Page 1

naturligvis Kundemagasinet fra Reno-Vest • 1/2012

Offentlig informasjon

Tas vare på!

!

VIKTIG

Mange får endring i tømmedag fra 1. april

Her er din oppdaterte tømmekalender for ­perioden 01.04 - 30.09

Kildesortering hjemme fort­ setter som før!

Vi sponser barne- og ungdoms­ aktiviteter

Braksuksess med gratis innlevering til Fretex­!


Kvalitet gir det beste resultat

Berit E. Pettersen, adm.dir

Reno-Vest blir daglig kontrollert av sine kunder. Avfallet skal hentes, faktura skal være ­korrekt og renovatørene skal være service­vennlige og informative. Besøk på gjenvinningsstasjonene skal være en opptur for kundene våre. Omdømmet vårt skal være i øverste klasse slik at både nærings­livskunder og hus­ holdnings­kunder får en positiv opplevelse i møtet med oss. Kundene våre skal være sikre på at vi har behandlings­ løsninger som er miljøvennlige og at avfallet blir håndtert riktig og går videre til gjenvinning. I januar 2012 ble Reno-Vest resertifisert i henhold til NS ISO

9001 og standard for miljø ISO14001. Arbeidet med kvalitet har stor fokus i organisasjonen og gjenvinningsstasjonene våre er vår stolthet. Høsten 2011 startet vi et ­prosjekt; Helsefremmende arbeids­plasser. Der jobber vi a­ ktivt med arbeidsmiljø, bedrifts­kultur, lederskap og medarbeiderskap. Det handler om å bruke våre verdier aktivt; Ansvarlig, Åpen, Kundevennlig og Omtenksom. Fokus på verdier gjør arbeidsdagen bedre for både våre medarbeidere og kunder. Snart er våren over oss og vi skal være en samarbeidspartner for våre eiere på strandrydding, rydding i nærmiljø og miljø­ messig handtering av hageavfall. I 2012 er igjen hageavfallet gratis for husholdningskundene. Definisjonen på hageavfall er gress, mose og kvister/greiner etter beskjæring av hage-

plantene. Det er ikke store trær, staur og skrot som noen vil bli kvitt. Slikt avfall medfører fremdeles en kostnad ved levering. Hvite poser blir nu sendt til Sverige til energigjenvinning. Husholdningskundene skal fremdeles sortere i hvit pose. Begrunnelsen for dette er at hvite poser blir kvernet og alt metall blir sortert ut for metallgjen­ vinning. Reno-Vest er et innovativt selskap som jobber aktivt for best mulig miljømessige løsninger alene og i samarbeid med våre naboer i Sør Troms, Ofoten og i Lofoten. Målet vårt er fremdeles best mulige renovasjonstjenester til en rimeligst mulig pris for husholdningene. Ha en fin påske og vår.

Skjer det at du glemmer tømmedagen?

Du kan få hjelp – via SMS varsel! Trenger du hjelp til å holde styr på tømmedagen i en travel h ­ verdag, så har vi løsningen her: Gå inn på www.reno-vest.no og bestill SMS-varsling om tømmedager til din mobiltelefon. Varseltjenesten koster kr 3,- per SMS. Våre verdier: Utgiver: Reno-Vest IKS Ansvarlig redaktør og tekstforfatter: Torunn Anita Ulriksen Forsidebildet: Driftsleder Espen Lydersen og fagarbeider Asbjørn Isaksen har alltid godt 2 Naturligvis humør!

Ansvarlig

Kundevennlig

Kundesenter Tlf.: 76 11 29 00 E-post: post@reno-vest.no www.reno-vest.no Naturligvis sendes hjem i posten til 14.000 husholdninger og deles ut på gjenvinningsstasjonene.

Omtenksom

Åpen

Design: www.vizuelli.no Trykket på 100 % resirkulert papir. Svanemerket trykksak fra Vizuelli. Trykket hos PK Trykk


Mange får endring i tømmedag! Fra 1. april får mange ny tømmedag, les her om det angår nettopp deg! Helligdager/røde dager i kalenderen ved påske og i mai gjør også at tømmedager blir endret. For å effektivisere tømming av omkring 400 avfallsbeholdere hver dag, blir det nå en del om­legging fra 1. april. Dette gjelder noen adresser i alle kommuner utenom Andøy, der endringene er gjennomført tidligere.

Det er viktig at du setter deg inn i den nye tømme­kalenderen som du finner i dette kunde­magasinet fra side 9 – 14, en side for hver ­kommune. Endringene gjelder de faste tømmerutene: • I Bø kommune: Ruten på mandager går ut. Omlegging av alle ruter. • I Hadsel kommune: Omlegging av ruter - deler av rute B flyttes til NY rute D. • I Lødingen kommune: Ruten på torsdager går ut. Omlegging av alle ruter. • I Sortland kommune: Rute J går ut, Spjutvika t.o.m. Blokken blir del av rute I, kjøres torsdager i ­partallsuker. Vikbrua t.o.m. Ramnflauget blir del av rute F, kjøres mandager i oddetallsuker. • I Øksnes kommune: Øvergårdsv., Slettav., Nannas v., Emmas v. flyttes fra rute J til rute H. Rute C går ut og blir rute I som kjøres torsdag i partallsuker.

TIPS! 1. Sjekk om endringene angår din gateadresse. 2. Klipp ut tømmekalenderen og heng den opp på kjøleskapet ­eller oppslagstavla. Slik kan du følge med når du har tømming også i forbindelse med helligdager/røde dager.

VI HJELPER DEG! Dersom du synes det er vanskelig å finne frem på tømmekalenderen, så ringer du vårt kundesenter på telefon 76 11 29 00 eller sender en mail til post@reno-vest.no - vi er her for å hjelpe deg!

Naturligvis

3


Storstilt motivasjonskampanje:

Kildesortering gir miljøgevinst

Folk savner ofte bekreftelse på at kildesortering nytter. I undersøkelser sier fire av ti at konkrete eksempler på hva gjenvunnet avfall brukes til, vil øke motivasjonen. De ønsker også å vite hvor mye av det sorterte avfallet som blir resirkulert. Dette er bakgrunnen for vårens store nasjonale og regionale motivasjonskampanje, «Alle skal sortere. no» Kampanjen skal bekrefte folks hverdagslige innsats, og synliggjøre miljøgevinsten. Kampanjen skal møte folks behov for å vite mer om hva som skjer med avfallet. Den skal vise at avfall er en råvare, og dokumentere at folks daglige sorteringsinnsats gir miljøgevinst. Folk skal kunne stole på at vi i renovasjonsselskapene

til full Fra null verdi

Naturligvis

Så følg med, for i vår blir det mye nyttig informasjon om at kildesortering gir miljøgevinst.

off, , da spares råst tt y n e o n l ti r li rterer b

.

energi og miljø

deso

il verdi: Alt du k

e gjenvinnes Metallemballasj sykler. og blir til b.la. 6

sørger for at sortert avfall kommer til nytte i ny produksjon. Etter påske skal kampanjen gjennomføres nasjonalt, og i tiden frem mot 17. mai også regionalt.

ar på Alex Rosén delt Den populære kampanjen. r den nasjonale fo m il f e­ am kl re


Reno-Vest er en støttespiller for sports- og kulturaktiviteter Hvert år bidrar vi med pengestøtte til gode formål i alle våre seks eierkommuner. Vi satser først og fremst på å støtte barne- og ungdomsaktiviteter.

Sortland B fikk støt arneorkester t e fra oss Orke i alderen steret består av i fjor. 8 til 18 ba strykeins 13 år, som alle s rn piller trumente r. I løpe år bidrar t av e orkester et på ma t arrangem nge enter!

i valgte av de v et n e r e tift ning en ble s urnfore Melbu T 2011. Forening g strong» med i in å støtte de er «still go r til juni! g o b , m e i 1906 ra septe f t e t i v i stor akt

Det er en stor glede for oss i Reno-Vest å kunne bidra med noen kroner til noen av de mange gode tiltak for barn og ungdom rundt om i Vesterålen og Lødingen. Vi har fokus på at sponsormidlene skal fordeles i alle seks eierkommunene. Slik søker du om sponsorstøtte: 1. Send oss en skriftlig søknad på mail til post@reno-vest.no eller til Reno-Vest IKS, Ramnflauget, 8400 Sortland.

2. Beskriv aktiviteten og antall medlemmer med aldersfordeling. Ta med hva pengene skal gå til, og vektlegg hvordan dere bidrar/kan bidra med innsats for miljøet. 3. De som mottar støtte fra oss vil bli kontaktet. Vi ønsker bilder fra aktiviteten til de vi velger å støtte. NB! Frist for å søke sponsormidler for 2012: 1. mai i år.

Naturligvis

7


2 1

3

1. Sekkene legges i beholdere under tak på gjenvinningsstasjonene. 2. Sekkene blir buntet sammen og lastet på semitrailere. 3. Sjåføren fra Polen er klar til å ta med seg 18 tonn med tekstiler og sko!

BRAKSUKSESS! Givergleden er enorm – folk i Vesterålen og Lødingen har gitt 160 tonn med klær, sko og stoffer som gardiner og duker via oss til Fretex i 2011! Det å tilby gratis innlevering av godt brukbare klær på alle gjenvinningsstasjoner, er noe utrolig mange kunder setter stor pris på! Det får vi ofte høre, og det ser vi av mengden sekker som kommer inn til oss. 160 tonn er ufattelig masse klær! Giveren sørger for at alt pakkes godt inn i poser eller sekker som knytes igjen med minst to knuter. Når sekkene leveres til oss på gjenvinningsstasjonene, står beholderne under tak for å unngå fukt. Alt blir hentet til regionmottaket i Ramnflauget, og her presses sekkene til bunter som lagres under tak.

8

Naturligvis

Fretex har solgt sekkene som blir samlet inn hos oss, til en grossist i Polen. Vi har i 2011 sendt ni trailerlass på ca. 18 tonn hver til Polen. Her blir innholdet sortert i en gigantisk sorteringshall, og vi får beskjed om at stort sett alt som er levert inn hos oss er godt brukbare ting. Det er vi selvfølgelig veldig glade for! Dermed er jakkene, kåpene, skoene og gardinene fra Vesterålen og Lødingen å finne i bruktbutikker i Polen, og noe går til markeder i Afrika. Her handler familier bunter på kreditt, og når de har solgt de beste 25 prosent av innholdet, har de penger til å gjøre opp for kreditten. Resten

av innholdet selger de og pengene bruker de på familien. Vårt bidrag er hjelp til selvhjelp – og slik kan brukbare ting som vi ikke trenger mer, komme andre til nytte! Et fint solidaritetsprinsipp! Det skal mye til for at vi klarer å slå rekorden i år. Da trenger vi din hjelp! Kom innom gjenvinningsstasjonen med alt du har av brukbare klær, sko, duker, gardiner, tepper, sengetøy etc som du ikke har nytte av lenger – så gjør du også en god miljøinnsats! Vi ses på gjenvinningsstasjonen!


G

A B C D

H I

G

B C D

H

G

Merknad

Merknad

Merknad

A

Merknad

I

Merknad

April 2012 Uke 14 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 15 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 16 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 17 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 18 30 Ma H I

A B C D

H

G

A B C D

H I

G I H

A B C D

H I

G

A B C D

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

G

Merknad

Juni 2012 Uke 22

1 Fr Uke 23 4 Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Fr Uke 24 11 Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Fr Uke 25 18 Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Fr Uke 26 25 Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr A B

H I

G

A B C D

H I

G

A B C D

C D

G H I

A B C D

G H I

A B C D

Merknad

Uke 35

A B C D

H I

G

A B C D

H I

G

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

September 2012

Merknad

Merknad

Merknad

Uke 36 3 Ma 4 Ti 5 On 6 To 7 Fr Uke 37 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr Uke 38 17 Ma 18 Ti 19 On 20 To 21 Fr Uke 39 24 Ma 25 Ti 26 On 27 To 28 Fr

August 2012

1 On 2 To 3 Fr Uke 32 6 Ma 7 Ti 8 On 9 To 10 Fr Uke 33 13 Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Fr Uke 34 20 Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Fr Uke 35 27 Ma 28 Ti 29 On 30 To 31 Fr

Uke 31

Andøy

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Juli 2012 Uke 27 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 28 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 29 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 30 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 31 30 Ma 31 Ti

H I

Rute I 17.05 kjøres 18.05 Rute G 28.05 kjøres 01.06

Strandgt. og Fr. Nansensgt. - fra Idrettsv. - Ringv. - Kjerringneset - Støa - Catalinav. - Albatrossv - Orionv. Myrv. - Merkev. - samt Bleiksv. Andenes sør: f.o.m. Industriv. - D.Olaisensv. - Helmer Hansensv. - Isfjordv.

Andenes vest: Havnegt. og Sjøgt. - vest for Storgt. - Strandgt. og Fr.Nansensgt. til Idrettsvn. - Falcksgt. - R.Amundsensgt. - Lindsgt. - Rich.Withsgt. - M.Sahrsgt. - Dan.Hægstadsgt. - Sverdrupsgt. - Skolegt. S.Foynsgt. - K.Øystensv. - Otto Sv.gt. - Bisk.Brattsgt. - Nygt. - Bernhoffsgt. - Idrettsv. - Vesterv. Bellsundv. T. Raabyesv. - Hilmar N.v. - Svalbardv. - Hopenv. - Bjørnøyv. Villaveien - Steinsvannv. - Røsslyngv. - Tyttebærv. Multebærv. - Tegerbærv.

Rute I 05.04 kjøres 04.04 Rute A 09.04 kjøres 10.04

I forbindelse med helligdager/røde dager vil det være disse endringene:

NB! Ved ruteendring kan renovasjonsbilen komme til andre tidspunkt enn på vanlige rutedager. Sett derfor frem avfallsbeholderen før kl. 06.00 på tømmedagen.

Tømmekalender 2. og 3. kvartal 2012 for

Merknad

Merknad

I

Merknad

Merknad

Merknad

Mai 2012 Uke 18 1 Ti 2 On 3 To 4 Fr Uke 19 7 Ma 8 Ti 9 On 10 To 11 Fr Uke 20 14 Ma 15 Ti 16 On 17 To 18 Fr Uke 21 21 Ma 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr Uke 22 28 Ma 29 Ti 30 On 31 To

Husholdningsavfallsruter for Andøy Bleik - Stave - Skogvoll - t.o.m. Nordmela, videre Middagsfjell - Åbergsjord - Å Risøyhamn - Hinnøydelen av Andøy kommune Nøss - Bø - Åknes - Sandnes - Gavlen - Skjoldehamn - Nygård - Tranes - Stokland Myrland - Bjørnskinn - t.o.m. Åse

Åbru - Sellevoll - Dverberg - Saura - Kvalnes - Ramså - Breivik - Skarstein - Fiskenes

D

A B C

G

Andenes øst: Storgt. - Fjelldalsgt. - Kong.H.gt. - Edm.gt. - Haugnesv. - Prinsensgt. - Fjordg- Toften: St. Hansv. - Snarv. - Kongsh.v. Borgergt. - Vikangt. - Kirkegt. H.Egedesgt. - Joh.Dahlsgt. - A.Selb.gt. - Elias Blixgt. - Håreksgt. - Salbergsgt. - Tore Hundsv.- samt Sjøgt. og Havnegt. - øst for Storgt. - Stadionv. - Toften: St. Hansv. - Apoteker.Hansensv. - Einarsv. - Nordlysv.

Åpningstider Andøy gjenvinningsstasjon: Mandag og onsdag: 11:00-15:00. Tirsdag og torsdag: 14:00-19:00. Fredag: stengt. Tlf. 76 11 29 04 - Kundesenter: 76 11 29 00


A B C

A B C

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

1 Ti 2 On 3 To 4 Fr Uke 19 7 Ma 8 Ti 9 On 10 To 11 Fr Uke 20 14 Ma 15 Ti 16 On 17 To 18 Fr Uke 21 21 Ma 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr Uke 22 28 Ma 29 Ti 30 On 31 To

Uke 18

Fra rundkjøring Straume til Vea. Søberg, Straumsjøen fra Straume, Lynghaugen, Hole videre til Vinje tom Vinjesjøen.

Området ovenfor Sparebank1 Vinje, Steine, Lokkøy, Snarset, Straumsnes, Ringstad, Uvåg, Klaksjord over Veggemo til Veggemokrysset.

C

Merknad

Merknad

Merknad

B

A B C

A B C

Merknad

Merknad

Kråkberget, Møkland, Sund, Eidet Gustad,Nykvåg, Hovden, Rise Asterset, Skålbrekka, Husvågen til rundkjøring Straume. Guvåg, Utskår og Jørland

Merknad

Merknad

Merknad

1 Fr Uke 23 4 Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Fr Uke 24 11 Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Fr Uke 25 18 Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Fr Uke 26 25 Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr

Uke 22

Juni 2012

A

A B C

A B C

Merknad

Merknad

Mai 2012

Husholdningsavfallsruter for Bø

Uke 14 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 15 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 16 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 17 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 18 30 Ma

April 2012

A

A B C

A B C

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

1 On 2 To 3 Fr Uke 32 6 Ma 7 Ti 8 On 9 To 10 Fr Uke 33 13 Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Fr Uke 34 20 Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Fr Uke 35 27 Ma 28 Ti 29 On 30 To 31 Fr

Uke 31

A B C

A B C

B C

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

August 2012

Uke 36 3 Ma 4 Ti 5 On 6 To 7 Fr Uke 37 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr Uke 38 17 Ma 18 Ti 19 On 20 To 21 Fr Uke 39 24 Ma 25 Ti 26 On 27 To 28 Fr

Uke 35

A B C

A B C

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

September 2012

Åpningstider Bø gjenvinningsstasjon: Torsdag: 13.00-20.00. I juni og juli blir det åpent fra kl 11.00 til 20.00 Tlf. 918 75 344 - Kundesenter: 76 11 29 00

NB! I uke 21 flyttes tømmedag en dag frem

Det vil ikke bli noen endringer i forbindelse med helligdager/røde dager

Uke 27 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 28 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 29 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 30 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 31 30 Ma 31 Ti

Juli 2012

Tømmekalender 2. og 3. kvartal 2012 for NB! Ved ruteendring kan renovasjonsbilen komme til andre tidspunkt enn på vanlige rutedager. Sett derfor frem avfallsbeholderen før kl. 06.00 på tømmedagen.


F

A B C D

F G H I J

B C D

F

G

Merknad

Merknad

Merknad

A

Merknad

G + I* H + I* J

Merknad

April 2012 Uke 14 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 15 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 16 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 17 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 18 30 Ma G H I

A B C D

J

F G H

A B C D

H I J

F G H I J

A B C D

F G H I

A B C D

J

Merknad

Merknad

J

Merknad

Merknad

Merknad

Juni 2012 Uke 22

1 Fr Uke 23 4 Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Fr Uke 24 11 Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Fr Uke 25 18 Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Fr Uke 26 25 Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr A B

F G H I J

A B C D

F G H I J

A B C D

Uke 31

C D

F G H I J A B C D

F G H I J A B C D

Merknad

Uke 35

A B C D

F G H I J

A B C D

F G H I J

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

September 2012

Merknad

Merknad

Merknad

Uke 36 3 Ma 4 Ti 5 On 6 To 7 Fr Uke 37 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr Uke 38 17 Ma 18 Ti 19 On 20 To 21 Fr Uke 39 24 Ma 25 Ti 26 On 27 To 28 Fr

August 2012

Hadsel

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Juli 2012 Uke 27 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 28 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 29 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 30 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 31 30 Ma 31 Ti 1 On 2 To 3 Fr Uke 32 6 Ma 7 Ti 8 On 9 To 10 Fr Uke 33 13 Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Fr Uke 34 20 Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Fr Uke 35 27 Ma 28 Ti 29 On 30 To 31 Fr

H

G

St.nes.: Tømmervik inkl. Nordnesv - Nordrev. - Seljev. og Skarv. til Seljev. Øvre Myrv. - Myrv. - Vestbakken - Villav. Fra Blokken til og med Kaljord

Melbu: Kirkegt - Vikav - Torggt. - Lomsv.- Frydenlundsgt. - Coldevinsgt. - Villav. ovenfor Parkv. - Chr. Frederiksgt. mellom Frydenlundsgt. og Coldevinsgt. Vika - Taen - Vatndal - Breivik tom. Bergvik til krysset Rishaugveien.

Hadsel bru - Bitterstadv. - Sandnes - nedre Holmsnes og øvre Holmsnes til Sortland grense i Eidsfjord

Del av rute I 17.05 (Blokken tom Kaljord) kjøres 21.05 Rute F 28.05 kjøres 29.05 Rute J 15.06 kjøres 14.06

I

Børøya.

Rute J 06.04 kjøres 04.04 Rute A 09.04 kjøres 10.04 Rute G 01.05 kjøres 30.04 Del av rute I 17.05 (Tømmervika) kjøres 16.05

J

Rute G 03.04 kjøres 02.04 Rute H 04.04 kjøres 03.04 Del av rute I 05.04 (Tømmervika) kjøres 03.04 Del av rute I 05.04 (Blokken tom Kaljord) kjøres 02.04

I forbindelse med helligdager/røde dager vil det være disse endringene:

NB! Ved ruteendring kan renovasjonsbilen komme til andre tidspunkt enn på vanlige rutedager. Sett derfor frem avfallsbeholderen før kl. 06.00 på tømmedagen.

Tømmekalender 2. og 3. kvartal 2012 for

F

Merknad

I*

Merknad

I*

Merknad

Merknad

Merknad

Mai 2012 Uke 18 1 Ti 2 On 3 To 4 Fr Uke 19 7 Ma 8 Ti 9 On 10 To 11 Fr Uke 20 14 Ma 15 Ti 16 On 17 To 18 Fr Uke 21 21 Ma 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr Uke 22 28 Ma 29 Ti 30 On 31 To

St.nes sentrum - Ranværingsgt. - Havnegt. - Markedsgt. - Rådhusgt. - Idrettsv. - Rich.Withsgt. - V.D. Halsgt. Skolegt. - Hauanv. - Los Holtesgt. - Skarv. Fra krysset Seljev. - E10 - Roald Alværsgt. - John Bottolfsensgt. - Solv. - Åsv. Lensmannsv. - Parkvn. 2 - 21 - Fjellv. - Skogv. - Dr. Thodesgt. - Lillev. - Ivar Bergsmogt.

Husholdningsavfallsruter for Hadsel A

Parkv. - 33 - 53 - Heggebærv. - Tranebærv. - Hadselåsv. - Knut Hamsunsv. - Industriv. - Verkstedgt. - Børøyv. - Tegerbærv. - Einar Lundsgt. - Mellomv - Red. Stavemsgt. - Øvrev. - John Giæversgt. - Trolldalsv. - Ripsbærv. - Multebærv. Bringebærv. - Solbærv. - Jordbærv. - Blåbærv. - Krøkebærv. - Tyttebærv. - Krokv. - Massahaugv. Søndregt. Fra Hadselbru, Markmarka, Øvre Bitterstad, Haukenes, Grytting tom Omveien.

Melbu: Steinv. - Engv. - Åkerv. - Ringv. - Hesteskov - Fjellv. - Skolegt. - Idrettsv - Strandgt. til Skillev. - Sjøgt. P.A. Kvaalsgt. - M. Fredriksens allè - Neptunv. - Trålergt. - Skippergt. - Bakkegt. - Skogv. vest for Skillev. og Skillev. nedenfor Skogv. - Chr. Frederiksgt. nedenfor Coldevinsgt. - Villav. nedenfor Parkv. - Parkv.

Grytting fra Omveien, Gjerstad til Sortland grense.

Gulstad. Heggv. Seljev. og Aspv. Skillev. ovenfor Skogv. på Melbu. Bjørkv. og Lyngv. Myran tom Husby + Lekangv.

B C D F

Åpningstider Hadsel gjenvinningsstasjon: Mandag, tirsdag og onsdag: 10:00-15:00. Torsdag: 14:00-19:00. Fredag: stengt. Tlf. 76 11 29 03 – Kundesenter tlf 76 11 29 00


D

G H

D

G H

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

1 Ti 2 On 3 To 4 Fr Uke 19 7 Ma 8 Ti 9 On 10 To 11 Fr Uke 20 14 Ma 15 Ti 16 On 17 To 18 Fr Uke 21 21 Ma 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr Uke 22 28 Ma 29 Ti 30 On 31 To

Uke 18

G H

D

G H

D

H

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

G

Merknad

Mai 2012

Neshamn, Øygården, Røyskattveien, Mikkelrevsveien, Harestien, Reinveien, Elgveien, Oterveien, Fenesveien, Øvre Kalvollen, Kirkeveien, Flagghaugen, Fiolveien, Lyngveien, Kløverveien, Einerveien, Heggeveien, Vidjeveien, Olderveien, Aspveien, Seljeveien, Furuveien, Bjørkveien, Strandveien, Rådhusveien, Signalveien, Solveien, Løktveien, Fyrveien, Stakeveien, Losveien, Snekkerveien og Ankerveien

G

H

Merknad

Merknad

Merknad

Uke 27 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 28 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 29 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 30 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 31 30 Ma 31 Ti

Sjøveien, Måkeveien, Ørneveien, Elvebakken, Hamndalsveien, Rypeveien,Terneveien,Lerkeveien, Lomveien, Tjeldveien, Idrettsveien, Bufjellveien, Barneskolen, Langbakken, Skoleveien, Granittveien, Steinveien, Fjellveien, Bergveien, Televeien, Skarvveien, Krystallveien, Glimmerveien, Kvartsveien, Kåringen samt Strand.

G H

D

G H

D

Merknad

Merknad

G H

D

G H

D

1 On 2 To 3 Fr Uke 32 6 Ma 7 Ti 8 On 9 To 10 Fr Uke 33 13 Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Fr Uke 34 20 Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Fr Uke 35 27 Ma 28 Ti 29 On 30 To 31 Fr

Uke 31

D

G H

D

G H

D

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Uke 36 3 Ma 4 Ti 5 On 6 To 7 Fr Uke 37 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr Uke 38 17 Ma 18 Ti 19 On 20 To 21 Fr Uke 39 24 Ma 25 Ti 26 On 27 To 28 Fr

Uke 35

D

G H

D

G H

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

September 2012

Åpningstider Lødingen gjenvinningsstasjon: Onsdag: 13.00-20.00 Tlf. 918 75 344 - Kundesenter: 76 11 29 00

Rute G 01.05 kjøres 04.05

I forbindelse med helligdager/røde dager vil det være disse endringene:

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

August 2012

Lødingen

Juli 2012

Lødingen Vestbygd, Kanstad - strekningen til Kanstadbotn

1 Fr Uke 23 4 Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Fr Uke 24 11 Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Fr Uke 25 18 Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Fr Uke 26 25 Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr

Uke 22

Juni 2012

D

Husholdningsavfallsruter for Lødingen

Uke 14 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 15 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 16 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 17 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 18 30 Ma

April 2012

Tømmekalender 2. og 3. kvartal 2012 for NB! Ved ruteendring kan renovasjonsbilen komme til andre tidspunkt enn på vanlige rutedager. Sett derfor frem avfallsbeholderen før kl. 06.00 på tømmedagen.


F

A B C D E

F G H I

B C D E

F G H

G*

Merknad

Merknad

Merknad

A

Merknad

G* + I* I* F*

Merknad

April 2012 Uke 14 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 15 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 16 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 17 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 18 30 Ma H I

A B C D E F G H

A B C D E

G H I

Uke 22 Merknad

Uke 31

1 On 2 To 3 Fr Uke 32 6 Ma 7 Ti 8 On 9 To 10 Fr Uke 33 13 Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Fr Uke 34 20 Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Fr Uke 35 27 Ma 28 Ti 29 On 30 To 31 Fr

C D E F G H I

A B C D E F G H I

A B C D E

Merknad

Uke 35

A B C D E

F G H I

A B C D E

F G H I

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

September 2012

Merknad

Merknad

Merknad

Uke 36 3 Ma 4 Ti 5 On 6 To 7 Fr Uke 37 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr Uke 38 17 Ma 18 Ti 19 On 20 To 21 Fr Uke 39 24 Ma 25 Ti 26 On 27 To 28 Fr

August 2012

Sortland

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Juli 2012 A B C D E F G H I

A B C D E F G H I

A B

I

Rute A 09.04 kjøres 10.04

Del av rute G 01.05 (Straumfjord tom Lahaug) kjøres 30.04

Del av rute G 01.05 (Maurnes til Sortlandsbrua) kjøres 04.05

Del av rute I 17.05 (Bogen tom Valfjord) kjøres 16.05

Del av rute I 17.05 (Spjutvika tom Blokken) kjøres 21.05

Rute F 28.05 kjøres 25.05

Bogen - til Vikbrua - Vikeidet - Frøskeland - Leirbogen - Selnes - Brenna - Holmstad - Holmstaddalen - Oshaug - Valfjord. Spjutvika tom Blokken

Del av rute I 05.04 (Bogen tom Valfjord) kjøres 03.04

Del av rute I 05.04 (Spjutvika tom Blokken) kjøres 02.04

Del av rute G 03.04 (Straumfjord tom Lahaug) kjøres 02.04

Del av rute F 02.04 (Vikbrua tom Ramnflauget) kjøres 04.04

I forbindelse med helligdager/røde dager vil det være disse endringene:

NB! Ved ruteendring kan renovasjonsbilen komme til andre tidspunkt enn på vanlige rutedager. Sett derfor frem avfallsbeholderen før kl. 06.00 på tømmedagen.

Tømmekalender 2. og 3. kvartal 2012 for Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Uke 27 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 28 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 29 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 30 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 31 30 Ma 31 Ti

Sortland sentrum - Åsv. - samt området nedenfor Åsv. - f.o.m. Søndre Frydenlund - t.o.m. Brekkav.

F G H I

A B C D E

F G H I

A B C D E

Juni 2012

G*

Merknad

F

I*

Merknad

I*

Merknad

Merknad

1 Fr Uke 23 4 Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Fr Uke 24 11 Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Fr Uke 25 18 Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Fr Uke 26 25 Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr

Mai 2012 Uke 18 1 Ti 2 On 3 To 4 Fr Uke 19 7 Ma 8 Ti 9 On 10 To 11 Fr Uke 20 14 Ma 15 Ti 16 On 17 To 18 Fr Uke 21 21 Ma 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr Uke 22 28 Ma 29 Ti 30 On 31 To

A

Lamarkv. fra Lamarka skole, Kveldrov., Tore Hundsv. og området rundt Lamarktunet. Øvre og Nedre Lyngv. - Ellingsenfeltet Myrullv. - Markv. - Øvre og Nedre Selnes og Øvre og Nedre Ånstad til Ramnflauget. Forfjord til Maurnes.

Husholdningsavfallsruter for Sortland B

Området nord for Steirov. til Søndre Frydenlund - Lamarkv. fra Steirov. til Lamarka skole Nordnes i Sortland kommune til Hadsel grense Fra Sortland bru - Esso i Sigerfjord til og med Langbakken og Kjerringnesdalen, videre fra Langbakken i Sigerfjord Sigerfjordv. - Granliv. - Rishaugv. t.o.m Troneshaugen - til og med Austpollen. Området fom. Steirov. - Øvre og Nedre Myrland

C D E

Straumfjord til og med Lahaug. Fra Maurnes - Hognfjord - Godfjord - Holmen til Sortlandsbrua Frøskeland-krysset i retning mot Myre til Storvannet.

Solv. - Solhøgda - Lille Åsv. - Heiv. - Vestmarka - Vikbrua , området ved Maskinførerskolen, Jennestad tom Ramnflauget

F G H

Åpningstider Sortland gjenvinningsstasjon: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08:00-15:30. Torsdag: (langåpent) 08:00-19:00 I mai og juni blir det også langåpent på tirsdag 08:00 - 19.00 Tlf. 76 11 29 17 – Kundesenter tlf. 76 11 29 00


14

1 Ti 2 On 3 To 4 Fr Uke 19 7 Ma 8 Ti 9 On 10 To 11 Fr Uke 20 14 Ma 15 Ti 16 On 17 To 18 Fr Uke 21 21 Ma 22 Ti 23 On 24 To 25 Fr Uke 22 28 Ma 29 Ti 30 On 31 To

Uke 18

G H I

I

J

Merknad

E F

Merknad

H*

Merknad

F G H

E

Merknad

G H I

Merknad

Mai 2012

E

F G H I J

E

F G H I J

E

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Rute J 06.04 kjøres 04.04 + Høydal, Nyksund og Øvergårdsveien

Fra kryss til Lifjord - Lia - Alsvåg til Myre - Øvergårdsveien, Slettaveien, Nannas vei, Emmas vei

H I

J

Rute I 05.04 kjøres 04.04

Fra Myrekryss mot Stø - Kråkev. - Tiurv. - Turv. - Tverrbakken - Lerkev. - Rypev. Nyksund. Høydal - Vedhøggan - Gisløy - Strengelvåg - Klo - Stø

Rådhusgt. - Strandv. - Lundv. - Ingolf Endresensv. - Fru Ingeborgsv. - Myrv. – Paviljongen Herr Mortensensv. - Lyngv. - Multebærv.

Rute G 01.05 kjøres 02.05 + Øvergårdsveien, Emmasvei, Nannasvei, Slettavei

Del av rute H kjøres 04.04 kjøres 03.04 (fra kryss til Lifjord, Lia, Alsvåg til Myre)

Rute G 03.04 untatt Høydal og Nyksund kjøres 02.04

G

Skjelfjord, Sandset, Kavåsen, Romset flyttes til torsdager i partallsuker

Uke 36 3 Ma 4 Ti 5 On 6 To 7 Fr Uke 37 10 Ma 11 Ti 12 On 13 To 14 Fr Uke 38 17 Ma 18 Ti 19 On 20 To 21 Fr Uke 39 24 Ma 25 Ti 26 On 27 To 28 Fr

Uke 35

E

F G H I J

E

F G H I J

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

September 2012

NB! Ved ruteendring kan renovasjonsbilen komme til andre tidspunkt enn på vanlige rutedager. Sett derfor frem avfallsbeholderen før kl. 06.00 på tømmedagen. Åpningstider Øksnes gjenvinningsstasjon: Mandag: 09.00-13.00. Tirsdag: 13.00-20.00 Tlf. 918 75 344 - Kundesenter: 76 11 29 00 Rute J 15.06 kjøres 18.06

Rute F 28.05 kjøres 25.05

Rute E 25.05 kjøres 24.05

Rute I 17.05 kjøres 18.05

(Øvergårdsveien, Slettaveien, Nannasvei, Emmasvei)

Del av rute H 16.05 kjøres 15.05

Rute I 03.05 kjøres 04.05

Rute H 02.05 kjøres 03.05

I forbindelse med helligdager/røde dager vil det være disse endringene:

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

1 On 2 To 3 Fr Uke 32 6 Ma 7 Ti 8 On 9 To 10 Fr Uke 33 13 Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Fr Uke 34 20 Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Fr Uke 35 27 Ma 28 Ti 29 On 30 To 31 Fr

Uke 31

Steinlandsfjord langs hovedv. til Myre. Storgt. gjennom Myre, Vornesv. - Dalv. – øvre og nedre Kråkenesv. - Endresensv. - Sørsandv. - Nordsandv. - Peder Vornesv. – Hans Olaisv. Fjellv. Byv. - Ekranv. - Kirkev. - Kristian Rasmussensv. - Liv. – Nedre Kirkev.

F G H I J

E

F G H I J

E

Merknad

F

Merknad

J

Merknad

Merknad

Merknad

Uke 27 2 Ma 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr Uke 28 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr Uke 29 16 Ma 17 Ti 18 On 19 To 20 Fr Uke 30 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To 27 Fr Uke 31 30 Ma 31 Ti

August 2012

Kryss Oppmyrev. - Sommarøy over Langryggen til kryss ved Esso. Elvegt. - Ringv. – Mellomv. - Vally Andersensv.

F G H I J

E

F G H I

E

J

Merknad

Juli 2012

Øksnes

E

1 Fr Uke 23 4 Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Fr Uke 24 11 Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Fr Uke 25 18 Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Fr Uke 26 25 Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Fr

Uke 22

Juni 2012

Tømmekalender 2. og 3. kvartal 2012 for

Husholdningsavfallsruter for Øksnes

Merknad

Merknad

Merknad

Merknad

G* H* H*+I

Merknad

April 2012

Uke 14 2 Ma F G 3 Ti J 4 On 5 To 6 Fr Uke 15 9 Ma 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr E Uke 16 16 Ma F G 17 Ti 18 On H I 19 To J 20 Fr Uke 17 23 Ma 24 Ti 25 On 26 To E 27 Fr Uke 18 30 Ma F

Naturligvis


✁ Dette er

gratis å levere

på gjenvinningsstasjonen for husholdningskunder i 2012:

Dette hage/ er gratis pa Gress rkavfall: og mo s Beskj æring e. buske r og h av ekk.

Hage- og parkavfall – levert av husholdningskunder EE-avfall - elektrisk og elektronisk avfall - kan også leveres gratis til forhandler Asbest/eternitt - legges på palle og må være pakket i plast Godt brukbare klær, stoffer og sko - pakkes i sekk/pose med dobbel knute (til Fretex) Impregnert trevirke Miljøfarlig avfall som maling, lakk, lim, spraybokser etc. Bruk helst den røde boksen for miljøfarlig avfall. Du får den gratis på gjenvinningsstasjonen. Glass: Flasker/syltetøyglass/matglass – i glasscontainere eller på gjenvinningsstasjonen. NB: Ikke poser og annet avfall! Isopor Hvitevarer levert på angitt plass på gjenvinningsstasjonen Vindusglass med PCB - vinduer fra perioden 1965-1975 Metall Tørr papp Tørt papir/avis/ukeblad/bøker med myk perm/reklame uten plastomslag Folieplast samt en del hardplast som flasker, plante- og yoghurtbrett, tomme oljeflasker, tomme kanner, tomme malingsspann av plast

AVFALL SOM KOSTER Å LEVERE

til gjenvinningsstasjonen for husholdningskunder i 2012: Trevirke – rent og forurenset (tre som er malt/lakket/beiset/limt) Papp/papir - forurenset (vått/skittent) + bøker med hard perm Tekstiler (som ikke går til Fretex) Våtorganisk avfall - som matrester All øvrig hardplast (hagemøbler, fiskekasser, plastbøtter, akebrett, små og store plastoljefat, barneleker etc.) Sortert avfall Deponirest Usortert avfall – blir sortert på regionmottaket i Ramnflauget Bildekk på felg – tas kun i mot i Ramnflauget Lastebildekk på felg – tas kun i mot i Ramnflauget Traktor/industridekk på felg – tas kun i mot i Ramnflauget

PS!

Kr 1,57 pr kg Kr 2,14 pr kg Kr 2,14 pr kg Kr 2,14 pr kg Kr 2,14 pr kg Kr 2,14 pr kg Kr 2,14 pr kg Kr 4,18 pr kg Kr 68,00 pr stk Kr 402,00 pr stk Kr 1 071,00 pr stk

Dersom du har spørsmål om avfall du vil bli kvitt, tar du kontakt med vårt kunde­ senter. Her får du ­informasjon om hvordan du skal få levert avfallet på riktig måte.

Sorter avfallet hjemme etter denne listen før du skal levere det - da sparer du mye penger! Naturligvis

15


Offentlig informasjon

Åpningstider på våre gjenvinnings­stasjoner i perioden 1. april - 30. september 2012: ANDØY

BØ – SE JUNI OG JULI

Mandag og onsdag: 11:00-15:00. Tirsdag og torsdag: 14:00-19:00. Fredag: stengt.

Torsdag: 13.00-20.00. I juni og juli utvider vi ­åpningstiden til: torsdag: 11:00-20:00.

HADSEL

SORTLAND – SE MAI OG JUNI

Mandag, tirsdag og onsdag: 10:00-15:00. Torsdag: 14:00-19:00. Fredag stengt

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08:00-15:30. Torsdag: (langåpent) 08:00-19:00. I mai og juni blir det langåpent også tirsdag: 08:00-19:00.

ØKSNES

LØDINGEN

Mandag: 09.00-13.00 Tirsdag: 13.00-20.00

Onsdag:

13.00-20.00

Renovasjon for fritidsboliger/hytter Det er ikke pålagt renovasjon for fritidsboliger/ hytter i Veste­rålen og Lødingen. Vi tilbyr to løsninger for fritidsboliger: • Ved å tegne et fritidsabonnement får eier 10 gule 80-liters sekker til bruk g­ jennom året. Fulle sekker knytes godt igjen, og settes frem til offentlig vei der renovasjonsbilen kjører. Dette koster kr 800,- per år, og sekkene hentes på nærmeste gjenvinningsstasjon. • Det er mulig å kjøpe de gule 80-liters sekkene enkeltvis på gjenvinnings­stasjonen, til en pris av kr. 52,- per stykk. Den fulle sekken må leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon i åpningstiden. TA GJERNE KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER PÅ 76 11 29 00.

Naturligvis 1/2012  
Naturligvis 1/2012  

Mange får endring i tømmedag fra 1. april Braksuksess med gratis innlevering til Fretex! Vi sponser barne- og ungdomsaktiviteter Her er d...

Advertisement