Page 26

26

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Financiële incest

Herman Van den Keybus: Financiële administratie is zijn zwemwater. Zowel de financiële als niet-financiële informatie, beschikbaar in een boekhouding, vormen een aanzet tot administratieve en operationele verbetertrajecten.

Executive summary De financiële economie overstijgt al jaren de reële economie. Ze doet dat met exotische financiële producenten waarmee veel meer geld verdiend wordt dan met de reële economie. De tweede zware financiële crisis in drie jaar bewijst dat de parachutes van 2008 niet meer beschikbaar zijn. Ook landen zitten nu in moeilijkheden. De financiële incest is hetzelfde lot beschoren als de Spaanse familietak van de dynastie der Habsburgers: een duivelsuitdrijving zal niet volstaan om de teloorgang te ontlopen.

www.cxonet.be

L’histoire se répète

Onze Amerikaanse vrienden dringen aan op een gepaste ‘uitdrijving’ van de tweede financiële crisis in drie jaar. Zij verwachten ingrijpende maatregelen en sturen hiertoe zelfs hun minister van Financiën naar Europa. Met overtuiging noemen ze het een ‘Europese crisis’ want zelf willen ze niet opnieuw als oorzaak aangewezen worden. Nochtans zijn het de Amerikanen zelf die, dit om zichzelf een blijvend groeiende economie te garanderen, dominant geëxperimenteerd hebben met financieel DNA. Via banken en aanverwante instellingen verkochten ze hun ‘creaties’ en opgedane kennis met zeer veel winst. Banken die de ogen wilden sluiten voor de onherkenbare inhoud van deze producten konden ze aankopen en met garantie op veel winst doorverkopen. Financiële producten werden vele malen versneden tot vergiftigde, onherkenbare gedrochten. Ze werden in alle richtingen verspreid om uiteindelijk langs allerhande verkoopstrategieën, wegen en kanalen terug bij elkaar te komen en zich opnieuw te ‘kruisen’. Inteelt is de enige realiteit en manifest ‘zieke’ financiële producten het finale resultaat. Wat ons nu te wachten staat? De geschiedenis beschrijft dit glashelder.

Het jaar 1700: Koning Karel II van Spanje De Habsburgers waren een zeer belangrijk Europees vorstenhuis. Op 1 november 1700 overleed Karel II van Spanje als laatste koning van de Spaanse familietak. Hij was zowel geestelijk als lichamelijk gehandicapt. Zijn hoofd was misvormd en buitenproportioneel groot. Zijn onderkaak stak zover vooruit dat hij zijn tanden niet op elkaar kon krijgen. Zijn tong was zo groot dat hij nauwelijks kon spreken. Op 35-jarige leeftijd was hij verlamd, epileptisch, kaal, vrijwel tandeloos en slechtziend, om nadien ook nog doof te worden. Hij kon nauwelijks lezen en schrijven. Hij stierf voor zijn 40ste nadat zijn moeder levenslang regent over hem was. Zijn slechte levenskwaliteit was zuiver te wijten aan inteelt binnen de Habsburgse rangen. Om hun vermogen uit te breiden werd er gehuwd binnen zeer nabije familie.

Het jaar 2011: Koning Geldgewin De wijze waarop doelbewust slecht financieel DNA wordt aangemaakt tart de verbeelding. Massaal krediet toestaan waarvan bij voorbaat vaststaat dat het niet terugbetaald wordt wijst op onwettelijk geldgewin. Deze kredieten onherkenbaar maken door ze te fragmenteren, te verzekeren en ze opnieuw te verpakken door samenvoeging met andere financiële producten is ronduit frauduleus, zeker nu dit alles gepaard gaat met het genereren van onhebbelijk grote winsten. De financiële economie overstijgt de reële economie en de drang om financieel vermogen op te bouwen is volledig geschoeid op de leest waarop de Habsburgers hun inteelt organiseerden. Inteelt is een wetenschappelijk begrip. Het is ‘kruisen’ binnen een soort of ondersoort van nauw aan elkaar verwante elementen. De financiële wereld kruist tot op een punt dat niemand nog de finale samenstelling van het eindproduct kan vaststellen. Madoff voerde te weinig ‘kruisingen’ door, waardoor zijn product te helder bleef. Andere experten (?) werken dermate ondoorzichtig en met dusdanig veel deelnemers samen dat het onmogelijk wordt hen allemaal te berechten. Vanaf dit punt draagt de gemeenschap de gevolgen. Koning Karel II van Spanje onderging, weliswaar zonder enig succes, bij leven nog een Duivelsuitdrijving. Koning Geldgewin lijkt hetzelfde lot beschoren nu onze bankiers en politici verschijnselen van overspanning, depressie en burn-out vertonen en zich middels vluchtgedrag onttrekken aan hun verantwoordelijkheden.

December 2011 - january 2012

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

CxO Magazine 99  

business magazine on strategy, vision and leadership

Advertisement