Page 1

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers

APRIL/MAY

ISSUE

2011 91

GENERAL MANAGEMENT Raad der Wijzen te gast in De Pastorale voor debat over innovatie.

HUMAN RESOURCES Verzekeraars zoeken nieuwe oplossingen: De toekomst van bedrijven verzekerd.

SALES & MARKETING Resultaten bekend van ‘Het grote positioneringsonderzoek’.

ICT Cloud beveiligen met behulp van virtualisatie.

LOGISTICS & MANUFACTURING De facility manager bepaalt mee de bedrijfsstrategie.

FINANCE & LEGAL Handelsinformatie volop in evolutie: veranderend economisch klimaat stelt andere eisen.

Herman De Croo, Minister van Staat

“Misschien zijn we wel de echte voorlopers van het nieuwe Europa” EDITORIAL PARTNERS

p.21

Vision

Vision

Focus

Focus Strategy

Strategy Process

Process Contribution Contribution

www.vicre.eu www.vicre.eu


WILT U HET JUISTE DOELPUBLIEK BEREIKEN

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

WEBZI

Webzine for executives decision & makers

| 14 | | 18 |

General

Webzine for executives decision & makers

ISSUE

UFFELEN

Manage

Human

| 20 |

Onderwijs be op noden ter aansluitenW E B Z I N E van de m arkt 2011 90 Saskia VAN

NE

JAN / FEB

2011 88

ment Pro of contra privé als Resour onderwi ces ING jsinstellin bied

- CEO Bul

t expats g one stop shop of leuk e high-tec h Sales & Risk Man Marketi | 28 | agement ng Wor Logistic d commun s & Man ufacturi | 36 | ication manager ng Have n van Antw | 37 | erpen: Extra CxO Lea Port Ope De terre rator 2010 dership ur van Forum de witte 2010 camione Congres tten report

| 24 |

Finance

| 34 |

A World of Service

Volgend

Als wereldleider in facilitaire dienstverlening biedt ISS oplossingen voor geïntegreerde diensten op het gebied van schoonmaak, catering, support en technisch onderhoud van gebouwen en installaties.

Integrated Facility Services (IFS) betekent voor u:

Magazine 31 mei 2011 31 juli 2011

• Aansturing door één dedicated project manager • Stroomlijnen van de diensten • Minder interne werkbelasting en administratie • Gestructureerde processen • Garantie op resultaat • Schaalbare kostenstructuur FACILITY

30 september 2011 30 november 2011

MANAGEMENT

Editie 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ICT

& Legal

e gedruk te uitg

Handige

Internatio nal

ave CxO

l

| 14 |

| 18 | | 22 |

| 34 | | 36 | | 38 | | 42 |

MAA /

SUPPORT SERVICES

PROPERTY SERVICES

www.iss.be

ICT

Finance &

meer vrou

Cloud com

puting:

wen aan

een stan

Extra

business

Rijtest

model

BMW 520d

van de

A Touring

e verschij

e gedruk te uitg

nt op 31

ave CxO

januari

Magazin

2011

Webzine

30 april 2011 30 juni 2011 31 augustus 2011 31 oktober 2011 31 december 2011

CATERING SERVICES

Running from August 2011 until January 2012. For more info, contact us! Phone: +32 3 889 52 59 – e-mail: info@cxonet.be

ment

solution

s provider

(F11-201

0)

Volgend Magazin

Director ISS

de top?

Legal Logistic d van zake De elek s & Man tronische n ufacturi aangetek ng Duu ende zend rzaamhe Sales & ing id in vast Marketi goedma ng Het nage

Meer info ? Tel.: 02/263 67 00 E-mail: mandy@be.issworld.com

Managing

General Manage ment Is een IPA Human nog haal Resour baar in ces Verp ons land licht ?

ISS adviseert en begeleidt u bij elke stap op weg naar IFS. CLEANING SERVICES

IPA-impa maatscha sse illustreert ppelijk “c liëntelism e” Kris CLOOTS -

APR ISSUE

e verschij

nt op 31

maart

2011


wilt u het juiste doelPublieK bereiKeN

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

eN uw busiNess

doeN groeieN?

WEBZI

Webzine for executives decision & makers

| 14 | | 18 |

General

Webzine for executives decision & makers

ISSUE

UFFELEN - CEO

Manage

Human

| 20 |

Onderwijs be op noden ter aansluitenW E B Z I N E van de m arkt 2011 90 Saskia VAN

NE

JAN / FEB

2011 88

ment Pro of contra privé als Resour onderwi ces ING jsinstellin bied

t expats g one stop shop of leuk e high-tec h Sales & Risk Man Marketi | 28 | agement ng Wor Logistic d commun s & Man ufacturi | 36 | ication manager ng Have n van Antw | 37 | erpen: Extra CxO Lea Port Ope De terre rator 2010 dership ur van Forum de witte 2010 camione Congres tten report

| 24 |

Finance

| 34 |

ICT

& Legal

Handige

Internatio nal

Volgend

e gedruk te uitg

ave CxO

Magazine 31 mei 2011 31 juli 2011 30 september 2011 30 november 2011

editie 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Magazin

e verschij

nt op 31

Bull

| 14 |

| 18 | | 22 |

| 34 | | 36 | | 38 | | 42 |

MAA /

- Managing

General Manage ment Is een IPA Human nog haal Resour baar in ces Verp ons land licht ?

Director ISS

meer vrou wen aan de top? Cloud com puting: een stan Legal Logistic d van zake De elek s & Man tronische n ufacturi aangetek ng Duu ende zend rzaamhe Sales & ing id in vast Marketi goedma ng Het nagemen business t model van de Extra solution Rijtest s provider BMW 520d A Touring (F11-201 0)

Finance &

ICT

Volgend e gedruk te uitg ave CxO

januari

IPA-impa maatscha sse illustreert ppelijk “c liëntelism e” Kris CLOOTS

APR ISSUE

Magazin

2011

webzine

30 april 2011 30 juni 2011 31 augustus 2011 31 oktober 2011 31 december 2011

Running from August 2011 until January 2012. For more info, contact us! Phone: +32 3 889 52 59 – e-mail: info@cxonet.be

e verschij nt op 31

maart 2011


BMW 5 Reeks Touring

www.bmw.be

Echt rijplezier

UW NIEUWE BUSINESSMODEL.

De pers is unaniem: de nieuwe BMW 5 Reeks is de referentie in zijn categorie. Verbruik, uitstoot, veiligheid, moduleerbaarheid, ruimte, onderhoudskost en herverkoopwaarde: tal van criteria waar deze wagen zichzelf overtreft. Een uitstekende investering, waarvan het rijplezier bovendien de productiviteit van z’n bestuurder stimuleert.

DE NIEUWE BMW 520d TOURING. BMW 520d TOURING Verbruik CO2-uitstoot

5,1 l/100 km 135 g/km

BMW EfficientDynamics 520d

5,1 l/100 km 135 kW (184 pk)

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be

5,1 L/100 KM • 135 G/KM CO2


05

editoriaal / editorial

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Verdubbel je sales

uitgever / éditeur & directeur

Dirk Vermant

NL Een gewaagde titel voor een edito. Zeker in een land zonder verkoopscultuur. De drie eerste woorden hierboven zijn in feite de titel van een boek. Een managementboek zonder de wierrook van grote namen op de backcover. En juist daarom adviseer ik u om het te lezen. Want goede wijn behoeft geen krans. Dit naslagwerk gaat in feite over succesvol en duurzaam veranderen. Iets wat zo dikwijls mislukt. Waarom? Change begint bij het trainen van onze hersenen zegt auteur Bruce King. Volgens wetenschappelijke studies blijkt dat 99,99% van wat we doen en denken, plaatsvindt op het niveau van ons onderbewuste. Voorafgaand aan elke bewuste beslissing heeft ons onderbewustzijn al besloten wat we zullen doen. Vrije wil is dus een illusie. Bruce King legt uit hoe je dat onderbewustzijn gemakkelijk kan herprogrammeren. Want hier ligt mijn inziens de holy grale voor het succesvol bereiken van doelen. Ik liet het eerste hoofdstuk lezen aan een aantal mensen. Ze waren allen aan de grond genageld van Masterclass 1. Het gaat over DEVI: Doelen, Erkenning, Visualisatie en Actie. Een begrijpbare methodologie. Bepaal eerst exact je Doel en met precisie de dag waarop je het wil bereiken. Maak het concreet. Erkenning is een belofte aan jezelf dat je een bepaalde doelstelling zult verwezenlijken. Het is een bewering die je keer op keer voor jezelf herhaalt. Hiervoor is Visualisatie onmisbaar. Schrijf je doel (overal) neer. Confronteer je er dagelijks mee. Want hierdoor herprogrammeer je jouw onderbewustzijn. En tot slot komt Actie aan bod. Lees hiervoor zeker pagina 57 en pas ze toe! Voor diegene die dit voorwoord lazen, heb ik als cadeau het ISBN nr.: 978 90 430 2138 8. Laat me afsluiten met een quote van Confucius, de Chinese f­ilosoof (551-479 v.Chr.) waar in Azië vandaag opnieuw zoveel rond te doen is. Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit.

Doublez vos ventes

FR Audacieux comme titre pour un édito. Particulièrement dans un pays dépourvu de culture de la vente. Les trois mots en haut de page sont en réalité le titre d’un livre. Un livre sur la gestion d’entreprise et dont la quatrième de couverture ne fait mention d’aucun nom célèbre. Et c’est précisément la raison pour laquelle je vous conseille de le lire. Car à bon vin point d’enseigne. Cet ouvrage pose la question de savoir comment pratiquer avec succès et durablement des changements. Changements qui souvent débouchent sur l’échec. Pourquoi? Le changement requiert d’abord d’entraîner notre cerveau, affirme l’auteur Bruce King. D’après des études scientifiques, il apparaît 99,99% de ce que nous faisons et pensons vit au niveau de notre subconscient. Préalablement à toute décision consciente, notre subconscient aurait déjà décidé de ce que nous allons faire. Le libre arbitre serait donc une illusion. Bruce King explique comment nous pouvons facilement reprogrammer notre subconscient. Et c’est là selon moi que réside le secret de la réussite de vos objectifs. J’ai demandé à plusieurs personnes de lire le premier chapitre. Toutes ont été très impressionnées par cette Masterclass 1. Elle passe en revue les objectifs, la reconnaissance, la visualisation et l’action. Une méthodologie limpide. Déterminez d’abord avec précision votre Objectif et le jour où vous voulez l’atteindre. Rendez-le concret. La Reconnaissance est la promesse que vous faites à vous-même de réaliser un objectif déterminé. Il s’agit d’une affirmation que vous vous répétez sans cesse. A ce stade, la Visualisation devient indispensable. Notez (partout) votre objectif. Veillez à vous y confronter quotidiennement. Car c’est ainsi que vous ­a llez reprogrammer votre subconscient. Enfin, intervient ­l ’Action. Lisez la suite en page 57 et appliquez la règle! A ceux qui se sont donné la peine de lire cet avant-propos, je communique le code ISBN: 978 90 430 2138 8. Permettez-moi de terminer en paraphrasant le philosophe chinois Confucius (551-479 avant notre ère), qui en Asie connaît un regain d’intérêt: La réussite demande à être soigneusement préparée. Sans préparation l’échec est un fait.

Adverteerderslijst Accord p.1 — AMS p. 12 — Astalia p. 39 — BMW p. 4 — BNP Paribas Fortis p. 76 — Cocomo p. 66 — Companyweb p. 32 — DPD p. 63 — Dun & Bradstreet p. 32 — Electrabel p. 52 — EmailGarage p. 70 — Ethias p. 26 — Fujitsu (advertorial) p. 43 — IFMA p. 59 — Interxion p. 1 — ISS p. 2 — KBC p. 72 — Kluwer p. 12 — Manpower p. 60 — Opel p. 84 — Propaganda p. 31 — PwC p. 17 — Securex p. 83 — Skelia p. 70 — ViCre p. 1, 25 — ViCre (advertorial) p. 21 — Volkswagen p. 81

april - may 2011

www.cxonet.be


06

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Magazine for executives & decision makers business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

16

general management 13 .... D e Europese Unie is één grote binnenlandse markt 14 .... T hema-artikel: Management Opleidingen CEO’S moeten bedrijfspolitiek dringend bijstellen 16 .... D es salles de marché aux call centers 18 .... O ver innovatie, gastronomie en kunst 20 .... D e Knowing-Doing Gap van IT Governance 22 .... T he New Leadership Paradigm

24

human resources 23 ..... Expert Group HR Tech Data is vooral op zoek naar sales & marketing profielen 27 ..... T hema-artikel: HR-verzekeringen Verzekeraars zoeken nieuwe oplossingen in Human Resources 28 ..... B i-Monthly Headlines

36

sales & marketing 29 ..... E xpert Group Sales & Marketing De strijd om de online jobzoeker woedt hevig 33 ..... T hema-artikel: Handelsinformatie Handelsinformatie helpt drama’s te voorkomen 34 ..... K unnen Vlaamse bedrijven positioneren? 36 ..... D e opkomst van netwerkgerichte innovatie

www.cxonet.be

april - may 2011


07

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

46

ict 37 ..... E xpert Group ICT Datawarehousing en business analytics cruciaal voor Nuon 40 ..... T hema-artikel: Cloud computing IT als nutsvoorziening niet meer veraf 42 ..... I nnovatie binnen multimedia 44 ..... T hema-artikel: Security Cloud beveiligen met behulp van virtualisatie. 46 ..... T hema-artikel: Unified Communications Social collaboration wordt kern van unified communications. 48 ..... B i-Monthly Headlines

53

Logistics & Manufacturing 49 ..... E xpert Group Logistics & Manufacturing BASF focust op verdere professionalisering van procurement. 53 ..... D e facility manager bepaalt mee de bedrijfsstrategie 56 ..... I s real estate een onderdeel van facility management? 58 ..... W ie wint Facility Awards 2011? 61 ..... T hema-artikel: Maintenance Uitbesteding van maintenance loont. 64 ..... T hema-artikel: Koerierdiensten Koerierdiensten werken aan hun ecologische voetafdruk.

74

finance & Legal 67 ..... E xpert Group Finance Vertrouwensrelatie met de klant staat voorop 71 ..... T hema-artikel: Handelsinformatie Handelsinformatie volop in evolutie. 73 ..... E en krachtig herstel? 74 ..... T hema-artikel: Private Banking ‘Speciale’ klanten krijgen een ‘speciale’ behandeling 77 ..... D e CFO kleurt buiten de lijntjes

78

extra 78 ..... I nnovatie in de automotive 80 ..... B oekbesprekingen Management by Het Boekje Slim & Simpel Netwerken

april - may 2011

www.cxonet.be


08

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

raad der wijzen conseil des sages board of the wise The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine and CxO WebZine the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles. erelid recent toegetreden lid

bestuurders communities

Koen Allaert

Gedelegeerd bestuurder Flanders Investment & Trade

Eddy Bruyninckx

Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Antoon De Proft Voorzitter raad van bestuur IMEC

Dirk Fransaer

Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Decaan Vlerick Leuven Gent Management School

Ingrid Lieten

Viceminister-president van de Vlaamse Regering

Philippe Naert

Decaan Antwerp Management School

Vincent Van Quickenborne Minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging

bestuurders grote ondernemingen

Wouter De Geest

Gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

Jannie Haek

Gedelegeerd bestuurder NMBS

Marc Haelemeersch

Gedelegeerd bestuurder Centea

Roger Heijens Voorzitter PwC

Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Karel Plasman

Gedelegeerd bestuurder Acerta

Emmanuel Mottrie Gedelegeerd bestuurder Altran

Luc Van den Bossche

Koert Damveld

Gedelegeerd bestuurder Fiege

www.cxonet.be

Luc De Bruyckere

Gedelegeerd bestuurder Ter Beke Voorzitter VOKA

Eric Verrept

Gedelegeerd bestuurder BAC

bestuurders KMO’s

Christophe Petit

Gedelegeerd bestuurder Start People

Administrateur-generaal Vlaamse Gemeenschapscommissie

ondernemers KMO’s

Gabriël Fehervari CEO Alfacam & Euro1080

Inge Geerdens CEO CV Warehouse

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Exmar

april - may 2011


09

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

algemene directie grote ondernemingen

Jo Benoit

General Manager Baxter

Kris Cloots

Country Manager ISS

Vincent de Clippele CEO Nestlé

Luc Deflem

Jean-Claude Delen

Eduard Schaepman

Stéphane Thiery

CEO Securex

Algemeen directeur Regus Benelux

General manager DHL Global Forwarding

Directeur TEC

Managing director Cebeo

Algemeen directeur Quick Belux

Rudy Hulsman

Ronnie Leten

Jean-Paul Van Avermaet

Danny Van Himste

Rik Vanpeteghem

Alexander Dewulf

Managing director G4S Security Services

Managing director DHL Express Belgium

President & CEO Atlas Copco

CEO Deloitte België

algemene directie Communities

Cathy Berx

Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie Vlaams-Brabant

Herman Reynders Gouverneur Provincie Limburg

algemene directie kmo’s

Patrick Beselaere

Managing director ING Commercial Finance Belux

Gonzales Stubbe CEO Groep S

Eddy Bonne

Managing director Collection Care Belgium

Jukka Tiitu

General manager Nokia Belgium

Christophe Cherry Country director Atradius Belux

Bart Van Coppenolle Ondernemer

CEO Melexis

Gedelegeerd bestuurder HDP & Arista

Afgevaardigd bestuurder

Jan Heiremans Managing director StepStone

Peter Ryckaert

AC Brussels

Pascale Van Damme

Danny Vanden Herrewegen

Saskia Van Uffelen

Bruno Verhofstede

Mathieu Verwilghen

Françoise Chombar

General manager Dell

Ralph Corbey

Managing director Dun & Bradstreet

Hadelin d’Hoop

CEO Bull

OEO Euler Hermes

CEO DigiPoint

Algemeen Directeur Century 21 Benelux

Hans Wilmots CEO BDO

april - may 2011

www.cxonet.be


10

recent toegetreden lid

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

CxO EXPERT GROUP

Georges Anthoon

HR Manager AXA Belgium

Prof. dr. Peggy De Prins

Astrid De Lathauwer

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

HRD Belgacom

Koen Descheemaeker HR Manager Gosselin Group

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP

Lieven Beyl

Marketing manager Athlon Car Lease Belgium

Tim Claessens Marketing director DHL Express Belux

Michel De Bolle

Marketing manager Citibank Belgium

Piet De Grauwe

Marketing manager Cofely Services

Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco

Gert Jacobs

Marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium

Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Ursula Quadpeers

Marketing manager Mazda Motors Belux

CxO EXPERT GROUP

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Els Blaton CIO AXA Belgium

Chris Borremans

General manager European IT Komatsu Europe

Jan Buys

IT Manager Accor Hotels Belgium

Geert Christiaens

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Christiaan De Backer

CIO Tom Tom Group

Prof. dr. Steven De Haes Director Knowledge & Research AMS

Jan Dobbenie CIO Nuon

CxO EXPERT GROUP

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Jürgen Berckmans Supply Chain Director Danone

Robert Boute

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Leuven Gent Management School

Mike Callens Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Erik Chabot

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Oliver Corluy President PICS Belgium

Suzy Costers

Director SC2 Supply Chain Square

Isabelle Dero

Logistiek manager Hubo België

Nik Delmeire

Nationaal voorzitter O.T.M.

Sonja De Wolf Logistiek manager Eternit

CxO EXPERT GROUP

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

www.cxonet.be

Ann Cools

Finance & Administration Director G4S Security Services

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Luc D’Hoine

Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions

Werner De Laet CFO Mobistar

april - may 2011


11

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

© Annabel Boon

human resources

Koenraad D’Helft

Koen Dewettinck Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Leuven Gent Management School

Chief human resources Hansen Transmissions Group

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Denise Laros

Patrick Muylle

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Wim Roef

HR Director Benelux Tech Data

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Michel Vandermeulen HR-directeur IWT

Marc Van Hoecke

Geert Van Hootegem

HR Director KPMG

Hoogleraar KULeuven

sales & marketing

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Joris Vanholme Marketing manager Attentia

Ward Van Rijckeghem

Brand manager Volvo Cars Europe

Steven Vansnick

Sales manager Ricoh Belgium

Paul Vermeylen Commercieel manager Marsh

Sven Veressen

Jan Vroemans

Communicatiemanager Marketing manager Think Media Jaguar Land Rover Belux

© Sven Everaert

ict

Catherine Hellebaut

Jan Heylen

ICT Manager Sanoma Magazines Belgium

Directeur ICT BAM België

Christiaan Peeters

IT Manager Johnson Controls

Joost Rommelaere

IT Manager Tessenderlo Group

Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe

Geert Sinnaeve IT Manager Thomas Cook Belgium

Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent

Kalman Tiboldi CIO TVH Forklift Parts

Freddy Van den Wyngaert CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viane

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

logistics & Manufacturing

Paul Masschelein

Jos Marinus Voorzitter VIB

Procurement Director Asco Industries

Luc Peeters Supply Chain Director ­ Nutricia-Milupa Belgium

Maarten Peeters

Logistiek manager Hansen Transmissions International

Marc Slegers VP Telenet Procurement & Supply Chain

Geert Swinnen

Alex Van Breedam

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Nico Vandaele Prof. dr. KU Leuven

Johan Van Den Broeck

Supply Chain and Purchasing Director Tessenderlo Group

Tom Van Dijck Purchase manager BASF

finance & Legal

Patrick Descamps

Rudi De Winter

CFO EOC Belgium

april - may 2011

CFO Van Laere

Joost Gietelink CFO Randstad Group Belgium & Luxemburg

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Johan Maes CFO Aquafin

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Jean-Luc Van Doninck

Head of Data & Development Fortis Investment Management

Jean Volders CFO Topcom

www.cxonet.be


START: 1 Fall 201

MASTER YOUR CAREER

Register now* for our Part-time Executive Masters and enjoy the early bird rate! * Before May 31

Think Smart, Be Critical, Behave Wisely Part-time Executive MBA (English) Broaden, deepen, re-orientate your horizon! Part-time Executive Master in het Publiek Management (Dutch) Part-time Executive Master in de Personal Financial Planning (Dutch) Part-time Executive Master in het Real Estate Management (Dutch) Part-time Executive Master of Enterprise IT Architecture (English) Part-time Executive Master of IT Governance and Assurance (English)

For more information on MBA and Masters: Scan this QR-code with your smartphone or visit www.antwerpmanagementschool.be/ptmasters

Unfold your management potential Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent

 9 intensieve opleidingsdagen  7 managementcompetenties onder de loep  Focus op praktijk en casestudies  Eigen verbeterproject als rode draad  Kluwer mini-MBA certificaat na afloop www.kluweropleidingen.be/bekunnb

110198 Adv_Kluwer-BEKUNNB.indd 1

16/03/11 15:39


13

general management

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Europese dienstenrichtlijn is onbekend en onbemind

De Europese Unie is één grote binnenlandse

markt

Minister van Staat Herman De Croo is een doorwinterd en door de wol geverfde politicus. Hij is nog een liberaal ‘pur sang’ en van de oude stempel. Maar als een jonge debutant laveert hij behendig in de turbulenties en wegomleggingen van de nieuwe maatschappij. Zijn uitspraken en typisch taalgebruik hebben zelfs een boek opgeleverd waarin de typische De Croo’-taal wordt opgevoerd. De Croo kan improviseren als de beste in beide landstalen en kan terugvallen op een zwaar geladen valies met nationale en internationale ervaring. Altijd goed voor een kwinkslag, de nodige gezonde zelfspot en sterke one-liners. Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van IFMA kwam hij in Hotel Conrad in Brussel voor een uitgelezen en talrijk opgekomen publiek (ruim 700 aanwezigen) zijn nieuwjaarsbrief symbolisch voorlezen in de hem eigen onnavolgbare wijze. Een gesprek met de CxO-redactie kon er nadien nog wel af. Hij stelt vast dat ons land leeft van de rest van de wereld. Onze KMO’s (vanaf 50 en meer werknemers) zijn veelal exportgericht en per definitie zijn ze dan ook internationaal geörienteerd. De hele Europese Unie is vandaag één groot Europees binnenland. De Croo stelt een aantal positieve ontwikkelingen vast: de Post is voortaan geliberaliseerd en komt in een vrije markteconomie terecht, de telefonie deed dat al eerder (er zijn nu vier spelers op de markt) en het openbaar vervoer (NMBS) zal over een viertal jaar ook deze ontwikkeling doormaken. Het zou dus wenselijk zijn dat onze bedrijven (van klein tot groot) de Europese

april - may 2011

Herman De Croo, Minister van Staat: “We zullen wel degelijk moeten evolueren naar andere structuren.”

Dienstenrichtlijn kennen en besef- sen afschaffen zou dat een hele verfen wat de inhoud is. Wat tot van- betering zijn. En zouden onze daag de dag zeker niet het geval is. ­bedrijven ook competitief blijven. We hebben het nog altijd goed Herman De Croo gaat niet akOns niet laten opjagen We mogen ons nationaal niet laten koord met het huidig pessimisme opjagen, aldus De Croo. De koppe- en oprukkende doemdenken. Hij ling van de index moet voor hem stelt vast dat de Belgen 100.000 niet verdwijnen, moet alleen herbe- miljard euro spaargelden hebben, keken worden. De werkloosheid dat veel tweeverdieners na een blijft best voorlopig een federale ma- ‘spaartijd’ een eigen woning en nog terie (de conjuncturele werkloos- een tweede woning of appartement heid) en kan nadien naar de deelsta- hebben, en niets tekort komen. “We leven in een gesofisticeerd land. Op 1 jaar tijd hebben 36% van Herman De Croo: de Vlamingen hun stemgedrag ge“We moeten willen werken, maar ook kunnen werken…” wijzigd. In dit land is alles broos. We zullen wel degelijk moeten evoten verhuizen (de structurele lueren naar andere structuren. Miswerkloosheid). De pensioenleeftijd schien zijn we wel de echte voorloop 65 jaar is prima, maar wie langer pers van het nieuwe Europa.” wil werken moet dat kunnen. De Maar er moeten wel dingen veranCroo stelt ook vast dat 40.000 be- deren. We moeten vooral veel ‘verdrijven geen belastingen betalen. eenvoudigen’. Onze ambtenarij Moeten we daarom de bedrijfsbelas- moet leniger, flexibeler en competitingen verlagen? Dat zou wel beter tiever worden. En wij moeten allezijn. Daardoor zou het bedrijf meer maal stoppen met kankeren en zeuinkomsten genereren, die meteen ren op alles en iedereen. We zullen ons ook beter moeten verkopen. geherinvesteerd kunnen worden. De vennootschapsbelasting geeft We zijn van nature uit geen verkovandaag 25% reële aanslagvoet pers, wel doeners en producenten aan. Wanneer we die aanslagvoet van goederen en diensten van hoge naar 20% zouden kunnen brengen kwaliteit.” Tot zover het Evangelie en alle subsidies en allerlei bonus- volgens Herman De Croo.

Karel De Decker

Executive summary Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van IFMA in Brussel en in aanwezigheid van ruim 700 gasten en genodigden, las Minister van Staat Herman De Croo zijn ‘nieuwjaarsbrief’ voor... Lezen is te veel gezegd want hij schudt het allemaal uit de mouw, al dan niet goed bij stem. Geen pessimisme, wel geloof en hoop in de toekomst...

www.cxonet.be


14

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Bedrijven moeten investeren in managementopleiding

woordelijken bleek dat bijna 9 op de 10 van de ondervraagde werknemers (88,4%) zei gemotiveerd te zijn om een opleiding te volgen in het kader van zijn carrière. Driekwart van de werknemers was zelfs bereid dat in zijn vrije tijd te doen. De strategische aanpak van opleiding en ontwikkeling biedt HRverantwoordelijken in de veelgenoemde ‘War for Talent’ nu meer dan ooit een concurrentieel voordeel. Werknemers vinden de kans op leren belangrijk in de keuze De vraag naar managementopleiding heeft op relatief korte tijd een hoge vlucht genomen. voor hun toekomstige of huidige werkgever. Wie die kans op korte en lange termijn biedt, heeft een extra troef bij de rekrutering en het behoud van medewerkers. Leren is van strategisch belang en moet dus op organisatieniveau worden aangepakt door het C-level en de HR-verantwoordelijken. Wat willen we bereiken? Welke kennis De uitdagingen waar ondernemingen tegen aankijken sinds de wereld hebben we nodig? Hoe geraken we ons dorp is geworden, stellen heel andere eisen aan zowel directie daar? Met de antwoorden hierop als medewerkers van zowel kleine als grote ondernemingen. Door de kan men opleidingsplannen imtoenemende concurrentiedruk zullen bedrijfsleiders moeten toegeven dat mers automatisch afstemmen op hun klassieke werkmethodes niet meer werken en dat de aantredende de algemene beleidsstrategie en generatie jongeren hen dwingt anders te gaan ondernemen. worden de hefbomen om van een onderneming een lerende organiHet doorvoeren van grondige ver- Management School-University of satie te maken als het ware geïnstianderingen in de bedrijfsvoering Liège, Louvain School of Manage- tutionaliseerd. om concurrentieel te blijven vraagt ment (LSM), Solvay Brussels School van bedrijven grote inspanningen of Economics and Management en Projectmatig is het nieuwe waarvoor zij dikwijls een beroep Vlerick Leuven Gent Management denken moeten op buitenstaanders. Het is School. Maar ook Kluwer Oplei- Frans van Rooij verzorgt ruim dus niet verwonderlijk dat de vraag dingen laat professionals hun po- 20 jaar voor Kluwer Opleidingen naar management opleidingen in tentieel ontdekken onder het mot- managementtrainingen bij verons land op relatief korte tijd een to ‘Unfold your potential’, een schillende grote organisaties. Hij hoge vlucht heeft genomen, getuige campagne die tegemoet komt aan begeleidt veranderingsprojecten de expansie op het terrein van in- nood bij werknemers om zich ver- waarbij hij managers coacht. Prostituten waarvan de reputatie dik- der te ontwikkelen. jectmatig begeleidt hij zowel profit wijls al tot ver in het buitenland is als non-profitorganisaties bij het doorgedrongen. Wie zich als ma- Leren is van strategisch belang toepassen van deze vorm van sanager verder wil vervolmaken kan Uit de Kluwer ‘Learning Indicator menwerken bij complexe en kleiaankloppen bij een van de vijf 2010’, een enquête die vorig jaar nere projecten. Bij verschillende ­belangrijkste instellingen die Bel- werd uitgevoerd bij 2.964 bedien- opleidingsinstituten verzorgt hij gië terzake rijk is: de Antwerp den, kader- en directieleden en bij didactische vaardigheidstrainin­Management School (AMS), HEC 1.365 HR- en opleidingsverant- gen en begeleidt hij het opzetten

CEO’S MOETEN BEDRIJFSPOLITIEK

DRINGEND BIJSTELLEN

www.cxonet.be

april - may 2011


15

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

van opleidingen en trainingen voor het bedrijfsleven. Volgens hem beginnen bedrijven te beseffen dat, willen zij overleven, zij zich moeten aanpassen aan de veranderde tijden. Zo studeren volgens hem studenten vandaag meer ‘projectmatig’, wat betekent dat zij in teamverband veel meer gebruik zullen maken van de kwaliteiten van anderen. Een bedrijf heeft er alle belang bij voordeel te halen uit de kwaliteiten van dergelijk teamwork. Als manager moet je jezelf dus constant afvragen op welke manier je met de juiste mensen de resultaten zal weten te behalen die je als bedrijf hebt voorop gesteld? “Kluwer is heel sterk om de behoeften van hun klanten te bepalen, wat het makkelijk maakt als trainer om daarop te kunnen inspelen”, aldus Frans Van Rooij.

Erkenning van bedrijven Kluwer Opleidingen ontwikkelt leeroplossingen voor alle professionals, in alle vakgebieden en op elk ogenblik van hun carrière.Daarnaast ondersteunt het organisaties

AMS Philippe Naert is de Decaan van de Antwerp Management School (AMS) en zijn ambitie is het om eerstdaags met een Master of ­Global Management, het eerste voltijdse opleidingsprogramma in drie continenten voor topgetalenteerde afgestudeerde universitairen, het Antwerpse instituut definitief op de wereldkaart van de managementopleidingen te zetten. Volgens Philippe Naert werden managementopleidingen bij top Business Schools in het verleden beschouwd als een ‘beloning’ voor ‘verdienstelijke’ managers. Vandaag beschouwt men managementopleidingen als een ‘bedrijfsinvestering’ en hoopt men dat ook het bedrijf beter zal worden van de opgedane kennis. Managers volgen nu een opleiding als een project dat een antwoord moet bieden op een probleem dat zich binnen de bedrijfsmuren stelt. Opleidingen op maat worden dus een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering.

Johan De Meyer, Directeur Kluwer Opleidingen:

“Met de campagne ‘Unfold your potential’ willen we een antwoord bieden op de wens van professionals om zelf hun leerontwikkeling te sturen. met leeradvies en op maat uitgewerkte trainingen afgestemd op de strategie en de doelstellingen van de organisatie. Kluwer Opleidingen werd in 2010 bekroond als ‘Best Learning & Development Company 2010’ (HR Excellence Award). Uit onderzoek mocht blijken dat 97% van haar klanten tevreden tot zeer tevreden zijn over de kwaliteit van haar opleidingen. Dat leverde haar voor de zesde maal de Q-For erkenning voor klantentevredenheid op.

april - may 2011

Dat betekent ook dat de aanbieder van dergelijke opleidingen zeer nauwe contacten moet onderhouden met het bedrijf ‘in moeilijkheden’ en dat de inhoud van de opleiding dikwijls in co-creatie wordt vastgelegd. Het is trouwens niet ongewoon dat men ganser teams gaat opleiden in functie van welbepaalde projecten, waardoor het bedrijf haar ROI meteen kan bepalen. Daardoor moet de aanbieder van dat soort opleidingen evenwel een beroep doen op eventueel speciaal

general management

gevormde docenten die zich bv. snel kunnen inwerken in een bedrijf en in een sector. Dit soort docenten doet in feite zowel aan consultancy als aan opleiding.

CSR is té belangrijk AMS is een van de vijf grote Business Schools die dit land rijk is. Haar portfolio omvat zeer uiteenlopende programma’s die zich bv. verdiepen in specialisaties zoals CRM of financial derivatives of die zich toeleggen op verbreding van materies bv. technische specialisaties, en zich aanpassen aan het niveau van de ervaring, junior/senior, van haar doelgroep. Daar waar grote Business Schools soms te weinig aandacht schenken aan de persoonlijke ontwikkeling van managers, wil AMS zich tevens toeleggen op het vergroten van de zelfkennis opdat cursisten in de toekomst beter zouden samenwerken met anderen. Daarnaast wil AMS haar cursisten een ‘global perspective’ meegeven. Philippe Naert: “Wij leven in een erg interdependente maatschappij. Kijk naar de bankencrisis waar één klein immobiliënkantoor in de USA er in slaagt om de wereld in een gigantische financiële crisis te storten. De vraag die zich stelt is of wij wel gewapend zijn om in zulke wereld te functioneren?” Tenslotte wil AMS managers meer bewust maken van het belang van CSR bij het ondernemen. Dat betekent niet langer uitsluitend vasthouden aan shareholder value maar zoeken naar een meer evenwichtig stakeholder programma en streven naar duurzame oplossingen in het ­belang van mens en milieu.

Erwin De Weerdt

Executive summary Het doorvoeren van grondige veranderingen in de bedrijfsvoering om concurrentieel te blijven vraagt van bedrijven grote inspanningen waarvoor zij dikwijls een beroep moeten op buitenstaanders. Het is dus niet verwonderlijk dat de vraag naar management opleidingen in ons land op relatief korte tijd een hoge vlucht heeft genomen, getuige de expansie op het terrein van instituten waarvan de reputatie dikwijls al tot ver in het buitenland is doorgedrongen.

www.cxonet.be


16

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Entreprenariat wallon

salles de marché aux Des

Le Turret (c’est à dire le téléphone pour salles de marché) d’IP Trade, peut gérer jusqu’à 24 conversations simultanées. Il est synchronisé avec Outlook.

Jean-Luc Manise: Specialised in-depth articles in the ICT field, Jean-Luc now works as an expert and editorial consultant on technologies. He also writes ‘white papers’ and articles on the latest ICT sector trends.

Executive summary

“Beaucoup de fonctionnalités développées pour répondre aux besoins des traders sont également utiles dans d’autres contextes. Après tout, même s’il ne faut pas le dire aux traders, une salle de marché n’est rien d’autre qu’un gros call center. La différence est que les lignes restent ouvertes en permanence. On ne met personne en attente, puisque l’on veut effectuer la transaction”, explique Benoît Dewonck, co-fondateur d’IP ­Trade en 2005 avec 3 autres ex ingénieurs de Cisco: Jean-Michel Lamotte, ­Didier Mattivi et Jef Geys. Ne pouvant répondre à différentes demandes de solutions de téléphonie pour salles de marchés, ils décident de donner le jour à une société spécialisée en téléphonie sur IP pour ce type d’infrastructure. Le financement – € 2,5 millions – viendra de Meusinvest et de Business Angels. Le prototype sera ­présenté en 2006 au salon newyorkais SIA. Aujourd’hui, IP trade dessert quelque 2.000 traders de par le monde, ce qui représente environ 1% de pénétration du marché ­mondial.

Si la majorité des transactions financières se réalisent aujoud’hui par voie électronique, les traders font encore appel au téléphone pour 5% des opérations réalisées en salles de marché. Par ailleurs, les contacts téléphoniques restent indispensables pour les très grosses opérations boursières et Synchronisation Outlook pour les produits complexes comme La solution d’IP Trade est, comme les dérivés sur titre. son nom l’indique, basée sur une

www.cxonet.be

call centers

La crise financière de 2008 a touché de plein fouet le secteur du trading boursier. L’onde de choc a atteint IP Trade, une PME liégeoise spécialisée dans la téléphonie sur IP pour salles de marché. Afin de rebondir, la start-up décline son offre sur des segments parallèles.

architecture IP. Elle a été conçue pour être indépendante et transparente à tout central (Cisco bien sûr, mais aussi Alcatel ou Avaya) et est dotée de fonctionnalités propres à l’activité de trading. C’est ainsi que le serveur IP offre une intégration poussée avec les applications métiers qu’on retrouve sur la place (Bloomberg, Reuters) et des fonctions de cryptage avancées. Son ­téléphone à écran tactile de 15 pouces est doublé d’une synchro­ni­ sation avec Outlook. Son serveur intègre une reconnaissance vocale et un système de transformation des communications ‘voix’ en ­fichiers ‘traitement de texte’. La gamme de la PME cible les petites salles de marché, de quinze ou vingt traders. Explication: la technologie Voix sur IP est plus facile à mettre en place dans les réseaux de salles de marché décentralisés. Dans les grandes banques, la téléphonie est souvent basée sur des routeurs analogiques qu’il est plus difficile et coûteux à remplacer intégralement.

Clients prestigieux La première commande viendra du centre de disaster recovery d’eBRC, une filiale des P&T luxembourgeoises. 2007 sera l’année du dé-

marrage, avec une vingtaine de nouveaux clients et un chiffre d’affaires de près de € 800.000. Il passera à € 1,87 million en 2008. Malgré sa jeunesse, la société peut afficher des références comme Petercam, Banque Rothschild Grand Duché et Londres ou encore le ­Crédit agricole.

Elargissement de l’offre La croissance d’IP Trade sera stoppée par la crise financière. En 2008, le gel des budgets d’investissement des grandes banques sera brutal. Cela va conduire la société, qui occupe 27 personnes et a récemment ouvert un bureau à Hong Kong, à élargir son offre auprès des call centers, des centres de dispatching et du marché des réceptionnistes. Un virage qui commence à porter ses fruits: le centre de gestion des problèmes de l’énergéticien écossais Scottish Power fait ainsi appel aux terminaux IP Trade. La PME liégeoise est encore en négociation avec un poids lourd du secteur bancaire américain pour équiper des guichets de réceptionnistes. Cette nouvelle activité, qui représente de 10 à 20% du chiffre d’affaires de la société (de l’ordre de € 3 millions), devrait monter à 50% d’ici 2013.

april - may 2011


www.pwc.be

Embracing risk for growth Let us help you move forward www.pwc.be

When you work with us, you draw on our global network of specialists in risk, regulation, people, operations and technology, each sharing one common goal: help you create a risk-resilient business culture. That way you can focus on growth in a turbulent world.


18

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Raad der Wijzen te gast in toprestaurant De Pastorale

Over

innovatie

en

gastronomie

kunst

Innovatie was dominant aanwezig tijdens de voorbije bijeenkomst van de Raad der Wijzen. Het twee sterren restaurant De Pastorale vormde het decor van een rondetafel over innovatie. Het restaurant beschikt over een hypermoderne keuken. Het debat vond plaats met op de achtergrond een kunstwerk van de Belg Arne Quinze. En de leden van de Raad der Wijzen bogen zich over de manier waarop een onderneming van innovatie doordrongen kan geraken.

Stijn Dom

ViCre, dat zich bezighoudt met enterprise innovation, fungeerde als katalysator van deze samenkomst. Het bedrijf draagt innovatie hoog in het vaandel. “Innovatie is geen magisch woord”, aldus Eddy Helsen, zaakvoerder van ViCre. “Het is iets heel pragmatisch en het hangt volledig af van de CEO of het daadwerkelijk ingebed geraakt in de bedrijfscultuur.” Eddy Helsen: “Als ik aan een algemeen directeur vraag in het kader van innovatie voor welke termijn hij verantwoordelijk is, zegt hij meestal voor de lange termijn. Wij draaien dat om en we zeggen dat hij verantwoordelijk is voor veranderingen op heel korte termijn. De CEO wordt ‘garbage manager’, een verantwoordelijkheid met gevolgen op heel korte termijn die de medewerkers toelaat om onmiddellijk te stoppen met activiteiten die geen waarde toevoegen. Tegelijkertijd geeft hij/zij rugdekking aan het personeel zodat zij zich durven toeleggen op vernieuwing. Als medewerkers ruimte krijgen, leidt dat tot innovatie.” Het is zaak om de sterke medewerkers de ruimte te gunnen waardoor ze zichzelf naar een hoger niveau kunnen tillen.

www.cxonet.be

Als de CEO een duidelijke visie heeft, wordt die doorgegeven aan en gedragen door het management. Dat proces neemt de nodige tijd in beslag. Elk individu moet kunnen aantonen dat hij/zij waarde toevoegt. Medewerkers leren zo meedenken met het bedrijf zodat er een gestroomlijnd geheel ontstaat met minder weerstand. Culinair intermezzo: Als voorgerecht serveren we de Noordzeekrab, samen met selder en knolselder, vinaigrette op basis van hazelnootboter en plakjes waterkastanje.

Persoonlijkheden en holle vaten Marc Lambotte, VP & GM Benelux & Nordics bij Unisys: De tafel was heel stil na uw betoog. Hoe interpreteren jullie die stilte zelf? Waar komt die vandaan? Helsen: “Dat is niet abnormaal. We pushen in het begin heel erg. Je moet confronteren om iets te bereiken. Na het pushen komt de andere richting: met elkaar leren praten. En nadien worden de betrokkenen individueel begeleid. Het is een soort bewustwording die tijdens de gesprekken naar voren komt. De bedoeling van de in-

Eddy Helsen, zaakvoerder van ViCre.

dividuele sessies is dat je in een spiegelkamer terechtkomt.” Door zo’n aanpak komen sterke persoonlijkheden naar voren, maar ook holle vaten. Iedereen wordt ontmaskerd. ViCre fungeert als hofnar en zolang de koning zich een hofnar gunt, kent hij de waarheid. Het management moet z’n ware gelaat tonen en zo kom je vanzelf te weten welk vlees je in de kuip hebt. Er komt orde, rust en structuur en de neuzen wijzen in dezelfde richting. Volgens Hans Wilmots, CEO van BDO worden er heel confronterende stellingen geponeerd. Zouden die niet beter wat afgezwakt worden zodat de betrokkenen niet tegen de borst worden gestoten? Eddy Helsen: “Dat is een terechte vraag want het is een angst die iedereen heeft. Ik ga nooit onder de gordel en wijs enkel op de realiteit. Als er verlies wordt gemaakt of de juiste processen niet worden toegepast of als het innovatiebudget niets oplevert, dan is er een probleem.”

april - may 2011


19

general management

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

➌ ➊

❶ Dirk Fransaer, afgevaardigd bestuurder van VITO. ➋ Eddy Bonne, managing director van Collection Care Belgium. ➌ Het gezelschap met op de achtergrond het kunstwerk van Arne Quinze. ➍ De leden van de raad der wijzen mochten een kijkje nemen in de keuken van De Pastorale. ➎ Hans Wilmots, CEO van BDO. ➏ Marc Lambotte, VP & GM Benelux & Nordics van Unisys. ➐ Emmanuel Mottrie, gedelegeerd bestuurder van Altran.

ViCre slaapt als het ware bij de CEO en zit de hele tijd bij hem op de schoot. “Wij zijn niet elke dag bij de klant, maar werken ‘druppelsgewijs’. In het begin werken we heel intensief en dan verdwijnen we even van het toneel. We reiken modellen aan, maar de klant moet uiteraard voor de kennis zorgen. Na verloop van tijd zijn we minder aanwezig, maar als er nieuwe mensen worden aangeworven zorgen we wel voor de alignering.”

Loslaten en afstand nemen Binnen een grote organisatie heb je heel dikwijls afhankelijkheid van andere bestuurders en die hebben soms totaal andere doelstellingen. Wat is uw ervaring daarmee? Helsen: “We geven pragmatische antwoorden en we gaan na waar

april - may 2011

in het bedrijf we iets kunnen realiseren en zo proberen we onze aanpak uit te breiden en almaar meer medewerkers te bereiken. En op die manier krijg je het fenomeen van de uitdijende olievlek. In een bedrijf zijn er altijd personen met een ‘early adaptor’ mentaliteit.”

na te denken over onze doelstellingen en hoe we die kunnen bereiken. Telkens werden we wakker te geschud als we niet creatief bezig waren.”

Marc Lambotte: Ik heb een aantal niet al te positieve ervaringen met het samenwerken met derde partijen. Maar ik heb wel een heel positieve ervaring met een klein bedrijfje dat mijzelf en ons bedrijf geholpen heeft om creatief te denken. Ze zijn begonnen met een paar uur met mij te praten. Dan zijn we over een periode van zes maanden een paar keer gedurende twee dagen met onze medewerkers samengekomen. Zo waren we in staat om

Helsen: “We proberen onze klanten in een toestand te brengen zodat ze hun werk loslaten en afstand kunnen nemen. Je kan het vergelijken met een kerkbezoek. Je komt binnen en je doet een soort van schuldbelijdenis en je vraagt je af: Waar ben ik mee bezig? Als je je aandeel in het slechte maar ook in het goede kan ontdekken, ontstaat er respect, vertrouwen en tegelijkertijd ruimte voor innovatie. En dat werkt!”

Culinair intermezzo: Croupouc met oester en de heek met bloemkool, oesters en zeesla

www.cxonet.be


20

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

IT Governance te veel een discussie van en door IT’ers

De Knowing-Doing Gap van

Prof. dr. Steven De Haes is Associate Professor Information Systems Management aan de Antwerp Management School en gastdocent aan de Universiteit Antwerpen.

IT Governance

IT governance, of goed beheer van ICT, is een belangrijk thema geworden in zowel de academische wereld als het bedrijfsleven. Zo’n tien jaar geleden werd het concept gedefinieerd als: ‘IT governance is the organizational capacity exercised by the Board, executive management and IT management to control the formulation and implementation of IT strategy and in this way ensure the fusion of business and IT’ (Van Grembergen, 2002). Context

Ondertussen hebben heel wat bedrijven en overheidsProf. dr. Wim instellingen in die geest IT governance projecten opgeVan Grembergen is zet (Van Grembergen en De Haes, 2009). En toch blijft Gewoon Hoogleraar Information Sytems het fenomeen van de ‘IT Black Hole’ of de ‘IT productiManagement vity paradox’ (Strassman, 1990; Brynjolfsson, 1993) in aan Universiteit Antwerpen en de veel organisaties de gemoederen bezighouden. Na vele Antwerp Management School. jaren van IT governance en alignment inspanningen blijft de business zich vragen stellen bij de hoge kosten Executive van ICT en de bedrijfswaarde die er al dan niet uit summary wordt gerealiseerd. Die kritische houding werd zeker versterkt door de financieel-economische crisis vanaf Hoe komt het toch dat we – ondanks 2008: iedereen moest besparen en dus zeker ook de het toegenomen ICT-afdeling. bewustzijn van het belang van IT governance en Te veel nadruk op de IT van IT Governance business/IT align- IT governance is het voorbije decennium te veel een ment – het laatste discussie geweest binnen ICT, voor en door IT’ers. Er decennium zo zijn tal van opleidingen en conferenties geweest rond weinig vooruitgang hebben geboekt op IT governance, met alleen CIO’s en ICT-managers als dit gebied? In de participanten. En tal van rapporten werden geschreven literatuur noemt over het belang van IT governance, maar ook die wermen dit fenomeen de ‘knowing-doing den enkel gelezen door CIO’s en ICT-managers. De pagap’: we zijn ons radox zit eigenlijk al een beetje in het woord. Zolang we bewust van het pro- praten over IT governance, waarin het woord IT heel bleem, maar hebben centraal staat, zal de perceptie blijven bestaan dat IT grote moeite om het op te lossen. governance in de eerste plaats een verantwoordelijk(Pfeffer and Sutton, heid is van ICT (Van Grembergen en De Haes, 2010). 2000). In dit artikel Uiteraard is een belangrijk punt in dit debat dat waarstellen de auteurs decreatie, de ultieme doelstelling van IT governance, dat één van de oorzaken ligt in het feit niet komt uit de zuivere technologie, maar wel uit de dat IT governance te veranderingen in de organisatie die door de technoloveel een discussie gie mogelijk zijn. Als zodanig kan de eindverantwooris geweest van en voor ICT’ers. delijkheid voor waardecreatie, en dus voor IT governance, alleen maar liggen bij de organisatie zelf, en niet

www.cxonet.be

bij ICT (Van Grembergen and De Haes, 2009; Thorp, 2003, Weill and Ross, 2009). Er is een sterke stroming aan de gang die tracht om deze mindset te veranderen. Belangrijk hierbij is dat in de gebruikte terminologie het woord ‘IT’ minder en minder centraal wordt geplaatst. Zo schreven de auteurs van dit artikel schreven in 2009 een nieuw managementboek onder de titel ‘Enterprise Governance of IT: Achieving Strategic Alignment en Value’. Dit boek benadrukt dat enterprise governance of IT integraal deel uitmaakt van enterprise governance en primair een verantwoordelijkheid is van de raad van bestuur en directie.

“De ultieme doelstelling van IT governance komt niet uit de zuivere technologie, maar wel uit de veranderingen in de organisatie die door de technologie mogelijk zijn.” Conclusie Het gedachtegoed van IT governance staat al meerdere jaren hoog op de agenda van veel organisaties en toch blijft de business in vele organisaties zich vragen stellen bij de hoge kosten van ICT en de bedrijfswaarde die er al dan niet uit wordt gerealiseerd. Eén van de oorzaken van dit probleem is dat IT governance teveel een discussie van en door ICT’ers is geweest. Er is een sterke stroming aan de gang, die tracht om deze mindset te veranderen en in die context wordt meer en meer gepraat over enterprise governance of IT, met een primaire verantwoordelijkheid voor de business. De economische crisis heeft zeker als katalysator gewerkt om het thema nog scherper te stellen. In dat opzicht bevinden we ons nu in een uniek momentum om een belangrijke stap vooruit te zetten, en echt te evolueren van IT ­Governance naar Enterprise Governance of IT.

april - may 2011


21

general management

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Advertorial

Geef als bedrijfsleider zuurstof aan je organisatie! U geeft uw medewerkers de ruimte en de vrijheid om begane paden te verlaten en creatief bezig te zijn. Zo geeft u zuurstof aan uw organisatie die uw organisatie kan doen scoren en topprestaties mogelijk maakt. Hart en ziel

Het glas

Innovatie is meer dan een werkwoord. Het vraagt moed, discipline en een belangrijke inspanning. Innovatie begint bij een bezielde bedrijfsleider die zijn teams weet te inspireren en te motiveren met een duidelijke visie en focus. Volgende stap naar innovatie is het creëren van een cultuur met ruimte, met vrijheid die elke medewerker mag vullen met creativiteit, durf en soms ook wel risico. Innoveren is nadenken over wat we jaar en dag doen anders of beter kan; hoe waardecreatie naar de klant kan verhoogd worden; hoe het huidige businessmodel nog steeds het juiste is of aan durvende vernieuwing toe is; hoe de interne werking van een organisatie of de uitbestedingsmogelijkheden kunnen geoptimaliseerd worden,... Innovatie zit in alles. Innovatie is het hart en de ziel van een organisatie. Zonder innovatie zal er geen bloed doorheen de organisatie stromen, geen leven, geen drive; zonder ziel is er geen betrokkenheid, geen passie, geen vuur. Eric Schuurman, Sales Director / KAM Foot

Om ruimte te creëren in hoofden en agenda’s gebruikt ViCre het beeld van een glas. Het glas geeft aan, aan welke activiteiten je tijd besteedt of wil besteden. Een gevuld glas stelt 100% van de activiteiten voor of 100% van de tijd. Belangrijk is om het glas zo effectief en efficiënt als mogelijk te vullen. Er zijn twee belangrijke stappen die je hiervoor dient te nemen: het glas leegmaken en het glas vullen. De wet van Pareto stelt dat je met 20% van je activiteiten 80% resultaat behaalt. Dus die 20% dien je zeker en vast te behouden of zelfs uit te breiden. Over de andere 80% dien je heel goed na te denken, ‘dien ik deze activiteiten te behouden of kan ik ze anders, beter doen?’ Aan de hand van een aantal eenvoudige vragen lukt het om je glas leeg te maken en opnieuw te vullen: • www: wat werkt wel? • Welke activiteiten kan ik meer doen? • Welke activiteiten kan ik beter doen? • Wat kan ik anders doen? • Welke activiteiten standaardiseren zodat er ruimte voor anders en beter ontstaat? In deze laatste stappen zit de ruimte, het geheim van innovatie. Er schuilt een immense kracht in het feit dat een medewerker niet meer moet schermen met een ‘ik heb het te druk’, echter de vrijheid heeft om te bluffen met een ‘ik heb ruimte’. Innoveren is een gedeelde verantwoordelijkheid, in eerste fase is het de bedrijfsleider, de raad van bestuur, de leidinggevende die ruimte geeft. Vervolgens is het aan de medewerker de ruimte te vullen, deze te verdienen en vervolgens bijkomend te vragen. Een groei naar een duurzaam evenwicht van geven en nemen. Innoveren vraagt durf en moed en is enkel mogelijk indien je als medewerker de ruimte en vrijheid krijgt (en nadien vraagt) om na te denken, om fouten te maken. Een bedrijfsleider die dit mogelijk maakt, geeft zuurstof aan zijn organisatie en zal al gauw beseffen dat hij een belangrijke sleutel in handen heeft om zijn bedrijf te laten scoren.

Locker Europe “Het Vicre model inspireert en geeft praktische instrumenten om ruimte in de hoofden en agenda’s van het team te creëren.”

ViCre helpt bedrijven bij het sneller laten stromen van het bloed, bij het overslaan van de vonk, keer op keer. Eric Schuurman, Sales Director / KAM van Foot Locker Europe, onderdeel van de ADIDAS GROUP formuleerde het als volgt: “Het Vicre model inspireert en geeft praktische instrumenten om ruimte in de hoofden en agenda’s van het team te creëren.”

Aarzel niet ons te contacteren griet.baelden@vicre.eu Frame 21 Business Center Diamantstraat 8 b 101 – 2200 Herentals – Belgium www.vicre.eu - 014 75 25 75

april - may 2011

www.cxonet.be


22

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Building competitive advantage and a better society through values-driven leadership

The New

Eric de Vries, partner at www. Change-Coaching.eu

Leadership

Paradigm In his new book and accompanying Web site1, Richard Barrett, Author and Founder of the ­Barrett Values Centre2 weaves together a new philosphy of leadership that addesses the major issues we face in the 21st century.

According to Barrett, we need a global

Leadership Paradigm Learning System:

paradigm from a world focused on self-

• The New Leadership Paradigm Web

mon good. He states, “The time has

• The New Leadership Paradigm book.

Module 3: Leading an Organisation

come for our leaders to stop focusing on

• A downloadable Journal and Work-

Leading an organisation is infinitely

being the best in the world, and start fo-

book for each of the four learning

more complex than leading a team.

cusing on being the best for the world.”

modules.

You need to surround yourself with a

interest to a world focused on the com-

site.

The crisis we face is a crisis of leadership.

www.cxonet.be

individually and collectively.

leadership and create an environment

We will only move forward if we can

Module 1: Leading Self

of trust. You need to be able to create

build a values-driven framework of pol-

Find personal fulfilment by uncover-

the conditions that allow you, your

icies that support the common good.

ing and exploring your authentic self,

leadership team, and all your employ-

Business needs to set an example of

thereby fulfilling your full potential.

ees to find fulfilment, and also meet all

identifying, developing, and promot-

This requires an intimate understand-

your stakeholder’s needs.

ing leaders who display positive self-in-

ing of who you are, how you operate,

terest with regard to the organisation,

what is important to you, and most im-

Module 4: Leading in Society

but do so within a framework that sup-

portantly, what you need to do to find

This module goes beyond the first three

ports our global society.

fulfilment in your life. It develops your

modules by helping you to develop a

capacity to manage your internal sta-

deep understanding of community and

The New Leadership Paradigm Learning System

bility and external equilibrium.

societal motivations, and what you as a

With his new leadership paradigm

Module 2: Leading Others (Team)

learning system Richard Barrett pro-

How can you create the conditions for a

vides an opportunity for everyone who

group of people to become a high

For more information:

wants to grow and develop his/her

­performing team. Ultimately, it‘s all

1

leadership skills.

about excellence, performance, getting

www.richardbarrett.net

There are three components to the New

results and being the best you can be

2

leader need to know and understand to be effective in leading your community.

www.newleadershipparadigm.com www.valuescentre.com

april - may 2011


CxO Expert Group Human Rescources

Georges Anthoon

HR Manager AXA Belgium

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Astrid De Lathauwer HRD Belgacom

Koen Descheemaeker HR Manager Gosselin Group

Koen Dewettinck

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Leuven Gent Management School

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

human resources pagina 24

Koenraad D’Helft

Chief human resources Hansen Transmissions Group

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Denise Laros

Patrick Muylle

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Wim Roef

HR Director Benelux Tech Data

Tech Data is vooral op zoek naar sales & marketing profielen Thema-artikel pagina 27 De toekomst van bedrijven verzekerd “Verzekeraars zoeken nieuwe oplossingen in human resources.”

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Michel Vandermeulen HR-directeur IWT

Marc Van Hoecke HR Director KPMG

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

pagina 28

Bi-Monthly Headlines

Tech Data is vooral op zoek naar sales & marketing profielen

Wij doen er alles aan om onze medewerkers goed te verzorgen Op het gebied van rekrutering & selectie werkt Tech Data via twee kanalen die voor bijna 100% voldoen om de behoeften in te vullen. Ten eerste worden de vacatures intern online aangekondigd en ten tweede werkt Tech Data met een ‘refer a friend’ programma. “Het is zaak om uw medewerkers zo goed als mogelijk aan ons bedrijf te binden”, Wim Roef, HR Manager bij Tech Data. “En dat doen we zowel via retention als via recognition programma’s.” lees verder op pagina 24


24

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Wim Roef, HR Manager bij Tech Data: “Via ons ‘refer a friend’ programma slagen we erin om heel wat nieuwe mensen te vinden.”

Wat is jullie beleid in grote lijnen op het gebied van rekrutering en selectie? “Elke vacature die we hebben, maken we eerst intern bekend. We voeren een beleid waarmee we onze medewerkers als eerste de kans willen geven om te solliciteren. Daarnaast publiceren we de vacature op al onze websites in de Benelux. Die twee kanalen voldoen in 98% van de gevallen en op die manier kunnen we via die twee kanalen bijna al onze behoeften invullen. Voor andere wervingskanalen moeten we dus een heel laag budget uittrekken. We hebben een intern ‘refer a friend’ programma en dat bepaalt mee het succes van onze aanpak. Iemand krijgt een bruto-vergoeding als hij/ zij iemand aanbrengt die minstens zes maanden in dienst blijft. Na die zes maanden spreken we van een succesvolle aanwerving.”

dat via onze website en het ‘refer a friend’ programma te doen. Het zijn dus dikwijls medewerkers die externe mensen aanbrengen.”

g­ eneratie boeit en bezighoudt. Het doet ons ook nadenken wat we als bedrijf van de nieuwe generaties kunnen leren.”

Leren van nieuwe generatie

Jobs posten op LinkedIn

Welke profielen zoeken jullie vooral? “Vooral sales & marketing experts. Qua scholing gaan we voor minimum master en we werven een mix aan van pas afgestudeerden en ervaren mensen. Onze business is de distributie van hard- en software en we zijn een sales driven organisatie. Daarom hebben we vooral nood aan sales & marketing medewerkers. Op dit ogenblik hebben wij de luxe om voldoende mensen te vinden, maar we proberen toch ook een dertigtal mensen per jaar de kans te geven om een schoolstage bij ons te doen. Dat zijn hogeschoolstudenten die bij ons een praktijkgerichte stage doen en dat is voor ons een goeie basis om te rekruteren. Je leert elkaar gedurende de stage goed kennen en je kan nagaan of de personen in kwestie binnen de bedrijfscultuur passen. Op die manier kunnen we gericht aanwerven. We gaan ook voor mensen die maximaal binnen een straal van 25 à 30 km van het bedrijf wonen. Dat is één van onze sterke troeven.”

Als jullie andere kanalen gebruiken, welke zijn dat dan? “We doen dan een beroep op headhunting kantoren of social media. Headhunters gebruiken we voor management profielen. Dat doen we enkel als we merken dat de andere kanalen onvoldoende of niet snel genoeg werken. Wij gebruiken ook LinkedIn. Gezien onze business sterk gericht is op ‘relationship’, kennen wij en onze medewerkers heel veel mensen die in onze business activiteit werkzaam zijn. We benaderen die niet actief, maar het is een relatief kleine wereld waar mensen voortdurend op zoek zijn naar opportuniteiten.”

Zijn er ook nadelen verbonden aan het veelvuldig werken met stagiairs? “Ik vind persoonlijk van niet. Je houdt daarmee de vinger aan de pols en je houdt voeling met de nieuwe generatie. Change is een belangrijk element in onze business. De gemiddelde levenscyclus van een product is zes maanden. Is er dan weinig instroom van Dat betekent dat de genen van ons bedrijf voor een groot stuk gebanieuwe mensen? “Die instroom mag je toch op 80% seerd zijn op change. Je moet dus te rekenen. Maar we slagen erin om weten komen wat de nieuwste

www.cxonet.be

Hebben jullie een dedicated pagina op LinkedIn? “Nee, die hebben we niet. Onze medewerkers zijn wel erg actief op LinkedIn. We laten toe dat onze medewerkers in alle objectiviteit een job posten. Zo kan een manager van een divisie een vacature op zijn profiel plaatsen. Het gebruik van sociale media is voor ons eigenlijk te pril. We hebben een onderzoek laten uitvoeren en vandaag zijn er nog te veel open vragen om dat op een gestructureerde manier aan te pakken. Maar – zoals bij elke nieuwe trend – zal op een bepaald moment de tijd gekomen zijn om de stap toch te zetten. Ikzelf heb geen LinkedIn profiel en dat heeft een speciale reden. Ik word vanuit m’n job door te veel mensen gevraagd om te connecteren, maar ik vind het te tijdrovend om daarin gebalanceerde keuzes te

april - may 2011


25

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

anderhalf jaar met een verlaagde mobiliteit. Het is dus zaak om uw medewerkers zo goed als mogelijk aan ons bedrijf te binden. En dat doen we zowel via retention als via recognition programma’s. Wij doen er alles aan om onze medewerkers goed te ‘verzorgen’. Eén aspect is dat je hen inzet op projecten die hun eigen ontwikkeling ten Zijn jullie actief op de klassieke goede komen.” kanalen zoals jobsites? “Bijna nooit. Enkel als het nodig is, Hebben jullie een strategisch plan voor de selectie van medewerkers? maar dat is zelden het geval.” “Waar het vandaag op aankomt, is snelheid. De doorlooptijd tussen Hoeveel aanwervingen plannen de aankondiging en het aanwerven jullie dit jaar? “Op dit ogenblik staan er zo’n 25 va- houden we zo laag mogelijk. De eerste screening gebeurt op basis catures open binnen de Benelux.” maken. Ik ben verantwoordelijk voor de Benelux en op dit ogenblik stellen wij zo’n 1.000 mensen tewerk. Daarvan ken ik er de helft bij naam en gezicht, maar ik merk dat er veel mensen zijn die mij kennen en niet omgekeerd. Op den duur wordt het bijna een job op zich om dat aspect kwalitatief te beheren.”

Wim Roef:

“De snelheid waarmee je een aanwervingstraject afhandelt, is bepalend voor het succes. Er zijn veel kapers op de kust voor hoge profielen.” Weer verhoogde mobiliteit Uit de markt komen er weer echo’s dat het moeilijker wordt om de juiste mensen te vinden. Is dat ook uw ervaring? “Ik merk twee effecten. In mijn opinie is de ‘war for talent’ nooit gestopt. Als een bedrijf bij een crisis medewerkers moet laten gaan en keuzes moet maken, wordt er in eerste instantie afscheid genomen van de niet high-performers. Performance bestaat voor mij uit twee assen: de resultaten en het gedrag. De low en medium performers komen dus eerst terug op de arbeidsmarkt. Als bedrijf ga je altijd op zoek naar high performers en dat is niet gelieerd aan economische omstandigheden. We kennen wel weer een verhoogde mobiliteit. We voelen die sinds het laatste kwartaal van 2010. Daarvoor was er een periode van

april - may 2011

van harde eisen. Daarna komt die persoon voor een eerste gesprek dat door hr wordt gevoerd. Als dat resultaat positief is, moet je de kandidaat binnen de week aan de manager kunnen voorstellen. Tussen het eerste en het tweede gesprek nemen we standaard een online as-

human resources

sesment af. Op basis van de verkregen informatie gaat de business owner nog meer gerichte vragen stellen. Als dat allemaal positief is, doen wij binnen de week een concreet voorstel aan de kandidaat. De snelheid waarmee je zo’n traject afhandelt, is bepalend voor het succes. Er zijn veel kapers op de kust voor hoge profielen. Hoe sneller je het intern kan afwerken, hoe succesvoller je bent op het gebied van rekrutering.” Voor veel bedrijven is het moeilijk om de juiste sales medewerkers te vinden. Is dat ook uw ervaring? “Dat zijn inderdaad de moeilijkste profielen. Tot op vandaag is het bij ons niet problematisch. Dat heeft ook te maken met onze inplanting. Onze front office is in Ternat gevestigd. Als dat in Brussel zou zijn, hadden we het moeilijker om de juiste mensen te vinden. Er is een groep van mensen die meer en meer een gerichte keuze begint te maken op het criterium woonwerkverkeer. Als je ’s ochtends naar het centrum van Brussel moet reizen en ’s avonds uit het centrum moet vertrekken, ben je een hele tijd onderweg. Dat is voor veel mensen een obstakel.”

Executive summary Tech Data beschikt voor rekrutering en selectie over een retention en een recognition programma’s. Wim Roef, HR manager van Tech Data licht toe: “We kennen weer een verhoogde mobiliteit. We voelen die sinds het laatste kwartaal van 2010. Daarvoor was er een periode van anderhalf jaar met een verlaagde mobiliteit. Het is dus zaak om medewerkers zo goed als mogelijk aan ons bedrijf te binden. Wij doen er alles aan om onze medewerkers goed te ‘verzorgen’. Eén aspect is dat je hen inzet op projecten die hun eigen ontwikkeling ten goede komen.”

www.cxonet.be


Un bon assureur fait partie intégrante de votre entreprise Ethias, l’assurance d’une protection optimale et du meilleur service pour votre entreprise. Et si quelque chose devait arriver, vous pouvez compter sur un assureur efficace et passionné par son métier. Chez Ethias, nous sommes toujours prêts à vous offrir un service personnalisé et rapide. C’est la raison pour laquelle les meilleurs courtiers nous recommandent comme partenaire idéal pour votre entreprise. Ethias SA, rue des Croisiers 24, 4000 Liège. RPM Liège TVA BE 0404.484.654

Plus d’infos www.ethias.be

04 220 31 31


27

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

human resources

Verzekeraars zoeken nieuwe oplossingen in Human Resources

De toekomst verzekerd

van bedrijven

De hospitalisatieverzekering, de groepsverzekering en natuurlijk de arbeidsongevallenverzekering: het zijn klassiekers in de brochures die de verzekeraars in ons land aanbieden wanneer bedrijven komen aankloppen voor hun verplichte of optionele verzekeringen. Maar de situatie voor de verzekeraars is er niet makkelijker op geworden. Pakketten op maat van de klant moeten een oplossing bieden… 1971 was een belangrijk jaar voor het verzekeringswezen. De overheid legde toen bij wet een verplichting van de verzekering op arbeidsongevallen vast. Een werknemer was vanaf dat moment verzekerd van het moment dat hij ’s morgens in de auto stapt tot hij ’s avonds thuiskomt na een werkdag. Het spreekt dan ook voor zich dat de verzekeraars in ons land arbeidsongevallen steevast in de aanbieding hebben. Maar de klanten, in casu bedrijven die hun werknemers van die verzekering moeten voorzien, zien het kostenplaatje gestaag toenemen. “Vooral in sectoren waarin werknemers risicovol werk uitoefenen, is de kost voor een werkgever niet te onderschatten”, vertelt Patrick Van Dyck, Departementshoofd Publieke sector Karel Van Keer van de dienst Commerciële Ontwikkeling van KBC:

“We bieden tegenwoordig meer flexibele formules aan.” bij Ethias. “Bovendien hebben nieuwe werkvormen hun intrede gedaan, zoals thuiswerken of werken in het buitenland. Hiervoor kan je uitbreidingen nemen, maar dat kost een bedrijf al snel twee tot zelfs vier procent van het loon van zijn werkgever.” Daarnaast is de inbreng van de mutualiteiten in de

april - may 2011

optionele verzekeringen, de afgelopen jaren afgenomen. “Om rendabel te blijven moeten wij dus grotere kosten aan onze klanten aanrekenen”, aldus Van Dyck.

Groepsverzekering in een nieuw kleedje Verzekeraars moeten tegenwoordig creatief kunnen zijn. “Ethias heeft bijvoorbeeld ingezet op automatisering van de administratie”, legt Van Dyck uit. “Wij bieden een online aangifte aan van al onze verzekeringen. Het voordeel is dat alle gegevens van werknemers die bij ons bekend zijn en automatisch verschijnen als je een arbeidsongeval aangeeft. Op die manier besparen onze klanten veel tijd en dus ook geld. Het is veel efficiënter dan enkele jaren geleden, toen die aangiftes nog gebeurden op enorme, ingewikkelde formulieren, door ons smalend De Gazet genoemd.” Een ander voorwerp van innovatie zijn de formules waarin de verzekeringen worden aangeboden. KBC legt bijvoorbeeld de nadruk op een breder gamma aan opties, meer gericht op de individuele klant. “We krijgen de laatste jaren, ondermeer door de toenemende vergrijzing, veel vraag naar pensioenplannen”, zegt Karel Van Keer van de dienst Commerciële Ontwikkeling van

Jan Lagrain

Patrick Van Dyck van Ethias: “De Gazet is verleden tijd.”

KBC. “Daarom bieden we op dat domein flexibele formules aan. Zo is er bijvoorbeeld het Team Benefit Plan. Dat plan laat toe dat de werknemer binnen het toegekende budget eigen accenten legt die in de loop der jaren kunnen aangepast worden aan de verschillende fasen in zijn leven. Zo kan het jonge gezin met bouwplannen de overlijdensverzekering verhogen in functie van een eventueel krediet. Nadien kan het accent verschoven worden naar meer pensioenopbouw.” Ook bij Ethias proberen ze meer op maat van de klant te werken. “Om hoge kosten te drukken, zijn er steeds meer bedrijven die een vrijstelling op de hospitalisatie aanvragen, zodat hun werknemer een bepaald deel van de kost zelf moet betalen. Wij spelen daar dan op in door dat toch terug te betalen, als de werknemer in kwestie kiest voor een tweepersoonskamer in een ziekenhuis in plaats van de veel duurdere eenpersoonskamer. Op die manier slagen we er in om rendabel te blijven. Eenvoudig is dat echter niet en het is telkens zoeken naar compromissen.”

Executive summary Om hogere kosten in personeelsverzekeringen te vermijden, bieden verzekeraars nieuwe, meer klantgerichte oplossingen aan. De formules waarin de verzekeringen worden aangeboden, leggen de nadruk op een breder gamma aan opties, meer gericht op de individuele klant. Creativiteit vanuit de verzekeraars is dus aangewezen. Pakketten op maat van de klant komen hoe langer hoe meer in de picture.

www.cxonet.be


28

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Bi-Monthly

Headlines Bruno Koninckx

Bedrijven feesten weer (met hun personeel) Er zijn tal van indicatoren waar je van af kan leiden of het al dan niet goed gaat met de bedrijven. Een van de leukere is zeker het aantal personeelsfeesten dat georganiseerd wordt. Afgaand op de laatste cijfers gaan we weer de goede richting uit. Waar in 2009 nog de helft van de Belgische bedrijven besliste om naar aanleiding van het nieuwe jaar geen personeelsfeest te organiseren, gaf eind vorig jaar zo’n 67% van de bedrijven aan dat dit jaar toch opnieuw te doen. Dat blijkt uit de meest recente WorkPlace Survey van Officeteam. België doet het iets beter dan het Europees gemiddelde van 65%, maar moet toch Nederland, Zwitserland en Luxemburg laten voorgaan. Annick Lambert, Business Development Manager OfficeTeam legt het belang van een personeelsfeest uit: “Personeelsfeesten zijn niet alleen de ideale gelegenheid om onderling banden tussen collega’s te versterken. Ook is het dikwijls het geschikte moment voor een informeel contact met managers waarbij feedback in een ongedwongen sfeer kan worden meegegeven. En misschien nog het belangrijkste aspect, dergelijke evenementen geven de kans om successen in de bloemetjes te zetten en een blijk van waardering te uiten.”

Belg optimistischer over economie dan Europees gemiddelde

“Na de crisis gaan de economische verwachtingen in Europa er steeds beter uitzien. De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat Europeanen heel optimistisch zijn over de resultaten van het bedrijf waarvoor ze werken. Werknemers hebben dus blijkbaar vertrouwen in de economische situatie en ze zullen dan ook minder gaan twijfelen om van job te veranderen dan een jaar geleden. De heropleving van de economie zal dus voor een groter verloop zorgen in het personeel en er zullen tegelijk ook veel bedrijven nieuwe mensen aanwerven,” zegt Michel ­Tubbax, Managing Director van StepStone België.

Een inclusief leiderschap is het best voor een bedrijf Bedrijven die het best geleid worden, hebben een management dat een inclusief leiderschap voorstaat dat op samenwerking gericht is. Ze passen hun leiderschap daar in de praktijk ook op toe. Dat is de belangrijkste les uit de Europese Best Companies for Leadership studie door Hay Group. De top 3 uit de studie ziet er als volgt uit: Unilever, Banco Santander en Telefonica. De studie maakt onder meer duidelijk dat 95 procent van de top 10 van hun leiders verwacht dat ze zakelijke kansen creëren in samenwerking met hun collega’s uit andere bedrijfseenheden. Bij andere bedrijven is dat slechts in 79 procent het geval. In de topbedrijven worden de managers ook aangespoord om samen te werken: 82 procent krijgt daar zelfs een beloning voor, tegenover 67 procent bij de andere bedrijven. De betere bedrijven uit de klas hebben ook een systeem om de beste voorbeelden bij dochterbedrijven te verzamelen, om ze dan over de hele organisatie te delen. Andere lessen zijn dat de betere bedrijven ook afstappen van een puur hiërarchische aanpak, en werknemers van alle niveaus de kans geven om leiderscapaciteiten te ontwikkelen en te ontplooien.

We houden misschien iets minder bedrijfsfeesten dan het Europees gemiddelde, maar volgens een bevraging door StepStone zien we de economische toekomst toch rooskleuriger in. Maar liefst 68% van de Belgen denkt dat 2011 voor hun bedrijf een beter jaar zal worden dan 2010. 27% van de Belgen denkt dat de resultaten in 2011 ongeveer hetzelfde zullen zijn als in 2010. Slechts 5% is pessimistisch over de toekomst. http://www.haygroup.com/be/Press/Details.aspx?ID=29007

MASTERING IT MANAGEMENT An innovative management program of Antwerp Management School

Master the essential elements of Enterprise IT Management in 5 days We take a bird’s eye view on the business and IT organization, looking at operation, co-operation and integration: Module 1: Enterprise Governance of IT, Portfolio and Investment Management (2 days) Module 2: Enterprise IT Architecture (2 days) Module 3: Sourcing and Risk Management (1 day) Start: May 9, 2011 Language: Dutch

More information: www.antwerpmanagementschool.be/masteringIT Antwerp Management School | Sint-Jacobsmarkt 9-13 | BE-2000 Antwerpen T +32 (0)3 265 47 58 | E info@antwerpmanagementschool.be www.cxonet.be www.antwerpmanagementschool.be

april - may 2011


CxO Expert Group Sales & Marketing

Lieven Beyl

Tim Claessens

Marketing director DHL Express Belux

Michel De Bolle

Marketing manager Citibank Belgium

Piet De Grauwe

Marketing manager Cofely Services

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

Gert Jacobs

Marketing en trade marketing manager Cadbury Belgium

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

sales & marketing

© Jos Verhoogen

Marketing manager Athlon Car Lease Belgium

pagina 30 Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Joris Vanholme Marketing manager Attentia

Ursula Quadpeers Marketing manager Mazda Motors Belux

Ward Van Rijckeghem

Brand manager Volvo Cars Europe

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Steven Vansnick Sales manager Ricoh Belgium

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Paul Vermeylen

Commercieel manager Marsh

De strijd om de online jobzoeker woedt hevig Thema-artikel pagina 33 Handelsinformatie helpt drama’s te voorkomen “Creditmanagement begint bij pre-sales.” pagina 34

Kunnen Vlaamse bedrijven positioneren? pagina 36 Sven Veressen

Communicatiemanager Think Media

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

De opkomst van netwerkgerichte innovatie

De strijd om de online jobzoeker woedt hevig

Gericht op zoek naar de juiste profielen is de boodschap StepStone, de online jobsite, voert een heel intensief marketingbeleid. “We investeren 80% van onze inspanningen op het ‘leiden’ van de juiste persoon naar de juiste jobs op onze site”, zegt Michel Tubbax, managing director van StepStone België. “We zijn niet geïnteresseerd om eender wie op onze site te krijgen. Het gaat om de juiste profielen aantrekken. Een job posten heeft pas resultaat als die goed geplaatst is en als de copywriting goed zit.” lees verder op pagina 30


30

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Michel Tubbax, managing director van StepStone België: “Om een goede sales medewerker te vinden, heb je 300 views nodig en 60 sollicitanten.”

Executive summary Jobat en Vacature zijn de grootste concurrenten van StepStone. Met Jobat heeft StepStone een samenwerking lopen en Vacature gaat vooral voor een groot bereik. De klanten van StepStone weten hoeveel respons ze via welk kanaal genereren. Het is het bedrijf dan ook niet te doen om zo veel mogelijk mensen naar de site te lokken en dan te hopen dat de juiste persoon er tussen zit. De focus ligt op het leveren van kwaliteit. Op die manier wordt de verdere groei gegarandeerd.

www.cxonet.be

StepStone is een internationale groep die in tien landen actief is. Het is de grootste Europese jobsite. Van origine is StepStone een Noors bedrijf en het is al tien jaar actief. Het is nummer één in de jobboardmarkt. StepStone is een sales driven organisatie met drie grote departementen: sales, marketing en customer service. “We zijn marktleider in omzet, maar niet op gebied van traffic”, vertelt Michel Tubbax. “In traffic zijn we nummer drie.” Wat zijn jullie belangrijkste acties op het gebied van marketing? “80% van onze inspanningen bestaan erin om de juiste mensen naar onze site te krijgen. En zodra ze op onze site terecht zijn gekomen, om ze dan tot bij de juiste jobs te krijgen. Ten tweede gaan we gericht op zoek naar de juiste profielen. Als een bedrijf bijvoorbeeld op zoek is naar ingenieurs, werken we samen met een ingenieursvereniging. Op die manier blijven we kwaliteit leveren. Als we op zoek moeten gaan naar 1.300 brandweermannen, zullen we daar rond een speciale actie doen. En dan maken we een aparte site waarmee we ons enkel naar die profielen richten. Binnen StepStone hebben we verschillende channels zoals food jobs, horeca jobs, IT jobs en engineering jobs.”

Hoe krijg je de juiste personen tot bij de juiste job op de site? “Wat ons om te beginnen bezighoudt, is hoeveel jobs er op dit ogenblik online staan en in welke rubriek. We weten dat om bijvoorbeeld een goede sales medewerker te vinden, je honderden views nodig hebt en tientallen sollicitanten. Als we merken dat we veel sales jobs hebben, dan gaan we ervoor zorgen dat we sales profielen aantrekken. Google Adwords is daarin een belangrijke partner. We hebben ook een carrière newsletter. Elke week schrijven we vier artikels rond een specifiek thema omdat we weten dat we de juiste mensen daarmee zullen interesseren. Je hebt de actieve en de passieve jobzoeker. De actieve kent StepStone omdat we het traffic verhaal goed onder de knie hebben. De passieve zoekers zijn moeilijker tot actie te bewegen. We hebben het online magazine Nine2Five gelanceerd. Daarmee proberen we mensen die niet op zoek zijn naar een job aan te zetten om na te denken of het nuttig is om van job te veranderen. Uit onderzoek blijkt immers dat er heel wat mensen op dit ogenblik niet gelukkig zijn in hun job. We maken het magazine zelf en het verschijnt vier keer per jaar. Het wordt gericht gestuurd naar het juiste doelpubliek, afhankelijk van het inhoudelijke thema van het magazine. Het werkt vrij goed. Een mooi percentage van de mensen die het magazine hebben ontvangen, heeft zich ook effectief geregistreerd op onze site. En daarmee scoren we goed.”

Alles wordt gemonitord Hoe gaat het opvolgen van het klikgedrag in zijn werk? “Voor we iets online brengen, wordt dat eerst getest. We voeren enkel iets uit als we er zeker van zijn dat het tot conversie leidt. En dat gaat heel ver. Zo doen we eyeball tracking. Je registreert dan wat iemands ogen eerst capteren als hij/zij een site opent. Zo verkrijg je onschatbare informatie die je kan gebruiken voor de opbouw en de inhoud van de site. Wij monitoren alles. Wat heel belangrijk is, is het aantal jobs dat iemand bekijkt als hij op de site terechtkomt. Uit cijfers blijkt dat mensen die onze site bezoeken, gemiddeld negen jobs bekijken.” Wat zijn de issues in verband met het hele online ­gebeuren? “We investeren heel wat in de beveiliging van data. Stel dat onze site gekraakt wordt en de cv’s openbaar worden, dan is dat voor ons dodelijk. Verder contacte-

april - may 2011


31

sales & marketing

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

ren mensen ons ook als ze geen antwoord krijgen op een kandidaatstelling. Ze krijgen geen antwoord van het bedrijf en dan komen ze dikwijls bij ons terecht. Sommige mensen hebben blijkbaar niet altijd door hoe het concept werkt. En ook daarin proberen we onze rol te spelen.” micHel tuBBaX:

“Wij monitoren alles. Wat heel belangrijk is, is het aantal jobs dat iemand bekijkt als hij op de site terechtkomt. Uit cijfers blijkt dat mensen die onze site bezoeken, gemiddeld negen jobs bekijken.” het belaNg VaN social Media Zijn jullie actief aanwezig op social media? “Social media veranderen de manier waarop we met internet omgaan en daar moet je rekening mee houden. We zijn aanwezig op Facebook en op LinkedIn. Op Netlog vind je profelen die niet interessant genoeg zijn voor ons. We worden op social media ook partner van onze klanten. Als bedrijven een pagina aanmaken, dan kunnen wij er jobs op plaatsen. We spelen dan een ondersteunende rol. Op Facebook hebben we ook een dedicated pagina en communiceren we één keer per dag met een tip van de dag. Dat kan gaan over nieuwe producten, campagnes of bedrijfstips. We merken dat die Facebook community vrij snel groeit. Als merk zal StepStone nooit een hype worden op social media want we zijn daar niet sexy genoeg voor. Het is vooral branding voor ons, qua traffic blijft het beperkt. Jongeren gebruiken veel minder e-mails dan vroeger. We zijn dus verplicht om ze op een andere manier te bereiken. De return van LinkedIn blijft beperkt. Mensen maken wel een profel aan, maar zijn er verder niet actief mee bezig. Video (YouTube) doen we voorlopig niet. Solliciteren via een webcam is voorlopig niet aan de orde. In het verleden is dat uitgeprobeerd, maar niet echt succesvol gebleken.” Wat doen jullie op het gebied van SEO en SEA? “We hebben één iemand in ons team die full time bezig is met SEA. We zorgen ervoor dat de juiste profelen op onze site terechtkomen. We gaan ook daar op zoek naar de actieve jobzoeker. Google Adwords is een belangrijke tool. SEO is ervoor zorgen dat in zoekmotoren zo hoog mogelijk komt zonder dat je ervoor

april - may 2011

betaalt. Het is heel erg belangrijk omdat het gratis traffic is. Dat is iets dat we samen doen met het Duitse internationale traffic team. SEO is niet louter content schrijven. Het gaat ook om de optimalisatie van titels en keywords.” Zijn er nog projecten die op stapel staat? “De ‘war for talent’ is volop terug. Voor bedrijven wordt het hoe langer hoe moeilijker om de juiste profelen te vinden. We zullen erin moeten slagen om meer mensen aan het werk te krijgen. Als jobsite kunnen we bepaalde mensen bereiken en die naar een job proberen te ‘begeleiden’. En we zijn ook bezig met een project voor 50+. Er komt een krapte op de arbeidsmarkt en de mensen tussen 50 en 55 hebben heel veel ervaring. Maar werkgevers staan niet te springen om die groep in dienst te nemen.”

Wist u dat u met uw eigen magazine tot 26 minuten exclusieve aandacht krijgt van uw doelgroep?

Propaganda nv/sa - J.F. Kennedyplein 1a B-1930 Zaventem - info@propaganda.be t +32 2 725 29 10 – f +32 2 725 29 11

www.cxonet.be


Weet u wel hoe financieel gezond uw klanten zijn?

Zoek het nu uit op www.financieelgezond.be

Ontdek gratis de handelsinformatie bij Companyweb!

Hoe weet u hoe een onderneming er echt voor staat? Door ze te laten doorlichten door D&B. Op www.financieelgezond.be ziet u meteen of deze onderneming financieel in topvorm is, of niet. Wie heeft de beste Rating? Bedrijven met een D&B Rating 1 hebben die vorm te pakken, want zij hebben de beste score. Hebben ze die niet? Dan vraagt u, via de website, best een gratis handelsinformatierapport aan met hun huidige Rating en heel wat nuttige inzichten.

Companyweb is zonder meer de meest betaalbare bron van handelsinformatie

Beslis met vertrouwen. Maar als financieel professional bent u natuurlijk op zoek naar méér. Naar meer gegevens, naar betrouwbare bronnen – want u wilt met vertrouwen beslissingen kunnen nemen.

Dus als u een financieel gezonde keuze wilt maken, praat dan met D&B.

D&B | Dun & Bradstreet Belgium Atlantis Corner Building • Keizer Karellaan 576 • 1082 Brussel Tel.: 02 481 82 00 • marketingbl@dnb.com

www.bbc.be - 11375

Dan bent u bij D&B aan het juiste adres. Dankzij onze financiële experts en de uitgebreide database, waarin u naast internationale data ook gedetailleerde, ‘real time’ informatie vindt over alle bedrijven in België.

Surf naar www.companyweb.be en log in met cwcxo (login) demo (paswoord)

Companyweb • Tel. 02 752 17 60 info@companyweb.be • www.companyweb.be


33

sales & marketing

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Creditmanagement begint bij pre-sales

Handelsinformatie

helpt drama’s te voorkomen De wereld van de handelsinformatie is niet langer beperkt tot het verspreiden van financiële informatie over reeds bestaande klanten. Zowat alle grote aanbieders van handelsinformatie benadrukken dat ze veel eerder in uw commercieel proces een toegevoegde waarde kunnen hebben. Gelijk hebben ze, want een verwittigd man is er meer dan één waard.

zaakvoerder van Companyweb: ‘Handelsinformatie is een handig middel bij het prospecteren voor klanten. Nog voor we daadwerkelijk gaan onderzoeken of een contact een eventuele partner kan worden, kunnen we onze eigen klantenportefeuille linken aan betrouwbare handelsinformatie. Met Companyweb hebben we dan ook een tool ontwikkeld die u moet toelaten uw eigen portefeuille te gaan screenen, zowel geografisch, financieel als organisatorisch.’. Geografisch spreekt voor zich. Het uitzetten op de land/wereldkaart van uw klanten, kan aantonen waar u wel en niet in de markt zit, bewust of onbewust. ‘Aan deze geografische spreiding hebben wij ook de informatie omtrent uw omzet toegevoegd.’, gaat Patrick De Smet verder. ‘Op die manier kan u zien hoe de opdeling van uw omzet kan bijgestuurd worden.’ Het schaakbord van uw commerciële activiteit wordt daardoor niet alleen erg visueel, het kan zelfs sturend worden Meer dan screening Het screenen van prospecten is ui- voor wie er goed mee omspringt. teraard van groot belang. Weten met wie je handel drijft, is een voor- Combinatie waarde om de business op een vei- Naast het ontdekken van de eigen lige manier te laten verlopen. Maar situatie, hoort de basis van een deer is meer, handelsinformatie kan gelijke commerciële beslissing ook ook dienen als commercieel hulp- ondersteund te worden door de middel, nog ver voor er sprake is correcte informatie over de (toevan prospecten. Patrick De Smet, komstige) klanten. Handelsinfor-

Een goed buikgevoel volstaat al langer niet meer om met zekerheid en met beperking van risico’s zaken te gaan doen met nieuwe klanten. Wie zichzelf en zijn onderneming respecteert, laat zijn prospecten screenen of gaat op zijn minst na wie ze echt zijn. De markt van de handelsinformatie speelt daar gretig op in. Terecht want daar liggen heel wat middelen om drama’s te vermijden. Dun & Bradstreet vat het schitterend samen op de sales & marketingpagina van hun website: ‘Slimme creditmanagers en marketeers werken samen om niet alleen klanten maar ook prospects op voorhand te screenen op hun financiële gezondheid. 'Credit marketing' laat de finance, sales en marketing afdelingen in een organisatie samenwerken.’ Meer uitleg behoeft dit niet meer. Credit marketing naar analogie met credit management: het ligt dus allemaal heel dicht bij elkaar.

april - may 2011

Jan Callant

De spider geeft aan met welke ondernemingen de (potentiële) klant verbonden is.

Door uw klanten in te brengen in de opvolgingssoftware, kan u met één druk op de knop nagaan waar ze zijn gesitueerd. Dit ene beeld kan uw verkoop- en/of marketingstrategie degelijk beïnvloeden.

matie in een tweede dimensie, degene van de financiële ratio’s en de officiële berichten. Degelijke informatie over de tegenpartij waarmee u gaat handelen is onontbeerlijk. Teveel zakelijke drama’s ontstaan door het verkeerd inschatten van de tegenpartij. Niet weten met wie u handelt is al even gevaarlijk als niet weten waar u aan het handelen bent. Elke commerciële beslissing moet geruggesteund worden door correcte informatie, liefst in één oogopslag en bereikbaar voor één ieder binnen uw onderneming die nare financiële gevolgen kan helpen voorkomen. Credit management is naast credit marketing een algemene zorg die best binnen alle geledingen van de organisatie wordt opgenomen. De beste resultaten worden immers behaald als ze netjes naast elkaar worden aangewend om de correcte beslissingen te nemen. Zie ook artikel p. 71

Executive summary Handelsinformatie is meer dan een financiële analyse van een onderneming. Handelsinformatie ondersteunt ook een marketing- en een salesstrategie. Weten met wie je handelt en wat hun verleden is, laat toe om ‘incidenten’ te vermijden. Het is opletten geblazen wanneer een potentiële klant iemand blijkt te zijn die telkens net voor een faling de opdracht van gedelegeerd bestuurder van zijn naamkaartje zag verdwijnen. Het is maar één van de vele voorbeelden die kunnen helpen een om financiële risico’ te beperken.

www.cxonet.be


34

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Resultaten bekend van ‘Het grote positioneringsonderzoek’

Kunnen Vlaamse bedrijven

positioneren?

positionering. In de marge hiervan werden ook een klein aantal aspecten van communicatiepositionering onderzocht. 164 bedrijven vulden de vragenlijsten over positionering volledig in. 12,19% of 20 bedrijven zijn zuiver werkzaam in B-to-C. 62,80% of 103 bedrijven zijn zuiver werkzaam in B-to-B. 75% heeft dus een duidelijk profiel, ofwel B-to-B ofwel B-to-C. 25% of 41 bedrijven hebben een hybride karakter en werken zowel in B-to-B als B-to-C.

Vinden bedrijven positionering noodzakelijk? Kennen bedrijven de invloed van positionering op hun groei? Is positionering vooral een communicatietechniek of gebruikt men het om business-, merk- en communicatiestrategie te integreren? Welke invloed heeft positionering op de segmentatie van bedrijven? Hoe vertaalt positionering zich naar het bewust managen van merkassociaties? Wat is de relatie tussen positionering en merkstructuren? Wat is de relatie tussen positionering en de brand equity? Dit en zoveel andere Businesspositionering: vorige vragen waren het onderwerp van ‘Het grote positioneringsonderzoek’ dat onderzoeken bevestigd 4Growth midden 2010 hield in Vlaanderen. Bij deze het eerste deel van de Volgens professor Lambrecht van de langverwachte resultaten. Elke keuze gebeurt op basis van dellijke concurrenten in de eigen productcategorie. Zo staat een biervergelijking Positionering is een cruciaal concept omdat het ons bewust maakt van de manier waarop producten, diensten en bedrijven worden gekozen, namelijk op basis van vergelijking. Dat proces van vergelijking heeft twee stadia. Enerzijds dat van categorisering (in welke categorie moet het merk worden vergeleken; bij welke categorie hoort het merk?) en anderzijds dat van differentiatie (welke eigenschappen onderscheiden het merk van de concurrenten binnen dezelfde categorie?). Het ontdekken van de onderscheiden merkeigenschappen is gebaseerd op vier analytische vragen. ‘A brand for what?’, is de vraag naar de belofte van het merk, de voordelen voor de klant. ‘A brand for whom?’, is de vraag voor welk klantensegment het merk bedoeld is. ‘A brand for when?’, refereert naar de situatie waarin het merk wordt gebruikt. En ‘A brand against whom?’, is de vraag naar de belangrijkste concurrenten waartegen het merk zich moet afzetten. In de huidige competitieve wereld kan dit veel verder gaan dan de onmid-

www.cxonet.be

merk ook in concurrentie met whisky-merken. Zo staat een retailer in concurrentie met speciaalzaken.

De omvang van ‘Het grote positioneringsonderzoek’ In het onderzoek gaan we ervan uit dat business-, merk- en communicatiepositionering een consistent en geïntegreerd geheel vormt. Zo is een prijsleider (businesspositionering) verplicht om onderscheidende merkassociaties te zoeken rond lage prijs, gemakkelijke aankoopprocessen en goede prijs/performantie en is de prijsleider ook genoodzaakt om goedkope maar efficiënte communicatietools te ontwikkelen. Als deze prijsleider zich op merkniveau vooral wil onderscheiden met innovatie (productleiderschap) en op communicatieniveau een website heeft met enkel testimonials (klantenleiderschap), dan zal het genereren van voorkeur mislukken omdat het verhaal onsamenhangend en zelfs tegenstrijdig is op de drie niveaus van positionering. Het onderzoek focuste zich vooral op business- en merk-

KUBrussel heeft slechts 50% van de Vlaamse familiebedrijven een strategie om te groeien, en voert slechts 10% van die groep hun strategie werkelijk uit. We waren benieuwd of onze resultaten (positionering is trouwens een belangrijke groeistrategie) in dezelfde lijn lagen bij alle soorten bedrijven, dus niet alleen familiebedrijven. En ja, ook ‘Het grote positioneringsonderzoek’ bevestigt dat slechts één op de twee bedrijven een duidelijke business-strategie heeft, vertaald naar waardedisciplines en segmentatie. Het aantal falingen in België zou veel lager kunnen liggen; want een goede strategie is HET medicament tegen falingen.

Een op de twee bedrijven heeft een business-strategie 52,44% van de respondenten heeft een rationele en planmatige business-strategische keuze gemaakt. Dit is o.a. onderzocht op basis van de aanwezigheid van waardedisciplines. 34,15% benoemt zichzelf als een duidelijke klantenleider, 15,24% is productleider en 3,05% is prijsleider. 10,37% van de respondenten zegt in de praktijk op basis van één waardediscipline een competitief onderscheid te realiseren, maar daar eer-

april - may 2011


35

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

sales & marketing

positie heeft met enkel kleine marktaandelen in zijn markt. Subsegmentatie kan zorgen voor langzaam gerealiseerde dominantie.

De helft van de bedrijven heeft een gezonde marktpositie

Geert Vanhees is business strateeg bij 4Growth, gespecialiseerd in groeistrategie en positionering, en is gastdocent branding bij Vlerick Leuven Gent Management School. www.4Growth.be.

der intuïtief naar gegroeid te zijn. Bij hen dus geen bewust uitgevoerde strategie. 37,20% van de respondenten daarentegen maken foute business-strategische keuzes of hebben helemaal geen strategie. Zo heeft 21,95% van de respondenten voor twee waardedisciplines gekozen, 9,76% zelfs voor drie. Wie twee, maar vooral wie drie businessdisciplines volgt, heeft een uiterst slechte positionering, of wat men ook wel eens de ‘Carrefourpositionering’ noemt: ‘stuck in the middle’. Bedrijven die in alles goed wil-

Een pijnlijk gebrek aan marktkennis en segmentatie Een business-strategie wordt vanzelfsprekend in een markt gerealiseerd: ‘A brand for whom?’. Het is daarom bijvoorbeeld belangrijk te weten hoe groot segmenten zijn waar u uw waardediscipline kansen geeft? 44,51% van de bedrijven heeft geen marktanalyse gedaan om segmenten te ontdekken en de aantrekkelijkheid ervan te meten. Of de segmenten al dan niet in een groeiende markt zijn gesitueerd, weet 46,95% van de deelnemende

Geert Vanhees:

“De duizenden falingen per jaar zijn er duizenden teveel. Een geïntegreerde business-,merk- en communicatiestrategie doet wonderen en hoeft geen stukken van mensen te kosten.” len zijn, worden feilloos herkend aan onnatuurlijk lage bedrijfswinsten en een laag merkonderscheid omdat ze nergens echt in uitblinken. Van alle respondenten had ook nog eens 5,49% geen beslissing genomen over waardedisciplines of ze kiezen resoluut voor een commoditystatus zelfmoord bestaat dus ook als business-strategie.

april - may 2011

bedrijven niet. De kans is dus bij één van de twee bedrijven erg groot dat men zich inspant in markten waar een marktconforme prestatie alleen maar omzetdaling betekent. En 35,36% van de bedrijven segmenteert de markt gewoon niet. Dat is nochtans geen luxe, als je ziet dat een kwart van de bedrijven (24,84%) een heel zwakke markt-

Het goede nieuws is dan weer dat 45,73% zowel een gesegmenteerde verkoopsorganisatie heeft als gesegmenteerd communiceert, wat de efficiëntie van sales en communicatie vaak verhoogt. Eén op de twee bedrijven segmenteert op basis van sectoren en/of van de specifieke voordelen van het aanbod. 41,46% houdt rekening met de ­loyaliteit van de klant, tegen 29.27% die het volume van de transactie of relatie incalculeert in de segmentatie. 44,10% van de bedrijven blijkt uit een consistente businessdiscipline en gesegmenteerde waardecreatie een gezonde marktpositie te hebben gerealiseerd. 3,73% onder hen focust enkel op één segment en is daarin marktleider, de pure specialisten. 11,80% focust op een klein aantal marktsegmenten en is daarin marktleider of benadert het marktleiderschap. En 28,57% heeft in sommige segmenten een dominante positie en in sommige anderen verwaarloosbare marktaandelen. Deze drie portfoliosituaties wijzen naar aantrekkelijke businessperformantie.

Is merkstrategie beter ontwikkeld dan businessstrategie? In het volgende nummer van CxO worden de resultaten voor de merkpositionering besproken. We bekijken ook of de merkpositionering in Vlaanderen beter is dan de businesspositionering en of business- en merkpositionering wordt geïntegreerd.

Executive summary 4Growth onderzocht de mate waarin Vlaamse bedrijven een bewuste business-, merk- en communicatiepositionering hebben en ook integreren. Ongeveer één op de twee bedrijven heeft een businessstrategie, heeft zijn markt geanalyseerd en kiest bewust voor relevante segmenten. 44% van de bedrijven realiseerde hierdoor een gezonde marktpositie.

www.cxonet.be


36

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Newsletter ComMa

Creativiteit en intelligentie maximaal benutten

De opkomst van

netwerkgerichte

Wim Soens is hoofd Innovatie, Onderzoek & Ontwikkeling bij Indie Group nv en leidt momenteel een Europees onderzoeksproject rond adaptieve webtechnologie. Wim leidt ook de ontwikkeling en implementatie van CogniStreamer, een Enterprise 2.0 toepassing die samenwerking en innovatie in vele toonaangevende bedrijven wereldwijd mogelijk maakt.

innovatie In dit tijdperk van snel evoluerende digitale infrastructuur wordt het voor bedrijven noodzakelijk de manier waarop geïnnoveerd wordt te herzien. Als gevolg van steeds snellere informatiestromen kan men de concurrentie immers enkel voorblijven door middel van kortere en snellere innovatiecycli. Vandaar dat steeds meer bedrijven ‘web 2.0 social software’applicaties en technologieën inschakelen om zoveel mogelijk medewerkers en partners bij het innovatieproces te betrekken en het innovatieproces als dusdanig te versnellen.

is de firma Bekaert uit Zwevegem. Sinds jaar en dag is innovatie een prioriteit voor Bekaert. Ondersteund door de netwerkgerichte technologie van Indie Group is innovatie er uitgegroeid tot een gestructureerd proces dat het hele spectrum van idee tot commercialisering bestrijkt. De bedoeling van de Bekaert ­innovatieportaal is drieledig: • het voorzien van een centrale hub voor kennisuitwisseling en innovatie, • het stimuleren van hoogwaardige ideeën rond bepaalde strategische thema’s (‘uitdagingen’), • het efficiënt beheren van de idee portfolio.

Innovatie: gedreven door mensen, niet door processen

Ondersteund door de netwerkgerichte technologie is innovatie bij Bekaert uitgegroeid tot een gestructureerd proces.

We zien ook steeds meer specifieke toepassingen op de markt verschijnen die de uitdaging van netwerkgerichte, collaboratieve innovatie professioneel aanpakken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van web 2.0 technologie om de menselijke vaardigheden, creativiteit en intelligentie maximaal te benutten. Zij bieden een platform voor schaal-

www.cxonet.be

vergroting, het versterken van onderlinge banden en het aanboren van de kennisstromen binnen het ecosysteem van een bedrijf.

Duurzame verbetering van innovatie door samenwerking Innovatie is het resultaat van teams die samenwerken rond uitdagende problemen. Een concreet voorbeeld

De eerste stap naar netwerkgerichte innovatie bestaat uit het afstappen van procesgericht denken. Het heeft weinig zin een lineaire stagegate methodiek toe te passen op een chaotische omgeving zoals de voorkant van het innovatieproces (ook wel de fuzzy front end genoemd). Dit leidt enkel tot incrementele ideeëngeneratie waarbij de enorme toevloed van ideeën filter- en selectieproblemen veroorzaken die de innovatie-activiteit in de front end uiteindelijk blokkeren. We zien dan ook dat dit stage gate model steeds meer vervangen wordt door een op mensen gericht collaboratief model. De kern van dit model wordt opgebouwd rond creatieruimten waar gemeenschappen innovatiekansen en uitdagingen aanpakken, ideeën en inzichten delen die uiteindelijk sterke concepten vormen, met strategische waarde voor de onderneming.

april - may 2011


CxO Expert Group ICT

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Els Blaton CIO AXA Belgium

Chris Borremans General manager European IT Komatsu Europe

Jan Buys

IT Manager Accor Hotels Belgium

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Geert Christiaens

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

ict pagina 38 Christiaan De Backer

CIO Tom Tom Group

Christiaan Peeters

CIO Nuon

Catherine Hellebaut

Directeur ICT BAM België

Jan Heylen

ICT Manager Sanoma Magazines Belgium

Kalman Tiboldi CIO TVH Forklift Parts

Wim Schollaert

Joost Rommelaere

ICT Manager Gates Europe

IT Manager Tessenderlo Group

Freddy Van den Wyngaert CIO Agfa-Gevaert Group

Ook wildgroei rapportering tot stand brengen Thema-artikel pagina 40 Cloud computing zet opmars voort “IT als nutsvoorziening niet meer veraf ”

Geert Sinnaeve IT Manager Thomas Cook Belgium

Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent

pagina 42

Innovatie binnen multimedia pagina 44

© Sven Everaert

IT Manager Johnson Controls

Jan Dobbenie

Prof. dr. Steven De Haes

Director Knowledge & Research AMS

Cloud beveiligen met behulp van virtualisatie Stijn Viane

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Thema-artikel pagina 46 Social collaboration wordt kern van unified communications “De nieuwe generatie wil ook in een bedrijfscontext collaboratietools kunnen gebruiken.” pagina 48

Bi-Monthly Headlines

Ook wildgroei rapportering tot stand brengen

Datawarehousing en business analytics cruciaal voor Nuon Reconciliatieprocedures en correcte rapportering worden steeds belangrijker in de energiesector. Vooral voor een speler als Nuon Belgium met een snelgroeiende klantenbasis en massa’s data die moeten verwerkt worden. Datawarehousing en business analytics worden dan voor Nuon cruciale tools om in dat opzet te slagen. lees verder op pagina 38


38

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

beheer van die data, precies omdat het zo’n complex gebeuren is in de energiemarkt. Bovendien wordt het IT-landschap er met de opkomst van cloud computing ook niet gemakkelijker op. Ik sta open voor het functionele gedeelte van de cloud maar ik wil mijn data daar niet hebben, ik wil mijn data terugkrijgen nadat ze daar verwerkt zijn. Die SOA en cloud-toestanden betekenen ‘puzzelen’, maar mijn principe op het vlak van architectuur is dat ik controle wil behouden over mijn data.”

Frans Godden

Executive summary Een probleem waar steeds meer bedrijven mee geconfronteerd worden: de database wordt alsmaar groter, er zit een massa aan gegevens in, maar hoe haal je nu uit die berg data ook zinnige informatie? Een quasi onmogelijke opdracht tenzij je over de juiste tools beschikt: data warehousing en business analytics. Voor Nuon cruciale middelen in de bikkelharde concurrentiestrijd die sedert de liberalisering op de energiemarkt ontstaan is, en tevens een manier om de wildgroei van rapportering binnen de organisatie aan banden te leggen.

www.cxonet.be

Jan Dobbenie, COO Nuon Belgium: “De snelle groei van Nuon Belgium betekent dat we heel wat klanten van de concurrentie gewonnen hebben.”

Nuon Belgium is een onderdeel van de Zweedse Vattenfall Group. Als leverancier van zowel elektriciteit als gas is het de meest succesvolle nieuwkomer op de Belgische markt sedert de liberalisering, met een constant stijgend marktaandeel dat nu op 5,3% voor elektriciteit en 5,8% voor gas staat. “Die snelle groei betekent dat we heel wat klanten van de concurrentie gewonnen hebben”, legt COO Jan Dobbenie uit. “Je moet wel weten dat als een klant overschakelt van een concurrent naar Nuon, alleen maar financiële en datastromen verlegd worden, het blijft dezelfde elektriciteit, hetzelfde gas, fysiek verandert er totaal niets. Het is wel een heel complex kluwen van EDI-berichten over de VAN met de verschillende partijen, de netwerkbeheerders, de leveranciers, een hele uitwisseling van data en klantengegevens. Het

datawarehouse is hier een vrij belangrijke applicatie want vandaaruit hebben we zicht op de facturatiestroom, de collectieprocessen en het CRM-gebeuren, met andere woorden het hart van de business.”

Vaak puzzelen Technisch is de datawarehousinginfrastructuur bij Nuon volgens Jan Dobbenie puur Microsoft gebaseerd. “We hebben wel Oracle-databases naast Microsoft SQL-databases maar we gebruiken de klassieke Microsoft-tools. Voor de echte insights gebruiken we SAS, voor datamining, de analyse van klanten, om te begrijpen wat hun marges en hun betaalgedrag zijn – diepere analyses van de massa gegevens waarover we beschikken dus. Hiervoor hebben we ook een aparte groep gecreëerd vermits we een databusiness zijn, wil ik ook focussen op het degelijke

En er zijn niet alleen die klanten- en leveranciersgegevens, er zijn ook nog andere bedrijfstoepassingen als ERP en CRM. Jan Dobbenie: “We hebben klassiekers in huis als SAP en Oracle, SAP voor onze billing en Oracle voor onze CRM, plus een aantal applicaties die historisch gegroeid zijn zoals een voor het uitwisselen van die overschakelingsgegevens. Allemaal zaken die geïntegreerd moeten worden met ons datawarehouse. Het principe is: voor elk businessproject dat goedgekeurd wordt en waar een component integratie zit, wordt de integratie verplaatst naar BizzTalk dat we voor SOA gekozen hebben. Maar verwacht hier geen grote IT-vervangingstrajecten te zien waarbij we al onze interfaces zouden vervangen en naar BizzTalk brengen, we werken stap voor stap omdat zo’n big bang aanpak heel vaak mislukt.”

Minder rapporten Een opdracht die Jan Dobbenie voor zichzelf gesteld heeft, is het aantal rapporten dat getrokken wordt, terugdringen. “We zijn het

april - may 2011


39

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

ict

rolt zodat je tijd krijgt voor analyse inherent aan de energiesector – en in plaats van tijd te moeten beste- bij uitbreiding ook aan bijvoorden aan het rapporteren zelf.” beeld de telecomsector - omdat we zo’n massa gegevens hebben dat er De business analyticstoepassingen onvermijdelijk dingen verkeerd lovan SAS worden volgens Jan Dob- pen. We hebben dus dirty data en benie voornamelijk door de retailaf- om dat op te kuisen gebruiken we deling gebruikt. “Door marketing reconciliatietools zoals snapshot en verkoop die gaan analyseren analyses. De netwerkbedrijven zowelke klanten bijvoorbeeld zouden als Eandis sturen ons een snapshot van wat zij denken dat onze klanten zijn, wij vergelijken dat met Jan Dobbenie: onze database en als er een verschil “Datawarehousing is hier een vrij belangrijke applicatie is, lossen we dat op. Dat gebeurt want vandaaruit hebben we zicht op de facturatiestroom, om de maand met alle leveranciers, de collectieprocessen en het CRM-gebeuren, met andere en dat is echt nodig omdat het om woorden het hart van de business.” tienduizenden gegevens gaat waar je heel veel mensen die met rappor- openstaan voor bepaalde promo- onvermijdelijk toch ergens wel een tering bezig zijn. Ik wil extra rap- ties. We doen dan aan datamining, fout kan inzitten, de scenario’s voor portering een halt toeroepen en vanuit onze database nemen we uitwisseling van gegevens zijn teleerder op root cause analyse wer- subsets en daar gaan we commerci- kens anders en dat creëert gewoon ken. Twee jaar geleden hebben we al eel wat mee doen. Verder gebruiken fouten. We hebben ook consisteneen opkuis gehouden en tientallen onze commerciële mensen SAS ook tie snapshots tussen onze eigen darapporten stilgezet - en niemand voor analyses rond schuldbeheer en tabases, SAP, Siebel. Maar dirty data zijn een feit, ook al spenderen die er naar vroeg. Ik weet dat zoiets dubieuze debiteuren.” we heel wat tijd en leveren we grote in een creatief bedrijf onvermijdeinspanningen om dat te vermijden. lijk is, er doet zich een probleem Vervuilde gegevens voor, er wordt een oplossing voor Een constante zorg voor Jan Dob- Het kost geld, en voor de klantenontwikkeld, en daarmee is de kous benie zijn ‘vervuilde of inconsis- tevredendheid is het ook niet af. Maar eigenlijk gaat het hier om tente gegevens’, dirty data. “Het is goed.” de return on investment. Zo hebben we nu één managementdashboard ontwikkeld waarmee we enkel nog over de cijfers praten, met één versie van de waarheid, geen verschillende interpretaties meer van bijvoorbeeld churn, de definitie staat erin en je praat enkel nog over de inhoud. Het concept dat ik nu in mijn eigen afdeling wil doorvoeren, is dat je geen dashboard nodig hebt per departement, vermoedelijk wel een paar KPI’s en een aantal operationele rapporteringen zoals werklijsten. Maar dat zijn dingen die je kan automatiseren, dat het er ’s morgens bij wijze van spreken uitpunt van de diminishing returns van rapportering al voorbij. Ik heb een analyse gevraagd van alle rapportering, ook de operationele, en dat is enorm veel. Ik besef wel dat het een spontaan proces is, van een cultuur waarin mensen accountable zijn voor hun resultaten, en dus KPI’s en rapportering daarvoor ontwikkelen, maar vóór je het weet heb

april - may 2011

www.cxonet.be


40

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Steve Mertens

IT als nutsvoorziening niet meer veraf

Cloud

zet opmars voort

Terwijl cloud computing als paradigma nog al te vaak wordt bestempeld als hype, lijkt de cloud langzaam maar zeker gemeengoed te worden binnen grote zakelijke organisaties. De voordelen van dit model zijn dan ook niet te onderschatten. Een korte blik voorbij de hype. Cloud computing staat op dit moment al op de agenda van menig CIO. Niet alleen in kleine en middelgrote bedrijven, waarvoor cloud computing meestal door gebrek aan een professionele IT-afdeling en infrastructuur zeer interessant kan zijn, maar ook bij grote multinationals waar tevens het besef groeit dat dit model heel wat voordelen biedt. De term cloud computing bestaat als concept natuurlijk al veel langer dan vandaag, maar is dankzij de IT-virtualisatiegolf van de afgelopen jaren in een heuse stroomversnelling terecht gekomen. Dankzij virtualisatie zijn hard- en software fysiek volledig onafhankelijk van elkaar geworden, wat betekent dat een applicatie gebruik kan maken van meerdere fysieke bronnen en andersom. Door middel van het aanbieden van die gevirtualiseerde diensten over het internet, is de term cloud computing vorig jaar als concept pas écht doorgebroken. Het belangrijkste kenmerk van het cloudmodel is het ‘op aanvraag’ schalen van de benodigde IT-resources. Dit houdt bijna letterlijk in dat met één druk op de knop er direct automatisch meer of minder van een cloudservice afgenomen kan worden, gebaseerd op de vraag

www.cxonet.be

computing

vanuit de business. Naast de tijdswinst die dit oplevert, is één van de belangrijkste voordelen uiteraard ook dat de kosten volledig in lijn zijn met het verbruik en er quasi geen upfront investeringen meer nodig zijn.

Cloudadoptie Het idee om applicaties als dienst aan te bieden is zoals eerder gezegd niet nieuw. Rond de milleniumwissel was er reeds het ASP model (Application Service Provider) dat enkele jaren later werd opgevolgd door Software as a Service (SaaS). Vooral door de recente en sterke toename van infrastructuurconsolidatie en -virtualisatie kreeg het ‘as a service’ concept een veel bredere betekenis. Naast Platform as a Service (PaaS) werd ook Infrastructure as a Service (IaaS) geïntroduceerd en die 2 termen kennen we samen met SaaS tegenwoordig beter onder de term cloud computing. IaaS biedt als cloudoplossing de meeste vrijheid, maar vergt ook het meeste onderhoud en kennis terwijl SaaS zich met een strikter applicatiekader aan de andere kant van het paradigma bevindt. Bij SaaS ging het aanvankelijk nog om kleinere applicaties. Maar bij cloud computing nemen bedrijven steeds meer volledige pakketten via dit model af, en dan is de opstap naar

PaaS snel gemaakt. Courante voorbeelden hiervan zijn ERP- en CRMpakketten of zelfs volledige kantoorsuites. De steile opmars van nieuwe generaties smartphones en tablets zoals de iPad voeden natuurlijk deze bedrijfsstrategie. Dergelijke toestellen zijn immers beperkt in rekenkracht en opslag en dan dringt het gebruik van cloudtechnologie zich al snel op. Waarom zou men nog Windows Office Mobile op een smartphone installeren, als men net dezelfde functionaliteiten kan bekomen met Google Docs en daarbij amper iets van het telefoongeheugen moet prijsgeven? Bovendien voorziet dit soort van cloudtoepassingen zelf in onderhoud en upgrades. Tenslotte wordt de adoptie van cloud computing tevens versneld door lifestyle trends zoals het thuiswerken, dat ook in België steeds meer ingang vindt bij bedrijven en overheden. Werk en privé vloeien door mekaar en medewerkers willen daarbij altijd en overal toegang tot bedrijfssoftware en -gegevens.

Verschuivingen Volgens onderzoek van Gartner blijkt dat momenteel maar liefst 70 procent van het IT-budget wordt uitgegeven aan systeembeheer (bron: Gartner IT Key Metrics Data 2010). Met het uitbesteden van infrastructuur naar een externe cloud zal er minder behoefte zijn aan intern beheer van IT. Dat zal zich ongetwijfeld laten voelen in personeelsinvulling op de IT-afde-

april - may 2011


41

ict

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

lingen. Systeembeheerders zullen eerder aan de slag gaan bij cloud service providers, want andere ITtaken zullen de boventoon gaan voeren. Zo zal er ook minder vraag zijn naar mensen die software programmeren en ontwikkelen en zal er meer behoefte ontstaan aan personeel met capaciteiten als project management, kwaliteitsbeheer en informatieanalyse. De huidige, overige 30 procent is volgens het Gartner onderzoek dus slechts beschikbaar voor innovaties die de productiviteit verhogen. Maar cloud computing zal er voor zorgen dat bedrijven zich niet langer bezig hoeven te houden met zaken als energiekosten, dataopslag en datacenterbeheer. In plaats van Het belangrijkste kenmerk van het cloudmodel is het ‘op aanvraag’ schalen van de benodigde IT resources. deze fundamentele zaken, kunnen CIO’s en IT-managers zich richten op innovatieve toepassingen die specifiek gericht zijn op de privacy model een brede ingang zal vinden hun bedrijf daadwerkelijk vooruit van individuen en het recht op be- in IT en verder zal evolueren, maar helpen. scherming van persoonlijke data. wanneer. Recente analyse wijst uit Om te voorkomen dat cloud com- dat nu al heel wat bedrijven stanputing de reeds bestaande privacy- daardproducten als e-mail en CRM Regulering Reeds sinds de opkomst van het maatregelen uitholt, moeten er dus naar de cloud brengen. Dat zijn ASP-model schermen sceptici – nieuwe, passende regels komen. twee voorbeelden van relatief voloverigens vaak terecht – met argu- Kroes benadrukte wel dat ze het be- wassen IT diensten en uiteraard menten als beschikbaarheid, bevei- drijfsleven daarbij zoveel mogelijk zitten er verschillen tussen bijvoorbeeld BPOS en Gmail, maar de baliging en privacy. Als bedrijf of wil bijstaan. sisfunctionaliteiten zijn gelijk. Op individu heeft men zelf geen enkele controle meer over wat er precies Kroes noemde tijdens haar voor- middellange termijn zullen ook met de gegevens gebeurt. Het wordt dracht drie aandachtsgebieden bijvoorbeeld HR- en financiële apdus tijd dat er juridisch en tech- voor de Europese Commissie: het plicaties naar de cloud verhuizen. nisch één en ander op zaken wordt juridisch raamwerk voor gegevens- Een eerste stap wordt voor vele begesteld. Begin dit jaar kondigde Eu- bescherming en privacy, techni- drijven ongetwijfeld de bouw van ropees commissaris Neelie Kroes sche en commerciële grondbegin- een interne of gehoste private dan ook strengere regels aan voor selen, vooral met betrekking tot cloud, al dan niet in hybride vorm, de bescherming van gegevens bij security, en tenslotte technische waarbij een deel van de IT nog op het gebruik van cloud computing. standaarden voor zaken zoals Ap- tradionele manier zal beheerd blijOmdat het bij deze technologie bij- plication Programming Interfaces ven. Publieke clouds zullen vanwege de eerder genoemde veiligheidsprona altijd gaat om grensoverschrij- (API’s) en bestandsformaten. blematiek minder snel aan­­­trek­ken, dende dataopslag – in de cloud is maar KMO’s met geen al te bedrijfshet door clustering en virtualisatie Evolutie immers nooit écht duidelijk waar Dat cloud computing nog een hele kritische IT-omgeving, zullen er gegevens zich fysiek precies bevin- weg af te leggen heeft staat buiten ­zeker al snel hun voordeel mee den – wil ze regels opstellen die kijf. Maar de vraag is niet óf het ­kunnen doen.

april - may 2011

www.cxonet.be


42

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

iNNoVatie biNNeN MultiMedia

haNdige oF leuKe Bruno Koninckx

hich tech

gadgets

dell gaat ooK Voor licht

Met de Vostro V130 haalt Dell op het eerste gezicht een huzarenstukje uit: een erg dunne en lichte 13 inch laptop voor een prijs van 419 euro excl. btw. Zo staat het toch op de site van de fabrikant. Zoals wel vaker bij Dell, heb je dan natuurlijk echt de basisversie, met een niet al te snelle processor en slechts 2GB werkgeheugen. Op zich blijft het wel knap dat je voor die prijs een laptop krijgt die heel degelijk is afgewerkt, een vrij comfortabel klavier heeft en een helder scherm dat heel mooie resultaten geeft. En dat alles weegt slechts 1,6 kilo. Er zit wel geen optisch station in, maar toch wel genoeg poorten. Dat alles samen maakt de V130 op papier een heel betaalbare en draagbare metgezel voor wie vaak onderweg is. Helaas kan Dell geen batterijduur bieden die je tegenwoordig bij dit soort toestellen verwacht. Als je echt heel zuinig bent, gaat ze het misschien drie uur volhouden, maar als je de computer intensief gebruikt, ben je na een goede twee uur al uitgepraat. Je kan ook geen extra batterij meenemen, want ze is niet zomaar te verwijderen. De instapprijs lijkt heel interessant, maar als je wat meer opties wilt, wordt dit toch wel een duur toestel, zeker als je rekening houdt met de beperkte batterijduur. www.dell.be

eerste blacKberry Met echt bruiKbaar touchscreeN De Torch 9800 is niet de eerste Blackberry met een aanraakgevoelig scherm, maar het is wel de eerste die daar ook echt voor mag uitkomen. RIM heeft namelijk het besturingssysteem zo aangepast dat het beter bruikbaar is voor aanraakgevoelige schermen. Echt ideaal is het nog niet, zeker niet als je het vergelijkt met de iPhone of betere Android toestellen. Maar het is wel een serieuze stap in de goede richting. Alsof men zelf nog niet helemaal zeker was van z’n zaak, heeft de Torch 9800 ook nog een uitschuifbaar toetsenbordje en de klassieke Blackberry-knoppen. Die onzekerheid is deels onterecht, al hebben we al betere touchscreens in handen gehad. De resolutie is trouwens vrij laag. De combinatie van een touchscreen met uitschuifbaar toetsenbord maakt de Torch 9800 in elk geval een stuk dikker en zwaarder dan hij idealiter zou zijn. Nog een punt van kritiek is dat het toestel veel te veel wil zijn: zowel een zakelijk toestel als een waar je multimedia mee kan afspelen als een om sociale netwerken te gebruiken. Daar komt nog bij dat je al die functies ook via verschillende wegen kan bedienen, wat verwarrend werkt. Naast deze nadelen blijft dit toestel natuurlijk wel de bekende pluspunten van Blackberry bieden, zoals een heel goede e-mail toepassing, een degelijke browser en een heel goede connectiviteit. www.blackberry.com

betaalbaar tablet Voor MultiMedia Er lijken voorlopig nog geen echte concurrenten voor de iPad op de markt te komen, maar voor bepaalde taken zijn er toch al alternatieven. Naast de Galaxy Tab van Samsung heeft bijvoorbeeld Archos al enkele interessante producten uit. Het biedt een hele reeks ‘Internet tablets’ aan, met schermen van 2,8 inch tot 10,1 inch. Van het 7-inch model is er ondertussen zelfs een versie met 250 GB geheugen. Hier komt de geschiedenis van het bedrijf kijken, want het brengt al jaren degelijke multimediaspelers uit. De tablets van Archos lijken voorlopig dan ook vooral op dit vlak goed te scoren. Zo kan je ze via HDMI aan een tv aansluiten om video af te spelen. Ze draaien op Android 2.2, maar dit besturingssysteem is echt nog niet geschikt voor tablets. Je kan wel een aantal toepassingen installeren, maar veel meerwaarde leveren die niet op. Maar voor 250 euro voor het 7inch 8GB of 300 euro voor het 250 GB model zijn dit toch wel leuke toestellen. www.archos.com www.cxonet.be

april - may 2011


43

ict

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Advertorial

Optimale flexibiliteit voor infrastructuren

Cloud computing met Fujitsu Fujitsu trekt met het Dynamic Infrastructures aanbod resoluut de kaart van de cloudtechnologie. Om de hele lading aan verschillende bedrijfsomgevingen en infrastructuren te dekken, biedt Fujitsu cloud computing enerzijds aan als geïntegreerde, interne oplossing en anderzijds als externe dienst. IT afdelingen staan steeds meer onder druk om operationele kosten te drukken, terwijl men vanuit de business verwacht dat de dienstverlening continu verbetert. Door sterke consolidatie en virtualisatie van IT resources kan cloudtechnologie heel wat van die verwachtingen inlossen. Maar omdat niet elk bedrijf dezelfde strategie heeft of over een zelfde infrastructuur beschikt, heeft Fujitsu voor elk wat wils in het portfolio gestopt.

Solution vs. Service Sommige klanten zijn strategisch én operationeel niet helemaal klaar om hun volledige infrastructuur integraal om te bouwen naar een cloudmodel. Daarom komt Fujitsu vanaf april dit jaar op de markt met Dynamic Infrastructure Blocks. Dat is een volledig geconvergeerde en geïntegreerde cloudoplossing van een aantal diensten, opslag, netwerk, middleware, automatisatie- en beheerssoftware die de klant via aankoop toelaat om heel makkelijk zelf zijn private cloud on-site uit te bouwen en alles dus in eigen IT beheer te houden. Deze gestandaardiseerde en vooraf geteste oplossingen zijn héél makkelijk en snel aanpasbaar voor elk type omgeving of infrastructuur. Fujitsu staat de klant ook steeds bij met de nodige consultancydiensten om alles vlot te laten inpassen in de bestaande bedrijfsstructuren en -processen. Een klant kan echter ook opteren om volledig of gedeeltelijk zijn infrastructuur zoals servers, netwerkconnectiviteit en opslag of applicaties zoals bijvoorbeeld e-mail als dienst te laten beheren door Fujitsu. Bij zo’n type trusted cloud of Infrastructure as a Service (Iaas) horen – in tegenstelling tot bijvoorbeeld

publieke clouds – de nodige enterprise service levels op maat van de klant, waarbij 99,9% beschikbaarheid, security van en naar het datacenter, enz. gegarandeerd worden, zelfs op langere termijn. Het bijhorende prijsmodel omvat, afhankelijk van het basiscontract, naast een vaste prijs voor zaken als type connectiviteit, een gedeelte variabele kost die berekend wordt volgens de gewenste capaciteit. Zo groeit de IT infrastructuur steeds mee met de vraag vanuit de business en niet omgekeerd. Door de schaalbaarheid die inherent is aan cloud computing, kan zeer snel extra capaciteit toegevoegd worden. Op die manier kunnen piekmomenten of andere calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een disaster recovery, zeer accuraat en goed georganiseerd ondervangen worden. Beide Dynamic Infrastructures formules voorzien duidelijk in verhoogde functionaliteiten en zetten technologische voordelen om in winst voor de eindklanten. Bij IaaS is er bovendien minder materiaal on-site nodig en ligt de meerwaarde ongetwijfeld in het transparante pay-per-use model.

Globale aanpak Om het portfolio te vervolledigen, introduceert Fujitsu in mei dit jaar tenslotte de Global Cloud Services. Deze cloudoplossing gaat zich richten tot multinationals met datacenters over heel de wereld. Met meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van datacenters, is Fujitsu duidelijk meer dan ooit de aangewezen partner om élke IT infrastructuur om te vormen naar een cloudmodel. Ongeacht onder welke vorm dat ook gebeurt.

FUJITSU Fujitsu Technology Solutions S.A / N.V. Square Marie Curie, 12, B-1070, Brussels, Belgium Tel.: +32 (2) 5366111 E-mail: info.belgium@ts.fujitsu.com Web : be.fujitsu.com

april - may 2011

www.cxonet.be


44

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Gedeelde verantwoordelijkheid

Frans Godden

Cloud beveiligen

van virtualisatie met behulp

“In onze scholen wordt verwacht dat kinderen ingeënt zijn tegen besmettelijke ziekten. Welnu, datzelfde principe moeten we hanteren voor computers die naar het Internet gaan: de gebruikers moeten beseffen dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van iedereen om preventieve beveiligingsmaatregelen te nemen”. Aldus Scott Charney, corporate VP for Trustworthy Computing Microsoft in zijn keynote toespraak op de RSA Conference in San Francisco. Op het Internet worden organisaties, overheden en gebruikers constant geconfronteerd met een waaier van steeds gesofisticeerder bedreigingen. Courante verdedigingsmiddelen zoals firewalls, anti-virus software en automatische updates voor beveiligingspatches helpen die risico’s in te perken, maar dat volstaat niet. Ondanks de grote inspanningen die geleverd worden om het publiek in te lichten en te beschermen, zit er op veel computers nog malware en kunnen ze, zonder dat de eigenaars het weten, deel uitmaken van een ‘botnet’. Botnets worden doorgaans gebruikt om spam te verzenden maar ze kunnen ook ingezet worden om grote infrastructuren van overheid of bedrijven aan te vallen.

Consument staat alleen “Vandaag bestaat er helaas nog geen wereldwijde strategie om mensen te beschermen tegen de gevaren die op het Internet loeren”, zegt Scott Charney. “Waar bedrijven meestal specialisten in huis

www.cxonet.be

hebben om de bedreigingen onder controle te houden, staan consumenten er alleen voor. IT is te complex en veel mensen weten niet hoe zich te beveiligen, ook al bestaan er tools om automatisch computers te

den dat gezamenlijk in actie komt tegen deze gevaren.”

Gezondheidscertificaat Waar we naartoe moeten is een systeem dat van elke computer een ‘gezondheidscertificaat’ eist vooraleer hij toegang krijgt tot het Internet. “Maar dat model is op dit moment niet haalbaar”, geeft Charney toe. “Steeds meer mensen worden afhankelijk van het Internet en gebruiken het bijvoorbeeld om te telefoneren. Stel je voor: iemand krijgt een hartaanval, je loopt naar je computer om de hulpdiensten te

Scott Charney (Microsoft):

“Waar we naartoe moeten is een systeem dat van elke computer een “gezondheidscertificaat” eist vooraleer hij toegang krijgt tot het Internet.” scannen, updates te installeren, anti-virus programma’s bij te werken, en besmettingen te verwijderen. Sommige consumenten trekken zich ook niets aan van de richtlijnen en spelen een gevaarlijk spelletje door programma’s van onbekende oorsprong te downloaden en zo een hele rist computers te besmetten. Want dat is nu het probleem geworden met het Internet: wie een besmette computer heeft, brengt niet alleen zijn eigen waardevolle gegevens in gevaar maar ook iedereen die mee op het Web zit. Precies daarom moet een technologie-ecosysteem opgezet wor-

bellen, maar de computer zegt dat je eerst vier patches moet installeren en rebooten vooraleer je toegang krijgt tot het Internet! Overheid, IT-industrie en Internet Service Providers moeten daarom een model uitwerken dat systematisch de gezondheid controleert van alle toestellen die aan het Internet hangen. Wordt een besmette computer ontdekt, dan wordt de gebruiker verwittigd, en krijgt hij advies om het op te lossen zodat ook andere computers niet besmet geraken. Net zoals de gezondheidszorg werkt om de verspreiding van een griepvirus te voorkomen.”

april - may 2011


45

ict

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Met RSA Cloud Trust Authority Onderzoek toont telkens weer aan dat bedrijven bevreesd zijn om gebruik te maken van cloud computing omdat ze geen vertrouwen hebben in de beveiliging. “Maar we moeten afstappen van het beveiligingsmodel voor fysieke infrastructuren dat we vandaag kennen en integendeel gebruik maken van virtualisatietechnologieën waar security automatisch ingebouwd werkt”, zegt Art ­Coviello, president van RSA. Coviello windt er geen doekjes om: “Cloud computing biedt enorme voordelen op het vlak van kost en flexibiliteit, maar je hebt minder zicht op de controle van de infrastructuur en de informatie. En van bedrijven verwachten dat ze een vertrouwensband creëren met elke cloud serviceprovider, is niet realistisch en niet werkbaar. We moeten dus naar een nieuw compliance- en securitymodel waarbinnen organisaties onbevreesd diensten kunnen afnemen van een waaier van cloud serviceproviders, en dat willen we bereiken met onze RSA Cloud Trust Authority.” Het nieuwe initiatief omvat een reeks cloud-diensten die precies moeten zorgen voor een veilige relatie tussen organisaties en cloud serviceproviders. Door meer visibiliteit en controle te geven over identiteit, informatie en infrastructuur wil RSA CTA-organisaties het vertrouwen geven om cloud computing te gebruiken voor bedrijfskritische toepassingen en gevoelige informatie. RSA gaat daartoe ook samenwerken met andere leveranciers zoals Cisco en VMware om vanuit een centrale console gemakkelijk beveili-

april - may 2011

gingsdiensten in de cloud te leerd zijn op veiligheid. Broodnoconfigureren en uit te rollen. dig want onderzoek wijst uit dat er vorig jaar per seconde maar liefst negen nieuwe bedreigingen op de Dankzij virtualisatie “Maar de IT-industrie zelf moet computerwereld werden losgelahet beveiligingsprobleem van de ten! Nog even vermelden dat cloud wel anders aanpakken”, zegt ­Symantec ook gebruik maakt van Art Coviello. “Iedereen is het er- ‘white listing’ om te vermijden dat over eens dat klassieke beveili- een betrouwbaar bestand nog een gingsmiddelen voor de fysieke om- tweede keer gescand zou worden – geving ontoereikend zijn voor de en dat levert een snelheidwinst van cloud. Wij denken dat de oplossing wel 70% op. Art Covellio (RSA):

“De IT-industrie zelf moet het probleem van de beveiliging van de cloud anders aanpakken.” in virtualisatietechnologie ligt omdat virtualisatie precies de fysieke omgeving omvormt naar een dynamisch, logisch geheel waarbinnen de beveiliging in de gevirtualiseerde componenten ingebouwd wordt zodat ze over heel de cloud verspreid wordt. Virtuele machines zijn van nature ontworpen om zich dynamisch aan te passen aan de werklast en als beveiliging in die omgeving effectief wil werken, dan moet ze even dynamisch worden.” RSA is uiteraard niet de enige die aan cloudbeveiliging werkt, op de recente RSA Conference in San Francisco kondigde ondermeer ­Symantec aan dat het aan een nieuwe oplossing werkt, O3, een soort ‘laag boven de wolken’ die door cloud serviceproviders gebruikt zou kunnen worden om security en compliance voor hun klanten te realiseren. Symantec heeft ook een nieuwe versie van zijn Endpoint Protection klaar die bedreigingen die klassieke tools missen, toch kan onderscheppen door naar zijn Insight online reputatiedatabase te gaan waar meer dan 2,5 miljard bestanden inzitten die gecontro-

Overal gaten Ook andere leveranciers werken nu met gelijkaardige tools, ondermeer Trend Micro heeft zo’n op de cloud gebaseerde dienst die een database gaat raadplegen vooraleer een gebruiker een bestand opent. Idem voor McAfee dat met Global Threat Intelligence ook file reputation in gebruik heeft genomen. McAfee heeft overigens ook een samenwerkingsverband aangekondigd met RSA om gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen die endpoint beveiliging en vulnerability management moeten verbeteren. Analisten wezen er tijdens de conferentie nog eens op dat 8 op 10 Webbrowsers van consumenten onvoldoende gepatched zijn en dus kwetsbaar zijn voor aanvallen. En dat geldt ook voor plug-ins – Java, Adobe Reader en Apple QuickTime waren hier het vaakst niet bijgewerkt. Terloops nog even vermelden dat Cisco zich ook ontfermd heeft over de mobiele markt omdat iPhones, iPads en Androidtoestellen steeds vaker ook toegang willen tot het bedrijfsnetwerk – en dat zorgt voor nieuwe beveiligingsproblemen.

Executive summary Een computer die met een virus besmet is, vormt vandaag niet alleen een probleem op zich maar ook voor alle andere computers die samen met hem aan het Internet hangen. Er moet dan ook een manier gevonden worden om te voorkomen dat hij onbewust zijn virus verspreidt.

www.cxonet.be


46

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

UC krijgt nieuwe invulling

unified communications Social collaboration wordt kern van

Frans Godden

dollar en over drie jaar al bijna 2 miljard waard zal zijn. IBM speelt uiteraard niet alleen met die collaboratiegedachte, ook Microsoft gaat met SharePoint al een tijdje die weg op, en ook Cisco en Google (met zijn Google Apps) werken in die richting. Maar IBM staat vanuit zijn historische achtergrond met Lotus wel het sterkst hier en het wil die positie bestendigen, ondermeer via een reeks nieuwe applicaties die het op zijn recente Lotusphere-conferentie aankondigde. Zo introduMet de opkomst en het gebruik van social media in de ondernemingswereld krijgt het begrip unified communications ceert het bijvoorbeeld Activity een nieuwe invulling. Centraal zal volgens de analisten weldra Stream, een soort universele inbox social collaboration staan, samenwerking binnen en buiten het waar gebruikers informatie kunnen zien die afkomstig is van e-mail, bedrijf met behulp van social media tools. blogs, Twitter, LinkedIn, Facebook, SAP, het eigen bedrijf, enz. - gefilzig toepassingen voor sociale colla- terd naar waar je op dat moment boratie te ontwikkelen. mee bezig bent.

Alistair Rennie, algemeen directeur van IBM Lotus: “De nieuwe generatie wil ook in een bedrijfscontext collaboratietools kunnen gebruiken.”

Uit de 2010 Chief Human Resource Officer studie van IBM blijkt dat meer dan de helft van de bestpresterende bedrijven hun werknemers toelaten sociale en collaboratieve tools te gebruiken maar dat nog geen kwart van die werknemers social networking of collaboratieve tools gebruiken om hun kritische kennis ook met anderen te delen. Precies om dat laatste ook te bewerkstellingen zijn bedrijven als IBM, Microsoft en Jives volop be-

www.cxonet.be

Niets nieuws onder de zon

Mobiel en in de wolken

“Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen dat collaboratie niet echt iets nieuws is voor IBM Lotus, het is altijd een aspect van producten als Lotus Notes geweest”, stelt Alistair Rennie, algemeen directeur van IBM Lotus. “Maar nu komt het meer in beeld omdat we te maken krijgen met een nieuwe generatie die opgegroeid is met fenomenen als Facebook, Twitter en LinkedIn, en die deze tools ook in een bedrijfscontext wil gebruiken. Waar het vroeger nog vaak vooral over messaging ging, ligt de klemtoon nu op social collaboration en social business, met Webmeetings, blogs, wiki’s en Facebook-achtige communities”

Natuurlijk IBM is ook niet blind voor de realiteit en dus gaat het nieuwe oplossingen beschikbaar maken voor bedrijven die nu Microsoft Exchange en SharePoint gebruiken en die dat willen integreren met bijvoorbeeld IBM Connections. Op het congres werd ook bijzonder veel aandacht besteed aan mobiele toepassingen, gewoon omdat werknemers steeds mobieler worden – volgens IDC zullen we tegen 2013 met meer dan 1,2 miljard mobiele werkers zijn. IBM wil dan ook zijn social softwareproducten beschikbaar maken voor de meest populaire mobiele apparaten – iPhone, iPad, RIM Blackberry en Playbook, Google Android en Nokia. En om die mobiliteit ten top te drijven heeft Big Blue ook een cloudversie van LotusLive Symphony aangekondigd, zijn kantoorsuite die nu organisaties ook toegang zal geven tot sociale platformen zodat hun werknemers

De aandacht voor sociale media komt natuurlijk niet uit de lucht gevallen, marktonderzoeker IDC heeft berekend dat de markt voor sociale platformen dit jaar met meer dan 30% zal groeien tot 630 miljoen

april - may 2011


47

ict

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

gezamenlijk aan documenten in de cloud kunnen werken. Belangrijk is dat het daarbij niet meer uitmaakt of een werknemer zich binnen of buiten de firewall van zijn bedrijf bevindt, hij heeft altijd toegang tot zijn documenten en kan er desgewenst in real-time met collega’s samen aan werken. Collaboratie om ’t even waar, wanneer en met wie dus...

UC: van nice-to-have naar onmisbaar De verhuis naar een nieuw pand was voor CRM-specialist Selligent de geknipte aanleiding om zijn oude telefooninfrastructuur overboord te gooien en over te schakelen op een unified communications oplossing van Microsoft en Interoute. En elke dag ontdekt het nu nog nieuwe voordelen van dat nieuwe systeem. Selligent is een internationale leverancier van oplossingen voor conversiemarketing en interactieve CRM met hoofdkwartier in Braine L’Alleud en vestigingen in Nederland, Frankrijk, Polen, Duitsland, Italië en Spanje. Met 115 medewerkers haalde het in 2009 een omzet van 18,6 miljoen euro. Interoute van zijn kant exploiteert een de meest geavanceerde en wijdvertakte Europese netwerken voor spraak en data, in totaal goed voor meer dan 55.000 km glasvezel, 8 datacentra en 32 colocaties, plus nog eens 150 partnerdatacentra. “De reden waarom wij met Microsoft en Interoute in zee zijn gegaan, is heel eenvoudig”, zegt Stefan Leyers, ICT-manager bij Selligent: “We gingen verhuizen. Voordien zaten we in een businesscenter dat eigenaar was van het telefoniesysteem, maar met de verhuis moest er een

april - may 2011

nieuwe telefonie-oplossing komen, en het leek ons dan ook een geschikt moment om alles te herbekijken voor het hele bedrijf en de stap te zetten naar unified Communications.”

Met OCS Lang moest Stefan Leyers niet zoeken. “We hadden al Microsoft Office Communications Server in gebruik in een proof of concept, en de ervaringen van managers op reis toonden aan dat dit echt de ideale oplossing was voor ons. Interoute heeft er dan voor gezorgd dat het nieuwe systeem al lang vóór de verhuis in onze nieuwe headquarters draaide.” De nieuwe oplossing is momenteel operationeel in België en Frankrijk. “Maar als we morgen in een ander land een kantoor openen, dan zal dat dankzij Interoute ook onmiddellijk werken. En het gaat veel verder dan telefonie, het is ook collaboration, video, document sharing, conference calls, ook met mensen van buiten de firma. Tijdens de zware winterdagen die we nu gekend hebben, zijn onmiddellijk de voordelen naar boven gekomen: onze mensen hebben van thuis uit kunnen samenwerken en ze waren altijd bereikbaar op hun gewone bedrijfsnummer. Ook de mensen van de helpdesk hebben onze klanten zonder problemen kunnen verder helpen – allemaal voordelen van unified communications. Oorspronkelijk waren dat nice-to-have pluspunten, maar met die harde winter hebben we gemerkt dat het echt een goede oplossing was.”

Jan Dezutter, verkoopdirecteur Interoute Belux: “Wij helpen Selligent om het volledige potentieel van Microsoft’s unified communications oplossing te benutten.”

is. “Als er vroeger een nieuwe medewerker in Frankrijk kwam, dan duurde het maanden voor we die echt leerden kennen. Nu met de videoconferencing hebben we een veel beter contact en ook sneller een betere samenwerking omdat je meteen weet wie je voor je hebt. Het wordt een veel efficiëntere manier van werken.”

Ook financieel

“En er zitten ook financiële voordelen aan”, zegt Jan Dezutter, verkoopdirecteur Belux bij Interoute. “Tegenover zijn vroegere telefoonoperator heeft Selligent een kostenbesparing gerealiseerd van 66% op maandbasis. Bovendien kan het bedrijf door gebruik te maken van de Interoute SIP-trunk nu iedereen in de wereld op een vaste of mobiele telefoon vanop zijn werkplek contacteren, en ook omgekeerd. Het blijft dus niet bij de active directory, we trekken die open en geEen ander voordeel is volgens Ley- bruiken het volledige potentieel ers dat ook de samenwerking tus- van unified communications dat sen de medewerkers fel verbeterd Microsoft aanbiedt.”

Executive summary Bedrijven kunnen er weldra niet meer onderuit: ze zullen sociale netwerking concepten moeten integreren in hun businessprocessen om de collaboratie te verbeteren, de klantenrelaties aan te halen, sneller nieuwe ideeën te genereren, en efficiëntere werknemers te krijgen.

www.cxonet.be


48

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Bi-Monthly

Headlines Jean-Luc Manise

Investissements TIC: en continuité avec 2010

l’informatique du groupe allemand au bénéfice d’Atos, un conSelon le Gartner, les dépenses informatiques mondiales devrai- trat sur 7 ans d'une valeur de 5,5 milliards €. ent progresser de 5,1% par rapport à l’année passée, soit 3.575,8 milliards de dollars, à comparer aux 5,4% de 2010. Les postes 2011, l’année des méga-rachats d’investissement les plus importants sont à chercher dans les La reprise de SIS par Atos devrait lui coûter 850 millions €. services télécoms (1.647,4 milliards de dollars) et informatiques ­Celle d’Atheros Communications, spécialisé dans les réseaux (817,9 milliards de dollars). Avec une croissance de 4,6% com- Wi-Fi et Bluetooth par Qualcomm se monte à 2,35 milliards parée à 2,5% en 2010, cela signifierait pour ces derniers un re- d’euros. Une action d’envergure qui a pour but de conforter la dressement. Par contre les services télécoms se trouveraient en position du géant des puces sans fil face à Intel, très intéressé léger tassement (croissance de 3,4 au lieu de 3,9%). Si la vente de par ce marché à forte croissance. Pour seule preuve, la reprise ceux-ci connaît la croissance la plus forte (+ 9,1%), elle doit en par le fondeur de la division sans fil d’Infineon, pour un moneffet être comparée aux 14% de l’année dernière. Et le Gartner tant de 1,4 milliards de dollars. de souligner que la fiabilité de ces prévisions pâtissent toujours de l'incertitude macro-économique et que, si les signes Réseaux sociaux: plus de mobile d’amélioration sont là et bien là, la reprise demeure lente. Le Gartner, toujours lui, a scanné les technologies ‘entrantes’ en oeuvre dans les réseaux sociaux. Elles sont au nombre de quatre. L’émergence des outils d’analyse tout d’abord. Avec la montée en Infogérance: Atos devient numéro 2 européen L’annonce en décembre dernier du deal intervenu entre Atos puissance des médias sociaux, il est aujourd’hui de plus en plus Origin et Siemens pour la reprise par le premier de la division crucial de disposer de systèmes de métriques capables de scanservices SIS (Siemens IT Solutions and Services) du second va ner les réseaux sociaux internes et externes de l’entreprise. bouleverser l’échiquier des services informatiques européens. L’écriture collaborative simultanée ensuite, sans doute netteA l’issue de l’opération qui devrait être finalisée d’ici juillet ment moins porteuse que les outils de communication et la col2011, la nouvelle structure devrait en effet afficher un chiffre laboration unifiée pour les réseaux sociaux d'entreprise. C’est d’affaires global 2010 de 8,7 milliards d’euros. Sur le seul mar- que, par opposition à la messagerie, le réseau social d’entreprise ché de l’infogérance, son résultat est estimé à 4,5 milliards €. introduit la transparence dans les échanges. Le quatrième enCela positionne le groupe en numéro deux européen, juste der- trant est, sans surprise, le réseau social mobile. Au niveau de rière IBM (4,5 milliards en 2009), mais devant HP-EDS (3,7 ‘l’existant’, le Gartner pointe du doigt 5 technologies peinant à milliards), T-Systems (2,7 milliards), Capgemini (2,6 milliards) passer au stade de croissance suivant: la localisation d’expertise, et Fujitsu (2,5 milliards). Pour mémoire, l’accord conclu avec le bookmarking social, les plates-formes de partage et d’échange Siemens prévoit l’externalisation de la gestion de l’ensemble de d’idées et la gestion de la réputation sur le Net. Prévisions dépenses mondiales informatiques 2011 (Milliards dollars) Dépenses 2010

Croissance (%)

Prévisions 2011

Prévision croissance (%)

Equipements informatiques

364,1

8,9

391,3

7,5

Logiciels

235,9

6,1

253,7

7,5

782

2,5

817,9

4,6

Equipements télécom

426,6

14

465,4

9,1

Services Télécom

1593

3,9

1647,4

3,4

3401,6

5,4

3575,8

Services IT

Total

4,1 Source : Gartner (janvier 2011)

www.cxonet.be

april - may 2011


© Jos Verhoogen

CxO Expert Group Logistics & Manufacturing

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Jürgen Berckmans

Robert Boute

Mike Callens

Supply Chain Director Danone

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Leuven Gent Management School

Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Suzy Costers

Isabelle Dero

Nik Delmeire

Erik Chabot

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Logistics & manufacturing pagina 50

Oliver Corluy President PICS Belgium

Director SC2 Supply Chain Square

Logistiek manager Hubo België

Nationaal voorzitter O.T.M.

Sonja De Wolf Logistiek manager Eternit

BASF focust op verdere professionalisering van procurement pagina 53

De facility manager bepaalt mee de bedrijfsstrategie Jos Marinus Voorzitter VIB

Paul Masschelein Procurement Director Asco Industries

Luc Peeters

Supply Chain Director ­ Nutricia-Milupa Belgium

Maarten Peeters Logistiek manager Hansen Transmissions International

Marc Slegers

VP Telenet Procurement & Supply Chain

pagina 56

Is real estate een onderdeel van facility management? pagina 58

Wie wint Facility Awards 2011? Geert Swinnen

Alex Van Breedam

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Nico Vandaele Prof. dr. KU Leuven

Johan Van Den Broeck

Supply Chain and Purchasing Director Tessenderlo Group

Tom Van Dijck Purchase manager BASF

Thema-artikel pagina 61 Uitbesteding van maintenance loont “Wachten tot iets breekt om het dan snel te repareren, is weinig rendabel, want dan is de schade vaak groter dan wanneer er voortijdig wordt ingegrepen.” Thema-artikel pagina 64 Koerierdiensten werken aan hun ecologische voetafdruk

BASF focust op verdere professionalisering van procurement

We rollen voortdurend verbeteringsprojecten uit Procurement is voor BASF van strategisch belang. Naast het belangrijke aandeel van het aankopen van goederen en diensten in de omzet, speelt Procurement een cruciale rol in verschillende bedrijfsprocessen en levert het een continue bijdrage aan de strategische doelstellingen. Om dat te realiseren, is de relatie met de interne business partners uitermate belangrijk. “We moeten de nodige kennis hebben om met de business partners te kunnen communiceren”, vertelt Tom Van Dijck, head of procurement bij BASF Antwerpen. “Zo kunnen we in overleg met onze afdelingen de precieze behoeften vroegtijdig detecteren en daarop optimaal inspelen.” lees verder op pagina 50


50

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Tom Van Dijck, head of procurement bij BASF Antwerpen: “We doen er alles aan om de aankoopfunctie binnen het bedrijf verder te professionaliseren door meerwaarde te creëren voor de business partners.”

BASF is in België sterk vertegenwoordigd. BASF Antwerpen is het grootste chemische productiebedrijf van België en het tweede belangrijkste productieplatform van de BASF-groep. Via de verkooporganisatie BASF Belgium wordt een breed gamma van oplossingen aangeboden, variërend van plantenbescherming en voeding, chemische producten, kunststoffen en vezels, kleurstoffen & veredelingsproducten tot olie & gas. Tom Van Dijck, head of procurement bij BASF Antwerpen, is verantwoordelijk voor de aankoopactiviteiten van een vijftiental BASF-vestigingen in de Beneluxregio. “We zijn een satellietorganisatie van de moedermaatschappij in Duitsland”, vertelt Van Dijck. “Binnen onze afdeling werken we met ongeveer 45 mensen. In Antwerpen zijn er in totaal om en bij de 5.000 mensen tewerkgesteld. Daarvan zijn er zo’n 3.500 vaste medewerkers en de rest zijn contractoren.”

www.cxonet.be

Wat houdt procurement bij BASF precies in? Wat is jullie visie daarover? “Aankoop is voor een firma als BASF een belangrijke functie. De aankoopuitgaven vertegenwoordigen een fundamenteel aandeel in alles wat wij produceren. Daarenboven grijpen aankoopbeslissingen in op verschillende cruciale interne bedrijfsprocessen en externe relaties met klanten en leveranciers. Om dit in goede banen te leiden werken we volgens een organisatiemodel waarbij we een aantal subregionale aankooporganisaties hebben die functioneel rapporteren aan een centraal orgaan in de hoofdzetel in Ludwigshaven. Op die manier hebben we de garantie dat de wereldwijde hefboom van de groep maximaal benut wordt. Tegelijkertijd wordt – met voldoende sterke aankoopmandaten – een professionele lokale aanwezigheid verzekerd. Dat laat ons toe om in Antwerpen talentvolle medewerkers aan te trekken en blijvend te motiveren. Door de continue pro-

fessionele uitbouw van onze afdeling worden we door onze business partners meer en meer bekeken als waardescheppers, en daar gaat het voor mij uiteindelijk om.” Heb je een zicht op het aantal euro’s op het gebied van aankoopvolume? “Dat is een moeilijke vraag omdat wij niet het volledige aankoopmandaat hebben en werken volgens een bepaald systeem dat verdeeld is tussen de aankoophub in Antwerpen en de centrale aankooporganisatie in Duitsland. Het totale aankoopvolume van onze aankoophub bedraagt meer dan 5 miljard euro op jaarbasis. Dat wil niet zeggen dat mijn organisatie daarover het volledige mandaat heeft. De grote strategische grondstoffen worden bijvoorbeeld centraal in Duitsland aangekocht. De aankoopcollega’s in Duitsland hebben op dat gebied een heel grote expertise en dankzij die werkwijze zorgen we voor een globaal bundelingseffect waarvan alle BASF-vestigingen profiteren.”

april - may 2011


51

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Expertise opbouwen Is er een onderscheid tussen aankopen voor jullie core business en de facilitaire diensten? “Uiteraard is er een bepaald verschil in aanpak en organisatie naargelang het soort aankopen. In die context is onze afdeling onderverdeeld in drie subafdelingen. Twee daarvan houden zich bezig met wat wij noemen het strategisch-tactische aankoopluik. De derde groep houdt zich bezig met het pure operationele aankoopproces. Wat het strategisch-tactische luik betreft, is er enerzijds de product related aankoopdienst en anderzijds de technische aankoopdienst. Product related refereert naar de aankopen die een business unit nodig heeft om vanaf de grondstof haar producten tot bij de eindklant te krijgen. Dat gaat om de aankopen van grondstoffen, verpakkingen en logistieke diensten.

“We moeten inderdaad de nodige kennis hebben om met de business partners te kunnen communiceren. Ik hecht er heel veel belang aan dat aankopers naast de noodzakelijke businessfocus, ook de nodige vaktechnische expertise opbouwen om op ooghoogte mee te kunnen praten. Indien we daar niet in slagen, dan zijn de business partners ook niet bereid om ons vroegtijdig te betrekken.”

Professionalisering en nieuwe projecten Waar kruipt voor u op het gebied van aankoop management de meeste tijd in? “In de laatste twee jaar is veel aandacht gegaan naar de centralisatie van de aankoopactiviteiten van de vestigingen in de Benelux naar de aankoopafdeling in Antwerpen, tegelijk met het installeren van functionele rapporteringslijnen

Tom Van Dijck: “

Samen met het hele team werken we constant aan structuren en middelen die ons in staat moeten stellen om best-in-class te presteren, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.” De tweede dienst ontfermt zich over de aankopen van de technische goederen en diensten. Dat zijn alle aankopen die onze vestigingen nodig hebben voor de bouw en de algemene instandhouding en gebruik van onze infrastructuur. Dat omvat een zeer breed pallet van aankoopsegmenten, bijvoorbeeld complexe investeringsaankopen, maar ook facilitaire diensten zoals schoonmaak en catering, tot de meest eenvoudige dingen zoals pennen en potloden.”

richting de hoofdzetel. Dit integratiewerk is gepaard gegaan met een intens veranderingstraject voor zowel de sites als BASF Antwerpen. Daarnaast besteed ik veel aandacht aan de verdere professionalisering van de aankoopfunctie binnen BASF. Samen met het hele team werken we constant aan structuren en middelen die ons in staat moeten stellen om best-in-class te presteren, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Het gaat dan onder andere over het ontwikkelen van duidelijke strategieën en Is het moeilijk om daarvoor de doelstellingen, maar ook over het nodige productkennis en tech- installeren van efficiënte operationisch inzicht in te hebben? nele processen.”

april - may 2011

Logistics & Manufacturing

Zijn er bepaalde concrete projecten voor dit jaar op het gebied van procurement? “We hebben enkele jaren geleden binnen de organisatie een structuur opgezet die ons toelaat om met het hele team aan verbeteringstrajecten te werken. De aankopers participeren daar zelf in en kunnen zelf de verbeteringen realiseren. Ondertussen zijn we aan onze vierde ‘golf’ van verbeteringsprojecten bezig, waarbij telkens een zestal thema’s aangepakt worden. Op dit ogenblik zijn we bijvoorbeeld bezig met alles wat met supplier relationship management te maken heeft. We hebben ook een team dat zich bezighoudt met het veranderingstraject naar aanleiding van de integratie van de benelux sites. Een ander team houdt zich dan weer bezig met ‘operational excellence’. Dat gaat in de richting van efficiënte processen en verdere automatisering van aankoopprocessen. Ook de thema’s cross functioneel samenwerken en sustainable procurement worden projectmatig aangepakt.” Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van procurement? “Ten eerste wil ik graag het integratietraject van de aankoopactiviteiten van de Benelux-vestigingen op een zo goed mogelijke manier vanuit de projectfase in de lijnorganisatie onderbrengen. Daarnaast is het altijd de ambitie om de aankoopfunctie binnen het bedrijf verder te professionaliseren richting een volwassen businessfunctie. Dat kan enkel door meerwaarde te creëren voor de business partners. Het is een grote en misschien wel de belangrijkste uitdaging om daarvoor de juiste mensen te rekruteren.”

Executive summary Bij BASF speelt procurement maximaal in op de eisen van de markten waarop de producten worden afgezet. Afhankelijk van de situatie kan de nadruk meer op kosten, kwaliteit, flexibiliteit, betrouwbaarheid of duurzaamheid liggen. In de aankoopbeslissingen houden we altijd rekening met een combinatie van deze factoren vanuit het concept ‘total cost of ownership’ en met de bedoeling waarde te creëren voor de business units. De perceptie dat we in de aankoopafdeling enkel met prijzen en besparingen bezig zijn begint stilaan tot het verleden te behoren. De uiteindelijke aankoopbeslissing gebeurt steeds in samenspraak met de business unit en houdt maximaal rekening met zowel de specifieke BU-eisen als het groepsbelang.

www.cxonet.be


U plooit zich dubbel voor uw bedrijf. Daarom splitsen wij ons in drie voor uw energie. Uw bedrijf beheren vraagt veel energie. Daarom maakt Electrabel het u makkelijker door u een team van 3 specialisten ter beschikking te stellen. Een accountmanager, uw persoonlijke gesprekspartner, antwoordt snel en duidelijk op al uw vragen over de energie van uw bedrijf. Hij wordt hiervoor bijgestaan door een Customer Support voor de administratieve en commerciĂŤle opvolging en door een technisch expert voor speciďƒžek advies en praktische begeleiding

van al uw energieprojecten. Dit teamwerk maakt het mogelijk om goed en snel in te spelen op uw behoeften. Daarnaast hebt u via uw persoonlijke Customer Area toegang tot online diensten voor het optimale beheer van uw energieverbruik en het eenvoudig raadplegen van uw facturen. Vragen over energie of over onze online diensten? Contacteer uw accountmanager of surf naar www.electrabel.be


53

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Logistics & Manufacturing

REALTY: professioneel beursplatform voor de vastgoedsector

De facility manager bepaalt

het volledige ontwerp-, bouw-, financiering- en onderhoudsproces over aan derde partijen en wil voor een vast maandelijks bedrag een afgewerkt product kunnen gebruiken en onderhouden zien. “Dat Van 24 mei tot en met 26 mei 2011 heeft voor de derde keer de vakbeurs REALTY plaats in Tour & Taxis Brussel, bestemd biedt ontwikkelaars en institutionele beleggers heel wat opportunivoor vastgoedprofessionals. Ook IFMA Belgian Chapter teiten maar ook uitdagingen op werkt aan deze beurs mee. We voelden Gregory Olszewski, wettelijk en financieel vlak. Op de Group Exhibition Manager (Artexis), aan de tand. REALTY staan heel wat specialisten klaar om de bezoeker in deze contact te komen met de partners materie met raad en daad bij staan”, die hen kunnen helpen op de juiste aldus Gregory Olszewski. beslissing te nemen inzake aankoop of huur van vastgoed. Uitdagingen “Op REALTY draait het dan ook “Tot 20 jaar geleden beschouwden niet om installaties, wel om loca- vele bedrijven het bezit van hun ties. Vastgoedmakelaars, project- vastgoed als een wezenlijk onderontwikkelaars, consultants en ad- deel van hun financiële gezondviesbureaus staan klaar om de heid. Dikwijls was het zelfs een stafacility managers te begeleiden in tussymbool. De voorbije 20 jaren is het maken van de juiste keuzes.” deze mentaliteit echter afgenomen om economische, financiële en fisGregory Olszewski, Group Exhibition Manager cale redenen. Eigenaar zijn van het Ecologische aspecten wegen REALTY: “Vandaag is de facility manager niet langer het manusje van alles in een grijze vastgoed waarin men werkt, is niet zwaarder overjas, maar wel een echte manager.” Er zijn enkele duidelijk trends in de langer een must. Integendeel, huurOnze gesprekspartner stelt vast dat sector merkbaar. Het ecologisch as- ders of kopers zijn tegenwoordig het aspect facility management bij pect. Niemand kan vandaag de dag op zoek naar flexibiliteit.” nieuwe projecten van hij het begin nog bouwen zonder rekening te De Realty-bezoekers zijn dus op wordt geïntegreerd. In tegenstel- houden met allerlei wettelijke nor- zoek naar nieuwe opportuniteiten. ling tot vroeger, toen Facility Ma- men en bepalingen inzake isolatie, Ook ‘corporate end users’ of eigennagement (FM) meer als een nood- energiemanagement... De grote uit- lijke eindgebruikers (kopers of zakelijk kwaad werd beschouwd. daging zal echter zijn om tot een al- huurders) van vastgoed kunnen op Vandaag ziet zowel de investeer- gemeen aanvaarde certificering te REALTY op zoek gaan naar de der, de projectontwikkelaar als de komen op Europees vlak. De over- nieuwste locaties of nieuwe partuiteindelijke huurder of koper de vloed aan dergelijke certificeringen ners om vastgoedplannen uit te meerwaarde in van een degelijk maken het er voor een bouwheer, werken. Dat zijn meestal facility FM-plan. De professionalisering investeerder of projectontwikke- managers. van het beroep heeft deze tendens laar niet gemakkelijker op. zeker kracht bijgezet. Olszewski: “Vandaag is de facility manager DBFM is een andere trend. Steeds niet langer het manusje van alles in meer eigenaars of huurders besefData: 24, 25 & 26 mei 2011 een grijze overjas, maar wel een fen dat vastgoed niet hun coreOpeningsuren: 14:00 – 20:00 echte manager, die mee de bedrijfs- business is, en dat het ‘bezitten’ (donderdag: 10:00 – 18:00) strategie bepaalt op vlak van aan- van vastgoed niet noodzakelijk een Plaats: Tour & Taxis, koop of huur van gebouwen.” goede investering is. Daarom wordt Havenlaan 86c, 1000 Brussel de Design-Build-Finance-MainInfo & tickets: REALTY biedt facility managers tain formule steeds vaker toegewww.realty-brussels.com de kans om zelf rechtstreeks in past: de toekomstige huurder laat

mee de

bedrijfsstrategie

REALTY

april - may 2011

Karel De Decker

Executive summary REALTY is een vakbeurs die vrij uniek is in het landschap van de vastgoedbeurzen. Over de nieuwste trends in de snel evoluerende markt van Real Estate én over het feit dat de facility managers in dit gebeuren meer en meer betrokken worden, meer in de bijdrage over deze beurs.

www.cxonet.be


www.cxonet.be

REALTY LOUNGE

CHAMPAGNEBAR

RESTAURANT

INVESTOR’S CLUB

2108 A

2108

2203

2207

2110 A

2110 B

2116

2120

2200 2301

2204 2204 2204 D E F

2204 2204 2204 A B C

SEMINAR ROOM 3

2300

2308

2310

3119

ENTRANCE AND REGISTRATION

SEMINAR ROOM 2

ORGANISATION

3301

3400

3402

3500

3504

3600 3602

3605

3508 3609

SEMINAR ROOM 1

3604

3606

3610

3612

54 business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

BEURSPLAN REALTY - Tour & Taxis - 24, 25 & 26 mei 2011

april - may 2011


Aannemingen Verelst Alma Consulting Group Belgium Altius Anixton Antea Belgium Antwerp Management School Apollo Communications & Exhibitions Arcadis Belgium Archi 2000 Architectes Associés Architectuurbureau Lowette Avantgarden Axa Belgium Baker & McKenzie Belvi BEP Expansion Economique Besix Real Estate Development Bopro Bouygues Immobilier BVS-UPSI CB Richard Ellis CEI-De Meyer - Immo BAM CFE CIT Blaton City Mall Management Cofinimmo Cordeel DDS & Partners Deloitte Real Estate Democo EBP ECPD Eiffage Benelux

3205 3309 3116 3314 2301 3606 3504 3505 3413 3323 3409 3516 3305 3106 3400 3422 3213 3604 3306 3105 3612 3301 2308 3405 3500 3308 2309 3423 3108 3613 2204A 3402 3114

Stand Entrakt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai Extensa Group Flanders Investment & Trade Forbium Vastgoedbescherming G-Label Generali Real Estate Investments Ghelamco Gudrun Xpert Herpain Entreprise Herpain Urbis Hooox Immobiliën Hugo Ceusters Impact Consulting ING Belgium Interbuild Intervest Offices Intervest Retail IPD JCX Gestion Jones Lang LaSalle K.U. Leuven Campus Kortrijk - Dienst PAV Kairos Key Estate Knight Frank KPMG Laga Lancelot Vastgoedbescherming Lecobel Locatus Lydian Lawyers Matexi

2115 2113 3508 3222 2300 2110B 3514 3617 3412 3609 3408 3408 3404 3206 2204C 3316 3301 2207 2207 2314 3405 3217 3600 3301 3514 3117 2208 3108 3616 3407 3104 3119 3622

Stand

Mayfield Asset & Property Management McGuire Woods LLP Minale Design Strategy Philippe De Bloos Architecture Probam Project T & T Real Estate Society Redevco Retail Belgium Regie der Gebouwen Région de Bruxelles-Capitale SCMS SDRB - GOMB Socotec - Sophia Audit Sophia Group Structura BP Technum-Tractebel Engineering Tiberghien Trevi UEPC Universoil Van de Walle Bouwgroep Victoire Properties Vinci Park Vinçotte Vistra VK Engineering Warehouse Estates Belgium Widnell Europe Willemen Groep WNE, Regie vzw voor Werk & Economie

april - may 2011

3112 3113 3304 3116 3509 3105 3115 3521 3322 2312 2311 2204D 2214 3415 3109 3312 3517

3624 3209 3207 3416 3307 3122 3606 3610 3605 3212 3206 3212

Stand

55 business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Logistics & Manufacturing

EXPOSANTENLIJST REALTY - Tour & Taxis - 24, 25 & 26 mei 2011

www.cxonet.be


56

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Is real estate een onderdeel van facility management?

Pleidooi voor meer

samenwerking Gebouwen zo intelligent mogelijk maken

Karel De Decker

We vroegen aan Serge Molinari, vice-president Real Estate & FM Siemens, welke trends zich in real estate aandienen. “Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot. De awareness voor duurzaam vastgoedbeheer neemt almaar toe, maar ook het wettelijke kader evolueert voortdurend. Zelfs zo snel dat de nieuwe normen die gehanteerd worden in de ontwerpfase vaak niet meer geldig zijn als het gebouw afgewerkt is. Dat stelt de investeerder (eigenaar, promotor, ontwikkelaar) soms voor onzekerheid. En als Europa zijn 20-20-20 doelstellingen wil halen zullen we met z’n allen nog een tandje moeten bijsteken.” “Ook bij Siemens denken we na over oplossingen waardoor gebouwen niet enkel energie-efficiënter worden, maar ook zelf kunnen voorzien in hun eigen energieproductie en –opslag. Afhankelijk van de noodzaak van het moment en de kostprijs van de energie kan een gebouw energie opkopen of verkopen aan het zogenaamd ‘SMART grid’, het elektriciteitsnet van de toekomst. Dergelijke gebouwen noemen wij SMART buildings.”

Dit artikel kwam

Het nieuwe werken menwerking met Werknemers worden steeds moIFMA. Meer in- bieler, doen aan thuiswerken en formatie vindt u hebben vaak verschillende werkplekken. Dat betekent ook dat het op www.ifma.be tot stand in sa-

www.cxonet.be

infrastructuur en op een efficiënt operationeel beheer. Voor Siemens als aanbieder van technologie betekent dit dat we het gebouw zo intelligent mogelijk moeten maken. Zo geven we de beheerder voldoende instrumenten in handen om zijn beheer te automatiseren en te integreren. Hierdoor kan hij besparen op zijn operationele kosten. Als een gebouwenbeheerder alle technische systemen op één werkstation kan beheren is dat veel efficiënter dan 10 aparte systemen te moeten bedienen en te onderhouden.” Facility managers verlangen, volgens onze gesprekspartner, vandaag flexibiliteit, kostenefficiëntie, comfort, veiligheid en performantie voor de gebruikers.

Serge Molinari, vice-president Real Estate & FM bij Siemens: “De inrichting en uitrusting van de kantoren moet de groeiende mobiliteit en flexibiliteit volgen.”

Molinari merkt ook op dat veel gebouwenbeheerders nog onvoldoende hun besparingspotentieel kennen en benutten. Nochtans zijn de terugverdieneffecten aanzienlijk. Besparingen van 25 à 30% op jaarbasis zijn geen uitzondering. Een gebouwenbeheerder kan de gerealiseerde besparingen opnieuw investeren in het gebouw, waardoor het zijn waarde op lange termijn behoudt.

beheer van het patrimonium hieraan aangepast moet worden: aangepaste inrichting van kantoren, reductie van aantal werkplekken, ICT-infrastructuur die deze manieren van werken ondersteunt, aangepaste veiligheidssystemen, flexibele technische installaties in het algemeen, enz... “De inrichting en uitrusting van de Serge Molinari, kantoren moet deze groeiende mo- vice-president Real Estate & biliteit en flexibiliteit volgen”, aldus FM bij Siemens: Serge Molinari. “We zullen een tandje Total Cost of Ownership (TCO) over de volledige levenscyclus Molinari: “90% van de kosten van een gebouw worden gemaakt in de operationele fase, slechts 10% in het design. Meer en meer moeten we dus in de ontwerpfase aandacht besteden aan een efficiënt operationeel beheer achteraf. Dat betekent dat het gebouw moet voorzien zijn op aanpassingen in de technische

moeten bijsteken.”

Rekening houden met de Total Cost of Ownership De facility manager moet van bij het begin bij het bouwproject betrokken worden en samenwerken met de architect. Dat is de mening van Benoît Schmits, Director ­Global Real Estate & General Services, Glaxo SmithKline Biologicals (GKS). “Hij moet als het ware de

april - may 2011


57

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Benoît Schmits, Director Global Real Estate & General Services, Glaxo SmithKline Biologicals: “De facility manager moet snel bij Real Estate-dossiers betrokken worden.”

vastgoedbehoeften kunnen voorspellen”, aldus Schmits. “Dat is niet eenvoudig, want vandaag dient een gebouw modulair te zijn. Hiermee kan je veel kosten uitsparen. Een ­rigide gebouw kan niet inspelen op de evolutie van de business.” Een architect werkt vanuit een andere invalshoek. Vanaf het moment dat een architect vaststelt dat een facility manager toegevoegde waarde kan biedt bij het ontwerp van een nieuw gebouw ontstaat er een soort van chemie bij het ontwerp van gebouwen. Hij wil een mooi ontwerp neerzetten. Maar de FM kan hem helpen het ook efficiënt te maken. Topics die aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: Waar gaan we het restaurant plaatsen en hoe groot moet het zijn? Hoe maken we er een flexibel gebouw van? Hoe kunnen we iedere vierkante meter verschillende functies geven? Kiezen we voor een moduleerbaar gebouw? Hergroeperen De total cost of ownership heeft veel meer met het gebruik te maken dan met de aankoop ervan. GSK is eigenaar van zowel de gebouwen als van de grond waarop ze staan. Schmits: “We kozen voor modulaire gebouwen omdat we zo de groei kunnen opvangen.”

april - may 2011

Logistics & Manufacturing

GSK probeert gebouwen ook zo veel mogelijk te hergroeperen. Vandaag zijn er twee productiesites (een in Waver en een in Rixensart) en een optimalisatie van de structuur drong zich op. “We geven gebouwen voor de productie altijd voorrang op ‘admini-stratieve’ gebouwen”, vertelt Schmits. “De productie zorgt voor groei en nadien pas komt de behoefte aan administratieve diensten.” Nieuwe projecten De tijd dat kantoorruimte niet wordt gebruikt, is voorgoed voorbij. “Met vaste kantoren zit je letterlijk vast,” zegt Schmits. “Veel heeft te maken met de bedrijfscultuur. Met nieuwbouw kan je van de gelegenheid gebruik maken om over te schakelen naar flexibele kantoren.” “Op enkele jaren tijd hebben we 2.000 nieuwe werkposten gecreëerd. Nu komt het erop aan te optimaliseren. Vier jaar geleden hebben we een nieuw gebouw voor 300 mensen ontwikkeld. Daarnaast zijn er twee modulaire gebouwen met 650 plaatsen bijgekomen. En begin 2010 ook nog een gebouw voor administratieve diensten.” Board of directors The facility manager heeft geen echte impact op de strategie van een farmaceutisch bedrijf. “Wij rijken wel een aantal projecten aan of worden gevraagd projecten op het gebied van real estate uit te werken”, verduidelijkt Schmits. “Maar vergis u niet. Ons beleid op het gebied van vastgoed moet per definitie zo ontworpen zijn dat het de business ondersteunt en de interactie tussen de diensten bevordert. Een goede colocatie tussen productie- , R&D, en administratieve gebouwen is bijzonder belangrijk.”

Yves Van Hooland, voorzitter van IFMA.

Samenwerking tussen Real Estate en Facility Management Real Estate is een sexy activiteit. Gebouwen kopen, verkopen, in- of verhuren, assets beheren... er is altijd heel veel geld mee gemoeid. De financiële, fiscale, technische maar ook menselijke dimensies maken het vakgebied complex en tegelijk boeiend. Het ‘deal making’-aspect is ook heel aantrekkelijk voor CEO’s die, in vele gevallen, maar zelden zulke belangrijke beslissingen kunnen nemen zoals de nieuwe lokalisatie van hun hoofdkwartier. Hoe het gebouw nadien vijftien of twintig jaar lang beheerd zal worden, wordt vaak als veel minder interessant beschouwd... zelfs als de beheerskosten de aankoopkost van het pand meestal ver overschrijden. Is Real Estate, ondanks die specifieke karakteristieken, een deel van Facility Management? Als dat laatste per definitie alle activiteiten integreert, die te maken hebben met het beheer van de werkomgeving, dan is het antwoord voor mij evident voor bedrijven die hun eigen immobilia beheren. “Ik pleit in ieder geval voor een heel nauwe samenwerking tussen Real Estate en Facility Management in alle organisaties. De raakvlakken en impact van beslissingen bij de ene activiteit zijn niet te onderschatten bij de andere”, ­aldus Yves Van Hooland.

www.cxonet.be


58

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Best practices op het gebied van facility management

Wie wint Facility Awards 2011? In het logistieke landschap werken tal van koerierdiensten aan de opsmuk van hun ecologische voetafdruk en ze positioneren zich meer en meer als milieubewust en milieuvriendelijk. Dat wordt ook expliciet opgenomen in hun missie en strategie. We geven in deze bijdrage enkele voorbeelden van hoe koerierdienstenbedrijven er vandaag al mee omgaan.

Frank Geets, ­Facilitair Directeur AZ Nikolaas en winnaar 2010, in het ­gezelschap van Vincent Van Quickenborne en presentatrice Kathleen Cools.

BNP Paribas Fortis

Sir Plantin Hotel

De IT-installaties en de datacenters van banken zijn kritische factoren voor de goede werking. Denk maar aan thuisbankieren. Zo’n dienst moet 24 uur op 24 voor de klanten beschikbaar zijn. Daarom besteedt BNP Paribas Fortis veel aandacht aan het facilitair beheer van de kritische installaties. Met eigen middelen heeft de bank een methode ontwikkeld om een continue betrouwbaarheid te garanderen. Er is een echt expertisecentrum ontstaan met medewerkers uit verschillende afdelingen die elk hun kennis hebben aangewend. Alle acties zijn afgestemd op één doel: de kans op pannes tot een minimum herleiden.

Het Antwerpse Sir Plantin Hotel besteedt al zijn facilitaire diensten uit en is daarvoor in zee gegaan met ISS. Een facility manager van ISS is voortdurend in het hotel zodat de medewerkers één aanspreekpunt hebben. Het outsourcingspakket omvat een brede waaier van diensten: housekeeping, nachttoezicht, het onderhoud van het groen, wassen van de ruiten, preventief onderhoud van de airco,… Flexibiliteit is een heel belangrijk criterium in het contract. De volledige dienstverlening wordt nauwgezet opgevolgd en geanalyseerd. ISS zorgt ook voor de opleiding van de medewerkers. De core-business (receptie, verkoop en hotelcontrole) houdt het hotel wel in eigen handen.

Federale Politie Het logistieke beheer van het materiaal bij de Federale Politie is allesbehalve een evidente aangelegenheid. Er circuleert zo veel materiaal dat het een hels karwei is om het te monitoren. Het gaat zowel om de uitrusting, de wapens als de radio’s,… Bovendien muteert het personeel voortdurend tussen verschillende zones. Eerst en vooral werd er intern een database op poten gezet om alles in kaart te brengen. Daarna werd er werk gemaakt om het materiaal te traceren. Een ander ­belangrijk aspect is de communicatie naar de medewerkers. Alleen door goodwill en het uitwisselen van de nodige informatie, heeft het project kans op slagen.

Getronics NWOW (New World of Work) heet het project van Getronics. Het concept wordt geïnspireerd door ‘werken wanneer en waar men wil’. Vanaf het begin werd de algemene directie bij het project betrokken. De medewerkers hebben geen vaste werkplek meer en verhuizen in de loop van de dag, afhankelijk van de job die ze uitvoeren. Omdat de directieleden dikwijls extern vertoeven, zijn er geen directiekantoren voorzien. Kantoren zijn niet langer een werkplek, maar wel een ontmoetingsplaats. Medewerkers appreciëren die manier van werken en op die manier groeit de betrokkenheid. Het project wordt niet enkel intern gebruikt, maar wordt ook aan klanten voorgesteld.

Solvay In het Solvay Research & Technology Park werken in totaal meer dan 1.000 mensen. De facilitaire afdeling bestaat uit 70 personen. Voor het beheer van de activiteiten werd beslist om een FMIS (Facilitaire Management Informatie Systeem) aan te schaffen. Efficiëntie was het codewoord doorheen het project. Het gebrek aan harmonisatie en centralisatie leidde kon tot problemen leiden. Alle facilitaire diensten werden samengebracht en dat heeft een positieve invloed gehad op de motivatie van de medewerkers en op de kennisuitwisseling. En dat laatste is uitermate belangrijk bij een bedrijf waarin R&D een cruciale rol speelt.

UZA Tegen de markttendens in heeft UZA zijn schoonmaakdiensten geïnsourced. Het was een moedige keuze en er werden heel wat opties onderzocht vooraleer de stap te zetten. Insourcen onder arbeidsstatuten bleek uiteindelijk de beste keuze. UZA telt in totaal meer dan 4.000 schoon te maken ruimten. Daarvoor heeft het bedrijf 130 schoonmaakmedewerkers op de loonlijst staan. Het gevolg was een extra werkbelasting voor de facilitaire dienst. Alle werkmethodes en procedures werden vanaf scratch aangemaakt. Maar het resultaat is positief en het project dient als voorbeeld binnen de sector.

De publieksprijs zal op 24 mei tijdens de vastgoedbeurs REALTY 2011 worden uitgereikt. Locatie: Tour & Taxis (Brussel). www.facility-awards.be www.cxonet.be

april - may 2011


Zet samen met ons de laureaten en Facility Management best practices in de schijnwerpers ! De Oscars voor de beste facilitaire projecten worden aan de winnaars uitgereikt op 24 mei 2011 in Tour & Taxis te Brussel tijdens de vastgoedbeurs "REALTY 2011". Deze feestelijke avond wordt geanimeerd door het ervaren presentatoren duo Kathleen Cools & Frédéric Deborsu. Voor de toekenning van de Publieksprijs zullen de aanwezigen rechtstreeks kunnen stemmen voor de verkiezing van hun favoriete ‘FM Project of the Year 2011’. Deze stemmen worden opgeteld bij de online stemmen die vanaf het begin van maart 2011 uitgebracht worden op www.facility-awards.be. De resultaten van de stemming in de zaal en de online-stemming worden samengeteld tijdens een spannende finale.

We nodigen u uit om dit met ons mee te vieren! Meer informatie, programma en inschrijvingen www.facility-awards.be of www.ifma.be De Facility Awards worden georganiseerd door IFMA dankzij de steun van haar Partners. Professional Partners

IFMA Corporate Partners

Media Partners Event Partners

Fair Partner


Uw facilitaire diensten zijn de ruggengraat van uw bedrijf. Maar uw hoofd houdt u liever bij uw kerntaken. Wist u dat wij het hebben voor mensen als u? Want met een outsourcingoplossing van MBS houdt u uw business op koers. Administratie, receptie, FM service desk, fleet management,‌ Besteed ons uw zorgen uit en wij zetten de beste mensen, processen en technologie in. Met een stevige resultaatverbintenis en 20 jaar ervaring in people & project management. Goed voor uw efficiÍntie en kwaliteit. Nog beter voor uw gemoedsrust.

Benieuwd naar de voordelen van outsourcing met resultaatverbintenis? Maak nog vandaag een vrijblijvende afspraak. Bel ons op +32 (0)2 762 30 30 fm@mbs.be - www.mbs.be


61

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Kostenefficiënter én eenvoudiger

Uitbesteding van

maintenance

loont Als u business wilt doen, dan hebt u een kantoor, opslagplaats en/of productiefaciliteit nodig. Maar deze panden, inclusief hun installaties, moeten in goede conditie worden gehouden. Dit is echter een klus waar uw medewerkers vaak geen kaas van hebben gegeten. Uitbesteding is dan de meest kostenefficiënte oplossing!

Maintenance is één van de belangrijkste onderdelen van ‘Facility Management’. Want om een gebouw en haar uitrustingen (HVAC, beveiligingsystemen, elektriciteit, koeling, …) in optimale conditie te houden, is het nodig om regelmatig onderhoud uit te voeren en tijdig materialen, zoals filters, te vervangen (het zogenaamde preventief onderhoud). Wachten tot iets breekt om het dan snel te repareren (correctief onderhoud) is immers weinig rendabel, want de schade is dan vaak veel groter dan wanneer er voortijdig wordt ingegrepen. Tevens kan het tot oncomfortabele (denk maar aan het uitvallen van de airco) of zelfs gevaarlijke situaties (een brander die ontploft omdat ze niet goed werd onderhouden) leiden. De vraag is echter hoe u nu weet wanneer u preventief moet ingrijpen. U kunt voortgaan op de richtlijnen van de producent, maar dan is de kans toch nog altijd vrij groot dat u te vroeg of te laat actie onderneemt. Het berekenen van de juiste maintenance-

april - may 2011

Logistics & Manufacturing

intervallen is immers afhankelijk van diverse factoren, zoals weersomstandigheden, inregeling en gebruik van de installaties, staat van veroudering (slijtage), energieverbruik, … Het plannen van het beste tijdstip om in te grijpen, is dan ook vaak dermate complex dat het enkel voer voor specialisten is. Maar dat is niet het enige probleem. Wie van uw medewerkers zal het onderhoud voor zijn rekening nemen? Heel grote bedrijven en fabrieken kunnen het zich misschien permitteren om er een eigen maintenance-ploeg op na te houden. Maar wat als uw werkingsbudget dat niet toelaat? En zelfs al beschikt u over een onderhoudsteam, dan is het nog de vraag of dit in staat is om de ingrepen correct uit te voeren. Want installaties worden alsmaar complexer door de toepassing van hightech componenten. Tenslotte is het de vraag of u wel in staat zult zijn om een maintenance-ploeg samen te stellen: technici en geschoolde arbeiders (lassers, elektriciens, metselaars, …)

zijn immers witte raven op de arbeidsmarkt geworden. Uit een onderzoek van Manpower blijkt dat ze respectievelijk op de vierde en eerste plaats staan qua moeilijkst in te vullen vacatures!

Els Jonckheere schrijft al meer dan 20 jaar artikels over techniek en management voor diverse horizontale en verticale B2B-bladen.

En wat met de ‘soft’ maintenance? Als we het over de zogenaamde ‘soft’ maintenance hebben (schoonmaak, tuinonderhoud, klusjes, …), stelt zich ook weer het probleem van arbeidskrachten. Vooral voor het poetsen kunt u wel eens moeilijkheden vinden om personeel te vinden, aangezien het werk buiten de kantooruren moet gebeuren. En hoe weet u of uw mensen op een juiste en kostenefficiënte manier schoonmaken? Want op het eerste zicht lijkt poetsen niet zo moeilijk, maar er komt veel bij kijken. De toepassing van een verkeerde desinfectant kan bijvoorbeeld tot aanzienlijke schade aan meubelen of installaties leiden. En een overtollig gebruik van poetsmiddelen is niet alleen nefast voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Tenslotte kunt u flink op personeelskosten besparen als u efficiënte schoonmaakmachines inzet. Maar is uw gebouw wel groot genoeg dat een dergelijke investering rendabel is?

Uitbesteding is de boodschap Steeds meer bedrijven realiseren zich dat zowel hard als soft maintenance in eigen beheer niet rendabel is. Qua schoonmaken zijn de meeste ondernemingen dan ook (al dan niet gedeeltelijk) op uitbesteding aan gespecialiseerde firma’s overgestapt. Maar op het vlak van ‘hard maintenance’ ligt de situatie nog enigszins anders. Vele bedrijven doen een beroep op de service van hun leveranciers of fabrikanten van hun uitrustingen. Piet De Grauwe,

www.cxonet.be


62

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Executive summary Steeds meer bedrijven realiseren zich dat maintenance in eigen beheer niet rendabel is. Qua schoonmaken zijn de meeste ondernemingen al op uitbesteding aan gespecialiseerde firma’s overgestapt. Maar ook op het vlak van ‘hard maintenance’ is dit een interessante oplossing. Er bestaan immers marktspelers die alle nodige ingrepen aan uw gebouw en installaties voor hun rekening nemen. Dit resulteert niet alleen in tijdwinst, maar ook flink wat meer efficiëntie en kostenbesparingen.

www.cxonet.be

Sales Manager Cofely Services: “Dit is natuurlijk een mogelijkheid om tot een efficiënt preventief onderhoud te komen. Maar de bedrijven vergeten wel eens dat deze optie enorm veel tijd qua organisatie in beslag neemt. Want een gemiddelde onderneming heeft op die manier al snel met dertig à veertig partijen te maken. Uitbesteden aan één specialist in Facility Management is een veel betere oplossing. Zodoende hebt u maar één aanspreekpunt die alles voor u regelt en de verantwoordelijkheid draagt. Uw onderhoud zal op een professionele wijze gebeuren, en dit aan een erg competitieve prijs. Want omdat onze mensen multidisciplinair zijn, kunnen ze in één tijdspanne verschillende taken uitvoeren. Dit is veel goedkoper dan wanneer u bijvoorbeeld een loodgieter en een elektricien moet laten komen.” Maar kennen de leveranciers van de installaties hun systemen niet beter, waardoor ze een efficiënter onderhoud kunnen realiseren? “Onze medewerkers volgen constant opleidingen, ook bij de fabrikanten,” legt Piet De Grauwe uit. “Trouwens, voor erg complexe installaties doen wij alleen maar de eerstelijns maintenance. Wanneer er revisie of overhaul nodig is, zullen wij indien nodig daarvoor de fabrikant of leverancier inschakelen. Maar ook hier geldt weer dat wij alles organiseren en de eindverantwoordelijkheid dragen.”

Van kapitalisme naar talentisme De meeste van de gespecialiseerde Facility Management bedrijven werken vanuit het technische oogpunt. Maar er is ook een speler in de markt die meer vanuit de HR-filosofie functioneert: MBS (onderdeel van de Manpower Group). Marc Vandeleene, Woordvoerder van

Wachten tot iets breekt om het dan snel te repareren, is weinig rendabel, want dan is de schade vaak groter dan wanneer er voortijdig wordt ingegrepen.

Manpower : “We evolueren binnen het bedrijfsleven van een kapitalisme- naar een talentisme streven. Met andere woorden: talent wordt doorslaggevend voor de groei van ondernemingen. Want kapitaal is gemakkelijker te vinden dan de juiste werkkrachten. Vooral voor het invullen van vacatures voor knelpuntberoepen komen werkgevers voor grote uitdagingen te staan. Vanuit haar ervaring met de arbeidsmarkt heeft Manpower snel ingezien dat uitbesteding één van de meest efficiënte oplossingen is. Vandaar dat ze MBS heeft opgericht.” Sangara Klespis, Business Unit Manager MBS: “De originaliteit van ons aanbod ‘people based tailor made outsourcing’ bevindt zich op het kruispunt tussen HRspecialisten en deskundigen uit het bedrijfsleven voor elke discipline van de Facility Management. Om het tekort aan talent te bestrijden, hebben we sterk in trainingen geïnvesteerd, dit onder meer met de creatie van de ‘MBS Academy’. Op dit moment bieden we al een opleidingspakket ‘Image Officer’ (receptie) en logistieke profielen. Maar binnenkort voorzien we ook aangepaste modules voor technici en ge-

schoolde arbeiders, zodat we onze pool van vaardigheden verder kunnen uitbreiden. In eerste instantie is deze dienstverlening enkel bestemd voor mensen die ons eigen Facility Management team zullen vervolledigen of bij onze onderaannemers in dienst treden. Maar op termijn is het eveneens de bedoeling dat we op die manier de klanten van de Manpower groep beter kunnen bedienen. Niettemin gaan we ervan uit dat het vooral servicebedrijven zullen zijn die dergelijke profielen zoeken. Want outsourcing is de toekomst, zeker als het over Facility Management gaat!” Steeds meer bedrijven realiseren zich dat maintenance in eigen beheer niet rendabel is. Qua schoonmaken zijn de meeste ondernemingen al op uitbesteding aan gespecialiseerde firma’s overgestapt. Maar ook op het vlak van ‘hard maintenance’ is dit een interessante oplossing. Er bestaan immers marktspelers die alle nodige ingrepen aan uw gebouw en installaties voor hun rekening nemen. Dit resulteert niet alleen in tijdwinst, maar ook flink wat meer efficiëntie en kostenbesparingen.

april - may 2011


www.dpd.be

DPD pakketverzendingen: snel, eenvoudig en goedkoop. Nu ook beschikbaar voor particulieren! In Belgi毛 bieden we particulieren thuislevering van pakketten aan, met op www.nieuwelevering.be de optie om de levering op een ander adres te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld via een van de 550 Kiala Punten (pakketshops). Bovendien maakt DPD gebruik van een modern interactief managementsysteem om particulieren op voorhand te informeren over de leveringsdag van hun pakketten, via SMS of e-mail. Voor meer inlichtingen: Telefoon +32 15 40 60 00 E-mail: info@dpd.be 路 www.nieuwelevering.be

In time with business.


64

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Duurzame ontwikkeling is de missie

Koerierdiensten werken aan hun Karel De Decker

ecologische voetafdruk In het logistieke landschap werken tal van koerierdiensten aan de opsmuk van hun ecologische voetafdruk en ze positioneren zich meer en meer als milieubewust en milieuvriendelijk. Dat wordt ook expliciet opgenomen in hun missie en strategie. We geven in deze bijdrage enkele voorbeelden van hoe koerierdienstenbedrijven er vandaag al mee omgaan. Bij DHL België wordt hard gewerkt om de vermindering van de CO2uitstoot te versnellen. Hiervoor worden strategieën ontworpen en geïmplementeerd. De doelstelling is het verminderen, vervangen en in sommige gevallen neutraliseren van directe en indirecte CO2emissies. Naleving van de milieuwetgeving is niet alleen essentieel voor het bedrijf zelf maar ook voor de klanten. DHL leeft dan ook de meest stringente normen na op het gebied van transport en opslag van goederen. Het bedrijf investeert ook in training, legt zichzelf veeleisende prestatiedoelen op om uiteindelijk beter te worden op het gebiedvanveiligheids-,gezond­­heids-en milieuprestaties. Concreet voorbeeld: in Antwerpen rijden er sinds een paar jaar vijf wagens op aardgas. Het gaat om een project in samenwerking met de Karel de Grote Hogeschool, de Universiteit Gent en General Motors die de voertuigen (Opel Combo) le-

www.cxonet.be

verde. Met die ‘gasvoertuigen’ kan men 380 km afleggen. DHL wil dan ook een eigen tankinstallatie op haar site in Aartselaar installeren. Verder worden er tien Mercedes sprinters op CNG (Compressed Natural Gas) ingeschakeld. Aardgas is een verbetering zowel op vlak van CO2-uistoot als de uitstoot van fijn en ultrafijn stof en betekent voor DHL een tussenstap naar andere brandstoffen of energiedragers zoals elektriciteit en waterstof. De DHL-groep heeft ook het Go Green Climate Protection Program in het leven geroepen met als doelstelling 30% efficiënter te worden tegen 2020. Allerlei acties en initiatieven vinden hierin hun oorsprong: alternatieve brandstoffen inzetten, rijstijl van chauffeurs aanpassen, investeren in nieuwe vervoermiddelen... DHL biedt zijn klanten eveneens aan om alle facturatie te laten ­lopen via e-invoicing en klanten kunnen kiezen voor het GoGREEN-product, wat leidt tot CO2-neutrale zendingen.

Spaar bomen, papier en geld FedEx levert eveneens behoorlijk pionierswerk inzake milieubescherming. Een typisch voorbeeld hiervan is FedEx Electronic Trade Documents, een eenvoudig te ­gebruiken en efficiënte oplossing om internationale zendingen te stroom­lijnen door het invullen van documenten te automatiseren. Op die manier kunnen de handelsdocumenten geüploaded worden. Wat u ook kiest, de documentatie wordt elektronische ingediend en u kunt alles zelf aanvullen door het uploaden van briefpapier en een afbeelding van uw handtekening. Dat geldt niet alleen voor handels­ facturen maar voor alles, van pro forma facturen tot certificaten van ­oorsprong. Door alles online te doen, bespaart u zich vervelende handmatige handelingen, van ondertekening tot vouwen, enveloppen vullen en het aanhechten van de douanedocumenten voor iedere zending. En als al uw documenten online of op uw computer zijn opgeslagen, zijn ze bovendien snel en gemakkelijk toegankelijk voor hergebruik. FedEx doet nog veel meer om de impact op het milieu te verkleinen. De gratis verpakkingsmaterialen voor de klanten bijvoorbeeld, die gemaakt zijn van gerecycleerd materiaal. Die zijn dan zelf ook weer recycleerbaar. FedEx gebruikt wereldwijd de grootste vloot van hybride elektrische voertuigen binnen de sector (meer dan 330) en milieuvriendelijke vliegtuigen als de Boeing 757 en 777. Verder zijn er de geplaatste zonnepanelen op verschillende FedExhubs. Deze locaties samen zorgen voor een reductie in CO2 met een equivalent van 1.668.435 liter benzine.

april - may 2011


65

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Logistics & Manufacturing

Diverse innovatieve initiatieven TNT lanceerde Planet Me, een programma om de CO2-uitstoot van TNT wereldwijd tegen 2020 met 45% te reduceren tegenover 2007. Dat houdt o.a. normen in voor voertuigen en vliegtuigen, maar ook het City Logistics Project in Brussel waarbij leveringen in de binnenstad per elektrische fiets gebeuren. Planet Me is ingebed in het bonussysteem van het management. Elke manager is dus mee verantwoordelijk om na te denken over CO2-reductie. Bij Bpost is er het Green Post-plan, bedoeld om de energieconsumptie te drukken. Bpost is voor een periode van drie jaar een partnership aangegaan met WWF België. Hieruit kunnen nieuwe initiatieven groeien, alles met de bedoeling de ecologische bewustwording van alle medewerkers en alle klanten te stimuleren. Bij UPS is er dan weer het Europees initiatief van het Carbon Neutralprogramma, waarbij het bedrijf CO2-neutrale diensten levert. Een klant kan, als hij op de UPS-website een zending ingeeft, meteen een optie aanvinken waarmee hij te kennen geeft de CO2-uitstoot

De koerierdiensten in ons land zijn dus al een tijdje de groene weg ingeslagen en beseffen de uitdagingen op dit gebied.

ren. Zo worden er geen extra vliegtuigen meer ingezet, wordt het type vliegtuig verbeterd en opteert men voor een betere technologie.

DPD: model voor duurzame ontwikkeling DPD, die de derde plaats inneemt als koerierbedrijf in ons land in het B2B-segment, neemt de verplichting tot een duurzame ontwikkeling heel ernstig op. Als bedrijf in transport en logistiek worden alle verplichtingen en engagementen

“Op milieugebied werkt DPD aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en bevordert het actief het voorkomen en recyclen van afval. Het bedrijf voert ook pilootprojecten uit om het gebruik van innovatieve technologieën te testen.” van zijn zending te neutraliseren. UPS verdubbelt de toeslag die hij betaalt tot een maximum van 1 miljoen euro en daarmee koopt UPS dan credits die gebruikt worden voor diverse projecten. Het hele proces is gecertificeerd door de ‘Société Générale de Surveillance’ en ‘The Carbon Neutral Company’. Er wordt ook geprobeerd het aantal af te leggen kilometers te reduce-

april - may 2011

ten aanzien van het milieu, de economische en sociale behoeften van de bedrijfsmedewerkers en de samenleving in haar geheel, nagekomen. DPD doet er alles aan om het langetermijnsucces van de ondernemingen te waarborgen door innovatieve producten en diensten aan te bieden waarbij het bedrijf milieuverantwoord opereert. Op milieugebied werkt het bedrijf aan

het terugdringen van de CO2-uitstoot en bevordert het actief het voorkomen en recyclen van afval. DPD voert ook pilootprojecten uit om het gebruik van innovatieve technologieën te testen zoals voertuigen aangedreven door gas en elektriciteit. De chauffeurs krijgen allemaal een veiligheidsopleiding voor bestuurders. Er worden ook vele inspanningen geleverd om de veiligheid op de werkplek en het gezondheidsbewustzijn van alle medewerkers te stimuleren. De koerierdiensten in ons land zijn dus al een tijdje de groene weg ingeslagen en beseffen de uitdagingen op dit gebied. Dat geldt niet alleen voor de grote geïntegreerde spelers op deze markt, maar evenzeer voor de kleinere spelers in het marktsegment. Beter anticiperen dan te laat ageren is het devies. Het management, de bedrijfsmedewerkers, de leveranciers en de klanten zijn zich hiervan bewust. De ‘ecologische’ voetafdruk kan een belangrijke meerwaarde betekenen. Tegelijk een sterke USP in de ­marketing-mix van het betrokken bedrijf.

Executive summary In het logistieke landschap nemen de koerierdiensten een belangrijke plaats in. Dikwijls hebben ze de perceptie tegen: het zijn luchtvervuilers, ze veroorzaken mee de verkeerscongesties en rijden als gekken voor een ‘ just-intime’-levering. De realiteit is anders. Juist in deze sector is men heel milieubewust en dienen tal van koerierbedrijven zich aan als voorbeeld én als groen-geïnspireerde trendzetter.

www.cxonet.be


66

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

OENGOLJOFLIK

IK = WIJ

Inspirerende ideeën uit de praktijk

COCOMO en New Shoes Today geloven beiden sterk in creatief ondernemerschap.. Elke editie delen zij samen hun visie op een thema uit de praktijk.

Geven zonder verwachtingen... Als creatief ondernemer ben ik een deler. Toegegeven, ik ben het geworden. In het verleden dacht ik eigenaar te zijn van een idee, mijn idee. Mijn breed netwerk, mijn know-how, mijn ervaringen en mijn blunders. Ze eisten me veel energie, tijd en geld. Jawel, mijn, mij en ik. Belachelijk natuurlijk. Absurd zelfs. Want vandaag is ik, wij geworden. Niet alleen de globalisering met onze multiculturele samenleving is daar getuige van. Grenzen vervagen op elk niveau. Kijk naar de groei van multidisciplinaire centra in de economie. Neem de vakoverschrijdende en geïntegreerde initiatieven in het onderwijs. Denk aan de digitale media waarbij ik een grotere ik werd. En toch hebben ondernemers en leidinggevenden angst om te delen. Sinds ik deel ben ik rijker geworden. Delen lijkt wel vermenigvuldigen. Ik ga vaak spreken in diverse scholen, ik ben een fellow bij Flanders DC* en een ambassadeur van Streetwize*. Ik schreef puur uit overtuiging, een concept van een Pecha Kucha* voor een studente met een schitterend product. Ze is gelanceerd. Ik geef jonge ondernemers de kans om te scoren en ik zie ze groeien. Ik strooi ideeën en zie ze vorm krijgen. Ik geef les aan toekomstige eventmanagers en gun ze mijn know-how. We organiseren bedrijfsbijeenkomsten met het oog op kruisbestuiving. Juist daarom krijg ik kansen om COCOMO te profileren zoals ik ze nooit eerder afdwingen kon. Interessante

contacten kruisen mijn pad. Eerstelijns informatie komt naar me toe. En… mijn omgeving deelt naar mij! Delen doet delen. Delen leerde me om sneller te denken, om flexibel nieuwe verbindingen te leggen, want alles wat je weggeeft maakt plaats voor iets nieuws. Als we met z’n allen meer zouden delen, vinden we bovendien sneller de grootste gemene deler. En daar start innovatie. Ik nodig iedereen uit om elkaar te inspireren als ons, wij en samen! Want geloof me, geven zonder verwachtingen brengt onverwacht! *www.flandersdc.be *www.streetwize.be *www.pecha-kucha.org Lut Wyers, strategisch en creatief directeur COCOMO nv. Veel organisaties werken nog vanuit een wereld van beperkingen. Elke klant die naar de concurrentie gaat is weer een klant minder voor mij. Binnen new shoes today geloven we absoluut in een wereld van overvloed. Hoe meer je geeft, hoe meer er terugkomt. En vaak vanuit onverwachte hoeken. In mei 2010 hebben we voor ons 5 jarig bestaan een daglozenkrant gecreëerd. We hebben onszelf tot doel gesteld om op 24 uur een volledige krant vanaf scratch te produceren (enkel de drukcapaciteit van 21.000 exemplaren bij de drukker was gereserveerd). Het doel van deze daglozenkrant was om aandacht te

vestigen (en een beetje relativering en tegenwind te bieden) op het jachtige leventje van de meeste professionals - waar we vermoeden dat een groot deel van de lezers van dit CxO magazine ook toebehoren. Een dagloze is iemand die de middelen niet heeft om zich een dag te kunnen veroorloven. De dagloze leeft loze dagen. De dag is er wel, maar je ziet het (nog) niet. Er is gebrek aan aandacht voor het moment. Er is weinig bewustzijn op de persoonlijke verantwoordelijkheid en betekenis geven aan het moment. Er zat geen commerciële bedoeling achter de daglozenkrant maar in de praktijk merken we wel dat onze klanten erg positief reageren op ons initiatief. Het versterkt onze filosofie en waarden die we in de wereld willen zetten en diverse klanten hebben ondertussen weer nieuwe opdrachten aan ons gegeven. Voor twee klanten gaan we zelfs een soortgelijk initiatief (een eigen krant op 24 uur) bij hen ter plaatse mee creëren. Het is voor ons weer een mooi voorbeeld van dat het denken in overvloed (en geven zonder verwachtingen) altijd mooie, nieuwe verrassingen oplevert. Cyriel Kortleven, crewmember New Shoes Today

MAAR WAAR! ... brengt onverwacht

!

Conceptmakers in de organisatiewereld. Creatief. Ondernemend. Competent.COCOMO. www.cxonet.be

Een groep onafhankelijke professionals in creatie, innovatie en verandering. april - may 2011 WWW.CXONET.BE


67 cxo eXPert grouP FiNaNce & legal

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Ann Cools

Finance & Administration Director G4S Security Services

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Luc D’Hoine

Finance Director Belgium Fujitsu Technology Solutions

Werner De Laet CFO Mobistar

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

finance & legal PagiNa 68

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Rudi De Winter CFO Van Laere

Joost Gietelink

CFO Randstad Group Belgium & Luxemburg

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Vertrouwensrelatie met de klant staat voorop Thema-artikel PagiNa 71 Handelsinformatie volop in evolutie “Veranderend economisch klimaat stelt andere eisen”

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Johan Maes CFO Aquafin

Regine Slagmulder Ass. Prof. of Accounting & Control Director Performance Management Research Platform Partner of Vlerick Leuven Gent Management School

Jean-Luc Van Doninck

Head of Data & Development Fortis Investment Management

Jean Volders CFO Topcom

PagiNa 73

Een krachtig herstel? Thema-artikel PagiNa 74 Speciale’ klanten krijgen een ‘speciale’ behandeling. “Private banking draait om het verkrijgen van het vertrouwen de klant die zijn vermogen in veilige handen wil zien terechtkomen.” PagiNa 77

We moeten weg van onze cijfers PagiNa 78

Innovatie in de automotive

VertrouweNsrelatie Met de KlaNt staat VooroP

MaaNdelijKs besPreKeN we oNze FiNaNciële situatie uitVoerig Sinds half maart heeft Fujitsu Technology Solutions een nieuwe managing director, Geo van der Wilk. “Hij leidt ook de Nederlandse groep en heeft daar uitstekend werk geleverd”, Luc D’Hoine, Finance Director van Fujitsu Technology Solutions. “Hij fungeert als orkestleider, maar de Belgische medewerkers moeten het uiteindelijk waarmaken. De nadruk ligt op een geolied en hecht managementteam en goede sales organisatie. Dat moet tot meer verkoop leiden. lees Verder oP PagiNa 68

april - may 2011

www.cxonet.be


68

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

bestand. Het is een vrij hybride groep waarbij we niet afhankelijk zijn van een paar grote klanten. Voor de overheid gaan de contracten altijd via aanbesteding, maar daar hebben we het grote voordeel dat we goede resultaten uit het verleden kunnen voorleggen.”

Vinger aan de pols houden

Luc D’Hoine, Finance Director van Fujitsu Technology Solutions: “We doen een maandelijkse ­opvolging naar het management toe en bekijken in welke gevallen onze verkoper met de klant contact moet opnemen.”

Daar hebben we over het algemeen geen problemen mee tenzij in het laatste trimester van het jaar. Zowel de regering als de vakbonden zouden een dubbele boekhouding moeten voeren. Dat zou veel duidelijkheid scheppen en onder andere de laattijdige betalingen op het eind van het jaar vermijden. Daarnaast is de distributiesector een belangrijke klant die wel sterk gedaald is omdat we het assortiment voor de consument aan het herwerken zijn. Vanuit Duitsland hebben we akkoorden met de twee grootste distributeurs. In de privésector zijn onze belangrijkste klanten Mobistar, Proximus,… Verder hebben de steden Antwerpen en Hoe ziet jullie klantenbestand Gent samen een project uitgerold dat we binnenkort zullen opleve­eruit? “Dat wordt voor twee derden door ren. De NATO en de Europese Commissie zitten ook in klantenoverheidsinstellingen gevormd. Fujitsu Technology Solutions is een Europese constructeur van hardware die zich ook bezighoudt met het combineren van toepassingen. “Onze grootste klanten zijn organisaties zoals het ministerie van Financiën en de federale politie”, vertelt Luc D’Hoine. “We leveren complete producten af gaande van hardware, mainframes, servers en dat omkaderen we met storage en andere diensten.” Vorig jaar werd Fujitsu Services overgenomen. D’Hoine: “We zijn complementair omdat Fujitsu Services consultants levert. In België werken we met zo’n 320 mensen. We draaien een omzet van ongeveer 145 miljoen euro.”

www.cxonet.be

Gebruiken jullie handelsinformatie binnen de financiële afdeling? “We hebben – naar aanleiding van de fusies – een contract afgesloten met Dun & Bradstreet. We hebben een abonnement op bestaande klanten en ook op de opvolging ervan. Als er wijzigingen zijn in de balanssituatie, worden die ons onmiddellijk gemeld. En ook als er betalingen openstaan. Nieuwe klanten zijn ook opgenomen in het takenpakket van Dun & Bradstreet. Op die manier houden we de vinger aan de pols en proberen we problemen vóór te blijven. Zodra we de nodige info ontvangen, zetten we een kredietlimiet in SAP en het gevolg is dat er geen factuur buiten kan gaan naar een klant die over zijn kredietlimiet zit. Zo blijven we alert. We hebben voor elke klant goed berekende kredietlimieten. Het afgelopen jaar hebben we maar één faling gehad. Verder is er een klant waarmee we al jaren betalingsproblemen hebben, maar daarmee hebben we een spreiding van de betalingen kunnen overeenkomen.” Bent u tevreden over de samenwerking met Dun & Bradstreet? “We zijn er tevreden over. Vroeger was het zwakke punt van Dun & Bradstreet dat ze niet snel op de hoogte waren van beslissingen van de rechtbank, maar dat is inmid-

april - may 2011


69

Finance & Legal

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

dels veranderd. Hun prijs/kwaliteit-verhouding vinden we prima. Alles verloopt elektronisch wat de snelheid van handelen ten goede komt. We doen een maandelijkse opvolging naar het management toe. Daarvoor wordt er een rapport gemaakt dat naar de directie wordt gestuurd. We bekijken dan in welke gevallen onze verkoper met de klant contact moet opnemen. Hij/ zij speelt een belangrijke rol in de relatie met de klant. Verkopers le-

boetes worden bijna nooit toegepast. Meestal hebben we een vertrouwensrelatie met de klant en die willen we zo veel mogelijk in stand houden. Soms zijn er klanten die uitstel van betaling vragen omdat er iets niet functioneert, maar dat is heel uitzonderlijk. Zelf hebben we geen betalingsuitstel gevraagd omdat we qua cash in een comfortabele situatie zitten. We hebben ongeveer 30 miljoen ter beschikking.”

Luc D’Hoine:

“We zetten een kredietlimiet in SAP en het gevolg is dat er geen factuur buiten kan gaan naar een klant die over zijn kredietlimiet zit. Zo blijven we alert.” veren ons ook de meest waardevolle informatie omdat zij ter plaatse bij de klant zijn en er de ‘temperatuur’ kunnen voelen.” Screent Dun & Bradstreet ook nieuwe klanten voor jullie? “Dat doen ze zowel voor binnenals buitenlandse klanten. Wij hebben ook een afdeling Global Project Management Operations. Daarin wordt de uitvoering van contracten in het buitenland gecentraliseerd. Een deel van die afdeling bevindt zich in Duitsland, maar het hart ligt in België. We moeten dus ook klanten en onderaannemers in het buitenland screenen.”

Sneeuwbaleffect counteren Welke actie wordt er genomen als er betalingsachterstand is? “We hebben iemand die voortdurend naar klanten belt voor achterstallige betalingen. Vooral bij grote bedrijven proberen we proactief te werken en te weten te komen wanneer er betaald zal worden. In onze algemene voorwaarden staan er betalingsvoorwaarden, maar

april - may 2011

technische problemen zijn, moeten we die uiteraard te weten komen voor de factuur vervalt.”

Gematigd positief Is credit management ook een topic geworden binnen het management comité? “Elke maand bekijken we de lijst met de klanten die een betalingsachterstand hebben. Dat blijft de volledige aandacht opeisen. Er is bij ons één verantwoordelijke die alle informatie uit SAP en van Dun & Bradstreet vergaart. Maandelijks wordt er een rapport opgesteld dat uitvoerig wordt besproken. Iemand van de financiële afdeling maakt de factuur en die volgt in eerste instantie de betaling op. De boekhouding neemt contact op om te vragen om de factuur te betalen. Als het antwoord nee is, vragen we naar de reden en wordt het verder behandeld door degene die de facturen maakt vanuit de financiële afdeling. Als het nodig is, wordt ook de verkoper ingeschakeld.”

Doen jullie ook factoring? “De mensen van het hoofdkwartier in Duitsland zijn daar erg voor te vinden. Elk jaar komt het opnieuw op de agenda en in Nederland gebeurt het al langer. Maar voor ons is de premie die je ervoor betaalt te hoog in functie van de risico’s. We hebben ook voornamelijk overheidsbedrijven binnen ons klantenbestand. Bovendien hebben we niet zo veel kleine klanten en de Hoe verloopt jullie financiële simeeste hebben toch een goeie tuatie dit jaar en wat zijn de vernaam.” wachtingen? “Ons jaar is eind maart afgelopen Hebben jullie meer aandacht aan en het was een beetje een overcredit management besteed de gangsjaar. We hebben een fusie ­afgelopen jaren? achter de rug en dat brengt ook “Uiteraard. We moesten het een reorganisatie met zich mee sneeuwbaleffect zien te counteren. waarbij heel wat aspecten en verBedrijven die niet betaald worden, anderingen komen kijken. De fukonden ons ook niet meer betalen. sie moet nog verder geoptimaliMaar uiteindelijk zijn de gevolgen seerd worden. Fujitsu Services was tot nog toe beperkt gebleven.” een verlieslatend bedrijf. Om dat op één jaar om te keren, is niet eviHoe zijn jullie daarmee omge- dent. We zien het volgende jaar gegaan? matigd positief tegemoet. Met het “Wij hebben meer personen inge- aantreden van onze nieuwe Manazet op collections om de debiteu- ging Director hebben we er goede ren van nabij op te volgen. Als er hoop in.”

Executive summary Fujitsu Technology Solutions maakt gebruikt van handelsinformatie om enerzijds bestaande klanten te monitoren en anderzijds nieuwe klanten te screenen. Daarvoor doet het bedrijf een beroep op de diensten van Dun & Bradstreet. Alertheid is geboden om de betalingen vlot te doen verlopen. Het hele betalingsproces wordt op de voet gevolgd. Indien nodig worden de medewerkers van sales ingeschakeld om de situatie te deblokkeren.

www.cxonet.be


Don’t shout.

Talk.

Spreken zonder denken, is als schieten zonder mikken.

Hoog tijd voor intelligente e-mailmarketing • Bouw vlot efficiënte campagnes met een intuïtieve, meertalige én gebruiksvriendelijke interface. • Dankzij de online rapportering in real-time, leert u veel uit de reactie van uw e-mailcontacten. Zo worden uw volgende campagnes nóg gerichter.

• Houd de dialoog moeiteloos levendig – met voorgedefinieerde scenario’s anticipeert u meteen op het specifieke gedrag van elke ontvanger.

EMG-partner

Enkele tevreden EmailGarage-klanten

• De nieuwe functies Email Interaction en Email Health Score verrijken elk e-mailadres met een gedetailleerd interactieprofiel.

Test EmailGarage 6.0 en stuur uw eerste 1000 e-mails gratis* Surf naar www.emailgarage.com/testrit * aanbod geldig voor nieuwe gebruikers tot een maand na activatie

EmailGarage - Brusselsesteenweg 560, 3090 Overijse, Tel. +32 2 658 29 58


71

Finance & Legal

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Veranderend economisch klimaat stelt andere eisen

Handelsinformatie volop

in evolutie Het ter beschikking stellen en het gebruik van handels­ informatie is in de voorbije jaren onder druk komen te staan. Door de economische crisis is het nog belangrijker geworden te weten met wie je handelt en vooral een zicht te hebben op de kredietwaardigheid van uw ‘tegenpartij’. Leveranciers van handelsinformatie hebben daar gretig op ingespeeld. Meer dan cijfers

perken van het kredietrisico moet vooral gebeuren op de meest praktische plaatsen. Als iemand aan de balie staat, is het nuttig dat de persoon die hem bedient kan zien of de bestelling zonder ‘gevaar’ kan meegegeven worden. Daar start immers het beperken van de verliezen. Daarom hebben wij een gezondheidsbarometer gecreëerd die in toepassingen van een bedrijf kan worden vertoond. Stel u maar voor dat de baliebediende van de klant die voor hem staat (bestaande of nieuwe) ziet of er betalingsproblemen zijn. Het voorkomt dat onnodige risico’s worden genomen.”

De beoordeling van een (potentiële) klant blijft eerst en vooral een cijferverhaal. Wat we echter hebben geleerd is dat bedrijven als Dun & Bradstreet, Graydon en Spectron geleidelijk aan zelf meer belang gingen hechten aan hun commentaren dan aan de zuivere cijfers. Dun & Bradstreet noemt zichzelf leverancier van ‘globale zakelijke informatie en inzicht’. Dat laatste woordje werd niet zomaar toegevoegd aan het mission statement. Het verwoordt duidelijk de meerwaarde die aan de handelsinformatie moet worden gegeven. Cijfers alleen volstaan niet meer; beoordeling en visualisatie zijn Ook voor prioriteiten geworden. achtergrondinformatie Naast dat visuele aspect op de meest ‘praktische’ plaatsen, heeft CompaVisualisatie Zowat alle aanbieders van handels- nyweb ook een aantal andere visuinformatie proberen binnen te bre- ele tools gecreëerd. Met de spiderken in alle mogelijke geledingen grafiek kan, vertrekkend vanuit de van een onderneming. Terecht als opgevraagde onderneming, ook het je weet dat de persoon aan de balie netwerk van verbonden onderneevenzeer belang heeft bij het feit dat mingen worden geconsulteerd. Als hij/zij de beoordeling van een voor iemand doorklikt naar de bedrijfshem staande klant kent. Patrick De leiding, kan hij/zij zien waar de perSmet van Companyweb: “Het be- soon in kwestie een mandaat heeft

april - may 2011

Jan Callant

of had. “Dankzij het gebruik van indicatiekleuren kunnen we aangeven of de situatie helemaal ok is (groen), of er incidenten zijn uit het verleden (bruin) of ronduit gevaarlijke situaties (rood). Het feit dat je telkens kan doorklikken op een andere tak uit de spider, laat toe een zo breed mogelijke kijk over de betrokken persoon of de onderneming te vormen”, aldus Patrick De Smet. Naast deze visuele tools blijft handelsinformatie ook een zaak van ratio’s en objectieve parameters. Vele financiële mensen grijpen daar graag naar terug. “Onze financiële analyses zijn gebaseerd op het naslagwerk van Prof H. Ooghe en Van Wymeersch. Door de ratio’s en parameters op een overzichtelijke manier voor te stellen, helpen we de gebruiker om snel inzicht te krijgen in de gegevens waar hij nood aan heeft”, aldus Patrick De Smet.

Prijssetting Eén van de belangrijkste obstakels voor het gebruik van handelsinformatie is al te vaak de prijs. Patrick De Smet: “In tegenstelling tot de meeste van onze collega’s die werken met het aankopen van punten of credits, werken wij met een (lage) abonnementsprijs. Afhankelijk van de abonnement kan een aantal opzoekingen worden verricht. Die vorm werkt naar ons gevoel drempelverlagend en iedereen kiest een Zie ook abonnement op maat.” artikel p. 33

www.cxonet.be


Uw dierbaarste kapitaal verdient ons beste advies. Niemand bouwt een vermogen zomaar lukraak op. U hebt een doel. U investeert en belegt, neemt of steunt initiatieven en wilt uw plannen realiseren. Kortom, u wilt dat uw geld goed wordt besteed. En beheerd. Met voldoende oog voor risicobeheersing, zodat het ten goede komt aan uzelf en aan iedereen die u na aan het hart ligt. Familie, kinderen en kleinkinderen: uw meest dierbare kapitaal. Maak daarom een afspraak met een van onze relatiebeheerders private banking. Zij zorgen voor het beste advies. In uw taal, klaar en duidelijk. En met het oog op uw eigen situatie. Want als vermogensbank van hier willen we er voor u zijn. Op elk moment, generatie na generatie. www.kbcprivatebanking.be

KBC. Wij spreken uw taal. Een onderneming van de KBC-groep


73

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Finance & Legal

Verschillen binnen eurozone vormen grote zwakte

Een krachtig herstel? De economische indicatoren blijven het goed doen en optimisme lijkt troef. Maar is het wereldherstel wel zo krachtig als de groeicijfers laten uitschijnen? De grote wereldeconomieën kennen ernstige problemen die hun ontwikkeling belemmeren. Zo verbetert de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt slechts heel langzaam, ondanks de sterke groei in de VS (ongeveer 3% in 2010). Vooral in de vastgoedsector blijft de toestand onrustwekkend. En laat het nu precies deze sector zijn die aan de basis lag van de financiële crisis. De stimuli van de Amerikaanse overheid zorgden enkel voor een tijdelijke afremming van de dalende vastgoedprijzen in de VS, een gevolg van het overaanbod op de markt. Bovendien is de evolutie van de Amerikaanse overheidsfinanciën niet houdbaar op lange termijn. De Verenigde Staten lijken momenteel dan ook een reus op lemen voeten, die nog steeds afhankelijk is van de steunmaatregelen van de overheid en nog lang niet in staat om zelf herstel te genereren.

Oscar Bernal – Economist ING België

Terwijl het centrum van de zone een duidelijk herstel kent, hebben de landen aan de rand van de eurozone het moeilijk om de recessie te boven te komen.

herstel kent, hebben de landen aan de rand van de eurozone het moeilijk om de recessie te boven te komen. Niet eenvoudig voor de ECB, die een eenvormige rentevoet moet vastleggen voor sterk verschillende economieën als Duitsland en Griekenland. Het probleem is niet nieuw, maar neemt in de huidige context wel een bijzondere proportie aan. Een renteverhoging als middel om de inflatie te bestrijden, zou de Grieken immers verder in de recessie kunnen duwen of de Ierse banken opnieuw onder druk kunnen zetten. De schuldencrisis in de grenslanden van de eurozone is dus niet van de Europa doet het goed En hoe staat de eurozone er voor? In absolute termen baan en de kans op een schuldherschikking is er reëel. ligt de groei er lager dan in de VS (1,7% in 2010). Paradoxaal genoeg zijn de Europese fundamentals even- Groeilanden lopen risico op oververhitting wel steviger dan ze lijken. Enerzijds zijn de overheids- De groeilanden daarentegen laten een benijdenswaarschuld en het overheidsdeficit voor de zone in haar dige groei optekenen. Zo steeg het BBP van China vorig geheel, kleiner dan in de VS. Anderzijds troffen de jaar met liefst 10%. Een vitaliteit die evenwel niet zonmeeste regeringen maatregelen om hun begrotings- der gevaar is. De oververhitting ligt op de loer en waksituatie te verbeteren. Dankzij deze inspanningen kon kert de inflatie aan, nog versterkt door de stijging van de schuldenspiraal in de meeste gevallen een halt wor- de grondstofprijzen. De overheden van deze landen den toegeroepen. Bovendien kan Europa, in tegen- beseffen dat ze hun economie moeten afremmen, stelling tot de VS, prat gaan op een handelsoverschot, maar hun restrictieve maatregelen zullen negatieve waardoor het kan profiteren van de heropleving van gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Een situade wereldhandel. tie dus die vergelijkbaar is met het beeld van een slang die zichzelf in de staart bijt. De groei stoelt op broze evenwichten en er moeten nog heel wat inspanningen Herstel met twee snelheden Achter de Europese cijfers gaan evenwel een aantal ver- worden geleverd om de gevolgen van de ergste crisis schillen binnen de eurozone schuil, en het zijn precies sinds de Tweede Wereldoorlog weg te werken. Bovendeze verschillen die de grootste zwakte vormen. Het dien mag ook de impact van de geopolitieke risico’s Europese herstel is immers een herstel ‘met twee snel- niet onderschat worden. Weinig redenen dus voor een heden’. Terwijl het centrum van de zone een duidelijk behaaglijk optimisme.

april - may 2011

www.cxonet.be


74

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Thema - artikel

Private banking tussen retail en corporate banking

‘Speciale’

Jan Callant

behandeling ‘Speciale’ Dat banken hun klanten maar al te graag opdelen volgens doelgroepen heeft ongetwijfeld te maken met het specifieke karakter van dienstverlening die aan de verschillende groepen kan en moet worden geleverd. Er is dan ook niets verkeerd met die opdeling, zolang het maar de klant ten goede komt. Zwart/wit gesteld zou men kunnen zeggen dat, ergens verborgen tussen retail banking en corporate banking, de wereld van de private banking bestaat. Een wereld die weggelegd is voor een beperkt aantal klanten met heel specifieke karakteristieken, mogelijkheden en noden. Het gaat om begoede particulieren die hun vermogen veilig willen stellen zowel qua rendement als qua toekomst. Eén van de belangrijkste van die karakteristieken is dat ze vragen (lees: eisen) dat ze een persoonlijke dienstverlening verwachten. De term private is dus helemaal niet gestolen, zeker wanneer je weet dat de financiële wereld maar al te graag instaat voor persoonlijk advies. Algemeen wordt aangenomen dat een particulier die in aanmerking wil komen om als private banking klant behandeld te worden over een vrij besteedbaar vermogen van ongeveer 1 miljoen euro moet beschikken. Banken durven daar wel van af te wijken, onder de garantie dat zoiets kan gecompenseerd worden door de aard van de beleggingen. Door deze grens te leggen, sluiten de banken ook heel dicht aan bij de bedrijfswereld, want veel van deze klanten private banking zijn ofwel goed boerende zelfstandigen of mensen met een voorna-

www.cxonet.be

klanten krijgen een

me functie in veelal grote bedrijven. Maar één kenmerk blijft overheersen: het moet gaan om een particulier, die zijn of haar persoonlijk vermogen in de weegschaal legt.

le Private Banking), ‘Serious Money. Taken Seriously’ (Theodoor Gilissen Bankiers), ‘Ten dienste van uw vermogen’ (BNP Paribas Fortis Private Banking), ‘You made it’ (ING Private Banking): het zijn stuk voor stuk slogans die helemaal duidelijk maken dat de klant in deze tak van het allergrootste belang is. Niets mag aan het toeval worden overgelaten om deze belangrijke geldbezitters in de watten te leggen.

Slogans spreken boekdelen

Waar slaat het echt op?

De omvang van het te beheren vermogen, heeft de verschillende banken er toe aangezet om recht op hun doel af te gaan. Zelfs toen in 2008 private banking in Europa helemaal wegzakte, bleef het belang ervan in België toenemen. België is een land van ondernemers die zichzelf graag belonen en dat zuur verdiende vermogen graag veilig stellen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor degene die later hun naam mogen/moeten verder dragen. In weinig andere landen doen de lokale banken zoveel inspanningen als bij ons. Terwijl in de ons omringende landen grote groepen zoals UBS, Meryl Lynch en Citigroup de markt beheersen, gaat het private vermogensbeheer in België en Nederland vooral naar exclusieve kleine banken (zoals Theodoor Gilissen, Van Lanschot of Staalbankiers) en naar de populaire banken. ‘Ondernemend in vermogensbankieren’ (KBC Private Banking), ‘We stand by you’ (Société Généra-

Ondanks zijn beperkte groep (potentiële) klanten, vergt private banking van de banken heel wat inspanningen op diverse vlakken. Naar ons gevoel vonden we de beste omschrijving in de KBC Private Banking brochure: ‘U beschikt over een aanzienlijk vermogen en u zou dat graag optimaal beheren, verder uitbouwen en in de beste voorwaarden doorgeven. Daarvoor zijn echter tijd en deskundigheid nodig. U moet immers rekening houden met steeds wisselende omstandigheden op de financiële markten en met veranderingen in het fiscaal-juridische kader. Bovendien vergt het zoeken naar oplossingen die volledig aansluiten bij uw persoonlijke situatie een ondernemende kijk op uw vermogen.’ Beter zouden wij het niet kunnen omschrijven. Merk op dat ‘U’ steeds centraal staat maar dat, beleefdheidshalve, altijd in het midden gelaten wordt wie u best kan helpen. Banken weten immers dat het dingen is naar de hand van een

april - may 2011


75

finance & legal

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

mooie en vooral welgestelde bruid, die zeker niet over één nacht ijs zal gaan om haar keuze te maken. Begoede particulieren willen immers zoveel mogelijk garanties en ze zijn er zeker niet vies van om eens aan de overkant van de straat te gaan kijken, in de hoop dat het gras daar groener is.

relatiebeheerder staat ceNtraal De nadruk ligt bij private banking op het individuele karakter van de dienstverlening. ‘U wordt geholpen op een discrete manier en volkomen naar uw wensen. U bent immers een klant die een speciale behandeling verdient. Uw relatiebeheerder is een informatiebron en tegelijk een f lter die voor u een eerste selectie van de aanbiedingen maakt.’ Zo omschrijft men bij KBC Private Banking de dubbele taak van de relatiebeheerder. Geheimen zijn tegenover hem (of haar) compleet uit den boze. Die verdienstelijke waakhond moet immers voor een deel als de huid van de klant

Private banking draait om het verkrijgen van het vertrouwen de klant die zijn vermogen in veilige handen wil zien terechtkomen.

adequate manier aan te bieden. De verscheidenheid aan diensten en producten is immers niet niks. Bij private banking komt het niet alleen aan op het beheer van fnanciele middelen van de klant. Het gaat ook om planning, fscaal-juridische aspecten, portefeuilleconstructie- en beheer. In het kader van de integrale vermogensbegeleiding gaat het om de knikkers, met andere woorden, de middelen waarmee het spel wordt

België is een land van ondernemers. Daarom misschien dat in 2008 ons land tegen de neerwaartse Europese trend in kon gaan. fungeren en de eerste prikkels opvangen. Al naargelang de aard van de prikkel, zal die als aangenaam of irritant aangevoeld worden. Iemand die de situatie van de klant zo goed kent en het op zich neemt te zorgen voor één van de belangrijkste zaken in een welgeslaagde leven, moet immers een blindelings vertrouwen genieten.

Velerlei asPecteN Private banking loopt over verschillende takken van de bankwereld heen. Het vergt dan ook een degelijke inspanning van de bank om deze service op een goede en

april - may 2011

gespeeld. Die middelen moeten in stand gehouden worden zodat ze een stevige grondslag kunnen vormen van een vermogen dat kan aangewend worden om een aantal ‘dromen’ te realiseren. KBC Private Banking geeft in zijn brochure dan ook graag toe dat alle aspecten van vermogensbegeleiding een belangrijk onderdeel vormen van hun aanbod. In dat onderdeel staat de toekomst centraal: een toekomst voor de belegger zelf maar ook voor zijn nazaten. In het kader van portefeuilleconstructie en risicobeheer, staat het spel centraler dan de knikkers. De

kans op winst, maar ook de mogelijkheid van verlies, spelen de hoofdrol. In deze is strategie een partner, maar ook een gezonde vorm van innovatie. Grenzen verleggen om een genomen risico te minimaliseren of de kans op rendement te maximaliseren, is de boodschap. En grenzen zijn ook letterlijk te nemen. Voor het beheer van de middelen zijn de mogelijkheden die in het buitenland geboden worden een niet te miskennen markt. Vastgoed mag dan voornamelijk lokaal zijn, beleggingen in waardepapieren zijn dat zeker niet. Dat de noodzaak tot samenwerking tussen de private bankiers in het kader van het voordeel van de klant moet staan, maakt alles nog iets meer geaccentueerd en vooral iets uitdagender.

coNclusie De markt van het private bankieren is vooral een ingewikkelde markt waar de noodzaak van een degelijk en sterk trekpaard bijna onmeetbaar is. Private banking staat voor leiden en begeleiden, voor denken en bedenken, maar vooral voor handelen en behandelen. Voor private banking geldt ‘The Sky is no limit’.

eXecutiVe suMMary Private banking is een ‘in between’ markt tussen corporate en retail banking. spelers zijn particulieren met een groot vermogen die zekerheid en continuïteit nastreven. geen van hen neemt genoegen met minder, allen zijn ze op zoek naar ‘zeker’ meer. Particuliere vermogens van 1 miljoen euro en meer zijn een waardevolle schat in het banklandschap, waar met veel plezier tijd, ruimte en mensen voor vrijgemaakt worden.

www.cxonet.be


FROM AN ESTABLISHED COMPANY IN BELGIUM TO THE DISCOVERY OF NEW EUROPEAN HORIZONS

BNP PARIBAS FORTIS. ACCOMPANYING YOUR DEVELOPMENT

We facilitate your ongoing development in import-export with our trade finance solutions.

With BNP Paribas Fortis’ solutions for corporates you can benefit from the largest integrated network of corporate experts in Europe and beyond. Be it cash management, financing solutions, trade finance, hedging, advisory & capital markets expertise - we have the experts you need at your disposal. To find out what we can do for you, contact your BNP Paribas Fortis relationship manager or visit www.bnpparibas.com/acrosseurope.

bnpparibas.com/acrosseurope


77

Finance & Legal

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

De CFO kleurt buiten de lijntjes

We moeten

van onze cijfers

weg

De CFO is niet meer wat hij geweest is. De voorbije financiële crisis zorgde voor nieuwe vragen en verwachtingen aan het adres van de financieel directeur. Belgische CFO’s merken dat ze de cijfers steeds meer loslaten, om na te denken over de koers en strategie van het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek aan Vlerick Leuven Gent Management School.

Weg van de zijlijn De storm van de financiële crisis is intussen gaan liggen, maar voor CFO’s zal hun job nooit meer dezelfde zijn. Zij stellen vandaag vast dat ze niet meer bezig zijn met louter financiële controle. “De CFO’s worden in een strategische rol geduwd, om mee te beslissen over de cruciale beslissingen in het bedrijf”, zegt Regine Slagmulder, professor van het Performance Management Research Platform aan Vlerick Leuven Gent Management School. De CFO staat dus niet meer langs de zijlijn om zijn team van financiële informatie te voorzien. Hij is zelf een spilfiguur geworden van het team.

‘Wat hebben we van de afgelopen twee jaar geleerd? En hoe kunnen we ons best voorbereiden op het herstel?’ Extra takenpakket Een CFO op het hoogste niveau zit vandaag mee aan tafel om de strategie van het bedrijf uit te stippelen. Op een lager niveau legt de CFO zich ook toe op het communiceren, laten doorstromen en uitvoeren van die strategie. “Het is een takenpakket dat er alleen maar bovenop is gekomen. Want het spreekt voor zich dat

april - may 2011

basisverantwoordelijkheden zoals controle op de uitgaven, cashflow, risk management en fiscaliteit een prioriteit blijven,” zegt professor Kurt Verweire van hetzelfde research platform aan Vlerick Leuven Gent Management School. De cijfers worden dus wel niet overboord gegooid.

De CFO staat niet langer langs de zijlijn om zijn team van financiële informatie te voorzien. Hij is zelf een spilfiguur geworden van het team.

spellende macro-economische analyses en allerlei speculaties over de heropleving. Het waren geen voorspelbare tijden voor de CFO. Volgens professor Regine Slagmulder moeten we onszelf vandaag twee vragen stellen: “Wat hebben we van de afgelopen twee jaar geleerd? En hoe kunInternationale trend Voor dit onderzoek werden diepte- nen we ons best voorbereiden op het gesprekken gevoerd met 25 Belgi- herstel?” sche CFO’s uit een brede waaier van sectoren, onder andere van Duvel Tips voor herstel Moortgat, Belgacom, Unilever, De onderzoekers van Vlerick LeuRandstad en Toyota-Motor Europe. ven Gent Management School forZij spreken niet van een Belgische muleerden samen met Koen Schreurs maar van een internationale ten- en Jeroen De Flander van the perfordens. Het zijn woelige maar boeien- mance factory 34 leerlessen en 20 de tijden voor de CFO’s. “Soms is het praktische tips voor Belgische CFO’s. goed om de oude waarheden eens los Het is een houvast voor bedrijven in te laten en om analyses en voorspel- de naweeën van de crisis. Ze wijzen lingen aan te passen aan de nieuwe bijvoorbeeld op het belang van cash behoeftes van een organisatie”, geeft en het vermijden van een ‘budget professor Kurt Verweire mee als be- boomerang’. Veel van de tips draaien langrijke lessen die uit de studie naar ook rond het onderhouden van partvoren zijn gekomen. nerships, de menselijke kant van de zaak en het bewaken van integriteit. “We willen CFO’s aansporen om Lessen uit het verleden Het is duidelijk dat de financiële cri- verder te kijken dan de klassieke sis heel wat bedrijven gedwongen analyses. Het is een andere manier heeft om buiten de lijntjes van ‘busi- van werken in deze veranderde omness as usual’ kleuren. De crisis ver- geving. Alleen wie zich aanpast zal oorzaakte een lawine aan paniek- overleven”, concludeert professor reacties, nieuwe regelgeving, onheil- Kurt Verweire.

Prof. Regine Slagmulder

Prof. Kurt Verweire

Executive summary In de naweeën van de financiële crisis stellen Belgische CFO’s vast dat hun functie veranderd is. Ze spelen in toenemende mate een strategische functie binnen hun bedrijf. Aan Vlerick Leuven Gent Management School werd onderzocht wat de CFO’s van de crisis geleerd hebben en hoe ze zich best voorbereiden op het herstel. De studie leidde tot 34 leerlessen en 20 praktische tips.

www.cxonet.be


78

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Innovatie in de automotive

Minder opgemerkt maar daarom niet minder

opmerkelijk

Erwin De Weerdt

de GPS-navigatie, mobiele telefoon en diverse andere functies worden daarbij weergegeven op een beeldscherm van 5 of 7 inch, dat, omwille van de veiligheid in het bovenste deel van de middenconsole is geplaatst. Naargelang van de motor (benzine/ diesel) en het uitrustingsniveau zal de basisprijs variëren tussen € 38.100 en € 46.480.

Eerst waarschuwen, dan vol in de remmen Volvo XC60 zal zelf remmen als botsing dreigt.

Volvo XC60, nu met Pedestrian Detection met Full Autobrake

Voortaan kan je de Volvo XC60 ook uitrusten met het ‘Pedestrian Detection met Full Autobrake-systeem’. Het maakt gebruik van radar- en cameratechnologie om de aanwezigheid van voetgangers voor de auto op te merken. Doel van de eerste waarschuwing is de aandacht van de chauffeur te trekken, zodat hij kan remmen of uitwijken. Reageert de bestuurder niet, dan remt de auto een fractie van een seconde voordat een botsing onvermijdelijk wordt, automatisch op volle kracht af. De botsingswaarschuwing reageert eveneens indien de voorligger stopt of in dezelfde richting beweegt als de auto die met dit ­systeem is uitgerust. Deze technologie functioneert bij alle snelheden.

Aanrijdingen met voetgangers zijn schering en inslag door de stijgende verkeersdrukte. 16% van de verkeersdoden in Zweden zijn voetgangers, in de VS 11%, 13% in Duitsland en in China loopt de Twee nieuwe 1,6 liter GTDi motoren dodentol zelfs op tot 25%. De Volvo XC60 is Volvo’s hedendaagse crossover. Een combinatie van een traditionele auto en een ‘XC-auto’, bestemd voor de jonge, carrièregerichte consument die in de stad woont en er een actieve levenstijl op na houdt. De sportieve en dynamische auto heeft een smaakvol exterieur en interieur, en een veelzijdig karakter. De Volvo XC60 kreeg hetzelfde infotainmentsysteem mee als in de V60 en S60. Alle gegevens van het audiosysteem,

Volvo lanceert twee varianten van de nieuwe 1,6 liter GTDi motor met resp. 180 pk en 150 pk. Het koppel bedraagt in beide varianten 240 Nm en beide benzinemotoren bieden een uitstekend acceleratievermogen over het volledige toerenbereik. De 180 pk-motor is gekoppeld aan een Powershift-versnellingsbak of aan een handgeschakelde zestrapsversnellingsbak. De 150 pk-motor, die alleen verkrijgbaar is met handgeschakelde versnellingsbak, is wel uitgerust met een start/stop-functie.

Nieuwe Audi A8, Vorsprung durch Technik Rolls Royce, Bentley en Maybach buiten beschouwing gelaten, verdelen in feite Audi (A8), BMW (7-reeks), Jaguar (XJ), Lexus (LS) en Mercedes (S-klasse) onder zich de markt van de luxe limousines, luxe reisberlines en prestigeauto’s. Als outsiders noemen wij Citroën (C6), Saab (9-5), Maserati (Quattroporte), Porsche (Panamera), Saab (9-5) en VW (Phaeton). Bij Audi is de A8 toe aan de derde generatie.

www.cxonet.be

Audi A8, derde generatie.

april - may 2011


79

extra

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

TGV-interieur De nieuwe prestigieuze berline, waarvan het silhouet doet denken aan dat van een coupé, is 5.137 mm lang, 1.949 mm breed, 1.460 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.992 mm. De voorzetels zijn standaard veelvoudig elektrisch verstelbaar, verwarmd en voorzien van een ventilatiefunctie. De pneumatische massagefunctie (optie) maakt gebruik van een systeem met tien luchtkamers in de rugleuning van de voorzetels. Als grote luxewagen verwent de Audi A8 ook de inzittenden achteraan met eersteklas comfort. Naar wens levert Audi de achterbank met talrijke elektrische verstelmogelijkheden, inclusief een geheugenfunctie. Als je op de achterbank zit, kan je de voorste passagierszetel verstellen. Zetelverwarming en de vier-zones-klimaatregeling maken het pack compleet. Tot slot is ook achterin de ventilatie- en massagefunctie verkrijgbaar. Onder het automatisch openend kofferdeksel gaapt een 510 liter grote ruimte voor bagage, terwijl kleine voorwerpen een plekje vinden in de opbergvakken in de zijwanden. De boordcomputer, die dienst doet als complete informatie- en bedieningscentrale, werd hertekend. Het centrale scherm ervan werd groter (7” diagonaal,

bijna 18 cm!). Het maakt de weergave van alle functies mogelijk volgens een eenvoudig te begrijpen concept. De bediening verloopt via het eveneens verbeterde multifunctiestuur.

Zuinige krachtbronnen Naast een krachtige benzineversie van 273 kW/372 pk met een max. koppel van 445 Nm bij 3.500 t/min, biedt Audi een topdiesel aan. Deze 4.2 TDI is goed voor 258 kW/350 pk en ­beschikt over een koppel van 800 Nm tussen 1.750 en 2.750t/min. De A8 is echter ook beschikbaar in een zescilinderversie, met een grondig verbeterde 3.0 TDI (184 kW/250 pk en 550 Nm tussen 1.500 en 3.000t/min.) en standaard voorzien van een stopstartfunctie. De V6-diesel accelereert in 6,6 s van 0 tot 100 km/u, verbruikt gemiddeld slechts 6,6 l/100km, heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van 174 g/km, wat overeenkomt met een brandstofbesparing van 1,9 l/100 km of 22%. Alle motoren zijn gekoppeld aan een tiptronic-achtversnellingsbak en, met uitzondering van de kleinste V6, aan de permanente vierwielaandrijving quattro. In België zal Audi om fiscale redenen een afgeleide variant van 155 kW/211 pk commercialiseren.

Nieuwe Jaguar XJ, Amerikaanse limo voor Europese toplui

Nieuwe Jaguar XJ breekt met 41 jaar oude Britse traditie.

Met deze nieuwe XJ, trekt Jaguar werkelijk een streep onder 40 jaar traditionele stijl. Een very British style die in de hele wereld het gezicht en het succes van Jaguar heeft bepaald. Met de XJ moest Jaguar zichzelf wel degelijk opnieuw uitvinden, het model was sedert 1968 immers nog nauwelijks geëvolueerd.

Jaguar nieuwe stijl De cruciale uitdaging voor Jaguar is dus of de XJ tegemoet zal komen aan de verwachtingen van een nieuwe generatie kapitaalkrachtige klanten ten aanzien van dit vierdeurs vlaggenschip? Aan de ‘goedkoopste’ 3 liter diesel (overigens een pracht van een motor met schitterende rijprestaties en dito verbruik) hangt immers al een prijskaartje van € 81.700. En de duurste V8 5-liter benzineversie moet minstens € 143.400 opbrengen.

Nieuw design Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de stijl van ontwerper Ian Callum niet geheel vrij is van Amerikaanse invloeden. Dat zou kunnen wijzen op het blijvend belang van de Amerikaanse markt voor het voormalig Britse merk dat nu verder moet onder de vleugels van het Indiase Tata. Zo maakt het panoramische glazen dak integraal deel uit van het designconcept. Het geeft de wagen een lagere, meer aerodynamische daklijn en komt het gevoel van licht en ruimte in het interieur ten

april - may 2011

goede. De versies met lange wielbasis bieden passagiers achterin 12,5 cm extra beenruimte. De koffer van 520 liter biedt plaats aan twee grote reiskoffers naast elkaar.

Zoeven Het leven aan boord van deze XJ was tijdens onze lange testritten méér dan aangenaam en comfortabel. De stilte, in dit onwezenlijk mooi afgewerkt interieur was bijwijlen oorverdovend, zelfs toen wij met (heel) hoge snelheid over de autoweg zoefden. Alleen toen de sneeuw de wegen witraasde, bleek al gauw hoe snel je zonder winterbanden met deze achterwielaangedreven limo ernstig in de problemen kan komen. In het vooronder van de XJ zitten inderdaad de meest geavanceerde, krachtige en efficiënte Jaguarmotoren ooit. Stel u voor: twee 5-liter benzinemotoren van 385 of 510 pk en en één 3-liter V-6 diesel van 275 pk, elk gekoppeld aan een zestrapsautomaat met ‘shift-by-wire’-technologie, bediend met de JaguarDrive Selector™ of bedieningstoetsen op het stuur.

www.cxonet.be


80

extra

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

couVre-liVre MaNageMeNt by het boeKje Les managers ne sont-ils pas nombreux à se prendre un peu trop au sérieux? Le management consiste-t-il surtout à brasser de l’air? Et tout compte fait, est-ce bien un métier? On sait que la plupart des spécialistes en management ont en réserve une méthode de management qui apporte La réponse à toutes les questions de management. Cette méthode peut s’inspirer de la gestion par objectifs, du management par la peur, de la gestion sur le terrain, du leadership transformationnel, pour ne citer que ceux-là. Les auteurs du livre ‘Management by Het Boekje’ (Wouter Fioole – Vincent van der Windt) passent en revue toutes ces méthodes et analysent leur utilité. Les points forts et points faibles sont analysés. Les auteurs proposent en outre des techniques de gestion pratiques, utilisables. Leur angle d’approche est à la fois honnête et réaliste.Selon eux, le manager-lecteur doit éviter de se laisser guider par les engouements soudains et les tendances qui surgissent dans l’univers du management. Cherchez la méthode qui vous convient... Ce livre examine à la loupe quelque 45 approches managériales. Les auteurs affirment qu’il n’y a pas que la méthode de gestion en tant que telle qui soit déterminante pour la réussite. Le succès dépend surtout de la mesure dans laquelle la méthode vous convient à vous en tant que manager. Le livre fournit les clés Management by Het Boekje

qui permettent d’en juger. Concrètement, le management déploie des objectifs, des missions et des points

Wouter Fioole et

de vue. Il ne le fait pas seul, mais avec ses collaborateurs. Ceux-ci se sentent en effet beaucoup plus moti-

Vincent van der Windt

vés pour atteindre les objectifs s’ils contribuent à les f xer. En somme, ce qu’il faut, c’est une part d’effica-

Uitgeverij Scriptum

cité, un part d’implication et enfn, une meilleure exécution. C’est tout. La logique même en quelque

ISBN 978 90 5594 7638

sorte, si on en croit les auteurs…

réseautage siMPle et iNtelligeNt

Slim & Simpel Netwerken Marco Gerritsma – Jonas Rubrech Pearson Education Benelux ISBN 978 90 430 2119 7

www.cxonet.be

Développer un réseau de contacts est une occupation qui prend beaucoup de temps tout en ne rapportant pas toujours l’effet escompté. Mais cela peut être un excellent moyen d’atteindre un objectif. Encore faut-il que vous sachiez quel est votre objectif et comment y parvenir en nouant des contacts. Le livre ‘Slim en Simpel netwerken’ vous aide à procéder avec un objectif clair et un bon plan. D’après les auteurs, Marco Gerritsma et Jonas Rubrech, le réseautage n’est pas réservé qu’aux personnes éloquentes ayant de l’audace et de brillantes idées. Dans l’expression ‘Networking’ il y a surtout le mot ‘work’. Le livre aide le lecteur entre autre à déterminer l’objectif et le groupe cible, à formuler un message et à mettre en œuvre un plan concret. L’ouvrage se décline en cinq chapitres. Le premier ébauche un cadre théorique. On parle ensuite du comment et du pourquoi des réseaux d’affaires et on invite le lecteur à se pencher sur son propre réseau. Plus importante, la troisième partie établit le plan pragmatique de l’approche suivant plusieurs étapes concrètes à parcourir par le lecteur. Plus loin on examine les aptitudes nécessaires au réseautage et enfn on donne aperçu de quelques outils et moyens pratiques tels que Elevator pitch, les sites internet, Linkedln, les blogs, Twitter, l’analyse SWOT personnelle, la méthode STARR, le logbook, la carte heuristique et votre carte de visite. En fn d’ouvrage il y a des pages réservées à vos notes personnelles, chapitre par chapitre. Vous créez ainsi votre propre guide de réseautage. Sur le site internet on trouve des exemples, des check-lists, des canevas, ainsi que des interviews et des liens intéressants. On y trouve notamment des instructions pour établir un prof l LinkedIn pertinent. www. simpelnetwerken.nl

april - may 2011


Onderscheiding vereist karakter.

De nieuwe Volkswagen Jetta. De nieuwe Jetta onderscheidt zich niet enkel door zijn oogverblindende buitenkant, maar toont vooral karakter door zijn buitengewone ruime binnenkant. En zoals steeds staat dit staaltje Duitse ingenieurskunst garant voor veiligheid en energie-efficiëntie. Door de BlueMotion Technology, met een uitstoot van 109 g CO2/km, is de nieuwe Jetta een van de zuinigste voertuigen op de markt. Daarboven onderscheidt hij zich meteen met een fiscale aftrekbaarheid van 80%. Da’s karakter hebben, niet?

Test uw karakter: vraag vandaag nog een testrit aan uw Volkswagen-concessiehouder.

excl. BTW d n a a m / f 460 €

*

Vana

Das Auto. 4,2 - 5,7 L / 100 KM • 109 - 138 g CO2/ KM. * Volkswagen Jetta 1.6 L TDI 105 pk. Catalogusprijs incl. BTW : 22.990 €. Huurprijs incl. BTW : 547,10 €/maand. Aanbieding in Verhuur op Lange Termijn “Full Service” Volkswagen Lease berekend op basis van 60 maanden en 100.000 km. Aanbiedingen voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier (CBFA 020172 cA). Prijzen op 01.04.11 en geldig tot 30.04.11. Getoond model met opties.Velgen niet beschikbaar in België. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : www.volkswagen.be


82

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en ver­ schijnt 6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 110,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 140,00 euro en 155,00 euro buiten Europa. CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 110,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 140,00 euros et hors Europe à 155,00 euros.

Redactie | Rédaction Jef Brouwers, Jan Callant, Hendrik Deckers, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Glenn Fredrix, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Dominik Malfait, Jean-Luc ­Manise, Steve Mertens, Paul Muys, Jef Staes, Wim Vandenberghe, Herman Van den Keybus, Wim Vander Haegen, Stephan Vanhaverbeke, Geert Vanhees, Michel Visart, V ­ iviane Vogels Fotografie | Photographie Patrick Van Hoof, Steven Crabbé Vertalingen | Traductions Marc Honnay

Jan Callant Hoofdredacteur | Rédacteur en chef

Lay-out | Mise en page Propaganda nv - Zaventem

Dirk Vermant Uitgever – Directeur | Editeur – Directeur

Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, B-2880 Bornem | e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Sylvie Scherrens Sales Manager

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender.

Gerda Van Keer Marketing Officer Dirk Vackier Business Relations Manager

Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’ relèvent de la responsabilité de l’envoyeur. © CxO Europe bvba.

Irmin Persy Secretariaat | Secrétariat Raad der Wijzen | Conseil des Sages Fotogalerij van de leden: pagina 8-9 Galerie de photos des membres: page 8-9 Uitgeverij | Redactie  | Administratie | Regie Maison d’éditions | Rédaction | Administration | Régie CxO Europe bvba | Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 | Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be | internet: www.cxonet.be

Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de ­Periodieke Pers/La Maison d’editions CxO Europe est membre de l’Union de la Presse Périodique

Lijst vermelde organisaties en bedrijven in deze editie van CxO Magazine 4Growth 34 Accord 1 Altran 19 Antwerp Management School 12, 14, 20 Archos 42 Artexis 53 Astalia 39 Atheros Communications 48 Atos 48 Avaya 16 Banque Rothschild 16 BDO 18 Bekaert 36 Belgacom 77 Blackberry 42 BMW 4 BNP Paribas Fortis 58, 76 BNP Paribas Fortis Private Banking 74 bpost 64 BRC 16 Business Angels 16 Capgemini 48 Cisco 16, 45 Citigroup 74 Cocomo 66 Cofely Services 62 Collection Care 19 Companyweb 32, 71 Crédit agricole 16 de Post 13 Dell 42

DHL 64 DPD 63.65 Dun & Bradstreet 32, 68, 71 Duvel Moortgat 77 ECB 73 Electrabel 52 EmailGarage 70 Ethias 26, 27 Europese Commissie 68 Federale Politie 58 FedEx 64 Fujitsu 43, 48 Fujitsu Technology Solutions 68 Gartner 40, 48 General Motors 64 Getronics 58 GlaxoSmithKline 57 Google 46 Graydon 71 HEC Management SchoolUniversity of Liège 14 Hotel Conrad 13 HP-EDS 48 IBM 46, 48 IDC 46 IFMA 13, 53, 56, 59 Indie Group 36 Infineon 48 ING Private Banking 74 Intel 48 Interxion 1 IP Trade 16 ISS 2, 58

Jives 46 Karel de Grote Hogeschool 64 KBC 27, 72 KBC Private Banking 74 Kluwer 12 Kluwer Opleidingen 14 KUBrussel 34 Louvain School of Management 14 Manpower 61, 62 MBS 60 McAfee 45 Meusinvest 16 Microsoft 44, 46 Mobistar 68 NATO 68 NMBS 13 Nuon 38 Officeteam 28 Opel 84 Oracle 38 Petercam 16 Propaganda 31 Proximus 68 PwC 17 Qualcomm 48 Randstad 77 Samsung 42 SAP 38 Securex 83 Selligent 47 48, 56 Siemens Sir Plantin Hotel 58 SIS 48

Skelia 70 Sociétë Générale Private Banking 74 Solvay Brussels School of Economics and Management 14, 58 Spectron 71 Staalbankiers 74 StepStone 28, 30 Symantec 45 Tech Data 24 the performance factory 77 Theodoor Gilissen 74 TNT 65 Tour & Taxis 53 Toyota-Motor Europe 77 Trend Micro 45 T-Systems 48 UBS 74 Unilever 77 Unisys 18 Universiteit Gent 64 UPS 65 UZA 58 Van Landschot 74 Vattenfall Group 38 ViCre 1, 18, 21, 25 VITO 19 Vlerick Leuven Gent Management School 14, 77 Vmware 45 Volkswagen 81

Verschijningsdata | Dates de parution 92 |CxO Webzine 4/29/11 — 93 |CxO Magazine 5/31/11 — 94 |CxO Webzine 6/30/11 — 95 |CxO Magazine 7/29/11 — 96 |CxO Webzine 8/31/11 — 97 |CxO Magazine 9/30/11 — 98 |CxO Webzine 10/28/11 — 99 |CxO Magazine 11/30/11 — 100 |CxO Webzine 12/30/11 www.cxonet.be

april - may 2011


business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en ver­ schijnt 6 maal per jaar met een oplage van 20.000 exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 110,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 140,00 euro en 155,00 euro buiten Europa. CxO Magazine est une édition trilingue de CxO Europe sprl qui paraît 6 fois par an avec un tirage à 20.000 exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 110,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l’archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l’Adhesion pour l’Europe est à 140,00 euros et hors Europe à 155,00 euros.

Redactie | Rédaction Jef Brouwers, Jan Callant, Hendrik Deckers, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Glenn Fredrix, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Dominik Malfait, Jean-Luc ­Manise, Steve Mertens, Paul Muys, Jef Staes, Wim Vandenberghe, Herman Van den Keybus, Wim Vander Haegen, Stephan Vanhaverbeke, Geert Vanhees, Michel Visart, V ­ iviane Vogels Fotografie | Photographie Patrick Van Hoof, Steven Crabbé Vertalingen | Traductions Marc Honnay

Jan Callant Hoofdredacteur | Rédacteur en chef

Lay-out | Mise en page Propaganda nv - Zaventem

Dirk Vermant Uitgever – Directeur | Editeur – Directeur

Verantwoordelijke uitgever | Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, B-2880 Bornem | e-mail: dirk.vermant@cxonet.be

Sylvie Scherrens Sales Manager

HR CONSULTING

JWT Group

82

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de ‘monthly headlines’ vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender.

Gerda Van Keer Marketing Officer Dirk Vackier Business Relations Manager

Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l’éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l’/des auteur(s). Les faits communiqués dans les ‘monthly headlines’ relèvent de la responsabilité de l’envoyeur. © CxO Europe bvba.

Irmin Persy Secretariaat | Secrétariat Raad der Wijzen | Conseil des Sages Fotogalerij van de leden: pagina 8-9 Galerie de photos des membres: page 8-9 Uitgeverij | Redactie  | Administratie | Regie Maison d’éditions | Rédaction | Administration | Régie CxO Europe bvba | Wielstraat 12, B-2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 | Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be | internet: www.cxonet.be

Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de ­Periodieke Pers/La Maison d’editions CxO Europe est membre de l’Union de la Presse Périodique

Lijst vermelde organisaties en bedrijven in deze editie van CxO Magazine 4Growth 34 Accord 1 Altran 19 Antwerp Management School 12, 14, 20 Archos 42 Artexis 53 Astalia 39 Atheros Communications 48 Atos 48 Avaya 16 Banque Rothschild 16 BDO 18 Bekaert 36 Belgacom 77 Blackberry 42 BMW 4 BNP Paribas Fortis 58, 76 BNP Paribas Fortis Private Banking 74 bpost 64 BRC 16 Business Angels 16 Capgemini 48 Cisco 16, 45 Citigroup 74 Cocomo 66 Cofely Services 62 Collection Care 19 Companyweb 32, 71 Crédit agricole 16 de Post 13 Dell 42

DHL 64 DPD 63.65 Dun & Bradstreet 32, 68, 71 Duvel Moortgat 77 ECB 73 Electrabel 52 EmailGarage 70 Ethias 26, 27 Europese Commissie 68 Federale Politie 58 FedEx 64 Fujitsu 43, 48 Fujitsu Technology Solutions 68 Gartner 40, 48 General Motors 64 Getronics 58 GlaxoSmithKline 57 Google 46 Graydon 71 HEC Management SchoolUniversity of Liège 14 Hotel Conrad 13 HP-EDS 48 IBM 46, 48 IDC 46 IFMA 13, 53, 56, 59 Indie Group 36 Infineon 48 ING Private Banking 74 Intel 48 Interxion 1 IP Trade 16 ISS 2, 58

Jives 46 Karel de Grote Hogeschool 64 KBC 27, 72 KBC Private Banking 74 Kluwer 12 Kluwer Opleidingen 14 KUBrussel 34 Louvain School of Management 14 Manpower 61, 62 MBS 60 McAfee 45 Meusinvest 16 Microsoft 44, 46 Mobistar 68 NATO 68 NMBS 13 Nuon 38 Officeteam 28 Opel 84 Oracle 38 Petercam 16 Propaganda 31 Proximus 68 PwC 17 Qualcomm 48 Randstad 77 Samsung 42 SAP 38 Securex 83 Selligent 47 Siemens 48, 56 Sir Plantin Hotel 58 SIS 48

Skelia 70 Sociétë Générale Private Banking 74 Solvay Brussels School of Economics and Management 14, 58 Spectron 71 Staalbankiers 74 StepStone 28, 30 Symantec 45 Tech Data 24 the performance factory 77 Theodoor Gilissen 74 TNT 65 Tour & Taxis 53 Toyota-Motor Europe 77 Trend Micro 45 T-Systems 48 UBS 74 Unilever 77 Unisys 18 Universiteit Gent 64 UPS 65 UZA 58 Van Landschot 74 Vattenfall Group 38 ViCre 1, 18, 21, 25 VITO 19 Vlerick Leuven Gent Management School 14, 77 Vmware 45 Volkswagen 81

Securex propose des solutions de développement et d’évaluation de vos collaborateurs et vous aide à renforcer votre département RH. L’économie se porte de mieux en mieux et votre entreprise croît. Bientôt, vous devrez peut-être penser à engager de nouveaux collaborateurs ou améliorer les compétences de vos travailleurs. De tels changements auront, à coups sûrs, des répercussions sur la charge de votre département RH. Mais cela ne doit pas vous inquiéter pour autant. Securex met à votre disposition une équipe d’experts prête à vous épauler temporairement dans vos missions RH telles que l’administration, le payroll, la gestion du personnel et le recrutement. Ils vous rassureront très vite par leur rapidité et leur efficacité. Si vous recherchez plutôt des collaborateurs RH fixes, vous pouvez aussi nous confier le processus de recrutement et de sélection. Nous vous proposerons le candidat idéal. Vous préférez améliorer les compétences de vos employés ? Nos Assessment & Development Centers amplifieront les qualités de vos collaborateurs à l’aide de nouveaux moyens de coaching et de formation permettant de les faire évoluer rapidement, et donc votre entreprise aussi.

Plus d’infos sur www.securex.be ou envoyez un mail à hr.consulting@securex.be

Verschijningsdata | Dates de parution 92 |CxO Webzine 4/29/11 — 93 |CxO Magazine 5/31/11 — 94 |CxO Webzine 6/30/11 — 95 |CxO Magazine 7/29/11 — 96 |CxO Webzine 8/31/11 — 97 |CxO Magazine 9/30/11 — 98 |CxO Webzine 10/28/11 — 99 |CxO Magazine 11/30/11 — 100 |CxO Webzine 12/30/11 www.cxonet.be

april - may 2011

HR SERVICES HEALTH & SAFETY HR INSURANCE HR CONSULTING SOCIAL ADMIN HR RESEARCH


De nieuwe Opel Astra Sports Tourer.

Flexibiliteit was nog nooit zo boeiend. De nieuwe Opel Astra Sports Tourer is een technisch meesterwerk boordevol innovaties die hem uniek maken in zijn klasse. Zijn comfort en flexibiliteit maken van elke rit een buitengewone ervaring.

Feel the drive. FlexFold

Ergonomic Seat

FlexRide

Ontdek onze aantrekkelijke Fleet Packs : • Metaalkleur • Mistlampen vooraan • Lederen stuurwiel • Park Pilot

Silver Pack voor

€ 250*

• Metaalkleur • Mistlampen vooraan • Lederen stuurwiel • Park Pilot • Radio DVD800 navigatiesysteem • Telefoonvoorbereiding, incl. Bluetooth

Gold Pack voor

€ 450*

*Fleet Packs voorbeeld op basis van Astra Enjoy. Prijzen excl. BTW. Prijzen en uitrusting ten allen tijde wijzigbaar zonder voorafgaande kennisgeving. Aanbod voorbehouden aan professionele gebruikers.

www.opel.be/fleet

Gemiddeld verbruik (l/100 km) / CO2-uitstoot (g/km) : 4,1-7,4 / 109-174

CxO Magazine 91  

magazine on innovation, leadership, strategy and vision