Page 1

Offentlig informasjon

Åpningstider på våre gjenvinnings­stasjoner i perioden 1. april - 30. september 2012: ANDØY

BØ – SE JUNI OG JULI

Mandag og onsdag: 11:00-15:00. Tirsdag og torsdag: 14:00-19:00. Fredag: stengt.

Torsdag: 13.00-20.00. I juni og juli utvider vi ­åpningstiden til: torsdag: 11:00-20:00.

HADSEL

SORTLAND – SE MAI OG JUNI

Mandag, tirsdag og onsdag: 10:00-15:00. Torsdag: 14:00-19:00. Fredag stengt

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 08:00-15:30. Torsdag: (langåpent) 08:00-19:00. I mai og juni blir det langåpent også tirsdag: 08:00-19:00.

ØKSNES

LØDINGEN

Mandag: 09.00-13.00 Tirsdag: 13.00-20.00

Onsdag:

13.00-20.00

Renovasjon for fritidsboliger/hytter Det er ikke pålagt renovasjon for fritidsboliger/ hytter i Veste­rålen og Lødingen. Vi tilbyr to løsninger for fritidsboliger: • Ved å tegne et fritidsabonnement får eier 10 gule 80-liters sekker til bruk g­ jennom året. Fulle sekker knytes godt igjen, og settes frem til offentlig vei der renovasjonsbilen kjører. Dette koster kr 800,- per år, og sekkene hentes på nærmeste gjenvinningsstasjon. • Det er mulig å kjøpe de gule 80-liters sekkene enkeltvis på gjenvinnings­stasjonen, til en pris av kr. 52,- per stykk. Den fulle sekken må leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon i åpningstiden. TA GJERNE KONTAKT MED VÅRT KUNDESENTER PÅ 76 11 29 00.

Naturligvis 01/2012  

Onsdag: 13.00-20.00 HADSEL Mandag og onsdag: 11:00-15:00. Tirsdag og torsdag: 14:00-19:00. Fredag: stengt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag...

Naturligvis 01/2012  

Onsdag: 13.00-20.00 HADSEL Mandag og onsdag: 11:00-15:00. Tirsdag og torsdag: 14:00-19:00. Fredag: stengt. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag...

Advertisement