Page 22

22

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ELK BEDRIJF HEEFT BEELDDENKERS NODIG (1)

BEELDDENKERS DURVEN

DE STATUS QUO IN VRAAG STELLEN De term ‘beelddenkers’ is nog niet zo goed ingeburgerd en wordt vaak negatief gebruikt. “Het zijn chaoten en dromers,” is het vaak gehoorde vooroordeel. Maar is dit wel zo?

CxO Redactie

EXECUTIVE SUMMARY. “Ongeveer een derde van de bevolking is extreem beelddenker. Vaak wordt er wat denigrerend over hen gedaan, ze zijn chaotisch en hebben moeite om zich aan de oude gewoontes en procedures te houden. Maar net daarin schuilt hun kracht, omdat ze dit in vraag durven stellen. Geef hen de ruimte, geef hun talenten de kans en ze zijn een meerwaarde voor elk bedrijf, als ze maar voldoende geprikkeld worden.” we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

HOE GAAN ZIJ OM MET DEADLINES? Saskia Smet: “De meesten hebben een probleem met tijd. Een rationele denker gaat in ‘klokkentijd’ denken; hij ordent zijn taken in de tijd. Bij beeldenkers gebeurt alles tegelijkertijd. Zij zien tijd als een ruimte en rangschikken dingen in die ruimte, niet in de tijd. M.a.w., het inschatten van dingen in de tijd is vaak heel lastig. Daarom komen ze vaak veel te vroeg of veel te laat. Op den duur leren ze zichzelf wel trucjes om daar mee om te gaan. Vooral bij jonge beelddenkers zie je het direct. Die kunnen perfect kloklezen maar kunnen niet Saskia Smet, coach, oprichtster van Numentum en zelf beelddenker: “De inschatten hoelang iets duurt. Je kan het ook aan term beelddenkers is slecht gekozen. Het is veel meer dan denken in hun werkplek zien. Meestal leeft een beelddenker beelden.” in een chaos. Een clean desk is een ellende. Ze le“De term beelddenkers vind ik slecht gekozen,” zen ook nooit handleidingen, als het niet duidevertelt Saskia Smet, coach, oprichtster van Nu- lijk is beginnen ze er niet aan.” mentum en zelf beelddenker. “Het is een Nederlandse term, geïntroduceerd in 1951 door Maria WORDT DEZE GENERATIE DAN ANDERS OPGELEID? Krabbe, een Nederlandse logopediste. Toen werd “De huidige generatie werknemers, zeker zij die het in verband gebracht met dyslexie. ouder zijn dan 35, hebben op school geleerd zich aan te passen. Onbewust, want het is niet leuk om In het Engels spreken ze van ‘visual and spatial telkens te moeten uitleggen waarom je met een thinking’, dat klinkt veel beter. Het is veel meer andere oplossing komt. En dan pas je jezelf aan, dan denken in beelden, het is het totaalplaatje omdat je niet wil opvallen, maar dat wordt op den zien. Als je lineair een proces oplost, ga je van stap duur jouw tweede natuur en ga je jouw talenten 1 via stap 2 naar stap 3. Als ik iets oplos, ga ik al verliezen. Maar het is dubbel. Het wil ook zeggen die stappen door elkaar zien en zie ik de hinder- dat je als ouder je blik moet verruimen. Ik heb nissen erbij. Als ik dan denk dat ik die hindernis thuis ook 2 beelddenkers, het is daardoor dat ik best als eerste aanpak, dan begin ik daarmee. mijn blik ben beginnen veranderen, en het heeft een jaar geduurd eer ik het wou accepteren.” Mensen zeggen dan ‘dit is toch niet ter zake, we zitten hier, dus waar begin je over?’ Een beeld- KOMEN BEELDDENKERS VOORAL IN CREATIEVE FUNCdenker gaat daarop blokkeren en wil op een an- TIES TERECHT OF OOK IN PROCESMATIGE FUNCTIES? der punt beginnen. Terwijl anderen zeggen stap “Als ze de vrijheid hebben kan het allebei. Maar voor stap, vinden zij dat je het te complex maakt als ik naar mijn klanten kijk, dan zie ik dat de omdat je al die pro’s en contra’s meeneemt.” meesten vroeg of laat op zichzelf beginnen, om-

MEI/JUNI 2015

CxO Magazine Digital May 2015  

Digital Business Magazine on innovation, leadership, strategy and vision

CxO Magazine Digital May 2015  

Digital Business Magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Advertisement