Page 1

I M M E R S I V E S PA C E noting or pertaining to digital technology and images that de eply involve senses and may create an altered mental state.

the unlimited or incalculably great t h re e - d im e n s i o n a l realm or expanse.

STIJN P ETERS - S EN GERS


Ik ben Stijn Peters-Sengers. Een e erstejaars student van de HAN Arnhem. Ik doe de bachelor Communicatie & Multimedia Design, misschien beter bekend als CMD. Welkom in mijn digitale werkboek vo or immersive space. Hierin verwerk ik opdrachten en mijn creatieve proces dat mij richting mijn eindproduct gaat leiden. Immersive Space spre ekt mij enorm aan, alle en al omdat ik mijn hele leven al he el erg geïnteresse erd ben in zogenaamde dro omwerelden. Ik heb bijvo orbe eld vanaf jongs af aan al e en brede fantasie over o.a “geheime” gebouwen in grotten, onder water of op zwevende eilanden. Die fantasieën werden vaak versterkt nadat ik e en film had gekeken of e en boek had gelezen. Bijvo orbe eld Harry Potter, of James Cameron’s: Avatar, Flushed Away, Wall-E. Ik kan dus niet wachten totdat ik e en van mijn dro omwereldjes tot in zekere zin tot leven te wekken in Adobe Flash. De opdrachten die hier beantwo ord worden staan hier: immersivespace.wordpress.com


O P DR ACHT EEN D R I E

I M M E R S I V E

S P A C E S


Th e Fl o a t in g Ci t y of Co lu m bi a U i t d e m ul t i - p l a t fo r m R PG g a m e : B i o s h o ck Infini t e . Ee n s ta d b e s ta a n d e ui t z w ev e n d e ro t s b l o k ke n m et d a a ro p e e n p a a r g e b o u w e n . D eze z i jn v e r b o n d e n v i a e e n s o o r t ra il s wa a r m e e d e b ewo n e rs z i ch ku nn e n v e r p l a a t s e n . Ik b e n v a n m e nin g d a t d i t ze e r i m m e r s i v e i s . Pe r s o o n l i j k k a n i k u r e n i n d eze v ir t u e l e w e re ld ro n d l o p e n . H et fe i t d a t h et w e r ke li j k to t l ev e n g e b ra cht wo rd t d mv . e e n e e n g a m e m a a kt h et n a t u u r li j k a l h e l e m a a l imm e rs i v e . J e ka n ev e n a a n d e re a li t e i t o n t ko m e n e n j eze l f a a n d eze w e re ld ov e r g ev e n . J e ka n b e k i j ke n wa t j e w il t e n l o p e n wa a r j e w il t .


Co ca - Co l a ’ s H a p p in e s s Fa c to r y M i s s chi e n h e r r in e r j e j e d e re cl a m e v a n Co ca - Co l a ui t 2 0 0 9 n o g . Ee n m a n g o o id e e e n m u n t in e e n co l a a u to m a a t e n d i e b ra cht j e v e rd e r n a a r e e n w e re ld m et a ll e m a a l v re e m d e , m a a r v r i e n d e li j ke w ez e n s d i e d e Co ca - Co l a fl e s m a a kt e e n v uld e . Ik v in d d a t e rg imm e rs i v e o m d a t mi jn fa n ta s i e hi e r e rg n a a r s ta a t . Vro e g e r w il d e i k a l t i jd g e l ov e n d a t e r z ulke w e re l d e n a cht e r a ll e s za t , in p l a a t s v a n d e s a a i e t e ch n o l o g i e . D e re cl a m e s p o t n e e m t j e m e e o p re i s d o o r d e w e re ld e n h et t re kt e rg v e e l a a n d a cht . D a t ko m t o m d a t h et imm e rs i v e i s , h et w e kt fa n ta s i e o p bi j m e n s e n . D e re cl a m e s p o t i s hi e r t e b e k i j ke n : h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = y G j B V 9 r o Q h A


LIMBO Lim b o i s t ev e n s e e n g a m e . D eze w e re ld i s g e m a a kt ui t e nke l zwart en wit be elden, e n a l l e s i n 2 D . To c h ko m t d i t h e e l imm e r s i v e ov e r . D e a nim a t i e s d i e g e b r ui kt wo rd e n z i jn e rg re a li s t i s ch . B i j h et s p e l e n v a n d i t s p e l e n h et z i e n v a n deze plaatjes krijg je e e n s t e r ke in d r u k v a n h o e d eze w e re ld e r ui t z i et e n w e lke s fe e r e r h a n g t . D a t v in d i k erg knap gedaan van d e o n t w e r p e r . H et i s v o o r mi j e e n in t r i g e re n d e w e re ld o m d a t h et s ch o mm e l t t u s s e n n a t u u r e n in d u s t r i a li s a tie.


O P DR ACHT T W EE O B J E C T E N

I N

E E N

R U I M T E


O P DR ACHT DR IE I D E E V O R M I N G


De eerste ruimte die ik mij kan herrineren is de woonkamer van ons oude huis. Daar ben ik opgegroeid en heb ik het grootste deel van mijn kindertijd doorgebracht. De openhaard, zat in de hoek. Die stond weliswaar op een balustrade, waarop ook een ouderwetse televisie stond. Ik kan me nog heel goed herrineren hoe het ijzer van de haard voelde en rook als de haard een tijd niet gebrand had. Ook weet ik nog hoe de vloer eruit zag, en hoe hij voelde als je erover heen kroop. De grootste ruimte waar ik ooit ben geweest is waarschijnlijk het GelreDome of de Amsterdam ArenA. De kast op mijn kamer, vroeger als ik verstoppertje speelde dan ging ik daar inzitten. Pas ik nu absoluut niet meer in. Ik voel me pretting in ruimtes die overzichtelijk zijn, en maar een specifiek aanwezige kleur hebben. Van mij mag alles wit zijn, en alleen enkele effecten bijvoorbeeld opvallend groen. Ik kan me van alles een voorstelling maken, dat doe ik altijd eigenlijk. Of die realistisch is, is een ander verhaal. Ik heb al zoveel gezien op het internet, dat er nog weinig dingen zijn waar ik me niet kan voorstellen hoe het ervan binnen uit ziet. Bijvoorbeeld een moskee, nooit in geweest, toch weet ik wel hoe dat eruit ziet. Om heel eerlijk te zijn kijk ik niet zovaak enge films, maar ik kan nog zoveel ruimtes uit films in details beschrijven. Bijvoorrbeeld een aflevering van NCIS, schiet me nu te binnen. Kan het verhaal me niet meer herrineren maar ik weet nog wel hoe het onderkomen van de moordenaar eruit zag. Een hutje in het bos. Klein verranda’tje, en alleen aan de zijkant ramen. Die zaten hoog, en waren klein. Kon je alleen doorheen kijken door op je tenen te staan. Er stond een metalen wandkast in het midden van de kamer, daar stonden verfpotten en een bouwlamp. Die scheen op een bureau met een wankele stoel met daarboven een bord met krantenkoppen. Het was donker binnen en de kleur was een beetje donkergroen. Dat wa de kleur van het hout. De vloer was ook hout, heel donker. In de hoek rechts langs de deur stond een bezem en een ijzeren emmer. Meer weet ik niet meer.

Ik kan me nog wel een ruimte herrineren van een kinderfilm die ik ooit op school heb gezien. Ging over een vader en een meisje die samen op een onbewoond eiland wonen. Ze hadden een huis gebouwd dat uit 3 verschilllende kamers bestond. De kamer van het meisje herriner ik het beste. De wanden waren van bamboestokken en de ramen waren een soort van doorzichtige lamellen, die dus helemaal open konden. Ze had een soort ouderwetse kluisjeskast iin de hoek staan, tegenover haar bed.. Boven haar bed kon je via de openstaande ramen naar een van de omringende bomen klimmen en over de zee uitkijken. Ze had ook een bureau met een roze dagboek, een bureaulamp en een landkaart. De wanden waren groen, behalve in de hoeken, daar hadden ze bamboekleur.

1. Liever een kleine of een grote ruimte? Ik voel mezelf fijner in een kleinere ruimte. Niet te klein,, natuurlijk. 5 bij 5 heb ik liever dan 100 bij 100. 2.

Immersive Space - Digitaal werkboek  

Stijn Peters-Sengers C1B

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you