen Valgaeren, algemeen directeur VIM: “De huidige carpoolsystemen kennen een aantal barrières: het werkt enkel voor mensen met een vast werkpatroon, het is moeilijk combineerbaar met tussenstops aan de school of winkel, mogelijke chauffeurs en meerijders vinden elkaar niet vlot genoeg, er zijn perceptie- en vertrouwensproblemen enz. De nieuwe smartphone applicatie CoCar werkt deze obstakels weg.” Momenteel werkt de projectgroep het concept verder uit. Steven Logghe, Chief Traffic van Be-Mobile, het verkeersinformatiebedrijf achter TouringMobilis: “De kracht van CoCar zit in het bereiken van een grote community. Daarom zullen wij CoCar linken aan TouringMobilis waar chauffeurs verkeersinformatie ontvangen op hun geregistreerde route. Hierdoor zijn ze meer geneigd om zich aan te melden. Bovendien komen er koppelingen met de bestaande sociale netwerken zoals Twitter en Facebook.”

On-the-spot informatie

CoCar is uniek omdat het in staat is om zowel voor geplande als ogenblikkelijke verplaatsingen een gepaste match aan te reiken.

CoCar: de voordelen van carpoolen worden aangevuld met een smartphone applicatie.

Als u met de wagen rijdt ziet u het ook: voor, achter en naast u rijden lege wagens. Ook uw auto telt meer zetels dan het gemiddelde van 1,42 passagiers.

Voordelen Vul de lege zetels op en er is een gigantische winst voor zowel maatschappij als voor bedrijven: lagere woon-werk kosten, minder nood aan dure parkeerplaatsen, minder verloren uren in de file, een sterkere sociale band tussen werknemers, minder CO2 uitstoot. Daarom startte het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) samen met Touring, Go-Mobile, BeMobile en Voetgangersbeweging, het project CoCar op: breng autobestuurders en passagiers met gelijklopende verplaatsingen in contact met elkaar en laat ze samen rijden, CoCarren.

Over het VIM Het VIM realiseert mobiliteitsoplossingen die het verkeer van personen en goederen in Vlaanderen duurzamer maken. Innovatie en rendement staan hierbij centraal. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen met hun projectideeën bij het VIM terecht voor financiële middelen, expertise en contacten. Voor meer informatie, surf naar www.vim.be.

www.cxonet.be

CoCar is uniek omdat het in staat is om zowel voor geplande als ogenblikkelijke verplaatsingen een gepaste match aan te reiken. Het platform bestaat uit drie grote componenten die bestuurders en passagiers koppelen: een centraal platform met een web interface, een mobiele applicatie en een management module. De technische uitwerkingen zijn ondertussen afgerond. Op dit ogenblik gaat er een testgroep van start, bestaande uit werknemers van onder meer Mobistar, Ernst & Young, Nike, IBM en Genzyme. Op basis van de bevindingen van de testgroep zullen mogelijke bugs aangepakt worden, alsook de prioriteiten voor verdere ontwikkelingen bepaald worden. CoCar zal aan het grote publiek aangeboden worden in gecontroleerde releases via onder andere de Touring website.

CoCar next steps CoCar gaat verder: binnenkort gaat een Europees samenwerkingsproject van start waarbij de functionaliteiten verder uitgebreid zullen worden met links naar het openbaar vervoer, taxi, fiets, elektrische mobiliteit… Bedrijven en organisaties die mee willen ontwikkelen en onderzoeken, een testpubliek ter beschikking kunnen stellen, cofinanciering willen inbrengen of gewoon geïnteresseerd zijn om zo snel mogelijk te CoCarren in bedrijfsomgeving kunnen terecht bij het VIM.   www.cocar.be

December 2011 - january 2012

CxO Magazine 99  
CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement