Page 1

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Digital Magazine for executives & decision makers

FEB/MAR

ISSUE

2014 125

GENERAL MANAGEMENT European Foundation for Quality Management

LOGISTICS & MANUFACTURING Horizontal collaboration in supply chain

FACILITY MANAGEMENT Veiligheidsbeheer centraal

FINANCE & LEGAL Online beleggen: aandelen blijven populair

Tien ideeën voor een goed relocation beleid

SALES & MARKETING E-shops: it’s al about trust

ICT Digitale pathologie

Xavier Bekaert, auteur ‘Toonaangevend’, op het CxO Leadership Forum

“Slimme organisaties weten heel goed wat ze willen” EDITORIAL PARTNERS


190 jaar ervaring in Private Banking

50 000 KLANTEN

met een beheerd vermogen van 27 mia euro

Top 3 Private Banking in België

DANKZIJ

205 LOKALE PRIVATE BANKERS DIE een beroep doen op een team van 50 experts verspreid zijn over alle Belfius Bank-kantoren een certificaat van de Belfius Private Banking Academy behaald hebben en deze kennis elke 3 maanden updaten.

Belfius Private Banking Een rijkere kijk op uw vermogen dankzij onze expertise Ontdek wat wij voor u kunnen doen, en maak een afspraak met uw lokale Private Banker, bel 0800 92 600 of ga naar ww w.belfius.be/private.

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.


WILT U HET JUISTE DOELPUBLIEK BEREIKEN

Contacteer ons! Tel: 03 889 52 59 e-mail: sylvie.scherrens@cxonet.be

EN UW BUSINESS

DOEN GROEIEN?

COLOFON UITGAVEN Magazine Print Issue 126: 31 March 2014 Issue 128: 30 May 2014 Issue 130: 31 July 2014

Magazine Digital Issue 127: 30 April 2014 Issue 129: 30 June 2014 Issue 131: 31 August 2014

CxO Magazine – Issue 124 – February/March 2014

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for executives & decision makers

FEB – MARCH

ISSUE

2014 124

GENERAL MANAGEMENT

CxO Leadership Forum: Smart Organisations

LOGISTICS & MANUFACTURING

Magazijnen voor e-commerce

FACILITY MANAGEMENT

De mens is en blijft zwakste schakel

FINANCE & LEGAL

Online trading

HUMAN RESOURCES

Relocation

SALES & MARKETING

Some see a fighter jet, others see extreme performance.

E-commerce is braakliggend terrein voor creativiteit

ICT

Maak werk van een BYOD-beleid

Meg Whitman (CEO HP):

“In 2016 bevindt driekwart van de ICT zich in de cloud” EDITORIAL PARTNERS

Lifting your business-critical hosting projects to the next level.

a comBeLL comPaNY

Unitt is the first full-service hosting provider to guarantee 360° services, tailored to your most demanding, business-critical and performance-driven hosting requirements. We combine extensive best practices with an ultra-modern infrastructure to ensure optimal performance of your projects in a cost-effective way, with hardly any boundaries in relation to scalability. Unitt makes sure your business stays online. Under all circumstances. e-commerce | high traffic sites | isV’s & saas serVices | BUsiNess criticaL aPPLicatioNs t +32 (0) 9 218 79 77 | f +32 (0) 9 218 79 78 | e info@unitt.com | WWW.UNitt.com

www.vicre.eu

p. 21

CxO Magazine Digital is een digitale uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar. In de maanden tussenin verschijnt CxO Magazine Print, een gedrukt magazine met een andere inhoud dan CxO Magazine Digital. ADMINISTRATIEF/ADMINISTRATION UITGEVERIJ/MAISON D’ÉDITIONS - REDACTIE/RÉDACTION ADMINISTRATIE/ADMINISTRATION - REGIE/RÉGIE CxO Europe bvba C. Van Kerckhovenstraat 106 - 2880 Bornem Tel.: +32 (0)3 889 52 59 - Fax: +32 (0)3 899 03 78 e-mail: info@cxonet.be - internet: www.cxonet.be REDACTIE/RÉDACTION Arn Borstlap, Jan Callant, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Goele Geeraert, Frans Godden, Marc Honnay, Dirk Huygens, Bruno Koninckx, Jan Lagast, JeanLuc Manise, Steve Mertens, Hilde Pauwels, Herman Van den Keybus. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER/EDITEUR RESPONSABLE Dirk Vermant C. Van Kerckhovenstraat 106 - B-2880 Bornem e-mail: dirk.vermant@cxonet.be CXO TEAM/ EQUIPE CXO Jan Callant - Hoofdredacteur/Rédacteur en chef Dirk Vermant - Uitgever-Directeur/Editeur-Directeur Arn Borstlap - Coordinatie/Coördination Sylvie Scherrens - Sales Manager Gerda Van Keer - Marketing Officer Dirk Vackier - Business Relations Manager Irmin Persy - Secretariaat/Secrétariat Veerle Van Aken - Internal Account Manager Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.


PRESENT

THE GRAND TOUR ON LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

A unique, intensive, 3 days programme which provides managers with a conceptual and practical foundation for understanding and applying the latest techniques and insights in high management, leadership and people management.

Location: Paris-London The first time ever world authorities from 6 of the world’s best business schools are brought together: Insead – HEC Paris – JBS Cambridge University – London Business School – Saïd at Oxford University – London School of Economics Accessible and affordable tuition fees.

‘Decision making under risk and uncertainty’

‘Advanced negotiation techniques’

‘The critical role of conflict resolution in teams’

‘Effective leadership behaviours and leaderfollower interaction’

‘How to effectively use creativity and information in teams’

‘Participative decision making’

Professor Enrico Diecidue – INSEAD

Professor Tim Cullen – Oxford University

Professor Randall S. Peterson – London Business School

Professor Jochen Menges – Judge Business School Cambridge University

Professor Kevyn Yong – HEC Paris

Dr. Connson Locke – London School of Economics

Forinformation more information about the Tour, Grandemail Tour,“GT” emailto“GT” to info@globalbusmag.com or www.globalmagevents.com For more about the Grand info@globalbusmag.com or www.cxoleadershipforum.com/grandtour


5

EDITORIAAL / EDITORIAL

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

INTERNATIONAAL ONDERNEMEN IS SMART BUSINESS OP GROTERE SCHAAL

HOOFDREDACTEUR / RÉDACTEUR EN CHEF

ENTREPRENDRE AU NIVEAU INTERNATIONAL, C’EST PRATIQUER LE SMART BUSINESS À PLUS GRANDE ÉCHELLE

Jan Callant

NL Voetballers zijn zonder twijfel één van onze belangrijkste FR Les footballeurs sont sans aucun doute l’un de nos principaux exportproducten van de laatste jaren. Het aantal Belgen in de buitenlandse competities is nauwelijks te tellen. Daarenboven bekleden zij bij tal van wereldploegen een prominente plaats. Met het WK voetbal voor de boeg, lijkt het ons niet meer dan normaal dat we aan dit fenomeen aandacht besteden. Op de redactie vroegen we ons af wat de impact van een succesvolle sportieve campagne kan zijn op het bedrijfsleven. Internationaal Ondernemen dus, geruggesteund door een wereldevent van formaat, zal in de komende edities vlak in onze scoop liggen. Datzelfde onderwerp is tevens een bijna natuurlijk verlengstuk van ons Leadership Forum thema, waarop we ook in deze editie nog verder ingaan. Het valt echter wel te betreuren dat we geen medewerking kregen van de Belgische Voetbalbond. Onze vraag naar een gesprek met CEO Steven Martens viel in dovemansoren. Jammer, want een mooier voorbeeld van intelligent ondernemen, gekoppeld aan een internationale context, is nauwelijks te vinden. Maar niet getreurd, er is nog veel meer koren dat mag groeien onder de zon. Geen harde gevoelens echter tegenover de voetbalbond. ‘Smart Organisations know exactly what they want’, aldus Xavier Bekaert en in die context begrijpen we de houding van de KBVB. Xavier Bekaert neemt in het boek ‘Toonaangevend’ een aantal toonaangevende organisaties onder de loep en probeert hun strategieën te verklaren. Ook daar is de internationale touch niet ver af.

produits d’exportation de ces dernières années. On ne compte plus le nombre de Belges qui animent les compétitions à l’étranger. De plus, il n’est pas rare de les voir occuper une place de premier plan au sein d’équipes de réputation mondiale. En vue de la Coupe du Monde, il nous paraît logique de porter notre attention au phénomène. A la rédaction, on s’est posé la question de savoir quel pourrait être l’impact d’une campagne sportive réussie sur le monde des affaires. En somme, l’Entreprise Internationale, soutenue par un événement d’envergure mondiale, sera sujet à observation au cours des éditions à venir. Un thème qui s’inscrit presque naturellement dans la foulée de notre ‘Leadership Forum’ que nous continuons d’aborder dans cette édition. Nous déplorons cependant de n’avoir pas pu compter sur la coopération de l’Union Belge de Football (URBSFA). Notre demande d’interview avec le secrétaire général Steven Martens n’a pas été entendue. Dommage, car il est difficile de trouver plus bel exemple d’ entreprise intelligente liée à un contexte international . Soit. Sans rancune toutefois à l’égard de l’union Belge. ‘Smart Organisations know exactly what they want’, déclare Xavier Bekaert et dans ce contexte nous comprenons l’attitude de l’URBSFA. Dans son livre intitulé ‘Toonaangevend’ (traduit librement: qui donne le ton), Xavier Bekaert observe à la loupe plusieurs organisations déterminantes et tente d’expliquer leurs stratégies. Ici aussi, il est question d’ international.

Laten we ons dan maar leiden door de woorden van Fergus McWilliam, hoornist van de Berliner Philharmoniker: ‘Minder Laissons-nous dès lors guider par les propos de Fergus McWilliam, goede teams onthouden de enkele keren dat het fantastisch ging. corniste de l’Orchestre Philharmonique de Berlin : ‘Les moins Topteams onthouden die ene keer dat het minder goed ging.’ bonnes équipes retiennent les quelques fois où cela marchait merveilleusement, les équipes de pointe retiennent la seule fois où cela Veel inspirerend leesgenot! marchait moins bien.’ Bonne lecture!

ADVERTEERDERSLIJST Accel p.45 - Belfius Private Banking p.2 - Chateau du Lac p.54 - Cimcil p.49 - In2Com p.46 - Kluwer (Advertorial) p.16 - Nova Relocation p.44 Paper Chain Forum p.14 - Saxo Bank p. 34 - Sirius Legal p.39 - The Grand Tour p.4 - Trendstop p.24 - Vicre p.26 & 29 - Vito p.25

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


6

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Magazine for executives & decision makers BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

12

GENERAL MANAGEMENT 12 .... Slimme organisaties weten heel goed wat ze willen 17 .... T  hema-artikel: Flexibele werkplekken bij de FOD Sociale Zekerheid 18 .... Opinie: België internationaal gezien veel te klein. 19 .... GC Europe, finalist of EFQM Award 2013. 23 .... Raad der Wijzen: Think global, internationaal zakendoen is jezelf verbeteren

24

27

30

LOGISTICS & MANUFACTURING 24 ..... T  he heavy-light mix

FACILITY MANAGEMENT 27 ..... Thema-artikel: Security Veiligheidsbeheer centraal

AUTO & LIFESTYLE 30 .... Audi A8: Discrete, comfortabele zakenauto 32 .... Skoda Yeti: niet één maar twee Yeti

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


7

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

38

FINANCE & LEGAL 36 ..... T  hema-artikel: On-line beleggen Aandelen blijven populair in 2014 38 ..... T  hema-artikel: Private banking Beleggen in vastgoed: meer dan een eigendom 40 .... Nieuwe wetsregels: advocaatkosten en contante betalingen aangepast!

42

HUMAN RESOURCES 42 ..... T  hema-artikel: Relocation Tien ideeën voor een goed relocation beleid

48

SALES & MARKETING 48 ..... T  hema-artikel: E-Shops It’s all about trust

53

ICT 50 ..... I nnovatie binnen multimedia 52 ..... L  a carte de credit reste la référence 53 ..... D  igitale pathologie

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


8

BUSINESS MAGA ZINE INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY VISION BUSINESS WEBZINE ONON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY ANDAND VISION

RAAD DER WIJZEN CONSEIL DES SAGES BOARD OF THE WISE The Board of the Wise is a group of entrepreneurs, general managers and directors of SME’s, multinationals and non-profit organisations who decided to join the CxO community. In both CxO Magazine Print and CxO Magazine Digital the members of the Board of the Wize are sharing their knowledge and inspiring vision through interviews and articles.

ERELID RECENT TOEGETREDEN LID

BESTUURDERS COMMUNITIES

Eddy Bruyninckx Antoon De Proft Afgevaardigd bestuurder Havenbedrijf Antwerpen

Voorzitter raad van bestuur IMEC

Prof. dr. Marc De Vos Directeur Itinera Institute

Dirk Fransaer Afgevaardig bestuurder Vito

Philippe Haspeslagh

Decaan Vlerick Business School

Ingrid Lieten

Viceministerpresident van de Vlaamse Regering

Paul Matthyssens

Claire Tillekaerts

Frank Van Massenhove

Bruno van Pottelsberghe

Decaan Algemeen directeur Antwerp Management Flanders Investment School & Trade

Directeur FOD Sociale Zekerheid

Dean Solvay Brussels School

Mieke Van Hecke

Directeur-generaal VSKO

Raymonda Verdyck

Afgevaardigd bestuurder Gemeenschapsonderwijs

BESTUURDERS GROTE ONDERNEMINGEN

Noë Denecker Bestuurder Honda Europe

CXO EDITORIAL EXPERTS

Arn Borstlap

WWW.CXONET.BE

Erwin De Weerdt

Marc Lambotte VP & GM Benelux & Nordics Unisys

Karel Plasman Gedelegeerd bestuurder Acerta

Luc Van den Brande Voorzitter Raad van Bestuur VRT

Eric Verrept

Administrateurgeneraal Vlaamse Gemeenschapscommissie

ONDERNEMERS KMO’S

Gabriël Fehervari Zaakvoerder Worldlinx

Nicolas Saverys

Gedelegeerd bestuurder Exmar

FEB/MAR 2014


9 9

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

ALGEMENE DIRECTIE GROTE ONDERNEMINGEN

Frédérique Bruggeman

Managing director Robert Half België en Luxemburg

Ronnie Leten President & CEO Atlas Copco

Kris Cloots

Country Manager ISS

Hedwig Maes President EMEA Rockwell Automation

Luc Deflem CEO Securex

Dirk Momont

Managing Partner Auxo

Chantal De Vrieze

Jean-Claude Delen

Alexander Dewulf

CEO Econocom

General manager DHL Global Forwarding

Managing director Cebeo

Philippe Rogge

Arnaud Spirlet

Jean-Paul Van Avermaet

General Manager Microsoft Belux

Managing Director Belux Unify Communications

Managing director G4S Secure Solutions Belux

Ron Embrechts Algemeen directeur Care

Eric Van Bael

Managing Director HP Belgium & Luxemburg

Ingrid Gonnissen

General manager Xerox

Alain Vandenbrande CEO Facilicom Services Group

JeanFrançois Guerrier

Ludo Langen

Rik Vanpeteghem

Eric Van Zele

Managing director Fujitsu Technology Solutions

CEO Deloitte België

Site Manager DSV Solutions

CEO Barco

Xavier Verhaeghe Managing Director Belgium & Luxembourg Oracle Belgium

ALGEMENE DIRECTIE COMMUNITIES

Cathy Berx Gouverneur Provincie Antwerpen

Bernard Caprasse Gouverneur Provincie Luxemburg

Lodewijk De Witte

Gouverneur Provincie VlaamsBrabant

Herman Reynders

Gouverneur Provincie Limburg

Koen Valgaeren

Algemeen directeur Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Karel Vinck

Coordinator at the EU Commission

Olivier Willocx Gedelegeerd bestuurder BECI

ALGEMENE DIRECTIE KMO’S

Eugène Beckers

Eddy Bonne

Wim Hoeckman

CEO Victor Buyck Steel Construction

Carine Huysveld

Francis Jespers

Gedelegeerd bestuurder Attentia

CEO Euler Hermes Belgium

Pascale Van Damme

Luc Van den Bossche

General manager Dell

FEB/MAR 2014

Christophe Cherry

Country director Atradius Belux

Chairman Zenitel

Voorzitter Directiecomité Optima

Alexandre Cleven

CEO Partena, Cluster Ondernemingen en Ondernemers

Inge Plancke

Rudi Deruytter

CEO Combell/Unitt

Burt Riské

Peter Ryckaert

General Manager USG People Belgium

Managing Director B-information

Willy Van Overschée

Saskia Van Uffelen

CEO CIMCIL

Jonas Dhaenens

CEO DATEX-CKV-Goffin Kredieten

CEO Bull

Director Cegeka Chairman Feweb

Daniëlle Vanwesenbeeck Zaakvoerder MasterMail

Viv Hermans

President Belgian Relocation Center

Jan Heiremans

Eddy Helsen

Directeur Acerta Consult

Marleen Smekens

Gonzales Stubbe

Ann Vancoillie

Paul Van de Perre

Tine Verhelst

Bruno Verhofstede

Astrid De Lathauwer

Managing Partner Mentorprise

Directeur Faculty Club

CEO Groep S

Onafhankelijk bestuurder en Consultant in Bedrijfsstrategie

Managing director StepStone

Gedelegeerd bestuurder Creaplan

Walter Vermeeren

Managing Director Nova Group

CEO ViCre

CEO Caesar Real Estate Fund

Hans Wilmots CEO BDO

WWW.CXONET.BE


10

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

10

RECENT TOEGETREDEN LID

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

CxO EXPERT GROUPS HUMAN RESOURCES

Sandra De Bock

HR Manager Chep Benelux

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Koen Dewettinck

Els Druyts

HR Manager Shell Belgium

Raymond Evens

Denise Laros

Prof. dr. Peggy De Prins

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Walter Engels HR Manager Aveve

Grit Adriaenssens

Nathalie Arteel

Customer Service & Commercieel directeur Communications Director Arteel Recognition DHL Express Belux Solutions

Véronique Fauconnier

Business Development Director Nova Relocation

Dirk Hendrickx

Vice President EMEA Barco

ICT

Peter Bal

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Chris Borremans

Marketing manager Cofely Services

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Christian Luyten

Geert Christiaens

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

Piet De Grauwe

Corporate Communications Officer Isabel

Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Ursula Quadpeers

Jan Dobbenie

Patrick Van der Avert

Christiaan Peeters

Anne Van Gils

Kalman Tiboldi

CIO Tom Tom Group

Jan Buys

Director Knowledge & Research AMS

© Jos Verhoogen

Ass. Prof. of HRM Director part-time MBA programme Vlerick Business School

SALES & MARKETING

HR manager DHL Global Forwarding (Belgium)

Patrick Muylle

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Marc Van Hoecke

Lise Mulpas

Communicatie Elia System Operator

Stéphane Thiery

HR Director KPMG

Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Vicky Welvaert

Peter Van Eycken

Steve Muylle

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Johan Vanden Bergh

Marketing manager KIA Motors Belgium

Marketing manager Mazda Motors Belux

Manager Corporate Communications & Marketing Belux Atradius Credit Insurance

CIO ENI

IT Manager, Arteco - Total België

Catherine Hellebaut

Christophe Huygens

Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux

Professor KU Leuven

Wim Schollaert

Prof. dr. Bart Sijnave

ICT Manager Gates Europe

CIO UZ Gent

© Sven Everaert

Directeur personeel en organisatie Campina Belgium

Bert Lyssens

Corporate HR manager Agfa-Gevaert

Geert Van Hootegem Hoogleraar KULeuven

Linda Verdonck Director Human Resources Ricoh Belgium

HR Director Asco Industries

Sales Director BeLux Unify Communications

Joris Vanholme Marketing manager Attentia

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Ward Van Rijckeghem

Marketing Communications Manager Volvo Cars Belux

Marketing manager Gosselin Group

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

Freddy Stijn Viaene Van den Wyngaert Ass. Prof. of Management CIO Agfa-Gevaert Group

Information Systems Partner of Vlerick Business School

Steven Vansnick Sales manager Ricoh Belgium

De expert Group ICT wordt verder uitgebouwd dankzij de ondersteuning van:

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


11

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

11

BUSINESS MAGA ZINE ON INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL

FACILITIES

© Jos Verhoogen

LOGISTICS & MANUFACTURING

Dave Bellekens Logistiek directeur Multipharma

Mike Callens Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Suzy Costers

Jürgen Berckmans

Exploitatieverantwoordelijke Decathlon Benelux

Erik Chabot

Olivier Corluy

Steve Calmein

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Nik Delmeire

Nationaal voorzitter O.T.M.

Sonja De Wolf

Jos Marinus

President PICS Belgium

Liesbet De Munck D emand

Planning Coordinator WEZ AB-Inbev

Luc Peeters

President VIB

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Logistiek manager Hansen Transmissions International

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Tom Van Dijck Purchase manager BASF

FEB/MAR 2014

Erik Aerts

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

VP Vlaanderen PICS

Logistiek manager Eternit

Robert Boute

Supply Chain Director Danone

VP Telenet Procurement & Supply Chain

Prof. dr. KU Leuven

Facility manager Johnson Controls

Mieke Loncke Directeur IFMA

Koen Van Haelst Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Stephane De Klerck

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Claude Pintens Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Koen Vergauwen Afdelingsverantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

Jeroen Boon

Erik Boone

Kris Coppens

Facilities-Projects-Risks Floré Group

CFO Gosselin Group

Frank Geets

Patrick Descamps

Rudi De Winter

Ann Troch

Paul Lievens

Philippe Maeckelberghe

Administrateur-generaal Agentschap voor Facilitair Management

Facility manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

CFO EOC Belgium

CFO Ondernemingen Jan De Nul

Jan-Willem Ruinemans

CFO Hansen Transmissions International

Marc Van Gastel Head of Department Invest FIT

Finance Director Bosal Benelux

CFO Van Laere

CFO Deceuninck

Regine Slagmulder

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Sylvain dal Vecchio

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Luc Janssens

Financieel directeur Aveve

Johan Maes

Directeur Financieren Aquafin

Geert Stienen CFO Egemin

Pieter van Oijen

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad

Johan Van Den Broeck

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM

Paul Vermeylen

Commercial Manager Marsh

WWW.CXONET.BE


12

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SLIMME ORGANISATIES WETEN HEEL GOED WAT ZE

WILLEN

Met een serie ‘hackathons’ (plenaire mini-brainstorms met smartphone) brachten Xavier Bekaert en Gillis Jonk van Benthurst & Co een boeiende maar vooral ‘toonaangevende’ presentatie op het CxO Leadership Forum. Centrale vraag was: ‘Wat onderscheidt slimme organisaties?’

Arn Borstlap

Xavier Bekaert en Gilles Jonk delen een passie voor organisaties die hun strategie in daden weten om te zetten. Ze deden in hun boek ‘Toonaangevend’ onderzoek naar organisaties die meer dan 100 jaar succesvol zijn en in hun discipline aan de top staan. Ze vonden gemeenschappelijke kenmerken bij toonaangevende bedrijven als Shell, Steinway & Sons, McKinsey & Company en het toprestaurant El Bulli. Ze gingen langs bij het Royal Concertgebouw Orchestra in Amsterdam dat al 125 jaar bestaat en vandaag wordt beschouwd als een van de drie beste concer-

ten ter wereld, en consulteerden het Johns Hopkins ziekenhuis dat in de Verenigde Staten vanaf haar oprichting voor een kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg zorgde. BRAINSTORM MET DE SMARTPHONE Xavier en Gillis nodigden de zaal uit om te brainstormen met hun smartphone. Op hun smartphone typten de deelnemers hun persoonlijke antwoorden op diverse vragen over iconische organisaties in. Ze werden in real-time op het grote congresscherm getoond. Op de vraag ‘Welke Belgische

XAVIER BEKAERT

“Het juiste talent aantrekken is één zaak; dat talent verder ontwikkelen een andere, maar op zijn minst even belangrijke taak.” WWW.CXONET.BE

Xavier Bekaert van Benthurst &Co: “In een iconische organisatie zijn de juiste ideeën en de ervaring belangrijker dan de status.”

bedrijven zijn zodanig bekend waarvoor ze staan dat ze het juiste talent kunnen aantrekken?’ kwam het bedrijf Colruyt, de grootste werkgever in België, als winnaar uit de smartphones. MAGNEET VOOR TOPTALENT Hoe worden slimme organisaties een magneet voor toptalent? “Eigen aan iconische organisaties is dat ze de lat zeer hoog leggen. Royal Concertgebouw Orchestra deed de afgelopen 3 jaar 21 sollicitatierondes voor 21 vacatures. Uit 1753 kandidaten uit maar liefst 40 landen werden de juiste mensen aangeworven. Daarnaast beschikken iconische organisaties vaak over een ‘talent pool’ die actief wordt beheerd. Een extreem voorbeeld hiervan is de talent pool van het Nieuw-Zeelandse rugbyteam, de All Blacks. Deze ploeg won de afgelopen 100 jaar nagenoeg 80% van haar wedstrijden, een prestatie die geen ander sportteam hen nadoet. Het gevolg is dat iedereen die rugby speelt, dolgraag bij dit team wil spelen. In hun pool met potentiële kandidaten zitten vooral jonge mensen. Opvallend is dat dit team enkele jaren geleden ook een vrouwvriendelijkere versie van de rugbysport heeft geïntroduceerd, een non-contact versie zeg maar, met als doel de sport te verbreden en nog meer talent aan te trekken. Dat leidde tot een toename van het aantal rugbyspelers in Nieuw-Zeeland tot bijna 150.000, en dat op een bevolking van 4 miljoen mensen. Dat bewijst dat toporganisaties uitstralen wat ze willen.” HOE OMGAAN MET TOPTALENT? Uit het onderzoek van Bekaert

FEB/MAR 2014


13

GENERAL MANAGEMENT

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

XAVIER BEKAERT EN GILLIS JONK OP CXO LEADERSHIP FORUM schikken. Hierdoor slagen deze organisaties erin om het allerbeste talent aan te trekken.” “Denk aan uw eigen organisatie,” vervolgt Gillis Jonk. “Heeft uw bedrijf een sterk extern imago? Trekt uw bedrijf constant het beste talent aan zodat u de mensen kan kiezen die in uw bedrijf passen?” Een serie hackatons zorgde voor de virtuele en digitale interactie tussen publiek en sprekers. De mening van het publiek speelde in belangrijke mate mee.

en Gillis blijkt dat het niet alleen belangrijk is om het juiste talent aan te trekken maar ook om dat talent verder te ontwikkelen. Voorbeeld: muzikanten van het Royal Concertgebouw Orchestra moeten niet alleen voortdurend training volgen maar ook zelf training geven over de hele wereld. Dat vergroot de talent pool en de magneetwerking van de organisatie. Bovendien: wie in het orkest goed presteert, heeft meer vrije tijd, tijd die ze kunnen gebruiken om nog meer les te volgen, maar ook om meer te ontspannen. “Dit kan alleen in een meritocratie,” zegt Xavier Bekaert. “Meritocratie gaat uit van het principe dat initiatief, de juiste ideeën en werkervaring belangrijker zijn dan status. In een meritocratie geldt ook complementair leiderschap. Om een voorbeeld te geven: bij de All Blacks heb je binnen de ploeg een extra leidinggevend subteam. De leden van dit subteam worden gekozen op basis van hun prestaties. Prestatieverwachtingen zijn overigens heel duidelijk in iconische organi-

FEB/MAR 2014

saties. Dat gebeurt volgens een dynamisch proces en op een heel natuurlijke manier. In het orkest van Amsterdam gaan muzikanten zelfs letterlijk een bank achteruit zitten als ze minder presteren.” SLIMME ORGANISATIES VERZAMELEN MENSEN ROND EEN PROJECT De volgende vraag wordt de zaal in geslingerd: ‘Schrijf de naam van vijf vrienden of kennissen op.’ Vervolgens: ‘Hoeveel van hen kan je overtuigen om de Mont Ventoux op te fietsen voor een goed doel?’ Hieruit blijkt dat het moeilijk is om een bestaande groep van mensen te veranderen en hen anders te laten denken. Het is gemakkelijker om de juiste personen rond een bepaald project te verzamelen. Boodschap: het is beter om mensen rond een bepaald doel te verzamelen, eerder dan een bepaald doel in bestaande profielen te steken. Dit is een strategie die ook iconische organisaties gebruiken. Ze hebben zo’n sterk ‘werkgeversimago’ dat veel mensen deel willen uitmaken van hun organisatie. Meestal zijn dat personen die over de juiste skills en competenties be-

“Kortom,” stelt Xavier Bekaert. “Alles begint bij leiders die een uitgesproken visie hebben en die daar op een rigoureuze manier mensen bij zoeken. Deze leiders leggen vervolgens de lat zeer hoog en smeden talent om tot een team met opleidingsmogelijkheden, meritocratie en complementair leiderschap. Ze zoeken continu feedback en maken hun medewerkers bewust van de traditie van het bedrijf. Het bedrijf komt in een zich versterkende cyclus en wordt ten slotte toonaangevend volgens een ijzersterk mechanisme dat moeilijk te doorbreken is, want deze organisaties hebben een geweldige veerkracht.”

Klik hier om de videofilm van het CxO Leadership Forum te bekijken WWW.CXONET.BE


. n e s s o b r e e 30% m ? l a t a d e j t Wis De Europese bossen zijn sinds 1950 met 30% gegroeid. * Dit komt overeen met 13 keer de oppervlakte van BelgiÍ. De papierindustrie, die duurzaam bosbeheer ondersteunt, draagt zo fors bij tot deze bosuitbreiding. Dit tijdschrift bestaat uit houtvezels, een natuurlijke en hernieuwbare grondstof, of uit gerecycleerd papier. * VN-Voedsel-en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organization - FAO) State of the World’s Forests report 2011

30% meer bossen? paperchainform.org Surf naar www. www.welovepaper.be

en doe de test.

Papier is een zeer milieuvriendelijk communicatiemiddel, omdat het van natuurlijke, hernieuwbare of gerecycleerde grondstoffen gemaakt wordt.


15

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SYNC YOUR WITH YOUR

TALENT STRATEGY

GENERAL MANAGEMENT

projects that span three or more organizational boundaries. Recruiting and retaining top talent will only get organizations so far. They need to measure results, too. Across the board, organizations with strong alignment are more likely to measure outcomes such as staff turnover, learning development, and employee engagement, retention and productivity.

There is much talk about an economic recovery, and many organizations are obsessed by their headcount. But a smaller (and smarter) No doubt, creating a talent management program comes with a hefty price tag. But consider group is focusing on getting the right people on the right projects. the danger of missing out: On a US$1 billion The payoff can be huge, according to PMI's ‘Pul- project, organizations with significant or good se of the Profession™ In-Depth Report: Talent alignment of talent management programs to Management.’ On average, 72 percent of pro- organizational strategy put US$50 million fewer jects meet their original goals and business in- dollars at risk than organizations with moderate tent at organizations with significant alignment or weak alignment. between their talent management and organizational strategies. Now put that up against the 58 With those kinds of numbers on the line, the bigKris Troukens percent rate at organizations with moderate or ger question is: Can an organization afford not weak alignment. And where would you as a CEO to make the investment? Think about it! would want to be? Despite the potential ROI, only 10 percent of organizations report significant alignment. That stat takes on added significance when you consider what's shaping up as a true talent crisis.

PMI has a local branch in Belgium. They meet every 6 weeks approximately to talk about hot industry topics, and network amongst PM peers. More details on their website www. pmi-belgium.be

FEB/MAR 2014

Pulse data revealed four in five organizations report difficulty in finding qualified project management candidates to fill open positions. Some organizations are resorting to some serious poaching -- check the battle for project talent between hi-tech giants such as Apple, Google, Yahoo! and Facebook. Organizations that align talent management to organizational strategy are also more effective at implementing formalized career paths, with 83 percent moving new hires to advanced project management positions. Among organizations with weak alignment, that number drops to 62 percent. The MD Anderson Cancer Center, for example, clearly outlines the path up. It requires 10 years of experience (including five years of project management) and a Project Management Professional (PMP)® credential for senior project managers who manage highly complex strategic

The full article can be found at: http://blogs. pmi.org/blog/voices_on_project_management/2013/04/smart-organizations-synctalen.html and was published by Cyndee Miller.

WWW.CXONET.BE


16

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ADVERTORIAL

THE FUTURE PROOF LEADER: • SENSE-MAKER • CONNECTOR • ENABLER

Het paternalistisch leiderschapsmodel dat medewerkers behandelt als kinderen heeft zijn tijd gehad. Hoog tijd voor een volwassen arbeidsrelatie, vindt Isabel De Clercq van Kluwer Opleidingen. “Daarin is de leidinggevende ‘sense-maker’, ‘connector’, én ‘enabler’.” SENSE-MAKER Medewerkers die een duidelijk signaal krijgen dat ze met hun talenten een belangrijke meerwaarde creëren voor de organisatie, zijn bevlogen en ervaren hun werk als zinvol. “Leidinggevenden dragen hier een grote verantwoordelijkheid”, zegt Isabel De Clercq. “Zij zitten in de ideale positie om de talenten van hun mensen te matchen met de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Doen ze dat goed, dan zorgen ze voor zingeving en meer werkvreugde.” CONNECTOR In die ‘future proof’-organisatie stimuleren leidinggevenden hun medewerkers om deel uit te maken van netwerken. Deze netwerken gaan over alle grenzen heen: over die van het team, maar ook die van de business units, en zelfs die van de eigen organisatie. Om die reden omarmt de ‘future proof’-leider de kracht van sociale media en stimuleert hij kennisdeling. Een organisatie kan immers maar wendbaar zijn als kennis volop wordt uitgewisseld.

Business case

Slimmer Werken Juridisch kader

Communiceren

Social learning

Connector

Talent en passie

Sturen op output

“Hij zorgt bijvoorbeeld voor een klimaat waarin mensen gestimuleerd worden om elkaar feedback te geven. In een dergelijk klimaat is het voor medewerkers eenvoudiger om zich te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Die talenten worden steeds belangrijker nu we met z’n allen langer moeten werken. Talenten zijn immers een duurzame bron van energie”, legt Isabel De Clercq uit.

VOLWASSEN RELATIE Het succes van organisatie hangt sterk af van het soort relatie dat leidinggevenden met hun medewerkers hebben. “Behandel je medewerkers niet als kinderen die gestraft en beloond moeten worden”, stelt Isabel De Clercq. “Zorg voor een volwassen arbeidsrelatie waarin plaats is voor fouten. Werken met het besef dat een fout onmiddellijk afgestraft wordt, is erg beklemmend. De ‘future proof’-leiENABLER der beseft dat een organisatie weinig heeft aan mensen die Een derde rol die de ‘future proof’-leider opneemt, is die in angst werken. Die riskeren immers ter plaatse te blijven van ‘enabler’. Kort gezegd: hij maakt dingen mogelijk. trappelen.” Voor meer info over de ‘future proof leader’ en opleidingsprogramma’s op maat, contacteer Isabel De Clercq op het nummer 0477 87 24 69 of via mail: isabel.declercq@kluwer.be. Of surf naar www.overhetnieuwewerken.be.

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


17

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

FLEXIBLE WORKSPACES

FLEXIBELE WERKPLEKKEN

BIJ DE FOD SOCIALE ZEKERHEID Arn Borstlap

Telewerken, landschapskantoren, shared desks, coworking,… Deze zijn de nieuwe werkvormen van vandaag en morgen. “Onze zogenaamde concentratieruimtes hebben we afgevoerd”, zegt Barbara de Clippel van de FOD Sociale Zekerheid. “Mensen komen naar kantoor om samen te werken.” In 2009 verhuisde de FOD Sociale Zekerheid, met Frank Van Massenhove als CEO, naar de Finance Tower in Brussel. De werkruimte werd er ingericht volgens het principe van de dynamische werkomgeving. Barbara de Clippel: “Niemand heeft hier een eigen bureau, van statussymbolen is er geen sprake, iedereen is gelijk. Meer dan 70 procent van de medewerkers werkt van thuis uit. Deze werkomgeving beïnvloedt de tevredenheid. In recente enquêtes geeft 84 % procent van de medewerkers aan trots te zijn om bij de FOD Zekerheid te werken.”

Frank Van Massenhove, CEO van de FOD Sociale Zekerheid. Een open cultuur is een cultuur waar mensen niet langer wordt gezegd, wanneer, waar en hoe ze moeten werken

OP MAAT VAN FUNCTIEROLLEN “De werkomgeving is op maat van de verschillende activiteiten die een medewerker in de loop van de dag uitoefent. Wie nood heeft aan sociaal contact, kiest een bureau tussen collega’s of een meer comfortabele ‘lounge’. Voor een vergadering reserveer je een tafel of ruimte met technische voorzieningen. Op het einde van de dag maak je je plek vrij. De keuze ligt met andere woorden volledig bij de medewerker.”

zijn ondertussen verdwenen. Mensen komen immers niet naar kantoor om zich de hele dag te concentreren maar om te overleggen met collega’s. We passen de ruimten ook aan aan de nieuwe moderne tijden. Vroeger hadden we bijvoorbeeld een grote ruimte voor onze bibliotheek. Omdat de werking van de bib steeds meer wordt gedigitaliseerd, is de bibliotheek nu een overlegzone. Sinds de verhuizing hebben we al anderhalve verdieping opgegeven, gewoon door de manier waarop we als organisatie zijn geëvolueerd.” BETROKKENHEID “Vanaf de start van dit project streefden we naar maximale betrokkenheid. Onze medewerkers werden bevraagd over hun bestaande werkomgeving, om zo waardevolle input te krijgen voor de inrichting van hun toekomstige werkomgeving. Er werden workshops georganiseerd waarin informatie werd gegeven over de bureaus, het design en de vloerbekleding.” CULTUURVERHAAL “Flexibele werkplekken zijn onderdeel van een algemeen cultuurverhaal waarin ook de aspecten telewerken, digitalisering, mobiel werken en documentbeheer zitten,” benadrukt Barbara. “Door de combinatie van al die factoren is de productiviteit bij ons sterk gestegen. Een open cultuur is een cultuur waar mensen niet langer wordt gezegd, wanneer, waar en hoe ze moeten werken. Wel een cultuur waarin het resultaat telt en waar de medewerkers regisseur zijn van hun eigen leven.”

CONCENTRATIEPLEKKEN ZIJN VERDWENEN “Sinds 2009 zijn we wel geëvolueerd,” zegt Barbara. “Veel van de zogenaamde ‘concentratieplekken’

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


18

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

INTERNATIONAAL, MAAR OOK SLIM ONDERNEMEN

O P I N I E

Jan Callant

BELGIË INTERNATIONAAL GEZIEN VEEL TE KLEIN?!

WWW.CXONET.BE

Terwijl onze nationale leiders zich buigen over een onbenullig en overbodig onderwerp als de familienamen van kinderen, verliest de nationale arbeidsmarkt elke dag tientallen jobs. Denk maar Heinz en Saint-Gobain. België stelt internationaal weinig voor en dreigt het te moeten hebben van randonderwerpen als de familienamen en euthanasie bij jongeren.

GENERAL MANAGEMENT Heinz Foodservices sluit eind van dit jaar de vestiging in Turnhout. De productie verdwijnt naar Engeland, omdat werkkrachten daar goedkoper zijn. Iedereen die business doet met dat land weet dat de loonkost daar veel hoger ligt dan hier. Maar Engeland is groter, heeft meer aanzien en is ondanks het feit dat het een eiland is, een belangrijke draaischijf voor de handel. De Vlaamse regering kan/gaat niets meer doen dan de financiële steun terugvorderen. Ze zullen waarschijnlijk de gronden in Turnhout voor 1 euro krijgen en dat zal het zijn, net zoals bij Ford.

FINANCE & LEGAL Ook in de bancaire wereld bepaalt Europa meer en meer de spelregels. En als er in Amerika een zakenbank overkop gaat, valt ons financiële systeem in een heel diepe put. We zijn zelfs op een zucht van de situatie waarbij u zal moeten betalen om uw geld bij de bank in bewaring te geven, zeg maar te beleggen. Europa wil dat zo om de zwakke broertjes te beschermen.

SALES & MARKETING Sony stopt met de verkoop van computers in de grootste delen van de wereld. Enkel in Japan zullen nog Sony-toestellen te koop zijn. Ondanks het enorme succes van Vaio komt een einde aan de salesactiviteiten in een groot deel van de wereld. Azië is en blijft toonaangevend op het vlak van electronica en daar is zelfs Europa en Amerika te klein voor. Ook TP Vision Brugge verhuist voor een groot deel naar Azië. Ook daar betekent Europa niets meer.

HUMAN RESOURCES & ICT De impact van voorgaande feiten op de tewerkstelling in ons land, is ronduit frappant. We verliezen evenveel, om niet te zeggen, meer jobs voor hoger opgeleiden dan voor jobs voor laaggeschoolden. En ondertussen blijven onze regeringen kibbelen over een onderwerp als langer werken. De wereld van de electronica bewijst dat hooggeschoolden hard nodig zijn, alleen blijkt dat niet uit de vele bedrijfssluitingen/afvloeiingen van personeel in ons land. Een reddingsboei ligt misschien bij thuiswerk of in de flexibiliteit van werkplaats. Maar daarvoor gaan we eerst de technische middelen hun gang moeten laten gaan.

LOGISTICS & FACILITIES

Terwijl we hier druk bezig zijn met onze ecologische voetafdruk, is de wereld van de logistiek zich sterk aan het reorganiseren. Materialen de wereld rond brengen is een normaliteit geworden. In geen tijd komen goederen van de andere kant van de wereld in uw brievenbus of uw magazijn terecht. Ook hier wordt Europa een speeltuin, zowat het binnenland. De rest van de wereld is het nabije buitenland. Internationaal ondernemen wordt steeds meer de boodschap, maar Europa is niet langer internationaal. Terwijl we hier proberen het land nog verder op te splitsen in bijna onzichtbare ‘einselgangers’, gaat de rest van de wereld op zoek naar territoriumuitbreiding. De vraag bij dit alles blijft of we nu al niet te klein zijn om gezien te worden op de mondiale handelskaart.

FEB/MAR 2014


19

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GC EUROPE

GENERAL MANAGEMENT

follows the EFQM Excellence model. EFQM Excellence model combines Deming Cycle, Balanced Results and Stakeholders approaches and also learning& innovation which are fundamental elements of success for an organization. Proper use of As a European Foundation, EFQM (European Foundation for Qua- model guarantees balanced and lity Management) inspires organisations to achieve sustainable ex- sustainable results.” cellence by engaging leaders to learn, share and innovate using the EFQM Excellence Model. From 30.000 organisations implementing HOW HAS USING THE MODEL IMPACthe EFQM Excellence Model worldwide, GC Europe in Haasrode- TED YOUR BOTTOM LINE RESULTS? Leuven was one of the EFQM Award 2013 finalists. An interview with Eckhard Maedel: “Through the drive for excellence over a numEckhard Maedel, President of GC Europe. ber of years, GC Europe has GC Europe is the subsidiary of and values, people relationships doubled its sales turnover and the Japanese GC Corporation with each other and feeling free increased levels of satisfaction which is one of the leading pro- to improve and be open to ide- from all the stakeholders; this viders of dental care products as. Our associates feel genuinely can be seen in perception surin the world. As an innovative empowered and have the free- vey results. Continuous improcompany with tradition and dom to improve both within vement activities on operational experience, GC wants to set the system framework and also and business processes have further milestones in dentis- feel free to recommend system reduced any type of non-value try. In doing this, the primary improvements. We consistently added work.” concern is not merely technical focus on customer results in product safety but people’s safe- order to adjust our approaches ty and oral health in particular - which are very flexible in order always combined with the latest to answer the expectations and scientific knowledge. needs of our customers continuously.” WHAT IS THE ONE THING OTHER ORGANISATIONS CAN LEARN WHY DID YOU CHOOSE TO USE THE FROM YOUR EXPERIENCE? EFQM EXCELLENCE MODEL? Eckhard Maedel: “GC Europe Eckhard Maedel: “From the has managed to create a culture outset, our mother company, of excellence within GC Euro- GC Corporation has made quape, merging both Japanese and lity management a priority in all European cultural strengths. aspects of its business activities. Our corporate philosophies of This commitment to excellence Eckhard Maedel, President of GC Europe N.V. Semui (the eyes of the custo- has also become the hallmark of mer) and Nakama (balance and GC Europe operations. Inspired harmony) are a strong uniting by GC Corporation which was driver towards Excellence. To- awarded with the Deming Prize gether with the GC Europe’s and the Japan Quality Medal Mission, Vision and Values, (worldwide most prestigious the result includes: a culture of recognition for quality managecustomer focus, expected high ment in organizations), the Eustandards of ethical behaviour ropean operation, GC Europe

FINALIST OF EFQM AWARD 2013

FEB/MAR 2014

CxO Redactie

WWW.CXONET.BE


20

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

RAAD DER

WIJZEN

Alain Vandenbrande CEO Facilicom Services Group

Dirk Fransaer Afgevaardigd Bestuurder Vito

Eddy Bonne, ex co-voorzitter Globus/ Noord-Amerika en Plato/buurlanden (Voka Antwerpen-Waasland)

Frédérique Bruggeman Managing Director Robert Half Belux

WWW.CXONET.BE

Een organisatie leiden betekent dat men zich boven al bewust moet zijn van de mogelijkheden en de beperkingen van die organisatie. Het betekent echter niet dat men mag berusten. Net daarom legde CxO Magzine volgende stelling voor aan de leden van de raad der wijzen: ‘Think Global: Internationaal zakendoen is jezelf verbeteren’

MEER VRAAG NAAR INTERNATIONALE SAMENWERKING Dat klopt, bedrijven werken steeds meer internationaal. Facilicom als facilitaire dienstverlener krijgt ook steeds vaker de vraag naar een internationale samenwerking, bedrijven willen één facilitaire partner over de grenzen heen. Zo maakt Facilicom deel uit van UFS (United Facility Solutions) om aan de internationale vraag tegemoet te komen. We moeten het beste uit onszelf halen om te voldoen aan de eisen van deze grote internationale spelers. Daarnaast blijft het belangrijk, zeker in onze sector, om de geplogenheden op de lokale markten goed te kennen en daarop in te spelen.

VANONDER DE KERKTOREN Internationaal zakendoen houdt inderdaad vaak een verbeteringsproces in, omdat je vanonder de Vlaamse kerktoren komt. Hierbij moet je zowel het product of proces, het business model en vaak ook jezelf in concurrentie stellen, met andere partners, andere regels en in het algemeen een bedrijfsklimaat. Je hoeft niet noodzakelijk een wereldbeeld “Think Globally” te hebben om internationaal te gaan, want “act locally” is belangrijker. Het verbeterproces komt juist uit het lokaal acteren in een andere setting dan het vertrouwde Vlaanderen.

LEER VAN ANDEREN Het ‘onder de kerktoren’ fenomeen is stilaan verdwenen en heeft plaats gemaakt voor een meer globale visie. Een bedrijfsleider kan immers niet langer ontkennen dat er zich reële opportuniteiten voordoen buiten zijn landsgrenzen. Organisaties zoals Voka hebben snel ingezien dat zij hier tot groot nut kunnen zijn, en hebben werkgroepen zoals Globus en Plato in het leven geroepen. Ervaren bedrijfsleiders stellen via deze kanalen hun knowhow ter beschikking en begeleiden deze bedrijven stap voor stap naar het internationale zakendoen en behoeden hen voor de valkuilen die ze zelf op hun weg tegenkwamen. LEREN VAN INTERNATIONALE SENIOR MANAGERS Doorheen de jaren heeft Robert Half op een succesvolle manier nieuwe markten betreed door de uitbreiding van het bedrijf wereldwijd. “Think Global” is dus zeker van toepassing, maar werkt nog beter als er rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften en aspecten van de lokale markten. Dergelijke internationale benadering is voor mij, als Managing Director Robert Half Belux, zeer leerzaam en stelt me in staat om mijn functie beter uit te oefenen. Door de samenwerking met internationale senior managers kunnen we namelijk kennis en ervaring delen en slagen we erin het bedrijf op nationaal en internationaal niveau te optimaliseren.

FEB/MAR 2014


21

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

GENERAL MANAGEMENT

HOE ZIET U LEIDERSCHAP ANNO 2014?

RAAD DER

WIJZEN

Pascale Van Damme General Manager Dell

Olivier Willocx Gedelegeerd Bestuurder BECI

Jonas Dhaenens, CEO Intelligent (hostinggroep boven o.a. Combell, Register en Unitt)

In elke editie toetst de redactie van CxO Magazine een bepaalde stelling af bij de leden van de Raad der Wijzen. Zij laten hun ervaring, kennis, enthousiasme en verlangen spreken in hun ongezouten mening, die zij in een beperking van een honderdtal woorden voor u neerpennen.

EIGEN VOOROORDELEN HERKENNEN Ik ben ervan overtuigd dat internationaal zakendoen je een bredere kijk op de business geeft. Als je internationaal zaken doet, werk je samen met mensen van verschillende nationaliteiten en zorgen de verschillende invalshoeken voor een kruisbestuiving die leiden tot een andere, maar ook rijkere manier van communiceren. Om beter om te gaan met diversiteit moet je wel je eigen vooroordelen herkennen en ze kritisch bekijken alsook aftoetsen met andersdenkenden. Kortom, culturele diversiteit en internationaal zakendoen zorgen ervoor dat je je kennis kan verbreden en laten je toe om jezelf naar het volgende niveau te brengen. Zowel op persoonlijk vlak als op het gebied van de bedrijfsresultaten en je productiviteit. NEVER SAY NEVER Elke ondernemer, hoe klein ook, moet de boutade “Never say Never” goed in gedachte houden bij het verder ontwikkelen van zijn businessmodel. Zich beperken tot een lokale, regionale of streng geografisch afgebakend gebied kan dan misschien tijdelijk aangewezen zijn voor een startend bedrijfje of proefproject, maar van zodra er voldoende geloof bestaat in het succes van product, dienst of concept is expansie meer dan aangewezen. Ondernemers in Brussel hebben een voetje voor: de internationale uitstraling van de hoofdstad inspireert en faciliteert. Bovendien kan je terecht bij BECI voor alle nuttige contacten, nieuwe markten, algemene en specifieke informatie, enz. Doen! AANPASSEN AAN DE LOKALE MARKT De IT-sector is an sich een internationaal gebeuren. Dagelijks hebben we contact met buitenlandse leveranciers en klanten. Daarnaast reis ik regelmatig naar het buitenland om ideeën op te doen en om te kijken hoe concullega ’s hun onderneming uitbouwen.. De afgelopen maanden hebben we onze eerste Nederlandse vestiging geopend en we kijken ook naar verder gelegen landen. Ook dat zien we als een verrijking: samenwerken met verschillende nationaliteiten en onze hostingoplossingen aanpassen op basis van de behoeften en gewoonten van de lokale markt.

DEAL WITH THE WORLD AS IT IS Internationaal zaken doen is uw klanten persoonlijk kennen en begrijpen, niet alléén via computers maar door de ervaringen van uw medewerkers die veruitwendigd worden. Graag quote ik Jack Welch: Deal with the world as it is , not how you’d like it to be.

Rudi Deruytter, CEO financiële groep DATEX-CKV-Goffin Kredieten

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


22

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

INTERNATIONAAL, MAAR OOK SLIM ONDERNEMEN

EXIT STRATEGIEËN

IN CONTRACTEN

Na lange onderhandelingen heeft u eindelijk een contract gesloten. Tot nu verliep de samenwerking goed, of toch niet? Hoe dan ook, u (of uw business partner) wilt het bestaande contract opzeggen, hernieuwen of aanpassen… Door preventief risico’s te ontmijnen en hierop te anticiperen door middel van een voorafgaande ‘exit strategie’, kunt u veel narigheid besparen.

CxO Redactie

Wanneer een contract niet langer beantwoordt aan de wensen van een partij, dan is het best mogelijke dat deze partij er ook zo snel mogelijk van af wil, of minstens de voorwaarden (prijzen, SLA, …) wil herzien en een nieuw contract onderhandelen. Makkelijk is dit echter niet. U kunt maar beter goed juridisch gewapend zijn om calamiteiten te vermijden. GOODWILL OF RECHTBANK Het niet nakomen van de afspraken, tarieven die niet langer marktconform zijn, nieuwe spelers op de markt, verandering

Preventief een exit strategie in contracten inbouwen, kan veel narigheid besparen.

WWW.CXONET.BE

van het businessmodel, veranderende behoeften … Wat ook de beweegredenen zijn , indien u geluk hebt, kunt u rekenen op de goodwill van uw business partner om een en ander recht te trekken. De kans is echter reëel dat u juridisch advies moet inwinnen om calamiteiten te vermijden. Het ondoordacht opzeggen of ontbinden van commerciële contracten kan immers gigantische gevolgen hebben en grote kosten met zich meebrengen wanneer u door een rechtbank zou worden veroordeeld tot betaling van schadevergoeding wegens een onrechtmatige opzegging of ontbinding van een contract. Bovendien riskeert u, in geval van opzegging, nog lange tijd vast te zitten aan een partner (of klant) die niet langer voldoet aan uw specifieke wensen of noden. Zo verliest u niet alleen veel geld, maar mist u bovendien strategische businesskansen. VOORZIE EEN EXIT STRATEGIE Preventief een exit strategie in contracten inbouwen, kan al veel narigheid besparen. Een exit strategie is een vorm van contractmanagement: zowel het sluiten, uitvoeren als het be-

ëindigen van overeenkomsten worden procesmatig beheerst. Het belang van een exit strategie is dan ook duidelijk: niet alleen worden onaangename verrassingen vermeden, maar er wordt ook geanticipeerd op mogelijke issues bij de beëindiging en in geval van contractbreuk van de tegenpartij worden de risico’s beperkt. Tot slot heeft u dankzij een exit strategie een duidelijk overzicht van eventuele kosten en risico’s in geval van een eigen (strategische) contractbreuk. CxO Magazine volgde de cursus’ Exit strategie – ontbinden & hercontracteren van commerciële contracten’ bij het IFBD, www.ifbd.com. Deze workshop leert de voordelen van een reële exit strategie, wat daarvoor nodig is en wat er moet geregeld worden aan het begin of tijdens de contractuele relatie. Tijdens de dagopleiding komen alle aspecten van het opzeggen, heronderhandelen of ontbinden van bestaande contractuele overeenkomsten aan bod. Deze dagopleiding verloopt in modules: Module 1: Belang van en voorbereiding op exit strategie Module 2: Heronderhandelen van overeenkomsten Module 3: Opzegging van overeenkomsten Module 4: Ontbinding van overeenkomsten Module 5: Andere exits

FEB/MAR 2014


PROCTER & GAMBLE EN TUPPERWARE: HORIZONTALE SAMENWERKING IN SUPPLY CHAIN

THE HEAVY LIGHT MIX

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

“Duurzame oplossingen kunnen best kostenbesparend zijn, mits de juiste aanpak,” zegt Koen Muylaert, Western Europe Transportation Manager van Procter & Gamble. Door de samenwerking met het bedrijf Tupperware (*) worden de logistieke stromen van beide bedrijven efficiënt samengevoegd. Gevolg: zwaar transport wordt van de weg gehaald.

LOGISTICS & MANUFACTURING PAGINA 24

The heavy light mix

LEES VERDER OP PAGINA 25

CXO EDITORIAL EXPERTS

Karel De Decker

Jan De Kimpe

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP LOGISTICS

Dave Bellekens

Jürgen Berckmans Supply Chain Director Danone

Ass. Prof. of Operations Management Vlerick Business School

Robert Boute

Mike Callens Vice Persident sourcing Atlas Copco Airpower nv

Business Unit Manager Logistics Honda Europe

Erik Chabot

Oliver Corluy

Sonja De Wolf

Jos Marinus

Luc Peeters

Maarten Peeters

Marc Slegers

Geert Swinnen

Logistiek directeur Multipharma

Logistiek manager Eternit

Tom Van Dijck

Purchase manager BASF

President VIB

Paul Vermeylen Commercial Manager Marsh

Supply Chain Director Nutricia-Milupa Belgium

Logistiek manager Hansen Transmissions International

VP Telenet Procurement & Supply Chain

President PICS Belgium

Suzy Costers

Nik Delmeire

VP Vlaanderen PICS

Nationaal voorzitter O.T.M.

Alex Van Breedam

Nico Vandaele

Prof. KU Leuven en Universiteit Antwerpen

Prof. dr. KU Leuven

Liesbet De Munck

Coördinator Expertisecel LogIC Coördinator Postgraduaat Supply Chain Business Analyst Provinciale Hogeschool Limburg

Johan Van Den Broeck

Head of Supply Chain and Procurement bij Ineos ChlorVinyls LVM


ING AUTOMATION

BY-VISION 24

AUGMENTED REALITY

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

LOGISTICS & MANUFACTURING

De picker loopt dan met een bril op

EKOMST? THE HEAVY LIGHT MIX PROCTER & GAMBLE EN TUPPERWARE: door het magazijnHORIZONTALE en ik krijgt in de SAMENWERKING IN SUPPLY CHAIN

bril de eerstvolgende pick-taak te zien. Met behulp van pijlen vindt hij de weg en de specifieke doos die hij moet picken. Hij hoeft maar te gazijnen en distributiecentra kijken naar het barcodelabel en de t een speciale bril en zich laten oplossingen best kostenbesparend zijn, mits de juiste aanpak,” zegt Koen Muylaert, doos wordtkunnen automatisch gescand. den? Ook in de wereld van“Duurzame de Western Europe Transportation Manager van Procter & Gamble. Door de samenwerking met het bedrijf Hij pakt het product en zet het op t beeld niet veraf. Arn Borstlap Tupperware (*) worden de logistieke stromen van beide bedrijven efficiënt samengevoegd. Gevolg: zwaar de pick-kar. De volgende opdracht transport wordt van de weg gehaald. verschijnt, een pijl wijst de weg naar“De de uitdaging volgende picklocatie. Koen Muylaert: van P&G is Op om deze manier komt de hele picklijst innovatieve samenwerkingen met bedrijven de lijst afgewerkt, op te zetten voorbij. die quaAls cultuur en issupply chain wordt deDe packlocatie visie aansluiten bij de dieman vannaar P&G. visie van Tupperware geleid en hunwaar producten ideaal voor hij doorzijn de bril precies een dergelijkeziet samenwerking. Iedereen kent de hoe hij moet packen. lichte plasticPick-by Tupperware dozen. Omdat van deze Samenwerking Procter & Gamble – Tupperware: the heavy light mix vision is een voorbeeld licht in gewicht zijn, hebben de vrachtcontainers ‘augmented reality’ toegepast in van Tupperware een lage gewichtsgraad. Omdat het magazijn. Dit wil zeggen dat -operatie plaatsvindt om de lichte Tupperware onze producten zwaarder zijn, hebben onze producten bij onze zwaardere producten te steken, aan een live, direct of indirect, containers een hoge gewichtsgraad maar een waarna ze samen worden getransporteerd.” beeld van de werkelijkheid elemenra informatie in het gezichtsveld van orderpickers lage vulgraad. Daarom was het goed om beide De voordelen zijn duidelijk. De gezamenlijke ten worden toegevoegd door een producten als een zelfde ‘stroom’ te behandelen. logistieke kost daalt en een deel van de Tupperware computer. toegevoegdeliggen ele- trucks wordt van de weg gehaald, wat een impact De bestemmingen vanDeze de producten menten bevatten bijvoorbeeld oogopslag ires displays maakten in eenimmers allebei in Griekenland, op goed 100 km heeft op kosten en milieu. De additionele sensordata of extra over kosten van deze aanpak – het transport vanaf de moesten een duidelijk waar de pickers van elkaar, voor 98 procent wasinformatie er een overlap. omgeving. wordt spraakgestad zijn. Tot slot kwam zelfsDe logistieke de stromen zijn dusVoorlopig identiek, maar de Tupperware locatie in Aalst naar de P&G site in pick-by-vision nog maar zeer spo- Mechelen, de behandelingskost, de crossdocking zoge- verschillen.” an- stuurde technologie, het producten un- naamde voice-picking. De laatste radisch toegepast maar vaststaat operatie en het papierwerk – proberen we zo veel pick-by- dat een magazijn een uitermate mogelijk te beperken. aat, trend in magazijnen isHOE? De startte in september omgeving is voor 2012. een extra geschikte nog vision, een techniek waarbijsamenwerking P&G zet zijn intermodaal netwerk in voor het VEEL TOEKOMST vol- informatie in het gezichtsveld van dergelijke technologische toepasKoen ziet veel toekomst in dergelijke transporteren van beide producten. Koen: de orderpickers wordt geprojecteerd. sing. “Tupperware ‘shipt’ hun producten van Aalst samenwerkingsverbanden. “Ook intern probemanaar onze site in Mechelen waar een crossdock ren we deze ‘heavy-light mix’ toe te passen, bijvoorbeeld door onze lichtere luiers samen met de zwaardere shampoo’s te transporteren. Daarnaast blijven we zoeken naar samenwerking met andere bedrijven met innovatieve logistieke uitideeën. Hierin zit een groot potentieel, denk aak maar aan het benutten van gemeenschappelijke warehouses. “We hebben al stappen genomen nde. om onderbenutte magazijnen te delen met ook andere bedrijven.” ali*Dit samenwerkingsproject won vorig jaar de een publieksprijs van de Supply Chain Award 2013. gon VITO NV ater Onderzoeks‐ en adviescentrum voor cleantech en duurzame ontwikkeling anBerchem - Genk - Gent - Mol - Oostende Voor meer informatie: Kristine Verheyden - Tel. + 32 14 33 55 53 gen vito@vito.be - www.vito.be - www.i-sup2014.org nde WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014

FEB/MAR 2014


25

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISIONJane: “How was your day?” Tarzan: “It’s a jungle out there.”

WIE SLIM IS, KAN STERK ZIJN. Ook in de bedrijfswereld overleven diegenen die zich het best weten aan te passen in een veranderende context. Als slimme ondernemer kiest u de instrumenten die u de meeste voordelen opleveren. Trends Top bijvoorbeeld. U verkent de markt. Analyseert mogelijke concurrenten. Ontdekt potentiële partners en klanten. Communiceert naar uw doelgroep. Bouwt een netwerk met strategische allianties op. Wint.

T 03 620 03 00 TRENDSTOP.BE FEB/MAR 2014

Vandaag slim? Morgen sterk! Kijk op trendstop.be. WWW.CXONET.BE


Committed to Change

Vision

Focus Knowledge Contribution Results

Veranderingen worden nog te vaak van bovenuit opgelegd aan de rest van de organisatie. Hierbij wordt teruggegrepen naar vertrouwde methodes, die vaak onvoldoende effectief zijn. Daardoor komen veranderingen en innovaties moeilijk van de grond. Veranderbereidheid is er wel, maar de de manier waarop neemt de aanwezige gedrevenheid in de organisatie weg. De uitdaging voor menig CXO is dan ook om het geheel slagvaardiger te maken en alle medewerkers betrokken en enthousiast te krijgen en te houden. ViCre is de uitgelezen partner indien u de betrokkenheid van uw medewerkers in uw organisatie wil verhogen. Onze unieke aanpak resulteert in een heldere visie, doorgedreven focus, betere samenwerking en grotere waardecreatie. En uiteindelijk in een perfect geolied geheel waar innovatie ingebed is in de bedrijfscultuur. Benieuwd of ViCre iets kan betekenen voor u en uw bedrijf? Wij willen alleszins graag eens vrijblijvend komen luisteren naar uw ambities en plannen. U kan ons __________ en wij nemen met u contact op voor een verkennend mailen op info@vicre.eu, gesprek.

Innovation implemented. Enterprise wide.

vicre.eu


SECURITY

VEILIGHEIDSBEHEER CENTRAAL

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Z-Safety Services (Dilsen-Stokkem) heeft als missie ‘To ensure the wellbeing of workers worldwide’. Sinds 1999 heeft het bedrijf honderden veiligheidsprojecten in risicovolle industriële installaties tot een goed einde gebracht. Sales Manager Sabine Brandt licht een en ander toe.

FACILITY MANAGEMENT

LEES VERDER OP PAGINA 28

Veiligheidsbeheer centraal

Thema-artikel PAGINA 28

CXO EDITORIAL EXPERTS

Karel De Decker

Jan De Kimpe

CxO EXPERT GROUP FACILITY MANAGEMENT

Erik Aerts

Exploitatie­ verantwoordelijke Decathlon Benelux

Mieke Loncke Directeur IFMA

Sébastien Berlanger

Facilities manager Coca-Cola Enterprises Belgium

Claude Pintens

Facility & Security Domain manager Loterie Nationale

Jeroen Boon

Facilities-ProjectsRisks Floré Group

Facility manager Johnson Controls

Steve Calmein

Stephane De Klerck

Ann Troch

Koen Van Haelst

Koen Vergauwen

Facility Manager D.E. MASTER BLENDERS 1753

Directeur facilitaire diensten Provinciebestuur Antwerpen

Building Infrastructure Manager The Brussels Airport Company

Afdelings­ verantwoordelijke facilities Delta Lloyd Bank

Frank Geets

Administrateurgeneraal Agentschap voor Facilitair Management


28

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

SECURITY

VEILIGHEIDSBEHEER Karel De Decker

CENTRAAL

Z-Safety Services (Dilsen-Stokkem) heeft als missie ‘To ensure the wellbeing of workers worldwide’. Sinds 1999 heeft het bedrijf honderden veiligheidsprojecten in risicovolle industriële installaties tot een goed einde gebracht. Sales Manager Sabine Brandt licht een en ander toe. Sales Manager Sabine Brandt van Z-Safety Services: “In december 2011 hebben wij de handen in elkaar geslagen met Total Safety, een mondiale speler op het gebied van geïntegreerde veiligheidsoplossingen. Door dit samengaan bundelen wij onze ervaring en expertise. We brengen onze visie naar een wereldwijd niveau en volgen samen onze bedrijfsmissie.”

EXECUTIVE SUMMARY Sinds 1999 bracht Z-Services honderden veiligheidsprojecten in risicovolle industriële installaties tot een goed einde. “In een omgeving waar onderhoudsprojecten steeds sneller moeten uitgevoerd worden, budgetten onder druk staan en veiligheidsresultaten omhoog moeten, hebben wij ons aangepast met nieuwe technologische oplossingen,” zegt Sabine Brandt van Z-Safety Services.

WWW.CXONET.BE

VEILIGHEID IN DE PETROCHEMIE “Met meer dan 500 medewerkers in Europa en een jaarlijkse omzet van 65 miljoen Euro verdeeld over 4 groepen van activiteiten is Z-Safety Services actief in het aanbieden van geïntegreerde veiligheidsoplossingen in vooral de petro-(chemische) en de

energiesector in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.” VERHUREN VAN VEILIGHEIDSMATERIAAL “Aanvankelijk boden wij veiligheidspersoneel activiteiten aan tijdens hun grote turn-around. Maar al snel na de opstart en op vraag van onze klanten zijn wij gestart met het verhuren van veiligheidsmaterialen gekoppeld aan logistieke diensten voor de distributie en het beheer van de materialen op de site van onze klanten. Dit gaf onze opdrachtgevers de mogelijkheid om voor intensieve maar korte periode materialen te huren in plaats van te investeren in de aankoop van nieuw materiaal. Vanaf dat moment ging alles zeer snel en blijkt

Voor Sabine Brandt van Z-Safety Services liggen de sterktes van het bedrijf in de flexibiliteit van de organisatie maar tegelijk ook in het aanpassingsvermogen en het innoverend karakter ervan.

FEB/MAR 2014


29

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FACILITY MANAGEMENT

Z-SAFETY SERVICES : “DE LAT WORDT STEEDS HOGER GELEGD”

Z-Safety Services is vooral actief in de petrochemische industrie

onze dienstverlening te beantwoorden aan de no- niveau wordt gebracht. Zo is de combinatie tussen den van deze niche-sectoren.” enerzijds ervaren en gekwalificeerd veiligheidspersoneel en anderzijds het gebruik van technieken VOLDOEN AAN DE BEHOEFTEN VAN DE MARKT zoals camerabewaking, automatische toegangsMet een vaste voet in België werd het bedrijf al snel controle en permanente gasdetectie en communide voorkeurleverancier van belangrijke bedrijven catie een veelgevraagde oplossing geworden binuit het industrieel landschap (Bayer, BASF, Total, nen onze branche.” BP,...). “Deze bedrijven hebben ook vestigingen in andere landen en hierdoor zijn we snel gegroeid. “Ook op het gebied van materialen zijn wij geëvoWat onze klanten vooral zoeken is een ‘full services lueerd van bemande naar onbemande oplossingen partner’ die een antwoord kan bieden op al hun waardoor het beheer en de distributie nog beter en noden op gebied van veiligheid tijdens grote on- efficiënter kunnen gebeuren”. derhoudsprojecten of in het kader van het dagelijks onderhoudswerk. Dank zij de turn-around-teams Voor Sabine Brandt liggen de sterktes van het been de geleverde logistieke oplossingen kunnen wij drijf in de flexibiliteit van de organisatie maar tebeantwoorden aan de vragen uit de markt.” gelijk ook in het aanpassingsvermogen en het innoverend karakter ervan. NOG SNELLER “De nood naar een totale oplossing is over de jaren heen gebleven maar de uitdaging is er niet minder op geworden met onderhoudsprojecten die steeds sneller moeten uitgevoerd worden, budgetten die onder druk staan en veiligheidsresultaten die zeker omhoog moeten. Om zich aan te passen aan deze uitdagingen hebben wij nieuwe technologische oplossingen gelanceerd die het mogelijk maken om de kosten te doen dalen terwijl de veiligheid naar een hoger

FEB/MAR 2014

SABINE BRANDT

“Qua materialen zijn wij geëvolueerd van bemande naar onbemande oplossingen.” WWW.CXONET.BE


30

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Erwin De Weerdt

AUTO

DISCRETE, COMFORTABELE ZAKENAUTO

AUDI A8

In het segment van de klassieke limousinebouwers neemt de Audi A8 het in eerste instantie nog altijd op tegen twee directe concurrenten: Mercedes S-Klasse en BMW 7-serie. Toch moeten ze alle drie uitkijken voor outsiders zoals de Jaguar J, de Lexus 600 of nog de Porsche Panamera. MET CHAUFFEUR, MAAR OOK ZONDER Dit is het segment waar nog regelmatig de roep weerklinkt “la voiture de monsieur/madame est avancée”, en waar, eens de chauffeur het portier heeft dichtgedrukt de eigenaar/eigenares zich knus op de eindeloos verstelbare achterbank kan nestelen om de krant te lezen, dossiers Stijlvolle maar discrete, oerdegelijke, zuinige en propere kilometervreter. door te kijken of al telefonerend te genieten van zoveel voet- en beenruimte. Het is ook in dat segment dat Audi heeft zich in die ratrace altijd een beetje afzijdig een “L” (lange wielbasis) vaak het de naam van het model gehouden, een beetje de spreuk indachtig “als twee honden aanvult. vechten om een been, loopt een derde er mee heen”. Terwijl Mercedes en BMW elkaar de zon in de ogen niet gunden, Naar typische Audi-gewoonte kan de nieuwe A8 ondanks bouwde het merk met de vier ringen uit Ingolstadt in alle de overvloed aan functionaliteiten bogen op bijzonder stilte verder aan haar “Vorsprung durch Technik”. heldere bedieningselementen. Centraal daarin staat de MMI-controleknop op de middenconsole van de tunnel. Ook nu weer. Met de ver doorgedreven restyling van Het GPS plus-systeem omvat ook een touchpad. Hierop de A8, verfijnt opnieuw het karakter van zijn topmodel. kan de bestuurder met de vinger schrijven (MMI touch) In het vooronder zitten nog krachtiger motoren maar om diverse navigatie- en multimediafuncties aan te met een gereduceerd brandstofverbruik. De bestuurder sturen. Best goede uitvluchten om James regelmatig naar ziet zich verwend met nieuwe rijhulpsystemen terwijl achterbank te verwijzen en zelf het stuur in handen te Audi optioneel een innovatieve Matrix-ledtechnologie nemen. aanbiedt. Die stuurt de nieuwe koplampen aan, bestaande uit 25 individuele ledlampjes die zich automatisch in- en CATCH ME IF YOU CAN uitschakelen of dimmen naargelang de situatie. Zo kan het De concurrenten in dit blitssegment spelen constant koplampsysteem uiterst nauwkeurig reageren op andere haasje-over, wat leidt tot op de spits gedreven R&D voertuigen terwijl de weg altijd maximaal wordt verlicht. inspanningen die zich vertalen in de ontwikkeling van allerlei “in-board en outboard” technologieën, de ene al LICHTGEWICHT KOETSWERK nuttiger dan de andere. Al die duurbetaalde ingenieurs Dank zij het uitbundig gebruik van aluminium bij die premiummerken moeten zich toch met iets voor het koetswerk, gaf Audi de nieuwe A8 een bezighouden. lichtgewichtconstructie mee, een enorme troef voor deze

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


31

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

grote berline. Zowel de lengte (5,14 meter), wielbasis (2,99 meter), breedte (1,95 meter) als hoogte (1,46 meter) bleven ongewijzigd, maar deze afmetingen geven hem juist die gestrekte, sportieve touch. Onze testwagen, een A8 L, wint zowel op het vlak van wielbasis als totale lengte 13 cm. Beide koetswerkvarianten hebben een hertekende kofferklep die het inladen vergemakkelijkt. Bijkomende geluiddempende materialen reduceren verder het al erg lage geluidspeil in het interieur. Binnenin maakt het interieur bovendien indruk met zijn elegante lijnen en ruim plaatsaanbod. De voorzetels kunnen als optie over een ventilatie- en massagefunctie beschikken. Elektrisch verstelbare, individuele achterzetels zijn als optie verkrijgbaar voor de A8 en A8 L. Voorts is er een brede waaier bijkomende voorzieningen verkrijgbaar, van een automatische airconditioning met vier zones en elektrisch bekrachtigde sluiting van de portieren tot een ingebouwde koelkast. TWEE TFSI-MOTOREN EN TWEE TDI’S Audi biedt de A8 aan met twee benzine- en twee dieselmotoren. Het gaat om de drukgevoede 3.0 TFSI met 228 kW (310 pk), de 4.0 V8 twin-turbo TFSI met 320 kW (435 pk), de uiterst efficiënte 3.0 TDI clean diesel met 190 kW (258 pk) en de koppelrijke 4.2 TDI clean diesel met 283 kW (385 pk) en 850 Nm. Alle motoren voldoen aan de Euro 6-norm. De zuinigste motor in het gamma is de 3.0 TDI clean diesel. Die stelt zich tevreden met slechts 5,9 liter diesel per 100 kilometer en zet een CO2-uitstoot neer van slechts 155 gram per kilometer. De nieuwe A8 wordt standaard geleverd met een snel en soepel schakelende achttraps tiptronic. Deze elektronisch gestuurde transmissie is gekoppeld aan de permanente quattro-vierwielaandrijving.

Indrukwekkend interieur.

WWW.CXONET.BE

AUTO & LIFESTYLE

KORT De Audi A8, zeker in L-uitvoering, is een oerdegelijke kilometervreter die een uitzonderlijk comfort combineert met indrukwekkende rijprestaties en een voorbeeldig en proper verbruik. In vergelijking met BMW en Mercedes heeft hij echter een discrete persoonlijkheid waardoor hij lang niet altijd opvalt in het verkeer. Zijn basisprijs van € 77100 klinkt verleidelijk maar met een, blik op de lijst van de opties is het aan te raden wat reserve in te bouwen.

AUDI A8 L SECURITY

Voor politici, hoogwaardigheidsbekleders, toplui van grote bedrijven en internationale instellingen of simpelweg gefortuneerde privépersonen heeft Audi een A8 L Security uitvoering klaar met een prijskaartje vanaf €300.000 excl. BTW. Een greep uit het arsenaal: kogelvrij glas, nachtkijker, springdeuren, startcontrole op afstand, lekvrije benzinetank, ledsignalisatie voor het rijden in konvooi, ingebouwde luidsprekers, zuurstoftanks, screening van klanten, speciaal brandblussysteem, gepantsterd tegen kogels en granaten, runflat-banden, 3,65 tn zwaar maar 210km/u snel dank zij een 510pk sterke vierliter achtcilindermotor.

FEB/MAR 2014


32

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

NIET ÉÉN, MAAR TWEE YETI

Erwin De Weerdt

AUTO

SKODA YETI

Yeti staat zijn mannetje zowel in de stad, op de autoweg als in het bos.

De compacte SUV van Skoda kent voortaan twee verschillende varianten: een elegante Yeti voor de stad of een avontuurlijk ogende offroadversie. Beide designvarianten kregen een nieuwe voor- en achtersteven, lichtmetalen velgen, een opgefrist interieur, nieuwe Simply Clever oplossingen, een maximale functionaliteit en uitgebreide motorversnellingsbakcombinaties.

nieuwe achterlichtblokken. Verder breidde Skoda het wielenaanbod uit met nieuw ontworpen lichtmetalen velgen en ook de ruimere keuze aan koetswerkkleuren valt op. Zoals ook het gloednieuw interieur, met een nieuw driespakig stuur, de nieuwe stoffen en patronen voor de zetelbekleding en de nieuwe decoratieve elementen aan het instrumentenbord. NOG MEER “SIMPLY CLEVER” Naast het voor de Yeti nieuwe sleutelvrije ont-/ vergrendelings-en startsysteem KESSY, gaf Skoda de Yeti nog vier nieuwe Simply Clever oplossingen mee. Een daarvan is de dubbelzijdige koffervloerbekleding. De andere zijn een uitneembare ledlamp in de koffer, de houder voor het veiligheidsvestje onder de bestuurderszetel en een vuilbakje in de deur.

KNAP DESIGN IN TWEE VARIANTEN Een primeur voor de Yeti. De beide varianten van de compacte SUV onderscheiden zich van elkaar door specifieke elementen aan de voor- en achterzijde. De bumpers, de motorbeschermplaat onderaan, de zijlijsten en zijdrempels van de stadsversie zijn in koetswerkkleur, die van de outdoorversie in zwarte kunststof. Bij de nieuwe voorzijde van beide voertuigen ligt meer nadruk op het horizontale karakter, met een specifiek radiatorrooster en Absolute highlight is en blijft het VarioFlex-systeem van de nieuw vormgegeven rechthoekige en lager geplaatste drie achterzetels die men afzonderlijk kan neerklappen of koplampen. Achteraan is de kofferklep hertekend en prijken verwijderen. De twee buitenzetels kan men ook zijdelings

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


33

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

AUTO & LIFESTYLE

verschuiven mits de middelste zetel te verwijderen. De Yeti verandert dan van een vijf- in een vierzitter, met nog meer ruimte voor de passagiers achterin. Het volume van de kofferbak varieert in functie van de zetelopstelling van min. 405 tot 1760 liter. MODERNE TECHNOLOGIEËN Kiezen kan tussen drie benzine- en vier dieselmotoren. De vermogenwaaier reikt van 77kW/105pk voor de 1.2 TSI, tot 125kW/170pk voor de 2.0 TDI. Naargelang van de motorversie beschikt men over voorwielaandrijving of 4x4aandrijving met een Haldex-koppeling. Als alternatief voor de manuele versnellingsbak is er de geautomatiseerde DSGzes- of zevenversnellingsbak. De Yeti 1.6 TDI GreenLine van 77kW/105pk, met voorwielaandrijving en manuele Voor de passieve veiligheid beschikt de Yeti over maximaal versnellingsbak verbruikt gemiddeld 4,6 l/100 km, goed negen airbags. Dankzij de ISOfix-punten kunnen voor een CO2-uitstoot van 119g/km. kinderzitjes veilig bevestigd worden. In de hoogte verstelbare driepuntsveiligheidsgordels met gordelspanner vooraan en VEILIG, OOK NAAST DE WEG in de hoogte regelbare hoofdsteunen maken het veiligheidsDankzij de elektronisch geregelde vierwielaandrijving met pakket compleet. Haldex-koppeling van de vijfde generatie en een bodemvrijheid van 180 mm kan de compacte SUV ieder terrein de KORT baas. Het elektronisch sperbaar differentieel (EDL) maakt De Yeti heeft verbazende terreinkwaliteiten voor een SUV. vlot en comfortabel vertrekken en een prima grip op In de stadsversie moet hij voor vele anderen niet onderdoen verschillende soorten ondergrond mogelijk. Je hoeft dus en op de autoweg staat hij vlot en zuinig zijn mannetje. En geen rallypiloot te zijn om met de Yeti het bos in te duiken. of het nu om het “City-model” dan wel om de “off-Roader” Met een simpele druk op de “off-road”-knop op de midden- gaat, de Yeti doet de hoofden draaien en zijn naam alleen al console neemt de computer het denkwerk over. Bij het intrigeert. Voor de prijs hoef je het niet te laten. Instappen klimmen houdt de rem automatisch vast bij het wegrijden kan vanaf €18.200, maar voor duurdere modellen kan de uit stilstand. Een sensor tast de hellingshoek af en laat de rekening oplopen tot € 37.220. Yeti zonder af te remmen de helling afkruipen.

VarioFlex-systeem laat toe met achterzetels te schuiven.

WWW.CXONET.BE

Gloednieuw interieur, nieuw driespakig stuur, nieuwe zetelbekleding

FEB/MAR 2014


Lars Seier Christensen, co-CEO en mede-oprichter van Saxo Bank 15:42 Moskou, Rusland

Eén handelsplatform. Eén handelsrekening. Eén Bank.

Eén perspectief, één idée, één onmiddelijke uitgevoerde trade. U weet, zoals ons, dat dit het verschil maakt. Dit is de reden waarom wij via onze beste* handelsplatform U een unieke ingangspunt aanbieden voor meer dan 10.000 financiële instrumenten. Dit alles van een Belgische dochtervennootschap van een Franse gereguleerde Bank. U wenst de markten te bespreken, maak dan kennis met ons. Nummer één*. Net als u.

Open een online handelsrekening op Saxobank.be

* Handelsplatform verkozen als n°1 tijdens de Forex Magnates Awards 2013. Louizalaan 480, 1050 Brussel – OND.NR. 837 752 574 Saxo Bank Belgium is het commerciële merk van Saxo Banque (Frankrijk), een kredietinstelling ressorterend onder het Franse recht, dat in België actief is via zijn Brusselse bijkantoor. De financiële instrumenten aangeboden door Saxo Bank (België) houden vanwege hun hefboomwerking een sterk speculatief karakter en kunnen u mogelijk blootstellen aan het risico van een verlies groter dan het geïnvesteerde bedrag.


35

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ONLINE BELEGGEN

AANDELEN BLIJVEN POPULAIR IN 2014

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Steeds meer mensen gaan op zoek gaan naar een hoger rendement voor een deel van hun spaargeld door de aanhoudende lage rente op de spaarboekjes. CxO Magazine ging op zoek naar trends in online beleggersland en sprokkelde tips voor beginnende beleggers.

FINANCE & LEGAL Thema-artikel PAGINA 36 Aandelen blijven populair in 2014

LEES VERDER OP PAGINA 36

PAGINA 38

Beleggen in vastgoed: meer dan eigendom PAGINA 40

Nieuwe wetsregels: advocaatkosten en contante betalingen aangepast!

CXO EDITORIAL EXPERT

Jan Callant

CxO EXPERT GROUP FINANCE & LEGAL

Johan Blauwblomme

Credit Control, Risk and Tax manager Balta Industries

Erik Boone

CFO Gosselin Group

Kris Coppens Finance Director Bosal Benelux

Sylvain dal Vecchio

Finance Director Belgium & Luxemburg Fujitsu Technology Solutions

Johan Maes

Directeur Financieren Aquafin

FEB/MAR 2014

Patrick Descamps

Rudi De Winter CFO Van Laere

Financieel directeur Aveve

Jan-Willem Ruinemans

Regine Slagmulder

Geert Stienen

CFO EOC Belgium

CFO Hansen Transmissions International

Ass. Prof. of Accounting & Control Partner of Vlerick Business School

Luc Janssens

CFO Egemin

Philippe Maeckelberghe CFO Deceuninck

Marc Van Gastel

Head of Department Invest FIT

Paul Lievens CFO Ondernemingen Jan De Nul

Pieter van Oijen

Finance Director Belgium & Luxemburg Randstad

WWW.CXONET.BE


36

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

ONLINE BELEGGEN

AANDELEN BLIJVEN CxO Redactie

POPULAIR IN 2014 Steeds meer mensen gaan op zoek gaan naar een hoger rendement voor een deel van hun spaargeld door de aanhoudende lage rente op de spaarboekjes. CxO Magazine ging op zoek naar trends in online beleggersland en sprokkelde tips voor beginnende beleggers.

EVELIEN MAES BINCKBANK

“We stellen vast dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een hoger rendement voor een deel van hun spaargeld, omwille van de aanhoudende lage rente op de spaarboekjes” we.listen@cxonet.be

WWW.CXONET.BE

“We stellen vast dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een hoger rendement voor een deel van hun spaargeld, omwille van de aanhoudende lage rente op de spaarboekjes,” vertelt Evelien Maes van BinckBank, dat tot de top-5 van de grote online banken voor beleggers in Europa behoort en wereldwijd meer dan 550.000 klanten heeft. “De aandelen hebben het in 2013 enorm goed gedaan. De Bel20 had een rendement van 16%, de Dow Jones steeg met 24% en de Nasdaq kon maar liefst 34% winst voorleggen. Indien men rekening houdt met een rendement van maximaal 1% op een spaarrekening bij een grootbank of 2% bij een gespecialiseerde internetbank, dan is de keuze vaak snel gemaakt: mensen die meer rendement wensen en zich comfortabel voelen om wat meer risico te nemen, vinden hoe langer hoe meer hun weg naar aandelen. Daarom verwachten we dat aandelen ook in 2014 populair zullen blijven.” WELKE TIP GEEFT EVELIEN MAES AAN BEDRIJFSLEIDERS EN MANAGERS DIE STARTEN MET ONLINE BELEGGEN? “Begin met een dry run, bepaal uw eigen regels en diversifieer. Ten eerste, als je nog nooit eerder op de beurs belegd hebt, probeer dan eerst enkele fictieve beleggingen uit in een virtuele portefeuille of zelfs gewoon met pen en papier. Zo bouw je ervaring op zonder risico’s te nemen.

voorhand vast te leggen welk deel van jouw vermogen je wenst te beleggen in financiële activa. Bepaal ook een strategie. Zo kan je bijvoorbeeld individuele aandelen kopen of kiezen om jouw beleggingen voor bijvoorbeeld 90% in te dekken door middel van opties. Ten derde, het woord dat in elk beleggingsboek terugkomt en ook één van de belangrijkste is: Diversifieer. Verwed dus niet al jouw geld op 1 paard, maar probeer een evenwichtige portefeuille op te bouwen met beleggingsproducten uit allerlei regio’s en sectoren. Zo verklein je het risico aanzienlijk maar kan je toch volop meeprofiteren van koersstijgingen in aantrekkelijke markten. BELEGGEN POPULAIRDER IN NEDERLAND Hoe verhoudt België zich ten opzichte van de buurlanden in online beleggen? Evelien Maes: “Over het algemeen is beleggen in Nederland populairder dan in België. Zo zijn bijvoorbeeld opties er sterk ingeburgerd terwijl dat voor veel Belgische beleggers nog onbekend terrein is. We proberen hiervoor verschillende opleidingsmogelijkheden te voorzien, zodat onze klanten goed op de hoogte blijven van alle soorten beleggingsproducten. We merken ook dat wij Belgen over het

Ten tweede, bepaal op voorhand welk deel van jouw vermogen je maximaal op de beurs zal plaatsen. Je zal hoogstwaarschijnlijk een deel van jouw geld op een spaarrekening willen houden en mogelijks bezit je ook al andere investeringen zoals vastgoed of levensverzekeringen. Om de controle te houden over je tegoeden, is het belangrijk op

FEB/MAR 2014


37

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Bepaal op voorhand welk deel van jouw vermogen je maximaal op de beurs zal plaatsen.

algemeen meer risico-avers zijn dan onze buren: het succes van het spaarboekje en producten met kapitaalsgarantie blijft ondanks de lage rente groter dan in de ons omringende landen. Veel mensen denken dat de beurs een alles of niets verhaal is, terwijl het net heel interessant kan zijn om bijvoorbeeld 20% van het vermogen te beleggen. Op die manier kan je een mooi extra rendement geven aan je totale financiële activa en het risico toch onder controle houden. In onze buurlanden merken we namelijk dat relatief gezien meer mensen een beperkt deel van hun vermogen op de beurs beleggen dan in België.” TRADING PLATFORMEN We klopten ook aan bij Saxo Bank, een specialist in online trading en beleggingen. Particulieren, banken en makelaars kunnen via de online beleggingsplatformen van Saxo beleggen in deviezen, FX-opties, Forward FX, CFD’s voor aandelen/ indexen/grondstoffen en andere derivaten. Ook bij Saxo lezen we het verhaal van de lage spaarrentes. “Een spaarder verliest momenteel een deel van zijn koopkracht door zijn kapitaal op een spaarrekening te plaatsen. Gezien de stijging van aandelen sinds 2013 hebben sommigen dus gekozen voor een terugkeer naar de beurs. Toch stellen deze personen zich allemaal de vraag in welke beursproducten ze moeten investeren om te profiteren van de marktopportuniteiten en hoe ze zich het best op de beurs begeven. Een belegger gaat in functie van zijn profiel op zoek naar een financieel instrument dat het best past bij zijn verwachtingen.”

FINANCE & LEGAL

beleggers, gezien de marktvolatiliteit van de voorbije jaren, de neiging om te kiezen voor dynamische beursproducten om op korte termijn winst te maken zoals de Forex (‘Foreign Exchange’, de valutamarkt), afgeleide producten met een hefboomeffect zoals CFD’s (Contract For Difference), certificaten en andere afgeleide producten. Hierdoor beperken ze de blootstelling van hun beursinvesteringen in de tijd en lopen ze minder risico dat een onvoorziene gebeurtenis roet in het eten strooit bij langetermijnbeleggingen. Anderzijds zijn beleggers in deze context van kortetermijninvesteringen op zoek naar een directe beurstoegang. Daarom zien we momenteel een stevige groei in het aantal tradingplatformen die door banken, makelaars en andere actoren uit de financiële sector aangeboden worden.” GEBRUIKSVRIENDELIJKE PLATFORMEN? Hoe gaat u na welke van dergelijke tradingplatformen handig en gebruiksvriendelijk zijn? Gewoon door ze te testen. Voer eerst enkele tests uit met een gratis simulatierekening vooraleer u aan het echte werk begint. Het doel van deze test is het platform onder de knie te krijgen en de werking van beursproducten te vatten zodat u geen fouten maakt met uw echte rekening. Bovendien is het belangrijk dat de makelaar u bij uw eerste beleggingen een begeleiding aanbiedt onder de vorm van opleidingen zoals webinars of klassieke conferenties. TOEGANG TOT BELEGGINGSREKENING Een ander belangrijk element is de toegankelijkheid tot uw beleggingsrekening. Een investeerder moet immers constant een zicht hebben op de beurzen bij belangrijke investeringen op de valutamarkt (Forex), in indexen, in aandelen of in grondstoffen. Platformen op smartphones of online platformen bieden de mogelijk om overal en altijd de evolutie van uw beleggingsrekening te volgen. Maak dus enkel een definitieve keuze nadat u alles nauwkeurig heeft onderzocht. Hou ook altijd de volgende spreuk in het achterhoofd: “dump geen geld in een bodemloze put”. U kunt de beurs veroveren, maar zorg eerst dat u een betrouwbare partner heeft!

“Twee elementen zijn van fundamenteel belang bij deze zoektocht. Enerzijds hebben bepaalde

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


38

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

PRIVATE BANKING EN BELEGGEN IN VASTGOED

BELEGGEN IN VASTGOED: Jan Callant

MEER DAN EIGENDOM Particulieren en ondernemingen die wat overschot aan cash hebben, weten maar al te best dat het vinden van een goede beleggingsvorm, noodzakelijk is. Vaak wordt daarbij ook gekeken naar vastgoed. Deze beleggingsvorm vereist echter heel wat overwegingen. CxO wilde meer te weten komen daaromtrent en ging praten met Rudi Aerts, Senior Wealth Manager bij Belfius. Beleggen in vastgoed kan interessant zijn. Rudi Aerts: “Beleggen in vastgoed is een investeringsformule die best goed kan genoemd worden. Het rendement ligt nog steeds hoog en dat is wat voor velen telt. Desondanks mag men niet uit het oog verliezen dat er toch belangrijke onderliggende risico’s zijn. Wie investeert in een kantoorgebouw in Brussel, moet wel er bijvoorbeeld rekening houden met de eventuele leegstand die de regio kenmerkt. Dat kan een Rudi Aerts, Senior Wealth Manager bij Belfius belangrijke invloed hebben op de waarde-evolutie van het aangekochte gebouw. bijkomende investering. We praten hier dan vaak over een tweede verblijf. En als ook die aankoop Daarnaast zijn er ook zekere beleggingen in helemaal betaald is, is een logische volgende vastgoed, waarvoor het rendement misschien iets stap dat men gaat investeren in huisvesting voor lager ligt, maar die op lange termijn een hogere derden.” zekerheid bieden. Een nichemarkt ligt daar waar een structureel aanbodtekort duidelijk wordt. Wie Uit de realiteit blijkt dat zij die aan deze piramide (mee)investeert in rust- en verzorgingstehuizen denken, veelal reeds een soortgelijke piramide in of in studentenhuisvesting, weet dat de vraag financiële producten hebben doorlopen. Toch groot is. Een toprendement valt daar niet echt te moet men over een aantal zaken vooraf goed verwachten, maar dat wordt goed gemaakt door nadenken. Beleggen in vastgoed betekent immers een aantal zekerheden. De nood is daar immers dat men een engagement aangaat voor een langere heel hoog en de getrouwheid van de huurder periode. Maar er is meer. Rudi Aerts: “Men moet eerder duurzaam.” er rekening mee houden dat de financiering van vastgoed moet gebeuren met ‘overtollige’ BELEGGINGSPIRAMIDE liquiditeiten. Als men de levensgewoonten moet Beleggen in vastgoed moet, net zoals beleggen veranderen om de investering te kunnen blijven in financiële producten, weloverwogen en financieren, loopt dat vaak verkeerd af. Als men de volgens een welbepaald plan verlopen. Rudi investering doet via de exploitatievennootschap Aerts: “Het gaat om het opbouwen van een moet men daarnaast ook nagaan wat de gevolgen beleggingsprocedure. De eerste stap is een zijn wanneer deze onderneming overgelaten eerste eigendom, zeg maar de huisvesting voor wordt. Tenzij men het aanwezige vastgoed kan de ondernemer. Eens die afbetaling ten einde afsplitsen,wordt dit automatisch mee verkocht. loopt en het bijkomende fiscale voordeel dreigt Dit is vaak niet de bedoeling en kan zelfs de te verdwijnen, gaat men op zoek naar een overnametransactie bemoeilijken indien de

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


59 39

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FINANCE & LEGAL

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Bi-Monthly

koper niet geïnteresseerd is in de vastgoedinvestering. Tenslotte moet men ook nagaan of de statuten toelaten om vastgoedinvesteringen te doen.

sneller de bank betrokken wordt vennootschap kan gebeuren. in de uitwerking van het plan, Ook het opmaken van het hoe beter de serviceverlening kan financieringsplan is iets dat best zijn. Wij hebben een draaiboek in samenspraak met de bank waarbij we vragen stellen over gebeurt. Op die manier kan men Arn Borstlap de zovele zaken waarmee men de verschillende financieringsROL VAN DE BANK mekaar GEMEENTEN DISCONNECT BETWEEN CMOS AND CIOSrekening moet mee houden om mogelijkheden naast BELGISCHE De bank kan een belangrijke correcte beslissingen te nemen. zetten en ter dege afwegen. In MEDIA-PROOF Only 10 percent of top marketing and IT executives believe colNOG NIET rol spelen in het mee helpen Eén van de zaken waar wij als dezelfde zin zal de bank ook laboration between their corporate functions is sufficient. The Uit een enquête van Aastra bepalen debased vrij on te amaken aandacht aan and besteden, is de garanties bespreken. Naastgespecialiseerd in België, Accenturevan study, survey of bank 400 senior marketing financieringsmiddelen en in(IT) het executives de vraaginof10decountries, kinderen bereid de traditionele hypothecaire 250 information technology telecommunicatie-oplossinverlengde daarvan, de financiezijn en/of in staat zijn om de waarborgen, kan de bank ook revealed that only one in 10 of the executives believes collabogen, blijkt dat nog te weinig ringsmethode. investering van hun ouders aan een beleggingsportefeuille in ration between CMOs and CIOs is currently at the right level. gemeentebesturen gebruik maken van de digitale media en het Rudi Aerts: “Banken zijn geen te houden, eens die een stap pand nemen. Deze mogelijkheid CIOs appear to be more committed to greater collaboration web te weinig integreren in hun communicatie naar de burimmobiliënkantoren, ze hebben opzij zetten. ‘De schenkings- en is zeer flexibel en zonder than CMOs, according to the report. More than three out of gers. Aastra had hen eerder oplossingen voorgesteld om binnen dus geen directe baat bij de successierechten op aandelen kosten.” four CIOs surveyed – 77 percent – agree that CMO-CIO align- dit domein te kunnen evolueren. Uit de enquête van afgelopen aankoop van het vastgoed. De van een vennootschap zijn lager ment is important, compared to 57 percent of CMOs participa- december blijkt dat slechts enkele besturen de raad hebben opgebankier moet zijn rol spelen in dan deze op onroerend goed en ting in the survey. However, despite CIOs appearing more open volgd. De belangrijkste redenen die de gemeenten zelf aangeven, het verschaffen van de correcte kunnen bepalend zijn voor de to engaging with CMOs, only 45 percent of CIOs say that sup- zijn: de begroting die het niet toelaat, het gebrek aan gekwalifiinformatie en in het opstellen vraag of de vastgoedinvestering porting is near or atHoe the topbest of their of priorities. ceerddepersoneel en het gebrek aan technische kennis. van hetmarketing financieringsplan. tenlistprivétitel of via

HEADLINES

ADVERTORIAL

JURIDISCH ADVIES VOOR ONLINE HANDELAARS E-commerce heeft heel wat juridische eigenheden. Dit vraagt gespecialiseerde hulp. Sirius Legal is een van de weinige echt gespecialiseerde advocatenkantoren in de sector. Advocatenkantoor Sirius Legal ondersteunt startende webshops en bestaande bedrijven die de stap naar online verkoop zetten. Het kantoor is een van de enige met een echt internetteam, onder leiding van Bart Van den Brande. Het team geeft niet enkel advies over online vraagstukken, zoals cookies en privacy, maar begeleidt ook ondernemers bij elke stap van hun project.

FULL SERVICE MET KENNIS VAN DE SECTOR Advocaat Bart Van den Brande: “Sectorkennis is dé troef van Sirius Legal. We zijn als klein kantoor de vertrouwde partner van veel vakorganisaties en sectorverenigingen. We kennen de specifieke regels rond e-commerce door en door. Wat ons sterk maakt, is dat we die kennis koppelen aan een full service dienstverlening. We hebben fiscale experts in huis, kunnen helpen bij vragen rond arbeids- of vennootschapsrecht, en dit steeds vanuit onze ervaring in de online wereld.”

Aarzel niet ons te contacteren Bart Van den Brande bart@siriuslegal.be - www.siriuslegal.be

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


40

FINANCE & LEGAL

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

CONTRACTUELE VRIJHEID MAAR OOK CONTRACTUELE TROUW

NIEUWE WETSREGELS: ADVOCAATKOSTEN EN CONTANTE BETALINGEN AANGEPAST! Solange Tastenoye www.solangetastenoye.be

De regering voerde recent heel wat veranderingen door. Komen daarbij ook nog nieuwe taksen, belastingen en andere extra kosten. Zo besliste men tijdens de begroting dat ook advocaten BTW zullen moeten aanrekenen en dat de contante betalingen gelimiteerd zullen worden. Wat houdt dit alles nu precies in? VERHOOGDE ADVOCAATKOSTEN? Sinds 1 januari 2014 zal de rekening van uw advocaat oplopen. Het zullen niet de honoraria zelf zijn, maar vanaf dan moet elke advocaat ook 21 % BTW aanrekenen op de diensten die hij heeft verleend. T.t.z. dus op de erelonen die betrekking hebben op de dossiers en de adviezen die een advocaat sinds 1/1/2014 verleent aan zijn cliënten. Concreet betekent dit dat lopende dossiers die afgelopen zijn vóór deze datum, niet zullen onderworpen worden aan de aanrekening van de BTW. Gaat het echter om dossiers die in 2013 niet afgerond zijn en verder lopen in 2014 of nog langer, dan zal voor de diensten of prestaties van de advocaat verleend in 2014, BTW moeten aangerekend worden. Voor de prestaties die afgerond waren in 2013 niet.

2013 is deze drempel nog verlaagd naar 3.000 €! Of het nu gaat om de verkoop van materiaal, een machine of het leveren van diensten, is hierbij zonder belang: er mogen geen grotere bedragen meer contant in ontvangst worden genomen! OPGEPAST: er wordt rekening gehouden met bedrag van het verkochte goed of de geleverde dienst. Er wordt dus niet gekeken naar eventuele voorschotten die al werden betaald en het heeft ook geen zin dat men het goed of de geleverde dienst in schijven betaalT of er in meerdere keren wordt gefactureerd!

OPGEPAST: Binnen de wetgeving wordt bepaald dat het verplicht is melding te doen bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (www.ctif-cfi.be) van te hoge contante betalingen! Maar momenteel moet er nog gewacht worden daar de regering nog moet bepalen wie nu precies zal verplicht zijn om WAT TUSSEN ZELFSTANDIGEN ONDERLING? De BTW wordt betaald door de cliënt van de deze melding te doen advocaat. Indien deze cliënt een gewoon particulier is, dan is deze 21 % aan BTW een enorme OPGEPAST: bij de verkoop van onroerende verhoging van zijn factuur! Gaat het nu echter goederen mag sinds 1/1/2014 niets meer contant om een zelfstandige die een rechtszaak aanspant, betaald worden! dan kan deze omdat hij zelf ook BTW plichtig is, deze BTW recupereren via zijn eigen btw aangifte. ZIJN BOETES MOGELIJK? We merken hier nog op dat deze stijging van de Komt de zaak voor de rechter, dan kan deze advocaatkosten, wellicht ook een verhoging zal inderdaad een boete opleggen die hoog kan meebrengen van de rechtsbijstandsverzekeringen. oplopen (tot 225.000 €)! Doch de boete mag niet Een dergelijke verzekering draagt de kosten van hoger zijn dan 10 % van datgene dat men te veel in een gerechtelijke procedure. Omwille van het feit contanten ontving. dat de factuur van de advocaat zal oplopen door de btw, zal het ook zo zijn dat de premies voor EEN VOORBEELD: deze rechtsbijstandsverzekeringen eveneens zullen X doet een contante betaling van 7.000 € aan Y. De boete bedraagt hier 200 € (dit is 7.000 € - 5.000 € omhoog gaan! zijnde het drempelbedrag = 2.000 € verminderd met 10 %). Sinds 1 januari zal deze boete echter nog CONTANTE BETALINGEN NOG MEER BEPERKT? In 2012 werd de limiet voor contante betalingen oplopen tot 400 € (dan wordt het drempelbedrag verlaagd van 15.000 € naar 5.000 €. Sinds eind 3.000 €.

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


RELOCATION

RELOCATION EN EXPATS Volgens cijfers van The Bulletin zijn er in ons land tussen 150.000 tot 200.000 expats, 80 procent daarvan werkt in de Brusselse metropool. Deze ‘international community’ groeit in België met 1 à 2 procent per jaar. Walter Vermeeren, Managing Director Nova Group en lid van de CxO Raad der Wijzen, geeft tien ideeën voor een goed relocation beleid.

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES Thema-artikel PAGINA 42 Relocation en expats

LEES VERDER OP PAGINA 42

PAGINA 45

HR Management verdient een plaats in uw strategie

CXO EDITORIAL EXPERTS

Bruno Koninckx

Goele Geeraert

CxO EXPERT GROUP HR

Sandra De Bock

HR Manager Chep Benelux

Kristian Vandenhoudt HR Manager Atlas Copco

Tina Dedecker HR Manager Alfacam Group

Marc Van Hoecke

HR Director KPMG

Prof. dr. Peggy De Prins

Koen Dewettinck

Docent en academisch verantwoordelijke HRM AMS

Ass. Prof. of HRM Director Part-time MBA Programme Vlerick Business School

HR Manager Shell Belgium

Geert Van Hootegem

Linda Verdonck

Vicky Welvaert

Hoogleraar KULeuven

HR Manager Ricoh Belgium

Els Druyts

HR Manager Asco Industries

Walter Engels HR Manager Aveve

Raymond Evens HR Manager DHL Glowbal Forwarding (Belgium)

Denise Laros

Bert Lyssens Corporate HR Manager Agfa-Gevaert


42

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

RELOCATION EN EXPATS Volgens cijfers van The Bulletin zijn er in ons land tussen 150.000 tot 200.000 expats, 80 procent daarvan werkt in de Brusselse metropool. Deze ‘international community’ groeit in België met 1 à 2 procent per jaar. Walter Vermeeren, Managing Director Nova Group en lid van de CxO Raad der Wijzen, geeft tien ideeën voor een goed relocation beleid.

Arn Borstlap

WWW.CXONET.BE

EXPATS IN DE RUIME ZIN Volgens cijfers van The Bulletin zijn er in ons land tussen 150.000 tot 200.000 expats, 80 procent daarvan werkt in de Brusselse metropool. De bank ING, dat zich specialiseert in het verlenen van diensten en producten aan expats, spreekt zelfs over bijna een miljoen expats, maar rekent daarbij ook alle zogenaamde ‘economische migranten’ zoals Walter Vermeeren, CEO Nova Group: “Werk proactief aan een expat beleid” vermogende Fransen die zich in u meer vernemen over deze sec- opgesteld,” aldus Walter VerBelgië vestigen of Poolse bouw- tor en zijn activiteiten, dan kunt meeren, “maar moet daarnaast vakkers. u terecht op de website van de vooral instrumenten en richtlijABRA, ‘Association of Belgian nen bevatten om de drie bovenRELOCATIEBEDRIJVEN Relocation Agents’(www.abra- staande punten aan te pakken. Relocatie-agenten zijn bedrijven relocation.com) Volgende tien ideeën kunnen die expats helpen bij de vele behierbij helpen: slissingen, formaliteiten en con- Walter Vermeeren, Managing tacten waarmee ze geconfron- Director Nova Group en lid van 1. Werk proactief aan een ‘exteerd worden. Ze helpen hen de CxO Raad der Wijzen: “Bij patriate policy’. Die dit bij op velerlei gebieden, zoals huis- het managen van een expatriate voorkeur vóór de eerste exvesting, diensten, onderwijs en pool, stellen we drie belangrijke pat wordt uitgezonden. ontspanning. Walter Vermeeren problemen vast. Ten eerste zou is CEO van de Nova Relocation het kunnen dat de expat on- 2. Definieer duidelijk de ‘busiGroup, een van Europa’s groot- gepland vervroegd terugkeert. ness need’. Kan een lokale ste onafhankelijk relocatie-be- Ten tweede is het mogelijk dat medewerker worden gevondrijven. Wat zijn volgens hem de de expat niet presteert naar verden in plaats van een expat? bouwstenen van een goed relo- wachtingen voor de assignment. cation beleid?” Een derde probleem zijn expats 3. Bereken voor de beslissing die na de assignment het bedrijf om iemand te expatriëren WEKE PROBLEMEN DUIKEN OP? verlaten, vaak ook naar de coneerst de totale kost van de Werken in het buitenland is currentie.” assignment (salarissen, exniet altijd een succes. Aanpastra-vergoedingen, belasting, singsproblemen van de partner TIEN IDEEËN VOOR EEN GOED RELOverhuiskosten, schoolkost, en kinderen zijn de belangrijk- CATION BELEID verblijfskost, relocation serste oorzaak van een mislukking. “Een goed relocation beleid vices, ...). Is de opdracht de Daarom is het belangrijk om moet prioritair in functie van kost waard voor het bedrijf? zich goed voor te bereiden. Wil de bedrijfsobjectieven worden

FEB/MAR 2014


43

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

4. Bepaal voor vertrek de

5.

6.

location package zodat ook meest waarschijnlijke duur potentiële expats zich door van de assignment, zodat bij uw bedrijf aangesproken terugkeer van de expat ook voelen. meteen de nieuwe job reeds kan worden vastgelegd. EXPATS AAN HET WOORD Op de website van multinational Spreek een duidelijk, vol- Atlas Copco vonden we getuiledig en kwalitatief hoog- genissen van expats. Kjell Moe staand relocation package is Manager Special Projects en af, waarbij met de expat en Mirza Karamehmedovic is Marde familie wordt rekening ket Analyst CRS. Kjell werkt al gehouden, zowel voor het sinds 1979 voor Altas Copco. Hij vertrek als tijdens het ver- startte zijn carrière in Australië. blijf in het buitenland. “In 1985 verhuisde ik naar België omdat ik een mooie kans had Maak het relocation packa- om hier te werken”, zegt Kjell. ge ‘kwantitatief’: definieer “Ondertussen werk ik dus al 29 zoveel mogelijk bedragen jaar in Wilrijk.” en data. Een internationale relocation opdracht mag Mirza werkt sinds juni 2012 voor voor de expat geen financi- Atlas Copco. Hij begon bij dit eel verlies betekenen, maar bedrijf in Zweden in juni 2011 overdreven financiële win- waar hij voor het eerst in consten voor de expat zijn niet tact kwam met de business en meer van deze tijd. internationale aanwezigheid van Atlas Copco. “Ik had snel door

7. Betrek de volledige familie dat ik bij Atlas Copco overal ter in het verhaal, wees duidelijk over de positieve en negatieve aspecten van een internationale job en eis voor het vertrek een duidelijk ‘commitment’ van de familieleden.

8. Vermijd dat expats als zonnekoningen worden gezien door de collega’s, zowel in het thuisland als in het land van de expat-opdracht).

wereld zou kunnen werken aangezien we in nagenoeg elk continent aanwezig zijn. Voor mij was België de interessantste oplossing. België heeft als voordeel dat het in het hart van Europa ligt. Brussel, Amsterdam, Parijs en Londen zijn slechts 2 uur van hier. Als ik de frietjes en wafels even beu ben, kan ik dus met gemak een weekendje weg,” lacht Mirza.

de typische Zweedse cultuur het collectieve denken, de teamwork spirit, de openheid voor nieuwe ideeën en de gelijkheid die heerst ongeacht je graad van senioriteit. Het is gewoon leuk om te werken voor een bedrijf dat afstamt van de Zweedse cultuur en waarin openheid zo belangrijk is.” INTERESSANTE LINKS VOOR EXPATS: Enkele links die expats die in België werken, kunnen helpen: www.flanders.be: verken Vlaanderen. • www.belgium.be: verken België. • www.ond.vlaanderen.be: praktische informatie over het schoolsysteem. • www.netexpat.com: dit bedrijft helpt tegen betaling partners aan werk via multiculturele training, loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining... • www.xpats.com: een site voor expats in België, met clubs, taallessen, nieuws, enz.

Op 22 mei organiseert Brussels Metropolitan het slotevent van European Business Summit, gericht op de business expat community. Meer informatie vindt u op www.brusselsmetropolitan.eu.

ZWEEDSE WAARDEN

9. Behoud voldoende flexi- Beiden prijzen de internatiobiliteit om bijzondere persoonlijke situaties met expats vlot en snel te kunnen oplossen.

nale sfeer en werken samen met mensen van over heel de wereld. Kjell: “Atlas Copco draagt de Zweedse waarden in zich.” Deze Zweedse waarden kan Mirza 10. Wees competitief in het re- goed verwoorden: “Voor mij is

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


50 44

BUSINESSWEBZINE MAGA ZINE INNOVATION, LE ADERSHIP, STR ATEGY VISION BUSINESS ON ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND AND VISION

ADVERTORIAL

4 KEYS FOR A SUCCESSFUL EXPATRIATE MANAGEMENT

FIND, CONVINCE, GET, KEEP The year 2008 was a cornerstone in international mobility: the global economic crises forced all corporations in not only a strict cost control mode, but even more, in a cost cutting approach. For the international mobility of staff it meant fewer expatriates, cheaper expatriates and reduced relocation support. And now we are 2014, we do see another change. The number of expatriates is again at the same level of 2008, but the profi les and mobility support programs, are still very different: younger and thus cheaper expats, many of them from southern European countries, and indeed, scaled down relocation support programs, at all levels of expatriates.

WHICH 4 KEY FACTORS ARE AND WILL BE EVEN MORE CRUCIAL IN INTERNATIONAL MOBILITY? 1. FIND Finding the right talent will become a real international search. This search by its nature will be more complex: geographical and cultural differences, checking of CV’s and degrees, evaluating the real value of experience and so on. Specialized and local support in the right countries are key.

2. CONVINCE

When talent is more scarce, convincing the right candidate to WHAT TO EXPECT FOR THE YEARS TO COME? choose for your company and for the country where he/she will Well, as we see (and not only hope for) a slow upturn of the inter- work, is critical. And not only the working expat will have to be national economy, we can expect the ‘War for Talent’ to really start convinced, the accompanying partner and family also have a strong again. And the talent we will need in our international business say. Extended and tailor made orientation programs and pre-visits will be international! are powerful tools to assist in this process.

3. GET To get the selected candidates in the right countries, detailed immigration processes and flexible relocation programs are two critical instruments to get the candidate efficiently and fast in the job. Immigration law is constantly changing and no mistakes in the process can be accepted, both from a legal and from a personal point of view. Modern up to date relocation policies will on the other hand guide the move process itself.

4. KEEP

Walter Vermeeren has more than 20 years of experience in relocation, both as an expat as well as the managing director of NOVA Relocation Group, a leading provider of relocation services to companies with internationally mobile staff. With offi ces in Belgium, the Netherlands, France and the UK, NOVA Relocation Group focuses on high-quality service delivery.

Veronique Fauconnier has been since 2004 the Business Development Director of NOVA Relocation Group and is responsible for the client relationship and new product development.

And then fi nally: make sure the candidate stays long enough in the job! Two challenges will have to be managed: can we keep the candidate and the family happy to avoid a ‘home sick return’? and can we keep the new employee in the job and in the company and avoid him/her to join our competitor in another country? Here an ongoing program of softer relocation support services will be extremely helpful (including for instance a continuous helpdesk or partner and children support programs). So be sure to get ready when the War for Talent really starts in almost all our business environments, and remember that international mobility is not a choice to support our hiring solutions but that it will be a must!

Don’t hesitate to contact us NOVA Relocation Group Bosdellestraat 120, Box 8 1933 Zaventem (Sterrebeek) Tel: 02/785 09 85 - info@novgrp.eu - www.novagrp.eu

WWW.CXONET.BE WWW.CXONET.BE

FEBRUARY-MARCH 2014 FEB/MAR 2014


45

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

HUMAN RESOURCES

HR MANAGEMENT VERDIENT EEN PLAATS

IN UW

STRATEGIE

Het belang van een goed HR beleid wordt vaak onderschat. “Nochtans is efficiënt HR management in eender welke organisatie belangrijk en wordt het best mee opgenomen in uw strategiebepaling. Dat is nog meer zo wanneer een organisatie van een technologie- of product gedreven strategie wil evolueren naar een markt gedreven strategie”, aldus Bernie Caessens, management consultant bij CPM.

Bernie Caessens is management consultant bij CPM (www.cpm-hrm.be)

Dit artikel is een bijdrage van Commanity, de Vlaamse community die managers uit technologiebedrijven inspireert over industriële marketing en business development (www.commanity.be).

Tijdens zijn presentatie op de bijeenkomst van het Commanity Steering Committee maakte Bernie Caessens zijn case hard aan de hand van een aantal voorbeelden:

een andere medewerker misschien 80 uur nodig heeft om zijn takenpakket goed te vervullen. Een goed HR beleid houdt rekening met die verschillen. Om te bepalen wat elke medewerker nodig heeft, is het ook INFORMATIE: DENK IN TERMEN VAN TALENT POOLS belangrijk dat een organisatie Voor wie meer wil lezen, raadt I.P.V. FUNCTIEBESCHRIJVINGEN haar HR beleid direct linkt aan Bernie Caessens twee boeken aan van John Boudreau: “Rigide functiebeschrijvingen haar activiteiten en strategie.” Retooling HR (John Boudreau) zwaaien nog steeds de plak. Dat Beyond HR - The new science of kan er in de zorgsector bijvoor- GEEF EEN CORRECTE EN beeld toe leiden dat de beste ver- RESULTAATGEBONDEN VERLONING human capital (John Boudreau) pleegster tot hoofdverpleegster “Wanneer u uw HR managewordt gebombardeerd en plots ment koppelt aan de strategie veel administratie moet doen, van uw bedrijf, hoort beloning terwijl ze net een toptalent is in van uw medewerkers er bij. verpleging. Door met minder Breng markt gerigide functiebeschrijvingen te bonden (bedrijf werken, kan elke medewer- doet het goed) Een vaste maandelijkse kost ker evolueren en tegelijk doen en resultaat gevoor het beheer en de helpdesk waarin hij het beste is. Bevorder bonden (pervan uw ICT-omgeving? daarbij ook de samenwerking soon doet het tussen uw medewerkers.” goed) verloning waar nodig.” Ontdek hoeveel u kan besparen op uw ICT-kosten. STAP AF VAN EVENVEEL OPLEIDING VOOR ELKE MEDEWERKER “Organisaties geven vaak aan Contact elke medewerker even veel uren tel +32 3 460 35 35 mail contact@accel.be opleiding. Dat werkt niet. De site www.accel.be ene medewerker heeft voldoende aan 40 uur training, terwijl

FEB/MAR 2014

WWW.CXONET.BE


Engage with the right person, at the right time, through the right channel, with the right interaction

in2com : if you want to talk Customer Engagement

In the increased networked world of today, your customers may react from many places through many channels. Voice, mobile IVR, email, chat, SMS, Facebook and Twitter: in2com provides you an integrated approach. True Customer Engagement Support through your integrated interaction database. in2com provides your customer service agents with the right feedback about your customers social behavior when they need it, faster and more accurate up- and crossselling opportunities, integrates mobile targeting in function of sentiment, and so much more. If you want real Customer Engagement, 360 degrees, talk to us and bring your contact center to in2com.

www.in2com.com contact@in2com.com +32 2 713 95 11


47

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

E-SHOPS

IT’S ALL ABOUT TRUST

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

2014 is voor de e-commerce in België een kanteljaar: de schroom is weg en de hang naar correcte informatie was nog nooit zo groot,” zegt Greet Dekocker van SafeShops, dat het vertrouwen van consumenten in België in online shoppen wil verhogen. “Een label geeft vertrouwen aan de consument.

SALES & MARKETING Thema-artikel

PAGINA 48

E-Shops: it’s all about trust

LEES VERDER OP PAGINA 48

CXO EDITORIAL EXPERTS

Hilde Pauwels

© Jos Verhoogen

CxO EXPERT GROUP SALES & MARKETING

Grit Adriaenssens Customer Service & Communications Director DHL Express Belux

Stéphane Thiery Directeur du Marketing de la Mobilité durable TEC

Sven Veressen

Communicatiemanager Think Media

FEB/MAR 2014

Nathalie Arteel

Piet De Grauwe

Véronique Fauconnier

Commercieel Directeur Arteel Recognition Solutions

Marketing manager Cofely Services

Business Development Director Nova Relocation

Johan

Patrick Van der Avert

Peter Van

Manager Corporate Eycken Vanden Bergh Marketing manager Communications & Marketing Sales Director BeLux Belux Atradius Credit Siemens Enterprise KIA Motors Belgium Insurance Communications

Dirk Hendrickx Vice President EMEA Barco

Arnold Van Garsse

Marketing & Sales Manager Bulo Office Furniture

Christian Luyten

Lise Mulpas

Steve Muylle

Corporate Communications Officer Isabel

Communicatie Elia System Operator

Professor of Marketing Partner of Vlerick Business School

Anne Van Gils

Joris Vanholme

Ward Van Rijckeghem

Marketing manager Gosselin Group

Marketing manager Attentia

Area marketing manager Volvo Cars Europe

Ursula Quadpeers

Marketing manager Mazda Motors Belux

Steven Vansnick

Sales manager Ricoh Belgium

Jan Vroemans

Marketing manager Jaguar Land Rover Belux

WWW.CXONET.BE


48

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Thema - artikel

IT’S ALL CxO Redactie

ABOUT

E-SHOPS

TRUST

2014 is voor de e-commerce in België een kanteljaar: de schroom is weg en de hang naar correcte informatie was nog nooit zo groot,” zegt Greet Dekocker van SafeShops, dat het vertrouwen van consumenten in België in online shoppen wil verhogen. “Een label geeft vertrouwen aan de consument. Wie zich op het terrein van de webverkoop begeeft, betreedt een ander pad dan de fysieke verkoop. E-commerce heeft veel juridische eigenheden, wat gespecialiseerde hulp vraagt. Sirius Legal is een gespecialiseerd advocatenkantoor in de sector en ondersteunt startende webshops en bestaande bedrijven die de stap naar online verkoop zetten. Het kantoor heeft een internetteam, onder leiding van Bart Van den Brande dat advies geeft over online vraagstukken, zoals cookies en privacy, maar ook ondernemers begeleidt bij elke Bart Van den Brande, Sirius Legal: “Het vertrouwen in e-commerce stijgt stap van hun project. “Sirius Legal is een jaar of 3 sterk. Door extra regels in te voeren zal dit vertrouwen nog toenemen.” actief in e-commerce,” aldus Bart Van den Brande. “Bedrijven hebben nood aan informatie over Deze aanpassing is voor de Belgische webspelers consumentenregels, contractafspraken, fiscale re- van belang omdat onze thuismarkt niet zo groot is. Het vertrouwen in e-commerce is sterk stijgels, het hosten van de webshop, enzovoort. gend, door extra regels in te voeren zal dit nog We hebben fiscale experts in huis en kunnen hel- toenemen en zullen online winkels hun positie pen bij vragen rond arbeids- of vennootschaps- ten opzichte van de klassieke winkels kunnen recht. We werken samen met beroepsfederaties verbeteren. Deze extra regels komen dus hun verzoals BeCommerce en SafeShops. Aan de mede- koop ten goede. De controle gebeurt door de ecowerkers van Comeos en Unizo geven we oplei- nomische inspectie, die geldboetes kan opleggen. ding over e-commerce.” ENKELE WIJZIGINGEN IN DE WETGEVING: • Alle Europese consumenten hebben recht op WAT IS VERANDERD IN WETGEVING? 14 dagen bedenktijd, op enkele uitzonderingen Dit jaar zal er veel veranderen op het gebied van na. In België gold deze regel al, in Nederland de wetgeving rond e-commerce. “De Europese nog niet. Hiermee komen we dus op gelijke Unie wil dat alle consumenten in de lidstaten op voet. dezelfde manier zijn beschermd, zodat er meer gekocht wordt over de grenzen heen. Dit jaar wordt de consumentenbescherming gewijzigd, • Extra informatieverplichtingen over de manier van betalen volgend jaar wordt de hele privacywetgeving bekeken,” zegt Bart Van den Brande. “België was voor een aantal extra regels al in orde, het gaat • De kosten van elektronische betalingen die worden aangerekend, mogen niet hoger zijn vooral om het finetunen van enkele regels.

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


49

SALES & MARKETING

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

dan de werkelijke kost

• Aan de bestelknop moet een betalingsverplichting worden toegevoegd SAFESHOPS Het vertrouwen van consumenten in België in online shoppen, verhogen, is de voornaamste doelstelling van Safeshops. SafeShops verzorgt de uitreiking en de promotie van een kwaliteitslabel met een onafhankelijk certificatietraject. Greet Dekocker van SafeShops: “We controleren een webshop van A to Z en kijken of het de wetgeving (o.a. op vlak van privacy, terugnameplicht, garanties,…) en de deontologische vereisten en regels volgt. Of een webshop het spel correct speelt, wordt afgetoetst aan een drietal procedures, toegepast op retail, travel en finance. In de travel-sector bijvoorbeeld gelden immers andere vereisten dan in de klassieke retail. Zo vermijden we dat de eerste de beste touroperator plots online reizen kan verkopen in België.” “It’s all about trust. In eerste instantie willen we het vertrouwen van de consument verhogen want België loopt qua aankoopgedrag nog een stuk achter op de buurlanden. Wij vormen een soort brug tussen de beleving van de consument en wat er zich achter het beeldscherm afspeelt. De koper moet de verkoper kunnen vertrouwen. Maar anderzijds vinden veel webshops moeilijk de juiste partijen om deze markt goed aan te pakken. Wij bieden hen hiervoor de juiste kanalen en opleidingen.” BELANGRIJKSTE PARTNERS Om welke partijen gaat het dan? Greet Dekocker: “Behalve een betrouwbare partner die voor kwalitatieve producten zorgt, moet een webshop ook een goede webbuilder hebben, die voor een mooie en goed werkende webshop zorgt waarop de consument vlot kan navigeren. Daarnaast zijn ook een goede betalingspartner en een goede logistieke partner noodzakelijk. SafeShops kan hierin adviseren. Meer en meer grotere winkelketens willen bijvoorbeeld vers voedsel online aanbieden. Dat heeft specifieke logistieke vereisten naar shipment en packaging tot gevolg. Tot

FEB/MAR 2014

slot, zorg ook je kennis hebt in ‘search and engine optimization’. Een goed voorbeeld is Cool Blue, dat puur met de kennis van het webshopgedrag van de consument diverse grote ketens het nakijken geeft. Search and engine optimization vertrekt vanuit de zoektermen die de consument op het internet ingeeft en niet vanuit de merknaam.” Hoe schat SafeShops het belang van e-commerce in België in? “2014 is voor de e-commerce in België een kanteljaar: de schroom is weg en de hang naar correcte informatie was nog nooit zo groot. Meer en meer Belgische webshops en online winkels geloven in hun eigen sterkte en kijken over de grenzen. Ze stellen hun productgamma meer af op buitenlandse mechanismen. De durf is toegenomen!”

CIMCIL

Your skills partner for Supply Chain & Operations Management

Benchmarking Supply Chain performance: Now also your official Benelux partner for Supply Chain Council training and workshops (SCOR)

www.cimcil.be | info@cimcil.be | +32 (0)9 241 56 62

WWW.CXONET.BE


50

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

ICT

INNOVATIE BINNEN MULTIMEDIA

HANDIGE OF LEUKE

HIGH TECH

Bruno Koninckx

GADGETS

TABLET MET ORIGINELE VORM BIJ LENOVO Samen met Asus is Lenovo het bedrijf dat toestellen met de meest innovatieve vormen uitbrengt. Lenovo heeft ondertussen tablets en vooral hybride toestellen in een erg uiteenlopende vorm uit. De Yoga Tablet is daar misschien niet het meest originele, maar zeker meest gedurfde, voorbeeld van. Aan één kant heeft het een verdikking waar een smalle klep aan vasthangt. Dankzij die verdikking en het klepje kan je de tablet rechtop plaatsen of schuin, zoals met de meeste deksels voor een tablet. De verdikking zorgt er ook voor dat je de Yoga makkelijk kan vasthouden. En tenslotte geeft het de Yoga een extra toets in een voor de rest ook erg stijlvolle en hoogwaardige vormgeving. Helaas stoppen de superlatieven daar. Het toestel gebruikt weliswaar een van de meer recente versies van Android, maar wat de andere specificaties betreft is het geen hoogvlieger: het scherm en de camera’s zijn niet bepaald top, en erg snel is het toestel ook niet. Alleen de batterijduur springt er echt positief bovenuit. www.lenovo.be RUIME WAAIER AAN HOEZEN EN TOETSENBORDEN VOOR IPAD AIR Logitech volgt trouw de lancering van elke nieuwe iPad met een aantal nieuwe toetsenborden en hoezen. Met de iPad Air is dat niet anders. Voor deze tablet heeft het merk liefst drie hoes-toetsenborden en één hoes. De hoezen met toetsenbord zijn zo dun dat het eigenlijk niet veel zin heeft om nog een gewone hoes te kopen. Toch niet als je geregeld moeten typen op je iPad Air, want dat gaat met een toetsenbord veel makkelijker. Het is moeilijk kiezen tussen het Ultrathin en het FabricSkin toetsenbord. De tweede is nog iets dunner, heeft toetsen de er minder hard uit springen en voelt zachter aan. En helaas ook 50 euro duurder. De Ultrathin Keyboard Cover is ook erg aantrekkelijk omdat hij als pure hoes de iPad goed beschermt en het geheel erg dun is. Maar je moet de iPad wel telkens lostrekken van de magneet en hem in een gleuf steken om hem te kunnen gebruiken. Welke van de drie toetsenborden het beste is, hangt grotendeels van je persoonlijke voorkeuren af. Ze typen alle drie prettig en gezien de compacte omvang vrij comfortabel. www.logitech.com DRAADLOZE ROUTER VOOR OP VERPLAATSING Wat doe je op een vakantieverblijf of op een vergaderlocatie waar er alleen via een kabel internet is en je toch een draadloze verbinding nodig hebt? Een toestelletje als de N150 van Trendnet meenemen. Het compacte toestelletje biedt toch verschillende mogelijkheden. Je kan het als gewone draadloze router gebruiken, maar ook als versterker voor een bestaand draadloos netwerk. Je kan er zelfs een usb geheugenstick of –schijf om zo data te delen over het netwerk. In de doos zitten bovendien waar je in de meeste Westerse landen mee terecht kan. www.trendnet.com

WWW.CXONET.BE

FEB/MAR 2014


DE ONTSLUITING VAN DE DATASTROOM

LA CARTE DE CRÉDIT RESTE LA RÉFÉRENCE

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

Voilà maintenant un peu plus d’un an qu’Ogone, le numéro un en Belgique du paiement en ligne est rentré dans le giron du fabricant français de terminaux de paiements Ingenico. Ce n’est qu’un des signes d’un marché en pleine structuration dominé au niveau des paiements par les encaissements via cartes de credit.

ICT PAGINA 50:

Multimedia Gadgets PAGINA 52:

la carte de crédit reste la référence

LEES VERDER OP PAGINA 52

PAGINA 53:

Microscoop wordt vervangen door scanner en pc scherm

CXO EDITORIAL EXPERTS

Jean-Luc Manise

Frans Godden

CxO EXPERT GROUP ICT

Peter Bal

Chris Borremans

Jan Buys

General manager European IT Komatsu Europe

IT Manager Accor Hotels Belgium

Christiaan Peeters

Wim Schollaert

Geert Christiaens Manager IT Services and Business Processes Tiense Suikerraffinaderij

Christiaan De Backer

Prof. dr. Steven De Haes

CIO Tom Tom Group

Director Knowledge & Research AMS

Kalman Tiboldi

Freddy Van den Wyngaert

Jan Dobbenie CIO Nuon

© Sven Everaert

CIO Wabco Vehicle Control Systems

Catherine Hellebaut

Directeur Regional Business Service, ERP & IT Leader Benelux 3M Benelux

IT Manager Johnson Controls

ICT Manager Gates Europe

Prof. dr. Bart Sijnave CIO UZ Gent

CIO TVH - Thermote & Vanhalst

CIO Agfa-Gevaert Group

Stijn Viane

Ass. Prof. of Management Information Systems Partner of Vlerick Business School

De Expert Group ICT wordt verder uitgebouwd dankzij de ondersteuning van:


52

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

SYSTÈMES DE PAIEMENT EN LIGNE

Jean-Luc Manise

LA CARTE DE CRÉDIT RESTE LA RÉFÉRENCE De nombreux opérateurs veulent se positionner sur un marché qui a connu en Belgique une croissance de 18,4 %, soit un chiffre d’affaires 2012 de 17,8 milliards d’euros selon l’association belge des commerçants en ligne BeCommerce. Pour le seul mois décembre de l’année dernière, de source Ogone cette fois, les cyber-commerçants belges ont réalisé un chiffre d’affaires de 285 millions d’euros. C’est une hausse de 21% par rapport à la même période en 2012. ENCAISSEMENT DIRECT, BANQUES ET PSP Le paiement sécurisé est le maillon central de cette chaîne de confiance où l’on retrouve des opérateurs d’encaissement «direct» comme E-bay avec Paypal ou Google avec Checkout qui coexistent avec les solutions bancaires classiques proposées par entreprises bancaires spécialisées dans les paiements électroniques comme Visa (avec les cartes de crédits Visa du même nom) ou Worldline (Visa MasterCard, Bancontact/ Mistercash). Les troisièmes opérateurs sont ce qu’on appelle des «Payment Services Providers». Les PSP proposent aux commerçants électroniques de gérer les transactions de leurs clients, en leur proposant un maximum de méthodes de paiement. Avec Paybox, le groupe Point présent dans 39 pays européens permet ainsi de domicilier dans la banque de son choix ses encaissements, via plus de 20 moyens de paiements, dont les incontournables Visa, MasterCard, PayPal et autres American-Express. Payline propose quant

Près d’une fois sur deux, le paiement en ligne s’effectue via carte de crédit

à lui une quarantaine de moyens de paiement. Plus de 50 000 entreprises réparties dans plus de 70 pays font appel à Ogone pour gérer et sécuriser leurs paiements en ligne et mobiles. PROPOSER DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT Face à cette diversité des offres, les cybercommerçants ont tendance à «papillonner» dans les différentes porte-feuilles de solution. IU est une chaîne de 21 magasins répartis dans les principales galeries et centres commerciaux de Belgique. La filiale du groupe Multipharma compte sur son catalogue 300 marques de qualité qu’on va pouvoir découvrir en faisant son shopping ou en surfant sur l’e-shop en ligne. Moyens de paiement disponibles : la carte de crédit bien sûr, Maestro et Bancontact ensuite, Ogone enfin. «En choisissant Ogone, peut-on lire sur les FAQ de l’E-shop, nous avons opté pour le partenaire le plus réputé dans le domaine de paiements sécurisés en ligne.»

COMPARATIF MOYENS DE PAIEMENT Moyen de paiement PayPal

Mise en service

Coût par transaction

0,00 EUR 1,4% + 0,25 EUR (plus de 100.000 transactions)

Divers -

Ogone

300,00 EUR 3,14 EUR

Abonnement mensuel 85,00 EUR

PayBox

390,00 EUR 21,71 EUR pour 100 transactions

-

Google Checkout Carte de crédit

WWW.CXONET.BE

0,00 EUR 1,9% + 0,30 EUR 150,00 EUR 0,50-1,5 %

Abonnement mensuel 15-50 EUR

FEB/MAR 2014


53

ICT

BUSINESS WEBZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

DIGITALISATIE VAN DE ANATOMOPATHOLOGIE IN RZ TIENEN

MICROSCOOP WORDT VERVANGEN DOOR SCANNER EN PC SCHERM Arn Borstlap

RZ Tienen integreerde als eerste ziekenhuis in België de digitale pathologie in haar dagelijkse werking. Daarmee haalde het ziekenhuis de Agoria e-Health Award binnen. “Dit is the key to the future,” zegt patholoog Ann Cornelis. “Een patholoog is net als een internist of chirurg een medisch specialist. Zijn of haar werk bestaat uit het onderzoeken van cellen en weefsel van patiënten door middel van een microscoop of sinds kort door middel van digitale technologie,” vertelt dokter Ann Cornelis. “Het is een knelpuntberoep, er zijn er maar een honderdtal in Vlaanderen. De samenwerking met andere pathologen wordt bovendien bemoeilijkt door mobiliteitsproblemen en afstanden.” STALEN INSCANNEN Digitale pathologie houdt in dat een scanner de staaltjes van het menselijke weefsel of ‘coupes’ inscant waarna ze een half uur later online op een pc-scherm in detail te bekijken zijn. Digitale pathologie maakt het mogelijk om stalen van menselijke weefsels te bestuderen en diagnoses stellen onafhankelijk van de locatie van het staal en los van de microscoop. Ann Cornelis: “Je kan snel een second opinion vragen aan een andere patholoog, waar hij zich ook bevindt. Maar het echt vernieuwende is de integratie van de digitale bestanden in het patiëntenbestand.” GEDIGITALISEERDE COUPES Ann Cornelis: “Het werksysteem is volledig op maat gemaakt door en voor pathologen. Op een pc-scherm kijkt de patholoog naar het weefsel alsof hij door de microscoop kijkt, want hij heeft een superbe beeldkwaliteit. Door de integratie in het informaticasysteem is de loskoppeling van een niet-verplaatsbaar staal gerealiseerd en zijn mogelijke administratieve fouten bij manipulatie van papier en staal uitgesloten. De kans op fouten en op staalverwisseling wordt tot een minimum herleid.”

FEB/MAR 2014

Dr. Ann Cornelis richtte in 1992 het labo van anatomopathologie op in het Regionaal Ziekenhuis te Tienen, waarvan ze het diensthoofd is. Ze is tevens ondervoorzitster van de Medische Raad.

SAMENWERKING Deze revolutionaire technologie werd tot nu weinig toegepast in Europa. De innovatieve kwaliteiten, de rendabiliteit en de verbetering van de kwaliteit van de zorg waren belangrijke redenen om vorig jaar de jury van de Agoria e-Health Award te overtuigen (Agoria is de Belgische federatie van de technologische industrie). Vooral de samenwerking met andere partners was doorslaggevend. “Het succes van dergelijk project is afhankelijk van de sterkte van de zwakste schakel,” zegt Ann Cornelis. “We hadden enkel sterke partners betrokken. Roche leverde de scanner die ‘de glaasjes’ scant en omzet in digitale beelden. Softwareontwikkelaar Fresco Consult ontwikkelde het LIS Da Vinci (Laboratory Information System) en zorgde voor de integratie in het patiëntbestand. Het feit dat de meerderheid van de pathologen in Vlaanderen op dit LISsysteem is overgeschakeld, is betekenisvol. Ook de ondersteuning van onze lokale IT dienst was cruciaal voor het welslagen van dit unieke project.”

WWW.CXONET.BE


6 cities • 10 venues • 60 meeting rooms A collection of greAt hospitAlity

Martin’s Patershof • Mechelen

Martin’s Klooster • Leuven Turnhout Antwerpen

Martin’s Brugge • Brugge Brugge

Gent

Kortrijk Tournai

Mechelen Leuven

Brussels

Genval Liège

Waterloo

Martin’s Central Park • Brussels

Namur

Mons

Martin’s Relais • Brugge

Hasselt

Charleroi

Arlon

Villa du Lac • Genval

Martin’s Grand Hotel • Waterloo

Martin’s Manoir • Genval Château du Lac • Genval

Martin’s Lodge • Waterloo

Contact & info : mice@martinshotels.com

martinshotels.com

CxO Magazine Digital 125 February 2014  

Digital Business Magazine on innovation, leadership, strategy and vision.

CxO Magazine Digital 125 February 2014  

Digital Business Magazine on innovation, leadership, strategy and vision.

Advertisement