Issuu on Google+

3

Avfallet tømmes på Optibag-transportbandet. Ca 30 tonn avfall sorteres hver dag!

4

Posene leses optisk (via kamera) og en arm slår hver posefarge ned i en egen container.

5

Nå er containeren med grønne ­poser med matavfall klar til å f­raktes til ­Lofoten for kompo­stering. Matavfallet blir altså til jord.

7

De hvite vrengte handle­nettene blir nå kvernet, og metall blir tatt ut og resirkulert. Resten går til energigjenvinning.

6

De oransje posene sendes til det nærmeste energigjenvinnings­anlegget for oss, og det er i ­Kiruna. Det brennbare avfallet blir ­dermed til energi.

8

Innholdet i den røde sekken sor­teres og en del, som drikke­kartong, sendes til resirkulering, og det som er til­griset, sendes til energi­gjenvinning.

Naturligvis

5


Naturligvis 01/2012