__MAIN_TEXT__

Page 1

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Digital Magazine for executives & decision makers

FEB/MAA

ISSUE

2016 149

LOGISTICS & MANUFACTURING Technologie moet ons beter doen samenwerken

FACILITY MANAGEMENT Real Estate

Hoe gewoontes ons maken en breken

Duurzaam vermogensbeheer

Salarisbeheer

Contact centers

Digitaal transformeren

Jef Monballyu , CEO Ontex

“Automatiseren om efficiënter te produceren.” EDITORIAL PARTNERS


Accelerate towards your future Helping you effectively manage your Enterprise Transformation

Discover how we can help you transform your business kpmg.com/be/transformation

© 2015 KPMG Advisory, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium.


WILT U HET JUISTE DOELPUBLIEK BEREIKEN

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

COLOFON UITGAVEN Magazine Print Issue 150 : 31 March 2016 Issue 152 : 31 May 2016 Issue 154 : 31 July 2016

Magazine Digital Issue 151 : 30 April 2016 Issue 153 : 30 June 2016 Issue 155 : 31 August 2016

CxO Magazine Digital is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. In de maanden tussenin verschijnt CxO Magazine Print, een gedrukt magazine met een andere inhoud dan CxO Magazine Digital. ADMINISTRATIEF/ADMINISTRATION UITGEVERIJ/MAISON D’ÉDITIONS - REDACTIE/RÉDACTION ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION - REGIE/RÉGIE CxO Europe bvba - C. Van Kerckhovenstraat 106 - 2880 Bornem - Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - internet: www.cxonet.be REDACTIE/RÉDACTION Eric Bober, Arn Borstlap, Jan Callant, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Goele Geeraert, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Hilde Pauwels, Herman Van den Keybus. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER/EDITEUR RESPONSABLE Dirk Vermant C. Van Kerckhovenstraat 106 - B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be CXO TEAM/ EQUIPE CXO Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Arn Borstlap - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Eric Bober - Secretariaat/Secrétariat Herman Van den Keybus - Lean Service & Administration

Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


© Tim Buelens

Ondernemen kent geen grenzen Mensen in ontwikkelingslanden hebben zelf de sleutel in handen. Maak ze niet afhankelijk van hulp, maar zet hen op weg naar onafhankelijkheid. Help hen ondernemen door rechtstreeks te investeren of door ondernemende ngo-projecten te steunen. Met deze strategie wil Ondernemers voor Ondernemers op termijn hulp overbodig maken. Landen in ontwikkeling hebben veel troeven en wij helpen om die uit te spelen. Ondernemers voor Ondernemers werkt hiervoor samen met dynamische ngo’s en meer dan 130 bedrijven. Grote en kleine. Omdat we geloven dat ondernemen het Zuiden echt vooruit helpt.

Uw steun kan daadwerkelijk iets veranderen. Steun onze werking en word lid, dat kan al vanaf ¤ 500 per jaar. Of investeer in een duurzaam project in het Zuiden. Of deel uw expertise als vrijwilliger voor Ondernemers voor Ondernemers.

Bel Björn Macauter op 0485 35 63 60 of mail naar bjorn@ondernemersvoorondernemers.be. www.ondernemersvoorondernemers.be


5

EDITORIAAL / EDITORIAL

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

IOT: HET GELOOF IS ER, NU DE DADEN NOG

IDO : ON A LA FOI, IL NE MANQUE QUE LES ACTES UITGEVER / ÉDITEUR & DIRECTEUR

Dirk Vermant

NL Heeft u al eens naar buiten gekeken? De vierde industriële revolutie staat voor de deur. Het tijdperk van de ‘Connected Enterprise’ doet zijn intrede. Het biedt fantastische mogelijkheden. Onze wereld wordt heruitgevonden. Maar waar vind ik voorbeelden van die digitale transformatoren in onze Westerse industrie, hoor ik u vragen. Wat kan ik als producent of machinebouwer hieruit leren?

FR Peut-être l’avez-vous remarqué ? La quatrième révolution industrielle frappe à la porte. L’ère des « entreprises connectées » fait son entrée. Elle offre des possibilités fantastiques. Notre monde va être réinventé. Mais j’entends la question : « Où puis-je trouver ces transformateurs digitaux dans notre industrie occidentale ? » Quels enseignements puis-j’en tirer comme producteur ou constructeur de machines ?

Onlangs publiceerde ‘The MPI Group’ een studie met als titel: ‘The Internet of Things (IoT) Has Finally Arrived. Unfortunately, Most Manufacturers Aren’t Ready’. Researchers onderzochten wat de plannen zijn van CxO’s om de performatie van hun productie te verbeteren via IoT (Internet of Things). Aan de studie werkten 350 Amerikaanse producenten mee. Bent u verrast als ik zeg dat de meeste fabrikanten niet zo goed begrijpen waarover IoT precies gaat? Het toepassen ervan in hun business is nog niet (of nauwelijks) aan de orde.

Récemment « The MPI Group » a publié une étude ayant pour titre : « The Internet of Things (IoT) Has Finally Arrived. Unfortunately, Most Manufacturers Aren’t Ready ». (L’internet des objets est enfin arrivé. Malheureusement, la plupart des fabricants ne sont pas prêts.) Les chercheurs examinent quels sont les plans des CxO pour améliorer les performances de leur production par le biais de l’IdO (l’Internet des Objets). 350 producteurs américains ont participé à l’étude. Serez-vous surpris si je vous dis qu’une majorité des fabricants ne comprend pas très bien en quoi consiste l’IdO ? Son application dans leur activité n’est pas encore (ou est De industrie bevindt zich vandaag nog maar in de fase van de à peine) à l’ordre du jour. bewustmaking. Maar toch gelooft tweederde van de geïnterviewde managers dat IoT het rendement van hun productie L’industrie ne se trouve aujourd’hui encore que dans la phase de volgende vijf jaar significant zal verhogen. 63% van de de prise conscience. Il n’en demeure pas moins que deux tiers producenten gelooft dat IoT ook het rendement van hun des managers interviewés croit que l’IdO va contribuer à augproducten zal vergroten. menter substantiellement leur production dans les cinq ans à venir. 63 % des producteurs pense que l’IdO va également Met andere woorden het geloof is er. Maar de daden ont- augmenter le rendement de leurs produits. breken nog. De komende jaren zal u hier lezen hoe productievestigingen zich verrassend intelligent organiseren en hun Autrement dit, on a la foi. Ne manquent plus que les actes. processen slimmer maken. De weg naar intelligente produc- Les prochaines années, vous allez lire dans ces colonnes comten waar u en ik beter van worden, ligt open. bien les sites de production s’organisent de manière étonnamment intelligente et rendent leurs processus plus pertinents. La voie vers les produits intelligents, dont vous et moi sortiront plus forts, est ouverte.

ADVERTEERDERSLIJST ABC-Groep p. 34 - Atlantae p.23 - Avex p.21 - Avitor p.15 - DKV p.34 - Global Fairs p.13 - KPMG p.2 - Ondernemers voor Ondernemers p. 4 Profiles p.51 - The Coaching Square p.20 - Stepstone p.55 - Trendstop p.33 & 62 - Vicre p.45

FEB/MAA 2016

WWW.CXONET.BE


6

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Magazine for executives & decision makers

AUTO & LIFESTYLE

ICT

SALES & MARKETING

LOGISTICS & MANUFACTURING

FACILITY MANAGEMENT

FINANCE & LEGAL

[ 22 ]

HUMAN RESOURCES

[ 13]

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CXO LEADERSHIP FORUM Pag. 13..- .. The discipline of market leaders .............................................................. Pag. 16..- .. More balls than most ................................................................................ Pag. 36..- .. CxO Soundboard : MVO is een onomkeerbaar proces ..........................

LOGISTICS & MANUFACTURING Pag. 18..- .. CxO Soundboard: Technologie moet ons beter doen (samen)werken Pag. 22..- .. Coverstory: Automatiseren om efficiënter te produceren .....................

AUTO & LIFESTYLE Pag. 26..- .. DS 5, by Citroën ........................................................................................ Pag. 28..- .. New Nissan Nivara.................................................................................... Pag. 30..- .. Op de boekenplank ...................................................................................

FACILITY MANAGEMENT Pag. 32..- .. Thema-artikel: Real Estate - Coworking places ......................................

GENERAL MANAGEMENT Pag. 38..- .. CxO Link: Enterprise transformation (4)................................................ Pag. 40..- .. Reeks Vitaliserend leiderschap: Hoe gewoontes ons kunnen maken en breken

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


AUTO & LIFESTYLE

ICT

SALES & MARKETING

LOGISTICS & MANUFACTURING

FACILITY MANAGEMENT

[ 54 ]

FINANCE & LEGAL

[ 26]

HUMAN RESOURCES

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

7

FINANCE & LEGAL Pag. 42..- .. Camerabeelden voortaan gebruiken?....................................................... Pag. 44..- .. Thema-artikel: Duurzaam vermogensbeheer ......................................... Pag. 46..- .. 100 Words : Copyright, auteursrechten en intellectuele eigendom .......

HUMAN RESOURCES Pag. 48..- .. Column Jef Brouwers: Y-generatie wil geen verkooppraatjes ................ Pag. 50..- .. Thema-artikel: Salarisbeheer....................................................................

SALES & MARKETING Pag. 52..- .. Interview: Supply Chain als een strategisch voordeel ............................. Pag. 54..- .. Thema-artikel: Contactcenters: klant wil persoonlijke aanpak..............

ICT Pag. 56..- .. Handig of leuke high tech gadgets ........................................................... Pag. 58..- .. Digitaal transformeren: neem kleine stapjes ........................................... Pag. 59..- .. Thema-artikel:D!conomy: People-Driven Digital Revolution ............... Pag. 60..- .. Reeks ERP (7): ERP in de retail ................................................................

FEB/MAA 2016

WWW.CXONET.BE


8

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

8

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

RAAD DER WIJZEN CONSEIL DES SAGES BOARD OF THE WISE The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine Print and CxO Magazine Digital the members of the Board of the Wise are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles. ERELID RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Eddy Bruyninckx Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Antoon De Proft

Voorzitter raad van bestuur IMEC

Prof. dr. Marc De Vos Directeur Itinera Institute

Dirk Fransaer

Afgevaardigd bestuurder Vito

Marion Debruyne

Decaan Vlerick Business School

Ingrid Lieten

Vlaams parlementslid

Paul Matthyssens Decaan Antwerp Management School

Claire Tillekaerts

Algemeen directeur Flanders Investment & Trade

Frank Van Massenhove Directeur FOD Sociale Zekerheid

Bruno van Pottelsberghe Dean Solvay Brussels School

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Noë Denecker

Bestuurder Honda Europe

Roger Kesteloot

Directeur Generaal, De Lijn

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Eric Verrept

Administrateurgeneraal Vlaamse Gemeenschapscommissie

ONDERNEMERS KMO’S

Gabriël Fehervari President Worldlinx

WWW.CXONET.BE

WWW.CXONET.BE

Jorik Rombout

Zaakvoerder Rombit

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Exmar

Marleen Smekens

Managing partner Mentorprise

Ann Vancoillie Gedelegeerd bestuurder Creaplan

Bruno Verhofstede

Onafhankelijk bestuurder en Consultant in Bedrijfsstrategie

FEBRUARY-MARCH 2016

FEB/MAA 2016


9

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

9

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Managing director Robert Half België en Luxemburg

Frédérique Bruggeman

Country manager ISS

Algemeen directeur Care

Ron Embrechts

Jean-François Guerrier

Luc Opdebeeck

Jan Ronsse

Jean-Paul Van Avermaet

Walter Van den Bossche

Country Manager, Hewlett-Packerd Belgium

Kris Cloots

Country Leader Oracl

Managing director G4S Belgium & Luxemburg

Managing director Fujitsu Technology Solutions

CEO Eandis

Eric Ignoul

CEO Harvest Group

Alain Vandenbrande CEO Facilicom Services Group

Ludo Langen

Site manager DSV Solutions

Danny VandeVyver

Managing director Unify Belgium & Luxemburg

Peter Lauwers

Ronnie Leten

Hedwig Maes

Tom Meeus

Sonja Van Dorslaer

Koen Van Gerven

Dirk Van Roy

Rik Vanpeteghem

Head of KPMG Advisory

General manager Asendia Belgium

President & CEO Atlas Copco

CEO Bpost

President EMEA Rockwell Automation

CEO Artexis Easyfairs

CEO Federale Verzekering

CEO Deloitte Belgium

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Cathy Berx Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie VlaamsBrabant

Marc Lambotte CEO Agoria

Herman Reynders

Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren

Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Mieke Van Gramberen CEO Flanders Synergy

Katharina Müllen

Voorzitter ALIVE Dialogue

Karel Vinck

Coordinator at the EU Commission

Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

Eugène Beckers Chairman Zenitel

Luc Hellemans CEO Arcadis

Eddy Bonne

Managing Partner Romulus NV

Eddy Helsen CEO ViCre

Anja Cappelle

Algemeen directeur The Reference

Wim Hoeckman

CEO Victor Buyck Steel Construction

Christophe Cherry

Country director Atradius Belux

Erwin Jansen

Managing Director, These Days

Paul Cools Lawyer & partner Laon

Peter Leyman

Managing Director Ryhove

Paul Van de Perre

CEO Caesar Real Estate Fund

FEB/MAA 2016 FEBRUARY-MARCH 2016

Rudi Deruytter CEO DATEX-CKV-Goffin Kredieten

Patrick Van Lijsebetten CEO Atlantae

Pascale Van Damme

General manager Dell

Anneleen Desmyter

Danny Devriendt

CEO QRF

General Manager Mediabrands Belgium

Burt Riské

Gert Roeckx

General Manager Roularta Business Information

Luc Van den Bossche

Voorzitter Raad van Bestuur Optima Global Estate

CEO Unisys

Willy Van Overschée CEO CIMCIL

François Goddet

Viv Hermans

CEO at Zenith Optimedia

President & Founder Belgian Relocation Center bvba

Johan Sneyers

Geert Stienen

Algemeen directeur Val-I-Pac

CEO Agidens International

Walter Vermeeren

Hans Wilmots

Managing director Nova Group

CEO BDO

Jan Heiremans Managing director StepStone

Gonzales Stubbe

CEO Groep S

Chris Wuytens

Managing director Acerta

WWW.CXONET.BE WWW.CXONET.BE


10

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

10

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CxO EXPERT GROUPS SALES & MARKETING

ICT

© Jos Verhoogen

LOGISTICS & MANUFACTURING

Nathalie Arteel

Piet De Grauwe

Jurgen De Wever

Commercieel directeur Arteel Recognition Solutions

Marketing manager Cofely Services

Marketing Manager Siemens

Véronique Fauconnier

Dirk Hendrickx

Dirk Momont

Steve Muylle

Stéphane Thiery

Business Development Director Nova Relocation

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Johan Van Den Broeck Exec VP Commercial bij VYNOVA

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Geert Verbelen

Director Marketing & Program Office, DHL Parcel Belgium

WWW.CXONET.BE

Vice President EMEA Barco

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Annick Verhalle

Director Marketing & Strategy Benelux TNT Express

WWW.CXONET.BE

Sr. Sales Director Western Europe Oracle Belgium

Johan Vanden Bergh

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Geert Christiaens

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Jan Dobbenie

Marketing manager KIA Motors Belgium

Vice President Retail & Mid Market ENI

Peter Van Eycken

Christiaan Peeters

Chris Borremans

General manager European IT Komatsu Europe

Christiaan De Backer

CIO Tom Tom Group

Catherine Hellebaut

Jan Buys

Robert Boute

Prof. dr. Steven De Haes

Suzy Costers VP Belgium PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Christophe Huygens

Jos Marinus

Luc Peeters

Marc Slegers

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Paul Vermeylen

IT Manager Accor Hotels Belgium

Director Knowledge & Research AMS

Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux

Professor KU Leuven

IT Manager, Arteco - Total België

Christiaan Polet

Wim Schollaert

Sales Director BeLux Unify Communications

Departementshoofd ICT UZ Gent

Steven Vansnick

Kalman Tiboldi

Freddy Van den Wyngaert

Stijn Viaene

Sales manager Ricoh Belgium

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

CIO Agfa-Gevaert Group

ICT Manager Gates Europe

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

President VIB

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Mike Callens

Vice President Sourcing Atlas Copco Airpower nv Oilfree Air Division

Nik Delmeire

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Prof. dr. KU Leuven

Erik Chabot

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Liesbet De Munck

D emand

Planning Coordinator WEZ AB-Inbev

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Commercial Manager Marsh

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Business School

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

FEB/MAA 2016

FEBRUARY-MARCH 2016


11

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

11

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

RECENT TOEGETREDEN LID

FACILITY MANAGEMENT

Erik Aerts

Exploitatieverantwoordelijke Decathlon Benelux

Steve Calmein Facility manager Johnson Controls

Mieke Loncke Directeur IFMA

Sébastien Berlanger

Jeroen Boon

Erik Boone

Facilities-ProjectsRisks Floré Group

CFO Gosselin Group

Stephane De Klerck

Frank Geets

Guy De Roover

Ann Troch

Koen Van Haelst

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Facility Manager JACOBS DOUWE EGBERTS BE

Administrateurgeneraal Agentschap voor Facilitair Management

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

HUMAN RESOURCES

FINANCE & LEGAL

CFO Esselte

Matthew Fite

CFO Randstad België & Luxemburg

Sylvain dal Vecchio

Prof. dr. Peggy De Prins

Koen Dewettinck

Walter Engels

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Business School

Patrick Descamps

Rudi De Winter

Raymond Evens

Sabine Gekiere

Bart Janssens

Denise Laros Luc Janssens

Johan Lambrecht

Astrid De Lathauwer

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

CFO EOC Belgium

Financieel directeur Aveve

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

CFO Van Laere

HR manager DHL Global Forwarding (Belgium)

HR WorldwideOntex

hoogleraar KU Leuven, Campus Brussel

Sonia Frey

Directeur personeelsbeleid De Lijn

Theo Casteels Facility Manager Atlas Copco

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Johan Maes Directeur Financieren Aquafin

Marc Van Gastel

FEBRUARY-MARCH 2016

Ann De Ryck

HR Director Generali Belgium

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Pascale Van Hoecke

HR Counsel KPMG

Personeelsdir. Gem. Havenbedrijf A’pen

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Joris Verweij

Financial Director Alken-Maes

Wouter Van Linden

Linda Verdonck

HR Director KPMG

Director Human Resources Ricoh Belgium

Vicky Welvaert

Anneleen Wouters

HR Director Asco Industries

FEB/MAA 2016

Patrick Muylle

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

HR manager Gosselin Group

Regine Slagmulder

Marc Van Hoecke

Head of Department Invest FIT

HR Dept. Director McDonalds’ Belgium

HR Manager Aveve

Tine Verweire

HR Director Accorhotels Belgium & Luxemburg

HR Director Caterpillar Belgium

WWW.CXONET.BE

WWW.CXONET.BE


12

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SOCIALE VERKIEZINGEN: EEN GEMANIPULEERDE MAAT VOOR NIETS?!

OVER BANGE WEZELS, OMKOPERIJ EN DE OVERBODIGHEID DER DINGEN

O P I N I E

Jan Callant

WWW.CXONET.BE

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn: Accent Jobs, het bedrijf dat werknemers een smartphone en een extra vrije dag aanbiedt in ruil voor het wegblijven bij de sociale verkiezingen. Het lijkt wel genomen uit een reclamecampagne van een telecom- of ander mediabedrijf dat bij een abonnement een smartphone of tablet komt aanbieden voor een symbolische euro. Het gaat telkens om het op langere termijn binden van een klant aan uw product en die klant daarmee chanteren als hij die afspraak wil opzeggen. Accent Jobs eist op deze manier een loyauteit van 4 jaar van deze mensen die ingaan op het aanbod, zonder dat ze op hun stappen kunnen terugkeren. Los van het nut van de sociale verkiezingen, waarover zeker te discussiëren valt, zijn dit laakbare praktijken. Erger dan de ‘move’ van Accent Jobs waren de reacties van Rudi De Kerpel en Peter Vyncke in de uitzending van Terzake van dinsdag 16 februari. Beiden hebben het niet voor een inmenging van een ondernemingsraad in hun firma. Een goed recht, want ook al bestaat een wettelijke verplichting om een ondernemingsraad op te richten wanneer als juridische entiteit tenminste 50 werknemers tewerkgesteld worden, er zijn achterpoortjes. Wie zich daar echter op beroept, toont geen blijk van veel zelfvertrouwen. Wie als ondernemer goed bezig is, hoeft geen schrik te hebben van een orgaan als een ondernemingsraad, dat net door zijn taak als een raadgever en overlegplatform, een waardevolle inbreng moet hebben in het leven binnen de bedrijfsmuren. Of er iets schort aan de manier waarop een ondernmeningsraad wordt samengesteld, is dan weer een andere kwestie. We mogen hopen dat noch De Kerpel, noch Vyncke bang zijn voor overleg. Waar ze wel bang voor zijn is voor de vakbonden, die ze nog steeds zien als de luizen in de pels ten tijde van de sociale en industriële revolutie in de Daensiaanse tijden. Vyncke toont in het interview trouwens duidelijk aan dat hij daar is blijven hangen. Met een stuk vlees en een gratis pint hou je de hongerige werknemers gelukkig. Was dit niet niet wat de vakbonden in het tijdperk Daens ook probeerden? De Kerpel heeft het dan wel weer bij het rechte eind wanneer hij stelt dat de bescherming van werknemers als gevolg van de kandidaatstelling bij sociale verkiezingen te verregaand en niet meer van deze tijd is. Moeten we ons dan niet beraden over een andere vorm van ondernemingsraden? Het antwoord daarop is: vast en zeker!!! De ondernemingsraad moet een raad voor de onderneming zijn met raad als synoniem voor tip, mogelijkheid, kans, idee... Niets werkt beter dan luisteren naar, rekening houden met en werken aan het verbeteren van de werkomstandigheden, vertrekkende vanuit de basis waar de dagdagelijkse expertise wordt opgedaan. Deze dialoog moet gebeuren met een verantwoorde openheid en met een loyauteit tegenover elkaar, ook over delicate onderwerpen. Mensen zich goed DOEN voelen zoals Vyncke zegt, is naast de kwestie. Mensen moeten zich goed KUNNEN voelen. Geloven dat je het goed doet is niet voldoende. Want, zoals mijn vorige baas ooit zei: ‘Believing is for religious people’. Misschien kunnen De Kerpel en Vyncke in de aanloop naar Pasen daarover eens nadenken en te biechte gaan. Bij zichzelf?

FEB/MAA 2016


13

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

INNOVATIE BINNEN MULTIMEDIA

BI-MONTHLY

HEADLINES CxO Redactie

THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF BIG DATA In our growing digital world, Big Data are becoming more and more important. It shows us practically everything, often aided by colorful charts and diagrams. But, using and interpreting this growing mass of information can be tricky. The trouble, though, is that big data’s biggest wins are leading companies to become overconfident, and to overlook the crucial, counterbalancing small data right under their noses. Big Data do not show causes, the why of changes. This is something companies should keep in mind. Sometimes, companies should step away from the big data and ask users what they want, they need to gather “small data” in order to interpret the big data correctly.

Industry is looking for solutions. And finds them at one place.

ience n– E xp e r in actio rie 4.0 t s s u n d In lutio 100 so nover ! an H in live

HANNOVER MESSE 25 – 29 April 2016 ▪ Hannover ▪ Germany hannovermesse.com

Get new technology first FEB/MAA 2016

WWW.CXONET.BE


14

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LEADERSHIP FORUM 2015-2016

KPMG LANCEERT GROWTH STRATEGIES BATTLE OP CXO LEADERSHIP FORUM

THE DISCIPLINE OF MARKET LEADERS CxO Redactie

Hoe blijf je een marktleider in de Belgische bankenwereld? Die vraag stelde Anthony Van de Ven, partner KPMG, aan de aanwezigen op het CxO Leadership Forum. Het was de inleiding tot een heuse ‘Growth Strategies Battle’ met online voting. would you play’ en focust op factoren die een impact hebben op de inkomsten van een bedrijf: de markt, de producten en diensten, en de klanten, terwijl het operating model focust op ‘How would you try to win’ en op factoren die een impact hebben op de kosten, zoals de bedrijfsprocessen, de organisatiestructuur, Alle tafels haalden het onderste uit de kan om de ‘Growth Strategies Battle” te winnen. de technologie, de mensen en de Tijdens zijn korte presentatie prise transformation gaat over cultuur.” haalde Anthony Van de Ven elke complexe of fundamentele onder meer het boek ‘The Disci- organisatorische verandering die EENDUIDIGE CORPORATE IDENTITEIT pline of Market Leaders’ aan, een een impact heeft op de core busi- “Focus op een eenduidige corpostandaardwerk. Auteurs Treacy ness van een bedrijf. Belangrijke rate identiteit en maak deze nog en Wiersema beschrijven waar- drijfveren voor een verandering sterker,” adviseert Anthony die om sommige grote bedrijven zo- van een organisatie kunnen zijn: enkele voorbeelden van sterke als Wall Mart en Nike decennia- de compressie van de business corporate identiteiten gaf. “IKEA lang aan de top blijven, en andere levenscycli, het convergeren van en Rolls-Royce gaan voor proniet. De vraag is: Wat moet in het sectoren, de digitale disruptie, ductleiderschap en zetten indna van een bedrijf zitten om een de verhoogde regulering en de novatie en differentiatie hoog in marktleider te worden en te blij- steeds meer ‘empowerde’ consu- het vaandel. Colruyt en UPS zijn ven? “Het gaat om de discipline ment.” dan weer organisaties die voor om een duidelijke strategische ‘Operational excellence’ gaan en keuze te maken en deze strak en BUSINESS MODEL inzetten op de kosten en op begrondig uit te voeren in het hele EN OPERATING MODEL trouwbaarheid.” bedrijf,” aldus Anthony Van de “Een transformatie speelt zich Ven. af op 2 niveaus: op het meer ex- GROWTH STRATEGIES BATTLE terne business model en op het Dan was het tijd voor de Growth BEDRIJVEN IN VERANDERING meer interne operating model,” Strategies Battle tussen de tafels. Een transformatie of verandering zegt Anthony Van de Ven. “Een Anthony legde de zaal volgende van een organisatie kan je vanuit verandering in het business mo- oefening voor: “U bent lid van de diverse hoeken bekijken. “Enter- del heeft betrekking op ‘Where Raad van Bestuur van een van de

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


bij de zoektocht naar nieuwe medewerkers. Bedrijven moet investeren in het uitbouwen van hun merk, zowel naar hun medewerkers als naar de buitenwereld toe. BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION “Jouw visie, missie en strategie zijn belangrijk, je moet LEADERSHIP FORUM 2015-2016 ze concreet maken voor de medewerkers, zowel op individueel vlak als in groep, en je moet ook zorgen dat je medewerkers daar in mee zijn,” vertelt Wouter. ‘ELON MUSK’ Belgische grootbanken. Hoe blijft u marktleider in TAFEL Tevreden werknemers zijn immers geëngageerde (winnaar) de Belgische bankenwereld?” werknemers en zijn het beste uithangbord voor een 1. USP: coöperatief organisatie. Iets waar KPMGbansterk op inzet: “Mijn kieren waar de bank als 1. Hoe positioneert u de bank: wat is de Unique grootste bron voor geschikte kandidaten zijn vooral de bemiddelaar geldverSelling Proposition (USP)? collega’s van de departementen zelf die ervoor zorgen schaffers en leners sa2. Wat is het business model? dat wij voldoende op de markt aanwezig zijn. Op die menbrengt voor een fee: 3. Omschrijf uw operating model manier enthousiasmeren zij anderen om voor KPMG de F-Uber-Bank 4. Definieer het onontgonnen marktterrein te werken.” Op die manier hoeft er geen ‘war for talent’ 2. Business Model: perte zijn, tevreden mensen blijven én ze zorgen ervoor soonlijke dienstverleEnkele oplossingen van de tafels: dat het bedrijf aantrekkelijk is voor nieuwe collega’s. ning met onder meer En er zijn nog andere voordelen. ‘mobiele caravan banTAFEL ‘ANGELA MERKEL’ king’. 1. USP: de bank is een ‘personal financial coach’ “Een juist belangen van de orgaBij het thema ‘war forop talent’ laat iktermijn mij inspireren Paul 3. evenwicht Business tussen Model:debotlange wat door resulteert in een waarofheinz, voorzitter van de Lisbon Council,” zegt Ingrid Walry, nisatie en de creatie vantop-down actieve gemotiveerde jobs tom-up i.p.v. dendifferentiatie in dienstenpakket (inspelen EO van callcenter Sebeco. leidt automatisch tot kostenbesparing, risicobeheerimplementatie binnen op levensfases en klantenprofiel) Anthony de Ven, partner KPMG, op het CxO Leasing, wendbaarheid voor de organisatie en Van genereert de bank (past in coöpe2. Busines Model: een ‘aanbod on demand’ met dership Forum. “Focus op een eenduidige corporate de juiste aandacht voor hetmet lerend, en innoratieve aanpak) la- creatief modulaire pakketten geënt op individuele identiteit en maak deze nog sterker.” ensen aan te werven. Ondernemingen die internavatief vermogen, het gedrag, de weerbaarheid en het gere kosten, plus finder klantenbehoeften en op de digitalisering van naal actief zijnhet kunnen bijvoorbeeld een vacature welbevinden van de medewerkers,” besluit Ingrid fees voor coöperanten. standaardaanbod bliceren in3.de Operating kantoren in andere landen. zij Walry. Model: nadruk op Of diversiteit in 4. Klantenterrein: ondersteuning à la incubator en werknemerspersoneel van andere kantoren tijdelijk overop basis van ethische Ubercoins voor startwaar ondernemerschap wordt gemen. Wouter Van Linden: “Om piekperiodes te ups. stimuleerd. Kenmerken: kennis van start-ups, erbruggen latenminder wij bijvoorbeeld ditmeer jaar empathische een tien- probureaucratie, fessionals Nieuw-Zeelanders overkomen. Wanneer het hier 4. Klantenterrein: ondernemers opuk is, is het bij hen net rustig. het Die lokale mensen vinden nieuw opzoeken met een proactieve t natuurlijk fantastisch om een paar maanden naarklantenbenadering en ondernemerschap ropa te komen, in het weekend kunnen zij een etje rondreizen.” TAFEL ‘BARACK OBAMA’ 1. een USP:heikel financiële dienstenwantrouwen met klemtoon op blijft migratie punt. Belgen duurzaamheid, gebaseerd op ze inwijkelingen, we zijn bang dat zij onzedigitale plaats-diensten Uw ICT voor een vaste prijs per maand. en gepersonaliseerd advies. Een jonge bank komen inpikken en profiteren van onze sociale Betrouwbaar. Transparant. Zonder zorgen. focus niet op start-up’s peer-to-peer forordelen. Maar met dat hoeft zo te zijn,enmigranten Voornaamste zij die willen ICT helpdesk n een mogelijkemule. oplossing zijn voordoelgroep: de vergrijzing. computerverhuur investeren ICT outsourcing leasing inds 2007 is arbeidsmigratie voor het eerst sinds 2. Business Model: ‘Keep belgium babyboomers cloud oplossingen ICT beheer im 30 jaar het belangrijkste migratiemotief van as customers to generate cash & profit.’ Invessecurity cloud back-up et-Belgen,” zegt Ingrid. “In het licht van de toeneteren in groei door generatie Y aan te spreken hardware support KĸĐĞϯϲϱ ende vergrijzing behoort het tot de rol van de overvia ‘easy to step in’ kredieten en financiële id om een eenvoudig macro-economisch model te hulp aangepast aan hun behoeften. twikkelen om de consequenties van een toename 3. Operating Model/ Klantenterrein: Focus op n jonge migranten voor het pensioenstelsel en de duurzame investeringen. Duurzaamheid is www.avitor.be lvaartsstaat te doorzien. Daarbij in is ons het ook belangeen onderscheider verhaal. Keep it simk dat wij meer investeren in scholing en integratie ple. ICT services & rental provider n immigranten.”

15

T-NOV 2015

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016

WWW.CXONET.BE


16

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LEADERSHIP FORUM 2015-2016

EFFECTIEVE MEETINGS DANKZIJ CREATIEVE INTERMEZZO’S

MORE BALLS THAN MOST Het tweede onderdeel is de mensen iets écht nieuws laten ervaren door middel van een originele insteek. Leren zorgt ervoor dat er nieuwe verbindingen in de hersenen worden aangelegd die daardoor een betere cognitieve functie krijgen. Na Het is van belang het programma van de bijeen- een bijdrage van More Balls Than Most zullen de komst zo interessant vorm te geven dat deelnemers deelnemers mentaal opgeladen zijn voor het volbeloond worden voor hun initiatief. Maar hoe hou gende programmaonderdeel. je die aandacht vast? Hoe zorg je ervoor dat gasten Het laatste geheim achter het succes van een sucenthousiast blijven over de onderwerpen? cesvolle interventie is aansluiting bij de doelgroep. Deelnemers worden uitgedaagd uit hun comfortNEURO-WETENSCHAPPEN Bewegen is een effectieve manier om mensen even zone te komen en door te schuiven naar de lear‘uit hun hoofd’ te krijgen. Professor Erik Scherder, ning zone. Door een uitgebreide briefing vooraf hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Univer- over de doelgroep wordt de panic zone vermeden, siteit van Amsterdam en hoogleraar bewegingswe- waarin mensen dichtslaan. tenschappen aan de Universiteit Groningen, heeft veel onderzoek gedaan naar de hersenen en bewe- RHYTHM & CONNECTION ging. Hij stelt dat bewegen zorgt voor prikkels aan Één van de ervaren moderators is Joshua Samson. je hersenen. Door meer prikkels ontstaat in de her- Hij combineert beweging en muziek in de energisenen meer grijze stof, de stof die informatie ver- zer Rhythm & Connection. Moderator/muzikant werkt, en worden signalen beter doorgegeven. Bo- Joshua brengt de deelnemers in verbinding met elvendien zorgt beweging voor een betere kaar en laat hen de handen ineen slaan door hen op doorbloeding in het brein en werkt beweging daar- energieke wijze met elkaar te laten samenwerken. om heilzaam bij stress en depressieve klachten. Da- Al meer dan 500 bedrijven hielp Joshua op een cregelijks iets aan beweging doen is volgens zijn on- atieve manier de kracht van muziek en beweging derzoek beter dan twee keer per week een uur ervaren. intensief sporten. Deze wetenschap gebruiken ze bij More Balls Than Most al meer dan 20 jaar in Joshua gebruikt in zijn interactieve interventies veelal de metafoor van muziek. Één van de belangcreatieve werkvormen voor het bedrijfsleven. rijkste elementen van muziek is vertrouwen. Met weinig middelen is hij in staat om harmonie en DRIE ESSENTIËLE ONDERDELEN Behalve beweging en interactie hebben de werk- energie in een groep los te maken. Joshua staat ervormen nog drie belangrijke onderdelen gemeen. om bekend dat hij groepen in een staat van enerContact brengt synergie, maar hoe krijg je mensen gieke ontspanning kan brengen en tijdens de huuit hun vertrouwde kring? Door samen een activi- moristische interventies ontstaat er een dynamische teit te ondernemen en te lachen, is het makkelijker en vertrouwelijke sfeer die bijdraagt aan het vercontact te maken. Netwerken krijgt een positieve loop van het evenement. impuls door de gedeelde ervaring.

Mensen hebben de behoefte om bij elkaar te komen. Meetings zijn een waardevolle manier om kennis over te dragen en samenwerking in de hand te werken. Beweging en interactie stonden centraal tijdens de ‘CxO energizer’ sessies van More Balls Than Most op het CxO Leadership Forum.

CxO Redactie

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


INDUSTRIE 4.0

Stefaan van Thielen, Managing Director Continental, in CxO Magazine

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING CxO Soundboard PAGINA 18

Technologie moet ons beter doen (samen)werken

Print.

PAGINA 16

“Human relations is waar wij het verschil maken”

More balls than most. Cover Story PAGINA 18

Automatiseren om efficiënter te produceren

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP LOGISTICS

Robert Boute

Mike Callens Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Jos Marinus

Luc Peeters

Marc Slegers

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

President VIB

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Erik Chabot

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Suzy Costers

Nik Delmeire

Liesbet De Munck

VP Vlaanderen PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Coördinator Expertisecel LogIC Coördinator Postgraduaat Supply Chain Business Analyst Provinciale Hogeschool Limburg

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Paul Vermeylen

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Prof. dr. KU Leuven

Commercial Manager Marsh


18

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CXO SOUNDBOARD IN KASTEEL D’URSEL: ‘LOGISTIEK EN DIGITALISERING’

CxO Redactie

TECHNOLOGIE MOET ONS BETER DOEN (SAMEN)WERKEN Digitalisering doet overal zijn intrede, ook in de wereld van de logistiek en de supply chain. Hoe krijgt dit concreet vorm? We vroegen het aan enkele logistieke experten. Tekenden present op deze CxO Soundboard in het kasteel d’Ursel in Bornem: Paul Vermeylen, Commercial Manager Marsh (lid CxO Expert Group), Kalman Tiboldi, CIO TVH (lid CxO Expert Group), Alex Van Breedam, prof. KU Leuven en UA (lid CxO Expert Group), Machiel den Dekker van Afas, Martine Sporen, voorzitter Traxio, Jean-Paul Dubois, CEO Still en Lieven Deketele van Procter & Gamble Innovation Center. WAAR LEGGEN JULLIE DE LINK TUSSEN DIGITALISERING EN LOGISTIEK? Jean-Paul Dubois (JPD): “Still is een marktleider in specifieke oplossingen voor de intralogistiek zoals heftrucks, pallettrucks en trekkers. In de interne logistiek wordt er sterk geautomatiseerd.”

EXECUTIVE SUMMARY “Eventually logistics will disrupt or will be disrupted’. Hoe overleeft logistiek deze disruptieve tijden? En de voortschrijdende digitalisering? Stof tot nadenken voor deze CxO Soundboard.“

KASTEEL D’URSEL

info@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

drijven confidentiële informatie met elkaar moeten uitwisselen.”

Machiel den Dekker (MDD): “Als leverancier van software hebben we veel kmo’s in onze portfolio. Logistiek is voor veel kmo’s een uitdaging. Het bundelen van de transportstromen en de logistieke Alex Van Breedam (AVB): “Ik beschouw me als ketens speelt vooral bij de grote bedrijven.” een futurist, een trendwatcher die mee de trends beïnvloedt. Het toekomstbeeld van de logistiek Martine Sporen (MS): “Traxio is sinds juni 2015 wordt in mijn ogen mee door de samenleving be- de nieuwe naam van Federauto. De hamvraag is: paald. ‘Eventually logistics will disrupt or will be hoe kunnen we op het logistieke vlak beter samendisrupted’. Alles wijst erop dat het het tweede zal werken. Het bezit verdwijnt, in de plaats komt het zijn. Ofwel zal de consument zijn koopgedrag ver- gebruik.” anderen ofwel zal de logistiek haar businessmodel Paul Vermeylen (PV): “In mijn ogen moet de logistiek zich herorganiseren. Ik denk aan nieuwe conmoeten veranderen.” cepten als nachtelijke leveringen, aanpassen van de Lieven Deketele (LD): “Ik maak bij Procter & Gam- werkuren aan de files en de CO2-taks.” ble deel uit van een onderzoeksgroep met de naam het “Supply Network Innovation Center”. Veel AVB: “We zien het fenomeen ontstaan dat online aandacht gaat uit naar supply chain samenwer- spelers steeds sneller proberen te leveren, maar dat kingsvormen met andere bedrijven. Een belang- de prijs van het transport de schade die het verrijke vraag hierbij is hoe we de transportstromen oorzaakt niet internaliseert. Met andere woorden, gemakkelijker kunnen bundelen, zonder dat de be- wij worden gebruikt om de overdaad te gaan organiseren. De e-commerceeconomie stijgt gemiddeld Het elegante kasteel d’Ursel was bijna 4 eeu- met 2 procent, maar het wen lang de favoriete zomerresidentie van de aantal pakjes en deliveries adellijke familie d’Ursel, een familie van banstijgt nog sneller. Een cakiers en handelaars die opklom tot een van de belangrijkste geslachten van de Nederlan- paciteitstekort, met name den. Ook vandaag vindt het nieuwe leven van een tekort aan chauffeurs, het kasteel nog inspiratie bij de voormalige dreigt op korte termijn. bewoners. Daarnaast zijn er tal van muzikale, Een alternatief is om met cultuurhistorische en feestelijke activiteiten. de hulp van de technoloMeer info vindt u op www.kasteeldursel.be. gie het transport en de be-

FEB/MAA 2016


19

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING

MDD: “Ik vraag me af of digitalisering wel zo nodig hoeft om de logistiek te regelen. Zal dit het gedrag van de consument beïnvloeden? Zullen de oplossingen niet automatisch volgen als het verkeer echt stilstaat?” V.l.n.r.: Martine Sporen, Traxio; Machiel den Dekker, Afas; Alex Van Breedam, KU Leuven en UA (lid CxO Expert Group), Jean-Paul Dubois, Still; Lieven Deketele, Procter & Gamble Innovation Center; Kalman Tiboldi, TVH (lid CxO Expert Group) en Paul Vermeylen, Commercial Manager Marsh (lid CxO Expert Group).

PV: “De echte doorbraak zal er komen met de zelfrijdende auto.”

schikbare capaciteit beter te organiseren. De technologie, en dank met name het Internet of Things Kalman Tiboldi (KT): “Bij TVH is logistiek de toekan ervoor zorgen dat de beschikbare capaciteit komst. 80 procent van onze dagelijkse activiteiten gebeurt via e-commerce. Daartoe hebben we onze snel zichtbaar en beschikbaar wordt.” machines voorzien van sensoren waardoor de inHEEFT DIGITALISERING EEN POSITIEF EFFECT OP DE LO- formatieverzameling en -verwerking wordt geoptimaliseerd.” GISTIEK? JPD: “Ik zie vele mogelijkheden op dit vlak, zeker in het ‘last mile’ gebeuren en de uiteindelijke be- JPD: “Digitalisering kan ons efficiënter doen werzorging aan de klant. Crowd Logistics is een voor- ken. Wij hebben veel servicemedewerkers op de beeld waarbij particulieren of semi-professionelen baan. Zij worden bij een defect aan een machine worden ingezet voor het transport van goederen. automatisch gesignaleerd door de machines zelf, Dit is een innovatief en disruptief idee, want het bijvoorbeeld een heftruck. De onderdelen worvindt plaats buiten de bestaande logistieke struc- den verzameld op regionaal verspreide platforms, en van daaruit via nachttransport bezorgd aan de turen.” servicemedewerker die deze onderdelen meeneemt LD: “Innovatie moet je niet altijd ver zoeken. Ter naar de klant. Zo besparen we veel kilometers en vergelijking, tijdens het laatste decennium van de slaan we enkele fases in het transport over.” 19de eeuw brak er in Londen en New York een paardenmestcrisis uit omdat er in de straten te veel JPD: “Een andere evolutie is de integratie van grote paardenmest lag. De oplossing was toen al in de transportfirma’s in het logistieke proces van allermaak, namelijk de auto. Minder dan 20 jaar later hande bedrijven. Je ziet meer en meer transportfirwaren er zelfs al meer auto’s dan paarden in die- ma’s die ook verpakken en distribueren. Met andezelfde steden. Zo snel kan het gaan. Naar analogie: re woorden, het logistieke proces wordt gedeeld.” in 2008 vervoerde P&G in West-Europa slechts 7 à 8 procent via niet-wegtransport, wat niet optimaal KT: “TVH beschikt over open online platformen was als onderdeel van een duurzame langetermijn- waarop klanten kunnen connecteren. Een uitdastrategie. De oplossing was eigenlijk al voorhan- ging hier zijn allerhande protocollen van de faden: het versterken van het intermodaal vervoer in brikanten. De toekomst van de logistiek ligt in de de transportmix. Tegen 2012 bedroeg dit aandeel open standaardisatie.” al 30 procent. Om intermodaal vervoer verder te versterken gaan wij met het NINA project ((New HOE ZIEN JULLIE DE EVOLUTIE VAN DE ROBOTICA? Intermodal Network Approach) op zoek naar KT: “Bij het verpakken maken we gebruik van gemeer samenwerking tussen bedrijven, transpor- automatiseerde transportbanden en robots. Vroeteurs, terminals en neutrale trustees.” ger deden we 85 picks per uur, nu zitten we boven

FEB/MAA 2016

Jean-Paul Dubois Directeur Benelux Still

Alex Van Breedam Professor KU Leuven en Universiteiot Antwerpen

Lieven Deketele Senior Engineer Procter & Gamble Innovation Center

Machiel den Dekker Manager Customer Operations Afas

WWW.CXONET.BE


20

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Martine Sporen Voorzitter Traxio

Paul Vermeylen Commercial Manager Marsh

de 200 picks. Wij leveren 125.000 stukken per dag, aan het verschil in containers, palletten, en dergewaarvan het merendeel colli’s.” lijke. Het project ‘Modulushca’ is een EU project dat Europees en wereldwijd naar interoperabiliteit MDD: “Robots en 3D printing zijn een hulpmiddel streeft en verliezen en verspilling door o.a. slechte om tegen een lagere kostprijs te kunnen produce- stapelbaarheid, onmogelijke identificatie tegenren.” gaat. De projectnaam is een verwijzing naar de bekende Russische poppetjes die in elkaar passen. AVB: “Er is weer veel nearshoring aan de gang. Om P&G was één van de deelnemende partners. Het een voorbeeld te geven. Printerfabrikant Lexmark project keek specifiek naar de implementatie van laat printers maken in Taiwan, verstuurt ze vervol- slimme verpakkingen voor het verwezenlijken van gens naar de fabriek van Kuehne + Nagel in Geel het ‘physical internet’. Dit soort van verpakkingen waar de printers ‘landspecifiek’ worden afgewerkt beschermen niet alleen de inhoud, ze hebben ook en verder verstuurd in Europa. Deze strategie cre- afmetingen die het stapelen en laden efficiënter eert werkgelegenheid in Geel, ook voor hogere maken zodat realtime identificatie en routing moprofielen. Het gaat hier om een productie met een gelijk is.” hoge toegevoegde waarde die past in een distributie-omgeving.” JPD: “Standaardisatie kan ons inderdaad vooruit helpen. Een grote Belgische supermarktketen LD: “Wanneer aan eenzelfde product op diverse werkt nog steeds met eigen palletten die alleen plaatsen wordt gewerkt om het bijvoorbeeld aan te maar met een specifieke machine kunnen worden passen aan een bepaalde sector of regio, spreken we verplaatst. Zo willen ze hun eigenheid bewaren.” over customization. Customization zorgt ervoor dat je een efficiënte productie koppelt aan een ef- MDD: “Niet echt een voorbeeld van logistieke ficiënte logistiek. De hoogste toegevoegde waarde openheid. Zo ben je weer bij af.” ligt van customization op het allerlaatste moment, dus net voor het product naar de eindklant ver- AVB: “Ik weet dat die keten ook bezig is met een trekt.” apart suppliers platform voor diverse fabrikanten van biscuits. Dit platform kan gezamenlijk geJPD: “Een stap verder in de digitalisering is de bruikt worden door andere grootdistributeurs. Ze gelaatsherkenningfunctie waarmee we AGV’s uit- zijn dus wel bereid om te delen.” rusten. Bij het orderpicken wordt het gelaat van de picker herkend en de AGV volgt automatisch de picker.” PV: “Hoe zien jullie de evolutie van de drones? AVB: “Ik vind het een gimmick dat in sommige domeinen schitterend toepasbaar zal zijn, maar drones zullen nooit massa’s goederen verplaatsen.”

Kalman Tiboldi CIO TVH

WWW.CXONET.BE

HOE BELANGRIJK IS DE STANDAARDISATIE VAN LOGISTIEKE ASSETS? LD: “Logistiek wordt een mondiaal gegeven. Vandaag verschillen nogal wat logistieke assets per continent of land. Denk

OPLEIDING VOOR MANAGERS START 23/05

BEREIK MEER SUCCES ALS LEIDER VIA EEN COACHENDE AANPAK Download de white paper op www.trainingcoachingsquare.be of schrijf je in voor de ROOT-opleiding, startend op 23 mei 2016.

FEB/MAA 2016


21

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

MET COMMUNICATIETECHNOLOGIE VERBINDT AVEX ORGANISATIES Door middel van audiovisuele oplossingen helpt AVEX haar opdrachtgevers om in een bedrijfsmatige omgeving effectiever te communiceren. Met ruim 170 medewerkers en vestigingen in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk is deze projectgeoriënteerde organisatie een van de toonaangevende audiovisuele systeem integrators. MAATWERKOPLOSSINGEN “Kenmerkend voor de projecten die wij doen, is dat het altijd gaat om maatwerk. Feitelijk realiseren wij onze totaalprojecten in partnerschap met de klant”, aldus sales manager Tom Schuermans. Weliswaar is de accountmanager de vaste contactpersoon van de opdrachtgever, achter de schermen werkt een volwaardig projectteam aan ontwerp en realisatie. AVEX heeft uiteenlopende expertises in huis waaronder programmeurs, technical engineers, AV-consultants en service technici. AV WORDT STEEDS MEER ICT In het assortiment van AVEX is de professionele apparatuur van alle A-merken vertegenwoordigd. Zo komt het bedrijf tot een integrale oplossing die naadloos aansluit bij de behoefte van de gebruiker. De uiteindelijke installatie bestaat vaak uit een combinatie van beeld-, geluid- en besturingsapparatuur. Tom Schuermans: “De audiovisuele wereld van vandaag is een ICT omgeving geworden waarbij deze steeds meer het kernproces van de organisaties raakt. Security is dan ook een belangrijk aandachtspunt.” Boardroom RTL

OPDRACHTGEVERS AAN HET WOORD Goodman (wereldwijd expert in beheer en ontwikkeling van magazijnen en kantoorruimtes) liet AVEX voor haar kantoren in onder meer Brussel en Parijs meedenken over AV-oplossingen gericht op collaboratie en het Nieuwe Werken. IT Director Peter Van Cauwenbergh van Goodman over de AV-oplossing die AVEX voor zijn bedrijf realiseerde: “De nieuwe werkomgeving heeft voordelen. Waar vroeger iedereen afgezonderd op zijn eigen kantoor werkte, kunnen medewerkers nu werken waar ze willen. Hierdoor overleggen en werken ze eenvoudig samen.”

In het afgelopen jaar kozen bedrijven als Solvay en RTL voor de Quarta vergadertafel in hun boardrooms. Quarta maakt het communiceren efficiënter en met videoconferencing wordt bespaard op reiskosten en -tijd. Maar dit is niet het hoofddoel voor RTL. Gemak staat namelijk op de eerste plaats: zonder moeite kunnen vergaderen met mensen over de hele wereld. ”Onze collega’s zijn razend enthousiast. Iedereen wil graag in de sfeervolle boardrooms vergaderen met de moderne communicatietechnologieën.” aldus Jeroen Marré, Manager Facility Management.

Aarzel niet ons te contacteren AVEX België - Excelsiorlaan 27 - 1930 Zaventem Tel 02 709 01 50 - www.avex.be - info@avex.be AVEX is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop en verhuur van audiovisuele technologie, met kantoren in België, Nederland, en het Verenigd Koninkrijk.

FEB/MAA 2016

WWW.CXONET.BE


22

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

COVERSTORY: JEF MONBALLYU , PLANT MANAGER ONTEX EEKLO – FACTORY OF THE FUTURE

AUTOMATISEREN OM EFFICIËNTER TE PRODUCEREN Ontex, producent van persoonlijke hygiëne oplossingen, ontving de award van ‘Fabriek van de Toekomst’, uitgereikt door technologiefederatie Agoria en onderzoekscentrum Sirris. “In een markt waarin we onze productieprocessen voortdurend moeten aanpassen om competitief te blijven, is het essentieel dat we ons bedrijf flexibel en toekomstbestendig maken”, zegt Plant Manager Jef Monballyu.

Ontex Plant Manager Jef Monballyu: “Digitalisering staat gelijk met de verdere implementatie van een MES (Manufacturing Execution System) dat aan het ERP is gekoppeld.”

Arn Borstlap www.conet.be

WWW.CXONET.BE

ONTEX INVESTEERDE DE VOORBIJE JAREN IN GEAVANCEERDE PRODUCTIETECHNOLOGIE. WELKE ROL SPEELT DE DIGITALISERING HIERIN? Jef Monballyu (JM): “Bij Ontex Eeklo staat digitalisering gelijk met de verdere implementatie van een MES (Manufacturing Execution System) dat aan het ERP is gekoppeld en voor een volledige digitale opvolging van de productiecijfers, stilstanden en kwaliteitsregistratie zorgt. Omdat in het MES alle gegevens digitaal en automatisch worden geregistreerd, wordt er ook automatisch een historiek

JM: “Er zijn meerdere nieuwe hoogtechnologische productiemachines die babyluiers en ultradunne maandverbanden maken. Naast nieuwe verpakkingsautomatisatie investeerden we ook in automatische cameracontrole op snel draaiende machines waardoor niet langer de kwaliteitscontrole op steekproeven is gebaseerd maar op alle producten. Deze camera’s maken bliksemsnel duizenden foto’s van een product die direct worden vergeleken met een standaardfoto. Bij een te grote afwijking wordt het product automatisch uit productie genomen.” PRODUCEREN JULLIE MEER DANKZIJ DEZE NIEUWE TECHNOLOGIE? JM: “Een hogere productie is een logisch gevolg van een betere efficiëntie. Door efficiënter te produceren kunnen we de kosten en de prijzen beperken wat zou moeten uitmonden in hogere verkoopcijfers en dus hogere productiecijfers.”

opgebouwd op basis waarvan we correctieve maatregelen kunnen bepalen. Met andere woorden, we gebruiken het verleden om de toekomst beter onder controle te krijgen. De grootste Return on Investment (ROI) van de digitalisering zit dus wat ons betreft in een hogere efficiëntie. Door de juiste acties te doen, kunnen we steeds WAT ZIJN ANDERE OPVALLENDE kwalitatiever en efficiënter pro- TRANSFORMATIES VAN ONTEX duceren.” EEKLO? JM: “Innovatie is een ‘never WAT ZIJN VOORBEELDEN VAN ending story’ bij Ontex. Als NIEUWE TECHNOLOGIE DIE JULLIE private label producer en fabGEBRUIKEN? rikant van grootwarenhuis-

FEB/MAA 2016


23

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING

HOE RIJMT U DE INVESTERING IN NIEUWE TECHNOLOGIE MET AANDACHT VOOR DE MEDEWERKERS? JM: “Onze medewerkers zijn ons grootste fortuin. De voorbije jaren hebben we sterk ingezet om hen een moderne werkomgeving te bieden, opleiding en trainingen te voorzien en diverse acties op touw te zetten Jef Monballyu (links) samen met de 6 andere winnaars van The Factory of the Future: Van Hoecke, voor een betere werk-privé baPunch Powertrain, JTekt Torsen Europe, E.D&A, Biobakkerij De Trog en TE Connectivity. lans. Hierdoor hebben we het merken hadden we vroeger DE MAAKINDUSTRIE IN BELGIË STA- verloop minimaal gehouden de naam van een ‘volger’ te AT ONDER DRUK, WELKE WAPENS zodat we onze kennis intern zijn en look-a-like producten GEBRUIKEN JULLIE? kunnen benutten. ” maken. Dat is helemaal veran- JM: “Het is een feit dat de derd. De producten van Ontex loonkosten nog altijd heel hoog JULLIE WERKEN MET ZELFSworden verdeeld in meer dan zijn, ook wij worstelen hiermee. TURENDE TEAMS. HOE KRIJGT DIT 100 landen onder eigen Ontex Wij zetten alleszins in op ver- VORM? merken alsook onder toon- dere automatisering, een nu- JM: “Per groep productielijnen aangevende retailer merken. In chtere efficiëntieverbetering en is een ploeg verantwoordelijk de ontwikkeling staat de con- innovatie.” voor de kwaliteitscontrole en sument centraal. Door diepde volledige afhandeling van gaand consumentenonderzoek LEVERT DIT NIEUWE BANEN OP? een productieorder. Onze 23 en panelgesprekken, vaak in JM: “Ontex groeit jaar na jaar. productielijnen staan verdeeld samenwerking met externen, Door te automatiseren hebben over 2 productiehallen. Door kunnen we hun noden begri- we efficiënter kunnen werken, de zelfstandigheid van onze jpen en vertalen in vindingrijke zijn er de afgelopen 3 jaar 100 teams slagen we erin om deze 2 producten. In de dameshygiëne mensen bijgekomen en heb- hallen te managen met slechts 2 EXECUTIVE hebben we onlangs een nieuw ben we geïnvesteerd in bijko- meestergasten.” SUMMARY product gelanceerd dat meer mende technische opleiding Met meer dan aandacht heeft voor de geur- van medewerkers zodat we ze controle. Dit product is een flexibel kunnen inzetten voor 500 medewerkers echte doorbraak.” meerdere taken.” produceert Ontex Eeklo dagelijks

STAAT U VOOR DE UITDAGINGEN VAN VANDAAG? KIES VOOR DE OPLOSSINGEN VAN MORGEN!

miljoenen luiers,

Gecertificeerd strategisch adviseur KMO-P Analyse van uw toekomststrategieën Implementatie van uw organisatie van morgen.

stelt wereldwijd

maandverbanden en inlegkruisjes. De Ontex groep meer dan 5.900 personeelsleden

FEB/MAA 2016

www.atlantae-consultancy.be info@atlantae.be | 0475/34.37.11

tewerk. Een

Atlantae bvba – Baarbeek 1 – 2070 Zwijndrecht 03/641.16.24

Plant Manager Jef

gesprek met Monballyu.

WWW.CXONET.BE


24

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

MAINTENANCE EN PUMPS & VALVES GAAN WEDEROM HAND IN HAND

BEURZEN MET ECHT TOEGEVOEGDE WAARDE! Op 20 en 21 april 2016 opent Antwerp Expo haar deuren voor Maintenance en Pumps & Valves. Met 350 exposanten bieden deze technologiebeurzen een totaalbeeld van de oplossingen en innovaties in beide sectoren. Traditiegetrouw is er ook een rijkelijk gevuld randprogramma met het Demo- & Innovatietraject, de ‘BEMAS Innovation Award’, de ‘Safe Maintenance Awards’ en een reeks ‘Masterclasses’ die inspelen op thema’s die het doelpubliek zelf heeft aangereikt. VOOR ELK WAT WILS Ook dit jaar komen de bezoekers van Maintenance te weten wat er beweegt in de markt van gereedschappen, smeermiddelen, reinigingsmaterialen, reserveonderdelen, meettoestellen, reliability-oplossingen, field services, veiligheidsmanagement, asset management, energiebeheer, onderhoudsoftware, ... Op Pumps & Valves is dan weer een hele brede waaier aan industriële pompen, (regel)kleppen, dichtingen, filters, filtratieoplossingen, processingapparatuur, (pijp)leidingen, ..., te vinden. Tegelijkertijd worden talrijke diensten in het vakgebied voor industrie, overheid en pijpleidingbeheerders voorgesteld. INNOVATIE IN DE SPOTLIGHTS Traditiegetrouw zetten Maintenance en Pumps & Valves 2016 innovatie in de spotlights. Voor de zesde keer op rij gidst de ‘BEMAS Innovation Route’ de bezoekers naar de meest nieuwe, baanbrekende oplossingen en vernuftige systemen voor de onderhoudswereld. Al deze innovaties werden door een onafhankelijke jury op hun vernieuwende karakter en gebruikspotentieel beoordeeld. De innovatie met de beste score wordt op donderdag 21 april nog eens speciaal in de kijker gezet met de toekenning van de ‘BEMAS Innovation Award 2016’. Parallel met de innovatieroute wordt er ook een Demo Route voor de bezoeker uitgestippeld. Dit jaar is er met 78 inzendingen voor de Demo & Innovation Route een record gevestigd.

UNIEK CONCEPT: DE ‘MASTERCLASSES’ Het uitgebreide exposantenaanbod en interessante randprogramma maken van Maintenance en Pumps & Valves steevast een succes. Toch wil EasyFairs niet op zijn lauweren rusten. Integendeel, de beursorganisator zoekt constant naar manieren om de ervaring van de beursbezoeker te verbeteren. Voor deze editie lanceert EasyFairs een uniek concept: de ‘Masterclasses’, waar thema’s aan bod komen die technische en onderhoudsdiensten dagelijks bezighouden. De sessies zijn immers gebaseerd op de resultaten van een enquête waarin bij het doelpubliek werd gepeild naar de onderwerpen waarover ze extra informatie zoeken. INFORMATIE IN COMBINATIE MET NETWERKING Maar liefst 10 Masterclasses worden voorgeschoteld. De topics zijn: 3D printing, ATEX, Basics of pumps, Asset management, Process monitoring & control, Corrosion, Safety, Waste heat valorisation, Future energy solutions en Smart Maintenance. Participatie bedraagt 150 euro (excl. BTW) en inschrijven kan vanaf begin februari. Wacht niet te lang om u te registreren, want het aantal plaatsen is beperkt! Interessant om te weten, is dat de ‘Masterclasses’ gepaard gaan met een uitgebreide mogelijkheid tot netwerking. De ochtendsessies starten met een ontbijt en eindigen met een lunch; de middagsessies beginnen met een lunch en worden afgesloten met een dessertenbuffet en drink. Op die manier kunnen de participanten in een gezellig kader bijpraten en op een informele manier contacten leggen.

PRAKTISCHE INFO • Wanneer? Woensdag 20 april van 10 tot 19 uur, aansluitend netwerkdrink tot 21 uur Donderdag 21 april van 10 tot 18 uur • Waar? Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen • Toegang? Gratis mits registratie op www.easyfairs.com/maintenance-be en www.easyfairs.com/pumps-valves-be

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


Maintenance Pumps & Valves U vindt er uw oplossing op maat op vlak van: Industrieel onderhoud | Asset management | Pompinstallaties | Productiebetrouwbaarheid | Uitrusting voor industriĂŤle processing Alle grote spelers en innovaties op 1 locatie en 2 beursdagen

20 & 21 april 2016 | Antwerp Expo Registreer u voor uw gratis bezoek met code: 150 128 op www.easyfairs.com/mai-pumps2016 MAIN MEDIA & CATALOGUE PARTNERS

STRUCTURAL MEDIA PARTNERS

MEDIA PARTNERS

KNOWLEDGE PARTNERS


26

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

NIEUWE PRODUCTLIJN IN PREMIUMSEGMENT

Erwin De Weerdt

AUTO

DS 5, BY CITROËN

De DS5 blijft imoneren door zijn intrigerende koetswerklijnen.

DS, in feite een spin off van Citroën, is een nieuw Frans merk dat in 2014 is opgericht met als roeping de Franse autoindustrie opnieuw te doen aansluiten bij het luxegamma in het premiumsegment. Gebaseerd op de beste Franse knowhow incarneert het merk DS de innovatieve waarden die het van de revolutionaire Citroën DS van 1955 geërfd heeft. De DSmodellen DS 3, DS 3 Cabrio, DS 4 en DS 5 zijn ontworpen voor klanten die op zoek zijn naar persoonlijke expressie. RADICALE PRODUCTEN DIE EEN STATEMENT DURVEN MAKEN. De DS 5 vernieuwt in lijn met de creatieve technologiefilosofie van het merk. Hij gaat nóg verder qua styling, architectuur, rijplezier en verfijning. Kortom, de aerodynamische sculptuur van de DS 5 belichaamt de knowhow van het merk. Authentieke materialen zoals Club-leder en aluminium, en unieke aankledingen zoals de zogenaamde ‘Bracelet’-zetelbekleding zijn een toonbeeld van luxe op z’n Frans. De DS 5 is ook het eerste model in Europa met een totaal nieuwe voorpartij. De verticaal geplaatste zeshoekige DS Wings-grille is een knipoog naar de oorspronkelijke DS.

versterkt nog de cockpit impressie.

ERGONOMISCH TOUCHSCREEN, NIEUWE CONNECTIVITEIT, VEILIGHEID EN COMFORT Het nieuwe touchscreen omvat een New Mirror Screenfunctie en in het DS Connect Box-aanbod zit een SOS & Assistance-systeem dat gelokaliseerde automatische nooden bijstandsoproepen mogelijk maakt, inclusief het sturen van de juiste hulpdiensten in geval van problemen. In Europa rijden er al 230 000 DS’en mee rond. Naast dodehoek- (SAM) en wegmarkeringbewaking (AFIL) staat de DS 5 bol van passieve veiligheidssystemen en dragen tal EEN STUURCABINE VAN HET TYPE ‘COCKPIT’ van technologische toepassingen bij tot een hoog Mits wat inleving heb je, vooral voorin, best de indruk in de comfortgevoel. cocpit van een vliegtuig te zitten. De stuurcabine omringt de bestuurder en de voornaamste bedieningen, met op de KRACHTIGER MOTOREN luchtvaart geïnspireerde duw- en draaiknoppen en In het aandrijfpallet van de DS 5 zitten zes PSAtuimelschakelaars, zitten gegroepeerd op twee middencon- krachtbronnen, twee benzinemotoren en vier diesels. soles, een lage en een in de dakhemel. Een tweedelig glasdak Volgens Citroën stoot de Hybride 4x4 diesel slechts 90g/km

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


27

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

AUTO & LIFESTYLE

CO2 uit en slikt hij in gemengd verbruik amper 3,5 l/100 km. Onze testwagen, een BlueHDi 180 EAT Sport HC dankt zijn hoogwaardig rijcomfort ondermeer aan het vermogen (133kW) en een maximumkoppel van 400Nm bij 2000 t/min. Al bij al koppelt ie volgens de fabriek een CO2-uitstoot van 114g/km aan een opmerkelijk laag verbruik van 4,3 l/100 km. LONKEN NAAR FLEET De DS 5 BHDI 180 is niet alleen verrassend interessant als prive/bedrijfswagen maar ook als gammaverbredend model voor fleetowners. DS positioneert de DS 5 als een volwaardig, rijkelijk uitgerust premium product. Een aantal opties zijn trouwens gelinkt aan een uitrustingsniveau en het merk stelt vast dat bijna iedereen “valt” voor het uniek lederen design van de zetels , het cockpitdak en de head up display. Maar zelfs de basisuitvoering van de DS 5 is al zeer compleet, wat een scherpe prijszetting mogelijk maakt. Het merk hoopt dus een nieuwe generatie dynamische consumenten verleiden die erg veeleisend zijn in de keuze van een voertuig dat uniek moet zijn qua design, technologie en comfort en die zich daarenboven betrokken voelen bij de “mythe DS”. De bijkomende vaststelling dat de TCO van de DS 5 erg gunstig uitvalt, maakt van hem een economisch verantwoorde keuze. Het is een wagen die je kiest vanuit het hart en het verstand. INTERESSANT

MINDER INTERESSANT

design

net iets té compact achterin

rijcomfort

geen handgreep op achterklep

boterzachte automaat achterklep opent niet electrisch DS 5 BHDI 180 EAT SPORT CH vermogen in kW/pk

133kW/180pk

koppel in Nm

200/1250-4000 t/m

Fiscale aftrekbaarheid

80%

C0²

114

Verbruik in l/100 km

3,5 <>5,9

VAA in €/maand

125

afmetingen (L, B, H) in m Jaarlijkse rijtaks/BIV Vlaanderen

€ 456/€ 562

Jaarlijkse rijtaks/BIV Brussel

€ 405/€ 2478

Jaarlijkse rijtaks/BIV Wallonië

€ 405/€ 2478

Full leasing/maand (via Citroën Finance)

vanaf € 450

Instapprijs

€ 40.520

WWW.CXONET.BE

Het cockpitgevoel wordt gecreëerd wordt door het gedeelde glazen dat ook zorgt voor een overvloedige lichtinval. De eigenzinnige neus typeert van de DS dit styllistisch meesterwerk.

FEB/MAA 2016


28

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

NIEUWE STIJL- EN PRESTATIENORMEN IN HET PICK-UPSEGMENT

Erwin De Weerdt

AUTO

NEW NISSAN NAVARA

Nissan Navara - Double Cab is een robuust werkinstrument.

Nissan heeft ruim 80 jaar ervaring met het ontwerpen en bouwen van robuuste pick-ups. De volledig nieuwe en hertekende Nissan NP300 Navara vestigt nieuwe normen voor pick-ups met een laadvermogen tot één ton. De uitdaging was niet mis: het rijcomfort en raffinement verbeteren en tegelijk de befaamde terreinkwaliteiten, duurzaamheid en laadcapaciteit behouden. 5 JAAR OF 160.000KM GARANTIE De Navara profiteert van het crossover-DNA van de Qashqai, X-Trail en Juke. De vier uitrustingsniveaus bieden sowieso een rijkelijke uitrusting. Op alle modellen zitten standaard 7 airbags, een elektronisch remdifferentieel, elektronische rijhulpmiddelen voor het terrein en elektrische ruiten. Dat Nissan de Navara een constructeurs-garantie van 5 jaar of 160.000km meegeeft, bewijst haar vertrouwen in haar nieuw model. Een hele geruststelling voor potentiële klanten. Om het raffinement en het rijgedrag op te krikken tot het niveau van een crossover, zonder de befaamde terreincapaciteiten in het gedrang te brengen, stapte Nissan af van het oude susteem met bladveren en ontwierp een volledig nieuwe, 20kg lichtere achterwielophanging voor het model met dubbele cabine.

Barcelona. Ook het interieur kreeg een beurt en biedt nu zowel bestuurder als passagiers, hoogwaardige kwaliteit, comfort, plaatsaanbod en functionaliteit. De Navara laadt ruim 1000kg en heeft een sleepvermogen van 3500kg. Hij kan dus best zware en veeleisende en opdrachten en vrijetijdsactiviteiten aan. Om iedereen toe te laten de auto aan te passen aan zijn/haar behoeften, lanceert Nissan maar liefst 125 nieuwe accessoires. De laadbak, een toonbeeld van Nissan-innovaties, is uitgerust met het befaamde “C-channel”-laadsysteem waarmee het mogelijk is de meest ongewone vrachten moeiteloos vast te maken. De totale lengte van de laadbak van de nieuwe Double Cab bedraagt nu 1,.57m, die van de King Cab 1,78m. Al dit maakt van de Navara een werkinstrument voor heel wat professionals, en een betrouwbare werkpartner voor veel ondernemingen en vaklui.

DESIGN, CROSSOVERSTIJL EN LEGENDARISCHE NISSAN-FUNCTIONALITEIT De nieuwe Navara, ontworpen en ontwikkeld op maat van de ON & OFF ROAD eisen en wensen van de Europese markt, loopt van de band in Kiezen kan tussen

WWW.CXONET.BE

een

standaard

handgeschakelde

FEB/MAA 2016


29

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

AUTO & LIFESTYLE

zesversnellingsbak of een optionele zeventrapsautomaat. De nieuwe 2.3 dCi-motor hoest ofwel 118kW/160pk op, ofwel 140kW/190pk met twin-turbo. Dankzij aanzienlijke verbruikswinst liggen de gebruikskosten uitzonderlijk laag in combinatie met een sterk gereduceerde CO2-uitstoot. Nissan schat dat new Navara-rijders over een periode van 3 jaar/60.000km op brandstof alleen al zo’n € 1500 zullen besparen. Kiezen kan ook tussen 2 of 4-wielaandrijving. Via een draaiknop op het dashbord electronisch in- of uit te schakelen. Wie offroad wil gaan, kan zelfs tijdens het rijden (tot 100km/u) overschakelen tussen beide systemen. Op onverhard terrein is het mogelijk de low rangefunctie in te schakelen en om steile en glibberige hellingen op te rijden treedt in de 4L0-stand een mechanisch sperdifferentieel in werking. De 4x4 modellen zijn standaard uitgerust met een afdaalhulp voor hellingen (HDC) en een vertrekhulp voor hellingen (HSA). KORT Het is wel even wennen aan de toch wel imposante afmetingen van de Navara. Maar in een segment, waarin het concurreren is met nogal wat amerikaanse geweldenaars, krijg je voor een instapprijs van € 39.030 toch heel veel waar voor je geld. INTERESSANT

MINDER INTERESSANT

lengte laadbak

aflegruimtes eerder schaars

veel toebehoren om te personaliseren

overzicht afmetingen

off road capaciteiten

stevige prijs

comfort NISSAN NAVARA NP 300 DCI 190 dieselmotor, 2 turbocompressors 2298cc, viercilinder in lijn, dwars voorin vermogen

190pk/140kW

max.koppel

450 Nm bij 1500 t/m

versnellingsbak

6-traps manueel, 7 trapsautomaat

max. snelheid

180km/u

afmetingen L, B, H in m

5,33/1,85/1,81

gewicht

1958kg

WWW.CXONET.BE

De Nissan Nivarra is een veelzijdig vehicle, met behoorlijk wat comfort binnenin, een laadbak om u tegen te zeggen en vooral de power om offroad best zijn mannentje te staan.

FEB/MAA 2016


30

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

OP DE

BOEKENPLANK

Karis De Decker

Aanrader voor HR professionals

SLIM INTERVIEWEN

Als je naar de huisdokter stapt, verwacht je dat die een goede diagnose stelt van wat er aan de hand is met jou. Die dokter heeft tijdens een opleiding van zeven jaar een nieuwe taal met een eigen woordenschat geleerd om zijn vak uit te kunnen oefenen. Dat maakt een arts beter in zijn job. De bedoeling van dit boek is om een taal aan te reiken waarmee je attitudes kunt benoemen. Als je de taal onder de knie hebt, kun je die, net zoals de artsen, met elkaar delen. Je leert attitudes herkennen uit de taal die mensen spreken. Je kunt sneller de code kraken, de diagnose stellen. SLIM INTERVIEWEN

Wim Thielemans slaagt erin na jaren ervaring met attitudegericht interviewen om de snelste methode te vinden om deelnemers een interview af te nemen op basis van 14 parameters; het AGRI- Wim Thielemans interview (Attitude Gericht Radar Interview). Het is een gestructureerde interviewtechniek waarmee je op een snelle manier een dieper inzicht krijgt in de attitudes en motivatie van een persoon LANNOOCAMPUS ISBN 978 94 014 2936 8 binnen een bepaalde context.

Aanrader voor HR professionals

BELGIË, FANTASTISCH FARMALAND Pharma.be vertegenwoordigt ondernemingen die ideeën van onderzoekers willen omzetten in geneesmiddelen die echt het verschil kunnen maken. Het werkterrein is een boeiend kruispunt tussen de werelden van gezondheid, wetenschap, ethiek en geld. Leo Neels, doctor in de rechten en tevens voormalig algemeen directeur van pharma.be, werpt ons een blik achter de schermen van de farmaceutische sector. In de farmaceutische industrie gaan massa’s geld om. Hoe komt het dat de prijs van een geneesmiddel soms zo hoog kan zijn? Omdat daar jaren onderzoek aan voorafgaat. Onderzoek dat far- BELGIË, mabedrijven vooraf financieren en dat ze nadien willen terugverdienen. FANTASTISCH FARMALAND

Verder is de farmaceutische realiteit een politieke realiteit. Is gezondheidszorg niet het hoogste goed in een land dat zichzelf een welvaartsstaat noemt? Dat impliceert dat gezondheidszorg steeds Leo Neels hoog op de politieke agenda moet staan, waar de bevoegde minister zich laat omringen met vele LANNOOCAMPUS experten om tot beslissingen te komen.

ISBN 978 94 014 1287 2

Samengevat is onze gezondheidszorg een werkelijkheid met veel aspecten, die elkaar beïnvloeden in een complexe samenhang. België staat ver in onderzoek en ontwikkeling en dit kan hoop geven aan patiënten die via klinische trials als eerste toegang krijgen tot nieuwe geneesmiddelen. Door de jaren heen heeft België een expertise opgebouwd en een koppositie ingenomen, die we niet uit handen mogen geven. Ook dat is de ambitie van de investerende farmaceutische bedrijven in dit boeiend, fantastisch maar uitdagend farmaland België.

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


COWORKING SPACES

“Volgens het Facility Management Trendrapport 2015 staat Het Nieuwe Werken in de top 3 van de verwachte ontwikkelingen voor de Facility Management markt (CxO Magazine Print)”

CxO EXPERT GROUP FACILITY MANAGEMENT

Erik Aerts

Exploitatie­ verantwoordelijke Decathlon Benelux

Theo Casteels Facility Manager Atlas Copco

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca­Cola Enterprises Belgium

Frank Geets

Administrateur­ generaal Agentschap voor Facilitair Management

Jeroen Boon

Facilities­Projects­ Risks Floré Group

Mieke Loncke Directeur IFMA

Steve Calmein

Facility manager Johnson Controls

Ann Troch

Facility Manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

Stephane De Klerck

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Koen Van Haelst

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FACILITY MANAGEMENT Thema-artikel PAGINA 32 Gebouwen en werkplekken in transformatie


32

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

CxO Redactie

REAL ESTATE

GEBOUWEN EN WERKPLEKKEN IN TRANSFORMATIE Facility Management en Real Estate Managers moeten bij het ontwerp van gebouwen en werkplekken steeds meer rekening houden met de ontwikkelingen op het gebied van technologie en duurzaamheidseisen, compliance en kostenefficiëntie. CxO Magazine kreeg twee interessante rapporten hierover op de redactie. WERKGROEP FM & ARCHITECTUUR Een bedrijfsgebouw wordt ontworpen volgens de doelstellingen die de opdrachtgever(s) in gedachten hebben. Het ontwerp en de realisatie vraagt de inzet van een team deskundigen aangezien deze doelstellingen sterk uiteenlopend kunnen zijn. Binnen de schoot van IFMA Belgium (de overkoepelende federatie van Facility Managers) werd een werkgroep van deskundigen, de FM& Architectuur werkgroep, opgericht om de juiste vragen wat betreft de kosten inzake de levensduur van een gebouw in kaart te brengen. Eind vorig jaar bracht deze werkgroep haar rapport uit.

EXECUTIVE SUMMARY. “Door de evoluties in technologie en duurzaamheidseisen, maar ook door nieuwe manieren van werken zijn onze gebouwen en werkplekken in transformatie. CxO Magazine kreeg twee interessante rapporten hierover op de redactie.” info@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

BETERE TERUGKOPPELING FACILITY MANAGER EN ARCHITECT Een Facility Manager is verantwoordelijk voor de goede staat van het gebouw (onderhoud) en het efficiënt beheer ervan, in functie van het gebruik van het gebouw. Maar in veel gevallen worden de keuzes die de grootste impact hebben op het onderhoud, het gebruik en het beheer van het gebouw niet gemaakt door de Facility Manager, maar door de architect, de bouwheer, de aannemers en onderaannemers, de overheid en de bouwers zelf. Indien zij keuzes maken die onvoldoende rekening houden met het efficiënt beheer en gebruik van het gebouw, dan kan de Facility Manager maar in beperkte mate een dergelijk efficiënt beheer en gebruik realiseren in het gebouw. Met dit rapport wil de IFMA Werkgroep FM&Architectuur een betere terugkoppeling realiseren tussen de Facility Manager en de architect.

Het rapport bestaat uit een set van richtlijnen, gestructureerd volgens de fases en betrokken partijen in het ontwerp-, bouw- en beheerproces. Deze richtlijnen geven een houvast aan de Facility Manager en aan de andere betrokkenen en laten toe om van bij de eerste ontwerpfase efficiënter beheerbare gebouwen te ontwerpen. De richtlijnen geven aan welke vragen over het gebouw zouden moeten gesteld en beantwoord worden gedurende het ontwerp-, bouw- en beheerproces. Het rapport is een blauwdruk die de interactie tussen de diverse betrokkenen initieert en stimuleert, telkens op het gepaste moment gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. EEN GEBOUW IS STEEDS IN TRANSFORMATIE Een opvallende stelling in het rapport: elk gebouw is steeds in transformatie Tussen het moment van het idee, over het ontwerp naar de realisatie liggen soms een paar jaar. Je kan aannemen dat

De gemiddelde bezettingsgraad van werkplekken neemt af, omdat een groot deel van de medewerkers verplichtingen heeft die flexibiliteit vereisen.

FEB/MAA 2016


33

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FACILITY MANAGEMENT

verplichtingen heeft die flexibiliteit vereisen. “Je kan best van bij het bij realisatie het idee verouderd is of geëvolueerd is. Eens in gebruik moet er voor gezorgd worden 3. Nieuwe manieren van werken: voor een begin rekening houden moderne medewerker staat het resultaat met de verschillende dat de gebruiker er zijn gading blijft vinden. Het voorop én niet de werkplek die hij of zij levensfases van een gebouw heeft een ondersteunende functie voor gebruikt. Organisaties gebruiken daarom gebouw zodat de diegene die er gebruik van maakt. Het gebruik transformaties aan een nieuwe manieren van werken om efficiënter verandert, de eisen gesteld aan de ondersteuning gebouw technisch en samen te werken, kennis te delen en flexibeler, volgen. Dit betekent dat er voortdurend aan bouwkundig haalbaar sneller, innovatiever en productiever te zijn. blijven.” het gebouw gesleuteld moet (kunnen) worden. Daar kan je het best van bij het begin rekening 4. Meer gebruik van BIM ( Building Information Modeling): dit is een nieuwe manier mee houden zodat dit op een efficiënte manier van samenwerken voor het ontwerpen kan gebeuren en vooral ook technisch en van gebouwen. Alle betrokken partijen bouwkundig haalbaar is. Je krijgt daardoor (architecten, ingenieurs, aannemers en opeenvolgende gebruiksfases die zich uiten als Facility Managers) werken samen in één de levenscyclus van een gebouw, een cradle3D-model. Het is dus niet alleen een model to-cradle proces. Conclusie: de diversiteit aan van een gebouw, maar ook een platform gebouwen en de grote variatie in het gebruik voor realtime samenwerking, logistiek en ervan maakt dat dit een complexe combinatie kwaliteitsbeheer. vormt waarvoor een one-size-fits-all oplossing 5. Cloud services blijven de werkplek veranniet bestaat. deren en zijn niet meer weg te denken uit de business-to-consumer-markt waar WAT ZIJN TRENDS VOOR DE WERKPLEK VAN MORGEN? miljoenen mensen gebruikmaken van Uit onderzoek van Planon, leverancier van geavanceerde cloud-omgevingen. Deze Facilitair Management Informatiesystemen, cloud services vereenvoudigen het beheer hebben vijf trends verstrekkende gevolgen van toepassingen en hun infrastructuur. hebben voor de werkplek van morgen. Daarnaast zorgen ze ook voor aanzienlijke 1. Het Internet of Things biedt niet kostenbesparingen op IT-gebied. alleen nieuwe functionaliteiten voor consumenten, maar zorgt ook voor betere 6. Deze vijf trends hebben een impact op onder meer de toegang tot slimme bedrijfsmiddelen bedrijfsresultaten. Zo zijn er betaalbare en faciliteiten binnen kantoren, ziekenhuizen sensoren verkrijgbaar waarmee de bezetting en universiteiten. van een werkplek of een vergaderruimte elke minuut van de dag kan worden gevolgd. Dit levert Big Data op die - met de juiste software - kan worden geanalyseerd. Medewerkers kunnen eenvoudig werkplekken vinden Business_Card_lig_NL_Layout 1 24/11/15 10:20 Page 1 met behulp van schermen waarop de beschikbaarheid in het gebouw wordt weergegeven. Met de extra functies van apps ZONDER INFORMATIE IS UW kunnen gebruikers de beschikbaarheid van ONDERNEMING ZO BLIND ALS EEN MOL werkplekken bekijken door een QR-code te scannen op een bureau of door een RFIDtag aan te raken. 2. De opkomst van specialistische mobiele oplossingen is een belangrijke drijfveer van veranderingen. Het werk wordt tegenwoordig overal uitgevoerd: op kantoor, thuis en onderweg. De gemiddelde Open uw ogen dankzij Trends Top. bezettingsgraad van werkplekken neemt af, Gratis testlogin: trendstop.be/trial omdat een groot deel van de medewerkers

FEB/MAA 2016

WWW.CXONET.BE


Bob-IT Wij delen dezelfde passies...

technologie precisie topprestaties

n de Start va ie: t registra 5! 1 0 01-10-2

België brengt de nieuwe tol aan het rollen.

Vanaf 1 april 2016 ook voor kleinere vrachtwagens boven 3,5t. Profiteer vanaf het begin van onze 30 jaar ervaring met tol, wij maken de invoer en afrekening van de tol voor vrachtwagens met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5t in België voor u zo eenvoudig mogelijk. Met uitstekende service en topcondities. Meer informatie vindt u op www.dkv-euroservice.com

UNICEF does not endorse any brand or product. DKV Euro Service Benelux V.F.O partner of UNICEF Nederland

www.cxonet.be


CXO SOUNDBOARD ‘INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS’ Erwin Verstraelen in CxO Soundboard over Industrial Internet of Things, CxO Magazine Print.

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT PAGINA 36

CxO Soundboard: MVO is een onomkeerbaar proces PAGINA 38

“Met de term Internet of Things ben ik niet zo gelukkig omdat hij veel nadruk legt op het internet. Het gaat eerder om een netwerk van dingen.”

CXO RAAD DER WIJZEN, ZIE FOTOGALERIJ PAG. 8-9 8

9

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

RAAD DER WIJZEN CONSEIL DES SAGES BOARD OF THE WISE

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Frédérique Bruggeman

Managing director Robert Half België en Luxemburg

The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine Print and CxO Magazine Digital the members of the Board of the Wise are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles. ERELID RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Luc Opdebeeck Country Manager, Hewlett-Packerd Belgium

Kris Cloots

Country manager ISS

Esmeralda Peleman CEO Unibind

Luc Deflem CEO Securex

Jan Ronsse Country Leader Oracl

Ron Embrechts Algemeen directeur Care

Jean-Paul Van Avermaet Managing director G4S Belgium & Luxemburg

Jean-François Guerrier

Ludo Langen

Peter Lauwers

Ronnie Leten

Tom Meeus

Hedwig Maes

Walter Van den Bossche

Alain Vandenbrande

Danny VandeVyver

Sonja Van Dorslaer

Koen Van Gerven

Rik Vanpeteghem

Managing director Fujitsu Technology Solutions

CEO Eandis

Site manager DSV Solutions

CEO Facilicom Services Group

Head of KPMG Advisory

Managing director Unify Belgium & Luxemburg

President & CEO Atlas Copco

General manager Asendia Belgium

CEO Federale Verzekering

CEO Bpost

President EMEA Rockwell Automation

CEO Deloitte Belgium

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Eddy Bruyninckx Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Antoon De Proft

Voorzitter raad van bestuur IMEC

Prof. dr. Marc De Vos Directeur Itinera Institute

Dirk Fransaer Afgevaardigd bestuurder Vito

Marion Debruyne

Decaan Vlerick Business School

Ingrid Lieten Vlaams parlementslid

Paul Matthyssens Decaan Antwerp Management School

Claire Tillekaerts

Algemeen directeur Flanders Investment & Trade

Raymonda Verdyck

Afgevaardigd bestuurder Gemeenschapsonderwijs

Frank Van Massenhove Directeur FOD Sociale Zekerheid

Bruno van Pottelsberghe Dean Solvay Brussels School

Cathy Berx Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie VlaamsBrabant

Marc Lambotte CEO Agoria

Tom Meeus CEO Federale Verzekering

Herman Reynders

Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren

Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Patrick Van Lijsebetten CEO Atlantae

Karel Vinck

Coordinator at the EU Commission

Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

Roger Kesteloot

Directeur Generaal, De Lijn

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Voorzitter ABRA

Algemeen directeur The Reference

Anja Cappelle

Christophe Cherry

Rudi Deruytter CEO DATEX-CKV-Goffin Kredieten

Anneleen Desmyter

Viv Hermans

CEO QRF

General Manager Mediabrands Belgium

CEO at Zenith Optimedia

President & Founder Belgian Relocation Center bvba

Jan Heiremans

Country director Atradius Belux

Wim Hoeckman

Erwin Jansen

Managing Director, These Days

Burt Riské

Managing director B-information

Gert Roeckx CEO Unisys

Jorik Rombout

Zaakvoerder Rombit

Marleen Smekens

Johan Sneyers

Geert Stienen

Gonzales Stubbe

Ann Vancoillie

Pascale Van Damme

Luc Van den Bossche

Willy Van Overschée

Bruno Verhofstede

Erwin De Weerdt

WWW.CXONET.BE

Managing director StepStone

CEO ViCre

CEO Victor Buyck Steel Construction

Managing partner Mentorprise

Algemeen directeur Val-I-Pac

CEO Agidens International

ONDERNEMERS KMO’S

CEO Groep S

Arn Borstlap

François Goddet

Eddy Bonne

Eddy Helsen

Chairman Zenitel

CEO Arcadis

CXO EDITORIAL EXPERTS

Danny Devriendt

Eugène Beckers

Luc Hellemans

Eric Verrept

Administrateurgeneraal Vlaamse Gemeenschapscommissie

Gabriël Fehervari Zaakvoerder Worldlinx

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Creaplan

Paul Van de Perre

CEO Caesar Real Estate Fund

General manager Dell

Voorzitter Raad van Bestuur Optima Global Estate

CEO CIMCIL

Onafhankelijk bestuurder en Consultant in Bedrijfsstrategie

Walter Vermeeren

Managing director Nova Group

Hans Wilmots CEO BDO

OCT-NOV 2015

OCT-NOV 2015

Chris Wuytens

Managing director Acerta

Gedelegeerd bestuurder Exmar

WWW.CXONET.BE

M&A is een middel om te transformeren PAGINA 40

Reeks Vitaliserend Leiderschap: Hoe gewoontes ons kunnen maken en breken


36

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

MVO

LEADERSHIP FORUM 2015-2016

CXO SOUNDBOARD ISM VZW ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS

IS EEN ONOMKEERBAAR PROCES

In het kader van het CxO Leadership Forum organiseerde CxO Magazine een CxO Soundboard rond Ethisch Verantwoord Ondernemen (ook wel geduid met de term MVO of CSR). Deelnemers waren Luc Bonte, voorzitter Ondernemers voor Ondernemers, Geert Serneels, Ogilvy Internal Communications, Tom Meeus, CEO Federale Verzekering (lid CxO Raad der Wijzen), Vincent Busschaert, Partner Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, en Katharina Müllen van BeVital.eu (lid CxO Raad der Wijzen).

ook de Special Olympics. Aan MVO is ook een juridisch aspect verbonden aan de hand van Europese richtlijnen rond CSR die bedrijven met meer dan 500 medewerkers verplicht om een CSR-rapportering op te stellen. “

V.l.n.r. Geert Serneels, Ogilvy Internal Communications, Luc Bonte, voorzitter Ondernemers voor Ondernemers, Tom Meeus, CEO Federale Verzekering (lid CxO Raad der Wijzen), Vincent Busschaert, Partner Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick en Katharina Müllen van BeVital.eu (lid CxO Raad der Wijzen)

Arn Borstlap www.conet.be

WWW.CXONET.BE

HOE VULLEN JULLIE HET BEGRIP ‘ETHISCH VERANTWOORD ONDERNEMEN’ IN? Luc Bonte (LB): “Als we kijken naar de MVO-barometer, die 5-jaarlijks door de Antwerp Management School wordt opgesteld en bijgesteld, is 40 à 50 procent van de Belgische bedrijven actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Er is dus zekervooruitgang.”

Katharina Müllen (KM): “Brussels Vitality ondersteunt mensen in hun vitaliteit. CSR is er een kenmerk van, en een antwoord op het verzoek van nieuwe generaties die bij bedrijven niet alleen materieel gewin zoeken maar ook een waardegedreven ondergrond. We merken dat waarden en missies steeds meer worden geïntegreerd in bedrijven en in de harten en hoofden van de mensen.”

tern. Veel medewerkers in bedrijven zijn gedeconnecteerd. Er is stijgende aandacht voor people management, coaching en ondersteuning in interne communicatie om mensen meer te binden aan een organisatie. Ook dit is maatschappelijk verantwoord ondernemen.” KM: ”Daarbij aansluitend. Uit een Gallup-studie in 2015 bliVincent Busschaert (VB): “Wij jkt dat wereldwijd slechts 13 tot vullen ethisch verantwoord 20 procent van de mensen beondernemen op diverse manie- trokken is. Het vitaliteitsinitiaren in. Wij steunen de vzw tief wil mensen en organisaties Geert Serneels (GS): “Ethisch Ondernemers voor Onderne- helpen om geëngageerd te bliondernemen uit zich ook in- mers juridisch en ondersteunen jven. Hiervoor is hun mentale

FEB/MAA 2016


37

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

DE VERSPILZUCHT IS NOG ALTIJD TE GROOT EN ONAANVAARDBAAR. inbreng nodig: wat verbindt de medewerkers en de organisatie, om zo hun competenties ten volle te benutten.” LB: ”Zeker in technische omgeving knelt daar het schoentje, omdat mensen doorgeschoten zijn: vaak zijn het technische experten die in een leidinggevende functie komen maar de vaardigheden ontbreken om te connecteren en in dialoog te gaan. Mensen zijn doorgegroeid vanuit hun expertise maar zijn geen people manager.”

LEADERSHIP FORUM 2015-2016 LB: “Verantwoord is een moeilijk begrip, het is niet altijd zo eenvoudig. Gerecycleerd papier wordt duurder maar MVO is nu net een goede service geven voor een lage prijs. Wat men nu positief vindt, wordt in de toekomst per definitie niet zo beoordeeld. De uitvinder van het chemisch insecticide DDT kreeg de Nobelprijs, nu is DDT een onverantwoord product. MVO is een horizonbegrip.” HOE ZIEN JULLIE HET ETHISCH VERANTWOORD ONDERNEMEN VERDER EVOLUEREN? GS: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen zal zich verder doorzetten. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties die niet ethisch ondernemen buitenspel zullen worden gezet en geen ‘preferred’ werkgever zullen zijn. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de directie die voldoende ruimte moet bieden voor duurzame initiatieven van eigen medewerkers.”

VB: “We leven in een klimaat dat zeer economisch wordt bepaald, MVO is dus niet evident. Toch stel ik vast dat meer en meer multinationals vragen naar CSR inspanningen bij hun leveranciers. Dat wordt voor hen een doorslaggevend selec- LB: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zal ten ditiecriterium.” enste komen van de transitie Tom Meeus (TM): “De klant naar een andere wereld. Er is de servicen is ook een vorm van vraag naar voedsel, extra infraethisch ondernemen. Dat uit structuur en mobiliteit, en naar zich in twee van onze waarden: schaarse goederen zoals olie en ‘partnership met de klanten’ en staal. Bedrijven die daar niet op ‘respect voor iedereen.’ Dat is inspelen, blijven achter, want de ons MVO-engagement. Maar publieke opinie zal dit niet neengagement verschilt van ge- men.” drag. Onze klanten zijn onze aandeelhouders: daarom vin- VB: ”MVO is een onomkeerden wij het moeilijk om voor baar proces, ook door de glohet duurdere milieuvriendelijk balisering van de wereld. Toch recyclagepapier te kiezen want moeten we nadenken over wat dan maken we onze producten we meer kunnen doen. De verspilzucht is nog altijd te groot duurder voor onze klanten.” en onaanvaardbaar.”

FEB/MAA 2016

KM: “MVO is ook een verantwoordelijkheid van de consumenten. Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil te voet, dat is een Duitse uitdrukking. Iedereen roept om gerecycleerd papier, maar het is te duur. Ondernemers kunnen hierin leiderschap opnemen en verantwoordelijkheid dragen en zo grote stappen maken.” LB: “Ray Anderson, de ‘most green CEO of the US’ zegt: bedrijven moeten ook instaan voor de ‘externalities’ van hun activiteiten. In die visie zijn de gezondheidskosten van het roken voor de tabaksindustrie. Andersons bedrijf, Interface, wil tegen 2020 volkomen CO2 neutraal zijn. Hij zegt ook: “ It’s not the church, not the university, not the public, not the politicians, it’s the industry who’s responsible. Zij zijn de enige die middelen kunnen mobiliseren om naar een duurzame economie te gaan.”

Deze CxO Soundboard kwam tot stand in samenwerking met de vzw Ondernemers voor Ondernemers, partner van het CxO Leadership Forum 2015-16. Ondernemers voor Ondernemers bestaat 15 jaar en zit zich samen met partnerngo’s en bedrijven in voor een duurzame ontwikkeling in het Zuiden.

Luc Bonte Voorzitter Ondernemers voor Ondernemers

Geert Serneels Ogilvy Internal Communications

Tom Meeus CEO Federale Verzekering

Vincent Busschaert Partner Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick

Katharina Müllen BeVital.eu

WWW.CXONET.BE


38

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

REEKS OVER TRANSFORMATION PROGRAM MANAGEMENT (4) – M&A TRANSFORMATION

M&A

IS EEN MIDDEL OM TE TRANSFORMER

EN

“Een goed uitgevoerde M&A (Merger & Acquisition, fusie en overname) is uiterst effectief om tot een duurzame transformatie met waardecreatie te komen,” zeggen Yann Dekeyser en Jorn De Neve, beiden partners van het departement Deal Advisory van KPMG.

CxO LINK biedt bedrijven, federaties en overheden toegang tot de CxO community. KPMG is verantwoordelijk voor de inhoud van deze reeks.

M&A duidt op een transactie waarbij een bedrijf - of een deel van een bedrijf - wordt stopgezet, overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf. “M&A wordt vaak geassocieerd met de ‘make or buy decision’,” duidt Jorn De Neve.

Yann Dekeyser vult aan: “Uit studies blijkt dat een derde van de uitgevoerde M&A ‘waardecreërend’ is, een derde ‘waardeneutraal’ en een derde ‘waardevernietigend’. Het is dus cruciaal om elke M&A te laten voorafgaan door een grondige strategische analyse. De hamvraag is: ‘Wat wil een organisatie bereiken met een M&A?’ Op deze vraag zijn er 3 kernantwoorden: 1. Stoppen met de activiteiten. 2. De activiteiten op een andere, betere manier doen, of 3. Nieuwe activiteiten ontplooien.”

het uitgraven van een consistent geheel uit een onderneming. Het is een transactie waarbij een onderneming een onderdeel verkoopt. De ontvlechting kan echter lastig zijn als blijkt dat de dochtermaatschappij erg verweven is met de andere structuren en systemen van het moederbedrijf. Soms kan uit de voorbereidende analyse blijken dat een M&A net daarom niet aangewezen is.”

HEB OOG VOOR HET PROCES NA FUSIE OF OVERNAME Jorn De Neve: “M&A is een middel om te transformeren. Naast de technische kant van de INTEGRATIE VAN CULTUREN IS transactie is het belangrijk om ABSOLUTE VOORWAARDE ook oog te hebben voor het proces nà de fusie of de overname. In de periode na de transactie Pas dan, in het verlengde van de wordt met zorg gekeken naar onder meer het business model, transactie en de ‘dealmaking’, VOORAFGAANDE het operating model en de ITbegint de echte duurzame waar- STRATEGISCHE ANALYSE Jorn De Neve Jorn De Neve: “Die vooraf- infrastructuur van de nieuwe of decreatie.” Partner Deal Advisory KPMG gaande strategische analyse is de gefuseerde organisatie. “Een “Omdat wij het te verkopen echt wel nodig. Een voorbeeld: goede integratie van de bestaanof gekochte bedrijf goed leren een zogenaamde ‘Carve Out’ is de bedrijfsculturen wordt vaak kennen tijdens het M&A transactieproces, zien we ook de diverse aandachtspunten op het gebied van de organisatie, het business model, governance, IT, en dergelijke. Het departement Yann Dekeyser Partner Deal Advisory Deal Advisory werkt daarom KPMG nauw en geïntegreerd samen met de KPMG departementen Management Consulting, Risk Consulting en IT Advisory. Veel bedrijven hebben nood aan een WHAT’S NEXT dergelijke geïntegreerde aanOperating Model pak.” M&A is een middel om te transformeren. Naast de technische kant van de transactie is het belangrijk Transformation om ook oog te hebben voor het proces nà de fusie of de overname.

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


39

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

TERMINOLOGIE

IN ASSOCIATION WITH KPMG ADVISORY Wat is ... M&A? M&A is een middel om te transformeren. Pas in het verlengde van de transactie en de ‘dealmaking’, begint de echte duurzame waardecreatie.

onderschat of over het hoofd gezien,” zegt Jorn De Neve. “Een goed voorbeeld is een recente fusie in de voedingsindustrie. Aan de ene kant had je een familiebedrijf met een snelle en wendbare beslissingsstructuur. Aan de andere kant een meer corporatieve structuur met veel aandacht voor het verkrijgen van het nodige draagvlak. Omdat in het fusietraject veel aandacht werd geschonken aan de ‘blend’ van beide culturen werd het een succes. Bij een fusie of een joint venture moet je a priori de culturen integreren, pas dan krijg je een echte symbiose.” REGULERING ALS DRIVER VAN M&A Jorn: “Naast de eerder genoemde strategische analyse, waarbij vanuit strategisch oogpunt wordt beslist om een M&A transactie uit te voeren, zien we dat ook regulering een drijfveer is. De Belgische energiesector is bijvoorbeeld sterk veranderd door de regulering. De trigger was de Europese Liberaliseringsrichtlijn die bepaalt dat een eenzelfde bedrijf niet verantwoordelijk kan zijn voor de productie, transmissie, distributie en de verkoop van energiecontracten. Een gevolg is dat bedrijven zoals Elia en Fluxys werden uitgegraven uit Electrabel en nu zelfstandige entiteiten zijn.”

FEB/MAA 2016

VERANDEREND CONSUMENTENGEDRAG “Een andere drijfveer voor transformatie is de huidige technologische evolutie en het veranderend consumentengedrag,” voegt Yann Dekeyser toe. “Aan de basis van de overname van Base door Telenet ligt een fundamentele verandering in ons gedrag en gewoonten, en dan met name door de invloed van de mobiele toestellen. Omdat alles en iedereen mobiel wordt, wilde Telenet, een kabelmaatschappij, ook vaste grond in het mobiele landschap. Door deze overname maakt het bedrijf de combinatie tussen distributie via de vaste kanalen, de kabels, en de mobiele kanalen.” SNELLE ACCESS TO MARKET Jorn De Neve: “Een goed uitgevoerde M&A geeft in deze snel veranderende wereld sneller ‘access to market’. Voorbeelden hiervan zie je in de retailwereld. Als klassieke retailer kan je door het inkopen van de juiste skills snel toegang hebben tot het domein van de e-commerce en de bijbehorende markten en logistiek, en je activiteiten in die richting verder uitbreiden. Een bekende Nederlandse retailgroep heeft dit zo succesvol gedaan het afgelopen jaar waardoor een zeer belangrijke bijdrage aan de winst van de

groep uit de overgenomen ecommerce speler kwam. Als je deze transactie goed uitvoert, is het een van de meest effectieve middelen om tot een transformatie te komen.” MANAGEMENT EN VISIE Yann: “Ook de visie van het management kan een trigger zijn. Het chemisch bedrijf Solvay heeft door een doelmatig verkoop- en acquisitiebeleid haar strategie, die gericht is op duurzaamheid en waardecreatie, zeer consequent uitgevoerd. Het is immers hun ambitie om leider te worden in duurzame chemie. Een ander voorbeeld is het beleid van Colruyt, die als retailer tot over de grens investeert in duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals offshore en onshore windturbines, biomassa en fotovoltaïsche energiebronnen. Ook zij gaan dus resoluut voor de duurzaamheidsvisie en een neutrale CO2voetafdruk.” TOEGANG TOT STRATEGISCHE ASSETS Yann: “Tot slot, nog een trigger voor M&A en transformatie is de snelle toegang tot strategische assets. Strategische assets zijn activa die je niet zelf kunt verwezenlijken, denk maar aan een licentie, patent, technologie, marktpositie, een fysieke locatie, een competentie, een bepaalde reputatie, enzovoort. Een effectieve M&A biedt hier snel toegang toe.”

1. Introduction 2. Business Model Transformation 3. Customer Transformation 4. M&A Transformation 5. Operating Model Transformation 6. Supply Chain & Logistics Transformation 7. IT/ERP Transformation 8. Digital Transformation 9. HR Transformation 10. Finance Transformation 11. Risk & Regulation Transformation 12. Conclusions & Wrap-up

WWW.CXONET.BE


40

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

REEKS VITALISEREND LEIDERSCHAP (4)

HOE GEWOONTES ONS KUNNEN MAKEN EN BREKEN Katharina Mullen van BeVital.eu zet zich in voor vitale organisaties: de gezonde weg naar samen duurzaam presteren én gelukkig leven katharina.mullen@BeVital.eu

Gewoonten zijn een efficiëntie-vinding van de hersenen. Het streven van de geest naar doelmatigheid betekent dat taken die herhaald worden, veranderen in gewoontes – geleerd niet aangeboren. Gewoontes gebeuren zonder na te denken, daardoor komt denkkracht en wilskracht vrij voor andere uitdagingen. Dit mechanisme heeft immense voordelen omdat het veel energie bespaart.

Een gewoonte is regelmatig terugkerend gedrag waarvoor niet telkens een nieuwe beslissing nodig is, ze wordt getriggerd door een context of ervaring en verworven door frequente herhaling. Gewoontes vereenvoudigen je leven: ze gebeuren moeiteloos omdat je ooit hebt besloten dat het belangrijk is: High impact – low energy. Dit betekent bevrijding van capaciteit – wilskracht, discipline, focus, aandacht – en onze mentale vermogens inzetten voor probleemoplossing en innovatie. Gewoontes zijn nuttig voor effectiviteit en productiviteit én prettig omdat er minder foutkansen zijn en een handeling automatisch goed loopt zonder te vermoeien. De vertrouwdheid met een gewoonte betekent dat we de handelingen gemakkelijk IN DEZE REEKS: kunnen uitvoeren onder stress, we functioneren op ‘automati1. Vitaliserend sche piloot’. leiderschap 2. Energiebandieten en HOE GEWOONTES VERANDEREN energiebronnen Voor verandering van een ge3. Focus & aandacht woonte dient ander gedrag de 4. GEWOONTES plaats in te nemen van het be5. Fysieke fundatie staande automatisme, een effec6. Mentale fundatie tieve manier daarvoor is het 7. Emotionele fundatie koppelen van een nieuwe gewoonte aan iets dat je al regel8. Zingevende fundatie matig automatisch doet. Het 9. Cultuur, karakter en voornemen om iets NIET te dialoog doen werkt niet voor onze herse10. De cirkel rond WWW.CXONET.BE

nen: het is alsof ze het woord ‘niet’ niet kennen - de instructie “denk niet aan een paarse olifant” levert niet het gewenste resultaat. Nieuw gedrag raakt pas verankert naarmate we het herhaaldelijk succesvol hebben toegepast, zo vaak dat het een nieuwe standaard is geworden die we zonder inspanning ‘automatisch ‘ kunnen realiseren . (voorbeeld: Backward Brain Bicycle)

overtuigd van de waarde van ritme: meer helderheid van geest, indrukwekkender creativiteit en vlotter doorwerken. Toch is soms actieve inzet en discipline nodig om te veranderen naar een ‘sprinter ritme’. Een wekker zetten om te stoppen en herstellen kan nodig zijn omdat de concentratie ligt op ‘doorzetten zonder pauze’ en een trigger nodig is om de gewoonte te onderbreken. We ervaren een verandering van gewoonte als vermoeiend omdat er een mentale, emotionele en wellicht ook fysieke inspanning nodig is om te switchen van gewend naar gewenst gedrag. Toch dan kentert de ervaring: zodra het andere gedrag de nieuwe standaard is, kost dit minder energie.

‘Energielekken verminderen’ is een verandering die velen op hun lijstje zetten. Deze verandering lukt beter als individuele en collectieve aandacht samenwerken. In veel organisatieculturen, bijvoorbeeld is stevig doorwerken, haast geplakt op uw bureaustoel, een teken van toewijding. Wie echter ontdekt hoe een sprint van 90 minuten stevig doorwerken, gevolgd door een NIEUWE GEWOONTES echte pauze van 15 minuten het Een nieuwe gewoonte starten energieniveau verbetert, raakt vraagt wilskracht, daarna neemt TIPS VOOR EFFECTIEVE GEWOONTES : 1. Eén gewoonte tegelijk: niet je wilskracht uitputten door meerdere gewoontes te willen veranderen of opbouwen. 2. Kies een concrete gewoonte. ‘Beter vergaderen’ is te vaag. 3. Anker een nieuwe gewoonte aan een bestaande: zo onthoud je gemakkelijk. 4. Kies mini-gewoontes en doe deze consequent: blijf plezier erin houden. 5. Verwijder alle triggers die je dysfunctionele gewoonte activeren.

FEB/MAA 2016


41

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

de routine over en kunnen we vertrouwen op de automatische piloot van de gewoonte. Toch is het handig te anticiperen op momenten waarop de oude default opspeelt en het proces van gewenning onderbroken dreigt te geraken. Mini-gewoontes zijn het recept om de ervaring van ‘falen’ te vermijden: doe minder - maar doe niet niets. Wil elke dag 15 minuten in stilte zitten om tot zinnen te komen maar vandaag draaien je gedachten alleen rond de budgetvergadering? Zit dan één moment: Ga concentreer op één uitademing – misschien een tweede? Je nieuwe gewoonte niet onderbreken betekent dat niet falen en het gevoel voeden “I did it.” Uit het doen komt de motivatie, niet uit het denken over het doen. De kern van gewoontes: verankering in feitelijk gedrag, gedachten zijn geen feiten. VALKUILEN VAN GEWOONTES Gewoontes zijn echter alleen een zegen als we de dysfunctionele aspecten onderkennen en bijtijds compenseren. Ten eerste ontneemt een gewoonte ons de bewuste ervaring. Gewoontes gebeuren vaak haast zonder dat we het opmerken. Daardoor wordt ons tijdgevoel beïnvloed - tijd vliegt. Vertraging van de tijd ervaren we als gewoontes worden onderbroken door het verwerken van nieuwe informatie, dan hebben we aandacht nodig en daarmee verdiepen we onze beleving. Een gewoonte opmerken en bewust even afstand nemen om te pauzeren kan de ervaring van levendigheid herstellen en het bewustzijn van keuzevrijheid. “De tweede valkuil van gewoontes is hun veroudering. Elke gewoonte – individueel en collectief – is ontstaan in een context waarin de routinehandeling nuttig was. Het belang kan mentaal, fysiek, emotioneel of sociaal zijn, altijd is er een resultaat binnen het bestaande waardenkader. Wie gevangen zit in een gewoonte die haar nut heeft verloren, heeft er last van. Vooral dysfunctionele collectieve gewoontes kosten energie en geld. Het is daarom cruciaal onze gewoontes geregeld te evalueren op houdbaarheid. De Britse filosoof James Allen stelde al meer dan honderd jaar geleden: “Habit is either the best of servants or the worst of masters.”

FEB/MAA 2016

GENERAL MANAGEMENT

VITALISEREND LEIDERSCHAP GEWOONTES Een gewoonte is regelmatig terugkerend gedrag waarvoor niet telkens een nieuwe beslissing nodig is die gebeurt zonder veel nadenken en weinig energie kost.

HOE ONTSTAAN EN VERANDEREN GEWOONTES? • Een gewoonte wordt getriggerd door een context of een ervaring • Herhaling verankert de gewoonte • Actieve inzet en discipline is nodig voor automatisme

NIEUWE GEWOONTES • Kies een concreet gedrag voor gewoontevorming • Sterke impuls kan motiveren: vb crisis, nieuw werk, nieuw adres • Mini-gewoontes vermijden falen

VALKUILEN • Gewoontes verouderen: context en eisen veranderen • Een gewoonte ontneemt de bewuste ervaring • Daarom: pauzeren & evalueren op actualiteit

WWW.CXONET.BE


42

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

VORMVOORWAARDEN ZIJN UITERST BELANGRIJK

CAMERABEELDEN VOORTAAN GEBRUIKEN? Als bedrijfsleider bent u er niet mee gediend dat men zomaar te pas en te onpas op uw bedrijf komt. U plaats daarom een camera maar vraagt zich af of de beelden van deze camera later mogen gebruikt worden indien er zich een diefstal voordoet?

Solange Tastenoye www.solangetastenoye.be

DE VERPLICHTE AANGIFTE VAN DE BEWAKINGSCAMERA! Een bewakingscamera moet aangegeven worden door de “verantwoordelijke voor de verwerking” bij de Privacy commissie. Concreet gaat het om diegene die de beslissing neemt om een bewakingscamera te installeren en is het deze persoon die de aangifte zal moeten doen.

ONS HOF VAN CASSATIE SPREEKT ZICH UIT OVER HET GEBRUIK VAN DE BEELDEN! Tot voor kort was het vrij onduidelijk wat er met de camerabeelden kon en mocht begonnen worden. Deze onzekerheid werd door ons Hof van Cassatie weggeveegd daar het stelde dat de camerabeelden bruikbaar zijn zowel voor u als bedrijfsleider alsook voor uw klanten/bezoekers!

Concreet houdt dit in dat indien u als bedrijfsleider het slachtoffer wordt van bijvoorbeeld een inbraak in uw bedrijf, dan mag de politie de beelden van uw camera gebruiken. Zo ook indien uw klant zelf het slachtoffer wordt van een misdrijf. Bovendien kunnen deze beelden later door de rechter gebruikt worden als effectief bewijsmiddel. Laten we wel opmerken dat indien de beelden door uw klant wensen Plaatst men een bewakingscamera op een plaats gebruikt te worden, u de beelden niet aan hem die niet toegankelijk is voor het publiek en die rechtstreeks mag geven, maar wel aan de politie! uitsluitend dienst doet voor een persoonlijk en huishoudelijk gebruik, dan dient voor een derge- WAAR MOET U VOORAL OP LETTEN? Opdat u deze camerabeelden zou kunnen lijke camera geen aangifte te worden gedaan. gebruiken, is het vooral noodzakelijk dat u in MOETEN UW BEZOEKERS WETEN DAT ER EEN CAMERA orde bent met de bepalingen voorgeschreven door de Camerawet. Dit betekent dat u zeker BOVEN HUN HOOFD HANGT? Ja, dit is noodzakelijk. U bent ertoe gehouden aangifte moet gedaan hebben van uw camera en om bij de ingang van uw zaak of bedrijf een door dat u uw klanten/bezoekers in kennis stelt van de wet voorgeschreven pictogram te plaatsen. het gebruik van een camera door het aanbrengen Op die manier brengt u uw klanten/bezoekers in van het pictogram. Alleen dan kunt u met een kennis van het feit dat er een bewakingscamera gerust hart de beelden van uw camera gebruiken mocht dit nodig zijn! aanwezig is (zie pictogram hieronder). Indien u nu als bedrijfsleider het initiatief neemt om een bewakingscamera te plaatsen, dan moet u bij de aangifte aan de Commissie ook uiteenzetten waarom u deze camera wenst te gebruiken. U kunt dus bijvoorbeeld aanhalen dat hij zal gebruikt worden ter bescherming van uw bedrijf of uzelf. Ook ter beveiliging van uw klanten kan u hem plaatsen.

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

Johan Maes, Directeur Financieren en lid van de CxO Expert Groep, in CxO Magazine Print.

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL Thema-artikel PAGINA 44 Ook niet-financiële criteria tellen PAGINA 42

Camerabeelden voortaan gebruiken?

“In september 2015 gaf Aquafin als eerste Belgisch nutsbedrijf een groene obligatie uit, de zogenaamde Green Bond. Aquafin haalde hiermee 45 miljoen euro op”

CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Kris Coppens

Sylvain dal Vecchio

Finance Director Bosal Benelux

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Johan Lambrecht

Paul Lievens

hoogleraar KU Leuven, Campus Brussel

CFO Ondernemingen Jan De Nul

Guy De Roover CFO Esselte

Johan Maes

Directeur Financieren Aquafin

Patrick Descamps CFO EOC Belgium

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Rudi De Winter CFO Van Laere

Marc Van Gastel

Head of Department Invest FIT

Matthew Fite

CFO Randstad België & Luxemburg

Joris Verweij

Financial Director Alken Maes


44

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

OOK

CxO Redactie

DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

NIET-FINANCIËLE CRITERIA TELLEN!

Bij maatschappelijk verantwoord investeren gaat het in essentie om het niet louter hanteren van financiële criteria bij de beoordeling van een investering. Vanaf 2017 zullen alle beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers ESG-criteria (Environmental, social and governance) moeten toepassen in hun dagelijks beleid, en daar ook over rapporteren in hun jaarverslag. bureau InSites Consulting leert dat 43 procent van de beleggers het belangrijk vindt dat hun beleggingen betrekking hebben op duurzame projecten. Een kwart daarvan zijn particuliere beleggers, de rest zijn overwegend institutionele partijen zoals beleggingsfondsen en pensioenfondsen. Bovendien heeft zowel Belgisch als internationaal wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat duurzame beleggingsfondsen niet slechter presteren dan gewone beleggingsfondsen.

EXECUTIVE SUMMARY. “Banken trekken steeds meer de kaart van duurzaam vermogensbeheer waarbij niet louter financiële criteria bij de beoordeling van een investering worden gehanteerd en ook beleggers houden bij hun beslissing rekening met deze criteria.” info@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

Vanaf 2017 zullen alle beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers ESG-criteria (Environmental, social and governance) moeten toepassen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen heeft het voorbije decennium flink aan populariteit gewonnen. Banken trekken steeds meer de kaart van deze vorm van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Steeds meer beleggers houden bij hun beslissing rekening met niet-financiële criteria zoals armoede, ongelijkheid, vervuiling, kinderarbeid en klimaatverandering. Volgens de sectorfederatie BEAMA (overkoepelende federatie van financiële instellingen) hadden duurzame beleggingsfondsen in 2014 ruim 6.15 miljard euro onder beheer. Consultant KPMG schatte de Europese markt eind vorig jaar op 372 miljard euro.

DUURZAAMHEID MAINSTREAM Er zit dus potentieel in de wereld van het duurzaam ondernemen. “Duurzaamheid is mainstream aan het worden en past in een bredere maatschappelijke beweging,” zei Luc Van Liedekerke, hoogleraar in ethisch ondernemerschap aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen, in CxO Magazine Print. “De hang naar duurzaamheid en respect voor maatschappelijke kwesties is een logisch gevolg van de economische ontwikkeling. De welvaart in de nu rijke landen is beginnen stijgen aan het begin van de 20ste eeuw, met een sterke groei na de Tweede Wereldoorlog. Een van de effecten van de groeiende welvaart is de groei van de staats- en regulerende structuren. Hoe hoger de welvaart, hoe groter ook het belang van de overheid. Daardoor neemt de regelgeving toe, en ook de controlecapaciteit om er voor te zorgen dat iedereen zich aan die regels houdt.”

Duurzaam beleggen lijkt dus een blijver, ook omdat de regelgeving steeds strenger wordt. Vanaf 2017 zullen alle beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers ESG-criteria (Environmental, social and governance) moeten Nog een andere studie, van marktonderzoeks- toepassen in hun dagelijks beleid, en daar ook

FEB/MAA 2016


45

FINANCE & LEGAL

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

over rapporteren in hun jaarverslag. Vaak beseft die nieuwe vormen van hernieuwbare energie het management dat het in het belang van ontwikkelen. het bedrijf is om daar nu al mee bezig te zijn, KANTTEKENING bijvoorbeeld voor het imago. Toch enkele bedenkingen hierbij. De vraag Het businessmodel van de toekomst is of ‘duurzame ontwikkeling’ en ‘beleggen’ te weggelegd voor bedrijven die kijken naar de combineren zijn in één formule, is niet altijd grote maatschappelijke uitdagingen en daarop eenduidig te beantwoorden. Duurzame fondsen inzetten. Daarnaast zijn er voor beleggers gebruiken ten eerste het geld vaak om te beleggen die hun geld willen stoppen in bedrijven in aandelen of obligaties van beursgenoteerde met een milieubewustzijn en respect voor bedrijven. Bedrijven die op de beurs noteren, maatschappelijke kwesties verschillende opties. moeten - om de aandeelhouders tevreden te stellen Het is aan de belegger om te kiezen welk plaatje - een aantrekkelijk financieel rendement bieden. Het gaat dus meestal om bedrijven die niet vies zijn voor hem klopt.” van winstmaximalisatie. Een tweede bedenking: in zogenaamde duurzame beleggingsfondsen ENKELE KERNBEGRIPPEN Wie zijn geld belegt op een maatschappelijk staan ook vaak ondernemingen met activiteiten verantwoorde manier, kan maar best enkele die weinig te maken hebben met duurzaamheid zoals olieontginning of het aanbieden van kernbegrippen in acht nemen. vliegtuigreizen. Daarbij komt dan weer dat duurzaamheid ook een afweging van belangen is. SRI Socially Responsible Investing (SRI) is een andere Olie bijvoorbeeld is niet duurzaam maar een land term van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen kan zeer gebaat zijn bij de inkomsten van olie voor (MVB). Het is een vorm van duurzaam en een verdere economische en maatschappelijke ethisch beleggen die ernaar streeft om financiële ontwikkeling. prestaties te behalen en tegelijk een meerwaarde te bieden op maatschappelijk en/of milieuvlak. Fondsen die SRI aanhangen, stoppen hun geld in bedrijven met een milieubewustzijn, respect voor maatschappelijke kwesties en een duidelijke strategie voor ‘goed bestuur’. ESG Environmental, social and governance. Deze criteria meten de impact van een bedrijf op milieu en maatschappij, en de kwaliteit van zijn bestuur. Dat helpt bij het inschatten van de risico’s bij beleggingen. ESG vermijdt dat fondsbeleggers betrokken raken bij controverses zoals milieurampen of schendingen van de mensenrechten Impact Investing Waar maatschappelijk verantwoord beleggen vaak negatief gedefinieerd wordt - het vermijden van ongewenste bedrijven en sectoren – is de aanpak bij Impact Investing veel positiever. In plaats van niet in oliebedrijven te beleggen, zetten zulke fondsbeheerders in op ondernemingen

FEB/MAA 2016

Making innovation happen. www.vicre.eu +32 14 26 12 39

WWW.CXONET.BE


46

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

RAAD DER

WIJZEN

“Copyright, auteursrecht en intellectuele eigendom zullen binnenkort niet meer bestaan. Het wordt zoals stromend water of elektriciteit.” We legden deze stelling van David Bowie voor aan de CxO Raad der Wijzen en gaven hen 100 woorden respons.

CHRIS WUYTENS SPRAK ZIJN 100 WOORDEN OOK IN. KLIK OP DE FOTO VOOR HET GELUIDSFRAGMENT

Chris Wuytens, Managing Director Acerta Consult

Marc Van Rompaey CEO Aquantis

Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI

TOEGANG IS BELANGRIJKER DAN BEZIT Ik ben een volger van het gedachtegoed van Bowie. We gaan inderdaad naar een maatschappij waar toegang hebben tot, belangrijker wordt dan bezit hebben van. Het is bijvoorbeeld belangrijker om toegang te hebben tot een zelfrijdende wagen, maar wat is dan nog het verschil met een busje? Toegang hebben tot een woning via Airbnb. Toegang hebben tot opleidingen met open online cursussen aan een quasi nul-kost. Toegang hebben tot kledij, tot het internet van anderen dankzij Telenet homespot. Het is toegang hebben tot en toegang geven. Dit zal van ons een andere manier van samenwerken vragen. En dan krijgen we eigenlijk een retro van de coöperatieve organisatie. Een ecosysteem zoals we het vandaag nog niet voldoende kennen. ZONDER PATENTEN VERTRAAGT DE INNOVATIE Ik vrees dat de heer Bowie vergeet dat water en elektriciteit ook geld kosten. Indien aan nieuwe uitvindingen zware investeringen en moeite voorafgaan, dient een patent om een minimum ROI te realiseren, anders is de motivatie om risico’s te lopen snel zoek. Indien intellectuele eigendom niet voor een bepaalde periode beschermd kan worden, vertraagt op termijn de innovatie. In de softwaresector is copyright moeilijk af te dwingen geweest. De groei werd bestendigd door steeds performantere oplossingen. Afgezien van nieuwe toepassingen of verbeteringen van bestaande producten is er de laatste jaren weinig baanbrekend technisch nieuws te bespeuren geweest in softwareland... EEN GOED IDEE HEBBEN VOLSTAAT NIET MEER Aan ieder succesverhaal van een onderneming gaat een nieuw, goed of briljant idee vooraf. Het komt er dan op aan het concept, product of dienst voldoende te be- en afschermen tegenover concurrenten, plagiaat of counterfeit. De cognitieve technologie gaat hier echter als een storm tekeer, want door gebruik te maken van Big Data worden productieprocessen en kostenbeheersing snel beter en efficiënter. Soms té snel? Goede ideeën worden dan alleen maar nog betere ideeën. Zichzelf heruitvinden voor iemand anders het doet, is de boodschap.

KNOWLEDGE IS NO LONGER PERCEIVED AS A ‘RARE’ GOOD Until not so long ago, knowledge was a synonym of power. It conferred special status to its holders: teachers, priests,… Like water wells or windmills were sources of power and guaranteed incomes for feudal lords. But knowledge is no longer perceived as a ‘rare’ good. In a simple click, people have access to more knowledge the brightest human brain could ever contain. The real differentiator is therefore no longer in the possession of knowledge, but in what you are doing and achieving with it. Eddy Helsen CEO ViCre

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


47

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Tom Meeus CEO Federale Verzekering

Paul Cools Lawyer & Partner Laon

Danny VandeVyver Managing Director Unify Belgium & Luxemburg

Anneleen Desmyter CEO QRF

FEB/MAA 2016

FINANCE & LEGAL

GEEN AUTEURSRECHTEN OF COPYRIGHTS IN DE VERZEKERINGSWERELD Als verzekeraar zijn we het al lang gewoon dat – behalve de commerciële benaming – een verzekeringsproduct (met daarbij de algemene voorwaarden) niet kan gedeponeerd worden. Het is daarenboven wettelijk verplicht elke voorwaarde openbaar te maken. Er bestaat dus geen auteursrecht of copyright bij ons. Zo is het publiek ook op de hoogte van zowel onze segmentatiecriteria als onze algemene voorwaarden. En samen met het publiek ook onze concurrentie. Dit alles maakt de verzekeringswereld bijzonder concurrentieel natuurlijk. De winnaar? De klant.

INTELLECTUELE EIGENDOM ZAL NIET SNEL VERDWIJNEN We knippen het licht aan en laten de kraan lopen. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend. Een succesvol muziekstuk schrijven, merk ontwikkelen of nieuwe techniek uitvinden, zijn dit niet. Het toekennen van een monopolie op het gebruik van een bepaald werk, bepaalde naam, of uitvinding vormen telkens een uitzondering op het principe van de vrije concurrentie. “Maar ze zijn de noodzakelijke beloning voor investeringen die niet zouden gebeuren zonder die beloning,” aldus ook mijn collega-advocaat Dieter Delarue. Daarom zal intellectuele eigendom niet snel verdwijnen, tenzij we investeringen en innovatie willen afremmen. En iedereen weet hoe schaars water en elektriciteit in de toekomst kunnen worden. PAS DE HELE WAARDEKETTING AAN Voor mij is deze stelling complete onzin. Water en elektriciteit zijn de meest waardevolle grondstoffen die mensen nodig hebben. Water en elektriciteit hebben een ecologische en economische waarde. Vandaag wordt de ecologische schade economisch te weinig in rekening gebracht. Eens de economie dat zal meenemen, geeft dat een andere waardeschaal. Neem de beschikbaarheid weg en iedereen is bereid er meer voor te betalen. Hetzelfde geldt voor de vergoeding van creaties. Het is niet omdat men bepaalde delen gratis ter beschikking krijgt, dat we moeten verwachten dat er kwaliteit zal gemaakt worden zonder financiële compensatie. Uiteraard is de echte uitdaging om de hele waardeketting aan te passen aan de digitale revolutie. MAAK KENNIS TOEGANKELIJK Het is aan te moedigen dat zoveel mogelijk kennis toegankelijk is voor het publiek. Grote bedrijven hebben al langer begrepen dat ‘de community’ en hobbyisten vaak een interessante insteek hebben die technologiëen verbeteren. Die ene verbetering is het gevolg van honderden experimenten die kenmerkend zijn voor het open source fenomeen. Natuurlijk heeft een idee ook een waarde en moet dit correct worden vergoed en moet het vergoedingssysteem hierrond geregeld zijn. Anders valt een stuk motivatie weg, er van uitgaande dat niet alle research en innovatie altruïstisch is. Vooral voor zelfstandigen die er hun broodwinning uit halen, blijft dit uitermate belangrijk.

WWW.CXONET.BE


48

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

JEF BROUWERS, PSYCHOLOOG

Y-GENERATIE WIL GEEN VERKOOPPRAATJES

C O L U M N

Jef Brouwers

WWW.CXONET.BE

“De War for talent is over, talent has won,” vertelde Johan Driessens van Branded.careers op het CxO Leadership Forum. “Vooral de Generation Y, geboren tussen 1980 en 1995, is mondig en durft hun toekomstige werkgever te vragen waarom zij voor hem/haar moeten werken,” zegt Johan Driessens. Psycholoog Jef Brouwers is het roerend eens. Hij pleit voor een eerlijke employer branding.

De bedrijfscultuur is de essentie van een bedrijf, maar toch schenken te weinig bedrijven er aandacht aan bij de rekrutering. Onlangs kreeg ik een jonge vrouw, Generation Y, over de vloer. Ze was ontslagen bij haar nieuwe werkgever. Ze is burgerlijk ingenieur van opleiding en werd benaderd door een headhunter voor een commerciële functie. De headhunter had het bedrijf zeer positief voorgesteld, en aan de job was een opleiding verbonden. De vrouw gaat op het aanbod in, maar al na de eerste weken blijkt dat de cultuur van het bedrijf anders is dan voorgesteld. Bovendien wordt bij aanvang van haar contract haar directe chef, die haar opleiding zou verzorgen, ontslagen en niet vervangen. Omdat de vrouw de beloofde opleiding daadkrachtig opeist, verziekt de relatie tussen haar en het bedrijf gaandeweg. Zelfs in die mate dat ze wordt ontslagen. Deze casus is geen alleenstaand geval. Het is een algemeen verschijnsel dat bedrijven zichzelf te veel verkopen, omdat ze dringend op zoek zijn naar talent. In feite was deze vrouw op zoek naar meerwaarde, naar een bedrijf dat in haar toekomst wilde investeren. Ze wilde geen verkooppraatjes. Een goede headhunter zou zich de vraag stellen: past deze man of vrouw in de organisatie? Komen de individuele waarden overeen met die van het bedrijf? Daar gaat het om. Een bedrijf is meer dan een verzameling mensen. Of om het in voetbaltermen te stellen: een voetbalclub is meer dan een verzameling waardevolle spelers. Niet voor niets is de huisslogan van het succesvolle Barcelona ‘Mas que un club’. Meer dan een club. Ongetwijfeld zal de verdere intrede van de generatie Y op de werkvloer het debat over een eerlijke employer branding verder open trekken. Deze generatie is vatbaar voor de echtheid van een verhaal want authenticiteit leidt tot succes. Veel bedrijven halen het niet omdat ze te veel met geld bezig zijn en te weinig met hun bedrijfscultuur. Waardecreatie voor anderen, dat is het hoger doel van een organisatie. Daarom: blijf jezelf, ook als bedrijf.

FEB/MAA 2016


SALARISBEHEER

Wouter Van Linden, HR Director at KPMG Belgium & member of the CxO Expert Group

“It’s quite logical that someone who is 50 years old has other expectations than someone who is 25 years old. But there are notable differences between peers too.”

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES Thema-artikel PAGINA 48 Groepsbonus vult loon op maat aan PAGINA 47

Column Jef Brouwers: Y-generatie wil geen verkooppraatjes

CxO EXPERT GROUP HR

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Sonia Frey

Koen Dewettinck Ass. Prof. of HRM Director Part-time MBA Programme Vlerick Business School

Patrick Muylle

Directeur personeelsbeleid De Lijn

Directeur Personeel en organisatie Campina Belgium

Vicky Welvaert

Anneleen Wouters

HR Manager Asco Industries

HR Director Caterpillar Belgium

Walter Engels

Raymond Evens

HR Manager Aveve

HR Manager DHL Glowbal Forwarding (Belgium)

Kristian Vandenhoudt

Marc Van Hoecke

HR Manager Atlas Copco

HR Director KPMG

Sabine Gekiere HR Dept. Director McDonalds’ Belgium

Pascale Van Hoecke

Personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenberijf Antwerpen

Bart Janssens HR Manager Gosselin Group

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Denise Laros

Astrid De Lathauwer HR Worldwide Ontex

Wouter Van Linden

HR Director KPMG

Linda Verdonck HR Manager Ricoh Belgium

Ann De Ryck

HR Director Generali Belgium

Tine Verweire

HR Director Accor Hotels Belgium & Luxemburg


50

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

Eric Bober www.cxonet.be

SALARISBEHEER

GROEPSBONUS VULT LOON OP MAAT AAN De groepsbonus zit in de lift. Meer en meer bedrijven kennen deze vorm van beloning toe aan hun medewerkers. Maar staat dit niet haaks op de vraag van werknemers naar een individuele verloning op maat?

Chris Wuytens, Managing Director Acerta Consult en lid van de CxO Raad der Wijzen: “We moeten proberen de lonen beter af te stemmen op de behoeften.”

CHRIS WUYTENS “Een andere opvallende trend binnen verloning, is het toekennen van een groepsbonus op basis van CAO 90.” info@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

“De grote trend is dat de lonen in West-Europa niet stijgen,” vertelt Chris Wuytens, managing director van Acerta Consult en lid van de CxO Raad der Wijzen. “We moeten proberen de lonen te optimaliseren en af te stemmen op de behoeftes. De belangrijkste trend is dat we naar een individualisering gaan en inzetten op wat het individu op dat moment van zijn leven nodig heeft. Niemand krijgt nog hetzelfde pakket, wel een salarispakket à la carte, op maat van de behoeften. Vandaar ook de naam “cafetariaplan”. Dit bestond al langer bij grote bedrijven, pas sinds kort wordt het ook toegankelijker voor kmo’s.”

Dergelijke individuele salarispakketten brengen een hele administratieve rompslomp met zich mee, waardoor kleinere bedrijven wat terughoudend waren in het toekennen van dergelijke individueel samengestelde loonpakketten. Administratie hoeft echter geen remmende factor te zijn. Meer en meer bedrijven besteden (delen van) hun loonadministratie uit aan gespecialiseerde partners. Hierdoor worden individuele salarispakketten ook mogelijk voor kleinere bedrijven.

kennen van een groepsbonus op basis van CAO 90. Dat is een fiscaalvriendelijk extraatje dat een bedrijf kan toekennen aan al zijn werknemers of aan een welomschreven groep, op voorwaarde dat ze een vooraf duidelijk omschreven resultaat behaald hebben. Wordt het doel gerealiseerd, dan moet het bedrijf de bonus toekennen. Het gaat dus om een collectief extraatje, niet om een individuele bonus. “Het systeem bestaat al sinds 2008, maar is de laatste jaren erg populair geworden,” zegt Chris Wuytens. “Voordeel van dit beloningssysteem is dat het de groepsdynamiek versterkt, er moet immers een gemeenschappelijk doel verwezenlijkt worden. Het belangrijkste voordeel is dat het fiscaal aantrekkelijk is, de werknemer houdt er netto meer aan over dan bij andere beloningssystemen.”

Er zijn ook nadelen aan deze collectieve bonus verbonden. Zo is het geen structureel gegeven. Ook is er een probleem van transparantie: controle of GROEPSBONUS het doel werd behaald is enkel Een andere opvallende trend mogelijk als de criteria goed binnen verloning, is het toe- omschreven en transparant

FEB/MAA 2016


51

HUMAN RESOURCES

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

woon omdat je jonger bent. Je ziet, omdat er meer generaties aan het werk zijn,spanningen ontstaan. En dan is individuele verloning via een cafetariaplan een mogelijke oplossing om daaraan tegemoet te komen.”

Op een groepsbonus moeten werknemers geen belasting betalen, zolang deze niet hoger is dan € 2798 netto per jaar (maximumbedrag voor 2016). Bron: De Tijd

zijn. Een laatste nadeel is dat het een collectief iets is, individuele prestaties (of het gebrek ervan) worden niet in rekening gebracht, enkel de collectieve prestaties tellen. En net dat laatste maakt dat een groepsbonus moeilijk te verzoenen is met de vraag naar individuele verloning, op maat van de noden van werknemer. Hoewel dat niet zo hoeft te zijn, een groepsbonus is in de eerste plaats een extraatje, bovenop de eerder gemaakte individuele afspraken. GENERATIE Z Dergelijke groepsbonussen lijken wel op maat van generatie Z gemaakt. Geboren na 1995, beginnen zij nu stilaan de arbeidsmarkt te betreden. Zij zijn materialistischer ingesteld dan de voorgaande generaties, en kijken minder naar de toekomst. “Zij worden liever beloond per afgewerkt project,” voegt Chris hieraan toe. “De generatie Z is vooral gericht

FEB/MAA 2016

op het heden en heeft weinig vertrouwen in wat de overheid in de toekomst voor hen kan betekenen. Zij zijn ook erg kritisch voor anciënniteit. Als zij als starter dezelfde taken moeten uitvoeren als iemand met pakweg tien jaar ervaring, dan zullen zij hetzelfde loon vragen als hun collega’s die al ervaring hebben. En dat creëert spanningen, omdat anciënniteitsverloning nu nog erg gangbaar is. Maar op zich klopt het wel, als je een job uitoefent moet je niet per se een lager loon krijgen, ge-

Profiles Belgium THE ASSESSMENT COMPANY

“Effective screening delivers great people” Tel: + 32 3 337 25 84 Mail: info@profilesbelgium.be www.profilesbelgium.be

WWW.CXONET.BE


52

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GESPREK MET PETER BOLSTORFF, EXECUTIVE DIRECTOR VAN APICS

SUPPLY CHAIN ALS EEN STRATEGISCH VOORDEEL CxO Redactie

EXECUTIVE SUMMARY “Voor Belgische, en bij uitbreiding Europese, bedrijven is het SCOR referentiemodel een meerwaarde omdat binnen een omgeving met diverse culturen en talen een gemeenschappelijk model nodig is,” zegt Peter Bolstorff, Executive Director van APICS, een toonaangevende Amerikaanse vereniging voor logistiek.

CxO Magazine had een gesprek met Peter Bolstorff, Executive Director van APICS, een toonaangevende Amerikaanse vereniging voor logistiek. Paul is een vermaard Supply Chain expert. Vraag: wat onderscheidt organisaties met succesvolle supply chains van andere? Antwoord: de organisaties die Supply Chain als een strategisch voordeel zien.” De American Production and Inventory Control Society (APICS) heeft afdelingen over de hele wereld met meer dan 70.000 leden. Peter Bolstorff: “APICS is bekend van logistieke certificaten die internationaal worden erkend. Door de certificering blijven bedrijven up-todate wat de regels voor best practice betreft en de laatste trends inzake supply chain processen. APICS verzorgt tevens opleidingen over fundamentele basiskennis en het proces van de supply chain.” De doelgroep van APICS zijn zowel de Global Top 1000 als de kleinere bedrijven. We willen hen tools aanreiken om hun Supply Chain prestaties te verbeteren. Wereldwijd maken ruim 5000 bedrijven gebruik van deze tools. CPIM Het bekendste en ook meest uitgebreide APICS certificaat is CPIM, het ‘Certified in Produc-

tion and Inventory Management’ programma met als doel een uniforme standaard te creëren op het gebied van productieen voorraadmanagement. Het geeft een algemene aanpak van het operation management, van planning op lange termijn tot aan de levering van de producten en maakt het mogelijk om verbeteringsacties te analyseren en in te voeren.

‘Journey to excellence’. Gemiddeld schuilt de winst van SCOR in een 3 procent verbetering van de profit op de revenu die wordt geanalyseerd. Dat is een zeer tastbare benefit. Inmiddels is wereldwijd een SCOR community ontstaan die door kennis te delen het raamwerk nog beter leren gebruiken.” “Voor Belgische, en bij uitbreiding Europese, bedrijven is dergelijk referentiemodel een meerwaarde omdat binnen een omgeving met diverse culturen en talen een gemeenschappelijk model nodig is. We leven in een tijdperk waar de snelheid van verandering hoog ligt en de complexiteit toeneemt. Door het ontstaan van nieuwe business modellen verandert ook de dynamiek van logistiek en Supply Chain. We hebben een ‘common reference’ model nodig.”

SCOR SCOR staat voor Supply Chain Operations Reference en is een internationaal referentiemodel. “Het is een procesraamwerk dat in 1996 werd geïntroduceerd en focust onder meer op 6 verschillende processen: Plan - Source – Make – Deliver - Return – Enable,” zegt Peter Bolstorff. “SCOR is dus een voorspelbare en vooraf gedefinieerde wijze om de Supply Chain beter te organiseren. Volgens een matrix worden processen en verbeterpunten geanalyseerd en ook daadwerkelijk APICS heeft CIMCIL geselecaangepakt. SCOR is dus een teerd als Officiële Partner voor de Certificering in België. Meer info: www.cimcil.be.

info@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


53

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CONTACT CENTERS

Peter Van Eycken, Sr Director Direct Channels van Unify Communications, en lid van de CxO Expert Groep, in CxO Magazine Print.

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SALES & MARKETING Thema-artikel

PAGINA 54

Contact Centers: klant wil persoonlijke aanpak PAGINA 52

Supply Chain als een strategisch voordeel

“Een contactcenter kan de grootste troef zijn van elke organisatie, maar tegelijk ook haar zwakste schakel. ”

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Nathalie Arteel Commercieel Directeur Arteel Recognition Solutions

Johan Van Den Broeck Executive VP Commercial VYNOVA

FEB/MAA 2016

Piet De Grauwe

Marketing manager Cofely Services

Patrick Van der Avert

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

Jurgen De Wever

Marketing manager Siemens

Peter Van Eycken

Sales Director BeLux Siemens Enterprise Communications

Véronique Fauconnier

Business Development Director Nova Relocation

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco

Anne Van Gils

Marketing manager Gosselin Group

Dirk Momont Sr. Sales Director Western Europe Oracle Belgium

Ward Van Rijckeghem

Area marketing manager Volvo Cars Europe

Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Annick Verhalle

Director Marketing & Strategy Benelux TNT Express

Stéphane Thiery Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Steven Vansnick

Sales manager Ricoh Belgium

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

WWW.CXONET.BE


54

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

CONTACTCENTERS

CONTACTCENTERS: KLANT WIL PERSOONLIJKE AANPAK

“De klant is koning. Hij heeft diverse kanalen ter beschikking om met een bedrijf in contact te komen. Hij wil persoonlijke en relatiegedreven communicatie.” Steve Muylle, professor marketing en partner van de Vlerick Business School is lid van de CxO Expert Group Sales & Marketing. Hij duidt enkele trends in de wereld van de contactcenters.

ook bereikbaar via FaceBook en Twitter. De contact center agenten van Hello bank! spreken diverse talen en ontwikkelen een persoonlijke band met de klant. De anonieme contact center agent krijgt een gezicht en een naam. Meer nog, het Hello Team participeert actief op social media en speelt gepast in op de online conversaties. Een voorbeeld: een student die klant is bij Hello bank! laat via social media aan vrienden weten dat ze met Erasmus naar Valencia gaat. Hello bank! pikt de conversatie op en stuurt haar een toeristische gids van Valencia. Door dergelijke ‘ little acts of happiness’ wordt een relatie en goodwill gecreëerd. Klanten worden meer relationeel behandeld.”

CxO Redactie

Steve Muylle, professor marketing en partner van de Vlerick Business School: “Het relatiegestuurd werken in contactcenters verhoogt de retentie van de agenten.”

EXECUTIVE SUMMARY “Door de opkomst van de social media en het omnichannel gebeuren zien we een nieuwe evolutie binnen de contactcenters. De anonieme contact center agent krijgt een gezicht en een naam. info@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

“Waar contact centers van bedrijven in hun beginstadium vooral inbound activiteiten uitvoerden – customer service, dienst na verkoop, tevredenheidsonderzoeken, enzovoort – werd die rol gaandeweg uitgebreid,” aldus Steve Muylle. “De contact center agenten kregen een meer commerciële rol en ging klanten en prospecten ook actief benaderen. Omdat dit een stresserende job is, lag het verloop in contact centers vrij hoog: tussen de 20 à 25 procent verliet voortijdig het center.”

VIDEO EN COMPUTING Steve Muylle: “Een andere trend zijn de interactie via video en de toename van artificiële intelligentie via cognitive computing. In dit laatste geval luistert een computer actief mee, zoekt relevante antwoorden op vragen van klanten en geeft die door aan de contact center agent. In sommige gevallen neemt de computer de rol van de agent over. Een bekende Nederlandse telecomoperator geeft aan dat reeds 80 procent van alle inbound calls door de computer behandeld worden. Of de computer in de toekomst alle calls zal beantwoorden is nog maar de vraag. Feit is dat er volop wordt geïnvesteerd in dergelijke vormen van artificiële intelligentie.”

OPKOMST SOCIAL MEDIA “Door de opkomst van de social media en het omnichannel gebeuren zien we een nieuwe evolutie. Een mooi voorbeeld is Hello bank! van BNP Ook de Mayday knop van Amazon is een voorParibas Fortis. Het zogenaamde Hello Team is beeld van verregaande interactie met de klant.

FEB/MAA 2016


55

SALES & MARKETING

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

het contact center worden meer en meer bepalend. “We zien dat de Easy banking centres van BNP Paribas Fortis verspreid zijn over heel België om zo dichter bij de klant te zitten en meer herkenbare communicatie te kunnen voeren.”

Trends in de wereld van de contactcenters zijn het gebruik van interactieve video’s en de toename van artificiële intelligentie via cognitive computing.

Hoe werkt dit? Steve Muylle: “Op een Amazon Kindle kan je via de Mayday knop rechtstreeks in contact komen met een contact center agent die je meteen verder helpt. De klant ziet de agent in beeld, omgekeerd is dit niet het geval.”

Ook de gebruikte taal en de locatie van het contactcenter worden meer en meer bepalend.

UITDAGINGEN “De uitdaging van dit relatiegestuurd werken is de schaalbaarheid,” aldus Steve Muylle.” Omdat info@cxonet.be de klant wil geserviced worden op het moment dat hij dat wenst, moeten er qua personeelsbezetting flexibele werk- en verloningsstructuren worden opgesteld rond de ‘customer journey’. Dat is een uitdaging. Want net de schaalbaarheid vereist de nodige IT-systemen, data en intelligentie om de contact center agenten te faciliteren. Met andere woorden, er zullen silo’s moeten worden doorbroken om die nieuwe structuur rond de customer journey en de customer flow op te zetten.”

“In het Verenigd Koninkrijk heeft Barclays een app ontwikkeld waarmee je via video direct in contact komt je bankier. In ons land is de bank KBC hier volop mee aan het experimenteren, op bescheiden schaal en vooral in hun retail segment. Een ander voorbeeld is de James dienst van BNP Paribas Fortis. De Easy banking centre agent – James - is een portfolio adviseur en bedient zijn klanten via video en een beveiligde telefoonlijn. Het is een uniek project in Europa, dat in 2009 werd gelanceerd. Een laatste trend die Steve Muylle ontwaart, is de open werkomgeving van de contact centers. Waar men vroeger vaak in afgescheiden hokjes zat, zijn er nu meer open ruimtes, zodat men van elkaars gesprekken kan leren. RETENTIE VERHOOGT Deze nieuwe vormen van relatiegestuurd werken in contact centers verhoogt de retentie van de agenten. “Omdat elk contact met de klant zo belangrijk is, wordt er vaak gewerkt met eigen mensen. Cruciaal bij het relatiegestuurd werken is het vastleggen van een degelijke omnichannel strategie die wordt gebouwd rond de ‘customer journey’. Ook de gebruikte taal en de locatie van

FEB/MAA 2016

Are you recruiting? Just like HeadCount, choose StepStone! StepStone is a very performant online job platform. Alexander Verswijvel Business Development - HeadCount

Contact us: 02/209.97.77

sales@stepstone.be

WWW.CXONET.BE


56

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

INNOVATIE BINNEN MULTIMEDIA

HANDIGE OF LEUKE

HIGH TECH

Bruno Koninckx

GADGETS

LUMIA 950XL: VLAGGENSCHIP MET WERK AAN VAN MICROSOFT De Lumia 950 en 950XL zijn de eerste toptelefoons die echt helemaal door Microsoft zelf zijn uitgebracht én Windows 10 als besturingssysteem hebben. Helaas mist Microsoft (alweer) de start. Door met eigen toestellen te komen en vooral door Windows 10 als besturingssysteem voor alle toestellen – van desktop en laptop over tablet tot smartphone – naar voor te schuiven, wou Microsoft de markt voor zijn mobiel besturingssysteem alsnog openbreken. Onze eerste ervaring met de 950XL leert dat dat nog niet meteen zal gebeuren. Op zich ziet Windows 10 er op smartphone zeker OK uit, al is de stap vanuit versie 8.1 minder groot dan eerst gedacht. Tijdens onze test kregen we helaas een aantal fouten te zien die vroeger wel eens bij Microsoft pc’s optraden: zonder reden opnieuw opstarten, en zelfs een totale blokkering met een groen scherm. Met updates kan dit wel veranderen, maar het is jammer dat Microsoft ook nu niet van in het begin voor een perfect werkend product heeft gezorgd. Iets anders waar we naar uitkeken was de mogelijkheid om de 950 op een groot scherm aan te sluiten en zo een ‘pc-ervaring’ te krijgen. Op zich werkt dit wel goed, en kan je zeker de Office pakketten bijna gebruiken zoals op een laptop. Helaas valt ook dit een beetje tegen omdat je een aparte display dock, een soort microcomputer, met enkele kabels moet meezeulen om de 950(XL) op een scherm aan te sluiten. Daarnaast heb je ook nog eens een toetsenbordje en liefst ook muis nodig. Op de duur kan je eigenlijk net zo goed een laptop meenemen. Los van deze bedenkingen is de 950XL echt wel een toptoestel met een erg degelijke camera en dito scherm. BETAALBARE 360° VIDEOCAMERA Wegens de hoge technische en financiële drempel denken we niet dat 2016 al het jaar van de VR zal worden. Maar 360° video zal dit jaar al wel een doorbraak kennen. Dat komt vooral omdat de technologie hiervoor niet zo ingewikkeld is, en er al betaalbare oplossingen voor zijn. Een daarvan is de Theta S camera van Ricoh. De Theta S is een heel dun en klein toestel dat twee sferische camera’s ingebouwd heeft die 180° kunnen opnemen. Omdat deze beide aan de andere zijde ingebouwd zitten, kom je samen aan 360°. Met de Theta S is het heel makkelijk om foto’s of video te maken in 360°. Voor foto’s is de kwaliteit uitstekend, voor video is de kwaliteit iets minder. Als je de beelden op een tablet ziet in de Theta toepassingen, zijn ze best goed, maar als je ze naar YouTube oplaadt valt de kwaliteit eerder tegen. In elk geval is de Theta S van Ricoh een erg interessant toestel voor bepaalde zakelijke toepassingen zoals trainingen, inspecties, promofilmpjes, enzovoort. Moet de kwaliteit top zijn, dan kan je beter uitkijken naar duurdere oplossingen, maar voor 399 euro is dit echt wel een interessant toestel.

WWW.CXONET.BE

FEB/MAA 2016


DIGITAL TRANSFORMATION

Kalman Tiboldi, Chief Business Information Officer van de TVH Group en lid van de CxO Expert Group ICT, in CxO Magazine Print: “Van bij de start hebben wij beslist om alle documenten naar Google Drive te brengen, niet alleen de collaboratieve maar ook de technische.”

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT PAGINA 56

Handige of leuke high tech gadgets Thema-artikel PAGINA 58:

Digitaal transformeren: neem kleine stapjes PAGINA 59

D!conomy: People-Driven Digital Revolution Thema-artikel PAGINA 60:

ERP in de retail (7)

CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

Chris Borremans General manager European IT Komatsu Europe

Jan Buys

IT Manager Accor Hotels Belgium

Geert Christiaens Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

CIO Tom Tom Group

Director Knowledge & Research AMS

Kalman Tiboldi

Freddy Van den Wyngaert

Jan Dobbenie CIO Nuon

© Sven Everaert

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Christophe Huygens

Professor KU Leuven

Christiaan Peeters

IT Manager Johnson Controls

Christiaan Polet

Departementshoofd ICT UZ Gent

Wim Schollaert ICT Manager Gates Europe

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viane

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Business School

Catherine Hellebaut

Directeur Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux


58

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

DIGITAL TRANSFORMATION

DIGITAAL TRANSFORMEREN:

NEEM KLEINE STAPJES Arn Borstlap www.conet.be

Met de snelheid waarmee alles verandert, is het moeilijk te geloven dat de digitale revolutie in de kinderschoenen staat. Eén ding is zeker: bedrijven willen steeds meer digitaal worden. Maar wat betekent digitaal precies en hoe pak je de digitale transformatie aan?

Voor sommige bedrijfsleiders is digitaal een synoniem voor technologie. Voor anderen betekent digitaal: klanten engageren. Voor nog anderen is het een volledig nieuwe manier van business doen. U begrijpt dat deze diversiteit aan visies niet bevorderlijk is voor de eensgezindheid in de cockpit - lees directiecomité. We vroegen Mathieu Dhont, business consultant van het digitaal agentschap The Reference, naar zijn visie.

EXECUTIVE SUMMARY

Mathieu Dhondt, The Reference

het klantenperspectief je medewerkers vanuit verschillende departementen bij elkaar rond een gemeenschappelijk doel.

Wat zijn voorbeelden van bescheiden digitale projecten? “Het klantgerichter maken van je website. Je vermeldt op de website dat je alle vragen binnen de 24u zal beantwoorden. Vervolgens probeer je deze belofte binnen de organisatie na te komen en meet je het effect. DRIJFVEER VAN SNELLE VERANDERINGEN “Er is een verschil tussen ‘Thinking you are Indien het werkt, zullen snel nieuwe inzichten digital’ en ‘Thinking digital’. Thinking digital volgen en zullen er vele andere initiatieven betekent dat de hele organisatie verandering als volgen.” een kerneigenschap beschouwt. De verandering zit als het ware in het dna, terwijl ‘thinking you SKILLS INKOPEN? are digital’ reactief is en neerkomt op ad-hoc Hoe werk je aan een digitale transformatie als de skills in de organisatie ontbreken? Mathieu maatregelen en achternagehol.” Dhont: “Er zijn dan een aantal opties: je kan De start van een digitaliseringstraject kan je personen met de juiste competenties aanwerven, best aanpakken door kleine stapjes te nemen, in of de nodige software aanschaffen of je laten plaats van grote projecten of beslissingen, zoals bijstaan door een ‘digital agency’. Nog een het aanwerven van IT-ontwikkelaars of whizz- andere optie: het Belgische gokbedrijf Napoleon kids. Je start beter met bescheiden projecten en Games koos ervoor om een digitaal agentschap meet vervolgens het effect. Werkt het, dan bouw over te kopen en heeft daarmee een grote stap je verder. Werkt het niet, dan stop je ermee. Zo voorwaarts gezet. Ook Indigo (het voormalige wordt een cyclus gebouwd op kleine succesjes en Vinci Park) heeft in haar ommezwaai van krik je het ‘digitale quotiënt’ van je organisatie parkeerbedrijf naar mobiliteitsbedrijf twee gaandeweg op. Een klein kiempje kan een heel digitale agentschappen overgenomen.” vliegwiel in gang zetten.”

“De diversiteit aan visies over digitalisering is niet bevorderlijk voor de eensgezindheid in het directiecomité. We vroegen Mathieu Dhont van het digitaal agentschap The Reference naar KLANTENPERSPECTIEF zijn visie. “ Een ander belangrijk punt is de aandacht we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

voor het klantenperspectief. Breng vanuit

FEB/MAA 2016


59

ICT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CEBIT

D!CONOMY:

PEOPLE-DRIVEN DIGITAL REVOLUTION From 14 to 18 March 2016, the focus of CeBIT, one of the world’s biggest IT fairs, is on the digital transformation of every industry, the Internet of Things and security in a digitized economy and society. “Throughout the world of business, not a single sector remains unaffected by the ongoing wave of digitalization”, said Oliver Frese, Managing Board member of Deutsche Messe, organisor of the CeBIT exposition. With its chosen lead theme of “d!conomy: Join – create – succeed”, CeBIT 2016 places people at the center of the digital transformation in their role as decisionmakers and creators. Only those who participate in digitalization by actively shaping it will successfully navigate the transformation. The theme D!conomy figures prominently in every segment of the exhibition, with sample applications on view in multiple exhibition halls and in-depth exploration and discussion at the CeBIT Global Conferences. This year’s exhibition will cover a broader spectrum of topics and areas than ever before, embracing all the major trends such as the Internet of Things, Big Data & Cloud, eCommerce and Data Security, and delivering valuable input for solution-seekers from every conceivable background like industry, services or medicine and from any type of organization, from start-up to big corporate player.

SWITZERLAND Each year, a country is partner of CeBIT, with Switzerland being the partner this edition. Switzerland is one of the world’s most innovative countries, an internationally recognized research and development hub and is at the cutting edge when it comes to implementing digitalization strategies.

Eric Bober www.cxonet.be

Are you ready for the digital transformation? Then experience from 14 to 18 March 2016 at CeBIT in Hannover, how digital solutions make your business sustainable. At the global event for digital business you will find the answers to all questions around the topic of digitalization. You will meet international companies as well as start-ups, experience innovations, the latest applications and disruptive business models. Experience at the CeBIT Global Conferences international High Level Speakers on three stages and get a 360° overview of the whole digital world! The latest trends and innovations will be discussed across all industrial sectors. Take the opportunity to exchange ideas with international experts and discover the full range of digital solutions – for that we would like to invite you! Register here for your complimentary ticket. For further information on CeBIT 2016, please visit www.cebit.de or www.global-fairs.com.

“The theme D!conomy figures prominently in every segment of the CeBIT exhibition, with sample applications on view in multiple exhibition halls.“ we.listen@cxonet.be

FEB/MAA 2016

WWW.CXONET.BE


60

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

REEKS: HOE VINDT U HET JUISTE ERP-SYSTEEM? (7)

ERP IN DE RETAIL Alléén een webshop is niet meer voldoende in retailland. Winkelketens onderscheiden zich steeds vaker met een omnichannel strategie. Hoe verzamelt u genoeg informatie om klanten gerichte aanbiedingen te kunnen doen? Welke informatie heeft u nodig om beter in te kunnen spelen op de vraag? Waarmee koppelt u relevante data uit web- mobile- en winkelverkopen? En hoe kan een ERP oplossing u hierbij helpen?

CxO Redactie

Steeds meer retail ondernemers kiezen voor een omnichannel strategie.

EXECUTIVE SUMMARY “In een serie van 10 edities behandelt CxO Magazine de overwegingen bij de zoektocht naar een sectorspecifiek ERP systeem. In dit zevende artikel wordt er aandacht geschonken aan het vinden van een ERP systeem voor retailers.“ we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

MULTICHANNEL VS. OMNICHANNEL Steeds meer retail ondernemers kiezen voor een omnichannel strategie. Kortgezegd betekent het dat ze klanten via elk verkoopkanaal dezelfde ervaring bieden. Wanneer een klant bijvoorbeeld ontevreden is over een online aankoop, kan hij deze via de winkel retourneren. Ook betekent het dat de prijs van elk product hetzelfde blijft, ongeacht het verkoopkanaal. Deze trend sluit naadloos aan bij de verwachtingen van klanten anno nu. Maar het wordt nog lang niet altijd toegepast. Denk bijvoorbeeld aan een telecombedrijf dat een mooie aanbieding op de website zet. Een

potentiële klant gaat naar de winkel om de telefoon en bijbehorend abonnement direct aan te schaffen. Daar zegt de verkoper: “Maar die prijs geldt alleen op de website.” Of: “Dat model hebben we niet op voorraad.” Grote kans dat de klant ontevreden vertrekt. Het telecombedrijf uit dit voorbeeld heeft een multichannel strategie (verkopen via meerdere kanalen), maar nog niet de stap gezet naar omnichannel (zelfde prijs, zelfde voorraad, zelfde beleving). Anders had de verkoper in de winkel dezelfde aanbieding kunnen bieden, of een optie om alvast te betalen en het product de volgende dag

thuis of in de winkel te laten bezorgen. Voor deze omschakeling heeft het telecombedrijf echter wel een specifiek ERP systeem nodig. ASSORTIMENTSBEHEER Onderdeel van een succesvolle omnichannel strategie is een integraal assortimentsbeheer. Veel ketens zijn begonnen met fysieke winkels en daar is later een aparte internetafdeling bij gekomen. Het assortiment staat in losse systemen. Door de systemen samen te voegen kan een retailer besparen op opslagkosten. Hij hoeft immers geen aparte voorraden meer aan te houden.

FEB/MAA 2016


61

ICT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Het is ook belangrijk dat het ERP systeem voldoende mogelijkheid biedt om productinformatie in te voeren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de uitgebreide Europese regelgeving. Daarmee wordt voorkomen dat een retailer een aparte administratie bij hoeft te houden.

zicht in alle gegevens. Ook kan de software dankzij de gedetailleerde verkoopgeschiedenis een prognosemodel maken voor de komende weken. Naar welke nieuwe producten blijft de vraag stijgen? Van welke producten blijft de verkoop stabiel? Een inkoper die dit uit het hoofd doet, loopt meer risico om fouten te Tot slot is de automatische kop- maken. Bovendien is zijn kennis peling tussen het assortiments- moeilijk overdraagbaar wanbeheer en de webshop belang- neer hij het bedrijf verlaat. rijk. Bij een kleine wijziging van bijvoorbeeld de ingrediënten PRICING MANAGEMENT & van een product, veranderen de LOYALITEITSPROGRAMMA’S gegevens in de webshop auto- Met een ERP systeem dat informatisch mee en wordt de klant matie uit alle verkoopkanalen altijd van correcte informatie combineert, kan een ondernevoorzien. ming klanten gerichte aanbiedingen doen. Het Amerikaanse BUSINESS INTELLIGENCE warenhuis Macy’s maakt al Een retailondernemer met twee enige tijd gebruik van een omof drie vestigingen heeft meestal nichannel strategie en merkt dat goed zicht op zijn verkopen. klanten die via meerdere kanaDat wordt ingewikkelder wan- len inkopen 8 keer meer omzet neer het gaat om twintig fysie- opleveren. ke winkels met bovendien een webshop en Facebookverkopen. Het is voor een retailer belangVeel bedrijven kiezen er dan nog rijk dat de software uitgebreide steeds voor om de dagelijkse functionaliteit biedt voor prijswinkelomzet telefonisch of per management en loyaliteitspromail aan het hoofdkantoor door gramma’s. Dat gaat verder dan te geven. Dat levert een beperkt alleen 50% korting op een proinzicht op voor de inkoper(s) duct. Biedt het systeem bijvoorvan het bedrijf. Welke produc- beeld ook de mogelijkheid om ten zijn op welke tijdstippen drie voor prijs van twee of 20% verkocht aan welke klanten? korting na het sparen van 100 En kopen diezelfde klanten bij- punten aan te kunnen bieden? voorbeeld ook online? Daarnaast is het belangrijk dat een module voor loyaliteitsproDEMAND FORECASTING gramma’s de mogelijkheid biedt Met een slim ERP systeem is alle van de hierboven besproken ininformatie uit verschillende ver- dividuele marketing. koopkanalen aan elkaar gekoppeld. Voor de kassa in de fysieke ERP PARTIJEN MET EEN SPECIFIEKE winkel is alleen nog maar een OPLOSSING VOOR GROOTHANDELS pc met webbrowser nodig. Het Op internet vindt u honderden hoofdkantoor heeft direct in- ERP aanbieders. Dus hoe maakt

FEB/MAA 2016

u de juiste keuze? Dat hangt natuurlijk erg af welke functionaliteiten u wenst, hoe hoog uw budget is, hoeveel maatwerk u nodig heeft, of u kiest voor Cloud of juist On-Premise etc. Een uitgebreid overzicht vindt u op de onafhankelijke vergelijkingssite http://www.erpvergelijken.be/cxo. U kunt hier ook een gratis ERP wijzer aanvragen die u helpt in uw zoektocht. En speciaal voor CxO lezers ontvangt u bij uw gratis ERP wijzer ook nog eens het boek “Van IT naar Idee” van Drs. D.J.W. van Kooten t.w.v. € 25,90 cadeau. Hierbij alvast 5 partijen belichten met een specifieke ERP-oplossing voor retailers: Cleardrop (Openbravo ERP), Ctac (Fit4Retail), Desk solutions, NFOMAT (DIMASYS) en The Concept Group (LS Retail).

“Met een slim ERP systeem is alle informatie uit verschillende verkoopkanalen aan elkaar gekoppeld.”

WWW.CXONET.BE


ZONDER INFORMATIE IS UW ONDERNEMING ZO BLIND ALS EEN MOL

Open uw ogen dankzij Trends Top: 4 U krijgt inzicht in de details van 400.000 vennootschappen. 4 U selecteert enkel gezonde contacten en ontdekt welk stuk van uw klantenportefeuille gevaar loopt. 4 U exporteert maar liefst 2.500 waardevolle contacten per jaar. 4 U monitort tot 3.500 bedrijven en 10 sectoren via de alertservice. 4 U heeft altijd toegang tot het meest actuele business report van 3.500 ondernemingen.

T 02 702 71 21 TRENDSTOP.BE

Trends Top XL â&#x20AC;&#x201C; Geen bril meer nodig!

Profile for CxO Europe

CxO Magazine Digital March 2016  

Digital Magazine on innovation, leadership, strategy and vision

CxO Magazine Digital March 2016  

Digital Magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Profile for stijndom
Advertisement