Page 1

Tømming av slam dette bør du vite

Det er mange som har behov for å få tømt septik-/slam-tanken sin og på ett år tømmer vi ca. 2 700 tanker. Slamtømmingen er lovfestet i Avfalls­forskriften som er vedtatt av alle eierkommunene.

HVOR OFTE SKAL DET TØMMES? Tømming skjer hvert annet år for bebodd hus, for fritidsbolig er det tømming hvert fjerde år. ­Tømming kan utføres hvert år etter skriftlig avtale. INFORMASJON TIL KUNDEN Før tømming sender vi ut brev som omhandler når tømming vil finne sted, og fakta om hva som må gjøres klart av hus/hytteeier før tømming kan skje. Brosjyren «Riktig bruk og tømming av septik­tanker forhindrer ulykker og tar vare på miljøet vårt»

6

Naturligvis

følger vedlagt, og det er viktig at all informasjon leses grundig. EIERENS PLIKTER Eieren skal sørge for at tanken er i forskrifts­ messig stand, og tilgjengelig for tømming med bil ­eller traktor – når dette er kunngjort for området. Overdekking av jord, snø eller is skal fjernes, og lokkene skal gjøres rene slik at de enkelt kan ­åpnes. Merk hvor lokket er. Nødvendig brøyting/ snø­rydding må også utføres av eieren.


Vær forberedt på tømming når slambilen kommer.

SIKRING AV TANK ER EIERS ANSVAR! Ved varslet tømming skal lokkene IKKE tas av, og ­sikringen skal IKKE fjernes før renovatøren er til stede. Er lokket låst, må nøkkel være ­tilgjengelig ved tømmetidspunkt! Ellers blir ­låsen klippet av og eier må selv erstatte den. RENO-VESTS PLIKTER Reno-Vest plikter å utføre arbeidet på en hygienisk måte, uten å påføre tank eller eiendom unødige ulemper. Anlegget skal forlates i lukket stand (pålagt lokk), og eventuelle grinder, porter eller dører stenges. Kunden skal ha melding om anlegget er «tømt» eller «ikke tømt». Takk til deg som har merket tanken og ellers f­orberedt til tømming når våre ansatte kommer – det blir virkelig satt pris på!

DETTE ER VIKTIG FOR VELLYKKET SLAMTØMMING: • Tanken må være godt merket sommer som ­vinter. Både gress og snø kan medføre mye l­eting etter tanken – og dette må unngås. • Gårdsveien må ha fri høyde på fire meter og bredde på minimum tre meter til buskene – slik at slambilen kommer seg frem uten å bli skadet. • Vi må komme til alle lokk dersom tanken har flere kammer! Alt må tømmes, derfor er tilgangen til alle kammer viktig. • Ikke la torv etc. ligge over lokkene slik noen gjør, lokkene må være godt synlig slik at ­tømming kan skje. • Sikring av slamtank/slamanlegg: Ikke bruk hengelås dersom du ikke kan være tilstede for å låse opp når tømming skal skje. I så fall må nøkkel være tilgjengelig. • Ved tett anlegg kan vi være behjelpelig med spyling. Vannet holder 40 grader og kan dermed åpne frossent anlegg.

VÅRE KLARE ANBEFALINGER TIL DEG SOM HAR SLAMTANK: Sikring av tank: Bruk selvborrende skruer i lokket. Ved stang som er tredd gjennom lokket ­anbefaler vi bruk av sjakkel. Betong-lokk er beste løsning – da trenges ikke egen sikring. Ikke kast annet enn dopapir i do! Det må ikke kastes bind, Ob., kondomer eller våtservietter i do – dette fører til tette anlegg og dermed problemer for eier! Rett som det er ser renovatørene slike ting i tanken og der skal de IKKE være! Skyll ned med fullt trykk på toalettet hver gang. Moderne toalett har halv spyling som et valg og da blir det for lite trykk til å få spylt alt gjennom. Unngå dopapir laget av resirkulert papir – du som har gammelt anlegg. Dette dopapiret er ­stivere og det kan føre til tilstopping av anlegget, det har vi erfart.

Naturligvis

7

Naturligvis_2_12 6_7  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you